Sammanfattning

www.mattehjalp.se

Dominic, Pettersbergsskolan

Omvandling av enheter

ton 000 kg 0 hg 00 g 000 mg

km 000 m 0 dm 0 cm 0 mm

l 0 dl 0 cl 0 ml

gånger

gånger

gånger

Delat med

Delat med

Med den här uppställningen kan alla uppgifter i Matematikboken Y och Z (Almqvist&Wiksell) i kapitel 1 lösas. Jag kom på den själv, den är överlägsen alla vanliga enhetsnycklar och sammanställningar i böckerna som jag känner till. Gör så här: 1. 2. 3. 4. Leta upp enheten som står i uppgiften. Leta upp enheten som du ska omvandla till. Går du uppåt, så delar du. Går du neråt, så använder du gånger. Du delar eller "gångrar" med antal nollor som du passerar.

2 0,4 cl Ex. 0,4 cl > l? 100    A 0, 004l (jag går uppåt, alltså "delat med", jag passerar två nollor, alltså delar jag med 100).

100000  5 A 23000mg  Ex. 0,23 hg > mg 0, 23hg  (jag går neråt, alltså "gånger med", jag passerar sammanlagd fem nollor, alltså "gångrar" jag med 100 000).

Delat med