Kursprogram VÅREN 2011 Göteborg

Hur underhåller du din hjärna? Det finns naturligtvis många svar på den frågan. På Folkuniversitetet hittar du 9 000 av dem. För vad är kunskap om inte underhållning för hjärnan. Här kan du anmäla dig till enstaka kurser, några föreläsningar eller längre utbildningar. Oavsett vad du väljer så hittar du underhållningen här. Folkuniversitetet — Kunskap förändrar.

 SPRÅK

04

Engelska .................................................................05 Franska ...................................................................08 Tolkutbildning ...........................................................08 Spanska ..................................................................09 Italienska ................................................................10 Tyska.......................................................................11 Teckenspråk.............................................................11 Språk från hela världen .............................................12 Svenska som främmande språk ................................14

 KONST, BILD OCH FORM

16

Färg och form ...........................................................17 Keramik och silver ....................................................18 Konst- och musikhistoria...........................................20 Inredning och design ................................................21 Foto ........................................................................22 Grafisk design ..........................................................22 Textil och mode ........................................................23

 AFFÄRER OCH LEDARSKAP  EKONOMI OCH MARKNADSFÖRING  DATA OCH IT

24

Ledarskap och personalutveckling .............................25 Juridik .....................................................................25

26

Marknadsföring och försäljning ..................................26 Ekonomi ..................................................................27

28

Allmänna datakurser ................................................29 Databaser och programmering ..................................31 Teknik och nätverk....................................................31 Layout, webb, bildhantering .......................................31

 HUMANIORA OCH HÄLSA

32

Friskvård och hälsa...................................................32 Vård, omsorg, socialt arbete......................................33 Historia, religion, filosofi............................................33

 SJÖ OCH MILJÖ  KOMMUNIKATION OCH SKRIVARKURSER  MUSIK, DANS OCH TEATER

34

Navigation ...............................................................34 Miljö ........................................................................35
POSTADRESS TELEFON FAX E-POST BESÖKSADRESS

Box 2542, 403 17 Göteborg Norra Allégatan 6

36 38

031-10 65 00 031-13 67 15

info.gbg@folkuniversitetet.se
47207-6 5763-4784 857200-6313

PLUSGIRO BANKGIRO REKTOR

ORGANISATIONSNUMMER

Teater ......................................................................39 Musik ......................................................................41 Dans och musikalteater ............................................42

Göran Berger STYRELSEORDFÖRANDE Peter Jagers
TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER AV

 KONSTNÄRLIGA SKOLOR

40

JMS Mediasystem AB

som arbetar efter ledningssystem för kvalitet samt miljö som certifierats enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 John Doe Worldwide: omslaget Ottoboni: sid 4, 16, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 47 Jan Lindmark: sid 8, 27, 30 / Victor Karlbäck: sid 19, 23 Erik Flodstrand: sid 43 / Aleksandar Sekara: sid 21 Roland Borén: sid 40 / Göteborgs dramatiska: sid 39 Sxc: sid 7, 9, 10, 11, 33, 47 Övriga: Photodisc om inget annat anges
FOTO/ILLUSTRATIONER

Balettakademien ......................................................43 Art College...............................................................19 KV Konstskola .........................................................40 Angeredsateljén .......................................................40

Ombyggnation för fräschare lokaler!
Våra lokaler på Norra Allégatan 6 kommer under vårterminen 2011 genomgå en omfattande renovering både utvändigt och invändigt. Vi arbetar för att ombyggnaden ska påverka undervisningen och kurserna så lite som möjligt, men det är bra att vara förberedd på att delar av huset kommer att byggas om i olika omgångar under perioden.

 EGEN STUDIECIRKEL  FÖRETAGSUTBILDNING  VUXENUTBILDNING

40 44 46

Svenska för invandrare .............................................46 Komvux ...................................................................46 Yrkesvux ..................................................................46

 HUR ANMÄLER JAG MIG?

47
3

SPRÅK
Ska du ut och resa? Det finns bortåt 240 länder i världen och mer än 6000 olika språk. Hos oss kan du lära dig 30 av dem. Språkkunskaper öppnar många dörrar, vare sig det handlar om att knyta nya bekantskaper eller göra affärer utanför Sveriges gränser.
Öppna kurser
I detta kursprogram kan du välja mellan ett stort antal kurser på olika nivåer. På dagtid, kvällstid eller lördagar. En gång i veckan eller mer intensivt. Allmänna kurser En klassisk kursform. Tyngdpunkten ligger på muntlig kommunikation. Vi arbetar i par eller i mindre grupper med rollspel, dialoger, diskussioner med mera för att alla deltagare ska vara aktiva. Konversationskurser Som namnet antyder ligger fokus på den muntliga kommunikationen och målsättningen är att du ska få ett ökat ordförråd, mer känsla för nyanserna i språket och därmed också mer flyt i talet. Språkkurser för arbetslivet Du tränar alla färdigheterna; tala, lyssna, läsa och skriva. Vi utgår från olika yrkessituationer, såväl inom affärslivet som för sjukvård och reception/växel för att ge några exempel. träffar i Folkuniversitetets lokaler varvas med arbete i vårt virtuella klassrum på internet.

Skräddarsydda kurser för företag
Tillsammans med företaget genomför vi testning och behovsanalys och lägger upp en utbildningsplan. Kurserna genomförs på plats hos er eller i Folkuniversitetets lokaler.

Individuell undervisning
Vår mest flexibla form av undervisning som läggs upp efter dina förkunskaper, önskemål och behov.

Internationella språkdiplom
När du behöver ett bevis som garanterar en god bild av din språkliga kompetens och som är lika mycket värt utomlands som hemma.

Utbildningar utomlands
Gå en kombinationskurs där du studerar språk i Göteborg under 8 veckor för att därefter fortsätta på en av våra internationella skolor i Aix en Provence, Florens, Dublin eller Barcelona. Vi erbjuder också språkutbildning i nio länder genom IS Internationella Skolorna. Se även www.folkuniversitetet.se/is.

Distansutbildning
Utbildningar helt på distans eller där

4 / SPRÅK

Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 10

SPRÅK

Nivåskala

Våra språkkurser är indelade i sju nivåer enligt Europarådets skala. Du kan med hjälp av skalan grovt identifiera din kunskapsnivå men för att vara säker på att hamna rätt rekommenderar vi att du gör ett kostnadsfritt inplaceringstest. Notera att det ofta behövs flera kurser för att gå upp en nivå.

En av landets största språkutbildare
Folkuniversitetet är en av Sveriges största språkutbildare med kurser i ett 30-tal olika språk. Hos oss får du:
• Kvalificerad och omväxlande språkundervisning • Praktiska och användbara kunskaper • Skickliga lärare med undervisningsspråket som modersmål • Stor kännedom om olika länder och deras kultur • Tillgång till Folkuniversitetets resursplats i språk

Nivå nybörjare Nivå A1

Jag har inga förkunskaper. Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Jag kan presentera mig själv och ställa enkla frågor. Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt.

Engelska
 ALLMÄNNA KURSER
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

 KONVERSATION, LITEN GRUPP
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

Nivå A2

Jag kan förstå fraser och enklare ord som rör personliga förhållanden. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang. Jag kan på ett enkelt sätt beskriva mig själv, min familj och mitt arbete.

start v 6 nyb A1 A2 A2+ B1 B2/C1

on on on ti må må

1730-1945 1730-1945 1730-1945 1730-1945 1730-1945 1730-1945

12 12 12 12 12 12

36 36 36 36 36 36

123020 123021 123022 123023 123024 123025

2.050:2.250:2.250.2.250:2.250:2.250:-

Nivå B1

Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter.

 ADVANCE YOUR ENGLISH Improve your ability to talk through interesting discussion activities, fine tune your grammar and writing skills, and extend your vocabulary.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

start v 6 B1 må B2 ti C1 on start v 11 B1 må B2 ti C1 on start v 16 B1 må B2 ti C1 on start v 21 B1 må B2 ti C1 on

1730-1945 1730-1945 1730-1945 1730-1945 1730-1945 1730-1945 1730-1945 1730-1945 1730-1945 1730-1945 1730-1945 1730-1945

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

123011 123012 123013 123060 123061 123062 123063 123064 123065 123066 123067 123068

1.880:1.880:1.880:1.880:1.880:1.880:1.880:1.880:1.880:1.880:1.880:1.880:-

start v 6 B2 ti start v 14 B2 ti

 KONVERSATIONSKURSER
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

1730-1945 1730-1945

8 8

24 24

123026 123027

1.500:1.500:-

start v 8 B1 on B2 må

1730-1945 1730-1945

8 8

24 24

123001 123002

1.680:1.680:-

Nivå B2

Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter. Jag kan kommunicera flytande så att ett samtal med en infödd löper i stort sett utan problem. Jag kan uttala mig klart och detaljerat om många olika ämnen. Jag kan diskutera olika lösningars för- och nackdelar i en problemsituation.

 PERFECT YOUR ENGLISH We focus on the remaining areas of difficulty at this very high level of English and try to put some of the finishing touches to your use of the language.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

start v 6 C1 to start v 14 C1 to

 ENGELSKA I ARBETET, LITEN GRUPP Vi går igenom ord, uttryck och formuleringar som passar när du talar i telefon, skriver e-post, brev eller deltar i möten. Du lär dig föra samtalet framåt, ta emot besökare och presentera en idé eller produkt.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

1730-1945 1730-1945

8 8

24 24

123028 123029

1.500:1.500:-

Nivå C1

 INTENSIVKURSER
2 gånger i veckan i 6 veckor
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

Jag kan läsa krävande texter och är även medveten om underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan obehindrat utan att leta efter ord. Jag kan använda språket effektivt för olika ändamål. Jag kan uttrycka mig klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden och ge utförliga beskrivningar.

Nivå C2

Jag kan utan problem förstå så gott som allt jag hör eller läser och referera fakta och argument. Jag kan uttrycka mig i så gott som alla situationer spontant och helt flytande. Jag kan förstå och använda stilvariationer och andra finesser (t ex ironi).

start v 4 nyb/A1 må,on A2 må,on A2+ ti,to B1 ti,to B1+ må,on B2 ti,to start v 10 A1 må,on A2 må,on A2+ ti,to B1 ti,to B1+ må,on B2 ti,to start v 16 A1 må,on A2 må,on A2+ ti,to B1 ti,to B1+ må,on B2 ti,to

0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

123030 123031 123032 123033 123034 123035 123040 123041 123042 123043 123044 123045 123050 123051 123052 123053 123054 123055

2.050:2.250:2.250.2.250:2.250:2.250:2.250:2.250:2.250:2.250:2.250:2.250: 2.250:2.250:2.250:2.250:2.250:2.250:-

start v 6 B1 to B1 fr B2 ti B2 fr start v 12 B1 to B1 fr B2 ti B2 fr start v 19 B1 to B1 fr B2 ti B2 fr

1730-1945 0900-1115 1730-1945 0900-1115 1730-1945 0900-1115 1730-1945 0900-1115 1730-1945 0900-1115 1730-1945 0900-1115

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

123036 123037 123038 123039 123046 123047 123048 123049 123056 123057 123058 123059

3.780:3.780:3.780:3.780:-3.780:3.780:3.780:3.780:3.780:3.780:3.780:3.780:-

 ENGLISH FOR MEETINGS Do you need to improve your fluency for meetings? Learn and practise using effective vocabulary and phrases to feel more confident when leading or taking part in meetings in English.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

start v 8 B2+/C1 ti start v 12 B2+/C1 ti start v 18 B2+/C1 ti

1730-1945 1730-1945 1730-1945

4 4 4

12 12 12

123070 123071 123072

2.250:2.250:2.250:-

Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 10

SPRÅK / 5

 ENGLISH FOR PRESENTATIONS Do you need to present a company, a product or a project? Learn useful words and phrases and improve your presentation skills in English.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

start v 8 B2+/C1 on start v 12 B2+/C1 on start v 18 B2+/C1 on

1730-1945 1730-1945 1730-1945

4 4 4

12 12 12

123073 123074 123075

2.250:2.250:2.250:-

 ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE AND THE SWITCHBOARD The course is aimed at switchboard operators, receptionists and customer service personnel who have telephone contact with international customers and clients and who wish to improve their English telephone skills. The course will be tailor-made according to the participants needs and requests.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

 INDIVIDUELL UNDERVISNING Många väljer enskild undervisning när de står inför nya arbetsuppgifter eller har svårt att studera regelbundet en fast tid varje vecka. Innehållet anpassas efter dina förkunskaper och behov.
nivå dag&tid tim kursnr pris

alla

flexibelt

20

489922

13.000:- exkl moms

 BUSINESS ENGLISH, INTENSIVE The emphasis of this course is on the language needed for spoken and written communication in business situations. We will work on areas such as business terminology, meetings, writing e-mails and letters, on the phone, and social language for international contacts.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

Kursdatum: 23/2, 2/3 och 9/3 B1-C1 on 0900-1600 3 Kursdatum: 30/3, 6/4 och 13/4 B1-C1 on 0900-1600 3 Kursdatum: 11/5, 18/5 och 25/5 B1-C1 on 0900-1600 3 Pris inkl material, lunch och kaffe

27 27 27

123083 123084 123085

7.900:7.900:7.900:-

 SOMMARKURSER Kurserna går 4 gånger i veckan under 3 veckor. Därefter kan du direkt anmäla dig till en fortsättningskurs.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

Kursdatum: 25/2, 4/3 och 11/3 B1-C1 fr 0900-1600 3 Kursdatum: 1/4, 8/4 och 15/4 B1-C1 fr 0900-1600 3 Kursdatum: 13/5, 20/5 och 27/5 B1-C1 fr 0900-1600 3 Pris inkl material, lunch och kaffe

27 27 27

123076 123078 123079

7.900:7.900:7.900:-

 NETWRITING (SKRIVKURS), DISTANSKURS Du arbetar med 10 skriftliga uppgifter under en 12-veckors period. Innehållet anpassas efter dina behov och du får personlig handledning. Löpande kursstart året runt. Du kan välja mellan flera olika inriktningar.
kurs nivå kursnr pris

 ENGLISH FOR HUMAN RESOURCES This course is aimed at HR professionals who have contact with English-speaking recruits and employees or other HR personnel abroad. You will get the opportunity to actively expand your HR vocabulary and practice it in situational activities, in presentations and discussions as well as in different types of written communication.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

General English A2-C1 123120 Business English B1-C1 121122 Academic Writing A2-C1 123128 Writing for IELTS B2-C1 123129 Writing for IELTS* B2-C1 123130 Writing for Physicians B2+-C1 889462 * 5 skriftliga uppgifter under en 6-veckors period.

4.200:4.200:4.200:4.200:2.100:4.200:-

start v 27 nyb/A1 må-to A2 må-to B1 må-to B2 må-to start v 30 A1 må-to A2 må-to B1 må-to B2 må-to start v 33 A1 må-to A2 må-to B1 må-to B2 må-to

1000-1215 1000-1215 1000-1215 1000-1215 1000-1215 1000-1215 1000-1215 1000-1215 1000-1215 1000-1215 1000-1215 1000-1215

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

123100 123101 123102 123103 123104 123105 123106 123107 123108 123109 123110 123111

1.950:2.150:2.150:2.150:2.150:2.150:2.150:2.150:2.150:2.150:2.150:2.150:-

 NETWRITING FOR CAMBRIDGE EXAMS Löpande kursstart året runt.
kurs nivå kursnr pris

Gratis prova på-kvällar
15 jan – Balettakademin 17 jan – Prova på teater 19 jan – Prova på kurser inom konst, musik, data, språk och friskvård Se vår hemsida för mer information: folkuniversitetet.se/goteborg

Kursdatum: 6/5, 20/5 och 27/5 B1-C1 fr 0900-1600 3 Pris inkl material, lunch och kaffe

27

123082

7.900:-

Writing for FCE B2+ 123131 Writing for CAE C1+ 123132 Writing for CPE C2 123133 Writing for BEC Vantage B2+ 123134 Writing for BEC Higher C1+ 123135 Writing for ILEC* B2+-C1 123136 *5 skriftliga uppgifter under en 6-veckors period.

4.200:4.200:4.200:4.200:4.200:2.100:-

Kurser för internationella språkdiplom
Examensavgift tillkommer på samtliga av våra förberedande diplomkurser.
dag tid veckor tim kursnr

 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER (BEC)
Förberedande kurs för examen den 7 juni med start v 8.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

Skräddarsydda företagskurser
I grupp eller individuellt. Kontakta oss på tel 10 65 77 eller foretag.gbg@folkuniversitetet.se

 FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)
Förberedande kurs för examen 11 juni med start v 8.
nivå pris

C1+ 3.375:-

1730-1945 12

36

123090

3.375:-

B2+

ons

1730-1945 12

36

123086

 INTERNATIONAL LEGAL ENGLISH CERTIFICATE (ILEC)
nivå dag tid veckor tim

 CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)
Förberedande kurs för examen den 15 juni med start v 8.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

Förberedande kurs för examen den 10 juni med start v 13.
kursnr pris

Rabatt på nybörjarkurser!

B2+-C1 to

1730-1945

6

18

123091

1.690:-

C1+

1730-1945 12

36

123087

3.375:-

 IELTS
nivå

 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)
nivå dag tid veckor tim

Testavgift tillkommer på samtliga förberedande kurser.
dag tid veckor tim kursnr pris

Vi ger 200:- rabatt på de flesta av våra nybörjarkurser i språk. Rabatten är avdragen i de angivna priserna.

Förberedande kurs för examen den 16 juni med start v 8.
kursnr pris

C2

ti

1730-1945 12

36

123088

3.375:-

 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE (BEC)
Förberedande kurs för examen den 9 juni med start v 8.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

B2+

to

1730-1945 12

36

123089

3.375:-

start v 4 B2-C1 on start v 8 B2-C1 on start v 12 B2-C1 on start v 15 B2-C1 on start v 19 B2-C1 on

1730-2030 1730-2030 1730-2030 1730-2030 1730-2030

4 4 4 4 4

16 16 16 16 16

123092 123093 123094 123095 123096

1.230:1.230:1.230:1.230:1.230:-

Språk på distans

Vi har ett stort utbud av distanskurser i språk. Se vår webbsida för mer info. www.folkuniversitetet.se/distans

6 / SPRÅK

Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 10

SPRÅK

Internationella språkdiplom i engelska

Studera engelska i Göteborg och Brighton
Braheskolan och Folkuniversitetet i Göteborg erbjuder intensivkurser i engelska. Kurserna består av fyra veckors studier i Göteborg och resterande veckor vid Loxdale i Brighton. Utbildningen är kostnadsfri, men kostnad för material samt kost och logi i England tillkommer. Kursen är studiemedelsberättigad. Möjlighet finns att avlägga en Cambridgeexamen i England. För mer information:
evelyn.mcdonald@folkuniversitetet.se

Kulturföreläsningar

Cambridge ESOL Examen: BEC Preliminary 17/3, 8/6 BEC Vantage 18/3, 9/6 BEC Higher 16/3, 7/6 FCE 12/3, 14/5, 11/6 CAE 11/3, 14/5, 15/6 CPE 12/3, 14/5, 16/6 Sista anmälningsdatum för examen i mars är 7 januari. Sista anmälningsdatum för examen i maj är 11 mars. Sista anmälningsdatum för examen i juni är 1 april. Examensavgift: 1.850:För mer information: www.cambridgeesol.org ILEC International Legal English Certificate ILEC är en examen i engelska för juridikstuderande och unga advokater som siktar på en internationell karriär. Examen 19/3, 10/6 Sista anmälningsdatum för examen i mars är 7 januari. Sista anmälningsdatum för examen i juni är 1 april. Examensavgift: 2100:För mer information: www.legalenglishtest.org IELTS The British Council, IDP Australia, Cambridge Assessment IELTS är ett internationellt test som krävs för inträde till högskolor globalt, för immigration till Canada, Australien och Nya Zeeland, samt för ansökan till vissa yrken i engelsktalande länder. Testdatum: 22/1, 26/2*, 19/3, 16/4, 14/5* och 11/6 * endast academic test Examensavgift: 1.950:För mer information: www.folkuniversitetet.se/ielts www.ielts.org

En trevlig och avkopplande avslutning på veckan. Ta med dina vänner eller kollegor till en intressant och rolig upplevelse. Fredag eller lördag erbjuder vi lättsamma aktiviteter med kulturell inriktning. Vi bjuder på fika i pausen. Under våren 2011 har vi följande: • Ostprovning – franska ostar, 275:(inkl förtäring) • Florens, renässansens pärla, 200:Läs mer på vår webbsida: www.folkuniversitetet.se

eller besök

www.folkuniversitetet.se/braheskolan
 ENGELSKA I GÖTEBORG + DUBLIN Under 8 veckor läser du språket på Folkuniversitetet i Göteborg. (24 studietimmar) Därefter en veckas intensiva studier (20 studietimmar) i Dublin. Skolan, International House Dublin, ligger centralt och lättillgängligt i det populära området Village Quarter nära St Stephen’s Green. Undervisningen tar vid där vi slutade i Sverige och kommer att ledas av en infödd lärare från skolan i Dublin. Sista anmälningsdag 14/2. För mer information och anmälan kontaka oss på tel: 031-10 65 10 eller e-post: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se. Du kan även anmäla dig direkt till IS på www.is.se.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

start v 8 B1 lö 1800-2015 8 24 123097 6.850:I priset ingår kursavgift och inkvartering i enkelrum i privathem inkl. frukost under en vecka. (söndag-söndag) Kostnad för flyg tillkommer. Du flyger billigt med lågprisflyg till Dublin.

Detalj av Christ Church Cathedral i Dublin.

Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 10

SPRÅK / 7

Franska
 ALLMÄNNA KURSER
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

start v 6 nyb nyb nyb nyb nyb nyb nyb-rep A1 A1 A1 A1 A1+ A1+ A1+ A2 A2 A2 A2+ B1 B2

må må ti ti to to to må må ti to ti on on ti on må ti on ti

1730-1900 1930-2100 1730-1900 1930-2100 1730-1900 1930-2100 1730-1945 1730-1900 1930-2100 1730-1900 1730-1900 1730-1900 1730-1900 1730-1900 1930-2100 1730-1900 1930-2100 1800-1930 1730-1900 1800-2015

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

24 24 24 24 24 24 36 24 24 24 36 24 24 24 24 24 24 24 24 36

125000 125001 125003 125004 125005 125006 125007 125008 125009 125010 125023 125011 125012 125013 125014 125015 125016 125017 125018 125019

1.465:1.465:1.465:1.465:1.465:1.465:2.260:1.675:1.675:1.675:2.260:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:2.260:-

ligger några mil norr om Marseille. Det är en gammal vacker universitetsstad, känd som ”vattnets och konstens stad”. Vår skola, IS Aix-en-Provence, är liten och gemytlig och ligger i ett charmigt sekelskifteshus i centrum av staden. Undervisningen tar vid där vi slutade i Sverige och kommer att ledas av en infödd lärare från skolan i Aix. Sista anmälningsdag 14/2 2011. För mer information och anmälan vänligen kontakta oss på tel 031 - 10 65 10 eller e-post: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se Du kan även anmäla dig direkt på IS hemsida www.is.se
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

på franska och prata om boken tillsammans i gruppen.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

Kursstart v 8 nyb to 1800-2030 8 24 125070 7.950:A2 to 1800-2030 8 24 125072 7.950:*I priset ingår kursavgift och inkvartering i enkelrum i privathem inkl. frukost under en vecka (söndag–söndag). Kostnad för flyg tillkommer. Du flyger billigt med lågprisflyg till Marseille, 25 minuters bussresa från Aix.

start v 6 B1+–B2 ti

1800-2015 10

30

125055

1.975:-

 FRANSKA FÖR UNGDOMAR 15–18 ÅR
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

start v 5 nyb to start v 14 nyb to

1730-2000 1730-2000

8 8

24 24

125020 125021

1.475:1.475:-

 FRANSKA FÖR RESENÄREN För dig som planerar att resa till Frankrike och inte har läst franska tidigare, praktiskt och grundläggande.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

Utbildningar för kontakttolkar 2011
Folkuniversitetet anordnar i samarbete med TÖI (Tolk- och översättarinstitutet) en sammanhållen 1-årig Grundutbildning för kontakttolkar. Handledarna är auktoriserade tolkar med lång erfarenhet av tolkning. Denna utbildning startade i december 2010. Utbildningen går måndagar och lördagar och är inte CSNberättigad. För dig som vill komplettera tidigare tolkstudier kan enskilda platser i utbildningens delkurser erbjudas under 2011 i mån av plats. Ansökan ska göras på speciell blankett. Delkurserna är: – Introduktionskurs – Socialtolkning – Sjukvårdstolkning – Juridikens grunder för tolkar – Juridik, påbyggnad – Asyltolkning Vi erbjuder även fristående 2-dagars orienteringskurser för dig som inte har någon tolkerfarenhet och vill ha en första introduktion till tolkyrket. Dessa kurser går flera gånger per år, lördag och söndag kl 09.00–16.00. Aktuella datum för dessa hittar du på vår hemsida. Pris: 700:- per kurs. Har du frågor om arbetsmöjligheter för tolkar, vänd dig till någon av tolkförmedlingarna. För mer information se vår hemsida, kontakta oss på telefon 031-10 65 10 eller e-post: kundcenter.vast@ folkuniversitetet.se

start v 8 nyb fr
nivå dag

1000-1215
tid

5

15

125080
kursnr

1.800:pris

 FRENCH WITH ENGLISH SPEAKING TEACHER
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

 INTENSIVKURSER
veckor tim

start v 6 A1 ti

1930-2100 12

24

125022

1.625:-

 FRANSKA KONVERSATION Nyheter och populärkultur, samhälle och politik, konst och kultur – du som deltagare är med och väljer ämne för samtalet.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

start v 6 B1-B1+ to B2+ to start v 12 B1-B1+ to
nivå dag

1800-2015 6 1800-2015 12 1800-2015
tid

18 36 18

125050 125052 125053
kursnr

1.155:2.500:1.155:pris

6

1 vecka liten grupp max 6 deltagare start v 5 nyb må-fr 1300-1600 1 20 start v 11 nyb må-fr 1300-1600 1 20 start v 19 nyb må-fr 1300-1600 1 20 4 veckor liten grupp max 6 deltagare start v 8 nyb må-to 1300-1530 4 48 start v 12 nyb må-to 1300-1530 4 48 start v 18 nyb må-to 1300-1530 4 48

125060 125061 125062 125063 125064 125065
kursnr

1.840:1.840:1.840:4.416:4.416:4.416:pris

 FÖRMIDDAGSKURSER
veckor tim

 SOMMARKURSER
nivå dag tid veckor tim

start v 6 nyb to A1+ on A2+ ti A2+ ti B2 må start v 12 nyb må A1 to A2 on A2+ ti B1 ti B2 må start v 19 nyb to A1 må A1+ to A2 on A2+ ti B1 ti B2 må

0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0915-1145 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

125030 125031 125032 125033 125034 125035 125036 125037 125038 125039 125040 125041 125042 125043 125044 125045 125046 125047

1.100:1.260:1.260:1.260:1.260:1.100:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:1.100:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:-

start v 26 nyb må-fr 1300-1600 start v 30 nyb må-fr 1300-1600

1 1

20 20

125066 125068

1.840:1.840:-

 FRANSKA OSTAR OCH OSTPROVNING, FÖRELÄSNING
nivå dag tid datum tim kursnr pris

fre
nivå

1700-1830
dag & tid

25/3
tim

2
kursnr

125096

275:pris

 INDIVIDUELL UNDERVISNING
alla flexibelt 20 489920 13.000:- exkl moms

 SKRIVKURS PÅ DISTANS
Löpande kursstart
nivå veckor kursnr pris

A2+ till C1 12 125097 Du arbetar under 12 veckor med 8 arbetsuppgifter.

3.360:-

 DISKUTERA OCH LÄS Bokcirkel på franska: läs din favoritförfattare

 FRANSKA I GÖTEBORG + AIX-EN-PROVENCE Under 8 veckor läser du franska på Folkuniversitetet i Göteborg (24 studietim). Därefter en veckas intensiva studier (20 studietim) i Frankrike (Aix-en-Provence). Aix-en-Provence

8 / SPRÅK

Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 10

SPRÅK

Spanska
 ALLMÄNNA KURSER
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

 DISKUTERA OCH LÄS Bokcirkel på spanska: läs din favoritförfattare på spanska och prata om boken tillsammans i gruppen.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

 SOMMARKURSER
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

start v 6 nyb nyb nyb nyb nyb nyb nyb-rep A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1+ A1+ A2 A2 A2 A2+ B1 B1+
nivå

må må ti ti on on to må må ti ti on on må ti on må on må ti on
dag

1730-1900 1930-2100 1730-1900 1930-2100 1730-1900 1930-2100 1730-1945 1730-1900 1930-2100 1730-1900 1930-2100 1730-1900 1930-2100 1730-1900 1730-1900 1730-1900 1930-2100 1730-1900 1730-1900 1730-1900 1730-1900
tid

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

24 24 24 24 24 24 36 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

126000 126001 126002 126003 126004 126005 126006 126007 126008 126009 126010 126011 126012 126013 126014 126015 126016 126017 126018 126019 126021
kursnr

1.465:1.465:1.465:1.465:1.465:1.465:2.260:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:pris

start v 6 B1+/B2 on

start v 26 nyb må-fr 1300-1600 start v 30 nyb må-fr 1300-1600

1 1

20 20

126075 126076

1.840:1.840:-

1800-2015 10

30

126055

1.975:-

 SPANSKA FÖR RESENÄREN För dig som planerar att resa till ett spansktalande land och inte har läst spanska tidigare, praktiskt och grundläggande.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

start v 8 nyb on
nivå

1000-1215
tim

5

15

126080

1.800:pris

 INDIVIDUELL UNDERVISNING
dag & tid kursnr

alla

flexibelt

20

489927

13.000:- exkl moms

 SPANSKA I BARCELONA En kombinationskurs där halva kurstiden är förlagd i Spanien. Under 8 veckor läser du spanska på Folkuniversitetet i Göteborg (24 studietim). Därefter reser du ner till Barcelona för en veckas intensiva studier (20 studietim). Sista anmälningsdag 14/2 2011. För mer information och anmälan vänligen kontakta oss på tel 031-10 65 10 eller e-post: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se Du kan även anmäla dig direkt på IS hemsida www.is.se
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

 SKRIVKURS PÅ DISTANS
Löpande start
nivå veckor kursnr pris

A2+ till C1 12 126092 Du arbetar under 12 veckor med 8 arbetsuppgifter.

3.360:-

 FÖRMIDDAGSKURSER
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

Kursstart v 8 nyb to 1800-2030 8 24 126077 7.935:-* A2 to 1800-2030 8 24 126078 7.935:-* *I priset ingår kursavgift och inkvartering i enkelrum i privathem inkl. frukost under en vecka (söndag-söndag). Kostnad för flyg tillkommer. Du flyger billigt med lågprisflyg till Málaga.

 SPANSKA FÖR UNGDOMAR 15–18 ÅR
veckor tim

start v 5 nyb ti start v 14 nyb ti

1730-2000 1730-2000

8 8

24 24

126022 126023

1.475:1.475:-

 SPANISH WITH ENGLISH SPEAKING TEACHER
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

start v 6
Beginners

to

1930-2100 12

24

126025

1.625:--

 SPANSKA KONVERSATION Samtal om nyheter och populärkultur, samhälle och politik, konst och kultur – du som deltagare är med och väljer samtalsämne.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

start v 6 B1-B2 må B2+ fre start v 12 B1-B2 må

1930-2100 6 0930-1145 12 1930-2100 6

12 36 12

126050 126051 126052

840:2.500:840:-

Sagrada Familia i Barcelona.

start v 6 nyb ti A1 on A1 ti A1+ må A1+ to A1+ on A2+ ti B2 to B2+ må B2+ fr start v 12 nyb to A1 ti A1+ on A1+ ti A2 to A2 må A2 on A2+ ti B2 to B2+ må B2+ fr start v 19 nyb on A1 to A1 ti A1+ on A1+ ti A2 to A2 må A2 on A2+ ti B2 to B2+ må B2+ fr
nivå dag

0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115
tid

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

126030 126031 126032 126033 126034 126035 126036 126037 126038 126039 126040 126041 126042 126043 126044 126045 126046 126047 126048 126049 126053 126054 126056 126057 126058 126059 126060 126061 126062 126064 126065 126067 126068
kursnr

1.100:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:1.100:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:1.100:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:pris

Kontakta oss för rådgivning inför examination.

Internationella språkdiplom i spanska, franska och italienska

The European Language Certificates (TELC) För mer information om diplomen, gå in på www.telc.net. • Certificado de Español • Certificato d’Italiano • Certificato Superiore d’Italiano • Certificat de Français • Certificat Supérieur de Français

 INTENSIVKURSER
veckor tim

1 vecka liten grupp max 6 deltagare start v 5 nyb må-fr 1300-1600 1 20 start v 10 nyb må-fr 1300-1600 1 20 start v 18 nyb må-fr 1300-1600 1 20 4 veckor liten grupp max 6 deltagare start v 8 nyb må-to 1300-1530 4 48 start v 12 nyb må-to 1300-1530 4 48 start v 18 nyb må-to 1300-1530 4 48

DELE Intermedio (Diploma Español de Lengua Extranjera) Detta är ett officiellt diplom som utfärdas av Spaniens utbildningsministerium. Se mer information på www.cervantes.se.

126069 126070 126071 126072 126073 126074

1.840:1.840:1.840:4.416:4.416:4.416:-

DELF och DALF För mer information om diplomen, gå in på www.franskainstitutet.se.

Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 10

SPRÅK / 9

Italienska
 ALLMÄNNA KURSER
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

 FÖRMIDDAGSKURSER
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

 FLORENS, RENÄSSANSENS PÄRLA
föreläsning
nivå dag tid datum tim kursnr pris

start v 6 nyb nyb nyb nyb nyb nyb A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1+ A1+ A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2+ A2+ A2+ B1 B1+ B1+ B2

må må ti ti on on må ti ti on on to må on må må ti to må to ti to må lö ti on to to

1730-1900 1930-2100 1730-1900 1930-2100 1730-1900 1930-2100 1730-1900 1730-1900 1930-2100 1730-1900 1930-2100 1730-1900 1730-1900 1730-1900 1730-1900 1930-2100 1730-1900 1730-1900 1730-1900 1930-2100 1730-1900 1730-1945 1730-1900 1000-1215 1400-1615 1730-1900 1715-1845 1730-1945

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 36 24 24 36 24 24 36

127000 127001 127002 127003 127004 127005 127006 127007 127008 127009 127010 127011 127012 127013 127014 127015 127016 127017 127018 127019 127024 120720 127022 127023 127027 127025 127026 127028

1.465:1.465:1.465:1.465:1.465:1.465:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:2.260:1.675:1.260:2.500:1.675:1.675:2.500:-

start v 6 nyb to A1 on A1 ti A1+ to A2 må A2 ti B1 on start v 12 nyb må A1 to A1 on A1 ti A1+ to A2 må A2 ti B1 on start v 19 nyb to A1 må A1+ to A1+ on A1+ ti A2 to A2 må A2+ ti B1 on

0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115 0900-1115

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

127032 127033 127034 127035 127036 127037 127038 127039 127040 127041 127042 127043 127044 127045 127046 127047 127048 127049 127052 127053 127054 127056 127057 127058

1.100:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:1100:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:1100:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:1.260:-

19/3 1000-1215

3

127092

200:-

 SOMMARKURSER
nivå dag tid datum tim kursnr pris

start v 26 nyb må-fr 1300-1600 start v 30 nyb må-fr 1300-1600

1 1

20 20

127067 127068

1.840:1.840:-

 INDIVIDUELL UNDERVISNING
nivå dagtid tim kursnr pris

alla

flexibelt

20

489925

13.000:- exkl moms

 SKRIVKURS PÅ DISTANS
Löpande kursstart
nivå veckor kursnr pris

A2+ till C1 12 127093 Du arbetar under 12 veckor med 8 arbetsuppgifter.

3.360:-

 INTENSIVKURSER
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

 ITALIENSKA FÖR UNGDOMAR 15–18 ÅR
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

start v 5 nyb ti start v 14 nyb ti

1730-2000 1730-2000

8 8

24 24

127029 127030

1.475:1.475:-

 ITALIAN WITH ENGLISH SPEAKING TEACHER
dag tid veckor tim kursnr pris

start v 6 Beginners må

1930-2100 12

24

127031

1.625:-

1 vecka liten grupp max 6 deltagare start v 5 nyb må-fr 1300-1600 1 20 start v 12 nyb må-fr 1300-1600 1 20 start v 20 nyb må-fr 1300-1600 1 20 4 veckor liten grupp max 6 deltagare start v 8 nyb må-to 1300-1530 4 48 start v 12 nyb må-to 1300-1530 4 48 start v 18 nyb må-to 1300-1530 4 48

127060 127061 127063 127064 127065 127066

1.840:1.840:1.840:4.416:4.416:4.416:-

 ITALIENSKA I FLORENS Under 8 veckor läser du språket på Folkuniversitetet i Göteborg (24 studietim). Därefter en veckas intensiva studier  (20 studietim) i Florens. Skolan, Centro Fiorenza, ligger i ett 1600-tals-”palazzo” centralt i Florens. Härifrån har man utsikt över floden Arno och den berömda bron Ponte Vecchio. Undervisningen tar vid där vi slutade i Sverige och kommer att ledas av en infödd lärare från skolan i Florens. Sista anmälningsdag 14/2 2011. För mer information och anmälan vänligen kontakta oss på tel 031-10 65 10 eller e-post: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se Du kan även anmäla dig direkt på IS hemsida www.is.se
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

 ITALIENSKA KONVERSATION Nyheter och populärkultur, samhälle och politik, konst och kultur – du som deltagare är med och väljer ämne för samtalet.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

Kurstart v 8 nyb to 1800-2030 8 24 127070 7.595:A2 to 1800-2030 8 24 127071 7.595:I priset ingår kursavgift och inkvartering i enkelrum i privathem inkl. frukost under en vecka (söndag-söndag). Kostnad för flyg tillkommer. Du flyger billigt med lågprisflyg till Florens, Pisa eller Bologna.

Ponte Vecchio i Florens.

start v 6 B1-B2 to start v 12 B1-B2 to

1800-2015 1800-2015

6 6

18 18

127050 127051

1.155:1.155:-

 DISKUTERA OCH LÄS Bokcirkel på italienska: läs din favoritförfattare på italienska och prata om boken tillsammans i gruppen.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

start v 6 B1+ – B2 må

1800-2015 10

30

127055

1.975:-

 ITALIENSKA FÖR RESENÄREN För dig som planerar att resa till Italien och inte har läst italienska tidigare, praktiskt och grundläggande.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

start v 8 nyb lö A1 ti A1 lö

1000-1215 1730-1945 1000-1215

6 6 6

18 18 18

127080 127081 127082

1.100:1.260:1.260:-

10 / SPRÅK

Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 10

SPRÅK

Tyska
 ALLMÄNNA KURSER
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

Internationella språkdiplom i tyska

start v 6 nyb A1 A1+ A2 A2+ B1+

Kontakta oss för information om förberedande kurser inför examination.

to on to to to on

1930-2100 1930-2100 1730-1900 1730-1900 1730-1900 1730-1900

12 12 12 12 12 12

24 24 24 24 24 24

124001 124002 124003 124004 124005 124006

1.465:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:-

 KONVERSATIONSKURSER
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

start v 6 B1 on B2 on start v 12 B1 on B2 on

1730-1900 1930-2100 1730-1900 1930-2100

6 6 6 6

12 12 12 12

124007 124008 124009 124010

930:930:930:930:-

Goethe-Institut Se mer information om diplomen på www.goethe.de  Zentrale Mittelstufen-prüfung (ZMP)  Zentrale Oberstufen-prüfung (ZOP)  Kleines Deutsches Sprach-diplom (KDS)

 TYSKA I ARBETET, LITEN GRUPP Vi går igenom ord, uttryck och formuleringar som passar när du talar i telefon, skriver e-post, brev eller deltar i möten. Du lär dig att föra samtalet framåt, ta emot besökare och presentera en idé eller produkt.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

TELC – The European Language Certificates Se mer information om diplomen på www.telc.net  Zertifikat Deutsch (ZD) Examensavgift: 1.375: Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) Examensavgift: 1.450:-

Gratis prova på-kvällar
15 jan – Balettakademin 17 jan – Prova på teater 19 jan – Prova på kurser inom konst, musik, data, språk och friskvård Se vår hemsida för mer information: folkuniversitetet.se/goteborg

Hitta rätt nivå
Gör en första identifiering av din kunskapsnivå i språk med hjälp av Europarådets nivåskala (se sid 7). Du kan även ladda ner ett kostnadsfritt inplaceringstest på vår hemsida eller kontakta oss för studierådgivning.

start v 7 B1 ti B2 ti start v 11 B1 ti B2 ti start v 15 B1 ti B2 ti

1730-1945 1730-1945 1730-1945 1730-1945 1730-1945 1730-1945

4 4 4 4 4 4

12 12 12 12 12 12

124011 124012 124013 124014 124015 124016

2.520:2.520:2.520:2.520: 2.520:2.520:

 INDIVIDUELL UNDERVISNING Många väljer enskild undervisning när de står inför nya arbetsuppgifter eller har svårt att studera regelbundet en fast tid varje vecka. Innehållet anpassas efter dina förkunskaper och behov.
nivå dag & tid tim kursnr pris

Resursplatsen

alla

flexibelt

20

489921

13.000:- exkl moms

 BESSER SCHREIBEN ONLINE Du arbetar med 8 skriftliga uppgifter under en 12-veckors period. Innehållet anpassas efter dina behov. Löpande kursstart året runt.
nivå veckor kursnr pris

Du som studerar språk på Folkuniversitetet får tillgång till vår webbaserade Resursplats helt gratis! Här kan du fördjupa och bredda dina språkkunskaper på egen hand. Det finns flera språk på Resursplatsen, t ex engelska, spanska, italienska, norska, finska och svenska.

Studentrabatt för kårmedlemmar

Vi ger dig 20 % i rabatt på våra kurser om du är medlem i studentkåren. Visa upp kårkvitto eller bifoga kopia vid din anmälan.

A2-C1

12

124023

3.360:-

Lära dig teckenspråk?
 TECKENSPRÅK
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

Start v 8 nyb, steg I ti 1800-2030 10 Fortsättning, steg II ti 1800-2030 10 Fortsättning, steg III to 1800-2030 10

30 129176 1.995:30 129177 1.995:30 129178 1.995:-

 TECKEN SOM STÖD
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

Grundkurs ti 1730-1945 Fortsättningskurs to 1730-1945

6 6

18 129179 1.595:18 129180 1.595:-

Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 10

SPRÅK / 11

Språk från hela världen
Kurserna startar v 8 om inget annat anges.

 ESTNISKA
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

 JAPANSKA
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

nyb

ti

1730-1900 12

24

129112

1.475:-

 ALBANSKA
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

 FARSI/PERSISKA
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

nyb ti 1930-2100 12 A1 (termin 2) ti 1730 -1900 12

24 24

129100 129101

1.475:1.675:-

 ARABISKA
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

nyb ti 1930-2100 12 A1 (termin 2) ti 1730-1900 12 A1+ (termin 3) ti 1930-2100 12

24 24 24

129113 129114 129115

1.475:1.675:1.675:-

nyb må 1730-1900 12 24 A1 (termin 2) må 1930-2100 12 24 A1+ (termin 4) to 1730-1900 12 24 A2+ (termin 7) må 1800-1930 12 24 nyb, Intensivkurs en vecka, liten grupp må-fr 1300-1600 5 20

129126 129128 129129 129130 129181

1.475:1.675:1.675:1.675:1.835:-

nyb on 1930-2100 12 24 A1 (termin 2) on 1730-1900 12 24 nyb, Intensivkurs en vecka, liten grupp (v 17) må-fr 1300-1600 5 20

129103 129104 129105

1.675:1.475:1.835:-

 FINSKA
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

 JAPANSKA, FÖR UNGDOMAR
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

nyb to A1 (termin 2) to

1930-2100 12 1730-1900 12

24 24

129116 129118

1.475:1.675:-

 BOSNISKA/KROATISKA/SERBISKA
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

 GREKISKA
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

nyb to 1730-1900 12 24 A1 (termin 2) to 1930-2100 12 24 A1+ (termin 3) må 1730-1945 8 24 B2 (termin 13) on 1730-1900 12 24 nyb, Intensivkurs en vecka, liten grupp må-fr 1300-1600 5 20

129106 129107 129108 129109 129183

1.475:1.675:1.675:1.675:1.835:-

nyb må A1 (termin 2) må A1+ (termin 3) ti A2+ (termin 6) ti

1930-2100 12 1730-1900 12 1910-2040 12 1730-1900 12

24 24 24 24

129119 129120 129121 129122

1.475:1.675:1.675:1.675:-

nyb lö A1 (termin 2) lö A1+ (termin3) lö A2 (termin 5) lö

1245-1500 1245-1500 1000-1215 1000-1215

8 8 8 8

24 24 24 24

129131 129132 129134 129133

1.475:1.675:1.675:1.675:-

 JAPANSK KALIGRAFI
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

on

1730-1900

4

12

129135

900:-

 JAPANSKA SKRIV PÅ NÄTET
nivå dag & tid veckor kursnr pris

 HINDI
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

A2+

flexibelt

12

129185

3.200:-

 DANSKA
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

nyb 24 24 129110 129111 1.475:1.675:-

on

1730-1900 12

24

129123

1.475:-

 KINESISKA
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

nyb må 1930-2100 12 A1+ (termin 2-3) må 1730-2100 12

 HOLLÄNDSKA
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

nyb on A2 (termin 2) to

1730-1945 1730-1945

8 8

24 24

129124 129125

1.475:1.675:-

nyb må 1730-1900 12 24 nyb ti 1930-2100 12 24 A1 (termin 2) ti 1730-1900 12 24 A1+ (termin 2) ti 1930-2100 12 24 A1+ (termin 3) må 1730-1900 12 24 A2+ (termin 6) on 1730-1900 12 24 B1 (termin 8) ti 1730-1900 12 24 B1+ (termin 12) on 1930-2100 12 24 nyb, Intensivkurs en vecka, liten grupp må-fr 1300-1600 5 20

129138 129139 129140 129141 129142 129143 129144 129146 129182

1.475:1.475:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:1.675:1.835:-

 KINESISKA FÖR UNGDOMAR
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

nyb lö termin 2 lö

1245-1500 1000-1215

8 8

24 24

129147 129148

1475:1.675:-

Skräddarsydda företagskurser
I grupp eller individuellt. Kontakta oss på tel 10 65 77 eller foretag.gbg@folkuniversitetet.se

Språk på distans

Vi har ett stort utbud av distanskurser i språk. Se vår webbsida för mer info. www.folkuniversitetet.se

12 / SPRÅK

Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 10

SPRÅK

 KOREANSKA
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

nyb to A1 (termin 2) to

1930-2100 12 1730-1900 12

24 24

129149 129150

1.475:1.675:-

 MAKEDONSKA
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

nyb to A1 (termin 2) to

1730-1900 12 1930-2100 12

24 24

129151 129152

1.475:1.675:-

Lustfyllt lärande i kalligrafi och japanska
Mieko Olausson undervisar i kalligrafi och i japanska. Hon betonar det roliga i lärandet.
– Kursen i kalligrafi går ut på att du som deltagare ska få känslan av hur det är att arbeta med penslar på det sätt som utmärker kalligrafitekniken. Du håller penseln upprätt och det är viktigt att göra linjerna åt rätt håll och i rätt ordning. Vi fokuserar inte på att det ska bli snyggt – det ska vara roligt och lustfyllt och det blir det inte om vi har för höga krav. – I slutändan blir det vackra alster ändå, fortsätter Mieko. Många som går kursen vill åstadkomma något snyggt att rama in och hänga på väggen hemma. Och så undervisar du i japanska? – Javisst, i flera olika nivåer. Det är roligt, både yngre och äldre går kurser i japanska. Några har fått jobb i Japan och vill lära sig språket på grund av det. Andra lär sig för att de vill resa dit och hälsa på släktingar. Men det är också vanligt med ungdomar som ska studera och utöva olika former av japanska kampsporter – karate, kendo, judo och aikido med mera, avslutar Mieko.

 POLSKA
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

nyb ti 1730-1900 12 A1 (termin 2) ti 1930-2100 12 A1+ (termin 3) on 1730-1900 12

24 24 24

129153 129154 129155

1.475:1.675:1.675:-

 PORTUGISISKA
start v 5
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

nyb to A2 (termin 5) ti

1730-1945 12 1730-1945 12

36 36

120000 120001

2.260:2.500:-

 RUMÄNSKA
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

nyb

on

1930-2100 12

24

129171

1.475:-

 RYSKA
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

nyb ti 1930-2100 A1 (termin 2) to 1930-2100 A1+ (termin 4) on 1730-1900 A2+ (termin 6) to 1745-1915 B1+ Prata mer! ti 1745-1915 nyb, för ungdomar lö 1000-1215

12 12 12 12 12 8

24 24 24 24 24 24

129156 129157 129158 129159 129160 129181

1.475:1.675:1.675:1.675:1.675:1.475:-

 SWAHILI
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

nyb ti A1 (termin 2) ti A2 (termin 5) on B1 (termin 8) on

1730-1900 12 1930-2100 12 1930-2100 12 1730-1900 12

24 24 24 24

129161 129162 129163 129164

1.475:1.675:1.675:1.675:-

 THAILÄNDSKA
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

nyb on A1 (termin 2) on

1930-2100 12 1730-1900 12

24 24

129165 129166

1.475:1.675:-

 TURKISKA
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

nyb må 1930-2100 12 A1 (termin 2) må 1730-1900 12 A1+ (termin 3) ti 1730-1900 12

24 24 24

129167 129168 129169

1.475:1.675:1.675:-

 UNGERSKA
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

nyb to A1 (termin 2) to

1930-2100 12 1730-1900 12

24 24

129172 129173

1.475:1.675:-

 TJECKISKA
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

nyb

on

1730-1900 12

24

129170

1.475:-

Kalligrafi av Mieko Olausson.

Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 10

SPRÅK / 13

Swedish as a Foreign Language
Folkuniversitetet offers courses in Swedish as a Foreign Language throughout the year at all levels, from beginners to advanced. The teaching is in Swedish right from the start (even on beginners’ level) and the emphasis is on spoken communication but we work on all the other aspects like reading, writing and listening as well. We start new courses every month. You can choose between: • Intensive courses in the Morning Mon–Fri 09.00–12.30 • Courses in the Evening Mon/Wed or Tue/Thu 17.30–20.00 and Mon/Wed or Tue/Thu 20.15– 21.45 • Swedish for business purposes • Medical Swedish • Web-based distance courses • Tailor-made courses and one-toone tuition We also offer intensive Summer 3-week courses in June, July and August. For more info please visit our website www.folkuniversitetet.se/goteborg, phone 031-10 65 10 or e-mail kundcenter.vast@folkuniversitetet.se

Svenska som främmande språk
 ALLMÄNNA KURSER I våra allmänna kurser lär du dig svenska snabbt och effektivt. Tyngdpunkten ligger på muntlig kommunikation. Vi arbetar i par eller i mindre grupper med rollspel, dialoger, diskussioner osv för att alla ska vara aktiva. Undervisningen sker helt på svenska från nybörjarnivå och du får även en del information om Göteborg och Sverige. Kursböcker ingår inte i kursavgiften. Folkuniversitetet arbetar utifrån Europarådets nivåskala med sex olika språkliga nivåer, se sid 5. Om du tidigare har studerat svenska, gör ett inplaceringstest så du anmäler dig på rätt kurs. Kurserna startar var fjärde eller sjätte vecka, året runt. Efter varje kurs har du möjlighet att anmäla dig till fortsättningskurs.
Förmiddagskurser: 5 gånger i veckan
nivå dag tid v eckor tim pris

der”? Eller firat midsommar och undrat varför alla svenskar hoppar runt i ring och sjunger ”koack ack ack”? Eller så har du kanske hört en svensk låt på radion och vill veta mer om artisten. Vi tar upp de mest kända poplåtarna från ABBAs tid och fram till i dag, och sjunger och diskuterar de vanligaste sångerna från jul-, påsk- samt midsommarhögtiderna.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

start v 6 och 12 B1-B2 on 1730-1945

6

18

121020

1.200:-

 LÄS OCH DISKUTERA Du läser ett par pocketböcker skrivna av svenska aktuella författare och diskuterar och analyserar dessa i gruppen för att förbättra ordförrådet och få en bättre läsupplevelse när du läser svenska böcker. Vi pratar även om författarens liv och bakgrund.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

start v 6 och 12 B1+/B2 on 1730-1945

6

18

121021

1.200:-

start v 3, 7, 11, 15, 20 alla må-fr 0900-1230
nivå dag tid

4
v eckor

80
tim

4.600:pris

Kvällskurser: 2 gånger i veckan
start v 4, 10, 18 alla må,on alla må,on alla ti,to alla ti,to 1730-1945 2015-2145 1730-1945 2015-2145 6 6 6 6 36 24 36 24 2.250:1.675:2.250:1.675:-

Specialkurser
 SWEDISH FOR ACADEMIC STUDENTS NYHET! A beginners course at an extra high pace for you who study at a Swedish University and/ or have an academic background and/or is used to studying foreign languages. You are expected to do more self studying between classes than in a regular group.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

 SÄGER DE PÅ NYHETERNA? VAD NYHET Har du svårt att hänga med i fikasnacket på jobbet? Undrar du vilka Janne Josefsson, Leif Johansson och Anneli Hulthén är? Undrar du hur en typisk norrlänning pratar? I den här kursen fokuserar vi på nyheter på svenska. Vi tittar till exempel på regionala och nationella nyheter på SVTplay och samhällsprogram som Uppdrag granskning och Kalla fakta. Vi diskuterar och analyserar språket, dialekterna och nyheterna, och lär oss mer om svenska makthavare. Vi tar upp relevant grammatik och lär oss svenska uttryck.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

start v 6 och 12 B2-C1 on 1730-1945

6

18

121022

1.200:-

Swedex
SWEDEX
– An examination in Swedish as a foreign language It’s becoming more and more important to have a certificate to prove you language skills. Swedex, which is an international exam in Swedish as a foreign language, gives you that opportunity. The exam can be taken in Sweden and in other countries and it tests all language skills and is available at three levels, A2, B1 and B2 on the Common European Framework Scale of Levels. In Sweden, Folkuniversitetet is responsible for the Swedex examinations. For more information visit www.swedex.info

Swedish Examinations

start v 4, 10 nyb-A1 må A2 må

 NYANSER OCH ARGUMENT För dig som har en avancerad nivå i svenska. Vi arbetar med nyanserna i språket för att kunna argumentera och diskutera bättre samt bli bättre på hörförståelse.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

1700-2030 1700-2030

6 6

24 24

121004 121034

1.675:1.675:-

start v 6 och 12 B2-C1 to 1730-1945

6

18

121023

1.200:-

 UTTALSKURS Vill du förbättra ditt uttal? Förutom gemensamma uttalsövningar får du hjälp av läraren med dina individuella uttalssvårigheter.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

start v 6 och 12 B1-B2 to 1730-1945

 SVENSKA I ARBETSLIVET För dig som har bra kunskaper i svenska och vill träna mer specifikt på språket i arbetssituationer. Du kan läsa del 1 och del 2 i kombination eller bara den ena delkursen.
Del 1 Innehåll: affärsterminologi, grammatik, skriftlig kommunikation (brev, e-post), mötesadministration (kallelse, dagordning och protokoll), telefonspråk, Göteborgs affärsliv förr och i dag, att beställa resor. Del 2 Innehåll: affärsterminologi, grammatik, skriftlig kommunikation (rapporter), lagar, avtal och facklig verksamhet i Sverige, presentationsteknik, företagspresentation, företagsbesök, affärsrelaterade nyheter, företagskultur och affärsetikett. Förkunskaper för del 2: ”Svenska i arbetslivet, Del 1” eller motsvarande kunskaper.
nivå/delkurs dag tid veckor tim kursnr pris

6

18

121024

1.200:-

 INTERCULTURAL WORKSHOP – SWEDES AS OTHERS SEE THEM NYHET! During these two afternoons we will discuss how cultural awareness can improve your personal and professional relationships with Swedish people. This workshop is held in English and includes interactive exercises, so you need to be able to speak English so you can participate actively. Group size: 8–18 students
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

ti, to

1330-1600

1

6

121026

225:-

 VAD ÄR DET SVENSKARNA SJUNGER? – Från ABBA till små grodorna NYHET! Har du varit på en fest där alla svenskar plötsligt börjat sjunga en obegriplig sång om en ”helan” som går? Eller märkt att alla andra på dansgolvet börjar hoppa upp och ner och vrålsjunger ”Sommartider hej, hej sommarti-

start v 6 (10 feb) B2, del 1 to

1730-2045 6

24 121025 2.400:24 121065 2.400:-

start v 12 (24 mars) B2, del 2 to 1730-2045 6

14 / SPRÅK

Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 10

SPRÅK

 SKRIV PÅ NÄTET, DISTANSKURS För dig som vill få individuell handledning för att förbättra din skriftliga svenska. Kursen är helt internetbaserad och finns på Folkuniversitetets virtuella klassrum FUGO. Där finns olika typer av uppgifter, dels allmänna och dels mer arbetsinriktade. Du väljer ut 8 uppgifter som du arbetar med under högst 12 veckor. Läraren rättar och kommenterar dina texter varefter du bearbetar dem.
nivå dag & tid veckor tim pris

ningar som förbereder dig inför provets muntliga del. Anmälan till själva testet ska göras till Göteborgs universitet senast 15 april tel 031786 45 34 och testet genomförs 10 maj. Tentamensavgiften är 1600 kronor för helt prov och 600 kronor för restprov.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

gifter inom journalskrivning, brev till patienten, e-post samt remisser, recept och intyg. Du lär dig också att variera din skrift beroende på mottagare. Du väljer ut sju uppgifter som du arbetar med under 8 veckor. Läraren rättar och kommenterar dina texter varefter du bearbetar dem.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

C1 lö 1000-1330 start v 14 (9 april)

4

16

121059

1.650:-

A2+ till C1 flexibelt 12 flexibelt 3.360:Individuell kursstart – du kan börja när du vill, dock tidigast 1 vecka efter din anmälan. Anmäl dig online på vår hemsida.

Sjukvårdssvenska
 PRATA MED DIN PATIENT – SJUKVÅRDSSVENSKA Denna kurs vänder sig till utländsk sjukvårdspersonal som studerar eller har studerat allmän svenska och som vill få en intensiv introduktion i sjukvårdssvenska. I kursen får du individuell träning i muntlig språkfärdighet med personlig feedback från läraren. Med hjälp av olika kommunikativa övningar, såsom rollspel och andra parövningar, tränar vi patientsamtal för olika sjukdomsgrupper samt uppföljande undersökningar och diktering.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

B1+ -C1 flexibelt* 8 18 483054 3.800:*Individuell kursstart –du kan börja när du vill, dock tidigast 2 veckor efter din anmälan.

 SVENSKA, INDIVIDUELL UNDERVISNING Många väljer individuell undervisning när de står inför nya arbetsuppgifter eller har svårt att studera regelbundet en fast tid varje vecka. Detta är ett mycket effektivt sätt att träna just de områden du behöver för att förbättra din svenska oavsett nivå. Studiematerial och övningar anpassas efter din arbetssituation eller bransch. Förslag på olika områden som du kan studera är allmän svenska, sjukvårdssvenska, uttalsträning eller skrivträning.
nivå dag & tid tim kursnr pris

 SKRÄDDARSYDD SJUKVÅRDSSVENSKA Folkuniversitetet erbjuder skräddarsydda kurser i sjukvårdssvenska för personer med utländsk vårdutbildning. Vi kan arrangera olika kombinationer med kurs i allmän svenska och enskild undervisning som anknyter till deltagarnas specialitet alternativt arbetsplats. T.ex. patientsamtal, uttalsträning, journalskrivning, hörförståelse. För mer information kontakta oss på tel 031- 10 65 77 eller foretag.gbg@folkuniversitetet.se

alla

flexibelt

20

489101

13.000:- exkl moms

A2+-B2 flexibelt* 13.30-15.45 3 6 483050 5.650:Individuell kursstart –du kan börja när du vill, dock tidigast 2 veckor efter din anmälan.

Gratis fördjupning
Vi erbjuder möjligheten att gratis fördjupa dina kunskaper i engelska, tyska, franska, spanska, italienska, portugisiska, norska, finska och svenska. Via vår webbaserade Resursplats har du under kursens gång tillgång till övningar och länkar för extra språkträning.

Diplomkurser
 SWEDEX – SWEDISH EXAMINATION För allt fler människor som läser svenska blir det viktigt att ha ett bevis på sina språkkunskaper. Swedex är en internationell examen som ger en sådan möjlighet. Examen erbjuds i hela Europa och testar alla språkliga färdigheter på tre olika nivåer, A2, B1 och B2, enligt Europarådets nivåskala. I Sverige är det Folkuniversitetet som ansvarar för examen. Du kan läsa mer på www.swedex.info Beställ speciell anmälningsblankett för anmälan till examen på tel 031-10 65 10 eller per e-post: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se. Examensavgift: A2: 950:-, B1: 1350:-, B2: 1.490:Examensdatum 2011 Fredag 25 mars (sista anmälningsdag: 4 mars) Fredag 26 augusti (sista anmälningsdag: 5 augusti) Fredag 2 december (sista anmälningsdag: 11 november)  SWEDEX – EXAMENSTRÄNING, EN DAG
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

 UTTALSKURS FÖR SJUKVÅRDSPERSONAL Arbetar du inom sjukvården eller har kunskaper i sjukvårdssvenska och tycker att du behöver förbättra ditt uttal? Här får du träna ditt uttal i olika sjukvårdssituationer, t. ex. göra patientintervjuer och undersökningssamtal. Vi arbetar både med gemensamma uttalsövningar och med individuella uppgifter och alla övningar har sjukvårdsinriktning.
nivå dag tid veckor tim kursnr pris

B1-C1 ons start v 17

17.30-19.45 7

21

483051

3.800:-

Summer Courses 2011
Folkuniversitetet offers a programme of Intensive Summer Courses in Swedish. This summer we will offer the following courses: • General Swedish • Introduction Course for Foreign Students • Extra Intensive Courses • Business Swedish • Medical Swedish • Pronunciation Course • Writing Course • Net writing – Distance Training • Swedex examination courses • Tailor-made courses and one-to-one tuition As a special offer for the summer courses, we include a social programme with talks, sight-seeing tours, leisure activities and excursions. The courses in 2011 start in the end of June. For more information call 031-10 65 10, or visit www.folkuniversitetet.se/goteborg

start 19 mars A2 lö B1 lö B2 lö

1000-1315 1000-1315 1000-1315

1 1 1

4 4 4

121056 121057 121058

420:420:420:-

 SJUKVÅRDSSVENSKA – PÅ DISTANS Denna kurs består av fem olika delar: avdelningen, anamnesen, undersökningen, ronden, utredningsresultat och utskrivning. Varje del innehåller texter med ljud och självrättande övningar som görs on-line samt övningar i vokabulär och grammatik. Du får också skrivuppgifter som rättas och kommenteras av läraren. Du diskuterar med läraren och övriga kursdeltagare i ett diskussionsforum. Kursen är helt på distans förutom en första sammankomst på Folkuniversitetet i Göteborg måndag den 21 mars. Kursen vänder sig främst till läkare med goda kunskaper i svenska på minst B1-nivå. Om du inte kan närvara vid den första sammankomsten i Göteborg kan du ändå delta i kursen. Du får då all viktig information via e-post.
nivå veckor tim kursnr pris

 TISUS – EXAMENSFÖRBEREDANDE KURS På denna kurs har du möjlighet att finslipa dina kunskaper inför testet i svenska för universitets- och högskolestudier, TISUS. Du får här en genomgång av de olika typer av läs- och skrivtest som ingår i TISUS samt anvisningar om vad du bör tänka på under själva provet. Sista kurstillfället ägnas åt diskussionsöv-

B1-B2+ flexibelt start v 12

10

60

483053

4.800:-

 SKRIV PÅ NÄTET – SJUKVÅRDSSVENSKA PÅ DISTANS För dig som arbetar som läkare i Sverige och som vill få individuell handledning för att förbättra den skriftliga svenska som du använder i ditt arbete. Kursen är helt internetbaserad och finns på Folkuniversitetets virtuella klassrum FUGO. Där finns olika typer av upp-

Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 10

SPRÅK / 15

KONST, BILD OCH FORM
Kreativitet kan ta sig uttryck i många olika former och varje form har sina egna möjligheter och begränsningar. Hos oss kan du både finslipa och nyansera de uttryck du behärskar eller hitta nya vägar till skapande upplevelser. Låt lusten och lekfullheten få fria tyglar!
Välj en utbildningsform som passar dig
Från nybörjarkurser till kvalificerad utbildning För dig som siktar lite högre har vi våra Art College-utbildningar. Det är konstnärliga utbildningslinjer inom foto, webb, design, konst och konsthantverk samt musik. De vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper och förbereda dig inför högre studier eller arbete. Du hittar dem under respektive ämne. Konstnärliga skolor Folkuniversitetet driver förutom Art College även Balettakademien, KV Konstskola och Angeredsateljén som du kan läsa mer om på sidorna 19, 40 och 43. Individuell utbildning Vår mest flexibla form av undervisning som läggs upp efter dina förkunskaper, önskemål och behov. Distansutbildning Utbildningar helt på distans eller där träffar i Folkuniversitetets lokaler varvas med arbete i vårt virtuella klassrum på internet.

Bra att veta
Keramik och silversmide Kostnad för lera, bränning och glasyr tillkommer i priset på samtliga keramikkurser. Kostnad för silver och annat förbrukningsmaterial tillkommer i priset på samtliga silversmideskurser.

16 / KONST, BILD OCH FORM

Information och anmälan: artcollege@folkuniversitetet.se · www.artcollege.se · 031-10 65 08

KONST, BILD OCH FORM

Bild, färg & form
Längre utbildning

 KONSTUTBILDNING Våra konstlinjer som går på dagtid alternativt kvällstid vänder sig till dig som vill få grundläggande konstnärliga kunskaper i bild- och formskapande, vilket är väsentligt om du tänker söka vidare till högre studier inom konst, design, konsthantverk eller arkitektur. Utbildningen innefattar koncentrerade studier i måleri, skulptur, teckning och kroki som syftar till att öka dina kunskaper i tvådimensionell bild och tredimensionell form. Utbildningen ges som dag- eller kvällsskola.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 WORKSHOP ILLUSTRATION Få en inblick i yrket illustratör och kunskap om en del av de metoder som finns att tillgå. Du väljer ett tema, till exempel modeteckning och arbetar igenom det temat i olika illustrationstekniker. Vi presenterar tekniken, de material man använder och sen visar vi olika illustratörer som jobbar med tekniken och diskuterar deras tillvägagångsätt. Slutligen provar man själv olika tekniker man finner lämpliga på sitt tema.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 FRITT MÅLERI MED FOKUS PÅ FÄRG Öva upp din känsla för färg, form och ljus. Kursen vänder sig till till dig som vill hitta ditt egna utryck i ditt måleri, och passar såväl nybörjare som fortsättare. Färglära är ett ämne som spänner från färgpsykologi till optik. Vi plockar ut några användbara aspekter, t ex symbolik och färgupplevelser, komplementfärger, varma och kalla färger och optisk färgblandning. Detta kombinerar vi med stimulerande måleriövningar.
dag tid veckor tim start kursnr pris

lö-sö 900-1600

1

16

9/4

535117

1.495:-

945-1515

9

54

31/1

532252

3.795:-

Konstutbildning, dagskolan grund to-fr 900-1600 12 192 3/2 Konstutbildning, dagskolan påbyggnad to-fr 900-1600 12 192 3/2 Konstutbildning, kvällsskolan må, to 1800-2100 12 96 7/2 Lördagsskolan, med inriktning måleri lö 900-1600 12 96 5/2

532211 16.495:532215 16.495:532220 532230 8.495:8.495:-

 TECKNING OCH KROKI Syftet med denna kurs är att du ska utveckla din förmåga att återge form, balans, volym och rörelse. Vi går igenom grunderna i teckning och tecknar kroki efter modell i både korta och långa uppställningar. 15 modelltimmar ingår.
dag tid veckor tim start kursnr pris

1615-1830

10

30

31/1

532246

2.695:-

 ATELJÉ FRI NYHET! Kursen vänder sig till dig som vill utveckla ditt eget konstnärliga skapande. I den fria ateljén fördjupar du dig i ditt eget arbete under lärarledd handledning och gruppdiskussioner. Stimulerande måleriövningar och modellstudier kombineras med mer grundläggande moment i färg- och materiallära, beroende på deltagarnas behov och intresse. I kursen ingår 12 modelltimmar.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 TECKNING I denna kurs går vi igenom teckningens olika tekniker. Vi studerar hur yta, rum, ljus och skugga påverkar en bild. Allt arbete utgår från stilleben.
dag tid veckor tim start kursnr pris

må må ti

1615-1800 1845-2100 1615-1800

10 10 10

20 30 20

31/1 31/1 1/2

532241 532244 532245

1.495:2.225:1.495:-

 MÅLERI, TECKNING Detta är en kurs för dig som vill lära dig grunderna i färg- och materiallära och vill veta mer om bildkomposition för att kunna iaktta och återge bilder. Vi använder stilleben och/eller modell som utgångspunkt för våra alster. Vi målar med nya och mindre miljöstörande arbetsmaterial som t ex vattenbaserad olja, akryl eller vinyl. 12 modelltimmar ingår.
dag tid veckor tim start kursnr pris

ti

945-1515

9

54

1/2

532253

3.795:-

 FRI SKULPTUR Vi går igenom grunderna i skulptur och arbetar fritt med egna idéer. Upptäck hur roligt det är att skulptera, assisterad av en skicklig och inspirerande lärare. Kursen vänder sig till nybörjare och till dig som har lite erfarenhet men behöver hjälp med att komma igång igen.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 MODETECKNING Du får lära dig stoffteckning (olika material), färglära för att kunna skapa olika effekter, plaggskisser och figurteckning. Målsättningen är att du ska få möjlighet att utveckla en egen personlig tecknarstil. Tre modelltimmar ingår.
dag tid veckor tim start kursnr pris

må ti

1800-2115 1815-2130

10 10

40 40

31/1 1/2

532259 532254

2.995:2.995:-

on on

1400-1700 1800-2115

10 10

40 40

2/2 2/2

532255 532258

2.795:2.795:-

 LÄRARLEDD KROKI Hur återger man kroppens helhet, proportioner och uppbyggnad? Hur skapar man volym och rörelse i en bild? I denna krokikurs studerar vi modeller i både korta och långa ställningar för att ta reda på svaren. 20 modelltimmar ingår.
dag tid veckor tim start kursnr pris

ti

1800-2100

10

40

22/2

534175

2.995:-

 ILLUSTRATION, GRUNDKURS Illustration är ett effektivt uttrycksmedel när du vill beskriva en idé eller berätta något i bild. Kursen attackerar illustrationens olika hörnstenar och ger dig möjlighet att utveckla ett eget tecknaruttryck. Kursen berör olika uttrycksmedel såsom blyerts, tusch, akvarell och collage. Tre modelltimmar ingår.
dag tid veckor tim start kursnr pris

on

1615-1800

10

20

2/2

532248

1.995:-

 SKULPTUR, PORTRÄTTMODELLERING NYHET! En fortsättningskurs i skulptur där vi arbetar med porträttmodellering.  Vi tecknar och använder oss av bilder som du själv tar med dig. Materialet är lera som modelleras runt ett enkelt stöd. Kursen vänder sig till dig som har lite erfarenhet av att skulptera och passar utmärkt som en fortsättning på vår kurs i fri skulptur.
dag tid veckor tim start kursnr pris

ti

1730-2030

10

40

1/2

535106

2.995:-

 MÅLERI, KROKI Detta är en kurs för dig som målat en del och som nu vill undersöka hur man kan använda färg och form i olika kombinationer. Vi arbetar både med modell och fritt måleri. Vi målar med nya och mindre miljöstörande arbetsmaterial som är vattenbaserade som t ex oljefärg, akryl eller vinyl. 24 modelltimmar på dagalternativen, 20 på kvällsalternativet.
dag tid veckor tim start kursnr pris

on

1800-2115

6

24

13/4

532299

1.795:-

 MODELLMÅLERI, HELGKURS Denna kurs vänder sig till dig som målat en del tidigare. Vi arbetar med modell och undersöker de tekniker som möjliggör återgivningen av den visuella upplevelsen av färg och form. I kursen ingår 12 modelltimmar.
dag tid veckor tim start kursnr pris

lö-sö 900-1600

1

16

9/4

532458

1.595:-

 ILLUSTRATION FORTSÄTTNING NYHET! Kursen tar vid där illustration, grundkurs slutar och lämpar sig ypperligt för dig som har tecknat en del och/eller för dig som tex. vill jobba med ansökningsprover till en utbildning. Du får stort utrymme att hitta ditt eget formspråk.
dag tid veckor tim start kursnr pris

on to fr

1815-2130 945-1515 945-1515

10 9 9

40 54 54

2/2 3/2 4/2

532250 532249 532251

2.995:3.995:3.995:-

 AKVARELL GRUNDKURS Upptäck akvarellmåleriets olika uttrycksmöjligheter. Här går vi igenom färger samt papper och penslars egenskaper.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 MODELLTECKNING, HELGKURS En intensivkurs i modellstudium där vi arbetar med kol, krita och blyerts. Både småbilder i krokiteknik och större teckningar. Vi arbetar för att få ett flöde och för att på ett kreativt sätt arbeta med bildens komposition och uttryck. I kursen ingår 12 modelltimmar.
dag tid veckor tim start kursnr pris

to

1730-2030

6

24

24/2

535107

1.895:-

lö-sö 900-1600

1

16

26/3

532459

1.595:-

on

1315-1600

8

32

2/2

532257

2.325:-

 TECKNING & ILLUSTRATION FÖR UNGDOMAR NYHET! Kursen ger dig en inblick i teckning och illustration som uttrycksmedel. Vi tar upp illustration, serier, mönster och manga och jobbar med olika material, såsom blyerts, tusch, akvarell och collage. Kursen bygger på en rad olika workshops.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 EXPERIMENTELL AKVARELL HELGKURS NYHET! Upptäck akvarellmåleriets olika uttrycks- och utvecklingsmöjligheter under en helgkurs här på Folkuniversitetets Art College i början av maj. Förhoppningsvis tillåter vädret er att besöka Botaniska trädgården för att måla utomhus under en av dagarna.
dag tid veckor tim start kursnr pris

må-to 1000-1300 må-to 1000-1300

1 1

16 16

14/2 13/6

535108 535109

1295:1295:-

 DIN EGEN BARNBOK GÖR HELGKURS NYHET! Ritar du och skriver? Har du en dröm om att någon gång göra eller kanske till och med ge ut en barnbok? Blir du aldrig färdig med boken du har liggande i byrålådan eller vill du bara prova om din idé håller och få tid och hjälp att skapa berättande bilder till? Vi går igenom en bilderboks delar och gör kreativa uppgifter för att komma närmare målet.
dag tid veckor tim start kursnr pris

lö-sö 900-1600

1

16

7/5

532460

1.495:-

lö-sö 900-1600

1

16

12/3

535130

1.495:-

Information och anmälan: artcollege@folkuniversitetet.se · www.artcollege.se · 031-10 65 08

KONST, BILD OCH FORM / 17

Keramik och silver
 KERAMIK Vill du testa nya tekniker och skapa egna konst verk? I vår välutrustade keramikverkstad kan du pröva på att modellera, bygga, dreja, dekorera och glasera.
dag tid veckor tim start kursnr pris

Längre utbildning

ti on to ti må to ti on to ti to må

900-1315 1815-2115 1845-2145 1815-2115 1730-2030 900-1315 900-1315 1815-2115 1845-2145 1815-2115 900-1315 1730-2030

8 10 10 10 10 8 8 8 8 6 8 6

40 40 40 40 40 40 40 32 32 24 40 24

11/1 12/1 13/1 18/1 31/1 3/2 15/3 30/3 31/3 5/4 7/4 11/4

533211 533230 533234 533231 533232 533213 533212 533238 533235 533237 533214 533236

2.995:3.295:3.295:3.295:3.295:2.995:2.995:2.595:2.595:1.975:2.995:1.975:-

 HANTVERKSUTBILDNING, HELTID Vår studiemedelsberättigade hantverksutbildning på heltid med fokus på silversmide och keramik vänder sig till dig som vill skaffa dig en rejäl plattform inför vidare studier på HDK, Konstfack, Beckmans eller motsvarande. Utbildningen kan också fungera som fortbildning för dig som vill arbeta eller arbetar inom silversmides- eller smyckesbranschen. Utbildningen innefattar en lång rad olika delämnen under följande huvudämnesområden: Design, Verkstadsteknik, Kommunikation & marknadsföring samt Färg och form. Vi har också en silversmidesutbildning på två dagar i veckan, den är dock inte studiemedelsberättigad.
dag tid veckor tim start kursnr pris

må-fr 900-1600

37 v 1200

22/8

531160 61.000:-

 KERAMIK I JUNI, INTENSIVKURS
dag tid veckor tim start kursnr pris dag start kursnr pris tid

Längre utbildning

må-fr

1000-1500

1 35

6/6

533219 2.495:-

 SILVERSMIDESUTBILDNING, DAGSKOLAN
veckor tim start kursnr pris

 KERAMIK, HELGKURS
dag tid veckor tim

må-ti 900-1430

12 144

31/1

531110 11.995:-

arbeta med. Du kommer under kursen att få tillverka tre enkla smycken/föremål som är lämpliga för de olika emaljeringsteknikerna.
dag tid veckor tim start kursnr pris

lö-sö+sö 900-1600 2 20 26/2 lö-sö+sö 900-1600 2 20 7/5 kursen ges lö-sö 9-16 + påföljande sö 10-13

533248 1.645:533249 1.645:-

lö-sö 900-1600

1

16

26/2

531341

1.495:-

 KERAMIK, BARN OCH VUXENKURS Spendera lite kreativ kvalitetstid tillsammans med barnen! Vi prövar på att dreja och använder även tekniker som kavling, tumning och skulptering. Vi avrundar den tredje dagen med att glasera och dekorera alstren. Målet är att ha kul tillsammans samtidigt som ni får kunskap och utlopp för er fantasi! Max 5 vuxna och 5 barn (ålder från 7 år). En helg och en dag glasering.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 SILVERSMIDE Vi vänder oss till dig som vill pröva på att arbeta med silver, koppar och mässing. Här får du tillverka smycken och bruksföremål efter egna idéer. Vi går igenom silversmidets grunder, testar olika tekniker och bearbetar materialet genom lödning, smide och slipning.
dag tid veckor tim start kursnr pris

lö-sö+sö 1000-1500 2 18 22/1 lö-sö+sö 1000-1500 2 18 12/2 lö-sö+sö 1000-1500 2 18 19/2 lö-sö+sö 1000-1500 2 18 19/3 lö-sö+sö 1000-1500 2 18 28/5 kursen ges lö-sö 10-15 + påföljande sö 10-14

533244 533245 533250 533246 533247

1.245:1.245:1.245:1.245:1.245:-

må må ti on on on to to to to må må ti on on
dag

1615-1830 1845-2145 1745-2045 900-1415 1615-1830 1845-2145 1615-1830 1845-2145 1615-1830 1845-2145 1615-1830 1845-2145 1745-2045 1615-1830 1845-2145
tid

10 10 10 12 10 10 10 10 6 6 6 6 6 6 6

30 40 40 72 30 40 30 40 18 24 18 24 24 18 24
tim

24/1 24/1 25/1 26/1 26/1 26/1 27/1 27/1 7/4 7/4 11/4 11/4 12/4 13/4 13/4
start

531335 531331 531332 531337 531338 531333 531336 531334 531359 531364 531353 531361 531362 531365 531363
kursnr

2.595:3.475:3.475:5.795:2.595:3.475:2.595:3.475:1.575:2.095:1.575:2.095:2.095:1.575:2.095:pris

 TIFFANYGLAS Prova att skära och löda ihop färgat planglas med Tiffanytekniken. Kursen vänder sig till nybörjare som vill prova på denna teknik. Under jugendperioden var Tiffanylampor och ljuslyktor en populär inredningsdetalj. Du kan välja att gå en helg eller en kurs en gång i veckan.
dag tid veckor tim start kursnr pris

lö-sö 900-1600 to 1700-2000

1 5

16 20

26/2 17/3

532260 532263

1.525:1.925:-

 KERAMIK, HELGKURS, RAKUBRÄNNING NYHET! Rakubränning är en bränningsteknik som ursprungligen kommer från Korea och Japan. Tekniken känns oftast igen  på de svarta krackeleringarna i den skimrande glasyren och svart keramik där ingen glasyr finns. På den här kursen bränner vi utomhus i tunna med hjälp av gasol.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 SMYCKEWORKSHOP PÅ PÅSKLOVET Vill du experimentera med spännande material och skapa dina egna favoritsmycken? Kanske du blivit inspirerad av ett smycke du sett? Kanske du har material hemma som du gärna skulle vilja använda i ett smycke? Allt är möjligt! Kursen vänder sig till såväl vuxna som ungdomar.
dag tid veckor tim start kursnr pris

må-to 1000-1500

1

24

18/4

531340

1.995:-

 SILVERSMIDE, HELGKURS
veckor

lö-sö+lö 1000-1500 2 20 2/4 lö-sö+lö 1000-1500 2 20 14/5 kursen ges lö-sö 10-15 + påföljande lö 10-16

533201 1.695:533204 1.695:-

lö-sö lö-sö lö-sö lö-sö lö-sö lö-sö

900-1600 900-1600 900-1600 900-1600 900-1600 900-1600

1 1 1 1 1 1

16 16 16 16 16 16

29/1 19/2 19/3 9/4 16/4 7/5

531344 531345 531399 531346 531347 531348

1.495:1.495:1.495:1.495:1.495:1.495:

 PMC SILVERLERA Här får du göra ett smycke i finsilver som blir klart att ta med hem och du får en inblick i hur kul och inspirerande det är att skapa i finsilver.
dag tid veckor tim start kursnr pris

on on

1700-2000 1700-2000

5 5

20 20

2/2 16/3

531349 531350

1.875:1.875:-

Prova på-kväll

19 jan 18–20.15 finns det tillfälle att prova på våra konst kurser och besöka ateljéerna på Art College – helt utan kostnad! För mer information: Ring 031-10 65 08 eller maila: artcollege@folkuniversitetet.se www.artcollege.se

 STENINFATTNING, HELGKURS En kurs i olika infattningstekniker för dig med goda kunskaper i silversmide. Vi går igenom olika tekniker och jobbar praktiskt med infattningar i silver utifrån era egna stenar och smycken.
dag tid veckor tim start kursnr pris

lö-sö 900-1600

1

16 2/4

531343 1.495:-

 EMALJERING, HELGKURS Detta är en kurs för dig som har provat på att arbeta i silver och nu tycker att det är dags att gå vidare. Varför inte prova på emaljering? Vi kommer att gå igenom tre olika metoder att emaljera. Blyfri glasemalj som vi smälter med låga, Ceramit-emalj som är en tvåkomponentsprodukt som härdar i vanlig ugn och Karomail, ett smältpulver som är lätt att

 SILVER OCH BRONS, SANDGJUTNING, HELGKURS Du som redan har grundläggande silversmideskunskaper kan i denna kurs prova på sandgjutning. Vi jobbar i det lilla formatet och gjuter i silver och brons. Sandgjutning är en teknik där det man skall gjuta av tillverkas i ett hårt material som pressas ner i gjutsand för avtryck. Den smälta metallen hälls därefter i formen. Det gjutna föremålet kan sedan bearbetas vidare med traditionella silversmidestekniker.
dag tid veckor tim start kursnr pris

lö-sö 900-1600

1

16

26/3

531342

1.495:-

18 / KONST, BILD OCH FORM

Information och anmälan: artcollege@folkuniversitetet.se · www.artcollege.se · 031-10 65 08

KONST, BILD OCH FORM

Folkuniversitetet Art College • Box 2542, 403 17 Göteborg Första Långgatan 16 B • Tel: 031-10 65 08. www.artcollege.se • artcollege@folkuniversitetet.se

Starta din karriär hos oss!
Att etablera sig inom konst- och kulturområdet är verkligen inte enkelt, men det första steget är alltid det samma: Att våga satsa hårt för att lyckas. Därefter gäller det att ta sin förmåga så långt som möjligt och i de flesta fall kräver det en riktigt bra utbildning. Det är här Folkuniversitetets Art College kommer in i bilden. Vi tar din talang på fullaste allvar och har det du behöver för att utvecklas.
Våra utbildningar är från en termin till ett läsår och är en utmärkt start för den som siktar på en karriär inom det estetiska området. Vi ger dig en gedigen bas för fortsatta studier på högskolenivå, samtidigt som du bygger vidare på din potential. Det är många yrkesverksamma musiker, fotografer och designers som har varit elever hos oss. Spännande miljö – kreativa människor Folkuniversitetet har en lång erfarenhet av utbildningar inom de estetiska områdena. Vi är väl insatta i den verklighet som väntar när studierna är avslutade och kan därför ge dig precis det du behöver. Att studera hos oss innebär att du under ett läsår lever och arbetar i en spännande och engagerande miljö där kreativa människor med olika inriktning träffas. Heltidsutbildningar Våra heltidsutbildningar i Modedesign, Inredning & design, Silversmide och Foto med digital inriktning är en del av Yrkeshögskolan och ger dig rätt till studiemedel. Mer information om Folkuniversitetets Art College hittar du på vår webbplats, www.artcollege.se. Vi finns också på facebook.com/artcollege Välkommen!

Information och anmälan: artcollege@folkuniversitetet.se · www.artcollege.se · 031-10 65 08

KONST, BILD OCH FORM / 19

 ANDERS ZORN, BRUNO LILJEFORS, CARL LARSSON Vi studerar mästarnas utveckling och deras vägar till konsten. Hur var det att studera på Konstakademin i slutet av 1800-talet och hur upplevde de unga nordiska konstnärerna det internationella konstlivet i Paris? Vi diskuterar och analyserar några centrala verk i samband med varje föreläsning och försöker se var inspirationen till konstverken kom ifrån kanske upptäcker vi någonting nytt!
dag tid veckor tim start kursnr pris

on

1330-1500

5

10

2/2

559135

800:-

 GÖTEBORGS ARKITEKTURHISTORIA Vill du veta mer om byggnaderna i din stad, deras historia och formgivning. Du får en allmän kunskap om arkitektur, för att kunna hänga med när kommun och press publicerar utvecklingsförslag av det offentliga rummet i främst Göteborg.
dag tid veckor tim start kursnr pris

to

1700-1830

5

10

28/4

559134

800:-

Karl den XII:s likfärd av Gustaf Cederström

Konst- och musikhistoria
 KONSTHISTORIA, ANTIKEN TILL TIDIG RENÄSSANS Kursen ger en historisk överblick av konstens utveckling från de första grottmålningarna, via antikens Grekland, till den tidiga renässansen. Konsthistorien knyts till samhällets utveckling när vi diskuterar bilder, skulpturer och arkitektur. Tyngdpunkten ligger på västerländsk konst.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 SOKRATISKT SAMTAL OM KONST Vid varje tillfälle tittar vi på ett eller två konstverk och pratar om vad vi ser enligt den sokratiska samtalsmetoden. Vi tar oss tid att titta på detaljer och prova olika tolkningar. Här finns varken rätt eller fel! Inga förkunskaper krävs.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 OPERAMUSIKENS HEMLIGA LIV Opera har återigen blivit så populär att folk flockas till biograferna för att se föreställningar från La Scala, Metropolitan och Covent Garden. Hur kan vi fördjupa vår njutning så att operaupplevelsen blir ännu mer givande och tillfredsställande? I samarbete med Bio Roy startar vi en föreläsningsserie i anslutning till operautsändningarna. Syftet med föreläsningarna är att skapa nya, ibland omtumlande insikter genom närgången undersökning av musiken och librettot. De äger rum på Bio Roy och vårens föreställningar är tills vidare: Lucia di Lammermoor och Valkyrian.
dag tid veckor tim start kursnr pris

on

1800-1930

5

10

2/1

559136

800:-

Lucia di Lammermoor* ti 1830-2000 1 2 Valkyrian* ti 1830-2000 1 2 *Föreläsningarna ges på Bio Roy

16/3 10/5

559130 559131

80:80:-

on

1600-1815

7

21

30/3

559125

1.495:-

 KONSTHISTORIA, RENÄSSANSEN TILL VÅR SAMTID De konsthistoriska strömningarna skildras på ett övergripande plan kombinerat med nedslag i enskilda konstnärskap och konstverk. Måleri, skulptur och arkitektur diskuteras parallellt. Vissa referenser görs också till andra konstformer samt till samhällsutvecklingen i stort. Målet är att du ska få större förståelse för konsthistoriens olika inriktningar från 1500-talet fram till idag.
dag tid veckor tim start kursnr pris

En gemensam upplevelse
Nu är det dags att ta med dig dina kollegor, dina kunder eller ditt kompisgäng och få lite ny energi. Kom till våra ateljéer och ägna några timmar åt inspirerande, friskvårdande och lustfyllda aktiviteter. Alla vet att det är ännu lättare att umgås och samarbeta när man får möjlighet att kasta sig över någon praktisk och rolig uppgift. Här förväntas du inte ha några förkunskaper, tvärtom. Bara kom, prova på, upptäck nya sidor hos varandra och ha kul. Några uppslag:
• Silversmycken – pigga upp dig själv eller någon annan med ett unikt smycke • Expressionistiskt porträttmåleri i Dorian Grays fotspår • Snabbkören ”Så det kan låta” – här släpps stämbanden loss i full frihet! Sjung och må bra. • Rocka loss i studion! Intensiv popskola inför nästa personalfest. • Kavla upp ärmarna i vår keramikateljé. Om det var länge sedan du satte händerna i något formbart så är det hög tid nu. • Ta med dig kameran så släpper vi loss i studion eller labbet. Studiofoto, svartvitt, något tema? Hör av er till oss så tar vi fram ett upplägg som passar just er!

on

1600-1815

7

21

26/1

559124

1.495:-

 TISDAGAR OCH ONSDAGAR PÅ KONSTMUSEET Låt konstmuseets erfarna guider ta med dig runt bland museets samlingar för att finna mytomspunna mästerverk såväl som bortglömda guldkorn.
dag tid veckor tim start kursnr pris

ti on

1330-1500 1900-2030

5 5

10 10

25/1 26/1

559126 559127

800:800:-

 FÖRDJUPNING PÅ KONSTMUSEET Vi går på djupet i Konstmuseets samlingar och diskuterar och analyserar konstverk tillsammans ur nya synvinklar.
dag tid veckor tim start kursnr pris

ti on

1330-1500 1900-2030

5 5

10 10

15/3 16/3

559129 559128

800:800:-

20 / KONST, BILD OCH FORM

Information och anmälan: artcollege@folkuniversitetet.se · www.artcollege.se · 031-10 65 08

KONST, BILD OCH FORM

Inredning och design
Längre utbildning  INREDNING & DESIGNUTBILDNING Vår studiemedelsberättigade heltidsutbildning vänder sig till dig som vill skaffa dig en rejäl plattform inför vidare studier på HDK, Konstfack, Beckmans eller motsvarande. Utbildningen fungerar även för dig som vill fortbilda dig eller starta egen verksamhet och innefattar en lång rad olika delämnen under följande huvudämnesområden: Design, Ritteknik, Kommunikation & marknadsföring samt Färg och form. Vi har också en utbildning som är förlagd två kvällar i veckan, den är dock inte studiemedelsberättigad.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 FORTSÄTTNING SCREENTRYCK, HELG NYHET! Lär dig mer avancerade metoder för att trycka på tyg. Vi arbetar med mönsteröverföring till tryckram (silkscreen), färgblandning och tryckning på mindre tyglängder eller andra tygprodukter. Vi går även igenom mer avancerad mönsterrapportering, flerfärgtryck och hur man kan skapa olika effekter på ljust och mörkt tyg. Vi använder oss av biologiskt nedbrytbara tryckfärger.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 SCREENTRYCK FÖR UNGDOMAR NYHET! Lär dig konsten att trycka på tyg och tryck dina egna mönster och motiv på tröjor, tygväskor m m. Kursen passar dig som är intresserad av inredning, kläder eller textil bild. Du kan vara nybörjare eller redan ha en del erfarenhet av screen/textiltryck. Vi använder oss av biologiskt nedbrytbara tryckfärger.
dag tid veckor tim start kursnr pris

må-to 1000-1300 må-to 1000-1300

1 1

16 16

14/2 13/6

534183 534184

1.495:1.495:-

lö-sö 0900-1600 lö-sö 0900-1600

1 1

16 16

26/3 11/6

534178 534181

1.495:1.495:-

må-fr 900-1600 kvällsskolan må, on 1800-2100 kvällsskolan ti, to 1800-2100

37 1200 12 12 96 96

22/8 31/1 8/2

589211 61.000:589110 12.225:589120 12.225:-

Med surrealismen som inspiration
Aleks – en fotograf som tänker fritt och har siktet inställt på mode, reklam och egna konstprojekt.
Aleksandar Sekara gick ut Art College ettåriga fotoutbildning nu i våras. Han är mycket nöjd. – Det jag tycker gjorde allt var att vi hade så otroligt bra och inspirerande lärare som var både extrem kunniga och pedagogiska. Men naturligtvis var det också roligt med alla dessa fina människor jag fått lära känna i klassen. Det var en fin gemenskap vi fick – ett år fyllt av massa glädje och galenskap, säger Aleks och skrattar. – Innan jag började på Art College hade jag inte alls någon bred utbildning eller kunnande i fototeknik. Men det kom sakta men säkert och jag kunde bygga upp en större och säkrare relation med kameran och mitt fotande. Mycket tack vare att vi fick prova olika sorters fotoarbeten som reportage, dokumentär och mode m.m. Jag fick en stabilare grund att stå på tack vare dessa uppgifter och arbeten. Det resulterade i att jag fick en förkärlek för studiofotografering med mode och stilleben. Hur ser din arbetsprocess ut? – Jag gillar att arrangera mina fotografier och lägger stor vikt vid scenografi, kläder och objekt. Jag skissar ner mina idéer och sen börjar jag skapa en ny bild. Jag inspireras av surrealistiska äventyr och sagor fyllda av musik och film där allt är möjligt. Mina förebilder är människor utan fördomar som tänker fritt! Vad har du för planer för framtiden? – Efter min utbildning på Art College sökte jag vidare till både Gamleby Fotoskola och Fotoskolan i Göteborg. Jag kom in på båda men valde att läsa vidare på Fotoskolan i Göteborg. Mitt mål är att inom en snar framtid jobba som fotograf inom mode och reklam och även göra egna konstprojekt. Se fler av Aleks bilder på flickr.com/aleksandarsekara

 FÖRNYA DITT HEM, HELGKURS Denna kurs som handlar om färg och form i ditt hem tar sin utgångspunkt i inspiration och ger dig kunskap för att hitta nya lösningar. Du kommer att arbeta med skisser och collage under kursen. Kursen vänder sig till dig som är nyfiken på hur man kan arbeta lite mer metodiskt men ändå lekfullt i en process för att förnya ditt hem. Du behöver inte ha några förkunskaper men du är intresserad av området och beredd att arbeta för att nå ditt mål.
dag tid veckor tim start kursnr pris

lö-sö 900-1600

1

16

19/3

589130

1.495:-

 WORKSHOP ENKLA MÖNSTER & TRYCK NYHET! En introduktion i mönsterformgivning. Kursen ger förståelse för hur en mönsterrapport fungerar och du lär dig skapa egna enkla rapportrade mönster. Vi jobbar med mönster, print och olika trycktekniker. En fartfylld och experimentell workshop!
dag tid veckor tim start kursnr pris

lö-sö 900-1600

1

16

26/2

535118

1.495:-

 WORKSHOP AVANCERADE MÖNSTER & TRYCK NYHET! Lär dig göra mer avancerade mönster, allover mönster och ytmönster. Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att lära dig grunderna i mönsterformgivning både för hand och digitalt. Du får tips om hur du kan producera dina egna produkter och vi går igenom hur det fungerar rent praktiskt.
dag tid veckor tim start kursnr pris

lö-sö 900-1600

1

16

26/3

535116

1.495:-

 GRUNDKURS I SCREENTRYCK, HELG Lär dig konsten att trycka på tyg med enkla metoder. Tryck dina egna mönster och motiv. Kursen passar dig som är intresserad av att mönstra textilier för inredning och på kläder. Vi använder oss av biologiskt nedbrytbara tryckfärger.
dag tid veckor tim start kursnr pris

lö-sö 0900-1600 lö-sö 0900-1600

1 1

16 16

26/2 7/5

534176 534177

1.495:1.495:-

KONST, BILD OCH FORM / 21

Foto
Längre utbildning

Kursen vänder sig till dig som har fotograferat ett tag och vill få mer kunskap om fotografi.
dag tid veckor tim start kursnr pris

het att fotografera med manuell inställning av exponering (tid, bländare), avståndsinställning, ISO mm.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 FOTOUTBILDNING, HELTID Vår studiemedelsberättigade heltidsutbildning vänder sig till dig som vill skaffa dig en rejäl plattform inför vidare studier på HFF eller motsvarande. Utbildningen fungerar även för dig som vill fortbilda dig eller starta egen verksamhet. Utbildningen innefattar en lång rad olika delämnen under följande huvudämnesområden: Fototeknik, Bildbehandling, Fotografisk gestaltning, Kommunikation & marknadsföring samt Färg och form.
dag tid veckor tim start kursnr pris

to ti må on on

1800-2100 1800-2100 1800-2100 1800-2100 1800-2100

6 6 6 6 6

24 24 24 24 24

27/1 1/2 14/3 16/3 4/5

547184 547181 547189 547192 547198

2.495:2.495:2.495:2.495:2.495:-

må-to 1000-1300

1

16

14/2

547188

1.495:-

 DIGITALFOTO MED GESTALTANDE INRIKTNING Du får lära dig att använda fotografi på ett kreativt sätt genom bildvisningar och övningar. Kursen tar bla upp bildkomposition, bildanalys, digital bearbetning i Photoshop och fotografi ur ett historiskt och samtida perspektiv. Stort fokus läggs på samtalet kring bilden.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 STUDIOPORTRÄTT Kursens mål är att ge en introduktion till porträttfotografering, ljussättning och utrustning. Förkunskaper krävs. Kursen hålls ojämna veckor.
dag tid veckor tim start kursnr pris

on

1800-2015

3

9

2/3

547187

895:-

må-fr 900-1600

37 999

22/8

547211 68.000:-

Längre utbildning

 FOTOUTBILDNING, KVÄLLSSKOLA Vår kvällsskola i foto och digital bildbehandling kan fungera som en förberedelse för dig som vill gå vidare inom området. Kursen tar upp både praktiska och teoretiska aspekter av digital fotografi. Genom lärarledda workshops uppmuntras du till aktivt deltagande och kreativt arbete. Kursen avslutas med en utställning i vårt galleri på Art College!
dag tid veckor tim start kursnr pris

to ti to

1800-2100 1800-2100 1800-2100

6 6 6

24 24 24

27/1 15/3 5/5

547185 547191 547199

2.495:2.495:2.495:-

1800-2100

12

96

7/2

547170 11.495:-

 DIGITALFOTO MED TEKNISK INRIKTNING Målet med kursen är att du ska utveckla dina tekniska färdigheter som fotograf och våga experimentera. Du lär dig använda fotografisk teknik på ett kreativt sätt. Tekniska uppgifter varvas med grundläggande genomgångar i den fotografiska digitala arbetsgången. Du får bl a lära dig om RAWformatet och digitalt efterarbete i Photoshop.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 BILDANALYS Vi påverkas hela tiden av de bilder som vi möts av i olika sammanhang – medvetet eller omedvetet. Den här kursen syftar till att öka förståelsen för vad som får oss att reagera som vi gör. Vad berättar bilden? Vem riktar den sig till? Hur är bilden uppbyggd och vilken betydelse har de formmässiga elementen för innehållet? Kursen hålls udda veckor.
dag tid veckor tim start kursnr pris

on

1800-2015

3

9

23/2

547186

895:-

 FOTOGRAFI, GRUND Målet med denna kurs är att lära sig grundläggande teknik samt testa och utveckla sina fotografiska idéer! Du har en digital systemkamera eller mer avancerad kompaktkamera med möjlighet att fotografera med manuell inställning av exponering (tid och bländare), vitbalans, ISO med mera. Du behöver inga förkunskaper inom fotografi.
dag tid veckor tim start kursnr pris

ti to ti

1800-2100 1800-2100 1800-2100

6 6 6

24 24 24

25/1 17/3 3/5

547182 547194 547197

2.495:2.495:2.495:-

 KALIBRERING, PROFILERING OCH UTSKRIFT NYHET! Du får prova att göra en egen ICC-profil för ditt fotopapper och din skrivare. Du kommer också att få mycket kunskap om färgen som kameran fångat, hur du hanterar den i datorn och, slutligen, hur du får en optimal reproduktion av färgen i skrivaren.
dag tid veckor tim start kursnr pris

lö-sö 900-1600

1

16

12/3

555171

2.395:-

må on ti to må

1800-2100 1800-2100 1800-2100 1800-2100 1800-2100

6 6 6 6 6

24 24 24 24 24

24/1 26/1 15/3 17/3 2/5

547180 547183 547190 547193 547196

2.495:2.495:2.495:2.495:2.495:-

 LJUSSÄTTNING, HELGKURS Vill man utveckla sitt fotografiska kunnande är det ett givet område att lära sig behärska ljuset i en kontrollerad situation. På denna studiokurs lär du dig att med enkla medel behärska ljussättning i fotostudio.
dag tid veckor tim start kursnr pris

Grafisk design
Längre utbildning

lö-sö 900-1600

1

16

9/4

547195

1.495:-

 FOTOGRAFI, FORTSÄTTNING NYHET! Vi repeterar grundläggande fototeknik samt fördjupar oss inom vissa aspekter av den fotografiska tekniken. Du får fotouppgifter med olika teman som uppmuntrar dig att utveckla idéer, teknik och kreativt tänkande.

 DIGITALFOTO UNDER SPORTLOVET FÖR UNGDOMAR Kursen börjar med en introduktion av kameran och hur du kan arbeta med olika inställningar för att påverka dina bilder. Under kursen får du fotouppgifter med olika huvudteman som ljus, färg och komposition. Ta med din digitala systemkamera eller en mer avancerad kompaktkamera med möjlig-

 GRAFISK DESIGN-UTBILDNING NYHET! Vår utbildning består både av teoretiska och praktiska moment där du lär dig formgivarens arbete från grunden. Kunskaperna prövas i realistiska uppgifter där du får göra affischer, logotyper, annonser, förpackningar och liknande. Du tränas under handledning i alla delar som är viktiga för formgivaren. Teoretiska lektioner och föreläsningar ingår som ett komplement till de praktiska uppgifter du arbetar med. Finns som dagskola, kvällsskola och heltidsutbildning.
dag tid veckor tim start kursnr pris

Filmakademien startar på nytt!

Vår fotostudio
Du som går någon av våra studiokurser har möjlighet att fritt boka in dig i studion under din kurstid! Går du på någon annan fotokurs krävs en genomgång (studiokunskap) som omfattar tre studietimmar för att kunna boka dig!

En serie filmer och föreläsningar om Red Western-genren inleder Filmakademien i vår. Den startar i anslutning till att Göteborgs Internationella Filmfestival går av stapeln och arrangeras i detta första projekt tillsammans med Filmfestivalen och Cinemateket. Hösten 2011 erbjuds fler arrangemang i Filmakademiens regi! All info på www.artcollege.se

dagskolan må-on 900-1600 kvällsskolan må,on 1800-2100 heltidsutbildningen må-fr 900-1600

12 192 12 96

31/1 31/1 22/8

535110 19.495:535100 12.225:535211 68.000:-

37 999

 ILLUSTRATION, GRUNDKURS Illustration är ett effektivt uttrycksmedel när du vill beskriva en idé eller berätta något i bild. Kursen attackerar illustrationens olika hörnstenar och ger dig möjlighet att utveckla ett eget tecknaruttryck. Kursen berör olika uttrycksmedel såsom blyerts, tusch, akvarell och collage. Tre modelltimmar ingår.
dag tid veckor tim start kursnr pris

ti

1730-2030

10

40

1/2

535106

2.995:-

 ILLUSTRATION FORTSÄTTNING NYHET! Kursen tar vid där illustration, grundkurs slutar och lämpar sig ypperligt för dig som har tecknat en del och/eller för dig som tex. vill

22 / KONST, BILD OCH FORM

Information och anmälan: artcollege@folkuniversitetet.se · www.artcollege.se · 031-10 65 08

KONST, BILD OCH FORM

jobba med ansökningsprover till en utbildning. Du får stort utrymme att hitta ditt eget formspråk.
dag tid veckor tim start kursnr pris

to

1730-2030

6

24

24/2

535107

1.895:-

 TECKNING & ILLUSTRATION FÖR UNGDOMAR NYHET! Kursen ger dig en inblick i teckning och illustration som uttrycksmedel. Vi tar upp illustration, serier, mönster och manga och jobbar med olika material, såsom blyerts, tusch, akvarell och collage. Kursen bygger på en rad olika workshops.
dag tid veckor tim start kursnr pris

må-to 1000-1300 må-to 1000-1300

1 1

16 16

14/2 13/6

535108 535109

1295:1295:-

 WORKSHOP ILLUSTRATION Få en inblick i yrket illustratör och kunskap om en del av de metoder som finns att tillgå. Du väljer ett tema, till exempel modeteckning och arbetar igenom det temat i olika illustrationstekniker. Vi presenterar tekniken, de material man använder och sen visar vi olika illustratörer som jobbar med tekniken och diskuterar deras tillvägagångsätt. Slutligen provar man själv olika tekniker man finner lämpliga på sitt tema.
dag tid veckor tim start kursnr pris

Textil och mode
Längre utbildning

lö-sö 900-1600

1

16

9/4

535117

1.495:-

 WORKSHOP ENKLA MÖNSTER & TRYCK NYHET! En introduktion i mönsterformgivning. Kursen ger förståelse för hur en mönsterrapport fungerar och du lär dig skapa egna enkla rapportrade mönster. Vi jobbar med mönster, print och olika trycktekniker. En fartfylld och experimentell workshop!
dag tid veckor tim start kursnr pris

 MODEDESIGNUTBILDNING Vår studiemedelsberättigade heltidsutbildning vänder sig till dig som vill skaffa dig en rejäl plattform inför vidare studier på exempelvis Textilhögskolan i Borås, Beckmans, Konstfack, eller motsvarande. Utbildningen innefattar en lång rad olika delämnen under följande huvudämnesområden: Klädsömnad, Design, Kommunikation & marknadsföring samt Färg och form. Vi har också en utbildning som är förlagd två kvällar i veckan, den är dock inte studiemedelsberättigad.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 SCREENTRYCK FÖR UNGDOMAR NYHET! Lär dig konsten att trycka på tyg och tryck dina egna mönster och motiv på tröjor, tygväskor m m. Kursen passar dig som är intresserad av inredning, kläder eller textil bild. Du kan vara nybörjare eller redan ha en del erfarenhet av screen/textiltryck. Vi använder oss av biologiskt nedbrytbara tryckfärger.
dag tid veckor tim start kursnr pris

må-to 1000-1300 må-to 1000-1300

1 1

16 16

14/2 13/6

534183 534184

1.495:1.495:-

 SY DINA KLÄDER, GRUNDKURS En kurs för dig som inte är så van vid klädsömnad eller arbete vid symaskinen. Här får du lära dig lite enklare sömnad som att sy en kjol eller blus efter dina mått. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av sömnad för att gå denna kurs. Undervisningen sker individuellt och anpassas efter varje deltagares nivå.
dag tid veckor tim start kursnr pris

må-fr 900-1600 må, on 1800-2100

37 999 12 96

22/8 31/1

534211 61.000:534170 11.995:-

ti to

1730-2030 1730-2030

6 6

24 24

25/1 27/1

534173 534174

1.895:1.895:-

lö-sö 900-1600

1

16

26/2

535118

1.495:-

 WORKSHOP AVANCERADE MÖNSTER & TRYCK NYHET! Lär dig göra mer avancerade mönster, allover mönster och ytmönster. Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att lära dig grunderna i mönsterformgivning både för hand och digitalt. Du får tips om hur du kan producera dina egna produkter och vi går igenom hur det fungerar rent praktiskt.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 MÖNSTERKONSTRUKTION OCH TOILESÖMNAD NYHET! På kursen får du lära dig grunderna i mönsterkonstruktion för att på ett enkelt sätt kunna konstruera egna grundmallar samt anpassa befintliga mönster efter egna mått och idéer. Kursen riktar sig till dig som har sömnadsvana, erfarenhet av att sy efter färdiga mönster och vill lära dig konstruera dina egna mönster. Söndagskursen går jämna veckor.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 SY DINA KLÄDER, FORTSÄTTNING Här får du lära dig mer avancerad sömnad som att sy ett par byxor eller klänning efter dina mått. Du bör ha erfarenhet av sömnad för att gå denna kurs. Undervisningen är individuellt orienterad och anpassas efter varje deltagares nivå.
dag tid veckor tim start kursnr pris

ti to

1730-2030 1730-2030

8 8

32 32

15/3 17/3

534179 534180

2.395:2.395:-

1000-1530

4

24

27/2

534185

1.895:-

lö-sö 900-1600

1

16

26/3

535116

1.495:-

 GÖR DIN EGEN BARNBOK! HELGKURS Ritar du och skriver? Har du en dröm om att någon gång göra eller kanske till och med ge ut en barnbok? Blir du aldrig färdig med boken du har liggande i byrålådan eller vill du bara prova om din idé håller och få tid och hjälp att skapa berättande bilder till? Vi går igenom en bilderboks delar och gör kreativa uppgifter för att komma närmare målet.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 GRUNDKURS I SCREENTRYCK, HELG Lär dig konsten att trycka på tyg med enkla metoder. Tryck dina egna mönster och motiv. Kursen passar dig som är intresserad av att mönstra textilier för inredning och på kläder. Vi använder oss av biologiskt nedbrytbara tryckfärger.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 SY DINA KLÄDER I TRIKÅ, HELG NYHET! En kurs för dig som vill sy egna mjuka kläder som till exempel t-shirt, mjukisbyxor eller nattlinne.
dag tid veckor tim start kursnr pris

lö-sö 900-1600

1

16

16/4

534182

1.495:-

lö-sö 900-1600 lö-sö 900-1600

1 1

16 16

26/2 7/5

534176 534177

1.495:1.495:-

lö-sö 900-1600

1

16

12/3

535130

1.495:-

Prova på-kväll
19 jan 18–21.00 finns det tillfälle att prova på våra layout- och bildhanteringskurser! För mer information: Ring 031-10 65 08 eller maila: artcollege@folkuniversitetet.se www.artcollege.se

 FORTSÄTTNINGSKURS I SCREENTRYCK, HELG NYHET! Lär dig mer avancerade metoder för att trycka på tyg. Vi arbetar med mönsteröverföring till tryckram (silkscreen), färgblandning och tryckning på mindre tyglängder eller andra tygprodukter. Vi går även igenom mer avancerad mönsterrapportering, flerfärgtryck och hur man kan skapa olika effekter på ljust och mörkt tyg. Vi använder oss av biologiskt nedbrytbara tryckfärger.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 MODETECKNING Du får lära dig stoffteckning (olika material), färglära för att kunna skapa olika effekter, plaggskisser och figurteckning. Målsättningen är att du ska få möjlighet att utveckla en egen personlig tecknarstil. Tre modelltimmar ingår.
dag tid veckor tim start kursnr pris

ti

1800-2100

10

40

22/2

534175

2.995:-

 DETALJSÖMNAD NYHET! När du skall sy ett plagg är det oftast detaljerna som är det svåraste att få till och det är också ett detaljrikt plagg som ser mer arbetat ut! Kursen riktar sig till dig som har sömnadsvana och som vill få en bättre finess på detaljerna.
dag tid veckor tim start kursnr pris

lö-sö 900-1600 lö-sö 900-1600

1 1

16 16

26/3 11/6

534178 534181

1.495:1.495:-

on

1300-1600

6

24

23/2

534172

1.845:-

Information och anmälan: artcollege@folkuniversitetet.se · www.artcollege.se · 031-10 65 08

KONST, BILD OCH FORM / 23

AFFÄRER OCH LEDARSKAP
Vad menas egentligen med en bra affärsuppgörelse? Handlar det om goda vinstmarginaler, att alla involverade parter är nöjda eller möjligtvis om en stärkt position på marknaden? Oavsett vilket så läggs grunden till en bra affär genom gedigna kunskaper och ett gott ledarskap.
Praktisk information
Intensivkurser Med det högt uppskruvade tempot i dagens arbetsliv, gäller det att snabbt fylla på med nya kunskaper och färdigheter. Våra intensivkurser omfattar 2–3 heldagar, där du får möjlighet att fördjupa dig inom ett specifikt område. Kurser på distans Vi erbjuder kurser på heldistans, deldistans samt kurser med webbstöd. Prisangivelser Prisangivelser markerade med en stjärna (*) innebär att priset inkluderar kursmaterial, lunch samt kaffe. Kurslitteratur Observera att det tillkommer kostnad för litteratur på samtliga kurser om inget annan anges. Kurslitteraturen kan du t ex köpa på The Book Corner, Rosenlundsgatan 3 (nära Fiskekyrkan och Folkuniversitetet), telefon 031-41 93 00.

Välj en utbildningsform som passar dig
Företagsanpassad utbildning Folkuniversitetet erbjuder uppdragsutbildning för organisationer, myndigheter och företag. I grupp eller individuellt. Läs mer på sidan 46 eller maila till foretag.gbg@folkuniversitetet.se Diplomutbildningar Våra diplomutbildningar ger dig fördjupade kunskaper inom ett bestämt ämneseller yrkesområde.

24 / AFFÄRER OCH LEDARSKAP

Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 52

AFFÄRER OCH LEDARSKAP

Ledarskap, personalutveckling
 PROJEKTLEDNING, HELDISTANS Efter kursen har du en god inblick i projektet som arbetsform och projektledarens roll. Du har tränat dig i några av projektledningens metoder. Du behärskar projektarbetets terminologi och har förståelse för projektets olika faser och utmaningar.
veckor timmar start kursnr pris

8

ca 24

vecka 6

486030

7.400:-

 PROJEKTPSYKOLOGI, HELDISTANS På den här distanskursen lanseras termen ”projektpsykologi”, med syfte att öka förståelsen för och ge vägledning i hanterandet av mellanmänskliga problem i projektarbete. Ofta inser man inte att projektledarskapet på många punkter skiljer sig från ledarskapet i den traditionella linjen. Man fokuserar ofta på projektens tekniska, administrativa och organisatoriska aspekter, medan de psykologiska aspekterna för att lyckas med ett projekt kommer i skymundan.
veckor timmar start kursnr pris

uppdaterats, senast 2008, för att anpassas efter de krav som ställs på moderna ledare. UGL 2008 bygger på Susan Wheelans integrerade modell för grupputveckling, som beskriver de olika stadier en grupp genomgår i sin utveckling för att uppnå enighet och effektivitet.Utbildningen är lämplig för alla som vill öka sin självkännedom och förmåga att ta tillvara sina egna och andras resurser i syfte att förbättra arbetstillfredsställelse, arbetsresultat och att nå uppsatta mål. Inga förkunskaper krävs. För anmälan och mer info ring 031-10 65 52.

tillämpningar av denna. Vi belyser aktuella frågeställningar ur olika synvinklar t ex vid rekrytering och uppsägningar. Vi diskuterar också praktiska konsekvenser av diskriminerings- och jämställdhetslagarna.
dag tid veckor tim start kursnr pris

ti, on 0900-1630

1

16

12/4

486103 7.200:-*

Juridik
 AFFÄRSJURIDIK, GRUNDKURS INTENSIVT Kursen behandlar avtals- och köprätt, associationsrätt, skuldebrev samt utsökningsoch konkursförfarande. Teoretiska genomgångar varvas med praktisk problemlösning.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 ATT VARA GOD MAN/FÖRVALTARE En god man eller förvaltare hjälper en person som själv inte har möjlighet att tillvarata sina rättsliga intressen. Det kan handla om förvaltning av egendom, deltagande i rättshandling, bevakning av rätten vid dödsbo och ekonomisk förvaltning. Kursen avslutas med en examination som utförs av Överförmyndarförvaltningen. För att kunna få uppdrag som god man i Göteborg krävs att man är godkänd på examinationen.
dag tid veckor tim start kursnr pris

on

1830-2100

10

30

23/2

486020

2.550:-

ti, on 0900-1630

1

16

8/3

486102 7.200:-*

8

ca 24

vecka 6

486032

7.900:-

 UGL, UTVECKLING AV GRUPP OCH LEDARE UGL är en ledarskapsutbildning som utvecklades av det svenska försvaret och har under många år också använts inom näringsliv och offentlig sektor. Utbildningen har löpande

 ARBETSRÄTT, INTENSIVKURS En kurs för dig som arbetar med personalfrågor eller vill fördjupa dina kunskaper i arbetsrättsliga frågor. Vi går igenom gällande lagstiftning samt tolkningar och praktiska

 VARDAGSJURIDIK En kurs för dig som vill få en genomgång av vardagsjuridiken på en grundläggande nivå och vill få vägledning i hur man på egen hand kan navigera sig fram genom olika situationer. Du behöver inte ha några förkunskaper i juridik.
dag tid veckor tim start kursnr pris

lö 0900-1600 2 16 5/3 Det andra kurstillfället äger rum 19/3.

486019

2.050:-

Vill du få stöd av en jobbcoach?

Har du nyligen blivit arbetslös? Är du inskriven på Arbetsförmedlingen? Då kan du vara berättigad till en personlig jobbcoach kostnadsfritt. Folkuniversitetet är en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen och våra coachers special kompetens täcker in samtliga yrkesinriktningar. Gör ett aktivt val redan i dag, gå in på vår hemsida och läs mer om vad vi kan erbjuda. www.folkuniversitetet.se/jobbcoachning

Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 52

AFFÄRER OCH LEDARSKAP / 25

EKONOMI OCH MARKNADSFÖRING
Marknadsföring, försäljning
 MARKNADSFÖRING, HELDISTANS En grundkurs som läses helt på distans via internet. Den tar upp grundläggande kunskaper inom marknadsföring samt ger dig träning i marknadsföringstänkande och praktiska tillämpningar av marknadsföring. Kontakten med läraren och de övriga deltagarna sker via en kursplattform på nätet. Där ligger arbetsuppgifter och övningar samt instruktioner för hur du kan lägga upp ditt arbete.
veckor timmar start kursnr pris

 FÖRSÄLJNING FÖR EGENFÖRETAGARE, INTENSIV Den här kursen vänder sig till dig som inte ser dig själv som säljare, men säljer varor eller tjänster i ditt arbete som egen företagare. Du kommer att få kunskap om hur man kan identifiera sina potentiella kunder, samt kunskap och träning i grundläggande säljteknik och insikt i hur du kan påverka kundernas köpbeslut. Resultatet blir ökad försäljning och nöjdare kunder!
dag tid veckor tim start kursnr pris

 PERSONLIG MARKNADSFÖRING NYHET! Det här är en kurs för dig som vill få handfasta tips och verktyg för att vässa ditt personliga varumärke i syfte att bli mer attraktiv eller söka nya vägar på arbetsmarknaden. Vi kommer att arbeta med olika delar av det personliga varumärket så som att göra CV och meritförteckning professionella och attraktiva, att lägga in sitt CV hos ett bemanningseller rekryteringsföretag samt det personliga mötet och brevet.
dag tid veckor tim start kursnr pris

12

ca 18

vecka 8

486034 4.900:--

to, fr

0900-1630

1

16

31/3

486106 5.900:-*

to

18.30-21.00

3

9

3/3

486026

1.250:-

 MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER, INTENSIVKURS Efter den här kursen förstår du hur det nya medielandskapet förändras. Du kommer att få en ordentlig genomgång av sociala medier ur ett marknadsföringsperspektiv. Vi tittar på vad du kan ha för nytta av Facebook, Twitter och företagsbloggar, hur du kan göra en hemsida mer interaktiv, hur du hittar journalisterna som du vill ska skriva om dig och mycket mer.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 ATT SKRIVA SÄLJANDE TEXTER – COPYWRITING, HELDISTANS Vill du bli vassare på att skriva säljande texter för olika sammanhang, t ex annonser, webben eller mässutställningar? Den här kursen i copywriting, som läses helt på distans via internet, ger dig verktygen. Vi kommer även att gå igenom hur man anpassar sin text efter olika målgrupper och distributionskanaler, samt hur man finner inspiration och uppslag när man arbetar med säljande text.
veckor timmar start kursnr pris

Ekonomi
 FÖRETAGSEKONOMI Grundläggande kunskaper i företagsekonomi hjälper dig att förstå en verksamhet bättre utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Det här är en kurs för alla som i sitt arbete behöver vara insatta i ekonomiskt tänkande; t ex kunna läsa rapporter och förstå ekonomiska samband. Den vänder sig i första hand till dig som inte har läst ekonomi förut.
dag tid veckor tim start kursnr pris

to,fr

0900-1630

1

16

7/4

486104 7.200:-*

12

ca 18

vecka 8

486036

5.200:-

ti

1830-2100

10

30

8/2

486014

3.250:-

 BEHOVSANALYS – SÅ VET DU VAD DIN KUND BEHÖVER! INTENSIV En skicklig säljare vet bättre än kunden vad kunden behöver. Oavsett om du säljer i butik, på fältet eller via telefon, så är en viktig del av ditt jobb att analysera och förstå kundens behov. På den här kursen får du fördjupad kunskap och träning i hur du gör behovsanalysen. En kurs för alla som arbetar med försäljning.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 BLI DIN EGEN COACH – LIVS- OCH KARRIÄRPLANERING NYHET! Kursens mål är att du som deltagare genom ökad självinsikt och sjävvärdering ska få struktur på dina tankar och idéer så att du kan formulera dina mål och visioner, vad som är livskvalitet för dig och se dina möjligheter. Genom din ökade självinsikt kommer du att få en konkret handlingsplan för din framtida utveckling privat och i arbetslivet.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 BOKFÖRING FÖR SMÅFÖRETAGARE En kurs för dig som har eget företag eller som arbetar i ett litet företag och vill lära dig sköta bokföringen. Vi går igenom alla viktiga moment du behöver för att sköta den löpande bokföringen, momsrapportering samt hantering av löner, skatter och sociala avgifter. Du bör ha viss erfarenhet av ekonomiarbete i praktiken.
dag tid veckor tim start kursnr pris

on

15.00-17.30

8

24

23/2

486006

2.900:-

fr

0900-1630

1

8

25/3

486105 3.000:-*

lö-sö 0900-1630

1

16

26/3

486027 2.000:--

26 / EKONOMI OCH MARKNADSFÖRING

Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 52

EKONOMI OCH MARKNADSFÖRING

Ansvarsfullt företagande
En vårnyhet är kursen Diplomerad miljö- och CSR-chef. CSR står för corporate social responsibility. Men vad betyder det? Vi frågade Jonas Danielsson på Askengren & Co som anordnar kursen tillsammans med Folkuniversitetet.
– Där kan du få nästan lika många svar som antalet personer du frågar. Men i grund och botten handlar det om vilka åtaganden företag ska göra utöver de lagar och förordningar som finns. Det handlar till exempel om etiska, sociala och ekonomiska frågor och om miljö. Miljöarbetet har funnits med relativt länge i svenska företag och är därför ofta väl utvecklat, säger Jonas Danielsson, medan det finns en del andra frågor inom detta ämne som man inte arbetat lika aktivt med.   Vilka företag har någonting att vinna på att fokusera på CSR-frågor? – Det finns ingenting att förlora, konstaterar Danielsson. Snarare är det så att företagen ser att det gynnar deras affärer i det långsiktiga perspektivet. De som brukar vara mest intresserade är de aktörer som har ögonen på sig – exempelvis företag som handlar med utlandet, där du och jag som konsument vill veta hur en vara är producerad, vilka förhållanden som råder på företagets fabriker, på vilket sätt lokalbefolkningen påverkas av produktionen osv. – Men det gäller även grossister och tillverkande företag som kanske köper

enstaka komponenter från olika länder. Så någon enskild bransch handlar det inte om utan snarare en stor bredd av företag med olika inriktning. Vi kan också räkna med att morgondagens konsumenter kommer att ställa andra krav på transparens för att veta att deras konsumtion är hållbar. I det perspektivet är inte frågan om man ska arbeta med begreppet ansvarsfullt företagande, utan när man ska sjösätta sitt CSR-arbete, avslutar Danielsson.

 BOKFÖRING OCH REDOVISNING, GRUND En praktisk kurs för dig som behöver grundkunskaper i bokföring. Du lär dig hur en modern kontoplan byggs upp och vad bokföringslagen säger, samt hur man arbetar manuellt och i datamiljö med den löpande bokföringen. Du får även lära dig att upprätta ett enklare bokslut.
dag tid veckor tim start kursnr pris

LÄNGRE UTBILDNINGAR

Bygg på ditt cv med en diplomutbildning
Vill du ge dig in på en ny arena eller kanske vidareutveckla dig i din yrkesroll? Våra diplomutbildningar sträcker sig över en till två terminer och går en eller två gånger i veckan på eftermiddagen eller kvällstid.
 DIPLOMERAD MILJÖOCH CSR-CHEF NYHET! Utbildningen riktar sig till dig som önskar en mer stabil grund för att leda miljöarbetet i en organisation, i kombination med att vara delaktig i eller ansvarig för verksamhetens CSR- arbete. Du kan vara relativt ny i rollen som chef eller samordnare men du kan också ha jobbat ett tag men känner att du behöver en djupare förståelse inom området. Efter utbildningen ska du kunna arbeta som miljöchef eller miljösamordnare inom både tillverkande industri och tjänstesektorn. Dessutom skall du aktivt kunna medverka och vara drivande i företagets CSR-arbete.
dag tid veckor timmar start kursnr pris

må,on ti,to ti ti

0900-1130 0900-1130 0900-1130 1830-20.30

8 8 15 15

45 45 45 45

7/2 8/2 8/2 8/2

486003 486004 486025 486005

5.600:5.600:5.600:5.600:

 BOKFÖRING OCH REDOVISNING, FORTSÄTTNING Fortsättningskursen bygger vidare på grundkursen och här behandlar vi framför allt frågeställningar som aktualiseras i samband med upprättandet av bokslutet.
dag tid veckor tim start kursnr pris

må,on 0900-1130 ti,to 0900-1130 to 1830-2100

8 8 15

45 45 45

28/3 29/3 10/2

486007 486008 486009

5.600:5.600:5.600:

 BOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING MED DATORSTÖD Kursen är en fördjupning av fortsättningskursen i bokföring. Den tar upp delar av årsredovisningslagen och bokföringslagen, samt periodiseringar och värdering vid bokslut. Med hjälp av ett bokslutsprogram görs ett årsbokslut från råbalans till färdig årsredovisning.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 DIPLOMERAD KVALITETSCHEF Den här utbildningen riktar sig till dig som önskar en mer stabil grund för att leda kvalitetsarbetet i en organisation. Du kan vara relativt ny i rollen som kvalitetschef eller kvalitetssamordnare, men du kan också ha jobbat ett tag och känna att du behöver en djupare förståelse inom området. Efter utbildningen ska du kunna arbeta som kvalitetschef eller kvalitetssamordnare inom både tillverkande industri och tjänstesektorn och du ska aktivt kunna driva arbetet från analys av övergripande kundkrav till metodiska förbättringsaktiviteter.
dag tid veckor timmar start kursnr pris

2 ggr/vecka 0830-1700 5 90 1/3 486028 32.500:För information om vilka datum som kursen äger rum, se www.folkuniversitetet.se

ti,on,to 0830-1700 4 90 22/3 486018 32.500:För information om vilka datum som kursen äger rum, se www.folkuniversitetet.se

to

1530-1800

10

30

17/2

486010

5.600:-

 LÖNEADMINISTRATION, GRUND Kursen tar upp grunderna i lönehantering: skatteavdrag, traktamenten och olika sorters frånvaro (sjukdom, föräldraledighet, semester etc). Vi går igenom vilken statistik som ska redovisas, hur man räknar ut och betalar in sociala avgifter samt vad en kontrolluppgift består av. Du får också en introduktion i lönehantering på data.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 DIPLOMERAD REDOVISNINGSEKONOM Den här utbildningen vänder sig till dig som har grundläggande kunskaper i redovisning och företagsekonomi. Den ger dig praktiska kunskaper om hur redovisningsoch bokslutsarbetet på ett företag planeras och genomförs. Vi tar dessutom upp lagstiftning och rekommendationer som påverkar värderingsfrågorna i bokslutet. Vidare diskuterar vi vilken redovisningspraxis och vilka tendenser som gäller idag, samt skattelagstiftning.
dag tid veckor timmar start kursnr pris

 DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Folkuniversitetets diplomutbildning ger dig den breda kompetens hos en fastighetsförvaltare som dagens fastighetsbransch kräver. Vi erbjuder dig en utbildning med det senaste inom de ekonomiska och sociala till de juridiska kunskaper som utgör grunden för en framgångsrik förvaltning av fastigheter. Utbildningen riktar sig både till dig som inte har någon tidigare erfarenhet av fastighetsförvaltning och till dig som arbetar i fastighetsbranschen.
Start: hösten 2011 Publiceras på webben 15 maj, www.folkuniversitetet.se/goteborg

ti ti, to

1530-1800 1230-1500

15 8

45 45

8/2 8/2

486012 486013

5.900:5.900:-

må, on 1230-1500 15 90 on 1800-2030 30 90

7/2 486001 24.500:9/2 486002 24.500:-

Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 52

EKONOMI OCH MARKNADSFÖRING / 27

DATA OCH IT
Den digitala teknikutvecklingen går i en rasande fart och vi människor lever i allt större utsträckning ständigt uppkopplade. Datavana är idag nästan en förutsättning för att klara vardagen. Håll dig uppdaterad, vi har allt från rena nybörjarkurser till mer avancerade.
Välj en utbildningsform som passar dig
Svårt att välja rätt nivå? Är du osäker på vilken kurs du ska välja, gå in på vår webbtjänst och gör ett självskattningstest. Testerna finns för Windows, Word och Excel. Intensivkurser Våra intensiv kurser i data omfattar 1–2 heldagar med maximalt 5 deltagare och en garanterad start på minst 2 deltagare. Vi erbjuder flera av våra intensivkurser i både version 2003 och 2007/2010. Nya startdatum läggs kontinuerligt ut på vår webbsida. Kurslitteraturen Observera att det tillkommer en kostnad för litteratur på samtliga datakurser. Viss kurslitteratur hittar du på The Book Corner, Rosenlundsgatan 3 (i närheten av Fiskekyrkan och Folkuniversitetet), telefon 031-41 93 00. Prisangivelser På våra intensivkurser markerade med en stjärna (*) gäller pris inkl litteratur, lunch och kaffe. Skräddarsydda företagskurser Tillsammans med er genomför vi testning och behovsanalys och lägger upp en utbildningsplan. Kurserna genomförs på plats hos er eller i våra lokaler, i grupp eller individuellt. Kontakta oss på telefon 031-10 65 77 eller foretag.gbg@folkuniversitetet.se. Datamoduler på distans För dig som vill fördjupa dina kunskaper inom ett specifikt område och som av olika skäl inte deltar i en vanlig kurs. Moduler finns i Word, Excel, Office 2007, PDF-filer och filhantering. Förkunskapskrav: motsvarande Windows grund och grunderna i respektive program. För ytterligare information: Gå in på folkuniversitetet.se, välj distansutbildningar och data. Online-komplement Till de flesta av våra allmänna datakurser erbjuder vi också våra kursdeltagare ett komplement online, där du kan ta del av olika datarelaterade tips.

28 / DATA OCH IT

Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 52

DATA OCH IT

Seniorkurser
 INTERNET, GRUNDKURS – SENIORKURS För dig som har grundläggande datakunskaper och vill kunna använda Internet till vardagliga behov. Du får lära dig söka den information du behöver och hämta dokument från olika webbplatser. Vi tittar också på hur du kan sköta olika tjänster, bankärenden, boka biljetter och liknande. Du kommer också att få information om bloggar, e-legitimation och datorsäkerhet.
dag tid veckor tim start kursnr pris

Helgkurser
 POWERPOINT 2007/2010 – HELGKURS Med PowerPoint kan du skapa alltifrån animerade rullande bildspel på webbsidor till underlag för papperskopior eller OH-blad. Vi går igenom hur du kan utnyttja text, tabeller, diagram och bilder till att förhöja effekten av presentationen och förtydliga det budskap du vill förmedla. Förkunskaper: Windows grundkurs.
dag tid veckor tim start kursnr pris

Allmänna kurser
 OPENOFFICE, INTENSIVKURS Under dessa två intensivdagar laddar vi ner och installerar gratisprogrammet OpenOffice – en motsvarighet till Microsofts Officepaket. Många kommuner, landsting och skolor har redan gått över till detta program. Vi går igenom funktionerna i Text, Kalkyl och Presentation. Förkunskaper: motsvarande Windows grund och någon vana vid MS Office.
dag tid veckor tim start kursnr pris

on

1300-1530

5

15

9/2

487031

1.125:-

lö 10.00-16.00 1 6 12/2 487020 1.050:För ytterligare startdatum, se webben eller ring 031-10 65 52.

to, fr

0830-1545

1

16

10/2

487114

6.700:-*

För ytterligare startdatum, se webben eller ring 031-10 65 52.

 E-POST – SENIORKURS För dig som har grundläggande datakunskaper och vill lära dig göra det mesta som har med e-post att göra. Skapa ett nytt e-postkonto, bifoga filer och spara din post, skicka eller titta på bifogade bilder.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 WORD 2007/2010 – HELGKURS Efter en introduktion till nyheter och förändringar bygger vi på med mer avancerade funktioner såsom layout och att koppla dokument för massutskick. Förkunskaper: motsvarande Word grundkurs.
dag tid veckor tim start kursnr pris

on

1300-1530

5

15

16/3

487032

1.125:-

lö 10.00-16.00 1 6 26/2 487021 1.050:För ytterligare startdatum, se webben eller ring 031-10 65 52.

 DIGITALA BILDER – SENIORKURS För dig som har goda datakunskaper och vill lära dig grunderna i att hantera bilder från en digitalkamera. Vi tittar på hur man för över bilder från kamera till dator, hur man kan spara dem i sin dator, samt enklare bildredigering. För att kunna tillgodogöra dig kursen ska du ha tillgång till en digitalkamera och dator att öva på mellan kurstillfällena. Vi kommer också att beröra tjänster på Internet och hur man via Sveriges Radios och Sveriges Televisions hemsidor kan lyssna och titta på radio- och tv-program i sin dator.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 EXCEL 2007/2010 – HELGKURS Efter en introduktion till nyheter och förändringar bygger vi på med mer avancerade funktioner såsom pivottabeller, diagram och ytterligare användbara funktioner. Förkunskaper: motsvarande Excel grundkurs.
dag tid veckor tim start kursnr pris

lö 10.00-16.00 1 6 5/3 487022 1.050:För ytterligare startdatum, se webben eller ring 031-10 65 52.

 SKÄRMINSPELNING MED CAMTASIA STUDIO 6, INTENSIVKURS Med programmet Camtasia kan du spela in allt som visas på dataskärmen inklusive musrörelser och ljud. Man kan också lägg till videoinspelningar av instruktören eller föredragshållaren. Screencasting (skärminspelningar) hjälper ditt företag / din organisation att kommunicera och marknadsföra t ex instruktioner, flöden och system. Kursen lär ut professionella arbetsflöden i Camtasia Studio 6 och visar hur du spelar in, editerar, producerar och distribuerar film. Exempel på kursmoment: bildbehandling, scriptteknik, filformat, powerpointintegration, ljudbearbetning, webcaminspelning. Förkunskaper: grundläggande datorkunskap, programvaran är på engelska.
dag tid veckor tim start kursnr pris

to

0830-1545

1

8

17/2

487115

3.350:-*

on

1300-1530

5

15

20/4

487033

1.125:-

 GÖR ETT BILDSPEL OM SLÄKTEN – SENIORKURS Vi börjar med att scanna dina gamla foton för att sedan sätt ihop ett trevligt bildspel i PowerPoint. Vi lägger också på text och animeringseffekter. Förkunskaper: grundläggande datakunskaper.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 MOVIE MAKER – HELGKURS En kurs för dig som har en digitalkamera eller videokamera och vill lära dig att sätta ihop dina videosekvenser till en trevlig film. Medtag gärna dina egna videoklipp på usb, cd eller dvd. Du lär dig klippa och redigera ihop materialet till en film med både ljud och berättarröst i Windows Movie Maker. Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i Windows.
dag tid veckor tim start kursnr pris

För ytterligare startdatum, se webben eller ring 031-10 65 52.

 MUS- OCH TANGENTBORDSTRÄNING En introduktionskurs för dig som aldrig suttit vid en dator. I lugnt tempo lär du dig att hantera mus och tangentbord, att starta datorn och att bekanta dig med skrivbordet och dess spännande innehåll. När du väl behärskar mus och tangentbord är du redo att börja en Windows grundkurs. Inga förkunskaper krävs.
dag tid veckor tim start kursnr pris

lö 1000-1600 3 6 2/4 487013 1.050:För ytterligare startdatum, se webben eller ring 031-10 65 52.

ti

1300-1530

5

15

8/2

487034

1.125:-

 TEKNIKENS UNDER – SENIORKURS Spara på olika ställen i datorn, göra egna mappar, spara på USB minne, ändra grundinställningar i t ex Explorer och Windows, ladda ner och installera program från Internet. Ändra inställningar för ljud och video, som kanske inte fungerar. Förkunskaper: grundläggande datakunskaper.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 UPPDATERA DIG I OFFICE 2007/2010 HELGKURS Efter en introduktion till nyheter och förändringar går vi vidare med fler användbara funktioner i Word, Excel, PowerPoint och Outlook. Förkunskaper: motsvarande grunderna i Officepaketet.
dag tid veckor tim start kursnr pris

ti 1815-2045 3 9 18/1 487001 1.050:För ytterligare startdatum, se webben eller ring 031-10 65 52.

 INTERNET, GRUNDKURS För dig som har grundläggande datakunskaper och vill kunna använda internet till vardagliga behov. Du får lära dig söka den information du behöver och hämta dokument från olika webbplatser. Vi tittar också på hur man kan sköta sina bankärenden på internet.
dag tid veckor tim start kursnr pris

lö 10.00-16.00 2 12 12/3 487023 2.050:För ytterligare startdatum, se webben eller ring 031-10 65 52.

ti

1300-1530

5

15

15/3

487035

1.125:-

 HÅLL KONTAKT MED DINA BARN(BARN) – SENIORKURS Skype och Facebook är gratisprogram på Internet. I Skype kan du se och kommunicera med både tal och skrift. I Facebook kan du lägga upp bilder och berätta vad som händer eller förstås se vad den andre har för bilder och berättelser. Vi registrerar oss i båda programmen och lär oss att använda dem. Förkunskaper: grundläggande datakunskaper och motsvarande internetkursen.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 ETT PROFFSIGT BILDSPEL, HELGKURS NYHET! En kurs för dig som lägger vikt vid att dina presentationer ser proffsiga och tilltalande ut. Förmodligen är du också allmänt intresserad av layout och bildarbete. Först gör vi en animerad presentation i PowerPoint. En del av bilderna har vi bearbetat i PhotoShop Elements 8. Resultatet blir en proffsig och mycket varierad presentation – för företaget eller från semestern. Förkunskapskrav: Windows Grundkurs
dag tid veckor tim start kursnr pris

ons 1815-2045 4 12 9/2 487002 1.650:För ytterligare startdatum, se webben eller ring 031-10 65 52.

 WINDOWS, GRUNDKURS Skrivbord, genvägar, mappar, sökfunktionen, olika inställningar, enklare ordbehandling och surfning är några moment i kursen. Vi utgår från Windows7, men tar också upp skillnaderna till XP och Vista. Efter kursen ska du självständigt kunna arbeta med en PC-dator och kunna så pass mycket att du kan forsätta med andra kurser, som t ex Word, och Excel. Förkunskaper: mus- och tangentbordsvana.
dag tid veckor tim start kursnr pris

ti

1300-1530

5

15

19/4

487036

1.125:-

lö, sö 10.00-16.00 1 12 26/3 487024 2.050:För ytterligare startdatum, se webben eller ring 031-10 65 52.

to 1815-2045 6 18 10/2 487003 2.500:För ytterligare startdatum, se webben eller ring 031-10 65 52.

Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 52

DATA OCH IT / 29

 WINDOWS, TEKNIK FÖR HEMMAANVÄNDAREN NYHET! På denna kurs går vi igenom hur du lägger till användare, återskapar förlorad data, återställer systemet, crashhantering, reparation och ominstallation av Windows. Dessutom tar vi upp säkerhetskopiering och backup, brandväggar och IT-säkerhet. Förkunskapskrav: Windows grundkurs.
dag tid veckor tim start kursnr pris

ti 1815-2130 5 20 25/1 487004 2.500:För ytterligare startdatum, se webben eller ring 031-10 65 52.

 LILLA OFFICEPAKETET 2007/2010 Kursen vänder sig till dig som känner att du vill ha en genomgång av det viktigaste i Officepaketet. Efter kursen kan du skapa snygga texter i Word, budget och diagram i Excel, animerade bildspel i PowerPoint. Förkunskaper: motsvarande Windows grundkurs.
dag tid veckor tim start kursnr pris

må 1815-2130 6 24 21/2 487005 3.250:För ytterligare startdatum, se webben eller ring 031-10 65 52.

 OFFICEPAKETET 2007/2010 Kursen ger dig en omfattande genomgång av det viktigaste i Officepaketet: Word, Excel och PowerPoint. Vi går även igenom internet, e-post och ytterligare funktioner i Windows. Förkunskaper: Windows grundkurs eller motsvarande.
dag tid veckor tim start kursnr pris

ytterligare användbara funktioner i Excel. Förkunskaper: motsvarande Excel grundkurs.
dag tid veckor tim start kursnr pris

mån 1815-2130 3 12 4/4 487012 1.650:För ytterligare startdatum, se webben eller ring 031-10 65 52.

må,on 1230-1545 6 48 21/2 487006 6.500:ti, to 1815-2130 6 48 1/3 487007 6.500:För ytterligare startdatum, se webben eller ring 031-10 65 52.

 WORD 2007/2010 Efter en introduktion till nyheter och förändringar i Microsofts senaste Officeversion bygger vi på med mer avancerade funktioner såsom layout och att koppla dokument för massutskick. Förkunskaper: motsvarande Word grundkurs.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 EXCEL OCH POWERPOINT 2007/2010 INTENSIVKURS Här bygger vi vidare med fler användbara funktioner i Excel och lär oss att presentera diagram och andra data i PowerPoint. Förkunskaper: motsvarande Excel grundkurs.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 UPPDATERA DIG OCH GÅ VIDARE MED OFFICE 2007/2010, INTENSIVKURS Detta är en kurs för dig som tidigare arbetat i Officeprogrammen och nu vill lära dig mer. Efter en introduktion till nyheter och förändringar i Microsofts nya Officeversion 2007 går vi vidare med fler användbara funktioner i Word, Excel, PowerPoint och Outlook. Förkunskaper: motsvarande grunderna i Officepaketet.
dag tid veckor tim start kursnr pris

to, fr 0830-1545 1 16 10/2 487110 6.700:-* För ytterligare startdatum, se webben eller ring 031-10 65 52.

to, fr 0830-1545 1 16 24/2 487106 6.700:-* För ytterligare startdatum, se webben eller ring 031-10 65 52.

må 1815-2130 3 12 21/3 487008 1.650:För ytterligare startdatum, se webben eller ring 031-10 65 52.

 EXCEL 2007/2010, GRUNDKURS Vi går igenom formler och diagram samt hur du kan utnyttja Excel för registerhantering. Förkunskaper: Windows grundkurs.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 EXCEL, MAKRO OCH PIVOT 2007/2010, INTENSIVKURS Du får lära dig att göra egna makron och hur du anpassar dem i Visual Basic Editor. Du får dessutom kunskaper kring hur du kan arbeta med pivottabeller och diagram för att enkelt få grepp om siffror som ska analyseras. Förkunskaper: motsvarande Excel grundkurs.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 MS PROJECT 2007/2010, INTENSIVKURS Med Project kan du effektivisera arbetet, uppnå ökad kontroll och få ett bättre beslutsstöd. Förutom de grundläggande funktionerna i Project går vi igenom resurshantering, rapportering och presentation av information. Förkunskaper: grunderna i Officepaketet och erfarenhet av arbete i projektform.
dag tid veckor tim start kursnr pris

to, fr 0830-1545 1 16 3/2 487112 6.700:-* För ytterligare startdatum, se webben eller ring 031-10 65 52.

må 1815-2130 6 24 7/2 487010 4.150:on 0845-1200 6 24 9/2 487009 4.150:För ytterligare startdatum, se webben eller ring 031-10 65 52.

fr

0830-1545

1

8

25/2

487107 3.350:-*

 EXCEL 2007/2010, TEMPO Efter en snabb repetition av grunderna går vi vidare. Du får lära dig mer om diagram, länkning mellan blad och tidsbesparande makron mm. Förkunskaper: lite av grunderna i Excel.
dag tid veckor tim start kursnr pris

ti 0845-1200 6 24 22/2 487011 4.150:För ytterligare startdatum, se webben eller ring 031-10 65 52.

 EXCEL OCH VBA-PROGRAMMERING 2003, INTENSIVKURS Med hjälp av Excel och VBA kan du skapa egna makron med nästan obegränsade möjligheter. Excel kan bl a få egna menyer och styras av inmatning av vissa värden. Kursen vänder sig till Excelanvändare som vill lära sig grunderna i VBA-programmering. Förkunskaper: motsvarande Excel, tempo.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 MS VISIO 2007/2010, INTENSIVKURS Med diagram skapade i Visio kan du visualisera och kommunicera informationen på ett klart, kortfattat och effektivt sätt som enbart text och siffror inte kan. Kursen ger dig de kunskaper som behövs för att ha en god översikt över vad Visio kan användas till i det praktiska arbetet och kunskaper om programmets mer kvalificerade verktyg. Förkunskaper: grunderna i Officepaketet.
dag tid veckor tim start kursnr pris

fr 0830-1545 1 8 4/3 487113 3.350:-* För ytterligare startdatum, se webben eller ring 031-10 65 52.

 EXCEL 2007/2010, INTENSIVKURS Efter en snabb repetition av grunderna går vi vidare. Detta är en kurs för dig som vill lära dig mer om diagram, länkning mellan blad, och tidsbesparande makron mm. Förkunskaper: lite av grunderna i Excel.
dag tid veckor tim start kursnr pris

to, fr 0830-1545 1 16 20/1 487108 6.700:-* För ytterligare startdatum, se webben eller ring 031-10 65 52.

to,fr 0830-1545 1 16 3/2 487105 6.700:-* För ytterligare startdatum, se webben eller ring 031-10 65 52.

 EXCEL 2007/2010 Efter en introduktion till nyheter och förändringar i bygger vi på med mer avancerade funktioner såsom pivottabeller, diagram och

 MALLAR I WORD OCH EXCEL, INTENSIVKURS NYHET! För det lilla eller stora företaget behöver du ta fram underlag till snygga mallar med sidhuvud- och fot, en logga, kanske ifyllbara fält och kryssrutor eller flervalsknappar. Hur skapar man mallar och hur hanterar man dessa i ett nätverk. Förkunskapskrav: motsvarande grundkurserna i Word och Excel
dag tid veckor tim start kursnr pris

Studentrabatt för kårmedlemmar

Vi ger dig 20 % i rabatt på våra kurser om du är medlem i studentkåren. Visa upp kårkvitto eller bifoga kopia vid din anmälan.

fr 0830-1545 1 8 4/3 487111 3.350:-* För ytterligare startdatum, se webben eller ring 031-10 65 52.
Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 52

30 / DATA OCH IT

DATA OCH IT

Databaser
 SQL, GRUNDKURS SQL (Structured Query Language) är ett programmeringsspråk som används för att hämta information från olika databaser i t ex Access. På kursen går vi bl a igenom hur du skapar och hanterar egna SQL-tabeller och hämtar data med SQL-frågor. Förkunskaper: grundläggande kunskaper om databaser och Windows gränssnitt och system.
dag tid veckor tim start kursnr pris

Layout, webb, bildhantering
Längre utbildning

 ILLUSTRATOR CS4 Vill du skapa illustrationer, logotyper eller annan vektorbaserad grafik i datorn? Förkunskaper: Datorvana och erfarenhet av något layoutprogram.
dag tid veckor tim start kursnr pris

ti

1815-2130

6

24

8/3

487015

4.900:-

Programmering
 C/C++, GRUNDKURS C och C++ är plattformsoberoende språk och används i allt ifrån enklare till mycket avancerade applikationer och program som exempelvis 3D-spel, operativsystem och studioprogram för ljud och bild. Kursen ger en introduktion till objektorientering och ren C++. Förkunskaper: goda kunskaper i Windows gränssnitt och system.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 WEBBDESIGNUTBILDNING, KVÄLLSSKOLA Utbildningen ger dig en bred bas för produktion av webbsidor. Tyngdpunkten ligger på struktur och designaspekter samt funktionalitet i praktiken. Vi arbetar med Dreamweaver, Photoshop och Flash. Du får en genomgång av servrar och andra hårdvaror som du bör känna till som webbdesigner. Färg, form, typografi och layout ingår som naturliga delar. Förkunskaper: Webbdesign grundkurs eller motsvarande.
dag tid veckor tim start kursnr pris

Grund lö-sö 900-1600 Fortsättning lö-sö 900-1600

1 1

16 16

2/4 26/2

555166 555173

3.495:3.495:-

 RÅFORMAT OCH PHOTOSHOP
dag tid veckor tim start kursnr

NYHET!
pris

lö-sö 900-1600

1

16

12/2

555164

2.495:-

ti, to

1800-2100

12

96

1/2

555110 11.995:-

on

1815-2130

8

32

2/3

487016

6.500:-

 DIGITAL TRYCKSAKSPRODUKTION I den här kursen går vi igenom Photoshop, InDesign samt Illustrator och ser hur dessa program kan samverka. Vi arbetar med konkreta exempel som bl. a broschyrer och annonser. Typografi, prepress, pdf-dokument samt bild- och typsnittshantering är centrala moment i kursen. Du bör räkna med att lägga ner tid utanför kursen.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 KALIBRERING, PROFILERING OCH UTSKRIFT NYHET! Du får prova att göra en egen ICC-profil för ditt fotopapper och din skrivare. Du kommer också att få mycket kunskap om färgen som kameran fångat, hur du hanterar den i datorn och, slutligen, hur du får en optimal reproduktion av färgen i skrivaren.
dag tid veckor tim start kursnr pris

lö-sö 900-1600

1

16

12/3

555171

2.395:-

 JAVA, GRUNDKURS Java är ett säkert, plattformsoberoende och objektorienterat programmeringsspråk som är relativt enkelt att lära sig. Till Java hör också ett omfattande bibliotek av standardklasser, färdiga att använda för att skapa avancerade program inom områden som nätverksprogrammering, GUI, trådning och databashantering. Förkunskaper: god datorvana.
dag tid veckor tim start kursnr pris

fr

900-1200

12

48

28/1

555112

9.425:-

 WEBBDESIGN, GRUND, INTENSIV Vi går igenom HTML-kodning, grundläggande kunskaper om layout, skriftspråk för webben, tabeller/länkar. Välj själv om du vill läsa på vardagar eller helger. Förkunskaper: Allmän datorvana och erfarenhet av att surfa på internet.
dag tid veckor tim start kursnr pris

1815-2130

8

32

28/2

487017

6.500:-

Teknik & nätverk
 LINUX FÖR ADMINISTRATÖRER Här riktar vi oss till vana datoranvändare och administratörer av Windows eller andra system. Vi går igenom det du behöver kunna för att komma igång, med allt ifrån installation till att konfigurera en eller flera servrar i ett nätverk och vi inriktar oss mot olika serverfunktioner och hur de kan ersätta eller fungera ihop med andra lösningar. Förkunskaper: god datorvana från Windows, Mac eller Linux.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 INDESIGN CS4, GRUNDKURS, INTENSIV InDesign är ett kraftfullt layout/ombrytningsprogram från Adobe Systems som kan ses som en efterträdare till PageMaker. Detta är en praktiskt inriktad kurs där vi fokuserar på layout, typografi och bildhantering. Välj själv om du vill läsa på vardagar eller helger. Förkunskaper: Datorvana och intresse för grafisk form.
dag tid veckor tim start kursnr pris

ti, to ti, to lö-sö lö-sö

1400-1700 1300-1600 900-1600 900-1600

3 3 1 1

24 24 16 16

25/1 29/3 5/2 19/3

555152 555163 555155 555165

4.975:4.975:3.495:3.495:-

ti, to ti, to ti, to må, on lö-sö lö-sö

900-1200 1300-1600 900-1200 1300-1600 900-1600 900-1600

3 3 3 3 1 1

24 24 24 24 16 16

25/1 22/2 29/3 2/5 19/3 14/5

555151 555156 555162 555170 555167 555159

4.975:4.975:4.975:4.975:3.495:3.495:-

 DREAMWEAVER CS4, GRUNDKURS INTENSIV Vi går igenom hur du skapar webbsidor med programmet Dreamweaver. Kursen behandlar design av sidor, tabeller, ramar, bildbehandling och typografi. Välj själv om du vill läsa på vardagar eller helger. Förkunskaper: Webbdesign grundkurs eller motsvarande.
dag tid veckor tim start kursnr pris

må, on må, on lö-sö lö-sö

900-1200 900-1200 900-1600 900-1600

3 3 1 1

24 24 16 16

24/1 14/3 26/2 7/5

555154 555161 555157 555168

4.975:4.975:3.495:3.495:-

1815-2130

9

36

21/2

487025

7.300:-

 INDESIGN FORTSÄTTNINGSKURS, HELG Kursen vänder sig till dig som arbetar med text och bild för trycksaker eller webbproduktion. Du kan arbeta till exempel som informatör, redaktör, journalist eller egenföretagare. Du har gått igenom vår grundkurs eller har motsvarande förkunskaper.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 NÄTVERK (WINDOWS), GRUNDKURS För dig som är intresserad av att sätta upp och administrera ett mindre nätverk för det lilla kontoret eller hemma hos dig själv. Kursen behandlar grunderna i nätverksbyggande i Windowsmiljö.Förkunskaper: Goda kunskaper om Windows och filhantering.
dag tid veckor tim start kursnr pris

lö-sö 900-1600

1

16

16/4

555172

3495:--

 FLASH CS4, GRUNDKURS, HELG Flash är ett vektorbaserat program med vilket du skapar animeringar för webbsidor. Målet är att kunna integrera rörlig bild och ljud på din webbplats. Kursen vänder sig till dig som arbetar med att skapa och uppdatera hemsidor eller webbplats. Förkunskaper: Webbdesign grundkurs eller motsvarande.
dag tid veckor tim start kursnr pris

to

1815-2130

7

28

3/3

487018

5.700:-

 NÄTVERK (WINDOWS), FORTSÄTTNING För dig som vill fördjupa dig i nätverk, datorkommunikation och säkerhet. Vi kommer ta upp switchteknik samt olika sätt att övervaka ditt nätverk. Förkunskaper: Nätverk, grundkurs eller motsvarande.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 PHOTOSHOP CS4, GRUNDKURS, INTENSIV Du får kunskap om de mest användbara funktionerna i programmet. Vi studerar bildernas uppbyggnad, skillnaden mellan olika bildformat och färghantering. Du får också skanna in och retuschera bilder. Välj själv om du vill läsa på vardagar eller helger. Förkunskaper: Datorvana och intresse för bild, färg och form.
dag tid veckor tim start kursnr pris

lö-sö 900-1600

1

16

5/3

555160

3.495:-

Gratis prova på-kvällar
15 jan – Balettakademin 17 jan – Prova på teater 19 jan – Prova på kurser inom konst, musik, data, språk och friskvård Se vår hemsida för mer information: folkuniversitetet.se/goteborg

ti, to 900-1200 må, on 900-1200 lö-sö 900-1600

3 3 1

24 24 16

22/2 2/5 29/1

555158 555169 555153

4.975:4.975:3.495:-

on

1815-2130

4

16

20/4

487019

3.250:-

Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 52

DATA OCH IT / 31

HUMANIORA OCH HÄLSA
Att hälsan är A och O kan de flesta av oss intyga. Och det handlar inte bara om att vara fysiskt välmående, utan även hjärnan behöver motioneras. Hos oss får du inte bara lära dig att äta rätt, här hittar du också kurser som kittlar din nyfikenhet och som vidgar perspektiven.

Friskvård och hälsa
 FRISKVÅRD OCH HÄLSA, DISTANS En grundkurs i friskvård som läses helt på distans via internet. Den tar upp grundläggande kunskaper inom anatomi och fysiologi och du kommer som deltagare att få föra en egen kostdagbok samt lära dig att analysera resultatet. Kontakten med läraren och de övriga deltagarna sker via vår kursplattform på nätet. Där ligger uppgifter och övningar samt instruktioner för hur du kan lägga upp ditt arbete.
veckor timmar start kursnr pris

 MEDICINSK QIGONG QiGong är en form av kinesisk frisk- och hälsovård som har använts inom den traditionella kinesiska medicinen (TKM) under flera tusen år. Den här helgkursen vänder sig till dig som vill få en förståelse för och kunskap om metoden såväl teoretiskt som praktiskt, i syfte att uppnå ett större välbefinnande.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 VARDAGSMASSAGE, FORTSÄTTNING Under den här kvällen får du en möjlighet att repetera de grepp och koncept för pausmassage som du lärt dig på tidigare kurser i vardagsmassage, samt vidareutveckla och bygga på med ytterligare några grepp för avspänningsmassage.
dag tid veckor tim start kursnr pris

lö-sö 1000-1600

1

13

2/4

889416

1.500:-

to to

1800-2030 1800-2030

1 1

3 3

3/3 31/3

889424 889425

450:450:-

8

ca 24

21/2

889411 2.500:-

 KOST OCH NÄRINGSLÄRA, DISTANS Det här är en grundkurs som läses helt på distans, för dig som vill få en inblick i kosten och näringslärans djungel. Vi tar upp vad begreppet kost står för och hur vi själva kan bibehålla en god hälsa genom att äta rätt. Kontakten med läraren och de övriga kursdeltagarna sker via vår kursplattform på internet där också arbetsuppgifter, övningar och instruktioner för hur du ska gå tillväga finns.
veckor timmar start kursnr pris

 MINDFULNESS, INTRODUKTION Under den här dagen går vi översiktligt igenom ursprung, bakgrund och användningsområden för mindfulnessträning. Vi prövar verktygen uppmärksamhetsmeditation med SOAL, bodyscan och uppmärksamhetsyoga, samt pratar om användning i vardagslivet.
dag tid veckor tim start kursnr pris

lö sö

0900-1600 0900-1600

1 1

8 8

26/3 8/5

889417 889418

975:975:-

 GIRAFFSPRÅKET, KONTAKTSKAPANDE KOMMUNIKATION Det här är en kurs för dig som vill bli medveten om hur kommunikation påverkar våra relationer och hur du själv kan kommunicera och skapa kontakt istället för motstånd. Du kommer att få enkla och kraftfulla verktyg inspirerade av NVC (Non Violent Communication) eller giraffspråk som det också kallas.
dag tid veckor tim start kursnr pris

6

ca 18

28/2

889412 1.900:-

 MINDFULNESS, GRUNDKURS Mindfulnessträning går ut på att öka vår medvetenhet och vara närvarande i nuet. Mindfulnessmeditation är dock inte detsamma som avslappning utan innebär att vara avspänd, alert och klarvaken. Konsten att leva nu, stund för stund och att inte bli eller göra något. Du får teoretisk och praktisk kunskap om mindfulnessträning.
dag tid veckor tim start kursnr pris

on

1800-2030

8

24

2/3

889421

2.900:-

 AYURVEDA Ayurveda är ett mycket gammalt indiskt hälsosystem som fortfarande används. Under den här dagen får du lära dig de teoretiska och praktiska grunderna. Du kommer att få lära dig hur dygnets och årstidens rytmer påverkar dig och hur du enligt ayurveda kan använda din egen rytm på bästa sätt för att spara energi och uppnå ett större välbefinnande.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 HÄLSOINRIKTAD HUMANEKOLOGI NYHET! Den här kursen vänder sig till dig som är intresserad av existentiella frågor generellt och miljö- och hälsofrågor speciellt och som vill få insikter i hur du på bästa sätt kan värna om dina efterlevandes och ditt eget framtida välbefinnande. Efter avslutad kurs bör du ha fått en bättre helhetssyn på människans villkor i en föränderlig värld.
dag tid veckor tim start kursnr pris

to

1800-2030

6

18

17/2

889419

2.150:-

lö sö

0900-1600 0900-1600

1 1

8 8

12/3 10/4

889413 889414

975:975:-

 VARDAGSMASSAGE Vill du lära dig att hantera din egen stress och muskelspänningar och även kunna hjälpa dina kollegor? När vi upplever psykisk stress reagerar vår kropp på olika sätt. Ett symptom är spänd muskulatur i rygg och nackpartiet som kan lindras med egenvårdsmassage. Under den här dagen får vi lära oss metoder för pausmassage som är praktiska att använda både på arbetet och hemma.
dag tid veckor tim start kursnr pris

1800-2030

5

15

21/2

889426

950:-

 ENTREPRENÖR ELLER INTRAPRENÖR – MER KREATIVITET OCH HANDLINGSKRAFT NYHET! Kursen vänder sig till dig som i privat- eller yrkeslivet vill få mer gjort, använda din hjärna mer effektivt, samt vill ha redskap för att bli mer kreativ och omsätta dina idéer till handling. Kursen kommer att ge dig konkreta strategier och metoder för att sätta inspirerande mål, öka din kreativitet och handlingskraft samt förbättra din problemlösningsförmåga.
dag tid veckor tim start kursnr pris

lö lö

1000-1500 1000-1500

1 1

6 6

26/2 26/3

889422 889423

825:825:-

1300-1700

4

20

2/5

889427

2800:-

32 / HUMANIORA OCH HÄLSA

Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 52

HUMANIORA OCH HÄLSA

Historia, religion, filosofi
 IDÉ- OCH LÄRDOMSHISTORIA, ORIENTERINGSKURS Hur har man tänkt om människan, livet, politiken och vetenskapen genom tiderna? Vilka perioder har format och omskapat vår uppfattning av verkligheten? På den här introduktionskursen i idé- och lärdomshistoria studerar vi antikens demokratibegrepp och dess betydelse för dagens samhälle. Vi går även igenom den naturvetenskapliga revolutionen och vilka konsekvenser upplysningstidens tro på förnuftet fick. Kursen gör många nedslag i den västerländska idé- och lärdomshistorien från antiken till våra dagar.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 ÖSTERLÄNDSK FILOSOFI På den här kursen studerar vi vad de viktigaste riktningarna inom indisk respektive kinesisk filosofi har haft att säga om människan, världen och samhället: Vad är en människa innerst inne? Är människan god eller ond? finns Gud? Vilken är verklighetens natur? Vad kan man veta? Vilken är skillnaden mellan gott och ont? Hur ser det goda samhället ut? Vad är ett värdigt liv?
dag tid veckor tim start kursnr pris

på i sin egen takt. Metodiken är användbar inom såväl socialtjänst, barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatri som inom primär- och företagshälsovård, skolor och församlingar.
dag tid veckor tim start kursnr pris

to/fr 0830-1600

3

48

3/3

158009

9.500:-

on

1830-2100

8

24

23/2

158007

1500:-

Vård, omsorg, socialt arbete
 ATT VARA GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN Att vara god man för ensamkommande barn innebär att du företräder barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Konkreta arbetsuppgifter kan vara att söka aktuella bidrag från Migrationsverket och Socialtjänsten, se till att barnet får komma på en hälsoundersökning och får en fungerande skolgång samt att vara ett stöd för barnet i samband med asylprövningen. För att kunna få uppdrag som god man för ensamkommande barn i Göteborg krävs genomgången utbildning och godkänt resultat på Överförmyndarförvaltningens prov.
dag tid veckor tim start kursnr pris

on

1800-2030

8

24

23/3

158004

1.500:-

 FÖRDJUPNINGSKURS I INTEGRATIV FAMILJETERAPI NYHET! Utbildningen utgör den sista delen i den integrativa familjeterapiutbildning som Folkuniversitetet erbjuder i samarbete med Göteborgs Socialpsykologiska Institut. Efter avslutad utbildning har du kompetens att arbeta som familjeterapeut i team under handledning. Under utbildningen integreras teorier, metoder och förhållningssätt från olika familjeterapeutiska inriktningar och avslutas med praktiktermin under handledning samt grupparbete som redovisas.
dag tid veckor start kursnr pris

 GÖTEBORGS HISTORIA NYHET! Den här kursen om vår stads historia med fokus på 16- och 1700-tal, tar sin form utifrån Göteborgs stadsmuseums samlingar, arkiv och utställningar och övrig verksamhet. Personal från museet och universitetet tar under fem tisdagar med dig på en spännande resa genom historien.
dag tid veckor tim start kursnr pris

må/ti/on 0900-1630 2 terminer

21/3

158010 43.800:-

Föräldrautbildning inför adoption
Sedan den 1 januari 2005 ska den som vill adoptera ett barn från utlandet ha genomgått föräldrautbildning innan socialnämnden kan lämna medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption. Föräldrautbildningen är en obligatorisk del av adoptionsprocessen. Folkuniversitetet i Göteborg anordnar sedan vårterminen 2006 föräldrautbildningar inför adoption. För mer information, se vår webbsida eller ring 031-10 65 43.

ti

1500-1630

5

10

22/2

158008

100:-

 FILOSOFI, ORIENTERINGSKURS Vilka sorters problem diskuterar filosofer idag? Är det bara ”flummerier” eller har det någonting med verkligheten att göra? Har de kommit fram till några svar? Vi belyser dessa frågor genom att titta närmare på hur moderna filosofer försöker lösa aktuella filosofiska problem. En kurs för dig som vill få en inblick i ämnet filosofi.
dag tid veckor tim start kursnr pris

to

1730-1945

8

24

24/2

486021

2.350:-

to

1830-2100

5

15

24/2

158006

950:-

 SAMSPELSFOKUSERAD VÅRD OCH BEHANDLING NYHET! Utbildningen vänder sig till dig som vill skaffa dig en teoretisk och praktisk grund för att arbeta med relationsproblem i olika sammanhang. I samarbete med Göteborgs Socialpsykologiska Institut erbjuder vi den här grundutbildningen som även ingår i en integrativ famijeterapiutbildning möjlig att bygga

En viktig roll i ensamkommande barns första möte med Sverige
I februari startar Att vara god man för ensamkommande barn.
Göteborgs överförmyndarförvaltning tillser att asylsökande ensamkommande barn får en god man som kan representera dem och som kan föra deras talan i deras första kontakt med det svenska samhället. Marcus Wihk arbetar på överförmyndarförvaltningen och ansvarar för kursen. – Vi har valt att ställa kravet att alla som ska arbeta som god man för ensamkommande barn ska ha gått en utbildning. Det är ganska unikt för Göteborg – inte många andra kommuner ställer det kravet. Men vi ser det som kvalitetssäkrande och det hjälper oss att välja rätt personer för uppdraget. Vi välkomnar personer som har erfarenhet av arbete med barn i utsatta situationer, och som är någorlunda insatta i asylprocessen och så är det förstås ett stort plus om man har relevanta språkkunskaper. Varför är detta en viktig kurs? – Detta är den mest omfattande kursen i sitt slag i Sverige. Den är en bra grund för de som vill ha uppdrag som god man. Det blir en trygghet att veta vart man vänder sig med frågor och man får förståelse för vad som ingår i uppdraget. Vi har sett att det kan vara helt avgörande för de ensamkommande barnen att upprätta kontakt med en kompetent god man. De får hjälp i kontakt med skola, Migrationsverket och sjukvård – uppgifter som en förälder i vanliga fall sköter. Därför är det ett mycket viktigt uppdrag man tar på sig som god man. Hur många asylsökande barn kommer till Göteborg utan anhöriga? – Under 2010 har ungefär 90 barn och HUMANIORA OCH HÄLSA / 33 ungdomar kommit hit ensamma. Allt pekar på att det ökar under nästa år. Många kommer hit via människosmuggling och trafficking.

Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 52

SJÖ OCH MILJÖ
En vandring i skogen eller en tur på havet. Naturupplevelser är en ovärderlig källa till mycket glädje – här kan vi hämta kraft, koppla av och utforska. Ökad kunskap om denna levande materia ger dig ett större utbyte av själva vistelsen.

Navigation
 FÖRARINTYG Det här är navigationskursen för dig som är nybörjare. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i navigation, sjömanskap och sjösäkerhet. I anslutning till kursen kan du avlägga prov för Förarintyg, vilket ger dig behörighet att framföra fritidsfartyg med en storlek upp till 12x4 meter.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 FÖRARINTYG HELGKURS Det här är navigationskursen för dig som är nybörjare. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i navigation, sjömanskap och sjösäkerhet. I anslutning till kursen kan du avlägga prov för Förarintyg, vilket ger dig behörighet att framföra fritidsfartyg med en storlek upp till 12x4 meter.
dag tid veckor tim start kursnr pris

detaljerad kursplan beskriver hur du kan lägga upp ditt arbete.
start kursnr pris

v6 v 10

182307 182308

1.250:1.250:-

må 1830-2100 må,on 1830-2100

8 4

24 24

7/2 7/3

182301 182302

1.700:1.700:-

lö/sö lö/sö lö/sö lö/sö

1000-1500 1000-1500 1000-1500 1000-1500

2 2 2 2

24 24 24 24

26/2 2/4 7/5 11/6

182303 182304 182305 182306

1.700:1.700:1.700:1.700:-

 FÖRARINTYG OCH KUSTSKEPPARINTYG DISTANS NYHET! Det här är en kombinationskurs som omfattar både Förarintyg och Kustskepparintyg som läses helt på distans via Internet.
start kursnr pris

 FÖRARINTYG, BARN OCH FÖRÄLDER NYHET! Ta förarintyget tillsammans med ditt barn! Lägsta ålder för att skriva provet är 12 år men kursen är öppen även för yngre barn.
dag tid veckor tim start kursnr pris

ti 1830-2100 8 24 22/3 priset gäller för en vuxen och ett barn.

182338

2.450:-

 FÖRARINTYG, DISTANS Det här är navigationskursen för dig som är nybörjare och den läses helt på distans via internet. Kontakten med läraren och de övriga deltagarna på kursen sker via en kursplattform på nätet. Där ligger illustrationer, rikligt med arbetsuppgifter och övningar, länkar till extramaterial samt ett övningsprov. En

v6 v 10

182336 182337

1.975:1.975:-

 FÖRARINTYG & KUSTSKEPPARINTYG Detta är en kombinationskurs som omfattar både Förarintyg och Kustskepparintyg. Du läser in båda kurserna på en termin och kan avlägga prov efter respektive del i anslutning till kursen.
dag tid veckor tim start kursnr pris

on

1830-2100

13

39

23/2

182309

2.500:-

34 / SJÖ OCH MILJÖ

Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 52

SJÖ OCH MILJÖ

 KUSTSKEPPARINTYG Kursen vänder sig till dig som har aktuella förkunskaper från Förarintyget och vill få fördjupade kunskaper i navigation, mörkernavigering, missvisning och deviation. I anslutning till kursen kan du avlägga prov för Kustskepparintyg, vilket ger dig behörighet att framföra fritidsfartyg över 12x4 meter.
dag tid veckor tim start kursnr pris

Ond bråd död i Folkuniversitetets regi
För ett år sedan gick de med drömmar om att bli publicerade – idag kan de kalla sig författare.
Det är verkligheten för deltagarna bakom skrivarkursen ”Skriv deckare!” i Skrivarakademins regi i Göteborg. Fortsättningskursen utmynnade i en färdig bok som nu ligger på bokhandelsdiskarna i hela landet och har den fyndigt göteborgska titeln Dödlig kurs. Det är en antologi – d.v.s. en samling deckarnoveller som deltagarna skrivit. Enkla regler – tuff uppgift Kursledaren Peter Gissy betonar att det inte är så enkelt att skriva deckarnoveller: – Det är mycket som ska stämma på ett begränsat utrymme. Huvudkaraktärerna ska presenteras liksom miljön – och i slutändan är det ändå den aha-betonade upplösningen som räknas mest. Dödlig kurs innehåller femton deckarnoveller – alla har sin ”ton” och alla har Västsverige som bas för hemskheterna. Egentligen hade deltagarna bara två regler: dels skulle novellerna utspelas just i Västsverige, dels skulle de ha anknytning till brottslig verksamhet. I övrigt var det helt fritt fram för var och en. Finurligt och psykologiskt Det är lätt att hitta pärlor i boken. Bengt Larssons härligt finurliga Ett brev betyder så mycket och Anna Mantéus När ödet inte får bestämma är två välskrivna och tankeväckande bidrag – liksom Martin Härnqvists blodiga uppgörelse Två sekunder och Gunilla Lindgrens udda och överraskande Två vänsterskor. Simone Eks kusliga Sötaste syster Sara som utspelas i 30-talets Hindås ger läsaren gradvis en aning om hur saker och ting hänger ihop – ända till slutet. Lena Gunnarssons Bilden på väggen ger en insikt i en mördares psyke – upplösningen är oväntad och rymmer tragik. Inger Dubergs deckarnovell Ett sista farväl – i brevform! – ger en känsla av en annan tid och kompletterar samlingen. Boken har alla förutsättningar att bli en favoritbok för många. – Jag är övertygad om att vi kommer att höra talas om flera av bidragslämnarna framöver med egna deckare, säger den stolte kursledaren som tackar förläggare Lena Pilborg på bokförlaget Tre Böcker för att hon nappade på projektet.

ti

1830-2100

8

24

8/3

182310

1.700:-

 VHF-INTYG I denna teoretiska kurs går vi igenom de bestämmelser som gäller för VHF-trafik till sjöss. Efter sista sammankomsten kan du avlägga prov för VHF-intyg (Short Range Certificate).
dag tid veckor tim start kursnr pris

to to

1830-2100 1830-2100

3 3

9 9

10/3 28/4

182331 182332

825:825:-

 UTSJÖSKEPPARINTYG & KANALINTYG Denna kurs vänder sig till dig som har Kustskepparintyget och planerar att göra en långresa utmed kontinenterna. I anslutning till kursen kan du avlägga prov för Utsjöskepparintyg och Kanalintyg.
kursnr pris

182335 För mer info: www.folkuniversitetet.se/goteborg

1.950:-

 FARTYGSBEFÄL KLASS VIII, DISTANS För den som använder mindre fartyg i sin yrkesutövning krävs behörighet som Fartygsbefäl klass VIII. För deltagande i kursen krävs inga förkunskaper. Om du har aktuella kunskaper från Förarintyget respektive Kustskepparintyget behöver du inte studera dessa moment i utbildningen (kursavgiften reduceras då). All kontakt med kursledaren och övriga deltagare sker via internet. Utöver studierna på egen hand tillbringar gruppen två heldagar på en sjöräddningsstation för genomgång av de obligatoriska praktiska momenten. Examination sker via Träffpunkt, Sjöfart, Chalmers Lindholmen i Göteborg.
start kursnr pris

vecka 5 182333 * flexibel kursstart under perioden v 5–v 10

9.200:-

Miljö
 MILJÖKUNSKAP, DISTANS Den här kursen riktar sig i första hand till små och medelstora företag samt organisationer som vill miljödiplomera sig enligt Göteborgs Stads miljödiplomering. Folkuniversitetet erbjuder här en utbildning på distans som uppfyller miljöförvaltningens krav.
veckor start kursnr pris

5

vecka 6

158015 1.400:-

Gratis prova på-kvällar
15 jan – Balettakademin 17 jan – Prova på teater 19 jan – Prova på kurser inom konst, musik, data, språk och friskvård Se vår hemsida för mer information: folkuniversitetet.se/goteborg

KOMMUNIKATION OCH SKRIVARKURSER
Har du ett behov av eller en längtan efter att uttrycka dig genom det skrivna ordet? Kanske vill du skriva en deckare, ett filmmanus, en barn- och ungdomsbok, prosa eller dramatik. Nu har du alla möjligheter! Skrivarakademin erbjuder kvalificerad handledning av verksamma författare – alltid med texten i fokus.

Skrivarakademin
 SKRIV FÖR BARN OCH UNGDOM Drömmer du om att skriva en barn- eller ungdomsbok? Under den här grundkursen får du chansen att utveckla ditt skrivande och utforska berättandets byggstenar med särskilt fokus på att skriva för barn och ungdomar. Vad är egentligen skillnaden mellan att skriva för barn och vuxna? Kursen bygger på lärorika skrivövningar och textsamtal, varvat med föreläsningar. Kursledare: Kerstin Lundberg Hahn
dag tid veckor tim start kursnr pris

byggstenar som du behöver för att komma igång och teori varvas med skrivuppgifter. Kursledare: Peter Gissy
dag tid veckor tim start kursnr pris

to

1800-2115

8

32

10/2

178003

3.200:-

1800-2115

8

32

21/2

178001

3.200:-

 SKRIV ROMAN OCH NOVELL Vill du skriva en roman eller novell? Eller bara utveckla ditt skrivande genom övningar och feedback? Genom skrivövningar och gemensamma textgenomgångar finner vi inspiration och får grundläggande kunskaper kring skrivande. Kursledare: Ingrid Elfberg
dag tid veckor tim start kursnr pris

 SKRIV DRAMA FÖR TEATERSCEN OCH FILM Lär dig utveckla en idé till dramatiska situationer med början i karaktärerna. Vi undersöker var den dramatiska historien finns och vad som skiljer drama från poesi och prosa. Genom att skapa intressanta och dubbelbottnade karaktärer som det går att bygga en historia på finner vi den intressanta konflikten. I olika skrivövningar skapar vi scener genom att försätta våra karaktärer i olika moraliska dilemman. Kursledare: Petra Revenue
dag tid veckor tim start kursnr pris

 SKRIV KREATIVT Vill du komma igång med att skriva kreativt? Det här är en kurs för dig som är intresserad av skrivandet som ett personligt uttryck och vill hitta en form för dina idéer inom olika, i första hand, skönlitterära genrer. Viktigt är att finna lusten till skrivandet. Vi diskuterar var inspirationen finns att hämta och hur man får liv i en text. Vi jobbar mycket med gestaltning, läser och lär oss av varandras texter och arbetar med övningar som får igång skrivlusten. Kursledare: Sofie Jansson
dag tid veckor tim start kursnr pris

ti

1800-2115

8

32

8/2

178006

3.200:-

ti

1800-2115

8

32

22/2

178004

3.200:-

on* 1800-2115 *jämna veckor

8

32

23/2

178002

3.200:-

 SKRIV DECKARE Med deckaren som paraplybenämning på denna genre lär du dig grunderna i att skriva en spänningsroman. Oberoende av om det är en kriminalroman, en thriller eller ett klassiskt detektivfall handlar det om att skapa spänning och fånga sina läsare. Här får du de

 SKRIV FILMMANUS Utforska vilken potential din berättelse har inom filmmediet. Under kursen får du möjlighet att fördjupa dig i den kreativa och skapande processen inom det filmiska berättandet. Med texten och berättelsen som utgångspunkt går vi igenom metoder och arbetssätt att tillämpa under skrivförloppet och textbearbetningen. Du får med dig konkreta verktyg inför framtida projekt. Kursledare: Erik Bergstrand
dag tid veckor tim start kursnr pris

 SKRIV KREATIVT – FÖRDJUPNING NYHET! Den här skrivkursen fokuserar på arbetet med längre texter. Hur skaffar jag mig en överblick? Måste jag planera? Hur ser min skrivprocess ut och kan den förändras? Vi skriver och diskuterar och provar på tekniker och knep för att strukturera upp arbetet med ett längre textprojekt. Det är att föredra om du som går kursen har en idé eller en början på ett projekt att utgå ifrån. Kursledare: Sofie Jansson
dag tid veckor tim start kursnr pris

1800-2115

8

32

7/2

178007

3.200:-

må* 1800-2115 *udda veckor

8

32

14/2

178005

3.200:-

 SKRIV REPORTAGE I den här kursen lär du dig reportageskrivandets grunder. Kanske har du redan en idé som du vill formulera. Eller så är du nyfiken på ett fenomen, en person eller ett ämne.

36 / KOMMUNIKATION OCH SKRIVARKURSER

Information och anmälan: skrivarakademingbg@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 52

KOMMUNIKATION OCH SKRIVARKURSER

Genom en stor mängd skrivövningar och samtal kring det vi skriver lär vi oss användbara tekniker. Vi låter oss inspireras av vad andra har skrivit i litteratur och media, men ger oss också ut i verkligheten för inspiration. Kursledare: Agneta Slonawski
dag tid veckor tim start kursnr pris

ti

1715-2030

8

32

22/2

178008

3.200:-

 SKRIVA DIALOG I ROMAN Under den här helgkursen finslipar vi olika berättartekniker för dialog och karaktär. Vi jobbar med skrivövningar där vi tränar att gestalta direkt och indirekt dialog, samt karaktär, tankar och känslor. Kursledare: Per Herngren
dag tid veckor tim start kursnr pris

 FÖRFATTARSKOLA Den här kursen är till för dig som redan har påbörjat ditt litterära projekt och vill inspireras och komma vidare tillsammans med andra. Hur blir man en läsare av sin egen text? Genom fördjupande textsamtal i grupp och skrivövningar väcks lust och förmåga att utforska vad texter rymmer. Kursdeltagarna ges tillfälle att presentera sin text och formulera eventuella problem för resten av gruppen. Gruppens textsamtal står i centrum under våra träffar. Kursledare: Malin Lindroth
dag tid veckor tim start kursnr pris

 SKRIVHELG PÅ BRÄNNÖ I SOMMAR NYHET! Njut av en sommarhelg fylld av skrivande och inspiration i underbar skärgårdsmiljö! Vi bor på och utgår från Brännös Pensionat Baggen. Under denna sommarkurs får du hjälp med att hitta startknappen för ditt eget skrivande eller att fortsätta med ett påbörjat skrivprojekt. Det viktigaste är att du känner lusten att berätta något. Kursledare: Agneta Slonawski
dag veckor tim start kursnr pris

fr-sö

1

18

22/7

178018

3.800:-

udda veckor on 1800-2115

8

32

16/2

178013

3.500:-

lö-sö 0930-1730

1

18

12/3

178009

2.500:-

 FINSLIPA DITT MANUS Här finslipar vi dina berättartekniker för gestaltning, personporträtt, relationer och konflikter. Vi tränar tekniker och färdigheter för att upptäcka och lösa skrivarproblem. Du arbetar med eget skrivarprojekt under denna helgkurs. Kursledare: Per Herngren
dag tid veckor tim start kursnr pris

 SKRIV! – DISTANSKURS FÖR UNGDOMAR Tycker du om att skriva? Är du intresserad av att utbyta tankar och erfarenheter med andra som har samma intresse? Kursen vänder sig till dig som är mellan 14 och 17 år, som tycker om att skriva och som vill lära dig mer. Kursdeltagarna provar olika författarverktyg och får grundläggande kunskaper i kreativt skrivande. Med Internet som plattform och mötesplats diskuterar vi skrivandet och tar del av varandras texter. Kursledare: Sofie Jansson
veckor tim start kursnr pris

Kommunikation
 VÅGA TALA Har det hänt att du haft något du vill säga men låtit bli för att du inte vågar? Då är det här kursen för dig. Här tränar vi på att tala i olika sammanhang. Vi talar om varför vi är nervösa och vad vi kan göra åt det. Vi jobbar mycket med övningar kring kreativitet och fantasi, viktiga redskap som utgör grund för alla tal.
dag tid veckor tim start kursnr pris

lö-sö 0930-1730

1

18

9/4

178010

2.500:-

 SKRIV – FÖR DIN PERSONLIGA UTVECKLING NYHET! Vill du ge dig mer tid åt ditt eget skrivande och samtidigt komma närmare dig själv? Du skriver en berättelse om något som är meningsfullt för dig och får metoder att omhänderta det som händer dig under tiden. Det här är en självutvecklande kurs för dig som vill använda dig av ditt skrivande för att skriva dig fram till en större förståelse av dig själv, både som person och skribent. Kursledare: Amanda Erlandsdotter Olsson
dag tid veckor tim start kursnr pris

8

ca 32

21/2

178014

2.500:-

må ti

1800-2115 1800-2115

6 6

24 24

14/2 15/2

178040 178041

2.500:2.500:-

 SKRIV! – SOMMARKURS FÖR UNGDOMAR NYHET! Vill du skriva i sommar? Är du intresserad av att träffa andra som har samma intresse? Kursen vänder sig till dig som är mellan 13 och 16 år, som tycker om att skriva och som vill lära dig mer. Du kommer att få prova olika författarverktyg och får grundläggande kunskaper i kreativt skrivande. Vi skriver mycket, både ensamma och tillsammans, och vi pratar om skrivandet och tar del av varandras texter. Kursledare: Sofie Jansson
dag tid veckor tim start kursnr pris

 VÅGA TALA MERA En kurs för dig som vill bli bekvämare med att tala inför grupp och som vill känna dig säkrare inför presentationstillfällena samt förbättra förmågan att nå fram med budskapet på ett tydligt sätt. Vi hjälper dig att hitta tryggheten och känslan, logiken och argumenten i ditt framförande.
dag tid veckor tim start kursnr pris

må ti

1800-2115 1800-2115

4 4

16 16

4/4 5/4

178042 178043

1.600:1.600:-

1730-2045

8

32

21/2

178011

3.200:-

må-fr 1230-1700

1

30

13/6

178017

1.950:-

 RETORIK 1 På den här kursen går vi igenom den klassiska retoriken för att kunna förstå den retorik vi använder idag. Du får verktyg till att skräddarsy ditt eget tal. Efter avslutad kurs ska du kunna analysera, skriva och framföra ett fungerande tal som innehåller ethos, pathos och logos. Du kommer också att kunna argumentera för en idé.
dag tid veckor tim start kursnr pris

Skrivarakademin startades 1992 i Stockholm och drivs nu som då av författare. Bland kursledarna finns såväl novell- och romanförfattare som lyriker och dramatiker. Det betyder att våra kursledare är yrkesverksamma inom det område som de undervisar i. Sedan våren 2003 är Skrivarakademin en del av Folkuniversitetet. Författarna knutna till Skrivarakademin i Göteborg våren 2011 är Kerstin Lundberg Hahn, Sofie Jansson, Peter Gissy, Agneta Slonawski, Erik Bergstrand, Malin Lindroth, Per Herngren, Petra Revenue, Ingrid Elfberg ochAmanda Erlandsdotter Olsson. På Skrivarakademin får du lära dig de konstnärliga och hantverksmässiga

grunderna för din genre. Genom skrivövningar praktiserar du dina nyfunna kunskaper. Du får prova dig fram och experimentera – allt för att du ska utveckla ditt språk och hitta din personliga stil. Vi lägger stor vikt vid det egna skrivandet. Därför ägnar vi mycket tid åt att läsa och diskutera varandras texter. Det ger inspiration och nya infallsvinklar, men även träning i att se utvecklingsmöjligheter i dina egna och andras texter. För oss är det individuella mötet viktigt. Därför ger vi alla kursdeltagare lika mycket tid, oavsett om du har skrivit fem rader eller åtta A4-sidor.

on

1730-2000

6

18

23/2

178044

1.800:-

 RETORIK 2 Den här kursen bygger på Retorik 1, men vänder sig även till dig som redan har grundläggande kunskaper. Vi fortsätter att bygga upp texter med olika retoriska perspektiv.
dag tid veckor tim start kursnr pris

on

1730-2000

4

12

6/4

178045

1.200:-

 DET GODA SAMTALET – PÅ JOBBET OCH TILL VARDAGS NYHET! Det här är kursen för dig som vill förbättra dina samtal. Du lär dig hur du genom ett aktivt lyssnande kan förbättra dina relationer, samtidigt som du ökar din egen självkännedom. Du lär dig också hur du kan använda ditt språk och din kropp för att skapa kontakt, undvika konflikter och ta reda på vad din samtalspartner egentligen menar.
dag tid veckor tim start kursnr pris

on

1800-2115

3

12

2/5

178046

1.600:-

Information och anmälan: skrivarakademingbg@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 52

KOMMUNIKATION OCH SKRIVARKURSER / 37

MUSIK, DANS OCH TEATER
När vi uttrycker oss med musik och rytmer blir vi gladare, känner oss mer levande och mår bättre i största allmänhet. Hos oss kan du utveckla ditt intresse och din förmåga att sjunga, hantera ett instrument, spela teater och inte minst dansa. Såväl nybörjare som proffs.

Välj en utbildningsform som passar dig
Individuell undervisning Vår mest flexibla form av undervisning som läggs upp efter dina förkunskaper, önskemål och behov. Vi har skapat en metodik anpassad till deltagarnas individuella förutsättningar och ambitioner. Det kan vara allt från ”prova på”-workshops till fördjupningskurser. Utöver fritidsverksamheten har vi också våra yrkeslinjer för dans- och musikalartister, vilka du kan läsa mer om på s. 43.

Från nybörjarkurser till kvalificerade utbildningslinjer För dig som siktar lite högre har vi vår sång- och ensemblelinje på Art College. De vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper och förbereda dig inför högre studier eller arbete.

Kopieringsavgift på musikkurser På samtliga musikkurser tillkommer 50 kronor per deltagare i kopieringsavgift. Dansen på Balettakademien Samtliga dans- och musikalteaterkurser genomförs på Balettakademien. Rabatter Rabatter erbjuds dig som går flera kurser eller har syskon som också går på balettakademien.

Bra att veta
Extra lektionstillfälle Musikkurser markerade med en stjärna(*) vid kursnumret innebär ett extra lektionstillfälle med lärare och kompmusiker erbjuds om gruppen genomför en publik konsert.

38 / MUSIK, DANS OCH TEATER

Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 99

MUSIK, DANS OCH TEATER

Teater
Längre utbildning

 TEATERLINJEN Till grund för pedagogiken ligger Jacques Lecoqs internationella teaterskola i Paris. Varje dag är uppdelad i fyra lektioner: Dans, Rörelse, Improvisation och Autoarbete. I dramatisk dans går vi igenom tekniker och grunderna i dansstilar som Jazz och Modern. Vikten ligger i att finna känslan som sedan skapar ett rörelsemoment. I rörelseklassen ingår tekniker kopplade till aktuellt tema. Under improvisationstimmen får eleven möjlighet att applicera tekniken framför en publik bestående av övriga deltagare. I autoarbete jobbar eleverna i grupper med aktuellt tema och redovisar veckovis.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 TEATER, FÖR UNGDOM/VUXNA I samarbete med Göteborgs dramatiska teater har vi teaterkurser. Målet med kurserna är att få en grundläggande orientering i teaterns olika uttryck och få prova på att spela teater. Under kurserna orienterar vi oss i de olika delarna av teatern. Vi arbetar praktiskt med lekar, dramaövningar, improvisationer men också med kortare texter, dialoger och dikter. Vi diskuterar vårt arbete och teaterns betydelse för människan och samhället förr och nu. Vi varvar praktiska övningar på golvet med teoretisk undervisning och samtal. Kurserna ges på Göteborgs dramatiska teater, Stigbergsliden.
dag tid veckor tim start kursnr pris

Om det finns en vilja kommer vi att genomföra en arbetsredovisning av de scener som vi arbetat med. Parallellt fortsätter arbetet med gruppövningar, drama och lek. Kursen ges på Göteborgs dramatiska teater, Stigbergsliden.
dag tid veckor tim start kursnr pris

må on

1900-2115 1900-2115

6 6

18 18

24/1 16/3

141033 1 .595:141039 1 .595:-

 TEATER STEG 4 Efter steg fyra skall det vara möjligt att tillsammans med andra starta en amatör grupp med hjälp av atr. (amatör teatrarnas riksförbund.) Eller gå vidare till någon annan utbildning med goda grunder i bagaget.
dag tid veckor tim start kursnr pris

må, lö 900-1600

12 192

7/2

541100 16.495:-

 TEATER FÖR BARN Målet är utveckla barnens spontanitet och kreativitet, och samarbetsförmåga. Detta skapas i en trygg grupp med improvisation som grunden. Vi provar och leker och nästan precis allt är tillåtet. Koncentration och lyhördhet är en del i detta.
dag tid veckor tim start kursnr pris

Teater steg 1 för ungdomar 13-16 år må 1630-1845 6 18 24/1 Teater steg 1 för vuxna ti 1900-2115 6 18 25/1 6 18 1/2 Teater steg 2 för vuxna on 1900-2115 6 18 26/1 ti 1900-2115 6 18 15/3

141032 1 .495:141030 1 .595:141041 1 .595:141031 1 .595:141038 1 .595:-

1900-2115

12

36

24/1

141037 2 .995:-

Prova på – Teater
17 jan 18–20.00 finns det tillfälle att prova på våra teaterkurser! För mer information: Ring 031-10 65 08 eller maila: artcollege@folkuniversitetet.se www.artcollege.se

Teater steg 1 för barn 9-12 år må 1500-1630 6 12

24/1

141034

995:-

 TEATER STEG 3 FÖR VUXNA I steg 3 blir det en tydligare inriktning på den dramatiska texten, vi läser kortare scener som blir till grund för olika framställningsövningar. Vi väljer ut scener ur olika genrer för att upptäcka vilka stilskillnader som finns.

Hedda Gabler, 2010, Göteborgs Dramatatiska Teater

Information och anmälan: artcollege@folkuniversitetet.se · www.artcollege.se · 031-10 65 08

MUSIK, DANS OCH TEATER / 39

Mot en ljusare framtid
KV Konstskola vänder sig till dig som tycker om att jobba med färg och form. Utbildningen är högskoleförberedande och ett bra första steg om du i framtiden vill jobba inom det estetiska fältet. Utbildningar skolan förbereder för är bl.a. design, mode/textil, konsthantverk, fri konst och arkitektur. Skolan har funnits sen 1969 och ligger i fantastiska lokaler på Guldheden i Göteborg. KV är en fristående konstskola med statlig tillsyn, statsbidrag, regionbidrag och studiemedel. På skolan finns 74 elevplatser fördelade på tre olika utbildningar, ”Konstnärlig grundläggande utbildning, Färg och form fördjupning och Bild och rumsgestaltning”. Du hittar oss på: Dr Saléns gata 14–22, 413 22 Göteborg. Tel: 031-10 65 84, 031-10 65 85, www.folkuniversitetet.se/goteborg info@kvkonstskola.com www.kvkonstskola.com

Angeredsateljén
För dig som är intresserad av en framtid inom ett skapande yrke. Ateljén vill förmedla nyttiga kunskaper inom bild- och formområdet och ge dig möjligheten att utveckla din gestaltningsförmåga. Angeredsateljén har byggt upp sin utbildning i nära samarbete med bildoch formutbildningarna på konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet, för att innehållet ska ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas med högskolestudierna när du väl är där. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Vi finns på Spadegatan 1 i Angered. Telefon 031-33 24 382 angeredsateljen@folkuniversitetet.se folkuniversitetet.se/angeredsateljen

Starta studiecirkel!
Ni kanske är några vänner som vill fördjupa er i något ämne? Eller är du redan med i en grupp som spelar musik eller teater, läser böcker, tecknar eller planerar en resa? Folkuniversitetet uppmuntrar föreningar, fria grupper och nätverk av vänner, arbetskollegor osv att utveckla nya kunskaper, färdigheter och insikter och bidra till kulturen! Du är alltid välkommen att kontakta oss för att bilda en egen studiecirkel. Vi hjälper gärna till med arbetsplaner så att ni kommer igång! Vi kan ersätta er för material, hyra eller så kanske ni vill att vi fixar en föreläsning till er. Vi samarbetar med Gunnebo Slott och Trädgårdar, Tjolöholm slott, Göteborgs Maritima Center, Göteborgs Filmfestival, Gothenburg Art Sounds,

Botaniska Trädgården, Göteborgs dramatiska teater och Studio Oro. Dessutom arbetar vi tillsammans med Lapphexorna, Partille Konstförening, Nya varvets kulturförening, Tolkiensällskapet, Kulturföreningen Oceanen, pensionärsföreningar, rockband, musikgrupper, körer samt många fria teatergrupper för att nu nämna några. Tillsammans kan vi hjälpa varandra att utvecklas! Kontakta oss på telefon 03110 65 13 eller maila till oss på studieservice. gbg@folkuniversitetet.se På www.folkuniversitetet.se/goteborg under länken Starta egen studiecirkel hittar du mer information och kan ladda ner de blanketter som behövs för att starta din egen cirkel. Vill du komma in och träffa oss finns vi i samma lokaler som Folkuniversitetets Art College på Första Långgatan 16B. Välkommen!

MUSIK, DANS OCH TEATER

Musik
Längre utbildning

 SÅNGUTBILDNING – POP, SOUL OCH JAZZ Sånglinjen vänder sig till dig som redan sjunger och har viss vana av att arbeta med andra musiker. Du arbetar med att utveckla din teknik, ditt uttryck och din repertoar. Vi utvecklar också låtskriveri och musikteori. Vi får besök av spännande gästlärare och vi gör ett antal konserter tillsammans med kompmusiker. Terminen avslutas med en offentlig konsert då vi gör en live-inspelning.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 PIANO, GRUPPUNDERVISNING Vi arbetar med melodispel, kompspel, grundläggande pianoteknik.Vi går igenom ackordens uppbyggnad och sätt att använda dem i olika stilar. Kursens bredd och innehåll efter deltagarnas förkunskaper. Varje deltagare sitter med hörlurar till sitt instrument.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 MUSIKPRODUKTION Målet med kursen är att ge deltagaren tillräckliga kunskaper för att själva kunna spela in sin egen eller andras musik i en hemmastudiomiljö. Ljudkort, mjukvaror, mikrofoner, instrument samt datorn diskuteras. Hur ser en hemstudio ut i dag? Vad kan man göra i den?
dag tid veckor tim start kursnr pris

to to

1800-1900 1900-2000

12 12

12 12

27/1 27/1

543864 543865

2.595:2.595:-

on

1800-2100

6

24

23/2

543858

3.675:-

må, ti 1500-1730

12

72

7/2

543110 11.495:-

 AKUSTISK GITARR, GRUNDKURS Vi går igenom grundläggande ackord och kompteknik, som plektrumteknik och fingerspel. Allt som behövs för att du ska kunna spela gitarr. Förkunskaper: Inga.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 SCHOOL OF ROCK, HELGER Bestäm själva hur många timmar ni vill sätta en helg för att få handledning och komma igång med bandet. Priset är per timme.
dag tid veckor tim start kursnr pris

Löpande kursstart

1/1

544043

750:-

 SÅNG, GRUNDKURS Vill du utveckla din sångteknik? På denna grundkurs kommer vi att arbeta med röstvård, sångteknik, klang, frasering, stämsång och uttryck. Undervisningen kommer till största del att ske i grupp, men även enskild undervisning erbjuds i form av masterclass. Förkunskaper: Inga.
dag tid veckor tim start kursnr pris

to må må to

1845-2015 1800-1930 1800-1930 1715-1845

6 6 6 6

12 12 12 12

20/1 24/1 21/3 24/3

543854 543856 543884 543882

1.495:1.495:1.495:1.495:-

 ENSEMBLESPEL JAZZ/IMPROVISATION
dag tid veckor tim start kursnr pris

 AKUSTISK GITARR, FORTSÄTTNING Här studerar du vidare i mindre grupp (3 personer), där alla ligger på ung. samma nivå.
dag tid veckor tim start kursnr pris

ti

1900-2115

6

18

22/2

543888

2.195:-

 SCHOOL OF ROCK, SPORTLOVET
dag tid veckor tim start kursnr pris

ti to ti to

1730-1900 1830-2000 1730-1900 1830-2000

6 6 6 6

12 12 12 12

25/1 27/1 29/3 31/3

543873 543874 543879 543878

1.495:1.495:1.495:1.495:-

to to må to

1730-1830 2030-2130 1945-2045 1845-2015

14 14 14 6

14 14 14 12

20/1 20/1 24/1 24/3

543862 543855 543857 543883

3.595:3.595:3.595:1.495:-

må-to 1000-1430

1

16

14/2

544039

1.495:-

 SCHOOL OF ROCK, VUXNA
dag tid veckor tim start kursnr pris

Ti

1915-2045

6

12

8/3

544042

1.495:-

 SÅNG, FORTSÄTTNING Här studerar du vidare i mindre grupp ( 3 personer), där alla ligger på ung. samma nivå.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 ROCKGITARR, GRUNDKURS På kurserna lär du dig grunderna i sologitarr, komp och gehörsspel. Vi improviserar och studerar tillämpad musikteori. Inga förkunskaper krävs till grundkursen.
dag tid veckor tim start kursnr pris

ti to ti to

1915-2045 2000-2130 1915-2045 2000-2130

6 6 6 6

12 12 12 12

25/1 27/1 29/3 31/3

543876 543875 543880 543881

1.495:1.495:1.495:1.495:-

on on

1700-1830 1845-2015

6 6

12 12

26/1 30/3

543877 543887

1.495:1.495:-

 INDIVIDUELL UNDERVISNING Välj mellan sång, piano, gitarr eller trummor. Dessa kurser vänder sig till dig som själv vill kunna bestämma innehåll och tider. Du formar kursen efter dina egna önskemål tillsammans med läraren.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 JAZZSÅNG Vi går igenom viss repertoarkännedom genom lyssningsexempel. Vi pratar även om och testar olika former av improvisation. Undervisningen sker i masterclassform där deltagarna sjunger för varandra. Vi arbetar aktivt med sångteknik, tolkning och uttryck. Det finns även möjlighet att öva stämsång. Förkunskaper: Sång grundkurs eller motsvarande.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 ROCKGITARR, FORTSÄTTNING Här studerar du vidare i mindre grupp (3 personer), där alla ligger på ung. samma nivå.
dag tid veckor tim start kursnr pris

on on

1845-2015 2030-2130

6 14

12 14

26/1 26/1

543885 543886

1.495:3.595:-

Sång Piano klass/bruks/jazz Akustisk gitarr Elgitarr rock eller jazz Saxofon Trummor Bas/elbas Gehör o musikteori Löpande kursstart

6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6 6

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

543900 543901 543902 543903 543904 543905 543906 543907

2.400:2.400:2.400:2.400:2.400:2.400:2.400:2.400:-

on

1715-1845

8

16

23/2

543861

1.995:-

 SJUNG OCH MÅ BRA Hämta kraft och energi genom sången! När du sjunger frigörs dina vokala, mentala och emotionella resurser. Sången löser spänningar och ger dig energi. Förkunskaper: inga.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 GEHÖR OCH MUSIKTEORI, GRUNDKURS Kursen ger dig grunderna i musikteori. Vi övar gehör och lär oss musikens grunder, exempelvis hur man bygger ackord. Vi går igenom hur du kan uttrycka dig i notbild med hjälp av olika symboler och text. Kursens innehåll påverkas av deltagarnas kunskaps-nivå. Förkunskaper: inga.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 MUSIKDRAMATIK För dig som sjunger och/eller spelar ett instrument och som vill arbeta mer sceniskt och gå djupare in i skapandet av nya uttryck när det gäller ditt musicerande.
dag tid veckor tim start kursnr pris

to

1615-1745

6

12

10/2

543890 1.495:-

ti

1700-1830

8

16

25/1

543859

1.495:-

 GEHÖR OCH MUSIKTEORI, FORTSÄTTNING
dag tid veckor tim start kursnr pris

ti to

1200-1330 1600-1730

6 6

12 12

25/1 27/1

543872 543871

995:995:-

ti

1845-2015

8

16

25/1

543867

1.495:-

 VÅGA SJUNG I KÖR Kursen vänder sig till dig som vill sjunga i kör, men som inte vågat dig på detta. Vi arbetar med samsjungning, stämsång och textning. Repertoaren är blandad. Förkunskaper: Inga.
dag tid veckor tim start kursnr pris

to

1945-2115

10

20

27/1

543870

1.095:-

 ART COLLEGE-KÖREN I denna kören kan du gå vidare efter att ha lagt grunderna i Våga sjung i kör. Här krävs minst 25 deltagare och kursen kan därför gå hela terminen, 15 veckor.
dag tid veckor tim start kursnr pris

 LÅTSKRIVARKURS Under kursen arbetar vi med hur man använder sig av musikaliska idéer i skapandet av låtar och texter. Hur finner man ett kreativt förhållningssätt till sitt skapande? Vad gör man när man ”kört fast”? Var finner man inspirationen? Detta är några frågor vi kommer att arbeta med under kursen. Kursen vänder sig till dig som redan skriver eller vill börja skriva låtar med eller utan text.
dag tid veckor tim start kursnr pris

Prova på – Musik
19 jan 18–20.00 finns det tillfälle att prova på våra musik kurser! För mer information: Ring 031-10 65 08 eller maila: artcollege@folkuniversitetet.se www.artcollege.se

1700-1830

8

16

24/1

543860

1.995:-

 LÅTSKRIVARKURS FORTSÄTTNING
dag tid veckor tim start kursnr pris

to

1800-1930

15

30

20/1

543869

1.095:-

1845-2100

8

24

24/1

543868

2.995:-

Information och anmälan: artcollege@folkuniversitetet.se · www.artcollege.se · 031-10 65 08

MUSIK, DANS OCH TEATER / 41

Dans & Musikalteater
NIVÅSKALEBENÄMNINGAR ny nybörjare 0 terminer ny/f nybörjare/fortsättning 1–2 terminer f fortsättning 3 terminer f/m fortsättning/mellan 4–5 terminer m mellan 6 terminer m/av mellan/avancerad minst 6 terminer av avancerad endast efter samtal med läraren Kurser inom musikalteater är ålders- och kunskapsrelaterade. Barn- och ungdomskurser inom dans är ålders- och motorikrelaterade.

 TÅSKOLA Typiskt för den riktigt traditionella baletten är tåspetstekniken.
nivå dag tid ggr/v kursnr pris

fr 12 år

mån 19.00-19.45 ons 19.00-19.45

2 ggr/v

138518

2.370:-

 MUSIKALTEATER 14 GGR Du får pröva sånger, texter och danser från några av de mest kända musikaler som gjorts för west end och broadway. Kursen finns i flera nivåer med möjligheter till påbyggnad.
OBS! De kurser som ackompanjeras av pianist kostar 300 kr mer och uppåt, beroende på antalet ggr i veckan man går i musikalteater. På vårterminen avslutas musikalteaterkursen med familjeföreställningen Showcase!
nivå dag tid ggr/v kursnr

 JAZZ 14 GGR Vi har ett rikt utbud av olika jazzstilar. Jazz är allt från traditionell grundteknik med rötter i afrikansk kultur till showdans och broadway. Pröva någon av de olika stilarna på en nivå som passar just dig!
TRADITIONELL Här tränar du smidighet och koordination i tuffa stegkombinationer till medryckande musik.
nivå dag tid ggr/v kursnr pris

pris

Kurserna startar fr.o.m. fre 21 januari.
 DANSLEK 12 GGR Koordination, koncentration, musikalitet, styrka och balans mitt i leken. Fantasi, lust och framförallt lustfylld glädje!
De kurser som ackompanjeras av pianist kostar 300 kr mer. De kurser som inte har levande musik, har cd- musik. Mer info på webben om respektive kurs.
nivå dag tid ggr/v kursnr pris

Barnjazz 7-8 år n 8-9 år n 10-12 år f Tonår/vux 13-15 år f f/m

lör lör lör

13.30-14.15 10.30-11.30 11.30-12.30

1 ggr/v 1 ggr/v 1 ggr/v 1 ggr/v 1 ggr/v

138519 1.480:138520 1.740:138521 1.740:138522 138523 1.740:2.070:-

lör 12.30-13.30 ons 20.00-21.30

SHOWJAZZ Show/jazzen ligger till grund för de flesta koreografier i musikaler, filmer, musikvideos och för showframträdanden.
nivå dag tid ggr/v kursnr pris

7-9 år f tor 7-11 år n/f tis 8-10 år f fre 10-13 år n tor 10-13 år f tis 10-13 år m tis 10-13 år m ons 13-16 år f ons 13-16 år m/a lör 13-16 år a tis tor vux tor Musikalprojekt a, på inr. ons fre lör

16.00-16.45 17.30-18.30 16.00-17.00 17.00-18.00 16.00-17.30 17.45-19.15 16.15-17.45 17.45-19.15 11.00-12.30 19.30-21.00 18.00-19.30 19.45-21.15 19.15-20.45 18.15-19.45 15.30-17.00

1 ggr/v 1 ggr/v 1 ggr/v 1 ggr/v 1 ggr/v 1 ggr/v 1 ggr/v 1 ggr/v 1 ggr/v 2 ggr/v 1 ggr/v 3 ggr/v

138531 1.780:138548 2.040:138532 2.040:138533 2.040:138547 2.370:138534 2.370:138535 2.370:138536 2.370:138537 2.370:138538 4.350:138539 2.370:-

138540 6.190:-

4-5 år 4-5 år 5-6 år 5-6 år 5-6 år

fre 15.00-15.45 lör 11.00-11.45 tis 16.45-17.30 lör 11.45-12.30 tor 16.00-16.45

1 ggr/v 1 ggr/v 1 ggr/v 1 ggr/v 1 ggr/v

138500 138501 138502 138503 138504

1.480:1.480:1.780:1.480:1.480:-

 BARNDANS 14 GGR

De kurser som ackompanjeras av pianist kostar 300 kr mer. De kurser som inte har levande musik, har cd- musik. Mer info på webben om respektive kurs.
nivå dag tid ggr/v kursnr pris

7-9 år, ny mån 10-12 år, ny tis fr 11 år, f tis fr 13 år, ny mån fr 14 år f mån tor fr 16 år, m mån ons vux n/f tis

16.30-17.30 17.30-18.30 18.30-19.30 17.00-18.00 18.00-19.30 17.30-19.00 19.30-21.00 18.30-20.00 19.30-21.00

1 ggr/v 1 ggr/v 1 ggr/v 1 ggr/v 2 ggr/v 2 ggr/v 1 ggr/v

138524

1.740:-

138525 1.740:138526 1.740:138553 1.740:138527 4.050:138528 4.050:138529 2.070:-

 STEPP 14 GGR Tycker du om att leka med rytmer och vill lära dig att bli snabb i fötterna, då skall du pröva en steppkurs.
nivå dag tid ggr/v kursnr pris

6-7 år 6-7 år 7-8 år

fre 15.45-16.30 ons 16.45-17.30 mån 16.45-17.30

1 ggr/v 1 ggr/v 1ggr/v

138505 1.480:138506 1.780:138507 1.780:-

BROADWAY JAZZ Testa danser hämtade direkt ur kända Broadway musikaler och känn dig som en riktig musikaldansare!
nivå dag tid ggr/v kursnr pris

Steppdanslek 4-5 år mån 6-9 år, ny mån Ung/vux ny mån ny tor fort tor m/a tor

16.45-17.30 17.30-18.30 18.30-20.00 16.30-17.30 17.30-19.00 19.00-20.30

1 ggr/v 1 ggr/v 1 ggr/v 1 ggr/v 1 ggr/v 1 ggr/v

138560 138561 138562 138541 138542 138543

1.780:1.740:2.070:1.740:2.070:2.070:-

 BALETT 14 GGR Balettakademien erbjuder alla nivåer av klassisk baletteknikträning. Balett är den dansteknik som fortfarande används mest av alla som grund för annan utövande dans.
De kurser som ackompanjeras av pianist kostar 300 kr mer. De kurser som inte har levande musik, har cd- musik. Mer info på webben om respektive kurs.
nivå dag tid ggr/v kursnr pris

tonår, ny fre 18.30-19.30 fr. 16 år, m sön 15.00-16.30

1 ggr/v 1 ggr/v

138530 138554

1.740:2.070:-

LYRICAL JAZZ Lite mjukare och kan beskrivas som flödande och känslosam med mycket uttryck, men ändå med ett härligt tempo!
nivå dag tid ggr/v kursnr pris

 CAPOEIRA 14 GGR Allsidig träning med fokus på dans som ger styrka, smidighet, balans, kondition och kroppskontroll. Musik, sång, och lekfullhet är viktiga ingredienser i träningen!
nivå dag tid ggr/v kursnr pris

tonår ny

tor

16.30-17.30

1 ggr/v

138555

1.740:-

CONTEMPORARY Lyrisk och dynamisk med influenser från modern dans.
nivå dag tid ggr/v kursnr pris

6-8 år 9-12 år fr 15 år

fre fre fre

17.30-18.15 18.15-19.00 18.15-19.45

1 ggr/v 1 ggr/v 1 ggr/v

138544 1.480:138545 1.480:138566 2.070:-

fr 8-9 år n mån ons fr 10 år n/f tis fre fr 11 år f tis tor fr 13 år m mån ons fr 15 år a* mån ons fre

16.00-16.45 16.00-16.45 16.00-17.00 16.00-17.00 18.00-19.30 18.00-19.30 17.30-19.00 17.30-19.00 19.45-21.15 19.45-21.15 17.00-18.30

2 ggr/v 2 ggr/v 2 ggr/v 2 ggr/v 3 ggr/v

138509

2.370:-

138510 3.280:138511 4.350:138512 4.350:138513 6.190:-

vux ny tonår ny vux f
nivå

sön 11.30-12.30 sön 12.30-13.30 sön 13.45-15.00
dag tid

1 ggr/v 1 ggr/v 1 ggr/v
ggr/v

138556 1.740:138557 1.740:138558 1.905:kursnr pris

MUSIKALJAZZ n/f tis 18.30-20.00 1 ggr/v 138567 2.070:-

CHAIRDANCING Träna som stjärnorna! Delar av uppvärmning samt koreografi görs med stolar som hjälpmedel. Du tränar styrka, balans och koordination till häftig musik.
nivå dag tid ggr/v kursnr pris

 BALETT (VUXEN) 14 GGR
nivå dag tid ggr/v kursnr pris

 MACULELÊ Afrobrasiliansk dans som härstammar från capoeira- och slavkulturen i Brasilien på 1500-talet. Träningen ger kondition, koordinationsförmåga och taktkänsla. Vi tränar till levande trumma och lär oss typiska maculelê-sånger som hör till. Dansen utförs med pinnar i händerna som slås mot varandra samtidigt som man gör steg och sekvenser. Vi arbetar med grunderna och får känsla för rytmen och pinnslagen. Därifrån går vi vidare och utarbetar en hel koreografi.
nivå dag tid ggr/v kursnr pris

vux n/f vux n/f vux m/a

tis 19.30-21.00 lör 14.00-15.30 tor 19.30 -21.00

1 ggr/v 1 ggr/v 1 ggr/v

138514 138515 138516

2.370:2.370:2.370:-

vux fr 18 år, ny ons 20.00-21.00

1 ggr/v

138559

1.740:-

vux fr 15 år fre

19.15-20.00

1 ggr/v

138546 1.480:-

*Förkunskaper krävs. Endast på lärares inrådan.

 KLASSISKA BALETTKOREOGRAFIER Vi smakar på några koreografier ur den klassiska balettrepertoaren. Du får också prova dina vingar själv i klassiska stycken som t.ex. Nötknäpparen, Svansjön m.fl.
nivå dag tid ggr/v kursnr pris

 MODERN DANS 14 GGR Modern dans är nydanande och ofta experimentell. Modern dans främjar kreativiteten och uttrycksförmågan samtidigt som den bygger upp styrka och ett starkt center.
nivå dag tid ggr/v kursnr pris

13-16 år, ny mån 17.00-18.15 vux ny ons 17.00-18.30 vux ny ons 20.15-21.45

1 ggr/v 1 ggr/v 1 ggr/v

138563 1.905:138564 2.070:138565 2.070:-

Vi erbjuder även kurser i street, hiphop, breaking och house m.m. Mer info på vår webbsida!

fr 15 år a lör

12.30-14.00

1 ggr/v

138517

2.370:-

42 / MUSIK, DANS OCH TEATER

Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 51

FÖRETAGSUTBILDNING

Som en dans
Dans är identitetsskapande. Dans kan vara vägen till självinsikt genom ökad kroppsmedvetenhet, och ett genialt redskap för social mognad, nödvändig respekt och samvaro. Men att dansa bara för dansens absoluta egenvärde, att dansa bara för att det är roligt, det räcker som ”dansargument” för oss här på Balettakademien.

–16.00 För mer inform ation: Ring 031-10 65 51 eller maila kundcenter.v : ast@folkuniv ersitetet.se www.balettak ademien.se/g oteborg

Lördag 15 jan

Öppet hus!
11.00

Tävlings- och konkurrensmoment passar inte alla! Här dansar vi för lusten att dansa. Kreativa är vi, många av oss vet det bara inte än. Om Balettakademien Balettakademien grundades 1957 i Stockholm och är sedan starten en del av Folkuniversitetet. Tio år senare startade Claude Marchant tillsammans med Lia Schubert Balettakademien i Göteborg. På 1980-talet vidareutvecklades verksamheten till att omfatta vår yrkesskola med såväl en dans- som musikallinje, utöver de redan så populära fritidskurserna. Idag är vi en av Nordens största dansoch musikalskolor med över 2000 m² välutrustade dansstudios, sång- och scenframställningssalar. Idag leds Balettakademien av Hugo Tham. Balettakademien har fostrat många framgångsrika dansare, musikalartister och pedagoger. Vi är stolta över att Shirley Clamp, Niklas Andersson, Charlott Strandberg, Jeerk, Mads Mikkelsen, Hanna Lindblad, Elena Paparizou och en rad andra fantastiska artister har gått hos oss. Oavsett om du vill bli ”stjärna” eller inte, finns det utrymme för all sång- och danslust på Balettakademien! Välkomna till Balettakademien och Folkuniversitetet Göteborgs fritidsverksamhet – en rörelse i tiden.

Yrkesutbildningar
Danslinjen och Musikallinjen är 3-åriga heltidsutbildningar som syftar till att förbereda musikalartister och dansare för professionell scenisk verksamhet. De ger dig som student en realistisk och verklighetsanpassad utbildning. Våra lärare har hög kompetens och bred erfarenhet. De kan ge dig impulser från det aktiva teaterlivet såväl nationellt som internationellt.

Fritidsverksamhet
På Balettakademien finns en tradition av undervisning i olika dansstilar, på alla nivåer och för olika åldrar, såväl vuxna som barn. Våra fritidskurser hittar du på motstående sida.

Balettakademiens teater
Vår egen scen för musikal och dans. Alla som vill är välkomna att se våra föreställningar. Aktuella föreställningar presenteras löpande på vår webbplats.

Folkuniversitetet Balettakademien Gamlestadsvägen 14, 415 02 Göteborg • Tel: 031-10 65 87 balettgbg@folkuniversitetet.se • www.balettakademien.se/goteborg www.facebook.com/BalettakademienGoteborg

FÖRETAGSUTBILDNING / 43

UTBILDA DIN PERSONAL
Kurserna som presenteras i den här katalogen vänder sig i stor utsträckning till yrkesverksamma. I kurserna varvas teoripass med tillhörande diskussioner och praktiska tillämpningsövningar. Det innebär att du omedelbart kan omsätta dina nyvunna kunskaper i praktiken. Genom att delta i en öppen programkurs, träffar du deltagare som kommer från andra företag med skiftande yrkesinriktning och från skilda verksamhetsområden. Det medför att nya infallsvinklar skapas och breda frågeställningar uppstår. En bra grund för ett givande erfarenhetsutbyte.

Diplomutbildning

Folkuniversitetets diplomutbildningar ger dig fördjupade kunskaper inom ett bestämt ämnes- eller yrkesområde. Du får också, genom godkänd inlämningsuppgift eller godkänd tentamen, ett certifikat på dina kunskaper, något vi upplever blir allt viktigare för dem som utbildar sig hos oss. Du kan även ta ett flertal internationella språkdiplom via Folkuniversitetet. Ett internationellt språkdiplom kan ge dig tillträde till ett utländskt universitet. Det är också ett bevis på dina språkkunskaper när du söker arbete. Vi har såväl förberedande kurser som examinationsrätt.

Vi arbetar också med det aktuella forskningsläget och ger nya perspektiv på problemlösning och möjligheten till reflektion där varje del i den lärande processen är lika viktig för kunskapsutvecklingen. Under våren kommer vi att erbjuda kortare utbildningar och föreläsningar. Läs mer på vår webbsida. Kontakta oss på tel: 031-10 65 26 eller maila: avdu.gbg@folkuniversitetet.se

Intensivkurser

Tempot är högt uppskruvat i dagens arbetsliv, vilket resulterat i ett växande behov av att snabbt fylla på med nya kunskaper. Det tillgodoser vi med våra intensivkurser, som är på två – tre heldagar. Här får du möjlighet att under en relativt kort tid fördjupa dina kunskaper inom ett specifikt tema. Exempel på intensivkurser är: • Marknadsföring i sociala medier • Arbetsrätt • Excel och PowerPoint • MS Project • Indesign CS3 • Webbdesign • Engelska för kundtjänst och växelpersonal • Business English Intensive • English for Human Resources • Affärssvenska

Skräddarsydda utbildningar

Vård, omsorg och socialt arbete

Folkuniversitetet erbjuder behovsanpassade utbildningar utifrån aktuella teorier och beprövade metoder där gruppens och individens erfarenhet såväl som utveckling och förnyelse tas tillvara. Kontakta oss för att diskutera din arbetsplats behov.

Har ni behov av utbildning mer specifikt inriktad på just er bransch? Är ni flera på företaget som har likartade utbildningsbehov? Då kan en skräddarsydd utbildning vara lösningen för er. Vi analyserar behoven tillsammans med er och och kartlägger befintliga kunskaper. Utifrån detta planerar vi utbildningen vad gäller innehåll, omfattning och tid. Hör av er så berättar vi gärna mer! E-post: foretag.gbg@folkuniversitetet.se Telefon: 031-10 65 77.

44 / ÖVRIGT

Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 99

ÖVRIGT

För personer med funktionsnedsättning

Vetenskapen: Samhällsnyttig och kritisk
En av vetenskapens viktigaste uppgifter är att kritiskt granska och ifrågasätta vedertagna begrepp och sanningar. En annan uppgift för forskningen är att vara samhällsnyttig och bidra med underlag för politikers beslut och myndigheters samhällsplanering. En tredje uppgift för forskningen, som många sätter tilltro till, är att vara motorn i den ekonomiska tillväxten. En fjärde, inte minst viktig uppgift, är att berika enskilda individers liv och medverka till en demokratisk samhällsutveckling. Ibland anklagas vetenskapen för att vara världsfrånvänd, att syssla med akademiska frågor, att vara utan betydelse. Säkert finns sådana exempel, men merparten av all forskning är målinriktad och relevant. Men hur gör man forskningen tillgänglig för allmänheten? Här kommer Folkuniversitetet in i bilden genom att allt sedan grundandet, 1942, ha varit en förmedlare av forskningsresultat och kunskap från forskare och lärare vid universitet och högskolor. I dag anordnar Folkuniversitetet i Västra regionen regelbundet föreläsningar, seminarier, debatter, och konferenser. Arrangemangen är vanligtvis kostnadsfria och anordnas ofta i samarbete med olika institutioner vid Göteborgs universitet och dess olika fakulteter. Vi samverkar även med andra aktörer inom folkbildningen och forskningen, t ex museer, bibliotek, Vetenskapsfestivalen, Jonsereds Herrgård och Göteborgs Psykoterapi Institut. På vår hemsida publicerar vi kontinuerligt information om våra föreläsningar och seminarier. Vi gör även utskick om våra aktiviteter och vi har en sida på facebook där vi löpande tipsar om våra arrangemang. Är du intresserad av mer information? Maila till: carl.toshach@folkuniversitet.se
Vi föreläsningsverksamhet finns på: facebook.com/forelasningar.folkuniversitetet.vast

Alla människor har behov av och rätt till kunskap. Detta gäller oavsett vilken kunskapsnivå man befinner sig på eller om man har en funktionsnedsättning.
Folkuniversitetet har en stor verksamhet som vänder sig till personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. I stället för att vara i Folkuniversitetets egna lokaler åker kursledare och pedagoger ut och möter deltagarna där de befinner sig, till exempel på kommunala aktivitetshus eller dagverksamheter. Vill du veta mer, ring oss på tel 031-10 65 26 eller maila: avdu.gbg@folkuniversitetet.se

Gymnasiekurser på distans

För dig som behöver komplettera din gymnasieutbildning eller höja dina betyg för att kunna söka till högskolan men inte kan gå i vanlig klassrumsundervisning på dageller kvällstid.
På Folkuniversitetets distanskurser kan du själv lägga upp dina studier och läsa när det passar dig själv vilket innebär stora möjligheter att kombinera studier med arbete eller annan sysselsättning. Samtliga kurser som vi erbjuder är helt på distans. Det betyder att kursinnehåll, information, uppgifter m.m. finns tillgängligt via vår kursplattform – ditt virtuella klassrum. Via plattformen har du kontakt med din lärare under hela studietiden. Antagning till våra distanskurser sker kontinuerligt vilket innebär att du kan söka till och starta din kurs i princip när som helst. För mer information och anmälan, www.folkuniversitetet.se/distans

Följ oss på: facebook.com/Folkuniversitetet.Goteborg

Distanskurser
Detta är en flexibel kursform där du arbetar helt på distans, alternativt varvar träffar i Folkuniversitetets lokaler med arbete i vårt virtuella klassrum på internet. Det virtuella klassrummet är alltid tillgängligt och här kan du ha online-möten med andra deltagare kring gemensamma uppgifter, tillgång till interaktiva självstudieövningar och kontinuerlig kontakt med din lärare. Dessutom kan du få individuella uppgifter och möjlighet till repetition och fördjupning. Allt i din egen takt. För att du ska få ett stort utbyte av den här typen av kurser behöver du ha grundläggande datakunskaper och tillgång till egen dator med internetuppkoppling. Du bör även kunna avsätta kortare tider flera gånger i veckan till studier. Mer info finns på www.folkuniversitetet.se/distans Exempel på distanskurser: • Att skriva säljande texter – copywriting • Projektledning • Marknadsföring • Friskvård och hälsa • Förarintyg • Miljökunskap • Fartygsbefäl klass VIII • Skrivkurser på distans i svenska, engelska (Netwriting), franska, tyska (Besser schreiben), spanska och italienska

Läs om våra Yh-utbildningar på folkuniversitetet.se/skolor

Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 99

ÖVRIGT / 45

Kommunal vuxenutbildning
Folkuniversitetet genomför utbildningar inom sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särvux. Vi vänder oss till en rad olika målgrupper och anpassar verksamheten till de studerandes förutsättningar och behov. Betyg ges i samtliga utbildningar.

Folkuniversitetet genomför vuxenutbildning på uppdrag av vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg.
misk eller gymnasieutbildning som snabbt vill kunna studera på universitetet eller kunna utföra ett kvalificerat arbete i Sverige. Här är studietempot högt.

Lokaler
Utbildningarna bedrivs vid Järntorget och på Norra Älvstranden med en hållplats med Älvsnabben emellan. På vår webbsida finns information om adresser och var de olika kurserna ligger.

Komvux
Undervisning finns såväl dag som kväll i allmänna ämnen på gymnasial nivå. Vi arbetar med digitalt stöd och en lärplattform. Vi erbjuder olika upplägg för att möta de studerandes olika behov – blended learning.

Studerandestöd och studiehall
Våra studerande har tillgång till studie- och yrkesvägledare som deltar i arbetet kring studieplaneringen. De studerande får även stöd av kurator vid behov. Välutrustade studiehallar med tillgång till pedagogiskt stöd finns för komvux och sfi.

Yrkesvux
Vi har uppdraget att genomföra yrkesutbildningar för GR i utbildningarna Apotekstekniker, Energiteknik samt Naturbruk i samarbete med Gunnebo Slott.

Sfi utifrån dina förutsättningar
Inom sfi har vi olika upplägg från digital sfi för studerande med höga krav på flexibilitet till särskilda undervisningsgrupper för till exempel personer med hörselnedsättning eller andra inlärningshinder. Vi bedriver också Högskolespåret för personer med akade-

Informationsmöten och webben
Vi genomför vid olika tillfällen informationsmöten för att presentera vår personal och vårt arbetssätt. Håll utkik på vår webbsida för information om tid och plats. Där finner du också uppgifter om kontaktpersoner, telefonnummer och adresser. Kontakta vår expedition på 031-10 65 15, 031-10 65 80. Vx 031-10 65 00.

Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg ansvarar för all vuxenutbildning. För information och anmälan www.goteborg.se/vux Besöksadress: Rosenlundsgatan 8 (nära Järntorget)

46 / ÖVRIGT

Information och anmälan: vux.gbg@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 15, 031-10 65 80

ÖVRIGT

Göteborgs Senior Universitet (GSU)
Göteborgs Senioruniversitet erbjuder dig som är aktiv pensionär ett rikt utbud av aktiviteter. Vi anordnar studiecirklar, föredrag och föreläsningsserier samt studiebesök och resor. Göteborgs Senioruniversitet har ett aktivt samarbete med Folkuniversitetet och är politiskt, fackligt och religiöst obundet. Är du intresserad? Kontakta vår expedition mån–ons kl 09.30–12.30, telefon 031-10 09 55 eller besök oss under expeditionstid på Norra Allégatan 7, Göteborg.

Bra att veta
HUR ANMÄLER JAG MIG? Anmäl dig genom att ringa till oss på 031-10 65 99 eller gå in på vår webb, www.folkuniversitetet.se/goteborg KURSSTART OCH KALLELSE Cirka en vecka innan kursen startar får du en skriftlig kallelse tillsammans med ett inbetalningskort där plats och tid framgår. Utöver detta lämnas ingen särskild bekräftelse på din anmälan. Kursavgiften betalas före kursstart. Önskar du delbetalning tillkommer en administrationsavgift på 100 kr. ANMÄLNINGSVILLKOR Vid återtagande av anmälan och inställande av kurs följer vi de villkor som Konsumentverket och Folkbildningsförbundet principiellt enats om. Observera att för seminarier och längre utbildningar gäller särskilda anmälningsvillkor. Kontakta oss för närmare information. EN ANMÄLAN TILL EN KURS ÄR BINDANDE Om du återtar din anmälan senast en vecka före kursstart debiteras en administrationsavgift på 10% av kursavgiften, dock lägst 100 kr och högst 500 kr. Om du återtar din anmälan senare än en vecka före kursstart debiteras en avgift som kan uppgå till högst halva kursavgiften. AVANMÄLAN EFTER KURSSTART Om du avbryter ditt deltagande i kursen när den har startat är du skyldig att erlägga full kursavgift. Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas ej utnyttjad del av kursavgiften med avdrag för studiematerial. Kontakta Folkuniversitetets kursadministration och inte läraren. ÄNDRADE TIDER Folkuniversitetet har rätt att ställa in en kurs före kursstart. Du har då rätt att återfå hela kursavgiften. Om kursstarten skjuts upp i tiden mer än en vecka har du rätt att avbeställa kursen och återfå hela kursavgiften. Detsamma gäller om tidpunkten för sammankomsterna ändras på ett för dig väsentligt sätt. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) För att under lätta administrationen IT-behandlar vi uppgifter om namn, adress samt vilken verksamhet du deltar i hos oss. Uppgifterna använder vi också för att sända dig information om kommande verksamhet. Om du vill avböja fortsatt information, skriv till oss. Dina personuppgifter kommer inte användas av andra än Folkuniversitetet. Om du av någon anledning inte kan uppge ditt personnummer så ber vi dig ta kontakt med den avdelning inom Folkuniversitetet som anordnar cirkeln/kursen. LITTERATUR, KURSMATERIAL Litteratur och kursmaterial ingår inte i kursavgiften om inget annat anges. Du kan köpa kurslitteratur på The Book Corner, Rosenlundsgatan 3. INTYG Vi lämnar intyg kostnadsfritt om du begär det samma termin som du deltar i kursen och om du varit närvarande minst 75 %. Intyg från tidigare terminer lämnar vi mot en avgift på 150 kr. REKLAMATION Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler. ÖVRIGT En studietimme/lektionstimme motsvarar 45 minuter. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i programmet. I café Glashuset på Norra Allég. 6 köper du enklare förtäring. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i programmet.

Inför högskoleprovet
Höstens högskoleprov äger rum 2 april 2011, anmälan senast 15 februari. Du anmäler dig själv. Förberedande kurser Förbered dig inför högskoleprovet genom att öka de kunskaper som högskoleprovet kräver! Lär dig förstå hur man använder nya och gamla kunskaper på ett prov med högskoleprovets utformning. Det krävs inga speciella förkunskaper. Kurserna fokuserar på färdigheter och kunskaper som testas vid tre av de fyra olika delproven: NOG – matematisk/logisk problemlösning, DTK – tolkning av diagram, tabeller och kartor, ORD/LÄS – svensk läsförståelse och ordkunskap. Du kan anmäla dig till en enstaka delkurs eller till samtliga. NOG
dag tid veckor tim start kursnr pris

Kultur för äldre
Kultur och bildning bör följa med som en självklarhet genom hela livet. Kultur är livsviktigt för välbefinnandet och behovet av upplevelser och sociala kontakter är lika – oavsett hur gammal man är. Folkuniversitetet erbjuder studiecirklar och kulturprogram för äldre, på äldreboenden och träffpunkter. Våra cirkelledare besöker cirka 150 ställen varje vecka. Utbudet av kurser är mycket varierat och vi tar gärna emot önskemål om ny verksamhet. Kontakta oss för mer information på telefon 031-10 65 26 eller avdu.gbg@folkuniversitetet.se

ti

1700-1930

5

15

22/2

158501

1.650:-

DTK
dag tid veckor tim start kursnr pris

on

1630-1900

4

12

9/3

158002

1.250:-

ORD LÄS
dag tid veckor tim start kursnr pris

1630-1900

4

12

14/2

158003

1.250:-

Information och anmälan: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se · www.folkuniversitetet.se · 031-10 65 99

ÖVRIGT / 47

Avsändare: Folkuniversitetet, Box 2542, 403 17 Göteborg

031-10 65 99 www.folkuniversitetet.se/goteborg E-post: kundcenter.vast@folkuniversitetet.se