8 KLUBBAR I STHLM! PÅ GÅNG: LUNTMAKAREGATAN/TEGNÉRGATAN!

Å Å UNTMAKAREGATAN/TEGNÉÉRGATTAANN!
KOM I FORM HOS OSS!
ÖSTERMALM: KARLAVÄGEN 100, TEL 08-783 04 00 VÄSTMANNAG. 44A, TEL 08-23 23 80
ALLÉ 1, TEL 08-714 88 30
Fråga Jenny: ”Var finns stans billigaste karaoke?” · sid 7 Måndag 21 mars · 2011
KEVIUS BADKAR
BLEV POLITISK HETFRÅGA
CITY TESTAR
NY TREND:
FISK-SPA
18
Hitta stans dolda skatter ”Tom” slog sin sambo
STOCKHOLM · SID 8-9 STOCKHOLM · SID 2-3
Toppa ditt högskoleprov
KOLL · SID 12
LUNCHFEST
VECKAN MÅN-ONS
SÖREN SKOLAR VÅRA NÄSTA DECKARFÖRFATTARE:

Stieg Larsson
är lite som en Ikea-
möbel – funktionell”
20-21
q

Arbetsveckan är i gång. Men tappa
inte hoppet. Varje månad sätter ett hundra-
tal jobbare på sig dansskorna för en timmes
lunchklubb. City stuffar loss.

SID 22-23
ÄNTLIGEN VARDAG!
4
Regina
Kevius,
(M).
F
O
T
O
:

L
A
U
R
A

M
E
N
D
E
L
I
N
F
O
T
O
:

S
A
R
A

M
A
C

K
E
Y
Sophie
Ollén.
CITY • MÅNDAG 21 MARS 2011 2 • Stockholm
MISSHANDEL. I Storstockholm finns det bara ett tiotal professionella behandlare för män som slår kvinnor, trots att
förövarna troligtvis räknas i tusental. ”Tom” på bilden är en av de som fått hjälp. FOTO: SARA MAC KEY
Gör en trevlig kryssning för den goda smakens skull! I våra restauranger serverar vi god mat,
tillagad ombord. Passa också på att ta en runda i taxfreebutiken och roa dig i baren.
Välkommen ombord!
Buss dagligen till och från alla båtturer!
Start från Cityterminalen via bl.a. Danderyd, Roslags Näsby
och Brottby. Busstidtabell på www.eckerolinjen.se/stockholm
Turlista t.o.m. 26/5 2011 (lokala tider) Från Grisslehamn dagligen 10.00 och 15.00. Tors–sön även 20.00. Från Eckerö dagligen 13.30 och 18.30. Fre–mån även 8.30.
Nära och förmånligt till Åland! Buss + båt t/r 70 kr!
Tu
Buss+
båt
t/r
7
0
:

/person
Tel. 0175-258 00 •
www.eckerolinjen.se •
Öppet alla dagar.
Jag är en
hamburgare
för otrogna
F
å har missat den. Den skapar moral-
storm i Stockholms tunnelbana och
tittartillika på tv. Reklamen för
otrohetsdejtingsidan som uppmanar
dig att ”liva upp vardagen” genom att
ha en Affär.
Självklart måste jag wallraffa detta. Jag
skapar ett alter ego som är trött på sin slentrian-
relation och söker en man, ”vad som helst som
ger mig spänning”.
Inom loppet av tjugo minuter ligger tolv
meddelanden i min inkorg. De flesta som
kontaktar min påhittade karaktär är gifta
universitetsutbildade män i 35–40-årsåldern.
Män som beskriver sig själva med snälladjekti-
ven glad och trevlig och dumironiskt nog också
har orden ”öppen” och ”ärlig” på sin profil. De
söker ”ett hemligt liv” långt från villamåsten
och kontorsslit.
”Varför vill du vara otrogen då?” frågar jag en
35-åring. Han svarar att det har blivit trist att äta
pizza sju dagar i veckan 365 dagar om
året. Han vill testa något nytt,
han vill testa en hamburgare.
Snabbmat har för mig fått en
helt ny betydelse.
Sidan kom på tal över en
middag med två vänner. En
av dem menar att de som
vill kommer att vara
otrogna, oavsett. Visst,
det är nog sant. Men
tjänstesamhället får
faktiskt nå sin gräns
vid sveksugna
personer som liknar
sin relation vid en
pizzaslice för
mycket.
VÄLKOMMEN
LOVISA CULLHEIM
Reporter
lovisa.cullheim@city.se
svarar att det har blivit trist att äta
i veckan 365 dagar om
esta något nytt,
n hamburgare.
för mig fått en
se.
å tal över en
å vänner. En
att de som
t vara
tt. Visst,
Men
et får
gräns
E
N
K
Ä
T
: L
O
V
I
S
A
C
U
L
L
H
E
I
M
, F
O
T
O
: S
O
F
I
A
R
U
N
A
R
S
D
O
T
T
E
R
2 STOCKHOLMARE
Har du reagerat på otrohetsreklamen?
Ingrid Rumar, 48, bistånds-
handläggare, Skarpnäck:
– Jag tycker att det är galet.
Ska man vara otrogen så ska
det vara uttalat. Jag ska inte
säga att det är moraliskt fel,
jag vill inte vara en moraltant.
Vi kan kalla det etiskt orätt.
Jens Carlsson, 38, fönster-
montör, Sundbyberg:
– Ja, jag har inte reagerat så
jättestarkt på det kanske, men
jag tycker att det är en väldigt
konstig grej. Man ska inte upp-
muntra sånt beteende.
STOCKHOLM
WARDA KHALDI
Chef Nyheter/Samhälle
warda.khaldi@city.se
TELEFON: 08-736 53 00
MEJL: REDAKTION@CITY.SE
CITY
GRATIS VARJE
MÅNDAG OCH
TORSDAG
341710
Chefredaktör: Mathias Gurestam.
Ansvarig utgivare: Daniel Frodin.
Telefon redaktion: 08-736 53 00.
Upplaga: 188 500 (RS 2010). Räckvidd: 383 000
läsare enligt Orvesto 2010 helår. City är en obero-
ende tidning som ges ut av Bonnier Tidskrifter.
FEM NYSTARTADE
VERKSAMHETER FÖR MÄN
q Caring dads i Rinkeby-Kista.
q Manfred i Södertälje.
q Ensked-Årsta-Vantör håller på att
bygga upp insatser.
q Hässelby-Vällingby och Rinkeby-
Kista har fått medel för att bygga upp
verksamhet.
q Nacka bygger också verksamhet.
C
IT
Y
S
Y
N
A
R
M
Ä
N
S
O
M

S
L
Å
R
CITY • MÅNDAG 21 MARS 2011 Stockholm • 3
Skynda
vårfynda.
I helgen 24–27 mars möter vi våren i
Södertälje centrum. Det rar vi med
fantastiska kupongerbjudanden
från många av våra butiker.
Alla kupongerbjudanden hittar du
på www.sodertaljecentrum.com
Välkommen
att fynda!
ÖPPETTIDER
Måndag–fredag 10.00–19.00
Lördag 10.00–16.00
Söndag 11.00–16.00
Lokala avvikelser kan förekomma
www.sodertaljecentrum.com
2 tim fri P
lördagar och
söndagar!
I Q-parks 4 garage.
Mer än 150
butiker caféer och
restauranger!
”Det finns så många drömmar i den här stan.
Och en del av dem gör lite ont. Precis som våren.”
Annette Kullenberg möter våren på en bänk. Sid 6


Det var med hans egna ord
”ingen kioskvältare” att
det inträffade. De hade va-
rit rätt aggressiva båda två
under en längre period,
utan att använda våld. Den
här kvällen hade han varit
på fest, medan hon stannat
hemma i lägenheten.
– Jag var full när jag kom
hem, vi grälade och jag
blev väldigt uppjagad, sä-
ger han.
– Till slut klappade jag
till henne rätt hårt tre
gånger med handflatan.
Tom berättar om bråken
om småsakerna som lätt
gick överstyr, hur svårt han
hade att besinna sig när
han blev upptaggad av de
verbala fajterna. Och hur
de tuffa grälen stegrats
fram till slagen.
Hon kastade ut honom
ur lägenheten den natten.
– Det hade förmodligen
upprepats igen om hon
inte hade gjort det. Risken
hade ju varit stor att jag
hamnat i ett liknande läge.
EFTER HÄNDELSEN sökte
han hjälp hos Manscen-
trum. Han säger att chock-
en gjorde att han var mot-
taglig. Det blev samtals-
terapi i ett år.
– Synen är att män an-
vänder våldet manipulativt
för att bryta ner någon, men
jag slog i panik. Jag kände
mig inträngd och klarade
inte det. Men vad jag lärt
mig är att man alltid gör ett
val att slå, säger Tom.
LIKSOM RUNT 300 andra
män per år fick Tom hjälp
hos Manscentrum i Stock-
holm. Bland annat skickar
Stockholms stad män som
slår hit. För det betalas över
en miljon kronor per år.
En kostnad som kan jäm-
föras med exempelvis tra-
fikkontorets klottersane-
ring som bara den ligger på
12 miljoner kronor. Eller 51
miljarder som landstinget
satsar på vård och hälsa.
Enligt Ulf Calvert på
Manscentrum jobbar bara
ett tiotal personer profes-
sionellt i Storstockholm
med att behandla män som
slår, trots att gärningsmän-
nen räknas i tusental.
– Det är väldigt lite, Gö-
teborg har lika många.
Ulf Calvert säger att de
skulle vilja marknadsföra
verksamheten mer, men att
de skulle drunkna i samtal.
– Vi gör oss inte mer of-
fentliga än vad vi klarar.
Självklart skulle vi kunna
expandera från tre till tio
behandlare med mer eko-
nomiska resurser.
MEN DET BÖRJAR långsamt
hända saker nu, enligt Ka-
tarina Edlund, samordnare
på länsstyrelsen. Fortfa-
rande ser det mycket olika
från kommun till kommun
i länet och även mellan
stadsdelarna. Men det se-
naste året har flera nya
verksamheter startats upp.
– Det är roligt, även om
mycket ligger i startgro-
parna. Det har saknats en
struktur som gör att man
vet var man ska vända sig
med mäns våld.
Länsstyrelsen fördelar
runt två miljoner kronor
till projekten i länen. Kata-
rina Edlunds excell-ark
med verksamheter växer.
– Men de som ligger
hopplöst långt efter är häl-
so- och sjukvården, det är
egentligen inte socialtjäns-
tens uppgift att driva långa
behandlingar.
Fotnot: Tom heter
egentligen något annat.
q Runt 5 000 kvinnor anmäler att de misshandlats
av sina män varje år i länet. En handfull professio-
nella ska behandla männen som slår.
– Om hon inte kastat ut mig och jag fått hjälp vet
jag inte vad som hänt, säger 35-årige Tom.
Vi skulle
kunna ex-
pandera från tre
till tio behandlare
med mer ekono-
miska resurser.
Ulf Calvert på Manscentrum.

Del 2: ”Tom” slog sin sambo
Kvinnofridslinjen:
q Tel: 020-50 50 50.
Dygnet runt, gratis,
du är anonym, sam-
talet syns inte på tele-
fonräkningen.
Terrafem:
q Tel: 020-52 10 10.
Hjälp på 43 språk.
Diverse nummer
q Nummer till kvin-
nojourer finns på
Roks.se och kvinno-
jour.com.
Mansjouren
i Stockholm:
q Tel: 08-30 30 20.
Stöd, män och kvinnor.
Manscentrum:
q Tel: 08-643 11
83/84/86/71.
Professionell hjälp
med psykologer,
även för kvinnor
med aggres-
sionsproblem.
HJÄLP FÖR MÄN OCH KVINNOR SOM SLÅR ELLER BLIR SLAGNA GNA
DEL 1
SÅ MÅNGA ANMÄLS
LÄS PÅ
WWW.CITY.SE
”Till slut
klappade
jag till”
HANNES
DELLING
hannes.delling@city.se
CITY • MÅNDAG 21 MARS 2011 4 • Stockholm
LÄS SVAREN PÅ ANNONSERNA
Gubbängstorget 117 • ẳ-bana Gubbängen • Tel: 08-605 46 00 • Öppettider: Mån-Fre 10-18, Lörd 10-14
www.outsidemm.se • webbshop www.blocket.se/outside-multimedia
Vår affärsidé:
Sälja Sony´s returprodukter till låga priser!
Orsaken till retur är t.ex. felbeställningar, trasiga förpackningar, demoex, presslån, B-grade m.m.
Alla produkter är kontrollerade och servade av Sony´s huvudverkstad.
Ett års garanti lämnas på alla produkter. Prisexempel:
KDL-46EX710
46-tums/117 cm , Full HD 1080, LCD-tv
med Edge LED-skärm funktioner för
trådlöst nätverk, 100Hz.
DAV-F310
Dvd-hemmabiosystem med USB-uppspelning
280 W Digital S-Master-förstärkare.
Ett års ga
KDL 46EX710
7.990:-
1.990:-
”Fräscht badkar” säljes av
Regina Kevius. Priset: Tre
kronor. Så stod det i annon-
sen på Blocket. I en annan
annons bjöds Nackapoliti-
kern Tobias Nässéns böck-
er, bland annat ”Snabba
cash” och ”Fången i sin
övertygelse”, ut för två tju-
gor.
De skapade en hel del
diskussioner på Twitter och
Facebook. Många mejlade
även syrliga svar till annon-
sören. Som alltså var City-
krönikören Kajsa Ekis Ek-
man.
BAKGRUNDEN TILL badkars-
annonsen är att hon är kri-
tisk till att några av stadens
simhallar är aktuella för att
upphandlas. Stadsbygg-
nads- och idrottsborgarrå-
det Regina Kevius presse-
kreterare Hannes Kataja
säger att Kevius inte vill
kommentera ”sitt” badkar.
– Vi väljer att tacka nej
till att kommentera ytterli-
gare kring den här frågan
utöver in-
lägget på
webben,
säger han.
Kevius
skriver på
sin blogg
att hon
”kan börja
med att
medge att liknelsen med ett
badkar först var lite rolig,
men varken mitt badkar el-
ler stadens simhallar är till
salu”.
DET ÄR EN IDEOLOGISK strid
om ord. Kevius menar att
den miljonrenoverade sim-
hallen i Högdalen exempel-
vis inte ska säljas ut, utan
att det bara handlar om vem
som ska driva det.
”Vi tror att en mångfald
av aktörer ökar kvaliteten
för besökarna”, skriver
hon.
Tobias Nässén (M), ord-
förande i kulturnämnden i
Nacka, som fick ”sina” böck-
er utlagda, säger så här.
– Jag tycker att det är ett
tråkigt missförstånd, jag
vet inte om det är medvetet
eller omedvetet. Vi ska inte
sälja böcker eller biblio-
tekslokaler i Nacka. Det
här är inte en del i en seri-
ös och nyanserad de-
batt.
Har du fått kom-
mentarer kring böck-
erna?
–Jag har inte
mottagit nå-
gon kom-
mentar el-
ler liknan-
de kring
det.
HANNES
DELLING
08-
586 222 77
hannes.
delling@
city.se
SÄLJDEBATT Intresset var stort för moderata idrottsborgar-
rådet Regina Kevius turkosa badkar som såldes på Blocket.
I själva verket var det en protest mot privatiseringen av stadens
simhallar av Citys krönikör Kajsa Ekis Ekman.
Kevius vill inte prata badkar
– Man kommer nu få resa
sträckan Hagsätra-Gull-
marsplan med buss fram
till 25 september. Vi har
räknat på att det blir tio mi-
nuter extra om man reser
hela sträckan. 47 bussar
kommer gå i skytteltrafik
under rus-
ningen.
På er hem-
sida står det
att statio-
nerna kom-
mer att
”målas om,
få ny effek-
tivare belysning, tydligare
skyltning och renoverade
bänkar”.
– Det är det som märks
mest. Vi renoverar även
via dukter och spår, som re-
senärerna inte ser.
Byts spärrarna ut?
– Vi byter ut spärrarna
kontinuerligt oavsett reno-
vering eller inte.
Föredrar folk buss eller
tunnelbana?
– Vi har inga siffror på
det. Spårtrafik är snabbare
och tar mer folk, men per-
sonligen föredrar jag buss,
det är luftigare. Det är helt
och hållet en smaksak! Det
kommer bli låggolvsbussar
med plats för barnvagnar
och rullatorer. Hållplatser-
na kommer att ligga nära
tunnelbanestationerna.
Det är bara några år sen vi
gjorde om Farstalinjen och
då fick ersättningstrafiken
bra betyg av resenärerna.
SOFIE NOHRSTEDT
sofie.nohrstedt@city.se
17 mars 2011 18:49
Ämne: Vem kan ta hand
om mina böcker?
q Hej! Jag är mycket
intresserad av att lägga
ett anbud på dina böcker.
Jag gillar initiativet, kon-
kurrens bör inte veta
några gränser, och
ser också en god avkast-
ningsmöjlighet. Kontakta
mig gärna så jag kan få lite
detaljer kring bokbestån-
det.
-------------------------------------
17 mars 2011 18:49
Ämne: Ang. Fräscht
badkar
q Kul att du kostat på
det. Köper det gärna
och hyr ut det. Tack
för att du gav mig
möjlighet att tjäna
storkovan utan att
ha behövt hålla det i
gott skick.
-----------------------------
18 mars 2011
03:43
Ämne: Ang. Fräscht
badkar
q Hej! Köper gärna!
Kan t.o.m. bjuda på 5 kr,
eller det jag får ut av
försäljningen av våra
offentliga badhus.
----------------------------------
18 mars 2011 05:02
Ämne: Ang. Fräscht
badkar
q Du har inte sålt bad-
karet än, hoppas jag?
Jag köper mer än gärna
Din badmöjlighet, efter-
som Du vill sälja min
badmöjlighet. Nej,
egentligen bör man an-
mäla Dig! Du är en simpel
tjuv, och som tjuv bör Du
behandlas.
---------------------------------------
17 mars 2011 20:29
Ämne: Ang. Fräscht badkar
q Hej. Hur är det, säljer du
till lägstbjudande? Eller
hur är det nu utförsäljning
och privatiseringar fung-
erar …Låt våra skatte-
pengar gå till skolan och
äldreomsorgen! Slösa inte
bort dem!
---------------------------------------
Datum: 18 mars 2011
01:05
Ämne: Ang. Vem kan ta
hand om mina böcker?
q Om du har problem att
sköta dina böcker kan jag
ta över detta ansvar. Du får
naturligtvis betala en
smärre avgift när du blir
lässugen. Med önskan om
ett gott framtida
samarbete!
-----------------------------------------
HALLÅ DÄR …
Hur åker vi från Hagsätra i dag?
… Jesper Pettersson, pressansvarig hos SL, som
i dag måndag stänger Hagsätralinjen, där 34 000
personer reser varje dag, för totalrenovering.
Jesper Pet-
tersson, SL.
g
Kajsa Ekis Ekmans badkars-
annons gav upphov till en massiv
Twitterdebatt.
Kajsas krönika 17/3.
LÄSARREAKTION PÅ
KAJSAS KRÖNIKA:
q Kajsa Ekis Ekmans ko-
lumner är alltid lika nyanse-
rade som en käftsmäll, så
jag undrar om vi kommer
att få en tokhögerkolumnist
i framtiden också, för att
balansera galenskapen.
ALICE
FOTO: DANIEL OLSÉN
Kajsa Ekis
Ekman.
i
-
g tycker att det är ett
t missförstånd, jag
e om det är medvetet
medvetet. Vi ska inte
böcker eller biblio-
kaler i Nacka. Det
inte en del i en seri-
nyanserad de-
du fått kom-
rer kring böck-
har inte
git nå-
kom-
r el-
nan-
ng
S
G
8-
77
es.
ng@
city.se
å Blocket.
gen av stadens
17 mars
Ämne: V
om mina
q Hej! Ja
intresser
ett anbu
Jag gilla
kurrens b
några gr
ser också
ningsmö
mig gärn
detaljer k
det.
-------------
17 ma
Ämn
badk
q Ku
det.
och

m
s
h
g
--
18
03
Äm
bad
q H
Kan
eller
försä
offen
-------
18 m
Ämn
badk
q Du
kare
Jag k
Din b
som
badm
egent
dkars-
en massiv
FOTO: DANIE
Regina Kevius (M),
stadsbyggnads- och
idrotts borgarråd.
VÄSTBERGAVÄGEN 4, HÄGERSTEN (VID COOP FORUM)
PRISERNA GÄLLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER DOCK LÄNGST T.O.M. 27 MARS.
LAMINATGOLV
Ljus ek, 3-stav, 6 mm.
TRÄDGÅRDS-
TOFFEL
Storlek 37-41.
DÖRRMATTA KOSSA
40x60 cm.
FÅTÖLJ
MILANO
Elegance.
Konstrotting,
stapelbar.
BREV-
LÅDA
Markmodell.
44x33x102 cm.
AJAX FÊTE
DES FLEURS
1 liter.
LUX
DUSCH-
CRÈME
750 ml.
DVD-
FILM
Massor av
titlar.
VATTEN-
KOKARE
1,7 liter, 2200W.
POSITIONS-
DYNA LEKSAND
Max 2/hushåll
(999:-)
/m
2
(99:-)
(149:-)
(499:-)
(29:90)
/par
MICROVÅGSUGN
17 liter, 700W. Defrostfunktion och timer.
(479:-)
10 FÖR
FLYTTLÅDA
med antiglidlack. 58x33x42 cm.
(249:-)
Max 10/hushåll
Max 5/hushåll
Max 4/hushåll
Max 1/hushåll
Max 8/hushåll
Max 6/hushåll
Max 10/hushåll
Max 30m
2
/hushåll
Max 4 par/hushåll
Max 4/hushåll
Max 1/hushåll
(99:-.)
BALKONG-
PARASOLL
140 cm.
Max 2/hushåll
Erbjudandena gäller även Arninge, Barkarby, Infra City, Kungens Kurva, Länna, Värmdö.
Erbjudandena gäller även Arninge, Barkarby, Infra City, Kungens Kurva, Länna, Värm
dö.
CITY • MÅNDAG 21 MARS 2011 6 • Stockholm
Priserna gäller denna vecka t o m söndag 27/3 2011 med reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.
Ännu fler fina erbjudanden hittar du på vår hemsida www.matdax.se
Gäller endast fredag 25/3!
M
a
x

4

k
ö
p
/
k
u
n
d
M
a
x

3

s
t
/
k
u
n
d
HARBOE
Cider
1,5 lit, Äpple & päron
M
a
x

4

k
ö
p
/
k
u
n
d
+pant
25:-
COL DI FIORE
Olivolja
750 ml, Extra Virgin
/kg
+pant 5:- 10:-
10-PACK
Ägg
Bruna
6-PACK
Pripps Blå
6x50 cl, 2,8 %
10:- 10:-
190 G
Pringles
chips
3 FLASKOR
Mineralvatten
3x1,5 lit, Aqua Artesium
+pant 12:-
15:-
1 KG
Kycklingvingar
Frysta, Lagerbergs
375 G
Minimars
& Minisnickers
15:-
/förp.
ROYAL GREENLAND
Torskfilé
400 g, fryst
20:-
STOR FLASKA
HEAD & SHOULDERS
Schampo
300 ml
20:- 20:-
10-PACK
Tuggummi
Wrigleys Extra, White Melon
550 G
Kinderbox
22 stycksaker i en låda.
20:-
LAMBI
Toalettpapper
12-pack
25:- 49
98
900 G
Tigerräkor
Kokta, frysta
Helgkupong
Gäller lör-sön 26-27/3 2011
Pangasiusfilé
800 g, Fisherman
22:-
FÄRSK BENFRI
Fläskkotlett
Spanien, i bit
34
95
FÄRSK
Fläskfilé
Holland, kort
59
98
/kg
FÄRSK
Rostbiff
Tyskland, i bit
59
98
/kg
FÄRSK
Entrecôte
Tyskland, i bit
59
98
/kg
Daxkupong
Gäller mån-tis 21-22/3 2011
Basmatiris
4,5 kg, Adan
45:-
D
et är en solig dag i
Stockholm. En lurig dag.
Vem vet – i morgon
kanske det snöar.
Men all tveksamhet
försvinner när jag träffar
Mia. En glad och nöjd ung mamma
som sitter på samma bänk som jag.
– Titta, säger hon och lyfter upp
ett litet barn ur vagnen.
Det är förstås ett underverk. Han
heter Linus och är tre månader.
– Lite jobbigt med småbarn, säger
jag.
Nej, ingenting är jobbigt för Mia.
Allt är en enda stor lycka.
– Vad tycker du om min barnvagn?
undrar hon.
– Det är bara att gratulera. Den ser
ut som en Rolls Royce, säger jag.
Nu får jag höra om hur det bra det
går med amningen. Hur snälla de är
på barnavårdscentralen.
Man blir lite varm om hjärtat. Kan
bero på att jag ibland fastnar bland
negativa insändare. Även om jag lärt
mig hoppa över dem. Men en del är
luriga.
Nu har jag träffat Mia. Hon som
prisar sin man Stefan som kommer
hem extra tidigt varje dag. Han ska
vara pappaledig. Men för närvarande
köper han maten och lagar den.
Innan jag hinner fråga får jag veta
att Stefan är absolut bäst på tvätt-
maskinen. Också.
– Konstigt att du inte sitter på
något kafé och dricker latte med dina
väninnor, säger jag till Mia.
– Jo, jag vet. Men det är bättre att
vara ute i friska luften och promene-
ra. Nu hade vi gått så långt att … i
sommar blir det så att …
Jag själv har knappt börjat tänka på
sommaren. Men då ska Mia och den
lilla familjen resa till Småland där
hennes föräldrar har en gård.
– Vi har en ny bil, säger Mia.
Jag känner mig lite förvånad.
Eftersom Mias stövlar är så
smutsiga och blixtlåset har gått
upp.
– Jag brukar ha de här
stövlarna när vi ska gå långt,
säger hon. På helgerna har jag
finstövlarna. Då tar vi en sväng på
Djurgården. Man vill kunna röra sig
fritt så därför köpte vi en ny bil. För
att få in barnvagnen.
Jag nickar. Skönt att träffa en
positiv kvinna. Hon är kanske 35.
– Första barnet?
– Ja, vi tyckte det var så dags.
Den lille pojken sover i sin vagn,
suger på sin napp. Mamma Mia
stryker honom över kinden och
undrar om jag inte har någon buss att
passa. En orolig fråga.
På några hundra meters avstånd ser
jag en kvinna komma gående.
Snart är hon framme vid bänken
och utropar: Tack Mia för att du
passade Linus! Jag bara hatar att
dra in den där vagnen i affärer. Har
du träffat en väninna. Vad kul!
Jag reser mig upp och går iväg.
Stillsamt. Våren är på väg. Alla har
rätt till sina drömmar. Och med
dem har jag ingenting att göra.
Det finns så många drömmar i
den här stan. Och en del av dem
gör lite ont. Precis som våren.
BARNA-
DRÖM
”Det finns
så många
drömmar
i den här
stan. Och
en del av
dem gör
lite ont.”
Ingenting är jobbigt för Mia
KRÖNIKA | Annette Kullenberg
VAD
TYCKER DU?
MEJLA
TYCKTILL@CITY.SE
ANNETTE KULLENBERG
Författare och journalist
NEJ BANTNING
qSäg nej till bantningstipset ”Ät en sem-
la. Och inget mer.” Det blir lätt två semlor,
eller en semla om dagen. Och det är inte
bra ifall du vill gå ner i vikt. Dags att säga
nej till alla bantningstips. Du duger.
MITT STOCKHOLM
qEtt år kvar till nästa upplaga av skidtävlingen runt
Slottet. Jag vet inte varför jag tycker om dårskap. Men
vad är meningen med att frakta snö till Stockholms slott
och lägga upp en tävlingsbana? Det är ont om knas i
den här stan. Men vi har ett eget kungligt Vasalopp.
JA MINNS DU DEN STAD
q”Några kvinnor stod utanför O.P. Jonssons matvaru-
affär intill Nytorget. Magra, pinade av männens och
barnens klagan, trötta på att knuffas i köer. När det inte
fanns potatis längre … då gick det inte, då orkade de inte
mer.” Dags att läsa om Per Anders Fogelström.
-
M
q
v
-
CITY • MÅNDAG 21 MARS 2011 Stockholm • 7
SKROTBILAR HÄMTAS
020–441 441
WWW.SKROTANU.SE
Har Du mist en anhörig eller nära vän?
Vi vill göra begravningen till ett fint minne av anhörig eller nära vän till en rimlig
kostnad. Vi hjälper Er med allt som hör till begravningen med eller utan ceremoni.
Om ni har några frågor om vilka vi är eller frågor om begravning till fast pris ring oss.
Om så önskas kommer vi på hembesök.
Prisexempel från: Utan ceremoni 5.740:- Kremationsbegravning 8.240:-
Jordbegravning 10.240:- Bouppteckning 2.500:- Gravstenar 4.500:-
Lilla Begravningsbyrån
Scholander’s
K
L
IP
P
U
R
O
C
H
S
P
A
R
!
¡
ST OCKHOL M
Te l : 0 8 - 6 6 1 3 8 8 0
Mo b : 0 7 3 5 8 0 4 3 2 4
MAL MÖ

Mo b : 0 7 0 4 9 3 1 8 7 9

i n f o @l i l l a b e g r a v. s e
www. l i l l a b e g r a v. s e
Gäller t o m 10 april 2011. Går ej att kombinera med företagsavtal eller andra erbjudanden.
Just nu!
SYNUNDERSÖKNING
1
kr
Gäller när du köper glasögon från 498 kr.
(ord pris 298 kr)
B
oka tid på
w
w
w
.synoptik.se
Bromma Blocks
www.synoptik.se
Dags igen för er som har förmånen
att ha skostorlek
Dam 37-37½, Herr 41-42
Barnskor 20, 26, 31
Fynda bland vårens provkollektioner
från extremt tonårsmode till exklusiv komfort.
Välkommen till hörnet Hornsbruksgatan
1/Varvsgatan 12, Södermalm, Stockholm
T-Hornstull, uppgång Högalidsparken.
Buss 4, hållplats Varvsgatan.
Bra parkeringsmöjligheter.
Öppet: Måndag-Fredag 11–19, Lördag 11-16
Denna försäljningsomgång pågår t.o.m 26/3.
En bra anledning till ett besök
är att priset är ca. hälften
av marknadspriset!
www.provskor.se
PROVSKOR
Modekollektioner från världens alla hörn!
Nya
skor
varje
dag!
City – tidningen med koll på Stockholm!
FRÅGA JENNY OM STOCKHOLM
JENNY DAMBERG
Vad undrar du om Stockholm? Citys Jenny Damberg
reder ut dina frågor om huvudstaden. q Mejla: jenny.damberg@city.se
CITYS
STOCKHOLMS-
EXPERT:
Hej Jenny! Jag fyller år och
tänkte ha karaokefest nästa
helg. Finns det något som
inte är lika dyrt som K Ka-
raoke?
HAMPUS
JENNY SVARAR: Hej Ham-
pus! En kompis till mig undrade
samma sak häromdagen. Det
måste betyda att det finns un-
derlag för fler karaokeställen!
Förutom K Karaoke, som ju sa-
luför karaoke till öl på kanna, är
det asiatiska restauranger som
har karaokerum. Urvalet bru-
kar till stor del bestå av låtar på
kinesiska, japanska och korean-
STOCKHOLMARNA SVARAR JENNY:
q Omar–kolan är funnen! I förra veckan efterlyste
Rodica detta finska Fazer-godis. Pauliina tipsar om att det
finns, på Suomi Putiiki i Botvid business center på Fågel-
viksvägen 9 i Norsborg. Öppet torsdag–fredag kl 10–18 och
lördag kl 10–14. Anne tipsar om ett alternativ på Lakritsro-
ten (Sveavägen 107), som säljer Alku-kola. ”Den liknar Omar,
som är även min favorit sedan barnsben”, skriver hon.
JENNY FRÅGAR STOCKHOLMARNA:
q Skickar vidare en fråga från Ida, som lyder: ”Frisörer
har ju en tendens att ordvitsa hämningslöst när de döper
sina salonger. Vilken är stans mest vitsiga frisör? Jag
nominerar Helena klipper till på Sköntorpsvägen i Årsta.”
Vad säger ni?

Svar emottages:
jenny.damberg@city.se
Sökes: Stora
storlekar
Hej Jenny. Min sambo är
relativt nyinflyttad till
Stockholm och rätt stor-
vuxen. Jag vill hjälpa henne
att hitta bra, funktionella
och snygga underkläder i
större storlekar i Stock-
holm? Det utbud som finns
hos Lindex, Triumph och
andra liknande butiker/ked-
jor är antingen starkt be-
gränsat eller obefintligt i
jämförelse med utbudet i
vanliga storlekar. Tack på
förhand. JOHAN
JENNY SVARAR: Hej! Åhléns
City är ett säkert tips. De har en
med Stockholmsmått mätt gi-
gantisk, demokratisk underklä-
desavdelning. Uthärdar man,
eller vill ha, personlig service
är följande butiker bra även på
större storlekar: Gustaf Mell-
bin (Västerlånggatan 47),
Haide’s (Linnégatan 1), Pa-
rella underkläder (Ringvägen
89) och Pärlan bad– och bh–
specialisten (i Söderhallarna).
Lycka till!
SUMMER OF 69. K Karaoke är dyr. Det finnns billigare i stan.
Karaokefeber
ska. Sakura (Luntmakargatan
59) har två rum, ett för 12 per-
soner (680 kr) och ett för upp
till 30 personer (1 500 kr för en
kväll). Detta att jämföra med
30-personersrummet på K Ka-
raoke, som kostar 1 500 kr/tim-
me. Priset på Nam Kang (Bir-
ger Jarlsgatan 38) varierar ut-
ifrån hur många som äter mid-
dag, men det blir aldrig dyrare
än 1 000 kr för en kväll. Kokyo
(Sveavägen 105) har ett karao-
kerum för 8–14 personer, reser-
verat för middagsgäster. 500
kr kostar det för en kväll.
Hoppas ni får kul!
Falskt om björn-
slakt på Skansen
Hej Jenny! Nu i år är det
inte så aktuellt i och för sig
eftersom det inte blev några
björnungar på Skansen.
Men jag har hört att många
av björnungarna avlivas ef-
ter att de varit gulliga med
besökarna, eftersom det
finns för många björnungar
i Sverige och Europa. Dess-
utom att det har gått att
köpa björnkött på Ica i
Skanstull från dessa björn-
ungar tidigare år. Sant eller
falskt?
ANNE

JENNY SVARAR: Falskt. Chris-
tina Hamnqvist, pressansvarig
på Skansen, berättar att an-
ledningen till att det inte blir
några björnungar på Skansen
i vår är att de vill undvika att
avliva björnarna senare. Björn-
ungarna måste få gå med sin
mamma ett par år, så det blir
ungar högst vartannat, ibland
vart tredje år. Därefter flyttas
de till andra parker i Sverige.
Det björnkött
som säljs
i butik
är vilt-
kött.
q
FR
Å
G
A

J
EN
N
Y
I CITY VARJE
MÅNDAG
allarna
a till!
F
O
T
O
: C
H
R
I
S
T
I
A
N
R
H
E
N
CITY • MÅNDAG 21 MARS 2011 8 • Stockholm
– Scchh... det kommer
mugglare. Låtsas som ing-
enting!
Helen Hopkinson Abar
och Raymond Baker är två
inbitna vuxennördar som
håller på med gps-leken
geocaching. Nu har de gömt
sig bakom en anslagstavla.
– En av reglerna i geo-
caching är att inte visa vad
man håller på med. Vi bru-
kar kalla dem som inte för-
står för mugglare, precis
som de vanliga människor-
na i Harry Potter, viskar
Helen Hopkinson Abar.
Geocaching är en typ av
skattjakt eller en modern,
global version av gömma
nyckeln. Någon gömmer en
låda med en loggbok och en
penna som viktigaste inne-
håll. Sedan publiceras gps-
koordinaterna till skatten
på nätet.
Det finns flest cacher i
innerstan, men andra för-
delar med att leta i skogen.
– Jag brukar ta några på
lunchen och får en del kon-
stiga blickar om jag tittar in
ett stuprör eller står på huk
vid ett gatuhörn mitt i stan,
säger Helen.
Cacharna innehåller ing-
et spektakulärt. För de fles-
ta är det inte priset, utan le-
tandet som är det roliga.
JUST I DAG SKA de vana
geocacharna Helen och
Raymond leta under stub-
bar och stenar på Järva-
fältet. Någonstans i en ihå-
lig trädstam ligger en ac-
tionfigur från Australien
som är på väg till Berlin.
Tre, två ... Avståndsmäta-
ren på gps:en tickar nedåt.
Bara några meter kvar till
första skatten.
– Här, här ska den vara!
Helen drar av sig vanten
och sticker ner en hand i en
gammal rutten stubbe.
– Inget man gör när man
precis kirrat naglarna. Men
vad fasen. Var är den?
En dryg kvarts frustra-
tion och flera söndermosa-
de stubbar senare inser de
att cachen är borta.
– Ja, jag är besviken. Och
helt medveten om min
geekyness, säger Helen el-
ler Hoppo1971 som hon är
mer känd som i caching-
kretsarna.
GEOCACHARNA presenterar
sig helst med sina alias-
namn från hemsidan.
– I morse träffade jag
TangoSierra som jag känt
ganska länge. Jag hade ing-
en aning om att han hette
Tony förrän i dag, säger He-
len och klafsar igenom en
snödriva i skogsområdet.
Aliasnamn och action-
figurer. Känns det inte lite
som att ni är tonåringar
som låtit World of warcraft
ta upp en för stor del av li-
vet?
– Jo, lite. Det är så klart
supernördigt, men det ska-
dar ingen och det är kul, sä-
ger Helen.
Är det okej att leka såhär
som vuxen?
– Ja, det tycker jag. Men
jag undrar vad de på jobbet
kommer att tycka när de får
reda på vad jag håller på
med.
DET HAR VARIT en histo-
riskt dålig cachingdag. Be-
svikna går Helen och Ray-
mond genom skymningen i
skogen tillbaka till parke-
ringsplatsen.
Vid vägrenen på vägen
hem stannar plötsligt bilen.
Raymonds gps har upp-
täckt en cache i närheten.
Avståndet rusar nedåt. He-
len och Raymond störtar ut
ur bilen och drar fingrarna
längst staketet.
Noll.
– Yes! Äntligen! Ray-
mond drar fram en liten
svart cylindrisk cache från
baksidan av staketet och
hoppar upp och ner av
glädje. Den lilla prylen
ryms mellan tummen och
pekfingret.
Mugglarna har nog svårt att
förstå charmen med geo-
caching. Vad är grejen?
– Det är roligt att veta nå-
got som andra inte gör. Jag
brukar tänka ”jag vet att det
finns något bakom den där
skylten, det har du inte en
aning om”.
LOVISA CULLHEIM
redaktion@city.se
NYA GPS-SPORTEN Stockholm är full av
tusentals små skatter. Gömda av vuxna.
– När man cachar i stan ser man lätt
knäpp ut. Jag brukar ta några på lunchen,
säger Helen Hopkinson Abar.
City följer med på gps-skattjakten
geocaching.
Jag undrar
vad de på
jobbet kommer att
tycka när de får
reda på vad jag
håller på med.
Helen Hopkinson Abar, om
att leta skatter på lunchen.

KOORDINATJAKT. Helen Hopkinson Abar och Raymond Baker letar, med hjälp av mobilen, en skatt – cache – på Järvafältet. Det
är ett så kallat coin, en sorts cache som ska färdas ut i världen. Meningen är att den som hittar den ska ta den med sig tills den
når sitt mål. Helen och Raymond har också skickat ut coins. De tävlade om vem som först kunde få en plastleksak att komma
1
S
e
rg
e
ls
to
rg
N
o
rra

B
a
n
to
rg
e
t
T
e
g
n
é
r-
lu
n
d
e
n
S
V
E
A
V
Ä
G
E
N
D
R
O
T
T
N
I
N
G
G
.
V
A
S
A
G
A
T
A
N
B
I
R
G
E
R
J
A
R
L
S
G
.
K
A
R
LAV
Ä
G
EN
K
U
N
G
S
G
.
HAMNG.
O
D
E
N
G
.
S
A
N
K
T
E
R
I
K
S
G
.
FLEMINGG.
V
a
s
a
p
a
rk
e
n
B
e
r
z
e
lii
p
a
r
k
H
u
m
le
g
å
rd
e
n
K
u
n
g
s
t
r
ä
d
g
å
r
d
e
n
C
i
t
y
t
e
r
m
i
n
a
l
e
n
KUNGSHOLMEN
VASASTAN
CITY
ÖSTERMALM
HÄR FINNS SKATTERNA I INNERSTAN
q UTPLACERADE CACHER.
Det finns 2 948 cacher i
Stockholms län. De flesta
finns i innerstan. Här är en
del av dem.
HEMLIGA KARTAN. Mitt i centrala Stockholm finns hundratals gömda skatter. På Nybrogatan gömmer sig mysterycachen
”lyckliga gatan, du finns inte mer”. Uppdraget i cachen är att hitta gamla gatunamn som försvunnit i stadsplaneringen.
Cachen ”Stockholmsåsen” i Observatorielunden lär dig mer om rullstensåsar.
Jakten på den gömda
VUXENLEK STAN SOM SKATTKARTA
CITY • MÅNDAG 21 MARS 2011 Stockholm • 9
q Geocaching är en sorts
skattjakt med hjälp av gps. En
mix av gömma nyckel och
Harry Potter-mystik.
q Man gör enkla skatter som
göms i stan eller skogen och
som har ett specifikt slutmål.
I en ihålig trädstam på Järva-
fältet ligger en actionfigur
från Australien som är på väg
till Berlin, till exempel.
q För att geocacha behövs
en gps, dator eller en smart-
phone med den gps-funktion.
q Geocaching kommer från
grekiskans ”geo”, som bety-
der jord eller mark och ”cach-
ing” från engelskans cache
som betyder gömställe.
q Man får ta en pryl ur
cachen, men bara om man
lämnar något annat i utbyte.
q På olika hemsidor kan
man hitta gps-koder till skat-
terna.
q Det går inte att veta exakt
hur många som geocachar i
Sverige, men man räknar
med att ungefär några tusen
är aktiva geocachare.
q Hitta cacherna på:
geocaching.com eller svens-
ka sidan geocaching.se.
till Sydafrika. ”Tyvärr var det en cachare som gillar Dakar
desert rally som tog min. Nu ligger den i Mauretanien, ned-
grävd mitt i Sahara”, säger Helen. FOTO: JOSÉ FIGUEROA
TRE SORTERS CACHER
NANOCACHE
q Den minsta cachen,
bara någon centimeter hög.
Den fästs ofta med hjälp av
en magnet och innehåller
vanligtvis bara en liten logg-
bok.
MYSTERYCACHE
q Skatt som har ledtrådar
till en ny cache. Man kan till
exempel behöva lösa ekva-
tioner eller gåtor för att räk-
na ut en ny koordinat.
COIN
q En sak som ska resa nå-
gonstans i världen. Man kan
slå upp cachen på någon av
hemsidorna och få veta vart
den ska. Världens största
coin är ett ankare som vä-
ger 40 kilo och är nästan
100 centimeter högt.
Sveavägen är inte bara en gata i stan. Det är också
platsen för flera gömda skatter. FOTO: SOFIA RUNARSDOTTER
cachen
FUNNEN. En cache kan vara mycket liten, som den här
nanocachen som Raymond Baker hittade på väg hem från
Järvafältet. FOTO: JOSÉ FIGUEROA
DATASPELSGENERATIONEN HAR BLIVIT MOBIL – SÅ FUNKAR GEOCACHING
r
e
b
e
l
l
v
a
r
a
v
e
c
k
a
n
s
D
E
N

S
VE
N
S
K
A
M
A
T
R
E
BE
L
L
E
N
MER INFO HITTAR DU PÅ WWW.MATREBELLERNA.SE
25:-
/FÖRP
TORSKFILÉ
Royal Greenland 400 g, fryst
JÄMFÖRPRIS 50,00/kg
TOALETTPAPPER
Lambi, 12-pack.
5:-
10:-
/FÖRP
20:-
/FÖRP
PRINGLES CHIPS
190 g
JÄMFÖRPRIS 52,63/kg
20:-
/FÖRP
SHAMPOO
Head&Shoulders
300 ml. Stor flaska
JÄMFÖRPRIS 66,67/l
CIDER
Harboe 1,5 liter + pant
JÄMFÖRPRIS 3,33/l
GRILLKORV/HOTS
Lithells, 400 g
JÄMFÖRPRIS 25,00/kg
10:-
/FÖRP
10:-
/FÖRP
PRIPPS BLÅ
6-pack, 6x50cl, 2,8%
JÄMFÖRPRIS 3,33/l
VIENNETTA
GB glace 650 ml
• Vanilj • Choklad
JÄMFÖRPRIS 15,38/l
Max 2 förp/hushåll
10:-
/FÖRP
5:-
/KILOT
APELSINER
Grekland klass 1
AVOCADO
Klass 1
10:-
3 för
FLÄSKKOTLETT
Spanien, benfri, i bit.
34.
95
/KILOT
OLIVOLJA
Col Di Fiore
Extra Virgin 750 ml.
JÄMFÖRPRIS 33,33/l
25:-
/FÖRP
PRISERNA GÄLLER 21/3 – 27/3 2011. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.
Pulsen
Pulsen
Matkanonen
Öppet alla dagar 8-21
KISTA
• SCHAMPOO • BALSAM
• TVÅL • BABY OLJA
• DEO ROLL ON
• BAD&DUSCH Neutral
JÄMFÖRPRIS 66,50-399,00/l
PROVIVA FRUKTDYCK
1 l olika smaker
JÄMFÖRPRIS 16,00/l
Max 1 köp/hushåll
JUICE
Naturens bästa 750–1 l
JÄMFÖRPRIS 14,95–19,93/l
14.
95
/förp
22.
95
/förp
DUBBLA STYCKSAKER
Marabou 40-60 g
JÄMFÖRPRIS 83,33-125,00/kg
32:-
2 för
BRAVO FRISCUS
Skånemejerier 1 l, 3 smaker
JÄMFÖRPRIS 14,95/l
14.
95
/förp
• DRICKYOGHURT
• FRUKTKVARG
Danonino
• 4x100 g • 6x50 g • 4x95 g
31,25-41,67/kg
FRASVÅFFLOR
Ekströms 420 g
JÄMFÖRPRIS 29,76/kg
25:-
2 för
15:-
/förp
WASA KNÄCKEBRÖD
480–540 g
• Frukost • Delikatess
JÄMFÖRPRIS 24,07-27,08/kg
Max 1 köp/hushåll
26:-
2 för
BAGERIETS BÄSTA
Göteborgskex 200 g • Mandel
• Chokladbegär • Pecanpoesi
• Havre & Bärdröm • Choklad
JÄMFÖRPRIS 99,75/kg
PASTA JUNIOR
Hipp 260g
Lasagne Mini-rigatoni
Pasta med grönsaker
JÄMFÖRPRIS 57,50/kg
19.
95
/förp
19.
95
/förp
14.
95
/förp
MÜSLI
Finax • Sunt & gott 1 kg
• Fullkorn 750 g
Max 2 förp/hushåll
20:-
4 för
• COCA-COLA • FANTA
• SPRITE 2 l.
JÄMFÖRPRIS 8,00/l
Max 1 köp/hushåll
32:-
2 för
DUSCHCREME
Barnängen 250 ml
JÄMFÖRPRIS 70,00/L
35:-
2 för
TANDKRÄM
Colgate 75 ml
JÄMFÖRPRIS 166,67/l
25:-
2 för
NÄSDUKAR
Kleenex 56–88-p
JÄMFÖRPRIS 0,17–0,27/st
14.
95
/förp
39.
95
/förp
• SCHAMPOO
• BALSAM
Wella 500 ml
JÄMFÖRPRIS 79,90/l
STILLAHAVS-
FLUNDRAFILÉ
Lobster 600 g
JÄMFÖRPRIS 74,92/kg
44.
95
/förp
• BILLYS PIZZA 8x170 g
• GORBY PIROG 10x120 g
JÄMFÖRPRIS 51,43–58,29/kg
69.
95
/förp
SYLT PÅ FLASKA
BOB 600g
• Jordgubb • Hallon
JÄMFÖRPRIS 38,25/kg
• FRÖKUSAR
• FIBERROST
• ORIGINALROST
Fazer/Skogaholm 480 g–1 kg
JÄMFÖRPRIS 19,95-41,56/kg
14.
95
/förp
PREMIUM CHOKLAD
Marabou 100g
JÄMFÖRPRIS
74,75-112,41/kg
CHOKLADKAKOR
Marabou 133-200g
JÄMFÖRPRIS 74,75-112,41/kg
14.
95
/förp
19.
95
/förp
HARIBO
Godispåsar 75-80g
JÄMFÖRPRIS 62,50-66,67/kg
15:-
3 för
EXTRA TUGGUMMI
Wrigley 29–35 g, i påse
JÄMFÖRPRIS
238,10–287,36/kg
Max 1 köp/hushåll
25:-
3 för
TVÄTTSERVETTER
Pampers 63 p
JÄMFÖRPRIS 0,40/st
24.
95
/förp
TVÄTTMEDEL
Neutral flytande 1l
Pulver 900g
JÄMFÖRPRIS 1,08-1,50/l
26.
95
/förp
24.
95
/förp
SKÖLJMJUK
Neutral 1l
JÄMFÖRPRIS 24,95-1,00/l
• DEO ROLL ON
• DEOSPRAY
Garnier mineral 50–150 ml
24.
95
/förp
• SHAMPOO
• BALSAM
Fructis 200–250 ml
JÄMFÖRPRIS 79,80-99,75/l
19.
95
/förp
STYLING
Fructis 75-250 ml
JÄMFÖRPRIS 119,80-399,33/l
29.
95
/förp
KYCKLINGBRÖSTFILÉ
Guldfågeln 1 kg
JÄMFÖRPRIS 79,95/kg
79.
95
/förp
HUSHÅLLSOST
Wernerssons ca 1 kg
• 17% • 26%
49.
95
/KILOT
26.
95
/förp
PURE JUICE
1 l • Apelsin • Äpple
• Ananas • Pink grape
JÄMFÖRPRIS 17,50/l
35:-
2 för
CREME FRAICHE
Yoplait 2 dl, olika sorter
JÄMFÖRPRIS 37,50/l
Max 2 köp/hushåll
15:-
2 för
25:-
2 för
FALUKORV
Scan 800 g
JÄMFÖRPRIS 31,19/kg
/förp
24.
95
30:-
2 för
BARNENS GRILLKORV
Lithells 400 g
JÄMFÖRPRIS 37,50/kg
• RÖDA PÖLSER
• WIENERPÖLSER
Göl, 375 g
JÄMFÖRPRIS 53,33/kg
40:-
2 för
DANSK SALAMI
Ingemar Johansson
Skivad 500 g
JÄMFÖRPRIS 49,90/kg
/förp
24.
95
SMÖRGÅSPÅLÄGG
Lönneberga 90-120 g
JÄMFÖRPRIS
145,83-194,44/kg
35:-
2 för
/KILOT
KALKONBRÖSTFILÉ
Ingelsta kalkon
109:-
MJUKOST
Fjällbrynt 400 g i ask,
olika sorter
JÄMFÖRPRIS 67,38/kg
PIZZADEG XXL
Sara Lee 550 g
JÄMFÖRPRIS 31,81/kg
35:-
2 för
12 • City Koll CITY • MÅNDAG 21 MARS 2011
Bli SamtalsTerapeut!
www.contar.se
Contar bedriver grundläggande psykoterapi-
utbildning (steg 1). Med inriktning på familjeterapi,
anhörigfrågor eller beroendefrågor.
Läs mer på www.contar.se
eller ring 08-462 98 14
9.800
08-761 30 00
SPIKADE PROVET. Högskoleprovet närmar sig, precis som provnerverna. Men det gäller att hålla huvudet kallt. “Låt inte provet
styra dig och försök att inte stressa, det är då man gör fel” säger 2,0- studenten Sophie Ollén. FOTO: SOFIA RUNARSDOTTER
2,0 – hur lyckas man med
det?
– Det mest självklara är
att öva på gamla prov. Man
måste lära sig att sätta sig
in tankesättet och hur man
ska resonera. Det är ett
ganska speciellt sätt att
tänka. Nog-delen, den lo-
giska, är inte direkt som
matten i skolan. Man mås-
te lära sig knepen!
Hur har högskoleprovet
hjälpt dig?
– Jag pluggar till läkare
och det är tack vare hög-
skoleprovet som jag kom
in. Det är en perfekt andra
chans att komma in på sin
drömutbildning!
Många tänker nog att hög-
skoleprovet inte är för
dem?
– Det kan så klart vara
svårt att lära sig tänka an-
norlunda. Men genom att
förbereda sig och framför
allt genom att bli medveten
om sina styrkor och svag-
heter kan man ”anpassa”
provet efter en själv. Bara
för att en viss text kommer
först så behöver du inte
läsa den först, till exempel.
Om man vet med sig att
man är jättedålig på koor-
dinatsystem så kan man
spara dem till sist. Det är
inte bra för motivationen
under resten av provet att
börja med det man är mest
osäker på.
Du är högskoleprovscoach,
vad innebär det?
– Jag är med och håller i
en förberedande kurs inför
högskoleprovet. Det består
av en allmän kurs, en mate-
matikkurs och en teorige-
nomgång. Då går vi igenom
provet, man får öva och jag
berättar om specialknepen
som ger dig 2,0.
LOVISA CULLHEIM
koll@city.se
PROVDAGS Vässa pennan. Snart är det
högskoleprov. City möter 21-åriga Sophie
Ollén som skrivit maxpoäng och nu är
högskoleprovscoach i Stockholm.
Jodå, du
kan också
få 2,0
q Öva, öva öva. För att göra
bra på provet så måste man
gå igenom de gamla proven.
q Ta det i din takt! Tänk på
att du inte måste göra provet
från början till slut. Bestäm
själv var du börjar och slutar.
q Nervös inför
provet? Här får
du hjälp:
Sophie Ollén är
coach på Upgra-
des educations förberedan-
de högskoleprovs-kurs som
arrangeras i helgen. Kursen
kostar 2 495 kronor och hålls
i Wennergren center på Svea-
vägen.
q Högskoleprovet hålls den
2 april och kostar 350 kro-
nor.
q Gamla prov hittar
du på: www.studera.
nu, www.provtips.nu.
SOPHIE TIPSAR
KOLL
TELEFON: 08-736 53 00
MEJL: KOLL@CITY.SE JOBB q UTBILDNING q LIVSSTIL q RESA
KARRIÄR UTBILDNING
och slutar. q Högsk
2 april oc
no
q
SOPHIE OLLÉN
Ålder: 21. Bor: Uppsala. Gör: Pluggar till läkare. Familj: Bor med mamma och katt. Aktuell: Lär ut hur man får 2,0 på Högskoleprovet.
FOTO: STOCK.XCHNG
De senaste
60 åren har
överlevnaden
i cancer
fördubblats.
Vi tänker besegra cancer.
Vill du vara med?
CITY • MÅNDAG 21 MARS 2011 Annonsbokning 08-586 480 49 Mail: kurs@city.se Kurs • 13
Utbildningen för dig som vill bli civilingenjör
med kunskap om människokroppen,
och vill kombinera medicin och teknik
redan från dag ett.
Ny unik civilingenjörsutbildning i
MEDICIN OCH TEKNIK
Läs mer på www.lth.se
Där kan du även hitta information
om LTHs andra utbildningar
Plugga på Försvarshögskolan?
Det gör vi!
Välkommen till Försvarshögskolan
ÖPPET HUS
23 MARS KL 15–18.30
Vi finns på Drottning Kristinas väg 37, T-bana Tekniska högskolan
För mer information se www.fhs.se/oppet-hus
YH i Enköping
Ventilationsingenjör –
inriktning inomhusmiljö
Sista ansökningsdag
15 april!
Läs mer på:
www.yh.enkoping.se
Kvalificerad yrkeshögskoleutbildning, 400 yh-poäng, 2
år. Ingenjörsutbildning som sammanför miljö, hälsa och
högkvalitativ ventilationsteknik. Hela utbildningen bedrivs
med digitaliserat utbildningsmaterial på bärbara datorer.
De studerande kommer bl a lära sig projektera, leda
projekt, montera och effektivisera samt produktutveckling,
ritningsläsning och ritkunskap i Autocad. Lärande i arbete, LIA,
26 veckor. Utbildningen genomförs i ett nära samarbete med
Svensk Ventilation och Ventilationscentrum i Enköping samt ett
flertal ledande företag inom branschen.
Vår adress är: Yrkeshögskolani Enköping
Källgatan 6, 749 35 Enköping, tel: 0171-62 50 75
HALLÅ DÄR ...
… Theresa Traoré Dahlberg, regissör, vars dokumentär ”Taxi
sister” har premiär på årets Cinemafrica-festival.
Vilka är Taxi sisters?
– Kvinnliga taxichauf-
förer i Dakar, i Sene-
gal. Det började som
ett statligt projekt för
att uppmuntra kvinn-
liga entreprenörer. Nu
finns 15 kvinnliga taxi-
chaufförer – mot
15 000 manliga. Fil-
men handlar framför
allt om Boury, som för-
sörjer sig och hela sin
familj på att köra taxi.
Hur hittade du henne?
– Via en kompis som
bor i Dakar.
Varför gjorde du
filmen?
– Ett viktigt skäl var
att ge en mer nyanse-
rad bild av Västafrika,
ofta ser man bara ex-
trema katastrofer där-
ifrån. Boury är en kvin-
na som har gått emot
många normer, men
det handlar ändå om
ett vardagsliv.
Hur tas de kvinnliga
chaufförerna emot i
Dakar?
– Resenärerna är
mest positiva. I vissa
fall hejar de på när de
får syn på en bil. Men
vissa manliga taxi-
chaufförer är avund-
sjuka på all uppmärk-
samhet de får. Det
händer att de kör in i
deras bilar och vägrar
lämna företräde.
JENNY DAMBERG
jenny.damberg@city.se
Theresa Traoré
Dahlberg.
q Den afrikanska
filmfestivalen Ci-
nemafrica pågår
onsdag 23/3 till
måndag 28/3.
q Totalt visas 43
filmer. Bland dem
märks ”A screa-
ming man”, belö-
nad med juryns
pris i Cannes 2010,
och ”Outside the
law”, om den alge-
riska självständig-
hetskampen.
q ”Taxi sister”
visas på Bio Rio,
lördag 26/3 kl 15.
q Se Cinemafri-
ca.se för fullstän-
digt program.
Ur ”Taxi sister”.
CINEMAFRICA
Bli en hjälte!
Skicka “bris50” i ett SMS till 729 09 och skänk 50 kr
till BRIS verksamhet.
90 15 04 -1 bris.se
CITY • MÅNDAG 21 MARS 2011 14 • Jobb
Mår du dåligt över världens orättvi-
sor, miljöproblem och trafficking?
Känns det hopplöst, som att du inte
kan göra något? Tänk om! Du behö-
ver inte borra brunnar i Afrika eller
skänka miljoner du inte har – du kan
också bidra till ett bättre samhälle
genom att jobba i ditt eget lilla före-
tag. Det menar Arne Forstenberg,
som driver intensivkursen ”Socialt
entreprenörskap – business for
good” i ett samarbete mellan Folku-
niversitetet i Stockholm och Social
entrepreneurship forum, SE-Forum.
Arne Forstenberg är själv social en-
treprenör, vd och grundare av Glo-
balFOCUS, en miljöorienterad pro-
jektplattform som arbetar för att lösa
hållbarhetsproblem i Kina, Sverige
och andra länder.
Varför blev du en social entreprenör?
– Jag var basketspelare förr. Det
var allt jag gjorde. En dag kände jag
”det här är inte rätt sport” – Sverige
är skitdåliga på basket – och funde-
rade över vad jag ville med mitt liv.
Jag hade en livskris, och ville göra
världen bättre. Jag gav mig själv tio
år att hitta en plattform för vad jag
skulle göra. Det tog ett tag att inse
vad jag var: en social entreprenör!
Vad gör du för gott i världen då?
– Syftet med GlobalFOCUS är att
visa hur man kan lösa olika håll-
barhetsproblem. Vi designar, ut-
för och möjliggör innovativa
projekt världen över – till exem-
pel en entreprenörstävling i Sve-
rige och en kortfilmsfestival i
Kina. Jag har dessutom föreläst om
projekten i över tio länder.
Hur får man ekonomi i att göra gott?
Kan du försörja dig?
– Ja, och jakten på en fungerande
affärsmodell är viktig. När man bry-
ter ny mark, inte är anställd, och vill
göra världen bättre, står man inför
stora utmaningar. Det finns goda ex-
empel – folk som blivit miljardärer
på att arbeta med lösningar på globa-
la hållbarhetsfrågor.
Kursen kostar ändå 3 575 kronor, för
fem gånger – kommer den att ge nå-
got för goda entreprenörer som har
svårt att försörja sig?
– Ja! Det är viktigt att det sociala
entreprenörskapet håller ekono-
miskt, över tid. Man ska inte slita ut
sig själv. Så en av de stora frågorna vi
ska lösa under kursen är finansie-
ringen. Kursen handlar mycket om
goda exempel, och det kommer en
del andra sociala entreprenörer som
kämpat ett tag, och kan dela med sig
av sina framgångar och misslyck-
anden. Jag tror att allra bäst lär
man sig socialt entreprenörskap
genom att göra, sätta i gång.
Du säger att det här är framtiden?
– Ja, absolut! Även om Sverige lig-
ger lite efter, så växer det sociala en-
treprenörskapet i världen, USA, Stor-
britannien, Indien och Bangladesh.
Vi står inför stora globala utmaning-
ar och många av samhällets gamla in-
stitutioner behöver nya aktörer för
att komma med lösningar på proble-
men. Det är toppen när de äldre insti-
tutionerna kan samarbeta med de
nya, hungriga entreprenörerna – som
jag gör nu, som arbetar med Folk-
universitetet. Då blir det klockrent
att samarbeta med en liten förening
som SE-Forum.
Blir man lyckligare av att vara social
entreprenör?
– Ja. Lycka för mig är, bland annat,
att göra meningsfulla saker och känna
sig behövd. Jag känner i alla fall stort
hopp inför framtiden. Men det är inte
läge att slå sig till ro och vara nöjd. Det
finns mycket gott kvar att göra.
Arne vill göra världen bättre
När
man
bryter ny
mark, inte
är anställd,
och vill göra
världen bät-
tre, står man
inför stora
utmaningar.
Arne Forstenberg,
social entreprenör.

LÄS MER
OM ARNE FORSTEN -
BERGS FÖRETAG PÅ
WWW. GLOBALFOCUS.NET
VÄLGÖRARE. Arne Forstenberg är entreprenör och har startat en kurs i socialt entreprenörskap. ”Det finns mycket gott kvar att göra”, säger han.
BASKET-EX Att göra gott
genom sitt arbete är en
trend i tiden. Det är Arne
Forstenberg, 31, social en-
treprenör, övertygad om.
Så övertygad att han har
startat en kurs i socialt
entreprenörskap.
– Det här är framtiden,
säger han.
ANA
UDOVIC
koll@city.se
ARNE FORSTENBERG
Ålder: 31 år. Familj: Flickvän. Bor: Årsta.
Gör: Social entreprenör, vd för Global-
FOCUS som arbetar med miljöfrågor. Ut-
nämndes 2008 till ”Framtidens ledare” av
Junior chamber international.
KARRIÄR JOBB
3
tecken på att den
sociala med vet en -
heten är en trend i ti-
den:
1 De senaste åren har
företagens ekonomiska
bidrag till välgörenhet
nästan fördubblats.
2 Att kanal 5:s pro-
gram ”Den hemliga mil-
jonären”, om baddräkts-
miljonären som vill göra
gott hade nära en halv
miljon tittare första pro-
grammet.
3 Att antalet unga som
vill arbeta som volontä-
rer ökar stadigt (Volon-
tärbyrån har just nu
över 25 000 volontärer,
de flesta unga).
EN TREND
I TIDEN
DE FÖRELÄSER
Några av de sociala
entreprenörer som
kommer att föreläsa
på kursen är:
q Sara Wallén, grun-
dare av företaget ”Mju-
ka flytten”, som hand-
lar om hur man kan
underlätta för barn
som måste flytta ofta.
Sara är själv diplomat-
barn och har egen er-
farenhet av identitets-
problem som drabbar
barn som flyttar myck-
et.
q Maja Frankel, som
med företaget ”Fram-
tidsboxen” hjälper
unga och politiker att
förbättra sin kommun.
q Josefin Uhnbom,
som med företaget
”Food for thought” vill
förändra samhället
med hjälp av mat! F
O
T
O
:

L
A
U
R
A

M
E
N
D
E
L
I
N
CITY • MÅNDAG 21 MARS 2011 Annonsbokning: 08-588 977 71 Mail: city@hrnorth.se Jobb • 15VI BEMANNAR VÅRDEN MED GLÄDJE
Är du sjuksköterska
och vill vidare
i karriären?
Välkommen på karriärkväll till
Bishop Arms, Vasagatan 7
tisdagen den 22 mars kl 16-19
Vi bjuder på dryck med tilltugg.
För dig som har minst 2 års
erfarenhet som sjuksköterska.
V
i b
ju
d
er
p
å SP
A
p
å
Sätrab
ru
n
n
!
Nordisk Säljare/Produktchef
Tillsammans med vårt engelska produktbolag kommer vi att öka våra
marknads- och försäljningsaktiviteter mot kunder inom Bredbandsutbygg-
nad respektive Datacenter i Norden. Som ett led i denna satsningen söker
vi en Säljare/Produktchef som ska se till att vi lyckas med detta. Ring
Donald Mannerdahl 08-446 19 60 eller besök www.hellermanntyton.se
www.mannerdahl-rekrytering.se
LAN & WAN
HellermannTyton AB är ett helägt dotterbolag till HellermannTyton koncer-
nen. Koncernen har företag i 34 länder och omsätter c:a 4 miljarder SEK.
HellermannTyton AB, med huvudkontor i Järfälla, består av dotterbolag i
Norge och Ryssland samt filialer i Finland och Danmark.
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Läs mer på www.stockholm.se/jobb
STOCKHOLMS STAD SÖKER
Expert inomhusmiljö
Med siktet inställt på stockholmarnas inomhusmiljö
Vill du arbeta med komplicerade inomhusmiljöfrågor och har erfarenhet av att utreda fuktskador?
Vill du vara vårt bollplank och föra oss framåt inom områdena fukt, byggnadsteknik och ventilation?
Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete som avdelningens expert på inomhusmiljö.
Ytterligare upplysningar: Enhetschef Petra Skärlina Fogelsjöö, 08-508 28 958 eller på
www.stockholm.se/jobb
Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2011


Läs mer om tjänsten på www.varljus.se
Akut- och utrednings-
institutionen Ransätra-Klingsta
söker familjeutredare
Stena Fastigheter är en av Sveriges största privata fastighets-
ägare. Vi äger och förvaltar totalt 2,1 miljoner kvadratmeter
fördelat på 23 600 bostäder och 2 700 lokaler i Göteborg, Malmö
och Stockholm samt Lomma, Lund och Uppsala.
Fastighetsvärdar
På stenafastigheter.se kan du läsa mer om tjänsten och lämna
din ansökan märkt ”Fastighetsvärd” senast 25 mars. Du kan
också skicka den direkt till jobbansokan.fastigheter@stena.com.
Stena Fastigheter Stockholm AB söker
En självständig och utåtriktad roll i
något av våra bostadsbestånd
Box 16144 103 23 Stockholm Tel 075 24 15 000 www.stenafastigheter.se
NeonatalverksamhetenvidKarolinskaUniversitetssjukhuset är enav landets största. Vi Ɵllgodoser vård och omvårdnad av nyfödda
sjukaeller prematurabarni omedelbar anslutningƟll födelsen.
Neonatalverksamheten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus söker
Specialistsjuksköterskor
Neonatalverksamheten bedriver en högteknologisk vård och omvårdnad med barnet och familjen i cenrum.
Vi arbetar i tvärprofesionella team och bedriver forskning i världsklass inom medicin och omvårdnad. Vår
verksamhet befinner sig på tre sjukhus i Stockholms Län, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Solna
samt vid Danderyds sjukhus. Varje sektion har sin specifika profil.
Neonatalverksamheten befinner sig i ständig utveckling. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling inom
omvårdnad. Hos oss har du möjlighet att ta del av vårt introduktionsprogram för samtliga nyanställda sjuksköter-
skor. Nästa introduktionsprogram startar i september 2011
För närmare information kontakta: Vårdchef Danderyd Margareta Svensson tel:08-655 61 11,
Vårdchef Huddinge Wenche Ervanius tel:08-585 875 72, Vårdchef Solna Pia Lindberg tel:08-517 733 71.
Välkommen med din ansökan senast 2011-04-04
Ansök och läs mer på www.karolinska.se/jobb
www.karolinska.se
VI ÄR DEL AV
STOCKHOLMS
LÄNS LANDSTING
Fastighetsingenjör
Bygg
www.fortv.se/jobb
Sveriges största fastighetsägare
söker framtidens medarbetare
Till Fastighetsenhet Södertörn med
placering i Berga söker vi:
CITY • MÅNDAG 21 MARS 2011 16 • Jobb Annonsbokning: 08-588 977 71 Mail: city@hrnorth.se
Assistent
för en tjänst heltid dag sökes!
Vi söker assistent till en 7 årig tjej
boende i Bromma. Flickan har
missbildningar på mat och
luftstrupe, detta innebär att hon har
en trachealkanyl och sondmatas
med j-sond. Hon använder
teckenstöd i sin kommunikation.
Arbetet innebär att vara med flickan
i skolan och även på andra
aktiviteter. Det är ett krav att du har
körkort samt kunskap i tecken!
Tjänsten är dagtid, mån-fre
07.30-15.30 och vi söker någon
som kan börja i augusti efter
överenskommelse. Flickan är
mycket infektionskänslig så vi ser
helst att du som söker inte har
småbarn.
Vid intresse: Sänd in din ansökan
tillsammans med CV till;
linnea.krig@assistansia.se
Socialsekreterare
till Utredningsenheten
långt ifrån lagom
BOTKYRKA KOMMUN SÖKER
Vi stärker bemanningen
för en stabil personalsituation
Läs mer på www.botkyrka.se
TioHundra i Norrtälje är en unik samverkansmodell i Sverige
med ett samlat grepp om all vård och omsorg i kommunen.
TioHundra verkar för att kunna tillgodose medborgarnas
behov av effektiva helhetslösningar i ett gränslöst samarbete
över de gamla kommun- och landstingsgränserna.
TioHundra-förvaltningen söker en strategisk kvalitetsutvecklare med placering inom
avdelningen för Styrning och uppföljning.
Vi söker en strategisk kvalitetsutvecklare som ska vara avtalsansvarig inom äldreomsor-
gen. Som strategisk kvalitetsutvecklare ansvarar för ett antal avtal med utförare inom
äldreomsorgen. Detta innebär att du självständigt ska:
•Göra bedömningar av det samlade vård- och omsorgsbehovet i kommunen
Handlägga avtalsarbetet, vilket innebär att du skall genomföra förhandlingar med
utförare, tillsammans med upphandlingsexpertis genomföra upphandlingar, följa upp
avtal, utredningsarbetet m.m.
•Föra dialog med utförarna om verksamheten och dess utveckling
•Tillsammans med avdelningens ekonomer samarbeta kring avtalsområdets budget- och
bokslutsarbete.
För frågor kontakta avdelningschef Kristian Damlin, 0176-717 94.
För mer information, se Lediga Jobb på www.norrtalje.se
Säkerhetsresurs i Stockholm AB startade år 2000 och vår målsättning är att till
våra kunder leverera högkvalitativa säkerhets- och teletekniska installationer
och aktivt medverka till en optimal teknisk och ekonomisk lösning.
• Servicetekniker
Vi söker Dig som har flerårig erfarenhet av servicearbete och felsökning av säkerhets-
anläggningar och som kan arbeta självständigt med de vanligaste förekommande
produkterna på marknaden. Du ska arbeta med revision, service, åtgärd av felanmälan
och underhåll av anläggningar vid behov.
• Larmtekniker
Vi söker Dig som har flerårig erfarenhet av säkerhetsinstallationer och som kan arbeta
självständigt med de vanligaste förekommande produkterna. Du ska arbeta med
installation av enklare eller mer komplexa anläggningar inom inbrottslarm, passersystem
och brandlarm.
Vi tar emot ansökan via jonas.siljestrom@sakerhetsresurs.se
Läs mer om oss på www.sakerhetsresurs.se
Nu söker vi en duktig erfaren och allround
Bilmekaniker
för fast anställning.
Skicka din ansökan till urban.lindell@motordepan.se
Motordepån är en allbilverkstad med tillhörande däckverkstad. Vi är en toppmodern fullservice anläggning. Högteknologi har
med tiden blivit e måste för a hänga med i utvecklingen av bilar och tillbehör, vilket passar oss utmärkt då vi sedan många år
fokuserat på just högteknologi och investerat i utrustning och utbildning. Vi arbetar med service och reparationer av alla bilmärken.
Se vår kampanj på www.emperator.se/city
80% i jobb
inom 6 veckor
Jobbcoaching på riktigt
SolTech Energy söker
TAKLÄGGARE/SNICKARE/MONTÖRER
Är du takläggare och intresserad av att jobba i ett internationellt
framtidsföretag inom solenergi?
Skicka gärna ditt CV/intresseanmälan via mail till:
christer.larsson@SolTechEnergy.com
www.SolTechEnergy.com
CITY • MÅNDAG 21 MARS 2011 Resor • 17
Ordinarie pris 749:-.
Nu till prova-på-pris!
Recept med nyttiga och näringsberäknade
måltider. Priset gäller för 5 middagar för
4 personer. Fraktfritt. Beställ enkelt redan
idag på linasmatkasse.se och ange din
rabattkod: CIYTY
Lina Gebäck
Dietist
www.linasmatkasse.se
Fler resor i katalogen eller på
www.larssonsresor.se
Ring: 08-34 82 00
Odengatan 96, Stockholm
Härliga Påsk & Vårresor!
Konstrundor på Österlen och runt Fryken
VästgötaPåsk med tranor
Hollands Tulpaner
Franska Rivieran
Mainau/ Bodensjön
Skagen/ Bornholm
Svenska Pommern
Istanbul
RESA HIT
q Miljövänligast med tåg. Från Malmö tar resan ca fem
timmar. Sök tider och priser på www.bahn.de.
Flyg med Lufthansa eller SAS från Arlanda från 1 003 kr t/r.
BO
BUDGET: SUPERBUDE
q Välj rum efter favoritfärg (grön?) och budget, från
vandrarhemsstandard till dubbelrum med eget badrum.
Dubbelrum från 590 kr. www.superbude.de
MELLAN: HOTEL WEDINA
q Be att få ett rum i det gröna huset. ”Har du skrivit en
bok får du bo en natt gratis, i utbyte mot ett signerat ex-
emplar”. Dubbelrum från ca 1200 kr.
www.wedina.de
LYX: THE GEORGE HOTEL
q Anglofilt designhotell i gaykvarteret
St George, 15 minuter från tågstatio-
nen. Dubbelrum från 1350 kr. www.thegeorge-hotel.de
RESA TYSKLAND
FREDAG
Kväll
WEEKENDPEPPA
q Kickstarta helgen på taket
till Hotel the George (Barcast-
rasse 3), som lockar med ekva-
tionen god mojito plus stora
soffor plus utsikt över Aussen-
alster. Fortsätt till någon av
restaurangerna längs Lange
Reihe, huvudgatan i Ham-
burgs Greenwich Village.
LÖRDAG
Morgon
TA EN KAK-FRUKOST
q Anrika Café Gnosa (Lange
Reihe 93) har magnifik kakdisk
och frukost fram till 16. Vill du
maxa rekommenderas sektfru-
kosten med brödkorg, ost, skin-
kor, fruktsallad och bubbel.
22,50 euro för två.
Förmiddag
FORTSÄTT FROSSA
q I närliggande delikatessbuti-
ken Mutterland (Ernst-Merck-
Strasse 9) kan du fortsätta
frossa – eller bara förköpa dig
på ekologiska viner, långkokta
marmelader och andra ät- och
drickbara tyska souvenirer.
CYKLA GRATIS
Upptäck Hamburg på två hjul.
De röda ”Stadtrad”-cyklar
som finns utstationerade på
flera platser i staden är gratis
att hyra de första 30 minuter-
na.
www.stadtradhamburg.de
SHOPPA LOSS
q Marktstrasse är en av Ham-
burgs mysigaste shoppinggator,
kantad av second hand, lokal
design och brokiga kaféer. Här
ligger också Fein, Hamburgs
mest ekologiska modebutik.
Liksom Inga Thomas butik
med handsydda och skinnfria
skor, 30-talsvurmande Herr
von Eden och U2, med stans
mest välsorterade sortiment av
begagnade väskor och skor.
www.karolinenviertel.de
Lunch
ÄT EN WÜRST
q Klipp en miljöanpassad cur-
rywurst på den ekologiska
snabbmatsrestaurangen Waku
Waku (Schauenburgerstrasse
55–57). På menyn finns även
thailändska grytor, japansk
teriyaki och österrikisk kaiser-
schmarrn.
Eftermiddag
HÄNG I PARKEN
q Smält maten och storstaden
i parken Planten un Blomen,
Hamburgs grönaste oas. Lukta
på blommorna, spatsera i den
japanska trädgården och landa
i tehuset.
Kväll
CRUISA REEPERBAHN
Gör en repa i ett av Europas
mest oanständiga kvarter, Ree-
perbahn, bara för att ha sett
spektaklet. Hämta dig på något
mindre skabröst, som vinbaren
St Pauli Weinclub, futuristiska
hotellbaren East eller retromy-
siga 3-Zimmer Wohnung.
SÖNDAG
Morgon
BRUNCHA EKOLOGISKT
q Stans ekovänligaste brunch
(med dessertbuffé!) serveras
på Schanzenstern (Bartels-
strasse 12) i hippa Schanzen-
viertel. Faller du i matkoma
finns även rum för uthyrning.
Förmiddag
SPANA LÄNGS KAJEN
q HafenCity är ett byggpro-
jekt av megalomaniska mått.
Området växer fram mellan de
historiska hamnkvarteren och
floden Elbe och är som gjort
för en söndagspromenad
bland avantgardistiska höghus,
museer och restauranger. Mest
spektakulär är Elbe philhar-
monic Hall, Hamburgs nya
landmärke.
ANNIKA GOLDHAMMER
DOLD TALANG Trendiga restauranger,
spektakulär arkitektur och legendariskt
nattliv – trots det är Hamburg en onödigt
bortglömd weekendstad.
City guidar till en grön helg i 2011 års
miljöhuvudstad.
HELGUTSIKT. På Hotel the Georges takrestaurang har man god utsikt över sjön Alster som faktiskt är konstgjord och ett resultat
av att man dämde upp floden för att kunna driva två kvarnar. Sjön bildades mittemellan. FOTO: THE GEORGE
TA DIG TILL OCH
SOV GOTT I HAMBURG
City guidar
dig till världens
roligaste städer.
Denna vecka:
HAMBURG
mot ett signerat ex
t
h t l d
Hotel the George.
”Stadtrad” cyklar.
Ekologisk weekend i Hamburg
MILJÖSTADEN
Miljöhuvudstad 2011
q Vid årsskiftet tog Hamburg över stafettpinnen från
Stockholm som Europas miljöhuvudstad. Läs mer om vad
som händer under året på hamburggreencapital.eu.
k
k
2
F
F
q
k
S
f
Mutterland.
F
O
T
O
: M
U
T
T
E
R
L
A
N
D
F
O
T
O
: C
O
R
N
E
L
I
U
S
K
A
L
K
Hafencity.
F
O
T
O
: A
N
N
I
K
A
G
O
L
D
H
A
M
M
E
R
F
O
T
O
: T
H
E
G
E
O
R
G
E
Om du håller med är
du välkommen som
medlem i Röda Korset.
För bara 200 kr stöder
du oss i ett helt år.
Pg 900 807-9
www.redcross.se
Vi behöver dig!
Ingen människa
ska behöva
utsättas för
diskriminering,
förtryck, tortyr,
isolering,
krig, svält eller
mobbning.
18 • Livsstil CITY • MÅNDAG 21 MARS 2011
Fiskpedikyrens lokaler lik-
nar först ett helt vanligt spa:
mjuka frottéhanddukar,
vilsamma korgstolar och
dov belysning. Men pedi-
kyrrummet skiljer sig mar-
kant från det vanliga – där
står ett stort akvarium, och
vid dem två fåtöljer på höga
socklar.
Locket till akvariet lyfts
av, och framsimmandes
kommer massor av små,
svarta fiskar. Jag fegar ur
totalt, men min medtestare,
Ala, 30, stoppar modigt ner
sina fötter i akvariet.
– Det bubblar ungefär
som kolsyra på fötterna,
förklarar hon och rekom-
menderar mig att inte tän-
ka på att det är fiskar som
nafsar på fötterna med sina
tandlösa munnar.
ÄGAREN, MIMMI NORDQUIST,
29, förklarar att det kom-
mer att kännas som mest
underligt de första tio se-
kunderna.
Jag stoppar ner fötterna.
De små fiskarna kastar sig
mot dem. Den pirrande
känslan är inte helt behag-
lig först. Men efter en stund
släpper faktiskt känslan
och fiskarnas mumsande
blir mer som att ha myror i
benen – fast utanpå.
– De här fiskarna, kangal
garra rufa, gillar bara död
och skadad hud. Därför blir
deras nafsande som en
skrubb av huden, och de
gör den väldigt mjuk, för-
klarar Mimmi Nordquist.
Fiskarna har ett enzym i
munnen som tar bort döda
hudceller. Fiskarna kan
också få bort förhårdnader,
även om man kan behöva
gå några gånger för att få
bort dem.
Vad äter de när de inte äter
på folks fötter?
– De får två proteinrika
mål mat om dagen. Det här
är mer som godis för dem,
säger Mimmi.
Mellan varje behandling
får fiskarna vänta i två tim-
mar för att få i gång aptiten.
Fiskarna lever i tre – fem år
och kan bli tio-tolv centi-
meter långa.
– De större är för klien-
ter med psoriasis. Psoriasis
innebär att hudcellerna de-
lar sig för snabbt och fiskar-
na hjälper till där eftersom
de har ett ämne i munnen
som hindrar celler att dela
sig för snabbt.
FISKPEDIKYREN ÄR nyöpp-
nad, men inom kort kom-
mer pedikyren att utökas
med manikyr, och längre
fram planerar Mimmi
Nordquist att erbjuda hel-
kropps- och ansiktsbe-
handling.
NÄR DET GÅTT NÄRA en
timme lyfter jag och Ala
fötterna ur akvariet, får fot-
massage och fötterna in-
smörjda med kräm.
– Fötterna känns väldigt
lena, säger Ala.
Hon gillar idén att an-
vända sig av naturen för
skönhetsbehandling, och
visst – naturligare än så här
kan det inte bli.
Jag måste hålla med om
att det funkar, fötterna blir
lena som på en bebis. Fis-
karna var bra på sitt jobb,
även om de bara betraktade
våra fötter som godis.
ANA UDOVIC
koll@city.se
Hitta hit
Fiskpedikyr, Wallingatan 35,
T-centralen, fiskpedikyr.se.
Fishy! De fixar lena fötter
MELLANMÅL. Fiskpedikyr kommer från Turkiet, men har spritt sig till Asien. Mimmi Nordquist har 750 fiskar, men menar att omkring 200 per fotpar är lagom. En behandling för två personer,
på 60 minuter, kostar 490 kronor. FOTO: SOFIA RUNARSDOTTER
LIVSSTIL HÄLSA
CITY TESTAR Chokladinpackning, infra-
rött ljus, kaviarbehandling ... till listan över
knäppa spabehandlingar kan nu läggas:
fiskpedikyr. Just det, vi pratar alltså om
pedikyr som utförs av – fiskar.
INFRARÖTT LJUS
q Infraföd värmebehandling
Besökaren ligger på en bädd
och omges av infrarött ljus,
som ska förbättra immunför-
svaret och lindra spänningar
och smärta i muskler och le-
der.
Yasuragi Hasseludden, www.
yasuragi.se ligger på Hamn-
dalsvägen 6. Buss 417 från
Orminge – men du kan också
ta Waxholmsbåten till Hassel-
udden.
Kostnad: 450 kro-
nor för 40 minuters
behandling.
KAVIAR
q Ansiktsbehandling
med kaviar. Dyr ka-
viar ska inte stoppas i
munnen, utan runt-
omkring: Stureba-
det erbjuder en an-
siktsbehandling
med kaviar, där ”exklusiva ca-
viarprodukter” sägs strama
upp, förfina och återfukta hu-
den, och hjälpa mot åldrande.
Len, frisk och lysande ska hu-
den bli. Men kostar det så
smakar det.
Kostnad: 1 970 kronor för
80 minuter (dyrare på hel-
gen).
Sturebadet, Sturegallerian
36, Östermalmstorg,
www.sturebadet.se.
CHOKLADMASSAGE
q Dagspaet Roslags spa er-
bjuder ”hot chocolate mas-
sage”, en helkroppsmassage
med varm choklad, som inne-
håller 85 procent kakao.
Kostnad: 800 kronor för
50 minuter.
Roslags spa, Roslagsgatan
32, S:t Eriksplan,
roslagsspa.se.
KOPPNING
q På Storkyrkobadet, char-
migt gammalt badhus i Gamla
stan, erbjuder man förutom
klassisk massage även ”kopp-
ning”, alltså att man lägger
koppar i glas på väl valda stäl-
len på huden. Det ger lite sam-
ma effekt som massage,
sätter fart på blodcirkulatio-
nen och rensar ut slaggpro-
dukter, och kan hjälpa mot
värk. En behandling på Stor-
kyrkobadet kostar 150 kronor
för 20 minuter.
Svartmangatan 20-22,
Gamla stan,
storkyrkobadet.se.
ANDRA UDDA SPABEHANDLINGAR
Traditionell koppning i Kina.
Annan kaviar.
T
T
T
F
O
T
O
: A
L
A
N
N
A
R
A
L
P
H
q Doctor Fish Spa på
Östermalm. Pedikyr kostar
450 kronor/person, mani-
kyr 295 kronor (30 minu-
ter, 60 minuter för två).
Riddargatan 36, Öster-
malmstorg, doctorfishspa.
se.
FLER FISKAR
T
T
CITY • MÅNDAG 21 MARS 2011 Annonsbokning 08-586 480 28 Mail: livsstil@city.se Livsstil • 19
Terapi
Contar
Terapeuterna
Kognitiv terapi och
samtal
Läs mer på
www.contar.se
Tel: 08-462 98 15
Thaimassage
Oljemassage
Fotmassage
G:a Huddingevägen 424
125 42 Örby
Tel: 0766- 514 102
Buss 161, 163, 165 Hpl Örbyskola
DROP-IN & TIDSBOKNING | VI SÄLJER PRESENTKORT
Öppettider:
Mån-Fre:09:00-20:00
Lördag:10:00-18:00
WANS THAIMASSAGE ÖRBY
WWW.WANSTHAIMASSAGE.SE


08 - 21 91 91
Specialister - Gynekologi
Strandkliniken
GYN
Förlossningsskador
Inkontinens
Sexuell dysfunktion
KIRURGI


08 - 21 91 91
Bröstkirurgi
Strandkliniken
Bodyshape CELLULITER & HUDÅTSTRAMNING
• Stramar åt slapp hud
• Reducerar gropar (celluliter)
• Finare hudton
• Reducering av ödem
ÄRR
• Jämnar ut ärrvävnad
• Ärrvävnaden mjukas upp
• Mindre synliga ärr
HUDBRISTNINGAR
• Finare yta
• Förbättrad hudton
• Mer kollagen
Östermalms
H ouse of B eauty
David Bagares Gata 20, Stockholm
ං-bana Hötorget • Tel. 08-21 39 90
Köp 3
behandlingar
betala för 2 !
M
ånadens
E
rbjudande!
Ring oss idag för
kostnadsfri konsultation!
Klippoteket Hötorget Klippoteket Hötorget
Olof Palmes gata 12 Tel 24 71 07
Just nu har vi ett nytt erbjudande! Just nu har vi ett nytt erbjudande!
Klipp och sling el. färgning
Folieslingor i olika färger inkl. klippning,
oavsett längd på håret.
För endast 699:-
!
MEDTAG
ANNONS
Vi tar hand om din tandvårdsrädsla!
Vi utför: All protetik, amalgamsanering, implantat,
estetisk tandvård under narkos.
Vi är anslutna till Försäkringskassan och Landstinget.
Akut tandvård enligt ö.k. Avbetalningsmöjligheter.
Vill du sova hos tandläkaren?
Det kan du göra hos oss!
ABG Dental Leg. Tandläkare Björn Råstander
Kungsgatan 29, 6tr. 111 56 Stockholm Tel 20 97 49
RATTFYLLERI
p.g.a alkohol
Provtagning och läkarintyg
samt alkolås
ADAM Centret AB
Tel. 08-662 44 40 • Valhallavägen 192
www.adamcentret.se
*) Ränta 0%. Effektiv ränta enl. KoV riktlinjer för ett
lån på 30 000 kr, 24 mån återbetalning, upplägningsavgift 495 kr,
aviavgift 30 kr, blir 3,90%. Registrerad hos Finansinspektionen.
En bröstförstoring
kostar ca. 35 000 kr
du betalar 5 000 kr, vi står för resten
LÅNA 30 000 KR RÄNTEFRITT ! *
Ansök direkt på www.medicalfinance.se
eller ring kundtjänst: 020-51 62 00
Exempel på vad du kan låna till:
Estetisk kirurgi
.
Ögonkirurgi
.
Tandvård
.
Håravfall
Laserbehandlingar
.
Allmän kirurgi
.
m.m.
Tunnhårig ?Håravfall
Hårbottenproblem ?
Det finns hjälp . . .LASER!
60 behandlingar- NU ! 5990kr

LED mot ACNE. 10 ggr
NU! 1500kr
HÅRTRANSPLANTATION
Med den senaste FIT tekniken

Vegagatan 3. Tel 858935
www.tunnharig.nu
LED mot ACNE. 10 ggr
NU! 1500kr
HÅRTRANSPLANTATION
Med den senaste FIT tekniken

Vegagatan 3. Tel 858935
www.tunnharig.nu
Tunnhårig ?Håravfall
Hårbottenproblem ?
Det finns hjälp . . .LASER!
60 behandlingar- NU ! 5990kr

LED mot ACNE. 10 ggr
NU! 1500kr
HÅRTRANSPLANTATION
Med den senaste FIT tekniken

Vegagatan 3. Tel 858935
www.tunnharig.nu
Känner du dig överviktig?
Är du trött på dieter?
Får du inte tid till träning?
Om du kunde få bort över-
flödigt fett på ett enkelt sätt,
skulle du då göra det?
Laserfettsugning ”fettreducering” - Smälter bort fettet
Framtiden är här!
• Nu finns fettförbränningsbehandlingen
som nu sprider sig som en löpeld i hela
världen i Sverige.
• Kavitation-Fettreducering är ett snabbt
och effektivt och framförallt skonsamt
sätt att reducera fett på.
• Medicinska studier visar att Kavitations-
förbränning är lika effektivt som kirurgisk
fettsugning & MYCKET säkrare.
• Behandling med Kavitation är EJ
Kirurgisk och orsakar därför inga skador
på varken hud, blodkärl eller inre organ.
• Kavitation ger inga efterverkningar.
Läs mer på vår hemsida www.solnahalsoklinik.se
eller ring 0739-871 467.
Vi smälter bort ditt fett
FÖRE EFTER 1 BEHANDL.
Tum - Hom Thaimassage
Fredhäll, Stagneliusvägen 33
Öppettider
Vardagar 9-20
Lördag - Söndag 10-18
Telefon
073-769 99 17
stockholmthaimassage.se
Från 350:-/tim
Fräscha upp din hy med
Stay Young - metoden
Skin Consult of Sweden
Odengatan 37
073-985 07 67
www.skinconsult.se
Ring för mer
information!
Före Efter
GRATIS PROVA PÅ!
Stay Young AntiAgeing System
är en icke kirurgisk behandling som:
- lyfter slappa muskler - minskar linjer och rynkor
- ökar kollagennivån med upp till 73%
- hindrar hudens nedbrytning och förtunning
- minskar påsar och mörka ringar runt ögonen
F
ö
r b
å
d
e

m
ä
n
o
c
h

k
v
in
n
o
r!
Håravfall?
Hårersättningar fr.6500:-
Laser behandl i ngar
72 st á 30 mi n 6900: -
36 st á 30 mi n 3900: -
Microneedle roller 450:-
08-648 58 22
Lotta Sandin
Skärmarbrinksv. 43
info@harharmoni.se
www.harharmoni.se
Bröstkirurgi
.
Fettsugning
.
Buk
.
Laserbehandling
mot håravfall
.
Samtliga läkare är specialister
i plastikkirurgi
Bröstförstoring 34.000:-
I behandlingen ingår naturligtvis full narkos,
övernattning, resekostnad (max 2.000 kr),
återbesök och implantat.
Wassana Thaimassage
Thaimassage • Oljemassage • Fot- & nackmassage
Happy Hour 299:-/tim kl. 9–13
Öppet: Mån–fre 9–20 Lör-sön 10–18
För bokning ring 0700-271 566
ං-Hässelby strand,
Persikogatan 38 (Malteholmsskolan)
Permanent
Hårborttagning!
med senaste Ellipse IPL teknologin.
Systemet är kliniskt testat, säkert och
effektivt. Gäller för både kvinnor
och män. Förmånliga priser.
Ring för en kostnadsfri
konsultation!
New Skin
Kungsgatan 48 • Tel: 08-411 77 86 • www.new-skin.se
Etablerad 1998
Armhålor 400 kr
Bikinilinje 400 kr
Hel rygg 1 500 kr
Hela ben 2 000 kr
Gäller t.o.m. 31/3.
Arbetar du
med skönhet,
friskvård
eller hälsa?
Annonsera
under Livsstil i
Stockholm City.
Annonsbokning:
Heidi Hellman
Hybinette
heidi.hybinette@
city.se
tel: 08-58648028
livsstil@city.se
www.city.se
CITY • MÅNDAG 21 MARS 2011 20 • Kultur & Nöje
– Hon är snygg, snygg men fram-
för allt galen. En kvinnlig doma-
re och tja, yrkesmördare – och
det blir bara värre och värre, sä-
ger Monica Bengtsson och drar,
smått besvärad, i ärmarna till
den illgröna tröjan.
Hon sitter i ett källarvalv på
Tegnérgatan, omgiven av högar
av papper. Manuset till Monicas
kriminalroman stirrar tillbaka
på henne. Hennes kurskamra-
ters likaså.
Runt om i Stockholm pågår
liknande möten – skrivarkur-
ser i hur man berättar den per-
fekta, svenska kriminalroma-
nen.
Sören Bondeson, lärare i äm-
net sedan år 1993 tillika författa-
re och poet, håller i sex sådana
denna termin. Under 2000-talet
har efterfrågan bara ökat.
NÄR HAN STARTADE gavs bara
15 kriminalromaner ut i Sverige
varje år.
I dag är siffran betyd-
ligt högre.
Han sitter på kortsi-
dan av bordet med en
whiteboardtavla bakom
sig. I sin jeansjacka,
svarta polo, kortklippta fri-
syr och med sitt korthuggna sätt
att svara på frågor (lite genom
mungipan, sådär) påminner han
om en Gunvald, en Wallander,
eller en mindre mesig Blom-
qvist.
– Den svenska kriminalroma-
nen står och stampar. Det måste
hända någonting; jag vill ha nya
miljöer, nya områden, nya hu-
vudpersoner. Inte samma gam-
la, trötta poliskommissarie, sä-
ger han och tillägger:
– Deckarförfattaren måste
vara före sin tid. Känna var vin-
den blåser, skriva om saker re-
dan innan de har hänt.
BONDESON, SOM undervisat
bland andra Jens Lapidus, Åsa
Larsson och Tove Klackenberg,
känner igen en bra kriminal-
roman när han ser den. Och han
har inte mycket till övers för de
dåliga – eller det ”schablonmäs-
siga”.
– Camilla Läckberg, äh, hon
är bara en soptunna, suckar han
och slår ut med armarna.
Stieg Larsson, författaren till
”Millennium”-trilogin och
den som tog den svenska
deckaren på störst export
under 2000-talet, gillar
han inte heller.
– Jag gör ingen skillnad
mellan honom och Ingvar
Kamprad. Stieg Larsson är lite
som en klassisk Ikea-möbel –
funktionell. Visst, vissa föredrar
att inreda hela sitt hus med Ikea
men det finns också de som inte
vill det.
Bland favoritböckerna märks
Peter Høegs ”Fröken Smillas
känsla för snö” från 1992. Sören
Bondeson, som i dagarna själv
ger ut handboken ”Konsten att
döda. Så skriver du en kriminal-
roman”, menar att vem som
helst kan skriva en bok.
– Kan Thomas Bodström göra
det så kan alla göra det, konsta-
terar han. I ”Konsten att döda”
försöker jag berätta hur det går
till när man vill utveckla krimi-
nalromanen, ge den en litterär
och konstnärlig dimension och
ambition.
Övning är nyckelordet. Och
en dos talang – (”till och med
Zlatan hade varit kvar i Rosen-
gård om han inte tränat”). Lika-
så disciplin.
De flesta som deltar i kvällens
skrivarkurs vittnar om att de äg-
nar i stort sett all sin fritid åt att
skriva på sina projekt. En man
vid namn Johan skriver sitt fjär-
de alster om ett kommissariepar
i Norrtälje, en kvinna skriver om
en seriemördande friskolelära-
rinna i Bagarmossen.
Deltagarna tycks inte vara
några drönare – de är före detta
domare i Svea hovrätt, jurister,
anställda vid Kronofogden och
så en utgiven författare.
Ingen är under 35 år.
Ungefär en fjärdedel av dem
som går Folkuniversitets deck-
arkurser, löper linan ut och skri-
ver en bok. Av dem blir hälften
utgivna.
TROTS ATT INTRESSET för skri-
varkurser tycks större än nå-
gonsin vittnar förlagen om att
deckarboomen, i kölvattnet av
Stieg Larsson, delvis planat ut.
Albert Bonniers förlag får in
cirka ett manus om dagen, men
menar, i en intervju i Syd-
svenskan, att de får leta allt hår-
dare för att hitta det där som
känns ”nytt”. Många av de min-
dre förlagen säger detsamma
medan bokbranschens exper-
ter anser att vi inte bör dra för
stora växlar efter ”Millennium”-
trilogins framgångar utom-
lands.
Men hur kommer det sig att in-
tresset för deckare tycks stå sig
hos gemene man?
– De stora berättarna lyser
med sin frånvaro. Det finns ing-
en ny Kerstin Ekman, ingen ung
PO Enquist … Att kriminallitte-
raturen har sådana kommersiel-
la kvalitéer har förstås också bi-
dragit till dess utveckling. Allt
man kan tjäna pengar på är in-
tressant för branschen, säger Sö-
ren Bondeson.
ALEXANDRA SUNDQVIST
redaktion@city.se
KULTUR & NÖJE
TELEFON: 08-736 53 00
MEJL: NOJE@CITY.SE
MALENA RYDELL
Chef Kultur/Nöje
malena.rydell@city.se
HÅRDKOKT SKOLA Det sägs att intresset för det
svenska deckarundret har börjat plana ut. Men
i Stockholms källarvalv och skrivarakademier
lyser flitens lampa.
City gick på kurs i hur man skriver den perfekta
kriminalromanen.
”Kan Bodström
skriva så kan
alla göra det”
ADEPTER. Maria Gustafsson, Monica Bengtsson, Johan Skjöld och Anita
En av kursdeltagar-
nas deckare heter
”Hav av hat”.
SPÄNNINGSLÄRARE. Sören Bondeson har undervisat bland andra Jens La-
pidus, Åsa Larsson och Tove Klackenberg i hur man skriver deckare och han
känner igen en bra kriminalroman när han ser den. Och han har inte mycket
F
O
T
O
:

S
A
R
A

M
A
C

K
E
Y
Stieg Larsson
är lite som en
klassisk Ikea-möbel
– funktionell.

CITY • MÅNDAG 21 MARS 2011 Kultur & Nöje • 21
VIVACITY MEDLEMSERBJUDANDE
Som medlem i VIVACITY får du fantastiska erbjudanden
på över 200 av Stockholms bästa butiker, restauranger
och kultur-nöjen. Dessutom erbjuds du utvalda
reseupplevelser och inbjudningar till filmpremiärer.
VIVACITY är
Stockholm Citys
medlemsklubb!
Är du inte medlem?
Gå in på vivacity.se
och uppge kod CITY så blir
du medlem gratis.
MEDLEMSKAMPANJ
PÅ BYGGSYSTEMET
TUBLO FRÅN DJECO!
Hamburger Börs erbjuder Vivacitys medlemmar möjligheten
att köpa ett exklusivt showpaket med showbiljett, välkomst-
drink och två-rättersmiddag till showen ” En kväll med Peter
Jöback” från makalösa 499 kr! (ord.pris 757kr). Den hyllade
och omtalade konsertturné som fyllt salongerna i både Sve-
rige och Norge kommer nu till Hamburger Börs för åtta
exklusiva spelningar. Se viva-
city.se för bokning och detaljer.
EN KVÄLL MED
PETER JÖBACK!
Medlemspris
från
499:-
Leksaksborgen erbjuder nu Vivacitys medlemmar 50%
rabatt på det kreativa byggsystemet Tublo från Djeco. Finns
i boxar med 24 respektive 37 delar. Gäller så långt lagret
räcker, dock längst t.o.m. 31 mars.
Välkommen till våra butiker på Öster-
malmstorg 2 och Hantverkargatan 37.
Se vivacity.se för detaljer.
ÖSTERMALMSTORG
50%
rabatt
”Eeeeh.”
Ett uttryck som Conny Nimmersjö i Bob hund tycker att han använder för
mycket. 26 frågor och 26 svar från honom hittar du på sidan 27.
2011
OM SÖREN BONDESON
HÄR FINNS SKRIVARKURSERNA
DECKARMILJÖER I STOCKHOLM
q Född: 12 juli 1956.
q Bor: Nacka.
q Gör: Undervisar vid Skri-
varakademin på Folkuniver-
sitet (bland annat). Är ock-
så författare.
q Aktuell med: Nya bo-
ken ”Konsten att döda. Så
skriver du en kriminalro-
man”, en handbok om hur
man skriver deckare.
q Bakgrund: Har under-
visat i deckarkonst sedan
1993. Debuterade med no-
vellsamlingen ”Sent på
förmiddagen” (1989). Kom 1994 ut med sin första kriminal-
roman ”Lita inte på gryningen”.
q Åsa Larsson och Jens
Lapidus är Sören Bonde-
sons mest kända elever. I juni
kommer Lapidus uppföljare till
”Snabba cash” och ”Aldrig
fucka upp”. I ”Livet de
luxe” får läsarna åter be-
söka den fiktiva versio-
nen av
Stockholms
kriminella
värld och möta
JW, som tjänat av
sitt fängelsestraff
och Jorge som käm-
par för att gilla nio-till-
fem-livet.
SUCCE-
FÖRFATTARNA
DESON
q Skrivarakademin, Folkuniversitetet
q Medborgarskolan
q Deckarskolan (digital)
q Många svenska deckarkurser erbjuder också undervis-
ning i exempelvis Venedig eller London.
q Stockholms-
miljöer i kriminal-
romanen/filmen:
Becks grannes
balkong
(Hornstulls
strand), Mellqvist
kaffebar där Mi-
kael Blomqvist
gillar att fika (By-
sis torg), Sofo Ca-
fé (korsningen Skånegatan/Södermannagatan, dito), Mika-
el Blomqvists lya (Mariaberget), Stureplan (Jens Lapidus).
Åsa Larsson.
till övers för de dåliga. ”Camilla Läckberg, äh, hon är bara
en soptunna”, suckar Sören.
FOTO: SARA MAC KEY
Santesson deltar på deckarkursen. FOTO: SARA MAC KEY
Grannens balkong i ”Beck”-filmerna.
DECKARMILJÖER I STOCKHOLM
På Mellqvists kaffebar på Södermalm utspelar sig en
del av handlingen i Millenniumtrilogin.
O
S
K
A
R

K
U
L
L
A
N
D
E
R
CITY • MÅNDAG 21 MARS 2011 22 • Kultur & Nöje
Tor 31/3 kl 9–18: DISKUSSION & REFLEKTION
Fre 1/4 kl 13–01: SHOWCASE & FEST!
Läs mer och anmäl dig: www.lavaland.se/xide
|NFO 08÷508 315 08, www.kulturbuset.stockbolm.se
|a ||×|oó 20++ sätto· oo,a ¬äoo|s'o· oa,o·oo|o,oo oc| ä·
o×oo·to· t|||sa¬¬aos ¬oo vo×oa a'to·o· | 'o|to·vä·|ooo.
|oo Llna Tbomsgaro, Carl [oban De Geer, Heovlg Ljungar,
Pasmus Flelscber oc| ¬ao,a ¦o·.
FI XI DÉ 2011
/·ots |oó¦ost ÷ o¬ aosva·. ·o||o·
oc| oo|a't|,|ot | 'o|to·||vot.
LAVA PRESENTERAR
EN KVÄLL MED
PETER JÖBACK
Exklusivt gästspel - Peter Jöback med
trio. Spelas 1, 2, 7, 8, 9, 14-16 april.
HAMBURGER BÖRS Jakobsgatan 6
08-787 85 00 www.hamburgerbors.se
KARLSSON PÅ TAKET
SMYGER IGEN
En helt ny musikal med bla
Markoolio, Benjamin Wahlgren.
Spelas tom 17 april.
OSCARSTEATERN Kungsgatan 63
Bilj 08-20 50 00 www.oscarsteatern.se
KÄRLEK, SVEK OCH VAD
JAG HADE PÅ MIG
Meg Westergren, Ewa Roos,
Suzanne Ernrup, Magdalena in de
Betou, Anna-Lena Hemström.
Spelas tom 23 mars.
SCALATEATERN Wallingatan 34,
Bilj 08-14 35 75 www.scalateatern.se
PETER CARLSSON
& BLÅ GRODORNA
Ett sextonårs-jubileum.
Spelas 10 mars-2 apr.
”Magnifikt, Peter!” AB
SCALATEATERN Wallingatan 34,
Bilj 08-14 35 75 www.scalateatern.se
RIKTIGA MÄN
– en komedi med Tommy Körberg,
Johan Rheborg, Johan Ulveson,
Erik Johansson.
MAXIMTEATERN Karlaplan 4
www.ticnet.se, 077 170 70 70
ROMEO & JULIA MUSIKALEN
Med bl a Måns Zelmerlöw & Loa
Falkman. Stor ensemble och orkester.
GÖTA LEJON Götgatan 55
SUGAR – I HETASTE LAGET
Musikalkomedi med Hanna Lindblad,
Henrik Dorsin, Jonas Malmsjö &
Suzanne Reuter. Spelas tom 9/4
OSCARSTEATERN Kungsgatan 63
Bilj 08-20 50 00 www.ticnet.se
PRIVAT
TEATRAR
GOKART
KICK-OFF
KONFERENS
SVENSEXA
MÖHIPPA
NU ÄVEN UTOMHUSBANA - WWW.GOKARTSTADION.SE
GOKART STOCKHOLM
HELIOSGATAN 10, HAMMARBY SJÖSTAD
08-744 41 00 info@gokartstockholm.se
www.gokartstockholm.se
Kontorsråttornas
hemliga dansfest
Lunchbeat är en dansklubb
som pågår mellan exakt 12
och 13. Hittills har man
mest dansat i parkerings-
garage runt Hötorget.
Under den första festen
fick tjugo dansare flytta sig
två meter när en man med
portfölj fann sin parke-
ringsplats upptagen av ett
rave.
– Det var kul att det var
en kostymnisse också. Han
tittade jättekonstigt, men
verkade glad, säger Lunch-
beat-veteranen Karin.
I dag är Lunchbeat i en
teaterfoajé vid Stureplan.
Fyra minuter i tolv prome-
nerar fem personer vilset
omkring. Fem minuter se-
nare fyller sjuttio personer
dansgolvet. Alla skriker till
den förinspelade mixen.
Lunchbeat har fått låna
teatern Brunnsgatan fyra.
De ansvariga är inte oroade
över att signerade Povel Ra-
mel-porträtt eller de glas-
rosor som står i foajen ska
gå sönder.
– Nej nej, lokalerna ska ju
användas. Och det är bara
så cool dancing, säger en fö-
reståndare, innan hon bör-
jar dansa.
Vid entrén finns tre alter-
nativ. Entré och lunch (en
wrap). Entré, lunch och
”fresh afternoon breath”
(mintgodis). Och ett lyxpa-
ket som lägger till nya
strumpor.
– JAG FICK EN DRÖMBILD av
att prick klockan ett se mas-
sor av dyngsvettiga män-
niskor strömma ur sta-
dens källare och gå till-
baka till jobbet helt
adrenalinhöga, säger
Lunchbeats grundare
Molly Ränge. Hon job-
bar själv på Sveavägen.
DOLD VERKSAMHET
Hur dansar stock-
holmare på lun-
chen? De första två
minuterna: lite för-
siktigare än på kväl-
len. Sedan: mycket,
mycket mer.
– Jag upplever ett mycket
större socialt utbyte mellan
främlingar här än på en van-
lig klubb.
Skulle man kunna kalla det
frigörande dans för Stock-
holmshipsters?
– Hahaha, ja det kan man,
absolut. Åh gud, jag ser rub-
riken.
Klockan ett börjar rosiga,
skrattande människor smy-
ga uppför trappan och ut på
Stureplan. En man byter om
till skjorta i ett hörn. Han
jobbar som engelskalärare
för olika företag.
– Jag har en klient om
fem minuter, säger han. Två
chefer på Tillväxtverket.
– Ibland frågar de vad jag
gjorde på lunchen. Åt en
wrap, säger jag.
EMIL ARVIDSON
emil.arvidson@city.se
Ibland
frågar de
vad jag
gjorde på
lunchen.
Åt en wrap,
säger jag.
Anonym
lunchklubbare.

Molly Ränge,
lunchklubbs-
grundare.
NÄSTA
LUNCHKLUBB
ONSDAG, KL 12-13. 60 KRONOR.
INFO PÅ LUNCHBEAT.
WORDPRESS.COM.
CITY • MÅNDAG 21 MARS 2011 Kultur & Nöje • 23
KU N G S T RÄ D G Å RD EN
Park & Evenemang AB
För att se vad som
händer i
Kungsträdgården:
www.kungstradgarden.se
STR
www.huddingetrafikskola.se • 08-711 50 00
• Körlektion 40 min fr 390 kr
• Risk del 1 BIL fr 428 kr
• Handledarutbildning fr 375 kr/delt.
• 20 datatest 285 kr
Nu fi nns vi i
Kungens Kurva
och
Huddinge C
Vi har även intensivutbildning
i Kungens Kurva!
Dialogg, 1 HUS 13E
Kungens Kurva
Kommunalv. 20
Huddinge
SUPERINTENSIV
BIL • MC • SLÄP
3 dagar
inklusive körlektioner,
uppkörning och logi
7 dagar
inklusive körlektioner,
teori, halka, uppkörning
och logi
Tel. 0220-511 11
www.korkortexpress.se
info@korkortexpress.se
• Eco-Driving
• Heavy
Eco-Driving
• Handledarkurser
• Riskettan
• Vi utbildar:
B BE C CE D

08-711 95 10
Kommunalvägen 16
Huddinge
husens.trafikskola@str.se
10290.str.se
tmtrafikskola.se
KÖRKORT
TILL
VÅREN?
Intensivkurs
Boka nu!
TM
trafik
skola
Falun
023-79 07 99
DAGS FÖR
KÖRKORT?
Intensivkurs i lugn och
behaglig miljö Även AUTOMAT
STARTPAKET 9500:-
Inkluderar: Teori, Risk 1,
8 körlektioner á 55 min,
halkbana, lån av bil vid
uppkörning.
Boende ordnas!!
MD TRAFIKSKOLA I ORSA
Tel: 0250-400 07
mdtrafikskola@telia.com
www.solvallabiltorg.se
Stort utval av lågprisbilar.
08-28 01 40
VÄLLINGBY
Passa På Priser!
!-Begagnade Bilar-!
Från 29.500:-till 129.500-
-Välskötta- Måste ses-
KONTANTINSATS 0:-
!-BILAR KÖPES-!
BERGSLAGSVÄGEN 394
Vällingby-rondell vid Shell
BILAR KÖPES
KONTANT
VEDDESTA BILTORG
SALDOV 3, JÄRFÄLLA
TEL: 08-26 70 73
TÄBY
Hägernäsvägen 15
Tel: 08-54 44 34 40
www.risbergsbil.se
Månd-Tor 9-18 Fre 9-17
Lördag & Söndag 11-15
VERKSTAD: 544 434 45
Stockholm City – tidningen med
koll på Stockholm!
Förflyttningarna i fråga ska
inte bara tolkas som geogra-
fiska utan även i mer … poe-
tisk mening. Från ett språk
till ett annat, från en form till
en annan.
Som en del av arrang-
emanget föreläser den ame-
rikanska poeten Harryette
Mullen på Södertörns hög-
skola. Under rubriken ”The
poetry of soul food” berättar
hon om ett projekt där hon
utgår från äldre afroameri-
kanska kokböcker. Gratis
och öppet för alla, kl 13-15.
Kvällens föreställning
leds av poeten Athena Far-
rokhzad. Medverkar utöver
Mullen gör då också i Sve-
rige baserade poeter som
Ghayath Almadhoun, Naima
Chahboun, Hanna Hallgren,
Ann Hallström, Marie Silke-
berg och David Vikgren.
Kägelbanan, Slussen, i dag
måndag, kl 19-21.30. 50 kr.
LUNCHRÖJ. En lunch i månaden samlas kontorsmänniskor på hemliga platser i innerstan för att dansa bort tristessen. FOTO: LAURA MENDELIN
Kägel-
banan
fylls med
poesi
q ”Migrationer” är
temat för Världspo-
esidagen 2011. Den
infaller i dag, mån-
dag 21 mars, och fi-
ras med en helkväll
på Kägelbanan.
Harryette Mullen, poet.
T
CITY • MÅNDAG 21 MARS 2011 24 • Motor
HYUNDAI
JEEP
KIA
LAND ROVER
MAZDA
MERCEDES
MG / ROVER
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT
SAAB
SEAT
SKODA
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO
TRANSPORTBILAR
VERKSTÄDER/
ALLBILVERKSTÄDER
AR-Bil AB
Studentbacken 15 - 17
T: 08-6602271
Gärdet/Sthlm
AR-Bil AB
Studentbacken 15 - 17
08-6602271 Gärdet/Sthlm
AR-Bil AB
Studentbacken 15 - 17
08-660 22 71 Gärdet/Sthlm
Audi Stockholm
Tel 08-503 335 20
www.audistockholm.se
Danderyd Ryttarvägen 2
Järva Vallgatan 11
Hammarby:
Hammarby Fabriksv 45
Smista: Smista Allé 46
Södertälje: Forskargatan 13
Östermalm: Fiskartorpsv 20
Autopunkten AB
Sandsborgsvägen 45,
Enskede Tel 08-448 04 45
Autosöder AB
Dåntorpsväg. 1 HANINGE
Tel: 08-777 00 70
www.autosoder.se
Autosöder AB
Dåntorpsväg. 1 HANINGE
Tel: 08-777 00 70
www.autosoder.se
Bernats Bil
Auktoriserad Dodge
service/- reservdelar/plåt
och lackering
Svarvarvägen 6-8, Länna.
Tel 08-709 47 00
Bernats Bil
Auktoriserad Jeep service/-
reservdelar/plåt&l ackering
Svarvarvägen 6-8, Länna.
Tel 08-709 47 00
VW Stockholm
Transportbilar
Tel 08-503 335 30
volkswagenstockholm.se
Akalla: Malaxgatan 2
Bromma: Ulvsundav 120-132
Hammarby:
Hammarby Fabriksv 45
Sätra: Murmästarvägen 35A
Södertälje: Forskargatan 13
Täby: Stockholmsvägen 101
VW Stockholm
Tel: 08-503 335 30
volkswagenstockholm.se
Akalla: Malaxgatan 2
Bromma: Ulvsundav 120-132
Hammarby:
Hammarby Fabriksv 45
Sätra: Murmästarvägen 35A
Södertälje: Forskargatan 13
Täby G:a Norrtäljev 105-107
Östermalm: Fiskartorpsv 20
Via Bilservice AB
Grindsgatan 56, Söder
08-644 26 10 www.viabil.se
ALFA ROMEO
AUDI
CHEVROLET
CHRYSLER
CITROËN
DODGE
FIAT
FORD
HONDA
Skoda Stockholm
Tel: 08-503 335 30
www.skodastockholm.se
Bromma:
Ulvsundavägen 120-132
Sätra: Murmästarväg. 35A
Södertälje Forskargatan 13
Täby G:a Norrtäljev 105-107
Östermalm Fiskartorpsv 20
Spånga
Bilcentrum
Duvbovägen 138, Spånga
Tel 08-36 04 36
Spånga Bil&Motor
Krossgatan 23 Vällingby
Tel: 08-89 56 00
Torsviks
Bilservice
Lidingö
Service - Reparationer
Stockholmsvägen 31
Tel 08-767 81 57
Toyota Center
Toyota Center Metro Auto
Kungens Kurva, Ellipsv 4
Tel: 08-706 72 50
Toyota Center Metro Auto
Haninge, Anläggarv 20
Tel: 08-706 72 50
Toyota Center Metro Auto
Eskilstuna,
Mått Johanssons väg 46
Tel: 016-12 53 90
Toyota Center Metro Auto
Nacka, Kanholmsvägen 12
Tel: 08-706 72 50
Toyota Center Metro Auto
Södertälje Brunnsängsv 35
Tel: 08-706 72 50
Uldin & Eriksson
Skadecenter i Liljeholmen
Drive in besiktning
Trekantsv 5, 08-681 02 15
Ummers
US Center AB
USA-Bilverkstad
Västberga Allé 50
Tel 08-549 004 90
www.uscenter.se
Ummers
US Center AB
USA-Bilverkstad
Västberga Allé 50
Tel 08-549 004 90
www.uscenter.se
Vallentuna Motor
Industriväg 2, Vallentuna
Tel: 08-51430810
www.vallentunamotor.se
Vallentuna Motor
Industriväg. 2, Vallentuna
Tel: 08-514 308 10
www.vallentunamotor.se
Veho Bil
Smista allé 42, Kungens
Kurva. Tel 08-410 30 400
www.vehobil.se
Veho Bil
Smista allé 42, Kungens
Kurva. Tel 08-410 30 400
www.vehobil.se
Veho Bil
Smista allé 42, Kungens
Kurva. Tel 08-410 30 400
www.vehobil.se
Veho Bil
Smista allé 42, Kungens
Kurva. Tel 08-410 30 400
www.vehobil.se
Veho Bil
Smista allé 42, Kungens
Kurva. Tel 08-410 30 400
www.vehobil.se
Via Bilservice AB
Grindsgatan 56, Söder
08-644 26 10 www.viabil.se
Via Bilservice AB
Grindsgatan 56, Söder
Tel: 08-644 26 10
www.viabil.se
Olofsson Bil Audi
Haninge Kilowattvägen 7
Servicenummer08-6060601
www.olofssonbil.se
Olofsson Bil VW
Haninge Kilowattvägen 15
Servicenummer
08-6060601
www.olofssonbil.se
Olofsson Bil VW
Haninge Kilowattvägen 15
Servicenummer08-6060601
www.olofssonbil.se
Peugeot Väsby
Truckv. 8, Upplands Väsby
Tel 08-54630200
www.peugeotvasby.se
Olofsson Bil Seat
Haninge Kilowattvägen 7
Bildepån Nacka
Nacka Värmdövägen 79
Servicenummer:
08-606 06 01
www.olofssonbil.se
PIK AB
Murmästarvägen 21,
Skärholmen. 08-6033750
www.pikab.se
PIK AB
Murmästarvägen 21,
Skärholmen 08-6033750
www.pikab.se
Porschecenter
Stockholm:
Smista Allé 44
Tel 08-503 339 50
PORSCHE
SERVICECENTER
Haninge K3 Autocenter AB
Vendelsöväg. 55, Haninge
Tel: 08-745 08 00
Porsche Service
Center
Eskilstuna
Tel: 016-911 82
www.porsche-eskistuna.se
Power CarService
Ostmästargränd 6, Årsta
Tel: 08-91 52 65
www.powercar.se
Power CarService
Ostmästargränd 6, Årsta
08-915265 powercar.se
Punto Auto
Service, plåt & lack Vretv 19
Skogås. T: 08-7717921
Punto Auto
Service, plåt & lack
Vretv 19 Skogås
Tel 08-771 79 21
Punto Auto
Service, plåt & lack
Vretv 19 Skogås.08-7717921
Rosenholtz Bil AB
Gävlegatan 21. 08-310010
Leveransvägen 7-9
Värmdö Marknad
Tel: 08-654 61 00
www.rosenholtz.se
Seat Bromma
Gårdsfogdevägen 12-14
Tel: 08-25 23 00
Seat Stockholm
Tel: 08-503 335 30
www.seatstockholm.se
Södertälje Forskargat. 13
Sätra Murmästargat. 35A
Täby G:a Norrtäljev 105-107
Sedell’s Bil och
skadecenter
Flygfältsgatan 2, Skarpnäck
Tel 08-724 84 00
Sedell’s Bil och
Skadecenter
Flygfältsgat 2, Skarpnäck
Tel 08-724 84 00
Segeltorp
Bilackering
Tullinge
Aukt skadeverkstad
plåt o lack T: 08-7785110
Aukt service08-7785555
Segeltorps
Billackering
Tullinge
Aukt skadeverkstad plåt
och lack Tel 08-778 51 10
Lagerstedts Bil
Aukt. Service &reservdelar
Södermalm 08-51 005100
Tyresö (plåt) 08-4477091
www.lagerstedtsbil.se
Lagerstedts Bil
Aukt. Service & Reservdelar
Södermalm 08- 51 00 51 00
Haninge 08-745 55 00
Tyresö (plåt) 08-447 70 91
www.lagerstedtsbil.se
Lagerstedts Bil
Aukt. Service &Reservdelar
Södermalm 08-51 00 51 00
Tyresö (plåt) 08-447 70 91
www.lagerstedtsbil.se
Lagerstedts Bil
VW, Citroën
Södermalm 08-714 54 65
Tyresö (plåt) 08-447 70 91
www.lagerstedtsbil.se
Lagerstedts Bil
Aukt. Service &Reservdelar
Södermalm 08-714 54 65
Tyresö (plåt) 08-4477091
www.lagerstedtsbil.se
Lennart Rönn
Bil AB Tyresö
Verkstad / Reservdelar
Vintervägen 5 Tyresö
Tel 08-7124313,
www.ronnbil.se
Lennart Rönn
Bil AB Tyresö
Verkstad / Reservdelar
Vintervägen 5 Tyresö
08-7124313,
www.ronnbil.se
LG Bil &Motor AB
Åldermannav. 5, Norsborg
Tel: 08-531 759 60
www.lgbilmotor.se
LG Bil &Motor AB
Åldermannav. 5, Norsborg
Tel: 08-531 759 60
www.lgbilmotor.se
LIDINGÖ
BILTEKNIK AB
Sveriges nyaste aukt
Volvo servicecenter.
Hyrbilar (265:-/dygn)
Volvokort. Ekholmsnäsv42
Lidingö 767 40 73
www.lidingobilteknik.se
LIDINGÖ
BILTEKNIK AB
Aukt Ford servicecenter.
Hyrbilar (265:-/dygn).
Ekholmsnäsv 42 Lidingö
Tel 767 40 73
www.lidingobilteknik.se
Mazda Bromma
Gårdsfogdevägen 12-14
Tel 08-25 23 00
MB Service
Högdalen
Harpsundsvägen 140
08-556 211 60
www.mbservice.se
MBZ Classic
Service Lidingö
Service/rep/reservdelar
Båtsmansvägen 1
Tel: 08-765 75 10
MEKONOMENVERKSTAD
MITT PÅ SÖDER!!!
Sliter din bil däck? Vi utför
framvagnsinst. för 1000:-
Just nu 200kr rabatt
AUTOTEAM
Magnus Ladulåsg 48
08-642 30 12
Motorbolagen
Service, reservd, plåt
Kemistvägen 4, Täby
Tel 08-756 73 40
www.motorbolagen.se
Motorbolagen
Service, reservd, plåt
Kemistvägen 4, Täby
Tel 08-756 73 40
www.motorbolagen.se
Motorbolagen
Service, reservd, plåt
Kemistvägen 4, Täby
Tel 08-756 73 40
www.motorbolagen.se
Motorbolagen
Service, reservd, plåt
Kemistvägen 4, Täby
Tel 08-756 73 40
www.motorbolagen.se
Chrysler Jeep
Stockholm
Tel 08-622 96 00/
622 96 62 / 622 96 63
Högdalens Bil
och Skadecenter
Stallarholmsvägen 24
Tel: 08-99 27 90
Europeiska Motor
TOYOTA CENTER
Rissne, Madenvägen 5
Tel vxl 08-585 620 00
TOYOTA CENTER
Vällingby, Jämtlandsg 135
Tel vxl 08-585 620 00
TOYOTA CENTER
Täby, Enhagsvägen 4
Tel vxl 08-585 620 00
TOYOTA CENTER
Arlanda Stad Thulins Plats 1
Tel vxl 08-585 620 00
TOYOTA CENTER
Östermalm, Lidingöv. 75
(Endast verkstad)
Tel: vxl 08-585 620 00
Fürstenhoff Motor
Glömstaväg 546 Huddinge
Tel: 08-740 19 20
JE’s Bil &Elservice
Bristag. 16 Arlanda Stad
Tel: 08-594 408 80
www.jesbil.se
JE’s Bil &Elservice
Bristag. 16 Arlanda Stad
Tel: 08-594 408 80
www.jesbil.se
JSK Autoservice
Även däck + förvaring,
bilglas, AC, hyrbilar
Viggbyholmsvägen 85
Tel: 08-6301010
www.jskpeugeot.se
Kindwalls
Verkstäder
BARKARBY
SERVICEVERKSTAD
Veddestaväg. 2, Järfälla
Tel: 08-795 05 80
BARKARBY
SKADECENTER
Saldovägen 12, Järfälla
Tel: 08-795 06 80
HAMMARBY
SERVICEVERKSTAD
Hammarby
Fabriksv 33-35 Sthlm
Tel: 08-795 05 20
SÄTRA
SERVICEVERKSTAD
Murmästarv 1 Skärholmen
Tel: 08-795 06 50
BREDÄNG
SKADECENTER
Bredängsvägen 205
Skärholmen 08-7950692
Kindwalls
Verkstäder
BARKARBY
SERVICEVERKSTAD
Veddestavägen 2, Järfälla
Tel 08-795 05 80
BARKARBY
SKADECENTER
Saldovägen 12, Järfälla
Tel 08-795 06 80
HAMMARBY
SERVICEVERKSTAD
Hammarby Fabriksv 33-
35 Stockholm 08-79505 20
SÄTRA
SERVICEVERKSTAD
Murmästarv 1, Skärholmen
Tel 08-795 06 50
BREDÄNG
SKADECENTER
Bredängsvägen 205,
Skärholmen. 08-795 06 92
Kindwalls
Verkstäder
BARKARBY
SERVICEVERKSTAD
Veddestaväg. 2, Järfälla
Tel: 08-795 05 80
BARKARBY
SKADECENTER
Saldovägen 12, Järfälla
Tel: 08-795 06 80
HAMMARBY
SERVICEVERKSTAD
Hammarby
Fabriksv. 33-35 Sthlm
Tel: 08-795 05 20
SÄTRA
SERVICEVERKSTAD
Murmästarv 1 Skärholmen
Tel: 08-795 06 50
BREDÄNG
SKADECENTER
Bredängsvägen 205
Skärholmen 08-7950692
Kindwalls
Verkstäder
BARKARBY
SERVICEVERKSTAD
Veddestavägen 2, Järfälla
Tel: 08-795 05 80
BARKARBY
SKADECENTER
Saldovägen 12, Järfälla
Tel: 08-795 06 80
HAMMARBY
SERVICEVERKSTAD
Hammarby Fabriksv 33-35
Stockholm T: 08-7950520
SÄTRA
SERVICEVERKSTAD
Murmästarv. 1 Skärholmen
Tel: 08-795 06 50
BREDÄNG
SKADECENTER
Bredängsvägen 205
Skärholmen
Tel: 08-7950692
Hondacity/-
Schneiders
Breddenv./Råbäcksv. 1
Upplands Väsby 59078880
www.hondacity.se
Högdalens Bil
och Skadecenter
Stallarholmsvägen 24
Tel: 08-99 27 90
Bernats Bil
Auktoriserad Chrysler
service/ reservdelar/plåt
och lackering
Svarvarvägen 6-8, Länna.
Tel 08-7094700
Bernats Bil
Auktoriserad Mercedes
service/ reservdelar/plåt
och lackering.
Svarvarvägen 6-8, Länna.
Tel 08-709 47 00
Bernats Bil
Auktoriserad Mercedes
Transportbilar service/-
reservdelar/plåt o lackering
Svarvarv 6-8,
Länna /Skogås
Tel 08-709 47 00
Bildepån
Haninge Kilowattvägen 15
Nacka Värmdövägen 79
Servicenummer:
08-6060601
www.bildepan.se BILFORUM AB
Mätarväg. 1 Kungsängen
Tel: 08-581 734 15
Gesällgatan 5 Enköping
Tel: 0171-381 20
www.bilforum.biz
BILFORUM AB
Mätarväg. 1 Kungsängen
Tel: 08-581 734 15
Gesällgatan 5 Enköping
Tel: 0171-381 20
www.bilforum.biz
BILFORUM AB
Mätarväg 1 Kungsängen
Tel: 08-581 734 15
Gesällgatan 5 Enköping
Tel: 171-381 20
www.bilforum.biz
BILFORUM AB
Mätarväg. 1 Kungsängen
Tel: 08-581 734 15
Gesällgatan 5 Enköping
Tel: 0171-381 20
www.bilforum.biz
Bilia Hyundai
Haninge: Kilowattvägen 11
Tel 08-504 103 00
Sätra: Murmästarvägen 41
Tel 08-603 36 00
Nacka: Jarlabergsvägen 2
Tel 08-556 188 70
Bilia Nacka
Jarlabergsvägen 2, Nacka
Tel: 08-505 781 00
Bilia Nacka
Jarlabergsvägen 2, Nacka
Tel: 08-505 781 00
Bra Bil i Väsby AB
Väsby, Truckvägen 20
08-120 060 00
Kungsängen, Mätarv 2
08-120 060 00
Vallentuna, Smidesv 2
08-120 060 00
www.brabil.se
Bra Bil i
Väsby AB
Kungsängen, Mätarväg. 2
08-120 060 00
Vallentuna, Smidesväg. 2
08-120 060 00
Upplands Väsby
Service-Center
Stockholmsvägen 24
Tel: 08-120 060 00
www.brabil.se
Bromma Bil &
Motor AB
Missionsväg. 60, Bromma
Tel: 08-80 62 55
www.brommabil-motor.se
Bromma Bil &
Motor AB
Missionsvägen 60, Bromma
Tel: 08-80 62 55
www.brommabil-motor.se
Bromma Bil &
Motor AB
Missionsvägen 60, Bromma
Tel: 08-80 62 55
www.brommabil-motor.se
FORDONSGUIDEN
Varje måndag i DN, Expressen och Stockholm City. För annonsering: Telefon 08-738 22 85, e-post motor@dn.se
Tel. 08-585 620 00
www.europeiskamotor.se
Vi servar din Toyota!
Boka tid hos Europeiska Motors
auktoriserade fullservice-verkstäder.
Välkommen!
• Service/Reparationer
• Framvagn
• Reservdelar
• AC
Telefonnummer
08-603 37 50
www.pikab.se
service@pikab.se
Passa på!
Boka din service!
vehobil.se
Smista allé 42 •141 06 Kungens Kurva
Tel: 08-410 30 400
info@vehobil.se • www.vehobil.se
Köp och Serva
din Porsche
i Eskilstuna
“lite mer känsla”
tel: 016-911 82 • info@porsche-eskilstuna.se
www.porsche-eskilstuna.se
Porsche Service Center Eskilstuna
Mat • 25
www.teknikensvarld.se/live
1617 APRIL
MISSA INTE SVERIGES BÄSTA BILFEST
Gamla Tryckeriet, Alvik, Stockholm
Veckans
inköpslista
A Renskav 480 g
A Champinjoner 250 g
A Svart vinbärsgelé 1 burk
A,C Potatis 1 kg
A,C Gul lök 3 st
A,C Morötter 5 st
A,C Vispgrädde 2 dl
B Koljafilé 600 g
B Gul paprika 1 st
B Lime 1 st
B Alfalfagroddar 1 tråg
B Rydbergs guacamole
1 ask
B Tortillabröd 1 paket (8 st)
B Gräddfil 3 dl
B,C Romansallad 1 kruka
B,C Tomater 5 st
C Pak choi 200 g
C Ägg 6-pack
C Saganakiost 150 g
C Pinjenötter 75 g
q Förutom varorna ovan
behöver du ha följande
hemma: Salt, svartpeppar,
chilipulver, spiskummin,
oregano, lagerblad, smör,
olivolja, balsamvinäger, vit-
lök (3 klyftor), svensk se-
nap, soja och lant- eller
grönsaksbuljong.
¢
Det är kul att äta korv borta
N
är mina amerikanska väninnor
kom till Sverige upplevde de att
det fanns oskrivna regler om hur
man bjuder på middag här. Enligt
dem kräver en bjudmiddag
fördrink, inneskor och tre rätter.
Lite väl ambitiöst! I USA är det naturligt att
bjuda på pizza ur kartong vid poolkanten.
Man äter med händerna och dricker öl eller
läsk från burk och flaska.
Jag håller inte med om att vi svenskar är så
formella. Mig veterligen har ingen klagat när
jag bjuder på mat utan vin en vanlig onsdag.
Det går utmärkt att bjuda över folk efter dagis
och skola på en enkel pasta med kranvatten.
Försök själva! Folk blir glada. Åtminstone
brukar de tacka ja. Det går till och med bra att
bjuda hem folk man inte känner men vill lära
känna, till exempel nya grannar eller dagis-
föräldrar. Man har trevligt ett par timmar,
gästerna slipper laga middag och man skiljs åt
vid halvåtta. Dessutom är
det ju mer spännande att
prova någon annans korv
stroganoff eller spaghetti
bolognese än att äta sin
egen, eller vad säger
ni?
KICKI THEANDER
Matambassadör och grundare av Middagsfrid
m är
att
orv
etti
n
B Fiskburritos med
guacamole
och en klick gräddfil
1. Skär 600 g koljafilé i portionsbitar och krydda
med 2 krm salt.
2. Blanda 1 tsk chilipulver, 1/2 msk spiskummin,
1 pressad vitlöksklyfta och 2 msk olivolja i en
liten skål.
3. Grovhacka 1/2 kruka romansallad. Skär 1 gul
paprika i tärningar och 2 tomater i tunna skivor.
Skär 1 lime i klyftor. Skölj 1 tråg alfalfagroddar.
Lägg grönsakerna i varsin skål.
4. Häll upp 3 dl gräddfil i en skål. Ställ gräddfilen,
1 ask guacamole, 1 paket tortillabröd (8 st) och
grönsakerna på bordet.
5. Stek koljan i hälften av spiskumminoljan i en
stekpanna på medelhög värme i 2–3 min/sida.
6. Fördela fisken i tortillabröden med grönsakerna,
guacamolen och gräddfilen. Pressa över lime-
saften från limeklyftorna och ringla över lite
spiskumminolja. Klart att servera!
C Frittata med pak choi
och saganakiost
samt pinjenötssallad
1. Skär de 4 kokta potatisarna från maträtt A
i tunna skivor.
2. Hacka 1 gul lök. Grovstrimla 200 g pak choi.
3. Hetta upp 1 msk olivolja i en stekpanna (med
lock), pressa i 2 vitlöksklyftor och tillsätt löken
och pak choien. Fräs på medelhög värme i 5 min.
4. Vispa ihop 6 ägg med 1 dl vispgrädde, 1 tsk
oregano, 3/4 tsk salt och 1 krm svartpeppar i
en bunke. Grovriv 150 g saganakiost och rör
ner den tillsammans med vitlöken, löken och pak
choien i bunken.
5. Smält 1 msk smör i stekpannan, lägg i potatis-
skivorna och häll i äggsmeten. Lägg på locket
och stek på medelvärme i 15–20 min. Vänd upp
frittatan på locket och låt den sedan glida ner i
pannan igen (med den stekta sidan uppåt).
Grädda i ytterligare 3 min.
6. SALLAD: Blanda 3 msk olivolja, 1 msk balsam-
vinäger, 2 krm salt och 1 krm svartpeppar i en
salladsskål. Skär 3 tomater i klyftor. Grovhacka
1/2 kruka romansallad. Skala och grovriv
2 morötter. Blanda grönsakerna i skålen. Toppa
salladen med 75 g pinjenötter.
7. Servera frittatan med salladen.
A Vildmarkspanna
med kokt potatis och morötter
1. Koka 1 kg potatis (spar 4 kokta potatisar till C).
2. Hacka 2 gula lökar. Skär 250 g champinjoner
i fjärdedelar.
3. Fräs champinjonerna på hög värme i en stek-
panna i 5 min. Tillsätt 1 msk smör och löken.
Fräs i 3 min till. Lägg sedan i 480 g renskav och
fräs i ytterligare 8 min.
4. Koka upp 1 liter vatten i en kastrull. Skala och
skär 3 morötter i 1 cm breda slantar. Koka i 3
min.
5. Tillsätt 2 lagerblad, 1 tsk svensk senap, 1 tsk
soja, 1 1/2 dl vatten, 1 msk buljongpulver (alt.
1 tärning), 1 dl vispgrädde, 1/2 tsk salt och
2 krm svartpeppar i pannan. Puttra på svag
värme i 5 min.
6. Häll av vattnet och blanda morötterna med 1 tsk
smör och 1 krm salt.
7. Servera vildmarkspannan med den kokta potati-
sen, morötterna och svartvinbärsgelé.
MER MATGLÄDJE
q Vill du få mat och recept
hemkört? Sms:a ordet ”mat”
mellanslag ditt namn och din
postadress till 72323 (ordinarie
sms-kostnad) för att få veta mer.
q Klimatbelastningen för
dessa tre middagar är 42 pro-
cent lägre än genomsnitts-
svenskens klimatutsläpp för
tre middagar.
q Vill du få Middagsfrids
nyhetsbrev? Sms:a ordet
”mat” mellanslag ”nyhets-
brev” mellanslag din e-post-
adress till 72323 (ordinarie sms-
kostnad).
q Vill du ha mer information
om vad som händer på
Middagsfrid och i livsmedels-
branschen? Följ Kickis blogg
på www.kickisblogg.se.
q Läs mer på www.middags-
frid.se
q Allt du behöver för att
laga de tre middagarna.
MAT
q Sidan är framtagen i samarbete med

F
O
T
O
:

D
O
M
I
N
I
Q
U
E

F
O
R
S
S
M
A
N
/
M
I
D
D
A
G
S
F
R
I
D

F
O
T
O
:

T
H
E
R
E
S
E

R
O
D
O
N
I
/
M
I
D
D
A
G
S
F
R
I
D

F
O
T
O
:

T
H
E
R
E
S
E

R
O
D
O
N
I
/
M
I
D
D
A
G
S
F
R
I
D
Veckans
, g
TIPS! Pinjenötterna i C kan ni gärna torrosta
om ni har tid, då kommer smaken fram mer. Hetta
upp en stekpanna och rosta nötterna på medelhög
värme tills de börjar få färg. Det tar några minuter.
VÅGA BJUDA! Är vi verkligen så formella i Sverige att vi bara
kan bjuda på trerätters med vin och fördrink? Är spaghetti
bolognese med kranvatten otänkbart?
V
A
R
J
E
M
Å
N
D
A
G
:
3
G
O
D
A
M
I
D
D
A
G
A
R
F
Ö
R
F
Y
R
A
P
E
R
S
O
N
E
R

– M
E
D
IN
K
Ö
P
S
L
IS
T
A
CITY • MÅNDAG 21 MARS 2011 26 • Serier
Kontakta oss på info@veterankraft.se eller tel 077-444 88 88 (endast lokaltaxa)
• Hantverksarbeten
• Trädgårdsarbeten
• Hushållsarbeten
• Barnpassning
ZELDA av Lina Neidestam
FUCKING SOFO av Lena Ackebo
BESSERWISSER av Anders Mathlein
79 kr
Köp Besser wisser
för endast 79 kr
Besser wisser
av Anders Mat hlein
Köp en lott mot svälten, vinn en korv
CARINA KÅGSTRÖM
Alla kan kryssa i Nr 4 ute nu!
&
7 9 3
2 9 3 7
5 9 2
8 7 4 6 9
7 8
1 6
8 4 1 6
5
DJUNGEL-
BJÖRN
PÅ FILM
I BRÖD
SKYLT-
GAS
FÅR-
GUBBE
HUS-
TRUR
LUGN
KLUMPIG
ÄR
DALAI EN
HÖRS
FRÅN
VISKANDE
PUBLIK
SAUNA
FÅRHÅR
GÖRA
KAKOR
GOD
FRÅN
NY-
BAKAT
GLASKON
FÅR
ÄRVA
FLOTTE
BUTELJ
PLAGG
LINGON
TOALETT
GÖRS ETT
HÖJD-
HOPP
MED
HAR DEN
SOM
SNAB-
BAT SIG
SNÅLT
BEDRA
LÅTA
SOM
KATTEN
RIK
ANKAS
MELLAN-
NAMN
ÖLSORT
ENVISA
ASFÅGEL
SAMLAT
PÅ BANK
INGEN
VINST-
LOTT
HAND-
KNUTEN
MATTA
TITTA
IGENOM
SNABBT
SKÅDE-
PLATSEN
RÄKNE-
ORD
JUSTE
RYGG-
RADS-
DEL
ÅSKGUD
ALICE
BABS
DOTTER
GLAD
STUMP
BLID-
VÄDER
DROG
TÅG-
VAGNAR
FÖRR
@
BERÄTTA
I RÄTTS-
SALEN
VÄDER-
STRECK
MYCKET
LÅNG-
SAMT
BRUKAR
PUNCH-
EN
GARV
1000 X
1000
TUSEN
OCH
METER
SNO
HÖRS
SCHWEI-
ZARE
LURAT
ÄDEL-
STEN
MOLEKYL-
DEL
KOOPERA-
TIVA FÖR-
BUNDET
TON
BESTÄMD
MÄNGD
BRUNN I
BERG-
SLAGEN
UTAN
KRÖKAR
RÄKNE-
ORD
KATT-
DJUR
SKEPPS-
GUIDE
ÄR
SNACKS
FYRBENT
RÅTT-
JÄGARE
SÄSONGSARBE-
TARE I LUVOR
FAR
R I S T
E N S O M L O
K O T A A T O M
T O R S K R A T T
R F A R S A
V M G R
T I T T I D O S
T R A L L R A K
T Ö J O D D L A
Å N G L O K E T T
A T N A R R A T
SUDOKU MEDEL
Lösning förra krysset
Föregående lösning
sudoku medel
3 8 2 9 4 1 7 5 6
1 6 9 5 7 8 3 2 4
7 4 5 2 3 6 8 9 1
9 1 6 3 8 4 2 7 5
8 2 7 6 1 5 9 4 3
5 3 4 7 2 9 6 1 8
2 9 8 1 5 3 4 6 7
4 7 1 8 6 2 5 3 9
6 5 3 4 9 7 1 8 2
K
O
N
S
T
R
U
K
T
Ö
R
:

M
A
D
E
L
A
I
N
E

W
Ä
N
G
H
A
M
A
RF
O
T
O
:

P
H
O
T
O
D
I
S
C©

B
O
N
N
I
E
R

K
O
R
S
O
R
D
SERIER & KRYSS
CITY • MÅNDAG 21 MARS 2011 Stockholm • 27
1 Vad är sann lycka?
– Förlora mot sina barn i
memory, fast man gör sitt allra
bästa. Det, och att höra Jeffrey
Lee Pierce sjunga.
2 Vilken är din största
rädsla?
– Att Citys läsare ska missa ban-
det Raketen, och deras låtar
”Mer och mer” och ”Aning”.
(Se, hur elegant jag undvek att
börja tala om döden!).
3 Vilken egenskap föraktar
du mest hos dig själv?
– Oförmågan att ta itu med trå-
kiga saker. Disken, till exempel.
4 Vilken egenskap föraktar
du mest hos andra?
– Överlägsen attityd och girig-
het.
5 Vilken levande person
beundrar du mest?
– Mattias Alkberg.
6 Hur känner du dig just
nu?
– Bättre än någonsin.
7 När ljuger du?
– När jag vill framstå som
bättre än jag är.
8 Vad ogillar du mest med
ditt utseende?
– I nästa liv ska jag bli längre.
Så jag når vinglasen i översta
skåpet.
9 Vilka kvaliteter upp-
skattar du mest hos män?
– Deras tillgång till sina kvinn-
liga sidor.
10 Vilka kvaliteter uppskat-
tar du mest hos kvinnor?
– Deras tillgång till sina manliga
sidor.
11 Vilka ord eller uttryck
använder du för ofta?
– Eeeeh.
12 Vem eller vad är ditt livs
kärlek?
– Mina barn. Mina kvinnor. Mina
vänner. Musik. I den ordningen,
ungefär.
13 Vilken talang skulle du
vilja ha?
– En balettdansares balans.
14 Om du kunde förändra
en sak med dig själv, vad
skulle det vara?
– Jag önskar att mitt ego
dominerade mig lite mindre.
Långsamt tar det mindre och
mindre plats.
15 Vilken är din största
bedrift?
– Mitt hjärta är helt.
17 Vilken av dina ägodelar
håller du högst?
– Fender Jazzmaster från 1963
(en elgitarr).
18 Vad är det värsta en
människa kan uppleva?
– Schlagerfestivalen.
19 Vilken är din favorit-
sysselsättning?
– Den håller vi för oss själva.
20 Vilka är dina favorit-
författare?
– Fjodor Dostojevskij, Karl-Ove
Knausgård, Jakob Ejersbo.
21 Vilken påhittad person
gillar du mest?
– Mårran.
22 Vilken historisk person
identifierar du dig mest
med?
– Marcel Duchamp.
23 Vilka är de största
hjältarna i ditt liv?
– Mark E. Smith. Nichlas Falk.
Nina Björk. Mamma. Pappa.
Tina Weymouth. John Lydon.
Bland annat.
24 Vad ogillar du mest?
– Rasism. Missunnsamhet.
Egoism. Och när det går bra
för AIK.
25 Vad ångrar du djupast?
– Valde att inte gå och se Public
Enemy på Ritz i Stockholm
1987.
26 Vilket är ditt motto?
– Aldrig bli bitter.
”Jag gillar
Mårran
mest”
CONNY NIMMERSJÖ
Ålder: 43. Bor: Årsta. Yrke: Musiker och vaktmästare. Familj:
Tre barn. Aktuell: Gav ut ny hyllad Bob hund-skiva förra veckan. VID NY CHANS. Om Bob hund-gitarristen Conny Nimmersjö dog och fick återvända som en person eller sak så skulle det vara
”som tröst och inre styrka till jordens alla utsatta och hungrande barn.” FOTO: SARA MAC KEY
LIVET, ENLIGT CONNY
GLAD I DAG Nya Bob hund-skivan hyllas av
kritikerna. I höst firar de 20 år som band.
Inga tillbakablickar här för Conny Nimmer-
sjö, vars motto är att aldrig bli bitter.
I STOCKHOLM CITY PÅ TORSDAG:
Varje måndag och torsdag
q City guidar till kul vegosnabbmat.
Kom igen, stan,
ge oss bättre
vegokäk i handen!
Falafel
D
I
N
G
R
A
T
I
S
- T
I
D
N
I
N
G
F
O
T
O
: J
A
C
K
R
O
S
E
N
F
E
L
D
Ta del av vår förköpsspecial och slipp köerna när vi öppnar!
Redan nu kan du ta del av vår förköpsspecial på vår hemsida eller i vår PreSale-reception. Vi släpper
300 träningskort för 149 kr i månaden (ord pris 199 kr i mån). Våra kort gäller alltid på alla våra
anläggningar – det innebär att du kan träna på någon av våra andra anläggningar tills vi öppnar här!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gustavsberg Centrum
Aktivering av träningskorten kan ske på följande platser:
> PreSale-reception: Vid entrén i Gustavsberg C, mån och ons 16-18
> Medborgarplatsen: Fatburstrappan 6, mån–fre 12.00–19.00
> Nacka Orminge: Ormingeplan 2-4, mån–tors 16.00–19.00
vårby centrum
Aktivering av träningskorten kan ske på följande platser:
> Medborgarplatsen: Fatburstrappan 6, mån–fre 12.00–19.00
> Flemingsberg C: Hälsoävgen 20, mån–fre 12.00–19.00
WWW.FITNESS24SEVEN.COM
Läs mer och köp ditt kort online på:
ö
p
p
e
t
d
y
g
n
e
t
r
u
n
t
ö
p
p
e
t
d
y
g
n
e
t
r
u
n
t
s
ö
n

2
7

m
a
r
s
ö
p
p
n
a
r

v
i

i
:
>
g
u
s
t
a
v
s
b
e
r
g

c
>
v
å
r
b
y
C
Trän
a för
149 k
r
i m
å
n
!
*
3
0
0
å
r
s
k
o
r
t
p
er a
n

g
g
n
in
g!
vårby c
vårby allé 14-22
gustavsberg c
gustavsberg c
vi öppnar nya anläggningar hela tiden:
> Stockholm Medborgarplatsen har öppnat!
> Järfälla Jakobsberg C har öppnat!
> Burlöv Arlöv C 1 maj, 2011
> Göteborg Kvilletorget 28 aug, 2011
S