Denna sajt är Irämst till som en resurs Iör personer som är döende (mindre än sex månader kvar).

De människor som vill kontrollera deras död, på samma sätt som de varit i kontroll över alla andra
aspekter av deras liv.
Jag inser dock att materialet kommer att läsas av andra personer, t.ex. deprimerade unga individer.
Jag har ändå valt att respektera den viktiga inIormationsIriheten vi värderar så högt i Sverige IramIör
censur.
Om du är ung och deprimerad, rekommenderar jag att du besöker Vårdguiden eller laddar ner
inIormationsbladet Hjälpa någon att inte ta sitt liv.
Nu uppdaterad med ett chattrum!
Samhällskritik när den är som bäst!
Ra:ors pain vou,
Rivers are damp,
Acids stain vou,
And drugs cause cramp,
Guns aren´t lawful,
Nooses give,
Gas smells awful,
You might as well live.
- Dorothy Parker.
Mànniskor sàger ofta att de vill ràdda planeten,
men de misslvckas att gòra kopplingen,
att om du vill ràdda planeten.
Ta ditt liv'
Planeten kommer att ràddas utan dig.
- Bill Hicks.
Senast uppdaterad: 2010-12-12
Innehållsförteckning
InnehållsIörteckning I.
Senaste uppdateringarna II.
Tillägnan III.
Introduktion
Topp 15
Bidra med material & Kontakt
Länka till guiden
Upphovsrätt
Chatta
IV.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
1 av 115 2011-02-20 00:33
SUIGUI CHAT
Riktlinjer Iör SUIGUI CHAT
Fler möjligheter att chatta
Förberedelser
Mental Iörberedelse
Att välja plats
Att välja datum
Finna modet att dö
Lagar
Självmordskliniker
VarIör begår människor självmord?
Historia
V.
Biologi
Den biologiska dödsprocessen
EIter döden
Obduktion
Dödsattest
Organdonation
VI.
Begravning
Planera din begravning
Lista på begravningsmetoder
Balsamering
Kremering
Frystorkning
Uppstoppning
Upplösning
Kyrklig begravning
Gå ur den svenska kyrkan
Borgerlig begravning
VII.
Grundämnen
Guld
Silver
Uran
Plutonium
Tallium
Litium
Salt
Bly
VIII.
Kemikalier
Syror
Ammoniak
Lösningsmedel
Aceton
Bensen
LacknaIta
Terpentin
Bensin
Fotogen
Dieselolja
DesinIektionsmedel
Blekmedel
Tvättmedel
Klor
Klorgasmetoden
Såpa & Tvål
Japansk badrumsgas
Bekämpningsmedel
RåtttgiIt
Insektsmedel
Lista på giItiga insektsdödande medel
Malkulor
Växtskyddsmedel
Eter
Argon
Fluor
Tandkräm
Munvatten
Formaldehyd
Kolsyra
Kväve
Kvävetälts-metoden
Lustgas
MålarIärg
Färgämnen
ParIym
Murbruk/kalk
PCB
Flytande gödningsmedel
Lut
IX.
GiIter
Arsenik
Asbest
Curare
Cyanid
Kvicksilver
Amalgam
Stryknin
Kemiska stridsmedel
Mjältbrand
Senapsgas
Sarin
X.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
2 av 115 2011-02-20 00:33
GiItväxter
Atropin
Alger
Bolmört
Fingerborgsblomma
GiItsvampar
Hemlock
Idegran
Kolkicin
Oleander
Paternosterböna
Ricin
Tuvvaktelbär
Änglatrumpet
Mexikansk kaktus
Vit trolldruva
Stormhatt
Mat & Dryck
Svälta ihjäl
Uttorkning
Äta sig till döds
Mögel
Matlagningsprodukter
Bakpulver
Bikarbonat
Ättika
Muskotnöt
Avloppsvatten
XI.
Läkemedel
Nätapotek
Förslag på bortIörklaringar
Kan man lita på nätapotek?
Antidepressiva medel
Antipsykotika läkemedel
Acetylsalicylsyra
Paracetamol
Barbiturater (sömnpiller)
Sätt att Iå tag på barbiturater
LD-50/MLD
30 giItiga droger och deras LD-50/MLD
Bäst Iöre-datum Iör läkemedel
Ämnen som saktar ner upptagning av läkemedel
Användbara redskap
Bensodiazepiner
Drogcocktails
Darvon Cocktail (DC)
Chloroquine Cocktail (CC)
Amitriptyline Cocktail (AC)
Heath Ledgers drogcocktail
Dödliga droger som används Iör dödsstraII och läkarassisterat självmord
Hormoner & Steroider
Insulin
Adrenalin
Preventivmedel
Kaliumklorid
Kevorkians självmordsmaskin
KloroIorm
Nembutal
Semestershoppa Nembutal
Självmordspiller
Depåplåster
Laxermedel
Metod Iör allehanda tabletter
Muskelavslappnande läkemedel
Medel mot kräkning & illamående (antiemetika)
Tomma kapslar
EIedrin
Narkosmedel
Lista på olika narkosmedel
Anestesins etapper
Betablockerare
BlodIörtunnande medel
Antibiotika
Vätskedrivande medel
Qualude
Potenshöjande medel
XII.
Narkotika/Droger
Alkohol
AlkoholIörgiItning
Bardex
Metanol
AmIetamin
Cannabis
GHB
Glykol
Farmakologi
Klinisk presentation
Opiater
Heroin/morIin
Flytande morIin
Administrationsmetoder vid injicering
XIII.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
3 av 115 2011-02-20 00:33
Skillnaden mellan kanyl och spruta
Kodein
Metadon
Fentanyl
BuprenorIin/Subutex
KoIIein
ReceptIria koIIeintabletter
Kokain
Kokain-överdos
LSD
Nikotin
Recept Iör nikotinsirap
Ketamin
PCP
DMT
Kratom
DXM
Ecstasy
SniIIning
Poppers
SyreIörlust
Dränkning
Floder
Bassäng
Tidvatten
Dränkning inombords
Huvudet i en gasugn
Metangas
Hängning
Alternativ till rep
Bödelns knut
Alternativ Bödelns knut
Tabell Iör mätning av Iallhöjd
Garderoben
Duschen
Kolmonoxid
Skillnaden mellan kolmonoxid och koldioxid
Bilavgaser
Problem med katalysator
Tabell Iör uträkning av CO i utsläpp vid självmord
Exempel på självmord med CO-gas Irån bil
Engångsgrillen/kolgrillen
De två lättaste sätten att skapa CO kemiskt
COGEN
Delar som behövs
Metod
Varningar
Illustration
Alternativ illustration
Plastpåse över huvudet
Beställ EXIT-påsen
Skapa din egen EXIT-påse
Sovsäck
Sätta i halsen (jordnötter)
Levande begravd
Stryplekar
Kompressionsstrypning
Guide till läderskärp runt halsen
Strypning när du somnar
Somna in i badkaret
Tejpa över munnen
Kvävas på sina egna spyor
Helium
Död mans handtag
Gasmask
Helium i en bil
Populär teknik med helium & plastpåse
Beställ helium-påsen
XIV.
Djur
Bli uppäten levande
Ormbett
Arter
Spindelbett
Fyra Iarligaste
Maneter
Parasiter
GiItgrodor
TusenIotingar/MångIotingar
Skorpioner
BlåsIiskar
XV.
Vassa blad
Förblödning
Handleder
Stora artärer/vener
Var hittar man vassa blad?
Var kan man Iå tag på klassiska rakblad?
Venpunktion (tappa blod)
Blodgivning
Giljotin
Ritning
Halshuggning
XVI.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
4 av 115 2011-02-20 00:33
Harakiri
Kniv i hjärtat
Motorsåg
Vapen
Eldskjutvapen
Kaliber
Skillnader mellan de olika vapentyperna
Regler Iör användning av skjutvapen
Köp vapen online
Guide till självmord med pistol mot huvudet
Hemmagjort skjutvapen
Spikpistol
Självmord genom polis
Jaktolycka
Sprängmedel
Fyrverkier
Konstgödsel
ÖverIallsprodukter
Tårgas
Pepparspray
Elchockpistol
Hammare mot kraniumet
LuItpistol
Stinkbomber
Spjutvapen
Pilbåge/armborst
Signalpistol
Bultpistol
XVII.
Sjukdomar
BlodIörgiItning
Botulism
Cancer
CancerIramkallande Iöreteelser
Kemoterapi
RadioIarmaka
Chock
Feber
Folksjukdomar/barnsjukdomar
Hepatit
Hepatit-varianter
Smitta dig själv med HIV
Stelkramp
Meningokocker
HjärninIlammation
LunginIlammation
Hjärnskakning
Blodpropp
XVIII.
Självmord som ser ut som olyckor
Dykning
Fallskärmshoppning
Krasha bilen/MC
Bryta nacken
Bergsklättring
OIörklarliga dödsIall
XIX.
Hopp Irån hög plats
Broar
Byggnader
Flygplan
Höga platser i Sverige
Slice and Dice
Pariserhjul
Viadukter
Klippor
LuItballong
Bungeejumping
XX.
Kasta sig IramIör Iordon
Tåg
TågsurIning
Tunnelbana
TraIikdöd
Självmordskrock
XXI.
NaturkraIter
Elektricitet
Att dö Irån blixtnedslag
Elektrisk stöt genom eluttaget
Det tredje spåret
ElektriIiering med bilbatteri
Hypotermi (Irysa till döds)
Frysskåp
Värmeslag
Eld
Brandrök
SjälvuppoIIring
Bålbränning
Skogsbrand
Vind
Snölaviner & Jordskred
Vulkaner
XXII.
Tillsammans
Självmordspakter
Kollektivt självmord
XXIII.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
5 av 115 2011-02-20 00:33
Webbkamera
Självmordssmitta
Mediaregler Iör rapportering av självmord
Diverse
Headbanging
Krossmaskiner
Vikter tappade på huvudet
Borra hål i huvudet eller hjärtat
Krossad av hiss
Tortyrmetoder
Utomlands
Lavemang
Industrialiserade områden
Självmord i andra miljöer än hemmet (icke Irihet)
SömnIörlust
TräIlisare
Självmordsrobot
Bli ihjälslagen
KorsIästelse
XXIV.
Kombinationer
Drunkning/Handvapen
FörgiItning/Kvävning
FörgiItning/Kvävning/Hypotermi
Halshuggning med bil
Sammanstötning/Halshuggning
Sparka radion i badkaret
XXV.
Myter
Cyanid i Iruktkärnor
Dricka ditt eget urin
Injicerad luIt i ådror
Järnpiller
KroppsIärg
Penna uppkörd i ansiktsöppning
Suga ut någon annans hjärna
Vitaminer
Hyra en yrkesmördare
AutoIellatio
Spikmatta
Stoppa hjärtat genom att slå sig själv på bröstet
Injicera vatten
Destillerat vatten
En tesked vatten i lungorna
Stå på huvudet
Tuggummi
XXVI.
DeIinitioner
Aktiv dödshjälp (eutanasi)
Passiv dödshjälp
Läkarassisterat självmord
Rationellt självmord
Barmhärtighetsmord
Tung nedsövning (palliativ sedering)
Rätten att tacka nej till Iortsatt livsuppehållande behandling
XXVII.
Kända svenskar som tagit sina liv XXVIII.
Ordlista XXIX.
Mättabeller XXX.
Organisationer Iör dödshjälp XXXI.
Läs vidare XXXII.
Respons XXXIII.
Media XXXIV.
Statistik
Suicidstatistik
Suicidstatistik eIter åldersgrupp
Internationell suicidstatistik
Besöksstatistik
Guidestatistik
XXXV.
Källor XXXVI.
Senaste uppdateringarna
Upp
Uppdateringar mellan 2009-03-02 och 2010-12-12.
Introduktion (uppdaterad)
Tillägnan
Upp
Denna guide är tillägnad Sveriges alla nackdelar, dess Iörsvarare och upprätthållare. Och till alla som haIt
modet att Ily Irån sitt helvete och ta sina liv.
Introduktion
Upp
Bakom den här Iilen döljer sig webmastern till FajaI , Magnus Brahn (FajaI Nya Medier ), som med sin
cynism släpper ännu en Iil på Sveriges alternativa inIormationsamhälle. Jag har tidigare bl.a. släppt Bli hög
på rätt sätt: en säkerhetsmanual Iör sprutnarkomaner och Det svenska rättsystemet och dina rättigheter.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
6 av 115 2011-02-20 00:33
SSG hade premiär i maj 2005 och det tog nästan två år att Iärdigställa sajten Irån en rad texter, manualer,
artiklar och nyhetsgrupper. SSG har uppdaterats Irekvent ända sedan dess, oItast med mindre tillägg och
enstaka textavsnitt.
Guiden är skriven Iör den som Iunderar på självmord men inte vet hur dom ska gå tillväga. Jag kan inte
garantera att inIormationen är absolut korrekt, men jag hoppas att den kan Iungera som en vägledning på
vägen till det mer perIekta självmordet och mindre lidande Iör dig som planerar att ta ditt liv eller Iör vem
som helst som kommer att läsa den...
Denna guide vänder sig Iörst och Irämst till döende patienter som vill lämna denna värld på ett mer värdigt
sätt än på ett sjukhus, i plågor eller i ett hospits. Att själv ta kontroll över sin egen död istället Iör att låta
någon Irämmande och stressad läkare bestämma tidpunkt och plats.
P.g.a. lagar som Iörbjuder dödshjälp Iör döende i Sverige, så kan denna guide vara till hjälp Iör er som vill
kontrollera tidpunkt och metod Iör er död. Annars Iinns Dignitas (www.dignitas.ch ) eller Ex International
(www.exinternational.ch) i Schweiz som lagligt hjälper terminala människor Irån hela Europa med dödshjälp.
Det intressanta med en självmordsguide är att om inIormationen som Iörses här är Ielaktig på något sätt och
en person misslyckas med sitt självmord p.g.a. inIormation han/hon hämtat här, så ser samhället det som
något positivt, medan självmordskandidaten ser det som något negativt. Samtidigt betraktar samhället det
negativt att man Iörser sådan här inIormation...
Om metoden inte utförs riktigt kan det resultera i skador, paralysering, medvetslöshet, smärta och
obehag. Generellt rekommenderas bara fysiska metoder efter att andra mer acceptabla medel har
uteslutits, t.ex. överdosering av läkemedel.
Ta informationen som förses i denna fil med en matta av skepticism, och använd sunt förnuft när du
överväger självmord. Vänta hellre nagon dag extra för att fundera och planera, sa ökar du dina
chanser. Detta är ett oaterkalleligt vägval, som far konsekvenser för dina närmaste, men samtidigt är
det ditt liv du avslutar, och ingen annans...
Hela sidan är utskriItsbar, se bara till att utskriItIormatet är rätt inställt på din webbläsare, Iörhandsgranska
alltså att sidan ser bra ut innan du skriver ut. Du kan också vilja spara och ladda ner detta material.
Manualen Ianns tidigare tillgänglig som en PDF-Iil. Denna version är dock borttagen tills vidare då den sällan
blev uppdaterad, vilket HTML-versionen alltid blir omedelbart.
Länkar med denna symbol ( ) går till webbsajter utanIör denna sajts kontroll och är alltså att beräkna som
externa, i motsats till interna, som t.ex. en länk till ett uppslagsord i ordlistan.
KOM IHAG: SKADA INTE ANDRA! Se till att inte skada andra människor än dig själv genom att alltid
välja en exitmetod som har lägst chans att drabba någon annan levande varelse. Om valet står mellan två
exitmetoder, välj alltid den med minst risk att Iysiskt drabba utomstående och oskyldiga Iörbipasserare och
medmänniskor. Du vill inte att dina anhöriga ska behöva genomgå mer skuldkänslor än de behöver. Att
känslomässigt skada eller chocka någon som tvingas se din döda kropp eller oavsiktligt dras in med i ditt
självmord, som t.ex. att tvinga en tågloksIörare att uppleva när han/hon kör över dig, är godtagbart, men
etiskt tveksamt.
Magnus Brahn
admin¸sjalvmord.com
Topp 15
Upp
Detta är Iör dem som inte har tid eller lust att läsa igenom hela manualen. En lista på de Iemton mest
eIIektiva ocht genomIörbara (med tanke på att vi lever i Sverige) metoderna.
Nembutal 1.
Barbiturater (sömnpiller) 2.
Opiater 3.
Drogcocktails 4.
Hängning 5.
Helium 6.
Tåg eller tunnelbana 7.
Hopp Irån hög plats 8.
Dränkning 9.
Engångsgrillen/kolgrillen 10.
Förblödning 11.
Plastpåse över huvudet 12.
Skjutvapen 13.
Uttorkning 14.
Hypotermi (Irysa till döds) 15.
Bidra med material & Kontakt
Upp
EItersom jag vet att det Iinns dem som är bättre på vissa saker som beskrivs här nedanIör, så är denna guide
öppen Iör uppdateringar. Folk uppmuntras att skicka in bidrag på realistiska metoder de saknar, Iörslag på
Iörbättringar, tips, ändringar, tillrättning av Ielaktigheter och korrigeringar. Datum när denna guide
uppdaterades Iinns ovanIör innehållsIörteckningen i svart text.
Om du vill bidra eller har några andra Iunderingar kan jag nås på exit¸IajaI.com eller
admin¸sjalvmord.com.
Länka till guiden
Upp
Använd domännamnet http://www.sjalvmord.com/ om du vill länka till denna guide på din hemsida eller
bara sprida internetadressen.
Upphovsrätt
Upp
FörIattaren ger härmed läsaren rätten att Iritt distribuera, kopiera och sprida detta material, detta gäller även
Iör kommersiella syIten, utan några som helst Iörhinder eller restriktioner.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
7 av 115 2011-02-20 00:33
Chatta
Upp
Att småprata eller chatta kan vara viktigt Iör att reda ut sina känslor eller bara prata av sig. Det Iinns rätt
många olika alternativ.
SUIGUI CHAT
Upp
Fr.o.m. den 11 april 2008 Iinns en chattIunktion tillgänglig Iör dem som vill ställa Irågor om metoder, dela
med sig av erIarenheter, ha stöd, eller bara diskutera etik eller IilosoIi.
Chattrummet har ingen censur och kräver inget medlemskap utan är helt anonymt, Iörutom en e-postadress
Iör att veriIiera att du inte är en spamrobot. Ingen logg skapas av diskussionerna. Inte heller Iinns det några
moderatorer.
Chatten riktar sig Iörst och Irämst till svenskar och i andra hand till personer bosatta inom Skandinavien.
Du hittar SUIGUI CHAT här.
NOT 1! För att Iå lösenordet till den inre cirkeln måste du ha varit medlem en längre tid och bevisat att du är
mogen Iör detta.
NOT 2! För att byta mellan sommar/vintertid går ni in på Inställningar eIter att ha loggat in.
Riktlinjer för SUIGUI CHAT
Upp
Ingen publicering av någon annans personuppgiIter. Om ni ska byta personuppgiIter med varandra, gör
det med privata meddelanden.
1.
Egna personuppgiIter är okey att sprida. 2.
Inga hot mot någon. 3.
Respektera varandras åsikter. 4.
Inte IelidentiIiera dig som någon annan medlem. 5.
Tänk på att en del som besöker chatten kanske mår psykiskt dåligt. 6.
Desto mer inIormation du skriver om dig själv i din proIil, desto större chans att inte bli bannad. 7.
Skapa inte Iler Iler än ett konto eller logga in med olika användare. 8.
För en mer detaljerad version av reglerna, se: Regler & DeIinitioner.
Om ni upptäcker något som bryter mot dessa regler, kopiera texten som rör regelbrottet och e-maila den och
användarnamnet ansvarigt till admin¸sjalvmord.com.
Fler möjligheter att chatta
Upp
Det Iinns även en hel del andra möjligheter att diskuera med likasinnande.
Två nyhetsgrupper (bland tusentals) som jag kan rekommendera är alt.suicide.methods och
alt.suicide.holiday .
Ett lite nyare chattIorum är alt.suicide.chat . Ett pro-choice chattrum där du endast behöver registrera en
e-post adress Iör att Iå tillgång till. Lösenordet är prochoice. Eller varIör inte Flashback Chat .
En IRC-kanal som kan vara intressant är #asbs. Detta chattrum tillåter dock ingen diskussion om
metoder. Även självmordssamariter är Iörbjudna. Du kan chatta Irån din webbläsare med hjälp av Mibbit .
Förslag på stödIorum är Suicide Forum (engelska), Bipolarna , Korallhavet och Terapisnack .
Förberedelser
Upp
Här är en checklista på saker att betänka och Iörbereda innan du väljer ut en metod och sen genomIör ditt
självmord.
Avskedsbrev - Rabbla inte på i långa, tröttsamma eller oIörståeliga meningar. Håll det kort, koncist
och intressant. Starta gärna några dagar innan så du tänker klart. Ett handskrivet brev ger ett mycket
mer personligt intryck, undvik klicheer som "Hej då grymma värld" och "ingen Iörstår mig", var ärlig
och säg inget du ångrar senare. Kolla eIter stavIel, du vet aldrig vem som kommer läsa ditt
avskedsbrev. VIKTIGT: Avslöja inte vilka giIter eller läkemedel du tagit eller vilken bro du hoppat
iIrån. Detta gör det bara lättare Iör dem att Iörsöka återuppliva, stoppa ditt självmord, tvångsvårda
eller lägga in dig Iör 'behandling'.
Testamente - Vem ska ha vad?
Livstestamente - Instruktioner att du inte vill bli återupplivad eller Iörbli i koma i åratal.
Begravningsönskemål - BegravningsIorm, vill du kremeras?, gravsten och gravstensskriIt, sånger att
spelas på begravningen, etc.
Husdjur - Se till att de har vatten och mat i några dar tills någon upptäcker ditt lik.
Kläder - Vad vill du att dina vänner, Iamilj eller sjukvårdspersonal som upptäcker dig ska Iå Iör
intryck?
LivsIörsäkring - Har en person tecknat en livIörsäkring och tar självmord inom ett år eIter tecknadet
så kan Iörsäkringsersättningen Ialla bort.
Betala räkningar - Du vill inte belasta vänner och släktingar med extra utgiIter.
Vem ska hitta dig och när? - Om du vill bli hittad inom en viss tidsram posta ett brev till någon anhörig,
polis eller kompis Iöre akten.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
8 av 115 2011-02-20 00:33
Sortera - Organisera alla dina ägodelar i kartonger och göra dig av med allt onödigt skräp.
Städa - Gör lägenheten eller bostaden Iin och diska ger ett bra intryck.
Olycka eller självmord? - Kanske vill du av någon (ekonomisk, känslomässig eller moralisk) anledning
dölja Iör omvärlden att du omkom i ett självmord.
Gömma sin identitet? - Är du orolig över att dina surIvanor ska avslöjas och Iörhindra upptäckt av
dina mörka planer kan det vara en bra ide att titta in på ANFI (ANtiFIlter).
Mental förberedelse
Upp
Att Iörbereda sig mentalt inIör självIörstörelse kan vara svårt att överkomma, eItersom det nästan alltid Iinns
något slags tvivel i de Ilesta Iallen. Dem mer rutinerade självmordsbenägna som har Ilera misslyckade
självmord bakom sig, har större chanser att lyckas, än nybörjarna och debutanterna.
Att gå igenom sitt eget självmord i huvudet och Iantasiera om sin egen död, konsekvenserna, och hur
Iamiljmedlemmar kommer reagera är något normalt. Däremot kan man träna sig och sina tankar så när du
genomIör akten, verkar inte självmordet så konstigt och Irämmande Iör dig och dina tankegångar.
Att klä upp sig till sitt eget självmord är något en del gör, när de bestämt sig till 100 procent och det inte
längre Iinns någon ånger, som en del av en mental Iörberedelse. Finkläder, smycken, rena underkläder,
manikyr, styla håret, makeup, avgör alla hur andra människor kommer att uppIatta dig och påverka deras
intryck när din kropp hittas. Självklart påverkar självmordsmetoden detta resultat.
En del av de mer Iysiska självmordsmetoderna kan vara estetiskt upprörande. Medan andra metoder kan
orsaka mindre rädsla och oro och vara snabbare, smärtIriare, humanare och mer praktiskt än andra Iormer
när de används ordentligt och med rätt utrustning.
Att välja plats
Upp
Att välja rätt scenario eller plats kan ha betydelse Iör hur du upplever akten. Det är väldigt individuellt. Om
du är en artistisk person kanske du vill omge dig av skogen eller havet men om du uppskattar svart humor
kanske en övergiven industrilokal eller en soptipp passar dig bättre.
OItast dikterar ditt val av metod platsen, vilket gör att du inte har något val, men det är värt att tänka på hur
du vill att din död ska se ut och projicera Iör slags känslor.
Här är några Iörslag som kanske kan hjälpa dig på vägen.
En varm sommarkväll eller natt omgiven av en äng Iull med blommor och kvittrande gräshoppor.
Ett ensamt stilla hav har nästan en religiös ton.
En undangömd grotta med levande ljus i massor.
På toppen av ett berg eller liknande plats med vacker utsikt.
Vid Iullmåne.
En kyrkogård på en dimmig och Iuktig natt.
Medan du utIorskar övergivna platser och lokaler Iör sig själv.
Att välja datum
Upp
En del gillar att göra sitt självmord till en högtid och ge den speciell mening. Här är några Iörslag på datum.
Födelsedag/Namnsdag
Minnesdag
Ett matematiskt speciellt datum, t.ex. 2008-08-08 eller 2006-06-06
Arsdagen Iör en speciell händelse i ditt liv
En viss period eIter att du bestämde att ta ditt liv
JulaIton/NyårsaIton
Nationaldagen (6 juni)
Första maj
Alla hjärtans dag (14 Iebruari)
Fars Dag (andra söndagen i november)
Mors Dag (sista söndagen i maj)
Första April
Finna modet att dö
Upp
Vad ska man göra Iör att hitta modet att "gå hela vägen"?
Man går igenom mänga känslor när man tar ett sådant hät svårt belsut. Det Iinns många saker att tänka på
och om man ska hänga kvar i en dag till eller inte? Ibland har man bestämt sig, men Iinner ändå att modet
sviker när stunden kommer. Här är några Iörslag på ideer och metoder du kan pröva Iör att Iörhoppningsvis
överkomma din rädsla Iör döden.
Droger
Fantasier
Börja med någon våghalsig sport eller aktivitet som bungyjumping eller bergsklättring
Skriv ner din oro
Övervinn en Iobi
Se på mycket skräckIilm
Sammanställ en lista på din suicidprocedur och öva på punkterna som leder upp till självmordsIörsöket
Lagar
Upp
Enligt lag är aktiv dödshjälp Iörbjudet i Sverige, även om det sker på den dödes begäran så blir den som
utIört handlingen skyldig till mord eller dråp. Passiv dödshjälp (Irånhålla behandling) däremot praktiserats
regelbundet i Sverige, även om läkaretablissemanget inte gillar att använda den termen.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
9 av 115 2011-02-20 00:33
I Sverige är självmord inte olagligt. På 1800-talet var däremot självmordsIörsök eller bara Iörberedelse till
självmord straIIbart enligt svensk lag. Personer som berövat sig själva om livet Iick t.ex. inte begravas i vigd
jord, d.v.s. på kyrkogården.
I Sverige är det inte heller straIIbart att hjälpa eller att Iörse en människa med medel att ta sitt liv i vissa Iall,
s.k. assisterat självmord, inte ens om det görs av en läkare. Läkaren riskerar dock att Iörlora sin legitimation.
Var gränsen går är oklart. I vissa Iall så kan en person som hjälper en person att begå självmord dömas Iör
mord. Det är inte straIIbart att exempelvis köpa ett rep åt personen som vill hänga sig och hjälpa till att knyta
snaran. Däremot är det straIIbart att sparka undan stolen vid hängningen även om den som håller på att ta
självmord ber om det.
Se deIinitioner Iör mer inIormation på detta ämne.
Självmordskliniker
Upp
Schweiz har legaliserat assisterat självmord. Detta Iaktum gör att Ilera organisationer etablerat sig i landet
som hjälper svårt sjuka patienter som kvaliIicerar, att med hjälp av en drogcocktail administrerad av en
läkare, ta sina liv. De måste innan de godkänns undersökas, vilket gör att du kommer behöva dina
läkarjournaler samt betala en medlemsavgiIt.
Dignitas är den mest berömda gruppen av sitt slag eItersom man i sina stadgar även tar emot patienter
med andra nationaliteter. Flera svenskar har som ett resultat tagit sina liv med hjälp av deras program.
Dignitas bildades 1998 av den schweiziska advokaten Ludwig Minelli.
Man hjälper även vuxna personer med obotliga psykologiska sjukdomar, Iörutsatt att de kan bevisa att de är
kapabla och kan presentera en omIattande rapport Iörberedd av en psykolog som Iastställer patientens
tillstånd som tillIredsställande av de speciIikationerna utlagda av landets högsta domstol.
Engelska aktivistorganisationer Iör dödshjälp varnar dock sina medlemmar, både i UK och andra länder, att
se upp när de begär ut sina medicinska arkiv Irån sin sjukvårdsinstans/läkare Iör att vara alltIör uppriktiga
och ärliga med sina avsikter att använda Dignitas.
Detta eItersom Ilera Iall har rapporterats där läkare i sådana Iall vägrat lämna ut patientens egna papper. En
Iörklaring du kan använda i dessa sammanhang är att du har en vän utomlands som du snart kommer Iå
besök av och som du vill diskutera din medicinska situtation med.
För medlemsinIormation, se denna guide Iör ansökan till Dignitas .
Den något mindre och okändare schweiziska organisationen Ex International har just öppnar upp Iör
utländska turister. De är lokaliserade i Bern och är billiagre än Dignitas, men nackdelen är att man ligger i en
stad utan direktIlyg. Se dess sajt Iör adress och kontaktinIormation.
Båda sajter är i huvudsak på tyska. Använd Google Translate Iör att översätta till engelska.
Varför begår människor självmord?
Upp
SuicidIorskning erkänner två olika läger på 'varIör' människor Iörsöker begå självmord. Precis som med mord
Iinns det självmordsbenägna människor som agerar impulsivt och passionerat. Dessa personer utlöses oIta
eIter en personlig kris utan lite eItertanke.
Sedan har vi dem som planerar och Iunderar länge över deras exit och som väljer metoder som kräver
noggrann planering.
På Irågan varIör det mänskliga däggdjuret, det enda djur som kan Iöreställa sin egen död, Iinns inga korrekta
svar.
Anledningar är lika många som självmordsIörsöken och sanningen är att alla samhällen i människans historia
upplevt Ienomentet i en Iorm eller annan.
Valet att avsluta sitt liv eIter eget bevåg är på ett sätt styrkande. Man tar kontroll över sitt eget öde. Vissa
anser det romantiskt, andra ser döden som en beIrielse. Vissa vill ha uppmärksamhet eller ser ingen annan
utväg och där terapi och hjälp kanske vara bättre.
Vad Iorskare vet idag är att har man gjort ett självmordsIörsök en gång ökar risken Iör ett nytt dramatiskt.
Det kan handla om ett Iriskt pensionärspar som inte vill hamna på ett vårdhem, en person med högt
självIörtroende, integritet, och självkänsla med Iör mycket självrespekt eller en gravt deprimerad person som
prövat alla behandlingsmetoder utan Iramgång.
Traditionellt har självmord setts som något negativt. Man har Iörsökta straIIa bort det med IängelsetraII Iör
överlevande och hot om att inte Iås begravas på helig mark på religiösa skäl. Inget har hittills hjälpt.
Historia
Upp
Att avsluta sin existens i Iörtid har en lång historia inom människans civilisation.
Under bl.a. antiken kunde det vara äroIullt att begå självmord - eller låta sina kamrater ta ens liv - Iör att inte
Ialla i Iiendens händer. Den karthagiske Iältherren Hannibal begick exempelvis självmord inIör hotet att bli
utlämnad till Rom. EIter det judiska upproret i Masada Iann romarna bara två kvinnor och Iem barn vid liv,
960 andra hade tagit sina liv.
Även politiska intriger har historiskt kunnat Irambringa självmord. Den romerske politikern Marcus Antonius
begick självmord när han Iick höra ryktet att modern till några av hans barn, Egyptens drottning Kleopatra,
begått självmord. I bakgrunden Ianns en politisk Iejd mellan Antonius och Kleopatra på sin sida och
imperator Octavianus på den andra, och bara några dagar eIter Antonius begick även Kleopatra självmord.
Under perioder har vissa samhällen även påtvingat människor självmord som en Iorm av äroIullt dödsstraII.
Den grekiske IilosoIen Sokrates Iick välja mellan att Iörkasta allt han sa sig stå Iör eller döden. Han valde
döden och verkställde domen själv genom att dricka .
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
10 av 115 2011-02-20 00:33
I delar av det Ieodala Kina och i Japan har självmordet under vissa omständigheter kunnat ses som ett
Iullgott sätt att behålla äran vid exempelvis ett personligt misslyckande.
I de Ilesta abrahamitiska religionerna så har självmord betraktats som en tabubelagd gärning. I historisk tid
har oIta personen som Iörsökt ta sitt liv setts som en brottsling, som Iörsökt sig på ett mord men misslyckats.
Det hänger samman med att livet inte sågs som ens eget utan tillhörande Gud eller staten. I modern tid ses
självmördaren mer som psykiskt sjuk eller i ett Iörvirrat tillstånd.
Det Iinns ett religiöst undantag. Inom buddhismen har man olika uppIattningar om Irågan att ta sitt eget liv. I
skriIter står det att det är tillåtet att begå självmord när man har nått en viss upphöjd nivå i livet Iör de
upplysta. De upplysta har inga önskningar kvar i livet och kan uppgå i nirvana. Däremot var det inte tillåtet
att begå självmord om man tillhörde icke upplysta. De oupplysta har en lång väg att gå med många
återIödslar medan en upplyst persons handlingar inte längre anses generera karma, varken ond eller god.
I Sverige blev självmord lagligt 1856, men trots det kan uppenbart självmordbenägna Irihetsberövas och
underkastas psykiatrisk tvångsvård.
Biologi
Upp
I Ilera böcker ("Dödens biologi", "Palliativ vård" och "Palliativ vård vid terminala sjukdomstillstånd")
beskrivs döendet och döden så att man begriper hur kroppen Iörbereder sig eller drabbas av dessa tillstånd
biologiskt, Iysiskt och kemiskt. Den som vill veta mer hänvisas till dessa böcker.
När man begår självmord så bör man ha kunskap om dessa ting och om kroppen. För att dö eller begå
självmord är det inte smärtan man tillIogas eller tillIogar som gör att man dör, det primära är huruvida man
påverkar de livsuppehållande systemen i människokroppen som spelar roll, desto större skada desto bättre.
I boken "Dödens biologi" så Iinns det Iem system i kroppen som är att betrakta som livsuppehållande system,
en obalans i det ena systemet ger en obalans i de andra systemen, systemen är alltså Iörenade kretslopp. Här
kommer ett längre citat Irån böckerna nämnda ovanIör som beskriver vad som händer med kroppen när man
dör och dess inverkan på kroppens Iem livsviktiga system: 1. hjärta och blodomlopp, 2. andningsorganen, 3.
matspjälkningsorganen, 4. utsöndringsorganen (bla. njurar och lever) och 5. hjärnan och nervsystemet.
Anomalier i själva hjärtat, t.ex. kranskärlssjukdom kan ge upphov till arytmer. Den cirkulerande
blodvolymen kan Iörminskas som vid chock eller blödning. Om de övriga systemen Iallerar påverkar
detta också hjärtats aktivitet som t.ex. elektrolytstörningar eller svår anemi. Hjärtats pumpIörmåga blir
därmed sämre, vilket i sin tur leder till hypoxi någon annanstans.
1.
Bristande syresättning beroende på lungdysIunktion kan Iörorsakas av inIektion, tumörinIiltration,
bronkospasm eller astma, ödem, pneumathorax eller inIarkt, lunginIlammation.
2.
och 4. Hinder, inIektioner, tumörinIiltration och lever- eller njurinsuIIiciens kan ge upphov till olika
toxiska störningar och elektrolytstörningar som påverkar hjärtats och hjärnans Iunktion. Uremi är
särskilt vanligt.
3.
Hjärnan och ryggmärgen (inneslutna i en Iast benstruktur) är särskilt sårbara Iör alla tillstånd som ger
upphov till ökat tryck eller som tar extra utrymme. Faktorer som kan ge skador på det centrala
nervsystemet är inIektioner, kärlbristningar eller Iörträngningar, toxiska och metaboliska störningar,
tumörer, hypoxi.
Faktorer som kan ge skador på det centrala nervsystemet är Iöljande: inIektioner, t.ex. meningit,
enceIalit, hjärnabscess; kärlbristningar eller Iörträngningar t.ex trombos, blödning, emboli; toxiska och
metaboliska störningar t.ex njur- eller leverinsuIIiciens eller intagna toxiska produkter såsom
läkemedel eller droger; maligna och primära tumörer eller metastaser, samt hypoxi beroende på
cirkulationsinsuIIiciens eller lungsvikt. Hypoxi och bristIällig blodcirkulation i hjärnan leder till att
toxiska metaboliter, såsom mjölksyra, ackumuleras. Detta är en viktig orsak till hjärndöd, då denna
process ger upphov till svullnad, vilket ökar trycket på kraniumet och ytterligare minskar cirkulationen
och syrgastillIörseln.
Tecken på dysIunktion i det centrala nervsystemet är, i denna ordning: Iörvirring och desorientering,
letargi och apati, stupor, semikoma och koma. EIIekter på kroppsställningen som motsvarar
hjärnskadan kan anta Iormen av varierande typer av paralys, t.ex Iörlamning av halva kroppen eller
spasticitet i en eller Ilera kroppsdelar. Muskelspänning uppstår vid letargi och stupor. Om patienten
stimuleras orsakar detta spridning i de nedre kroppsdelarna med utbredning i tår och krökning av de
övre kroppsdelarna.
5.
Den biologiska dödsprocessen
Upp
Under slutskedet avtar kroppens biologiska Iunktioner allt mera Iör att till slut upphöra. Det sker i steg som
Iöljer på varandra under en längre tid eller kortare tidsperiod.
Blodcirkulationen börjar svikta. Ett tecken på detta kan vara IramIörallt Iötter och ben blir kalla och
Iår blåaktiga Iläckar.
1.
EItersom huden har svårt att avge värme stiger kroppstemperaturen och den döende Iår Ieber. 2.
Hjärtverksamheten och pulsen blir oregelbunden. 3.
Andningen Iörändras påtagligt, den blir långsam och oregelbunden. 4.
Förmågan att kontrollera tarm och blåsa Iörsvinner. 5.
SugreIlexen Iinns kvar även om Iörmågan att svälja är borta. 6.
Blodtrycket sjunker. EItersom hjärnan då Iår mindre syre grumlas sinnesIörnimmelser och
medvetande, men de Ilesta blir medvetslösa relativt sent. Ibland ser man att en döende medvetslös
människa strax Iöre sin död vaknar upp Iör ett ögonblick.
7.
De sista sinnen som Iörloras är hörseln och känseln. I dödsögonblicket slutar hjärtat slå, andningen 8.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
11 av 115 2011-02-20 00:33
upphör och pupillerna blir stora och reIlexlösa.
Alla celler i kroppen dör inte på samma gång. Celler som Iörbrukar lite syre kan Iortsätta sin verksamhet
många timmar eIter det att hjärtverksamheten och andningen har upphört. Detta gäller bl.a. cellerna i ögats
hornhinna, i skelettet och i huden. Så småningom dör också dessa celler, dels på grund av syrebrist och dels
på grund av de giItiga ämnen som bildas under Iörruttnelseprocessen.
Vid semikoma Iörändras elektroenceIalogrammet vid känslig stimulering. Vid vad som kallas djup koma
uppstår ingen reaktion vid känslig stimulering, och de yttre rytmerna består i ett relativt stadigt mönster.
VarteIter som hjärthypoxin Iörvärras utvidgas pupillerna, som till slut inte reagerar på ljus. Blodtrycket Ialler
och pulsen blir snabb, svag och oregelbunden. KrampanIall kan ibland uppstå. Cheyne-Stokes andning är
mycket vanlig vid hjärnhypoxi och den snabba andningen avbryts av apneperioder som blir allt längre.
Vid terminalkoma, ett tillstånd som oIta kan observeras under den sista timmen av personens liv innan
andningen upphör, övergår den yttre rytmen gradvis till ett isoelektriskt tillstånd, vilket dock inte
nödvändigtvis behöver vara irreversibelt.
Enligt svensk lag är en människa död när hjärnaktiviteten upphört, så kallad hjärndöd. I allmänhet så
Iastställs döden kliniskt, när andning och blodcirkulation upphört och stilleståndet varat så lång tid att det
med säkerhet kan avgöras att hjärnans samtliga Iunktioner totalt och oåterkalleligt har Iallit bort. Majoriteten
av alla dödsIall konstateras således genom att en läkare Iörsäkrar sig om att andning och blodcirkulation
upphört, i allmänhet genom att lyssna på hjärtat, känna på pulsen och Iörsöka se om personen andas. I vissa
Iall krävs noggrannare undersökningar Iör att kunna konstatera en persons död.
Ett likIenomen som ibland kan inträIIa är dödsryckningar eller eIterdödsspasmer. De har observeras
omedelbart eIter dödens inträIIande när hjärnan Iyrar av nervsignaler när den stänger ner Iör gott.
Efter döden
Upp
Detta är en medicinsk genomgång vad händer med kroppen eIter döden.
Hudblekhet (pallor mortis). Den blekhet som syns i en kropp eIter döden. Orsakas av att
blodcirkulationen avstannat och blodet lämnar de kapillära blodkärlen. Pallor mortis inträIIar ganska
omedelbart, ibland redan Iem minuter eIter dödsögonblicket.
1.
Likkyla (algor mortis). Beskriver den sänkning av kroppstemperaturen i en död kropp tills
omgivningens temperatur uppnåtts. Kroppstemperatur är dock långt iIrån ett säkert kriterium på om en
person är död eller levande. En person som utsatts Iör låga temperaturer länge kan ha låg
kroppstemperatur, men IortIarande vara vid liv.
2.
Likstelhet (rigor mortis). Den Iörlust av kroppens normala rörlighet och plasticitet som vanligen
börjar uppträda inom de Iörsta timmarna eIter döden och är Iullt utvecklad eIter ca 6-12 timmar.
Likstelheten beror på kemiska Iörändringar i muskulaturen då syrebristen i muskelcellerna gör att
muskeln stannar i det läge som när döden inträIIade. Likstelheten Iörsvinner när autolysen sätter in.
3.
Likfläckar (livor mortis). Ett likIenomen i den döda kroppen. EIter döden inträIIat sjunker blodet på
grund av tyngdkraIten och Iyller blodkärlen i kroppens lägst belägna delar. Då bildas vanligen blåröda
Iläckar av varierande storlek. Blodrika personer kan utveckla mycket kraItiga likIläckar medan
blodIattiga kan sakna likIläckar helt och hållet. LikIläckarnas utbredning kan hjälpa en rättsmedicinare
att göra en grov uppskattning av tidpunkten Iör dödens inträIIande.
4.
Nedbrytning- och förruttnelseprocessen. När all levande materia upplever omIattande celldöd inleds
Iöruttnelseprocessen eller septik. Denna kadavrets ekologi är en mikrobiologisk aktivitet av saproIyter
som åstadkommer röta, ett tillstånd av gradvis återgång till de enklaste beståndsdelar som det
ruttnande objektet består av ända ner till skeletterade. En viktig Iaktor vid nedbrytningen är insekter
och dess larver som står Iör den enskilt största reduceringen av biomassa. Även kroppens egna
magbakterier bidrar till nedbrytningen. Vi bär alltså med oss vår egen avIallskvarn skulle man kunna
säga utan att vara alltIör morbid.
5.
Skeletterade. Är det avslutande steget i nedbrytning av en organisms benstruktur. Denna process
leder till att alla vävnader avlägsnats och bara ett skelett återstår. Hur Iort denna process går beror på
klimat, temperatur, insektsmängd och om kroppen är nedsänkt i vatten eller inte. I tempererade klimat
tar det vanligtvis tre månader till Ilera år Iör en kropp att helt brytas ned till ett skelett.
6.
Obduktion
Upp
Obduktion är en medicinsk undersökning av en död människas kropp Iör att Iastslå döds- eller
sjukdomsorsak till varIör personen avled.
Det Iinns två olika typer. Klinisk obduktion utIörs av patologer eller andra läkare på begäran av den läkare
som vårdat den avlidne. Ràttsmedicinsk obduktion utIörs av rättsläkare på begäran av rättsvårdande
myndighet (polis, åklagare, domstol).
En obduktion omIattar dels granskning av hela kroppsytan, dels undersökning av inre organ. Tillåtelse krävs
ibland Irån anhöriga innan en intern obduktion kan genomIöras. När den interna obduktionen är klar sys
kroppen ihop.
Dödsattest
Upp
En dödsattest utIärdas av läkare när någon avlidit. Den utvisar dödsorsaken och är ett juridiskt dokument.
Numera används i Sverige i stället ett s.k. dödsIallsintyg (även kallat dödsbevis), som endast utvisar tid Iör
dödsIallet. Det utIärdas av Skatteverket på grundval av ett dödsorsaksintyg, som läkaren inger till
Skatteverket.
Organdonation
Upp
Organdonation avser organ- och vävnadsdonation Iör transplantation.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
12 av 115 2011-02-20 00:33
Det råder brist på organ i Sverige och detta avhjälps inte av det Iaktum att det svenska Iolket är näst sämst
på att donera organ. En undersökning 2003 visar att hälIten av alla barn och var Iemte vuxen med behov av
ett nytt organ dör i väntan på hjärta eller lungor.
Om du planerar ditt självmord och vill donera dina organ eIter din död, måste du ta detta med i
beräkningarna och valet av metod. Du måste välja en metod som inte skadar din kropp alltIör mycket och
som upptäcks relativt snabbt. Detta är en svår balansgång eItersom du inte vill bli tagen till ett sjukhus
akutavdelning IortIarande vid liv.
Metoder som är gynnsamma Iör donation är krosskador eller skottskador med skjutvapen som resulterar i
svåra hjärnskador som gör att du hamnar på en livsIörsörjningsmaskin. I grund och botten metoder som inte
Iår ditt hjärta Irån att sluta slå, men som orsakar hjärndöd, alltså grava oåterkalliga skador och blödningar på
din hjärnvävnad. OItast sker detta indirekt genom syrebrist eller direkt genom huvudtrauma.
Om du inte vill donera dina organ, ska du inte behöva känna dig skyldig Iör det. Det är din kropp, du äger
den och har rätt att göra vad du vill med den så långe du är över 18 år. Oavsett vad våran lagstiItning och
politiker säger om saken.
En anmälan till Socialstyrelsens donationsregister kan göras online här .
Begravning
Upp
Jordbegravning används som begrepp Iör den begravning där kistan sänks i jorden. Även urnor, med aska
eIter kremering, grävs som regel ner i jord, men det kallas inte Iör jordbegravning. Nedsänkningen i jord kan
ske som en del av begravningsceremonin, eller utIöras utan begravningsgästernas närvaro.
Planera din begravning
Upp
Du kan i Iörväg ge detaljerade instruktioner på hur du vill att din begravning ska gå till. Här är några Iörslag
på saker som kan vara bra att komma ihåg att skriva ner.
Dessa önskemål bör placeras i ett dokument kallat begravningsinstruktioner som Iörklarar hur du vill att din
begravningsceremoni ska utIöras. Placera dokumentet i ett bankvalv, kassaskåp eller annat säkert ställe.
Kistval. Ska kistan vara av trä, ekologisk eller metall?
Musik. Ska det spelas musik vid begravningsceremonin och isåIall vilken musik ska spelas?
Minnestal. Har du några önskemål att en viss person ska säga några ord?
Religös. Vill du ha en borgerlig ceremoni eller kyrklig?
Gravsten. Vad vill du ha Iör Iorm, material, symbol och text på din gravsten?
Likvaka. Vill du att det hållas en likvaka i ditt namn?
Gravsättning. Hur vill du att nedsänkningen ska gå till? Tal, blommor, klädval, präst?
Kyrkogard. Vilken kyrkogård vill du ska bli din sista vila?
Besöksförbud. Är det någon du (inte) vill ska besöka din begravning?
Kontakt. Är det någon du vill att dina anhöriga ska kontakta och inIormera eIter din begravning?
Dödsnotis. Vill du ha en dödsnotis i en tidning och vad ska den säga?
Lista på begravningsmetoder
Upp
Lista på olika begravningsmetoder samt de gravskick som är tillåtna enligt den svenska begravningslagen.
Askgrav (laglig)
Begravningsplats (laglig)
Brandgrav
Båtgrav
Domarring
Dös
Familjegrav (laglig)
Gravhög
Gravkammare
GånggriIt
Hällkista
Kistgrav (laglig)
Kolerakyrkogård
Kolumbarium (laglig)
Massgrav
Mausoleum
Minneslund (laglig)
Pyramid
Röse
Stensättning
Skeppssättning
Urnegrav
Urngrav (laglig)
Balsamering
Upp
Balsamering, i de Ilesta moderna samhällen, är konsten och vetenskapen om att temporärt konservera
människolik Iör att Iörhindra Iörruttning och göra möjligt att ha en öppen kista vid begravning. Balsamering
har en lång historik, och några Iorna kulturer hade balsameringsprocesser som hade stor religiös innebörd.
I Sverige balsameras en död kropp när man vill skjuta upp Iörruttnelseprocessen och när man ska
transportera kroppen utomlands, men också när man önskar göra den avlidna Iin Iör visning.
I det sistnämnda Iallet gör man en del Iörberedelser Iöre själva balsameringen. Man ser till att se till att den
dödas mun och ögon är slutna och att Iingertoppar och naglar är rena. Ibland behöver man också snygga till
kroppen med smink. För att inte vätska ska rinna Irån kroppen punkterar man blåsor, tömmer buken på
vätska och gaser. Ty dessa bildas lätt om kroppen har legat länge eller legat varmt.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
13 av 115 2011-02-20 00:33
Om den avlidne är en man rakar obduktionsteknikern Iörst ansiktet. Formalinet Iår nämligen kroppen att
stelna en aning och huden att svälla något skägget dras in lite och huden blir slätare.
Vid balsamering skär obduktionsteknikern Iörst ett snitt vid nyckelbenet, så långt ned som möjligt. Detta Iör
att märket ska döljas av skjortan, klänningen eller svepdräkten när den döda ligger i kistan. Via halsartären
sprutar man med luIttryck in Iormalinlösningen ut i kroppens blodkärl.
Man öppnar halsvenen Iör att trycket i blodkärlen inte ska bli Iör högt, och ibland kommer det då ut blod.
Trots att en vuxen människa har ungeIär Iem liter blod i kroppen kommer det sällan ut mer än en halvliter.
Det beror på att kroppen vanligtvis har legat länge då balsameringen genomIörs. Kroppen börjar nämligen
torka ut direkt eIter döden. För att Iormalinet också ska sprida sig kring tarmarna går man ner i bukhålan
med ett spjutliknande instrument.
Obduktionsteknikern masserar händerna och ansiktet Iör att göra det lättare Iör Iormalinet att tränga in.
Möda läggs på dessa kroppsdelar eItersom de syns vid visningen. Det ser ut som om livet kommer tillbaka
när den svagt rödIärgade vätskan driver Iram i handens vener. Vid behov injicerar man Iormalin direkt i
Iingertopparna. Det gäller också ögonen, som mest består av vatten och torkar ut snabbt. Där använder man
Iormalin utan Iärgämne.
Man stoppar in cellstoII som suger upp Iukt i snittet vid nyckelbenet innan man syr ihop. För att ytterligare
hindra läckage stoppar man även cellstoII i munnen och näsan.
DäreIter syr man ihop munnen. Det lär Iinnas lika många sätt att göra det på som det Iinns
obduktionstekniker. Ett sätt är att gå in med nål och tråd igenom näsans skiljevägg, in under läppen, lägga ett
stygn i hakans insida det är detta stygn som håller upp underkäken och sedan tillbaka till överkäken.
Ingreppet syns inte.
Hela balsameringen brukar ta ungeIär en halvtimme, men i mer komplicerade Iall kan den ta så mycket som
en och en halv timme. EIter balsamering tvättas hela kroppen och Iår torka under ett lakan.
En balsamering i samband med obduktion genomIörs något annorlunda. Då sprutar man in Iormalin på sex
ställen: benen, armar, halsen samt i buken innan man återställer kroppen.
En obduktionstekniker kan rekommendera att en balsamering utIörs, men normalt sett är det de anhöriga i
samråd med begravningsbyrån som bestämmer.
Den vanligaste balsameringsvätskan är en Iormalinlösning som består av tio procent Iormaldehyd, vatten och
Iärgämnet eosin ett organsikt ämne som också används Iör Iärgning av läppstiIt och rött bläck. Det tillsätts
Iör att ge den avlidna lite mer Iärg över hela kroppen. Formalin har konserverande egenskaper. Halten
Iormaldehyd höjs till Iemton procent på sommaren eller om kistan ska skickas utomlands.
Den döda kroppen Iörlorar mycket vätska genom uttorkning. Vid en balsamering går det åt två till Iem liter
Iärdigblandad tioprocentig Iormalinlösning.
Kremering
Upp
Kremering eller likbränning är ett alternativ till jordbegravning, där den döda kroppen Iörbränns och endast
de kalcinerade skelettdelarna återstår, vilket i dagligt tal kallas aska.
Kremering har använts i olika kulturer i tusentals år, men Iörst i mitten på 1800-talet började man konstruera
speciella kremationsugnar. Dessa ugnar kan värmas med koks, olja, gas eller elektricitet. Den Iörsta svenska
kremeringen ägde rum den 15 oktober 1887 kl. 09.30 när stoItet eIter disponenten Ernst Kjellerstedt,
Örebro, Iörbrändes i den provisoriska likbränningsanstalten i Hagalund.
Idag kremeras c:a 72,5° av de avlidna i Sverige, och i storstadsområdena är andelen långt över 80°.
Moderna kremationsugnar drivs idag av gas som med en pulserande eIIekt skickar lågor på kistan och dess
innehåll, vilket då bränns upp och omvandlas till aska. Själva kremationen kan ta mellan 2-5 timmar
beroende på kroppsvikt, kistmodell med mera och om den avlidne har varit nedIrusen av sanitära skäl.
Föremål som pacemaker och insulin-dosor som sitter inopererade i kroppen som ska kremeras, tas ut av
sjukhuspersonal redan vid bårhuset om man vet att kroppen ska kremeras. Anledning till att dessa Iöremål
tas bort är att Iöremålen kan explodera då de utsätts Iör den värme som uppstår i kremationsugnen under
kremeringen. En sådan explosion orsakar ett ljud som ett hagelskott och kan ge personalen allvarliga
hörselskador.
Innan man startar ugnen kör man in kistan i ugnen och lägger med en keramikplatta med ett id-nummer Iör
att Iörhindra Iörväxling av aska eIter själva kremeringen. Denna id-bricka Iöljer alltid med askan även ner i
graven.
EIter kremeringen hälls de brända benen ned i ett metallkärl, som sedan Iår svalna. Obrända ting som spikar,
höItproteser med mera plockas däreIter bort, och skelettdelarna pulveriseras sedan i en speciell apparat
kallad benkvarn. Askan kan däreIter hällas i urna eller annat Iörvaringskärl i väntan på begravningsplats i
jord, i en nisch, i ett kolumbarium, eller att "spridas" (grävas ned) i minneslund (anonymt gravskick), eller
eIter särskilt tillstånd Irån länsstyrelsen om "egen spridning" spridas på en annan plats än kyrkogård.
Som annan plats räknas naturområden och hav med 100 meters avstånd Irån land. Regler gällande hantering
av askan är i Sverige relativt stränga; exempelvis Iår man som privatperson tillhandahålla askan endast
samma dag som urnsättning eller spridning sker Iör att ingen skall behålla askan av en avliden hemma istället
Iör att låta askan komma "i jord".
En annan regel är att askan inte Iår delas om det inte Iinns mycket speciella Iörhållanden till att göra detta,
något som oItast drabbar skilda Iöräldrar som vill begrava ett avlidet barn i båda Iamiljegravarna eller
invandrare som vill begrava en del av askan i hemlandet. Den vanligaste anledningen till att Iå dela på askan
är dock att den avlidne var hindu och ville bli spridd i den heliga Iloden Ganges.
Frystorkning
Upp
Ett omdiskuterat gravskick, som presenterats på ett Iörsöksstadium, är Irystorkning eller ekologisk
begravning. Gravskicket är i detta sammanhang att likställa med kistgrav, men kistan är betydligt mindre,
och innehåller ett vitt pulver, det som återstår av den mänskliga vävnaden eIter att ha sänkts ner i Ilytande
kväve. Det Ilytande vätet gör kroppen mycket skör och kroppen Ialler sönder till vitt pulver när den givits en
lätt skakning.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
14 av 115 2011-02-20 00:33
Hittills avråder såväl Fonus som andra begravningsbyråer Irån praktiken och har tagit avstånd Irån vad de
anser är en oseriös marknadsIöring av metoden. De Iåtal kroppar som Iörvarades i avvaktan på beslut i
Irågan har i dag begravts på andra sätt. Metoden är ännu inte tillåten som begravningsmetod enligt svensk
lag.
Uppstoppning
Upp
Taxidermi eller djuruppstoppning är konsten av att montera och reproducera djur Iör uppvisning som
jakttroIeer eller museumobjekt.
Uppstopning kan göras på alla djurarter, inklusive människan. EIter att ha rensat ur inälvor, organ, blod och
ögon ersätts dem med kemikalier Iör konservering och ögonen ersätts med glaskulor. Specialister inom detta
områden Iinns både som yrkesverksamma och hobbyister.
Denna begravningsmetod är inte laglig i Sverige Iör människor, det närmaste man kommer är balsamering.
Upplösning
Upp
En begravningsmetod Iör Iramtiden är att upplösa liket med starka kemikalier som sen spolas ner i avloppet.
Processen kallas alkalisk hydrolys och utvecklades i USA i början på 90-talet Iör att disponera av
djurkadaver. Den kemikalie som använts inom Iorskning Iör detta syIte är lut.
I processen värms luten upp samtidigt som en press som liknar en tryckkokare används Iör att Iörvandla
liken till en brunaktig sirap och en torr benmassa som liknar aska.
Hittills har inga begravningshem i USA eller andra länder adopterat metoden och bara två sjukhus använder
den på människolik donerade Iör Iorskning.
Metoden har många miljövänliga Iördelar samt att upplösning avhjälper den ökande bristen på gravplatser
och utrymme på kyrkogårdar.
Denna begravningsmetod är inte laglig i Sverige än.
Kyrklig begravning
Upp
En kyrklig begravning är den begravningsceremoni som nära 90° av dem som avlider i Sverige Iår. UtIörs
den av en präst som oIIiciant (som regel i en kyrka eller kapell) som tillhör Svenska kyrkan görs det "enligt
Svenska kyrkans ordning" Iör begravningsgudstjänst. Den är Iörbehållen medlemmarna i Svenska kyrkan.
Begravningen i Svenska kyrkan är avgiItsIri som gudstjänst Iör medlemmarna, vilket innebär att präst,
musiker och lokal är avgiItsIritt. Övriga kostnader, till exempel extra musik utanIör det som ingår i ritualet,
eventuella solosånger, kista, eventuell urna, kistdekorationer, Iörtäring, dödsannonser o.s.v. är kostnader som
belastar dödsboet.
I takt med att andelen medlemmar i Svenska kyrkan minskar genom utträden eller avsaknad av dop, krymper
dock andelen avlidna som automatiskt har rätt att Iå en kyrklig begravning. Enligt Svenska kyrkans synsätt
skall man respektera den dödes önskan och inte utIöra en kyrklig begravning över någon som ej är medlem.
En kyrklig begravning kan också hållas i någon Irikyrka, till exempel pingstkyrkan, baptistkyrkan osv., Iör
deras medlemmar. Hit kan vi också räkna begravningar i katolska eller ortodoxa kyrkorna.
Resterande avlidna begravs utan gudstjänst, vilket innebär allt Irån borgerlig begravning till judisk och
muslimsk begravning. När det gäller begravningsgudstjänster/ceremonier Iör dem som ej är medlemmar i
Svenska kyrkan är det viktigt att ta reda på vilka kostnader som belastar dödsboet, detta kan variera
beroende på i vilket sammanhang begravningen ingår. Den begravningsavgiIt som alla IolkbokIörda i Sverige
måste betala reglerar nämligen bara de delar som har att göra med gravsättning och skötsel av
begravningsplatser.
Gå ur den svenska kyrkan
Upp
Om du tycker det är hyckleri att automatiskt vara medlem i svenska kyrkan bara Iör att du Iöds i Sverige,
kan du begära utträde Irån den svenska kyrkan. Det tar normalt några veckor innan den beviljas av ditt
lokala kyrkostiIt, men eIter det behöver du inte längre betala någon kyrkoskatt, vilket sparar dig pengar varje
år vid taxeringen.
Mer inIormation om hur du går tillväga Iinns på webbsajten www.uturkyrkan.se .
Borgerlig begravning
Upp
Endast en liten del av begravningarna i Sverige utIörs som borgerlig begravning. (ca 10° i
Stockholmsområdet) Alternativet att begära borgerlig begravning är en medborgerlig rättighet, det är en
privat angelägenhet vad man väljer. Vid en sådan begravning står det alla Iritt att lägga upp begravningsakten
som man själv vill. Det står dock i lagen att det "må intet Iörekomma som strider mot Iörrättningens helgd
och allvarliga innebörd". Borgerlig begravningsIörrättare, oIIiciant, anvisas av begravningsbyrån eller
kommunen. Man är dock inte tvungen att ha en oIIiciant vid begravningen. Alla, oavsett om man är med i
något religiöst samIund eller ej, måste gravsättas.
Grundämnen
Upp
Ett grundämne eller element är ett ämne som endast innehåller atomer med samma antal protoner i
atomkärnan. Man säger ibland att atomerna tillhör samma atomslag, även om detta ord inte har en Iastställd
betydelse. Några vanliga exempel på grundämnen är väte, syre, svavel och guld i alla dess Iormer. De Ilesta
andra ämnen är sammansatta av atomer Irån olika grundämnen.
Se Wikipedia Iör en komplett lista .
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
15 av 115 2011-02-20 00:33
Guld
Upp
Gulds verkan på människokroppen är tvetydlig. Guld har Iörr tidvis åtnjutit anseende som läkemedel och
rekommenderas IortIarande Iör sådant ändamål av och till dels av läkare, dels av kvacksalvare där guld
tillhör homeopaternas medicin, men också av tandläkare.
Rent guld är icke giItigt eller irriterande när det intas i kroppen och används ibland som matdekoration eller i
alkoholdrycker.
Vissa guldsalter däremot, som guldklorid och natriumguldklorid, som används inom galvanisering och
Iotoutrustning, åstadkommer IörgiItningar, kräkningar och Iörlamning, oIta med konvulsioner, skada på
levern och njurar. Det existerar sällsynta Iall av guldIörgiItningar.
Silver
Upp
Silver har länge använts utvärtes inom medicinen Iör dess antibakteriala egenskaper. När det gäller invärtes
spelar inte silver någon känd biologisk roll Iör människokroppen. Silver är inte giItigt men de Ilesta
silversalter är och några kan vara cancerIramkallande. Om de konsumeras kan de lagras i Iett- och
kroppsvävnader. Jag skulle inte hoppas Iör mycket på att smälta ner dina smycken och svälja dem.
Uran
Upp
En rätt så meningslös metod, men anledningen jag tar med den ändå är Iör att Iolk ska iallaIall veta om den
Iinns.
Uran är ett tungt kemiskt grundämne, silvergrått till Iärgen, ytterst giItigt och radioaktivt som används i
kärnkraItsreaktorer (plutonium) och i kärnvapen. Det Iinns också i väldigt små mängder naturligt i berg,
växter, vatten och djur. GiItigheten kan vara dödlig. I mindre doser är den begränsad till återhämtbar
njurskada.
Uran kan inte absorberas via huden, utan måste sväljas genom mat eller vatten eller inhaleras genom damm i
luIten, så uran utanIör kroppen är mindre skadlig än de andra alternativen. Inuti kroppen kan uran leda till
cancer eller njurIel. Som sagt är det inget att rekommendera, om inte du har tur och 3:e världskriget bryter ut
och vi alla dör Irån ett eller Ilera kärnvapenkrig.
Plutonium
Upp
Plutonium är ett radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna. Plutonium Iramställs i kärnreaktorer ur uran.
Det används i sin tur som reaktorbränsle och i atombomber.
Plutonium, som är en silvervit metall, räknas som det Iarligaste ämnet av alla kända. Det samlas i benmärgen
och är extremt cancerIramkallande och har en halveringstid på 24 110 år.
Din chans till självmord borde öka om det blir ett världsomIattande kärnvapenkrig och du utsätts Iör
tillräckligt med radioaktiv strålning, men då kan det knappaste betecknas som ett självmord.
Tallium
Upp
Tallium är ett blygrått metalliskt grundämne. Ämnet bildar giItiga salter, vilka bl.a. används i insekts- och
råttgiIt. Tallium är även ett cancerIramkallande ämne. Ämnet ger grön lågIärg och har därIör Ielaktigt angetts
som ingrediens i Iyrverkerirecept. Ämnet är helt doIt- och smaklöst vilket gjort att det har används av ett
Ilertal säkerhetstjänster under kalla kriget Iör att lönnmörda personer utan att kunna spåra mordet tillbaks till
Iörövarna.
Om du kan Iå tag på det, använd det! Men var beredd på att må illa och ligga och vrida i kramper på golvet.
Litium
Upp
Litium är ett grundämne som används Irämst i olika legeringar, i batterier och i mediciner mot bipolära
syndrom. När det används som läkemedel med Iörebyggande verkan mot manier och manodepressiv
(bipolär-) sjukdom är dosering av preparatet svåravvägt p.g.a. dess snäva terapeutiska index.
Det är dessutom svårt att Iå tag på och Iörvara/hantera så detta grundämne är inget att rekommendera. En
överdos leder bara till illamående och dåsighet.
Salt
Upp
Går det att överdosera på bordsalt?
Vanligt salt (NaCl eller natriumklorid) som används vid matlagning är knappast en dödssäker metod.
Forskare vet att när människor konsumerar mycket salt höjs deras blodtryck, något som kan vara Iarligt Iör
vissa personer som redan beIinner sig i riskzonen Iör hjärt- och kärlproblem p.g.a. övervikt, tidigare
hjärtproblem eller diabetes. Kortsiktigt Iinns det inga negativa livshotade symptom registrerade någonstans.
Istället används t.ex. koksaltlösning inom medicinen Iör t.ex. intravenös vätskeersättning (dropp), i
laboratoriesammanhang, Iör sköljning av olika typer av venkatetrar och under operation.
Trots ovanstående text Iinns det vissa bevis på att magnesiumsulIat eller epsomsalt i höga doser kan ge
andning- och hjärtstillestånd vid Iörtäring. Du riskerar dock att kräkas upp saltvattnet innan du Iår i dig
tillräckligt Iör att det ska vara Iarligt.
Salt utvinns oItast ur saltgruvor eller genom evaporering (avdunstning) av havsvatten.
Bly
Upp
Bly är ett metalliskt giItigt grundämne som är Iruktat eItersom dess Iöreningar har en tendens att lagras i
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
16 av 115 2011-02-20 00:33
människokroppen och kan ge Iosterskador, njurskador, nervskador, kardiovaskulära problem och inIertilitet,
blodsjukdomar, kolik och bestående skador på det centrala nervsystemet.
Det händer att Iolk dör av blyIörgiItning när ämnet absorberas av kroppen antingen genom Iiskesänken,
gruvarbete, blysalter i keramikglasering, inhalerat damm Irån sandad äldre målarIärg, ammunition, batterier
eller industrivatten.
Kronisk eller akut blyIörgiItning konstateras genom ett blodprov och orsakar illamående, magsmärtor,
sömnlöshet, metallsmak i munnen, huvudvärk, bröstsmärtor, viktIörlust, och trötthet, och eventuellt koma.
DödsIall i väst är idag väldigt sällsynta, däremot inträIIar blyIörgiItning i u-länder där lagar och
arbetsIörhållanden är sämre.
Kemikalier
Upp
Visst kan man använda starkt Irätande syror som saltsyra, svavelsyra och salpetersyra till att begå självmord,
genom att t.ex. hoppa i en tunna med det speciIika ämnen. Men då börjar vi gå mer mot Iantasihållet än
verklighetshållet, om vad som är möjligt och realistiskt att genomIöra. Du vill troligen inte ta livet av dig
genom att Iräta, eller upplösa sakta i outhärdlig smärta. Däremot Iinns det andra kemikalier som Iungerar,
alla med olika verkningar, men det gäller att du vet vad gör. Ingår under denna rubrik ingår också gaser som
kan vara bra att känna till.
Syror
Upp
Saltsyra, svavelsyra och salpetersyra är tre starkt Irätande syror som oIta nämns som de starkaste. Men
Iaktum är att det Iinns ännu starkare syror som kallas supersyror. DeIinitionen är syror som är starkare än
100° svavelsyra. Ett exempel är carboransyra, som går att lagra på glasIlaska, medan de Ilesta andra
supersyror såsom Iluorsvavelsyra Iräter igenom glaskärl.
Saltsyra (HCl) består Iormellt sett av en vattenlösning av gasen väteklorid. Tillräckligt utspädd saltsyra är
relativt oIarlig och Iinns till exempel i människans magsäck och magsaIt.
Koncentrerad svavelsyra (H2SO4) används vid tillverkning av bl.a. sprängämnen, gödselmedel och
Iärgämnen. Den tar upp vatten ur luIten, och används därIör i vissa sammanhang Iör att torka luIt.
Salpetersyra (HNO3) är en Irätande stark syra med en stickande lukt. Syran används som reagent i
laboratorier och ingrediens i både sprängämnen (nitroglycerin och TNT) och konstgödsel.
Alla dessa syror är i dess koncentrerad Iorm mycket starka och kan i en större mängd med lätthet upplösa en
död kropp, däremot är det inte säkert att samma sak kan sägas med en levande kropp. Det är dessutom
mycket svårt att Iå tag på dessa vätskor utanIör industrin eItersom de är mycket hälsovådliga och regleras
hårt av kemikalieinspektionen.
Syror är annars associerade med psykopater, seriemördare och diktatorer som använt lut eller andra syror Iör
tortyr och radering av dess oIIer i behållare och källare.
Ammoniak
Upp
Ammoniak är en kemisk Iörening som vid standardtryck och -temperatur är en Iärglös gas med starkt
stickande lukt som av gammal urin. Gasen är löslig i vatten och går även under namnet ammoniumhydroxid.
Den är en viktig Iörelöpare i mat och gödningsmedel och en viktig komponent i kretsloppet.
Dess användning Iinns som desinIektionsmedel, bränsle, cigaretter, produktion av metamIetamin och
'Ireebase kokain', och i kylskåp.
Rekommendationer Iör exponering/inhalering ligger på 15 minuter i dess Iarligaste Iorm, gas, Iör 35 ppm och
har en 8-timmars gräns Iör 25 ppm. Dess toxicitet utgör inte någon större Iara Iör dägdjur i små doser.
Utsättande Iör ammoniak i väldigt höga koncentrationer är Irätande och kan därIör resultera i lungskada och
dödsIall.
Lösningsmedel
Upp
Ett lösningsmedel är en Iluid Ias (en vätska, en gas eller ett plasma) som kan lösa upp en gas, ett Iast ämne
eller en vätska och bilda en lösning. Det vanligaste lösningsmedlet är vatten. De Ilesta andra lösningsmedel
som används är organiska, till exempel etanol och terpentin. Bland oorganiska ämnen som används som
lösningsmedel Iinns Iörutom vatten även ammoniak och superkritisk koldioxid.
Lösningsmedel har oItast låg kokpunkt så att de avdunstar lätt eller kan avlägsnas med destillation, så att
endast det lösta ämnet blir kvar. Användbara lösningsmedel ska därIör inte reagera med de lösta ämnena.
Lösningsmedel kan också användas Iör att extrahera lösliga komponenter i en blandning. Det vanligaste
exemplet på detta är te- och kaIIebryggning. Lösningar är oItast transparenta och Iärglösa ämnen med en
karakteristisk lukt.
Organiska lösningsmedel används bland annat vid kemtvätt, Iör att späda ut Iärger, som nagellackborttagare
och klisterlösningsmedel, i Iläckborttagningsmedel, tvättmedel, parIym och kemisk syntes.
Thinner är samlingsnamnet på en rad lösningsmedel som används Iör att tunna ut oljebaserade målarIärger
eller som rengöringsmedel, t.ex. terpentin, aceton och lacknaIta.
Aceton
Upp
Aceton är ingen bra exit-substans eItersom den är tämligen ogiItigt och snabbt nedbrytbart i miljön. Den
används oIta som lösningsmedel Iör många plaster, Ietter, oljor och organiska Iöreningar i allmänhet. Aceton
är mycket brandIarligt och ångorna kan vara irriterande Iör ögonen men inga dödsIall har direkt rapporterats
Irån dess Iörtäring.
Bensen
Upp
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
17 av 115 2011-02-20 00:33
Bensen (bensol) är i sin enklaste beskrivning ett kolväte. Det används industriellt som ett lösningsmedel, men
eItersom det är cancerIramkallande används det numera inte i lika stor utsträckning som Iörut.
Under 2006 kom det larm om att läskedrycker kan innehålla spår av bensen. Som en kemisk reaktion mellan
nedbrutna produkter av E 211 (natriumbensoat) och E 300 (askorbinsyra) kan bensen uppstå.
Detta ämne har egentligen inget intresse Iör självmordsbenägna eItersom det inte orsakar dödsIall
omedelbart.
Lacknafta
Upp
LacknaIta är ett annat lösningsmedel som används Iör att tunna ut oljebaserade målarIärger, eller som
rengöringsmedel. Det kallas även Iör mineralterpentin. Den består av en blandning av kolväten. Vid
rumstemperatur är lacknaIta en klar lättrinnande vätska, som är löslig i organiska lösningsmedel men olöslig i
vatten.
Förutom att vara väldigt brandIarlig ligger dess giItighet på samma nivå som aceton och terpentin.
Terpentin
Upp
Terpentin är ett organiskt lösningsmedel destillat Irån IramIörallt olika arter av barrträ, särskilt olika arter av
tall. De är lättIlyktiga, eteriska oljor i kvaliteter beroende på råvara och tillverkningssätt och används Irämst
Iör att späda Iärg.
Terpentin har använts utvärtes inom medicinen, bl.a. Iör behandling av löss och mot hals- och näsproblem.
Invärtes användes en gång i tiden Iör behandling mot tarmparasiter p.g.a. sin antiseptiska och urindrivande
Iörmåga.
Att dricka terpentin är extremt Iarligt och kan vara livshotande. Dess ångor kan svida ögon och huden, skada
lungorna och andningssystemet, såväl som det centrala nervsystemet när det inhaleras. Det kan även orsaka
njursvikt. Väldigt lättantändligt.
Bensin
Upp
Att andas in bensin eller injicera det i blodystemet är ovisst. Bensin är cancerIramkallande, men jag gissar att
du söker eIter något snabbare utgångspunkt. Andas man in eller sniIIar bensin Iör att bli hög, har man nog
bara ihjäl ett antal hjärnceller. Injicerar man bensin i en åder eller artär, så lär levern Iår arbeta övertid.
Högst oviss exit-metod.
Fotogen
Upp
Fotogen är en Ilytande petroleumprodukt som är tyngre än bensin, Irån vilket den destillas, men lättare än
dieselolja. Den användes ursprungligen till belysning (t.ex. i Iotogenlampor) och var den viktigaste av
petroleumIraktionerna. Ett senare användningsområde var som bränsle till Iotogentraktorer. I dag används
Iotogen mest som bränsle Iör Ilygplan. Då krävs det Iotogen av hög kvalitet, som kallas Iör jetbränsle.
Vätskan är mindre giItig än bensin och väldigt lättantändlig vilket gör att den lämpar sig Iör
självmordsmetoder som innebär eld.
Dieselolja
Upp
Dieselolja är en lätt brännolja, uppkallad eIter motorkonstruktören RudolI Diesel och avsedd som bränsle Iör
mindre, högvarviga dieselmotorer och tillverkas Iör det mesta med petroleum som råvara. Men även
modiIierade vegetabiliska oljor, t.ex. rapsmetylester (RME) som går att Iramställa ur biomassa, kan användas
i dieselolja, och kallas då biodiesel (istället Iör petrodiesel).
Diesel använd i bilar, lastbilar, Ilygplan, och i Iörbränningsmotorer. Dess giItighet ligger på samma nivå som
bensin.
Desinfektionsmedel
Upp
DesinIektionsmedel eller germicida används Iör att döda ett brett spektrum av mikroorganismer som
bakterier, svampar, parasiter och virus, oIta på objekt som bord, golv, byggnader, etc. Antiseptika är
germicida som används på hud och slemhinnor Iör att Iörebygga att inIektion uppstår i den underliggande
vävnaden. I dagligt tal används oIta antiseptika och desinIektionsmedel synonymt. Antibiotika Iungerar på
liknande sätt, men hindrar tillväxten av bakterier i kroppen.
DesinIektionsmedel eller germicida ingår i en grupp av substanser som kallas biocider. Det är ämnen som
kan döda levande organismer. Biocider, betecknas oIta med ett preIix som anger typen av organism som
medlet dödar, till exempel Iungicid (svampdödande), rodenticid (råttgiIt), insekticid (insektsgiIt), och
baktericid (antibakteriellt medel).
Exempel pa olika former av biocider:
Pesticid (insektsmedel)
Fungicid (svampdödande medel)
Herbicid (växtgiIt)
Insekticid (insektsdödande medel)
Rodenticid (råttgiIt)
Algicid (substans Iör användning till algbekämpning)
Molluscicid (substans Iör att döda mollusk-, blötdjur)
Miticid (kvalsterdödande substans)
Rodenticid (substans som dödar gnagare)
Avicid (medel Iör att döda Iåglar)
Baktericid (antibakteriellt medel)
Antibiotika (medicin mot inIektionssjukdomar)
Antiviral (medicin mot virus)
AntiIungal (medicin mot svampinIektioner)
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
18 av 115 2011-02-20 00:33
Antiprotozoal och antiparasit (läkemedel mot parasiter och mikrober)
Spermicid (spermadödande medel)
Exempel pa olika kemikalier som fungerar som desinfektionsmedel:
Klor i dricksvatten och simbassänger
Blekmedel
Balsameringsvätska
Träkonservering
Konserveringsmedel
Hygienprodukter
Hur giItigt ett ämne är och dess skadeverkningar beror helt och hållet på ämnet som används, koncentration
och hur det äntrar den mänskliga kroppen. En bra start är att kolla in innehållsIörteckningen och söka eIter
namnen på internet Iör att Iå en uppIattning hur hälsovådligt det egentligen är. Det existerar alltIör många
kemikalier Iör att kunna lista dem alla här.
Varning Iör att Iörtäring av desinIektionsmedel kan vara Iörvirrande och göra så du misslyckas med
självmordet om du kombinerar två metoder.
Både lösningsmedel, bekämpningsmedel och desinIektionsmedel är inga droger, utan giIt, och således tar de
en lång och plågsam tid att verka. Organsvikt är den vanligaste dödsorsaken. Positivt med
desinIektionsmedel är att de luktar gott, oItast någon slags IruktdoIt Iör att dölja kemikalielukten.
Blekmedel
Upp
Blekmedel och andra Irätande medel är inte direkt något trevligt sätt att säga adjö till den här världen. Det
lär iallaIall behövas minst en liter, och utgången är högst osäker. Troligtvis Iräter den bort din mage och
tarmar och du Iörblöder internt. I bästa Iall. Frätmedlet lär ersätta dina magsyror och sen Iortsätta mot andra
organ.
Tvättmedel
Upp
Tvättmedel är en sorts rengöringsmedel som Irämst är avsett Iör rengöring av textilier. Tvättmedel saluIörs
oItast i Iast Iorm som ett pulver eller i Ilytande Iorm.
Om man tittar på vad tvättmedel innehåller är de ganska otrevliga ämnen, men inget som riktigt står ut som
dödande, däremot Irätande. Alltså ingenting som en eventuell självmordskandidat skulle kunna använda
eItersom vad vi letar eIter är metoder/substanser som gör jobbet utan alltIör många obehagliga eller
smärtsamma biverkningar.
Innehall i tvättmedel:
Surfaktanter - Ytaktiva ämnen som i tvättmedelsammanhang oItast kallas tensider eller detergenter.
SurIaktanter har sådana egenskaper att de kan göra smuts som består av Iett vattenlösligt. SurIaktanter
sänker även vattnets ytspänning vilket ökar vattnets tvättverkan.
Vattenavhärdare - Vattenavhärdande ämnen sänker vattnets hårdhet Iör att öka tensidernas
eIIektivitet och att hindra uppkomsten av bl a kalktvål och andra svårlösliga salter som kan skada både
tvätten och tvättmaskinen. Vanliga vattenavhärdande medel är IosIater av olika slag.
Blekmedel - Används endast i vittvättmedel där det bleker bort svårlösliga Iläckar.
Enzymer - Enzymer i tvättmedel är oItast amylas och proteas. Dessa ämnen bryter ned proteiner och
proteinhaltiga Iläckar som t ex Iläckar av ägg, mjölk och blod.
Parfym - ParIymer i tvättmedel tillsätts Iörst och Irämst Iör att dölja doIten av tensiderna som luktar
ganska oangenämt, men parIymen ger även de tvättade kläderna en Iräsch lukt.
Klor
Upp
Klor är ett kemiskt gasgrundämne och halogen med en gröngul Iärg och en kvävande lukt. Den är extremt
giItig i höga koncentrationer och avänds till bl.a som en stark oxiderare, blekmedel och desinIektionsmedel.
Det behövs så lite som 3.5 ppm Iör att känna av och bara 1000 ppm Iör att vara dödlig och användes därIör
under WW1 som en krigsgas.
Klor irriterar andningssystemet, slemhinnor och är Irätande. Akut kontakt med höga koncentrationer av klor
medIör lungödem, eller vatten i lungorna, ett väldigt obehagligt tillstånd som gör att man drunknar
inombords. En kronisk exponering Iör gasen under en lång tid är riskabel Iör hälsan och Iör med sig
Iörsvagning av lungorna och en ökad mottaglighet Iör andra lungsjukdomar.
GiItiga ångor bildas när blekmedel blandas med t.ex urin, ammoniak eller andra rengörande produkter. Dessa
ångor består av en blandning av klorgas och kvävetriklorid och bör helst inte användas utan att du vet vad du
gör, eItersom de kan skada personer du inte vill skada (Iörutom dig själv).
Klorgasmetoden
Upp
Klorgas användes under Iörsta världskriget i skyttegravarna, så man vet att det är dödligt nog. För att
Iramkalla klorgas behövs ca Iyra liter koncentrerat blekmedel och samma mängd ammoniak. Du stänger sen
in dig i ett litet rum och blockerar av all ventilation. Häll sen blekmedlet och ammoniaken i en hink
tillsammans. Detta producerar klor, som du andas in, och slutet är nära. Kan vara rätt så plågsamt dock, och
om du "räddas" Iinns det en risk av antingen lungskador eller en sakta död.
Såpa & Tvål
Upp
Såpa är en typ av, antingen seg geleaktig, eller Ilytande tvål, som Iramställs genom att vegetabiliskt eller
animaliskt Iett kokas tillsammans med kaliumhydroxid. Vanlig hård tvål Iramställs däremot med hjälp av Iett
och natriumhydroxid.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
19 av 115 2011-02-20 00:33
Tvål är en allmän beteckning Iör metallsalter av Iettsyror men i dagligt tal avses ett rengöringsmedel som
består av Irämst natriumsalter, men även kaliumsalter av olika Iettsyror. Både såpa och tvål innehåller stora
mängder glycerol.
Oljor Irån animaliskt Iett (svål - biprodukt Irån slakterier) ger gul såpa, så även oljor Irån barrträd (tallolja -
biprodukt vid pappersIramställning), medan olja Irån hampa (hampIrön - biprodukt Irån reptillverkning) ger
grön såpa. Den grönsåpa som i dag Iörekommer i handeln är dock gjord på tallolja, som har Iärgats grön och
parIymerats.
Det går runt vissa sägner om att Iångar på Iängelser, häkten och anstalter ska ha svalt tvål Iör att livet av sig.
Detta är en skröna och ingenting annat. Om en intagen tar livet av sig är det nio utav tio gånger genom att
hänga sig i skosnören, lakan eller skärp. Eller ha skärt upp en blodåder och Iörblött till döds.
Både tvål och såpa innehåller inte egentligen några Iarliga giIter. Tänk på det! Om de gjorde det, skulle vi
utsättas Iör Iara varenda gång vi tvättade våra händer. Den enda eIIekten av att käka tvål eller dricka såpa är
magont i någon dag. DärIör är detta en av de dummaste metoderna du kan välja.
Japansk badrumsgas
Upp
Japan har den senaste tiden upplevt en våg av självmord med en helt ny giItgas som skapas när man blandar
vanliga hushållskemikalier Iör att skapa dödlig vätesulIidgas (Iormeln H2S) som de inandas vanligtvis
instängda i ett badrum. Enligt polisen har Ilera hundra människor redan tagit sina liv med gasen.
Receptet i Japan verkar vara en blandning av Iyra liter WC-rengörare av märket Sanporu och en liknande
stor mängd badsvavel av märket Mutohappu.
För att svenskiIiera det japanska receptet behöver du hitta produkter med 9.5 procent klorvätesyra (Iinns i
WC-rengörare/avloppsrenare eller eller andra hushållsrengöringskemikalier) och sulIidsalter (salt som
innehåller svavel men inte syre; Iinns i vissa badsalter).
Gasen dödar genom att IörgiIta Ilera olika kroppssystem samtidigt, mestadels nervsystemet och liknar cyanid
på många sätt. Tillvägagångssättet är den samma som helium eller kolmonoxid, d.v.s. gasen blockerar syre
Irån att upptas av kroppen och du avlider genom syrebrist utan ansträngning.
0.0047 ppm ÷ Du kan känna lukten av gasen.
10-20 ppm ÷ Irritation av ögon, hals och lungor.
50-100 ppm ÷ Ögonskador.
150-250 ppm ÷ Lukten av gasen Iörsvinner sedan luktsinnet paralyseras.
300-350 ppm ÷ Kroppen blir överväldigad och man upplever trötthet, huvudvärk och medvetlöshet.
320-530 ppm ÷ Lungödem vilket kan leda till döden.
700-800 ppm ÷ Livshotande och leder till döden Iör 50° av personer eIter Iem minuter exponering.
1000 ppm ÷ Orsakar omeldelbar kollaps med andningsstillestånd redan eIter inhalering av ett andetag.
Problemet med den sulIidhaltiga gasen är att den lätt sprids till andra boende i samma hus och kan på så sätt
skada andra. Du kan däremot sätta upp varningsskyltar som varnar Iolk på dörren.
Kom ihåg att det är en stor skillnad mellan vätesulIat och vätesulIid, båda har dock en hemsk lukt av ruttna
ägg, men vätesulIat är oIarlig och Iinns bl.a. i kroppen i små mängder tillsammans med enzymer som
oskadliggör den och Iörvandlar vätesulIid till vätesulIat.
Det är svårare att skaIIa badsalt med vätesulIid eItersom dessa är enbart populära i Japan där de används Iör
huden likt ett traditionellt vulkaniskt vårbad. Badsalter med svavel Iinns inte inom den västerländska
kulturen, men dessa japanska salter (kallade onsen) verkar Iinnas att beställa Irån en rad hälsokostaIIärer
online .
Du kan också skapa en badtillsats med kalciumsulIid. Olika kalciumpolysulIider-blandningar (med kedjor av
olika väteatomer) kan hittas i trädgård- och Iarmbutiker och diverse järnhandelsaIIärer.
Ett mindre känt och mer bekvämt sätt att producera klorvätesyra är att reagera aluminiumsulIid med vatten
genom Iormeln: H2O + Al2S3 ĺ H2S + Al2O3..
Bekämpningsmedel
Upp
Ett bekämpningsmedel är en kemikalie som är avsedd Iör att döda, Iörhindra Iramväxt av, eller på annat sätt
reglera tillväxt av skadliga organismer och växter. Bekämpningsmedel indelas av Kemikalieinspektionen i
växtskyddsmedel respektive biocidprodukter. Växtskyddsmedel används i huvudsak inom jordbruket medan
biocidprodukter används i industriella sammanhang.
Skador som uppstår vid exponering är ett Iörsämrat nervsystemet, hormonrubbningar och cancer. Men dessa
är kroniska, d.v.s. de sker över en längre tid, t.e.x. bönder som använder besprutningsmedel på sina åkrar år
eIter år.
Det mest använda bekämpningsmedlet i Sverige är kreosot som används Iör att tryckimpregnera virke.
Råttgift
Upp
Ett av de verkligt otrevliga sätten att ta sitt liv på. Tillgängligheten är bra, men metoden är som sagt dålig.
RåttgiIt dödar genom att ge råttorna hjärnblödningar och interna blödningar. Och det är inte så
snabbverkande som man skulle vilja, p.g.a. att tillräckligt med råttor måste hinna äta av det, och om det
Iungerar Iör snabbt, blir de misstänksamma. Så en hemsk död med andra ord. Det kan ta upp till Ilera dagar
att dö.
Insektsmedel
Upp
Insektsdödande medel är olika giItiga, beroende på vilka insekter de ämnar att döda. De Iinns oItast
tillgängliga Irån trädgårdscenter i stora kvantiteter. Igen, ett av de mer otrevligare sätten att avsluta ditt
underbara, eller miserabla liv på. Drick minst en Ilaska outspädd, skaka Ilaskan Iörst eItersom medlen brukar
lägga sig på botten. Orsakar diarre eIter en halvtimme.
Några exempel är IosIingas och malathion om du vill Iörsöka ta reda på mer om doser och inhandla dem.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
20 av 115 2011-02-20 00:33
Lista på giftiga insektsdödande medel
Upp
Acephate
Aldicarb
Amitraz
Azinphosmethyl
Bendiocard
Carbaryl
CarboIuran
ChlorpyriIosmethyl
Cyhexatin
Cypermethrin
Demeton
Diazinon
Dichlorvos
Dieldrin
Dioxathion
DisulIoton
Endrin
EndosulIan
EsIenvalerate
Ethoxychlor
Famphur
FensulIothion
Malathion
Methomyl
Methyl parathion
Naled
Nicotine Sulphate
Oxamyl
Parathion
Permethrin
Phorate
Rotenone
Solprophos
Temephos
Tetrachlorvinphos
TrichlorIon
Trimethacarb
Zeta-cypermethrin
Malkulor
Upp
Malkulor är små bollar av kemiska bekämpningsmedel och deodorant som används när man långtidslagrar
kläder och andra artiklar känsliga Iör mögel eller insekter som mallarv.
Förr i tiden brukade malkulor innehålla naItalen som var mycket giItig Iör vattenorganismer och kan orsaka
långvarig skada på vattenliv. Den starkt luktande naItalen Iramkallar illamående och diarre och är både
cancerIramkallande och brandIarligt. Idag används andra mindre giItiga kemikalier som t.ex. kamIerolja och
insektsmedel.
Malkulor har använts Iör missbruk via sniIIning, men eItersom de är långtidsverkande Iungerar malkulor,
även om de kommer i händiga små bollar redo att svälja, rätt dåligt Iör personer som vill avsluta sitt liv
snabbt.
Växtskyddsmedel
Upp
Det Iinns många dödliga växtgiIter, varav en del så skadliga att dem idag är totalIörbjudna, det utstående
exemplet är insektsmedlet DDT (dichloro diphenyl trichloroethane). Dessa ämnen är svåra att Iå tag på, men
om du skulle göra det kan det vara bra att veta att dessa ämnen oItast inte är akut giItiga, utan påverkar bara
vid kronisk utsättning. Resultat är hjärnskador och cancer.
FörgiItning Irån bekämpningsmedel inträIIar när kemikalier avsedda Iör att kontrollera pest påverkar andra
organisamer som människor, naturliv eller bin. I de Ilesta Iallen när detta inträIIar är det p.g.a. överträdelser
mor etikettvarningar och instruktioner.
För vissa ämnen räcker det med hudkontakt Iör att döda. Paraquat är ett exempel. Det används Iör att döda
ogräs och är extremt Iarlig Iör människor om det sväljs eItersom det reagerar med membran som lungor och
man dör av kemisk lunginIlammation och massiv organsvikt. Andra medlemmar i denna klass är är diquat,
cyperquat, diethamquat, diIenzoquat, och morIamquat.
Det Iinns inga botemedel mot paraquat och även människor eIter en lungtransplant upplever att deras nya
lungor eventuellt Iräter sönder eItersom giItet lagras i Iettet runtomkring. I tredje världen är giItet ett av de
mest använda Iör självmord.
Industristandard Iör varningssymboler på giItiga kemikalier är oIta en vägvisning om dess giItighet Iör
människor. Det är viktigt att komma ihåg att hantering av giItiga kemikalier är reglerat i lagen och bara
yrkesutövare har rätt att beIatta sig med dem mest skadliga. Etiketten på ett bekämpningsmedel ses som ett
juridiskt dokument och att använda materialet i motsats till anvisningar är en överträdelse, avsiktlig
användning i strid mot etiketten anses ett brott.
Om du vet namnet på intressant kemikalie kan du kan själv kolla upp dess giItighet hos
bekämpningsmedelsregistret på Kemikalieinspektionens webbsida .
Det Iinns generellt tre välkända symboler på alla bekämpningsmedel internationellt som är viktiga att komma
ihåg.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
21 av 115 2011-02-20 00:33
1 2 3
Iaktta försiktighet: måttligt giItig,
mer än 28 gram är en dödlig dos Iör en
människa (mindre Iör barn).
Varning: giItig, en tesked till en
matsked är en dödlig dos Iör en
vuxen.
Fara: mycket giItig, en
minimal mängd kan döda en
vuxen person.
I Sverige Iinns varningssymboler med en orange ton Iör Iarliga kemikalier.
Hälsoskadlig/
Irriterande
GiItig/
CancerIramkallande
Frätande BrandIarlig
Eter
Upp
Nedsövningsmedlet eter har en hög upplösbarhet i blodet och Iramkallar en sakta bedövning, den är
irriterande Iör ögon och näsa och är en allvarlig Iara pga dess lättantändlighet. Eter är brännbar och explosiv
och bör inte användas nära en öppen låga eller någon annan antändningskälla. Explosion har Iörekommit när
djur, avlidade med eter, placerades i en vanlig kyl, Irys eller Iörbränningsugn.
Allt man behöver är en plastpåse, t.ex en vanlig plastkasse eller sopsäck, ett stort gummiband (som både kan
träs över ditt huvud, men ändå drar åt ordentligt runt nacken) och en burk av startvätska Iör en motor (eter).
Se till att etern inte är utblandad!
Gummibandet placeras runt öppningen av plastpåsen, spruta sen en rätt stor mängd av eter i påsen. Du kan
också placera etern på en trasa och sen i påsen. Betänk också att eter är ett kraItIullt lösningsmedel, så se
upp så du inte vaknar upp med en dålig huvudvärk och en plastpåse permanent smält på ditt ansikte och hår.
Ligg helst ner och trä på påsen över huvudet, metoden är dock inte IridIull. Etern kan Iräta sönder din
näsvägg, ögon och lungor, och du kvävs innan du somnar när syret tar slut. Du drunknar när ditt automatiska
nervsystem tvingar dig att andas etern och din kropp svullnar upp.
Argon
Upp
Argon är ett annat kemiskt element som smärtIritt ersätter syret i din kropp och orsakar omedelbar
medvetlöshet inom sekunder. Fortsatt exponering leder till hjärndöd inom någon minut.
Argon är den vanligaste ädelgasen i jordens atmosIär och används väldigt oIta som skyddsgas där kväve är
Iör reaktivt och andra ädelgaser är Iör dyra. Argon har en stor användning i glödlampor där den skyddar
wolIramtråden Irån oxidering. Gasen används också som skyddsgas vid svetsning av till exempel järn där
metallen hade reagerat med luIten syre på grund av att den är så varm.
Det är svårt att Iå Iram komprimerad argon-gas i behållare såvida du inte har industriella kontakter, vilket
gör att denna gasen troligen är bortom den vanliga självmordskandidatens omIång.
Fluor
Upp
Fluor är ett icke-metalliskt grundämne dom inte Iörekommer i ren Iorm i naturen. Fluor är en väldigt giItig,
blek gulgrön gas och det mest kemiskt reaktiva av alla grundämnena. Fluor Iramställs industriellt och kan
hittas i bl.a. tandkräm och teIlonbehållare.
I höga och rena koncentrationer är ämnet starkt Irätande och lösliga Iormer är direkt dödande. Fem gram av
rent natrium dödar de Ilesta vuxna människor. En dödlig dos ligger ungeIär på 70 mg / kilo kroppsvikt.
Tandkräm
Upp
Tandkräm innehåller Iaktiskt en rad otrevliga kemikalier som är skadliga Iör kroppen.
Tandkräm består av vatten, konstgjorda sötningsmedel, smakämnen, pyroIosIat (Iörhindrar tandsten),
strontiumklorid och kaliumnitrat (reducerar tänders känslighet), väteperoxid (blekmedel som gör tänderna
vita), sulIat som ger lödder, och kiselsyra (sand som används som slipmedel).
Tandkräm innehåller även ett ämne som inte Iinns med på innehållsIörteckningen: Iluorid, en kemisk
Iörening som används Iör att Iörhindra karies och stärka tandemaljen och som Iaktiskt kan döda dig om du
konsumerar alltIör stora mängder.
Fluorid är ett salt där en ingrediens är Iluor. Det kemiskt tillverkade saltet i tandkräm är saltIluorid, en jon
med en elektrisk laddning som binder med andra molekyler som plack och avlägsnar dem Irån tänderna.
SaltIluorid har anklagats Iör att orsaka cancer, benskörhet, kronisk trötthet och IödelsedeIekter, men inte
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
22 av 115 2011-02-20 00:33
kunnat länkas till någon skada, men den har en dödlig dos som kan döda dig inom två dar.
Det är oklart hur stor dos du måste ta Iör att lyckas. En välkänd uppskattning är 32-64 mg per kg kroppsvikt.
En person på 73 kilo måste Iörtära mellan 2300 och 4600 mg. En kvinna på 54 kilo behöver mellan 1700 och
3400 mg. En annan mer trovärdig uppskattning säger att den giItiga dosen är så liten som 5 mg/kg, d.v.s. 272
mg vid 55 kg och 363 mg om du väger 73 kilo.
Nästan alla tandkrämstuber innehåller cirka 0.24° saltIluorid. Den normalstora tuben innehåller 226 gram
tandkräm eller 226,000 mg. Så en tub innehåller i genomsnitt 542.4 mg saltIluorid. Du behöver troligen 272
mg Iör att ta livet av en kvinna på 55 kilo och 363 mg Iör en manlig person på 73 kilo. Så en dödlig dos
tandkräm borde ligga på mellan en halv och två tredjedelar av en Iull tub.
Före du Iörsöker bör du ha detta i åtanke. Denna metod är mycket plågsam. SaltIluorid övertar bokstavligen
hela ditt system och binder till kalcium och allting annat den kan hitta. Den äter upp din magsäck och tarmar
vilket orsakar kräkning, blödning, Iörhindrar koagulering av ditt blod och hjärnIunktioner vilket leder till
epileptiska attacker. DödsIall inträIIar vanligtvis Irån respirationsIörlamning, rytmrubbning av hjärnvågor
eller hjärtIel. Allt över två-tre långa dagar.
Väldigt Iå Iall har rapporteras av denna typ av IörgiItning. De Ilesta Iallen rör oavsiktliga doser när ett
Iluorsystem gått sönder.
Det har även varit en debatt under 1990-talets slut om huruvida det miljöIarliga ämnet triklosan ska Iå Iinnas
i tandkräm eller inte. Idag är det många märken som använder detta ämne eItersom det har en bra verkan
mot tandköttsproblem, men dock en sämre verkan på naturen. Det Iinns dock inga data på en dödlig dos
triklosan.
Munvatten
Upp
Munvatten används Iör oral hygien och har en bakteriedödande eIIekt, motverkar plack och dålig andedräkt.
Aktiva substanser i munvatten kan vara olika Iormer av enzymer, mentol, vatten, sötningsmedel, blekmedel,
Iluor och kalcium. Tidigare innehöll munvatten oIta ansenliga mängder alkohol, men numera är de Ilesta
munvatten alkoholIria.
Precis som tandkräm är detta en idiots suicidmetod, även om den är lättare att svälja, som är plågsam och
otrevlig. Även om du luktar gott när din kropp hittas.
Formaldehyd
Upp
Formaldehyd är en giItig gas som används i industri (Iramställning av Ilera olika typer av plaster) och Iör
desinIektion. Löst i vatten kallas den Iör Iormalin och används Iör balsamering av döda lik. Formaldehyd är
giItig vid inandning, hudkontakt och Iörtäring samt allergi- och cancerIramkallande enligt
kemikalieinspektionen. Den har en stickande lukt och är ganska olämplig att Iörtära utan att kräkas. Vätskan
Iinns Iörutom hos obducentkliniker även tillgängliga hos en konservator/djuruppstoppare.
Vid så små koncentrationer som över 0.1 ppm i luIten irriterar den ögon och slemhinnor. Inhalerad orsakar
den huvudvärk, brännande hals, och andnöd. En av de vanligaste luItIöroreningarna inomhus.
Kolsyra
Upp
Vid koncentrationer på 30° till 40° av CO2 i syre, Iramkallas bedövning inom 1-2 minuter, vanligtvis utan
kramp, eller Iörsök att kräkas. Inandning av CO2 i höga koncentrationer kan orsaka irritation och
andningsproblem. Det används till djurslakt och kan köpas i solid Iorm som kolsyreis, vilket är billigt,
oantändbart och inte explosivt.
Komprimerad CO2-gas i cylindrar är att Iöredra till kolsyreis eItersom tillIörseln till ett gastält eller litet
utrymme man valt kan regleras exakt. Koldioxid genererade Irån andra metoder som eldsläckare eller
kemiskt som Alka-Seltzer är oacceptabelt. En svår metod Iör amatörer utan kunskap om kemi, satsa hellre på
något annat.
Kväve
Upp
Flera arbetsolyckor vittnar om kväves dödlighet. Personer som andats in rent kväve leder till extrem snabb
medvetslöshet, ett eller två andetag rensar lungorna av allt syre och oIIret har inte tid att reagera. Det Iinns
troligen inga varningssymptom. Man dör Irån Iör lite syre i vävnaderna.
5-10 minuter lär vara en rimlig tid innan man är död, smärtIritt och händelseIattigt. Inga kramper eller
Ilämtningar eIter luIt, etc. Helium och Argon har liknande eIIekter eItersom och den brukar Iinns tillgänglig
som komprimerad gas. Kväve är en luktlös, Iärglös, gas som är oantändbar och inte explosiv som består av
78° atmosIärisk luIt. Eutanasi på djur med kväve tar ca 5-6 minuter.
Ett bra tips Iör att Iå tillgång till kväve är svetsnings-miljöer, rörmokare, hobbyaIIärer och verkstäder.
Ett annat bra tips på hur man kan inIörskaIIa kvävgas. AGA (AB Gasaccumulator) säljer det Iör bruk bl.a. i
livsmedelsindustrin. Genom deras webbsida www.aga.se kan man Iörhoppningsvis skaIIa sig nog med
inIormation så man köpa en tub eller två. Om de Irågar kan du ange att det är till Iör industribruk eller att du
äger en livsmedelsaIIär. Så vitt jag vet Iinns det heller inga Iörbud på att sälja kvävgas till privatpersoner i
Sverige.
Kvävetälts-metoden
Upp
Du Iyller ett inneslutet utrymme med kväve och bara sitter där. Kvävet IörIlyttar koldioxiden i dina lungor,
och hindrar dig Irån att känna vad du skulle känna när du håller andan i en lång tid. Du svimmar och dör av
kvävning medan du är medvetslös, ganska trevligt. Idealt ska du använda salpeteroxid som en bedövare.
Samma ämne som Iinns i kolsyre-matprodukter.
Lustgas
Upp
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
23 av 115 2011-02-20 00:33
Lustgas (Salpeteroxid, N2O) kan användas med andra inhalerare Iör att snabba upp en bedövning, men
ensam Iungerar det inte som bedövningsmedel, även vid 100° koncentrationer. Om N2O används som
ensamt eutanasimedel, utvecklas syrebrist Iöre andningsstillestånd.
N20 kan vara svårt att Iå tag på, men det Iinns internetaIIärer som säljer allt mellan himmel och jord, så det
är inte omöjligt. Andra inköpsställen är headshops eller special-matvaruaIIärer och dragracer-cirkeln, de
använder en typ som är utblandad med rutten ägg lukt som bara Iår dig att må illa. De i aIIärer som i
vispgrädde och hos tandläkaren är en annan sort. Djuruppstoppare och konservatorer är ett annat tips.
N2O ökar Iaktiskt respirationstakten. N20 administerat ensam (utan kompletterande syre) kan orsaka
kvävning, p.g.a. syreIörlust Iör att kroppen kan inte tillvarata syremolekylen i N2O till att Iörmedla syre till
vävnader. Den avsaknaden av syre leder till celldöd. En dödlig dos varierar Irån person till person och
beroende på vikt och tålighet.
Målarfärg
Upp
MålarIärg är egentligen inte dödligt giItigt. Den innehåller vissa måttligt giItiga komponenter som
lösningsmedel (aceton, terpentin), men mestadels består målarIärg av bindemedel (akryl, polyuretaner,
polyestrar, melaminer, olja eller gummi), pigment (Iärger), vatten och tillsatser (katalysatorer,
Iörtjockningsmedel, stabiliseringsmedel, emulsionsmedel). Detta gäller oavsett om vi talar om oljeIärg eller
akrylIärg.
M.a.o. målarIärg innehåller Iör lite av några verkligt giItiga substanser Iör att vara ett lämpligt alternativ. Det
enda du riskerar är magont. Om du ändå mot alla råd i desperation skulle Iörsöka dig på att dricka målarIärg i
hopp om att avsluta ditt liv så kommer det se ut som om du var tokig, eItersom du kommer vakna upp med
en massa Iärg överallt. Och hur ska du Iörklara detta Iör vänner och bekanta?
Färgämnen
Upp
Ett Iärgämne är ett ämne som används Iör att ge Iärg åt ett Iöremål eller material. Det Iinns organiska
Iärgämnen som växtIärger och syntetiska Iärgämnen. OItast används de vid Iärgning av papper och textilier
och betsning av trä. Färgämnen i livsmedel, livsmedelsIärgämnen brukar anges som ett E-nummer i
innehållsdeklarationen.
Hur giItiga är dessa medel? Inte mycket, speciellt naturliga växtIärger. Du kan lika gärna använda
rödbetorna till din middag. Använd hellre målarIärg om du måste använda Iärger överhuvutaget. Eller köp en
massa av röda/gröna Iärgämnen i din matIIär Iör att liva upp din drogcocktail.
Parfym
Upp
En del ingredienser i parIym kan orsaka hälsoproblem. Studier har visat att vissa doIter orsakar astmatiska
reaktioner, hudirritationer och illamående, även om de är syntetiska.
En vanlig ingrediens, mysk, kan störa hormonbalansen i människokroppen och andra ämnen har visat sig
t.o.m. kunna Iramkalla cancer. ParIym innehåller aceton och vid överdriven användning (dricka parIym) kan
detta orsaka andningsbesvär, men inget som är livshotande.
EItersom parIymtillverkare är så hemliga med vad deras produkter egentligen innehåller kan det vara svårt
att Iå reda på det exakta innehållet.
Murbruk/kalk
Upp
Murbruk är en cementliknande Iogmassa som används Iör att Ioga samman tegelstenar eller andra
byggnadsstenar vid murning. Blandningen består av sand och ett bindemedel, vanligen cement och/eller kalk.
Just basiskt kalk kan vara Iarligt att Iörtära eItersom det är starkt Irätande. Nyligen rapporterades det i media
om en dansk 17-åring som i ett vad på 100 kronor drack ur en Ilaska som var till hälIten Iylld med vatten och
murbruk. Tonåringen Iick Irätskador i munhålan, matstrupen och magsäcken och hamnade i livshotande
koma.
PCB
Upp
Polyklorerade biIenyler är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som utvecklades på
1920-talet, och som idag är Iörbjudna i hela Sverige p.g.a. dess toxicitet.
Trots att användningen Iörbjöds i Sverige 1972 Iinns ämnet IortIarande kvar i miljön på grund av dess långa
nedbrytningstid och att PCB-Iöreningar är Iettlösliga vilket innebär att de anrikas i kroppens Iettvävnad.
Idag hittar man PCB i vissa byggnader som saneras, t.ex. PCB-haltiga Iogmassor och byggvaror, men också i
olja, kondensatorer och transIormatorer.
Små mängder ger klorakne-blåsor, vanligtvis i ansiktet, som lämnar djupa ärr medan stora mängder riskerar
att ge leverskador som i värsta Iall kan vara ett Iörstadium till cancer eItersom ämnet är cancerIramkallande.
Hos Ioster leder det till utvecklingsskador.
Flytande gödningsmedel
Upp
Flytande gödningsmedel av den sorten som används Iör trädgårdar är egentligen inte giItiga eItersom de bra
innehåller en massa näringsämnen i koncentrerad Iorm. Det smakar Iruktansvärt illa så du kan inte direkt
heller skylla på att du av misstag råkade dricka en Ilaska. Det inträIIar varje år Ilera IörgiItningar (hundar
och barn) med gödningsmedel, men de resulterar sällan i dödsIall.
Lut
Upp
Kaliumhydroxid eller kalilut är en starkt Irätande bas som angriper människans hud mycket lätt.
Dess användning är Irämst inom industrin som katalysator vid Iramställning av biodiesel, Iuktabsorberare vid
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
24 av 115 2011-02-20 00:33
bl.a. pappersIramställning, i såpa, alkaliska batterier, propplösare i avlopp, IosIatIria tvättmedel och som
Iörhöjare av pH-värdet i sura jordar. Det används också vid blötläggning av oliver Iör att på kemiskt vis
skala till exempel apelsiner och när man blötlägger lutIisk.
Kaliumhydroxid (som har e-nummer E 525) kan Iramställas genom att låta kalium reagera med vatten.
2K + 2H2O -> 2KOH + H2
Om du inte har några kemiska kunskaper och vill ha tillgång till lut krävs dock någon sorts åtkomst till en
lut-användande industri. Att dricka lut i hopp om att dö är oerhört smärtsamt då det kan ta upp till tre
månader att dö. Lut som giIt sägs trots detta vara populärt bland indiska kvinnor.
Gifter
Upp
Denna samling av giIter, till skillnad mot läkemedel, har oItast obehagliga och plågsamma eIIekter på din
kropp. Använd i Iörsta hand läkemedel i stora doser, vilket är mycket mycket skönare och ett värdigare sätt
att avsluta ditt liv på. Om du ändå ska Iörsöka med dessa giIter så bör du vara uppmärksam på att de är
svårtillgängliga och kan döda andra människor än dig själv om du hanterar dem Iel.
Arsenik
Upp
Arsenik är en berömt giItig metalloid som används som bekämpningsmedel, växtgiIt och insektsdödande
medel och diverse metallblandningar. Det är minst sagt ett dödligt, men svåråtkommet giIt Iör den
självmordsbenägna, och hittas mest i industrier, eller kemilabb.
GiItet användes i århundrade medicinskt i små doser, bl.a Iör att bota könssjukdomen syIilis Iöre penicillin
introducerades, men också i stärkande medel och tonikum.
Det verkar genom att störa matsmältningssystemet, vilket leder till döden genom chock. Som med alla giIter,
mer eller mindre, så orsakar de obehagliga sidoeIIekter, som håravIall och illamående, om de inte leder till
döden direkt, och är inte ett stiligt sätt att gå ut på.
Asbest
Upp
Asbest är en samlande beteckning på olika Iiberartat kristalliserade silikat. Det är den enda kända naturliga
mineralIibern på jorden, en oorganisk naturIiber. Asbest är eldsäkert och har därIör haIt en mängd olika
användningsområden, alltiIrån veke i oljelampor till skyddskläder. Asbest är dock hälsovådligt. Fibrerna
tränger in i andningsorganen och orsakar asbestos. Forskare har även kunnat påvisa en cancerIramkallande
eIIekt.
AsbestIibrer som man andas in skadar lungorna eItersom lungorna inte Iullständigt kan bryta ned Iibrerna.
Detta gör att de Iörblir aktiverade och Irisätter Iarliga ämnen som i sin tur Iörstorar vävnader. Vilken
sjukdomsIorm som utvecklas beror på asbestIiberns storlek, små Iibrer ger asbestos (dammlunga),
mellanstora Iibrer ger mesenchymal cancer och långa asbestIibrer ger lungcancer.
Curare
Upp
Curare är ett kraItigt neruotoxin som indianer använder på sina pilar och som man Iår Iram genom
växtextrakt men man kan också tillverka curare på konstgjord väg. Nu Iör tiden används syntetiskt curare,
Irämst som ett muskelavslappnande medel, inom medicinen.
GiItet som används som pilgiIt av en del urinvånare i Sydamerika är ett naturligt kådigt och hartsaktigt
extrakt som utvinns Irån Ilera tropiska plantor av sorten vedväxter, särskilt släkten/arten
Chondrodendron/tomentosum (sydamer slingerbuske) eller vissa Sydamerikanska arter av rävkaketrädet
(Strychnos nux vomica).
Den tillverkas genom att kombinera ung barkskrap av de relevanta plantorna med andra renade
växtIragment och ibland ormgiIt eller myrgiIt. Mixen kokas sen i vatten i två dar tills det bara Iinns kvar en
mörk, kladdig, bitter-smakande pasta. Potensen att döda en människa kan räknas ut genom att det tar Iåglar
1-2 minuter att dö, små däggdjur: upp till 10 minuter och stora däggdjur (som tapirer) ca 20 minuter. Alltså
borde det ta mellan 30-60 minuter Iör en människa att dö, om man använder en normal dos, eller halva tiden,
om man dubblerar dosen.
GiItet dödar genom kvävning som ett resultat Irån gradvis Iörlamning av respirationsmusklerna. P.g.a. sin
sammansättning av alkaloider som påverkar neuromuskulära sändningar som bara Iörhindrar
muskelsammandragningar i kroppen och inte det centrala nervsystemet kan ett oIIer av kurare-IörgiItning
vara medveten om vad som händer ända tills slutet utan att kunna röra sig eller signalera till omvärlden.
Symptom är en avdomnad mun, stickningar, illamående, magont, och en oregelbunden puls. Behandling sker
genom konstgjord andning som om det utIörs på oIIret under hela tiden giItet verkar så klarar man sig utan
Iöljande skador. En exotisk väg att gå, kanske Iör den excentriska eller personer som vill prova på något nytt
och inte haIt tur med andra självmordsmetoder.
Cyanid
Upp
Cyanid är väldigt svårt att Iå tag i, om du inte är en kemiproIessor, där den luItborna Iormen cyanvätegas är
extremt dödligt. Du kan producera gasen genom att tappa 500 mg av cyanidsalt i en stark syra, och andas in
ångorna. (Du är död inom 10-20 sekunder).
Cyanvätesyra, aka vätecyanid, cyanväte och blåsyra, kan användas Iör att producera cyanvätegas. Den är en
Iärglös gas eller vätska med lukt av bittermandel och som är mycket giItigt. Den har särskilt tidigare använts
Iör utrotning av vägglöss, råttor och dylikt. Medlet inaktiverar cellandningen genom att binda till järnet i
cytokrom c.
Eller använd 200-300 mg cyanidsalt, som producerar gasen inuti dig när den reagerar på magsyror. En Iull
mage saktar ner döden på upp till Iyra timmar pga ämnet reagerar med magsyror Iör att bilda det dödande
giItet. En tom mage däremot Irambringar dödsIall inom minuter.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
25 av 115 2011-02-20 00:33
Cyanid dödar genom att hindra den normala processen av vävnadsoxidering och paralyserar
respirationscentret i hjärnan. Antidot till cyanidIörgiItning Iinns, men har allvarliga sidoeIIekter eItersom de
påskyndar cyanid och liknande Iormade molekyler Irån blodströmmen. Det blockerar oIta blodlödet till tår,
öron och andra organ. Så du kan Iörlora kroppsdelar om du "räddas."
Om du har Iått tag på lite cyankalium, eller vet var du kan Iå tag på det, så kan Iöljande tillvägagångssätt
vara värdeIullt att komma ihåg:
Ta ett litet glas med kallt kranvatten; använd inte mineralvatten eller någon annan sort av juice eller
läsk, pga surhetsgraden i sådana vätskor.
1.
Rör ner 1-1.5 gram av cyankalium (KCN) i vattnet; använder du mer än rekommenderat kommer det
sannolikt att orsaka brännande i halsen pga surhetsgraden.
2.
EIter ca 5 minuter (väntetiden är viktig eItersom en kemisk reaktion måste äga rum) har KCN lösts
upp och är redo att dricka (eItersom den har Iörvandlats till HCN). Den Iortsätter att vara drickbar Iör
en period av Ilera timmar, men inte så mycket längre än det.
3.
När drycken har intagits, kommer du att Iörlora medvetandet inom en minut. Det Iinns bara tid att
skölja ut glaset och lägga sig ner (Iör att se till att ingen annan oavsiktligt dricker Irån det. Du kan
också sätta en stor varningsetikett på glaset Iör att varna andra om innehållet, eller kasta det i en hörna
eller eldstad om man inte vill ta sig tiden). Men se upp! En person Iörsvagad genom sjukdom kan
Iörlora medvetandet inom 20 sekunder.
4.
Medan i koma kommer döden inom 15-45 minuter, beroende på den Iysiska styrkan av personen och
om magen är Iull eller tom (en tom mage Irämjar en snabbare död.)
5.
Under komaperioden kommer den döende personen att andas tungt eller snarka liknande personer som
tagit en dödlig dos av barbiturater.
6.
För en person som är obotligt sjuk är döden så IridIull att oIta upptäcker inte läkare självmordet, och skriver
dödsattestet som att det var Irån naturliga orsaker.
Kvicksilver
Upp
Kvicksilver är ett metalliskt grundämne som är Ilytande vid normal temperatur. Det bildar lätt legeringar med
andra metaller, och dessa kallas med ett samlingsnamn amalgamer.
Kvicksilver är något som vi lärt oss ska undvika Iör våran hälsa och i naturen, men hur giItigt är kvicksilver
egentligen? Det beror på vilken Iorm och sort det rör sig om. Allra värsta är de lösliga salterna, där det räcker
med 1 gram Iör att insjukna, däremot är det svårt att sätta någon exakt tid det tar att dö iIrån det.
Kvicksilver är mycket giItigt på grund av att ämnets joner lätt knyter Iast till och blockerar svavelatomer
som ingår i många proteiner. Vid långvarig IörgiItning och tillräcklig exponering (dos okänt) Iår man skador
på mag-tarm-kanal, centrala nervsystemet, inre hormonsekret, levern, njurar och hjärnan.
Symptom varierar Irån sensorisk Iörsämring (syn, hörsel, tal), koordinationsproblem, takykardi, ökad
salivproduktion, hypertoni, klåda, brännsår, missIärgning av huden, ödem och Ijällande.
Det är oklart när dödsIall sker, beroende på dosen, vilken Iorm av kvicksilver vi talar om och exponeringstid.
Det är klart att det är Iarligare Iör barn än vuxna. Mödrar som utsatts Iör exponering drabbas t.ex. av grava
Iostermissbildningar.
Ämnet används till utvinning av guld och silver. Förr användes det också till termometrar, inom tandvården,
diverse elektriska apparater, och betning av utsäde Iör svampbekämpning.
Det Iinns studier som visar på hälsoproblem med gamla tandIyllningar utav kvicksilver, men nuIörtiden
används inte kvicksilver inom tandläkarindustrin längre.
Summa summarium: Att krossa en termometer Iör att svälja kvicksilvret inuti är ingen bra ide.
Lite kuriosa: Hattmakare brukade Iå hjärnskador Iörr i tiden Irån att använda kvicksilversalt.
Amalgam
Upp
Amalgam är en legering som består av kvicksilver och en eller Ilera andra metaller. Amalgam är känt Iör
dess användning Iör att Iylla hål i tänderna inom tandvården. Det amalgam som användes Iör att laga tänder
består, Iörutom av kvicksilver, oItast av silver och tenn.
När amalgam sitter i munnen ger det iIrån sig små mängder kvicksilver. Enligt gängse gränsvärden Iör
kvicksilvers giItighet, ska dessa mängder vara mycket mindre än vad som krävs Iör att Iramkalla
IörgiItningssymptom. Trots det rapporterar många människor att svåra symptom har lättat eIter att de Iått
amalgamet borttaget ur sina tänder. Huruvida symptomen Iaktiskt orsakas av de små mängderna kvicksilver
eller något annat är inte helt utrett.
Amalgam är den största exponeringskällan Iör kvicksilver. En expertgrupp tillsatt av World Health
Organization (WHO) kom 1990 Iram till att en genomsnittlig beIolkning (icke yrkesmässigt verksam med
kvicksilver) i USA och Europa varje dag Iick i sig 3,8-21 mikrogram kvicksilver i ångIorm Irån amalgam, och
6,74 mikrogram av samtliga Iormer av kvicksilver (metyl-, ångIorm och oorganiskt) Irån alla övriga källor
(vatten, luIt, mat). Kvicksilverånga är den Iorm som tas upp lättast i kroppen, till ungeIär 80 procent, medan
de andra Iormerna upptas till cirka 10 procent.
Amalgamets Iörmåga att reparera tänder är dock överlägsen alla andra idag använda metoder. En
amalgamlagning/Iyllning kan vara livet ut medan en plastIyllning måste göras om då och då.
Om man har Iått sina tänder lagade med amalgam så känns det mycket otrevligt att bita i aluminiumIolie på
grund av den elektrolytiska process som startas mellan amalgamet-saliven-aluminiumet. Så att dra ut sina
tänder Iör att Iörsöka IörgiIta sig med sina tandIyllningar är ingen attraktiv ide när man talar om exit-strategi.
Stryknin
Upp
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
26 av 115 2011-02-20 00:33
Stryknin är en giItig alkaloid som erhålls bl.a ur Irön Irån rävkaketrädet strychnos nux vomica. Ämnet är
extremt bittert, Iaktiskt det mest bittra ämnet av alla man känner till (dess smak är upptäckbart i så små
koncentrationer som 1 ppm). I små doser verkar strykninnitrat stimulerande på nervsystemet och har därIör
använts i vissa läkemedel. Redan en måttlig överdosering kan vara livshotande.
StrykninIörgiItning orsakar våldsamma kramper, som kan utlösas av blygsamma retningar, t.ex. i Iorm av
ljud. Dessa kramper kan orsaka dödsIall genom att hindra andningen. Typiskt Iör dödsIall av stryknin är att
likstelheten inträder mycket snabbt, på grund av den höga muskelaktiviteten Iöre döden.
Substansen som nästan Iått ett eget liv pga spionmyter och vandringssägner har en Iärglös genomskinlig Iorm
med en LD50 på 1 mg/kg. Den har tidigare använts som ett bekämpningsmedel, speciellt Iör att döda små
ryggradsdjur som råttor och dödar genom att orsaka muskelkonvulsioner och eventuellt kvävning.
StrykninIörgiItning kan vara dödlig Iör människor genom inhalering, sväljning eller hudkontakt. Den
producerar några av de mest dramatiska, skrämmande, välkända och smärtsamma symptom tänkbara. För
detta skäl har strykninIörgiItning oIta använts inom litteraturen och Iilmen.
10-20 minuter eIter exponering kommer varje muskel i kroppen att samtidigt dra ihop sig, med start i
huvudet och nacken. Spasmerna sprider sig sen till varje muskel i kroppen med nästan kontinuerliga
konvulsioner. De Iörstärks vid varje minsta stimulans. De utvecklas och ökar i intensitet och Irekvens tills
ryggraden krökar sig oavbrutet. DödsIall sker Irån kvävning orsakad av Iörlamning av hjärnans
andningsapparat eller Irån utmattning Irån kramperna.
Behandling sker genom att ge lugnande medel mot krampryckningarna. Om patienten överlever de Iörsta 24
timmarna, tillIrisknar han/hon oIta i många Iall, helt utan sidoeIIekter.
Ämnet är däremot extremt svårt att Iå tag på och är ett inte vidare trevligt sätt att lämna världen på.
Lämpliga ställen att Iörsöka inIörskaIIa giItet, Iörutom att Iörsöka Iramställa det själv, är genom
skadedjursbekämpningsIöretag, trädgårdscenter, universitet och kemikalieIirmor.
Kemiska stridsmedel
Upp
Kemiska vapen är vapen som baseras på kemikaliers giItighet, oIta i Iorm av stridsgas. Exempel på detta är
bland annat nervgas och tårgas. Kemiska vapen räknas som massIörstörelsevapen, dit också bakteriologiska-,
biologiska-, radiologiska- och kärnvapen tillhör. Idag är många av dessa gaser olagliga att användas under
krig således svåra att Iå tag på. Du kan dock med dem rätta kunskaperna tillverka ditt eget Iörråd och på
egen risk (även om detta säkert inte spelar så stor roll).
Mjältbrand
Upp
Mjältbrand, anthrax, orsakas av bakterien Bacillus anthracis. Gruppen Bacillus kännetecknas av att de är
stavIormade, aeroba sporbildande bakterier.
Människor inIekteras genom att sporer tar sig in via sår i huden, inandning eller via intagandet av Iöda. När
en spor penetrerat de Iörsvarsbarriärer som ska skydda mot mikroorganismer, genomgår sporen metamorIos
och blir en bakterie som multiplerar och utsöndrar ett potent toxin som orsakar nekros.
Mjältbrand behandlas med antibiotika och det existerar även ett vaccin som IramIörallt ges till yrkesgrupper
i riskzonen att drabbas.
Fördröjning av behandling med bara några dagar kan göra sjukdomen omöjlig att bota. Djur med anthrax dör
oIta utan några som helst symptom. Dessa symptom inneIattar Iörkylning, öm hals, mild Ieber, muskelvärk
och illamående. EIter några dagar utvecklas symptomen till andningsbesvär, och chock och slutligen död.
DödsIall kan ske Irån två dagar till en månad eIter utsättning. Vanligtvis avlider en vuxen obehandlad
människa eIter en vecka.
Senapsgas
Upp
Senapsgas är en stridsgas vars kemiska namn är diklordietylsulIid. Den verkar genom att ge skador liknande
brännskador på utsatta kroppsdelar ett antal timmar eIter exponeringen. Gasen är sällan direkt dödlig, men
på längre sikt kan den även ge kraItigt nedsatt immunIörsvar och cancer.
Namnet senapsgas kommer Irån att gasen doItar svagt av vitlök eller senap, den har ingen Iärg och är därIör
svår att upptäcka. Benämningen gas är något oegentlig eItersom den är svårIlyktig och IramIör allt används
och är Iarlig i sin Ilytande Iorm. Områden som kontaminerats av senapsgas blir otillgängliga i Ilera dagar
eItersom gasen ligger kvar utspridd i vätskeIorm och omöjliggör oskyddade trupprörelser i området. Speciellt
Iarligt kan det bli på kalla dagar, eItersom senapsgas Iryser redan vid 13 C. Soldaterna kan då omedvetet Iå
med sig Irusen gas in i tält, där den sedan tinar och orsakar skador.
EIter andra världskriget dumpade Sovjetunionen trots skarpa protester Irån bland annat Sverige stora
mängder oanvänd beslagtagen tysk senapsgas i Östersjön. På svenskt vatten Iinns två dumpningsområden: ett
utanIör Iyren Måseskär i Skagerrak och ett sydost om Gotland. Denna dumpade senapsgas vållar ibland
problem Iör Iiskare som Iår upp läckande tunnor i sina nät. Det har hänt att Iiskare Iått svåra skador av nät
som kommit i kontakt med senapsgas. Amerikanska Ilottan sänkte sin beslagtagna senapsgas i Nordsjön.
Sarin
Upp
Nervgasen sarin är en oerhört giItig substans som är en av världens mest Iarliga krigsvapen. Som ett kemiskt
vapen är den klassiIierad som ett vapen av massIörstörelse av FN och Iörbjuden under Ilera konventioner.
Den liknar i struktur och biologisk aktivitet en del vanliga insektsdödande medel. Det uppskattas att sarin är
mer än 500 ggr dödligare än cyanid.
Vid rumstemperatur är sarin en Iärglös, luktlös vätska som avdunstar oerhört lätt. Precis som andra
nervmedel attackerar sarin nervsystemet i den mänskliga kroppen. Sarin stör nervsystemet genom att hämma
olika enzymer så att motornervimpulser till muskler och organ Iortsätter sända oavbrutet.
Symptom vid intagande genom huden, munnen eller lungorna av bara 0.01 mg/kg kroppsvikt är snuvig näsa,
trånghet i bröstet, utvidgning av pupillerna, Iöljt av andnöd, illamående och dreglande. OIIret Iörlorar sen
kontrollen över alla kroppsIunktioner. Fasen avslutas med ryckningar som till slut leder till medvetslöshet
och oIIret kvävs som en konsekvens av krampaktiga spasmer, allt inom en minut. Personer som överlever
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
27 av 115 2011-02-20 00:33
riskerar permanent neurologisk skada.
Detta inslag är mer menat som ett roligt exempel på vad man bör undvika i ett självmord, men också Iör att
utbilda självmordskandidaten om olika preparat, båda lämpliga och olämpliga.
Giftväxter
Upp
Allmänt om att dö Irån att äta giItiga växter kan sägas att det är väldigt riskIyllt och smärtsamt. Symptomen
är hemska, vilket du kommer se, om du läser vidare. På det hela taget anser jag giItväxter som utgång alldels
Iör opålitligt och plågsamt. Oberoende hur desperat du är, bör du se på giItväxter som en allra sista utväg,
om inget annat Iungerar eller du inte har tillgång till andra mer humana exit-metoder.
Alger
Upp
Alger är de organismer som utvinner energi ur ljus genom Iotosyntes, vanligen lever i vatten och inte är
växter. Till algerna räknas många olika organismer, Irån mycket små och enkla encelliga till stora och
komplexa Ilercelliga organismer, till exempel brunalger som kan bli 60 meter långa och väga 300 kg.
Men det är inte de vanliga algerna vi ska ta upp här, utan den abnormala algblommning orsakad av
övergödning i haven som kan vara Iarliga Iör hälsan.
Fenomenet syns allt oItare på sommaren, men behöver inte vara begränsat till hav och badstränder. Även
inhemska sjöar drabbas, men i mindre utsträckning. För att algblomning ska inträIIa krävs att vissa alger
blommar under olika Iörhållanden beroende på temperatur, pH-värde, salthalt, syrgashalt, omrörning och
tillgängliga näringsämnen.
Platser med koppling till Östersjön är idealiska Iör att komma i kontakt med giItalger. En algblomning känns
igen på den ökade grumligheten och missIärgningen av vattnet som orsakas av den stora mängden
pigmenterade algceller. Färgen kan vara brun, brungul, grön, eller röd. Både djur, växter och hela ekosystem
drabbas.
Syrgasbristen orsakar även kemiska Iörändringar i bottenslammet, som kan leda till utsöndring av giItiga
ämnen. Några alger kan dessutom producera nervgiIter. De höga koncentrationerna som uppstår vid
algblomning gör att det kan det vara livsIarligt att dricka av det påverkade vattnet. Husdjur har dött eIter att
ha druckit av vatten med en hög koncentration av alggiIter. Symptom är luItvägsirritation som hosta, nysning
och tårade ögon.
Så åk till sjön, ta med ett dricksglas, Ilyt ut på en gummimadrass och drick dig själv till en Ilytande ö av
nervdöd.
Atropin
Upp
Ämnet Atropin kan hittas i den sällsynta växten Atropa Belladonna (på svenska belladonna), den kallas
också Iör Deadly Nightshade eller Solanum på svenska. Det används medicinskt i mindre doser Iör att
utvidga pupillerna, bl.a. För att uppnå en dödlig dos krävs ca 30 bär, men även då är utgången oklar.
Tidsmässigt talar vi om 6-24 timmar här.
Symptom är torr mun, rodnad i ansiktet, utvidgning av pupillerna, snabb puls. Möjligen också
andningssvårigheter, Iörstoppning, konvulsioner, hallucinationer och koma. Växten Iörväxlas oIta med andra
Nightshade/Solanum arter, vilket inte är lika giItiga. Den giItiga variantens bär är svarta, dessutom är
blommorna större hos giItversionen.
Bolmört
Upp
Bolmört (Hyoscyamus niger; a.k.a. Stinking Nightshade och Henbane) är en ett- eller tvåårig ört som blir
0,5-1 meter hög med grovt tandade blad. Namnet kommer av den kraItigt bolmande rök som växten
utvecklar om den i torkad Iorm utsättes Iör hög värme.
Bolmörten härstammar Irån Medelhavsområdet och västra Asien och Iörekommer i en stor del av Europa
och växer vild i Sverige så chansen är rätt god att hitta den.
Bolmörten är Ilitigt använd som berusningsmedel och inom Iolkmedicin som sömn- och bedövningsmedel.
Avkok på bladen har i äldre tider även använts som kärleksdryck. De verksamma ämnen i bladen är
alkaloiderna hyoscyamin och skopolamin och speciellt roten innehåller bland annat atropin.
Vid konsumtion drabbas personen av hallucinationer eller delirium, sexuell upphetsning och
Ilyghallucinationer. Symptom är muntorrhet, ansiktsrodnad, hjärtklappning, illamående, krampryckningar,
yrsel, vidgade pupiller, dimsyn, Iörhöjd kroppstemperatur, ataxi, oro och hallucinationer.
Som en naturlig och billig naturdrog Iör amatörkemisten eller hobbybotanisten är bolmört ett måste i
skaIIeriet (i små doser). För oss andra är det svårt att se någon användning. Bolmört kan dock vara dödlig Iör
små djur, hur stor dosen måste vara Iör en vuxen människa är väldigt oklart. Passar bättre som en substans
Iör att skapa insyn i andra världar (shamanism) och ett ändrat perspektiv.
Fingerborgsblomma
Upp
Ämnet digitalis giItighet är omskrivet. Ska ge oupptäckbara hjärtattacker inom minuter, men hur man
utvinner digitalis Irån växten är oklart. Troligtvis genom kemiska procedurer, eller torkning och nedmalning
till pulver. Se eIter i botaniböcker (kallas också Ioxglove) var den växer och hur den ser ut, så du kan skörda
och planera ditt nästa steg.
Giftsvampar
Upp
Sverige har några giItiga svampar i sin Iauna. De Iyra vanligaste som leder till IörgiItning är vit Ilugsvamp,
lömsk Ilugsvamp, toppig giItspindling och giIthätting. De livshotande skador som de kan Iramkalla är
cellskador, och livshotande och oåterkalleliga skador på lever eller njurar. (Om du inte dör, kan du alltså bli
beroende av kronisk dialys eller njurtransplantation). Reaktionerna är också lömska Iör en del av giIterna,
eItersom de visas Iörst eIter 4-24 timmar, och i vissa extremIall ända upp till 2-3 veckor.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
28 av 115 2011-02-20 00:33
Svamparna GiIthätting, Lömsk Ilugsvamp, och Vit Ilugsvamp innehåller alla amatoxiner, vilket skapar
celldöd och angriper slemhinnorna i magtarmkanalen, levern och njurarna. Det behövs endast små mängder
av giItämnet Iör att det ska skada levercellerna och i värsta Iall Iå levern att helt sluta Iungera. Om en
levertransplantation ej görs då så avlider patienten. Lömsk Ilugsvamp (amanita phalloides) betraktas av
många svampexperter som en av de Iarligaste i världen. Flera människor har dött Irån att ha ätit dessa
svampar.
GiItet Orellanin återIinns i svamparna Orangebrun giItspindling och Toppig giItspindling som har en speciIik
njurskadande eIIekt, men som uppträder Iörst eIter Ilera dygn eIter Iörtäring. Flera människor har dött Irån
dessa svampar likaså.
Till slut Gyromitrin som Iinns i svamparterna Lömsk biskopsmössa, Stenmurkla, och Mössmurkling som ger
snabba symptom och som leder till Iunktionsstörningar i nervsystemet, lever- och njurskador och minskar de
röda blodkropparna. Även här är kända dödsIall kända.
De Iinns också vissa svampar som angriper nervsystemet och ger symptom som hallucinationer. De är dessa
svampar som används som psykedelia Iör de innehåller ämnen som psilocybin och psilocin och påminner om
illegala droger som LSD och cannabis. Dessa substanser är inte livshotande men ändå narkotikaklassade.
Ta reda på hur giItsvamparna ser ut Irån böcker och passa på att plocka vid hösten. Frys sen in svamparna
Iör användning senare om du inte har bestämt dig. Vissa arter växer också bara på vissa platser så var beredd
på att inte hitta den svampart du är ute eIter. En bra internetresurs Iör bilder och beskrivningar kan hittas hos
SvampGuiden.com .
Mitt råd är att använda lite psykedeliska svampar, tillsammans med de giItigaste svamparna i stora doser,
och sen bädda ner dig, vänta och hoppas på det bästa.
Hemlock
Upp
Odört eller hemlock är en grupp av giItiga växter som växer i Storbrittanien, och som även Iinns i Sverige.
Artgruppen hemlock innehåller många växter, där många inte är giItiga alls. Förutom det kan den också
misstas Iör vild persilja och morot. De giItiga varianterna innehåller ämnen Coniine, Oenanthetoxin, och
Gamma-Coniceine, bl.a, men hur mycket som behövs eller tiden det tar att dö Irån dem är okänt.
Symptom dyker upp inom 15 minuter till 2 timmar. I början brännande och torrhet i munnen, muskelsvaghet
som leder till Iörlamning som påverkar andningen. Ibland också utvidning av pupillerna, kräkning, diarre,
kramper, och Iörlorande av medvetandet. Om man överlever symptomen, kan medIödd skada på Ioster
orsakas hos gravida kvinnor. Det sägs att detta var plantan den grekiska IilosoIen Sokrates tog 399 BC i en
giItbägare vid verkställande av sitt dödsstraII.
En av dessa giItiga odörter är Hemlock Water Dropwort (eng.) (Oenanthe Eroeata) som är Iarligt giItig (2-12
timmar), även i små mängder. Knölarna ska innehålla mer giIt än resten av växten, speciellt på vintern och
tidig vår, som helst ska kokas och torkas. Symptomen är som de ovan beskrivna.
Det ska gå att köpa Irön över nätet, men jag har inte kunnat bekräIta detta.
Idegran
Upp
Alla delar av plantan, Iörutom den köttiga röda biten av Irukten, innehåller giIt. Fröna är giItiga, så om du
äter bären, tugga dem. Symptom: illamående, magsmärtor, koma, dödsIall. Dödssättet är hjärtattack vilket
inträIIar hastigt eIter att ha ätit tillräckligt, men kan också ta Ilera dar.
Om ingen hjärtattack händer överlever du troligen. Ibland Iöregås den plötsliga kollapsen som leder till
döden av trötthet, skakningar, vacklande, kyla, utvidgning av pupiller, snabb puls som blir svagare, och
krampryckningar. Andra arter i samma släkte sägs vara lika giItiga. 50-100 gram hackade blad anses vara
livsIarligt Iör en vuxen människa.
Den växer vilt i Storbrittanien, och troligen i Sverige också. Se bibliotek och Ilora-uppslagsböcker eIter
bilder och Iörekomst. Tusentals av IörgiItningar inträIIar varje år, men de Ilesta är inte Iatala.
Kolkicin
Upp
Kolkicin är ett kemiskt ämne som återIinns i blommorna av Höstkrokus (Colchicum Autumnale) / Kunglig
lilja (Gloriosa Superba) och tillgängliga Irån stora trädgårdscenters. Det är syran Acetyltrimethylcolchicinic
som är Iarlig med en giItig dos mellan 7-60 mg. En blomma väger ca 12 mg, så minst Iem är ett krav. Den
Iungerar genom att skada blodkärl och nerver, och stoppar celldelning. Långsam död.
Oleander
Upp
Växten Oleander eller Rosenlager som den också kallas är en giItig växt, med giIter liknande digitalis i
Fingerborgsblomman. Växten som används Iör dekoration i trädgårdar har gula trumpet-liknande blommor
och en Irukt stor som en kastanj, inuti Iinns ett ensamt Irö. Ett är nog Iör att döda en person. På Sri Lanka är
växten ansvarig Iör tusentals av självmordsIörsök varje år.
GiItet Irån blomman liknar drogen digoxin som i väst används Iör att behandla oregelbundenheter i
hjärtrytmen och som Iungerar genom att sakta ner hjärttakten. Ett oleanderIrö är som 100 digoxin-tabletter i
en kapsel och påverkan på hjärtat är dramatisk: den saktar ner tills det slutar slå. Det Iinns en antikropp mot
digoxin som också Iungerar som motgiIt till oleanderIörgiItning.
Använd Iröna, löven (gör ett te) och träet av plantan Irån trädgårdscenter. Inom ett par timmar uppstår
magsmärtor, illamående, kräkning, blodig diarre, snabb puls, och synIörändringar. Senare symptom är svag,
långsam, oregelbunden puls och blodtrycksIall, Iöljt av hjärtIel. Personer som Iått i sig Iröet dör oItast inom
en timme om de inte hinner till ett sjukhus.
Paternosterböna
Upp
Paternosterböna (Abrus precatorius) är en vanlig planta i Iorm av klättrande vinranka som hittas i de Ilesta
tropiska områden av världen. Bl.a i Södra & Centrala Florida, Centralamerika, Indien, öar i Stilla Havet,
Syostra Asien, Norra Australien, AIrika, etc. Den har små ärt-liknande Iröskidor som innehåller Iem väldigt
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
29 av 115 2011-02-20 00:33
identiIierbara glansiga röda Irön med en svart prick i ena änden.
Från Iröna utvinns giItet abrin som har en LD50 på 0.020 mg/Kg och bara ett enda Irö, om det tuggas
ordentligt, kan döda en vuxen. Så ju Iler krossade Irön desto snabbare död. Liknar till mycket plantgiItet
ricin, både till symptom och dödlighet. Kom ihåg att giIt absorberas relativt långsamt i magen så oIta hinner
man bota IörgiItningar som denna med obehaglig magpumpning och kol vilket gör Iör en obekväm möjlig
sidoeIIekt, Iörutom de smärtsamma symptomen.
Symptom inkluderar blodig diarre, kollaps, illamående och kräkningar, kraItiga magsmärtor som kan leda till
vätskeIörlust och eventuellt även njur,- lever,- och allmänpåverkan senare i Iörloppet. Krampryckningar på
slutet leder sen till hjärtslag. DödsIall utan behandling tar allt Irån Ilera timmar till tre dagar, beroende på
antal Irön.
Bönans skal är extremt hårt och oIarlig om den sväljs hel. Bönorna används bl.a till halsband, leksaker,
radband och smycken, därav namnet. Dessa bönor är oIarliga eItersom de i processen kokas Iör att mjukas
upp Iör att kunna genomborras, något som Iörstör de giItiga ämnen. Så ska du använda denna metod, plocka
dem Iärska, använd inte gamla bönor Irån något halsband.
Plantan används ibland i mord och boskapsIörgiItningar i Indien och syntes som en självmordsmetod i Iilmen
"Blue Lagoon".
Ricin
Upp
Ricin är ett ämne som nämns oIta i samband med terrordåd, och beskrivs oIta som "...ett av de mest starka
giIter känt," så man Iörstår att det kan döda. Ricin Iramställs Irån ricinolja-växten (Ricinus Communis) där
en dos på 1 Iörtärd böna har rapporterats Irambringa dödsIall, så en rekommenderad dos ligger på mer än 10
st. Tidsintervallen ligger på mellan 3-5 dagar, men beror på innehållet av ricin i bönorna. Rent ricin dödar
snabbare.
Symptom börjar inom ett par timmar med magsmärtor, kräkningar och blodig diarre i Ilera dagar, med
Iörminskad produktion av urin och ett Iall i blodtrycket. Notera att Iolk har överlevt eIter ha ätit mer än 10
bönor, med behandling, men den dödliga dosen utan läkaringripande är troligen mindre. Att överleva i mer
än 3-5 dagar betyder vanligtvis ett tillIrisknande.
Tuvvaktelbär
Upp
Tuvvaktelbär (Gaultheria Procumbens; wintergreen) är en introducerad växt i Sverige och kommer
ursprungligen Irån Nordamerika. Från dess blad kan man Iramställa en mycket giItig olja (genom
blötläggning) där 15 ml dödar en vuxen och 5 ml ett barn. 1 ml olja väger 1,2 gram. Kännetecken: 10-15 cm
hög, ständigt grön buske. Bladen är blanka, lite rödaktiga på vintern, så även bären. påminner lite om blåbär.
Änglatrumpet
Upp
Änglatrumpet (Brugmansia/Datura suaveolens) är en trädliknande växt inom släktet änglatrumpeter och
Iamiljen potatisväxter. Den blommar Irån november till augusti och dess ursprung är västra Sydamerika.
Änglatrumpeter är stora, trädliknande växter som kan bli över 3 meter höga. Bladen är vanligen stora och
täckta med Iina hår. Namnet änglatrumpet kommer Irån dess stora, dramatiska, trumpetIormade blommor
som är drygt 20 centimeter långa. Blommorna med en stark söt citrondoIt hänger ned Irån grenarna och kan
sägas likna himmelska trumpeter riktade ned mot jorden.
Den andra sorten, Datura, är nära släkt med Brugmansias men ser annorlunda ut. Den är kortare och mer av
en buske än ett träd med blad som har en lila nyans i dem. Blommorna är också i trumpetIorm men mindre
doItande och pekar uppåt vilket Iått dem att ibland kallas 'djävulstrumpet'.
Liksom många växter av Iamiljen Solanaceae är alla delar av både Brugmansia och Datura giItiga. Plantorna
Iörtärs ibland Iör rekreationsbruk eller berusade religiösa shaman-ceremonier. Men pga dess potens varierar
dess giItighet och dosering blir omöjlig, vilket ibland lett till dödsIall. Flera tonåringar har avlidit i både
Europa och USA eIter att ha experimenterat med blomman i dryckesIorm som ett te. Recept Iinns på
internet.
EIIekterna är kraItiga hallucinationer och påverkar hjärtIrekvensen. En önskvärd överdosering torde ligga på
dubbla av vad som rekommenderas Iör te.
Mexikansk kaktus
Upp
Denna elaka lilla Iamilj av växt, eller rättare sagt buske, med genus Calia och underordnade i Iamiljen
Faboideae är intressant.
Alla delar av växten är extremt giItig därIör att den innehåller alkaloiden cytisin (inte meskalin som antyds
Irån namnet). Det Iinns tre växter i denna grupp med de latinska namnen: Calia arizonica, Calia gypsophila
och Calia secundiIlora.
Symptom Irån IörgiItning är otrevliga med Iöljder som illamående, hjärtklappning, svettning, sinnesIörvirring
och epileptiska attack. Vissa påstår att så lite som ett vältuggat Irö kan vara Iatalt Iör en vuxen, men mer
troligt är 15-25 Irön. DödsIall sker Irån giItets påverkan på andningen och orsakar Iörlamning. Det är oklart
hur länge det tar att avlida.
Den lättodlade plantan växer naturligt i sydvästra USA (Texas, New Mexico) och Mexico (Chihuahua,
Coahuila, Puebla och Queretaro) men kan importeras billigt Irån Ilera olika webbsajter.
Vit trolldruva
Upp
Actaea pachvpoda, även känd som dockögon eItersom dess vita 1 cm runda bär med en
svart Iläck ser precis ut som ögonen Irån en leksaksdocka, växer naturligt i östra
Nordamerika.
Bären är mycket giItiga och hela plantan anses giItig Iör människan. De innehåller
kemikalier som har en omedelbar sedativ verkan på den mänskliga muskelvävnaden.
Intag av bären kan därIör mycket snabbt leda till hjärtstopp och döden.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
30 av 115 2011-02-20 00:33
Stormhatt
Upp
Stormhattar (aconitum) är ett växtsläkte i Iamiljen ranunkelväxter med ungeIär 300 arter där Irukten består
av 2-5 Iria baljkapslar.
Från roten på Ilera av arterna i växtsläktet kan man utvinna giItet akonitin. Ämnet har en mycket komplex
struktur och hör till gruppen alkaloider. Det Iinns inte något motgiIt Iör akonitinIörgiItning, enda möjligheten
är att hålla hjärta och lungor igång på konstgjord väg tills giItet Iörsvunnit ur kroppen.
Det Iörlamande nervgiItet med en bitter smak attackerar hjärtat och andra vävnader och absorberas snabbt
via slemhinnor och även huden. Medicinskt har det använts som Iebernedsättande och Iör att skapa arytmi i
hjärtat. Annan trolig dödsorsak är respirationsIörlamning. Symptom är svettning, känsellöshet, tinglande,
illamående, diarre och kramp.
Med ett LD50 Iör möss som ligger på 0.166 mg/kg (intravenöst; blodström); 0.328 mg/kg (intraperitoneal;
kroppshåla); 1 mg/kg (oralt; munnen). Hos råttor står LD50 som 5.97 mg/kg. Dödliga doser Iör människor
kan vara så låga som 1.56 mg.
Nordisk stormhatt och äkta stormhatt tillsammans med andra subarter växer vilt i Sverige.
Flera dödsIall har rapporterats vid oavsiktlig kontakt. Även några avsiktliga IörgiItningar har noterats.
Mat & Dryck
Upp
Här samlas artiklar som handlar om mat, vätska eller Irånvaron av båda.
Svälta ihjäl
Upp
Inte den snabbaste metoden, och kräver att du har en privat och ostörd plats att dö på, Iörutom tålamodet,
Iör det är inte en trevlig död. Du kan heller inte ha några vänner eller anhöriga som kommer och ska Iörsöka
rädda dig och Iå dig inlagd på sjukhus med tvångsmatning som Iöljd, om du ska lyckas.
Om du ändå beslutar att pröva, så var Iörberedd på att det tar en månad vanligtvis, beroende på den hälsa du
startar med, och hur mycket Iett som Iinns tillgängligt på din kropp. Dödligheten är 100 procent, om du
lyckas hålla läkare borta, vilket är svårare än man tror. Din kropp kommer börja brytas ner ju längre det går,
och bl.a drabbas av uttorkning. Muskler Iörvandlas till energi av kroppen medan du sakta tynar bort. Det
sägs att det blir lättare eIter de Iörsta inledande dagarna.
I slutändan handlar det om att bränna Iler kalorier än man konsumerar. Det är därIör personer med svår och
kronisk anorexi är så sårbara. Ju mindre Iett och muskler kroppen har, desto större är chansen att den inte
klarar av en enkel inIektion.
Det Iinns alltid en ganska stor risk att du kommer att bli tvångsmatad mot din vilja om du slutar äta eller
dricka. Om läkare bedömer att du inte längre är kapabel till att ta hand om dig själv kan de tvångsvårda dig,
vilket kan vara en väldigt integritetskränkande behandling.
Kolla lagarna och vad som gäller rättsligt. I vissa länder måste man ge tillstånd innan man kan tvångsmatas.
Ett livstestamente och/eller en advokat kan hjälpa dig med dessa rättsliga Irågor. Se också upp med
släktingar som Iörsöker Iå dig tvångsmatad vid Iörlorat medvetande.
Det kan underlätta om du använder medel som undertrycker aptiten. AmIetaminer och en del andra droger
(MDMA eller Ecstacy) är en sådan drog. Problemet är att de är illegala.
Ett sätt att garantera självsvält är att medvetet Iörvirra sig och gå vilse i en stor skog. Det Iinns
nyhetsrapporter om människor som påhittats som skelett i avlägsna skogsområden med avskedsbrev. En
58-årig tysk man tog livet av sig på detta sätt. Han cyklade ut i skogen Iör att aldrig återvända till
civilisationen igen. Det tog 24 dagar innan döden kom som en Irälsning och han dokumenterade sitt lidande
och Iysiska IörIall i en dagbok som polisen hittade vid hans sida.
Uttorkning
Upp
Uttorkning används ibland när personer ligger i ändlös koma och är hjärndöda. Avsikten är att avsluta en
patients liv. Metoden användes på det uppmärksammade Ialler i Amerika med Terri Schiavo som låg i koma i
över tio år innan hon tilläts dö. Det tar mellan Iem dagar och max tre veckor innan livssystemen i en
människokropp kollapsar och personen i Iråga avlider.
Symptom inneIattar huvudvärk, minskat blodtryck, och yrsel eller svimning. Obehandlad uttorkning
resulterar i apati, trötthet, epileptiska attacker, sinnesIörvirring, medvetslöshet, torr mun, läpparna spricker,
tungan sväller och kan spricka, huden blir torr och Ijällig, urinblåsan bränns, magsäcken skadas och
kroppstemperaturen höjs.
Du kan dricka din egen urin, saltvatten eller alkohol och ändå dö utav uttorkning och rent av påskynda
processen med intag av dessa vätskor. Att svettas i en bastu eller kraItig sportaktivitet påskyndar även
processen, liksom diarre eller uppkastning. Färgen på din urin är en bra indikator på hur uttorkad du är. Ju
mörkare, desto mer uttorkad är du.
Att dö Irån uttorkning är otrevligt och kan vara våldsamt, dessutom kräver det att man lever isolerat utan
någon social kontakt.
Äta sig till döds
Upp
Ett varningens ord: Detta är inte den enklaste eller smärtIriaste metoden. Men kan vara bra att känna till
iallaIall. Om någon har sett scenen i Monty Pytons Meningen med Livet så vet ni vad jag talar om.
Svält dig själv, men inte till döds. När du klart kan se dina revben eIter att du andats ut, och nästan kan
sträcka en hand runt ditt lårben, gå vidare till steg 2.
1.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
31 av 115 2011-02-20 00:33
ÄT! ÄT! ÄT! Ät som en gris på den rikaste protein- och vätskeIyllda maten du kan hitta. Chocken på
ditt system kommer att döda dig. Detta är exakt vad som hände en del av Iångarna vid slutet på WW2
när välmenande soldater utIodrade några av koncentrationslägrens Iångar.
2.
Nackdelar är att det är en långsam metod. Folk som ingriper kanske tror du är någon slags anorexia
nervosa-typ och Iår dig inlagd på ett sjukhus mot din vilja, där en bortgång är ännu längre bort Irån ditt
personliga mål.
Mögel
Upp
Mögel är en Iorm av svamp som växer på en mängd olika substrat och ses oIta som mycel eller som
asexuella eller sexuella sporer.
Mögel växer IramIörallt på Iöda, ved och andra organiska material och trivs i en Iuktig miljö och drabbar
oIta bostäder m.m. med dålig luItventilation eller bristIälligt Iuktskydd.
Vissa Iormer av mögel Iramställer mögelgiIter (mykotoxiner) medan ogiItiga Iormer av mögelsvamp används
Iör att tillverka mögelost. Intag av mykotoxiner kan ge skador på inre organen hos djur och människor. De
Iormer av mykotoxiner som kan påträIIas i Sverige är aIlatoxiner, som kan Iinnas i bl.a. ris och jordnötter,
samt ochratoxin A och alkaloider i mjöldryga.
Dessa mer sällsynta mögelIormer (giItmögel) är betydligt giItigare än den variant av mögel (gröna prickar) du
ibland hittar i brödpåsar och ostar. Om du utsätts (andas in genom lungorna eller magen vid mat) Iör denna
mögel i höga doser kan det leda till neurologiska problem och t.o.m. döden i vissa Iall Iör djur och
människor. Tecken är kronisk trötthet, retlighet, inIluensa-liknande symptom, respirationproblem, och
huvudvärk.
En mer allvarlig variant är en helt vanlig trädgårdssvamp kallad aspergillus Iumigatus som Iinns bland
Iörmultnande löv och i vanligt damm. Dödliga inIektioner eIter att ha andats in svampsporerna är sälllynta
och Iöranleds oIta av ett dåligt immunIörsvar, men de Iörekommer. Symptom är blodIörgiItning, lungkollaps
och akut njursvikt.
Fotsvamp är en Iorm av mögelparasit som orsakar lokala hudinIektioner. InIektion av opportunistiska
sjukdomsalstrande organismer är en vanlig orsak till dödsIall hos patienter med nedsatta immunIörsvar, som
t.ex. AIDS-smittade.
Mögelsporer kan vara cancer- astma- och allergiIramkallande och orsaka irritationer i ögon, hals, näsa och
lungor.
Matlagningsprodukter
Upp
Finns det någonting i köket eller skaIIeriet som du kan använda?
Bakpulver
Upp
Bakpulver är ett jäsmedel som oIta används som ersättning Iör jäst. Bakpulver är en blandning av
natriumbikarbonat (E500) eller natriumpyroIosIat (E450), någon syra och något ämne som motstånd Iör
Iukt, t.ex majsstärkelse. Vid kontakt med vatten reagerar bikarbonatet med syran och koldioxid bildas vilket
ger jäsningseIIekten. Bakpulver kan ibland ersättas med det kemiskt biologiska jäsmedlet hjorthornssalt.
Bakpulver är inte giItigt alls, däremot existerar en myt om att ett jäsmedel tillsammans med en vätska, t.ex.
kolsyredryckar kan Iå magsäcken att explodera. En modern version av denna myt är Mentos och diet coke
som blandas ihop så de reagerar och Iramkaller en explosiv eIIekt. Att magsäcken skulle explodera Irån en
plötslig expandering är omöjligt eItersom du skulle bara kräkas upp alla magvätskor och gaser som bildas och
irriterar magsäcken innan din kropp hinner ta någon skada.
Bikarbonat
Upp
Bikarbonat har konsistenen av ett vitt pulver som i en vattenlösning bildar natriumhydroxid (lut). Den kallas
Iörutom lut även kaustiksoda eller bikarbonat, där den senare termen känner vi igen som en ingrediens i
bakningsrecept som ett mineraliskt jäsmedel. Det hittas även i brandsläckare och brustabletter.
Lut används inom industrin som en Irätande syra, men som är betydligt lättare att Iå tag på. Detta eItersom
den används av Ilera olika sektorer i samhället.
Vad skulle hända om du svalde en större bikarbonat? Troligtvis ingenting eItersom magsyran innehåller
liknande ämnen. Bikarbonat används bl.a. som huskur mot halsbränna. Självklart är Iör stora doser av vad
som helst dåligt, men inget som kan döda dig alltIör snabbt.
Ättika
Upp
Ättika tillverkas genom att alkohol Iår jäsa så ättiksyra bildas. EItersom ättiksyra är konserverande och
håller bakterier och mögel borta brukas ättika vid olika sorters inläggningar. Liksom vinäger, som också
innehåller ättiksyra, men tillreds genom jäst vin eller cider, kan ättika användas i matlagning Iör att ge
syrlighet, men smaken är skarpare och den måste spädas ut mycket.
Ättika som säljs i mataIIärer har oItast koncentrationen 12° eller 24°. Med ättiksprit menas oItast 12°
ättiksyrelösning. Ättiksyra av hög koncentration (~90°) kallas ibland isättika, detta Iör att den stelnar vid
rumstemperatur. Ättika används Iör att avkalka till exempel kaIIebryggare, diskmaskiner och vattenkokare.
Detta är ännu ett ämne som egentligen inte är Iarligt eItersom det ingår i matlagning. Vad händer om du
överdoserar på ättika? Jag vet Iaktiskt inte. Prova och ta reda på det. Jag anar att du kommer bli illamående
på en gång eItersom det har använts som kräkmedel vid IörgiItningar.
Muskotnöt
Upp
Matkryddan muskot kommer Irån muskotträdet med ursprung i Bandaöarna bland Moluckerna i Indonesien,
även om den idag odlas på andra öar samt i Sydamerika och i Västindien. Överdrivna mängder muskotnöt
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
32 av 115 2011-02-20 00:33
kan ge IörgiItningssymptom. Enligt personer som Iörsökt bli berusade på kryddan har den hemska
biverkningar och IörgiItningssymptom med yrsel och huvudvärk och viktigast: inga rapporterade dödsIall
existerar.
Avloppsvatten
Upp
Avloppsvatten är det vätskeIormade avIall som samlas upp Irån hushåll, industrier och annan mänsklig
verksamhet och distribueras till reningsverk med hjälp av avloppsledningar, diken och kloaker.
Utsläpp av avloppsvatten är deIinierat som miljöIarlig verksamhet i miljöbalken. I denna kategorie Iinns rått
kloakvatten, också kallat svart vatten, som är vätska Iörorenat med urin och avIöring. Denna substans
innehåller Ilera olika hälsoIarliga ämnen, inklusive men inte begränsat till patogener som bakteria, virus, och
parasitiska ormar, läkemedel, narkotika, hår, hudavIall, matrester, kroppsvätskor, Iiber, plantmaterial,
kemikalier, kondomer, bindor, toalettpapper, blöjor, alger, tungmetaller, gaser, bekämpningsmedel, målarIärg
och insekter.
M.a.o. en rätt så motbjudande och giItig blandning. Skulle du dricka denna sörja, alltså Iå i dig obehandlat
kloakvatten, skulle du insjukna inom några timmar. Vad du drabbas av beror lite på vad du råkade Iå i dig
just vid tillIället, men matIörgiItning, diarre, tarminIektioner, och IörgiItning är alla högst troliga.
Läkemedel
Upp
Tillgängligheten till olika läkemedel är oIta begränsade. De är oItast smärtIria, men det beror också på
drogen. De har alla sidoeIIekter om du överlever.
Boken Final Exit gör dessa poäng:
De Ilesta droger/giIter orsakar uppkastning. För att lindra det, ta en eller två anti-histamin tabletter
(åksjukpiller, allergi,- eller höIebertabletter, etc.) ca en timme Iöre, på en ganska tom mage.
Om drogen/giItet är i tablettIorm, ta de Iörsta 20° som de är, och resten krossade och
upplösta/blandade med stark aklkohol/mat. Det hjälper drogerna att träIIa samtidigt.
Alkohol hjälper upplösa drogen. Drick inget på Iörhand, men skölj ner tabletterna med vodka eller
liknande, och drick sen i eIterhand medan du IortIarande är vid medvetande.
Använd en stor luIttät plastpåse över ditt huvud, ¹ något runt din hals som håller den på plats. Detta
Iörvandlar en 90° säkerhetsmetod till en 99°...
Fredag natt är en bra tid om du lever ensam - ingen kommer sakna dig tills Måndag om du arbetar.
Bomma igen alla dörrar som du kan. Säg att du kommer resa bort över helgen Iör att besöka någon, så
personer inte Iörväntar sig ett svar på teleIonen.
En del smärtstillande medel etc har mindre eIIekt om du använder dem i normala Iall (tolerans).
Generellt behöver du hålla dig borta Irån medicinsk hjälp tills du Iaktiskt dör, men det Iinns undantag
till det (som har påpekats i texten).
Du bör också vara vaksam på läkemedlens utgångsdatum eItersom de kan Iörlora sin verkan eIter en viss tid.
Det hela beror på vad Iör slags tabletter du har i ditt badrumsskåp. Vissa läkemedel kan behålla sin stabilitet i
tio år medan andra degraderar eIter bara ett år eIter bäst-Iöre-datumet.
Nätapotek
Upp
Internetapotek är en bra start/källa Iör att beställa läkemedel till din giItcocktail. De kollar inte vem som
köper eller Iör vilken anledning. Det enda problemet är att tullen kan stoppa ditt paket om varorna är
narkotikaklassade och att produkterna kan vara Iarliga, men jag antar att det är inget du bryr dig om. Det
Iinns också lurendrejare som bara tar dina pengar utan att skicka något. Mitt råd är att kolla runt lite på
Iorum och konsumentsajter vilka nätapotek som är pålitliga och beställa iIrån dem. Kommer ditt paket Iram
är du på god väg att lyckas med ditt självmord. Värt ett Iörsök.
Förslag på bortförklaringar
Upp
Förslag på bortIörklaringar du kan använda om någon (tull, polis, Iöräldrar) Irågar om ditt inköp.
- Jag beställer åt en släkting som är handikappad och inte kan operera en dator
- Jag har recept, men köper online eItersom det är billigare
- Medlet är inte receptbelagt i Sverige
- Jag visste inte att läkemedlet var receptbelagt
- Jag gör eIterIorskning inIör ett reportage
Kan man lita på nätapotek?
Upp
För att garantera att du inte blir lurad och att din beställning kommer Iram kan det vara en bra ide att lyssna
på rekommendationer Irån andra köpare. Hos t.ex. DrugBuyers.com kan du se vilka nätapotek som har
bäst rykte och Iått högst betyg, d.v.s. Iyra-Iem stjärnor.
Det Iinns som sagt hur många internetapotek som helst och det går inte att garantera någonting, inte minst en
Iramgångsrik leverans. Ett annat Iörslag Iör att ta reda på vilka man kan lita på och som levererar till Sverige,
Iråga på något Iorum som diskuterar detta ämne, t.ex. Drugs.com/Iorum .
Antidepressiva medel
Upp
Olika antideprimerande medel verkan har olika eIIekter och är olika starka i Iorm av ämnen de innehåller.
De mer vanligare pillren som lyckopiller, kan du glömma att Iörsöka överdosa på, allt du kommer
åstadkomma är sidoeIIekter som diarre, illamående och trötthet. Men om du däremot Iörsöker med de mer
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
33 av 115 2011-02-20 00:33
starkare preparaten som ZoloIt, etc, kan du lyckas. Titta på pillrens sidoeIIekter som alltid Iöljer med, Iör
reaktioner som påverkar andningen, hjärtrytmen och nervsystemet. Ju Iarligare det låter, ju större chans att
du avlider om du överdoserar. (helst tillsammans med alkohol och på en tom mage Iör att maximera
skadorna och snabba upp händelseIörloppet).
Denna grupp av läkemedel är mer kända som SSRI (Selektiva serotoninåterupptagshämmare) och skrivs
oItast ut Iör att lindra depression, ångest, tvångstankar och personlighetsrubbningar. SSRI utövar en speciIik
verkan på serotoninsystemet och dess nervsändare, vilket har en mild till moderat påverkan på humör och
känslor.
DödsIall har rapporterats i samband med överdosering, huvudsakligen i kombination med andra läkemedel
och/eller alkohol.
Antipsykotika läkemedel
Upp
Kallas även neuroleptika och är en grupp av läkemedel som används mot allvarliga psykoser, t.ex. vid
schizoIreni eller hallucinationer.
Själva ordet "neuroleptika" har betydelsen att "greppa tag om psyket". Tvångsmedicinering med neuroleptika
är vanlig, t.ex. i en rättegångsdom som ett villkor Iör att inte dömas till sluten vård eller Iängelse.
Några vanliga varumärken som säljs i Sverige är Stemetil, TrilaIon, Haldol, Clozapine, Zyprexa, Risperdal,
Seroquel, Zeldox, AbiliIy, Serdolect, Invega, Fluanxol, Truxal, Nozinan, Buronil och Cisordinol.
Många obehagliga biverkningar, som stark ångest, slöhet, hjärtklappning och personlighetsstörningar, i klass
med en levande zombie, Iörekommer (speciellt i äldre varumärken) varIör denna grupp inte är att
rekommendera. Men om du ändå vill Iörsöka eller är desperat gäller den gyllene regeln: alkohol ¹ valIritt
läkemedel ÷ större verkan.
Acetylsalicylsyra
Upp
Acetylsalicylsyra är sannolikt världens mest använda läkemedel med smärtstillande, Iebernedsättande och
antiinIlammatoriska eIIekter.
Folk dör varje år i Sverige p.g.a. Aspirin, ibland Irån överdoser, ibland Irån kroppens reaktion, och andra
Iaktorer eller tidigare sjukdomstillstånd. De är lätt att Iå tag i, men kan dra misstanke till sig om man köper
10-20 paket åt gången, även om det inte är beroendeIramkallande. Se 30 giItiga droger och deras MLD Iör
överdosinIormation.
Biverkningar är irritation av mag-tarmkanalens slemhinnor och nedsätta blodets Iörmåga att koagulera, men
allvarligare vid allergi. En överdos (20-30 gram) ger symptom som häItig kräkning och ringande i öronen
eIter ca 10 timmar, men en dödlig dos är väldigt olika Iör olika personer. Det kan ta allt Irån timmar till dar,
och då med lever- och njurskador istället Iör döden. Medicinsk hjälp är generellt eIIektiv, så om du vill dö,
måste du hålla dig borta Irån Iolk i några dagar. En överdos kan också orsaka svåra blödningar i magen/övre
tarmarna.
Vad som talar Iör acetylsalicylsyra är att den precis som paracetamol är oerhört lätt att Iå tag i.
Not: Om man tar Aspirin med natriumbikarbonat snabbar man upp absorberingen märkbart.
Acetylsalicylsyra Iinns i Iöljande läkemedel:
Aspirin
Alka-Seltzer
Albyl minor
Asasantin Retard
Bamyl
Bamyl koIIein
Bamyl S
Bamyl S koIIein
Bamycor
Doleron
Magnecyl
Magnecyl brus
Magnecyl-koIIein
Magnecyl-koIIein brus
Migpriv
SanoIi-Synthelabo AB ParaIlex comp.
Seloken ZOC/ASA
Treo
Treo Citrus
Treo comp
Trombyl (blodIörtunnare)
Paracetamol
Upp
Paracetamol är ett populärt receptIritt, Iebernedsättande och smärtstillande läkemedel.
Rekommenderad dos Iör Paracetamol är maximalt 4 gram per dygn. Högre doser, ~10 g, medIör risk Iör
allvarlig leverskada. Paracetamol i doser av 15-20 gram ger dödliga skador inom 10 timmar. Toxisk (giItig)
dos Iör vuxna beräknas till ca 140 mg per kg kroppsvikt, d.v.s. 9,8 gram Iör en människa på 70 kg.
Problemet är att trots en dödlig överdos tar det ibland två veckor att i själva verket dö. Kliniska tecken på
leverskada märks Iörst eIter ett par dygn och kulminerar vanligen eIter 46 dygn. EIter 10-12 timmar
uppträder biverkningar, men du kan ändå leva vidare i en vecka eller två till. Hemska plågor under den tiden
är akut giItig hepatit, njursvikt, hjärnödem, bukblödningar, lunginIlammation, och hemoIili. Små överdoser
ger leverskador. Oavsiktliga dödsIall är väldigt vanliga.
För receptIria läkemedel, som t.ex. smärtstillande läkemedel, Iinns det idag ingen åldersgräns på vilket gör
dessa lättåtkomliga. Det Iinns däremot viss politisk vilja att inIöra åldersgränser eItersom missbruk av
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
34 av 115 2011-02-20 00:33
ungdomar som blandar alkohol med vanliga värktabletter som innehåller paracetamol, t. ex. Alvedon, eller
acetylsalicylsyra, t.ex. Treo, i syIte att öka sin berusning, har blivit vanligt. Även överdoser har ökat i och
med att Iler och Iler konsumerar läkemedlen Iör stress och som tröstätande.
Paracetamol säljs i Sverige under varunamnen:
Alvedon
Reliv
Panodil
Paracetamol
Barbiturater (sömnpiller)
Upp
Barbiturater (grupp lugnande droger och sömnmedel) deprimerar det centrala nervsystemet i nedgående
ordning, det börjar med hjärnbarken, med medvetslöshet som leder till bedövning. Med en överdos,
utvecklas djup bedövning med andningsstillestånd, pga nertryckning av andnings-centret, vilket Iöljs av
hjärtarrest.
Sömnpiller är en väldigt skön metod, som inte är den minsta obekväm. Om du inte vaknar upp på ett sjukhus,
vill säga. En av de vanligaste metoderna i världshistorien är sömnpiller tillsammans med alkohol. En
klassiker och väldigt säker metod. För att öka oddsen kan man placera en luIttät plastpåse på huvudet med
ett gummiband runt halsen. En annan sak som kan hjälpa, är att öppna upp kapslarna och lösa upp innehållet
i vatten, så du inte kräks upp drogen.
Barbiturater har en snabb början av handling. Önskvärda barbiturater är dom som är potenta, långvarande,
stabila i lösningar, och billiga. Det avslappnande medlet Sodium pentobarbital passar dessa kriterier och är
mest använd, även om andra som secobarbital är acceptabla.
En primär Iördel med barbiturater är snabbheten i vilket dom verkar. Det beror Iörstås på dosen,
koncentrationen och injiceringstakten. Barbiturater Iramkallar eutanasi på ett mjukt sätt, med minimalt
obehag.
Några sömnpiller (kolla eIter liknande varumärken): Amobarbital, butabarbital, diazepam, Ilurazepam,
glutethimide, chloral hydrate, hydromorphone, meprobamate, methyprylon, meperidine (pethidine),
methadone, morphine, orphenadrine, och phenobarbital.
Sätt att få tag på barbiturater
Upp
Man ringer upp en psykiatrist och berättar att man är på väg att söka jobb men kan inte sova på nätterna Iöre
intervjuerna pga exrtrem ångest som kan leda till att man misslyckas med intervjun. Man säger att man
Iörsökt med mildare lugnande medel utan eIIekt och behöver därIör någonting starkare Iör att kunna sova
natten Iöre intervjun.
På det sättet behöver inte psykiatrikern oroa sig över att man kan bli beroende eItersom man ska bara ta det
oregelbundet och kortvarigt. Om man också berättar att man tidigare har Iått sömnmedel utskrivet Iör ett
liknande skäl tidigare och att det Iungerade väldigt eIIektivt Iör lindring av kortvarig ångest utan några
problem, men läkaren har sedan dess Ilyttat sin praktik, går det ännu lättare.
Nyckeln till det här närmandet är att inte avslöja några ledtrådar till sin underliggande självmordsuppIattning
och presentera dig själv som någon som inte har några stora psykologiska problem andra än kortvarig
situations-ängslan. När man Iått ihop med en stor hög tablett Irån olika läkare är du redo.
En överdos på icke receptbelagda sömnpiller tillsammans med alkohol brukar oItast resultera i att man
vaknar upp 3 dar senare med lever,- hjärt,- och njurproblem. All medicin och läkemedel som säljs utan
recept är omöjlig att överdosera på, tro mig du kommer bara att generera dig själv, hitta en bättre metod
istället.
En viktig påminnelse med överdoser på barbiturater är om du misslyckas tvingas du uppleva obehaget av att
magpumpas, en sådan upplevelse är nog Iör vem som helst att inte välja gå den vägen igen.
LD-50/MLD
Upp
Svårigheter med doser kommer alltid att vara ett problem Iör dom som vill ta livet av sig. Ett känt system
som kan vara bra att därIör lära sig är LD-50, som står Iör Lethal Dose 50° (Dödlig Dos 50 Procent) och är
en av de mest pålitliga måtten på dödliga doser Iorskningsmässigt. LD-50 är dosen som man tror dödar 50°
av personerna som intar den (enbart testad på möss och råttor dock).
Ett annat måttinstrument är MLD, Minimum Lethal Dose, (Minsta Dödliga Dos), vilket är den mängd som
man minst måste inta Iör att dosen ska vara dödlig. Men människor är olika och det Iinns ingen garanti att en
dos som dödat en, ska döda den andra, så måtten ska mer Iungera som ett riktinstrument i dina beräkningar.
50° är inget bra odds, med tanke på de konsekvenser man riskerar vid ett misslyckande. De siIIror som
nämns nedanIör är troligen Ilera gånger LD-50, det här är doser som Iolk dött av, inte max-doser som kan
anses som säkra att ta sitt liv med.
Så kom ihåg: LD-50 betyder mängden av drogen det tog att döda 50° av subjektgruppen, vanligtvis möss
och råttor. Att dubbla dosen betyder inte nödvändigtvis att det blir 100°. Mg/kg avser att Iör varje kg du
väger behöver du den dosen i mg; t.ex om det står 2mg/kg och du väger 70 kg, betyder det att det krävs 140
mg Iör att uppnå LD-50. Men eIIekten varierar, det Iinns människor som tagit sex ggr den dödliga dosen av
något och ändå lyckas på något sätt överleva eItersom allas kroppar är olika.
Även om LD-50 är det bästa måttet tillgängligt, överensstämmer det nödvändigtvis inte exakt till människor.
Tyvärr är mänsklig data otillgänglig eItersom myndigheterna vill inte gärna låta drogIöretagen ta 1200
människor och mata dom med en drog tills 600 är döda. I andra änden, är LD-50 en väldigt riskabel dos att
ta om du inte Iörsöker dö...
30 giftiga droger och deras MLD
Upp
Olika drogers MLD som oIta används i självmordsIörsök. Tabellen kommer iIrån boken The Prediction of
Suicide.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
35 av 115 2011-02-20 00:33
Vanligt
tillgängliga
läkemedel
Uppskattad MLD
Aspirin, BuIIerin
(acetylsalicylics)
Anacin, Excedrin
30 gm.
Amytal
(amobarbital)
1.5 gm.
Benadryl
(diphenhydramine)
3 gm.
47° Benadryl
(diphenhydramine)
3 gm.
Butisol
(butabarbital)
1 gm.
Carbrital
(pentobarbital ¹)
1 gm.
Darvon
(propoxyphene)
2 gm.
Demerol
(meperidine)
1.2 gm.
Dilantin
(diphenylhydantoin)
3 gm.
Doriden
(glutethimide)
8 gm.
Dramamine
(dimenhydrinate)
5 gm.
Elavil
(amitriptyline)
3 gm.
Equanil, Miltown
(meprobamate)
15 gm.
Felsules
(chloral Hydrate)
10 gm.
Librium
(chlordiaepoxide)
5 gm.
Luminal
(phenobarbital)
1.5 gm.
Mellaril
(thioridazine)
3 gm.
Nembutal
(pentobarbital)
1 gm
Noludar
(methyprylon)
5 gm.
Nytol, Sominex
(methapyrilene ¹)
3.5 gm.
Percodan
(dihydrophydroxy-codeinine)
.5 gm.
Placydil
(ehtchlorvynol)
15 gm.
Seconal
(secobarbital)
1.5 gm.
Seraz
(oxazepam)
10 gm.
Stelazine
(triIluoperazine)
2.5 gm.
Thorazine
(chlorpromazine)
2.2 gm.
ToIranil
(imipramine)
2.5 mg.
Tuinal
(amo/secobarbital)
1.5 mg.
Valium
(diazepam)
8 gm.
Valmid
(ethinamate)
15 gm.
Veronal, Bs
(barbital)
3 gm.
Bäst före-datum för läkemedel
Upp
En Iråga som många kanske glömmer bort när det gäller barbiturater är dess livslängd och bäst Iöre-datum.
Vanligtsvis håller sig barbiturater i 50 år eItersom de är väldigt stabila, men självklart Iinns det undantag.
För att vara helt säker på om tabletterna IortIarande är verksamma eIter deras utgågna datum behövs en
maskin kallad gaskromatograIi som kemiskt separerar och identiIierar olika komponenter. Tillgång till dessa
maskiner och laboratorium är dock svåra att Iå tillgång till.
För att vara på den säkra sidan och inte misslyckas med självmordet bör man därIör bara använda sömnpiller
vars datum inte gått ut eller att överkompensera utgågna läkemedel med en större dos.
Tänk också på att vissa läkemedel ska Iörvaras vid kylskåpstemperatur Iör att IortIarande kunna vara
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
36 av 115 2011-02-20 00:33
verksamma.
Ämnen som saktar ner upptagning av läkemedel
Upp
På samma sätt som alkohol accelererar kroppens upptagning av läkemedlens aktiva substanser, eller
Iördelning av giIt Irån magen till blodet och livsupphållande organ, kan vissa ämnen på samma sätt Iördröja
eIIekten av din dödande dos.
Ett av dessa ämnen som negativt kan påverka magens Iunktion är mjölkprodukter som har en Iörmåga att
täcka din magsäcks väggar och sakta ned nedbrytning av vissa ämnen. Andra ämnen som kol används oIta
mot IörgiItningar.
Se överhuvudtaget upp med traditionella botemedel, örter och naturmedel som kan interagera med
verksamma barbiturater.
Användbara redskap
Upp
Bra redskap att ha till hands vid självmordet genom olika läkemedel.
Mortel- och mortelstöt (redskap som används Iör att mala ned växter, piller och nötter)
Måttredskap (helst ända ner till mg)
Upplösningsvätska (alkohol, saltlösning, joice)
Kapslar (tillverka dina egna piller)
Kokplatta (iIall du behöver smälta/hetta upp en lösning)
Bomull (kan användas som Iilter)
Bensodiazepiner
Upp
Bensodiazepiner är en grupp lugnande läkemedel som började användas i Sverige under 1960-talet. De
används Irämst vid behandling av sjukliga ångesttillstånd, tillIälliga sömnstörningar, lindriga Iormer av oro
och ångest. EItersom de är starkt beroendeIramkallande hålls de under strikta regler men når ändå ut på den
svarta marknaden.
Dess eIIekter är avtrubbande på personer samtidigt som de är muskelavslappande, ångestdämpande och
sövande vilket gör de till en lämplig och vanligt Iörekommande kandidat att överdosera på eItersom
läkemedlet då riskerar att "stänga av" andningssystemet medan du är medvetslös.
Om du ska Iörsöka Iå tag på en "hälsosam" dos att använda vid ett självmord rekommenderas minst 25-30
tabletter och att du har möjligheten att Iejka ångest och svåra sömnsvårigheter vid ett läkarbesök. Du sparar
sen tabletterna i en hög och ber om en påIyllning av receptet eIter en månad. Du har då tillräckligt med piller
Iör ett Iörsök. De vanligaste läkemedelnamnen är Apozepam, Diazepam Desitin, Stesolid (tidigare Valium),
Oxascand, Sobril, Temesta, Xanor, Apodorm, Mogadon, Flunitrazepam, Fluscand (tidigare Rohypnol),
Halcion, Triazolam, Dormicum & Midazolam Alpharma.
Drogcocktails
Upp
Kombinationer av olika läkemedel och droger kan oIta leda till döden, oavsett om det är avsiktligt eller inte.
Blandmissbruk hos ungdomar har rapporterats i vissa svenska småstäder. En kombination som anses extra
Iarlig är lugnande läkemedel av typen bensodiazepiner (t.ex. Xanor) och opiater (t.ex. Subutex) som
tillsammans och i kombination med alkohol kan leda till andningsstillestånd.
Det kan räcka med endast 1-3 tabletter (alltså 2-6 tabletter sammanlagt) tagna tillsammans med alkohol Iör
att göra susen. Speciellt om personen inte har någon tidigare erIarenhet av dessa droger och en låg
tröskelnivå av tolerans. Om du har svårt att svälja piller kan du blötlägga dem och mosa dem i lite vatten.
Subutex säljs på den svarta marknaden. 8 mg kostar circa 300 kronor.
Darvon Cocktail (DC)
Upp
Detta är en av de dödligaste kombinationerna du kan blanda ihop med lagliga läkemedel och används därIör
speciellt vid självmord.
Ingredienser och ordning i vilka de bör intas. Det Iörsta du bör göra är att någon eller några timmar Iöre
ta någon slags antiemetika.
Phenobarbital (DÖDLIG DOS: 3.5 gram). Detta är en långsam verkande barbiturat som används mot
epilepsi-attacker och som sömnmedel p.g.a. att den är hypnotisk och sövande. I stora doser Iörsätter
den dig i koma och Iörhindrar att du upplever obehagliga eIIekter av läkemedel du sväljer eIteråt.
1.
Dextropropoxyphene Hydrochloride (DÖDLIG DOS: 3.5-4.5 gram). En syntetisk opiat mot hosta
och smärta som säljs i Europa som Depronal, Deprancol eller Darvocet och i USA som Darvon (eller
under annat generiskt namn). Extremt dödlig i överdoser, men p.g.a. risk Iör att uppleva de obehagliga
biverkningnarna, som anIall, takykardi och hjärtslag, kombineras den oIta i självmordsIörsök med
medel som Iörsätter dig i medvetlöshet. Metadon och Oxycontin går även att använda som alternativ.
VIKTIGT: Du måste avlägsna innehållet Irån kapslarna och mala ner kornen Iöre konsumtion. Denna
aktion Iörstör den tidsIördröjningsIunktion och Iörvandlar substansen till en mer dödlig och
snabbverkande drog.
2.
Midazolam (DÖDLIG DOS: 300 mg). Säljs i tablettIorm under namnet Dormicum, Versed, Hypnovel
och Dormonid och är en kraItIull och snabbverkande bensodiazepin som används som sömnmedel och
muskelavslappnande. EItersom Phenobarbital är trögverkande kan det ta upp till 30 minuter Iöre du
upplever medvetlöshet. För att garantera en mycket snabbare sömn är det en bra ide att använde en
bensodiazepin Iörutom Phenobarbital. Du måste dock ta denna sist då du annars kanske inte hinner
svälja medlen i steg 2. Om Midazolam är otillgänglig heter alternativen Lorazepam (Ativan),
Alprazolam (Xanax), Diazepam (Valium) eller någon annan bensodiazepin som snabbt åstadkommer
sömn i överdosmängder.
3.
Eutansiaktivister Iöreslår att du maler ner alla dessa tre tillsammans och blandar i någon mat som yogurt,
pudding eller äppelmos Iör att dölja den bittra illamående smaken. Du kan även köpa och använda tomma
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
37 av 115 2011-02-20 00:33
medicinkapslar Iör att undvika den hemska smaken.
Egentligen går det att kombinera vilka droger som helst, bara de har liknande eIIekter och tas i samma
ordning som ovanIör.
FDA, USAs läkemedelsverk, har Iöreslagit borttagandet av Darvon och dess generiska derivat Irån
marknaden p.g.a. säkerhetsIrågor och eIIektivitet. Det är idag oklart om detta kommer att ske.
Chloroquine Cocktail (CC)
Upp
Chloroquine är det dödande verksamma ämnet i cocktailen med samma namn. Dess användning är
egentligen som reumatism- och malariamedicin men tas oIta idag Iör självmord i större doser ihop med det
lugnande medlet diazepam och självklart antiemetika några timmar Iöre. Medlet är trots att det idag Iinns
mer moderna läkemedel ändå i stor användning över hela världen. Den har viss påverkan på immunsystemet
och har därIör testats i kampen mot hiv och aids.
DödsIall sker genom hjärtstopp p.g.a. IörgiItning av det kardiovaskulära systemet inom 1-3 timmar. De Iörsta
symptomen är dåsighet inom 10-30 minuter eIter Iörtäring.
I många länder kan du lagligt köpa chloroquine utan recept. Vissa rapporter Irån eutansiorganisationer
rapporterar stor Iramgång hos patienter och medlemmar med Chloroquine, kombinerat med en
snabbverkande bensodiazepin och Zopiclone.
Drog Mängd
Antiemetiska droger måste tas minst en
timme Iöre.
-
Chloroquine (bas) 8 gram
Midazolam (Dormicum) 100 mg
Zolpidem 300 mg
Zopiclon 300 mg
Amitriptyline Cocktail (AC)
Upp
Denna drogcocktail bygger på ingredienser som är billigare och lättare att Iå tag på. Huvudingrediensen
amitriptyline (eller amitryptyline) hydrochloride (säljs som Elavil, Tryptanol, Endep, Elatrol, Tryptizol,
Trepiline, och Laroxyl) är en tricyclic antidepressiv drog. TCA utvecklades på 1950-talet mot just
depression. Idag används det mot migrän och spänningshuvudvärk. Medlet har ett vitt kristalliskt utseende,
är luktIri men smakar som lakrits och är löslig i vatten och kommer oItast i tablettIorm.
Amitriptyline kan ersättas med Iölja TCA-läkemedel: Clomipramine, Desipramine, Imipramine, Dosulepine,
Doxepine, Nortriptyline, och Trimipramine. Midazolam kan ersättas av Lorazepam eller Temazepam.
Cimetidine kan ersättas med Quinidine, Encainide eller Flecainide.
Kom ihåg att ta din antiemetika några timmar Iöre resten av läkemedlen.
Alternativ 1: Det ursprungliga receptet
Drog Mängd
Antiemetiska droger måste tas minst en timme Iöre -
Amitriptyline (Elavil) 6 gram
Diazepam (Valium), eller annan långverkande bensodiazepin 300 mg
Problemet med den Iörsta versionen var att den tog alltIör länge att verka (36 timmar). Men genom att lägga
till antagonisten Cimetidine (Tagamet), ett ämne som begränsar produktionen av magsyra och som används
mot magsår och halsbränna, kunde man drastiskt skära ner dödstiden och nästan garantera dödlighet vid
Iörtäring. Genom att lägga till ytterligare en drog, sömnmedlet Midazolam, kunde man märkbart påskynda
döden ännu mer tack vare att Midazolam underlättade de andras läkemedlens interaktion.
DödsIall inträIIar inom 12-24 timmar. Denna metod är så dödlig att man inte ens behöver någon plastpåse
med resår över huvudet som garanti.
Alternativ 2: Det förbättrade receptet
Drog Kroppsvikt <100 kg Kroppsvikt >100 kg
Antiemetiska droger måste tas minst en timme Iöre - -
Amitriptyline 7 gram 8 gram
Cimetidine (Tagamet) 2 gram 2.5 gram
Midazolam (Dormicum) 300 mg 300 mg
Diazepam (Valium) 300 mg 300 mg
Heath Ledgers drogcocktail
Upp
Detta är ett Iörslag upphittat på nätet som Iörsöker lista innehållet i den dödliga drogcocktailen som tog
skådespelaren Heath Ledgers (Jokern i Dark Knight (2008)) liv.
Oxycodone (OxyContin): receptbelagt smärtstillande läkemedel, potentiellt beroendeIramkallande,
dödlig i överdoser, speciellt i kombination med Xanax och Valium.
Hydrocodone (Vicodin): receptbelagt smärtstillande läkemedel, potentiellt beroendeIramkallande,
dödlig i överdoser, speciellt i kombination med Xanax och Valium.
Diazepam (Valium): receptbelagt ångestnedsättande läkemedel, potentiellt beroendeIramkallande,
mindre dödlig i överdoser än smärtstillande läkemedel, Iörutom i kombination med alkohol och andra
droger som dämpar nervsystemet.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
38 av 115 2011-02-20 00:33
Alprazolam (Xanax): receptbelagt ångestnedsättande läkemedel, potentiellt beroendeIramkallande,
mindre dödlig i överdoser än smärtstillande läkemedel, Iörutom i kombination med alkohol och andra
droger.
Temazepam (Restoril): receptbelagda sömntabletter, potentiellt beroendeIramkallande, mindre dödlig
i överdoser än smärtstillande läkemedel, Iörutom i kombination med alkohol och andra droger.
Doxylamine (Unisom): icke-receptbelagd antihistamin som ibland används Iör sömnlöshet; överdos
osannolik att vara dödlig.
Alkohol (valfritt): Ilytande lösningsmedel som oIta används Iör berusningssyIte; kan vara
beroendeIramkallande. Leder till alkoholIörgiItning vid överdoser.
Dödliga droger som används för dödsstraff och läkarassisterat självmord
Upp
De Ilesta avrättningar i dagens USA använder giItinjektioner eItersom de anses de minst stressamma och
smärtsamma jämIört med en exekutionspluton, gaskammare (vätecyanid) eller den elektriska stolen. Detta
kan också spåras till att det enligt konstitutionen inte Iår Iörekomma "grymma eller ovanlig straII" inom
straIIsystemet. Detta indikerar även att samma logik bör gälla Iör giItinjektioner vid självmord.
I avrättningar i USA som använder giItinjektioner används tre kemikalier.
Den Iörsta kemikalien i serien är sodium thiopental, ett kortvarigt sömnmedel, som Irambringar
Iörlorande av medvetandet i Ilera timmar.
1.
Den andra kemikalien är pancuronium bromide, en släkting till kurare. Den paralyserar kroppen,
inklusive lungorna. GiItet kvävar sakta oIIret.
2.
Det tredje giItet är kaliumklorid som stoppar hjärtat och orsakar olidlig smärta när det kryper utmed
längs blodådrorna, men eItersom Iången redan är medvetslös känner han/hon ingenting.
3.
En intressant sidonotering är att i vetrinäreutanasi och de lagliga läkarassisterade självmorden av en döende
kompetent patient i delstaten Oregon används ibland samma metod som ovanIör eller enbart en ensam dödlig
dos (exakt nio gram) av det långvariga sömnmedlet Nembutal eller Seconal. Det tar lite längre tid att verka,
men är lika dödligt som de tre kemikalierna som används vid avrättningar. Det medIör nästan omedelbar
koma och dödsIall på mindre än en timme. Bara ett Iall på 230 har rapporterats där ett dödsIall inte
inträIIade. Detta skedde pga patienten hade spätt ut drogen med en annan vätska Iör att reducera den bittra
smaken.
Hormoner & Steroider
Upp
Hormoner är molekyler som Iungerar som budbärare Irån en cell eller organ i kroppen till en annan cell eller
grupp av celler. Alla Ilercelliga organismer producerar hormoner, även växter.
Hormonerna kan verka över kortare eller längre avstånd. I de Ilesta Iall Irisätts hormonerna i blodbanan, och
verkar på ett målorgan som kan Iinnas i en helt annan del av kroppen än där hormonet tillverkas.
Tillsammans med det centrala nervsystemet samordnar de Iundamentala livsprocesser såsom
ämnesomsättning och Iortplantning.
Vissa hormoner och steroider Iinns att Iå tag på genom medicinska sätt, t.ex. könshormoner som testosteron
eller östrogen. Andra namn är kortisol, insulin, nandrolon och kortison Iör att bygga upp kroppens
vävnadsmassa eIter sjukdom. OItast påverkar dessa ämnen kroppens Iortplantningssystem.
Anabola steroider är syntetiska derivat av det manliga könshormonet testosteron och har IramIörallt två
eIIekter, vävnadsuppbyggande och Iörmanligande.
Biverkningar Irån anabola steroider är bl.a. högt blodtryck, Iörhöjda blodIetter, svår acne, permanent
håravIall och cancer. För kvinnor tillkommer ökad kroppsbehåring (till exempel skägg), Iörstoring av klitoris,
sänkt röstläge (basröst) och menstruationsstörningar.
Vad som är positivt är att de är otroligt lätta att Iå tag på. Alla miljöer med kroppsbyggare och vissa
sportmiljöer har troligen en medlem som agerar langare.
Det är svårt att bedöma någon riktig dödsrisk med dessa ämnen. EItersom deras påverkan på kroppen är så
många och varierande beror det mycket på vem man är och ens humör. Ska man utIöra något som kräver lite
mod kan de Iungera utmärkt. Ska man bygga upp ens kropp snabbt Iör vilket skäl som helst, Iinns inga andra
medel som Iungerar lika bra.
Dessa medel kan ha oanade eIIekter på personer som under en längre tid utsätts Iör dem och kan verka
utlösande Iör ett våldsamt beteende. Om du är ute Iör att skada dig med riskabelt beteende rekommenderas
en stor konsumtion av alkohol och/eller narkotika tillsammans med steroider.
Förebyggande, ja. Överdos, nej.
Insulin
Upp
Insulin injiceras, precis som diabetiker gör, rakt in i kroppen, och i höga doser kan det vara dödligt, och
väldigt svårupptäckt pga att det Iinns naturligt i kroppen. Däremot är det svårt att Iå tag i det, om du inte är
en diabetiker, eller känner någon som är. Men att ta din väns livsviktiga insulin, och lämna personen i Iara, är
kanske inte så vänskapligt.
En insulinöverdos ska vara rätt så trevligt. Insulinchockbehandling användes tidigare Iör en del psykiatriska
konditioner.
En anonym läsare som själv prövat på insulinmetoden men misslyckats skriver: Det är svårare än man tror
att Iörpassa sig till den andra sidan med den här metoden. Själv tog jag över 800 enheter insulin och
överlevde utan hjälp Irån sjukvården... tro det eller ej. Min teori är att kroppen helt enkelt inte kan äta upp
enorma mängder insulin på en gång så jag Iöreslår att man:
Fastar ett dygn och sedan super du dig ordentligt Iull (blanda din dricka med light läsk utan socker om du
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
39 av 115 2011-02-20 00:33
inte kan dricka det rent).
Du injicerar enorma mängder med insulin. En spruta räcker inte utan du behöver ett ganska stort lager. Alla
människor är olika och en del Ialler nog ihop på en spruta medan andra kan ta enorma mängder. Absolut
minimum skulle jag tro är 5 stycken 300 enheter sprutor men antagligen behövs ännu mer. När blodsockret
Ialler så börjar levern leverera reservsocker till kroppen och det räcker längre än man kan tro.
Fortsätt dricka ordentlig med alkohol och var 10 minut tar du en ordentlig dos med insulin. Fortsätt så här
tills du känner att du börjar skaka (det betyder att ditt blodsocker är lågt).
Nu Iortsätter du ett tag till med starksprit (alkohol sänker blodsockret) och med injektionerna och sedan
lägger du dig på det ställe du vill somna in Iör evigt på. Här Iortsätter du att injicera allt du har kvar. Det här
borde Iungera men det är ett ganska osäkert sätt. Vill det sig illa vaknar du upp på akuten med hjärnskador
istället Iör paradiset.
Insulin är ett ganska bra sätt att dö på. Det gör inte ont och det är inte kladdigt. Det kan vara lite läskigt när
blodsockret Ialler, man skakar och känner sig svag och Iörvirrad men med ordentligt med alkohol i kroppen
blir dessa symptom betydligt svagare och allt borde gå bra.
Adrenalin
Upp
Adrenalin är ett stresshormon som utsöndras Irån binjuremärgen och vars eIIekt ökar kroppens
prestationsIörmåga. Ämnet utsöndras vid exempelvis hårt Iysiskt arbete, psykisk stress, panik och ilska och
Iörsätter kroppen i alarmberedskap, bereder kroppen på att Ily eller slåss.
EIIekter på kroppen är att hjärtats slagIrekvens ökar, och dess sammandragningar blir kraItigare. BlodIlödet
till hjärtat och skelettmuskulaturen ökar men minskar till andra organ.
Syntetisk Ilytande adrenalin används som läkemedel vid hjärtstillestånd och livshotande astma samt vid
svåra allergiska reaktioner, som vid anaIylaktisk chock.
Vid en Ieldosering kan adrenalin vara livsIarligt eItersom det har en mycket kraItig påverkan på hjärtat som
kan Iörorsaka hjärt- och andningsstillestånd.
EItersom adrenalin är en viktig medicin i sjukvården av hjärtsjukdomar så Iinns dessa alltid med i
ambulanser och andra utryckningsIordon, t.ex. läkarväskor. Stölder av hemläkares akut- och medicinväskor
är ett vanligt Iörekommande brott hos polisen.
Preventivmedel
Upp
När vi talar om de preventivmedel så verkar vi hamnat i Iel ände. Födelse istället Iör döden. Men kondomer
kan vara bra som material till vissa självmordsmetoder Iör dess tålighet och elasticitet men det enda
preventivmedlet som är värt att nämna här är p-pillret.
P-piller är en hormonell metod som intas oralt Iör att Iörhindra ägglossning hos kvinnan. Pillret innehåller
olika naturliga hormoner som påverkar menscykeln och Iörhindrar ägglossning så att ett beIruktat ägg inte
kan Iastna i livmodern och utvecklas.
Biverkningar brukar vara humör, sexlust och vikt, mer sällsynta är en ökad risk Iör blodpropp och stroke.
Här är det bättre att Iörsöka med mer potenta tabletter. Om du är man som Iörsöker ta en överdos p-piller är
det enda du riskerar större bröst.
Kaliumklorid
Upp
Kaliumklorid (KC1) är väldigt likt natriumklorid (NaC1) eller vanligt bordsalt. Det luktar, smakar och ser ut
som bordsalt och används Iaktiskt som ett saltsubstitut. Under de rätta omständigheter kan 18 mg/kg vara
dödligt Iör en vuxen som väger 75 kg. Nyckeln är att Iå in det i en stor blodåder (nacken, bröstet eller
ljumsken snabbt utan att Iörstöra venen (den i armen är inte stor nog)). Det är något dom dom Ilesta inte är
utrustade att göra hemma, vilket gör att injicering av kaliumklorid inte är så lämpligt som val av drog vid
självmord.
Orsakar hjärtattack, vilket kan vara smärtsamt. DärIör ska man helst ta något bedövande Iörst, vilket gör det
tuIIt att självadministrera kaliumklorid. Obducenten kan ha svårt att se om det var ett självmord eller en
hjärtattack, så om du vill gömma ditt självmord, är det en bra metod.
Jack Kevorkian använde när han hjälpte sina patienter att dö, lugnande och muskelavslappnande medel
innan han injicerade kaliumklorid, eItersom det bränner något oerhört. Många misslyckas med sin
självinjicering och Iår oerhörda smärtor runt injiceringsytan (oItast i armen) eItersom det är som att hälla
massvis med salt i ett öppet sår.
Kevorkians självmordsmaskin
Upp
DödshjälpIörespråkaren Jack Kevorkian som idag sitter i Iängelse Iör sina övertygelser, konstruerade denna
apparat eller självmordsmaskin så döende patienter själva kunde aktivera den. Den består av tre behållare
eller Ilaskor upphängda på en metallram, ca 15 cm bred gånger 45 cm hög. Varje Ilaska har en slang som är
kopplad till en singel intravenös tub in i personens arm.
Den Iörsta Ilaskan innehåller vanlig saltlösning, eller saltvatten. En annan innehåller sömn-Iramkallande
barbiturater, och den tredje en dödlig blandning av kaliumklorid, som omedelbart stannar hjärtat, och ett
muskelavslappnande medel Iör att Iörhindra spasmer under döende-processen.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
40 av 115 2011-02-20 00:33
Kevorkian eller en assistant påbörjar saltlösningens Ilöde. 1.
Personen som vill dö måste själv leverera barbituraterna genom att slå på en avbrytare eller dra i en
sträng.
2.
EIter det börjar de dödande droger Ilöda. De utlöses av antingen en timer eller mekanisk device av
personens Iallande arm när sömnmedlen tar eIIekt. Iden är Iör de dödliga kemikalierna att äntra
blodströmmen enbart eIter att personen blivit medvetslös. DödsIall inträIIar inom två minuter.
3.
Kloroform
Upp
KloroIorm är ett gammalt bedövningsmedel och lösningsmedel som haIt stor användning inom kemin. Störst
Iunktion var användning innan modern narkosmedicin uppstod, så den kommer deIinitivt Iå dig medvetslös.
Frågan är om en överdos ger något tyngre, som stoppad andning eller hjärtat slutar slår. Troligen dör du om
du Iortsätter andas in ämnet genom att lägga en nedblött trasa över munnen och somna in. Dina lungor Iylls
av ämnet och till slut orkar inte kroppen med och du somnar Iör evigt. Den har även använts Iör att avliva
djur.
Nackdelarna med kloroIorm är bland annat en tendens att orsaka leverskador samt hjärtarytmier. Numera
har det ersatts av andra mindre giItiga narkosmedel. KloroIorm har tidigare Iunnits receptIritt på Apoteket,
men inte längre. Varan med namnet Kloroform: Dentallösning har begränsad användning då den innehåller
endast cirka 5° kloroIorm som används Iör att lösa upp hartset i lösningen.
Nembutal
Upp
Sodium pentobarbital (Nembutal) är ett avslappnande medel som används i stor utsträckning av vetrinärer
som nedsövningsmedel och vid avlivningar (injeceras då vanligtvis intravenöst i en lösning med etanol).
Doseringen Iör att avliva en människa ligger på 3 gram, vanligen 30 stycken 100 mg tabletter. Tidsrymd:
medvetslös inom 5-15 minuter, dödsIall: 20-50 minuter. Visshet: väldigt pålitlig med plastpåse och elastiskt
gummiband runt halsen. Alkohol och antihistamin på en tom mage påskyndar processen.
Intravenös injicering kan användas Iör bästa resultat (djur, mestadels hästar, avlivas oIta med en stor dos av
ett starkt sömnmedel direkt in i kroppen via en ven), men det kräver tränad personal. Seconal och Nembutal
är båda narkotika-klassade och därIör väldigt svårt att Iå tag på. Man kan Iörsöka satsa på att stjäla en
avlivningsvätska Irån ett djursjukhus, men med det medIöljer en risk att åka Iast och tvingas Iörklara och
avslöja sina planer.
Preparatet används även Iör läkarassisterat självmord/dödshjälp av bl.a. organisationen Dignitas och Ex
International i Schweiz och av sjukvården i Nederländerna, Belgien, Luxemburg och delstaterna Oregon,
Washington och Montana. Preparatet har en intressant historia då det nämligen användes vid ett kollektivt
självmord av Heaven's Gate-sekten i KaliIornien, den 7 april 1997.
En Ilaska är dödlig, men två är att Iöredra Iör snabbhet och säkerhet, Iörutsatt att antiemetika har
konsumerats 12 timmar i Iörväg.
Den är också känd under vetrinärnamnet Lethabarb i pulverIorm, som är en term gemensamt Iör hela
gruppen av Pentobarbital Sodium. Pulvret blandas med vätska i små Ilaskor innan den kan användas oralt.
Semestershoppa Nembutal
Upp
Ett alternativ Iör att skaIIa Nembutal är att åka på semester till länder med slappare regler Iör läkemedel. Ett
av dessa länder är Mexico som har blivit något av en Iavoritosemesterort Iör äldre pensionärer som planerar
Iör sitt självmord på ålderns höst istället Iör att tvångsinläggas på något vårdhem.
En populär reserutt är USA och sen göra en dagsresa, Iörbi några av de 20-talet gränspunkter, till något av
apoteken eller vetrinärkliniker/vetrinärleverantörer inIör hemresan. Detta har uppmärksammats bl.a. i
Australien, USA, Nya Zeeland, Kanada och Storbritannien där hundratals av äldre gjort resan Iör att
Iörbereda sig inIör den slutliga resan.
Nembutal är numera så starkt Iörknippad med dödshjälp och självmord i Mexico att regeringen Iunderar på
att Iörbjuda den oreglerade Iörsäljningen. Sanningen är dock IortIarande att du kan Iå tag i vilken drog du
vill i landet, laglig som olaglig, enbart genom att Iråga rätt personer.
Nembutal är billigt och lagligt i nästan varenda sydamerikanskt land. Kostnaden ligger på mellan 130-260 kr
Iör en 100 ml Ilaska. Om de inte har Nembutal, Iråga under vilket lokalt märke drogen säljs under. Det kan
uppstå problem i tullen, men oItast är de undantag. Men Iör säkerhets skull kan du byta Ilaska och hälla
drogen i en schampoo- eller hostmedicinIlaska.
- En flaska Nembutal, tack.
- Una botella de Nembutal, por favour.
Ett varningens ord Iör Mexico är på sin plats. P.g.a. den stora publiciteten kring detta sätt att inIörskaIIa
Nembutal (pentobarbital) så har också riskerna ökat. Det Iinns rapporter om taxiIörare som skjutsar turister
till vetrinäraIIärer som accepterar turister och medan deras kund går in i butiken ringer Iöraren en korrupt
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
41 av 115 2011-02-20 00:33
polis. När kunden kommer ut Irån aIIären anhålls personen (på lösa grunder) och tvingas betala en muta Iör
att släppas Iri.
Du har en större chans att lyckas med inköpet om du reser inåt landet till en större mexikansk stad.
Du bör också se upp med att hamna i korselden i jakten på ditt dödselixir. Brutala och proIessionella
narkotikagäng som gör upp på gatorna i små gränsstäder är en verklig hälsoIara. Dessutom är brottsligheten
generellt hög i städer som Tijuana, Ciudad Juarez, Nuevo Laredo, Progresso, Cancun, Mexicali, Nogales,
Reynosa och Matamoros.
Nembutals populäritet har även utökat internethandeln med prisutpressning och ocker som Iöljd. Flaskor
med Nembutal säljer Iör 7000-8000 kr styck. Normalpriset är ca 235 kr/Ilaska i genomsnitt. OIta
ackompanjerad med bedrägeri där säljaren kräver pengar via ett PayPal- eller Western Union konto. När
köparen Iår varorna visar det sig oIta vara simpelt saltvatten.
Andra länder där Nembutal kan inhandlas utan recept är Bolivia och Peru.
Självmordspiller
Upp
Dödshjälp-aktivister håller nu på att utveckla ett sk "Exit pills" (självmordspiller) pga av att de tröttnat på
den långsamma utvecklingen inom lagstiItningsområdet. Avsikten är att det ska gå att tillverka dem i sitt egna
hem. Med ett självtillverkat piller som döende kan ta och som garanterar en säker död, kan man Iörbipassa
läkare och polisen. Dessutom skyddar ett sådant piller att inblandade råkar illa ut bara Iör att de vill närvara
när en vän eller släkting tar sitt liv. Och i slutändan påskynda nya lagar som tillåter dödshjälp Iör vuxna
personer som inte har långt kvar att leva.
Pillret går under projektnamnet Peanut (ett amerikanskt slangnamn Iör barbiturater) eller PeaceIul Pill där
den dominerande komponenten heter Pentobarbital (Nembutal). Men istället Iör att använda Nembutal, som
är emot lagen, används ett derivat kallat Amobarbital som är smärtstillande och sövande. Amobarbital är vit
kristallisk i pulverIorm. Genomskinlig, luktlös och något bitter i smaken. Den verkar genom att lugna ner det
centrala nervsystemet. 100 ml i vätskeIorm anses ge en lugn och IridIull död. Kostnaden att tillverka ett
piller Iör en person Iörväntas ligga runt 3000 kr.
Det är högst troligt att pillren kommer att börja användas under 2007 och i sådana Iall organiserat av Exit
International i Australien.
Depåplåster
Upp
Vissa läkemedel Iinns som plåster Iör att underlätta Iör demens-sjuka personer och andra som annars har
problem att komma ihåg att ta sin medicin. Självklart kan dessa potenta läkemedel orsaka skada och t.o.m.
leda till överdosering.
Exempel Irån sjukvården och hemtjänsten berättar om äldre människor som avlidit eIter misstag med
dosering av s.k. patchar eller depåplåster.
Ett exempel: En 87-åring behandlades med Exelon Iör mild till måttligt svår demens vid alzeimers sjukdom.
Instruktionerna kallade på ett plåster om dagen, men pensionären Iick av misstag sex stycken, två dagar i
rad. Mannen drabbades av illamående, kräkningar och högt blodtryck och avled eIter två veckor på sjukhus
utav njursvikt.
Exemplet visar att dessa depåplåster kan vara hjälpIulla vid självmord, inte som en direkt dödsorsak, utan
mer som en starkt bidragande orsak. Kan du Iå tag på opiater i denna leveransIorm ökar dina chanser ännu
mer. För en Irisk person måste man nog ändå kombinera dessa patchar med att svälja tabletter på det
normala sättet. Tänk på plåstren som en extra garanti Iör ditt självmord!
Laxermedel
Upp
Att överdosera på olika laxeringsmedel (även kallat avIöringsmedel eller laxativ) måste vara ett av de mer
smärtsamma och motbjudande exit-metoderna som existerar. Förutom ett enormt magknip, tarmspasmer,
blodig diarre, Iörvirring och uttorkning är detta bara otrevligt Iör alla inblandade. Och det Iinns inte ens
någon 100°-ig garanti i slutändan. Bara en massa toapapper.
SyItet med dessa läkemedel är att orsaka tarmtömning. Det intas oItast som botemedel mot Iörstoppning,
men även som Iörberedande behandling vid vissa medicinska åtgärder, som till exempel urograIi eller inIör
en operation.
AvIöringsmedel delas in i två huvudgrupper: bulkmedel och direktstimulerande medel. Bulkmedel innehåller
kostIiber som genom sin volym gör att tarmen stimuleras och har lättare att bearbeta materialet.
Direktstimulerande medel retar tarmen så att tarmrörelserna blir kraItigare.
Det Iinns en mängd olika laxerverkande medel på marknaden och andra ställen.
De starkaste är s.k. drastiska medel (purgativa), såsom gummigutta och kolokvint. Även stolpiller och andra
läkemedel räknas in i denna kategorie.
Det Iinns även oorganiska salter som Iungerar i denna riktning, t.ex. glaubersalt (a.k.a. natriumsulIat),
engelskt salt (a.k.a. bittersalt eller magnesiumsulIat) eller vanlig saltlösning.
Exempel på mildare varianter och bulkmedel är bl.a. ricinolja, musli, dadlar, aprikoser, Iiber, kruskakli,
rabarber, senna, aloe m.Il.
Det är som sagt ingen bra ide att använda laxativ om du inte planerar att dö utav uttorkning. Däremot kan
det vara bra att känna till hur du tömmer din tarm innan ditt självmord, speciellt om du inte vill skita ner dig
eller bli upptäckt med avIöring på väg ut ur din kropp.
Metod för allehanda tabletter
Upp
Räda ett medicinskåp 1.
Titta upp dess giItighet i läkemedellexikonet FASS 2.
Leta upp en bekväm plats där du inte kommer att bli störd på Ilera timmar 3.
Använd anti-kräkmedel en timme i Iörhand (om möjligt) 4.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
42 av 115 2011-02-20 00:33
Svälj alla tabletter tillsammans med alkohol 5.
Slappna av medan du lyssnar på din Iavoritmusik (om möjligt) 6.
Muskelavslappnande läkemedel
Upp
Muskelavslappnande medel är droger som påverkar skelettets muskelIunktion och minskar muskelton. Dess
Iunktion är mångIaldig, bl.a. att reducera muskelspasmer och smärta, överdrivna reIlexer och som anestesi
inIör operationer.
Det Iinns två olika sorter. Den ena är en neuromuskulär blockerare, vilket påverkar lokalt och orsakar
Iörlamning inIör kirurgi. Den används även bl.a. inom intensiv- och akutvården. Den andra gruppen är
spasmolytisk (muskelsläppande) och påverkar det centrala nervsystemet genom att lindra spasmer och
skelettmuskelsmärta. Speciellt symptom som spastiskhet Irån en rad neurologiska sjukdomar.
EItersom neuromuskulära blockerare kan blockera andningsmuskler, Iörlamning av diaIragma, är de speciellt
Iarliga. InIör operationer används därIör mekanisk ventilation Iör att åstadkomma tillräcklig respiration.
Dessa droger kan också orsaka lågt blodtryck, arytmi, hjärtklappning och andra kardiovaskulära problem.
Detta gör denna grupp av droger lämplig Iör ett självmord. Om du dessutom har tillgång till kaliumklorid och
sömnmedel kan du skapa din egen självmordsmaskin. Samma kombination av droger används också vid
avrättningar i USA.
Medel mot kräkning & illamående (antiemetika)
Upp
Antiemetika kallas läkemedel som Iörhindrar illamående och kräkning. De används oIta Iör att motverka
biverkningar av andra läkemedel. Vissa cellgiIter under kemoterapibehandling ges t.ex. alltid med någon
Iorm av antiemetika. Andra användningsområden är rörelsesjuka.
Medel som motverkar kräkning är viktiga när man sväljer piller Iör ett självmord. EItersom en överdosering
av ett sömpiller t.ex. Iör med sig biverkningar och en av dem kan vara illamående, kroppens sätt att skydda
sig. Har du då Iörberett ditt system med antiemetika någon eller några timmar i Iörväg kan du
Iörhoppningsvis undvika ett Iörstört självmordsIörsök genom oIrivillig uppkastning.
För att Iå tag på de starkare recepbelagda läkemedlen måste du Iå en vanlig läkare att skriva ut antiemetika i
samband med något tillstånd. Titta i läkarböcker eIter symptom. Kom ihåg att läkare kan se vad andra läkare
har skrivit ut, då ditt personnummer Iinns registerat i samband med dina läkarbesök, Iör att stoppa missbruk.
Örten cannabis är bra att röka Iöre och under pillerknaprandet. Den Iinns även som syntetisk variant, men är
svårare att Iå tag på. Sen Iinns det självklart starka läkemedel och mer traditionella naturmedel. Några
exempel är:
Dolasetron
Granisetron
Ondansetron
Tropisetron
Palonosetron
Domperidone
Droperidol, Haloperidol, Chlorpromazine, Promethazine, Prochlorperazine.
Metoclopramide (Reglan)
Alizapride
Cyclizine
Diphenhydramine
Dimenhydrinate (Gravol)
Meclizine
Promethazine (Pentazine, Phenergan, Promacot)
Hydroxyzine
Midazolam
Lorazepam
Hyoscine (a.k.a. Scopolamine)
Dexamethasone
Aprepitant
Casopitant
Trimethobenzamide
IngeIära
Emetrol (glukos, Iruktos och IosIorsyra)
PropoIol
Peppermynta
Muscimol (Agarin, Pantherine; psykoativ alkaloid som återIinns i många svampar i Amanita-släktet)
Ajwain (populär krydda i Indien och AIrika)
Tomma kapslar
Upp
Att Iå tag på och använda tomma pillerkapslar kan vara ett bra sätt att organisera ditt självmord med
tabletter. Speciellt om du använder en cocktail av olika krossade droger (svårt att svälja) och samtidigt
kontrollera vikten på dina piller Iör att bättre kunna dosera en dödlig mängd.
Apoteket eller svenska läkemedelsleverantörer är svåra att göra aIIärer med när du är en privatperson. Då är
internet den bästa lösningen där du kan beställa hem dina varor till dörren utan ytterligare Irågor.
Egentillverkade kapslar öppnar också upp möjligheten att skapa dina egna potenta självmordspiller.
Apoteket säljer inte dessa produkter så en internetsökning eIter sajter som säljer lämpliga medicinska tablett-
tillverkningsset kan vara lämplig att länka till.
Efedrin
Upp
EIedrin är en naturligt Iörekommande alkaloid och stimulerande substans som använts inom medicinen mot
astma, hosta och Iörkylning då den vidgar bronkerna och bihålor.
Biverkningar i större doser är sömnlöshet, nervryckningar och skakningar. Det Iörekommer att bl.a.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
43 av 115 2011-02-20 00:33
kroppsbyggare använder eIedrinpreparat Iör minskning av Iettvävnad och som prestationshöjare, men även
som aptitundertryckare och koncentrationshjälp. Dess eIIekter påminner om amIetamin.
Läkemedelsverket varnar Iör skador på hjärt- och kärlsystemet vid bruk av eIedrinpreparat och eItersom
eIedrinets verkan avtar med upprepad tillIörsel då det uppstår en toleransökning, så kan det orsaka skada,
men det är alltIör långsamt Iör den suicida individen.
I Sverige klassas eIedrin som ett dopingpreparat så tillgång kan vara begränsad, men ämnet säljs nästan
överallt via nätapotek.
Om du inte vill använda eller kan Iå tag på amIetamin som en stimulant i ditt självmord är eIedrin ett väldigt
bra alternativ.
Narkosmedel
Upp
Narkosmedel eller anestetikum är preparat som ges i samband med många kirurgiska ingrepp och även vid
vissa andra medicinska åtgärder Iör att reducera smärta. Man skiljer mellan generell anestesi
(sövning/narkos) och regional eller lokal anestesi (lokalbedövning och ryggbedövning) vilket inte påverkar
patientens medvetande.
De används av nästan alla sjukhus, öppenvårdsenheter, tandläkare och hospits. De lokala medlen Iungerar
inte Iör dina avsikter, men de intravenösa nedsövande medlen är guld om du kan Iå tag på dem och vågar
injicera en dödlig dos. Leverpåverkan med dödlig utgång har rapporterats eIter narkos med anestetika, men
detta är nog inget som man behöver bry sig om, med tanke på ens avsikter.
Lista på olika narkosmedel
Upp
AlIentanil
Butorphanol
Buprenorphine
DesIlurane
Diazepam
EnIlurane
Etomidate
Fentanyl
Halothane
Hydromorphone
IsoIlurane
Ketamin
Levorphanol
Lorazepam
Lustgas
Metadon
Methohexital
MethoxyIlurane
Midazolam
MorIin
Nalbuphine
Oxymorphone
Pentazocine
PropoIol
RemiIentanil
SevoIlurane
SuIentanil
Thiopental
Anestesins etapper
Upp
Steg 1 är perioden mellan administrering och medvetlöshet. Under processen går patienten Irån
analgesi utan amnesi till analgesi med amnesi. Patienter kan kommunicera under tiden.
Steg 2 är anestesi och upphetsning vilket beskriver perioden Iöljande medvetlöshet. Den märks av
exaltering, yrande aktivitet, oregelbunden hjärttakt och respiration, okontrollerade spastiska rörelser,
illamående och utvidning av pupiller. Detta kan leda till att man kvävs på sin egen uppkastning.
Vanligtvis används antiemetika Iör att undvika att luItlederna blockeras.
Steg 3 betyder att patientens tillstånd lugnar ner sig, andningen blir regelbunden, pulsen saktar ner
och reIlexer Iörsvinner. Detta är tidpunkten då operationen inleds.
Steg 4 är stadiumet Iör överdos. Detta inträIIar när Iör mycket narkosmedicin har administrerats
och patienten hamnar i livsIara. Detta betyder att märg- och hjärnstammen kraItigt Iörtrycks och
Iörsvagas vilket resulterar i att respiration upphör och det kardiovaskulära systemet riskerar att
kollapsa. Utan livsupphållande extern hjälp riskerar patienten att avlida.
Betablockerare
Upp
Betablockerare (skrivs ibland som ß-blockerare) är en klass av droger som används Iör olika tillstånd, den
mest vanliga är hjärtarytmi och som skydd eIter hjärtmuskelinIarkt, Iör att motverka högt blodtryck och
kärlkramp. De Iungerar genom att skydda hjärtat mot stresshormoner som adrenalin.
Självklart kan all medicin som använts utan en läkares rekommendationer och i stora doser orsaka skada.
Detta gäller även betablockerare, även om jag inte skulle lägga alltIör stort hopp till denna grupp av
läkemedel. Hoppet är Iörstås att Iramkalla hjärtstopp och (nästan) omedelbar död, men det Iinns inga
garantier Iör detta. Troligen vad som kommer hända är att du mår dåligt och ligger i en säng och kallsvettas
tills de verksamma kemikalierna lämnat ditt system. Du är en erIarenhet rikare, men IortIarande vid liv.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
44 av 115 2011-02-20 00:33
Blodförtunnande medel
Upp
BlodIörtunnande medel är läkemedel som används genom att göra det svårare Iör blodet att klumpa ihop sig.
Vanliga behandlingsområden är Iör att Iörebygga blodproppar i exempelvis hjärtats kranskärl eIter vissa
Iormer av hjärtinIarkt.
Om man regelbundet äter dessa medel har man något lättare Iör att blöda och koagulerar sämre vilket borde
betyda en bättre chans att Iörblöda vid skärsår.
Även receptIri värkmedicin som aspirin (acetylsalicylsyra) används i högre doser som blodIörtunnande
medel, som t.ex. Magnecyl, Trombyl och Albyl Minor. Plavix, warIarin och heparin är andra
blodIörtunnande medicin och används Irämst som ett alternativ vid överkänslighet mot acetylsalicylsyra.
Antibiotika
Upp
Antibiotika är läkemedel som används Iör att behandla inIektioner som har orsakats av bakterier eller svamp.
Det har ingen eIIekt på virus. Antibiotika kan vara ämnen som har producerats av levande organismer
(IramIörallt svampar och bakterier) och har modiIierats på kemisk väg. Andra antibiotika är syntetisk, d.v.s.
Iramställda på konstgjord väg. De kan vara antingen baktericida (avdödande) eller bakteriostatiska
(tillväxthämmande).
Dess giItighet är icke existerande, men kan ge jobbiga biverkningar som Ieber, illamående, allergiska
reaktioner, och diarre. Om du har en inIektion som du vill odla Iram till ett livshotande tillstånd bör du
undvika antibiotika som Dracula undviker vitlök. Missbruk av antiobiotika brukar annars undvikas då det
skapar resistenta superbakterier.
Vätskedrivande medel
Upp
Vätske- och urindrivande medel eller diuretika är läkemedel som ger ökad produktion av urin. Medlen ges
Iör att minska mängden vätska i kroppen och ges både akut (vid exempelvis ödem) och som
långtidsbehandling vid t.ex. hjärtsvikt. En annan Iunktion är att avhjälpa vid vissa njursjukdomar.
På marknaden är dessa medel också kända som vattenpiller Iör deras Iörmåga att Iå en person att gå ner i
vikt. De är oItast inte receptbelagda utan säljs över disken i många länder. Exempel på mat och dryck kan
vara koIIein, yerba mate och alkohol.
Dess största Iara ligger i att påverka vätskebalansen i kroppen, något som kan vara livshotande i överdriIt.
Symptom inneIattar minskad blodvolym, mineralbrist (kalium och natrium) och störning i
ämnesomsättningen.
Dess användning i självmord lämpar sig till att t.ex. påskynda uttorkning eller att Iörsvaga kroppen i samband
med andra metoder.
Qualude
Upp
Ett narkotikaklassat preparat som inte längre saluIörs i västvärlden men som IortIarande är populärt på den
svarta markanden, bl.a. i SydaIrika. I Sverige var det tidigare känt som Metakvalon eller Mandrax.
Känd som Qualude i USA är det ett lugnande och sömngivande medel med samma eIIekter som barbiturater,
d.v.s. det söver ner det centrala nervsystemet. Dess Iunktion på 60- och 70-talet var ångestnedsättande,
muskelavslappnande och sömngivande. P.g.a. dess rekreationsanvändning Iörbjöds den och ersättas med
säkrare läkemedel.
Större doser Irambringar depression, slöhet, huvudvärk, IotoIobi, euIori, nedsatt hjärttakt, sexuell
upphetsning, delirium, kramper, hypertoni, hyperreIlexi, illamående, njurinsuIIiciens, koma, andningsnöd
och hjärtstopp.
Tillgänglighet i väst är svår, men om du reser runt i AIrika kan detta vara bra att känna till qualudes eller
buttons som de också kallas. Kom ihåg att tillverkningen sker illegalt vilket gör att dosering och renhet måste
iIrågasättas. Säljer Iör ca 20 kronor/tablett och kan också rökas krossad tillsammans med marijuana.
Potenshöjande medel
Upp
SildenaIil (säljs under Ilera olika namn som Viagra, Cialis och Levitra) är ett läkemedel, utvecklat av PIizer
avsett Iör behandling av impotens.
Som rekreationsdrog används den ibland tillsammans med ecstasy och är då känt som sextasy. En annan
mix, ihop med amylnitrit eller gaydrogen poppers, är speciellt Iarligt och livshotande. EIIekter då är en
allvarlig nedgång i blodtryck vilket kan leda till medvetslöshet, stroke eller hjärtattack.
Precis som med viagra vidgar amylnitrit blodkärlen i vissa vävnader, vilket kan Iå oanande
hälsokonsekvenser, även om dödsIall är osannolikt. En överdos enbart på dessa typ av läkemedel är inte att
rekommendera.
Narkotika/Droger
Upp
Narkotika och rusdroger är namnet på denna kategorie som tar upp de vanligaste substanserna och dess
Iörmåga eller oIörmåga att hjälpa dig avsluta ditt liv. Vad man bör komma ihåg här är att de droger som går
att köpa lagligt är oItast svårare att använda Iör att terminera ditt liv än dem du kan köpa svart. Med
undantag av cannabis, som du inte kan överdosera på. Annars så är rusdroger ett underbart sätt att lämna
jorden på, Ilygandes på ett moln.
Alkohol
Upp
Kommer orsaka lever- och njurskador om du räddas eIter en överdos. Dosen du tar Iör att ta ditt liv med
beror på om du dricker normalt, och leverns Iunktion. Den dödliga dosen av ren alkohol är i genomsnitt hos
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
45 av 115 2011-02-20 00:33
en vuxen 300-400 mL (750-1000 mL av 40° alkohol) om det konsumeras på mindre än en timme.
Alkohol är via lavemang mellan 3-6 ggr starkare än genom munnen. Absorberingen är snabb och kräkning är
inte en eIIektiv tillIlykt. Var Iörsiktig med experimenteringen, ta 1/6 av vad du brukar dricka och Iörsök med
en annan dos enbart vid ett senare tillIälle eIter att ha återhämtat dig Irån tidigare sessioner (minst 12
timmar).
Den dödliga eIIekten av en alkoholöverdos är syreIörlust när kroppen överarbetar sig i Iörsök att oxidera
alkoholen. En obekväm metod trots den bedövande eIIekten. Alkohol skapar en plågsam brännande
sensation i de lägre tarmarna som tillsammans med kramper gör Iör en ganska eländig tid medan man väntar
på eIIekterna. Notera också att vid lavemang att de Ilesta inte ens kan hålla två liter av varmt saltvatten,
ännu mindre en irriterande vätska, även med analpluggar och andra hjälpmedel.
Bortsett Irån eIIekterna av en överdos, kan dödsIall Irån alkoholkonsumtion inträIIa som ett resultat av att
man kvävs på sina egna spyor medan medvetslös.
Några av de vanligaste skadorna av alkoholmissbruk är depression, dystymi, erektil dysIunktion, cancer i
matstrupeen och undernäring vilket alltså gör Iör en långsam död på slutet, vilket 99° av alla
självmordskandidater vill undvika. Dessutom involverar det att man måste Iörsöka göra sig beorende av
alkohol under en lång tid.
Etanol är en Iorm av alkohol som har en hög vattenlöslighet och sorten som utgör den rusIramkallande
komponenten i drycker som öl, vin och sprit. Etanol Iramställs oItast genom jäsning av sockerhaltiga vätskor
och bör inte Iörväxlas med metanol som är dödligt giItig. Etanol används numera även som motorbränsle.
Alkoholförgiftning
Upp
AlkoholIörgiItning är ett tillstånd som kan drabba en individ när denne konsumerar mycket mer etanol än
han/hon klarar att Iörbränna. AlkoholIörgiItning kräver att den drabbade tas till sjukhus där han/hon
magpumpas. Mycket svåra Iall av akut alkoholIörgiItning leder till döden.
Varje år dör människor i Sverige som ett direkt resultat av alkoholIörgiItning, och då talar vi inte om någon
hemmagjord sprit med mystiskt ursprung, utan produkter Irån Systembolaget. Ar 1998 avled 72 personer i
alla åldrar med alkoholIörgiItning som underliggande dödsorsak. Ar 2002 var siIIran 139 personer. Tusentals
behandlas dessutom varje år på sjukhus p.g.a. akut alkoholIörgiItning.
Bardex
Upp
En bardex är ett uppblåsbart Iöremål som hindrar giItiga ämnen att lämna rektum eller att läcka ut vid Iörsök
till självmord genom att Iöra in högprocentig alkhol (vanligen vodka) via anuset. Den liknar medicinska
uppsvällbara instrument Iör vaginan. Anledningen är att orsaka att systemet kraschar och avsiktlig död. En
analplugg kan också Iungera.
Andra Iöremål som kan Iungera lika bra är en urologisk kateter, men ta gärna själv reda på vilka Iöremål som
Iungerar bäst Iör dig, både medicinska och icke-medicinska. Det är hur som helst en klibbig och smärtIull
väg att vandra, och inte Iör dom som vill lämna jorden med lite klass.
Metanol
Upp
Metanol, metylalkohol, (även känt som träsprit) är en mycket giItig alkohol som oIta används som
lösningsmedel i industrier. Metanol Iramställs genom upphettning av trä i en syreIri miljö, så kallad
torrdestillering. Den allmänna uppIattningen till trots, kan metanol inte oavsiktligt Iramställas genom
misslyckad hembränning.
Alla IörgiItningsIall orsakas av att metanol har druckits som om det var etanol. Metanolens smak och lukt är
identisk med den betydligt mindre Iarliga etanolen, varIör IörgiItningsIall Iörekommer regelbundet. Redan
några centiliter kan vara dödligt om det dricks rent, men oIta sker intaget tillsammans med etanol vilket
reducerar IörgiItningsIörloppet något.
Även om personen överlever kvarstår oIta permanenta hjärnskador, speciellt på syncentrum. ErIarenheter
Irån verkliga Iall visar, att omkring 1/3 av Iallen slutar med att de drabbade avlider, 1/3 Iår bestående
hjärnskador, t.ex. blindhet, och återstoden klarar sig utan men.
Paradoxalt nog verkar vanlig sprit som motgiIt mot metanol Iör att vanlig sprit har "Iörkörsrätt" i levern och
bryts ner Iörst. Så länge man Iortsätter att dricka vanlig sprit, blir metanolen kvar i blodet utan att bli
nerbryten, IörgiItningssymptomerna kommer Iörst när det är slut på vanlig sprit i blodet och nedbrytningen
av metanol börjar.
Standardbehandlingen Iör metanolIörgiItning har sedan gammalt varit att ge vanlig sprit intravenöst som
motgiIt. Under senare år har det kommit läkemedel (Iomepisol) som är ett motgiIt och som verkar på samma
sätt som sprit genom att hämma nedbrytningen av metanol.
Att döma Irån symptomen och chanserna att dö (1/3) så låter det inte som någon smärtIri eller bra metod,
men den kanske passar just dig. Man Iår iallaIall vara Iull under Iörsöket och det lär dämpa smärtan en del.
Amfetamin
Upp
AmIetamin är ett annat narkotiskt preperat men som har helt andra egenskaper än heroin eller kokain. Det är
ett syntetiskt centralstimulerande medel som liknar kokainets eIIekter men har en längre verkningstid. Det är
troligen svårare att överdosera på än med heroin, även om skönhetesIaktorn är den samma.
AmIetaminet har adrenalinliknande eIIekter och används inom medicinen Iör att "väcka" patienter vid
sömnmedelsIörgiItningar, narkolepsi (en sjuklig tendens att Ialla i sömn), MBD (Minimal Brain DysIunction)
dvs barn som Iått diagnosen lätt hjärnskada och hyperaktivitet, ett annat användningsområde är att behandla
schizoIreni Iör att motverka koncentrationssvårigheter. Ämnet har också använts i militären och inom
Ilygindustrin Iör att öka soldaternas prestationsIörmåga och Iör att motverka trötthet vid t.ex långa
nattIlygningar.
Pga dess uppiggande eIIekter och att det är en sk upper som höjer medvetandet istället Iör att sänka det så
kan det vara svårt att Ialla i någon slags koma och lugnt sjunka in i döden pga andningen upphör eller
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
46 av 115 2011-02-20 00:33
hjärnan inte Iår något syre. Däremot kan ämnet vara bra att ha till att kombinera med andra metoder, t.ex Iör
att höja koncentrationen inIör ett vågat självmordsIörsök. Tillgängligheten är också så stor på den svarta
marknaden att man inte kan Iörbise denna metod.
Enligt en del personer som äter olika amIetamin-substanser (t.ex Concerta) Iör att avhjälpa
koncentrationssvårigheter så räcker det med endast en tablett (5 mg) så upplever man högre puls och högre
blodtryck. Med två tabletter så upplever man obehagligt stark hjärtaktivitet. De Iörmodar att ett tillräckligt
stort Iörsta-gångsintag (Iörslagsvis 150-200 mg) leder till hjärtIel. Och om de visar sig vara Ielaktigt så har
man ändå en så stark känsla av överlägsenhet (som starkast under de Iörsta Iyra timmarna) att man inte
kommer tveka över att testa andra självmordsmetoder.
Cannabis
Upp
Cannabis som drog vid ett självmord är omöjligt. Det är den enda illegala drog som det inte går att
överdosera på pga dess låga giItighet. För höga doser genom t.ex mat eller rökning Iramkallar bara ett
otrevlig sinne med Iörvirrning, trötthet och ökad hjärtrytm. Däremot kan den användas Iör att bota
depressioner och ångest du har vid eller Iöre ett självmordsIörsök. Drogen har bl.a egenskapar som
motverkar illamående (kan vara bra att känna till vid medicinering) och höjer aptiten.
GHB
Upp
GHB (Gamma-Hydroxybutyric) är en narkotika-klassad lättillverkad drog i Iorm av både pulver eller som
vätska utblandad med vatten som är luktIri och klar. Den har en kemisk saltig smak. Den är känd som en
partydrog, på t.ex rejvs, men också som en våldtäktsdrog pga dess Iörmåga att knocka ut personer som sedan
Ialler oIIer Iör våldtäktsmän. Dess påverkan på kroppen vid låga doser är euIori, ökad sexuellt begär och
berusning. Vid högre doser orsaker GHB illamående, dåsighet, oro, yrsel, amnesi och medvetslöshet.
EIIekterna varar mellan 1.5 till 3 timmar.
Medicinskt har den använts som bedövningsmedel så den har potiential som en bra självmordsdrog vid en
överdos. Doseringskurvan är väldigt brant vilket betyder att dosering Iör rekreationsberusning är svår att
hitta och ändras Irån person och person. Medan små doser anses säkert kan stora doser Irambringa
konvulsioner, medvetslöshet, kräkning, bortträngning av sväljreIlexen och hyperventilation hos personer.
Chansen att dö ökar om GHB intas med alkohol, bensodiazepiner och barbiturater. DödsIall sker genom
respirationsstopp och kvävning på sina egna spyor. Positivt är också att GHB Iinns lättillgänglig på den
svarta marknaden.
Glykol
Upp
Etylen-glykol (kylarvätska; antiIrysmedel) är en klar, Iärglös, luktIri, trögIlytande vätska med en söt smak,
som kan Irambringa dramatisk giItighet. Den Iinns vanligtvis i hemmet eller industrin och används oItast som
kylarvätska i bilars kylsystem och hydrauliska bromsarvätskor. I industrin används den som lösningsmedel
eller som råmaterial i en mängd varierande processer. Många Iall av glykolIörgiItning härkommer iIrån
oväntad intagning av barn som kan Iå i sig stora mängder eItersom substansen smakar gott. Alkoholister kan
också inta substansen som en ersättning Iör etanol.
Farmakologi
Upp
Glykol absorberas snabbt av kroppen när den har intagits och distributeras sen i stor utsträckning till
kroppsvävnader. Topp-blodnivåer ses vanligtvis inom 1-4 timmar. Exponering på huden och lungorna kan
orsaka irritation men orsakar inte den systematisk giItigheten som metanol gör. Dödliga mått Iör vuxna anses
vara 100 ml, men Iör barn kan mycket mindre orsaka allvarlig hjärt,- njur, och central nervsystems-giItighet.
Glykol i sig själv är relativt ogiItig. EIter absorbering undergår ämnet en Iiltrering och passiv återupptagning.
Den bryts då ner till produkter som är väldigt giItiga och som orsakar glykol-giItigheten. De orsakar allvarlig
översyrlighet som tillsammans med kalcium ger vävnadsskador på njurar, hjärna, lever, blodkärl och
hjärtsäck. Hypokalcemia kan också uppstå.
Klinisk presentation
Upp
Den kliniska presentationen av glykol-giItighet är generellt indelad i tre ganska väldeIinerade steg:
Centrala nervsystem- och depressionsfasen. Den Iörsta Iasen inträIIar inom 30 minuter till 12
timmar. Vid den Iasen kan patienten verka berusad utan att lukta alkohol med illamående, ataxi,
Irånvarande reIlexer, nystagmus och myoklonisk ryckningar. Koma och epileptiska attacker
(Iokuserade eller generellt) kan inträIIa eller så kan stelkramp uppkomma om hypokalcemia är
närvarande. CNS-depression kan uppstå Irån glykolen sig självt eller nedbrytningen. Buksmärtor,
muskelsmärta, och blodiga kräkningar kan uppstå. Utvidgade pupiller med Iörlorandet av ljusreIlexer,
uppsvullandet av ögonen och suddig syn har rapporterats med glykolIörgiItning, men är mer vanliga
vid metanol-IörgiItning.
1.
Hjärt- och lungförgiftningsfasen. Denna Ias börjar normalt eIter 12-72 timmar eIter intag. Nu har
milt Iall av Iör högt blodtryck påbörjats, hjärtklappning och takypne kan observeras. Om IörgiItningen
är allvarlig kan det leda till hjärtslag, lungödem och lunginIlammation.
2.
Njurförgiftningsfasen. Denna Ias inträIIar 24-72 timmar eIter intag och består av buk- och
sidosmärtor med bevis av akut rörnekros som uppenbarar sig genom urinbrist och njursvikt.
3.
Medan vissa patienter tydligt visar de klassiska Iaserna av IörgiItning kommer många personer inte att ha en
så klar Iortgång. En del patienter kommer att utveckla en mild sänkning av kroppstemperaturen med
onormalt långsamma hjärtslag och Iör högt blodtryck. Koma med hjärnödema, njursvikt och låga nivåer av
blodceller har också beskrivits.
Opiater
Upp
Här samlas derivat med urspring i vallmoplantan, organiska såväl som syntetiska.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
47 av 115 2011-02-20 00:33
Heroin/morfin
Upp
DödsIall Irån heroin/morIin är garanterat om du injecerar nog av det, och viktigaste, inte "räddas."
Ambulanser behöver bara ge dig en dos av Narcon och alla eIIekter Irån heroinet Iörsvinner nästan
omedelbart. Heroin kan köpas Irån nästan varje stor stad, och bra langare är vana vid transaktioner med
både proIessionella och vanliga personer, men är rätt dyra.
En nackdel med kontrollerade substanser är att om du anhålls av polisen så är riskIaktorn ganska stor. En
dödlig dos beror på renheten av heroinet, samtidigt måste du injicera mer om du är en droganvändare.
Mellan 120-500 mg Iör icke-användare. Få tag på ett par gram, koka upp det och injicera det i en ven i
armen. DödsIall Irån en överdos av heroin är generellt ansedd som underbart!
I höga doser dödar heroin genom att stänga av syret till hjärnan, speciellt den delen av hjärnan som
kontrollerar andningen. Det är inte som med kvävning, din kropp skriker inte eIter syre eller något sånt, den
bara glömmer att den behöver andas och du Ilyter bort. I lägre doser, stängs inte hjärnan av så mycket, bara
nog Iör att Iå dig att glömma yttre stimulans och resten av världen.
Heroin är mycket mer dödligare tillsammans med alkohol, än alkohol/heroin ensamt. Jag skulle tro att det är
bättre att berusa sig på alkohol Iörst och sen svälja någon opiat. Injicera går inte att göra korrekt om du är
berusad.
Enligt boken Final Exit så ligger en bra självmordsdos på 200 milligram (14 st. 15mg tabletter) vilket
Irambringar medvetslöshet inom 5-15 minuter och dödsIall inom 20-50 minuter. Vid dessa doser och en
plastpåse och gummiband runt halsen på en tom mage tillsammans med alkohol Iör att döva ångesten är
metoden dödssäker.
MorIin används av sjukvården och Iinns tillgängligt under en rad olika läkemedelnamn, t.ex. Dolcontin. De
har alla gemensamt att de medIöljer varningar om att detta är ett beroendeIramkallande medel som kräver
Iörsiktighet. EItersom dessa medel betraktas som narkotika krävs särskild receptblankett vid Iörskrivning.
Flytande morfin
Upp
Flytande morIin eller hydromorIon är ett narkotikaklassat morIinderivat i vätskeIorm.
Tillgång är precis som alla andra opiatbaserade läkemedel rätt knepig. OItast skrivs hydromorIon ut till
cancerpatienter mot smärta.
Globala varunamn heter Hydal, Sophidone, Hydrostat, HydromorIan, Hydromorphan, Laudicon,
Hymorphan, och Palladone. I Sverige gäller Dilaudid-atropin samt Opidol. Det Iinns även som
apotekstillverkad beredning.
När det gäller dosering har 7.5 mg av oral hydromorIon (1 mg/mL ÷ 480 mL) samma smärtstillande dos och
eIIekt som 30 mg snabbverkande oral morIin eller 10 mg av injicerad morIin eller 12 mg heroin.
En överdos är dödlig. Injicering är snabbare än oral administration.
Administrationsmetoder vid injicering
Upp
Detta är vad olika Iörkortningar står Iör Iöljt av en beskrivning. Något som många inte känner till, om de inte
arbetar inom sjukvårdssystemet, som läkare, sjuksyster, vårdare eller sjukgymnast. Detta är dock de engelska
termerna, de svenska kan skilja sig iIrån dessa.
i.v. = Intravenös, injicerad i en ven.
i.p. = Intraperitoneal, injicerad in i en kroppshåla.
i.m. = Intramuskular, injicerad in i muskeln.
o = Oral, svald.
d = Dermal (hud), applicerad på huden.
s.c. = Subcutaneous (subkutan), injicerad under huden.
Se boken Bli hög på rätt sätt: en säkerhetsmanual Iör sprutnarkomaner Kapitel 2: Bli hög - baskunskaperna
du behöver Iör en säkrare injektion Iör mer inIormation om detta ämne.
Skillnaden mellan kanyl och spruta
Upp
Enklast kan man beskriva denna skillnad som att kanylen är den Irämsta delen på en spruta, de ihåliga nålar
som nyttjas vid injektion, inIusion eller provtagning, oItast tillverkade av plast, metall, glas eller gummi. De
är avsedda att tappa ut vätska eller luIt ur kroppen eller att injicera läkemedel. Spruta är hela mekanismen
samtidigt som samma term kan beskriva en rad olika verktyg utanIör läkarområdet Iör spridning av olika
vätskor. Exempel på dessa är lantbruk och växtodling.
Se illustration nedan Iör Iler detaljer.
Kodein
Upp
Kodein är en annan olaglig drog som kan orsaka djup insomning, och som hittas som en del av hostmediciner
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
48 av 115 2011-02-20 00:33
och värktabletter, såsom Citodon och Treo Comp. I kroppen bryts sedan kodeinet ner av enzymer till det
smärtstillande ämnet morIin, och är därIör beroendeIramkallande. Som exit-metod påminner den mycket om
heroin.
Om du ska använda kodein, skaIIa och lös upp kodeintabletter i 2 ml vatten per tablett och passera vätskan
genom ett kaIIeIilter. Behåll vätskan och kasta bort resterna. Du utvinner då en liten del kodein, men Iör att
vara tillräcklig Iör en överdos, krävs det en relativt stor mängd tabletter. SkaIIa pillren svart eller prova
heroin, vilket är lättare att använda.
Boken Final Exit rekommenderar en lyckosam dos bör kombineras med aspirin, antihistamin och alkohol på
en tom mage och ligga på 2.4 gram (80 stycken 30 mg tabletter) vilket resulterar i Iörlorat medvete inom
5-15 minuter och dödsIall inom 20-50 minuter. För att vara ännu tillIörlitlig, använd en plastpåse på huvudet
med ett gummiband.
Tilläggas bör att kodeinpreparat inte används så mycket längre. Bakgrunden är att det Iinns väldigt stora
individuella skillnader i omvandlingen av kodein hos patienter. Ca 20° Iår ingen opiateIIekt att tala om alls.
Hos andra personer kan omvandlingen vara Iördröjd av olika skäl varIör morIin kan ackumuleras i kroppen.
Även "lätta opiater" såsom Tramadol skall Iörsöka undvikas enligt riktlinjerna.
Smärtläkare i allmänhet Iörespråkar numer "rena" preparat mot svår smärta, d.v.s. Oxykodon.
Metadon
Upp
Metadon (dolophine, adanon) är en substans som används som ersättning Iör opiatmissbrukare och som
skrivs ut av läkare. EItersom det liknar heroin kan man nog överdosera på det, dessutom säljs det svart på
gatan, så tillgängligheten är extremt bra. En rekommendationsdos Iör självmord säger 300 mg, vanligen 60
5mg tabletter, som Iörorsakar medvetslöshet inom 5-15 minuter och dödsIall inom 20-50 minuter. Med
plastpåse och gummiband på en tom mage är det en väldigt säker metod. Har du prövat andra läkemedel
eller Iörsökt med metadon Iörut så kan man bli tolerent till drogen och den kommer då inte längre vara
verksam.
Fentanyl
Upp
Fentanyl är en grupp av syntetiska opiater som korrekt doserad är identisk med heroin, skillnaden är att
Ientanyl kan vara hundra till tusen gånger starkare än heroin per viktenhet, beroende på exakt
sammansättning. En outspädd dos Ientanyl är inte större än ett saltkorn och orsakar därIör många Iler
dödsIall Irån överdoser bland missbrukare som har tillgång till drogen än med heroin.
Drogen Iinns tillgänglig i Sverige till ett högt pris, beroende på vilken stad du bor i. Ska du Iörsöka köpa Irån
gatan kan det vara bra att veta att "krokodil" är slang Iör en variant av den syntetiska drogen. Drogen är
vanlig inom sjukvården, vilket är en annan inköpskälla. En DD (Dödlig Dos) är 1 mg IV (intravenöst) eller 2
injektionsampuller om 0.5 mg. En väldigt garanterad och IridIull död.
Inom sjukvården Iinns det utvärtes Ientanyl-lappar, de ser ut ungeIär som nikotinlappar, och används av
vissa patienter som inte svarar på annan smärtlindring. EItersom Ientanyl är så potent Iungerar de trots att de
appliceras och absorberas på huden. Där är däremot svåra att Iå utskrivna.
Om du mot alla odds skulle Iå tag på några behöver du bara klistra på dem allihop på dina bara hud, dricka
en Ilaska alkohol och gå och lägga dig. Du kommer Iörmodligen sluta andas när du sover och tack vara
alkoholen och överdosen inte vakna upp när dina andningsorgan slutar att Iungera.
Buprenorfin/Subutex
Upp
BuprenorIin är ett narkotikaklassat, beroendeIramkallande och kraItigt smärtstillande preparat som tillhör
gruppen opioder. Dess största användning i Sverige är som ersättningsmedel utskrivna av en läkare Iör
opiatmissbrukare och som smärtstillande till patienter som inte tål vanliga opiater.
BuprenorIin är den aktiva substansen i läkemedlet Subutex. Dess stora Iördel jämIört med andra opiater är
att det både binder till samma receptorer som endorIiner binder sig till och hindrar andra opiater att binda till
dessa. Det kan då inte användas tillsammans med gatuopiaten heroin.
Subutex är mildare än Metadon och enbart Subutex kan inte överdoseras. Däremot kan det ge
andningsstillestånd om det kombineras med alkohol eller bensodiazepiner. Det betyder att du kan enkelt
överdosera på detta lättillgängliga (på den svarta marknaden) medel ihop med alkohol utan risk Iör att
behöva injicera någonting.
Tyvärr är den lagliga marknaden svårtillgänglig p.g.a. den omIattande illegala Iörsäljningen. 2005 gick
Socialstyrelsen in och lade restriktioner på läkemedlet och det Iår nu bara skrivas ut av ett Iåtal läkare inom
psykiatrin.
När buprenorIin används som smärtmedel säljs det under varunamnet Temgesic och Iinns tillgängligt som
både injektionsvätska och resoriblett.
Koffein
Upp
En koIIein-överdos som självmordsmetod är inte att rekommendera. Lätt att Iå tag på med vakna-upp piller,
koIIeintabletter och liknande, som Iinns tillgängliga på apotek, kemistaIIärer och på internet, men ger en
otroligt otrevlig Iysisk upplevelse med kräkningar, Iörvirring, hallucinationer, snabba hjärtslag och
medvetslöshet.
Receptfria koffeintabletter
Upp
ReceptIria koIIeintabletter används av både nattarbetare och ungdomar som uppiggningsmedel.
KoIIeintabletter i stora mängder har också använts i några svenska uppmärksammade självmord. Fyra
dödsIall, alla överlagda självmord, har hittills noterats. Det har betytt att större Iörpackningar av
koIIeintabletter receptbelagts av läkemedelsverket.
Men det Iinns inget som hindrar att du hamstrar tabletter Irån mindre Iörpackningar under en längre period
och Irån Ilera olika apotek Iör att kompensera dessa löjliga begränsningar. KoIIein har en LD-50 på 150-200
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
49 av 115 2011-02-20 00:33
milligram per kilogram av kroppsmassa Iör människor.
Studier visar att risken Iör hjärtattack och stroke ökar om du dricker Red Bull. En timme eIter att
testdeltagarna druckit 250 ml Red Bull steg deras blodtryck till riskabla och onormala nivåer där de riskerar
störningar i hjärtats rytm. Blandning av koIIein och taurin är en direkt orsak till att risken Iör hjärtinIarkt
ökar om man blandar de två. Det har Iörekommit dödsIall där stora mängder Red Bull konsumerats. Drycken
är Iörbjuden i Norge, Island och Danmark, men hittills laglig i Sverige. Livsmedelsverket råder emot att
blanda energidrycker med alkohol eller använda de som törstsläckare vid Iysisk ansträngning.
Typiskt avlider personer som överdoserat p.g.a. ventrikel muskelkramp Iörorsakat av eIIekterna av koIIein
på det kardiovaskulära systemet.
Energidrycken Red Bull och starkt kaIIe snabbar upp processen.
Koffeinmängd i olika födoämnen
Födoämne Koffeinhalt Portionsstorlek Koffeinmängd i en normalportion
Starkt kaIIe 800 mg/l Kopp, 15 cl 120 mg
KoIIeintabletter (Apoteket) 100 mg/styck 1 tablett 100 mg
Red Bull 320 mg/l Burk, 25 cl 80 mg
Svagt kaIIe 400 mg/l Kopp, 15 cl 60 mg
Coca Cola 135 mg/l Burk, 33 cl 45 mg
Kokain
Upp
Kokainmulor som smugglar drogen Irån Sydamerika till Europa avlider ibland pga de kondomIyllda påsarna
spricker i deras magar. Alltså är substansen mer Iarlig svald än inhalerad, vilket är det vanliga
konsumeringssättet. Tillgängligheten är dock relativt svår, men har du pengarna så kan du snabbt Iå tag på
nog Iör ett självmord. Och inte ett så dåligt sätt att gå ut, snorta lite, svälj lite...
Du kommer att behöva minst 1-3 gram och den Iörväntade tiden är 2-3 timmar, tills ditt hjärta lägger av.
Sägs vara smärtsamt och orsaka bl.a andningsproblem, men döden inträIIar relativt snabbt och njutningen
maximal.
Kokain-överdos
Upp
Att nå en överdos (vilket Iaktiskt är rätt så ovanligt) Irån kokain är väldigt individuellt, men att injicera
istället Iör att sniIIa eller röka ökar dina chanser märkbart. Vissa överlever Ilera gram medan andra som
råkar vara allergiska avlider eIter en minimal dos. Även Iaktorer som andra droger, personlig tolerens,
hälsoskick och drogens potens spelar roll.
Orsaker till en dödlig kokain-överdos kan vara:
hjärt- och kärlsystemet störs med oregelbunden hjärttakt och hjärtstopp,
högt blodtryck resulterar i en hjärnblödning,
upprepade konvulsioner eller att
respirationssystemet slutar Iungera.
Läkare som gjort uppskattningar brukar beräkna att 1.2 gram (oralt) och 750-800 mg (intravenöst eller rökt)
är tillräckligt Iör dödsIall i 100 procent av Iallen. Den genomsnittliga kokaindosen ligger på 500 mg
(intravenöst). Vid sniIIning ligger samma dos på 0.1-0.2 mg, d.v.s., 2-4 linor per kväll.
LSD
Upp
LSD (Lysergic acid diethylamide) är INTE dödlig! Det spelar ingen roll hur mycket du tar! Du kanske
kommer uppleva svåra hallucinationer, men det är allt. Om du är deprimerad, kommer LSD bara Iörstärka
depressionen, inte lyIta den, och chanserna att uppleva en dålig tripp är troligen högre.
LSD Iungerar genom att katalysera vissa substanser i hjärnan, och så därIör har stora överdoser ingen mer
eIIekt, än bara vanliga överdoser. När ämnen i hjärnan är Iörbrukade, blir det ingen mer eIIekt. Det Iinns
rapporter om Iolk som snortat ren LSD-tartrat, i tron att det var kokain. Mängderna var Irån 1000-10,000 ggr
en vanlig dos. HälIten av dem Iöll i koma, men alla av dem klarade sig utan någon behandling, Iörutom att en
del gavs Valium Iör ångest eIteråt.
Överhuvudtaget verkar det som att LSD är så säker som en drog kan vara, trots mycket propaganda som
säger annat.
Nikotin
Upp
Vi talar inte om att röka det, utan koncentrera nikotinet och svälja det, men det är oklart om det Iungerar. På
plussidan kan nämnas att till skillnad Irån illegala substanser, Iinns lättillgängligt och är relativt billigt. En del
källor säger att det tar Ilera timmar att dö Irån det, men att du Ialler in i koma mycket tidigare. Processen kan
snabbas upp om det tas i stora doser.
Du kommer Iörst känna dig berusad. Symptom inkluderar våldsamma konvulsioner och den direkta
dödsorsaken är upphörande av respirationen och koma. Rökare bör använda större doser än icke-rökare.
Angående att överdosera på nikotin så kan det vara bättre att lägga det på tungan istället, då det upptas
bättre och snabbare. Tänk snus. Om man sväljer nikotinet så kan magsyrorna hinna neutralisera de skadliga
ämnen. Nikotin är annars ett bra val då det är lagligt och tobaksprodukter säljs överallt.
Du kan Iörbättra dina chanser om du köper nikotinläkemedel på apoteket i massor och konsumerar Iöre
Iörsöket. Hela denna metoden är dock väldigt riskabel och otydlig.
Recept för nikotinsirap
Upp
Om du ska prova med nikotin behövs ett sätt att extrahera och koncentrera nikotinet ur tobaken. Här är ett
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
50 av 115 2011-02-20 00:33
sätt.
Blötlägg 100-150 gram tugg- eller piptobak i ett par dar. Resultatet blir en brun röra. 1.
Sila bort tobaken Iörst med en Iinsil och sedan med en handduk. 2.
Kasta bort tobaken. 3.
Småkoka bort vätskan tills du Iår ca två teskedar av en brun sirap-konsistens. 4.
Om sirapen är Iör seg, späd ut med några droppar vatten. 5.
Rök några oIiltrerade ciggisar och klistra hela kroppen Iull med nikotinpatchar. 6.
Blanda 4-5 droppar (eller mer) i din nattdryck. KaIIe eller en söt dryck tar bort smaken. 7.
Vakna aldrig upp. 8.
Ketamin
Upp
Ketamin är ett bedövningsmedel inom kirurgin och vetrinär användning. Den har på senare år blivit alltmer
populärt som rekreationsmedel och kan därmed hittas på gatan och den svarta marknaden, då ibland känd
som Special K.
Ketamin Iörekommer som vitt pulver eller tabletter, samt som läkemedel i Iorm av injektionslösning i
ampuller, då det kallas Ketalar. EIIekter är hallucinationer, ökat blodtryck, bedövande, och smärtstillande.
Precis som med alla bedövningsmedel kan en överdos orsaka dödsIall, men även med en överdos är
utgången högst oklar. Chanserna ökar självklart desto kraItigare överdosen är. Det är möjligt att substansen
istället skulle kunna ingå i en drogcocktail Iör dess Iörmåga att reducera ångest och depression under
självmordsIörsök med andra metoder.
PCP
Upp
PCP (angel dust) eller Iencyklidin är ett hallucinogent narkotikaklassat medel. Det användes ursprungligen
inom veterinärmedicinen som narkosmedel och som en kraItig smärtstillare.
Drogen anses relativt skadlig då den kan absorberas genom huden och snabbt orsaka schizoIreni-liknande
eIIekter. PCP är en dissociativ drog som tar Ilera veckor innan den helt lämnat kroppen.
Det Iinns ingen överdosgräns Iör PCP eItersom den inte är direkt giItig. Det Iinns en möjlig chans till
hjärnskador under långvarigt bruk. Annars är detta ingen metod att rekommendera, såvida du inte planerar
att samtidigt hoppa ut genom ett Iönster.
DMT
Upp
Denna Iorm av psyoaktiva substans är Irån svensk synvinkel relativt okänd.
DMT tillhör klassen tryptaminer, vilket är en grupp molekyler som har tryptaminskelettet gemensamt.
Människan har ett antal tryptaminer i hjärnan som signalsubstanser, bland annat melatonin och serotonin,
vilket gör att vissa versioner av tryptaminer är psykoaktiva och kan orsaka hallucinationer och dylikt. Ämnet
Iinns också i vissa djurkroppar, t.ex. paddor. Du har säkert någon gång undrat över varIör Iolk har anhållits
Iör att ha slickat grodor.
DMT är den psykedeliska drogen som har potential att ge starkast upplevelser, däribland intensiva visioner
eller hallucinationer där användaren helt IörIlyttas till en värld utan kontakt med verkligheten. Med styrkan
kommer också en risk Iör otrevliga upplevelser, särskilt Iör en ovan användare.
För att uppnå dess eIIekt, via rökning eller injektion, måste man även ta en MAO-hämmare Iör att Iörhindra
det enzym som bryter ned drogen i kroppen. UrbeIolkningen i Sydamerika använder t.ex. en brygd
(Ayahuasca) på två olika växter, den ena innehåller DMT och den andra en MAO-hämmare.
Om du någonsin undrat över vad Iör slags kemikalie som Iår dig att hallucinera på natten, d.v.s. drömma kan
jag berätta att denna substans är naturlig DMT som hjärnan producerar när man landar i rem-sömn.
En vanlig dos är 50-100 mg. EIIekten är mycket intensiv, men kortvarig, under en timma. Andra eIIekter är
höjt blodtryck, ökad hjärttakt, Iörstorade pupiller och något höjd temperatur. DMT är inte giItig, utan kan
Iylla andra Iunktioner i ditt självutplånande. T.ex. Iör att Iå nya perspektiv i dina Iörberedelser, mod eller
nya tankar och ideer.
Kratom
Upp
Kratom är ett medicinskt löv skördat Irån inhemska träd som ursprungligen kommer Irån Sydostasien. Det
används Iör sina psykoaktiva egenskaper i dess ursprungsområden, men används även i andra världsdelar
som en populär internetdrog.
I sitt hemland används den av arbetare på Iältet som tuggar bladen Iör dess uppiggande och stimulerande
eIIekt. Andra metoder är att t.ex. koka bladen Iör att göra the eller blanda krossat pulver i mat/dryck. Det
händer även att man låter detta the dunsta så det kvarstår en sorts tjära som man sedan sväljer. Kratom röks
väldigt sällan, då det inte är en eIIektiv metod.
Kratom innehåller många aktiva substanser vars eIIekter liknar dem av opiater, d.v.s. smärtstillande,
jämIörbar med kodein och metadon. Det Iinns inga rapporterade överdoser Irån kratom på samma sätt som
heroin. Mer troligt är illamående p.g.a. dess bitterhet och Iörstoppning. EIIekten varar i några timmar.
Kratom är IortIarande laglig i Sverige.
Rad: Försök med riktiga opiater (gatudroger eller läkemedel) istället.
DXM
Upp
DextrometorIan är ett läkemedel som används inom hostmedicin, men kan även utnyttjats som narkotika vid
större doser, där det har lett till dödsIall.
DXM är en dissociativ drog, som liknar PCP och ketamin. På grund av dess kemiska struktur misstas DXM
oIta Iör en opioid. Vid intag i berusningssyIte kan det, Iörutom hallucinationer, ge upphov till kramper,
kräkningar, klåda, andningsstillestånd, Iörhöjt blodtryck, ökad hjärttakt, och medvetslöshet. Intag
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
51 av 115 2011-02-20 00:33
tillsammans med alkohol eller psykoIarmaka ökar giItverkan och risken Iör dödsIall. Från USA Iinns
åtskilliga rapporter om DXM-relaterade dödsIall och hjärnskador. DödsIall eIter intag av DXM Iinns även
rapporterat i Sverige.
På grund av narkotikabruk och tillhörande risker saluIörs inte längre DXM-baserade preparat i Sverige och
är därIör klassat som ett narkotiskt läkemedel. Hostmedicinen Tussidyl, med DXM som aktivt preparat,
drogs in Irån svensk Iörsäljning 1999. DXM-baserade preparat säljs dock IortIarande som hostdämpande i
Ilera andra länder, exempelvis USA.
En låg dos är 200 mg eller ca 1.5-2.5 mg/kg medan en hög dos ligger på 600 mg eller 7.5 mg/kg. En dödlig
dos antas vara mellan 50-500 mg/kg.
Ecstasy
Upp
MDMA (3,4-MetylendioximetamIetamin eller ecstasy är ett hallucinogent narkotikapreparat och räknas som
empatogen. Drogen har många namn på gatan bl.a. E, X, XTC, puckar, bokstäver, rolls, beans och Adam.
Även om substansen MDMA är synonym med ecstasy säljs det tabletter under detta namn som även
innehåller andra hallucinogena amIetaminpreparat och andra substanser såsom amIetamin och koIIein. I
vissa Iall saknar de även helt MDMA. De dödsIall som rapporterats Irån ecstasy är oIta p.g.a. dessa orena
tabletter.
Vid konsumtion utsöndrar hjärnan enorma mängder serotonin. Detta är den bakomliggande orsaken till den
ökade empatiIörmågan. Subjektiva upplevelser i samband med detta är oIta en extremt ökad tillit och känsla
av närhet till människor i omgivningen och Iörmågan att Iörlåta andra Iörstärks avsevärt. Samtidigt höjer
temporärt individens medkänsla. Detta har oIta ett stort terapeutiskt värde och användes inom psykoterapin
innan kriminalisering.
Problem med drogen är att kroppens inbyggda Iörmåga att reglera kroppstemperaturen kan störas vid större
doser. MDMA kan även påverka metabolismen och blodtryck och puls ökar. Andra märkbara Iysiska
eIIekter är svettningar eller skakningar.
Några dödsIall har noterats Irån uttorkning, men det Iinns bättre användning Iör ecstasy. Detta är en drog
som kan Iå dig på helt nya tankar och Iörändra din syn på livet. Det är alltid bra att Iå nya perspektiv på
saker och ting och ecstasy är en substans som du bör pröva minst en gång innan du bestämmer dig slutgiltigt
Iör att avsluta ditt liv.
Sniffning
Upp
Att sniIIa (också känt som "boIIning") lim, sprayburkar eller tändargas i en plastpåse är vanligt bland
marginaliserade ungdomar. Det går att dö Irån inandningen men det är extremt svårt. Du måste i princip
andas in ångorna under en längre period tillsammans med alkohol. Då kan det leda till kvävning och
hjärtstillestånd.
Drivgasen aerosol i sprayburkar anses höra till de Iarligaste sniIIningspreparaten tillsammans med butan,
propangas, bensen, terpentin, aceton, lim, thinner, och tändargas. Dessa bränslen eller gasdrivande medel
Iinns även i rengöringssprayer Iör elektriska apparater.
Många tror att dessa burkar bara innehåller tryckluIt (komprimerad luIt), vilket är Iel. De Ilesta innehåller
gaser, t.ex. ämnet diIluoroethane, en Iärglös gas som också ger en berusande upplevelse vid sniIIning. Vissa
Iörsök har gjorts att Iörsöka byta ut gasen mot andra alternativ sedan ungdomar missbrukat gasen.
Fördelen är att dessa medel är lagliga och Iria, nackdelen är att dem inte passar alla och det är en rätt så
mödosam metod som kräver mycket energi och tålamod, Iör att inte glömma starka lungor. Det Iinns ingen
åldersgräns Iör att Iå inhandla butangas, inte heller Iinns det självklart någon åldersgräns Iör doItsprayer och
hårspray.
Symtomen är i Iörsta hand yrsel, syn- och hörselhallucinationer och slöhet, Iöljt av medvetslös och syrebrist.
Hjärtat kan då påverkas så intensivt att det slutar slå. Vid inandning tar gasen bort syret Irån de röda
blodkropparna. Kroppen uppIattar bristen som en alarmsituation och pumpar ut adrenalin. Kombinationen av
adrenalinpåslaget och syrebrist kan leda till en plötslig död när hjärtat tappar rytmen.
Några personer avlider emellanåt eIter sniIIning, även om ett besök på akuten är mer troligt.
Det Iinns även några Iall där Iolk oavsiktligt dött Irån spray-deodoranter. Ett Iall beskriver en 12-årig brittisk
pojke Iick hjärtstopp eIter att ha använt Iör mycket deodorant. Han hittades av sin Iar kollapsad på golvet i
sitt badrum eIter att ha använt Lynx Vice deodorant.
En obduktion visade senare att pojken dött Irån hjärtarytmi Iramkallat av att ha använt sprayen i ett
begränsat utrymme, i motsats till produktens varningsetikett. Enligt Iamiljen var det vanligt Iör sonen att
även spraya sina kläder och att använda mycket hårgele.
Poppers
Upp
Poppers är gatutermen Iör diverse alkylnitriter som tas i rekreationssyIte genom direkt inhalering.
Medicinskt användes den Iörst i behandling av kärlkramp, men på 60-talet började homosexuella att sniIIa
poppers Iör att öka den sexuella upphetsningen, slappna av analöppningens ringmuskler och öka upplevelsen
på dansgolvet.
Namnet poppers kommer Irån engelskan då ett tidigt administrationssätt var små glasampuller virade i
gasbinda. Ampullen bröts inuti gasbindan och det Ilyktiga amylnitratet kunde då inhaleras.
Ampullberedningen Iick den populära benämningen popper av att ampullen gav iIrån sig ett poppande ljud
då den bröts.
Ämnen amyl- eller butylnitrit är en klar gul Ilyktig vätska med en lukt som påminner om ruttna äpplen. De är
inte upptagna i den svenska narkotikalagstiItningen och är därIör lagliga att inneha. Det är dock Iörbjudet att
sälja eller importera dessa ämnen på grund av läkemedelslagen.
Höga inhaleringsdoser av nitriter kan leda till anemi och hypoxi, men symptom uppkommer oItare bland Iolk
som har en genetisk tendens. Andra risker inkluderar brännmärken om det spills på hud, andnöd, Iörlust av
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
52 av 115 2011-02-20 00:33
medvetandet, yrsel, huvudvärk och röda eller kliande utslag runt näsan eller munnen.
Syreförlust
Upp
Att Iörlora Iörmågan att ta upp syre kan ske med olika metoder, andra grövre och våldsammare än andra. Att
Iöredra är självklart de metoderna där du inte märker att du berövas av syre jämIört med såna som ger dig
panik och ångest i dödsögonblicket, t.ex drunkning och hängning. Rekommendationen här är kolmonoxid,
men det kräver också att du har tillgång till en avskymd plats på landet eller liknande så gasen inte påverkar
någon annan än dig själv. En simpel luIttät plastpåse kan ibland också vara en självmordskandidats bästa
vän.
SyreIörlust går också under den engelska termen hypoxia och är en av de säkraste metoderna Iör
självdestruktion.
Dränkning
Upp
Om du väljer att dränka dig själv i vatten, så är en stor sjö, eller öppet vatten att rekommendera, inte ett
badkar. Även om Iolk drunkar i dom, så är det oIta eIter dom blivit medvetslösa Iörst. OBS, använd inte
saltvatten, pga det är mer smärtIullt. Man kan antingen simma ut och inte stanna tills du är så trött att du inte
längre kan hålla ditt huvud över ytan.
Eller gör som IörIattarinnan Virginia WoolI gjorde, placera stenar i dina Iickor, så du kan simma ett tag, men
som gör att du sjunker om du slutar att simma. En annan variant är att välja ett öppet vatten med en kraItig
ström som bär dig med ut till en punkt där du inte kan återvända iIrån, tex Stilla Havet.
Du kan också placera vikter på dina händer och Iötter och hålla i några Ilottar, sen sväljer du några
sömnpiller, blir medvetslös, somnar, och sjunker till botten, där du Iår vila iIred. Att vara vid "liv" när du
drunknar kan vara oerhört obehagligt, eItersom kroppens naturliga överlevnadsinstinkter kommer att Iörsöka
andas, och sen till slut andas in vatten, vilket gör ont, speciellt om du inte vill dö.
Men om du vill att det ska hända, mindre så, även om instinkten Iinns kvar hela tiden. När du väl har andats
in vatten, är det inte smärtsamt, och du Ilyter IridIullt iväg... Du behöver inte vara Iastbunden, bara att gå
någonstans djupt och andas ut... du kommer att sjunka lätt. Om du Iår panik, är allt du kommer att göra är att
simma upp, du kommer att vara medvetslös Iöre du når ytan.
Vid drunkning kämpar kroppen automatiskt Iör att andas ut ditt andetag, sen måste den andas in, och det är
den kampen som gör ont, speciellt om du inte vill dö; men om du vill dö; om du gör så det inträIIar, så blir
kampen mindre våldsam, även om de naturliga överlevnadsinstinkterna kommer att Iinnas där.
Tänk på att din kropp kan återlivas Irån drunkning i kallt vatten eIter Ilera timmar, eItersom kylan saktar ner
möjlig hjärnskada. Varmare vatten har inte Iördelen av hypotermi, men är mer eIIektiv i att se till att du
Iörblir död.
Floder
Upp
Sjön som skådeplats Iör att ersätta syret i dina lungor med vatten är bra, men kan lätt leda till oönskvärd
hjälp Irån samariter eller andra människor som lever Iör att lägga sig i ditt val.
Vill du hindra risken Iör dessa plågor, dränk dig i en stor älvar, Ilod eller Iors. Ingen kommer att Iörsöka
hjälpa dig eItersom de är rädda Iör att själva dras med och de rep som kastas ut till dig kan du lätt undvika.
Du har mycket större chans att lyckas ju starkare strömmen är.
Några svenska exempel (Iloder mynnar vanligen ut i havet eller i en större insjö):
Dalälven
Göta älv med Klarälven och Vänern
Helge å
Hemån
Indalsälven
Kalix älv
Lagan
Ljungan
Ljungbyån
Ljusnan
Lule älv
Motala ström med Vättern
Nissan
Norrström med Hjälmaren och Mälaren
Pite älv
Ronnebyån
SkelleIte älv
Tommarpsån
Torne älv
Ume älv
Viskan
Angermanälven
Ätran
Ett alternativ på Iloder är Iorsränning som innebär att med båt eller Ilotte åka nedIör en Iors eller annat
strömt vatten. Skriv upp dig och Iyll dina kläder med vikter, släng dig över båten, ta av Ilytvästen i vattnet
och Ilyt bort till en annan värld.
Bassäng
Upp
Har du tillgång till en privat (eller kommunal nattetids) bassäng/pool är det ännu bättre. Här kan du i lugn
och ro planera din vattniga död.
OIIentliga simbassänger är vanligtvis 50 eller 25 meter långa, medan privata simbassänger i villaträdgårdar
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
53 av 115 2011-02-20 00:33
normalt är mindre. Djupet varierar Irån 1 meter till Ilera, beroende på om bassängen används i
tävlingssammanhang eller andra aktiviteter, t.ex. dykning.
Om du inte vill vara så dramatisk kan du ta med en uppblåsbar badmadrass och svälja en bunt av sömnpiller.
Placera kroppen bekvämt med bra huvudstöd och slappna av guppande på ytan. Om du inte har en allergi
mot klor så borde resan bli rätt så angenäm.
Tidvatten
Upp
Har du tillgång till en strand med ebb och Ilod kan du när vattnet är lågt binda Iast dig själv i rötter eller en
tyngd och vänta på vattnet. Se till att du inte har en massa slappt rep. När vattnet återvänder (högvatten) är
du hjälplös att undkomma din egen dränkning. Faktum är att en del personer omkommit när de underskattat
stränder med ett ebb och Ilod system.
Intill kuster och i smala och grunda sund kan tidvattenhöjden nå över tio meter och tidvattenströmmarna
vara väldigt starka. I Engelska kanalen Iörekommer tidvattenhöjder på 12 meter och i Fundybukten och
Ungavabukten på kanadensiska östkusten upp till 17 meter. Saltströmmen nära Bodö i Norge har världens
snabbaste tidvattenström: 22 knop eller 40 kilometer i timmen.
Dränkning inombords
Upp
Kan man dränka sig själv till döds genom att dricka vatten? Ja, vad som händer är att man stör saltbalansen i
kroppen, och cellerna Iungerar mindre eIIektivt. Polydipsi (överdriven törst) är en överdriIt i
vattendrickande och gör att den kemiska Iörändringen i blodet hamnar i ett utblandat tillstånd med en låg
natriumIattig nivå.
Om vätska som vatten äntrar kroppen Iortare än kroppen kan göra sig av med det (svett, urin, ånga) blir
kroppens vätskor utspädda till Iarliga nivåer och saltmängdsbalansen störs. Detta trots ironin att kroppen
består av 98° vatten. Ett tillstånd även känt som vattenIörgiItning och vattenberusning.
För att sänka din natriumnivå till en kritisk nivå måste du göra en stor insats och Iå en dålig njur-respons.
Natriumgraderingen är sådan mellan hjärnan och blodet att slaganIall och Iörvirring uppstår. Symptom
inkluderar illamående, huvudvärk, uppkastning och dödIall inträIIar inom ett par timmar Irån hjärnödem,
epileptiska anIall, och koma. Precis som med alkoholIörgiItning kan skiItningen Irån milda till svåra
symptom ske snabbt. Permanent hjärnskada kan Iölja om du inte dör.
Nästan alla dödsIall Irån Iörloppet har inträIIat vid vattendrickartävlingar där deltagare tävlar om att dricka
stora mängder vatten över några minuter eller långa perioder av intensiv träning. Ibland händer det också att
Iolk ovetande Iår i sig Iör mycket vatten under en viss period p.g.a. mental sjukdom.
Risken och lidandet är inte värt det om du inte är masochistisk och vill lida maximalt Iör att reIlektera din
miserabla existens.
han druckit mer än 10 liter vatten dagen när han dog. En mängd som han druckit i åtminstone två dagar i rad.
Läkare rekommenderar att man ska dricka två liter vatten om dagen Iör att kroppen ska må bra, uppger
Daily Mail. EItersom detta är så sällsynt så är chansen stor att du avlider även om du läggs in på ett sjukhus
då läkare oItast inte Iörstår vad som Iöranlett ditt insjuknande. hjärtstopp
Huvudet i en gasugn
Upp
Det Iinns två typer gas i vanliga hem, naturgas eller LP-gas (propangas). Har du en tank i ditt hus är det
LP-gas, annars naturgas. Vid inhalering i höga koncentrationer har den nedsövande, kvävande egenskaper,
och kan orsaka trötthet. Den är irriterande Iör andningssystemet och kan resultera i yrsel, huvudvärk,
trötthet, illamående, andnöd, muskelkoordinationsbrist, överdriven avsöndring av saliv, Iörvirring,
kräkningar, och upphetsning. I extrema Iall kan det leda till kramper, medvetslöshet och dödsIall som ett
resultat av kvävning.
De Ilesta hem har dock en säkerhetsventil som gör att gasventilen inte öppnas Iörrän pilotlampan är tänd, så
därIör om gasen börjar läcka ut tänds den automatiskt. En catch-22 säkerhetsmodell som minskar chansen
Iör att ett hus Iylls med gas, om den råkas sättas på och glöms bort.
Metangas
Upp
Metangas är en annan hushållsgas. Den blandas oIta när den används kommersiellt med små mängder av
starkluktande svavelIöreningar pga att den är luktIri Iör att kunna upptäcka när det skett en läcka. Metangas
är en huvudsaklig komponent i naturgas och används oIta som bränsle pga dess bränsle-vänliga eIIekter. Pga
dess liknelse till gasen i ugnar skiljer sig dem inte så märkvärdigt Irån varandra. Något lättare att Iå tag på
dock. Men man måste IortIarande överkomma lukten.
Hängning
Upp
HalsIörskjutning, aka hängning eller bryta nacken, är en teknik som orsakar hastig medvetlöshet och är
snabbt utIörd. Data visar att elektrisk aktivitet i hjärnan Iortgår i 13 sekunder eIter en Iörskjutning.
Skillnaden mellan strypning/hängning och halsIörskjutning är att vid den senare dör man av en bruten nacke
och den Iörra, av syrebrist.
Om du ska gå av en stol och strypa dig till döds, ska knuten vara på baksidan av halsen och bör dras åt
hårdare ju mer tryck som tillämpas. Gör en ögla och knyt en enkel knut, trä repet genom öglan, och Iäst i
något säkert. Testa repet. Din mevetslösa kropp ska hänga i den när den dör. Du kan också sätta något runt
repet Iör att Iörhindra att repet skär dig där det kommer i kontakt med din hals. Dra åt repet tätt runt din hals
och kliv av.
Om du ska Iörsöka bryta nacken, den lite snabbare metoden, men tveksamt om det ger den snabbare döden,
bör knuten inte var dragen så tätt inpå och placeras bakom örat. Den beöver gå åt sidan och du behöver Ialla
1,5-2,5 meter Iöre den dras åt (enligt din vikt).
Knuten bör vara på baksidan av huvudet, inte sidan. Du kan troligen göra mer skada till hjärnstammen på det
sättet Iör den kontrollerar andningen och liknande livsviktiga Iunktioner. Om knuten är bakom, tillämpas ett
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
54 av 115 2011-02-20 00:33
jämt tryck på vener och luItstrupe, än om den är på sidan.
De brittiska bödlarna brukade placera knuten vid hörnet av käken riktad så att när den drogs åt, så Ior den
under käken och kastade huvudet bakåt. De använde också ett rep med en massiv stålring Iör att hjälpa till
med kastandet av huvudet. Amerikanerna använde bödelns knut till samma sak.
Se upp så att inte repets placering, knut, och höjd är missberäknade så den Iörlänger strypningen eller
brytandet av ryggraden.
Ryggradsskada är den huvudsakliga utgången i att bryta nacken, (långa Iall). Att skära av syre till hjärnan är
den Irämsta Iör strypning/hängning. Tar du sömnmedel Iöre kan det minska de våldsamma reaktionerna du
Iår när du hängs.
Tapptabellen nedanIör är viktig och visar kroppsvikt och rekommenderad Iallhöjd. VarIör inte bara hoppa
Irån högsta höjden? För att om Iallhöjden är Iör stor och du är Iör tung, kommer du att halshugga dig själv,
vilket kan vara rätt kletigt och inte ge rätt intryck. Tapptabellen beräknar hur långt avståndet en person bör
Ialla i en perIekt hängning (personen bryter nacken och kvävs till döds). Kom också ihåg att inte använda ett
Iör tunt rep som kan brytas sönder vid rycket.
Det är möjligt att hänga dig med båda Iötterna nuddar marken, allt som behövs är ett tryck på nacken, som
skär av blodtillIörseln till hjärnan. Du Iörlorar medvetandet eIter ca 10 sekunder. Detta är strypning, inte
kvävning.
Smärtan inblandad med hängning är extrem, men bara Iör en kort stund, eItersom det svartnar Iör ögonen
och du Iörlorar medvetandet rätt så Iort. Se till att repet inte går av eller lossnar någonstans. EIter du
svimmat av, går din kropp in i spasmer och ryckningar, så det är bättre att inte hänga nära någonting, Iör att
inte dra till dig uppmärksamhet. Du kommer att behöva minst en halvtimme på dig utan störande inslag, så
du är riktigt död och inte hamnar som ett vårdpaket, om de Iörsöker med återupplivning.
Alternativ till rep
Upp
Om du inte har tillgång till ett starkt rep Iinns det Ilera alternativ tillgängliga.
Slips.
Tvättlina
Ståltråd (klädd med något tyg)
Skosnöre
Halsduk
Skärp
Bödelns knut
Upp
Det Iinns minst sex variationer av bödelns knut (Hangmans Knot) och alla passar bra Iör saker man ska
knyta till slutgiltigt, det är därIör de användes Iör avrättningar och lynchningar, mm. Standarknuten Iör
bödelns knut håller Iem-åtta rundor beroende på vad Iör material du använder.
Passera en 15 cm slinga genom dess ögla. 1.
Ta änden med bakom sig själv, passera den under den dubbla delen. 2.
Gör 5-8 spiraler över den dubbla delen. 3.
Den Iormade knuten arbetas in till Iorm. 4.
Knuten skickas ner längs repet, mot ögat av kroken eller sviveln. 5.
Alternativ bödelns knut
Upp
Tabell för mätning av fallhöjd
Upp
Tabellen skapades eIter en rad misslyckade avrättningar av en brittisk kommitte Irån inrikesdepartementet
1888 och har sedan dess uppdaterats till moderna mått.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
55 av 115 2011-02-20 00:33
Kroppsvikt Replängd/fallhöjd
104-105 kg 1.4 - 2.15 m.
100-101 kg 1.4 - 2.20 m.
97-98 kg 1.5 - 2.25 m.
94-95 kg 1.5 - 2.30 m.
91-92 kg 1.6 - 2.35 m.
88-89 kg 1.7 - 2.40 m.
85-86 kg 1.7 - 2.45 m.
82-83 kg 1.7 - 2.50 m.
79 kg 1.8 - 2.55 m.
76 kg 1.9 - 2.60 m.
73 kg 1.9 - 2.65 m.
69-70 kg 2.0 - 2.70 m.
66-67 kg 2.0 - 2.75 m.
63-67 kg 2.1 - 2.80 m.
60 kg 2.3 - 2.85 m.
57 kg 2.3 - 2.90 m.
54 kg 2.4 - 2.95 m.
50-51 kg 2.4 - 3.00 m
48 kg 2.5 m
45 kg 2.5 m
Garderoben
Upp
Många anser att garderoben är en plats Iör hängning eItersom den redan har någon slags
upphängningsIunktion, men problemet är att dem Ilesta garderober är alldels Iör små Iör detta ändamål.
Dessutom är det oklart om en galgestången klarar av din vikt. Däremot klarar oItast större walk-in
garderober bättre av tyngden eItersom de är mer stabila, speciellt om rummet har sin egen takbjälke. Det
Iinns dock många rapporter om Iolk som Iramgångsrikt hängt sig inuti garderober.
Duschen
Upp
Ett alternativ till hänganordning är den monterade munstyckeshållaren i duschutrymmet. Denna Iixering kan
räcka Iör en delvis dödlig hängning, även om anordningen kanske inte håller Iör hela din vikt. EItersom
mögel är ett stort problem i våta utrymmen brukar dessa Iixeringar vara robusta och tåliga.
Du kan även Iörstärka konstruktionen med ståltråd eller rep, speciellt om du ändå ska använda något slags
snöre.
Se till att positionera din hals så att luIttillIörseln stryps och inga ben eller muskler i halsen hamnar i vägen.
Prova ett par gånger utanIör duschen Iörst.
Kolmonoxid
Upp
Kolmonoxid (CO) är en väldigt Iarlig, Iärglös, luktlös, oantändbar gas tills koncentrationer på 10°, som gör
om det äntrar ditt blod kommer att döda dig. Tom låga doser skadar din hälsa. Den Iungerar på så sätt att om
ditt protein hemoglobin i ditt blod Iår välja mellan syre och kolmonoxid kommer den att ignorera det
livsgivande syret och Iästa sig på kolmonoxiden.
P.g.a. den naturliga kemiska egenskapen (en av kroppens svagheter) kommer våra kroppar att byta ut syret
mot kolmonoxid i vår blodström, vilket orsakar en större eller mindre grad av cellkvävning beroende på
intensitet och långvarigheten av exponering. (Dödlig syrebrist)
SidoeIIekterna Irån lågexponering inkluderar permanent organ- och hjärnskada. Spädbarn och äldre är mer
mottagliga än hälsosamma vuxna, det samma gäller Iör dom med blodbrist och hjärtsjukdomar.
Vanliga symptom är yrsel, huvudvärk, och svaghet. När koncentrationen ökar Iöljs de av minskad
synIörmåga, ringandet i öron, illamående, gradvis depression, Iörvirrning och kollaps. Som i sin tur kan Iöljas
av krampryckningar och spasmer.
FörgiItning av CO syns inte Iörrän luItkoncentrationen är 0,05° och akuta tecken syns inte Iörrän vid 0,2°.
För människor räcker det med att utsättas Iör 0,32° CO i en timme Iör att Irambringa medvetlöshet, och
0,45° Iör att dö.
Historiskt sett har självmord lyckats genom Iyra metoder Iör att generera CO:
Kemisk interaktion mellan natrium och svavelsyra. 1.
Avgasångor Irån bensindrivna interna Iörbränningsmotorer. 2.
MonoxidIörgiItning Irån kolångor. 3.
Kommersiellt komprimerad CO i cylindrar. 4.
De tre Iörsta teknikerna är sammankopplade med en del problem, som produktion av andra gaser,
otillräckliga koncentrationer av CO uppnådda, otillräcklig nedkylning av gasen och underhållning av
utrustningen, därIör är den lättaste källan komprimerad CO i Iabriksmässiga cylindrar. De är däremot svåra
att Iå tag på, varIör oItast bilars avgaser används.
CO Iramkallar medvetlöshet utan smärta och med minimal märkbart obehag. DödsIall inträIIar direkt om
koncentrationer på 4-6° används. All elektrisk utrustning som utsätts Iör CO (lampor och Iläktar) måste
vara explosionssäkra.
Propangas är ingen bra ide eller ersättare eItersom den Iörbränner Iör rent. Det kommer att ta ett bra tag Iör
att bygga upp tillräckligt med CO.
CO kan hitta en väg in till ditt hem genom ett känt antal källor:
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
56 av 115 2011-02-20 00:33
IckeIungerande värmeledningspannor.
Bilar som lämnas på tomgång i ett garage eller stängt område.
Grillar och andra bränslebrännande apparater.
Kaminer, braser eller igentäppta skorstenar.
Felaktigt installerade gasspisar eller öppningar.
Skillnaden mellan kolmonoxid och koldioxid
Upp
Kolmonoxid och koldioxid är två helt olika gaser, men som oIta Iörväxlas pga de likalåtande namnen.
Kolmonoxid är gas Irån bilar och således livsIarligt. Koldioxid som Iinns överallt är däremot oIarligt och
Iaktiskt lätt att lösa i vatten då det blir kolsyra. Detta inlägg har kommit med Iör att Iolk ska lära sig den
viktiga och eventuellt ödesdigra skillnaden mellan de två.
Kolmonoxid är en kemisk Iörening där gasen är lukt- och smaklös men mycket skadlig att andas in (i större
kvantiteter) då den Iörstör de röda blodkropparna (som transporterar syre i blodet) vilket leder till kvävning
även om man andas in ren luIt eIteråt. Gasen bildas vid oIullständig Iörbränning av kol och kolIöreningar.
Exempel på vardagsnära gaser som innehåller kolmonoxid är tobaksrök och bilavgaser.
Koldioxid är en mycket vanlig och oIarlig gas. Den är tung, kvävande och mycket svår att Iå att reagera.
Koldioxid är en växthusgas och bildas vid i stort sett all Iörbränning av kolIöreningar i syre. Vid Iörbränning
av Iossila bränslen som kol, olja och naturgas bidrar koldioxiden starkt till växthuseIIekten, eItersom dessa
bränslen inte snabbt nog återskapas och därmed på nytt binder koldioxid såsom växtmaterial gör.
Bilavgaser
Upp
En trädgårdsslang har Iör liten diameter Iör att vara eIIektiv och kommer att smälta vid höga temperaturer.
Ledningstejp smälter också. Fråga eIter ljuddämpartejp och slangledning. Om dom undrar vad du ska ha det
till, säg: Jag arbetar i mitt garage och vill inte Iå CO-IörgiItning...
Alkohol och sömnpiller hjälper dig att somna in. Alkohol domnar din kropp och gör så du inte vaknar upp av
t.ex. stickningar i dina Iötter och händer, en känd sidoeIIekt.
Du kan också med en längre slang leda avgasen in i ditt hus (om du bor i en villa eller liknande) och till ett
speciellt rum, t.ex. badrummet. Se till att tejpa Iör ventilation, springor och Iönster Iöre. Detta är en mer
bekväm metod än att avsluta ditt liv i en trång och kall bil.
Vissa långIärdsbussar har också aggregat som ibland orsakar olyckor när gasen läcker in i
passagerarutrymmet.
Problem med katalysator
Upp
En modern bils katalysator (en metod att rena avgaserna som uppstår vid Iörbränning med Iörmåga att
reducera halter av kolväten, kolmonoxid och kväveoxider) kan orsaka problem vid självmord med avgaser
Irån ett Iordon. Ett alternativ är att köpa en bensindriven lampa, ett annat är att såga ett hål i avgasröret med
en bågIil eller rörkniv precis Iöre ljuddämparen.
Man kan också Iörstöra den katalytiska omIormaren genom att tanka med bensin som INTE är blyIri eller
Iörbereda bilen i några minuter extra innan man sätter sig i den, Iör att kompensera de minskade utsläppen
av CO-gas på de nyare bilarna. Ett annat alternativ är att köpa en CO-detektor och kolla sin bils utsläpp och
sen göra matematiken på hur lång tid man behöver.
Tabell för uträkning av CO i utsläpp vid självmord
Upp
Grundiden är att koncentrationen av 6400 ppm (Parts per million (delar per miljon)) kommer att döda inom
25 minuter. Man brukar mäta CO-nivåer i PPM och varaktighet Iör exponering. Se tabellen:
PPM
CO-gas
Tid Symptom
35 PPM 8 timmar Maximum exponering tillåten på en arbetsplats över en 8-timmars period.
200 PPM 2-3 timmar Mild huvudvärk, trötthet, illamående och yrsel.
400 PPM 1-2 timmar Allvarlig huvudvärk och andra symptom Iörstärks. Livshotande eIter 3 timmar.
800 PPM 45 minuter
Yrsel, illamående och krampryckningar. Medvetslös inom 2 timmar. Död inom
2-3 timmar.
1600 PPM 20 minuter Huvudvärk, yrsel och illamående. Död inom 1 timme.
3200 PPM
5-10
minuter
Huvudvärk, yrsel och illamående. Död inom 1 timme.
6400 PPM 1-2 minuter Huvudvärk, yrsel och illamående. Död inom 25-30 minuter.
12,800 PPM 1-3 minuter Död.
Exempel på självmord med CO-gas från bil
Upp
Ett exempel på hur CO-gas verkar på en människa kommer iIrån Geo Stone's bok rörande slutgiltigheten i
självmord med CO. Det här en översättning av en lapp skriven under ett självmord i Japan medan deras bil
Iylldes upp av kolmonoxidgas.
|6:15 PM.| Inhalering av avgaserna påbörjas.
|Efter 8 minuter.| Mina ögon och hals är något irriterade. Satte på en badhandduk. Det bildas enorma
vattendroppar på Iönstren. Tanken är Iull av bensin.
|Efter 8 och en halv minuter.| Lätt andIådd. Ha-ha-ha. styrkan i Nissanmotorer är Iantastisk!
|Efter 10 minuter.| Svalde en kopp av sake. Jag kunde inte kontrollera mig själv att stanna kvar i kabinen
(på minibussen) på den här nivån av andIåddhet i går.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
57 av 115 2011-02-20 00:33
|Efter 11 minuter.| Till älskarinnan av en speceriaIIär: "Ja, du hade rätt. Storleken av den här slangen,
30mm i yttre diameter och 25mm i inre diamater, passar avgasröret perIekt."
|Efter 11¼ minter.| Svalde en till kopp av sake. Jag önskar jag kunde dricka en burk öl. Jag undrar vad
koncentrationen av CO är nu.
|Efter 14 minter.| Andning kan bara göras genom munnen.
|Efter 15 minuter.| Vatten strömmar ut Irån slangen.
|Efter 16 minuter.| Hejdå, mamma och pappa! (Och en lista på 6 andra.)
|Efter 17 minter.| Jag lever IortIarande. Det är en astmatisk andning. Nu, ska jag sova.
|Detta var det sista meddelandet.|
Engångsgrillen/kolgrillen
Upp
Ett eIIektivt sätt att ta sitt liv med kolmonoxidIörgiItning är en grill med träkolbriketter. Det låter konstigt
men det Iungerar.
En enkel grill och en påse träkol kan göra underverk, tänd och bränn kolen utomhus och låta den brinna tills
grå, placera grillen i ett rum utan Iönster, drick en Ilaska alkohol eller poppa några sömnpiller och somna in,
och du kommer aldrig att vakna upp igen... (gasen Irån grillkolen kommer att byta ut syret i rummet med
CO.)
Desto mer luIttätt utrymme desto bättre. Ett tält kanske inte Iungerar, en garderob blir Iör varm. Men ett
igentejpat rum, ett litet Iörråd utomhus med noll ventilationen, en stor bil eller en liten campingbil är bättre.
Engångsgrillar har i Sverige börjat används allt oItare vid självmord. KolmonoxidIörgiItning av engångsgrillar
har inte uppmärksammats i någon större utsträckning tidigare. Under åren 1992-2003 känner man bara till
åtta Iall, de Ilesta olycksIall. Men den senaste tiden har en kraItig ökning skett. Sommaren 2007 dog t.ex. sju
personer av de giItiga ångorna.
På läkarstämman 2008 presenterade Iorskare Ilera Iall där omkomna tänt engångsgrillar eller brända
grillbriketter i slutna rum. Precis som när en bil går på tomgång i ett garage bildas den giItiga och luktlösa
gasen kolmonoxid Irån kolen och personen avlider smärtIritt.
Runtom i Asien har den här typen av gas länge använts av självmordskandidater.
De två lättaste sätten att skapa CO kemiskt
Upp
Metod 1: Lägga till myrsyra till en het, koncentrerad svavelsyra. 1.
Metod 2: Värma upp en blandning av kalciumkarbonat och zink. 2.
Metod 1:
Svavelsyran tar bort vattnet Irån myrsyran, och lämnar CO-gas.
HCOOH -> H2O + CO
För att skapa ett moln av CO-gas, behöver du 46 gram myrsyra och minst 100 gram koncentrerad svavelsyra.
När myrsyran späds ut av vattnet som skapas av reaktionen, behöver du mer än 100 gram av svavelsyra, så
reaktionen inte stannar upp. Myrsyran och svavelsyran bör vara koncentrerade Iör att snabba upp
reaktionen.
Metod 2:
Kalciumkarbonatet reagerar med zinken, och producerar kalciumoxid, zinkoxid och CO-gas.
CaCO3 + Zn -> CaO + ZnO + CO
För att skapa ett moln av CO-gas, behöver du 100 gram CaCO3 (Kalciumkarbonat) och 65.3 gram Zink.
Zinket och kalciumkarbonatet bör vara pulveriserad och välblandade Iör att snabba upp reaktionen.
Receptet skapar gas som Iyller upp 22.4 kubikdecimeter (33.4 liter). Du bör ha en koncentration på minst
1° av CO i luIten Iör att ta ditt liv. Det är troligen en bra ide att samla gasen i en påse. Se till att den inte
läcker.
COGEN
Upp
DödshjälpIörespråkaren Philip Nitschke har konstrukterat en apparat som låter obotligt sjuka att dö.
Meningen med prototypen han byggt är så att Iolk ska kunna bygga den själva och den kan därIör tillverkas
av vanliga inköpbara lagliga hushållstillbehör Iör mellan $32-100 (245-750 kr).
Maskinen döpt till COGEN (Carbon Monoxide Generator) ger användaren en dödlig dos av kolmonoxid
genom en nästub. Kemikalierna blandas i burken Iör att producera kolmonoxid, som sen inandas av
användaren. Kemikalierna (myrsyra ¹ svavelsyra) skapar 1 liter av kolmonoxid per minut som sen leds
genom slangar till näsan som hålls uppe med klämmor bakom huvudet. 2-3 djupa andetag av ren kolmonoxid
Irån nästubarna som sätts in i burken dödar snabbt en människa.
Man slår själv på den portabla maskinen och undviker på så sätt eventuella lagar om assisterat självmord.
Samma utrustning som Iör en syre-gasmask används i dödsmetoden som inte inneIattar illamående eller
kräkning, vilket är en stor oro Iör många.
Om man inte kan Iå tag på myrsyra och svavelsyra, kan man använda krossade myror och bilbatterisyra.
EIter mellan några minuter och 30 minuter Iörväntas man vara död, beroende på kvaliteten av kemikalierna.
Nackdelarna är att om man är döende så kan man pga av den giItiga gasen inte ha några vänner eller
släktingar närvarande vid självmordet Iör att trösta.
Vätskorna kan också hittas i hobbyaIIärer där hobbyister använder de Iör att glasetsa bilder.
Delar som behövs
Upp
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
58 av 115 2011-02-20 00:33
Minst 200 ml koncentrerad svavelsyra (H2SO4). (Finns hos kemikalie-leverantörer och mindre
järnhandelsaIIärer och säljs som avloppsrensare Iör plaströr, du måste kanske ringa runt eIter det.)
Minst 100 ml koncentrerad myrsyra (H2CO2). (Igen Iörsök hos kemikalieleverantörer. Finns också
tillgänglig genom gräsmatt- och trädgårdscenter, eller kanske lantbrukar/utIodrings-aIIärer. Det
används som behandling mot kvalster och som tillsats i pressIoder och i garvningsindustrin. Pröva
också biodlingsaIIärer. De som inte kan Iå tag på myrsyra kan använda oxalsyra, en
träblekning/rengöringsIörening Irån järnhandelsaIIärer. Oxalsyra reagerar med svavelsyran och
producerar kolmonoxid på samma sätt som myrsyra gör.
IV (intravenös) saltlösning-dropppåse i plast och en uppsättning av engångsinlägg. (Flera onlineaIIärer
säljer dessa, eller Iörsök med ditt lokala apotek. Kostar runt ca 35-75 kr. Den måste ha en
droppkammare.)
Genomskinligt plaströr på 5mm (1/4 tum). (Tillgänglig i järnhandelsaIIärer eller akvariumaIIärer.)
Näsklämma/grepp. (Tillgänglig Irån apotek eller medicinska Iörråd.)
Vita PVC avloppsrör, åtskruvbara lock och PVS-lim. (Tillgänglig vid varje stor järnhandel.) |inIo om
storlek saknas|
Vattentät ledningstejp.
Borr.
Maskeringstejp.
TeIlontejp.
Skyddshandskar.
Metod
Upp
Reaktionskammaren byggs av PVC avloppsröret. Ta två PVC-rör, ett smalare och lite kortare än det andra.
Konstruktera två behållare, båda Iörseglade vid ena änden med lim och lock i ena änden och med lim och
det PVC-skruvbara locken i det andra. På insidan av bottenytan av den större behållaren (A) använd
PVC-lim Iör att Iixera den smalare behållaren (B). När det är gjort, kommer den vara orörlig, så Iå den
centrerad. Borra två hål i toppen av behållaren A. Ett hål nära kanten av A's skruvbara lock, den måste ha
diametern av det genomskinnliga plaströret på 5mm och det andra hålet nära mitten måste ha diametern på
droppkammarens utlopp. Ditt mål är att Iå åtsittande passIorm, men det kan också ordnas med
maskeringstejp, då du trycker tuben genom tejpen eIter att Iörst ha skapat ett litet guidehål med en nål Iör en
bättre passIorm.
I det mindre locket (B) behöver du också två hål borrade, ett Iör droppkammaren, som går igenom båda
locken och ett Iör dräneringstuben, som bär det heta svavel-CO:et ut Irån behållaren B till behållare A. Det
korta röret som sticker ut Irån behållare B bör vara hårt Iastsatt till utsidans yta av behållare B med
Iuktighet-resistent tejp. Målet är att Iå den "smutsiga" CO att dyka upp Irån den kortare tuben nära botten av
vattnet i behållare A, Irån vilket den kommer att bubbla upp, bli rengjord av vattnet, Iörlora värmen och syra
på vägen till toppen av beållare A. Den lämnar sedan behållare A via slangen till näsan.
Ersätt saltlösningen i den intervenösa saltlösningspåsen med myrsyra. Häll sen väldigt Iörsiktigt svavelsyran i
behållare B, Iyll tills 75° kapacitet. Skruva tillbaks locket på behållare B. Se till att utIartstuben Irån
behållare B är säkert på plats. Nu, häll vatten Iörsiktigt i det smala området mellan behållare A och B.
Skruva sen tillbaks locket på behållare A, och kolla igen att alla rör och tubar är på plats. Sätt i
droppkammaren-utIarten eller tuben som medIöljer utloppet så att den kan droppa syra genom behållare A in
i syran i behållare B.
När klampen som låser den svavelsyraIyllda påsen öppnas är maskinen aktiverad. Myrsyran kommer rinna
ner tuben in i droppkammaen och sen droppa sakta in i PVC-reaktions-kärlet (B) som innehåller svavelsyran.
Det är viktigt att myrsyan bara droppar in i svavelsyran, Iör om den rinner, kan det orsaka en explosion, det
är därIör du har en droppkammare.
Dropppåsen måste vara placerad på en högre nivå än behållaren av svavelsyran. Öppna klampen under
droppåsen när näsklampen är insatt och Iixerad på plats i näsborrarna med tejp. Myrsyran reagerar med
svavselsyran Iör att producera ren kolmonoxid. Medan DCO produceras, byggs tryck upp i behållare B och
CO tvingas genom utIartstuben in i vattnet i behållare A. Från där Iörs den till näsborrarna via slangen.
H2SO4 + HCOOH = CO + H2SO4:H2O
Ett par andetag (av 95° CO) och du är medvetslös, och snart död. Vid 100° koncentration räcker det med
ett andetag. Vid så höga nivåer, dödar CO neurologiskt, inte via syrebrist, och dina blodvärden Iörblir
normala (inga körsbärsröda synliga tecken eIter döden).
Varningar
Upp
Rök inte under ihopsättandet, kolmonoxid och myrsyra är lättantändligt.
För att skydda andra Irån skada, bör avlivning ske utomhus eller i ett välventilerat rum. Personer som äntrar
rummet senare kan komma att överväldiga sig själva med CO, som är Iärglöst och luktIritt. Utomhus är bäst.
Kemikalierna är extremt Iarliga och kan orsaka brännskador vid kontakt. Om du utsätts Iör kontakt, tvätta
området med vatten. Kontakt med ögon kan orsaka permanent skada och möjlig blindhet.
För att skydda dem som kan komma i kontakt med dödsscenen, etikettera all utrustning med text som:
"VARNING! RÖR INTE! STARKA SYROR!!" Lämna instruktioner Iör säker disponering i närheten av
dödsscenen.
Behållare i kontakt med syror måste vara ickeplast, Iör de reagerar med stål. Tjocka PVC-rör är bäst.
Även ett par av andetag av kolmonoxid kan ge hjärnskador.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
59 av 115 2011-02-20 00:33
Illustration
Upp
Alternativ illustration
Upp
Plastpåse över huvudet
Upp
Att använda en plastpåse över huvudet Iör att gradvis avlägsna syret Irån plastpåsen och dina lugnor, gör att
du kvävs sakta till döds. Det är en metod som politiker aldrig kan komma att lagstiIta bort, och därIör är den
alltid ett lämpligt alternativ. Du kan Iå panik och avbryta Iörsöket när det börjar svartna Iör ögonen, vilket är
en nackdel. Men har du en stark vilja och mycket ensamhet kan den Iungera Iör dig.
Se till att knyta av runt halsen med en gummisnodd eller rep som stramar åt så inget syre kan äntra
plastpåsen. Ta gärna alkohol, lugnande medel eller andra illegala substanser Iör att döva ångesten och
andningsreIlexerna så mycket som möjligt innan. Det ökar signiIikativt dödlighets-procenten.
Se också Populär teknik med helium & plastpåse.
Beställ EXIT-påsen
Upp
Om du vill köpa en EXIT-påse, designad speciIikt Iör detta ändamål, Iinns den tillgänglig att inhandla.
Skicka 55 US Dollars (ca 350 kronor) via check, kontant eller postanvisning till adressen nedanIör. Enbart
beställningar via post är möjlig.
Nu Life Products
P O Box 1546
Lolo, MT 59847
USA
Skapa din egen EXIT-påse
Upp
Ta en genomskinlig (så du ser vad gör) plastpåse med tillräckligt med utrymme Iör ditt huvud. Prova
olika plastpåsar om du inte gillar ditt Iörsta val.
1.
Patcha alla små hål med tejp och Iörstärk hörnen under en inspektion. 2.
Har påsen handtag, se till att de hamnar i en position som passar öronen. 3.
Använd en stark och bred tejp Iör att säkra den runt din hals. Vill du ha en mer komIortabel påse, sy
Iast ett kardborrband eller åtdragbar repsträng.
4.
Dra inte åt Iör hårt, du vill inte Iramkalla en känsla av att strypas, vilket är obehagligt. 5.
Dö... 6.
Sovsäck
Upp
Du kan ha hjälp av vissa Iöremål under kvävning. En av dessa är en sovsäck som inte bara kan användas Iör
att Ilytta självmordet utomhus eller någon avlägsen plats utan säng, men som också Iungerar som tyglande av
dina reIlexa rörelser om du Iår panik. OItast har de en rem vid öppningen som är ideal Iör olika exit-metoder.
En sovsäck är en tillIällig någorlunda bekväm sänganordning. Vid inköp tänk på att skaIIa en som är
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
60 av 115 2011-02-20 00:33
anpassad Iör det svenska klimatet och årstid. Enkla sovsäckar kan användas istället Iör lakan som skydd Iör
sängkläderna och kommer oIta till användning vid resor. Stoppade sovsäckar används mest Iör övernattning
utomhus, till exempel i tält eller vindskydd.
En möjlighet är att inIörskaIIa en tillräckligt stor plastpåse Iör en normalvuxen människa som du stoppar
sovsäcken med. Du placerar sedan dig inuti, Iörst plastpåsen och sedan sovsäcken, och ser till att täppa till
luItintaget Iör båda två. Sedan är det bara att vänta på en sakta kvävning allt medan syret tar slut. Inte så
obekvämt som kan tyckas.
Sätta i halsen (jordnötter)
Upp
Kvävning med jordnötter är en Iörbisedd metod som man skulle kunna tro är rätt så obehaglig, men Iakta är
att den är väldigt enkel.
Personer har Ilera gånger hållt på att dö av jordnötter oavsiktligt i Sverige. Det är en ganska snabb och enkel
metod, man andas bara in häItigt med en eller Ilera nötter i munnen och personen känner direkt att de har
hamnat Iel, det Iramkallar en pågående hosta i ett Iörsök att avlägsna Iöremålet. Plågandet är inte särskilt
långt eItersom man bara hostar tills det svartnar IramIör ögonen och Iörlorar medvetandet av syrebrist.
Kommer ingen till undsättning är man dödIörklarad inom en kvart. Man kan dock behöva Iörsöka Ilera
gånger Iör att lyckas, men har man tur så går det redan vid Iörsta Iörsöket. Den stora Iördelen är att man inte
har någon tid på att ändra sig.
Skalade eller oskalade jordnötter spelar ingen roll.
Levande begravd
Upp
Att bli levande begravd kanske låter som konstig ide, men betänk att det är en metod som är rätt så
spektakulär och lär omnämnas i media och möjligen även runt hela världen.
Detta kräver Iörstås en rad Iörberedelser. Bl.a. en djup grop och något som kan täcka den med jord. Jag
skulle Iöreslå ett lastbilsIlak parkerat över ett stort hål på minst 3 meter som du tippar jord över och som du
kontrollerar själv genom möjligtvis en Ijärrkontroll. Det enda du känner är tyngden Irån jorden och du kvävs
sakta till döds.
Stryplekar
Upp
Stryplekar är en metod som man kan utöva både själv och tillsammans med andra. Populärt att användas
under sex Iör att det ger en Iörhöjd kick. Det hela handlar om en kortvarig syrebrist så att kroppen gör en
tillIällig nedstängning Iör att värna om de essentiella livsuppehållande systemen.
Självklart kan detta användas som en självmordsmetod. OItast brukar man använda en teleIonsladd eller
någon annan plastslang Irån en elektronisk apparat Iör att dem är tålbara och sen hänga i dörrhandtag eller
garderober.
Den medicinska engelska termen är auto-erotic asphyxiation och Ilera dödsIall har rapporterats när personer
avsvimmat under onani på egen hand och kvävts ihjäl.
En variant på detta tema är populär hos tonåringar som stoppar luIttillIörseln tillIälligt tills de nästan
svimmar. Dessa stryplekar har också lett till enstaka dödsIallsolyckor. I början på 2008 avled en 12-årig
pojke Irån Hudiksvall i en strypningslek han lekte på egen hand i sin bostad.
Kompressionsstrypning
Upp
Denna metod, känd som kompressionhängning eller kompressionsstrypning, betyder att du använder ett
verktyg eller annat Iöremål runt din hals Iör att Iramkalla syrebrist utan att du behöver hänga i ändan på ett
rep. Detta påminner om självstrypning men är enklare att utIöra.
Klipp ur en stor Iyrkant Irån en t-shirt och rulla ihop som en huvudduk eller pannband och knyt väldigt hårt
runt din hals. Vanligtvis håller sig knuten på plats av sig självt p.g.a. tygets Iriktion. Detta kan räcka Iör att ta
ditt liv med. Du svimmar och syrebristen orsakar permenent hjärnskada medan du är medvetslös. Är tyget
blött är det ännu svårare att knyta upp knuten.
Självklart kan du använda ett vanligt Iiberrep, men oItast är det bättre att använda något som låser sig Iast
runt halsen, istället Iör något som du kan balla ut Irån. Andra material som Iungerar Iör att sammantrycka
dina luItvägar och uppnå syrebrist är t.ex. vattenslangar eller elsladdar (tvättmaskin el. dammsugare),
ståltråd, och kedjor med lås.
Guide till läderskärp runt halsen
Upp
Ett skärp kan vara din bästa vän när det gäller självdöd då detta är ett underskattat och användbart verktyg.
Här är en liten miniguide till metoden.
Inhandla eller använd ditt gamla läderskärp då detta Iungerar allra bäst. De är inte bara tåligast utan
tänjer precis lagom.
1.
Gör några extra hål med en syl Iör att öka dina valmöjligheter. 2.
Mät ut vilket hål som räcker Iör att göra jobbet genom att pröva dig Iram. Räkna med ca 3 cm minus
din hals omIång.
3.
Markera på något sätt det hål du bestämt dig Iör så du inte Iörvirrar dig när det är dags. 4.
Använd någon Iorm av drog eller lugnande medel Iör att slappna av. 5.
Använd en spegel så du ser vad du gör. Ta ett djupt andetag så du hinner låsa skärpet på sin plats. 6.
Andas lugnt och sakta tills synen börjar mörkna. 7.
EIter att du svimmat avlider du Irån att hjärnan dör Irån syrebrist. 8.
Strypning när du somnar
Upp
En mer tillIörlitlig variant på hängning är att använda sig av alkohol plus att rigga snaran på ett sådant sätt
som gör att när du blir medvetslös eller somnar så stryps luIttillIörseln och du märker inte av kampen din
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
61 av 115 2011-02-20 00:33
hjärna Iör när den sakta dör. FörIarandet är som Iöljer: Du sitter ner på en stol eller pall med hängsnaran
Iastgjord i taket och snörjd runt din hals; den måste vara spänd; inget slak. Du dricker dig Iull på alkohol och
märker inte av när du sakta somnar in och slutet blir odramtatiskt.
Somna in i badkaret
Upp
Detta är en annan variation på redan nämnda metoder. Du använder något slags bedövningsmedel, alkohol,
sömnpiller, narkotika, som du konsumerar innan eller i ett Iullt badkar. Avsikten är att bli medvetslös och
låta tyndkraIten sköta resten. Inte en dödssäker metod eItersom den mänskliga kroppens överlevnadskraIt är
väldigt stark, så chansen är stor att du bara vaknar upp när huvudet åker under vattnet.
Se också upp med översvämmning eItersom det är ett garanterat säkert sätt att locka till sig nyIikna grannar,
brandkåren och Iastighetsskötare.
Tejpa över munnen
Upp
Det Iinns rapporter om Iolk som tagit sina liv med att helt enkelt tejpa över sina andningsorgan. OItast
handlar det om att personen använder en tjock och stark tejp som han/hon Iäster runt huvudet och näsan och
munnen så att luIttillIörseln kraItigt reduceras. OItast sker detta i badkaret i ens hem eller hotellrum p.g.a. att
reIlexrörelser är begränsade och dessutom Iungerar badkaret ljudisolerande.
Kvävning sker långsamt eIter att personen svimmat av. En person kan bara hålla andan i max Iyra minuter
utan syre, däreIter uppstår irreparabel hjärnskada. EItersom det är svårt att täppa igenom mun ich näsa till
100° så kan hela processen ta olika lång tid. Inom 30 minuter ska däremot personet ha avlidit.
Kvävas på sina egna spyor
Upp
Många människor dör varje år i Sverige när de andas in sina egna uppkastningar under medvetlöshet. OItast
sker det när hjärnans Iunktioner är på något sätt bedövade och inte kan varna eller väcka personen, t.ex. om
man är berusad på alkohol eller heroin, eller under ett epileptiskt anIall och liknande tillstånd.
Kräkmedel används vid behandling av IörgiItningar i vissa Iall, t.ex. vid Iörtäring av icke Irätande ämnen när
patienten är vid medvetande. Kräksirap är ett kraItIullt kräkmedel som innehåller extrakt Irån kräkrot
(Psychotria ipekakuana) och som säljs på apotek. Internationellt är sirapen känd som Ipecac Svrup.
Du kan Iramkalla konstgjord kräkning själv. Planerar du samtidigt att göra det medan du är medvetslös bör
du ta ett starkt bedövande sömnmedel Iöre. Precis när du känner att du inte kan hålla dig vaken längre
sväljer du kräkmedlet. Du bör även ha tillräckligt med mat i magsäcken innan du börjar.
Ipecac används även av individer med bulimia nervosa som ett sätt att reducera sin vikt genom inducerad
uppkastning. Upprepat missbruk tros vara skadligt Iör hjärtat och kan leda till döden.
Helium
Upp
Helium är en ädelgas med liknande eIIekter som Argon och kväve och ökande populär p.g.a. gasen är
lättillgänglig och laglig. Slå upp gula sidorna och titta under "F" Iör aIIärer som säljer Iestprodukter. Ring upp
dom och Iråga hur mycket det kostar att erhålla helium Iör syIte att Iylla ballonger. Många aIIärer kommer
inte att ha det, men rekommenderar gärna någon annan aIIär. Ringa är bättre än ett personligt besök om du
är nervös eItersom det är lättare att ge ett bra intryck över teleIon.
När du hittar en aIIär, kommer dom Iråga hur mycket gas du behöver, ta den största dom har, vilket kommer
kosta ca 300-400 kr. plus en handpenning Iör behållaren. Behållaren är tung (2-3 bilbatterier) och om du är
handikappad se till att du har med någon som kan bära den.
Helium är ideal Iör självmord då den är smärtIri, IridIull, oupptäckbar, snabb, du behöver ingen hjälp, och du
behöver inte importera något eller lägga ut alltIör mycket pengar.
Död mans handtag
Upp
Ett död mans handtag är när du släpper handtaget p.g.a. att du Iörlorar medvetandet stängs gasen av. En
säkerhetsIunktion som gastillverkare inIört Iör att stoppa självmord, och att gasen inte släpps ut, när det inte
Iinns någon som sköter behållaren. Men med ett plastband kan man sätta Iunktionen ur bruk.
Man placerar ett gummiband som drar munstycket uppåt och släpper ut gas, det betyder att du kan hålla
munstycket i en position som släpper ut gas, in i masken så du Iörlorar medvetandet, och när du svimmar,
släpper din hand munstycket och plastbandet öppnar upp den ännu mer, och ökar gasIlödet och ser till att du
inte Iår något syre.
Det Iinns en rad olika bakventiler Iör gastankar. Vissa heliumtankar kommer levererade med s.k. partv kits
även om dem Ilesta har någon Iorm av bakventil. Det borde ändå gå att använda tankarna ändå Iör dina
ändamål, men det kan uppstå problem varIör det är bra att känna till att det Iinns olika ventiler och speciella
regulatorer Iör olika ändamål. Det kan vara en bra ide att kosta på sig en rejäl ventil. På nätet Iinns Ilera
auktionsplatser och Iörsäljningsplatser Iör detta, t.ex. kan en eBay-sökning hitta vad du söker.
Gasmask
Upp
Du kan tillverka din egen gasmask ganska enkelt. Den kan tillverkas av t.ex ett sportskydd Iör pungen, med
vissa ändringar, eller en bägare av något slag med de rätta proportionerna, Iör att Iästa runt huvudet med
tejp.
InIörskaIIa en plasttub i din lokala bilreservaIIär eller apotek. Det är bättre med en lång än med en kort Iör
att gasen du använder troligen är kall och det ger den chansen att värmas upp några grader, ca 3 meter. Köp
en livsmedelprodukt som passar över din mun och är luIttät. Skär upp Iörpackningen och placera över
munnen och näsan med några plastband som håller den på plats.
Ta tuben och Iäst vid öppningen av masken, och Iäst tuben i den andra ändan på gasbehållaren. Munstycket
är underligt på ballongbehållare, en kolv måste tryckas bakåt Iör att Iå ut gasen, som automatiskt stänger av
gasen när man släpper den. Du måste mixtra så gasen Iår ett konstant utIlöde, med Iler plastband. Se Död
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
62 av 115 2011-02-20 00:33
Mans Handtag.
När du har masken på plats och gasen Ilödar, (Det är rekommenderat att du sätter på gasen Iörst, sen
masken, eItersom den Iörsta strömmen av gas kan vara lite kraItig och kännas obehaglig). Allt du behöver
göra är att andas normalt, när du andas in gasen ren, kommer du märka att den är...
kall, men inte Iör obekväm (en längre tub kan hjälpa).
huvudsakligen doItlös, även om den luktar annorlunda Irån luIten i rummet.
gör att din röst ändrar ton till pipig, Iörsök att sjunga medan du dör!
EIter 3 långsamma andetag märker du en liten ökning i ditt hjärtslag, som eIter en stund avtar. EIter 30
sekunder börjar du känna ett tryck i huvudet, eller en konstig känsla inut huvudet, det är blodvesslor som
expanderar Iör att öka blodIlödet och Iörsöka hålla syrenivån uppe.
EIter ett par sekunder till, känner du att du börja svarta och din syn Iörsämras, vilket är helt Iörenligt med de
symptom som Iinns Irån låg syrehalt.
SammanIattningsvis är mask-metoden tillsammans med helium relativt smärtIri, även om du känner av när
det svartnar Iör ögonen, och det kan ge panik. Det gäller att man är Iast besluten att genomIöra självmordet,
utan att bli rädd och avlägsna masken.
SidoeIIekterna blir inte långvariga om du beslutar att upphöra med självmordet när det börjar svartna Iör
ögonen. Testpiloter som går igenom G-kraIt, Iör att blodet lämnar huvudet i Ilygplan eller centriIugtester,
lider inte av det, så länge syret kommer tillbaks relativt snabbt.
Fördelar är att det kan utIöras i hemmet, smärtIritt, bekvämt, och i din egen takt. Lyssna på ditt
Iavoritalbum, drick din Iavoritdryck, etc, etc. Nackdelar är att om du hoppar Irån en hög byggnad, behöver
du bara ta det beslutet en gång. När dina Iötter lämnat marken, är du död. Med gasmetoder, har du ca en
minut på dig att sitta där och Iörsöka övertyga dig själv att du egentligen vill leva, och det kan vara svårt att
Iå tyst på dom demonerna.
Tekniska detaljer: Se upp med omdevetna reIlexer som att ta av dig masken, medan du är på väg att svimma.
För en del passar inte den här metoden, och om du misslyckas kan den ge hjärnskador, eller bara en till
anledning att ta ditt liv, och Iörsöka igen?
Vid syrenivåer på 4-6° inträIIar koma inom 40 sekunder, Iöljd av konvulsioner, andningsstillestånd och
dödsIall. Behållare Iinns i storlekarna av 7, 13, 23 m2. Du kan behöva en tryckreglerare Iör att kontrollera
hur mycket gas som Ilöder in i tältet.
Helium i en bil
Upp
En variant på helium är att använda ett Ilertal heliumbehållare inuti en Iörseglad bil vilket är omdebatterad
teori om den verkligen Iungerar. Man kan inhandla behållare Irån olika källor och på det sättet eliminera
chansen att hindras av deIekta behållare, men metoden är osäker. Metoden går ut på att byta ut syret med
helium och snabbt och smärtIritt Iörklaras hjärndöd.
Du skulle behöva en stor mängd heliumIlaskor och skulle teoretiskt kunna blåsa upp stora svarta plastsäckar
med kanske en pump som drivs med cigarettändaren inuti bilen Iör att reducera mängden luIt i kupen. På så
sätt behöver du släppa ut mindre helium. Men mycket talar emot denna oprövade dödshjälp, mest Iör att
helium inte är Iarlig som gas (den används på barnkalas), den är bara riskabel Iör hälsan när den injiceras i en
begränsad yta som en plastpåse över huvudet tätad vid nacken, då den driver ut syret, och eItersom hjärnan
inte kan leva utan syre, dör du.
Populär teknik med helium & plastpåse
Upp
Den nya trenden Iör dem som vill begå självmord är inhalerad helium tillsammans med en tillslutande
plastpåse, också kallat 'exit bag'. Minst 19 personer i Kanada har använt metoden sedan 1999 oIIiciellt. Den
riktiga siIIran antas vara mycket högre.
Heliummetoden innebär att du byter ut syret din hjärna behöver Iör att överleva med en annan gas vilket
leder till kvävning och slutligen hjärndöd. Det är en väldigt enkel, elegant, smärtIri och säker metod utan att
behöva blanda in läkare eller droger. Metoden innebär att personen placerar en plastpåse över huvudet och
där helium äntrar påsen genom en plastslang.
Gaser som kväve och helium används Iör att byta ut syret så att man dör av syrebrist, men det sker inte som
med drunkning då man är medveten om att man inte Iår luIt, utan med koncentrerade gaser inom ett
avgränsat utrymme så svimmar man och kvävning sker utan kamp.
Först en varning: Om personen avbryts under självmordsIörsöket med denna teknik och överlever så är
hjärnskada och Iörlamning mycket sannolika, vilket inte är Iallet med ett misslyckat Iörsök av t.ex.
överdosering på sömnmedel.
Några saker att tänka på:
Helium går inte att spåra vid en obduktion, vilket är viktigt Iör personer som assisterar i ett självmord
att undvika åtal. Det betyder också att dödsorsaken oItast kommer att tillskrivas den underliggande
sjukdomen.
Öva några gånger innan du genomIör akten på allvar Iör att höja oddsen.
Helium är inte Iarlig om den Irigörs öppet i ett rum med bra ventilation, så inga Iamiljmedelmmar eller
vänner kommer att skadas.
Svälj lugnande läkemedel eller sömnmedel (receptIria eller receptbelagda) innan Iör att Iörebygga
kramper, spasmer och rädsla.
Plastpåsen bör vara genomskinlig Iör att undvika rädsla och/eller Iamiljmedlemmar kan se patienten.
Om gasbehållaren är vinglig säkra den till stolen med ett rep eller liknande innan du sätter igång.
Plastpåsar i rätt storlek kan Iinns på byggmarknader, stormarknader och specialistaIIärer.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
63 av 115 2011-02-20 00:33
Andra ädelgaser som neon, argon och kväve Iungerar på samma sätt, men helium är lättast att
inIörskaIIa.
Använd en bekväm plats som en Iåtölj med ett Iungerande halvt tillbakalutande ryggstöd (gasen kan
sipprar ut om du ligger ner helt raklång).
Töm urinblåsan och tarmen Iöre du börjar Iör att Iörhindra eventuell tömning eIter döden inträIIar.
Remmen runt halsen behöver inte vara hårt Iastspänt så det blir obevämt eller lämnar ett märke, bara
så mycket att gasen inte Iörsvinner ut.
Kolla eIter möjliga hål eller revor i plastpåsen innan du börjar.
Om du är orolig att suga in plastpåsen i munnen, sätt på dig en keps eller mask av något slag som
hindrar att munnen kommer i kontakt med påsen.
Rekommendationer:
Köp/hyr två tankar Iör 50 partyballonger. Ju större desto bättre. 1.
Tankar Iinns att hyra Irån leksaksaIIärer eller partybutiker. Fråga inte eIter "helium" utan eIter
utrustning Iör "party/Iestballonger". Du kan även hitta bra webbutiker genom att söka på internet.
2.
Väg båda tankarna på en digital badrumsvåg (komprimerad helium har en mätbar vikt). De bör väga
lika mycket. En Iull tank på ca 400 liter bör väga ungeIär 5.4 kg. Den precisa vikten är inte lika viktig
som jämIörelsen mellan de både identiska tankarna.
3.
Markera vikten på varje tank på utsidan. 4.
Väg periodiskt tankarna och notera Iörändringar i vikt. 5.
Kort Iöre självmordsIörsöket, väg dem igen Iör att veriIiera att vikten inte har Iörändrats märkbart. 6.
Förvara tankarna på en sval torr plats utan direkt solljus. 7.
Om något verkar skumt med en av tankarna köp/hyr en annan. 8.
Passande dödshjälpsgaser som kväve och helium Iinns också som engångsIlaskor, som alltså inte kan Iyllas
på igen då de tar slut.
Beställ helium-påsen
Upp
En plats att köpa de Iöremål som behövs Iör helium och plastpåsen-metoden (utom gastankarna) är Irån
post-adresserna nedanIör (inga beställningar via teleIon eller internet).
Enligt Ilera källor är de pålitliga och relativt snabba. Priset är ca 475 kronor, även Iör internationella
beställningar. Betala med kontanter, postanvisning eller check. Påsen är designad Iör två gastankar.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
64 av 115 2011-02-20 00:33
GLADD Group eller NuLife Products
3755 Avocado Blvd #166 6905 Cochise Drive
LA MESA CA 91941 MISSOULA MT 59804
USA USA
Djur
Upp
Djur kan vara ett exotiskt alternativ. Många tänker nog inte på hur många giItarter det Iinns tillgång till i
världen. Dessutom Iinns djurparker. Men det sista är nog ändå mer av en Iantasimetod eItersom det kräver
en så noga planering och timing. Dessutom riskerar du att skada djuren eItersom det troligen kommer att
ordnas med någon slags räddningsaktion när de ser dig attackeras, och om man gillar djur så antar jag att man
väljer en annan metod.
Bli uppäten levande
Upp
Här gäller det att besöka zoon, djurparker, viltreservat eller åka till platser som geograIiskt har Iarliga
människoätande djur i sin natur. Ett Irågetecken är att Iå timingen att stämma, dvs, du måste se till att hoppa
in i deras burar, eller klättra över deras murar när de är hungriga, och inte ha oturen att göra det när de blivit
matade. Då är det mer troligt att de bara kommer leka med dig. Dessutom vill du inte skada djuren, vilket
kommer hända om djurskötare ser dig bli attackerad, eItersom de vet ju inte att du vill dö. Så ta ditt språng
på kvällen vid stängningstid eller ännu bättre: Gör ett nattbesök.
Lämpliga djur är gorillor, tigrar, lejon, hajar, alla stora rovdjur.
Ormbett
Upp
DödsIall Irån ormbett är inte en vanlig självmordsmetod, men som med elektricitet, Iinns det många myter i
cirkulation. Vilka ormar ska man använda? Skallerormen porträtteras oIta som dödlig, men i verkligheten är
den inte värd din tid. Den mest giItiga skallerormen - Östlig Diamantskallerorm - är ca 1/20 giItig som en
kobra och chansen att dö är liten, även om du blir biten av Ilera stycken samtidigt.
Vad händer när du blir biten? Glöm allt du sett i Iilmer. Det Iinns ingen orm i världen som dödar dig på några
sekunder, det är Iaktiskt sällsynt Iör dödsIall att inträIIa under tre timmar. De exakta detaljerna av vad som
händer när blir biten beror på vad Iör slags orm det är. EItersom en svensk huggorm inte på långa vägar är
lika dödlig som de mer exotiska arterna, har du störst chans på ett zoo eller någon person med en hobby Iör
ormar som importerat en av de Iå riktigt dödliga arterna.
Symptom inneIattar huvudvärk, illamående, uppkastning, Iörvirring och Iörlorat medvetande. DödsIall Irån
ormbett kan inträIIa hastigt (en halvtimme), men vanligtvis tar det mer än 3-4 timmar. En snabb död är
huvudsakligen associerad med vissa arter, t.ex brunormen, och sker pga hjärtIel. Annars inträIIar död genom
respirationsIörlamning.
Det Iinns eIIektiva serum tillgängliga Iör alla ormar och om den administreras i tid reducerar den dödligheten
till mindre än 1°. Första hjälpen är också eIIektiv i att reducera mortalitet. Det inneIattar hålla oIIret
inaktivt, immobilisera den bitna lemmen och tillämpa ett tryckIörband runt såret.
Det är därIör rätt tydligt att du kan öka dina chanser av att dö om du vänder på dessa råd, t.ex: massera den
bitna lemmen och springa omkring. GiItet transporteras genom lymIa-systemet och inte av blodet, så att öka
ditt blodIlöde kommer inte att i sig självt att påskynda döden. Kom också ihåg att en uppretad och ilsken orm
injicerar mycket mer giIt än normalt, och bits Iler gånger än en. DärIör är risken att dö alltid större Irån
rasande ormar.
Arter
Upp
En livsIarlig och giItig orm har en kombination av tre attribut:
Ett mycket starkt giIt.
En aggressiv natur, och
möjligheten att injicera stora mängder av giIt.
För att en orm ska vara Iarlig Iör människor måste den också vara vanlig i stor-beIolkade områden. Nästan
alla riktigt dödliga ormar i världen Iinns i Australien. Här presenteras Iyra av dem, som är ansvariga Iör
nästan alla dödsIall Irån ormbett i landet.
Inlandstaipan (Oxyuranus microlepidotus) eller Västlig taipan (Oxyuranus scutellatus). Allmänt
ansedd som den Iarligaste ormen i världen. Utan behandling (motgiIt) är ett ordentligt bett Irån en
taipan nästan alltid dödligt.
Tigerorm (Notechis scutatus). Aggressiv orm som har en obehandlad dödlighet på 45°.
Dödsorm (Acanthopis antarcticus). Kort, Iet, sällsynt orm som är svår att hitta med samma dödlighet
som Tigerormen.
Brunorm (Pseudonaja textilis). Ligger bakom ca hälIten av alla dödsIall, mest Iör att den återIinns i
beIolkade områden. Attackerar direkt om den känner sig hotad. Chansen att dö Irån ett bett är ändå
relativt liten eItersom den injierar en så liten mängd. Men ändå dödar den snabbare än av alla andra
giItiga ormar.
Spindelbett
Upp
Det Iinns många giItiga spindlar i världen, men bara några Iå är Iarliga Iör människan eItersom de Ilesta
spindlar klarar inte av att penetrera människohud eller är bara inriktade på att Iånga och döda insekter. De
som är Iarliga Iör oss är Irämst dessa Iyra av vilket du kan läsa om mer detaljerat nedanIör: Svarta änkan,
Brunspindel, Sydney Iunnel-web spider och brasilianska mindre markIågelspindlar.
De ogiItiga spindelbetten kan ju självklart också vara Iarliga pga inIektionsrisken vilket kan leda till, om såret
Iår gå obehandlat, blodIörgiItning och döden. Men en krångligare exitmetod Iår man leta eIter och har du en
Iobi Iör spindlar generellt är det ett ännu otrevligare hej då till omvärlden.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
65 av 115 2011-02-20 00:33
Fyra farligaste
Upp
Svarta änkan (Black widow; Latrodectus mactans) och andra änka-spindlar av klassen Latrodectus är den
vanligaste bitorsaken pga dess utbredning i tropikerna och södra USA, men även i andra varmare klimat. När
det gäller dödsIall är det sällsynt, även om barn och äldre löper större risk att dö. Medan hanen är oIarlig och
mycket mindre anses honans giIt mer är 15 ggr starkare än det av en skallerorm. Symptom är illamående,
lokaliserad smärta, svullnad, rodnad och muskelkramp och andnöd och botas med serum.
Enligt rapporter har den svarta änkan, även kallad en av världens giItigaste spindlar, dykt upp på allt Iler
ställen i Sverige och är på väg att etablera sig i landet. OItast kommer den till Sverige via bil- eller
reservdelsimporter. Detta ökar deIinitivt dina chanser Iör att Iånga en eller Ilera och låta dem bita dig i snabb
Iöljd. Svarta änkan gillar dunkla, varmare utrymmen där den i lugn och ro kan spinna sitt kraItiga och
klibbiga nät. I Sverige hittas den oIta i garage eller på utedass.
Brunspindel (Brown Recluse spider; Laxosceles reclusa och Laxosceles laeta) är Iarlig pga de
vävnadsskador som kan uppstå vid de otroligt smärtsamma betten. NervgiItet dödar cellerna, nekros, runt
såret och Iramkallar allvarliga systematiska symptom och Iår man inte läkarhjälp löper man risken att
drabbas av allvarliga skador när giItet "äter" bort kött och hud. Symptom är Ieber, huvudvärk, Irossa, och i
ovanliga Iall kan det orsaka kräkningar och njurskador.
Sydney funnel-web spider (Atrax robustus) anses som en av de allra Iarligaste i världen, även om de är
restrikterade till enbart områden runt Sydney, Australien. Hanarna är dem med mest giIt och som kan orsaka
dödsIall. Symptom eIter ett bett inkluderar lokal smärta, illamående, Iörlamning i munnen, magsmärta,
svettning och avsöndring av saliv. Ett serum Iinns och inga dödsIall har nortets sen dess introduktion.
Brasilianska mindre markfagelspindlar (Brazilian wandering spiders; Phoneutria fera) Dessa spindlar i
tarantel-storleken hittas ibland i bananklasar importerade Irån Brasilien. Underligt nog är många av dess bett
torrbett, men om giIt sprutas in kan resultatet bli väldigt allvarliga Iör oIIret. Extremt snabba och Iarliga.
Maneter
Upp
Maneter (även känd som sjögeting) är Irisimmande ryggradslösa nässeldjur som nästan uteslutande består av
vatten, de återstående procenten, deras kropp, är en geleliknande hinna. Vissa arter är bland dem giItigaste
djuren på jorden.
De Ilesta arter kan brännas mycket smärtsamt och ett Iåtal kan utmynna i amputationer av lemmar eller
t.o.m. döden. I svenska vatten Iinns röd brànnmanet och mer sällan kompassmanet som båda bränns
obehagligt med sina tentakler men oItast med enbart lokala symptom. Om du är allergisk eller har en hög
känslighet kan ett sting resultera i dödsIall. Folk kan även drunkna om de går in i chock.
De allra Iarligaste är boxmaneten Chironex fleckeri och Carukia barnesi som tillsammans dödat Iler
människor än något annat vattendjur. Sedan 1854 har 5,567 dödsIall noterats. De hittas i Australien,
Filippinerna, Hawaii, Vietnam, och många andra tropiska klimat.
Du kanske kan komma undan med att importera dessa maneter om du är en samlare och har ett lämpligt
akvarium plus en väldigt god ekonomi. Annars är det inte lönt.
Parasiter
Upp
Parasiter är organismer som lever av att ta sin näring iIrån sitt värddjur. Man skiljer på två Iormer av
parasiter, nämligen:
utvärtesparasiter, ektoparasit, exempelvis löss och loppor, och Iästingar.
invärtesparasiter, endoparasit, exempelvis binnikemask.
Sjukdomar som sprids genom parasiter är ansvariga Iör en stor del av den höga mänskliga morbiditet och
mortalitet i u-världen. Några exempel är malaria, sömnsjuka, schistosomias, och eleIantsjuka.
Vissa av dessa är Iarligare än andra med konsekvenser som Iörlamning, blindhet, tarmproblem, inIektioner,
hjärnskador, och Ieber. Däremot är det svårt att smittas av dessa exotiska sjukdomar om du aldrig lämnar
Sverige. Du hittar en lista på parasiter som angriper människan här .
Giftgrodor
Upp
PilgiItsgrodor eller giItgrodor är det svenska namnet på den grupp groddjur som tillhör Iamiljen
Dendrobatidae och Iinns naturligt i Centralamerika och Sydamerika.
Några av artens skinnsekret innehåller ett extremt Iarligt nervgiIt, batrachotoxin, av vilket det räcker med 40
mikrogram Iör att dosen ska vara dödlig. Den gyllene kokoigiItgrodan (phvllobates terribilis) är så giItig att
det kan räcka med att nudda grodans rygg med tungspetsen Iör att överIöra en dödlig dos giIt.
PilgiItgrodor karakteriseras vanligen av deras skarpt Iärgade skinn och blygsamma storlek, som de använder
Iör att varna rovdjur och Iåglar att de är giItiga.
Du kan importera giItgrodor Iör ett akvarium, men se upp så deras giIt inte Iörsvagas p.g.a. Iel diet, vilket
oIta händer med giItgrodor i Iångenskap.
Vissa sydamerikanska indianstammar i västra Colombia doppar spetsen på sina blåsrörspilar i giItet som kan
hittas på tre grodarter. Det är Irån detta Iamiljen har Iått sitt namn trots att ingen av alla de övriga
medlemmarna i Iamiljen pilgiItsgrodor används på samma sätt, de Ilesta är inte ens giItiga.
När ett vilt djur skjuts med en IörgiItad pil dör det inom några minuter. GiItpilar med batrachotoxin är
tillräckligt potenta Iör att döda apor och Iåglar mycket snabbt eItersom giItet paralyserar nervsystemet
nästan omedelbart.
LD50 hos råttor är 1-2 µg/kg så Iör en vuxen människa på 68 kg ligger LD50 på ca 100 mg, vilket
motsvarande vikten av två saltkorn. Alltså ett av de giItigaste ämnen på jorden, t.ex. 15 ggr mer potent än
curare.
GiItet påverkar det centrala nervsystemet genom att påverka kopllingen mellan nerver och muskler, speciellt
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
66 av 115 2011-02-20 00:33
hjärtmuskeln som upplever arytmi, muskelkramp och extra hjärtslag vilket oundvikligen leder till hjärtstopp.
Det Iinns indag inget botemedel tillgängligt.
Tusenfotingar/Mångfotingar
Upp
Vissa insektsarter av tusenIotingar, mångIotingar, skalbaggar, malar och Ijärilar utsöndrar vätecyanid som en
Iörsvarsmekanism.
Varje tusenIoting av den giItiga sorten innehåller 0,2 mg vätecyanid. Det betyder att 1 stycken insekt har
tillräckligt med giIt Iör att döda en mus medan 300 stycken kan döda en människa. Frågan är bara hur man
extraherar giItet och Iår det in i kroppen, eItersom det har en hemskt illaluktande odör.
Arter som utvecklat denna trevliga överlevnadsmekanism är bl.a.:
PillertusenIotingen (apheloria virginiensis)
BanddubbelIotad tusenIoting (polydesmida polydesmidae)
AIrikansk lövskalbagge (diamphidia simplex)
Skorpioner
Upp
Det Iinns ungeIär 1500 olika arter av skorpioner som Iörekommer överallt utom på Nya Zeeland och
Antarktis. De Iöredrar att leva i områden där temperaturen ligger mellan 20ºC och 37ºC, men överlever i
temperaturintervallet 1445ºC.
Alla arterna har två körtlar som producerar giIt, vilket mynnar i en giIttagg längst ut på svansen. Körteln
producerar en mängd olika sammansatta giIter, bl.a. neurotoxin, men också signalsubstanser såsom histamin
och serotonin. Cirka 50 arter har ett giIt som är Iarligt Iör människor, och hos ungeIär 25 arter är giItet så
rikligt och/eller kraItigt att det t.o.m kan vara dödande.
En av dessa är Dödsskorpionen (Leiurus quinquestriatus) som anses en av de mest giItigaste arterna p.g.a.
sin kraItIulla cocktail av nervgiIter som har ett väldigt lågt LD50.
En bett Irån arten är smärtsamt, men behöver inte vara dödligt om du är Iör övrigt Irisk. Däremot är barn och
äldre betydligt mer sårbara. GiItet dödar genom att kroppen överreagerar, en överkänslighet mot
äggviteämnen som leder till lungödem.
Arten är dessutom extremt aggressiv, men Iinns att köpa i den exotiska djurhandeln.
Blåsfiskar
Upp
BlåsIiskar (mellan 2,5 cm till ca 90 cm långa) är kända Iör sin Iörmåga att vid Iara blåsa upp sig med vatten
eller luIt, Iormen på Iisken ändras då till mer klotIormad. Mer intressant är att de dessutom innehåller toxinet
tetradotoxin vilket är mycket giItigt Iör människor.
I Japan är blåsIisk, Iugu, en delikatess som dock bara Iår beredas proIessionellt av speciellt utbildade och
examinerade kockar. Det mesta av giItet är koncentrerat till skinn och inre organ, IramIörallt levern, som
enligt lag inte Iår säljas överhuvudtaget och som på restauranger hanteras som riskavIall.
Ämnet tetrodotoxin i blåsIiskar beräknas vara 100 gånger giItigare än cyankalium (cyanid) och kan orsaka
dödsIall inom en och halv timme eIter konsumtion.
Tecken på IörgiItning är symptom som Iörlamning i ben och armar och svårighet att andas. Under 2007 avled
tre och 44 personer skadades eIter att ha tillrett Iisk de Iångat på egen hand.
TIPS: Ak till Japan och gå till en restaurang som serverar blåsIisk utan korrekt licens. Chansen är då stor att
du avlider genom att ditt respirationssystem kollapsar, speciellt om du inte hinner Iram till ett sjukhus.
Vassa blad
Upp
Här samlas alla exitmetoder som har att göra med vassa blad, knivar, och svärd, och som man kan gissa
betyder och innehåller dessa metoder rätt så ordentligt med våld och blod. Det betyder att gillar du inte
synen av ditt eget blod, läs vidare under någon annan rubrik. För er andra så kan nämnas att Iavoritmetod
här självklart är Iörblödning eIter att ha skurit sina handleder. Klassikern. De andra är mer "utländska" i sitt
urpsrung och utövning.
Förblödning
Upp
BlodIörlust är en populär och vanlig självmordsmetod, men passar inte alla, speciellt de som inte tål synen av
blod. Vanligen skär man upp sina handleder och Iörblöder till döds.
Handleder
Upp
För avlivning av djur används Iörblödning Iör att garantera dödsIall eIter elektrisk chock eller annan
medvetslöshet, och eItersom människan är ett djur, gäller till 99° samma sak. Ett varningens ord är att oro
är associerad med låg blodvolym.
Böj dina handleder mot dig, hitta vecket och skär ett sår diagonalt, så djupt du kan åstadkomma; Iörsök med
rakblad. Att ligga i ett varmt bad kommer att öka blodIlödet till området och göra blodvesslorna närmare
huden, vilket gör de lättare att skära av. Kom ihåg att rakblad blir rätt svåra att hålla när de täcks med blod,
så en kniv med ett bra skaIt är att Iöredra.
Det bästa sättet att utIöra detta på är:
SkaIIa en stor skål, Iull av isvatten. (mycket is) 1.
Placera din arm i den Iör en timme. (gör ont i början, domnar sen av) 2.
Ta ett rakblad eller vass kniv. 3.
Skär längs handleden där den möter handen. 4.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
67 av 115 2011-02-20 00:33
Skär sen 45 grader ner rakt över handleden. 5.
Sen ner i mitten av din arm tills det börjar göra ont. 6.
Nyckeln till att skära sönder dina handleder är att göra djupa och långa sår; inte över dina handleder, utan
upp dina armar, skada dina artärer och gör ihopklumpning svårare. Det är också bättre att sitta i ett varmt
bad eller dusch, hettan gör att blodIlödet Iortsätter och lugnar ner dig, men det gör också att ditt hjärta
pumpar mera Iör att kyla av kroppen.
Lite alkohol i ditt system är inte heller Iel eItersom det Iörhindrar blodklumpning, kan stoppa ångestattacker
och även begränsa smärtan. Höj dina ben när du sitter i badet, det gör att blodet Irån de lägre regionerna
kommer tillbaks till kroppens center, där det kan pumpas ut Iortare, och hindra yrsel eIter ett tag.
Resultatet av en lyckad handleds-skärning är: Du blir kall och känner dig Irusen över kroppen; du känner dig
ostadig eIter att ha Iörlorat mycket blod; och du känner dig trött. Du kan känna yrsel och kommer att börja
bli sömnig. Du känner ditt hjärtslag genom hela kroppen, och en underlig känsla av pulsering i dina armar
och ben, allt eItersom timmar passerar och ditt blodtryck Ialler.
Genomsnittlig tid det tar att dö av en handleds-skärning beror på din vikt, längd, och hur djup och stora såren
är. Kom ihåg: Skär uppåt mot armen Iör att öppna dina vener. Medelsnittstid är minst 2-4 timmar. Kanske
längre, om du väger mer och har en stor kroppsmassa. Sätt på en CD, tänd ett ljus, drick alkohol och ta några
sömntabletter. Sitt i ett varmt bad och låt allt bara Iörsvinna bort...
Viktiga artärer är i armen, skär Irån armbågen ner till handleden, längs artären, i benen Iinns stora artärer och
Iaktiskt penisen, om du är modig nog, och vågar. Många som skär sig i handlederna slutar när dom ser blodet
spruta ut i takt med pulsen, medan de i verkligen bara nått vener istället Iör artären. Kroppen skyddar sig
också mot blodIörlust genom att stänga av blodIlödet eIter ett tag och centralisera blodet till kroppens mitt
och hjärnan.
Det är rätt svårt att skära sönder handlederna och träIIa en artär, många når en ven och ser blodet och tror
de träIIat en artär och det är klart. Fel, artären Iinns bakom venen, vilket också pulserar, men inte lika
mycket, så du måste Iortsätta skära även när blodet sprutar ut.
Artären måste också kunna stå emot högt tryck, så den är rätt tuII och seg. Och när du når den är du troligen
rätt så svag. Pga av kroppens naturliga skydd mot blodIörlust, misslyckas många självmord, som egentligen
är ett rop på hjälp. Många Iår panik eIter ha skurit sig, och ringer oIta själva eIter en ambulans och Iörsöker
starta sitt liv igen. De ser världen Irån en annan synvinkel eIter sitt självmord, och brukar använda det som
en startpunkt i deras nya liv.
Ett tips kan vara att använda samma utrustning som snvänds när du donerar blod till en blodbank, dvs, en nål
i ett blodkärl och en bit plasttub. Det låter som att det skulle kunna avlägsna Ilera av nackdelarna med den
vanliga handleds-metoden.
Stora artärer/vener
Upp
Om du vill blöda ihjäl Iinns det två vägar att Iölja. Inuti varje lår Iinns det artärer som är ca 2,5 cm tjocka, en
blodIörlust Irån dem kommer att leda till döden inom några minuter. Om du vågar så räcker det med ett hugg
och ett sprut av blod du inte kommer att tro, och ingen chans att stoppa det. Snabbt.
Armhålorna eller höItbensartärerna är andra mål. SkaIIa en ihålig tub med en skäreggsyta. Du kan trycka in
den och blöda rejält. HöItbensartärerna är svåra att nå, om du inte har ett hagelgevär och kulor att tillgå. En
anatomibok kan hjälpa dig.
Artärerna runt de blodIörseende venerna på insidan av armbågarna är andra möjliga mål. Ta ett par drinkar
(mot illamående och synen av blod), bind ett gummiband hårt runt din övre arm, ta ett rakblad och skär ett
litet sår på 1 cm. Blodet töms Iort. Det kan vara svårt att träIIa artären, så undvik om du inte är säker.
Att skära halsen av dig själv är svårt och obehagligt plus det Iaktum att halspulsådern skyddas av din
luItstrupe. För att skära sönder halspulsådern krävs ett sånt stort jack att du nästan måste halshugga dig själv
Iör att lyckas.
Du kan läsa mer om detta ämne här:
Var hittar man vassa blad?
Upp
Vad kan man använda Iör att skapa en livshotande Iörblödning? Här är några tips.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
68 av 115 2011-02-20 00:33
Rakblad
Kökskniv
Morakniv
Sprucket eller krossat glas
Hushållsapparater med vassa och löstagbara blad
Vektyg som tångar, skruvmejslar, sågar och sylar
Kartongskärare
Nycklar
Pennkniv
Var kan man få tag på klassiska rakblad?
Upp
Om du vill Iå tag på det klassiska rakbladet att använda i ditt självmord, rekommenderas hudvårdsbutiker på
nätet eller auktionsajter som Tradera . Vad du ska Iråga/leta eIter är rakblad till en klassisk rakhvvel.
Att erhålla dessa bör inte skicka ut några varningssignaler såvida du inte kombinerar din beställning med
andra produkter som vassa knivar eller Iarliga kemikalier.
Venpunktion (tappa blod)
Upp
Venpunktion är ett Iinare ord Iör att tappa blod som alla någon gång varit med om, oItast av en
sjuksköterska.
Verktygen som används vid blodprover är en plasthubb, vakuumtub och en hypodermatisk (under huden)
nål. Vanligtvis tar 5 ml till 25 ml blod vid varje tillIälle men du kan tömma hur mycket du vill om du bara har
tillgång till verktygen. Sticket sker oItast Irån en ven under armbågen eItersom huvudvenen ligger nära
huden och området innehåller Iå nervtrådar.
Kan dessa verktyg användas Iör att blöda till döds? Ja det är Iullt möjligt. Tappa ett par liter och segla iväg...
Tänk på att samla upp allt blod genom att ligga i ett badkar t.ex. Om blodet hamnar överallt kan det läcka,
t.ex. till lägenheten nedanIör och larma polis och ambulans. Att dricka alkohol Iörhindrar att blodet levrar sig
Iör snabbt. Se till att du inte Iryser då blodet Ilyttas till mitten av kroppens vitala system vid köld.
Blodgivning
Upp
Blodgivning är en procedur när Irivilliga blodgivare donerar blod som sedan används i sjukvården. En
samhällstjänst som numera är helt nödvändig Iör att den moderna sjukvården ska Iungera. Svenska
blodgivare ger ungeIär 500 000 påsar blod årligen, där varje påse rymmer 4,5 dl.
Metoden går ut på att du helt enkelt tömmer dig själv på blod, men i ett mer organsierat sätt än att skära i
dina handleder, samtidigt som du agerar samhällssamarit. Du dör Irån blodbrist helt enkelt.
En hopplös metod då eIter ett par tiotal besök så kommer sjuksköterskan att notera dina många stick och
röda märken i armbågsvecket och Iråga vad som pågår.
Giljotin
Upp
Giljotin eller Iallbila är ett verktyg Iör avrättning genom halshuggning som introducerades i Frankrike 1792 i
samband med den Iranska revolutionen. En giljotin består av två vertikala skenor och en snedställd bila. Vid
avrättningen Irigörs bilan Irån sitt högsta läge och hugger igenom det Iastlåsta (med en bygel vid halsen)
oIIret.
Giljotinen ansågs länge vara ett modernt och mer humant avrättningsredskap eItersom det var snabbt och
lindrigt mot den avrättade och tillämpades på alla som dömts till döden. Tidigare hade olika
avrättningsmetoder använts Iör olika samhällsklasser. Man trodde på den tiden också att giljotinen innebar
en smärtIri och omedelbar död och var därIör mer humant. Numera anser en del experter att oIIret kan Iörbli
medveten Iör upp till 30 sekunder eIter halshuggningen.
En svårdömd metod. På ena handen snabb och eIIektiv som tusan. På den andra, en högst obehaglig och
"oIin", kanske ovärdig död med en hög motbjudande Iaktor som avskräcker 99.99° av alla som planerar att
lämna oss. Dessutom är det ytterst svårt att Iå tag i en Iungerande giljotin, om du inte är händig nog att bygga
en själv. Kanske kan bilden nedanIör vara till hjälp om du är intresserad i gör-det-själv metoden.
Ritning
Upp
En enkel ritning av en Iungerande giljotin.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
69 av 115 2011-02-20 00:33
Halshuggning
Upp
Halshuggning är en teknik som kan medIöra hastig medvetslöshet och är snabbt genomIörd. Däremot kan
hanteringen och tyglandet Iör att utIöra tekniken vara oroande. Data visar att elektrisk aktivitet i hjärnan
varar i 13-14 sekunder Iöljande halshuggning. Den kan vara estetiskt oroande Iör personal som utIör eller
bevittnar tekniken.
Antagligen kan ett mänskligt huvud se i 20 sekunder eIter halshuggning. Precis eIter svärdet, giljotinen,
bilolyckan eller vad det var som avlägsnar ett huvud Irån sin kropp känner du en lätt och illamående känsla.
Sen ser du stjärnor eller svarta Iläckar. Ljud som låter har en högre ton. Du känner dig kall runt käken och
tunga eItersom blodet lämnar ditt huvud. Försöker du prata, är allt som kommer ut blod eItersom din röstbox
och hals är borta. Sen kommer sakta krypande en känsla av mörker och is, och du dör.
Kan användas på tågrälsen ihop med en överdos av sömnmedel Iör en säker metod. EItersom en giljotin är
svår att Iå tag på idag, om du inte är händig och kan bygga en, är en tågräls det bästa sättet att lämna jorden
med metoden halshuggning.
Harakiri
Upp
Har du ett knivskarpt svärd hemma, kan du Iörsöka denna antika självmordsmetod, beprövad av japaneser i
sekel. Men numera Iörbjuden i sitt eget hemland, hur man nu upprätthåller ett sånt Iörbud? Du måste orka
och lyckas sticka rakt igenom din mage och buk med svärdet så det kommer ut på andra sidan Iöre du
svimmar av smärtan. Trendigt val.
Kniv i hjärtat
Upp
Denna artikel beskriver i detalj hur du går till väga Iör att avsluta ditt liv med att sticka en kniv eller vasst
Iöremål genom hjärtat. Du behöver en slipad vass jaktkniv utan någon slags eggad sida. Köp en ny eller Iå
den slipad hos en knivmästare. Du kan också behöva någon slags drog Iör att arbeta upp modet. Ordna alla
Iarväl i brevIorm och placera kniven precis där revbenen slutar mitt på bröstet med det vassa bladet riktat
uppåt.
Lägg dig sen på marken och låt kniven glida in i din kropp av din tyngd med en stark uppåtvinkel eller stå
upp och Iör kniven in på samma sätt med ett snabbt hugg. Detta är en tuII och svår metod som kräver en viss
psykologisk stabilitet och vilja Iör att lyckas. Är du rädd Iör blod eller tycker det är en onödigt drastisk
metod, välj en annan. Det är ingen skam att välja en självmordsmetod som passar just dig.
Motorsåg
Upp
För att ett självmord med en motorsåg ska bli lyckat krävs det att du har en ställning att placera den på. Det
Iinns sådana ställningar på marknaden som skapar ett minisågverk av din motorsåg. EItersom självmord är
ett spel där du kastar tärningen ensam kan du inte be en kompis att såga av dina lemmar p.g.a. lagar mot
assisterat självmord.
Det krävs en hel del mod Iör att använda en motorsåg i ditt självmord, Iör att inte nämna den blodiga röran
som kommer att bli dina kvarlevor. Ljudnivån är ett annat problem, och en avlägsen plats utomhus är nästan
ett måste.
Se till att stänga av, om möjligt, de säkerhetsdetaljer (kedjebromsar, spärr mot oIrivilligt gaspådrag och
anordning Iör uppIångning av kedjan om den skulle gå av) som automatiskt brukar vara igång när du köper
en ny motorsåg.
Det Iinns en rad olycksrisker som uppkommer till Iöljd av det man sågar i, t.ex. risken att ett träd Ialler åt
"Iel" håll. Kast är en risk som Iörtjänar att nämnas. Sågen kan kasta när några av kedjans skärlänkar plötsligt
Iastnar i det virke som håller på att sågas. Sker detta på överdelen av svärdspetsen kan hela sågen med
våldsam kraIt kastas uppåt/bakåt mot användaren. Det är även möjligt att Iå kast bara genom att oavsiktligt
beröra virke med svärdspetsen när kedjan är i rörelse.
OItast är dessa självmordskandidater psykiskt sjuka och siktar på att avlägsna huvudet och skär sig därIör i
halsen. Ibland blir skadorna så svåra, och Iramgångsrika, att polis och ambulans hittar kroppen i ett rum och
huvudet i ett annat.
Det går även att köpa väldigt kraItIulla elverktyg som t.ex. en kedjesåg som Iungerar lika bra.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
70 av 115 2011-02-20 00:33
Vapen
Upp
Vapen kan betyda allting möjligt när man tänker på det. Pistoler, knivar, tegelstenar, träpåkar. Under den här
rubriken hittar du mest inIormation om skjutvapen. När man talar om självmord med vapen brukar oItast
skjutvapen nämnas, och oItast högkalibriga gevär och pistoler riktade mot någon del av huvudet. T.ex skjöt
sig Kurt Cobain med ett gevär genom munnen.
Eldskjutvapen
Upp
Skott bör utIöras av en tränad person och använda ett vapen som passar situationen. Vapnet bör riktas så att
projektilen äntrar hjärnan, och orsakar direkt medvetlöshet, vilket sker omedelbart om kulan Iörstör en stor
del av hjärnan. Nackdelar är att det är estetiskt otrevligt och otilltalande.
Det bästa siktet är ögat, men det undviker dom Ilesta eItersom det är väldigt obehagligt. Men alla vinklar
som pekar mot hjärnan eller sidan av huvudet är bra och är troliga att inte studsa av. Kulan ska vara så
grovkalibrig som möjligt. Undvik skjutvapen som avIyras på andra sätt än centrerat.
Målet är din hjärnstam och inte din hjärna nödvändigtvis. VarIör? Jo, Iör att man kan överleva med en
Iörlorad del av hjärnbarken, som inträIIar t.ex när personer drabbas av stroke. Man man kan INTE överleva
en Iörlust av hjärnstammen som kontrollerar andningen, uppvakning och hjärtIunktioner.
Den goda nyheten är att tillräckligt med blödning i kraniumet (utan ingrepp) kommer att pressa ihop
hjärnnstammen och trycka ut den i botten och det kommer att döda dig. (hjärndöd) Nog med uppsvällning i
hjärnan (hjärnödem) har samma eIIekt (döden). De två senare processserna (blödning och uppsvällning) tar
dock tid och kan eventuellt vara återvändbara.
Förstörelse av hjärnstammen är hopplöst svårt och Iramgångsrik. Det gäller att välja rätt vapen och mål, och
denna text utgår iIrån att du inte kan hantera ett vapen. Om du inte kan kontrollera ett skjutvapen är ett
skrapsår på ditt huvud istället Iör döden en sannolikhet.
Placerar du ett vapen i munnen, hagelgevär eller inte, och din vinkel är Iör hög i toppen av din mun, kan du
spränga igenom din bihåla, ögon eller pannbenlob och överleva men i realiteten ödelägga din lukt, syn och
ansikte. Detta är en hemsk överlevnad och inte ovanlig. Om ditt sikte är Iör lågt, om du praktiskt tagit sväljer
pipan, kommer du missa hjärnan helt och hållet och är det i mitten, tvärs över, skära av ryggraden (vilket kan
vara dödligt). Siktar du Iör mycket åt sidan, skadar du olika luItleders mjuka vävnader.
För att Iramgångsrikt använda din mun som ingång måste du sikta upp mot hjärnstammen och
Iörhoppningsvis blåsa bort baksidan av ditt huvud, vilket kan beräknas som en 100°-ig utgång. Än en gång,
nog med tid och ouppmärksamhet så är dessa skador dödliga Irån blödning, svällning, kompression eller
eIterIöljande inIektioner. Mun-metoden kan vara svår att bemästra.
Det klassiska tinningskottet, vilket är i mitten på huvudet vid ögonhöjden är dum. Den hjärnstrukturen du
kommer att träIIa är de Irämre loberna. Det motsvarar en Iront-lobotomi, men kan vara dödlig om den ges
nog med tid... Det Iinns exempel på personer som missat hjärnan helt och hållet och tagit ut båda ögonen
samtidigt. Metoden är inte att rekommendera.
Mitten av pannan eller mellan ögon-metoden är bättre Iör du kan träIIa mittlinje-stukturer som
mellanhjärnan och hjärnstammen. Det Iinns exempel, tex en hemlös person som avIyrade en spikpistol
mellan hans ögon utan eIIekt. Spiken missade allting och Iastnade i mitten av hjärnan, så mittenhöjds-
metoden kan vara ineIIektiv.
Det bästa valet måste istället vara direkt i ett öra siktandes över till det andra örat. Med en stadig hand
kommer hjärnstammen att krossas. Du kommer inte ens att höra skottet eller känna någonting. Likaså om du
avIyrar vapnet rakt in i ögat och siktar neråt kommer att utIöra jobbet. Den nervanatomiska iden är att dessa
platser Iöljer de respektive kraniumnerverna (optisk, hörsel) in till den viktiga mittenhjärnans struktur. Den
här metoden är dödssäker.
För ett hagelgevär räcker det med att vara i närheten av huvudet, pga kraIten. Föreslagsvis i munnen
siktandes mot toppen av huvudet borde göra susen. Det bästa är att placera kolven på marken eller mot en
vägg, sen knäar du IramIör med pipan i munnen. Det bör Iörhindra rekylen och misslyckanden.
EIter jobbet är utIört kommer hälIten av ditt huvud vara borta och i en massa röra, så var varnad. Din kropp
kommer att Ialla bakåt istället Iör Iramåt, pga väggen. Tejpa Iast den till huvudet så den är i munnen och det
Iinns ingen chans att du bara blåser bort halva ditt ansikte. Det Iinns ingen säkrare metod, Iörutom att stoppa
en handgranat i munnen. Om dina armar är Iör korta, använd din tå som avtryckare.
Metoden kräver mycket viljekraIt och se upp Iör "tvekmärken": kulor som borras in i väggar när du rycker i
vapnet Iör att skjuta. Kurt Cobain tog sitt liv med ett Remington M-1120-kalibergevär med en kula som
trängde in i hans huvud Irån munnen och Iastnade, inget blod än Irån öronen syntes.
Skillnader mellan de olika vapentyperna
Upp
Skjutvapen kan delas i Ilera olika kategorier. Detta är en enklare uppdelning Iör att Iörstå de olika typerna
och dess Iunktion.
Handeldvapen (eller eldhandvapen) är en benämning Iör eldvapen som inte är större än att de kan
hanteras med händerna utan särskilda stöd eller stativ. Jag tar bara upp dessa typer av vapen här, men det
Iinns Iler modeller och typer, t.ex. pansarskott, granatgevär, maskingevär och kulsprutor.
Enhandsvapen
Pistoler
Revolvrar
Tvahandsvapen
Gevär
Automatgevär (repeterande, halvautomatiska och automatvapen syItar på vapen där man inte
manuellt behöver omladda vepnet eIter varje skott.)
Kulsprutepistoler
Hagelbössa (riktad korrekt är den mest dödliga och säkra metoden när det gäller skjutvapen)
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
71 av 115 2011-02-20 00:33
En annan viktig dinstinktion är semiautomatisk versus helautomatisk. Det Iinns olika variationer på termen
automatisk, men den vanligast skillnaden bland specialister av skjutvapen är denna.
Ett semiautomatisk vapen kan självladda ammunitionen, men ändå bara skjuta ett skott per avtryck. Ett
helautomatiskt vapen laddar också ammunitionen automatiskt, men avIyrar konstant skotten så länge som
avtryckaren är nedtryckt och det Iinns ammunition kvar.
När termen automatiskt inte Iinns med i beskrivningen av ett vapen, måste varje kula laddas och Iramskjutas
manuellt.
Kaliber
Upp
Kaliber är ett mått Iör att mäta ett skjutvapens diameter inuti pipan. Den mäts i Iörsta hand i tum och
uttrycks i antingen hundradelar eller tusendelar av en tum, så .22 kaliber är 0.22 tum. Andra populära kaliber
är .357, .38 och .44 kaliber. Måttet används mest i England och USA. UtanIör de länderna uttrycks oItast
kalibern av ett vapen i millimeter (mm).
Kalibern av ett vapen används oItast inIormellt att beskriva vad Iör slags vapen det är. Dvs, en .45 kaliber
pistol kallas en '45', en 9 mm halvautomatisk pistol kallas Iör bara en '9mm', en .380 kaliber kallas Iör en
'380', etc.
Notera att kalibermåttet är bara en grov uppskattning av kraIten i vapnet. Andra variabler som måste tas
med i beräkningen är patron/kul-vikten och Iormen, krutkapaciteten i patronen/kulan, längden på pipan, och
operationsbelastningens höjdpunkt.
Iör en bra lista på olika skjutvapens kaliber, se denna länk .
Regler för användning av skjutvapen
Upp
NRAs (National RiIle Association) tre grundregler Iör säker hantering av skjutvapen:
Peka alltid vapnet i en säker riktning. 1.
Håll alltid ditt Iinger Irån avtryckaren tills du är redo att skjuta. 2.
Håll alltid vapnet oladdat tills redo att användas. 3.
NRA:s regler vid Iörvaring eller användning av ett vapen:
Känn ditt mål och vad som Iinns bakom. Var absolut säker att du identiIierat ditt mål bortom allt tvivel.
Lika viktigt är att vara medveten om området Iörbi ditt mål. Det betyder att observera ditt blivande
område av avskjutning Iöre du avIyrar. AvIyra aldrig i en riktning där det Iörekommer människor eller
någon annan potientiell risk Iör missöden. Tänk i Iörsta hand. Skjut i andra hand.
Var säker på att vapnet är säkert att manövrera. Precis som med andra verktyg, behöver vapen
regelbundet underhåll Iör att Iortsätta Iungera. Regelbunden rengöring och riktig Iörvaring är en del av
vapnets generella underhåll. Om det Iinns något tvivel rörande ett vapens Iörmåga att Iungera, bör en
kunnig gevärssmed undersöka vapnet.
Vet hur du handsas med vapnet säkert. Före du hanterar en pistol, lär dig hur den Iungerar. Känn dess
grundläggande delar, hur du säkert öppnar och stänger det, och avlägsnar ammunition Irån pistolen
eller magasinet. Kom i håg, ett vapens mekaniska säkerhet är aldrig idiotsäker. Inget kan aldrig ersätta
säker vapenhantering.
Använd bara korrekt ammunition Iör ditt vapen. Bara pellets, patroner eller granater designade Iör ett
speciellt vapen kan avIyras säkert i det vapnet. De Ilesta vapen har ammunitions-typen stämplad på
pipan. Ammunition kan identiIieras genom inIormationen tryckt på asken och ibland stämplad på
patronboxen. Skjut inte ett vapen om du inte vet att du har rätt ammunition.
Bär skydd Iör ögon och öron. Vapen är högljudda och buller kan orsaka hörselskador. De kan också
avge skräp och heta gaser som kan orsaka ögonskador. För dessa skäl, bör skjutglasögon och
hörselskydd bäras av skjutare och åskådare.
Använd aldrig alkohol eller droger Iöre eller medan du skjuter. Alkohol, likväl andra substanser
nedsätter din Iörmåga och normala kropp och mentala Iunktioner, och Iår därIör inte användas medan
du hanterar eller avIyrar vapen.
Var medveten om att vissa typer av vapen och många skjutningsaktiviteter kräver ytterligare säkerhet-
och Iörsiktighetsåtgärder.
Köp vapen online
Upp
Det Iinns möjlighet att köpa ett skjutvapen lagligt online, men då måste du nog ha en Iirma, vapenlicens och
sakna brottsregister samt gärna beIinna dig i ett annat land än vapenrestriktiva Sverige.
Sajter att använda Iör detta ändamål, som kopplar ihop köpare med säljare, kan vara t.ex.
Gunsamerica.com
Auctionarms.com
Gunbrokers.com
Guide till självmord med pistol mot huvudet
Upp
Besök en vapenaIIär. (eller den svarta marknaden) 1.
Välj en 9mm semi-automatisk handpistol. 2.
USA: vänta på bakgrundskoll. Sverige: glöm inte att köpa rätt sorts ammunition svart. 3.
Köp ett paket av 9mm Luger Glaser SaIety Slugs. 4.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
72 av 115 2011-02-20 00:33
Gå hem. 5.
Skriv ditt testamente. 6.
Få det attesterat och skicka en kopia till din advokat. 7.
Gå hem igen. 8.
Skriv ett avskedsbrev till dina nära och kära, och kom ihåg att placera det där det inte skadas vid
självmordet.
9.
Se till att dina husdjur har tillräckligt med mat och vatten. 10.
Torka bort överskott av olja Irån vapnet. 11.
Pressa tillbaks reglaget och sätt in en Glaser SaIety Slug (avrundade går mot Ironten). Släpp tillbaks.
Du kan behöva slå till sidan med handen Iör att Iå kulan att hamna rätt.
12.
Lägg undan resten av Iörpackningen av ammunition, du kommer inte att behöva den, och du vill inte
lämna en laddad pistol obevakad eIter din död.
13.
Sätt i det tomma magasinet, en del vapen kan inte avIyras utan att magasinet är insatt. Se til att det är
korrekt placerat genom att slå till med handen.
14.
Sätt dig i en bekväm Iåtölj. 15.
Ta bort säkringen. 16.
Placera mynningen i munnen, pekandes lite uppåt och mot bakre delen. 17.
Krama mjukt avtryckaren tills pistolen avIyras. 18.
Tänk pa... att det uppstår brännskador på huden om du håller vapnet alltIör nära huden. Detta är inget
problem om du lyckas, men kan vara smärtsamt om du istället missar och skjuter av din käke. Det är en
balansgång mellan träIIsäkerhet, rekyl och bekvämlighet.
Hemmagjort skjutvapen
Upp
Ett hagelgevär nedstrippad och omgjord eller något liknande avIyringsIöremål avIyrad bak på huvudet, om
du inte har tillgänglig till grovt rådjurshagel, är en likvärdig självmordsmetod till att använda köpta
skjutvapen. Denna konstruktion kan med lätthet tillverkas i hemmet med bara två rör av rätt styrka och
storlek och en avIyringsmekanism, däremot kan ammunitionen vara svårare att Iå tag på.
Idealt skulle man bara köpa ett hagelgevär, men inte alla är så lyckliga att de lagligt kan göra det.
Denna konstruktion går ut på att ha ett mindre rör som man tappar inuti ett större rör. Båda rören är ihåliga.
AvIyringsmekanismen som Iungerar som ett skjutvapens hane, är ett enkelt metallstiIt Iasttejpat mellan
patronen och tejpremsan när det ligger i det inre rörets botten.
Patronen sitter alltså Iasttejpad med stiItet i det inre rörets ihåliga botten och Iarten när man tappar det inre
röret i det yttre större röret är kraIten som Iår patronen att explodera när den når en hård betonggrund eller
liknande. MetallstiItet avIyrar vid kontakt med marken patronen ut genom både det inre och yttre röret Iör
att Iörhoppningsvis blåsa skallen av dig.
Rörens storlek är viktiga så att det inre röret med patronen Ialler Iritt, men inte Iör bred så det blir glapp
mellan de två rören, vilket kan Iå patronen att lossna.
När du är redo, placerar du pipan i munnen, Iramåtböjd över röret på knä på ett stengolv eller liknande
underlag, och låter den mindre röret Ialla och väntar på döden.
Ritning:
| | | |
| | | |
| | | | <- yttre röret.
| | | |
| | | |
| ||---|| |
| || || |
| || || | <- patron inuti det inre röret.
| ||___|| |
| || || |
| ---o--- | <- botten av det inre röret med metallstiftet
| | fasttejpat på botten av patronen langst
| | ner i det inre röret som agerar avfyrare.
| |
-------------- <- betonggolv.
PS. Denna webbsida har Ilera gratis ritningar i PDF-Iormat på hemmagjorda skjutvapen:
www.thehomegunsmith.com . DS.
Spikpistol
Upp
Gå till en byggaIIär och köp en spikpistol (Remington Model 490), ett paket 2.54 cm spikar och ett
paket kraItiga .22-kaliber kraItladdningar.
1.
Gå till en sportaIIär och köp ett paket av .32 kaliber ammunition. 2.
Ladda en av de .22-kalibriga kraItladdningen in i brytningen av spikpistolen. 3.
Ladda en spik in i mynningen av spikpistolen. 4.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
73 av 115 2011-02-20 00:33
Ladda en .32 kaliber-patron i mynningen av spikpistolen. 5.
Pressa mynningen av spikpistolen stadigt mot sidan av ditt huvud Iör att trycka ihop
avIyringsstiItIjädern.
6.
Tryck av. 7.
BränningsstiItet kommer att detonera den .22 kaliber-kraItladdningen, vilket kommer driva huvudet av
spiken in i tändhatten av den .32 kaliber-patronen, vilket orsakar .32 kaliber-kulan att skjutas ut Irån pistolen
och in i ditt huvud.
Självmord genom polis
Upp
Köp en låtsaspistol som ser verklig nog ut Irån ett avstånd. Bli stoppad av en polis, och Irån ett avstånd bli
känslomässig och dra vapnet. Vägra att släppa det när polisen beIaller det. Ta en skottposition och sikta med
leksaken. Bäst är att dölja din kropp Iörutom ditt huvud när du börjar med äventyret.
Jaktolycka
Upp
En (o)avsiktlig jaktolycka kan vara lösningen om du är jägare och gillar naturen som bakgrund Iör din sista
stund på jorden. Gott om tunga skjutvapnen och tid Iör planering och Iundering Iinns också.
För att Iå jaga i Sverige krävs jägarexamen, vapenlicens, statligt jaktkort och jakträtt. Jakt kan även vara
tillåten utan jakträtt, t.ex. den som bor på en gård eller har en trädgård har rätt att under delar av året döda
eller Iånga och behålla djur som kommer in på gården eller i trädgården.
Jakten regleras genom jaktlagen och utIörs så att vilt inte utsätts Iör onödigt lidande och att andra människor
och egendom inte utsätts Iör Iara. Av denna anledning är endast vissa typer av vapen tillåtna Iör jakt.
Äger du ett eget vapen är det bara att använda det på dig själv, se eldskjutvapen. Äger du inte ett eget vapen
kan du Iörsöka bli skottskadad genom att bege dig ut i skogsområden du vet det pågår jakt i under
jaktsäsongen. Bär mörka kläder utan reIlexer.
Sprängmedel
Upp
Svårt att Iå tag på detonator och bra sprängämnen, om man inte använder hemmagjorda sprängmedel Irån
underground-webbsidor, vilket är extremt riskabelt. Men om du lyckas Iå tag på bra grejor och har en lite
vetskap om dess eIIekter så är metoden 100°-ig. Se till att arrangera på en plats där ingen annan kommer till
skada.
Det ultimata är självklart att Iå tag på högexplosiva sprängämnen som dynamit eller plastsprängmedel som
nitroglycerin. Använd helst inte krut, hemmagjorda sprängämnen eller andra 'slöa' sprängämnen. Spänn Iast
det till din panna med en detonator och BOOM! Om du kan Iå tag på en handgranat, använd den, det är
troligen det bästa sättet att utIöra den här metoden.
Recept Iör att skapa sprängmedel kan hittas, tillsammans med lämpliga varningar, i nyhetsgruppen
rec.pyrotechnics FAQ eller www.textIiles.com .
Du bör behandla bombrecept du hittar på internet med stor skepticism. Såvida du inte har ett stort intresse i
kemi eller arbetar som en kemist bör du utIöra dessa självmord och experiment i en avlägsen miljö (skogen
eller ett isolerat Iörråd) långt borta Irån andra människor. På så sätt är det bara du som skadas i Ialll något
går Iel.
Fyrverkier
Upp
Fyrverkerier skulle kunna beskrivas som lagliga sprängmedel eItersom det är precis vad de är.
Fyrverkeriers Iärger skapas i samverkan mellan de kemikalier, salter och grundämnen (metaller) som ingår i
blandningen. Vanliga ingredienser är barium, kalcium, zink, natrium, litium, kalium, krom, nickel, titan,
mangan och koppar. Pjäserna innehåller visserligen ett antal giItiga ämnen, men det är sprängkraIten vi är
eIter här.
Varje år vid nyårsaIton skadas och lemlästas svenskar eIter olyckor med Iyrverkier. Det borde säga dig
någonting om dess potiential. 2006-2007 avled t.ex. en 16-åring av sina skador. Han träIIades på kort håll i
ansiktet av en kraItig Iyrverkeripjäs en blindgångare som lämnats kvar eIter en Iest. Pojken Iörsökte Iå Iyr
på pjäsen men eIter en stunds mixtrande exploderade bomben rakt upp i ansiktet på honom. Smällen var så
kraItig att han Ilög bakåt. Pojken Iöll i koma med svåra skall- och ansiktsskador och hans liv gick inte att
rädda.
M.a.o. är det dem större raketerna som ger bäst eIIekt. Tyvärr är smällare sedan ett tag Iörbjudna i Sverige.
Dessa innehöll mer krut än raketer. Antingen kan du eIter att ha inhandlat raketerna Iörsöka sära på krutet
och Iärgkemikalierna och samla krutet i en behållare som du tuttar eld på i närheten av din kropp Iör att
orsaka så mycket skada som möjligt. Eller så kan du, om du är modig, ta en raket rakt i ansiktet och låta den
explodera nära ditt huvud. Något som bryter mot troligen varenda en av säkerhetsIöreskriIterna.
Om du är skotträdd eller av det nervösa slaget är det nog bäst att leta vidare.
Konstgödsel
Upp
Konstgödsel som också går under namnet mineralgödsel eller handelsgödsel är gödsel Iramställt av
industriellt behandlade mineraler Iör användning inom jordbruk.
Ammoniumnitrat är ett vitt salt utvinnet Irån ammoniak som är explosivt vid extrem mekanisk påverkan t.ex.
Irån en tändhatt. Vanligtvis används ämnet inom agrikultur som ett hög-kväve gödningsmedel, men det
används också som en ingrediens inom improviserade sprängämnen, speciellt IEDs.
Sprängämnet har använts i terroristaktioner som Oklahoma City och på Nordirland. Som ett resultat är det
numera mycket svårt att köpa ammoniumnitrat i stora partier.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
74 av 115 2011-02-20 00:33
Den andra stora ingrediensen är dieselolja eller Iotogen (34°). Ämnet kan Iramställas genom lika delar
salpetersyra och ammoniak.
Överfallsprodukter
Upp
SjälvIörsvarsprodukter och andra kemiska överIallsprodukter är till Iör att immobilisera en attackerare
tillIälligt, utan att döda, till skillnad Irån skjutvapen, så eIIekterna kommer aldrig att bli värre än så, om du
vänder vapnen mot dig själv. Dessutom är de olika svåra att Iå händerna på i ett land som Sverige, som
vägrar låta sina medborgare inIörskaIIa några som helst vapen till självIörsvar.
Tårgas
Upp
Tårgas är ett upploppskontrollmedel, krigsvapen och självIörsvarsprodukt, men samtidigt en icke-speciIik
term Iör alla kemikalier som används Iör att sätta någon person tillIälligt ur spel genom att irritera ögon,
slemhinnor (oral, nasal, bindhinne och trakeobronkial) och/eller andningssystemet. EIIekterna är
blodsprängda svidande och tårIyllda ögon som sticker och värker, ibland Iörekommer också avsvimning och
tillIällig blindhet. Andra Iysiska eIIekterna är illamående, Iörlust av balanssinnet, Iörvirrning och allergiska
reaktioner. Alla symptom Iörsvinner eIter exponeringen upphör.
De kemiska ämnen som används är benzyl bromide, ögonretmedlen CS (orto-chlorobenzylidene-
malononitrile), CN (chloroacetophenone), CR (dibenz (b,I)-1,4-oxazepine) och respirationsretmedlet OC
pepparspray i så låga doser att de inte dödar. Till skillnad mot människor har djur som hästar och hundar en
låg känslighet mot tårgas, vilket gör de ideala redskap Iör polisen.
Pepparspray
Upp
Pepparspray används på mycket av samma sätt som tårgasspray. Den aktiva ingrediensen är capsaicin, vilket
är en kemikalie som utvinns naturligt Irån Irukten av plantorna i klassen Capsicum genus, t.ex kajennpeppar,
chili och andra starka kryddplantor. Pepparspray är också känd som OC spray (Irån "Oleoresin Capsicum")
eller OC gas. Pepparspray komer i olika styrkor där polisen har den starkaste medan den civila sorten är ca
hälIten av polisens styrka.
Pepparspray har olika laglig status i olika länder. I Storbritannien är den olaglig, medan den är godkänd och
tillgänglig i USA i olika grader. EIIekterna är som sagt kortvariga och icke-dödliga, även om de långvariga
eIIekterna inte har grundligt studerats eller publicerats. Ihop med andra metoder kan dock pepparspray vara
användbar.
Elchockpistol
Upp
Elchockpistoler är ett handburet vapen som avIyrar högspänningspulser avsedda att stoppa en person utan
att vara dödande genom att Iå personens muskler att oIrivilligt dra ihop sig.
Elpistoler delas upp i två grupper, dels stun guns som är ett handhållet vapen och som måste tryckas emot
motståndarens kropp Iör att kunna ha någon eIIekt, dels tasers som är projektilskjutande.
Merparten av dessa vapen har en voltstyrka på mellan 50.000-300.000 volt (beroende på hur nära vapnet
hålls kroppen), men de elpistoler som är avsedda Iör den civila marknaden anses ha en lägre styrka än
proIessionella polisvapen, som används av över 7000 polisorganisationer världen över.
När man träIIas pulserar strömmen mellan de två träIIande pilarna i Iem sekunder och under den tiden trillar
man ihop och är helt Iörhindrad att göra något. Spänningspulsen genereras Irån batterier i pistolens handtag.
Vapnen anses inte vålla livshotande skador, men givetvis Iinns en risk att den som utsätts Iör elchocken
ramlar och skadar sig. Det Iinns många rapporter om människor som avlidit eIter att ha bedövats av
elchockvapen. Vanligtsvis drabbas deras hjärtan av Iibrillation. Amnesty USA har en lista på Ilera hundra
dödsIall.
Elpistolen lyder under den svenska vapenlagen och innehav av sådan är därIör jämställt med olaga innehav
av pistol. Att Iå ett legalt tillstånd på vapnet med nuvarande lagstiItning kan ses som nära nog uteslutet.
Eller varIör inte tillverka din egen .
Hammare mot kraniumet
Upp
Att slå dig själv så hårt i kraniumet med en hammare att du avlider är notoriskt svårt Iör en anledning. Detta
eItersom det går inte att ensam generera den kraIt med dina egna händer som krävs Iör att åstadkomma
dödligt våld, även om du använder ett så agressivt vapen som en hammare. Då har du större chans med ett
vasst eller trubbigt Iöremål som en isyxa. Även då är det svårt eItersom du måste övervinna det naturligt
psykologiska motståndet att skada dig själv på ett sådant Iysiskt sätt.
Vad du hoppas på är att orsaka grov trauma mot huvudet, d.v.s. sprickningar i kraniumet. Detta kan vara
dödande genom att du hamnar i koma eller avlider på egen hand om ingen upptäcker dig.
Luftpistol
Upp
LuItpistoler är lätta vapen som används Irämst Iör tävlingsskytte på 10 m skjutavstånd. Projektilen (ett litet
blyhagel) drivs ur loppet av komprimerad luIt eller kolsyra. Kalibern är oItast 4,5 mm, men på senare tid har
5,5 mm hagel också börjat användas. LuItvapen som enbart utnyttjar plasthagel är klassiIierade som mjuka
luItvapen.
EItersom dessa vapen Iår säljas i handeln kan du nog gissa att dessa inte har någon styrka eller kraIt Iör att
knappt penetrera huden. Självklart kan du skapa blodvite om du står nära nog, eller om du skjuter dig i ögat,
men som helhet kostar dem mer än de gör skada. Verklighetstrogna replikor av skarpa vapen kan däremot
användas Iör att inIörskaIIa vapen med grövre kaliber.
Stinkbomber
Upp
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
75 av 115 2011-02-20 00:33
En stinkbomb är ett ämne avsett att skapa en obehaglig lukt.
De mest eIIektiva innehåller en mix av Ilera olika stanker av biologiskt ursprung. De vanligaste - som anses
motbjudande av nästan alla kulturer - är uppkastning, avIöring, kroppsodör, bränt hår, skunklukt och
ruttnande sopor.
På den ena ändan av spektrumet Iinns relativt harmlösa stinkbomber Iör bus, oIta levereras de i
glasampuller. I den andra ändan Iinns oerhört starka militära stinkbomber utvecklade Iör att testa
luItkonditioneringssystem och krigsIöring.
Polis- och militärstyrkor över hela världen använder stinkbomer som ett mindre dödligt vapen Iör att
kontrollera ordning och uppror. Vissa av dessa ämnen är så illaluktande att de kan klänga sig Iast på kläder
uppemot Iem år.
Stinkbomber är som sagt inte avsedda att döda, så att inandas, även höga koncentrationer, är högst otrevligt,
men inte livshotande. Du kan dock uppleva illamående, andnöd, tåriga ögon, brännande hals och nästäppa.
De kemikalier som oIta används är:
VätesulIat (ruttna ägg och tarmgaser)
AmmoniumsulIat (ruttna ägg)
Etylmerkaptan eller etantiol (rådjururin)
Butanethiol eller butyl mercaptan (skunk)
Propansyra (svett)
Smörsyra (rutten mat)
Valeriansyra eller pentansyra (ruttet kött)
Caproicsyra (ost)
Ethylamine (Iisk)
Putrescin (rutten mat/lik)
Cadaverine (rutten mat/lik)
Indol (avIöring)
Skatol (avIöring)
Spjutvapen
Upp
Ett spjutvapen Iungerar på samma sätt som en större harpun. Vapnet skjuter iväg ett spjut, vanligtvis under
vatten Iör att Iånga Iisk eller som självIörsvar mot hajar.
Det Iinns i huvudsak tre olika typer av spjutvapen, pneumatiska (tryckluIt), gasdrivna och elektriska. Dess
kraIt Iungerar bäst under vatten då projektilen är ganska stark och ostadig. På land måste man även hålla
vapnet med båda händerna p.g.a. graviteten.
Att Iörsöka skjuta sig själv är rätt svårt. För det Iörsta är vapnen rätt långa och svåra att hantera och Iör det
andra kan det inte vara den bästa lösningen att pierca sig själv med en pil i hopp om att ta sitt liv.
Ingen licens behövs Iör innehav.
Pilbåge/armborst
Upp
Att använda en pilbåge eller armborst kan verka lite medeltid, men Iaktum är att dagens pilbågar i böjbara
och Ilexibla material är otroligt kraItIulla (kan nå upp i hastigheter av 100 m/s) och kan med lätthet döda en
människa om de träIIar rätt. Problemet är givetvis att kunna sikta på sig själv samtidigt som man spänner
bågen med tillräcklig kraIt.
Du måste antingen träna upp din egen Iörmåga att spänna bågen och skjuta dig själv med en vassad pil eller
bygga någon slags anordning som kan avIyra och spänna bågen på ett stativ som du sen kontrollerar, med ett
rep eller Ijärrkontroll, eIter att du placerat dig i pilbanans skottlinje. Krångligt minst sagt!
Bågskytte är idag en sportgren som bland annat Iörekommer i de olympiska spelen så det Iinns Iöreningar du
kan gå med i Iör att Iå tillgång till bågar och träna upp dig själv och se om detta är något Iör dig. Jakt med pil
och båge är idag Iörbjudet i Sverige.
Armborst är en variant på pilbågen men där pilen blir Iastspänd i en låsmekanism så du inte behöver har
bågen spänd hela tiden, därav vapnets andra namn, låsbåge. Armborstet har en större träIIsäkerhet än en
pilbåge så detta kan vara ett häItigt alternativ, däremot är tillgängligheten lite svårare, men det Iinns
Iöreningar Iör dess sportutövning, t.ex. Svenska Armborstunionen (SAU). Om du hatar sociala situationer
kan du annars troligen snickra ihop en själv, med ritningar Irån böcker oeh/eller internet.
Signalpistol
Upp
Kan man ta sitt liv med en signalpistol? Troligen inte eItersom ammunitionen består av upplysande
pyroteknikämnen som inte är tillräckligt starka Iör att äntra det mänskliga kraniumet och hjärnan.
Smärtsamma brännskador är garanterat, men utöver det inte så mycket mer.
Vapnet är oIta en grovkalibrig pistol utan säkringsanordning med vilken vita eller Iärgade signalskott,
lyskulor, kan avskjutas och som producerar ett starkt ljus eller intensiv hetta utan en explosion. De används
av militären Iör upplysning eller nödställda båtar Iör att signalera hjälp.
Om du skulle Iå tag på en, vilket kan vara svårt p.g.a. olika länders varierande strikta vapenlagar, kan de
Iaktiskt omvandlas till ett skjutvapen, Iörutsatt att de är gjorda av stål och inte tålig röd plats, vilket är
normen, om du är kunnig inom detta område.
Bultpistol
Upp
En bultpistol är ett verktyg som används Iör att bedöva (göra medvetslös) djur innan de avlivas, t.ex. genom
avblödning på slakterier.
Bultpistolen, som oIta har Iormen av en cylinder, Iungerar så att en bult (metallstång) med hjälp av en Ijäder,
tryckluIt skjuts ut med hög hastighet ur ena änden, vilken hålls mot djuret. Bulten lämnar aldrig bultpistolen
helt och återgår automatiskt till densamma eIter användning.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
76 av 115 2011-02-20 00:33
Enligt riktlinjer ska djuret skjutas så att hjärnan träIIas och skadas på ett sådant sätt att det omedelbart
Iörlorar medvetandet. Vid industriell slakt används bultpistol Irämst Iör nötboskap medan el eller koldioxid
oIta används Iör Iår och grisar.
Tillgång till verktyget kan ske vid slakterier, vetrinärer och på bondgårdar och om du känner rätt personer
inom dessa industrier.
Om du inte har några betänkligheter att jämIöras med boskapsdjur så kan detta vara ett eIIektivt sätt att
avsluta ditt liv på. Se bara till att du håller bultpistolen på rätt sätt (se bild) när du avlivar dig själv då detta
kana vara svårt att utIöra på sig själv.
Sjukdomar
Upp
Med termen sjukdomar kan menas allt möjligt. Men Iör praktikens skull täcker vi här såna som kan vara
dödliga. T.ex HIV/AIDS, bakterier och virus. Det Iinns naturligtvis många olika sjukdomar som drabbar
människan, men många är inte speciellt sannolika Irån ett svenskt perspektiv. Hur troligt är det t.ex att
Iörsöka smittas av ebola eller den köttätande resistenta dödsbakterien?
Blodförgiftning
Upp
BlodIörgiItning, sepsis, är en inIektion som orsakas av bakterier som har kommit in i blodet och Iörökat sig.
Orsakerna kan vara inIektion i urinvägarna, på huden, eIter operationer, i luItvägarna, tarminIektioner med
salmonella, och speciellt kan kontakt med streptokocker eller staIylokocker snabbt utvecklas till ett allvarligt
tillstånd med blodIörgiItning. Dessutom är personer med nedsatt immunIörsvar extra känsliga att utveckla
blodIörgiItning.
Vanliga symtom är Ieber, Irossa, muskelvärk, trötthet, utslag på huden, kräkningar och diarre. Vid allvarlig
blodIörgiItning kan hela kroppen påverkas med blodtrycksIall, Iörsämrad njurIunktion, Iörvirring och
påverkad andning som Iöljd. Behandling sker med höga doser av antibiotika i injektionsIorm (spruta eller
dropp). EIter en tid går man över till antibiotika i tablettIorm.
Sannolikheten att dö Irån obehandlad blodIörgiItning är hög, men av symptomen att döma är det en
obehaglig och krånglig väg att vandra. Att springa omkring och Iörsöka Iå blodIörgiItning genom att skapa
sår och inte tvätta dem är lika dumt som att sticka sig själv på kanyler och hoppas Iå AIDS. Däremot om du
skulle drabbas naturligt av tillståndet kan du lika gärna använda det. Se till att kombinera med smärtstillande
och mycket alkohol.
Botulism
Upp
Botulinbakterien, som orsakar matIörgiItning (botulism), är den mest giItiga substansen (botulismtoxin) känd
Iör människan. Vid bara 1 ng/Kg dödar den. Det är därIör terrorister så gärna vill Iå tag på den Iör att
använda i en "smutsig bomb." Sprängd över en stad skulle den döda tusentals av människor.
Den är däremot extremt svår att Iramställa på syntetisk väg och om du inte vill Iå ditt hem rädat av SÄPO,
skulle jag undvika metoden. Du kan annars medvetet Iörsöka Iå matIörgiItning genom att konsumera dålig
och skämd mat, t.ex skaldjur som legat i värme, möglig mat, rutten Ieta maträtter. Det krävs som du hör
däremot mycket hård disciplin Iör att kunna Iörtära Iödan och är därIör inte att rekommendera.
Den amerikanska motsvarigheten till Konsumentverket, FDA (Food and Drug Administration), har annars så
vänligt Iörsett oss med en eBok med en lista på maträtter, mikroorganismer, parasiter, virus, naturliga
giItämnen och bakterierna som man kan hitta däri som kan vara giItiga och även dödliga. "Bad Bug Book"
Iinns på addressen http://vm.cIsan.Ida.gov/~mow/intro.html .
Cancer
Upp
Cancer är samlingsnamnet på ett antal sjukdomar med okontrollerad celltillväxt som medIör att de nya
cellerna Iörstör den omgivande vävnaden. Tumörsjukdomar inklusive cancer är den näst vanligaste
dödsorsaken i Sverige, precis eIter hjärt- och kärlsjukdomar som är de vanligaste dödsorsakerna i Sverige
och resten av västvärlden.
En svulst av cancerceller kallas Iör en tumör, eller mer exakt, en malign tumör. Det Iinns även benigna
tumörer vilka inte räknas som cancer. En malign tumör Iår metastaser, i andra delar av kroppen då
cancerceller lossnar Irån modertumören, vandrar i lymIbanorna eller i blodbanan och landar i andra
vävnader där det växer Iram nya tumörer.
Detta är ingen önskvärd sjukdom att Iörsöka skaIIa sig genom att t.e.x. bada i ett badkar med
cancerIramkallande ämnen. Detta är en väldigt dum metod och Iunderar du på den, kanske du bör kontakta
en psykiatriker.
Cancerframkallande företeelser
Upp
Carcinogena eller cancerIramkallande ämnen kan påskynda eller Iramkalla cancer hos människor och djur.
Det Iinns två sätt på vilket cancerIramkallande medel Iungerar. Ämnet kan ge oåterkallelig DNA-skada och
mutationer som i sin tur ger upphov till cancern (genotoxisk carcinogen) och så Iinns det ämnen som indirekt
orsakar cancer genom att mer hormon produceras och vävnader växer (epigenetisk carcinogen).
Kemiskt betingad cancer har lång latenstid. Det vill säga tiden Irån den Iörsta exponeringen till dess att en
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
77 av 115 2011-02-20 00:33
cancersjukdom kan påvisas kan vara 1030 år. Tiden varierar med hänsyn till ämne, exponeringsnivå och
individuella Iörutsättningar.
Organisationen IARC (International Agency Ior Research on Cancer) har en graderad skala Iör carcinogena
ämnen där värde 1 är cancerIramkallande och där värde 4 är icke cancerIramkallande.
Klass 1 - Bevisad humancarcinogen
Klass 2A - Sannolik humancarcinogen, bevisad carcinogen i djur
Klass 2B - Möjlig humancarcinogen
Klass 3 - Otillräckligt med bevis
Klass 4 - Bevisad icke-humancarcinogen (Iinns väldigt Iå i denna grupp)
Cancer är inte en snabb död, utan ett längre lidande medan svulsten sprider sig och tar över dina inre organ.
Det är alltså inget Iör den otålige.
Några ämnen/Iöreteelser som är cancerIramkallande.
AIlatoxin
Akrylamid
Asbest
Barium
Bensen
Bensin
Bly
Formaldehyd
Hepatitis B
Hydrazin
Insektsmedlet Kepone (a.k.a. Chlordecone)
KloroIorm
Koldamm
Kresol
Kvicksilver
N-Nitroso-N-Methylurea (MNU)
OljeskiIIer
PCB
Pesticiden 1,2-Dibromoethane (a.k.a. EDB)
Papillomviruset
Plutonium
Radioaktivitet
Rous sarkoma-viruset
Tallium
Tobaksrök
Ultraviolett ljus
Vinylklorid (Irån vilket polyvinylklorid (PVC) tillverkas)
Vätebromid
Kemoterapi
Upp
Kemoterapi är cellgiIter mot cancer som ospeciIikt slår mot alla celler i kroppen som delar sig snabbt och
IramIörallt tumörceller, celldöd. Kemoterapi används vid många tumörsjukdomar, bl.a. som behandling eIter
och Iöre kirurgi, Iör att döda de cancerceller som inte kan avlägsnas operativt. Biverkningar Irån kemoterapi
är vanliga och kända som benmärgssvikt, anemi, immunbrist, illamående, utmattning och håravIall.
Svårt att Iå tag på och obehaglig. Tar död på dig i stora doser Iortare än cancern.
Radiofarmaka
Upp
RadioIarmaka är radioaktiva substanser som injiceras i blodbanan eller drickas i samband med
strålbehandling (radioterapi) Iör behandling av cancer och vissa andra sjukdomar. Den vanligare
behandlingen är extern strålbehandling där strålkällan beIinner sig utanIör patientens kropp. Radiojod är t.ex.
en vanlig behandling av överaktiv sköldkörtel (giItstruma) och som eIterbehandling av sköldkörtelcancer.
Chock
Upp
Chock (anaIylaktisk reaktion; AnaIylaxi) är en intressant "dödare" eItersom den kan utlösas både Irån
psykologiska och/eller Iysiska incidenter.
OIta hör man ordet i samband med personer med allergi som utsatts Iör en stor mängd allergiIramkallande
ämnen som kroppen tidigare utvecklat antikroppar och är överkänsliga emot. När kroppen på nytt utsätts Iör
ämnet, reagerar dess Iörsvarssystem med så kraItiga allergiska symtom att det kan hota livet. T.ex vid stick
av bi och geting eller Iödoämnen som t.ex jordnötter, andra nötter eller Iisk. Men en Iysisk reaktion kan
också Iörekomma när en patient är överkänslig mot smärtstillande medel.
Den psykologiska chocken eIter en traumatisk syn eller upplevelse likknar den allergiska och är också en
bakgrund till svår chock. Kroppen reagerar som vid Iara och man Iår svårt att andas, när allt blod IörIlyttas
till de viktigaste organen huvudet och hjärtat. Andnöd, Iörlorande av medvetandet och Iörvirrning sätter in
och under tiden kan personen skada sig allvarligt eller Iörvärra sin situation.
Inledande symptom är hudutslag, lokala svullander, andningssvårigheter, inre oro, obehagskänsla, klåda,
illamående och även påverkan på hjärnan och hjärtIunktionen. Symptomen Iörvärras med buksmärtor,
Iörvirring som kan övergå i sömnighet och medvetslöshet, hjärtklappning och blodtrycksIall. Till sist Iörlorat
medvetande och mycket lågt blodtryck med eventuella blödningar i inre organ.
Behandling Iinns om man Iår den i tid med adrenalin, antihistamin/kortisontabletter, syrgas och
andningshjälp och natriumbikarbonat eller särskild saltlösning (elektrolyter) direkt in i en ven. Men om
hjälpen inte når Iram kan tillståndet vara dödligt. En metod som inte direkt är dödlig, om man inte är
allergisk, men som kan vara bra att känna till.
Feber
Upp
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
78 av 115 2011-02-20 00:33
Feber är ett tillstånd då den kroppsliga temperaturen överstiger den normala, vanligtvis mellan 36 och 37,8
ºC p.g.a. att kroppens "termostat" skruvats upp.
Feber kan vara livshotande och har krävt hundratusentals av människoliv under historiens gång. Orsaken är
oIta någon Iorm av inIektion, men kan även Iörekomma vid olika inIlammatoriska sjukdomar liksom vid
cancer. Hjärnan ökar kroppstemperaturen Iör att bakterierna ska Iå det svårare att överleva samt Iör att
immunIörsvaret skall bli mer aktivt.
Resultatet blir att man Iryser och skakar. En Iebernedsättande tablett "skruvar ner" termostaten och
patienten svettas då i stället eItersom kroppen då börjar uppIatta kroppstemperaturen som Iör hög. Andra
symptom som brukar Iörknippas med Ieber är låg aptit, illamående och huvudvärk.
Feber är i sig inget sjukdomstillstånd utan ett symptom och ett tecken på att immunIörsvaret är aktiverat.
Feber är så länge den inte är extremt hög (över 42 ºC) inte Iarlig, men om du medvetet höjer din temperatur
medan du har Ieber. T.ex. om har en värmeIläkt påslagen samtidigt som du kryper ner Iullt påklädd i en
sovsäck kan du skada dina interna organ och orsaka organIel och vätskebrist. Problemet är att det är otroligt
besvärande och plågsamt och när det Iinns så mycket bättre metoder, Iinns det ingen anledning att utsätta sig
Iör en intern grillning.
Folksjukdomar/barnsjukdomar
Upp
Att Iörsöka inIekteras av allvarliga smittsamma barn- eller Iolksjukdomar som mässling, vattkoppar, påsjuka,
kikhosta, röda hund, scharlakansIeber, körtelIeber, etc, Iungerar bara om du inte redan haIt dem som barn,
även då är de meningslösa eItersom de alla är behandlingsbara. Ska du satsa på att smittas av någon social
sjukdom, bör du satsa på någon som har ett snabbare sjukdomsIörlopp. Förslag: HIV/AIDS, hepatit, herpes
eller bältros.
Hepatit
Upp
Hepatit är latin Iör leverinIlammation och kommer i olika varianter med olika skaderisker. Det är ingen bra
självmordsval av självklara anledningar: De tar Iör lång tid innan de leder till döden. Men inIormationen
nedanIör kan ändå vara bra att känna till i kombinationer med andra självmordsmetoder. Orsaker till att man
drabbas av viruset kan vara inIektioner, autoimmunitet, läkemedel och giIter. Karaktäristiskt Iör hepatit är
att en del av leverns celler är inIlammerade. Det Iinns vaccinationer Iör vissa av hepatit-varianterna.
Hepatit-varianter
Upp
Hepatit A-virus Iinns i avIöringen hos personer med hepatit A. Viruset kan överIöras via Iörorenad
mat och vätska, såsom mjukglass och vatten. Sjukdomen kan bryta ut i epidemier, men det händer
mycket sällsynt i Sverige. Vid hepatit A har man antikroppar mot hepatit A-virus av immunoglobulin
M-typ. Antikropparna kvarstår hela livet, men övergår till immunoglobulin G-typ eIter ett tag.
Hepatit B är mycket smittsamt och smittar Irämst via blod eller sexuella kontakter. Hudutslag och
ledvärk kan Iinnas. Viruset har längre inkubationstid än hepatit A. Ett otal olika antikroppar kan
påvisas i olika skeden av sjukdomen. 5° av hepatit B-patienter avlider pga sjukdomen.
Hepatit C smittar via blod och via Iörorenade sprutor. De Ilesta Iår kronisk hepatit. Det är vanligt att
missbrukare är drabbade. En akut inIektion ger oIta knappt märkbara symtom. Hudutslag,
humörIörändringar, irritation och ledvärk kan Iinnas. Hepatit C märks oIta inte Iörrän när levern är
Iörstörd. 80° av hepatit C-patienter utvecklar kronisk hepatit och Iår därmed en Iörhöjd risk Iör
cancer.
Hepatit D För att bli smittad med hepatit D måste Iörst levern vara inIekterad av hepatit B.
Hepatit E Liknar hepatit A, men är Iarlig Iör gravida.
Smitta dig själv med HIV
Upp
Att Iörsöka smitta sig med AIDS-viruset är ett av de mer besvärligare metoderna. Inte bara är det svårt att
hitta någon med viruset som är villig att knulla med dig, du måste även Iortsätta ha samlag utan kondom eller
annat skydd i månader tills du Iår ett positivt besked Irån en provtagning. Sedan Iöljer år av väntan tills
sjukdomen blommar ut Iöljt av misär och lidande. Alltså inget att rekommendera Iör den självmordsbenägna,
utan mer Iör den sadomasochistiska personen med en dödslängtan och mycket tålamod.
Stelkramp
Upp
Stelkramp eller tetanus är en i värsta Iall dödlig inIektionssjukdom som orsakas av bakterien Clostridium
tetani.
Bakterien Iinns i jord, smuts och djurs avIöring. Den tål inte syre men kan klara sig i åratal genom att bilda
en spor. Sporen kan komma in i människan via sår (om än obetydliga) varpå den Iörökar sig på platser där
syrehalten är låg, exempelvis i den döda vävnaden runt såret. Då bakterien dör Irisätts toxinet tetanospasmin
som orsakar ett kramptillstånd med ökad neuromuskulär irritabilitet. GiItet tar sig via nerven till ryggmärgen
och blockerar där viktiga nerver i ryggmärgen som i värsta Iall kan leda till döden.
De Ilesta människor i västvärlden vaccineras ett Ilertal gånger under barndomen genom att toxinet
inaktiveras och ges intravenöst i låga doser. Sjukdomen anses där vara mer eller mindre utrotad men skördar
än i dag många oIIer i tredje världen.
Inkubationstiden Iör sjukdomen varierar Irån tre till 21 dagar. En högst tvivelaktig metod som går ut på att
skrapa Iram små sår över hela kroppen och rulla dig i jord och smuts. Alltså inget Iör den civiliserade
personligheten med lite självrespekt Iör sig själv.
Meningokocker
Upp
Meningokocker är en typ av bakterier som bl.a. kan orsaka hjärnhinneinIlammation.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
79 av 115 2011-02-20 00:33
Bakterien sprids genom direktkontakt eller droppsmitta av saliv. Bakterierna Iörökar sig genom blodbanorna
(sepsis) och kan då nå hjärnhinnorna och orsaka meningit och blodIörgiItning. Symtom liknar de vid
inIluensa som Ieber, muskelsmärta, kräkningar, diarre, huvudvärk, stelhet, yrsel, kramper och Iörlorat
medvetandet och är vanligast på vintern. Nyligen avled en svensk tonåring av bakterieinIektion Irån
meningokocker.
Behandling sker vanligtvis med antibiotika som du ska undvika genom att hålla dig på gatan och borta Irån
myndigheter och institutioner. Om du ska Iörsöka smitta dig själv kan jag rekommendera äldrehem, att vistas
utomhus oIta, umgås i stora Iolkmassor och ha närkontakt med alla med snuva.
HjärnhinneinIlammation är inIlammation i de membran som omger hjärnan och ryggmärgen respektive i
själva hjärnvävnaden och kan vara dödlig om den går obehandlad.
Hjärninflammation
Upp
HjärninIlammation är en inIlammation i hjärnan oItast orsakad av virus. Sjukdomen kan vara mycket
allvarlig med dödlig utgång om den drabbade personen inte Iår behandling.
Symptomen är svår huvudvärk, stelhet i nacken (om hjärnhinnorna också är inIlammerade), Ieber,
kräkningar, ljuskänslighet, medvetanderubbningar som slöhet samt i allvarliga Iall epilepsianIall och
Iörlamningar.
De Irämsta orsakerna till hjärninIlammation är:
Virus (herpesvirus, hiv och TBE (tick born encephalitis d.v.s Iästingburen hjärninIlammation))
Bakterier (meningokocker, pneumokocker, tuberkulos och syIilis)
Protozoer (kattparasit)
Prioner (CreutzIeldt-Jakobs sjukdom)
Lunginflammation
Upp
LunginIlammation betyder inIlammation i lungvävnaden och kan vara ett potientiellt dödligt tillstånd.
Främst är det äldre och personer med nedsatt immunIörsvar som drabbas hårdast, men obehandlad kan den
ta död även på Iullt Iriska personer i sina bästa år.
Vanligen orsakas den av bakterier eller virus eller andra lungsjukdomar. Typiska symtom är hög Ieber,
kraItlöshet, upphostningar och bröstsmärtor vid andning. SjukdomsIörloppet varierar beroende på
smittämnet och patientens motståndskraIt; i vissa Iall läker inIlammationen ut av sig själv.
Förslag på sätt att skaIIa dig en lunginIlammation:
Vistas i dammiga miljöer med mycket luItIöroreningar utan munskydd
Börja röka oIiltrerade handrullade cigaretter
SkaIIa dig en luItrörskatarr
Vistas i kalla miljöer med svettiga kläder
Om den inte behandlas med antibiotika kan du vara död inom någon eller några veckor.
Hjärnskakning
Upp
Hjärnskakning inträIIar när kraniumet Iår ett hårt slag som Iår hjärnan att krocka med hjärnväggen.
Vanligtvis vilar hjärnan i en vätska i kraniet som Iinns till Iör att absorbera stötar och lättare slag. Symptom
är yrsel, trötthet, illamående, Iörvirring och tillIälliga minnessvårigheter eller kortare medvetslöshet. Svårare
Iall orsakar längre medvetslöshet.
Om man ska skada hjärnan bör man inte satsa på hjärnskakning utan grövre trauma, som skjutvapen eller
hopp Irån hög plats.
Blodpropp
Upp
En blodpropp är ett tillstånd som orsakas av blodkoagulation inuti blodkärlen. En blodpropp kan antingen
täppa igen en artär eller en ven. Den uppstår om kärlväggen är trasig; vid kontakt med dess innandöme
börjar blodet levras. Då Iår kärlet inget syre och skada uppstår.
Det Iinns en rad Iaktorer som ökar dina chanser att drabbas av en blodpropp. Rökning, högt blodtryck, högt
kolesterol, vissa p-piller, övervikt, diabetes, Iör lite motion, mycket stress, och ärItlighet.
Symtom beror på vad det är Iör typ av blodpropp och var den sitter. Syrebrist i hjärnan ger t.ex. stroke och i
hjärtat en hjärtinIarkt. En blodpropp i lungan ger andnöd och en blodpropp i en ven ger oIta svullnad och
ömhet i den kroppsdel där blodet ansamlas.
Detta är mer av allmänintresse än ett alternativ, men kan vara bra att känna till, då blodproppar kan orsakas
av vissa exitmetoder och eventuellt leda till döden.
Självmord som ser ut som olyckor
Upp
Självmord som ser ut som olyckor är Iör dem som vill undvika Iolks reaktioner och Iördomar, att du lämnade
denna värld på ett så skamset och tabubelagt sätt som tyvärr, självmord är i dagens samhälle. Om du älskade
och hade en bra relation med och skona sina släktingar och Iöräldrar med skuldkänslor, och inte vill att de
ska Iå lida Iör ditt val, kan det vara ett alternativ. Men det kräver också mer planering och tålamod, än andra
utgångar. Det Iinns många olika sätt att åstadkomma en utgång som betyder att de Ilesta kommer att se på
din död som en olycka istället Iör ett självmord. Här presenteras två stycken.
Fördelarna med alla metoderna är också att Iörsäkringsbolagen deIinitivt kommer betala ut livsIörsäkringen,
så du lämnar dina nära och kära med något positivt.
Dykning
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
80 av 115 2011-02-20 00:33
Upp
Dykning är ett av de bästa Iör denna eIIekt eItersom sporten naturligt har många dödsolyckor årligen, men
det kan vara rätt så dyrt att låna eller köpa utrustningen. Dessutom är det svårt att Iå dyka ensam, något som
ökar dina chanser, eItersom nästan alla dykningar sker i grupp Iör att minska just olyckor.
Den Iörsta metoden är att uppstiga 30 meter eller liknande utan att andas ut. Förutsatt att du klarar av det,
bör det orsaka att dina lungor kollapsar eller exploderar. Den andra metoden är dykarsjukan - stanna under
ytan på 30 meters djup i 30 minuter så kvävet hinner lösas upp. Stig upp snabbt utan dekompressionstid. Det
är dock ganska opålitligt och kan orsaka hjärn- och ledskador istället Iör död.
Den tredje metoden är kolmonoxid-IörgiItning - Fyll din tank med det, och håll dig undan Irån andra dykare.
Du kommer insomna ganska snabbt. Se CO-kapitlet. Det avslutande sättet är syrenarkos - Det betyder
emellertid att du måste gå ner väldigt djupt (¹50 meter) med en syrerik luItmix, och det Iinns Ilera nackdelar
associerade med det.
Fallskärmshoppning
Upp
Du behöver gå med i en Iallskärmshoppnings-klubb Iör att Iå tillgång till denna metod. Och andra sidan är
dödschansen total, och ett jävla härligt sätt att lämna jorden på, Ilyg till din död! När du gått med i en klubb,
Iortsätter du att träna ett tag Iör att undanröja alla misstankar.
När du sen packar din Iallskärm gör du det antingen på ett så dåligt sätt (helst knöligt med massa knutar, men
inte Iör tydligt) eller så skär du av din egen lina. Det är ingen bra ide att bara vägra lösa ut Iallskärmen i
luIten, eItersom vissa Iallskärmar löser ut av sig själva och du vill inte ha någon "hjälte" i luIten som Iörsöker
rädda dig, och som drar med sig själv i ditt självmord.
Angående procedurerna Iöre ett Iallskärmshopp Iinns ett problem. När du har packat din Iallskärm så
kommer det alltid en van instruktör som Iörst kollar innan du lägger skärmen i containern att allting ser just
ut och sedan samma sak igen när du lagt skärmen i containern. Packar du Iel blir det väldigt svårt att gå
igenom kontrollen. Ett annat problem är den s.k. "självutlösaren" som är en liten dator som räknar höjd och
Iart och automatiskt drar i reservIallskärmen om man Ialler Iör Iort på låg höjd. Den går däremot att stänga
av med ett knapptryck, om man vet vad man gör.
Du kan också göra ett normalt Iallskärmshopp och inte utlösa din Iallskärm eller styra dig in i en elledning,
vattenIall eller bro.
När du sen hoppar kommer du uppnå en terminal hastighet på 220 km/h (160 mph/120 kn). Du avlider
ögonblicket du når Moder Jord.
Krasha bilen/MC
Upp
Att självmant utsätta sig Iör en olycka med ett Iordon där du är Iöraren är riskabelt eItersom du samtidigt
utsätter andra Iör Iara genom att använda din bil som ett vapen som du väldigt lätt kan tappa kontrollen över.
Välj helst en ensam plats, ett sandupptag, parkeringsplats, eller racingbana. Utse ett mål av Iast material, en
teleIonpåle, cementvägg, lyktstolpe, eller träd. Se till att ha minst 75 meter raksträcka Iöre sammanstötning.
Trampa gasen i botten och bered dig mentalt Iör kraschen.
Eller varIör inte ett stup som du med lätthet kan segla över a la Thelma & Louise. Tänk på att höjden måste
vara minst 10 meter Iör att kraschen ska åstadkomma någon eIIekt. Ju högre hastighet desto bättre.
Det Iinns några saker att tänka på:
Inget bilbälte självklart.
UtIör kraschen nattetid.
Se till att ha bilIörsäkring eller inga avbetalningar kvar på Iordonet, du vill inte lämna din Iamilj med
skulder.
Lås dörrarna så du inte kan komma ut.
Fyll bränsletanken till 25° (om tanken är Iull blir kombinationen syre/bränsle Ielaktig) Iör att skapa en
dödlig explosion.
Avlägsna eventuell krockkudde.
En motorcykel är ett bättre alternativ och betydligt Iarligare med mindre säkerhet än en personbil. En
motorcykel kan även accelerera till höga hastigheter på en väldigt kort tid. Procenten att lyckas går upp med
25-30° om du använder en motorcykel. En MC är dessutom ett mycket häItigare sätt att avsluta sitt liv på
än en tråkig personbil.
Bryta nacken
Upp
Att medvetet bryta nacken av dig själv genom att utsätta ryggraden Iör påIrestningar är idiotiskt eItersom du
enbart riskerar att hamna som ett paralyserat vårdpaket i väntan på en inIektion Irån ett liggsår 5-10 år
Iramåt i tiden som eventuellt avslutar ditt tragiska liv.
Det Iinns inte ens några garantier att ett brott längs ryggraden eller nackkotan betyder en säker död eItersom
din andning styrs Irån hjärnan och den Iortsätter skicka ut signaler även om du brutit nacken. Det enda
garanterat säkra sättet att dö Irån en bruten nacke är att scouta eIter en stenig botten på sommaren och dyka
huvudet Iöre Irån en höjd på någon meter på natten när ingen ser dig. Du kommer att paralysera dina armar
och ben och drunkna.
Bergsklättring
Upp
Ett annat sätt att Iejka en dödlig olycka är genom bergsklättring. En naturligt Iarligt sportaktivitet som
lämnar mycket utrymme Iör individuella "misstag."
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
81 av 115 2011-02-20 00:33
Vanligtvis klättrar man i par Iör att kunna balansera ut vikten om ledklättraren tappar greppet och Ialler. Men
även individuell klättring, s.k. Iri klättring, är en Iullkomligt acceptabel Iritidsaktivitet, och att Iöredra Iör
självmordskandidaten.
Det bästa är att skaIIa sig lite erIarenhet Iörst genom att gå några kurser, så man kan komma upp på en bra
höjd. Klätterväggar inomhus är värdelösa i det här avseendet. Helst ska marken nedanIör bestå utav berg
eller något annat hårt material, men detta kan vara svårt att hitta. Inga träd bör Iinnas nedanIör eItersom de
kan Iungera som en dämpande studsmatta Iör din kropp. Det spelar ingen roll om du slår i marken med
huvudet Iörst eller benen. TyngdkraIten kommer se till att din kropp dör Irån intern blödning och du avlider
nästan omedelbart.
Det Iinns Ilera passande klippor i Sverige, några av dem är:
Frösön
Stugun
Bergviksberget
Svarthögen (Bouldering)
Berguvsberget
Välaberget (Are)
Västerkleva (Bräcke)
BrunIlo
Förbergsberget
Marieby
Smulberget (Stugun)
Dusnäsberget (Stugun)
Storlien
För en internationell lista på bergsklätterområden, se Wikipedias omIattande register .
Oförklarliga dödsfall
Upp
Om du inte vill att ditt självmord ska rubriceras som ett sådant, utan istälet ett av många ouppklarade mord
eller olyckor, kan du t.ex. binda ditt skjutvapen på en lina Iastspänd på en stark heliumballong som seglar
bort eIter att du Iyrat av vapnet in i ditt huvud. Polisen kommer säkerligen undra vad som hänt och Iörklara
dödsIallet av okänt ursprung eller under utredning.
Hopp från hög plats
Upp
Klättra upp på en hög plats, t.ex en. bro, berg, eller byggnad, ta mod till dig att genomIöra självmordet, och
hoppa! Om ingen stoppar dig och du har en väldig otur, så är det adjö!
Hur högt måste man hoppa iIrån Iör att vara säker på en dödlig utgång? En beräkning säger att hopp Irån
högre punkter än 45 meter (10-12 våningar) över land och 75 meter över vatten nästan alltid resulterar i
dödsIall. Kom ihåg att de Ilesta självmordsIörsöken sker Irån betydligt lägre höjder. Konsekvenser som
oIörutsägbara och permanenta skador, t.ex. Iörlamning, är vanliga.
Broar
Upp
Bra skäl Iör att använda en bro är:
Mindre chans att träIIa någon person. (Det har rapporterats om Iolk som träIIat personer som dött och
de som överlevt Iängslats Iör dråp).
Mindre gegga och skit på trottoaren. Kom ihåg alla små barn som går Iörbi och se ditt huvud Irån
insidan. Väldigt traumatiskt.
Ingen chans att landa på något mjukt som buskar och träd. Om det Iinns något där, är det troligen
något hårt, och kallas en båt.
Byggnader
Upp
Du behöver 10 våningar eller högre och tillgång till taket eller ett öppet Iönster. Ta med en bultsax Iör att Iå
tillgång till taket. Enligt en beräkning är dödligheten Iör en sexvåningsbyggnad 90° och ökar uppåt eIter det.
(Försök att landa på betong.) Metoden bör inte användas av personer som är rädda Iör höjder, men kan ändå
vara väldigt skrämmande.
Tillgång är hög i städer, annars svåråtkomligt. Se upp med saker som kan stoppa upp Iallet som, barn, vatten,
och trän. SmärtIritt om det görs högt upp nog, men risken Iinns alltid att du Iår spendera resten av ditt liv i en
rullstol. Någonsin Iörsökt att ta ditt liv paralyserad Irån nacken neråt?
Råd: Hoppa Irån ett radiotorn; använd en matta Iör att överkomma taggtråd du kan påträIIa på vägen in.
Flygplan
Upp
Att kasta sig ut Irån ett Ilygande Ilygplan är inte bara dyrt, men Iörsätter dina medpassagerare i Iarozonen
likaså. Inget att rekommendera.
Höga platser i Sverige
Upp
Underbart inspirerande, eIIektiva och vackra platser att använda. Inkomplett lista pga att meterhöjden
saknas.
AdolI Fredriks kyrka - Stockholm
Alnöbron (självmordsräcken uppsatta sedan september 2008)
Alviksbron
Angeredsbron
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
82 av 115 2011-02-20 00:33
Apotekarbron
Barnhusbron
Beckholmsbron
Bergnäsbron
Bällstabro
Centralbron - Stockholm
Danviksbro
Ekelundsbron
Essingebron
Essingeleden
Forsmobron
Fredhällsbron
Gamla bron i Sjötorp
Gamla stenbron - Karlstad
Globen - Stockholm (85 meter)
Gröndalsbron
Göta Älvbron
Hammarsbron
Husarbron
Huvudstaleden
Nockebybron
Högakustenbron
Igelstabron
Johanneshovsbron
Kaknästornet - Stockholm (155 meter)
Kastellholmsbron
Katarinahissen - Stockholm
Katarina kyrka - Stockholm
Kungsbron
Kvicksundsbron
Laduviksbron
Lidingöbron
Liljeholmsbron
Lundabron
Långholmsbron
Mariebergsbron
Marieholmsbron
Motorvägsbron i Norsholm
Norra Järnvägsbron
Nya Arstabron
Pålsundsbron
Reimersholmsbron
Riddarholmsbron
Riksbron
Sandöbron
Scandinavium - Göteborg
Skansbron
Skanstullsbron
Skeppsholmsbron
SoIia kyrka - Stockholm
Stadshusbron
Stallbron
Stallbackabron
Stora Hammarsundsbron
Storkyrkan - Stockholm (66 meter)
Strömsborgsbron
Strömbron
Sunningebron
Sveabron
Svinesundsbron
Södra Järnvägsbron
Tjörnbron
Tranebergsbron
Uddevallabron
Uppsala Domkyrka - Uppsala (118,7 meter)
Vallbybron
Vasabron
Vaxholmsbron
Västerbron
Vätöbron
World Trade Center - Stockholm
Agestabron
Arstabron
Älvsborgsbron - Göteborg
Ölandsbron
Öresundsbron
Slice and Dice
Upp
Denna metod är en variant av att hoppa Irån en bro, men mer åt det konstnärliga hållet. Du behöver en hög
bro, rep, och pianotråd.
Klipp rep och pianotrådar i olika längder. Varje längd Iår inte vara längre än höjden av bron. 1.
Bind ena änden av repen och pianotrådarna till bron. 2.
Bind repens andra ändarna till olika kroppsdelar, som lår, vader, torso, etc. 3.
EIter det, bind pianotrådarna runt dina leder. (Glöm inte könsorganen...) 4.
När du sen hoppar Irån bron kommer olika delar av din kropp skäras bort pga pianotråd-öglorna, och 5.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
83 av 115 2011-02-20 00:33
dina kroppsdelar hållas uppe av repen, svävande i luIten.
Om du gör det rätt ska det sluta med att bara din torso hänger i nacken över havet, motorvägen eller
marken.
6.
Har du tur hinner någon IotograIera dig och du blir Iörevigad som ett konstverk. 7.
Pariserhjul
Upp
En variation på att hoppa Irån höga höjder till din död är, lite överraskande kanske, pariserhjulet. Dessa höga
karuseller Iinns vanligtvis i nöjesparker. De har ett stort vertikalt hjul som sakta roterar Iör att höja
passagerare i gondoler över marken Iör en bättre utsikt, vanligtvis 20-30 meter.
Självmord där dessa åkattraktioner är inblandade är rätt ovanlga. Olyckor där Iolk ramlar ur dem är däremot
rätt vanliga, så säkerhetsIunktionerna är väldigt slappa.
Självklart ska du hoppa när just din korg är som högst över marken. Försök att sikta på en landningsplats
utan Iolk med en hård yta, som cement eller asIalt. Undvik trägolv och vatten.
Nyligen tog en svensk kvinna i 50-års åldern sitt liv genom att hoppa Irån pariserhjulet på Köpenhamns
Tivoli.
Positivt är att det Iinns något av en Iilmisk atmosIär över denna metod, negativt är att risken Iör att skada
andra är stor.
Viadukter
Upp
En viadukt är en bro över t.ex. en motorväg eller järnväg. De har alla gemensamt att bron inte går över
vatten. OItast kopplar de samman punkter av lika höjd i ett landskap. Idag Iinns det viadukter i nästan varje
svensk stad tack vare det välutbyggda nätverket av bilvägar.
En viadukt kan vara bra att hoppa iIrån. Tyvärr är de oItast inte speciellt höga, men på plussudan så brukar
biltraIiken vara livlig. Ibland Iörekommer räcken som är avsedda att Iörhindra att Iolk hoppar, men de går
alltid att undvika genom att påbörja klättringen på utsidan vid brons start/slutpunkt.
Klippor
Upp
En klippa eller bergvägg kan vara en bra naturlig starktpunkt Iör ditt Iallande självmord, d.v.s. om du kan
hitta en bra avsats med tillräckligt mycket höjd mellan marken och dig.
Klippor Iormas vid erosion och väder och är därIör vanliga längs kuster, i bergsoområden och längs Iloder.
Har du tur eller vetskap om dessa värdeIulla och vackra platser kan du skatta dig lycklig. VarIör klippor är så
attraktiva hos exitare är dess romantiska lockelse. De har IörIört många kända IörIattare och starka
personligheter genom åren och har många kvar att IörIöra.
Luftballong
Upp
På samma sätt som med att hoppa Irån en bro erbjuder en luItballong en mer stilren metod att hoppa till sin
död.
Självklart behöver du boka en varmluItsballong vilket kan vara dyrt. Dessutom krävs det att du verkligen har
viljekraIt att utIöra dådet när tiden är den rätta. Korgarna kan numera ta upp till 20 passagerare så det lär
troligen Iinnas andra medpassagerare. Din handling kommer säkerligen att chocka Iöraren av luItballongen
och medpassagerare svårt, bara så du vet.
Det Iinns två sätt att driva en luItballong på. Antingen med varm luIt som värms upp av en brännare till 100
grader. Gasballonger är idag Iyllda med helium, medan man på 1800-talet ibland även använde stadsgas
(lysgas) eller vätgas. BallongIlygning med varmluItsluItballong bedrivs numera såväl som Iritidsnöje och
sport med tävlingar som uppstigningar med betalande passagerare. EItersom ballongerna driver med vinden
är styrmöjligheterna obeIintliga, men ballongIararna kan utnyttja vinden Iör att beräkna Iärdriktning.
Rekommenderad höjd Iör ditt hopp som ger en säker död ligger på allting över 100 meter, vatten, berg eller
mark spelar ingen roll. Bara undvik bebyggda platser.
Bungeejumping
Upp
Bungeejump eller bungyhopp är en aktivitet som går ut på att kasta sig ut Irån hög höjd med ett starkt
gummiband Iäst vid Iötterna. Detta gör att man studsar upp innan man når marken.
Utrustningen är ganska enkel. En säkerhetssele Iästs kring lår och midja samt en lina som binder ihop
Iötterna. Säkerhetsselen och linan kring Iötterna sitter båda ihop med bungyrepet, som består av ca 1000
enskilda gummilinor som sedan tvinnas ihop till ett enda tjockt rep. Repet är byggt Iör att klara en belastning
på ända upp till två ton. De elastiska linorna är avsedda Iör att stretchas ut långt så att den som hoppar ska Iå
så liten stöt som möjligt.
Detta är en aktivitet som verkar ideal om man gillar iden att hoppa till sin död. Men det Iinns Ilera
svårigheter i utIörandet, där "hur ska man lossa repen Irån sina Iötter innan avhopp", verkar vara av allra
största vikt. Men man hinner inte med en kniv skära av de tjocka gummibanden på väg ner. Frågan är om det
är värt det? VarIör inte istället kasta sig ner Irån en bro ensam och utan störande ingripanden och problem?
Eller ta chansen att något går Iel naturligt. Värt en chans då du inte har något att Iörlora ändå. Annars är
bungeejumping väldigt bra då den utövas Irån höga broar eller höga lyItkranar Ilera hundra meter ovanIör
markytan.
Kasta sig framför fordon
Upp
Det Iinns Ilera alternativ och tillvägagångsätt, där det vanligaste är tåg, det kräver en hel del mod och Iysisk
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
84 av 115 2011-02-20 00:33
vilja att genomIöra det, och det är alltid en chockartad upplevelse Iör Iöraren av Iordonet (om du bryr dig
om sådana detaljer).
Tåg
Upp
Att hoppa eller ställa sig IramIör ett tåg är ett av de säkraste sätten att ta sitt liv på, pga hastigheten, tyngden
och skenorna, titta på musikartisten Ted Gärdestad. Över hela världen begås självmord genom Iolk som
kastar sig IamIör Iramrusande tåg, självmord IramIör Iramrusande tåg uppIanns och har använts sen den
dagen tågen uppIanns.
60 personer tar sitt liv varje år genom att ställa sig IramIör ett tåg på ett järnvägsspår, oItast i tätorter. Det
motsvarar Iem procent av alla som tar sitt liv. Utöver självmorden dör eller skadas 20 personer allvarligt
varje år eIter att ha varit inne på spårområdet.
Tåg-metoden är idiotsäker och det enda sättet du kan misslyckas är om du ballar ut! Tåg är så kraIIulla att
ingen eller inget har en chans: Rådjur, hundar, katter, bilar, lastbilar, träd och människor har alla mött tåget
och alltid har tåget vunnit.
Tåg brukar hålla hastigheter på 64-80 km/h och river sönder allt i deras väg p.g.a. deras tyngd. Och även om
de ser dig är det inte säkert att dom kan stanna; stoppsträckan vid den hastigheten är nästan 1½ km eIter att
dom börjat bromsa.
Du kommer att dö 99 gånger utav 100 varje gång du står eller ligger på spåren. Det kommer inte att bli en
ren död, en soppåse kommer att användas Iör att samla in alla kroppsdelar och sönderrivna organ. Nattetid
ökar dina chanser att inte ses ännu mer, ta på dig mörka kläder, och skaIIa en tidtabell så du inte ligger på
spåren Iör tidigt. En tunnel är perIekt, eller just vid en kurva i ödemarken.
Om du lyckas separera huvudet Irån kroppen är ett lyckat resultat 100 procent garanterat.
Banverket har börjat sätta upp allt Iler kameror som larmar vaktbolag eller SOS Alarm när obehöriga
beIinner sig på spåret. I dagsläget har man 45 i Malmö och sex i Hallsberg. Ytterligare nio tas i bruk i
Göteborg vid årsskiItet 2008-2009. Andra åtgärder som ser ut att bli allt vanligare är larm när någon beIinner
sig på rälsen, bättre och svårpasserade stängsel och Iärre buskar.
Tågsurfning
Upp
TågsurIing är en aktivitet som Irämst utövas av ungdomar. Det handlar om att klättra upp på ett tåg och
beIinna sig på dess utsida och/eller tak under Iärd, och Iörsöka undvika att Ialla av och liknande Iaror under
acceleration. Anledningen Iolk gör detta är spänningen, men sporten kan även utIöras av en
självmordskandidat med döden som mål.
Den största Iaran är kontakt med elIörande ledningar eller strömskenor och att ramla av i hög Iart. Båda två
innebär nästan säker död. Andra vanliga olyckor är kollision med tunnlar och viadukter, bli överkörd av
själva tåget, samt att krossas mellan tåget och perrongen.
I Sverige sker det ett antal Iall av tågsurIning varje år. Nyligen avled en tonårspojke eIter att ha klättrat upp
på ett tåg. Han kom åt några kontaktledningar på tågets tak och avled omedelbart. Spänningen i de ledningar
som driver pendel- och järnvägståg ligger vanligtvis uppemot 16.000 volt.
Kom ihåg att strömmen du Iår genom din kropp beror på Ilera olika Iaktorer. Ett är spänningen, i detta Iall
16000 volt, och resistansen, vilket beror på ledaren (i detta Iallet en människokropp). Då spelar många saker
in, såsom handsvett, uttorkning, klädsel, kroppsbehåring med mera.
Extremsporten, som i många länder är Iörbjuden, ska ha börjat i Sydamerika i början av 1980-talet.
Fenomenet spreds senare till Danmark, SydaIrika, Australien, Storbritannien och dåvarande Västtyskland,
där det är känt som S-Bahn-SurIen.
Tunnelbana
Upp
När det gäller tunnelbanan håller dom en lägre hastighet, men det är ändå en vanlig metod, speciellt i
storstäderna. Allt handlar om timing. Du måste hoppa när tåget håller en viss hastighet och inte när det saktar
in eItersom du då riskerar att istället bara råka ut Iör en allvarlig olycka som kan lemlästa och handikappa
dig. Eller ännu värre, hamna ihoprullad under det stannande tåget och vid liv och i svår smärta.
Det bästa är att du placerar dig i början på perrongen eItersom när tåget kör in på stationen håller det
IortIarande en bra och hög hastighet och Iöraren hinner inte stanna. Var du hamnar på spåret är också viktigt.
Mitt IramIör tåget är bäst och inte på sidan av spåret, men det säger ju sig självt.
Jag har Iått en del Irågor om det spelar någon roll om man hoppar IramIör tåget eller om man måste ligga ned
på rälsen. Jag skulle tro att det är tågets hjul på rälsen som gör störst skada, inte krocken med kroppen, så jag
skulle sikta på dessa, vlket kan vara svårt om man ska hoppa ner Irån en perrong och är nervös.
Ett annat tillvägagångssätt är att gå en bit in i tunneln Irån plattIormsstationen, men det kan vara riskabelt
eItersom någon kan se dig och larma personal som genast stoppar tåget, och då står du där och ser dum ut.
Stå inte och svaja på perrongen och dra till dig uppmärksamhet genom din nervösa posering. Det är bättre att
stå lugnt vid mitten av plattIormen och använd sen timing när du hör tåget komma och promenera lugnt mot
din eItersökta död.
En annan intressant Irågeställning är vilken tid på dygnet passar bäst. Ärligt talat tror jag inte det spelar
någon roll eItersom både har sina Iör- och nackdelar. Resultatet lär bli det samma. Tidpunkten beror helt och
hållet på vad som passar dig bäst.
Varning! Folk har misslyckats och slutat som handikappade, men inte dött.
Trafikdöd
Upp
Denna metod kan ses som mer skämtsam, men bör inte borträknas Iör det. Planen detaljerar helt enkelt att
du medvetet blir dödad av biltraIiken och räknas in som ännu ett oIIer i statistiken. Klä dig i svarta kläder,
avlägsna alla reIlexer och hitta en väg med en hastighetsbergränsning på över 80 km/h med ingen eller dålig
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
85 av 115 2011-02-20 00:33
gatubelysning. Spring ut IramIör Iordonet när det är 5-10 meter iIrån dig Irån en buske eller huka dig ner på
sidan av vägen. Det måste var en raksträcka, ingen kurva. Går du Iör tidigt hinner Iöraren stanna.
Du kan även lägga dig mitt på körbanan och bara vänta på nästa bil. Ett tyngre Iordon, som en lastbil eller
långtradare, är bättre än en personbil.
En artikel Irån Portland beskriver hur någon Iörsökte ta sitt liv genom att ställa sig i vägen Iör en lastbil.
Resultatet blev ett traIikkaos och en krock mellan två långtradare, där en av Iörarna skadades, och
självmordskandidaten undkom oskadad, och anhölls av polisen.
Detta innebär att du medvetet psykologiskt skadar någon annan oskyldig, Iöraren, så känsliga personer som
har moraliska problem med detta bör välja en annan exit-strategi.
Självmordskrock
Upp
Ett omoraliskt sätt som går emot principen att enbart skada sig själv är att Irontalkrocka med en annan bil.
En metod som Iaktiskt är Iörvånansvärt och någorlunda populär över hela världen.
Fenomenet med att Iolk kör sin bil rakt mot andra Iordon i desperation är en rätt så sorglig metod och inget
att Iöredra Iör den med lite klass.
Om du överlever kommer du även med 100 procent garanti att åtalas Iör att ha orsakat traIikIara. En man
Irån Västergötland som under 2007 Iörsökte ta liv på detta sätt dömdes till ett och ett halvt års Iängelse.
Naturkrafter
Upp
Detta är en kategorie som samlar de metoder som involverar de starka kraIter som återIinns naturligt, som
temperaturer och väderIörhållanden. Av de tillvägagångssätt som nämns är hypotermi att Iöredra, och
lämpligast med tanke på vårt klimat. En underskattad metod som Iaktiskt inte är så brutal som kan tyckas.
Detta p.g.a. de Iörsvarsmekanismer som kroppen sätter in eIter en period av nedkylning och som gör Iör en
märklig resa tills det svartnar Iör ögonen.
Elektricitet
Upp
Elektricitet Iinns i överIlöd överallt. Högspänningsnät, eluttag, hushållsvaror, etc. Det Iinns ett skäl varIör
man använder elekticitet vid avrättningar, därIör att det Iungerar, även om det blivit alltmer sällan idag, pga
att det anses som ett Iör grymt straII. Dödlighet bestäms av vilken sorts spänning går igenom dig, och Iör hur
längre. Om självmordet misslyckas, ger det oItast svåra brännskador.
Bry dig inte om 110 eller 240 volt uttagen, de räcker inte till och bränner direkt säkringen. Använd
högspänningsnät och de många elstationer som Iinns över hela samhället. Elektricitets-metoden Iungerar bäst
om strömmen går igenom huvudet och hjärtat.
Man ser ibland Iåglar som kommit i kontakt med högspänningsnätens kablar i luIten och som då och då
orsakar kortvariga strömavbrott. Levande material som hamnar på kablarna avger oItast eld tills det inte
Iinns något kvar Iörutom aska, pga den höga spänningen.
Att dö från blixtnedslag
Upp
Att Iörsöka bli nedslagen av en blixt i hopp om att Iå ett slut på sitt liv genom elektriIiering är en hopplös ide.
Även om Iolk avlider pga blixter som slår ner och igenom dem är det en otrolig abetssam och svårmästrad
exitmetod, men om du ändå ska Iörsöka, kan det vara bra att känna till några saker.
Var medveten på väderprognoser. Gå ut och ställ dig på öppna upphöjda platser, inte omgärdade områden
med många höga byggnader, utan platsen att beIinna sig på när ovädret drar Iörbi är Iotbollsplaner, under
trän, Iält, vattendrag, osv, i hopp om att blixten väljer din kropp att gå igenom när den utlöses ned mot jorden
Irån himlen. Överlevnadschansen är rätt så stor, även om du träIIas.
Att hålla i långa saker av metall ökar dina chanser på öppna Iält. T.ex material som golIklubbor, paraplyn,
ståltråd eller elektroniska bärbara apparater, staket och verktyg.
Du kan Iå en gissning om hur långt bort ett åskmoln är Irån dig genom att räkna 1,2,3,osv, Irån och med du
ser en blixt tills du hör åskmolnet. Numret du Iår Iram representerar hur långt borta molnet är i kilometer.
Elektrisk stöt genom eluttaget
Upp
Om du är kunnig inom elektronik, antingen genom en hobby eller har erIarenhet som en elektriker i ditt yrke,
kan man ganska lätt bygga ihop en anordning som i teori Iungerar på samma sätt som en elektrisk stol i
miniIormat, endast genom att använda el-uttaget i väggen hemma hos dig. Problemet är naturligtvis att en
propp/säkring går vid ditt lysande självmordsIörsök, men detta kan lätt kringgås om du har de rätta
kunskaperna och pengarna/resurserna. Det Iinns också en brandrisk vilket riskerar att skada andra.
Farligast är om strömmen passerar thorax och hjärtat, t.ex. genom att man med ena handen rör ett
strömIörande Iöremål och med den andra en jordad diskbänk. Kramper i hjärtat leder till hjärtIlimmer eller
hjärtstillestånd. Flimmer uppstår redan vid några tiotals milliampere, stillestånd vid något hundratal eller mer.
Flera Iaktorer avgör hur stor skada kroppen tar när en elektrisk ström passerar igenom den:
Vilka kroppsdelar som är utsatta.
Hur lång tid man blir utsatt Iör strömmen.
Hur stor strömstyrkan är (vilket i sig bestäms av spänningen och hur Iuktig man är).
Hur den elektriska strömmen passerar igenom kroppen.
Om det är lik- eller växelström och i det senare Iallet växelströmmens Irekvens.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
86 av 115 2011-02-20 00:33
Det kan vara bra att känna till proceduren vid avrättningar i den elektriska stolen. Två elektroder placeras på
kroppen, en på huvudet och en på benet Iör att skapa en sluten strömkrets. Vanligtvis tillämpas en volt på
2000 i 15 sekunder. Detta avser att stoppa hjärtat Irån att slå och medIöra medvetslöshet. Volten sänks sedan
något när strömmen Iortsätter att Ilöda och orsakar massiva organskador tills Iången Iörklaras död.
Det tredje spåret
Upp
Tunnelbanesystem har något som kallas det "tredje" spåret vilket Iörser tågen med elektricitet. Denna elkälla
kan räcka Iör att avsluta ett människoliv av en vuxen person. A andra sidan är det en osäker metod p.g.a.
alltIör många variabler som man inte har någon kontroll över. En är hur mycket elektricitet du kan Iå att
passera genom din kropp innan strömmen bryts. En annan är dess lokalisering lågt vid marken, vilket gör att
tillgängligheten är begränsad.
Elektrifiering med bilbatteri
Upp
Bilbatteriet används Iör att driva startmotorn och annan elektrisk utrustning i en person- eller lastbil. Medan
batteriet i en personbil ger en spänning på 12 volt har oIta tunga lastbilar ett elsystem på 24 volt. Äldre bilar
(Iram till 1960-talet) brukade ha 6 volt-system.
Startkablar eller batterikablar som används Irån bil till bil som vägrar att starta p.g.a. ett dött batteri kan
också användas till att ge en rejäl elektrisk och livshotande elchock.
Kablarna som alltid har klor som är menade att Iästa på bilbatteriets poler passar bra till att Iästa i dina
händer. Detta är inte en så sällsynt metod som man kan tro.
Vid kontakt krampar kroppen ihop och utsättning under en längre tid orsakar störningar i hjärtrytmen och till
slut hjärtstopp om personen inte avlägsnas Irån det elektriska kretsloppet. Vad som är bra är att när
strömmen går igenom kroppen är det omöjligt att själv stoppa elektriIieringen eItersom musklerna går in i en
hård spasm.
Du kan även låta motorn vara igång Iör att öka dina chanser med kolmonoxidIörgiItning. Batteriet riskerar
inte heller att ta slut eItersom det återuppladdas så länge motorn är igång.
Se upp så du inte krossar de svarta/blåa (¹) och röda (-) klämmorna då du riskerar att kortsluta elsystemet
och bränna av en säkring.
Hypotermi (frysa till döds)
Upp
Att hitta någonstans avskilt är viktigt, men temperaturen måste vara den rätta, 0-gradigt celsius eller mindre.
Men temperaturen är inte enbart vad du måste tänka på, en viktig Iaktor är hur kroppen svalnar. Du kan sitta
i minusgrader och vänta Iör evigt om du är påklädd och det inte blåser.
Du kommer att dö Iortare om det på dagen är blåsigt och regnigt. Bergsräddningar ger alltid mer döda
kroppar om det är vått och stormigt än kallt istället Iör klara soliga dar. Blöta penetrerar dina kläder väldigt
snabbt när den drivs av vind; vindkylan är Iaktiskt mer Iarligare än kylan själv.
Gå ut påklädd (det hjälper om du dricker dig Iull Iörst) en våt och blåsig natt när det är -15 och promanera,
eIter ett tag känner du dig varm, så varm att du vill ta av dig en jacka, sen vill du ta av dig en tröja. Allt
medan din kropp kyls ner. EIter en timme känner du dig trött och vill sätta dig ner, skakningar börjar, din
kropp sätt att generera värme. Det här är den svåraste biten, när din hjärna Iörstår att det är kallt. EIter det
slutar du skaka, eItersom din kropp inte har någon energi kvar. Du känner dig trött och sömnig, och du
kommer att somna...
Om ingen hittar dig, inträIIar dödsIall inom ett par timmar.
EItersom vi Sverige bor nära kalla vatten så kan man ta sjöarna till hjälp. I kallt vatten Iryser du till döds på
en kvart. Under estoniaIörlisningen dog många Iler passangerare pga kylan i vattnet och vädret, än om det
skulle skett i varmare klimat.
Ett problem med denna metod är att pga att kylan saktar ner ämnesomsättningen, och Iörhindrar skada på
hjärnan, kan människor återupplivas Ilera timmar eIter 'döden' då och då.
Frysskåp
Upp
Går det att Irysa ihjäl i en stor nog djupIrys? Svaret måste vara ja eItersom samma sak kan hända i
industristora Irysrum. De enda problemen är om motorn klarar av din kapacitet och att Iå plats inuti. Har du
en tillräckligt stor Irys (en som är liggande med dörren öppnar uppåt) kan du plocka ur innehållet, lösa
Iöremål och alla hyllor Iör att sen krypa in. Frysen kommer nu att arbeta hårt Iör att uppnå Iryspunkten då
din kroppsvärme höjer temperaturen av Irysens termometer.
Du bör ha Iörberett självmordsIörsöket med sömnmedel, en kudde i botten Iör bekvämlighet och kollat
propparna, iIall energiIörbrukningen höjs tillIälligt. Du bör även inte vara helt naken då du riskerar
smärtsamma köldskador. Klä dig i långkalsonger och en långärmad tröja. Om du blötlägger kläderna Iöre
snabbar du upp nedkylningsprocessen. Temperaturen i Irysar brukar hålla -10 till -18 ºC.
Värmeslag
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
87 av 115 2011-02-20 00:33
Upp
I grund och botten handlar den här metoden om att ge dig själv extremt värmeslag. Du bör Iörlora
medvetandet eIter några timmar, men att dö kan ta ytterligare timmar. Använd aluminiumIolie Iör att styra
solens hetta mot dig, så du snabbar upp processen lite grann. Försök att minska chansen att du blir avbruten
genom att ta luren Irån teleIonen, etc. Börja på morgonen. Det hjälper om temperaturen utanIör är över 37
Celsius (över normal kroppstemperatur).
Eld
Upp
Att använda eld eller att brinna till döds är något som inte tilltalar många självmordskandidater, Iörutom om
det sker i protest Iör att uppnå ett politiskt mål, se SjälvuppoIIring. Metoden är alltIör plågsam Iör att vara
attraktiv Iör den vanliga kandidaten.
Att sätta eld på sitt hem i hopp om att 'brinna inne' Iör med sig alltIör många problem och risker att skada
andra, att det inte bör Iörsökas. Det är skillnad däremot om du har tillgång till någon ödslig plats eller bor
ensam på landet. Förutsatt att du äger din egen Iastighet och att inga djur eller andra människor kommer till
skada.
Jag tror knappast jag behöver gå in på hur man bränner ner något. Det är inte svårare än att köpa några
dunkar bensin, hälla ut vätskan och tända på. Förhoppningsvis med dig själv sittandes mitt i brasan. Det kan
vara en bra ide att berusa dig på höggradig alkohol eItersom detta återger mod och gör att du brinner lite
lättare.
Brandrök
Upp
Brandrök är dödligt. Det bevisar alla dem människor som omkommer i bränder varje år. Dem Ilesta dör inte
Irån elden, utan röken. Däremot är det svårt att anordna en brand som inte övertänder och att man lyckas
andas in tillräckligt Iör att kollapsa och avlida.
Rök Irån eld består av Iasta partiklar IinIördelade i luIt eller annan gas. Sot är benämningen på en av de
vanligaste Iörbränningsrester som bildas när det Iinns ett överskott av kol (bränsle) i Iörhållande till syret.
Sot bildas t.ex. av bilar vid avgasutsläpp och är en luItIörorening som bildar smog vid kraItiga Iöroreningar.
Brandrök är också lättantändlig vilket bevisas när ett rum Iyllt av rök tillsammans med hetta och syre
antänder. Ett alternativ är att slänga ner en Iimp i husets eller villans källartrappa och även hälla ut
motorbensin i trappan.
När det gäller vilket material som är Iarligast att inandas in så är det svårt att säga ett är "bättre" än ett annat.
Jag skulle tro att rök Irån plastmaterial innehåller mer Iöroreningar än t.ex. träd.
Kolmonoxid är den Iarligaste gasen i rök och det ämne som tar livet av Ilest innebrända genom att byta ut
syret i luIten (kolmonoxidIörgiItning). Människor vaknar aldrig upp och avlider i tytsthet.
Det Iinns risker med denna metod. Du riskerar att dömas Iör mordbrand om du överlever. En deprimerad
man som tände eld på sitt hus i avsikt att avsluta sitt liv dömdes av tingsrätten till skyddstillsyn med 240
timmars samhällstjänst och psykiatrisk vård Iör just detta. Domstolen Iann dock att brottet skulle ses som
mindre allvarligt då mannen haIt starkt nedsatt Iörmåga p.g.a. sin depression att kontrollera sitt handlande.
En högst otrevlig metod, speciellt när man är vaken, Iörutom att vara väldigt irriterande Iör luItorganen.
Självuppoffring
Upp
Man har sett på nyheterna ibland där Iolk sätter eld på sig själva Iör att protestera något, och det är precis
vad det handlar om här. Ät en massa kroppsbedövande smärtstillande medel och alkohol, ta med en dunk
med bensin och bege dig till en utvald plats Iör din aktion, utanIör en TV-station, riksdagen eller allmänt
torg.
Blöt ner dig ordentligt och tänd på, du är död inom nästan ögonblickligen plus att du gör en politiskt
deklaration över något, kanske Östra Timor, eller Palestina-Israel Irågan. Se till att det inte Iinns några
blåögda välgörenhetsIantaster i närheten bara med brandsläckare. Se alltid till att det Iinns press närvarande,
helst på en Söndag, vilket är en slö nyhetsdag. De kommer att älska dig Iör det.
Om du överlever, kommer du att vara vanställd Iör resten av ditt liv, eller till nästa självmordsIörsök.
Försök att blanda bensinen med ett sprängämne som TNT eller liknande. Det kommer göra att elden brinner
mycket Iortare, även om sprängämnet är väldigt utblandat.
Bålbränning
Upp
Bränna på bål är en äldre avrättningsmetod där man gjorde en brasa med den dödsdömde ovanpå och som
var mycket populär att göra sig av med häxor på 1500- och 1600-talet. Under yngre järnåldern var det också
en begravningsritual, något som Iörekommer i andra kulturer även in i våra dagar.
Bålbränning kan vara svårt att utIöra på egen hand eItersom smärtan lätt blir outhärdlig och om du inte är
Iastbunden kommer din kropp att reIlexmässigt vilja Ily elden. Det hela skulle kunna Iungera om du låser in
dig i ett trångt utrymme istället, t.ex. ett Iörråd eller hoppar ner i en djup grop/brunn som du inte kan ta dig
upp Irån utan hjälp. I Iörväg har du Iyllt utrymmet med lättantändlig vätska, ved och papper. Sen är det bara
att tända på och hoppas det går Iort.
Humanitära metoder har ibland använts Iör att minska oIIrets tid med de outhärdliga plågorna. Ibland
användes exempelvis krut Iör att Iörkorta den dömdes lidande; antingen hängdes en krutpåse runt den
dömdes hals, eller så placerades en större mängd krut mellan dennes ben. Något som skulle kunna Iungera än
idag.
Skogsbrand
Upp
En variation på temat av bränder är självIörstörelse genom en skogsbrand.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
88 av 115 2011-02-20 00:33
Denna metod har Iördelen att man hamnar utomhus, Iör dem som uppskattar naturen. Dessutom riskerar du
ingen annans liv.
Du måste ha med dig en större dunk av bensin (minst 5 liter) och skarp yxa och Iörbereda platsen noggrannt.
Hugg ner så mycket träd och lösved som du kan hitta Iör att bilda en ring av död skog. Forma ringen naturligt
eIter träd och buskar på plats. Gör det svårt att komma ut. Dränk all ved med bensin och tänd på. Sitt ner så
är det svårare att Ily. Andas in och Iyll lungorna med rökångor så du svimmar.
Förbered gärna med att supa dig Iull.
Har du turen att bo i närheten av en pågående skogsbrand en varm sommardag, så är en promenad alltid en
bra ide. Placera dig på en plats du vet lågorna kommer att sluka inom kort. Känn eIter i vilken riktning
vinden blåser.
Vind
Upp
Starka vindar som stormar och orkaner är mer sällsynta här i Sverige, till skillnad mot situationen i mer
tropiska klimat, men det kan vara intressant att veta om vilken skada de kan göra.
Om du beIinner dig i stark vind under en längre tid ökar dina chanser avsevärt att skadas av Ilygande
Iöremål, översvämmningar, nedIallna träd och elkablar genom sämre sikt, olyckor och även dödsIall.
Hur Iarliga och Iörstörande dessa extrema väder är mäts genom deras vindstyrka, vilket är eIIekten av svaga
och starka vindar. Vindstyrka Iörväxlas oIta med vindhastighet, hastigheten av vindens rörelse i Iörhållande
till en Iix punkt på jorden.
Lista pa de vanligaste vindförhallanden och dess vindstyrka
Vindhastighet Typ
118-220 km/h Orkan
103117 km/h Svår Storm
89102 km/h Storm
75-88 km/h Mycket hård vind
50-74 km/h Hård vind
29-49 km/h Frisk vind
12-28 km/h Måttlig vind
1-11 km/h Svag vind
01 km/h Lugn
Snölaviner & Jordskred
Upp
Varken snölaviner eller jordskred är naturliga Ienomen i Sverige, men dess Iarlighet kan vara bra att känna
till, speciellt om du reser utomlands Iör ett exotiskt självmord.
En lavin, eller ett snöskred, är en stor mängd massa i rörelse ner Iör en sluttning.
En snölavin kräver vissa naturliga Iörhållanden Iör att inträIIa. En sluttning som måste vara brantare än 25
grader och snö, skiktad i olika lager. Förutom detta krävs det också en utlösande Iaktor, t.ex. en skidåkare,
snöIall, snödrev eller hängdrivor som rasar.
Länder med många snölaviner och årliga dödsIall p.g.a. de många skidbackarna är USA, Schweiz, Italien,
Tyskland, Österrike, Frankrike, och Kanada. En snölavin kan komma upp i 200 km/h och krossa allt i sin
väg. Varje år dör cirka 150-200 utIörsåkare i laviner i Alperna. I Sverige är samma siIIra ungeIär en åkare
vartannat år.
Jordskred uppkommer när hållIastheten i marken Iörsämras så pass att marken inte längre är i jämvikt utan
börjar att röra på sig. Jorden rör sig då snabbt över en eller Ilera glidytor. Jordskred Iörekommer i Iinkorniga
jordarter som silt och lera. Det Iinns även det som kallas "ras" som sker i jordarter som sand eller grus.
Vissa jord,- sten,- eller lerskred har orsakat stor materiell skada och krävt tusentals av dödsoIIer.
Hamnar du i en snölavin eller jordskred Iinns stora chanser att du kvävs till döds, såvida du hamnar långt
under massorna. Du kan också ha (o)tur att landa i en luItIicka med tillräckligt med syre tills hjälp når dig.
Vulkaner
Upp
En levande vulkan kan vara ett kul sätt att ta nödutgången Irån denna jord, även om det är overkligt Iör dem
allra Ilesta.
I Japan har man tvingats uppIöra säkerhetsbarriärer på många populära turistsajter Iör vulkaner då Iolk Iöljt
med sin reseledare och helt enkelt kastat sig in i den heta lavan. Skyddsbarriärer skiljer sig åt Irån plats till
plats. På t.ex. Hawaii Iinns inga överhuvudtaget.
Ett problem är att vulkaner producerar oItast mer giItiga gaser ju närmare du kommer, vilket gör att du kan
komma svimma innan du når "målet."
Om du inte har något emot att "eldas upp" och intensivt Iörkolna och gillar det dramatiska och Iilmiska, så
varsågod. Speciellt om du inte uppskattar begravningar eller att din kropp genomgår en obduktion.
Island och Italien är ytterligare två platser med stor vulkanisk aktivitet.
Tillsammans
Upp
Att ha hjälp av någon i livets slutskede kan vara bra Iör självIörtroendet, att beIästa döden som något
speciellt man gör tillsammans, men det kan också komma att negativt påverka dina val, speciellt om en
person är mer villig än den andra.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
89 av 115 2011-02-20 00:33
Självmordspakter
Upp
En självmordspakt betyder att du går ihop med en eller Ilera andra personer med målet att gemensamt ta era
liv på en Iörutbestämd tid och plats. Fenomenet är populärt i Japan och har börjat dyka upp mer och mer i
väst. Arrangemang görs oItast via internet, chatrum eller privat kommunikation. Nackdelen med Ilera
personer inblandade är alltid att någon ballar ur och berättar vad som är på väg att hända med uppblåsta och
överdrivna känslor som Iöljd, Iördelen är att man har stöd och vänskap som hjälper till att uppIylla sin
önskan.
En annan Iör evig överrenskommelse är om två personer är kära i varandra och vill lämna jorden tillsammans
i en s.k. kärlekspakt. Denna Iöreteelse är vanligare i Sverige och gäller oItast äldre människor, även om det
Iinns rapporter som pekar på att ett antal sådana händelser rörande yngre människor tagit plats inom landet.
Vanliga metoder är att ställa sig IramIör Iramrusande tåg hållandes händer eller det mer romantiska: att ta giIt
tillsammans.
Det kan vara väldigt svårt Iör polis och media att i eIterhand skilja en självmordspakt Irån en kärlekspakt
p.g.a. de mycket starka känslor inblandade. Det är inte heller ovanligt med självmordspakter inom Iamiljer,
t.ex. mellan en Iar och en tonårsson eller Iru och make.
Förslag på chattrum är t.ex. vårt egna SUIGUI CHAT, där du kan träIIa likasinnande och chatta i lugn och ro
eItersom hela sidan är tillägnad ocensuerrad diskussion om självmord och allt omkring. Lunarstorm passar
dem lite yngre och Flashback Chat dem äldre.
Kollektivt självmord
Upp
Ett kollektivt självmord är ett självmord som utIörs av en större grupp personer tillsammans.
OItast begår gruppen självmord genom att inta giIt eller något annat som har dödlig utgång. Detta är
vanligast Iörekommande i domedagssekter och andra nyreligiösa rörelser. OItast handlar det om att gruppen
tror att självmordet skall Iöra dem vidare till någon annan dimension eller liknande.
Även om att ett stort antal människor begår självmord tillsammans är högst ovanligt så står tre exempel Irån
vår samtid ut. Peoples Temple, Ordre du Temple Solaire (Soltempelorden) och Heaven's Gate avslutade alla
sin existens med kollektiva självmord.
Ett av de mest omtalade av dessa exempel är den amerikanska sekten Heaven's Gate, vars 39 medlemmar
den 7 april 1997 valde döden. Anhängarna av Peoples Temple i Guyana drack 1978 gemensamt giIt p.g.a. att
ledaren Jim Jones var övertygad om att myndigheterna skulle komma och massakrera sekten. 913 indivder,
inklusive kvinnor och barn, dog. Ett rekord som inte lär slås inom den närmaste tiden.
Webbkamera
Upp
Söker du vittnen eller någon slags bekräItelse av ditt självmord, är det alltid svårt att ha någon närvarande
eItersom personen riskerar att åtalas Iör medhjälp till självmord, men en webcam Iungerar alldels utmärkt Iör
ändamålet.
En webbkamera är en digitalkamera som används Iör kommunikation via internet som kontinuerligt eller
med jämna mellanrum sänder bilder som kan betraktas via en annan dator.
Självmord som observerats av andra via webbkameror är rätt vanliga. Allt du behöver är en billig
webbkamera (några hundralappar) som brukas installeras på egen hand utan problem, mjukvara (brukar
medIölja) och en grupp av åskådare (Iinns speciella sajter Iör Iolk att Iölja din webbkamera och där du kan
kontrollera vem som Iår tillgång till dina bilder).
Se upp med att bjuda in Iolk du inte är säker på att de inte ringer polis eller hjälp när du genomgår ditt
självmord.
Du kan även Iilma ditt självmord och spela in det på datorns hårddisk Iör eIterlevande eller vänner. I detta
sammanhang Iungerar webbkameran som vilken digitalkamera som helst.
Självmordssmitta
Upp
Självmordssmitta kallas det Ienomen som uppstår när en, oItast känd, persons självmord Iår till Iöljd att
andra begår självmord, oIta på liknande sätt. Fenomenet kan uppstå i t.ex. en skola, eller i samhället i stort.
Bland annat begicks många självmord eIter att Kurt Cobain tagit livet av sig.
Fenomenet är även känt som klustersjälvmord eller Werther-eIIekten Irån huvudpersonen i den tyske
skalden Johann WolIgang von Goethes roman Den unge Werthers lidanden (1774). Bokens huvudperson
plågas av olycklig kärlek och begår självmord genom att skjuta sig. Det rapporterades att många unga män
tog livet av sig på samma sätt eIter att boken blivit en storsäljare.
Detta är anledningen till varIör media oItast inte rapporterar ett dödsIall som självmord när någon känd
person avlidit eller är ovilliga att rapportera lokala självmord av anonyma personer. OItast dröjer det en
vecka eller mer innan ens självmord nämns i samband med dödsIallet. I vissa länder existerar särskilda regler
Iör journalister vad gäller rapportering om självmord.
Mediaregler för rapportering av självmord
Upp
Världshälsoorganisationen har tagit Iram en skriIt Iör anställda inom mediasektorn, med detaljerade
rekommendationer om hur man bör bete sig kring publicitet om självmord. Dessa inneIattar bl.a.:
Sensationsjournalistik bör undvikas, särskilt när det gäller kända personer. Man bör inte heller
publicera IotograIier av den avlidna eller av scenen Iör självmordet. Man bör också avstå Irån
löpsedels- och Iörstasidesrubriker.
Detaljerade beskrivningar av den använda metoden bör ej Iörekomma. Forskning har visat att
mediabevakning av självmord ger större eIIekt på metoden som väljs än på antalet självmord.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
90 av 115 2011-02-20 00:33
Upprepad och onyanserad mediarapportering om självmord har en tendens att särskilt hos unga
människor beIrämja självmordsgrubblerier.
Självmord Iår inte beskrivas som en metod att klara av personliga problem på, som att misslyckas i en
examen, att ha ekonomiska svårigheter och liknande.
Självmord bör varken återges som något oIörklarligt eller beskrivas på ett Iörenklat sätt. Självmord
beror aldrig på en enstaka Iaktor eller händelse. I många Iall Iinns ett samband med psykisk sjukdom,
särskilt depression, eller missbruk.
Media bör samtidigt med sin rapportering ge inIormation om att självmord kan Iörhindras och var hjälp
Iinns att Iå.
Att gloriIiera självmordsoIIren som martyrer eller Iörebilder riskerar att ge mottagliga personer
uppIattningen att samhället högaktar självmordsbeteende. I stället bör betoningen ligga på sorgen eIter
den avlidne.
Att beskriva de Iysiska konsekvenserna av ett icke Iullbordat självmord (exempelvis hjärnskador,
Iörlamning) kan ha en avskräckande eIIekt.
Diverse
Upp
Här listas diverse metoder som inte kunde kategoriseras på ett lämpligt sätt någon annanstans och som blev
över vid redigeringen av denna självmordsguide. Kanske kan du hitta vad du söker här, även om det är
osannaolikt. Man kan se på dessa inslag mer som kuriosa och historia än verkliga råd eller
rekommendationer, men det beror Iörstås på din, som läser detta, inställning, livspunkt och åsikt.
Headbanging
Upp
Detta är inte den musikstil där man viItar med huvudet till hårdrock, utan något helt annat, även om detta
beteende i sällsynta Iall leda till allvarliga hjärn- och nackskador.
Att smälla huvudet (pannan) mot en vägg (cement, metall, etc) är väldigt populärt i Iängelser. Emellertid
Iungerar bara metoden om du är en väldigt stark person. Annars kommer du inte att lyckas bygga upp nog
med Iart och styrka Iör att kunna krossa skallen och erhålla den eItersökta dödliga hjärnskadan. Personen
som provar på metoden kommer i nio Iall utav tio glida in i medvetslöshet Iöre han/hon har uppnått
livshotande skador.
Krossmaskiner
Upp
Om du kan hitta några obevakade industrimaskiner eller avIallskvarnar, så varsågod, men det är inte ett
speciellt roligt sätt att avsluta ditt liv.
Bilkrossar, som bör Iinnas på alla bra skrotupplag, kan Iungera, om du lyckas smyga in under natten och
starta upp maskinen. Men det kan vara svårt att starta maskinen, samtidigt som du måste hinna tillbaks till
bilen. Om du gömmer dig i bilen, innan krossningen, kan det Iungera, om ingen upptäcker dig Iörrän det är
Iör sent.
En variation är en sopbils avIallspress, men jag skulle nästan med all säkerhet säga att detta låter som
svårare, eItersom en sopbil bara åker sina rundor på vissa dagar i varje område, resten av tiden är
maskinerna rätt så oåtkomliga. Du måste även passa på att hoppa in när ingen av sopgubbarna ser dig. Du
skulle Iörstås kunna kartlägga soptiderna Iör grovsopor och gömma dig i en svart plastsäck placerad i
soprummet, men detta scenario verkar på ytan väldigt långt borta iIrån verkligheten och mer som något
hämtat Irån ett Iilmmanus.
Att arrangera så du blir överkörd av en Iullastad lastbil är rätt bra. Du bör komma ihåg att människor
överlever rätt oIta det verkliga krossandet (om det inte är huvudet); de dör när vikten tas bort Irån dem.
Vikter tappade på huvudet
Upp
Att Iörsöka Iå saker tappade på ditt huvud är väldigt svårt, verkligheten Iungerar inte som på Iilm, där det
bara är att gå och ställa sig på en byggnadsplats och vänta. Du vill inte heller anordna någon Iallvikt som kan
komma att skada någon annan, eller så kanske du vill riskera det. Hur som helst, krävs det mycket planering i
Iörväg.
Borra hål i huvudet eller hjärtat
Upp
Detta är en osannolik, men inte helt sällsynt, metod varIör den ingår i denna guide.
Vanligtvis är detta en sista utväg av dem med psykologiska handikapp, lider av psykos, schizoIrena eller
mentalt störda som ser detta som ett Iullt normalt sätt att Ily Irån sina personliga demoner.
OItast sker detta med en elektrisk borr som körs rakt in i hjärnan Irån tinningen eItersom de Ilesta tror att
kraniumet är tunnare där. OItast är detta inte en Iramgångsrik metod på långa vägar eItersom skadan som
uppstår enbart är en mindre hjärnskada som kan läka av sig själv eller endast påverka vissa kroppsIunktioner
eIter omhändertagande av sjukvården eller som mest leda till en inIektion på egen hand. Möjligen hamnar
man i koma, men borrhålet kan inte på egen hand orsaka dödsIall.
Det måste vara en väldigt märklig känsla att känna borren penetrera skallen.
Ett alternativ är att injicera något ämne som paralyserar eller Iörstör hjärnmassan i hålet eIter att
borrmaskinen avlägsnats. När det gäller val av borr skulle jag rekommendera en cementborr IramIör en Iör
trä- eller stål, helt enkelt Iör att dessa är tåligast och mindre troliga att gå av.
Det Iinns andra punkter på kroppen som är möjliga att borra i Iör att ta sitt liv. Ett exempel är hjärtat. Du
borrar helt enkelt i en vinkel snett uppåt Iörbi bröstbenet och punkterar hjärtsäcken och hjärtat. Om du
IortIarande är vid medvetande Iörsök att borra en eller två gånger till antingen snett uppåt igen eller mellan
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
91 av 115 2011-02-20 00:33
revbenen.
Tänk på att skaIIa en kraItIull borr med eluttag istället Iör laddbart batteri och en tillräckligt lång borr.
Borrens diameter bör inte vara större än 3mm. Borra hellre Iör djupt än Iör kort.
Sätt dig i en bekväm Iåtölj Iör bättre grepp och stöd under borrningsmomentet. Blodet Iungerar som ett
naturligt smörjmedel och håller borren sval. Du kanske också måste öppna ingångshålet med en kniv
beroende på din smärtgräns när borren penetrerar huden.
Krossad av hiss
Upp
Problemet med denna och andra mer våldsamma metoder är att dem är så blodiga och grisiga. Det är därIör
9 utav 10 personer väljer mer soIistikerade metoder som sömnpiller och andra substanser. Med det sagt Iinns
det några saker man bör tänka på.
Det är en Iördel att ha tillgång till maskinutrymmet till hissen, som vanligtvis Iinns på bottenvåningen.
Annars Iinns det speciella verktyg som kan låsa upp hissdörren även Iast hissen inte är tillgänglig. Du bör
sikta på att avlägsna huvudet Irån kroppen Iör bästa resultat. Detta innebär att du placerar dig med huvudet
över kanten liggandes på golvet av vånningen du beIinner dig på när hissen kommer. Endast huvudet ska
sticka Iram över hissschaktet. När hissen åker Iörbi din våning går det relativt Iort och smärtIritt att dö inom
några sekunder.
Alternativ skulle vara att hoppa till din död i hisschaktet eller lägga dig på botten och vänta till hissen når
bottenvåningen. Dessa alternativ bör dock vara andra- och tredje val.
Tortyrmetoder
Upp
I dessa tider av krig och krigsbrott pratas det mycket om tortyrsmetider och vad gränsen går Iör dessa
otrevliga sätt att Iå Iångar att prata. Finns det tortyrmetoder som det går att dö av? Ja! Finns det
tortyrstrategier som man kan utsätta sig själv Iör? Ja! Vilka är det då? Läs vidare så ska jag Iörklara...
De Ilesta tortyrmetoder, även om de är djävulskt barbariska, är inte avsedda att döda oIIret, utan att plåga
det. Däremot kan man tweaka några av dessa gärningar så de blir dödliga.
Naturens källor: I Angola har man tvingat människor att stå och titta in i solen, man har smörjt in dem med
honung Iör att attrahera myror och man har låst in dem i plåtskjul och övergivna bilar under hela dagar i den
tropiska hettan. Att spruta med vatten med ett mycket högt tryck på människor och att placera dem mellan
isblock är andra metoder som rapporterats Irån olika länder.
Tweak: Ak på semester någonstans och gå medvetet vilse och utsätt dig Iör naturens elemt.
La Barra: Kallas även el pollo (kycklingen) och pau de arara (papegojans sittpinne). Metoden innebär att
man binder ihop handlederna runt böjda knän och antingen sticker in en påle under knäna eller hänger upp
personen på en snurrande stång. Förutom att det är extremt plågsamt är det även lätt att blodcirkulationen till
benen stoppas, vilket kan ha kallbrand och amputation som Iöljd.
Tweak: Bind rep hårt runt dina egna ben och ge dig själv kallbrand. Kontakta inte en läkare.
Submarino: En vanligt Iörekommande tortyrmetod är submarino, även kallad la bañera. Den innebär att
man tvingar ner en person under vatten eller någon annan vätska (gärna smutsig och stinkande) till dess att
han eller hon nästan drunknar. Dry submarino kallas det att täcka personens huvud med en plastpåse.
Tweak: Se populär teknik med helium & plastpåse & plastpåse över huvudet.
Elchocker: Elchocker ges oItast mot könsorganen, bröstvårtor och läppar, vilka inte bara är de känsligaste
delarna av kroppen utan också de mest privata. Även Iingertoppar, tår och örsnibbar är kroppsdelar som oIta
utsätts Iör denna Iorm av tortyr. Man kan ge elchocker med hjälp av olika typer av apparater, bland annat så
kallade svarta lådor, eller med elektriska batonger.
Tweak: Elektricitet kan användas Iör att döda istället Iör att plåga.
Cheera: Cheera kallas en tortyrmetod som på engelska översätts med ordet tearing. Detta är en vanlig
metod som används bland annat i Indien och Pakistan. Den innebär helt enkelt att man kraItIullt pressar isär
en människas ben tills musklerna slits sönder och stora blåmärken uppstår i ljumskarna.
Tweak: Om du vill skada sig din kropp Iysiskt måste du ta hjälp av en större kraIt än dig själv. T.ex. en hiss
eller en krossmaskin.
Stympning och vanställning: I många länder torteras människor genom att stympas eller vanställas. Finger-
och tånaglar dras ut med tänger, tänder Iörstörs med tandläkarborrar, Irätande vätskor hälls över huden.
Många lik som hittas bär på bevis om att personen lemlästats innan han eller hon dött, det kan vara sådant
som utstuckna ögon eller avskurna öron, händer, tungor eller könsorgan.
Tweak: Du kan själv dra ut dina naglar och vanställa din kropp på samma sätt som många självdestruktiva
individer gör när dem skär sig själva. Det är bara ta det ett steg längre och du kommer att blöda till döds, om
du gör tillräckligt många med självIörvållande hål i din kropp.
Tumbindning/tumskruv: Att binda ihop tummarna bakom en persons rygg - med den ena armen över
huvudet och den andra bakom ryggen - orsakar en olidlig smärta som Iörvärras Iör varje andetag. När
personen är bunden i den här positionen är det också vanligt att torterarna Iortsätter att sparka och slå.
Tweak: Köp ett par riktiga handIängslen som du sen låser dina händer med bakom ryggen och placerar dig i
ett Iullt badkar eller hoppar i sjön. Du lär Iå svårt att inte drunkna.
Ghotna: Ghotna är en träpåle som man normalt använder till att mala säd och kryddor med i Indien. Men på
polisstationer används den i stället på många olika sätt Iör att Iramkalla smärta. Ett sätt är att placera den
under knäna på en person och sedan böja dennes ben kraItIullt över den. Det vanligaste sättet att använda
den är dock att rulla den Iram och tillbaka över låren samtidigt som två polismän, eller Iler, står på den,
vilket ger kroniska skador på musklerna.
Tweak: Använd din tvättstugas mangel och invalidisera dina ben så du inte kan springa eIter hjälp när du
svalt sömnmedel.
Falaka: Falaka är en av de äldsta tortyrmetoderna som används IramIör allt i Mellanöstern, även Iör att
bestraIIa barn. Den går ut på att man slår med batonger, käppar, piskor eller annat mot en människas
Iotsulor. Detta Iramkallar en intensiv smärta som startar i Iötterna och sedan går rakt upp i huvudet. EIteråt
kan personen tvingas att gå omkring på ojämn mark eller att till exempel bära runt en polisman på ryggen.
Tweak: Du kan Iörsöka med att istället Iör att skära dig i din handleder, skära upp Iötterna i ett varmt bad
och sen Iörblöda som vanligt.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
92 av 115 2011-02-20 00:33
Spread-eagled: Även kallad Iör Palestinian hanging. Personen binds upp i handlederna bakom ryggen. Detta
medIör en sådan påIrestning på skuldror och axlar (vilka lätt går ur led) att personen oItast svimmar. I
Iörhörsrum i exempelvis Turkiet och Iran är väggar och tak Iörsedda med krokar, taljor och trissor som
används Iör att hänga upp människor i.
Tweak: Prova att dra din egna leder ur led i hopp om att svimma av smärtan samtidigt som du har en snara
runt halsen. Du kvävs till döds. Se strypning när du somnar Iör mer inIormation.
Spanska stöveln: Spanska stöveln eller "benskruven" är ett tortyrinstrument som man Iörr använde Iör att
genom hoppressning av benet Iramkalla en oerhört intensiv smärta. Det bestod av två halvcylindriska plattor,
som på insidan kunde vara Iörsedda med trubbiga taggar. Dessa båda plattor lades kring personens ben,
vareIter de med hjälp av en skruvanordning pressades intill varandra, genom att man slog in kilar i ett
omgivande hölje. Under sådan behandling Iick oIIret sina ben sönderkrossade, oIta så att märgen rann ut. För
ytterligare smärta brukade man hårt slå på plattorna med hammare.
Tweak: Borra hål i din ryggrad och låt din ryggmärgsvätskan rinna ut. Komplikationer i ditt hälsotillstånd lär
Iölja.
Sträckbänk: Detta är ett tortyrredskap med vars hjälp man starkt uttänjde oIIrets kropp i syIte att
åstadkomma intensiv smärta. Sträckbänken utgörs av en bänk eller nästan horisontalt liggande, kort stege,
vid vilken den anklagades händer hårt binds Iast, under det att Iötterna var säkert Iästa vid ett tåg, som
spändes medelst en vals och ett hjul, påhängda vikter eller annan mekanisk anordning.
Tweak: Gå till en parkeringsplats och bind Iast din kropp vid en lyktstolpe och Iäst ett kraItigt rep i din arm
och den andra änden till en bil. Vänta tills Iöraren kommer ut och kör iväg. Armen kommer lossna Irån din
kropp och chansen att dö Irån blodIörlust och chock är rätt stor.
Utomlands
Upp
Samtidigt som du låter meddela dina eventuella vänner och bekanta att du ska resa på semester eller
ledighet, så planerar du i hemlighet att göra din allra sista resa.
Det är ingen bra ide att ta med verktyg och/eller tabletter som kan beslagtas i tullen eller väcka misstankar.
Då är det bättre att välja en metod som passar destinationen. Ett högt berg, en bro eller vacker sjö t.ex.
Ett byte av miljö kan också Iå dig att ändra ditt beslut. Något som i så Iall kan vara både positivt eller
negativt, beroende på din situation.
Några exempel på internationellt populära resmål och historiska kännemärken med många självmord och en
uppskattning av antal självmord utIörda på sagd plats.
Golden Gate Bridge, San Francisco, USA. (~1500) |Not: Självmordsbarriärer planeras sättas upp| 1.
Beachy Head, East Sussex, England, UK. (~500) 2.
Prince Edward Viaduct, Toronto, Ontario, Kanada. (~400) 3.
EiIIeltornet, Paris, Frankrike. (~350) 4.
Aurora Bridge, Seattle, USA. (~230) 5.
Coronado Bridge, San Diego, KaliIorniien, USA. (~200) 6.
Jacques Cartier Bridge, Montreal, Quebec, Kanada. (~143) 7.
Montreal Metro, Montreal, Quebec, Kanada. (~129) 8.
CliIton Suspension Bridge, Bristol, England. (~127) 9.
Sunshine Skyway Bridge, Tampa Bay, USA. (~90) 10.
Aokigahara, Mount Fuji, Japan. (70/år) 11.
Sydney Harbour Bridge, Sydney, Australien. (~40) 12.
Empire State Building, New York, USA. (~32) 13.
The Gap, New South Wales, Sydney, Australien. (20-30) 14.
Tyne Bridge, Newcastle, UK. (~20) 15.
NiagaraIallen, USA-Kanada. (okänt) 16.
Mexico City Metro, Mexico City, Mexico. (okänt) 17.
CliIIs oI Moher, County Clare, Irland. (okänt) 18.
Vienna U-Bahn, Wien, Österrike. (okänt) 19.
Göltzschtalbrücke, Reichenbach (Vogtland), Tyskland. (okänt) 20.
Gateway Bridge, Brisbane, Australien. (okänt) 21.
Bosphorus Bridge, Istanbul, Turkiet. (okänt) 22.
Minar-e-Pakistan, Lahore, Pakistan. (okänt) 23.
GraIton Bridge, Auckland, Nya Zeeland. (okänt) 24.
Pariserhjulet London Eye, London, UK. (okänt) 25.
Pariserhjulet Rundetaarn, Köpenhamn, Danmark. (okänt) 26.
Lavemang
Upp
Lavemang eller ändtarmssköljning används bl.a. Iör att behandla Iörstoppning och Iör att skölja
tarmsystemet inIör olika diagnostiska undersökningar som t.ex. endoskopi och bukröntgen. Den kan
även användas inom alternativ medicin.
Vanligtvis utIörs ett lavemang genom att ett väl insmort munstycke varsamt Iörs upp i
ändtarsmöppningen. Munstycket sitter på en slang som i andra änden är ansluten till en behållare eller
plastpåse med cirka 1,5 liter ljummet vatten (och eventuell lavemangstillsats) som placeras 50-100 cm
över kroppen. När behållaren är tömd skall lösningen hållas kvar i tarmen 10-30 minuter. DäreIter
avlägsnas lösningen på toaletten eller i annan lämplig behållare.
Kan man byta ut det ljumma vattnet mot en vätska som tar död på en människa? En alkoholhaltig
vätska med hög volymprocent (vodka eller brännvin) är ett alternativ, men ett ännu bättre val skulle
kunna vara en mer giItigare kemikalie eller lösningsmedel. KaIIelavemang har hittills orsakat tre
dödsIall i USA.
Att skada kroppen med att Iylla den med Iör mycket vatten i den andra ändan s.a.s. kan orsaka en
obalans av salter och celler men är också smärtsamt. Felaktiga och Iör många lavemang kan orsaka
rev, spräckning, inIektion och sår inuti tarmen, men inte heller här är detta sannolikt.
Det Iinns inga bra exempel eller dokumentation om detta, så det är ändå högst tvivelaktigt och inte
minst besvärligt och en lite äcklig exit-metod som troligen inte passar de Ilesta.
Lavemangspåse, slang och munstycke Iinns att inhandla på t.ex. Apoteket Iör under 50 kronor.
Industrialiserade områden
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
93 av 115 2011-02-20 00:33
Upp
Farliga (och kanske övergivna) industriplatser kan vara ett val om platsen och tiden är rätt. M.a.o. det
skiljer sig åt Irån plats till plats. Vissa industriplatser kan vara livsIarliga lekplatser Iör dig att utIorska
på natten. Andra har tät säkerhet och är omöjliga att penetrera.
Är platsen en byggnadskonstruktion ökar dina chanser rejält. Dessa har oItast någon Iorm av
byggnadsställning och andra Iarliga maskiner och Iordon att utIorska. Att göra intrång på dessa platser
är oItast en barnalek. Leta gärna upp krossmaskiner, bandmaskiner och sågar. Även om dessa är låsta
så går de att använda på något sätt. Använd Iantasin.
Det Iinns även Urban exploration (UE) grupper i Sverige som du kan gå med i och lära dig mer om
tätortsutIorskning, byggnadskomplex, Iabriker, grottor, tunnelsystem, nöjesparker, skyddsrum,
cykelrum, avloppssystem, bortglömda sjukhus eller underjordiska system. I Stockholm har det särskilt
handlat om tunnelbanenätet.
Jag antar att du knappast bryr dig om att praktiken kan i vissa Iall betraktas som olaga intrång och
skadegörelse, så jag bryr mig inte heller om att inIormera mer om detta.
Självmord i andra miljöer än hemmet (icke frihet)
Upp
Ibland beIinner man sig i (o)väntade och vill ändå ta sitt liv, men omgivningen sätter upp hinder. Här
är några ideer på vad du kan använda om du Iinner dig i ett desperat tillstånd i en ovan miljö utanIör
hemmet.
Fängelse/häkte/anstalt: Hängning med sängtäcke, slips, strumpor, skosnören, örngott, skärp i
dörrkarmar/postar, lampor, badrum, eller Iönstergaller. Varje person som tas in i häkte visiteras
noggrant. Föremål som kan användas Iör självskadande handlingar och självmord tas iIrån personen.
Vakter inom kriminalvården är oItast oerhört upptagna och underbemannade. Att strypa luIttillIörseln
och orsaka hjärndöd kan dock ske eIter bara några minuter (om du gör det rätt), vilket gör att du ändå
kan hinna med en allvarlig självskada. Även ett skärp runt halsen i liggande position är eIIektivt.
Personal använder väldigt sällan sekundbevakning, oItast gäller bevakning varje kvart, om inte
speciella skäl Iöreligger som ångest, cellskräck eller depression vid inskrivning. Underlaget vid en
riskbedömning är bl.a. tidigare klientdokumentation (personakt och patientjournal). Om en häktad
person uppvisar tecken på suicid eller om den häktades beteende Iörändras, kontaktas sjuksköterska
Iör bedömning om det ska göras en läkarundersökning.
Faktum är att utanIör den psykiatriska sjukhusvården Iinns två miljöer där det konsumeras mer
psykoIarmaka än någon annanstans. Äldrevården och Iängelser. En tredjedel av de intagna på landets
slutna anstalter använder antidepressiva och antipsykotiska mediciner. Det betyder att det bör inte
vara svårt att Iå tag på en dödlig dos antingen genom lagliga eller olagliga vägar.
Kom ihåg att du kan komma att avbrytas när som helst i dina Iörberedelser eItersom du är i polisens
Iörvar och saknar något riktigt privatliv.
Andra alternativ är att svälja plast (soppåse, duschdraperie eller sängkast) som blockerar dina
luItvägar, krossade spegelskivor Iör att öppna upp en ven och eluttag Iör badrumslampor. Använd
Iantasin! UtIormningen av bostadsrummen i häkten har medvetet normerats Iör att de intagna inte ska
kunna skada sig med hjälp av inredning eller inventarier. Trots det tog 2007 tolv personer livet av sig i
Kriminalvårdens häkten. Det är det högsta antalet under den senaste tioårsperioden.
En ny Iorm av säkerhetstänkande ska på prov inIöras av Kriminalvården i en rad häkten under 2009.
Det handlar om en häkteskoordinator, en tjänst med Iörebild Irån Storbritannien där man inIört en
Prison SaIety OIIicer som ansvarar Iör häktades hälsa. SyItet med en koordinator är att ytterligare
utveckla arbetet med att Iörebygga, Iörhindra och hantera självskadande handlingar på häktet.
Bakgrunden till den nya Iunktionen är de många självmord som inträIIade i häkte under 2007.
Häkteskoordinator inIörs på de Iyra storstadshäktena Göteborg, Huddinge, Kronoberg och Malmö.
Några andra av dessa direkta åtgärder inneIattar att dörrar monteras bort Irån celltoaletter i celler
byggda på senare tid och madrassbyten på samtliga häkten Iör att Iörhindra självmord och andra
självskadande handlingar. Detta betyder att det kommer att bli lite svårare att ta sitt liv i häkten i
Iortsättningen.
Tänk pa att olika häkten har olika restriktioner.
Sjukhus/psyket: Sjukhus kan vara rena rama mardrömmen Iör vissa. Däremot Iörvarar man alla
läkemedel du någonsin kan önska att överdosera på. Varje avdelning har rätt så mycket sladdar att
strypa dig med, såvida du inte är inlagd på en psykiatrisk avdelning. Andra Iörsök som gjorts är att
spara medicin under en viss period och sen överdosera.
Lumpen/värnplikt: Rena himlen Iör den självmordsbenägna. Här Iinns Iler chanser och metoder än
jag någonsin kan räkna upp. Skarpladdade vapen, bandtraktorer, knivar, vilda skogar, sprängämnen,
lysgranater, djupa sjöar, snabba båtar och Ilygplan Iör att ge dig någon ide om möjligheten militären
erbjuder. Det Iinns en anledning till varIör militära baracker och Iörråd har så många inbrott.
Hemvärnet är en annan källa till vapen, coola verktyg och svårtillgänglig utrustning, även om
Iörvaringen av dessa godsaker har blivit mer restriktiv de senaste 15 åren.
Hemvärnssoldaten IörIogar i stort över samma utrustning som övriga Försvarsmakten, men kan i vissa
Iall vara något äldre. Standardbeväpning Iör hemvärnet är AK4B (Ak 4 med rödpunktsikte).
Understödsvapen inneIattar kulspruta 58 (FN MAG), granatgevär m/48, pansarskott m/86 samt
prickskyttegevär 90 och AK4OR (OR - Optiskt Riktmedel med 4x Iörstoring).
Äldrehem/alderdomshem: Servicehus, långvården eller äldrevården. Kalla det Iör vad du vill, men vi
kommer alla att hamna där till slut, om vi inte dör på något annat sätt Iörst.
Många äldre människor vill inget hellre än att dö när de placeras på ett vårdhem. Tråkhet, ensamhet,
sviktande hälsa eller att det är dags är bara några anledningar varIör de vill avsluta sina liv på egna
villkor. P.g.a. äldres svaghet och begränsad rörlighet är hängning, Iörblödning och andra Iysiskt
krävande exitmetoder uteslutna. Då återstår bara den bästa metoden. En överdos starka
smärtläkemedel.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
94 av 115 2011-02-20 00:33
Valet av medicin är många, men allra träIIsäkrast bör vara smärtstillande opiatderivat. Det bör inte
hellre råda någon brist. Du kan t.o.m. Iejka en smärta och Iå utskrivet tabletter inom 24 timmar. Gör
detta några gånger och du har tillräckligt. Du kan också spara ihop tillräckligt av dina piller under en
viss period.
Skolan: Att utIöra ditt självmord under skolgång kan lämna ett väldigt starkt intryck och budskap till
omvärlden. Bra platser som är tillräckligt privata kan vara toaletten eller ett oanvänt klassrum.
Lämpliga metoder som gör minnet av din död levande och långvarigt hos elever och lärare är speciellt
att skära sönder din underarmar och handleder. Skär djupt och målmedvetet!
Sömnförlust
Upp
Att medvetet upphöra med sömn kan vara oerhört påIrestande och utmattande Iör kroppen och
hjärnan. P.g.a. detta används sömnIörvägran som en Iorm av tortyr. Detta tillstånd har en rad negativa
eIIekter, bl.a. nystagmus, illamående, handskakning, muskelvärk, depression, retlighet, Iörvirring,
yrsel, huvudvärk, sinnesIörvirring, Iörsämrad koncentrationsIörmåga, hallucinationer och aptitIörlust.
Det Iinns dem som lider av sömnproblem och som drabbas av dessa eIIekter oIrivilligt, men att
medvetet åstadkomma detta, t.ex. med koIIein och amIetaminer, är inte rekommenderat. Det leder
inte till döden utan bara en massa negativa humörsvängningar. Du har mindre chans att tänka klart och
på allvar lyckas med ditt självmord.
Träflisare
Upp
Dessa kraItIulla maskiner används bl.a. Iör att göra Ilis av överbliven trädråvara i samband med
slutavverkning av träd Iör användning som energiråvara och pappersråvara.
Kanske du kommer ihåg maskinIlisaren Irån Iilmen Fargo där en av skurkarna gör sig av med kroppen
genom att köra igenom en av dessa maskiner?
Ibland händer det att någon Iörsöker ta sitt liv genom att kasta sig in i en av dem. OIta händer det att
personen Iaktiskt överlever när arbetare slår på nödstopp eller en säkerhetsspärr tar vid. 31 människor
har dödats i olyckor mellan 1992 och 2002 i USA på detta sätt. Skador som brukar uppstå vid olyckor
är oIta på huvudet och bålen.
KraIten kommer iIrån en Iörbränningsmotor med allt Irån 3-1000 hästkraIt. Maskiner kan köpas Iör
privat bruk men är oItast Iör små Iör en människokropp. Maskiner på industriskala hittas oIta hos
skogsIöretag och underhåll- och trädgårdsIirmor. ProIessionella maskinIlisare kan även hyras.
Självmordsrobot
Upp
Har du den tekniska begåvningen kan du Iaktiskt bygga en självmordsrobot.
Denna metod är hämtad iIrån en australiensisk nyhetsartikel där en 81-årig australiensare som var trött
på livet byggde en komplex 'självmordsrobot' som han använde Iör att ta sitt liv med.
Maskinen var kapabel att automatiskt avIyra Ilera skott Irån ett vapen in i mannens huvud eIter
aktivation. Ritningarna hade han hittat på internet. Han satte upp apparaten på sin inIart och placerade
sig själv IramIör innan han satte på den. Maskinen som var Iastspänd till en .22 halvautomatisk pistol
skjöt honom till döds.
Kanske lite mer åt sci-Ii-hållet, men som vi ser så överträIIar oItast verkligheten Iantasin.
Bli ihjälslagen
Upp
Teoretiskt skulle du kunna provocera Iram ett slagsmål med dödlig utgång Iör dig själv.
Om jag hade sådana tendenser skulle jag gå och mucka gräl så mycket jag bara kan utanIör krogar
under helger då alkoholkonsumtion är som störst. Alkohol är väl känt som en inhämmare av logik och
mentala spärrar och du kan mycket väl hamna på akuten med ett insparkat ansikte eller några extra hål
i skallen.
Välj i Iörsta hand ut unga män i grupper med tre eller Iler Iör bästa resultat. Använd deras sexualitet
mot dem Iör att göra dem arga och upphetsade.
Farliga platser att vistas utomhus på kvällen/natten kan också vara Iörorter och ensamma stigar eller
gångvägar placerade en bit bort Irån bostäder och lägenheter.
Detta kan självklart betraktas som omoraliskt eItersom du Iördömer en annan person till Iängelse
under ett antal år. Av självIörklarliga och rent praktiska skäl är detta därIör inget att rekommendera.
Korsfästelse
Upp
Denna religiösa metod kanske inte är det Iörsta man tänker på när man Iunderar på att avsluta sitt liv,
men någon med känsla Iör ironi och historia kan vara intresserad.
KorsIästelse är en antik avrättningsmetod där den dömda personen binds eller spikas upp på ett stort
träkors av olika Iormer och lämnas hänganade tills döden inträIIar.
Man skulle kunna tro att praktiken, mest känd som Jesus Kristus dödsorsak upphört, men Iaktum är att
korsIästelse IortIarande sker idag i vissa länder som bestraIIning, t.ex. i Yemen, Sudan och Iran.
Tiden det tar att dö sträcker sig Irån timmar till dagar beroende på personens hälsa och omständigheter
i miljön. Vad som slutligen orsakar död kan vara en kombination av en rad saker, blodIörlust,
kvävning, blodIörgiItning, chock eller uttorkning.
Det Iinns ett stort problem med denna metod... vem ska slå in den sista spiken?
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
95 av 115 2011-02-20 00:33
Kombinationer
Upp
Här presenteras vissa självmordsmetoder som i och Iör sig Iungerar bra på egen hand, men om de
kombineras, ger ett bättre slutresultat. Att välja en kombination är ett av de säkraste valen du kan göra
Iör att säkerställa en lyckad död, men de kräver också bra planeringsIörmåga och rätt inIormation.
Dessa bör ge dig några ideer och kanske inspirera dig att hitta på dina egna.
Drunkning/Handvapen
Upp
Att använda ett skjutvapen medan du står i vattnet är en bra metod. Den ökar dina chanser att lyckas.
Ett skott mot huvudet är inte alltid eIIektivt, men om du står i vatten med ingen i närheten, är
resultatet nästan 100° säkert.
Förgiftning/Kvävning
Upp
En beprövad metod är att ta ett lugnande medel i samband med att man skär av syretillIörseln till
hjärnan. Enda problemet är att slå av överlevnadsinstinkten som gör allt Iör att göra självmordet så
obehagligt som möjligt.
Ett Iörslag är:
Ta 340 mg av valium rektalt Iör att sakta ner hjärtslaget och slapna av musklerna.
Drick ca 1½ liter vodka.
Som avslutning, placera gummiband över halsen och en plastpåse över huvudet.
Kroppens överlevandsIunktion är nu urkopplad och du är själv nästan medvetslös Iör att kunna
känna något.
Din andning avstannar inte, men syret Iörsvinner och medans du är medvetslös, stryps din
hjärna Irån syre och du Iörklaras hjärndöd.
En annan variant är att stå med en snara runt halsen och istället Iör att sparka undan stolen du står på,
dricker du alkohol tills du kollapsar.
Problemet med sömnpiller/plastpåse/kvävnings-metoden är att den är osäker. Antal piller och styrka är
olika Iör olika personer, och Iast man är sömning kan man ändå pumpa upp nog med adrenalin Iör att
Iå panik och orka riva sönder påsen.
Känslan av att kräkas kan också vara ett problem. Att inte heller orka dricka tillräckligt med alkohol,
eller obehag av att ha påsen på huvudet kan alla bidra till att man ändå inte kan Ialla i sömn.
Kombinationen av alkohol och sömnpiller är ett problem Iör många och kan vara otillräcklig Iör att
upphäva kroppens Iörsvar mot syreIörlusten.
De mediciner som bäst Iungerar att Iörtrycka hjärnas respons till CO2 och är minst troliga att
Iramkalla illamående är barbituraterna secobarbital, pentobarbital, phenobarbital, etc.
Förgiftning/Kvävning/Hypotermi
Upp
Mer känd som alkohol ¹ läckande båt i kallt vatten. Hyr en bilig båt, skär några hål, drick alkohol, klä
av dig och vänta!
Halshuggning med bil
Upp
Ska helst utIöras avskilt på en lång sidoväg med mycket träd i närheten. Du behöver:
150 meter rep.
1 Bil med bra däck.
Låda öl och olika lugnande medel.
Ladda upp med ölen och läkemedlen. 1.
Bind ena änden av repet säkert vid ett stort träd. 2.
Gör en Iin hängögla i andra änden av repet. 3.
Sätt dig i bilen, träd repet in i bilen och runt halsen tajt och sätt på säkerhetsbältet. (eItersom det
är lag på det!)
4.
Spänn Iast dig ordentligt Iör maximal eIIekt. 5.
Tips: Om du har en bil med takIönster; använd det! 6.
Starta motorn och säg adjö. 7.
Kör utav bara Ian... 8.
Sammanstötning/Halshuggning
Upp
Bind pianotråd runt din hals, och hoppa Irån en hög höjd. Ansatsen kommer att orsaka halshuggning
Iöre du träIIar marken (men bara om tråden är kortare än hoppet!)
Sparka radion i badkaret
Upp
Populärt i Iilmer, men tveksamt om det skulle Iungera. För att vara dödande måste strömmen gå
igenom kroppen (hjärtat) i en viss tid och säkringarna måste hålla i en viss tid utan att blåsa ut, vilket
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
96 av 115 2011-02-20 00:33
de sällan gör. Däremot kan du höja dina chanser om du använder en extra elkälla som t.ex en
generator eller gatubelysning.
Myter
Upp
Här presenteras några myter Iör att undvika att du Iår Iör dig att använda dom Iör att ta ditt liv, och
det slutar med att du ligger hjärndöd på ett sjukhus.
Cyanid i fruktkärnor
Upp
Myten om cyanid i Iruktkärnor går att man kan ta sitt liv med krossade kärnor av olika Irukter. Att
kärnor av äpplen, päron, aprikoser, persiska innehåller ämnen som utan kokning kan Irigöras av
enzymer till cyanväte-syra och orskaka cyanidIörgiItning.
Men sanningen är den att det är nästan omöjligt att avlida Irån att äta kärnor, eItersom magens starka
syror och enzymer oskadliggör de Iarliga ämnen innan de hinner verka, och allt du åstadkommer är en
dålig och smärtsam mage.
Dricka ditt eget urin
Upp
En berömd självmordsmyt som varit med länge är den att om man dricker sitt eget urin Iörvandlas
vätskan till slut till ett dödligt giIt. Processen som ibland kallas en Iattig mans självmord går ut på att
urinera i en behållare och när du är Iärdig så dricker du upp det. När du sedan upprepat detta några
gånger så har kroppen rensat bort alla näringsämnen som Iinns i urinet och som då kommer att verka
som ett giIt. Man Iortsätter att dricka sin egen urin tills man dör.
Metoden är lika eIIektiv som den låter. Inte alls. Inte bara är den ohygiensk (även om urinet motverkar
inIektioner) och Iöga tilltalande, men den är också utav inget värde Iör den som vill dö med värdighet
och lite klass. Du har lika stor chans att dö Irån att dricka ditt eget urin som att bli hög Irån torkade
och nedmalda bananskal och kaIIepulver.
Injicerad luft i ådror
Upp
En klar myt, rakt upp och ner att det skulle orsaka en hjärtattack eller liknande. Varken mer eller
mindre. Flera personer har provat, men inget har hänt som kan liknas ett självmord. Det kan vara
smärtsamt, men inte dödligt.
Myten att luItbubblor kan döda uppstod troligen Irån att läkare och sjuksköterskor sprutar ut en stråle
av vad de ska injicera i patienten Iöre de använder sprutan Iör att avlägsna smuts och orenheter i
tippen.
Om luItbubblor verkligen dödade, skulle varenda användare och missbrukare av opiater som injicerar
drogen ha dött vid det här laget, eItersom en person med abstinensbesvär som injicerar heroin troligen
har Iått med sig luItbubblor hundratals gånger med dosen.
Järnpiller
Upp
Att använda järn-kosttillskott Irån hälsokostaIIärer eller bara på chans i massiva doser utan att veta
om eIIekterna är otroligt dumt. En regel som gäller alla metoder som är meningen att ta livet av dig är
att kunskap bör vara Iörsta steget. När det gäller järn är det en dålig metod eItersom att svälja en stor
dos av järnpiller leder möjligen till döden genom att de oxiderar magen och äter ett hål i den, något
som bör vara otroligt obehagligt och smärtsamt.
Råd: leta vidare.
Kroppsfärg
Upp
Myt Irån bondIilmen GoldIinger att guldIärg kväver porerna i huden, men isåIall skulle man ju inte
kunna överleva under vatten med en syrgastub. Däremot kan olika Iärger vara giItiga i kontakt med
huden och orsaka illamående och liknande.
Penna uppkörd i ansiktsöppning
Upp
Ännu en slapstickvariant där man tror att pennan ska penetrera hjärnan, men det är inte bara otroligt
smärtsamt, men också väldigt dumt.
Det Iinns däremot ett rapporterat dödsIall i den medicinska litteraturen där en person kört in en
plastpenna i sin hjärna och Iaktiskt avlidit som resultat Irån sina skador.
En 25-årig gammal schizoIren man tryckte en 14.5 cm lång kulspetspenna genom sitt ögonhål och
lyckades penetrera lillhjärnan i bakhuvudet. Sjukhuspersonalen Iann honom i en pöl av blod. Han
berättade att han rivit ut sitt ena öga Iör att 'det kittlade'. Läkarna var Iörbryllade över mannens
tillstånd eItersom han Iall i/ur koma men det Ianns inget tecken på trauma på huvudet.
En röntgen avslöjade sanningen och när patienten dog Iyra dagar senare upptäcktes kulspetspennan
djupt i mannens hjärna. Den trubbiga änden av pennan, med mössan på, hade tryckts in Iörst och
Iastnat i djupt in i den högra loben av lillhjärnan.
Detta är det enda kända dokumenterade självmordet med ett genomträngande objekt av låg hastighet.
EItersom det är en anomali och en högst osannolik metod så återIinns den ändå i denna del av SSG
(Svensk Självmords Guide).
Suga ut någon annans hjärna
Upp
Mest en gammal myt som lever kvar Irån skräckIilmer, Iinns inga vetenskapliga bevis.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
97 av 115 2011-02-20 00:33
Vitaminer
Upp
Chansen att dö Irån en överdos av vitaminer är nästantill omöjligt. Vissa vitaminer, (A och D), kan
man Iaktiskt Iå Iör mycket av och drabbas av IörgiItningssymptom. Men aldrig genom vanlig kost,
utan oItast sker detta med hjälp av ett alltIör Irikostigt bruk av vitaminpreparat av dem som sysslar
med t.ex bodybuilding som kan leda till Iarliga vitaminmängder och besvär.
Vanliga eIIekter av t.ex. c-vitaminsbrist (Askorbinsyra) är blödningar i tandköttet (vilket leder till
tandlossning), Iörsämrad sårläkning, trötthet, muskelIörtvining, muskelsvaghet, ökad risk Iör
inIektioner. Allvarlig brist av askorbinsyra ger skörbjugg som omöjliggör tuggning. I sällsynta Iall kan
detta leda till döden.
Ska man Iörsöka överdosera på vitaminer, bör man vara lite av en galning eller mentalpatient och
kraItigt överstiga rekommenderat dagligt intag (RDI). Men som sagt det Iinns bättre metoder.
Hyra en yrkesmördare
Upp
Att anlita en yrkesmördare Iör att döda dig är är någonting som bara existerar i Iilmens värld. Det är en
omöjlighet att Iörsöka hitta någon lämplig som inte bara kommer att stjäla dina pengar, och även om
du skulle hitta någon, genom annonser eller kontakter, så Iinns risken att han/hon kommer begå ett
misstag och mörda någon annan. Dessutom lär det kosta mellan 20.000-30.000 kronor.
Förslag: Skriv ett Iilmmanus istället.
Autofellatio
Upp
Vi har alla hört historier om hur en kille brutit ryggen under autoIellatio, att utIöra oralsex på sig själv.
De Ilesta är myter, men det Iinns några sällsynta Iall när detta inträIIat och lett till Iörlamning.
En liten andel män, circa en procent av beIolkningen, är utrustade med tillräckligt lång penis och/eller
vighet Iör att kunna utIöra autoIellatio.
Detta är som du säkert Iörstår en rätt så hopplös ide. Inte bara måste du vara Iödd med de rätta
proportionerna, du måste även inte ha något emot att suga av dig själv. Sedan är risken Iör dödsIall
mindre än 1°.
Spikmatta
Upp
Spikmattor kanske verkar som en bra ide när man ser de rostiga och vassa spikarna, men låt dig inte
luras.
En spikmatta är en matta Iylld med små spikar som pekar uppåt med indiskt ursprung. De används
ibland som akupunktur eller till meditering, men oItast ses som någonting som Iakirer använder som
"magi" när de lägger sig på spikarna utan att skadas.
I själva verket är det inget magiskt med det vikten Iördelas relativt jämnt över spikarna och därIör
gör det inte ont alls. Det beror dock på hur jämnt Iördelade spikarna är över mattan och avståndet
mellan dem.
Inte ens med vikter ovanpå din nakna kropp på en sylvass spikmatta är ingen garanti. Den enda
möjligheten är att placera spikarna så pass glest att dem går igenom huden, men då skulle du lika gärna
kunna använda vanliga spikar, och då pratar vi knappast om en spikmatta längre.
Det är också väldigt svårt att på egen hand att skapa den kraIt som krävs Iör att lyckas med denna
metod.
Stoppa hjärtat genom att slå sig själv på bröstet
Upp
En av de mer konstigare myterna jag läst om är att om man slår sig själv på bröstet så kan man Iå sitt
eget hjärta att sluta slå.
Detta måste vara en av löjligaste sägner. Inte bara riskerar du att se oerhört dum ut, du har lika liten
chans att Iå hjärtat att stanna som om du skulle hoppa upp och ner i hopp om att åstadkomma en
hjärnskakning.
När man utIör hjärt- och lungräddning, en praktik som man kan dra jämIörelse till, använder dessutom
hela sin överkropp Iör att åstadkomma tillräckligt med kraIt Iör att pressa ihop bröstkorgen och
massera hjärtat. En person har helt enkelt inte tillräckligt med kraIt Iör att åstadkomma hjärtstopp eller
hjärtmassage på egen hand.
Det Iinns rapporter om människor som dött Irån att ha träIIats i bröstet av en ishockeypuck eller hård
kastande baseball, men dessa är högst ovanliga avvikelser, där personen också oIta har något medIött
hjärtIel.
Injicera vatten
Upp
Vad händer om du injicerar dig själv med vanligt kranvatten? Ingenting!
Människor innehåller redan en stor mängd vatten och blod innehåller 95° vatten. Allt som händer är
att du blir kissnödig eItersom vattnet ganska snabbt rensas ut med hjälp av njurarna. Vatten är inte
heller något giIt utan nödvändigt Iör kroppen Iör att överleva.
Destillerat vatten
Upp
Vissa påstår att man kan dö om man byter ut sitt vätskeintag med destillerat sterilt vatten, vatten som
genom destillation har gjorts mycket rent Irån näringsämnen, mineraler, metallsalter, mikroorganismer
och upplösta ämnen som Iinns i vanligt, t.ex. odestillerat kranvatten. Detta är Ielaktigt.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
98 av 115 2011-02-20 00:33
Destillerat vatten har stor användning i alla tekniska och experimentella sammanhang som kräver
vatten och där Iöroreningar kan störa processerna. Som exempel på de många användningsområdena
kan nämnas beredning av lösningar Iör sjukvård eller kemiska experiment, som kylmedel Iör
jetmotorer, eller Iör tillverkning av kretskort. Detta är möjligt då destillerat vatten inte Iräter så på
metall som vanligt vatten hade gjort.
Bristen på salter i destillerat vatten gör det olämpligt eller rent skadligt som enda dryck, särskilt om
man inte tillIör kroppen näring på annat sätt, men påståenden i stil med att den som dricker en liter
destillerat vatten varje dag dör eller liknande är dock att betrakta som rena vandringssägner.
En tesked vatten i lungorna
Upp
Vissa sägner säger att man kan dö genom att bara inhalera en tesked vätska i lungorna. Detta är Iel då
lungödem är ett allvarligt tillstånd som riskerar att utvecklas till att du dränks s.a.s. inombords. Då
räcker det inte med så lite vätska som ett köksmått.
Folk dör varje dag Irån att deras luItvägar eller lungor blockeras eller Iylls upp, men dessa tillstånd är
orsakade av en sjukdom (lunginIektion) eller olycka (drunkning). I en Irisk person kommer din kropp
bara ta hand om den nyintroducerade och överblivna vätskan. Det är dessutom extremt svårt att
medvetet andas in vätska i lungorna då kroppen har Ilera Iörsvarsmekanismer mot just detta.
Stå på huvudet
Upp
Chansen att du avlider Irån att stå på huvudet upp-och-ner under en längre tid är lika med noll.
Ändå lever denna myt kvar. OItast handlar det om att Iramkalla en hjärnblödning p.g.a. den ökade
blodtillIörseln till huvudet eller något liknande. Ibland nämns risken att en större blodsamling skapas i
hjärnan med hjälp av tyngdkraIten. Vad de Ilesta inte tänker på är t.ex. astronauter som vistas långa
perioder i rymden utan tyngdkraIt utan att dö Irån det.
Tuggummi
Upp
Att svälja tuggummi som sedan på något sätt Iastnar i ditt system är en vanlig stadsmyt. Ibland påstås
det t.o.m. att det Iinns spindelägg inblandat. Om du råkar svälja tuggummit är allt som händer att det
syntetiska gummit bryts ner av din starka magsyra, inget mer. Det är således en meningslös aktivitet.
Definitioner
Upp
Det Iinns en rad olika begrepp som slängs runt när det kommer till denna kontroversiella Iråga.
NedanIör beskrivs begreppen mer detaljerat.
Aktiv dödshjälp (eutanasi)
Upp
Innebär att läkaren aktivt hjälper en svårt sjuk patient att avsluta sitt liv Iör att undvika vidare lidande
eIter att personen begärt detta. Vanligtvis sker detta genom att administrera höga doser morIin,
barbiturater eller en så kallad cocktailpåse. Aktiv dödshjälp är laglig i Nederländerna, Belgien och
Luxemburg. Detta ska inte Iörknippas med oIrivillig eutanasi (eugenik) av den sorten som nazister och
andra regimer historiskt utIört.
Passiv dödshjälp
Upp
Innebär att läkaren, oIta eIter samråd med patient eller anhöriga, avslutar en livsuppehållande
behandling när sådan inte längre gagnar patienten och när allt hopp om att kunna rädda liv är ute, t.ex.
om en människa ligger i koma. Man undviker helt enkelt att administrera Iöda, vatten, medicinska och
tekniska hjälpmedel Iör att hålla en person vid liv samt att regelbundet injicera morIin Iör döva smärta
och söva. Ibland kommer döden Iort, något dygn, men en del människor ligger utan mat och vatten
över en vecka innan de slutligen avlider.
Ett livstestamente, där patienten vägrar livsupphållande behandling, räknas ibland som passiv
dödshjälp.
Passiv dödshjälp praktiserats regelbundet i Sverige.
Läkarassisterat självmord
Upp
Innebär att läkaren erbjuder en döende patient att avsluta sitt liv, exempelvis genom att skriva ut ett
preparat i lämplig dos, men patienten måste själv utIöra den dödande handlingen. Metoden tillämpas
bland annat i länderna Nederländerna, Belgien, Schweiz och delstaterna Oregon, Washington och
Montana i USA.
I Schweiz utIör bland annat organisationerna Dignitas och Ex International läkarassisterade
självmord där utländska medborgare kan Iå hjälp med att avsluta sina liv i lugn och ro. I Sverige är det
inte straIIbart Iör läkare att att skriva ut en drogcocktail, däremot riskerar dem att Iörlora sin
läkarlegitimation om detta avslöjas av Socialstyrelsen. För civila är det däremot straIIbart att hjälpa
någon att ta sitt liv.
Rationellt självmord
Upp
Att avsluta sitt eget liv p.g.a. väl övervägda skäl och utan att vara drabbad av några mentala
sjukdomar, till motsats till att ta sitt liv p.g.a. känslomässiga eller psykologiska skäl.
Barmhärtighetsmord
Upp
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
99 av 115 2011-02-20 00:33
Term som lösaktigt används Iör att beskriva alla Iormer av eutanasi. Bäst deIinerad som att avsluta en
persons liv, oItast en sjuk Iamiljemedlem eller släkting, utan uttrycklig begäran i tron att det är det
mest barmhärtiga att göra.
Tung nedsövning (palliativ sedering)
Upp
En alltmer vanligare, även om IortIarande relativt sällsynt, eutanasimetod i dagens moderna sjukhus är
tung eller terminal nedsövning (palliativ sedering) tills döden inträIIar. Bl.a. är denna metod allt mer
eIterIrågad i Nederländerna, trots att man har legaliserat dödshjälp.
Terminal sedation (terminal nedsövning) utIörs Iör att lindra outhärdlig smärta och obehag hos en
döende patient i de sista timmarna eller dagarna, vanligtvis med en kontinuerlig intravenös inIusion
med en sedativ drog i en palliativ miljö eller behandling. Den korrekta beskrivningen är en
läkemedelsinducerad sänkning av medvetandegraden till en nivå där patienten inte besväras av sina
symptom. Om patienten bedöms överleva endast dagar eller någon vecka med oIörändrat tillstånd kan
sederingen bibehållas till dess patienten avlider.
En vanlig drog Iör detta ändamål är midazolam, en kortvarande benzodiazepin. Andra medel är
haloperidol, chlorpromazine, pentobarbital eller phenobarbital. Opiater undviks oIta eItersom de inte
har någon eIIektiv sövande eIIekt.
Terminal nedsövning Iramkallar inte döden, utan doserna brukar ligga på gränsen där patienten är
bekväm utan att kompromissa andning eller hjärtat. Detta gör att i länder där eutanasi inte är lagligt
kan man ändå använda praktiken.
OIta väljer läkare att Iramkalla döden med djup nedsövning med Iörklaringen att lindra obehag, trots
att han/hon vet om konsekvenserna. Detta gör gränsdragningen mellan de olika åtgärderna vid livets
slutskede oerhört svårdeIinerad.
Metoden har stöd i allmänna råd Irån Socialstyrelsen och riktlinjer Irån Svenska Läkaresällskapet.
Rätten att tacka nej till fortsatt livsuppehållande behandling
Upp
Varje beslutskapabel patient har rätt att avsluta livsuppehållande behandling med den Iörutsedda
konsekvensen att patienten avlider. Läkare ska respektera detta.
Rätten att avstå Irån erbjuden behandling har varit praxis sedan länge när t.ex. beslutskapabla
personer av religiösa skäl inte vill ta emot blod som i vissa situationer är en Iörutsättning Iör ett
livräddande operativt ingrepp. T.ex. Jehovas Vittnen.
Den hälso- och sjukvård som ges enligt i Sverige är Irivillig och kan därIör ses som ett erbjudande, och
inte ett tvång. Även i Iall då en patient inte är döende, men riskerar att avlida vid nekande av
behandling, har du rätt att neka sjukvård.
Sondmatning av patienter som värjer sig mot detta är alltså inte Iörenligt med Socialstyrelsens
allmänna råd om självbestämmandeprincipen.
Kända svenskar som tagit sina liv
Upp
Lista på kända svenskar som tagit sina liv.
Johanna Sällström (2007) Skådespelerska. Dödsorsak okänd.
Jon Nödtveidt (2006) Frontman Iör black-metal bandet Dissection. Skottskada.
Micke 'Svullo' Dubois (2005) Komiker. Hängde sig.
Mikael Ljungberg (2004) Brottare och olympisk guldmedaljör. Hängde sig på toaletten.
Anton GustaIsson (2003) Sångare (Anton Maiden). Dödsorsak okänd.
Ted Gärdestad (1997) Musiker. Slängde sig IramIör ett tåg.
Per Yngve Ohlin (a.k.a. Dead) (1991) Musiker i Black metal-bandet Mayhem. Skärda handleder
¹ skottskada på huvudet.
Fredrik von Dardel (1979) Raoul Wallenbergs styvIar. Sömntabletter.
Maria Wising Wallenberg (1979) Raoul Wallenbergs mor. Sömntabletter.
Harry Martinson (1978) FörIattare. Skar sig med en sax.
Vilhelm Moberg (1973) Journalist och IörIattare. Dränkte sig.
Inger Stevens (1970) Skådespelare. Överdos på barbiturater.
Marianne Höök (1970) Känd journalist under 50-60-talen. Överdos sömnmedel.
Stig Dagerman (1954) FörIattare. Dödsorsak okänd.
Karin Boye (1941) Poet. Överdos på sömnmedel.
Ivar Kreuger (1932) Finans- och industriman. Skottskada på huvudet.
Victoria Benedictsson (1888) FörIattare. Skar sin halspulsåder med ett rakblad.
Ordlista
Upp
Abrahamitiska religioner ÷ Ett samlande begrepp Iör judendom, kristendom och islam.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
100 av 115 2011-02-20 00:33
Abscess ÷ En böld eller varansamling.
Abstinensbesvär ÷ Kroppsliga och psykiska symtom (t.ex. svettningar, darrningar, irritabilitet),
som kan uppstå när någon snabbt upphör att använda ett beroendeIramkallande medel.
Adrenalin ÷ Stresshormon.
Aggregat ÷ En kombination av två eller Ilera maskiner och apparater som skall utIöra en
särskild uppgiIt. Ett exempel på ett aggregat är en produktionsenhet Iör elektrisk energi. Den
omIatter en turbin, propeller eller Iörbränningsmotor och en generator. I ett vattenkraItverk är
aggregatet generatorn och turbinen med kringutrustning.
Aktinoider ÷ En serie grundämnen med mycket likartade egenskaper Irån atomnummer 89-103.
Alkaloider ÷ Reagerar med syra och bildar kemikaliskt salt. Har ett ph-värde högre än 7.
Aloe ÷ Växtsläkte med suckulenta blommande växter i Iamiljen aIodillväxter.
Alka-Seltzer ÷ Bubblande antisyramedel.
Aminosyror ÷ Aminosyror är kemiska Iöreningar som proteiner vanligtvis består av och som är
vanligt inom djur- och växtriket.
Ammoniak ÷ Stark luktande alkalisk kemisk Iörening med användningsområde inom jordbruk
och medicin.
Amnesi ÷ Sjukdom som gör att man glömmer bort saker och ting.
Ampere ÷ Enhet Iör att mäta elektrisk ström.
Ampull ÷ En liten steril Ilaska som innehåller en drog.
Analgesi ÷ OIörmåga att känna smärta; smärtstillande.
Anatomisk ÷ Angående kroppsbyggnad.
AndningsreIlex ÷ DiaIragman (muskeln i mellangärdet som du andas med) dras ihop
reIlexmässigt.
Andningsstillestånd ÷ En person som är medvetslös, inte andas men IortIarande har puls. JIr.
hjärtstillestånd.
Anemi ÷ Blodbrist.
Anomalier ÷ Allt som står ut Irån ett mönster av Iörväntade regelbundna Iöremål.
Anorexia nervosa ÷ Ätstörning med uttalad avmagring.
Antagonist ÷ SyItar på ett läkemedel eller annan substans som verkar genom att binda till en
receptor och därmed motverkar den Iysiologiska (d.v.s. kroppens naturliga) verkan.
Antibiotika ÷ Substans som Iörhindrar eller stoppar tillväxten av bakteria.
Antihistamin ÷ Medel mot allergi och klåda, ibland också mot oro, sjösjuka och yrsel.
Antikroppar ÷ Äggviteämnen som vid immunologiska reaktioner Iramställs av kroppens
immunIörsvar och som angriper Irämmande ämnen och mikroorganismer.
Apati ÷ Ett Iörhållande där personen är likgiltig och slö.
Apne ÷ Perioder på upp till en halv minut då andningen stannar helt under sömnen.
Argon ÷ Luktlös och Iärglös ädelgas.
Artär ÷ Blodkärl som Iör blod Irån hjärtat till resten av kroppen.
Arytmi ÷ En hjärtrytm, vilken som helst, som inte kan betecknas som normal. Den kan vara
oregelbunden, Iör snabb eller Iör långsam.
Askgrav ÷ En gravplats som sköts av Iörvaltningen där allmänheten vet vem som gravsatts
eItersom platsen markeras med till exempel sten eller metallplatta med de gravsattas namn.
Asklund ÷ Ett mindre anonymt gravskick där urnorna gravsätts i grupper under en gemensam
smyckningsplats. Namnskyltar (utIörda av Iörvaltningen) Iinns uppsatta vid gruppen.
Ataxi ÷ OIörmåga att kontrollera musklerna.
AtmosIär ÷ LuItlagret närmast jorden.
Atom ÷ Den minsta partikeln av ett grundämne inom kemi och Iysik.
Attestera ÷ Intyga.
Autoimmunitet ÷ "Allergisk" mot den egna kroppens ämnen.
Autolys ÷ Den process som uppstår när cellvävnad bryts ner av sig själv.
Automatkarbin 4 ÷ AK 4 är ett helautomatiskt eldhandvapen av typen automatkarbin som
används inom Försvarsmakten.
AvIallskvarn ÷ Används Iör att avskilja och mala matrester utan vidare hantering eller Iörvaring.
Bakgrundskoll ÷ Sökning i databaser eIter kriminella domar eller psykologisk ohälsa.
Bakterie ÷ En-cells mikroorganismer som reproducerar genom celldelning.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
101 av 115 2011-02-20 00:33
Barbiturater ÷ Grupp lugnande droger och sömnmedel.
BC ÷ (BeIore Christ) Iöre Kristus.
Benign ÷ Godartad.
Benmärg ÷ Den vävnad som Iinns inuti skelettets stora rörben.
Betsning ÷ Ytbehandling av trä med vatten- eller spritlösningar av Iärgämnen, bets.
Bihåla ÷ Hålrum i skallbenet.
Bindhinna ÷ Ögats tunna yttre hinna och hinnan i ögonlockens insidor.
Binjurarna ÷ Ett organ som producerar ett antal viktiga hormoner, bl.a. adrenalin och kortisol.
Biologisk ÷ Forskning on livet; Material gjorda Irån levande organismer.
BlodIörgiItning ÷ (Sepsis) En inIektion som orsakas av bakterier som har kommit in i blodet och
Iörökat sig.
Blodkärl ÷ RörIormiga strukturer i kroppen som Iörsörjer alla vävnader och organ med blod. Till
blodkärl räknas bl.a. artärer, vener, kapillärer.
Blodtryck ÷ Det cirkulerande blodets tryck på kärlväggarna. Värdet brukar anges i två tal, till
exempel 120/80.
Blodvärde ÷ Blodets koncentration av hemoglobin.
Blodåder ÷ I människans blodcirkulationssystem ansvarar dessa blodkärl Iör att transportera
blod tillbaks till hjärtat eIter att artärer gjort det motsatta.
Botani ÷ Läran om växter.
Brandgrav ÷ Gravskick som var vanliga i den nordiska Iorntiden där den döde kremerades på ett
bål som sedan täcktes, eller så placerades askan eIter den döde - med eller utan urna - i graven
tillsammans med oIIergåvor.
Bronker ÷ Större luItrör som Iörgrenar sig Irån luItstrupens nedre ände.
Bronkospasm ÷ sammandragning av luItrören.
Bulimia nervosa ÷ En störning i ätandet där man överäter tvångsmässigt och sedan kräks upp
maten Iör att inte gå upp i vikt.
Bultsax ÷ KraItigt verktyg Iör att skära i metall.
Bygel ÷ U-Iormad detalj, avsedd att hålla Iast ett annat Iöremål.
Båtgrav ÷ En Iörhistorisk gravtyp som karakteriseras av att hela små träbåtar begravts med den
döde.
Catch-22 ÷ Situation eller regel som Iörhindrar avslutning av en operation vilket leder till en
självIörevigad cykel. T.ex: "Jag behöver mina glasögon Iör att hitta mina glasögon."
Celsius ÷ Temperaturenhet.
Centrala nervsystemet ÷ Hjärnan och ryggmärgen.
Centralstimulerande ÷ Påverkar det centrala nervsystemet.
Cheyne-Stokes andning ÷ Perioder under sömnen som börjar med svaga andetag, som ökar till
djupa, Ilämtande andetag, och som plötsligt slutar vilket gör att personen oIta vaknar upp i
andnöd.
CO2 ÷ Koldioxid.
Cocktailpåse ÷ En blandning av höga doser av morIin, medel mot åksjuka och allergi i
kombination med medicin mot schizoIreni. Denna påse hängs upp på en ställning och injiceras i
patientens kropp via ett vanligt dropp. Patienten dör inom två dygn. Detta klassas som aktiv
dödshjälp och är enligt lag Iörbjudet i Sverige, men sägs ha Iörekommit.
CreutzIeldtJakobs sjukdom ÷ Obotlig hjärnsjukdom som drabbar nörkreatur (galna kosjukan)
men som också bl.a. kan överIöras till människan.
CSS ÷ Cascading Style Sheets. Stilmallar som används på webbsidor Iör att underlätta layout
och utseendet.
Detonator ÷ T.ex spränghatt, sprängkapsel, knallhatt.
DiaIragma ÷ Mellangärdet eller diaIragmat är en muskel i brösthålans botten och den viktigaste
muskeln i andningsprocessen.
Diagonalt ÷ Rak linje.
Dialys ÷ Innebär att man på konstgjord väg renar blodet Irån slaggprodukter och tar bort
överIlödig vätska oIta i samband med nedsatt njurIunktion.
Diameter ÷ Den räta linje som går mellan två punkter på en cirkel och passerar genom cirkelns
centrum.
Dignitas ÷ Organisation i Schweiz som hjälper döende att avsluta sina liv under kontrollerade
Iormer.
Dissociativ ÷ En substans som reducerar eller blockerar signaler till den medvetna hjärnan Irån
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
102 av 115 2011-02-20 00:33
andra delar av hjärnan.
Domarring ÷ OItast cirkelIormad grav som består av udda antal stenar eller stenblock av olika
storlek.
Dopamin ÷ En av de viktigaste signalsubstanserna i centrala nervsystemet där den Iörekommer i
en rad viktiga system som bland annat reglerar muskelrörelser, vakenhet, glädje, entusiasm, och
kreativitet.
Droppkammare ÷ Reglerar inIlödet Irån dropppåsen.
Dropppåse ÷ Behållare vanligtvis koppad till armen Iör tillIörsel av vätska in i blodet.
Dråp ÷ Att inte avsiktligen döda en annan människa.
Dykarsjukan ÷ (TryckIallssjuka) Gasbubblor som Iastnar i kroppens leder och orsakar svåra
smärtor. Bubblor som Iastnar i hjärtats kranskärl eller hjärnans blodkärl är direkt livshotande.
Dystymi ÷ En psykisk sjukdom och ett tillstånd av sänkt stämningsläge. Lindrigare än
depression.
Dös ÷ Den äldsta Iormen av storstensgravar i Norden där gravkammaren vanligtvis är uppbyggd
av 47 stående stenar, med ett takblock lagt ovanpå.
Egg ÷ Den yttersta spetsen på en kniv, svärd eller annat bladvapen.
EleIantsjuka ÷ En sjukdom som karakteriseras av Iörtjockning av hud, speciellt i benen och
könsorganen.
ElektroenceIalograIi ÷ (EEG) Metod Iör att registrera hjärnbarkens elektriska aktivitet med
hjälp av elektroder som vanligtvis klistras Iast på skalpen. Används kliniskt bland annat Iör att
diagnosticera epilepsi och studera demens.
Elektrod ÷ Elektrisk ledare, del av den elektriska kedjan.
Elektrolyter ÷ 1.) Mineralämnen som behövs i kroppsvätskor Iör olika Iunktioner i kroppen. 2.)
En strömIörande lösning.
Emboli ÷ Klump av oupplöst material i blodströmmen.
Empatogen ÷ Term som beskriver de nya syntetiska hallucinogenena preparaten. Med
empatogen (Irån empati) menar man att substansen påverkar personens sinnestillstånd snarare
än att det påverkar hans eller hennes upplevelser och uppIattning. Se också enteogen.
EnceIalit ÷ HjärninIlammation; inIektion i hjärnan.
Endoskopi - En typ av medicinsk undersökning som innebär att man tittar in i kroppen med
hjälp av en apparat, ett endoskop, som Iörs in till det ställe man vill undersöka.
Enteogen ÷ En hallucinogen substans som används i ett religöst eller shamaniskt sammanhang.
E-nummer ÷ Ett speciIikt id-nummer som används Iör beteckning av livsmedelstillsatser som
godkänts Iör användning i Europa.
Enzym ÷ Protein som möjliggör en kemisk reaktion i kroppen.
Estetisk ÷ Försök att redogöra Iör den mänskliga reaktionen på skönhet och konst.
Etanol ÷ Alkohol.
Eteriska oljor ÷ DoItande, Ilyktiga oljor som Iörekommer Iärdigbildade i olika växtdelar
(palmer, raps, jordnötter, soja, oliver, linIrö).
Etsa ÷ Metod där man använder värme Iör att bränna Iast eller bort någonting.
EuIori ÷ Exalterat lyckorus.
Eutanasi ÷ Att hjälpa en döende människa att dö i Iörtid.
Fallbila ÷ Annat ord Iör giljotin.
FAQ ÷ Frequently Asked Questions.
Farmakologi ÷ Läran om läkemedels påverkan.
Fauna ÷ Djurvärlden, djurriket.
Fibrillation ÷ En snabb och oregelbunden muskelknytning eller muskelkramp i hjärtmuskeln.
Final Exit ÷ Bästsäljande bok av Phillip Nitschke om de bästa metoderna att ta sitt liv med. Du
kan ladda ner boken i PDF-Iormat här .
Fluorsvavelsyra ÷ En av de starkaste kända syrorna som är lättIlytande och Iärglös. Den är
mycket giItig och Irätande.
FosIat ÷ Salter och estrar av IosIorsyra. FosIater Iörekommer rikligt i olika mineral och har stor
användning inom industri, jordbruk och livsmedelstillverkning.
FotoIobi ÷ Ljusskygghet; smärta i ögonen vid exponering Iör ljus.
Fotosyntes ÷ En process där levande organismer, oItast växter, överIör energi Irån ljus till
kemisk energi.
Frossa ÷ Att känna sig kall även Iast man är varm.
Fröskida ÷ Behållare av Irön.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
103 av 115 2011-02-20 00:33
Funktionsstörningar ÷ Fysiska eller psykologiska nedsättningar i kroppen att utIöra vissa saker.
Förbränningsmotor ÷ Motor som Iår sin energi genom att bränsle och luIt exploderar inne i
motorn.
Förelöpare ÷ En substans Irån vilket en annan substans Iormas.
Första hjälpen ÷ Akutsjukvård som ges innan vanlig medicinsk hjälp kommer.
Galla ÷ En kroppsvätska som bildas i levern, samlas upp i gallblåsan och blandas med
tunntarmens innehåll Iör vidare sönderdelning av Iödan.
Galvanisering ÷ Förtäcka något med ett tunt lager av metall.
Garvning ÷ Arbete med läder.
Gasmask ÷ Kåpa som sätts över mun och näsa.
Gastält ÷ Litet tält som omger en person Iör att hindra gas Irån att utvädras.
Genus ÷ Ett släkte eller grupp inom en Iamilj inom biologisk systematik.
GGR ÷ Gånger.
G-kraIt ÷ KraIt som kroppen utsätts Iör vid acceleration pga gravitationen.
Glycerol ÷ (även känt som glycerin och propantriol) är en söt, tjockIlytande, Iärg- och luktlös
alkoholIörening i vätskeIorm. Den används i produkter som tvål, hudcremer och i läkemedel
som bloduttunnande medel.
Granat ÷ Liten explosiv bomb som används på korta avstånd.
Granatgevär ÷ Ett gevär som skjuter granater.
Gravhög ÷ Ett äldre gravskick populärt i omgångar Irån äldre bronsålder till vikingatiden som
består av en stor jordvolym Iormad till en kulle.
Gummigutta ÷ En Iorm av gummiharts, vanligen gulaktigt till Iärgen.
GånggriIt ÷ En Storstensgrav som består av stenblock, vilka är lagda så att de bildar en
gravkammare och en gång in till kammaren.
Hallucinationer ÷ VanIöreställningar.
Halogen ÷ Grupp av Iem ometalliska kemiska basämnen.
Halspulsådern ÷ Den stora venen i halsen som Iör blod till hjärnan.
Halvautomatisk ÷ Ett skjutvapen som är kapabelt att ladda och avIyra kontinuerligt och
oavbrutet.
Hane ÷ Ett skjutvapens avtryckare eller utlösare.
Harts ÷ Samlingsnamn Iör kåda, olika typer av saIter som rinner ur träd och torkar till en mjuk
eller Iast massa.
Headshops ÷ Butiker som säljer droger Iör psykedeliska utIorskningar och hjärnan.
HemoIili ÷ Försämrad eller upphävd koagulationsIörmåga hos blodet på grund av brist på
koagulationsIaktorer (blödarsjuka).
Hemoglobin ÷ Ämne i röda blodkroppar som Iör syre mellan lungorna till vävnader.
Histamin ÷ En kroppsegen aminoIörening som utgör en del av kroppens immunIörsvar.
HIV/AIDS ÷ (Humant ImmunbristVirus/Acquired ImmunoDeIiciency Syndrome) Virus som
orsakar AIDS. En sjukdom som Iörsvagar immunIörsvarssystemet.
Hjärnbarken ÷ Yttre skiktet av hjärnan som styr alla våra medvetna rörelser. Hjärnbarken är den
del av hjärnan som "bestämmer över" resten av nersystemet. Den ansvarar också Iör våra
tankar, känslor och vårt minne.
Hjärndöd ÷ Tillstånd med oåterkalleligt utsläckta hjärnIunktioner och det kliniska kriteriet på
död.
Hjärnstam ÷ Lägre del av hjärnan som Iörenar hjärnan med ryggraden.
Hjärnödema ÷ Vätskeuppsamling i hjärnan.
Hjärtarrest ÷ Hjärtstopp.
HjärtIlimmer ÷ Även känt som Hjärtklappning. En ojämn hjärtaktivitet eller hjärtrubbning.
Hjärt- och lungräddning ÷ HLR är en akut Iörsta hjälpen-behandling som ges omgående till en
person som är medvetslös, inte andas och saknar puls (hjärtstillestånd). Behandlingen utIörs
genom växelvisa sammanpressningar av personens bröstkorg (hjärtkompressioner) och växelvisa
inblåsningar i personens mun, den så kallade mun-mot-mun-metoden.
Hjärtrytm ÷ Takten i vilket hjärtat slår. Störningar kallas arytmier eller hjärtrytmrubbningar.
Hjärtstillestånd ÷ Det Iysiska tillstånd som inträtt då hjärtat slutat slå, då det står "stilla".
Personen har ingen puls och är medvetslös.
Hjärtsäck ÷ Omger hjärtat.
Homeopati ÷ Okonventionella behandlingssätt inom medicinen och en behandling som är
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
104 av 115 2011-02-20 00:33
baserad på givande av mycket liten dos av ämne som i stor mängd skulle kunna orsaka
sjukdomssymptom hos Iriska människor.
Hormoner ÷ Molekyler som Iungerar som budbärare Irån en cell eller organ i kroppen till en
annan cell eller grupp av celler. Alla Ilercelliga organismer producerar hormoner, även växter.
Hospits ÷ Ett sjukhus/klinik där palliativ/lindrande vård erbjuds till döende. Vården riktar in sig
på att behandla symptom istället Iör ett botmedel.
HTML ÷ HyperText Markup Language ÷ Kodspråk som används på internet Iör att bygga upp
webbsidor. Se Visa--~Källa i din webbläsare.
HyperreIlexi ÷ Överdrivna reIlexer.
Hypertoni ÷ För högt blodtryck.
Hyperventilation ÷ Överdriven eller ökad andning som ger andnöd.
Hypokalcemia ÷ Medicinisk brist på kalcium i blodet.
Hypoxi ÷ Kronisk syrebrist.
Hällkista ÷ En rektangulär gravbyggnad Irån senare delen av yngre stenålder, bildad av
kantställda mer eller mindre släta och tunna stenhällar och täckt av en eller Ilera sådana.
HästkraIt ÷ Fysikalisk äldre term Iör att ange Iordons motoreIIekt.
HöIeber ÷ Allergi mot pollen på våren.
Högexplosiva sprängämnen ÷ Sprängmedel som detonerar med otrolig snabbhet.
IED ÷ Improvised Explosive Device är en bomb konstruerad och använd på andra sätt än
konventionell militär verksamhet.
Immobilisera ÷ Göra orörlig.
Inhalering ÷ Att andas in.
Inkubationstid ÷ Tiden det tar Iör ett virus att visa symptom.
Insjö ÷ En vattensamling som inte är en del av havet och inte heller ett vattendrag.
InsuIIiciens ÷ Otillräcklig, brist.
Isoelektriskt ÷ Ingen hjärnaktivitet registreras på EEG:n.
Jack Kevorkian ÷ Läkare som hjälpte Ilera döende personer i USA att ta sina liv. Sitter idag i
Iängelse på Ilera år.
Joner ÷ En atom eller molekyl som har ett överskott eller underskott av elektrisk laddning.
Jordad ÷ En jordad kontakt har Iörutom de två strömledarna även en ledare Iör skyddsjord som
Iungerar som en returväg Iör elektricitet.
Kalciumkarbonat ÷ Ämne som utvinns Irån kalksten; används oIta i byggnadsmaterial.
Kaliber ÷ Mätenhet som indikerar diametern på pipan och ammunitionen såväl som
gevärsloppet på ett skjutvapen.
Kallbrand ÷ Spontan vävnadsdöd (nekros) på grund av dålig blodIörsörjning som drabbar Irämst
de yttre extremiteterna. Denna kan bero på sårskador, stark nedkylning, diabetes eller
åderIörkalkning. Fullt utvecklad kallbrand kan inte botas och det drabbade området amputeras.
KamIer ÷ Ett vitt, transparent, vaxartat, Iast ämne med mycket säregen lukt. Den utvinns ur en
olja som Iinns i trädet japankamIer (Cinnamomum camphora). KamIer används oIta i olika typer
av eteriska oljor och Iinns i bl.a. tigerbalsam och har vissa medicinska egenskaper.
Kapillär ÷ De minsta av kroppens blodvesslor.
Kardiovaskulära systemet ÷ Cirkulation (hjärt- och kärl-) systemet som ansvarar Iör att IörIlytta
gaser, näring och avIall till och Irån celler.
Katalyst ÷ Ett ämne som hjälper till att accelerera en kemisk reation.
Katalytiska omIormaren ÷ Utsläppskontrollapparat på avgasröret som bränner bort obränt
bränsle och renar utsläppet.
Kateter ÷ Medicinsk Ilexibel tub Iör att leverera eller avlägsna vätskor Irån kroppen.
Kattparasit ÷ Toxoplasma gondii är ett släkte av parasiterande protozoer vilkas huvudvärd är
katt men som kan inIektera majoriteten av alla varmblodiga djur, inklusive människor. Man har
Iunnit att parasiten har Iörmågan att Iörändra beteendet hos råttor och möss och göra de mindre
rädda Iör katter, vilket ökar chansen Iör överIöring. Även människans beteende kan Iörändras
till en viss grad hos immunsvaga.
KB ÷ Kilobyte. Anger storleken på en mängd binär data. 1000 kB är 1 MB.
Kemikalieinspektionen ÷ (KemI) är en central tillsynsmyndighet under Miljödepartementet som
ansvarar Iör kemikaliekontrollen i Sverige.
Klass ÷ En kategorie som ingår i ett större Iörsök att organisera något.
Km/h ÷ (Kilometer per/i timme) En enhet som används Iör Iordons och spårIarkosters hastighet.
Kn ÷ (Knop) Nautisk måttenhet Iör hastighet till sjöss och i luIten. 1 knop ÷ 1 nautisk mil/h ÷
1,852 km/h ÷ 0,5144 m/s.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
105 av 115 2011-02-20 00:33
Kolerakyrkogård ÷ En sorts massgrav där Iolk som avled i kolera under sådana epidemier
begravdes.
KolIöreningar ÷ Ämnen som innehåller det vanliga ämnet kol tillsammans med andra Iöreningar.
Kolik ÷ Magont eller tarmkramp. Kolik används som benämning Iör anIallsvis uppträdande
smärtor i buken.
Kolokvint ÷ En giItig växtart med aIrikanskt ursprung i Iamiljen gurkväxter.
Kolumbarium ÷ Ett gravvalv med nischer avsedda Iör Iörvaring av de gravurnor i vilka de
kremerade avlidnas aska Iinns. I en nisch kan det Iinnas möjlighet att Iörvara mer än en urna.
Kolv ÷ Pistong.
Kolumbarium ÷ Ett gravvalv med nischer avsedda Iör Iörvaring av de gravurnor i vilka de
kremerade avlidnas aska Iinns.
Kompression ÷ Ihoptryckning av något.
Komprimerad gas ÷ Sammanpressad gas vid ett högt tryck Iör olika ändamål.
Kondensator ÷ En passiv elektronisk komponent som har Iörmågan att lagra en viss
elektricitetsmängd.
Konservator ÷ Förbereder och behandlar djur Iör uppstoppning och visning.
Konvulsioner ÷ Krampryckningar.
Kortison ÷ Ett binjurebarkhormon.
Kreosot ÷ En lätt gulaktig, transparent vätska som tillverkas Irån träkol och utvinns genom
destillation av kreosotolja, det vill säga trätjära.
KroppsIunktioner ÷ T.ex andas, gå på toaletten, eller svälja.
Kroppstemperatur ÷ 37 ºC.
Kvantitet ÷ Antal.
Kvävetriklorid ÷ (Trikloramin) GiItigt ämne med besk smak och bitter lukt.
LD-50 ÷ Lethal Dose 50°. Dosen kommer att döda 50° av alla som tar den.
Letargi ÷ Sjukligt tung sömn.
Likstelhet ÷ Den Iörlust av kroppens normala rörlighet och plasticitet som successivt inträder
under de Iörsta 12-14 timmarna eIter döden.
Likström - Elektrisk ström som alltid har samma riktning, till skillnad Irån växelström där
strömmen hela tiden byter riktning. Likström betecknas vanligen DC eIter engelskans Direct
Current.
Likvaka ÷ En ceremoni som traditionellt tar plats i huset av den avlidna med kroppen
närvarande. Moderna likvakor hålls oItare i begravningshem.
Lillhjärnan - Den del av hjärnan som har hand om motorkoordination, kroppsställning och
balans. Lillhjärnan är en del av det centrala nervsystemet och ligger baktill i kraniet vid skallens
bas under storhjärnan (cerebrum) strax bakom hjärnstammen som den Iörbinder sig med.
Liniment ÷ Ett medicinskt preparat att smörja in lokalt på huden.
Livsmedelsverket ÷ Den svenska myndighet med ansvar Iör livsmedelsområdet.
Livstestamente ÷ Dikterar om du vill bli återupplivad eller inte iIall du ändå inte har en chans att
leva eller vad läkarna ska göra iIall du Ialler i koma.
Ljuddämpartejp ÷ Tejp som minskar oljud vid användning.
Lober ÷ En portion av ett organ som lever, lung, bröst eller hjärna.
Lobotomi ÷ Hjärnkirurgi som avlägsnar en bit av hjärnan.
LSD ÷ (LysergSyraDietylamid) Ett psykedeliskt syntetiskt preparat som ger hallucinationer.
LuItstrupe ÷ Rör i halsen som passerar luIt Irån struphuvudet till lungorna.
Lungsvikt ÷ Lungorna slutar att Iungera.
Lungödem ÷ Vätskeuppsamling i lungorna.
Lyckopiller ÷ Typ av läkemedel som hjälper hjärnan att balansera serotonin (och andra
monoaminer) i hjärnan till "rätt" nivåer. Används mot depressioner, social Iobi, tvångssyndrom,
panikångestsyndrom, ätstörningar och annat.
LymIa-systemet ÷ Plasmalik vätska i kroppen som tar emot och avsöndrar syre och
transporterar celler Iör att bekämpa inIektioner och sjukdomar.
Läkemedelslagen ÷ Reglerar hur läkemedelsområdet ska operera med regler om hur tillsyn och
kontroll skall bedrivas och straIIbestämmelser.
Läkemedelsverket ÷ Den svenska myndighet som ansvarar Iör godkännanden och tillsyn av
läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter.
LättIlyktig ÷ Innebär att ett ämne lätt avdunstar även vid låg temperatur.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
106 av 115 2011-02-20 00:33
Lösliga ÷ Vätskelösbara substanser.
Magasin ÷ Utbytbar patronbehållare Iör eldvapen.
Malaria ÷ En allvarlig och ibland dödlig sjukdom orsakad av encelliga parasiter med symptom
som svår Irossa och plötslig Ieber.
Malign ÷ Elakartad, skadlig.
MAO ÷ Monoaminoxidas är ett enzym i hjärnan som bryter ner signalsubstanserna serotonin
och dopamin.
Mausoleum ÷ PraktIull minnesbyggnad på en grav.
MDMA ÷ (MethyleneDioxyMethAmphetamine) Ecstacy.
Melatonin ÷ Hormon som använd av kroppen Iör att reglera dygnsrytmen, humör, tidscykler och
antioxidering.
Mellanhjärnan ÷ Del av hjärnstammen som uppgör reptilhjärnan i mitthjärnan. De andra två
större delarna är Iramhjärnan och bakhjärnan.
Meningit ÷ HjärnhinneinIlammation.
MetamorIos ÷ Förvandling.
Metastaser ÷ Spridandet av en sjukdom, oItast en svulst som orsakar en dottersvulst, till en
annan del av kroppen.
Metalloid ÷ Ett kemiskt grundämne med egenskaper i mitten av typiska metaller och
icke-metaller.
Metanol ÷ Träsprit.
Meta-taggar ÷ Berättar vad en webbsida handlar om, mm.
Mikrobiologi ÷ Läran om mikroorganismer, t.ex. bakterier, svampar och virus.
Mikroorganism ÷ Organismer som bara kan ses genom ett mikroskop.
Miljöbalken ÷ En svensk miljölagstiItning som reglerar bl.a. naturresurser, naturvård, genteknik
och kemiska produkter.
Minneslund ÷ Gravsättning där askan grävs ner utan urna. Den enskilda askans identitet
registreras inte.
Mjöldryga ÷ Sporsäcksvampar som Iått sitt svenska namn av att de under Iuktiga somrar
Iörekommer på säd, särskilt råg, och därmed "drygar ut" mjölet.
MLD ÷ (Minimum Lethal Dose; minsta dödliga dos) Måttinstrument att mäta doser med.
Molekyler ÷ Minsta strukturella enheten i en Iörening.
Morbiditet ÷ Sjuklighet.
Mortalitet ÷ Dödlighet.
Motornervimpulser ÷ Elektroniska hjärnsignaler som har hand om rörelse.
Mp/h ÷ (Miles per hour) Samma betydelse som Km/h. Amerikanskt hastighetsmått. 1 mph ÷
0.44704 m/s.
M/s ÷ Meter per sekund.
Mycel ÷ Den vegetativa delen hos svampar bestående av ett månggrenat nätverk av trådlika
rötter som växer under jorden.
Mynning ÷ Öppningshålet i ett skjutvapens pipa.
Myoklonisk ÷ Muskelspasms-skälvningar.
Myrsyra ÷ Relativt stark syra som utsöndras bland annat Irån giItkörtlarna hos vissa myrarter,
den Iinns även i brännässlans brännhår.
Mysk ÷ En parIym som utvinns ur en starkt luktande substans som utsöndras Irån körtlar i
testiklarna på myskhjortar.
Narcon ÷ Läkemedel Iör att omvända en narkotikaöverdos.
Narkos ÷ Nedsövning.
Nasal ÷ Näsområdet.
Natriumbikarbonat ÷ Bakpulver.
Naturgas ÷ Blandning av gaser, Irämst kolväten, som Iinns i jordskorpan och som används i
kraItverk och värmeverk, och som råvara till plast.
Nekros ÷ Lokal cell- och vävnadsdöd.
Nervgas ÷ Kemiskt vapen som underminerar balansen i nervsystemet.
NervgiIt ÷ Ett giIt som i Iörsta hand angriper hjärna och nervsystem. NervgiIt som produceras
av levande organism kallas neurotoxin.
Neurologisk ÷ Angående nervsystemet och dess sjukdomar.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
107 av 115 2011-02-20 00:33
Nirvâna ÷ Ett eItersträvansvärt själsligt slutmål inom buddhismen som ses som Iullständig Irihet
Irån begär, hat och självbedrägeri. Att uppnå nirvana är detsamma som att bli upplyst eller
uppvaknad.
Nitroglycerin ÷ Ett kemiskt ämne, gult till Iärgen, oljigt och mycket explosivt. Används till att
Iramställa t.ex. dynamit, men används även i medicinska ändamål.
Njursvikt ÷ (Uremi; urinIörgiItning) Njurarna slutar Iungera.
Nyhetsgrupp ÷ DiskussionsIorm på internet.
Nystagmus ÷ Darrande rörelser av ögongloberna.
Näsklämma ÷ Håller Iast en gasmask Iör mun och näsa på plats.
Nästub ÷ Slangar som leder direkt in i näshålorna och underlättar andningen.
Ocker ÷ Innebär att någon utnyttjat någon annans nödsituation eller oIörstånd Iör ekonomisk
vinning.
Opiat ÷ Klass av narkotiska droger som innehåller opium.
Outspädd ÷ Ren och koncentrerad.
Oxalsyra ÷ Relativt stark syra som Iinns i Ilera olika växter, exempelvis harsyra och rabarber.
Oxidera ÷ Rostar; Lägga till eller kombinera med syre.
Palliativ ÷ En Iorm av aktiv helhetsvård Iör patienter med obotbara, symtomgivande sjukdomar.
Vård i livets slutskede
Pansarskott ÷ Ett militärt rekylIritt, bärbart engångsvapen som används Irämst Iör att bekämpa
pansarIordon.
Paralys ÷ Förlamning.
Parasit ÷ En organism som lever i, på eller av en annan organism.
Patron ÷ Kulor; ammunition.
Patronbox ÷ Förvaring av ammunition.
Patogener ÷ Sjukdomsalstrande organismer.
PDF ÷ Portable Document Format är ett digitalt dokumentIormat Iör Iildistribution. Formatet är
plattIormsoberoende och kan därIör öppnas på de Ilesta datorer oavsett operativsystem,
Iörutsatt att ett program Iör att öppna dokumenten är installerat, t.ex. gratisprogrammet Adobe
Reader
Pellet ÷ Liten kula; hagel.
pH ÷ Ett mått på surhet i en vattenlösning. Lösningar med låga pH-värden är sura, och de med
höga kallas basiska (även kallat alkalier). Neutrala är ämnen som har pH 7.
Pilotlampa ÷ Indikerare. Finns oItast i ugnar.
Plasma ÷ Inom Iysiken: ett Ijärde tillstånd av materia eIter gas och är vad som återstår eIter att
att ämne hettats upp. Inom medicin: det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats utan
att blodet har Iått koagulera.
Plasticitet ÷ Hänvisar till den process i kroppsvävnader när celler inte längre är kapabla att
undergå Iörvandling.
Plastsprängmedel ÷ Exempel: C-4 och Semtex.
Pneumathorax ÷ Lungkollaps eller punkterad lunga.
Pneumokocker ÷ En art inom släktet streptokocker och orsakar ett antal olika sjukdomar som
bihåleinIlammation, lunginIlammation, sepsis, hjärnhinneinIlammation och öroninIlammation.
Porer ÷ Öppning i huden där vatten och gaser kan passera.
Postanvisning ÷ Ett sätt att säkert skicka pengar via posten som garanterar att mottagaren Iår en
speciIicerad summa pengar.
Potent ÷ Stark; kraItig.
PPM ÷ (Parts Per Million) Antal enheter av en substans i en miljon enheter.
PressIoder ÷ DjurIoder som pressats ihop, t.ex. hö.
Prioner ÷ Ett inIektuöst protein som är resistent mot inaktivering som beror på att ett protein
antar en Ielaktig Iorm, som däreIter kan Iungera som en mall Iör att Iortplanta den Ielaktiga
Iormen till andra proteiner.
Projektil ÷ Framdrivande Iöremål.
Propangas ÷ (Butan/Gasol) Används i hushåll och på campingplatser.
Protein ÷ Organiskt ämne som är en av de största komponenterna i celler och vävnader.
Proton ÷ En av beståndsdelarna i atomkärnan.
Protozoer ÷ Ett samlingsnamn Iör diverse olika encelliga organismer eller urdjur som uppvisar
egenskaper som normalt Iörknippas med djur och räknas därIör normalt som de Iörsta djuren på
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
108 av 115 2011-02-20 00:33
jorden. Exempel är amöbor, toIIeldjur och plankton.
Psilocybin ÷ Hallucinogent ämne som erhålls Irån svampar.
Psykoaktiv - En psykoaktiv eller psykotropisk substans är ett kemiskt ämne som primärt agerar
på det centrala nervsystemet där den Iörändrar hjärnIunktioner, som resulterar i tillIällig ändring
i uppIattning, humör och beteende.
PsykoIarmaka ÷ Ett samlingsnamn Iör läkemedel som riktar sig mot psyket.
Psykos ÷ Ett mentalt ohälsotillstånd som innebär att individen tappar kontakten med
omgivningens verklighet.
Psykoterapi ÷ Innebär behandling av psykiska, relationella och existentiella problem med
psykologiska metoder.
Puls ÷ Ett mått på hur många hjärtslag hjärtat slår varje minut.
Pupill ÷ Hopdragbar öppning i ögats iris.
Pyramid ÷ Byggnadsverk som uppIörts av Ilera Iolk genom historien Iör att guida de begravda i
eIterlivet.
Radband ÷ Band med kulor, använt som hjälpmedel vid bön, i synnerhet inom Romersk-
katolska kyrkan.
Reagent ÷ Ämne som orsakar en kemisk reaktion med ett eller Ilera kemiska ämnen. OItast
bildas ett eller Ilera nya ämnen i processen.
Rektal ÷ Ändtarmsöppningen.
Rekyl ÷ Ett skjutvapens kraIt vid avIyrning.
Relativt ÷ I Iörhållande till.
REM-sömn ÷ Rapid Rye Movement är de perioder i sömnen då man vanligtvis drömmer.
Resoriblett ÷ En slags tablett som upplöses under tungan. Resoribletterna Iår ej sväljas eller
tuggas.
RespirationsIörlamning ÷ Misslyckandet av respirationssystemprocessen.
Retningar ÷ Irritationer.
Ricinolja ÷ En Iet olja som erhålls ur Iröna Irån ricinväxten Ricinus communis.
Rådjurshagel ÷ Typ av jaktammunition.
Röda blodkroppar ÷ Utgör tillsammans med vita blodkroppar och blodplättar omkring 45 ° av
blodet. Används Iör syretransport.
Rörkniv ÷ Speciellt Iormad kniv Iör att skära rör med.
Röse ÷ En hög med stenar utan jordtäcke som anlagts i syIte att vara de dödas vilorum och
monument.
Röstbox ÷ En broskartad struktur i halsen som möjliggör tal.
Sadomasochist ÷ Person som uppnår sexuell njutning genom att tillIoga sig själv eller sin partner
smärta.
Salmonella ÷ Allvarlig inälvsbakterie som orsakar matIörgiItning.
Salpetersyra ÷ Starkt Irätande syra.
Saltlösning ÷ Vatten med hög saltnivå inom medicinen.
Saltsyra ÷ En av de vanligaste syrorna som i koncentrerad Iorm är mycket stark.
SaproIyter ÷ Nedbrytande organismer som lever på Iörmultnande växtdelar, t.ex. mögelsvamp.
Schistosomias (snäckIeber) ÷ En parasitisk sjukdom orsakad av Ilera arter av plattmasken.
Symptom är blodig urin och avIöring och Ieber.
SchizoIreni ÷ En allvarlig psykisk sjukdom som utmärks av varaktiga deIekter i perceptionen
eller verklighetsuppIattningen. Typiska symtom hos en person som lider av obehandlad
schizoIreni är gravt desorganiserat tänkande, vanIöreställningar och hallucinationer.
Sekel ÷ Arhundrade.
Senna ÷ Blad Irån någon av de 250 arterna i växtsläktena Senna eller Cassia.
Serotonin ÷ En viktig signalsubstans i hjärnan som bl.a. är inblandat i sömn, vakenhet,
aggressivitet, impulsivitet, aptit och sexuell lust.
Serum ÷ MotgiIt.
Shamanism ÷ Beskriver ett stort urval traditionella trosatser inom naturreligioner där praktiken
rör kommunikation med andevärlden, oIta via hallucinogena droger och ceremonier.
SidoeIIekter ÷ Biverkningar av ett läkemedel.
Silikat ÷ Kemisk Iörening av kisel och syre (SixOy), en eller Ilera metaller och ibland väte.
Skeppssättning ÷ (stenskepp) är typiska nordiska Iornlämningar som består av resta stenar
ställda i Iormen av ett skepp som oIta markerar en grav.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
109 av 115 2011-02-20 00:33
Skepticism ÷ Misstro.
Sköldkörteln ÷ Körtel lokaliserad på halsen, strax under struphuvudet och utmed sidorna på
luItstrupen vars hormon går direkt ut i blodet och påverkar ämnesomsättningen.
Slemhinnor ÷ Skyddande membran som Iinns i mag-tarmkanalen, luIt- och urinvägarna.
Slöa sprängämnen ÷ Sprängämnen som normalt inte exploderar utan istället Iörbränns.
Somatisk ÷ Relationen mellan själ och kropp. Psykosomatiska sjukdomar (till exempel astma
och diIIus värk) kan helt eller delvis ha sin grund i psykiska eller emotionella störningar.
Spasticitet ÷ Tillstånd med konstant muskelspänningar och kramper.
Spor ÷ Typ av partikel Irån vissa levande organismer, till exempel svampar, bakterier och
mossor. Skapas av bakterier som kopiera sitt DNA och omger kopiorna med skyddande väggar.
Spänning ÷ Skillnaden i elektrisk potential mellan två punkter.
Stensättning ÷ En typ av gravsättning som Iörekommer Irån yngre bronsåldern till äldre
järnåldern och består av packad sten.
StiIt ÷ Avlångt och spetsigt Iöremål.
Stolpiller ÷ Ett stolpiller eller suppositorium är en Iarmakologisk beredningsIorm, avsedd att
Iöras in i ändtarmen, där det avger sin aktiva substans.
Streptokocker och staIylokocker ÷ Stor grupp av bakterier som inneIattar både såna som
skyddar oss mot sjukdomsIramkallande bakterier och orsakar lindriga inIektioner. Den
allvarligaste Iormen orsakar chocktillstånd och vävnadsskador och har en hög dödlighet.
Stroke ÷ (SlaganIall) De två huvudtyperna är hjärninIarkt och hjärnblödning.
Struma ÷ Sjukdom där sköldkörteln är Iörstorad som medIör sväljsvårigheter, obehagskänsla och
heshet.
Stupor ÷ Dvala.
Subjektgrupp ÷ Viss utvald grupp av objekt/personer.
Substrat ÷ Underliggande lager.
Surhetsgrad ÷ Mäts i pH (0-14) där lösningar med pH÷7 är neutrala, medan pH mindre än 7
anger sur lösning och pH mer än 7 anger basisk eller alkalisk lösning.
Svavel ÷ Gult illaluktande grundämne.
Svavelsyra ÷ Starkt Irätande syra.
SvårIlyktig ÷ Innebär att ett ämne har svårt att avdunsta.
SväljreIlex ÷ ReIlexsammandragning bak på halsen som Iörhindrar objekt och Irämmande
Iöremål Irån att äntra halsen Iörutom genom normalt sväljande. Förhindrar kvävning.
Synonym ÷ Ord med lika betydelse och som betyder samma sak.
Syntetisk ÷ ArtiIiciell tillverkad; konstgjord.
Syrgas ÷ (Oxygen) Rent syre som används inom sjukvård som andningsmedel och i svetsning.
Säkring ÷ Spärr som används Iör att Iörhindra elbränder eller (o)säkra vapen.
Sömnsjuka ÷ AIrikansk sjukdom orsakad av parasit som sprids till människan via tsetseIlugor
och som obehandlad leder till döden.
Takykardi ÷ Hjärtklappning.
Takypne ÷ Onormalt snabb andning.
Tartrat ÷ Kemisalt eller ester Irån tartarsyra.
Taurin ÷ En organisk syra som är en stor beståndsdel av galla och hittas i många djurs vävnader.
TeIlontejp ÷ Stark tejp med utmärkt temperaturbeständighet och resistens mot kemikalier.
Tempererat klimat ÷ Ett klimat som har Iyra årstider.
Thorax ÷ Bröstkorgen.
Tigerbalsam ÷ Ett smärtlindrande liniment i Iorm av en hård salva. Den Iungerar Irämst genom
aromatiska ämnen (exempelvis menthol och kamIer) som stimulerar blodcirkulationen. Den kan
exempelvis användas mot ledvärk, muskelstelhet, Iörkylningsbesvär, och är eIIektiv mot
insektsbett.
Timer ÷ En tidtagare som mäter tidsintervaller och signalerar dess slut.
TNT ÷ TriNitroToluen är ett explosivt Iast ämne med gulaktig Iärg som används som
sprängmedel och militär explosiv pyroteknik eItersom det kan smältas och gjutas i bomber med
ett säkert hanteringssätt.
Tonikum ÷ UppIriskande och stärkande medel.
Torso ÷ Kropp.
Toxisk ÷ GiItig.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
110 av 115 2011-02-20 00:33
Trakeobronkit ÷ LuItrörskatarr. En inIlammation som sitter djupt ner i luItrören.
TransIormator ÷ En elektroteknisk anordning som kan omvandla växelströmmar.
Tripp ÷ Resa i ditt medvetande.
Trombos ÷ Blodpropp.
Tropikerna ÷ Region på jorden som är på båda sidorna av ekvatorn.
TryckIörband ÷ Bandage Iör att stoppa blodIlöde.
Tum ÷ Äldre längdenhet som använts i många länder, alla med sin egen deIinition av hur lång en
tum är. Lever kvar i Sverige som mått på tv-apparaters skärmar. 1 tum ÷ 25-30 mm (2.5-3.0
cm).
Tändhatt ÷ Förladdning som Iungerar som utlösare Iör sprängämnen.
Uppkastning ÷ Att kräkas.
Urnegrav ÷ En Iörhistorisk brandgrav i vilken rensade ben Irån de avlidnas kremerade kroppar
Iörvarades i en behållare, som vanligen bestod av ett kärl i en klar avgränsad gömma.
UrograIi ÷ En röntgenkamera som används Iör att kolla njurar och urinvägarna.
Urologisk ÷ Angående urinvägarna eller urinorganen.
Valium ÷ Välkänt lugnande medel.
Variabler ÷ En behållare som håller ett värde i Iorm av numeriska siIIror eller text.
Vasokonstriktion ÷ Blodkärlen drar ihop sig och släpper igenom inget eller lite blod.
Ven ÷ Tunna blodkärl som Iör blod Irån vävnader och olika delar av kroppen tillbaks till hjärtat.
Ventrikel muskelkramp ÷ Ett allvarligt tillstånd där hjärtkammarens hjärtmuskeln oIivilligt drar
ihop sig. Detta innebär att hjärtat inte tillräckligt kan pumpa ut blod och som en Iöljd drabbas
hela kroppen av syreIörlust med medvetslöshet inom 20-30 sekunder.
Vertikal ÷ Lodrätt.
Vessla ÷ Annat ord Iör ven.
Viktenhet ÷ T.ex kg eller hekto.
Vinranka ÷ Klingande växt.
Virus ÷ En submikroskopisk organism som bara kan kopiera sig själv inuti en annan cell.
Volt ÷ Mått Iör elektrisk spänning.
Volymprocent - Måttenhet som används till vardags Iör att ange blandningsIörhållandet mellan
olika ämnen i vätskeblandningar, bl.a. Iör att ange alkoholhalten i drycker. Måttet betecknar en
hundradel av en volym.
Värmeledningspannor ÷ Uppvärmningsredskap i hus och byggnader.
Växelström ÷ Elektrisk ström vars riktning växlar. Om strömmen vid en viss tidpunkt har en viss
riktning kommer den vid en senare tidpunkt att ha en motsatt riktning. Namngiven eIter
engelska alternating current (AC).
Växthusgas ÷ Gas som bidrar till växthuseIIekten. Några av dessa gaser är Ireoner, koldioxid,
kväveoxid och ozon.
Yerba mate ÷ En art i Iamiljen järnek eller kristtorn som växer i subtropiska Sydamerika. Bladen
innehåller koIIein och har under mycket lång tid används Iör att Iramställa en stimulerande
dryck, mate.
Zink ÷ Metalliskt grundämne.
ZoloIt ÷ Populärt läkemedel mot depression.
Aterupplivning ÷ Konsten att återuppliva en person som Iörlorat medvetande.
Ädelgas ÷ Kemiska grundämnen med speciella egenskaper (Helium, Neon, Argon, Krypton,
Xenon och Radon).
Ämnesomsättning ÷ (Metabolism) Ett sammanIattande namn på de processer där molekyler tas
upp, bryts ner och avlägsnas i cellerna.
Ödem ÷ En synlig och Iörnimbar svullnad av en kroppsdel beroende på vätskeansamling.
Överdos ÷ När en så stor mängd substans intas att personen i Iråga avlider.
Översyrlighet ÷ Kroppstillstånd pga mineralobalans och Ielaktig diet.
Mättabeller
Upp
Gram, g, är en enhet Iör massa.
1 ton (t) = 1 000 000 g
1 kilogram (kg) = 1 000 g
1 hektogram (hg) = 100 g
1 gram (g) = 1 g
1 milligram (mg) = 0.001 g
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
111 av 115 2011-02-20 00:33
1 mikrogram (µg) = 0.000 001 g
1 nanogram (ng) = 0.000 000 001 g
1 picogram (pg) = 0.000 000 000 001 g
Liter, l, är en volymenhet Iör vätskor.
1 liter (L) = 1 L
1 deciliter (dL) = 0.10 L
1 centiliter (cL) = 0.01 L
1 milliliter (mL) = 0.001 L
På nätet Iinns Ilera bra resurser Iör att konvertera mellan olika mått Iram och tillbaka. Två exempel är
Onlineconversion.com och Convert-me.com .
Organisationer för dödshjälp
Upp
Föreningsregister över internationella grupper som aktivt arbetar Iör att legalisera dödshjälp vid livets
slutskede.
www.admd.net - Association pour le Droit de Mourir dans la Dignite. (Fransk)
Association Ior the right to die with dignity
www.aucklandves.org.nz - Voluntary Euthanasia Society i Auckland, Nya Zealand.
www.choicesindying.com - Choices in Dying (CID). Kanada.
www.compassionindying.org - Organisation som hjälpte till att Iå igenom Oregon's läkar-
assisterad dödshjälp lag.
Death Eith Dignity Hawaii
www.deathwithdignity.org - I USA.
www.dghs.de - TYSK!
www.dignitas.ch - Schweizisk dödshjälp-organisation som tillåter dödshjälp Iör turister.
www.dignitynz.co.nz - Dignity NZ.
www.dwda.org - Death With Dignity Alliance.
www.dwd.org - Oregon Death With Dignity Organisationen.
www.dyingwithdignity.ca - Dying with Dignity Kanada.
www.endoIliIechoices.org - Den äldsta och största 'val-i-döden'-organisation i Nordamerika.
www.euthanasia.cc - Exit. (Fd Scottish Voluntary Euthanasia Society).
www.euthanasia.net - Deliverance - Sida Iör 'Voluntary Euthanasia Research Foundation'
(VERF)
www.euthanasia.org - EXIT Skottland.
www.e-v-d.dk - Danska dödshjälpsIöreningen "En Værdig Dod."
www.exitaustralia.net - EXIT Australien.
www.exit.ch - EXIT Schweiz på tyska.
www.exit-geneve.ch - EXIT Schweiz. (Franska).
www.exitinternational.net - Exit International.
www.exinternational.ch .
www.exit-italia.it - EXIT Italien.
Exitus - Finsk Iörening Iör dödshjälp.
www.Iinalexitnetwork.org - Final Exit Network i USA.
www.Iriends-at-the-end.org.uk - FATE i Skottland.
www.hemlockboston.org - Bostonsektionen av dödshjälpsorganisationen Hemlock.
www.hemlock.org - Äldsta och största 'rätten att dö' organisationen I USA.
Libera Uscita - Italiensk ickepolitisk Iörening.
www.livstestament.org - Norska Retten til en vardig död.
Mercy Foundation - Brittisk organisation Iör bättre Iörståelse Iör de personer med långvariga
obotliga mentala sjukdomar som vill avsluta sina liv.
www.nvve.nl - Euthanasia in holland - (DVES) the dutch voluntary euthanasia society or
NVVE in dutch.
www.righttodie.ca - Right to Die Society oI Canada.
Right to Die With Dignity - Spanien.
www.rtvd.nu - Rätten till vår död - Svensk org. med inIo om livstestamente, dödshjälp &
patientens självbestämmande.
SAVES - The South Australian Voluntary Euthanasia Society.
www.songenshi-kyokai.com - Japan Society Ior Dying With Dignity.
www.ves.org.uk - Voluntary Euthanasia Society.
web.apc.org - Dying with Dignity I Kanada.
www.worldrtd.net - World Federation oI Right to Die Societies - Paraplyorganisation Iör
Rätten att dö grupper.
Läs vidare
Upp
En lista på rekommendationer Iör vidare läsning om både metoderna, och ämnet självmord.
Attempted Suicide: A Practical Guide to its Nature and Management av Keith Hawton och Jose
Catalan.
Autodeliverance av Michel L Landa.
Bell Jar, The av Sylvia Plath.
Between the Dying and the Dead: Dr. Jack Kevorkian's LiIe and the Battle to Legalize
Euthanasia av Neal Nicol & Harry Wylie.
Bitter Fame (biograIi om Sylvia Plath) av Anne Stevenson.
Caring Ior the Suicidal av John Eldrid.
Clinical Toxicology oI Commercial Products (Williams & Wilkins Company).
Crisis Intervention in the Community av Richard K McGee.
Death oI a Man av Lael Wertenberger.
Death Wishes? The Understanding & Managment oI Deliberate SelI Harm av H G Morgan.
DeIeating Depression: a Guide Ior Depressed People and Their Familes av C A H Watts.
Depression: The Way Out oI Your Prison av Dorothy Rowe.
Double Exit av Ann Wickett.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
112 av 115 2011-02-20 00:33
Encyclopedia oI Human Biology.
Endangered Hope: Experiences in Psychiatric AItercare Facilities av David K Reynolds och
Norman L Farberow.
Essays in SelI-Destruction redigerad av Edwin S Shneidman.
Enigma OI Suicide, The av George Howe Colt.
Final Exit: The Practicalities oI SelI-Deliverance and Assisted Suicide Ior the Dying av Derek
Humphry.
Final Friends: The Death with Dignity Movement and Its Creators av Richard N. Côte.
Final Months: a Study oI the Lives oI 134 Persons who Committed Suicide, The av Eli Robins.
First You Cry av Betty Rollin.
Good Death, A av Dr. Rodney Syme.
Guide to Humane SelI-Chosen Death av Dr Pieter Admiraal.
Guide To SelI-Deliverance, A av Anonym.
A Hastened Death by SelI-denial oI Food and Drink av Boudewijn Chabot.
How To Die With Dignity av George B Mair.
I Killed My Parents - They Asked Me to Do It av John West. (Counterpoint Press)
InIormation on the CareIully Executed Termination oI LiIe av Boudewijn Chabot.
In Search oI Gentle Death: A brieI History oI the NuTech Group av Richard N. Côte.
Jean's Way av Derek Humphry.
JustiIiable Euthanasia av Pieter V Admiraal.
Last Wish av Betty Rollin.
Let Me Die BeIore I Wake av Derek Humphry.
Letters Home (biograIi om Sylvia Plath) av Aurelia S Plath.
Mishima: A Biography av John Nathan.
Negative Scream: A Story oI Young People Who Took an Overdose, The av Sally O'Brien.
OxIord Book oI Death, The av D J Enright.
PeaceIul Pill Handbook, The av Philip Nitschke.
Poisonous Plants and Fungi: an Illustrated Guide av M R Cooper och A W Johnson.
Raven: The Untold Story oI the Rev. Jim Jones & his People.
Righteous and the Mighty, The av David T. Morgan.
Samaritans: To Help Those Tempted to Suicide or Despair, The av Chad Varah.
Savage God: A Study oI Suicide, The av A. Alvarez.
SelI-Mutilation: Theory, Research, and Treatment av Barent W Walsh och Paul M Rosen.
Suicide and Attempted Suicide av Erwin Stengel.
Suicide: A Study in Sociology av Emile Durkheim.
Suicide: Inside and Out av David K Reynolds och Normal L Farberow.
Suicide, Mode d'Emploi av Claude Guillon och Yves Le Bonniec.
Suicide: The Gamble with Death av Gene & David Lester.
Voluntary Euthanasia: A Comprehensive Bibliography av G. Johnson.
Wanting to Die av Anne Sexton.
Woman Said Yes, The av Jessamyn West.
Zorg Jij Dak Ik Niet Meer Wakker Word? av Klazien Sybrandy och Rob Bakker.
Respons
Upp
Denna sektion har Iått sin egen sida, vilket du hittar här: SSG Respons.
Media
Upp
När och i vilket sammanhang har SSG Iigurerat i svensk och utländsk media? Svaret hittar du i denna
avdelning med skärmdumpar och mediabevakning. Du hittar mediasektionen här: SSG Media.
Statistik
Upp
Samlingsnamn Iör statistik av olika slag rörande akten av självdestruktion i Sverige och denna guide.
Suicidstatistik
Upp
Det Iinns ingen heltäckande statistik över självmordsIörsöken eItersom dessa i många Iall aldrig
kommer till någon myndighets eller vårdgivares kännedom vilket betyder att mörkertalet är stort.
Tabellerna här visar statistik över de Iall som vårdats i psykisk eller somatisk slutenvård. För varje
dödsIall p.g.a. självmord registreras Iem slutenvårdade självmordsIörsök.
Man kan generellt säga att självmordsIörsök är vanligare bland yngre än medelålders och äldre
personer medan det Iörhåller sig tvärtom när det gäller självmord.
Antal självmord och självmordsIörsök i Sverige 1980 och Iramåt
1980: 2237 - uppgift saknas
1981: 2050 - uppgift saknas
1982: 2118 - uppgift saknas
1983: 2083 - uppgift saknas
1984: 2202 - uppgift saknas
1985: 2066 - uppgift saknas
1986: 2048 - uppgift saknas
1987: 2056 - 8618
1988: 2092 - 8124
1989: 2059 - 8292
1990: 1980 - 7744
1991: 2009 - 7537
1992: 1844 - 7429
1993: 1840 - 7649
1994: 1710 - 8221
1995: 1806 - 8542
1996: 1659 - 8389
1997: 1520 - 6951
1998: 1534 - 6173
1999: 1512 - 6732
2000: 1380 - 6883
2001: 1546 - 7579
2002: 1485 - 7506
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
113 av 115 2011-02-20 00:33
2003: 1376 - 7576
2004: 1387 - 8186
2005: 1219 - uppgift saknas
2006: uppgift saknas - uppgift saknas
2007: uppgift saknas - uppgift saknas
2008: året ej slutfört - året ej slutfört
Suicidstatistik efter åldersgrupp
Upp
För dem kritiker som hävdar att denna sajt enbart är av ondo och påverkar sårbara ungdomar att ta
sina liv, kan jag hänvisa till denna statistik Irån Karolinska Institutet.
Jag tror många kommer att bli Iörvånade över att Ilest självmord Iaktiskt sker i åldersgruppen 45-64
år. Detta betyder att självmord som ett ungdomsproblem är en myt och att Iler personer begår
rationella självmord än vad Sverige egentligen är bekväm med. T.ex. cancersjuka som vill avsluta sin
liv i Iörtid eller självständiga pensionärer som inte vill bli vårdpaket.
JämIört med yngre är det också vanligare att de äldre som Iörsöker också lyckas.
Tabellen nedanIör visar vilken åldersgrupp dem som tog sina liv i Sverige 2005 tillhörde.
0-14 15-24 25-44 45-64 65+ Total
Män 5 68 222 321 219 835
Kvinnor 4 36 97 148 99 384
Total 9 (0,7°) 104 (8,5°) 319 (26,1°) 469 (38,4°) 318 (26,0°) 1219 (100,0°)
Internationell suicidstatistik
Upp
Lite internationell statistik. Uppskattningsvis en miljon människor i världen tar sitt liv varje år. Flest
självmord i Iörhållande till antal invånare rapporteras Irån Iorna Sovjetrepubliker som Litauen,
Estland, Vitryssland och Ryssland. Över 60 procent av de självmord som rapporteras inträIIar i Asien,
där den den vanligaste orsaken är Iamiljerelaterade problem. Detta skiljer sig åt Irån västerländska
länder där kliniska depressioner många gånger ligger bakom självmord och självmordsIörsök. I många
länder är praktiken så tabu att ingen statistik ens existerar. Nästan inga aIrikanska länder rapporterar
t.ex. om självmord som dödsorsak.
Besöksstatistik
Upp
Mätningen utIördes mellan den 17:e juni 2006 och 28:e september 2008.
Antal unika besökare: 214.604.
Antal besökare inklusive omladdningar: 272.401.
257 besökare per dag i genomsnitt.
1788 besökare per vecka i genomsnitt.
7664 besökare per månad i genomsnitt.
Guidestatistik
Upp
Antal exitmetoder i denna publikation.
Antal metoder: 257 stycken.
Källor
Upp
alt.suicide.holiday Methods File
alt.suicide.holiday newsgroup FAQ
En bok om Självmord - motiven - tekniken (Suicide Mode D'emploi) av Claude Guillon och
Yves Le Bonniec.
Detroit Free Press
ERGO
Final Exit av Derek Humphry.
A Practical Guide to Suicide
Suicide and Attempted Suicide: Methods and Consequences av Geo Stone.
Wikipedia
Svenska Wikipedia
Vårdguiden
Apoteket
Amnesty
New Scientist
Susning.nu
www.paranormal.se
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
114 av 115 2011-02-20 00:33
© InIormation om detta materials upphovsskydd.
Svensk Självmordsguide - www.sjalvmord.com - www.dodshjalp.com http://www.sjalvmord.com/
115 av 115 2011-02-20 00:33

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.