P. 1
Platsjournalen 47

Platsjournalen 47

|Views: 604|Likes:
Published by Kranthi Lakum
Swedish Employment Service. Journal 47. Year 2011
Swedish Employment Service. Journal 47. Year 2011

More info:

Published by: Kranthi Lakum on Nov 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2011

pdf

text

original

Sections

måndag 21/11 2011

För Elenor Brun, 37 år, har den nya lärlingsutbild-
ningen gjort det möjligt att starta om på nytt. Hen-
nes lärlingsperiod kommer att leda fram både till
gymnasiebetyg och ett arbetsgivarintyg. Det gör att
hon står på en stadigare grund i fortsättningen.
Lärlingsutbildningen för vuxna vänder sig till

dig som är tjugo år eller äldre. Utbildningen kan
variera mellan tjugo veckor och två år och är i hu-
vudsak förlagd på en arbetsplats. Lärlingsplatser
fnns inom en rad olika branscher, inte bara inom
handeln.

04–05 ›››››››››››

Elenor gör i
mogen ålder
lärlingspraktik.

2 633

nya jobb

innehåller:

# 47

Extraknäck som
julkortssorterare

Svårt för kvinnor
att få fast jobb

›› Är du på jakt efter ett extraknäck till jul?
Trots att sms och andra digitala julhälsning-
ar har tagit över är det fortfarande populärt
att skicka fysiska julkort. Förra
året skickades 32 miljoner jul-
hälsningar i Sverige.

Nu söker Profce jul-
kortssorterare till en
terminal i Göteborg.

Du ska vara student
eller ha en annan huvud-
saklig sysselsättning. Job-
bet gäller för tiden 15-23
december, såväl dagtid
som kväll och natt.

›› Unga kvinnor som är tjänstemän har
betydligt svårare än män i samma bransch
att få ett fast jobb. Det visar en rapport
från fackförbundet TCO. Nästan var färde
anställd kvinna mellan 20 och 34 år har
en tidsbegränsad anställning.
För manliga
tjänstemän i samma ålder har däremot 9 av
10 en tillsvidareanställning. De tillfälliga an-
ställningarna har dessutom ökat bland unga
kvinnor under de senaste tio åren, trots att
andelen tidsbegränsade anställningar totalt
sett inte ökat.

En tidning från

dessutom:

Panelen: ”Tyvärr tror
jag ålder har betydelse.” ..................sidan 3
Polishögskolan stäms
för diskriminering .............................sidan 7
Hallå där! Kristin Danielsson,
testpilot för nytt hjälpmedel ......baksidan

02 ››››››››››››››››››››››››››››››››

Ta hjälp av DO om du upplever att du blir diskriminerad

FOTO: PATRIK BERGENSTAV

Satsning på
vuxenlärlingar

Elenor Brun utbildar sig till säljare i en butik i Göteborg

Sök jobb med
en kompis

06 ››››››

Jag var
aldrig någon
vidare Guillou.”

Lottie Knutson, informationschef på
Fritidsresor, som i början av sin
karriär jobbade som journalist på
Svenska dagbladet.

’’

FOTO: ANDREAS LUNDBERG

2 l platsjournalen vecka 47 2011

fakta

Nekades arbete
på grund av ålder

Ingemar Hedlund har haft fera
visstidsanställningar som grovpres-
sare på ett industriföretag utanför
Skellefteå. Han senaste anställnings-
period upphörde i januari 2009, då
företaget sade upp personal på grund
av arbetsbrist. Ingemar Hedlund
meddelade då att han ville utnyttja sin
företrädesrätt till återanställning.

I början av 2010 började företaget
att återanställa personal eftersom
orderingången ökade. Ingemar
Hedlund, som hade bra vitsord från
arbetsgivaren, ringde upp företaget
och förklarade att han ville komma
tillbaka.

– Jag fck då beskedet att jag
inte skulle få något jobb eftersom
jag var för gammal. Jag blev både

chockad och förbannad.

När Ingemar Hedlund såg att fera
av hans tidigare arbetskamrater
erbjöds återanställning ringde han
arbetsgivaren en gång till.
– Men han gav mig samma svar.
Det han inte visste var att jag spelade
in samtalet. Därefter kontaktade jag
facket och anmälde företaget till Dis-
krimineringsombudsmannen (DO).
Hos statliga myndigheten DO an-
sågs fallet som solklar åldersdiskri-
minering och en stämningsansökan
lämnades in i september i år. Någon
vecka senare löstes tvisten genom
en förlikning som gav honom
100 000 kronor i ersättning.

– Jag uppmanar alla som upplever
sig diskriminerade att kontakta DO.
Visst var pengarna plåster på såren

När Ingemar Hedlund, 55, sökte ett jobb fck han höra
att han var för gammal. Det svaret kostade företaget
100 000 kronor.
– Jag blev förbannad och kontaktade Diskriminerings-
ombudsmannen som stämde företaget, säger han.

Per gör karriär som arbetslös

›› Göteborgskomikern Per An-
dersson, känd från bland annat
Grotesco och Parlamentet, ska
göra karriär som arbetslös i en
komediserie som enbart visas på
SVT Play.

SVT-satsningen, som består
av tio treminutersavsnitt,
går under arbetsnam-
net Min karriär som
arbetslös och har
premiär 25 novem-

ber. Huvudpersonen i serien
har varit utan jobb en längre
tid. Men han söker upp olika
arbetsplatser och försöker
smälta in som en anställd.

Något som inte alltid går obe-
märkt förbi.
– Formatet med treminuters-
avsnitt påminner om You Tube-
klipp och har varit roliga att
göra, säger Per Andersson, till
Göteborgs Posten.

TEXT: PATRIK HED FOTO: ROINE SANDLÉN

DO HJÄLPER DIG ATT:

l Ta emot och utreda din anmälan
om diskriminering.
l Informera om rättigheterna i
diskrimineringslagen.
l Ge råd om hur du hävdar din rätt
när du blivit diskriminerad.
l Företräda dig i domstol.
l Ta emot och utreda din anmälan om
att du anser att du blivit sämre be-
handlad på grund av föräldraledighet.
l Ge råd om hur du kan främja lika
rättigheter och arbeta förebyg-
gande mot diskriminering.

SÅ HÄR ANMÄLER DU

Anmälan ska vara skriftlig och
innehålla uppgifter om varför du
upplever dig diskriminerad, ditt
namn, adress, telefon, gärna e-
postadress och namnet på den du
anmäler, till exempel arbetsgivaren
eller högskolan.
Du kan skriva ett brev eller fylla
i anmälningsblankett som fnns att
ladda ner på www.do.se.

1. När en kvinna anställd på ett
utbildningsföretag blev gravid
fck hon ett nytt anställnings-
kontrakt med sämre villkor. DO
nådde en förlikning med företaget
som ger kvinnan 85 000 kronor.

2. En apotekschef sökte en ny
chefstjänst inom Apoteket AB.

Men företaget ville inte anställa
henne eftersom hon var gravid
och förväntades gå på föräldra-
ledighet. Nu får kvinnan 85 000
kronor efter förlikning.

3. En kvinnlig elev förbjöds av en
hotell- och restaurangskola att
bära huvudduk på serve-
ringslektionerna. Efter
förlikning mellan DO
och skolan får hon nu
40 000 kronor.

KÄLLA: DO

Redaktion:

l Patrik Hed

010–486 40 87

patrik.hed@arbetsformedlingen.se

l Per Strandberg

010–486 99 21

per.strandberg@arbetsformedlingen.se

l Zandra Zernell

zandra@a4.se

Annonsbokning:

020–22 00 20

men jag hade hellre tagit jobbet,
säger Ingemar Hedlund som i dag har
en fast anställning inom hemtjänsten.

Sedan lagstiftning mot ålders-
diskriminering infördes år 2009
är anmälningar om att människor
diskriminerats på grund av sin ålder

bland de vanligaste hos DO.
Diskrimineringslagen förbjud-
er även diskriminering som har
samband med kön, könsidentitet
eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning och sexuell
läggning.

ANDRA AKTUELLA RÄTTSFALL HOS DO

Komikern Per Andersson.

Ingemar Hedlund stämde
arbetsgivaren för diskriminering.

FOTO: PRIVAT

3

platsjournalen vecka 47 2011 l

160

arbetslösa
personer i Sig­
tuna ska under
ett år få jobb
inom kommu­
nen istället för
socialbidrag.
Tanken är att
det ska bli
en bra merit
och under­
lätta steget in
på arbets­
marknaden.

Trafik- och stadsmiljöavdelningen är ofta
involverad i olika utvecklingsprojekt inom
trafikområdet. Avdelningen ansvarar för
kommunens trafik- och parkerings-frågor och
leder arbetet med centrumförnyelse.

Trafik- och stadsmiljöavdelningen söker

Trafikingenjör

Ref nr: TF 119/11.

Kontaktperson: Ulf Agermark, 0470-415 85.
Sista ansökningsdag: 2011-12-05.

Läs mer och ansök via

www.vaxjo.se/ledigajobb

Mark- och planeringsavdelningen har som sin främsta uppgift att skapa rätt
förutsättningar för ett attraktivt boende och expansivt näringsliv. Avdelningen
består av 9 medarbetare.

Mark- och planeringsavdelningen söker

Projekt- och byggledare

Ref nr: TF 121/11

Mark- och exploateringsingenjör

Ref nr: TF 120/11

Kontaktperson: Paul Herbertsson, 0470-415 33.
Sista ansökningsdag: 2011-12-05.

Rullande arbetsförmedling

›› Det kommunala bostadsbo-
laget HFAB i Halmstad som har
en egen arbetsförmedling, har
köpt in en buss för att underlätta
kontakten med hyresgästerna.

Bussen var tidigare bokbuss
i Värmland och har nu utrus-
tats med datorer och trådlöst
nätverk.
Bland de boende i
bostadsbolagets fastigheter är
arbetslösheten 20 procent hö-
gre än snittet för kommunen.

– Vi ser det afärs-
mässigt. Vi vill ju
att våra kunder
ska få köpkraft
och kunna betala
hyrorna på ett bra sätt
och där igenom trivas
bättre med sitt bo-
ende, säger arbets-
förmedlaren, Per
Thronée, till
Hallandsekot.

Tre av fyra vill
byta arbete

›› I en undersökning gjord av
Yougov på uppdrag av Blocket
jobb svarar 75 procent av de
tillfrågade att de vill byta
jobb. I första hand vill man
pröva på något nytt.
Andra
skäl är att man inte är nöjd
med sin lön, brist på utveck-
ling, stress och missnöje med
chefen.

››Panelen svarar på tre aktuella
frågor som har med arbets-
marknaden att göra. Om
du har förslag på en fråga,
mejla den till: platsjournalen@
arbetsformedlingen.se.

Vilken betydelse
tror du att en
persons ålder har
när man söker jobb?

Kan du ge något
bra tips om var
man kan hitta en
jobbsökarkompis?

Har du något
drömresemål?

Vicktoria
Tugavune,

arbetssökande
i Stockholm

– Jag tror inte att det spelar
någon roll. Själv har jag jobbat
sedan jag var 18 år.
Om man är
äldre beror det nog på vilket jobb
man söker.

– Du kan få hjälp av andra som
söker jobb, på jobbtorg och på
Fryshusets projekt Unga in. Själv
sökte jag jobb tillsammans med
mina kompisar, men har också gjort
reklam för en tjejkompis så att hon
har fått komma på jobbintervju.

– Exotiska platser som Barbados,
Jamaica, Dominikanska
republiken och
Brasilien – bara
vara där och
njuta av livet.

Kurt Lind,

arbetsförmed-
lare i Pajala.

– Tyvärr så tror jag ålder har
betydelse.
Är man under 20
anses man för ung och över 60 är
man gammal. Hoppas jag har fel!

– Givetvis på Sveriges största re-
kryteringsföretag: Arbetsförmed-
lingen. Använd din arbetsför-
medlare som en matchmaker.

– En jakt och fskeresa till Alaska
skulle sitta fnt. I andra hand Mal-
diverna.

Liselott
Åkerblom,

rekryterare på
ABB i Ludvika.

– Det kan ha betydelse om man
har en ojämn åldersfördelning,
men ska inte påverka i annat fall.

– Har inga egna erfarenheter av
detta, ett tips skulle kunna vara att
använda dagens sociala medier,
så som Facebook eller Twitter
exempelvis.

– Jag skulle gärna vilja resa till
USA, Kalifornien är ett drömrese-
mål att besöka.

Marie Walter,

arbetsförmed-
lare i Järfälla.

– Ibland kan det vara en fördel
att vara ung
och ibland att vara
lite äldre. Jag hoppas och tror att
det även fnns arbetsplatser där
åldern inte har någon som helst
betydelse.

– En jobbsökarkompis kan man
hitta i sitt nätverk,
bland vänner
och bekanta eller deras bekanta,
via sociala medier eller kanske på
Arbetsförmedlingen.

– Något jag drömmer om är att ta
en så kallad Thaimout, att resa till
Thailand
och stanna där i några
månader och bara koppla av och
vila upp mig.

panelen

” Fiskeresa till
Alaska.”

”Hoppas jag har fel.”

” Ojämn
åldersfördelning.”

4 l platsjournalen vecka 47 2011

TEXT: CLAES HINDENFELT FOTO: PATRIK BERGENSTAV

Elenor Brun, 37 år, är en av de första som tagit chan­
sen att växla spår i yrkeslivet med hjälp av den nya
lärlingsutbildningen för vuxna.
Hon har påbörjat en trettio veckor lång lärlings­
praktik till säljare i klädbutiken Mango.

Vi träfas en fredagsförmiddag när
det än så länge är ganska lugnt.
Inne i klädbutiken Mango ligger alla
kläder prydligt hopvikta i hyllor och
upphängda på galgar. Om bara någon
timme kommer butiken att vara full
av köpsugna kunder i alla åldrar.
Elenor Brun är utbildad underskö-
terska och har arbetat inom vården
i Borlänge i tio år. Bland annat på
en barnpsykiatrisk avdelning, i
familjehem, i kriminalvården och
som personlig assistent. Under en
period drev hon samtidigt två egna
butiker samt ett kafé och skötte
dessutom om familjen med tre barn
och tidvis även fosterbarn.

Efter några perioder av sjukskriv-
ning och en hotande utbrändhet insåg

hon att det hårda tempot inte skulle
hålla i längden.
– Jag trivdes med mitt arbete,
det var inte det. Men jag kunde inte
koppla bort det. I stället följde allas
olika öden med mig hem och till slut
var jag själv på väg att bli ett öde,
säger Elenor Brun.

En ovälkommen sjukdom med en
lång sjukskrivning och en lyckosam
cellgiftsbehandling blev avstamp för
ett nytt liv. Det sammanföll tidsmäs-
sigt med att Skolverket gav landets
kommuner möjlighet att söka medel
för den nystartade lärlingsutbildning-
en för vuxna.
För Elenor Brun innebar nystarten
att hon dels ville fytta till Göteborg,

närmare släkt och vänner, dels att
hon ville hitta en ny yrkeskarriär.

Hon fck kontakt med Reida Arv-
man, studie- och yrkesvägledare på
Göteborgs stads vuxenutbildning,
som berättade att en utbildning
och lärlingsplats inom handeln var
en möjlig karriärväg.
Där skulle hon
också ha nytta av de egna butiker hon
drivit och den praktik hon gjort på
matafären Ica i Göteborg.
– Efter kontakten med Reida Arv-
man slussades jag vidare till utbild-
ningsföretaget NTI-skolan, där mina
tidigare kunskaper inom handel
utvärderades. Detta och mitt eget
intresse ledde fram till utbildningen
inom handel, säger Elenor Brun.

Nu har hon en trettio veckors lär-
lingspraktik i klädbutiken Mango, en
stor spansk konfektionskedja med bu-
tiker i nästan hela världen. I Göteborg
arbetar omkring femton personer.
– Min handledare och jag fck
en bra kontakt redan från början.
Under lärlingstiden ska jag få utföra
olika uppgifter i butiken och samti-
digt ha tid att utföra de projekt som

ingår i utbildningen. Det kommer
att leda fram till ett gymnasiebetyg
och ett särskilt arbetsgivarintyg,
något som är viktigt och bra att ha
med sig.

Elenor Bruns arbetsvecka inleds
med två dagar på lagret, som är kär-
nan i butiken. Den som kan lagret kan
också sortimentet, vet vad som fnns
inne och har lättare att hjälpa kunden
vid arbetet i butiken. Onsdagar är
vikta för att vara med butikens
dekoratör och på torsdagar och
fredagar är hon säljare på golvet.

Mango arbetar en del av personalen
enbart på lagret och andra i butiken.
Men alla kan byta arbetsuppgifter
med varandra om det behövs.

Ulrika Johnsson är bu-
tikschef på Mango. Hon
tycker att lärlingsutbild-
ningen är en bra idé.
– Det är jätteviktigt
att komma ut i arbets-
livet, att få in en fot och
skapa kontakter. Verkligheten och
skolbänken är inte samma sak och i
vår bransch handlar det mycket om

Elenor jobbar
för att lära

Ulrika
Johnsson.

Elenor Bruns arbetsuppgifter växlar mellan att skylta, arbeta i lagret och att sälja ute i butiken.

5

platsjournalen vecka 47 2011 l

l Idag fnns lärlingsutbildningar för
vuxna inom handel, hotell, design,
fskodling, bagare/konditor, eko-
nomi och svets.

l Dessutom planeras utbildningar
för trädgård, stensättare, kock,
anläggning och betong. Det kan
även bli fer, beroende på de sö-
kandes kreativitet.

MÅNGA BRANSCHER ATT UTBILDA SIG INOM

hur man är
som person, om
att kunna jobba
i team och visa det på plats, säger
Ulrika Johnsson.

– Här är Elenor en del av teamet
med samma behov av feedback
som våra anställda.
Det som skiljer
Elenor från andra praktikanter – och
som är min utmaning – är att jag
ska handleda henne och sätta betyg.
Därför avsätter jag tid varje vecka för
att stämma av hur det går och för att
göra minnesanteckningar. Utöver
det tillkommer arbetet med Elenors
projekt och andra delar i utbild-
ningen som krävs för att uppfylla
studiemålen.

Ulrika Johnsson, som haft
hand om många praktikanter
och lärlingar, har mycket po-
sitiva erfarenheter av det – även om
det också innebär merarbete. Men
lärlingsutbildningen är ännu lite vas-
sare, menar hon, eftersom det både är
en utbildning och ett gyllene tillfälle
att på plats lära sig en bransch.

– Utbildning är viktigt, men det är
ute i arbetslivet man lär sig att möta
kunden och skapa ett förtroende.
Flera av våra tidigare praktikanter på
Mango har erbjudits fasta tjänster,
medan andra har fått extrajobb under
reaperioder och när vår ordinarie
personal har semester, säger hon.

Lärlingsutbildningar är fram-
för allt förknippade med
gymnasieskolan – men sedan
januari i år kan även vuxna
bli lärlingar. Antagningen är
individuell och studierna kan
fnansieras med studiemedel
från CSN.

Den nya lärlingsutbildningen för
vuxna ska ge en grundläggande
yrkesutbildning, ökad arbetslivs-
erfarenhet och kunskaper inom
ett specifkt yrke. Sjuttio procent
av utbildningen sker på en
arbetsplats, där en handledare
är med och ger stöd, och resten
på den skola som håller i utbild-
ningen.

Lärlingsutbildningen vänder
sig till alla som är tjugo år el-
ler äldre och det är möjligt att
studera på antingen heltid eller

deltid, lärlingstiden kan variera
mellan tjugo veckor och två år.
Du ansöker genom att kontakta
studievägledaren på den kom-
munala vuxenutbildningen i din
hemkommun eller i kommunen
där du bor.

Det är fritt fram att själv föreslå
en utbildning, även utanför de
traditionella lärlingsutbildning-
arna inom yrken som exempelvis
kock, bagare och låssmed. Den
enda begränsningen för lär-
lingsyrken är att de ska fnnas
inom den gymnasiala vuxen-
utbildningen.
Enligt Skolverkets statistik
har 93 kommuner sökt statsbi-
drag för den första perioden juli
till september 2011 – och ytter-
ligare fera kommuner kommer
att starta lärlingsutbildningar
under året.

Lärlingsutbildningar
nu även för vuxna

ELENOR
BRUN

l NAMN: Elenor Brun.
l
ÅLDER: 37 år. l CIVILSTÅND:
Förlovad med Joakim. l BOR:
Hisingen i Göteborg. l
BARN: Två
pojkar och en ficka. l
FRITIDSIN-
TRESSEN: Tränar spinning. l DOLD

TALANG: Kan det mesta.

Personligheten och förmågan att
jobba i team är nycklar i säljobbet.

6 l platsjournalen vecka 47 2011

Fira fram-
stegen

Har någon av er fått
komma på intervju, fått
positiv feedback från

någon arbetsgivare – eller kanske fått
jobb? Fira segern, njut av din eller
dina vänners framgång, analysera vad
som var framgångsreceptet och dra
nytta av det!

Hitta en vän
som letar jobb

Du är defnitivt inte ensam
om att vara på jakt efter
ett nytt jobb. Fråga runt i vänkretsen,
bland grannarna, i idrottsföreningen
eller på Arbetsförmedlingen om det är
någon som vill slå sig ihop med dig.

Leta inte
i samma
bransch

Att söka jobb kan vara utlämnande
– så se till att göra det tillsammans
med personer du litar på.
De bör
vara lika motiverade som du för att
samarbetet ska fungera och det är bra
om ni inte söker jobb inom samma
områden.

Gör upp en
arbetsplan

Prata ihop er om vilken
målsättning ni har och
vad ni förväntar er av
varandra. Bestäm också hur ni ska
söka jobb. Ska ni besöka rekryte-
ringsmässor, träna på anställnings-
intervjuer eller kanske läsa varan-
dras cv?

Ha kick-of

Nu ska planerings-
fasen övergå i prak-
tisk handling. Vad
passar då bättre än

en inspirerande kick-of?

Samlas hemma hos någon eller
gör en utfykt, ett studiebesök eller

liknande. Låt fantasin
och idéerna föda fritt
uppmuntra varandra – och
framför allt – ha trevligt!

Planera
vecko-
möten

Se till att boka in konti-
nuerliga veckomöten,
där ni utbyter erfarenheter och idéer
och redovisar de framsteg ni gjort.
Gör veckomötena till en peppnings-
stund. Ordna lite mysigt där ni håller
till, kanske kombinerat med en ener-
gigivande fka eller lunch.

Var generösa

Det är viktigt att ni är
generösa och delar med
er av tips och kontakter
till varandra. Håll ögonen
öppna för möjlighe-
ter som dyker upp – lediga jobb,
branschnyheter eller nya nätverk
och informera din partner på era
veckomöten.

Nätverka
tillsammans

Jobbmässor, nätverks-
träfar och mingel blir
mindre avskräckande
och betungande om ni går dit till-
sammans.

Dessutom får ni möjlighet att prata
med fer personer, plocka med er mer
faktamaterial och träfa fer arbetsgi-
vare – givetvis även med varandra i
åtanke.

Börjar jobbsökande kännas tungt och ensamt?
Saknar du snacket vid fkabordet, att få bolla idéer
och få feedback på det du gör?
Ett bra sätt är att ”bilda team” med en eller fera
vänner – och att leta tillsammans.
Här är några tips på vägen.

1

6
7

8

2
3
4

5

ILLUSTRATION: BJÖRN ÖBERG

Stämning mot polisurval

›› Tre män som inte har kommit
in på Polishögskolan stämmer
Rikspolisstyrelsen för olaga diskri-
minering. De anser sig missgyn-
nade på grund av sitt kön och
för att de inte har en annan
etnisk bakgrund än svensk.

Vid antagningen tar Riskpolis-
styrelsen inte bara hänsyn till de
sökandes resultatet. Målet är
också att skapa en sammansatt

grupp elever med jämn fördelning
mellan könen och med repre-
sentation av människor med
olika etnisk bakgrund.
Av dem som kom in
på Polishögskolan
till våren 2010 var
varannan kvinna,
trots att en mindre
andel – 35 procent – av
de sökande var kvinnor.

En kombination av
ökad köpkraft och
tidspress gör hushål-
len vill iga att betala
för bekvämlighet i
sin vardag.”

Lena Larsson, VD på HUI Research, Han-
delns utredningsinstitut, som utnämnt den
packade mat kassen som levereras hem till
dörren till Årets Julklapp 2011.

’’

TEXT: PATRIK HED

Sök jobb tillsammans

FOTO: ISTOCK

7

platsjournalen vecka 47 2011 l

› Vad är det roligaste med jobbet som
informationschef hos en researrangör?

– Vi har resor över hela världen och över
en miljon nordiska resenärer om året. Där-
med händer det alltid enormt mycket, både
i den dagliga verksamheten och i dialogen
med kunderna. När jag började för 12 år
sedan fanns knappt internet, så skillnaden är
enorm.

› Och det svåraste?

– Att försöka balansera de dagliga ut-
maningarna. Just nu är det exempelvis
översvämningar i Bangkok och en orkan i
Mexiko, samtidigt måste jag också jobba
långsiktigt med andra saker.

› År 2004 hamnade du i ofentlighetens
ljus efter tsunamikatastrofen. Hur kändes
det?

– Att gå från tämligen okänd till halv-
ofentlig över en natt var naturligtvis ganska
omtumlande. Samtidigt var jag hela tiden
medveten om att det var i min yrkesroll som
jag hamnade i rampljuset och jag var därför
noga med att skilja på privatliv och jobb.

› Du har tidigare arbetat som journalist –
hur kom det sig att du bytte bana?

– Jag var aldrig någon vidare Guillou, alltså
grävande journalist, och ville bredda mig
genom att jobba kommersiellt i en afärsmäs-
sig verksamhet.

› Om du skulle jobba med något helt an-
nat, vad skulle det vara?

– Jag drömmer om att skriva fackböcker,
men det är nog mer att betrakta som hob-
byverksamhet och därför svårt att livnära sig
på. Vårt senaste projekt, Lotties värld, som
är ett program för webb-tv, har också givit
mig blodad tand till att jobba mer med rörlig
kommunikation på nätet.

› Till sist, ett restips till alla som behöver
hämta kraft i höst?

– Till den med begränsad budget är mitt
bästa tips Egypten: kort fygresa, solsäkert
och underbar snorkling.

TEXT: ZANDRA ZERNELL FOTO: JOHN MARIN

NACKA KOMMUN SÖKER

Biträdande
rektor
tillika
förskole-
chef

till Neglinge skola
och förskolor

www.nacka.se/jobb

I Nacka bor drygt 90 000 personer och antalet
ökar stadigt.Vår service präglas av effektivt
resursnyttjande,starkt medborgarinfytande
och stor valfrihet.Inom alla verksamheter är
ambitioner att skapa bästa förutsättningar för
kreativitet,innovation och kunskapsdelning.

Nu söker vi en
läkemedelsspecialist till
vårt apotek i Båstad!

Är du receptarie eller apotekare och vill arbeta på
Sveriges nya energikälla? Vi ska bygga om vårt apotek
i centrala Båstad och söker ytterligare en medarbetare.
Vill du vara med? Skicka in din ansökan idag!

För att läsa mer och skicka din ansökan,
gå in på www.kronansdroghandel.se/karriar
Har du frågor gällande tjänsten kontaka Ylva Thomsen, tel: 070-301 25 96

WWW.KRONANSDROGHANDEL.SE

min väg till jobbet

Lottie Knutson, infor­
mationschef på rese­
arrangören Fritidsresor.

UTBILDNING

1989 Kurser i teatervetenskap, Stock-
holms universitet.
1985–1986 Dimplôme de Culture Francaise,
L’Université de Paris III.
1987–1989 Journalisthögskolan i Stockholm.
1980–1983 Samhällsvetenskaplig linje på gym-
nasiet i Huskvarna.

ARBETSLIVSERFARENHET

1999– Marknads- och informationschef på
researrangören Fritidsresor.
1998–1999 Pr-konsult på företaget JKL.
1996–1998 Kundansvarig och konsult på företa-
get Bates Sweden.
1095–1996 Pr-konsult på Johansson & CO.
1989–1995 Flygbolaget SAS informationsavdel-
ning.
1988–1989 Journalist på Svenska dagbladet.

ÖVRIGT

Har bland annat utsetts till Årets yrkeskvinna,
Årets chef och fått Stora informationspriset,
samt fått en medalj från kungen för sina insat-
ser under tsunami-katastrofen.

Ansvarig utgivare: Greta Svensson,

greta.svensson@arbetsformedlingen.se

Adress: Platsjournalen, Arbetsförmedlingen,
113 99 Stockholm

Platsbanken (lediga jobb):

platsbanken.arbetsformedlingen.se

Formgivning: Sofa Wixner, A4
Layout: ETC Kommunikation AB

Platsnotiser: Vill du sätta in en platsnotis eller
har frågor kring införda notiser, ta kontakt med
Arbetsförmedlingen.

Annonser: Annonsbokningen,

arbetsformedlingen@annonsbokningen.se

Telefon: 020–22 00 20
Fax: 020–22 00 21

Prenumeration: Kontakta närmaste arbets-
förmedling eller ring Kundtjänst på nummer
0771–416 416.

Tryckning: V-TAB, Norrtälje 2011

Lottie Knutson

l ÅLDER: 47 l FAMILJ: Mats Knutson och fyra
barn. l
BOR: I Nacka. l FRITIDSINTRESSEN: Famil-
jen, släkt och vänner, Stockholms skärgård,
att resa. l
FAVORITRESEMÅL: Maldiverna.

Reportern som
blev pr-pofs

Barnsjuksköterska/
Distriktssjuksköterska

VC Kirseberg i Malmö söker
barnsjuksköterska/distriktssjuksköterska.

Upplysningar lämnas av
Malin Alvén, verksamhetschef, 040-623 44 24.
Ingela Olofsson, distriktssjuksköterska, 040-623 44 50.

Sista ansökningsdag: 2011-12-06.

Ansök online:

www.pvskanejobb.se

Läs mer på internet:

www.vardcentralenkirseberg.se

8 l platsjournalen vecka 47 2011

Vill du synas i Platsjournalen? Ring annonsbokningen! 020-22 00 20

CHEF/LEDNING

Verksamhetsförvaltningen söker

Chef för integrationsservice

Kontaktperson:
Lena Modigh-Larsson, verksamhetschef, 0647-162 01.

För mer information välkommen in på
www.are.se - Arbeta, bygga & bo - Lediga jobb

Åre kommun • Box 201 • 830 05 JÄRPEN • Telefon 0647-161 00
Fax 0647-161 05 • are.kommun@are.se • www.are.se

Åre är tillväxtkommunen med storstadspuls. Nu erbjuder vi dig
intressanta arbetsuppgifter. Du kommer att agera i en expansiv
omgivning som präglas av framtidstro och goda möjligheter till
en aktiv fritid.

Norrköpings kommun
söker medarbetare

Biträdande rektor
till Kungsgårdsgymnasiet

Sista ansökningsdag är 27 november

LÄS MER OM TJÄNSTEN PÅ:

Västerås Internationella Skola/Förskola söker

Rektor/förskolechef

Kontaktperson: Ismail Ghazal, rektor, 0707-36 57 14,
vasteras.internationella.skola@hotmail.com

Välkommen omgående med din ansökan!

Mer information hittar Du på vår hemsida www.vins.se eller
på platsbanken, www.arbetsformedlingen.se/platsbanken

LERUMS KOMMUN

443 80 Lerum. Tel vxl: 0302-52 10 00.
www.lerum.se

www.lerum.se

LERUMS KOMMUN
REKtOR

Administrativ enhet.

Välkommen med din ansökan senast 2011-11-25.

Chef för projekteringsgruppen i Uppsala

Kontaktperson: Anders Dahlin, 010-484 55 03.

Sista ansökningsdag: 2011-11-27.

Läs mer på
www.vectura.se/ledigajobb

Vectura är marknadsledande teknikkonsulter inom transport-
infrastruktur. Vi är 1200 konsulter och fnns på ett 40-tal orter
i Sverige, Norge och Danmark. Vectura löser komplexa
transportutmaningar och står för ett unikt kunnande i
samspelet mellan transportslagen.

Socialförvaltningen söker...

Områdeschef

till arbetsmarknadsenheten

Ansök senast: 2011-11-28.
Läs mer om tjänsterna på www.nassjo.se/jobb.

söker

Kanslichef

Samfälligheten består av två församlingar med gemensamt
kansli och kyrkoherde. Inom samfälligheten bor ca 20 000
innevånare varav ca 80% är medlemmar i Svenska kyrkan.
Antalet anställda är totalt 48 personer.

Mer upplysningar om tjänsten lämnas av

Göran Lehnberg, kyrkoherde, tfn 0300-32 35 61 eller
Bo Hammarstrand, ordförande i samfällda kyrkofullmäktige,
tfn 0705-37 26 97.

Sista ansökningsdag: 2011-11-25.

www.valldapastorat.se

VALLdA ocH SLäpS KYRKLIGA SAMFäLLIGHET

9

platsjournalen vecka 47 2011 l

CHEF/LEDNING

Bli Din egen chef!

Utvägen är ett tjänstekoncept för Dig som vill bli Din egen chef.

Utvägen är en av Sveriges största aktörer med inriktning på brand och utrymningssäkerhet.
Utvägen har idag 15 kontor över hela landet vilka 14 drivs av franchisetagare.

Vi ska nu byta franchisetagare inom Värmland. Vi söker Dig som helhjärtat vill ägna Dig åt
att besöka näringslivet och den offentliga sektorn för att skapa affärsrelationer och erbjuda
produkter och tjänster ur vårt koncept.

Är Du dessutom målinriktad, har gott affärssinne, då kan Du vara rätt person.

Utvägen erbjuder ett väl etablerat och tydligt koncept med ett starkt varumärke samt över
30 års erfarenhet inom området brand- och utrymningssäkerhet.

Vi erbjuder Dig givetvis utbildning och hjälp att komma igång hos Dina kunder.

Är Du intresserad av att bli franchisetagare till Utvägen kontakta Per Öster, 018-56 80 80,
per.oster@utvagen.se

För mer info

www.utvagen.se

”Orsa är en liten kommun. Vi har korta avstånd mellan människor
och vill få saker gjorda utan att krångla till det. Orsa -helt enkelt!

För några år sedan flyttade Kalle Moraeus från Stockholm
hem till Orsa. Sen dess har han kommit tvåa i Melodi-
festivalen, vunnit Körslaget, fått eget TV-program och
startat snickeri. Vi säger inte att det händer dig, men
Orsa kommun söker i alla fall en

PERSONALCHEF

Läs mer på www.orsa.se

Sista ansökningsdag 2 december

PS. Han har tagit flygcertifikat också.

FALUN

BORLÄNGE

GAGNEF

LUDVIKA

SMEDJEBACKEN

SÄTER

Falun Borlänge-regionen AB är ett regionalt utvecklingsbolag, som arbetar för att stärka och utveckla regionens näringsliv och attraktionskraft. Bolaget ägs av
kommunerna Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säter. Vi är 14 medarbetare och har vårt kontor i Teknikdalen, Borlänge.

Processledare Gysam

Vad är Gysam?

Ett antal dalakommuner samverkar kring sina gymnasieutbildningar för att erbjuda ungdomar ett större utbud av utbildningar med god kvalitet inom
ett rimligt pendlingsavstånd. I dagsläget ingår Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Ludvika, Rättvik, Smedjebacken och Säter i samarbetet. Vansbro
kommer inom kort att ansluta till Gysam.Verksamheten leds av en processledare som är anställd hos utvecklingsbolaget Falun Borlänge-regionen AB.

Vad innebär rollen?

Gysam arbetar bl.a. med frågor kring ekonomi, kvalitet, gymnasiesärskolan och kompetensutveckling i syfte att utveckla gymnaiseutbildningarna och
samarbetet mellan kommunerna. Personen vi söker skall samordna och leda det gemensamma utvecklingsarbetet inom Gysam och eventuellt tillkommande
områden. Arbetet sker i nära samarbete med lokala tjänstemän, politiker och olika regionala aktörer.

Vem är du?

Vi söker en initiativrik person med ett strukturerat arbetssätt och med diplomatisk, pedagogisk och social förmåga. Du är duktig på att formulera dig i
tal och skrift. Du har kvalifcerad erfarenhet av arbete med kvalitets-, utvecklings-, och kompetensutvecklingsfrågor. Vi tror också att du har erfarenhet av
projekt- och/eller processledning. Kännedom om gymnasieskolan och erfarenhet av kommunal verksamhet är meriterande. Du har examen från högskola
eller motsvarande utbildning. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta nuvarande processledare Per Olén, 0243-24 80 48.

Ansökan mailas till ingalill.eriksson@fbregionen.se senast den 25/11

Surahammars
kommun

Vi söker

Rektor

till Hammarskolan

Kontaktpersoner: Lisbet Berg Hedmark,
personalchef, 0220-391 17, 070-501 34 47.
Kurt Haraldsson, chef för skola och omsorg,
0220-390 50, 070-522 31 62.

Sista ansökningdag: 2011-12-02.

Mer information på:

www.surahammar.se

10 l platsjournalen vecka 47 2011

Vill du synas i Platsjournalen? Ring annonsbokningen! 020-22 00 20

Gruppledare till ett
av våra elevhem

Dammsdal i Vingåker

Mer information om tjänsten hittar du på vår hemsida.

www.landstingetsormland.se/dammsdal

Dammsdal
643 92 Vingåker

Läs mer på

www.landstingetsormland.se/jobb

Vittra Adolfsberg söker erfaren
Ma/No-pedagog med förmåga att leda

Vittra Adolfsberg söker nu en erfaren, trygg och kompetent Ma/No-
pedagog med behörighet att undervisa i åk 7-9. Om du är en person
som strävar framåt, har nya idéer och ett positivt förhållningssätt så
kanske du är vår nästa pedagog? Vi ser gärna att du har förmåga och
vilja att leda eftersom det i uppdraget ingår ett visst ledningsansvar.

Välkommen med din ansökan senast 2011-12-11.

www.vittra.se

Storfors kommun söker

Rektor/förskolechef

Kontaktpersoner
Ingmarie Thyr, verksamhetschef, 0550-652 05.
Sven-Erik Rhén, rektor, 0550-652 02.

Sista ansökningsdag: 2011-11-30.

Läs mer på vår hemsida www.storfors.se

Norrköpings kommun
söker medarbetare

Enhetschef till Aktema inom Område 7
Vård- och omsorgskontoret

Sista ansökningsdag är 4 december

LÄS MER OM TJÄNSTEN PÅ:

VA-chef

till Tekniska förvaltningen

Tänk om du kunde få – inte allt – men mycket. Ett utvecklande
jobb, ett vackert och funktionellt boende till en rimlig kostnad,
landet runt knuten och nära till stan. Men framförallt lite extra
tid åt hem, intressen och familj. Och så tryggheten förstås.
Det kan bli möjligt – i Älmhult.

Kontaktperson: Bengt Pettersson, teknisk chef, 0476-551 11.

Mer information om tjänsten fnns på
www.almhult.se/jobb

Göteborgs stad, stadsdelsförvaltningen
Angered söker

Enhetschef
fritidsgårdar

www.goteborg.se/ledigajobb

Sista ansökningsdag 1 december 2011

CHEF/LEDNING

Från den 1 september förlänger Arbetsförmedlingen
i större städer öppetiderna till klockan 18.00

Vi utökar öppetiderna med två timmar för at förbätra till-
gängligheten och höja servicenivån för fler kundgrupper.

I Platsjournalen når ditt budskap

125000 personer varje vecka

11

platsjournalen vecka 47 2011 l

Coop Butiker och Stormarknader AB bedriver detaljhandel i butikskedjorna
Coop Forum, Coop Bygg, Coop Extra, Coop Konsum och Coop Nära med
visionen att skapa en tryggare vardag, genom lönsamma medlemsägda butiker.

Coop Forum
Strängnäs

söker
Säljchef Färskvaror

Du måste ha erfarenhet av detaljhandel med
dokumenterad erfarenhet av att leda större grupper.
Du måste gilla att leva i en ständig utveckling och ha
förmåga att se och agera utifrån hela stormarknaden.
Andra utmärkande egenskaper hos dig bör vara
social lyhördhet, kommunikationsförmåga, ett ”driv”,
uthållighet samt förmåga att kunna fatta beslut. Säljchefen rapporterar till
stormarknadschefen och ingår i stormarknadens ledningsgrupp.

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt
etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Kontaktperson: Bo Andersson, stormarknadschef, 0152-78 56 01.

Läs mer på www.coop.se/jobb. Där kan du också söka tjänsten.
Välkommen med din ansökan senast den 12 december 2011.

Göteborgs stad, stadsdelsförvaltningen
Angered söker

Enhetschefer
inom Funktionshinder

www.goteborg.se/ledigajobb

Sista ansökningsdag 24 november 2011

Hörby kommun med 14 600 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det
mesta och det bästa runt hörnet. Hörby är en mycket gammal handelsort.
Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och
blandade natur. Här kan man få känslan av att befnna sig mitt i vildmarken
och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.

Stf Räddningschef

Kontaktpersoner:

Tonny Antmar, räddningschef, 0413-282 15.
Stefan Winberg, samhällsbyggnadschef, 0415-182 05.

Sista ansökningsdag: 2011-11-28.

Mer information på www.horby.se

Projekt-
ledare

för ESF projekt
"Kulturentreprenör"

Sista ansökningsdag:
2011-12-02

Box 100 09, 952 27 Kalix, Tel: 0923-666 10

www.kalix.fhsk.se

Besök www.linkoping.se
för mer information

När andra pratar om framtiden jobbar vi med den.
Bli en av oss!

Internationella Skolan Atlas, Linköping söker

Rektor

Kontaktperson:
Tor Andersson, bitr. barn- och ungdomschef, 013-20 64 46,
tor.andersson@linkoping.se

Sista ansökningsdag: 2011-12-06

Internationella Skolan
Atlas

Bildningssektorn/Grundskola söker

Rektor Tunets- och Idkerbergets skolor

Läs mer på www.borlange.se/ledigajobb

I Borlänge lever du bland trevliga människor, då är det enkelt att trivas.

CHEF/LEDNING

Vill du få stöd av en
jobbcoach?

Tala med en
arbetsförmedlare

och få 75% av lönen genom oss

Anställ en nyanländ invandrare

12 l platsjournalen vecka 47 2011

Vill du synas i Platsjournalen? Ring annonsbokningen! 020-22 00 20

EKONOMI/ADMINISTRATION/INKÖP/JURIDIK

söker

EKONOM/
FASTIGHETS-
ANSVARIG 100%

Sista dag för ansökan 2 december 2011.

Läs mer på vår hemsida:

www.svenskakyrkan.se/ljungby

LJUNGBY KYRKLIGA
SAMFÄLLIGHET

Älvsbyn är Norrbottens pärla. I vår kommun får 8500 människor möjlighet
att arbeta, bo och leva nära naturen. Vi är stolta över skolorna för de yngre
och omsorgen om de äldre. Många är engagerade inom föreningslivet och det
gör vår kommun levande och livskraftig.

Vi söker

till vår Ekonomiavdelning

Budget- o uppföljningsansvarig
ekonom 100%

Tillsvidareanställning med tillträde snarast.

Mer information om tjänsten hittar Du via www.alvsbyn.se.

SGU söker

Sekreterare

till generaldirektören

Vill du veta mer, hör gärna av dig till personalchef Birgitta Wennberg, 018-17 91 29
eller vår nuvarande Gd-sekreterare Barbro Andersson, 018-17 91 32.

Mer information på www.sgu.se

Våra annonser och mer information om kommunen
fnner Du på vår hemsida www.tierp.se

Upphandlingsenheten söker

Upphandlare

Sista ansökningsdag: 2011-12-15.

Vuxenförvaltningen söker

Utvecklare Ref.nr 34-118/11

Vuxenförvaltningen har på uppdrag av vuxennämnden ansvar för stöd, service
och omvårdnad till äldre och till vuxna med funktionsnedsättning.

Kontaktperson: Eva Nordborg, 016-710 20 15.

Sista ansökningsdag: 2011-11-30.

Läs mer på www.eskilstuna.se/ledigajobb

MSB Stockholm söker:

Handläggare inriktning krisberedskapsfrågor
Teknisk infrastruktur

Sista ansökningsdag: 27 november 2011

Läs mer på www.msb.se/jobb

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och
lära av olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering,
tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och
organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer från lokalt till globalt.

Skol- och fritidsförvaltningen söker

Personalkonsult

med inriktning mot arbetsmiljö och
samverkan - vikariat

Kontaktpersoner:
Lars-Göran Nordh, personalchef, 042-10 47 36.
Helena Nagy, personalkonsult, 042-10 50 67.

Välkommen med din ansökan via
www.offentligajobb.se senast 2011-12-02.

Läs mer på helsingborg.se/ledigajobb

VI TAR DRÖMMAR PÅ ALLVAR!

Till Arbetsmarknadsområde Karlskrona söker vi

Administratör

Läs mer på: www.arbetsformedlingen.se/ledigajobb

13

platsjournalen vecka 47 2011 l

Sociala sektorn/IFO söker

Alkoholhandläggare

Läs mer på www.borlange.se/ledigajobb

I Borlänge lever du bland trevliga människor, då är det enkelt att trivas.

Landstinget Västmanland söker

Epidemiolog/
samhällsvetare

till Kompetenscentrum för hälsa

Landstinget Västmanland är en av länets största arbets-
givare med ca 6 500 anställda. Landstingets huvud-
uppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningen.
Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård,
tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kommuni-
kationer och miljö.

Läs mer på
www.ltv.se

SERVICEENHETEN
söker

Registrator

Sista ansökningsdag: 2011-11-25

För vidare information besök
vår hemsida: www.lysekil.se

Malmö stad, SDF Centrum, Vård och omsorg söker

Verksamhets-
controller (vikariat)

Kontaktperson: Renée Ekcrona, 040-34 58 73.

Sista ansökningsdag: 2011-11-27.

Mer information på
www.malmo.se

Bli en samhällsbyggare – jobba i Malmö stad!
Genom att arbeta i Malmö stad får du möjlighet att arbeta med
hållbar samhällsutveckling. Som en samhällsbyggare spelar du
en viktig roll i Malmös utveckling och därför ser vi oss som fram-
tidens arbetsplats. Människors lika värde är en förutsättning för
demokrati och är också en självklarhet i vår värdegrund.

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar attraktiva boendemiljöer i
nyproduktion. Vi är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare, med
bostadsrättsföreningar och kommersiella och ofentliga fastighetsägare som kunder.
Vår verksamhet fnns över hela landet och i dag är vi cirka 2 300 medarbetare som
arbetar mot samma mål - att vara ledande i utveckling, produktion och förvaltning
av rummen som du bor och arbetar i. Med vår kooperativa värdegrund är Riksbyggen
en attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbetarna möjlighet till utveckling,
delaktighet och infytande. Här får du ett jobb med rum för hela livet!

Kontaktperson: Gunn-Britt Simm, chef Ekonomisk förvaltning, 054-29 34 26.

Välkommen med din ansökan senast 28 november 2011.

Mer information fnner du på www.riksbyggen.se

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar
rummen som du bor och arbetar i.

Ekonomiassistent
till Riksbyggen Värmland

EKONOMI/ADMINISTRATION/INKÖP/JURIDIK

TEKNIK/IT/NATUR

Stadsbyggnadsförvaltningen i Haninge kommun söker

RÖRLÄGGARE
DRIFTTEKNIKER
MÄTARTEKNIKER

till avdelningen för vatten och avlopp.

I takt med att kommunen byggs ut och att högre miljökrav ställs på sjöar och vattendrag
behöver VA-avdelningen förstärkning.

Läs mer på www.haninge.se

Haninge är en naturskönt belägen skärgårdskommun på Södertörn. Med skog och hav alldeles
inpå och huvudstadens puls inom bekvämt räckhåll: 20 minuter med bil/pendeltåg. Haninge
har cirka 78 000 invånare och är känt för sin framåtanda och ett mångfacetterat näringsliv.
Haninge kommun är en dynamisk arbetsplats, präglad av mångfald, kreativitet och trivsel.

Hitta ditt drömjobb

Läs Platsjournalen

Ny karriär?

Byt arbetskamrater
med Platsjournalen

14 l platsjournalen vecka 47 2011

Vill du synas i Platsjournalen? Ring annonsbokningen! 020-22 00 20

TEKNIK/IT/NATUR

Fastighetsavdelningen söker nu en

Enhetschef drift

www.varberg.se / lediga tjänster
0340-882 41

DOROTEA KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden
söker

Byggnadsinspektör

Kontaktperson: Paul Kowalski, kommunchef,
0942-140 11, 076-134 30 05.

Sista ansökningsdag: 2011-12-01.

Välkommen till Dorotea!

www.dorotea.se

Umeå universitet söker...

Postdoktor

med inriktning mot natur-
vetenskapernas didaktik

Anställningen kommer att vara placerad vid institutionen
för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
eller vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.

Sista ansökningsdag: 2011-11-30.

Läs mer på: www.jobb.umu.se

Mark och exploatering söker

mark- och
exploateringsingenjör

Läs mer på www.nynashamn.se

Dammtekniskt sakkunnig

FORtum geneRatiOn aB

Division Power ansvarar för Fortums produktion och tradingverksamhet på den
fysiska marknaden samt tillhandahåller servicetjänster till marknadens övriga
kraftproducenter. Fokus ligger på vattenkraft och kärnkraft samt nya energi-
lösningar. Divisionen har cirka 1 900 anställda.

Vi söker nu två personer som ska förstärka organisationen som dammtekniskt
sakkunniga med målet är att på anläggningsnivå kontrollera risk och säkerställa rätt
funktion och därför kommer dina arbetsuppgifter handla om att driva informations-
insamling via egenkontrollsprogrammet, kartläggning av risknivån samt analys och
förslag på åtgärder.

Du har ett nära samarbete med övriga verksamhetsdelar för att nå Fortums mål
för dammsäkerheten. tillsammans med teamet arbetar du för att utveckla damm-
säkerhetsarbetet och du har även en viktig roll för att föra dialogen vidare ut i
verksamheten. Du deltar även i branschens olika utvecklingsforum nationellt och
ibland även internationellt. Placeringen för tjänsterna är stockholm, Östersund
eller karlstad. Resor ingår upp till 1-2 gånger per vecka.

Vi tror att du är civilingenjör eller på något annat sätt har kommit till en djupare
erfarenhet inom området. Vi ser gärna att du har yrkeserfarenhet från konsult-,
entreprenörs- eller förvaltarsidan av bygganläggningar. Det kan vara fråga om
erfarenheter vunna från andra områden i industrin likväl som från vattenkraftsbranschen.

För mer information vänligen gå in på vår webbsida eller kontakta ulf Wennilsjö,
avdelningschef dammar och dammsäkerhet, 070-259 85 68 eller Jonas Birkedahl,
kvalitets- och utvecklingsansvarig, 070-310 49 11.

www.fortum.se/karriarvagar

Landstinget Västmanland söker

Systemvetare

till Centrum för IT, Västerås.

Sista ansökningsdag: 2011-11-25.

Landstinget Västmanland är en av länets största arbetsgivare med ca 6 500 anställda.
Landstingets huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningen. Det gör vi genom
att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kommu-
nikationer och miljö.

Läs mer på www.ltv.se

TH Energiteknik är inne i en spännande fas med många
intressanta uppdrag och behöver förstärka med en erfaren
och driven VVS-handläggare för omgående anställning.

Vi sätter individen i centrum där utveckling av våra med-
arbetare är vår viktigaste investering.

VVS-ingenjör

till vårt kontor i Trollhättan

Mer information på www.thenergiteknik.se

15

platsjournalen vecka 47 2011 l

Rejlersärennordiskkoncernsomerbjuder
tekniskakonsulttjänsterinomelteknik,
energi,elektronik,mekanik,automation,
ITochtelekom.

Projektör/Ingenjör inom
el/signal/tele/kanalisation till Växjö

Vi söker dig med teknisk utbildning samt fera års erfarenhet inom EST-området.

Du tycker om att arbeta i projektform i en afärsdrivande och målstyrd verksam-
het. Du har intresse för utveckling av både den egna kompetensen och teknik-
området. Vidare är du serviceinriktad, har initiativförmåga och god samarbetsför-
måga. Du är självständig och uttrycker dig väl i tal och skrift.

Du gillar att ligga i framkant och att ständigt vara i rörelse både vad gäller ditt
arbete för dina kunder och din egen utveckling. Du är engagerad och har en egen
kraft i det du gör och känner ett ansvar för att tillsammans med dina kollegor
hitta de bästa lösningarna för Rejlers och våra kunders bästa.

Skicka in din ansökan snarast för urval sker löpande.

Vill du veta mer kontakta:

Birger Davidsson, gruppchef Järnväg Växjö, 0470-70 43 30.

Läs mer om denna lediga tjänst på www.rejlers.se under
Jobb & Karriär, där du också kan lämna din ansökan.

Välkommen!

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet.
Vi ska vara pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt
och breddat miljöansvar i samhället.
Naturvårdsverket söker

Handläggare

till enheten för farliga ämnen och avfall

Tre av anställningarna är tills vidare och en är ett långtidsvikariat,
alla med placeringsort Stockholm.

Mer information på Naturvårdsverkets webbplats

www.naturvardsverket.se

Länsstyrelsen – för det hållbara samhället.
Vi samordnar och driver statens insatser i Västra
Götalands län. Vi bidrar till trygghet för den enskilde
medborgaren. Vi står för rättssäkerhet, effektivitet,
samarbete och helhetssyn.

Länsstyrelsen,
Miljöskyddsenheten söker

Miljöskydds-
handläggare

för biogasanläggningar
och jordbruk

till Mariestad

Din ansökan vill vi ha senast den
28 november 2011
.

Läs mer om tjänsten på

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

under lediga jobb.

TVAB ansvarar för renhållning, deponier, färrvärme, vägar, dricksvatten, avlopp, parker och ägs av Kiruna kommun.

VI SÖKER EN DRIFTTEKNIKER
TILL AVDELNING ENERGI

Kvalifkationer: Vi söker dig som har teknisk utbildning samt en drivkraft och önskan
om att jobba med tekniska anläggningar. För oss är det viktigt att du har förmåga att arbeta
självständigt och strukturerat men även i grupp. Du är en person som uppskattar att driva
utvecklings- och förbättringsarbete. Eftersom arbetet kräver samarbete så är en god kommuni-
kationsförmåga och framför allt lyhördhet viktigt. Du har förmågan att organisera och planera
ett verksamhetsområde samtidigt som du inte är rädd för att hugga i och lösa problem som
uppstår i den dagliga driften. Du är noggrann, fexibel och serviceinriktad.

Upplysningar om tjänsten:

Ulf Stålnacke, enhetschef produktion, 0980-708 12.

Fackliga företrädare:

Kommunal Tommy Öhman, 070-546 97 41.

MER INFORMATION PÅ: WWW.TEKNISKAVERKENIKIRUNA.SE

Välkommen med din ansökan och styrkt meritförteckning till: Tekniska Verken i Kiruna AB,
Dokumenthanteringen, 981 85 Kiruna eller diabas.diabas@kommun.kiruna.se

senast den 16 december 2011.

Märk ansökan med
“Drifttekniker TVAB”.

Lunds universitet,
Institutionen för laboratoriemedicin i Lund,
avdelningen för klinisk genetik söker

Postdoktor

Kontaktperson:
Kajsa Paulsson, docent, 046-222 69 95,
kajsa.paulsson@med.lu.se

För mer information om anställningen
se www.lu.se/jobb
Sista ansökningsdag: 2 december

www.lu.se

TEKNIK/IT/NATUR

I Platsjournalen
når ditt budskap

125000
personer
varje vecka

16 l platsjournalen vecka 47 2011

Vill du synas i Platsjournalen? Ring annonsbokningen! 020-22 00 20

Tekniska kontoret i

Alingsås kommun söker

Miljöingenjör

Kontakt:

Hubert Malmström, 0322-61 70 12, hubert.malmstrom@alingsas.se
Anna Hansson, 0322-61 63 08, anna.hansson@alingsas.se
Bo Norling, 0322-61 63 37, bo.norling@alingsas.se

Välkommen med Din ansökan senast den 12 december 2011
till www.ofentligajobb.se.

www.alingsas.se

TEKNISKA KONTORET

TILL AP&T ADVANCED AUTOMATION I BLIDSBERG SÖKER VI:

» Teknisk dokumentatör
» Elkonstruktör

Läs mer på aptgroup.com/jobb

AP&T-gruppen förser den internationella

plåt- och rörformande metallindustrin

med automation, pressar, verktyg och

kompletta produktionslinjer. Vi har

anläggningar i Blidsberg, Lagan,

Tranemo och Brescia, Italien samt egna

försäljnings-/servicebolag på ett flertal

marknader och är därmed en av

Europas ledande tillverkare i branschen.

Vi är 320 anställda och omsätter

ca 650 MSEK.

peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag
med en omsättning på 40 miljarder kronor och 15 000 anställda.
Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i
Sverige, Norge och Finland. Aktien är börsnoterad på NASDAQ
OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.

Tre Projektledare

SÖKES TILL PEABS BOSTADSPRODUKTION
OCH ÖVRIGA BYGGPROJEKT I ESKILSTUNA.

KONTAKTPERSONER

Jonny Lundqvist, arbetschef, tel. 0733-37 52 91.
Paul Strand, arbetschef, tel. 0733-37 52 36.

SISTA ANSÖKNINGSDAG

2011-11-30

Halmstad IT-Nät AB (Halmstads Stadsnät) är ett kommunalt bolag som
ska se till att alla tätorter i kommunen har möjlighet till bredbandsupp-
koppling. Målet är att skapa en god IT-infrastruktur inom Halmstad
kommun och att ge alla som bor och verkar i kommunen möjlighet att
kommunicera via ett snabbt bredband. Halmstads Stadsnät är ett sk.
”öppet stadsnät” där en mängd tjänsteleverantörer levererar sina tjänster
(Internet, Tv och telefoni) i full konkurrens till stadsnätets kunder. Som en
del av Halmstad kommun arbetar vi aktivt med Halmstad kommuns vision
Hemstaden – Kunskapsstaden – Upplevelsestaden.

Halmstads Stadsnät söker

Projektkoordinator infrastruktur

För information om tjänsten kontaktar du Eva Svedberg,
070-30 368 90 eller via mail eva.svedberg@halmstad.se

Urval sker löpande så skicka ansökan snarast, dock senast
2011-12-04.

Välkommen med din ansökan!

Mer information på
www.halmstadsstadsnat.se

NCC Roads AB, Sverige Sydväst

söker

Krossmaskinist

Vi söker en krossmaskinist till vår krossanläggning i Göteborg.

På vår webbplats www.ncc.se kan du läsa mer om tjänsten, samt ansöka direkt under
rubriken Jobba hos oss/Lediga jobb.

Vill du veta mer om tjänsten kontakta Joakim Wilander, platschef, 031-57 85 36.

Din ansökan vill vi ha senast 2011-11-30.

Frågor ang. webbansökan besvaras av Gun-Britt Nilsson, tfn 040-31 71 37.

NCC Roads Sverige Sydväst levererar produkter och tjänster
som används i och kring vägar och hus. Verksamheten
spänner över hela kedjan från produktion av kross- och
asfaltprodukter till utförandet av beläggningsarbeten och
vägservice.

Miljöhandläggare,

tre stycken, med inriktning
mot luftemissioner och
ekonomiska styrmedel

till sjöfartsavdelningen, miljösektionen i Norrköping

Transportstyrelsen söker

www.transportstyrelsen.se

Ta reda på hur du kan göra karriär
på Siemens. Våga fråga.
www.siemens.se/ledigajobb

Våga fråga: Ansök nu.

Siemens är världsledande inom elektronik och elteknik med 405 000 medarbetare i
190 länder. Med innovativa lösningar bidrar vi till att skapa en mer hållbar och efektiv
energiproduktion, ökad produktivitet i industrin, kostnadsefektivare hälso- och
sjukvård och smartare infrastrukturlösningar. För att hitta svaren på de stora
utmaningarna i vår tid krävs öppna och nyfkna medarbetare som vågar ställa de rätta
frågorna. Kanske precis som du.

Till Siemens Industrial Turbomachinery (SIT) AB, i Finspång, söker vi en

Utvecklingsingenjör Mätning

Hur ansöker jag?

Välkommen med din ansökan senast den 25 november, via Siemens hemsida.

TEKNIK/IT/NATUR

Rekrytera

med Platsjournalen
– tidningen med
flest arbetssökande

17

platsjournalen vecka 47 2011 l

Förvaltnings-
tekniker/drift-
tekniker i
Stockholm

Mer information om tjänsten fnns
på www.sfv.se/jobbahososs.

Till Transport och Farledsservice,
Bottenviken söker vi två

Båtmän

med placering i Gävle

Senaste ansökningsdag är 2011-12-16
Läs mer om tjänsten och vår verksamhet på
www.sjofartsverket.se

Lunds universitet söker

Postdoktor

i teknik med inriktning mot stödjande
miljöer för äldre

Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) är ett av
två nationella excellenscentra för forskning om åldrande och äldre,
fnansierat av Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS).
CASE består av forskargrupper från Medicinska fakulteten, Lunds
Tekniska Högskola och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds
universitet. Verksamheten har fokus på den åldrande människan och
befolkningen och miljöer som stödjer hälsa, aktivitet och delaktighet.
Forskningen är uttalat interdisciplinär till sin natur, med omfattande
internationellt samarbete. En forskarskola är knuten till centrumet.
För mer information, se www.med.lu.se/case.

Kontaktpersoner:
Susanne Iwarsson, professor, 042-222 19 40,
0703-17 31 11, susanne.iwarsson@med.lu.se
Agneta Ståhl, professor, 046-222 91 32,
070-788 32 56, agneta.stahl@tft.lth.se

För mer information om anställningarna
se www.lu.se/jobb
Sista ansökningsdag: 30 november

www.lu.se

PROJEKTLEDARE
INVESTERINGSPROJEKT

Vi söker dig som vill arbeta med infrastruktur och
leda projekt i samband med om- och nyläggning av
vårt ledningsnät. Som projektledare erbjuds du ut-
manande och varierande arbetsuppgifter med såväl
tekniskt som ekonomiskt ansvar, goda utvecklings-
möjligheter samt många sociala kontakter.

Läs mer på www.stockholmvatten.se/jobb

I Halmstad bor cirka 90 000 invånare. Det fördelaktiga läget på väst-
kusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna
trivs och blir fer. Halmstads kommun har cirka 7 500 medarbetare
som tillsammans strävar efter att utveckla Halmstad som hemstad,
kunskapsstad och upplevelsestad. Vi ser nytänkande, mångfald och
samverkan som förutsättningar för att lyckas! Vill du vara med?

Teknik- och fritidsförvaltningen bidrar till att göra Halmstad till en
trevlig stad att bo och vistas i. Vi utvecklar, anlägger och underhåller
kommunens gator, parkeringar, parker, idrotts- och fritidsanläggningar.
Vi stödjer även föreningsverksamheten och olika intressegrupper.

På uppdrag av Laholms och Halmstads gemensamma nämnd för VA
ansvarar teknik- och fritidsförvaltningen från och med årsskiftet 2010/11
för vatten- och avloppsförsörjning i båda kommunerna.

Teknik- och fritidsförvaltningen söker

Eltekniker Ref.nr. 2011-24

Du bör ha gymnasieutbildning med inriktning
el/automation. Erfarenhet från arbete i processindustrin
är meriterande liksom god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom god
samarbetsförmåga och ansvarstagande. Vidare har du en
god kommunikationsförmåga och är serviceinriktad.

Upplysningar lämnas av

Lars-Gunnar Johansson, 035-13 77 57, 076-765 95 27.

Sista ansökningsdag: 2011-11-30.

För mer information se www.halmstad.se/ledigajobb

www.halmstad.se

TEKNIK/IT/NATUR

Kontakta Arbetsförmedlingen

Starta företag?

18 l platsjournalen vecka 47 2011

Vill du synas i Platsjournalen? Ring annonsbokningen! 020-22 00 20

Kristinehamns kommun,
Kommunledningsförvaltningen söker

Planarkitekt

Kontaktperson: Kalle Alexandersson, planeringschef,
tel. 0739-48 80 02.

Läs mer på
kristinehamn.se/naringsliv-arbete/lediga-jobb

Sista ansökningsdag 4 december

The Family owned FOSS group is the world leader as supplier of dedicated, high tech analytical solutions
which measure and control the quality and production of agricultural, food, pharmaceutical and chemical
products, which supports the best utilization of food products - and at the same time ensures a high
standard of food's safety and quality. Headquarter is domiciled in Hillerød, Denmark. The products are
marketed by 23 FOSS sales and service companies around the world together with an extensive global
net of distributors. FOSS works diligently with innovation and development as basis for its growth.

FOSS Analytical AB is looking for a

Product Specialist NIR

Kontaktpersoner: Katrine Karlsson, personal HR, kkn@foss.dk. Mikael Persson, People Manager,
042-36 17 27. Martin Lagerholm, fack repr Sveriges Ingenjörer, 042-36 16 35.

Sista ansökningsdag: 2011-11-30.

For more information visit: www.foss.dk/careers/jobs

Tekniska kontoret har ansvar för förvaltning av kommunens vägnät med
gång- och cykelvägar, park-mark och skogsområden, grönytor, fastigheter
och va-anläggningen. Vi samordnar också kommunens säkerhetsarbete.
Kontorets driftbudget omsluter 250 Mkr och antalet anställda är 40.
Vi utreder, projekterar och upphandlar dessutom investeringar i
kommunens anläggningar för ca 80 Mkr varje år.

Tekniska kontorets fastighetsavdelning söker

El- och teleingenjör

Läs mer om tjänsten på kommunens hemsida
www.mjolby.se

Kontaktperson: Pär Hellman, 0142-853 92
Sista ansökningsdag är 2011-11-30

Välkommen med din ansökan!

Länsstyrelsen – för det hållbara samhället.
Vi samordnar och driver statens insatser i Västra
Götalands län. Vi bidrar till trygghet för den enskilde
medborgaren. Vi står för rättssäkerhet, effektivitet,
samarbete och helhetssyn.

Länsstyrelsen,
Landsbygdsenheten söker

Integrerade
fältkontrollanter

till Skara, Borås eller Uddevalla

Bitr. verksamhetschef

till Skara

Kontaktpersoner: Liisi Johansson, Tf funktions-
chef, 031-60 59 58, 073-665 67 58. Åsa Jellinek,
gruppchef Skara, 0501-60 57 42.

Din ansökan vill vi ha senast den
1 december 2011
.

Läs mer om tjänsterna på

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

under lediga jobb.

Vi söker

Energi- & klimatstrateg -
processledare

till Falun

Kontaktperson: Per Erik Sandberg, 023-817 38.

Välkommen med din ansökan senast
den 27 november 2011.

Läs mer på www.lansstyrelsen.se/dalarna

Vill du jobba med
teknik som kan vara
livsavgörande för dina
medmänniskor?

Är du en erfaren ingenjör, inom elektronik, mjukvara eller mekatronik,

som gärna tar eget ansvar och stmuleras av samarbete och

tvärvetenskapliga diskussioner?

Vill du vara med på resan mot ”Innovatons for Life”?
Läs mer på: www.hokinstrument.se
Sista ansökningsdag 1 december.

Hök Instrument AB utvecklar sensorsystem för analys av

utandade gaser, både i externa och interna projekt, med
applikatoner inom life-science och fordonssäkerhet.
Företaget är beläget i Västerås och vår småskalighet ger oss
stor fexibilitet och Du ges möjlighet at påverka. Vid frågor
eller för ansökan kontakta Lasse Tenerz: 070-930 01 02,
rekrytering@hokinstrument.se

TEKNIK/IT/NATUR

I Platsjournalen når ditt budskap

125000 personer varje vecka

Hitta ditt drömjobb

Läs Platsjournalen

19

platsjournalen vecka 47 2011 l

Helsingborgshem är ett modernt bostadsföretag med drygt
12 200 lägenheter i över 30 bostadsområden i Helsingborg.
För ägaren, Helsingborgs stad, är Helsingborgshems verksamhet
viktig för att staden ska växa, utvecklas och vara attraktiv att leva i.

Styr- och energitekniker

Kontaktperson: Jane Kylberg, chef fastighetsutveckling och
service, 042-20 82 15, info@helsingborgshem.se

Sista ansökningsdag: 2011-11-25

Mer information på www.helsingborgshem.se

Byggnadsinspektör

Kvalifkationer: Högskoleutbildning som byggnadsingenjör
eller annan motsvarande utbildning. Du ska ha god
samarbetsförmåga och vara fexibel. Körkort erfordras.

Välkommen med din ansökan senast 12 december 2011.

För mer information: www.gnosjo.se

Bygg- och miljökontoret söker

Bygglovhandläggare

Kontaktperson:

Tore Strömberg, 0176-712 40.

Sista ansökningsdag: 2011-12-01.

För mer information och ansökan se: www.norrtalje.se

Roslagen – möjligheter, tillväxt, framtidstro

BYGG- OCH MILJÖKONTORET

Nu förstärker vi organisationen med en

SERVICETEKNIKER

- med tyngdpunkt på VVS

med stor passion för kundvård och ett
genuint intresse för människor!

Läs mer på www.molndalsbostader.se

Mölndalsbostäder AB är ett kommunalt bostads-
bolag som äger och förvaltar ca 3 400 lägenheter
och 140 lokaler i Mölndal. Vi är ca 60 medarbetare
som målinriktat arbetar för att nå vår vision – att
ständigt utvecklas till en bättre värd i Mölndal!

02LANDSKAP

söker

landskapsarkitekt/
markprojektör

Du bör ha några års erfarenhet av projektering.
Skicka din ansökan senast den 30 november till:
02LANDSKAP arkitektkontor ab, Pusterviksg. 13,
413 01 Göteborg eller till my@02landskap.se
Kontakt: My Lekberg Hellström, tel. 031-711 14 83
www.02landskap.se

Lundafastigheter är en del av serviceförvaltningen i
Lunds kommun. Verksamheten förvaltar kommunens
verksamhetslokaler samt ansvarar för anskaffning och
förvaltning av särskilda boenden i kommunen.
Läs mer på www.lund.se

Är du en ingenjör som trivs med att arbeta projektorienterat i team och
har en förmåga att skapa goda relationer? Välkommen att söka följande
tjänster på Lundafastigheter.

Lundafastigheter söker

Installationsingenjör VVS/Kyla

– med eftergymnasial utbildning, inriktning VVS

Byggingenjör

– med byggingenjörsutbildning och erfarenhet från fastighetsbolag

Läs mer om tjänsterna på

www.efektpersonal.se

alternativt kontakta Efekt Personal,
Jeanette Söderling, tel. 0721-72 91 06.

TJÄNSTEMÄN

TEKNIK/IT/NATUR

om du söker jobb eller ska rekrytera

Kontakta Arbetsförmedlingen

Rekrytera med
Platsjournalen

Tidningen med flest
arbetssökande

Tala med en
arbetsförmedlare

Vill du få stöd av
en jobbcoach?

20 l platsjournalen vecka 47 2011

Vill du synas i Platsjournalen? Ring annonsbokningen! 020-22 00 20

Teknik- och fastighetsförvaltningen
söker

FASTIGHETSFÖRVALTARE

Läs mer på vår hemsida

KARLSTAD.SE

Bravida i Visby har behov
av medarbetare inom VS

VS-montör

Vi söker dig som:
- är certifierad VVS-montör
- har tidigare erfarenhet från yrket i mindre
entreprenader och serviceuppdrag
- har hög drivkraft och är serviceorienterad
- meriterande om du har kunskap om Säker
Vatteninstallation och svetskunskap

För ansökan och information besök
www.bravida.se eller kontakta
Göte Johansson, tel. 0498-27 90 54

www.regionblekinge.se

Brinner du för Blekinges utveckling?

Vi söker en engagerad

för

Läs mer på www.regionblekinge.se

Region Blekinge arbetar för att göra Blekinge till en
ännu bättre region att leva och verka i. Vi har det
samlade politiska ansvaret för utvecklingen i Blekinge
och företräder medborgarna i viktiga frågor som rör
tillväxt och utveckling i länet.

Lomma kommun är belägen i västra Skåne utmed Öresundskusten och har
ca 22 000 invånare. Närheten till havet, den höga kvaliteten på skola och
barnomsorg samt mycket goda boendemiljöer präglar kommunen.

Tekniska kontoret söker

Drifttekniker, Ref nr 119-2011

Sista ansökningsdag: 2011-11-27.

Kontaktpersoner: Anders Sjöstrand, 0733-41 10 72.

Mer information på www.lomma.se

TEKNIK/IT/NATUR

VÅRD/OMSORG/HÄLSA

SPECIALISTLÄKARE,
VC Söderåsen, Bjuv

För mer information kontakta:
Verksamhetschef Maria Olsson, tel. 0768-93 06 91.

Läs mer: www.vardcentralensoderasen.se

Primärvården Skåne – den offentliga primärvården – med bland annat vårdcentraler, barnavårdscentraler,
distriktssköterskemottagningar, ungdomsmottagningar, psykosocial verksamhet och rehabilitering.

primarvardenskane.se

Biomedicinska analytiker med
klinisk fysiologisk inriktning
(BMA)

Klinisk fysiologi

Läs mer på www.akademiska.se.

Ansökan senast den 1 december 2011.

Platsjournalen

Din väg till nytt jobb

Hitta ditt drömjobb

Läs Platsjournalen

21

platsjournalen vecka 47 2011 l

VÅRD/OMSORG/HÄLSA

söker

SKOLPSYKOLOG

www.perstorp.se

PERSTORPS
KOMMUN

NYKVARNS KOMMUN SÖKER

Vik socialsekreterare

Läs mer på vår hemsida
www.nykvarn.se

27 minuter till Stockholm 30 minuter till Eskilstuna

Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand söker

Cytodiagnostker

tll avdelningen för patologi och cytologi i Sundsvall

läs mer på www.lvn.se/jobb

www.lvn.se

Stockholms läns landsting
Stockholms läns sjukvårdsområde
Danderydsgeriatriken söker

Överläkare

Kontaktperson: Läkarchef Marie Rydén, 08-123 571 14, 073-661 87 05.
Sista ansökningsdag: 2011-11-30.
Läs mer på www.jobb.sll.se

Stockholms läns landsting

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Enhetschef/psykolog

till Mödra- och barnhälsovården

För mer information kontakta Leif Ekholm, barnhälsovårdsöverläkare,
019-602 70 38, leif.ekholm@orebroll.se

Sista ansökningsdag: 2011-11-27.

Läs mer om tjänsten på www.orebroll.se/jobb

Universitetssjukhuset Örebro

Mitt emellan två universitetsstäder, Uppsala och Stockholm, ligger Upplands
Väsby. Här bor cirka 40 000 invånare, som har tillgång till bra kommunal
och kommersiell service. Närheten till naturen, var du än be nner dig i
kommunen, ger utmärkta möjligheter till ett varierat friluftsliv. Kommunen
har goda kommunikationer till Stockholm, Uppsala och Arlanda och är inne
i ett utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs.

Upplands Väsby kommun planerar och utvecklar en hållbar framtid för
invånare och företag i Väsby. Vi ger väsbyborna service i världsklass.

Upplands Väsby kommun söker

Alkohol och
drogterapeut med KBT

Läs gärna mer på www.upplandsvasby.se/ledigajobb

Överraska Dig själv med ett nytt jobb
i julklapp! Hos oss finns ett mycket
förmånligt paket!

Vi är en liten privat vårdcentral i Träslövsläge 45 min från Göteborg.
Vi befinner oss just nu i ett expansivt skede och flyttar till en nybyggd
vårdcentral till sommaren.

Söker Dig SPECIALIST

i allmänmedicin som trivs med omväxlande
arbete och korta beslutsvägar!

Är du intresserad?

Välkommen med din ansökan till: Läjeskliniken.
Per Repfennig, Storgatan 44, 432 75 Träslövsläge eller
skicka ett mejl till: per.repfennig@regionhalland.se

Vi vill ha din ansökan senast 15 december.

Tillträde efter överenskommelse.

Socialsekreterare

med inriktning mot LSS

Kvalifikationer: Sociala omsorgsprogrammet/socionom-
programmet. Erfarenhet av utredningsarbete enligt LSS
och SoL. Du ska ha goda kunskaper om livsvillkoren för
personer med funktionsnedsättning. Det är en merit om
du har kunskap inom neuropsykiatri och autismspektrum.

Öckerö kommun erbjuder ett stimulerande arbete i en
utvecklingsinriktad och kreativ skärgårdskommun.
Kommunen består av tio bebodda öar med drygt
12 000 invånare.

Mer information finns på www.ockero.se

ÖCKERÖ KOMMUN

Öckerö kommun söker

22 l platsjournalen vecka 47 2011

Vill du synas i Platsjournalen? Ring annonsbokningen! 020-22 00 20

Patientnämndens uppgift är att stärka patientens ställning i vården.
Handläggaren i patientnämndens kansli tar emot och hanterar
patienters/närståendes klagomål, synpunkter och frågor rörande hälso-
och sjukvård, folktandvård i Skåne, den privata vård och tandvård som
Region Skåne fnansierar samt sjukvården i fertalet av de skånska
kommunerna och privata tandhygienister med verksamhet i Skåne.

Upplysningar lämnas av Christina Edholm, 044-309 33 08
eller Johan Olsson, 044-309 38 05.

Sista ansökningsdag: 2011-11-25.

Mer information på www.skane.se/jobb

Patientnämndens
kansli i Malmö söker

• Tre handläggare

Södersjukhuset söker

Överläkare/bitr överläkare/
specialistläkare

till mammografavdelningen

Sista ansökningsdag: 2011-11-30.

Läs mer på www.sodersjukhuset.se/jobb

SÖDERSJUKHUSET ÄR
EN DEL AV STOCKHOLMS
LÄNS LANDSTING

Hela livets sjukhus.

Medarbetare

Stödcentrum för Unga i
Södra Roslagen

Kvalifikationer:
Socionomexamen eller motsvarande adekvat utbildning.

www.taby.se/ledigajobb

Älvsbyn är Norrbottens pärla. I vår kommun får 8500 människor möjlighet
att arbeta, bo och leva nära naturen. Vi är stolta över skolorna för de yngre
och omsorgen om de äldre. Många är engagerade inom föreningslivet och det
gör vår kommun levande och livskraftig.

Vi söker

till enheten för Arbete och integration

Socialsekreterare 100%

Tillsvidareanställning med tillträde snarast.

Mer information om tjänsten hittar Du via www.alvsbyn.se.

Psykolog

till Vård- och omsorgsförvaltningen,
Kommunala Habiliteringsteamet LSS

Heltid. Ref nr 338.

Kontaktperson:

Lena Bergstrand, enhetschef,
063-14 45 43,
lena.bergstrand@ostersund.se

Mer information om
tjänsten fnner du på:

www.ostersund.se/ledigajobb

Vård- och omsorgsförvaltningen
söker

Utvecklingsledare

med inriktning mot funktionshinder/hälso- och sjukvård

Läs mer på www.vetlanda.se

Skolpsykolog

Barn- och utbildningsförvaltningen i Värnamo
kommun söker Psykolog till skolverksamheten.

Läs mer och sök tjänsten på
www.varnamo.se/ledigajobb

www.varnamo.se

Lidingökliniken

söker

Operationssköterska

50-100%

Lidingö-kliniken, etablerad 1986 och belägen i
Lidingö Centrum, är en modern specialistklinik
inriktad på plastikkirurgi. Tack vare mångårig
engagemang inom forskning och utveckling har
kliniken ett gott renommé både bland patienter och

kolleger. Det fnns ingen hierarki på vår arbetsplats.

Kontakt: info@lidingokliniken.se

Information för verksamheten fnns på vår hemsida:

www.lidingokliniken.se

VÅRD/OMSORG/HÄLSA

Sveriges största söktjänst inom konst, design och formgivning

arbetsformedlingen.se/bildbanken

23

platsjournalen vecka 47 2011 l

Organisationspsykologer

Akademiska sjukhuset

Läs mer på www.akademiska.se.

Ansökan senast den 30 november 2011.

Primärvården söker

specialistläkare

tll vårdcentralen i Kramfors

Läs mer på www.lvn.se/jobb

www.lvn.se

Elevhälsan söker

SKOLLÄKARE

Mer information på

www.upplands-bro.se

”Orsa är en liten kommun. Vi har korta avstånd mellan människor
och vill få saker gjorda utan att krångla till det. Orsa -helt enkelt!

SOCIALFÖRVALTNINGEN

söker

Socialsekreterare

Sista ansökningsdag:

2011-11-23.

www.orsa.se

Landstinget Västmanland söker

Ambulans-
sjuksköterskor

till Ambulanssjukvården

Landstinget Västmanland är en av länets största arbets-
givare med ca 6 500 anställda. Landstingets huvud-
uppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningen.
Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård,
tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kommuni-
kationer och miljö.

Läs mer på
www.ltv.se

Barnmorskor

Förlossnings- och BB-avdelningen

Läs mer på www.akademiska.se.

Ansökan senast den 20 december 2011.

VÅRD/OMSORG/HÄLSA

I Platsjournalen når ditt budskap

125000 personer varje vecka

Kontakta Arbetsförmedlingen

Starta företag?

24 l platsjournalen vecka 47 2011

Vill du synas i Platsjournalen? Ring annonsbokningen! 020-22 00 20

Psykolog

Till: Öppenvårdspsykiatrin Mora-Orsa

Sista ansökningsdag: 2011-11-27.

LEDIGA TJÄNSTER

Mer information på www.ltdalarna.se/jobb

Socialsekreterare

Familj och Ungdom

Vi söker en socialsekreterare till Familj och Ungdom,
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning med placering i vår jour-
och mottagningsgrupp. Tjänsten avser en tillsvidareanställning.

Kontaktpersoner: Gruppchef Lotta Tronders, 08-508 031 21.
Enhetschef Barbro Stenvall, 08-508 031 34.

Sista ansökningsdag: 2011-11-25.

Läs mer på www.stockholm.se/jobb

www.stockholm.se/jobb

SpånGa-TEnSTa SDF

Carlanderska
söker

HR-specialist
IVA-sjuksköterska till postop, natt
Sjuksköterska till Vårdcentralen

Se www.carlanderska.se under fik Jobb

Upplysningar lämnas av Anders Bergenfelz, klinikchef,
0703-77 20 86 (Lund/Malmö) eller Agneta Jacobsson
chefssekreterare, 046-17 14 94 (Lund).

Mer information på www.skane.se/jobb

Practicum – Lund/Malmö
Clinical Skills Centre
söker

• Drifts- och planeringsansvarig, Malmö

• Chefssekreterare, Lund

Region Skåne ska främja god hälsa, vi ansvarar för att
det fnns bra sjukvård och kollektivtrafk för alla invånare
i Skåne. I vårt uppdrag ingår också att verka som koor-
dinator, inspiratör och samlande kraft för utvecklingen i
Skåne. Vi är Skånes största arbetsgivare med 32 000
medarbetare och en total budget på 29 miljarder kronor
(2011). Högsta beslutande organ är regionfullmäktige
som väljs av invånarna i Skåne.

Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand söker

Enhetschef

tll ortopedicentrum avd 14

Läs mer på www.lvn.se/jobb

www.lvn.se

VÅRD/OMSORG/HÄLSA

UNDERVISNING/KULTUR

Läs mer på www.vti.se

VTI söker

Kommunikatör/pressekreterare

till Kommunikationsenheten, Linköping

VTI har ett viktigt och uttalat uppdrag att förse transportsektorn med kunskap och därför
satsar vi på en ny tjänst som kommunikatör/pressekreterare.

Sista ansökningsdag är 5 december 2011. Vi tar emot ansökan via e-post: vti@vti.se.

Platsjournalen

Din väg till nytt jobb

Hitta ditt
drömjobb

Läs Platsjournalen

Rekrytera med
Platsjournalen

Tidningen med flest arbetssökande

25

platsjournalen vecka 47 2011 l

UNDERVISNING/KULTUR

Naturbruksgymnasiet i Östergötland drivs av Landstinget i Östergötland på
uppdrag av länets kommuner och består av Himmelstalundsgymnasiet och
Vretagymnasiet. Vretagymnasiet befnner sig i ett mycket intressant utveck-
lingsskede då vi nu har fyttat in i vår nybyggda skola vid Järngården samti-
digt som vi går in i en reformerad gymnasieskola.

Vretagymnasiet

söker

Gymnasielärare i matematik och fysik

Upplysningar om tjänsten lämnas av:

Biträdande rektor Ulf Karlsson, 013-22 79 14.
Enhetschef Anders Larsson, 013-22 79 33.

Mer information hittar Du på

www.nbg.nu

Välkommen med Din ansökan

YrkesAkademin AB är ett rikstäckande
utbildningsföretag.Vi utbildar inom fera
områden, vård och omsorg, resenäring,
restaurang, teknik samt transport.

VÅRDLÄRARE FALUN

Vi söker nu en behörig vårdlärare med
inriktning Social omsorg.

ANSÖKAN

Sista ansökningsdag 2011-12-02.
Skicka ansökan till:
YrkesAkademin,
Box 1958, 791 19 Falun eller till
karin.jernmark@ya.se

www.ya.se

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN SÖKER TILL:

Bildningsförvaltningen
Lärare till grund-, gymnasieskolan och komvux

Lärare i Trä/metallslöjd 60% Ref. 224/2011

till Bredbynskolan.

Upplysningar: Rektor Karin Jardstam, tfn 070-600 98 62.

Lärare i So-ämnen

Ref. 225/2011

till Geneskolan, vårterminen 2012.

Upplysningar: Rektor Malin Petersson, tfn 0660-26 53 62.

Lärare i Sv/En, resurs

Ref. 226/2011

till Geneskolan, vårterminen 2012.

Upplysningar: Rektor Malin Petersson, tfn 0660-26 53 62.

Lärare i Trä/metallslöjd Ref. 227/2011

till Ängetskolan.

Upplysningar: Rektor Jerry Carlström, tfn 0660-26 52 74.

Specialpedagog äldre barn Ref. 228/2011

till Alneskolan.

Upplysningar: Skolområdeschef Lars-Åke Hägglund, tfn 0660-883 05.

Lärare i grundsärskolan Ref. 229/2011

vårterminen 2012.

Upplysningar: Rektor Ulric Appelblad, tfn 073-068 09 26.

Lärare i Ma/Fy 50%

Ref. 230/2011

till gymnasiet, vårterminen 2012.

Upplysningar: Rektor Joakim Ekenberg, tfn 073-274 56 02.

Lärare i Nk/Bi

Ref. 231/2011

till gymnasiet, vårterminen 2012.

Upplysningar: Rektor Joakim Ekenberg, tfn 073-274 56 02.

Lärare i Ma/Bi/Nk

Ref. 232/2011

till Komvux, vårterminen 2012.

Upplysningar: Rektor Thomas Larserud, 070-205 62 43.

Välkommen med din ansökan senast den 3 december 2011.
Läs mer om våra lediga tjänster på vår hemsida
www.ornskoldsvik.se/jobb

Din ansökan skickar du till:

Örnsköldsviks kommun

Kommunledningsförvaltningen, personal, 891 88 Örnsköldsvik
E-post: platsansokningar@ornskoldsvik.se
tfn växel 0660-880 00 www.ornskoldsvik.se

Mitt emellan två universitetsstäder, Uppsala och Stockholm, ligger Upplands
Väsby. Här bor cirka 40 000 invånare, som har tillgång till bra kommunal
och kommersiell service. Närheten till naturen, var du än be nner dig i
kommunen, ger utmärkta möjligheter till ett varierat friluftsliv. Kommunen
har goda kommunikationer till Stockholm, Uppsala och Arlanda och är inne
i ett utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs.

Upplands Väsby kommun planerar och utvecklar en hållbar framtid för
invånare och företag i Väsby. Vi ger väsbyborna service i världsklass.

Upplands Väsby kommun söker

Vik speciallärare/
specialpedagog

Läs gärna mer på www.upplandsvasby.se/ledigajobb

HERRLJUNGA KOMMUN

SPECIALPEDAGOG
I FÖRSKOLA

TILL UTbILDNINGSFÖRvALTNINGEN

Kontaktperson:

Kurt Brorsson, 0513-174 88
Sista ansökningsdag: 2011-11-25
För information om tjänsten se

www.herrljunga.se

Förskolan är belägen i nybyggda lokaler i Hököpinge, ett litet samhälle
strax utanför Vellinge. Vi driver förskolan som ett personalkooperativ
och har idag 25 anställda och ca 100 inskrivna barn fördelade på sex
avdelningar. Avdelningarna består av tre pedagoger och 16-17 barn i
åldrarna 1-5 år.

Bruksparkens förskola förening söker

Förskollärare/specialpedagog

Kontaktperson: Camilla Bergqvist, 0702-26 87 34.

Sista ansökningsdag: 2011-11-30.
Ansökan via e-post: bruksparken@telia.com

www.bruksparkensforskola.se

Ny karriär?

Byt arbetskamrater med Platsjournalen

26 l platsjournalen vecka 47 2011

Vill du synas i Platsjournalen? Ring annonsbokningen! 020-22 00 20

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad
tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård vid särskilda
ungdomshem och LVM-hem över hela landet.

SiS söker

Lärare i Slöjd

till SiS ungdomshem Fagared

med fokus på träslöjd och verkstad gärna i
kombination med annat ämne.

Mer information om
tjänsten på vår webbplats
www.stat-inst.se

Äppelgårdens förskola,
Verksamhetsområde 2 söker

Lärare i förskola/
Förskollärare

Kontaktperson: Ann-Christin Lundberg, 0732-31 53 44,
ann-christin.lundberg@helsingborg.se

Välkommen med din ansökan via
www.offentligajobb.se senast 2011-11-30.

Läs mer på helsingborg.se/ledigajobb

VI TAR DRÖMMAR PÅ ALLVAR!

www.tingsryd.se

satsar på boende både i tätort och på landsbygd

Vi söker . . .

Bibliotekarie

Ref.nr: A242691

Heltidstjänst. Kvälls- och helgstjänstgöring ingår.
Vikariat fr.o.m. 2012-03-01 t.o.m. 2013-02-28.

Kontaktperson:

Lennart Warsäter, 0477-442 72.

Sista ansökningsdag:

2011-12-05.

Mer information
www.tingsryd.se

Högskolan i Skövde söker
till Institutionen för kommunikation och information

Adjunkter i engelska

Ref nr HS 2011/503-42

Sista ansökningsdag: 2011-11-30.

Läs mer om anställningen på

www.his.se/ledigaanstallningar

Iris Hadar öppnar nya dörrar för
människor med funktionsnedsättning.
Iris Hadar AB arbetar med utbildning,
utredning och rehabilitering av
människor som av någon anledning
behöver extra stöd i sin livs-, arbets-
eller studiesituation. Vi är specialiserade på olika
funktionshindergrupper som syn, döv, hörsel, dyslexi
och neuropsykiatriska diagnoser.

Iris Hadar växer. Vill du vara med på vår resa?

Vi söker

Specialpedagog

till Falun, Dalarna

Sista ansökningsdag: 2011-11-27.

Besök iris.se/hadar för mer info

FÖRSÄLJNING/MARKNAD

ICA Supermarket Klostergatan, har en lång historia på väster i Jönköping och har alltid arbetat för en stark färskvaruprofl, Idag är
butiken en modern livsmedelsbutik som håller kvar focus på färskvaror. Vi har idag ett brett färskvarusortiment med manuell och
halvmanuell expediering av både kött, delikatess och ost samt ett eget kök med egen tillverkning av en mängd kalla produkter.
Hög kvalitet, god kunskap och inspiration för den goda maten vill vi alltid att kunden skall fnna hos oss. Butiken är nu i en
förändringsprocess där vi nyligen utvidgade vår verksamhet med en förbutik där vi är postombud för en del av västra Jönköping.
Butiken har en positiv utveckling och vi är idag ca 40 anställda. Vi önskar dock bli ännu fer i vår butik.

Vi söker entusiastiska, positiva medarbetare, med framåtanda och servicekänsla, som vill vara med
och utveckla butiken.

Ansvarig Kallskänka för vårt kök,
med erfarenhet av delikatess

Deltidstjänst ca 75 procent eller mer. Vikariat (pga föräldrarledighet ca 1,5 år) som kan leda till tillsvidareanställning.
Tillsättning 2011-12-27 eller enligt överenskommelse.

Skriv några rader om dig själv, din bakgrund samt din familj och framtid. Skriv gärna om vad du har för framtidsmål med ditt
yrkesverksamma liv samt bifoga ett foto på dig själv. Skicka ansökan till:
Ica Supermarket Klostergatan, Att: Greger Carlpihl, Klostergatan 25, 553 35 Jönköping
tel. 036-30 53 84 eller mejla gärna g.carlpihl@telia.com.
Märk kuvertet med Kallskänka. Senast den 30 november 2011 vill vi ha din skriftliga ansökan.

Klostergatan

UNDERVISNING/KULTUR

Hitta ditt drömjobb

Läs Platsjournalen

Ny karriär?

Byt arbetskamrater med Platsjournalen

27

platsjournalen vecka 47 2011 l

UTBILDNINGAR OCH KURSER

För dig som vill förena trafik
och pedagogik!

Dags att söka till:

Trafiklärare

60 veckor,
300 YH-poäng

Utbildningen består dels
av praktiskt lärande och
teoretiska studier som kan
bedrivas på distans.

Sista ansökningsdag 25 november 2011
Start i februari 2012

Ytterligare information: www.liljaskolan.se

SKOLAN KAN ERBJUDA TRIVSAMT BOENDE UNDER UTBILDNINGSTIDEN.

Ring för vidare information
Tel. 0935-145 00, 145 52, 146 00

SökeS:
kreativ praktiker

www.folkuniversitetet.se/
hantverkscentrum
0504-125 50

Hantverkscentrum i Tibro täcker in alla områden inom möbel-
och inredningsbranschen. På arbetsmarknaden efterfrågas nu
särskilt specialsnickare, ytbehandlare och tapetserare!

Vi erbjuder:

• Yrkesutbildningar med aktivitetsstöd
• Skräddarsytt efter arbetsgivarens eller ditt eget behov
eller din affärsidé
• Validering av tidigare kunskaper
• Språkstöd i yrkessvenska
• Stöd vad gäller jobbsökande/praktik
• Hjälp med lansering av produkter/tjänster under utbildningen

Hantverkscentrum har ett avtal med Arbetsförmedlingen gällande arbetsmarknadsutbildningar inom hantverk. Kontakta
oss för mer information eller tala direkt med din handläggare på AF.

YRKESOMRÅDEN

• Trähantverk/fnsnickeri
• Möbelrestaurering
• Tapetsering
• Träbildhuggeri
• Förgyllning
• Dekormåleri

med intresse för möbler och inredning

Från den 1 september har Arbetsför-
medlingen i större orter öppet kl 10-18.
Vi utökar öppetiderna med två timmar
för at förbätra tillgängligheten och höja

servicenivån för fler kundgrupper, som
arbetsgi-
vare, hel-
tidsstude-

Utökade öppetider

Utökade öppetider från den 1 september

Arbetsförmedlingen i större städer
utökar öppetiderna till klockan 18.00.
Vi utökar öppetiderna med två tim-
mar för at förbätra tillgängligheten
och höja servicenivån för fler kund-
grupper.

Platsjournalen

Din väg till nytt jobb

ADMINISTRATION,
EKONOMI,JURIDIK

2stchefer/medicinsk
sekreterare

SödertäljeSjukhusAB,

Annons-ID5520188

Acreosökeren
administrativ
assistent

ServeOfficeAB,

191 26Sollentuna.

Annons-ID5518970

Administrativ
assistentför
fou-frågor

Riksantikvarieämbetet,
Verkssekretariatet,

114 55Stockholm.

Annons-ID5518795

Administratörsökes
tillvolkswagenfinans

INEEDUNEEDAB,

Holländargatan20,

111 60Stockholm.

Tel 08-522 377 10.

Annons-ID2016311

Affärsområdeschef
energydistribution
mv

Siemens,

194 87UpplandsVäsby.

Annons-ID5519066

Aktiesäljare/sales
b2b

FirstSwedishResearch,

114 56STOCKHOLM.

Tel 031-771 93 30.

Annons-ID0011-357431

Andelsadministratör
tillförsäkringsbolag

Konsultverksamheten
Bank&finans,

109 31Stockholm.

Annons-ID5521467

Assistenttill
vinimportör

FruOlssonAB,Krossgatan

15,162 50VÄLLINGBY.

E-postcarina.
stjernstrom@fruolsson.se

Annons-ID2019208

Assistent/
ekonomiassistent

Stockholmsstad;

SFI-avdelningen,

Annons-ID5519516

Auktoriserad
redovisningskonsult

Matrisen,

104 22Stockholm.

Annons-ID5518813

Auktoriserade
redovisningskonsul-
ter

Lag&TaxeringAB,

Råsundavägen166,
169 36SOLNA.
Tel 08-522 590 00.
Fax 08-522 590 99.

E-postsoren.alm@
lagochtaxering.se

Annons-ID2018084

Biträdandejurist/
assistentdeltid

Alterego&Partners,
111 56Stockholm.

Annons-ID2018276

bjuderintillöppet
husförekonomer!

PlaceraPersonalAB,
164 51Kista.

Annons-ID5520449

Bostadsadministratör

AtriumLjungberg,
131 04Nacka.

Annons-ID5519012

Businesscontroller
medambitionoch
drivkraft

Xylem,

Annons-ID5519870

Businesscontroller
medinriktningmot
finansiel

CaremaCareAB,

Annons-ID5520768

Businesscontroller
medit-inriktning
euromaint

AmendoAB,
114 34Stockholm.

Annons-ID5518779

Businesscontroller
rekryteras

DfindFinance,
791 79Falun.

Annons-ID5519171

Businesscontroller
tillarriva

ArrivaSverigeAB,
Stockholm,
117 43Stockholm.

Annons-ID2016263

Butikschefstockholm

OptikSmartEyesAB,
411 15Göteborg.

Annons-ID5519809

Camfilabsöker
treasurymedarbetare

CamfilAB,
109 31Stockholm.

Annons-ID5518545

Chefförtunafastighe-
ter

Vallentunakommun,
186 86VALLENTUNA.

Annons-ID5519642

cheftillcomp&ben

KlarnaAB,

113 43STOCKHOLM.

Annons-ID5520916

Cheftillhushållsnära
tjänsterihsbomsorg

HSBOmsorg,
126 30Hägersten.

Annons-ID5518903

Chefuthyrning-
kontor

AtriumLjungberg,
131 04Nacka.

Annons-ID5517808

Cheferför
bemanningsuppdrag
inomomsorgenaväl

AttendoAB,
182 17Danderyd.

Annons-ID5520967

Chefsassistentsökes
tillinstitutisolna

ManpowerAdministra-

tion,

Annons-ID5520688

Chiefcompliance
officertillskandia
medansvar

AmendoAB,
114 34Stockholm.

Annons-ID5520933

Controllerför
rekrytering

DfindFinance,
791 79Falun.

Annons-ID5519170

Controllerochexpert
påexcelför
rekrytering!

DfindFinance,

791 79Falun.

Annons-ID5520654

Controllertill
projektkontoret
(pmo)

eWorkScandinaviaAB,

111 21Stockholm.

Annons-ID5519702

Controllertillstor
organisation

DfindFinance,

791 79Falun.

Annons-ID5520653

Dansktalande
ekonomiassistent

Brainpeople,

Industrigatan4A,
112 46Stockholm.
Tel 08-440 80 90.

Annons-ID2015569

Databasadministra-
tör

UniflexSverigeAB,

121 07Stockholm
Globen.

Annons-ID5519614

Datakunnig
skolassistentsökes!

UniflexSverigeAB,

121 07Stockholm
Globen.

Annons-ID5521044

Delgivaretill
stockholm

DELGIVNINGSSPECIALIS-
TENISVERIGEAB,

BÅTSKATAVÄGEN15,
943 33ÖJEBYN.
Tel 0911-23 96 98.
Fax 0911-23 96 99.

E-postinfo@delgivning
sspecialisten.se

Annons-ID2015866

Designtorgetsöker
butikscheftillarlanda

ISHINERECRUITMENTAB,

111 31Stockholm.

Annons-ID2015900

Drivenadministratör
medkörkort!

ALLDENTALQ&CO
AKTIEBOLAG,

120 06STOCKHOLM.
Tel 08-694 80 25.

E-postjobba@alldental.se

Annons-ID2018443

Drivenocherfaren
ekonomiansvarigtill
kth

KungligaTekniska
Högskolan,KTH
Teknikvetenskap,
100 44Stockholm.

Annons-ID5520729

Ekonom

LILLAFÅGELKOMMAN-
DITBOLAG,
STEN-
BYGRÄND10,
163 70SPÅNGA.

Annons-ID2015945

Ekonomi-lön

FÖRETAGSSTÄDI
BROMMAPARTNERAB,

ELEKTRAVÄGEN31,
126 30HÄGERSTEN.
Fax 08-19 19 68.

Annons-ID2013401

Ekonomi-och
administrationsan-
svarig,deltidsvik

NordicOnlineAB,Söder
Mälarstrand45,plan8,
118 25Stockholm.

Annons-ID2017176

Ekonomi-och
kontorsassistent
rekryteras

Dreamwork,

Annons-ID5518870

Ekonomiansvarig

FruOlssonAB,Krossgatan
15,162 50VÄLLINGBY.
E-postcarina.
stjernstrom@fruolsson.se

Annons-ID2017455

Ekonomiassistent
deltid

Plusfamiljen,Torsgatan
7c,111 23Stockholm.

Annons-ID2018095

Ekonomiassistent
deltid,75%,

ManpowerEkonomi,

Annons-ID5518852

Ekonomiassistent
sökesförkunds
räkning

JurekBemanningSverige
AB,
114 38STOCKHOLM.

Annons-ID5520436

Ekonomiassistenttill
hsbomsorg

HSBOmsorg,183 02Täby.

Annons-ID5518904

Ekonomiassistenttill
maxkompetens,
extra!

MaxkompetensSverige
AB,
111 52Stockholm.

Annons-ID5519992

ekonomiassistenttill
redovisningsbyrå

PlaceraPersonalAB,
164 51Kista.

Annons-ID5520447

Ekonomiassistenttill
stureplan

PooliaEkonomi,

Annons-ID5519274

Ekonomihandläggare
tillnaturvårdsverket

StudentConsulting,
113 46Stockholm.

Annons-ID5519127

Engagerad
inköpscheftillarvika
gjuteri

Technogarden
Engineering,
653 40Karlstad.

Annons-ID5519802

Erfarenekonomiad-
ministratörsökestill
stil

Propell,
111 43Stockholm.

Annons-ID5520648

Erfarenrevisorsassis-
tentsökestillbaker
tilly

JurekBemanningSverige

AB,114 38STOCKHOLM.

Annons-ID5521471

Erfarensäljcoachtill
svensktbolagpå
cypern

Propell,
111 43Stockholm.

Annons-ID5521025

Executiveassistant

Kontorsfixarna
SkandinavienAB,
114 36Stockholm.

Annons-ID5519140

Extrareceptionistvid
behovtillnorrort

RandstadAB,
104 62Stockholm.

Annons-ID5519299

Extrajobbinom
fondtrading!

StudentConsulting,
113 46Stockholm.

Annons-ID5520719

Faktureringsansvarig
tillnackastrand

EkonomResurs,

Vegagatan14,
102 31Stockholm.
Tel 08-555-351-00.
Fax 08-555 350 99.

E-postjobb@
ekonomresurs.se

Annons-ID2016543

Financemanagertill
cbgkonsult

WiseProfessionalsAB,
104 22Stockholm.

Annons-ID5519877

Financialcontroller/
bokslutsekonom

JurekBemanningSverige

AB,114 38STOCKHOLM.

Annons-ID5519937

Financialcontroller
medredovisnings-
bakgrund

PooliaEkonomi,

Annons-ID5519892

Financialcontroller
tillfiat

PlaceraPersonalAB,

164 51Kista.

Annons-ID5520453

Finnish-speaking
lawyer

KlarnaAB,

113 43STOCKHOLM.

Annons-ID5518442

Finsktalande
servicekoordinator

SW,103 91Stockholm.

Annons-ID5520195

Fondintresserad
ekonom

StudentConsulting,

113 46Stockholm.

Annons-ID5520388

Frösundalssabsöker
verksamhetsadminis-
tratör

FrösundaLSSAB,

112 45Stockholm.

Annons-ID5520419

Förkundsräkning
sökerdreamworken
ekonomiassi

Dreamwork,

Annons-ID5519322

Förskolechef

IMAGINATION
INTERNATIONALAB,

SKYTTEHOLMSVÄGEN5,
178 32EKERÖ.
Tel 076-633-8494.

Annons-ID2016651

German-speaking
lawyer

KlarnaAB,

113 43STOCKHOLM.

Annons-ID5518437

Handläggare

Konstfack,

126 27Stockholm.

Annons-ID5519385

Handläggareav
bostadsanpassnings-
bidrag

SollentunaKommunVård-
&omsorgskontoret,
avdelningfunktionshin-
der,
191 86Sollentuna.

Annons-ID5519673

Hjärt-lungfonden
sökerenreceptionist

Propell,
111 43Stockholm.

Annons-ID5520920

Hranalytiker

Landstingsstyrelsens
förvaltning,

Annons-ID5518538

Hransvarigtillbdo
stockholm

WiseProfessionalsAB,
104 22Stockholm.

Annons-ID5519507

Hransvarigtill
johnsoncontrols

WiseProfessionalsAB,
104 22Stockholm.

Annons-ID5519944

Hrbusiness
partner/hrmanager

PooliaHR,

Annons-ID5519747

Hrmanagertill
bluegardenab

ID.ENTITYAB,

TEGNERGATAN35,
111 61STOCKHOLM.
Tel 08-21 68 90.

Annons-ID2017152

Hrspecialisterinom
rekrytering

WiseProfessionalsAB,
104 22Stockholm.

Annons-ID5519624

Hr-generalisteroch
-specialister
konsultuppdrag

WiseProfessionalsAB,
104 22Stockholm.

Annons-ID5519623

Hr-konsult?unik
chansiväxande
företag

Visino,113 49Stockholm.

Annons-ID5519806

Hyresadministratör

AtriumLjungberg,
131 04Nacka.

Annons-ID5517009

Hyresadministratör
medstark
servicekänslasökes

ManpowerAdministra-
tion,

Annons-ID5520589

Internationell
koncernen
treasurymedarbetare

Konsultverksamheten
Bank&finans,
109 31Stockholm.

Annons-ID5521009

Internationellvd
assistenttillgfk

WiseProfessionalsAB,
104 22Stockholm.

Annons-ID5519335

Isssjukhussöker
planeringsansvarig

ISSFACILITYSERVICESAB,

Årstaängsvägen11,
117 94STOCKHOLM.
Tel 020-155-155.

Annons-ID2019580

Jobbcoachi
södertälje

MiROiMedborgarplatsen,

Medborgarplatsen25,
118 72Stockholm.
Tel 08-751 22 34.
Fax 08-632 01 60.

E-postinfostockholm@
miroi.se

Annons-ID2018261

Kommunikativoch
positivekonomiassis-
tent

SW,103 91Stockholm.

Annons-ID5519088

Kommunsekreterare

ÖsteråkersKommun,
184 86Åkersberga.

Annons-ID5518816

Konkurrensverket
sökerdisputerade
nationalekono

Konkurrensverket-
SwedishCompetition
Authority,
TORSGATAN11,
103 85STOCKHOLM.
Tel 08-700 16 00.

Annons-ID2017220

Konsultchefmed
ansvarföreget
affärsområde

SvenskAutorekrytering
AB,
112 51Stockholm.

Annons-ID5518542

Konsultchef/
rekryterare

RentAWorker,
124 58Bandhagen.

Annons-ID5514043

Kund-och
rekryteringsansvarig
rent-a-doctor

Dreamwork,

Annons-ID5518909

Kval.analytiker/
kontorscheftill
washingtondc

Tillväxtanalys,Innovation
ochglobalamötesplatser,
831 40Östersund.

Annons-ID5520523

Kvalificerad
analytiker/
kontorscheftill
peking

Tillväxtanalys,Innovation
ochglobalamötesplatser,
831 40Östersund.

Annons-ID5520516

Kvalificerad
redovisningsekonom
tillsolna

PlaceraPersonalAB,
164 51Kista.

Annons-ID5518982

Kvalificerade
redovisningsekono-
mer

XtraSverigeAB,
417 56Göteborg.

Annons-ID5520909

Kvalitetscheftill
coca-colaenterprises
sverige

STOCKHOLMSYD,

DROTTNINGKRISTINAS
VÄG25,
114 28STOCKHOLM.
Tel 08-562 467 00.

Annons-ID2015932

Lassila&tikanoja
sökerredovisnings-
chef

ExperisSverige,
111 81Stockholm.

Annons-ID5519586

Löneadministratör

RandstadAB,
151 72Södertälje.

Annons-ID5519437

Marknadsanalytiker
sökesomgående

BemanniaKontor,
113 46Stockholm.

Annons-ID5519191

Marknadsansvarig

RydellsFörsäljningAB,

Stängselbodavägen1,
186 92VALLENTUNA.
Tel 08-514 505 00.

E-postmonica.
due-pedersen@rydells.se

Annons-ID2019169

Mediabyråsöker
säljare

D3InvestAB,
114 43Stockholm.

Annons-ID5519401

Mediasäljareigamla
stansökes

ISHINERECRUITMENTAB,

111 31Stockholm.

Annons-ID2015784

sid
+Stockholm................................. 28
+Uppsala,Södermanland,
Östergötland,Örebro,
Västmanland............................. 36
+Jönköping,Kronoberg,Kalmar,
Gotland,Blekinge,Skåne......... 39
+Halland,VästraGötaland,
Värmland................................... 43
+Dalarna,Gävleborg,
Västernorrland,Jämtland,
Västerbotten,Norrbotten........ 47
+Utlandsjobb.............................. 50
+Ospecificeradarbetsort............ 51

Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID

28 +platsjournalen vecka 47 2011

Medicinsk
sekreterare

StockholmsLäns
Sjukvårdsområde,

Annons-ID5521084

Medicinsk
sekreterare

DanderydsSjukhusAB,

Annons-ID5519695

Medicinsk
sekreteraretill
sjukhusistockholm

XtraSverigeAB,
417 56Göteborg.

Annons-ID5519784

Mångsidig
administratörsökes

ManpowerAdministra-
tion,

Annons-ID5521006

Norsk-eller
dansktalande
kundtjänstmedarbe-
tare

Bravura,
117 33Stockholm.

Annons-ID5518438

Norwegian-speaking
lawyer

KlarnaAB,
113 43STOCKHOLM.

Annons-ID5518448

Nyfikensenior
finsktalande
redovisningsekonom

DfindFinance,
791 79Falun.

Annons-ID5520150

Oenoforossöker
produktchef

SwesaleRekrytering&
BemanningAB,
171 63Solna.

Annons-ID5519040

Omsorgshuseti
stockholmabsöker
enjur/jurkand

OMSORGSHUSETI
STOCKHOLMAB,

PRÄSTGÅRDSGRÄND2,
125 44ÄLVSJÖ.
Tel 08-555-06-300.

Annons-ID2019224

Personalassistent
helger

UniflexSverigeAB,
121 07Stockholm
Globen.

Annons-ID5520048

Personalhandläggare
vohall

Kriminalvården,Anstalten

Hall,152 27SÖDERTÄLJE.

Annons-ID5519105

Placeringsrådgivare

BOKNINGSSERVICEI
SVERIGEAB,

Strandbergsgatan53,
112 51STOCKHOLM.
E-postinfo@
bokningsservice.se

Annons-ID2018278

Platschefntech
stockholm

NtechStockholm,

Åsögatan142,
100 61Stockholm.
Tel 060-67 85 50.
Fax 060-67 85 59.

E-postrolf.back@ntech.se

Annons-ID2018196

Produktionsassistent
tillbginstitute

BLENDOWGROUPAB,

Humlegårdsgatan14,
114 46STOCKHOLM.
Tel 08-579 366 00.

Annons-ID2018299

Projektkoordinator
medstort
marknadsfokus

ManpowerMarknad/

Information,

Annons-ID5520273

Projektledare
för-e-ansökaninom
migartiontill

Regeringskansliet,

Annons-ID5520961

Projektledaretill
företaginom
konstsmide

AcademicWorkSweden
AB-Stockholm,

114 28STOCKHOLM.
Tel 08-562 448 00.

Annons-ID2019242

Rebtelnetworks
sökererfaren
controller

InhouseAB,
114 38Stockholm.

Annons-ID5519053

Receptionist(deltid
75%)

Bravura,
117 33Stockholm.

Annons-ID5518463

Redovisningsansva-
rig

SJRABKonsultverksamhe-
tenEkonomi,
103 91STOCKHOLM.

Annons-ID5518968

Redovisningsansva-
rigtillförsäkrings-
branschen

Europeiska,

Annons-ID5518998

Redovisningsekonom

FruOlssonAB,Krossgatan
15,162 50VÄLLINGBY.
E-postcarina.
stjernstrom@fruolsson.se

Annons-ID2018337

Redovisningsekonom
medintresseför
fastigheter

Erstadiakoni,

Annons-ID5519551

Redovisningsekonom
tillettföretagi
sollentuna

PlaceraPersonalAB,
164 51Kista.

Annons-ID5518826

Redovisningsekonom
tillettspännande
företag

EkonomResurs,

Vegagatan14,
102 31Stockholm.
Tel 08-555-351-00.
Fax 08-555 350 99.

E-postjobb@
ekonomresurs.se

Annons-ID2016978

Redovisningsekonom
tillgasellföretag

SkysparcAB,Tegnergatan
3,4tr,111 40Stockholm.
Tel 08-456-4008.

Annons-ID2016632

Redovisningsekonom
tillkista

EkonomResurs,

Vegagatan14,
102 31Stockholm.
Tel 08-555-351-00.
Fax 08-555 350 99.

E-postjobb@
ekonomresurs.se

Annons-ID2017214

Redovisningsekonom
tillredovisningsbyrå

PooliaEkonomi,

Annons-ID5520262

Redovisningsekono-
mer/controllers

DfindFinance,
791 79Falun.

Annons-ID5520394

Redovisningskonsult

Lag&TaxeringAB,

Råsundavägen166,
169 36SOLNA.
Tel 08-522 590 00.
Fax 08-522 590 99.

E-postsoren.alm@
lagochtaxering.se

Annons-ID2018200

Redovisningskonsult

ENTERREDOVISNINGAB,

BIRGERJARLSGATAN41A,
111 45STOCKHOLM.
Tel 08-678 18 40.

E-postinfo@enterab.se

Annons-ID2017514

Redovisningskonsult
inriktningskatt

UniflexSverigeAB,
121 07Stockholm
Globen.

Annons-ID5519690

Redovisningskonsult
sökestillbakertilly

JurekBemanningSverige

AB,114 38STOCKHOLM.

Annons-ID5521470

Redovisningskonsult,
revisorellerrådgivare

WintKB,Gjuterivägen
17-19,168 67Bromma.
Tel 08-28-18-46.

E-postkatarina.
wachenfeldt@wint.se

Annons-ID2013579

Rekryteraretill
järfälla

ArenaPersonalAB,
104 25Stockholm.

Annons-ID5518923

Rekryteringav
verksamhetscheftill
nacka

DedicareNurse&Doctor,
112 48Stockholm.

Annons-ID5520293

Rekryteringskonsult
tilldreamworks
kontoristo

Dreamwork,

Annons-ID5519548

Salessupporttill
internationellt
företag

MultiMindBemanningAB,
111 20Stockholm.

Annons-ID5520233

Seniorkontorsassis-
tentöstermalm

GOveteran,
114 51Stockholm.

Annons-ID5520936

Serviceinriktadoch
driftigperson

MultiMindBemanningAB,
111 20Stockholm.

Annons-ID5518962

servicemindedjunior
logistikcontroller

ExperisSverige,
111 81Stockholm.

Annons-ID5519481

Skoladministratör-
vikariat

JohnBauergymnasiet
Stockholm,
117 43Stockholm.

Annons-ID5519953

Skolkanslist

Gryningeskolan,

Fågelviksvägen5,
145 03NORSBORG.
Tel 070-067-22-47.

E-postjohaiab@gmail.
com

Annons-ID2018009

Studentambassadö-
rersökesnui
stockholm

KometSverigeAB,
111 44Stockholm.

Annons-ID5519464

Studentersökestill
extrajobb

SW,103 91Stockholm.

Annons-ID5519900

Studerande
ekonomiassistent
sökes

StudentConsulting,
113 46Stockholm.

Annons-ID5519763

studierektor

EngelskaskolanNorr,

Roslagstullsbacken4,
114 21STOCKHOLM.
Tel 08-441-85-80.
Fax 08-673 29 15.

E-postinfo@esn.se

Annons-ID2016623

Supportkonsult-
utvecklandejobb
inomredovisn

ServeOfficeAB,
191 26Sollentuna.

Annons-ID5520064

Sverigesstörsta
kasinosöker
säkerhetschef

CasinoCosmopolAB,
106 10Stockholm.

Annons-ID5518719

Systeminriktad
hyrescontroller

AtriumLjungberg,
131 04Nacka.

Annons-ID5519161

Systemintresseradhr
administratör

WiseProfessionalsAB,
104 22Stockholm.

Annons-ID5519084

Säljareventilation

Lindab,

Annons-ID5519172

Säljare/researcher-
stockholmsregionen

GOveteran,
114 51Stockholm.

Annons-ID5520942

Säljorienterad
affärsområdeschef
industri

SalesOnly,

104 22Stockholm.

Annons-ID5519825

teamleader
rekrytering&
attraktion

KlarnaAB,
113 43STOCKHOLM.

Annons-ID5520666

Technicalsales
managerscandinavia

DfindFinance,
791 79Falun.

Annons-ID5519814

Tngsökercontrollers
förframtidauppdrag

TNGGroupAB,
101 32Stockholm.

Annons-ID5520401

Tysktalandeekonom
sökes!

DfindFinance,
791 79Falun.

Annons-ID5519169

Vdtillutvecklingshu-
set

Utvecklingshuset,

Annons-ID5520993

Vd-assistentsökestill
telekomföretag

ManpowerAdministra-

tion,

Annons-ID5520612

Vd-assistenttilldahl
sverigeab

STOCKHOLMSYD,

DROTTNINGKRISTINAS
VÄG25,
114 28STOCKHOLM.
Tel 08-562 467 00.

Annons-ID2016479

Verksamhetscheftill
kommunal
teknikskolasökes

Botkyrkakommun,
Utvärderings-och
utvecklingsenheten,
147 85TUMBA.

Annons-ID5520161

Verksamhetscontrol-
lerfördigitalakanaler

Försäkringskassan,

Annons-ID5520492

Verksamhetscontrol-
ler/verksamhetsut-
vecklare

Stockholmsstad;
Avdelningenförindivid

ochfamiljeomsorg,

Annons-ID5521012

Verksamhetsnära
ekonomichef/
controller

BoAndrenAB,

191 26Sollentuna.

Annons-ID5519085

Vetenskaplig
koordinator

Institutionenför
MedicinskBiokemioch

Biofysik,Scheelesväg2,
171 77STOCKHOLM.

Annons-ID2018992

Visökernuen
noggrann
administratör

2Complete,1124
Stockholm.

Annons-ID5521078

Villdugörakarriäri
ettväxandeoch
spännand

UniflexSverigeAB,

121 07Stockholm
Globen.

Annons-ID5519738

Villdujobbaextra
somorderadministra-
tör

RandstadABVästerås,

104 62Stockholm.

Annons-ID5518487

Villdujobbaheltid
medklarnas
kundservice?

TeleperformanceNordic

AB,113 43Stockholm.

Annons-ID5520827

Vivakianställer
redovisningschef

ExperisSverige,

111 81Stockholm.

Annons-ID5519750

Volkswagenfinans
söker

2Complete,1124
Stockholm.

Annons-ID5518502

Voltairsystemsöker
enteknikinformatör

VoltAirSystemAB-
Stockholm,
Arenavägen
55,
121 07Stockholm-
Globen.
Tel 0856036500.
E-postinfo@
voltairsystem.com

Annons-ID2018639

Växandeförlagsöker
upphandlingsjurist

JPInfonetFörlagAB,

Kornhamnstorg6,
103 16Stockholm.
Tel 08-462 65 60.

Annons-ID2018694

Ärduekonomoch
agresso-expert?

DfindFinance,
791 79Falun.

Annons-ID5518464

Ärdujuristmed
intresseav
behörighetsärenden?

Socialstyrelsen,
106 30Stockholm.

Annons-ID5518785

BYGGOCH
ANLÄGGNING

Arbetsledare
beläggning

NCC,170 80Solna.

Annons-ID5519004

Byggnadssnickare

ByggdesigniSödertälje
AB,
Fornstigen15,
151 52SÖDERTÄLJE.
Tel 070-415 96 74.

Annons-ID0011-356977

Certifierad
ställningsbyggare

STÄLLNINGSPATRULLEN
AB,
Sjöbodavägen2,
145 73NORSBORG.
Tel 073-658 92 05.

Annons-ID2016100

Erfarnaprojekt-och
byggledare

ExpanderaMeraAB,
115 28Stockholm.

Annons-ID5521013

Golvläggarei
stockholm

STOCKHOLMSTRÄGOLV
AB,
LUTZENGATAN1,
115 20STOCKHOLM.
Tel 020-12 12 30.

E-postian@
stockholmstragolv.com

Annons-ID2018273

Golvläggare/
golvsliparei
stockholm

STOCKHOLMSTRÄGOLV
AB,
LUTZENGATAN1,
115 20STOCKHOLM.
Tel 020-12 12 30.

E-postian@
stockholmstragolv.com

Annons-ID2018274

Matt-/golvläggare

ExpanderaMeraAB,
115 28Stockholm.

Annons-ID5518446

Nusökervien
betongarbetare!

UniflexSverigeAB,
121 07Stockholm
Globen.

Annons-ID5519756

Orientmultiservice
sökerarabisque
snickare!

OrientMultiServiceOMS,

Kungsgatan54,
111 35STOCKHOLM.
Tel 08243398.

E-postRobotima2@gmail.
com

Annons-ID0011-354610

Platschefbeläggning

NCC,170 80Solna.

Annons-ID5518877

Platschefinomrot

ExpanderaMeraAB,
115 28Stockholm.

Annons-ID5512492

Plåtslagare

Stockholmindustri-
plåtslageri,
Regulatorvä-
gen21,
141 49HUDDINGE.
Tel 0707774423.

E-postinfo@sipab.se

Annons-ID2018417

Prefabmontörer

ExpanderaMeraAB,

115 28Stockholm.

Annons-ID5519122

Servicesnickare,
fastighet-bromma

IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51Bromma.

Annons-ID5519972

Snickare

BYGG&GOLVGRUPPENI
STOCKHOLMAB,

Mediavägen9B,
135 45TYRESÖ.
Tel 0700922777.

E-postpatrik@
boggogolvgruppen.se

Annons-ID2017655

Tegelläggare/
takläggare

DMTAKAB,Stallarholms-
vägen31,
124 59Bandhagen.
Tel 08-604 74 45.

E-postinfo@dmtak.com

Annons-ID2016954

Träarbetare/
maskinsnickare/
industrisnickare

ARLANDASNICKERIFA-
BRIKAKTIEBOLAG,

WALDESROSKEPPTUNA,
195 93MÄRSTA.
E-postmaria@
arlandasnickeri.se

Annons-ID2017505

Ventilationsmontörer

VENTMONTAGETEKNIKI
TUMBAAKTIEBOLAG,

SADELMAKARVÄGEN11A,
146 33TULLINGE.
Tel 08-530 208 10.

E-postinfo@
ventmontageteknik.se

Annons-ID2018138

Visökeryrkesmålare.

ROSENOLSSONMÅLERI
AKTIEBOLAG,
LINA
SANDELLSPLAN1,
129 53HÄGERSTEN.
Tel 08-98 88 81.
Fax 08-98 88 18.

E-postleif.rosen@rosols.
se

Annons-ID2018072

Ärduenduktig
anläggaremedv/a
kompetens?

UniflexSverigeAB,
121 07Stockholm
Globen.

Annons-ID5519737

DATA/IT

.netutvecklaretill
marknadsledande
webbolag

ComAroundAB,
111 36Stockholm.

Annons-ID5519116

.net-utvecklare
intressebusiness
intelligence

Bravura,
117 33Stockholm.

Annons-ID5518388

Analytikermed
erfarenhetavsaseller
sqlprogr

DfindFinance,
791 79Falun.

Annons-ID5519768

Automationsingen-
jör/programmerare

QStaffBemanningAB,
191 47Sollentuna.

Annons-ID5520104

Begynddinfremtidi
it-branchenhosos!

TeleperformanceNordic
AB,
113 43Stockholm.

Annons-ID5518495

Dansktalande
medarbetaretill
servicedesk

2Complete,1124
Stockholm.

Annons-ID5519070

Databasadministra-
törer

COMEONSTOCKHOLMAB,

St.Göransgatan63,4tr,
112 38STOCKHOLM.

Annons-ID2017931

Doktorandi
hypervisorbaserad
säkerhet

KungligaTekniska
Högskolan,KTH
Datavetenskapoch
kommunikation,

100 44Stockholm.

Annons-ID5514134

Doktorandi
talteknologioch
talkommunikation

KungligaTekniska
Högskolan,KTH
Datavetenskapoch
kommunikation,
100 44Stockholm.

Annons-ID5514137

Doktoranditeoretisk
datavetenskap

KungligaTekniska
Högskolan,KTH
Datavetenskapoch
kommunikation,
100 44Stockholm.

Annons-ID5514135

Doneproduction
sökerproduktionsle-
dare

PerformIQ,
114 29Stockholm.

Annons-ID5520431

Drifttekniker

CanCommunicationIT
SupportAB,
121 26STOCKHOLM-
GLOBEN.

Annons-ID5519897

Drifttekniker

Skolverket,
106 20Stockholm.

Annons-ID5519654

Driventestare/
testledaresökes!

FramtidenAB,
112 51Stockholm.

Annons-ID5520922

Erfarenaffärsarkitekt
tillhealthcare&
welfare

TIETOSVERIGE
AKTIEBOLAG,
FJÄRDE
BASSÄNGVÄGEN15,
164 87KISTA.
Tel 010-481-00-00.

Annons-ID2016602

Erfarenwindows
tekniker

LexiconIT-konsult,
111 64Stockholm.

Annons-ID5519207

Finsktalande
helpdesktekniker

TNGGroupAB,
101 32Stockholm.

Annons-ID5519581

Flererfarnatekniker
inomitochdata

LexiconIT-konsult,
111 64Stockholm.

Annons-ID5519208

Gränssnittsutveck-
laretillwinston

Bravura,
117 33Stockholm.

Annons-ID5518454

Hjärt-lungfonden
sökerenprojektle-
dare

Propell,
111 43Stockholm.

Annons-ID5520921

Ingenjörerinom
testautomatisering

Bravura,
117 33Stockholm.

Annons-ID5519975

Interaktionsdesigner

Jobbet.nuProjectplace
InternationalAB,
116 20Stockholm.

Annons-ID5519251

ios-utvecklaretill
idealapps

PerformIQ,
114 29Stockholm.

Annons-ID5520101

It-supportmed
testkunskap

ArenaPersonalAB,
104 25Stockholm.

Annons-ID5519096

It-supportteknikertill
storhotellkedja

AcademicWorkSweden
AB-Stockholm,
114 28STOCKHOLM.
Tel 08-562 448 00.

Annons-ID2017196

It-tekniker-
systemintegrationer,
roslagsvatten

STEPAHEADHR&
REKRYTERINGAB,

SVÄRDVÄGEN21,
182 33DANDERYD.
Tel 08-533-32-688.

E-postansokan@
stepaheadhr.se

Annons-ID2014969

Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID

platsjournalen vecka 47 2011+ 29

Javautvecklare

Sigma,417 56Göteborg.

Annons-ID5519807

Javautvecklare

COMEONSTOCKHOLMAB,

St.Göransgatan63,4tr,
112 38STOCKHOLM.

Annons-ID2017844

Javautvecklare

WiseOneAB,

Isafjordsgatan32C,
161 26BROMMA.
E-postjobb@wiseone.se

Annons-ID2019334

Javautvecklarescript
förautomatiserade
tester

EBCAB,751 42UPPSALA.
E-postcontact@
ebcsweden.se

Annons-ID2017848

Juniorcrm-utvecklare
tillschibstedmedia
group

Bravura,
117 33Stockholm.

Annons-ID5520511

Juniorjavautvecklare

PEAK-ITAB,Parkvägen2A,
169 35SOLNA.
Tel 08-501 221 00.

Annons-ID2018186

Konsulttillsecond
linesupportför
nyckeluppdr

TIETOSVERIGE
AKTIEBOLAG,
FJÄRDE
BASSÄNGVÄGEN15,
164 87KISTA.
Tel 010-481-00-00.

Annons-ID2016604

Konsultmässig
mjukvaruutvecklare

AcademicWorkSweden
AB-Stockholm,
114 28STOCKHOLM.
Tel 08-562 448 00.

Annons-ID2016099

Kreativintegratör
mederfarenhetav
c++

AcademicWorkSweden
AB-Stockholm,
114 28STOCKHOLM.
Tel 08-562 448 00.

Annons-ID2016006

Managementkonsult
inomgeografiskit

SWECOAB,
100 26Stockholm.

Annons-ID5520093

Marinbasensöker2-3
stsambandsoperatö-
rer(vika

Försvarsmakten,
115 41Stockholm.

Annons-ID5519421

Marinbasensöker5-8
stsambandsoperatö-
rertill

Försvarsmakten,
115 41Stockholm.

Annons-ID5519391

Missadedu
personalresantilllas
vegas?

KandidathusetAB,
113 59Stockholm.

Annons-ID5518567

Mjukvarutestareoch
testledare

COMEONSTOCKHOLMAB,

St.Göransgatan63,4tr,
112 38STOCKHOLM.

Annons-ID2017939

Norsktalande
kundtjänstmedarbe-
taresökes

2Complete,1124
Stockholm.

Annons-ID5518500

Nyexaddata/it?
karriärchans!

Visino,113 49Stockholm.

Annons-ID5518472

Nytänkande
c-utvecklare

Söderberg&Partners,
103 96STOCKHOLM.

Annons-ID5518858

Nyutexaminerade
systemutvecklare

Söderberg&Partners,
103 96STOCKHOLM.

Annons-ID5518845

Operationalaccount
manager

Kontorsfixarna
SkandinavienAB,

114 36Stockholm.

Annons-ID5519665

Passionerad
mjukvaruutvecklarei
linux

FramtidenAB,
112 51Stockholm.

Annons-ID5520963

Php-utvecklareinom
ehandel

KMKSTOCKHOLMAB,

Strandvägen7B,
114 56Stockholm.
Tel 08-500 070 55.

Annons-ID2018248

Powerbitsecurityab
sökertekniskasäljare

JurekBemanningSverige
AB,
114 38STOCKHOLM.

Annons-ID5520175

Produktföretaginom
mobilitetsöker
programmerar

FramtidenAB,
112 51Stockholm.

Annons-ID5519270

Projektkoordinator
medstartomgående

PerformIQ,
114 29Stockholm.

Annons-ID5520123

Projektledare

WiseOneAB,

Isafjordsgatan32C,
161 26BROMMA.
E-postjobb@wiseone.se

Annons-ID2019324

Projektledaretill
internationellt
kassaföretag

ExperisSverige,
111 81Stockholm.

Annons-ID5519996

Rutinerad
helpdesktekniker

LexiconIT-konsult,
111 64Stockholm.

Annons-ID5519209

Seniornätverksadmi-
nistratör

PEAK-ITAB,Parkvägen2A,
169 35SOLNA.
Tel 08-501 221 00.

Annons-ID2015647

Seniorphp-
utvecklaretill
produktion203

TNGGroupAB,
101 32Stockholm.

Annons-ID5520136

Seniorsystem
administratorinom
linux

KlarnaAB,
113 43STOCKHOLM.

Annons-ID5520226

Serviceoperations
manager

KellyServicesAB,
111 39Stockholm.

Annons-ID5519815

Soa-förvaltare

Skolverket,
106 20Stockholm.

Annons-ID5519652

Softonesökertestare

AntsAB,
116 28Stockholm.

Annons-ID5519371

Solutionsarchitect

Logica,
131 85STOCKHOLM.

Annons-ID5520890

Supportanalyst

KlarnaAB,
113 43STOCKHOLM.

Annons-ID5520317

Supporttekniker&
helpdesk-konsulter

CanCommunicationIT
SupportAB,
121 26STOCKHOLM-
GLOBEN.

Annons-ID5519901

Supportteknikertill
ledandeit-företag!

TNGGroupAB,
101 32Stockholm.

Annons-ID5519109

Supportteknikertill
oslagsbart
helpdeskteam!

TNGGroupAB,
101 32Stockholm.

Annons-ID5520546

Supporttekniker,1st
line

PEAK-ITAB,Parkvägen2A,
169 35SOLNA.
Tel 08-501 221 00.

Annons-ID2019307

Systemspecialist?
windowsandstorage
tonet

NetEntertainment,
114 20Stockholm.

Annons-ID5521482

Systemadministratör
tillmediamarkt

STOCKHOLMSYD,

DROTTNINGKRISTINAS
VÄG25,
114 28STOCKHOLM.
Tel 08-562 467 00.

Annons-ID2019039

Systemadministratö-
rer

COMEONSTOCKHOLMAB,

St.Göransgatan63,4tr,
112 38STOCKHOLM.
E-posthr-tech@comeon.
com

Annons-ID2017813

Systemansvarigtilliss
verksamhetsutveck-
ling

ISSFACILITYSERVICESAB,

Årstaängsvägen11,
117 94STOCKHOLM.
Tel 020-155-155.

Annons-ID2019045

Systemtekniker

Skolverket,
106 20Stockholm.

Annons-ID5519648

Systemutvecklare

WiseOneAB,

Isafjordsgatan32C,
161 26BROMMA.
E-postjobb@wiseone.se

Annons-ID2019330

Systemutvecklare/
programmerare
sökes

JurekBemanningSverige
AB,
114 38STOCKHOLM.

Annons-ID5518656

Systemutvecklare
ada

EasilyAB,Dalslandsgatan
3,118 58Stockholm.
E-postinfo@easily-ab.se

Annons-ID2019057

Systemutvecklarei
c++tillinnovativt
it-företa

Bravura,
117 33Stockholm.

Annons-ID5519730

Systemutvecklare-
.net,ctillsveriges
bästasp

3dbNetwork(MrGreen),
114 20Stockholm.

Annons-ID5520949

Systemutvecklare/
programmerare

CanCommunicationIT
SupportAB,
121 26STOCKHOLM-
GLOBEN.

Annons-ID5519913

Säljchefsverige

LexiconIT-konsult,
111 64Stockholm.

Annons-ID5521100

Teknisksupport/1st
linesupport

RandstadAB,
104 62Stockholm.

Annons-ID5519753

Testare

ITANCANCONSULTING

AB,BLÅVINGEVÄGEN14,
194 53UPPLANDS
VÄSBY.
Tel 0703-95 16 67.
E-postinfo@itancan.com

Annons-ID2016096

Testare

WiseOneAB,

Isafjordsgatan32C,
161 26BROMMA.
E-postjobb@wiseone.se

Annons-ID2019328

Testareoch
testledaretilladdq
consulting

AddQ,164 25Kista.

Annons-ID5520803

Testare/testledaretill
svenskaspel

ABSvenskaSpel,
621 80Visby.

Annons-ID5518268

Testledare

WiseOneAB,

Isafjordsgatan32C,
161 26BROMMA.
E-postjobb@wiseone.se

Annons-ID2019325

Testledaremed
utvecklingsbakgrund

STOCKHOLMSYD,

DROTTNINGKRISTINAS
VÄG25,
114 28STOCKHOLM.
Tel 08-562 467 00.

Annons-ID2018231

Testledaretillbank-
ochfinansbranschen

MSCKonsultAB,
111 20Stockholm.

Annons-ID5520493

Tvåseniora
javaarkitektermed
managementskills

COMEONSTOCKHOLMAB,

St.Göransgatan63,4tr,
112 38STOCKHOLM.

Annons-ID2017838

Utvecklare(rubyon
rails)tillbooli!

TNGGroupAB,
101 32Stockholm.

Annons-ID5520495

Utvecklaremedgoda
kunskapericochsql

SigmaIT&Management
SwedenABSigmaIT&
ManagementMID,
417 56Göteborg.

Annons-ID5521458

Webbdesigner/
programmerare

SOLNABILTEKNIKAB,

SÖDRALÅNGGATAN31,
169 59SOLNA.
Tel 08-735 71 00.

E-postsolna@
solnabilteknik.se

Annons-ID2015953

Webbutvecklaretill
e-handelsföretaget
icommerce

Bravura,
117 33Stockholm.

Annons-ID5520218

Wiseoneabsökerett
flertalerfarna
konsulter!

WiseOneAB,

Isafjordsgatan32C,
161 26BROMMA.
E-postjobb@wiseone.se

Annons-ID2019319

Ärduenduktig
testare?

Helpatwork,
111 56Stockholm.

Annons-ID5518988

FRISKVÅRD,
KROPPSVÅRD

1ansiktsbehandling
och1fotvårdare

ToresSalong,

Järnvägsgatan32,
172 35SUNDBYBERG.
Tel 070-799 97 70.

E-postsam101@live.se

Annons-ID0011-357727

2frisörersökes

ToresSalong,

Järnvägsgatan32,
172 35SUNDBYBERG.
Tel 070-799 97 70.

E-postsam101@live.se

Annons-ID0011-357716

Cerifierad
massör/massagetera-
peut

HÄLSOPARTNERS
STOCKHOLMAB,
LILLA
NYGATAN19,
111 28STOCKHOLM.
Tel 08-658 69 60.

E-postinfo@
halsopartners.se

Annons-ID2016656

Frisör

BEAUTYFORUMBY
VIVYENHANDELSBOLAG,

märstacentrum,
195 30MÄRSTA.
Tel 08-591-205 80.

E-postmicheliskander@
hotmail.com

Annons-ID2018776

Frisör

HägerstenStreetCut,

sedelvägen46,
129 32HÄGERSTEN.
Tel 0762542398.

E-posthanifrisor@live.se

Annons-ID0011-358808

Frisör

SarasKlippotekAB,

Väpnarstråket,
177 30JÄRFÄLLA.
Tel 08-580 339 93.

Annons-ID0011-355368

Frisörsökesdeltid

SOFIEANDJIMINSHAPE
AB,
Uppsalavägen7,
763 40HALLSTAVIK.
Tel 0175-233 40.

E-postelefteria_cav@
hotmail.com

Annons-ID0011-359100

Massage-/
hudterapeut

SparadisetSpakedjani
SverigeAB,
Sibyllegatan
50B,
114 43STOCKHOLM.
Tel 0736-54 97 22.

E-postfrida@sparadiset.se

Annons-ID0011-360475

Medicinskfotvårdare,
frisör,hudterapeut
m.f.

HÄLSOPARTNERS
STOCKHOLMAB,
LILLA
NYGATAN19,
111 28STOCKHOLM.
Tel 08-658 69 60.

Annons-ID2016657

Nagelspecialist/
nagelterapeut

BEAUTYFORUMBY
VIVYENHANDELSBOLAG,

märstacentrum,
195 30MÄRSTA.
Tel 08-591-205 80.

E-postmicheliskander@
hotmail.com

Annons-ID2017247

Salongzaxikista
sökerfrisörer!

ZaxbyLilian,KISTA
GALLERIA,164 42KISTA.
Tel 08-751 23 00.
Fax 08-751 12 90.

Annons-ID0011-355452

Thaimassössökes

Haningesportochthai
massage,
Rörvägen13,
137 31VÄSTERHANINGE.
Tel 0733503355.
Fax 0850020313.

E-posttommy_tyllman@
hotmail.com

Annons-ID0011-354214

FÖRSÄLJNING,
INKÖP,
MARKNADSFÖ-
RING

customerservicepå
diverseysverige?

FirstReserveABFirst
ReserveAB,
172 32Sundbyberg.

Annons-ID5518782

1laddadsäljaresökes

MediaPlantAB,
142 50Stockholm.
E-postjobb@mediaplant.
se

Annons-ID2018369

1:stlinesupport

SwesaleRekrytering&
BemanningAB,
171 63Solna.

Annons-ID5519572

2hungriga
juniorsäljareqstaff
bemanningab

QStaffBemanningAB,
191 47Sollentuna.

Annons-ID5520604

Accountexecutive
educations

SAPSvenskaAB,

Annons-ID5519173

Accountexecutives
media

JCEHUMANRESOURCE

AB,DROTTNINGGATAN
108,113 60STOCKHOLM.
Tel 08-551 122 00.
Fax 08-551 122 01.

E-postwork@jce-hr.se

Annons-ID2017331

Accountmanager-
mobilmarknadsfö-
ring

MOBIWORKSAB,

BIBLIOTEKSTORGET8,
171 45SOLNA.
E-postnima@mobiworks.
se

Annons-ID2018644

Accountmanager
visuellkommunika-
tion

10TONRekrytering,

114 34Stockholm.

Annons-ID5520049

Aktiesäljare/sales
b2b

FIRSTSWEDISHRESEARCH
AB,
Strandvägen7A,
404 26GÖTEBORG.
Tel 031-771 93 00.

E-postcecilia@fsrglobal.
com

Annons-ID2016437

Apoteksteknikertill
klarabergsgatan

ApotekHjärtat,
171 45Solna.

Annons-ID5518418

Areamanager
sweden

CarlHansen&Søn,

Annons-ID5520727

Ateasökerensenior
accountmanager

10TONRekrytering,
114 34Stockholm.

Annons-ID5520055

Besöksbokaremed
drivsökestill
finansbranchen!

SpargruppenSverigeAB,

GamlaBrogatan29,
111 20STOCKHOLM.
Tel 08-517 885 00.

Annons-ID2018763

Butiksmedarbetare

ICAFuruviksSpecerierAB,

Råsundavägen115,
169 50SOLNA.

Annons-ID2018702

Butikssäljare

AIRCALLSVERIGEAB,

RÖRSJÖGATAN25,
211 37MALMÖ.
Tel 073-377 45 01.

Annons-ID2016718

Butikssäljare/kött

IcaNära,Frihetsvägen50,
177 33JÄRFÄLLA.
Tel 0736-89 99 62.

Annons-ID0011-353907

Cafeansvarigoch
restaurangansvariga

GladaAnkanRestaurang&
CateringAB,
Kulturhuset3,
103 21STOCKHOLM.
Tel 08-727 72 06.

E-postmats.tjarnstig@
gladaankan.se

Annons-ID2017534

Dansktalande
kundtjänst

UniflexSverigeAB,
121 07Stockholm
Globen.

Annons-ID5520550

Distriktsansvarig
säljaretilljti!

ExperisSverige,
111 81Stockholm.

Annons-ID5519353

Drivenfältsäljare,
businesstobusiness

Personalstrategernai
SverigeAB,
632 20Eskilstuna.

Annons-ID5520862

Drivenochambitiös
innesäljaresökes

2Complete,1124
Stockholm.

Annons-ID5518499

Drivensäljaremed
idrottsbakgrund

ATHLETICWORKSVERIGE

AB,Rörstrandsgatan58,
113 33Stockholm.
Tel 070-777 77 42.

Annons-ID2015436

Drivensäljaretill
addmansales
recruitment

AddManSales
Recruitment,
111 35Stockholm.

Annons-ID5521051

Drivnasäljare

SveaTelecomAB,

Knarrarnäsgatan15,
164 40KISTA.
Tel 08-510 618 11.

E-postrekrytering@
sveatelecom.se

Annons-ID0011-356058

Erfarensäljare

RideMedia,
113 50Stockholm.

Annons-ID5519205

Etableringsansvarig
tillexpansivtföretag

MaxkompetensSverige

AB,111 52Stockholm.

Annons-ID5518797

Extrapersonaltill
larmcentral

AcademicWorkSweden
AB-Stockholm-N,

Lindstedtsvägen24,
114 28Stockholm.
Tel 08-562 448 00.

Annons-ID2018460

Finansiellsäljare
sökestillfactoringbo-
lag!

TROTONFINANSAB,

GUSTAVSLUNDSVÄGEN
18,167 15BROMMA.
Tel 08-120 522 05.
Fax 08-550 089 46.

E-postulf@trotonfinans.
se

Annons-ID2017052

Finskkundtjänstmed-
arbetare

PlaceraPersonalAB,
164 51Kista.

Annons-ID5521017

Finsktalande
kundtjänst

UniflexSverigeAB,
121 07Stockholm
Globen.

Annons-ID5520554

Finsktalande
kundtjänstmedarbe-
tare

RandstadAB,
104 62Stockholm.

Annons-ID5520713

Frukt&gröntmedar-
betare-icakvantum
flygfyren

FutureManagementAB,
114 43Stockholm.

Annons-ID5520876

Fältsäljare

TelgeEnergiAB,
151 27Södertälje.

Annons-ID5520235

Fältsäljare

SwesaleRekrytering&
BemanningAB,
171 63Solna.

Annons-ID5519570

Gillarduattskapanya
affärsmöjligheter?

EmployProfessional
ServicesSwedenAB,
114 36Stockholm.

Annons-ID5518562

Goldbuyerssöker
extrapersonal

Guldochmetallhandel
SverigeHB,
115 20Stockholm.

Annons-ID5518009

Ikanobankföretag
sökereninnesäljare

SalesOnly,
104 22Stockholm.

Annons-ID5519938

Inhousesales
manager,vik

ClarionHotelSign,
101 26Stockholm.

Annons-ID5521046

Inköpare-bygg&
fastighet

IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51Bromma.

Annons-ID5519317

Inköpsassistentoch
traffic

SVENSKAALLTFÖR
FÖRÄLDRARAB,

KUNGSGATAN37,
111 56STOCKHOLM.
Tel 08-20 79 51.

Annons-ID2019023

Innesäljare

SveaTelecomAB,

Knarrarnäsgatan15,
164 40KISTA.
Tel 08-510 618 11.

E-postrekrytering@
sveatelecom.se

Annons-ID0011-356054

Innesäljare-bonnier
businesspublishing
ab

SäljpooleniSverigeAB,

Klippan3B,
414 51Göteborg.
Tel 031-704-51-70.

Annons-ID2015068

Internationalproject
manager

KlarnaEuropeAB,
113 43Stockholm.

Annons-ID5520766

Intresseradav
extrajobb?

SvenskAutorekrytering

AB,112 51Stockholm.

Annons-ID5519988

Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID

30 +platsjournalen vecka 47 2011

Jajja-kundansvarig
säljare

SwesaleRekrytering&
BemanningAB,
171 63Solna.

Annons-ID5519869

Jobbaefterskolan?

SäljpartnerSverigeAB,
117 28Stockholm.

Annons-ID5520423

Julpersonaltillbutik

ExpertBrommaBlocks,
164 21Kista.

Annons-ID5519449

Juniorsäljaretill
expansivtbolagpå
stureplan

InsurooAB,
111 44STOCKHOLM.

Annons-ID2018813

Juniorasäljaremed
viljaattutvecklas!

KellyServicesAB,
111 39Stockholm.

Annons-ID5519168

Kckonsultabsöker
mediasäljare

KCKONSULTAB,

BERGSUNDSSTRAND39,
117 38STOCKHOLM.
Tel 0708-71 77 02.

E-postinfo@kckonsult.se

Annons-ID2017011

Keyaccount

KlarnaAB,
113 43STOCKHOLM.

Annons-ID5520585

Keyaccountmanager

PAfRekryteringHydac,

Annons-ID5513343

Keyaccountmanager
tillsign&image

PerformIQ,
114 29Stockholm.

Annons-ID5519676

Keyaccount/
affärsutvecklare

E-PrintAB,Oxtorgsgatan
9-11,
111 57STOCKHOLM.
Tel 08-545 166 90.
Fax 08-411 15 80.

E-postekonomi@eprint.se

Annons-ID0011-358277

Kommunikatör/
besöksbokare!

DialogInformationi
StockholmAB,

Ormkärrsvägen78,
124 71BANDHAGEN.
Tel 08-503 885 00.

E-postgunnar@
dialoginfo.se

Annons-ID0011-353206

Kreativoch
prestigelös
marknadsassistent
sökes!

OfficeConsultingGroup
AB,
164 22Kista.

Annons-ID5519888

Kundansvarigsäljare

PlaceraPersonalAB,
164 51Kista.

Annons-ID5520448

Kundmottagare,
extra

IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51Bromma.

Annons-ID5519203

Kundserviceuppdrag
inomutbildningsfrå-
gortill

ArenaPersonalAB,
104 25Stockholm.

Annons-ID5520677

Kundtjänstmedarbe-
tare/kundrekryte-
rare

SPODRALUXAB,

Lännavägen64,
141 34Huddinge.
Tel 070-782-85-19.

E-postinfo@spodra.se

Annons-ID2017264

Kundtjänstmedarbe-
taremederf.av
djursjukvård

AcademicWorkSweden
AB-Stockholm-N,

Lindstedtsvägen24,
114 28Stockholm.
Tel 08-562 448 00.

Annons-ID2017444

Makalösskanstull-vi
sökersäljaredagtid!

MakalösAB,

100 26Stockholm.

Annons-ID5519529

Medarbetande
häxa/mediumi
stockholm

HÄXRIKETINORDEN
HANDELSBOLAG,
296 21ÅHUS.
Tel 044-590-08-00.

E-postinfo@haxriket.se

Annons-ID2018316

Medarbetaretill
eventochmässor

TryggaHemSkandinavien
AB,
Orrvägen26-28,B1,
191 27Sollentuna.
Tel 08-625-97-70.
Fax 08-753 33 34.

E-postinfo@tryggahem.se

Annons-ID2016998

Mediesäljare

IrmerMediaAB,

Antennvägen10,
135 48TYRESÖ.
Tel 08-742-10-08.

E-postinfo@irmermedia.
com

Annons-ID2017092

Medlemsrekryterare
stockholm

SwedishFundraisingAB,

BIRGERJARLSGATAN117,
113 56STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00.

E-postjobb@
nordicfundraising.se

Annons-ID2016298

Medlemsrekryterare
södertälje

SwedishFundraisingAB,

BIRGERJARLSGATAN117,
113 56STOCKHOLM.
Tel 08-678 12 00.

E-postjobb@
nordicfundraising.se

Annons-ID2016323

Medlemsvärvare
sökes

SäljpartnerSverigeAB,
117 28Stockholm.

Annons-ID5520581

Memberoftheorder
deskfordelaval
internation

Manpower,

Annons-ID5519743

Miljöintresserad
säljaremedfokuspå
affäreroc

SW,103 91Stockholm.

Annons-ID5519916

Mötesbokaretill
spännande
utbildningsföretag

MaxkompetensSverige
AB,
111 52Stockholm.

Annons-ID5518884

Nchsökersäljaretill
haninge.

NCHEurope,Linjalvägen
9-11,187 11Täby.
Tel 0709-13 85 24.
Fax 08-20 48 40.

E-postrecruitment.swe@
nch.com

Annons-ID2016996

Norsktalande
kundtjänst

UniflexSverigeAB,
121 07Stockholm
Globen.

Annons-ID5520549

Norsktalende
kundeservicemedar-
beidere

KometSverigeAB,
111 44Stockholm.

Annons-ID5519465

Nyttkontorsöker
säljledaretillb2b
säljteami

ExceptMarketingAB,

Hornsgatan110,
117 26Stockholm.
Tel 0737085356.

E-postrekrytering@
exceptmarketing.com

Annons-ID2015226

Onlineansvarig
säljare

BETTERSALESEUROPE
HANDELSBOLAG,

Karlavägen100,
115 26STOCKHOLM.
E-postinfo@bettersales.se

Annons-ID2017897

Optikerassistent

HuddingeEyecareAB
Specsavers,
Forelltorget4,
141 47HUDDINGE.
Tel 08-689 76 15.
Fax 08-689 76 16.

E-posteyecare@live.se

Annons-ID0011-355854

Optikerassistent
stockholm.

OptikSmartEyesAB,
411 15Göteborg.

Annons-ID5519810

Partnersäljaretill
expansivt
säkerhetsföretag

AcademicWorkSweden
AB-Stockholm-N,

Lindstedtsvägen24,
114 28Stockholm.
Tel 08-562 448 00.

Annons-ID2014692

Projektcontrollerpå
deltidsökestill
posten!

DfindFinance,
791 79Falun.

Annons-ID5518465

Påistockholmab-
sökerenaccount
manager

SalesOnly,
104 22Stockholm.

Annons-ID5520292

Regionalsales
manager

ÖstergrensElmotorAB,

SolnaStrandväg18,
171 06SOLNA.
Tel 08-546 111 00.

E-postylva.nyhlen@
alliedmotion.com

Annons-ID2017531

Rekryteringskonsult
medpassion

SalesOnly,
104 22Stockholm.

Annons-ID5519920

Reservdelsmantill
jordbro

Scania-BilarSverigeAB,

Kungenskurvaleden5,
141 05KUNGENSKURVA.
Tel 08-553 864 00.

Annons-ID0011-359485

Sectoralarmsöker
drivensäljare!

SECTORALARMAB,

Drakegatan8,
401 24Göteborg.
Tel 031-80 95 30.
Fax 031-80 95 31.

E-postmail@sectoralarm.
se

Annons-ID2017509

Seniorsäljareb2b

EventStrategiSwedenAB,

Tjurhornsgränd6,1tr,
121 63JOHANNESHOV.
Tel 08-602 08 80.
Fax 08-602 08 90.

Annons-ID0011-360914

Servicefindersöker
säljare

ServiceFinder,
113 46Stockholm.

Annons-ID5520219

Skadeingenjörmed
byggkompetens

Gar-BoFörsäkringAB,

Annons-ID5521468

Softwaresales
sonsultant-special
applications

KardexScandinaviaAB,
161 11BROMMA.
Tel 08-26 85 65.

E-postinfo@kardex.se

Annons-ID0011-358124

Stjärnsäljare!ärdu
vårframtida
bolagskung?

EasilyAB,Dalslandsgatan
3,118 58Stockholm.
E-postinfo@easily-ab.se

Annons-ID2015734

Strategiskkey
accountmanager

MadeforSales,
114 38Stockholm.

Annons-ID5519211

Säljandedistributör
(helgarbete)

MatPåJobbetSvenskaAB,

Industrivägen7,
171 22SOLNA.
Tel 08-600 73 00.

E-postjonathan.
lindberg@matpajobbet.se

Annons-ID2016985

Säljandeinformatör
motnorge

StudentConsulting,
113 46Stockholm.

Annons-ID5519123

Säljare

ChefspooleniSverigeAB,

211 22Malmö.

Annons-ID5519595

Säljare

DolagiTradingAB,
141 46HUDDINGE.
Tel 08-400 259 09.

E-postalaa@dolagi.se

Annons-ID0011-360423

Säljare

ExpertBrommaBlocks,
164 21Kista.

Annons-ID5519605

Säljare

PacificoEnterpriseAB,
194 37UPPLANDS
VÄSBY.
E-postviewnet@hotmail.
se

Annons-ID0011-358669

Säljare

MPG-handelAB,

Kartvägen13,
175 46JÄRFÄLLA.
Tel 00-00.

Annons-ID0011-358120

Säljare

NavizmaAB,
118 50STOCKHOLM.

Annons-ID0011-359226

Säljare

RettigSwedenAB,

Annons-ID5519820

Säljare

Personalstrategernai

SverigeAB,Fristadstorget
8a,632 20ESKILSTUNA.
Tel 0707-12 26 19.

E-postmathias.agocs@
personalstrategerna.se

Annons-ID0011-360351

Säljare

Fisk-KilleniStockholmAB,

Ynglingavägen1,
177 57JÄRFÄLLA.
Tel 073-408 90 80.

Annons-ID0011-358169

Säljareavpaketerad
marknadsföring

MOBILAMEDIA

AKTIEBOLAG,BIRGER
JARLSGATAN110,
114 20STOCKHOLM.
Tel 08-650-88-60.

Annons-ID2016114

Säljaredagligvaru-
handeln

QualityMealsQMAB,

Slakthusgatan10-18,
121 62JOHANNESHOV.
Tel 08-648 46 00.

Annons-ID2016995

Säljareheltidinom
stockholm/
mälardalen

SalubriousAB,Nääs
Fabriker,
448 51TOLLERED.
Tel 031-710 44 70.
Fax 031-710 44 75.

E-postinfo@salubrious.se

Annons-ID0011-359665

Säljaremotföretag
sökes

ServiceFinder,
113 46Stockholm.

Annons-ID5521007

Säljaresökestill
svensktbolagpå
cypern

Propell,
111 43Stockholm.

Annons-ID5521024

Säljaretillföretag
sompräglasav
framgång!

SECTORALARMAB,

Botkyrkavägen4,
401 24Göteborg.
Tel 031-80 95 30.
Fax 031-80 95 31.

E-postmail@sectoralarm.
se

Annons-ID2016035

Säljaretillmq
drottninggatan
sökes!

QWORKSwedenAB,
111 23STOCKHOLM.

Annons-ID5519522

Säljare/regionsansva-
rigistockholm

HABANOSNORDICAB,

AUGUSTBARKSGATA30B,
421 32VÄSTRA
FRÖLUNDA.

Tel 031-47 05 60.
Fax 031-47 15 60.

E-postinfo@
habanosnordic.se

Annons-ID2018289

Säljare;dagsfören
riktigutmaning?

EXTERNITISVERIGEAB,

FISKARGATAN8,
116 20STOCKHOLM.
Tel 08-501-128-00.

E-postjohnny.uppling@
externit.se

Annons-ID2014994

Säljsupporttill
internationellt
företag

PerformIQ,
114 29Stockholm.

Annons-ID5519413

Teknikintresserade
kundtjänstmedarbe-
tare

AcademicWorkSweden
AB-Stockholm-N,

Lindstedtsvägen24,
114 28Stockholm.
Tel 08-562 448 00.

Annons-ID2018472

Telefonförsäljare

LexiconStockholmAB,

Klarabergsviadukten70,
WorldTradeCenter,
101 37STOCKHOLM.
Tel 08-566 107 00.

Annons-ID0011-356687

Telefonförsäljare

RInvestiStockholmAB,

Veddestacentrum,
163 51SPÅNGA.
Tel 070-264 78 77.

Annons-ID0011-359067

Telefonist(ej
försäljning)extra
arbete

SDRSvenskDirektreklam

AB,Flygfältsgatan3,
128 30Skarpnäck.
Tel 08-448-11-00.

E-postsdr321@sdr.se

Annons-ID2017195

Telefonsäljare

Phonetix,Gustavslundsvä-
gen137,
167 51BROMMA.
Tel 08-124 494 20.

E-postinfo@phonetix.se

Annons-ID0011-359599

Telekommunikatör
stockholm

SwedishFundraisingAB,

GÖTGATAN35,
582 31LINKÖPING.
Tel 08-678 12 00.

E-postjobb@
nordicfundraising.se

Annons-ID2016230

Tjänapengarefter
skolan!!

SäljpartnerSverigeAB,
117 28Stockholm.

Annons-ID5519183

Tjänapengarefter
skolan!!

SäljpartnerSverigeAB,
117 28Stockholm.

Annons-ID5520422

Tjänapengarefter
skolan.visöker
rekryterare

SäljpartnerSverigeAB,
117 28Stockholm.

Annons-ID5520421

Tm-säljare

Sandberg&Korn,
113 54Stockholm.

Annons-ID5519542

Truevoiceabsöker
drivnainnesäljare!

TrueVoiceAB,
169 35Solna.

Annons-ID5519999

Visökerdrivna
juridikstudentertill
säljjobb

JPInfonetFörlagAB,

Kornhamnstorg6,
103 16Stockholm.
Tel 08-462 65 60.

Annons-ID2015022

Visökerenny
rekryteraretillvårat
skönagäng

SäljpartnerSverigeAB,

117 28Stockholm.

Annons-ID5520424

Visökerenny
rekryteraretillvårat
skönagäng

SäljpartnerSverigeAB,

117 28Stockholm.

Annons-ID5520580

Visökerengagerade
säljare

SÄKERBOSTADAB,

Gelbgjutarevägen5,
102 33STOCKHOLM.
Tel 08-400 251 90.

E-postinfo@sakerbostad.
se

Annons-ID2018797

Visökerföretagssäl-
jare.skickaindittcv.

SäljpartnerSverigeAB,
117 28Stockholm.

Annons-ID5520957

Visökersäljare
botkyrka

FÖRETAGSINVESTI
ÅKERSBERGAAB,
184 26ÅKERSBERGA.

Annons-ID2018049

Visökersäljare
huddinge

FÖRETAGSINVESTI
ÅKERSBERGAAB,
184 26ÅKERSBERGA.

Annons-ID2018045

Visökersäljare
järfälla

FÖRETAGSINVESTI
ÅKERSBERGAAB,
184 26ÅKERSBERGA.

Annons-ID2018039

Visökersäljare
nykvarn

FÖRETAGSINVESTI
ÅKERSBERGAAB,
184 26ÅKERSBERGA.

Annons-ID2018057

Visökersäljare
nynäshamn

FÖRETAGSINVESTI
ÅKERSBERGAAB,
184 26ÅKERSBERGA.

Annons-ID2018071

Visökersäljaresalem

FÖRETAGSINVESTI
ÅKERSBERGAAB,
184 26ÅKERSBERGA.

Annons-ID2018051

Visökersäljaretyresö

FÖRETAGSINVESTI
ÅKERSBERGAAB,
184 26ÅKERSBERGA.

Annons-ID2018053

Visökersäljaretäby

FÖRETAGSINVESTI
ÅKERSBERGAAB,
184 26ÅKERSBERGA.

Annons-ID2018061

Visökersäljare
österåker

FÖRETAGSINVESTI
ÅKERSBERGAAB,
184 26ÅKERSBERGA.

Annons-ID2018033

Villduhjälpavåra
kunder

OFFICEManagement
SharpCenterAB,
164 22Kista.

Annons-ID5518475

Visstidunderjulen-
stockholm
pick-up-point

KomplettServicesSweden
AB,
411 04Göteborg.

Annons-ID5520597

Youbydialectsöker
mötesbokare

AIRCALLSVERIGEAB,

RÖRSJÖGATAN25,
211 37MALMÖ.
Tel 073-377 45 01.

Annons-ID2015969

HANTVERKSYRKEN

Konditor

BrödleverantöreniSolna
AB,
SolnaStrandväg2,
171 54SOLNA.
Tel 0705-08 45 34.

E-postandermariam@
hotmail.se

Annons-ID0011-360546

Konditor/bagare

KonditoriPrincess,

Förrådsv.2,
181 32LIDINGÖ.
Tel 08-767 38 74.
Fax 08-767 38 75.

E-postprincess@stockby.
com

Annons-ID2018888

Urval/pizzabagare

RestaurangAmira,Gustav
IIIsBoulevard3,
169 70SOLNA.
Tel 08-624 28 30.

Annons-ID0011-348280

HOTELL,
RESTAURANG,
STORHUSHÅLL

Administrativ
receptionist

PlaceraPersonalAB,
164 51Kista.

Annons-ID5520567

Afghanskkocksökes!

SBRESTAURANGAB,

STUREGATAN6,
172 31SUNDBYBERG.

Annons-ID2016764

Ambulerande
receptionist/
kontorsadministratör

PlaceraPersonalAB,
164 51Kista.

Annons-ID5518874

Ansvarigkock

MAGNUSLADULÅS
AKTIEBOLAG,

ÖSTERLÅNGGATAN26,
141 44HUDDINGE.
Tel 08-21 19 57.

E-postmagnus.ladulas@
tele2.se

Annons-ID2017155

Barochserverings-
personal

ALFIARESTAURANGAB,

Söderhallarna102,
104 35STOCKHOLM.
Tel 070-797 46 31.

E-postinfo@
pigandwhistle.se

Annons-ID2015873

Barista

TastysCafé,Banérstråket,
177 30JÄRFÄLLA.
Tel 073-424 44 24.

Annons-ID0011-355371

Bartender

Kellys,Folkungagatan49,
116 22STOCKHOLM.
Tel 08-642-60-42.

E-postjobba@kellysbar.se

Annons-ID2016627

Cafebiträde

ilpiatto,ForumNacka,
131 40NACKA.

Annons-ID2016667

Dansktalande
orderadministratör
sökes

2Complete,1124
Stockholm.

Annons-ID5519167

Enkassavanservitris

SambaSushiAB,Götgatan
28,118 46STOCKHOLM.
Tel 08-714 88 00.

Annons-ID0011-360054

Erfarenblack
jackdealer

KASINUMAB,
187 28TÄBY.
Tel 084443333.

E-postinfo@kasinum.se

Annons-ID2018731

Extraserveringsper-
sonal

HotelBirgerJarl,
104 32STOCKHOLM.
Tel 08-674 18 00.
Fax 08-673 73 66.

E-posthelena.grothusen@
birgerjarl.se

Annons-ID2018320

Finsktalande
ekonomiassistent

DfindFinance,
791 79Falun.

Annons-ID5521072

Frukostpersonal

HotelBirgerJarl,
104 32STOCKHOLM.
Tel 08-674 18 00.
Fax 08-673 73 66.

E-posthelena.grothusen@
birgerjarl.se

Annons-ID2018324

Hovmästarelångbro
värdshus

LÅNGBROVÄRDSHUS,

STORAMANSVÄG4,
125 59ÄLVSJÖ.
Tel 08-646 00 50.
Fax 08-646 14 90.

E-postinfo@
langbrovardshus.se

Annons-ID2018344

Hovmästare/matsal-
ochserveringsansva-
rig

VillaBrevik,Brevik
MeetingsAB,
Södra
Kungsvägen254,
181 03Lidingö.
Tel 08-766-65-00.
Fax 08-766 54 73.

E-postJohan@villabrevik.
se

Annons-ID2017835

Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID

platsjournalen vecka 47 2011+ 31

Husmor

Stockholmsstad;Hedvig
Eleonoraskola,

Annons-ID5520805

Kafebiträde

Bloomsbageri,S:t
Paulsgatan24,
118 47Stockholm.
E-postjobb@foxe.se

Annons-ID2017177

Kafébiträde

CaféLeah,Glimmervägen
10-14,Stinsensköpcenter,
191 31SOLLENTUNA.
E-postthomas@
ideochdesign.com

Annons-ID0011-359345

Kallskänkalunch
catering

MurenAB/SysterOBror,

DrottningKristinasväg24,
114 28STOCKHOLM.
E-postinfo@muhren.se

Annons-ID2018669

Kallskänkasökes

WESTWONGAB,

Årstaängsv1B,
117 43Stockholm.
E-postmarievik@wkb.se

Annons-ID2019435

Kock

HotelBirgerJarl,
104 32STOCKHOLM.
Tel 08-674 18 00.
Fax 08-673 73 66.

E-posthelena.grothusen@
birgerjarl.se

Annons-ID2018332

Kock

RestaurangAtriumAB
(Nationalmuseum),
Södra
Blasieholmshamnen2,
103 21STOCKHOLM.
Tel 08-611 34 30.

E-postandreas@
restaurangatrium.se

Annons-ID2017283

Kock

RestaurangGondolen,

Stadsgården6,
104 65STOCKHOLM.
Tel 08-743 01 86.
Fax 08-641 11 40.

E-postinfo@eriks.se

Annons-ID2018136

Kock-stureplan

TGIFridays-Stureplan,
114 34Stockholm.

Annons-ID5519553

Kockellerkallskänka

s/sSTOCKHOLM,

Strandvägenkajplats16,
114 56Stockholm.
Tel 070-719-87-70.

E-postjesper@
tauberestaurang.se

Annons-ID2018806

Kocksökestill
restaurang
guldklövern,hallstav

BlåKrogen(TolgaHb),

Tulkavägen25,
763 34HALLSTAVIK.
Tel 0175-203 16.

Annons-ID0011-358171

Kocktillrestau-
rangen,björkbackens
äldreboende

FazerFoodServicesAB,
Huvudkontor,
104 25Stockholm.
Tel 08-470 72 00.
Fax 08-470 72 01.

Annons-ID2016958

Kock/kallskänka

MOCCO,NYBROGATAN61,
114 40STOCKHOLM.
Tel 08-660 60 88.

E-postjobb@mocco.se

Annons-ID2017457

Kock/kinesisktkök

RestaurangFlowerCityi
StockholmAB,
Ringvägen
12,127 45SKÄRHOLMEN.
Tel 08-668 93 66.
Fax 08-668 41 81.

E-postlingli750709@
hotmail.com

Annons-ID0011-358809

Kock/kockerska;alfia
restaurangab

ALFIARESTAURANGAB,

Söderhallarna102,
104 35STOCKHOLM.

Annons-ID2015872

kock/kokerska

Loviselundsskolan,Beata
SparresGränd16,
165 55HÄSSELBY.
Tel 08-508 044 50.
Fax 08-508 044 55.

Annons-ID2019416

Kock/kokerska

Stockholmsstad;

Förskoleenhet3,

Annons-ID5518606

Kock/servitris

RestaurangOneIndia,

Timmermansgatan35,
118 55STOCKHOLM.
Tel 0760972269.

E-postpatwari_12833@
hotmail.se

Annons-ID0011-358665

Konditoribiträde/
cafebiträdeheltidoch
helg

KonditoriPrincess,

Stockholmsvägen53,
181 32LIDINGÖ.
Tel 08-765 88 25.
Fax 08-767 38 75.

E-postpedonehelena@
hotmail.se

Annons-ID2018949

Köksbiträde

MagganXia,Tumbatorg
115,147 30TUMBA.
Tel 073-599 98 95.

E-postqingwei@
easterndragon.se

Annons-ID0011-357755

Köksbiträde

RestaurangPucken,

Förrådsvägen10,
141 46HUDDINGE.
Tel 08-.

E-post277794677@qq.
com

Annons-ID0011-360659

Kökschef

EurestServicesAB,
164 28Kista.

Annons-ID5521089

Kökschef/kock

Stockholmsstad;Globala
gymnasiet,

Annons-ID5519588

Köksmästaretill
äldreboendetyresö

FazerFoodServicesAB,
Huvudkontor,
104 25Stockholm.
Tel 08-470 72 00.
Fax 08-470 72 01.

Annons-ID2016922

Mcdonaldsi
solnavägensökernya
medarbetare

SvenskaMcDonaldsAB,

Annons-ID5520174

Medarbetare

PANINI,120 52ÅRSTA.
Tel 08-466 88 80.

Annons-ID2016741

Nattportiermed
omtanke,glädjeoch
helhetssyn

NordicChoiceHotelsAS
ClarionCollectionHotel
Wellington,
104 60Stockholm.

Annons-ID5520211

Nooshisökerdiskare
påheltid

RestaurangNooshi,

SergelsTorg3,
Kulturshuset,
111 57STOCKHOLM.
Tel 08-35 25 20.

E-postxiao@nooshi.se

Annons-ID0011-360498

Receptionisttill
ledandeinternetföre-
tag

AcademicWorkSweden
AB-Stockholm-N,

Lindstedtsvägen24,
114 28Stockholm.
Tel 08-562 448 00.

Annons-ID2017405

Receptionisttill
modeföretag

ISHINERECRUITMENTAB,
111 31Stockholm.

Annons-ID2017372

Receptionistansvarig
deltid/vikariat

WorldClassSundbyberg,

Humblegatan22,
172 26SUNDBYBERG.
Tel 00.

E-postsundbyberg@
worldclass.se

Annons-ID0011-354055

Restaurangbiträde

LomeroBarochKök,
192 52SOLLENTUNA.
Tel 08-35 47 26.

Annons-ID0011-354057

Restaurangbiträde

MosigaAB,Mariehamns-
gatan10,164 71KISTA.
Tel 0707528940.

Annons-ID0011-356811

Scandickungens
kurvasöker
servitris/servitör

ScandicKungensKurva,
141 75KungensKurva.

Annons-ID5520097

Servicesinnad
receptionist

PooliaKontor,

Annons-ID5519661

Servisextra/deltid

MorningtonHotell,

Nybrogatan53,
102 44STOCKHOLM.
Tel 08-507-330-00.
Fax 08-507 330 39.

Annons-ID2018684

Servissökescentralt
stockholm

SoftKök&Bar,

Malmskillnadsgatan40,
111 57STOCKHOLM.
Tel 08-21 28 85.

E-postsoftbar@hotmail.
com

Annons-ID2015721

servis/bar

BabsKökochBar,Birger
Jarlsgatan37,
111 45STOCKHOLM.
Tel 08-23 61 01.

E-postbabsbar@gmail.
com

Annons-ID2018381

Servitris/servitör

NMCFOODAB,ÅREVÄGEN
59K:5,
162 65VÄLLINGBY.

Annons-ID2015829

Servitris/servitörtill
julbord

EVENTASSISTANS
SCANDINAVIAAB,

HAMMARBYALLE913TR,
120 63STOCKHOLM.
Tel 0708-98 17 62.

E-postinfo@
eventassistans.se

Annons-ID2019463

Servitör/servitris

SoftKökochBarAB,

Malmskillnadsgatan40,
111 57STOCKHOLM.
Tel 08-21 28 85.
Fax 08-411 84 58.

Annons-ID0011-355600

servitörer/servitriser

RANDEVOAB,

DROTTNINGGATAN34,
103 26stockholm.
E-postbarcelonabar7@
hotmail.com

Annons-ID1773371

Självgåendekock

HunduddensKafe,

Hunduddsvägen31,
115 25STOCKHOLM.
E-postkafe@hundudden.
com

Annons-ID2017042

Souschef

RestaurangAtriumAB
(Nationalmuseum),
Södra
Blasieholmshamnen2,
103 21STOCKHOLM.
Tel 08-611 34 30.

E-postandreas@
restaurangatrium.se

Annons-ID2017267

Stockholmfisk
arlandasöker
frukostvärdinna

StockholmFisk,SkyCity
Arlanda,
190 45STOCKHOLM-
Arlanda.
Tel 08-
506 740 25.
Fax 08-506 740 01.

E-postskycity@
stockholmfisk.se

Annons-ID2019201

Visökerenf&b
managermed
glimteniögat.

ClarionHotelWisby,
621 24Visby.

Annons-ID5520482

Värdinna/
receptionist
heltid/deltid

FruOlssonAB,Krossgatan
15,162 50VÄLLINGBY.
E-postcarina.
stjernstrom@fruolsson.se

Annons-ID2018345

Ärdustudent&vill
jobbaextra?

ManpowerStudent,

Annons-ID5518992

HÄLSO-OCH
SJUKVÅRD

Akutsjukvård

DedicareNurse&Doctor,
112 48Stockholm.

Annons-ID5520316

Allmänsjuksköterska
kirurgi

DedicareNurse&Doctor,
112 48Stockholm.

Annons-ID5520305

Arbetsterapeut

Stockholmsstad;
Arbetsmarknadsinsatser,

Annons-ID5518972

Bvcsköterska

LegevisittenAB,
182 33DANDERYD.
Tel 0841044440.
Fax 08-520 173 85.

E-postbirgitta.oberg@
legevisitten.se

Annons-ID0011-356267

Chefsjuksköterska

KarolinskaUniversitets-
sjukhuset,

Annons-ID5520626

Distriktsläkare

StockholmsLäns
Sjukvårdsområde,

Annons-ID5520611

Distriktsläkare/
geriatriker

StockholmsLäns
Sjukvårdsområde,

Annons-ID5520584

Distriktsläkare
/geriatriker

StockholmsLäns
Sjukvårdsområde,

Annons-ID5521121

Distriktsläkarehel
ellerdeltidalt
geriatriker

SköndalsHusläkarmottag-
ningHandelsbolag,
Bengt
Bagaresgränd11,
128 07SKÖNDAL.
Tel 0708520319.
Fax 08-604 28 28.

E-postlars-erik.nordin@
skondal.com

Annons-ID2019518

Distriktssköterska

Roslagshälsans
Husläkarmottagning,
761 46Norrtälje.

Annons-ID5520439

Distriktssköterska

VCKronan,VaKroAB,
172 31SUNDBYBERG.
Tel 08-555 509 00.
Fax 08-29 08 40.

Annons-ID0011-359382

Distriktssköterska1-2
stevdeltidomgående

SköndalsHusläkarmottag-
ningHandelsbolag,
Bengt
Bagaresgränd11,
128 07SKÖNDAL.
Tel 0708520319.

E-postlars-erik.nordin@
skondal.com

Annons-ID2019538

Engagerade
röntgensjuksköter-
skorsökes

SödersjukhusetAB,

Annons-ID5519594

Enhetschef/
sjuksköterska

BorgerskapetsEnkehus
ochGubbhus,

Högalidsgatan26-28,
117 30STOCKHOLM.
Tel 08-720 89 00.
Fax 08-658 41 34.

Annons-ID2017079

Erfarentandsköter-
ska

3DDentomedDental
DevelopmentAB,
181 22LIDINGÖ.Tel 00.
Fax 08-767 01 61.

E-postinfo@
3d-dentomed.se

Annons-ID0011-357649

Forskningssjukskö-
terska-konsultupp-
drag

PharmaRelations,
164 25Kista.

Annons-ID5518802

Företagssköterskatill
centraltbelägen
klinik

AdoctoAB,Hälsingegatan
2,102 40STOCKHOLM.
Tel 0709-52 55 50.

E-postinfo@adocto.se

Annons-ID2018855

Helgpersonaltill
oliviahemtjänsteni
sollentun

OliviaHemtjänstAB,
192 68Sollentuna.

Annons-ID5520631

Kirurgisk
intermediäravdel-
ning

DedicareNurse&Doctor,

112 48Stockholm.

Annons-ID5520373

Kvalitetsvärderare

PROFFICELIFESCIENCE
AB,
MÄSTERSAMUELSGA-
TAN60,
107 24STOCKHOLM.
Tel 08-787 17 00.

Annons-ID2019478

Legsjukgymnast

StockholmsLäns
Sjukvårdsområde,

Annons-ID5518516

Legsjuksköterska

Hudmottagningen,
114 35Stockholm.

Annons-ID5518961

Legsjuksköterska

StockholmsLäns
Sjukvårdsområde,

Annons-ID5520392

Leg.psykolog,
inriktningkbt

kbtgruppenab,

Bryggargatan10,
111 21Stockholm.
Tel 08-20-00-28.
Fax 08-20 00 27.

Annons-ID2016421

Leg.sjuksköterska

StockholmsLäns
Sjukvårdsområde,

Annons-ID5519851

Leg.sjuksköterska
ochundersköterska

SysterjourenGhionAB,

Rödbosundsvägen9,
184 60Åkersberga.
Tel 0703005727.
Fax 08-21 18 08.

E-postghion@
systerjouren.se

Annons-ID2016615

Legitimeradoptiker
stockholmcity

OptikSmartEyesAB,
411 15Göteborg.

Annons-ID5519811

Läkemedelsansvarig
tillbromma

KronansDroghandel,
104 25Stockholm.

Annons-ID5519568

Nattsjuksköterska

SödersjukhusetAB,

Annons-ID5520772

Nattsjuksköterska
sökes

DanderydsSjukhusAB,

Annons-ID5519524

Områdeschef

KarolinskaUniversitets-
sjukhuset,

Annons-ID5519217

Operationssjukskö-
terskatill
nackakliniken

NackaklinikenAB,Gamla
Värmdövägen4,
131 37NACKA.
E-postinfo@
nackakliniken.se

Annons-ID0011-360288

Operationssjukskö-
terskor

KarolinskaUniversitets-
sjukhuset,

Annons-ID5520627

Personligassistent

KEMZEKONSULTAB,

Hagalundsgatan14,
169 63SOLNA.

Annons-ID1873042

Psykiatrinordväst
sökerpsykolog

StockholmsLäns
Sjukvårdsområde,

Annons-ID5518720

Röntgensjuksköter-
ska

SödersjukhusetAB,

Annons-ID5519387

Sandstugans
omsorgsboendei
tumba

CaremaÄldreomsorg
regionSydvästraSthlm,
171 29Solna.

Annons-ID2018302

Semestervikariat-
sjuksköterskor

KarolinskaUniversitets-
sjukhuset,

Annons-ID5520443

Semestervikariat-
sjuksköterskor

KarolinskaUniversitets-
sjukhuset,

Annons-ID5520442

Semestervikariat-
sjuksköterskor

KarolinskaUniversitets-

sjukhuset,

Annons-ID5520441

Sjuksköterska

StockholmsLäns
Sjukvårdsområde,

Annons-ID5521042

Sjuksköterskainom
basalhemsjukvård.

Lugn&Ro,Edebo1287,
763 91HALLSTAVIK.
Tel 070-799 28 96.

E-postrekrytering@
lugnoro.se

Annons-ID2019186

Sjuksköterskanatt,
tillsvidareanställning

DanderydsSjukhusAB,

Annons-ID5521018

Sjuksköterskatill
äldreomsorgi
sommar

DedicareNurse&Doctor,
112 48Stockholm.

Annons-ID5520323

Sjuksköterska,natt

KarolinskaUniversitets-
sjukhuset,

Annons-ID5520164

Sjuksköterska/barn

StockholmsLäns
Sjukvårdsområde,

Annons-ID5520810

Sjuksköterskor/
barnmorskor

KarolinskaUniversitets-
sjukhuset,

Annons-ID5520937

Sjuksköterskor/
intensivvårdssjuk-
sköterskor

KarolinskaUniversitets-
sjukhuset,

Annons-ID5519216

Sjuksköterskor
vikariatsommaren
2012

DanderydsSjukhusAB,

Annons-ID5519863

Sjuksköterskor,natt

KarolinskaUniversitets-
sjukhuset,

Annons-ID5520225

Sjuksköterskor,
stroke-och
neurologavdelningen

CapioS:tGöransSjukhus,
Medicinkliniken,
112 81Stockholm.

Annons-ID5520848

Specialisti
gynekologialt
erfarenst-läkare

XtraSverigeAB,
417 56Göteborg.

Annons-ID5519796

Specialistsjukgym-
nastsmärta

StockholmsLäns
Sjukvårdsområde,

Annons-ID5519218

St-läkarchef

KarolinskaUniversitets-
sjukhuset,

Annons-ID5518791

Tandhygienist

TandläkarcentrumNordic
AB,
111 36STOCKHOLM.
Tel 0041765854261.

E-postsdh@hu2.ch

Annons-ID0011-360532

Tandhygienistsökes
tillwillatandhälsai
solna

ODISAB/WillaTandhälsa,

Sjövägen20,
169 55SOLNA.
Tel 08-730 08 80.

Annons-ID2017815

Tandhygienisttill
sollentunac

Folktandvården,
113 82Stockholm.

Annons-ID5519705

Tandläkaretilllkista
galleria

Folktandvården,
113 82Stockholm.

Annons-ID5518854

Tandsköterska

TandläkarcentrumNordic
AB,
111 36STOCKHOLM.
Tel 0041765854261.

E-postsdh@hu2.ch

Annons-ID0011-360528

Tandsköterska

BjörnEkstrand,
111 56Stockholm.

Annons-ID5520629

Tandsköterska

Carl-GustavSvensson,

111 57Stockholm.

Annons-ID5518396

Tandsköterska

PeoplePersonalCareAB,

SöderMälarstrand21,2tr,
118 20STOCKHOLM.
Tel 08-743 02 80.
Fax 08-743 00 98.

E-postinfo@people.nu

Annons-ID2019053

Tandsköterskatill
rosenlund

Folktandvården,
113 82Stockholm.

Annons-ID5520717

Timanställda
undersköterskor

HSBOmsorg,
136 40Handen.

Annons-ID5520552

Timvikarierunderjul-
ochnyårshelgen

Järfällakommun,
Vakansen,
177 80JÄRFÄLLA.

Annons-ID5519180

Tvåröntgensjukskö-
terskor

KarolinskaUniversitets-
sjukhuset,

Annons-ID5518959

Undersköterska
södertälje

AttendoAB,
182 17Danderyd.

Annons-ID5519475

Undersköterskortill
blomsterfondens
hemtjänst

Blomsterfonden,
Hemtjänst,
182 05Djursholm.

Annons-ID5520938

Visökermedarbetare
tillvårtmbt-team

StockholmsLäns
Sjukvårdsområde,

Annons-ID5521082

Vovårdsöker
sjuksköterskor

SödertäljeSjukhusAB,

Annons-ID5520444

Överläkare

StockholmsLäns
Sjukvårdsområde,

Annons-ID5520575

INDUSTRIELL
TILLVERKNING

Bastermatillverkning

Basterma,
145 72NORSBORG.

Annons-ID0011-360445

Bilplåtslagare

BNABilcenterAB,

Rallarvägen13,
184 40ÅKERSBERGA.
Tel 08-540 607 00.
Fax 08-540 607 25.

E-postinfo@bnabilcenter.
se

Annons-ID0011-360756

Kantpressoperatör
tillverkstadijordbro

ZorteraiStockholmAB,

Lagervägen28,
142 66TRÅNGSUND.
Tel 070-872 33 30.
Fax 08-604 47 94.

E-postniklas@zortera.se

Annons-ID0011-357638

Mattknytareoch
reparatör

HoseinShams,

Energivägen2,
196 37KUNGSÄNGEN.
Tel 08-581 737 73.

E-postpm@
pmorientmattor.se

Annons-ID0011-356439

Mikrobiologsökestill
stortföretag

UniflexSverigeAB,
121 07Stockholm
Globen.

Annons-ID5519733

Montageansvarig/
montör

MPG-handelAB,

Kartvägen13,
175 46JÄRFÄLLA.
Tel 00-00.

Annons-ID0011-358133

Produktionstekniker/
cnc-operatörtill
kungsängen

QStaffBemanningAB,
191 47Sollentuna.

Annons-ID5520889

Rörmontör/
rörsvetsare

VMPBemanningAB,

602 22Norrköping.

Annons-ID5520918

Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID

32 +platsjournalen vecka 47 2011

Rörsvetsare

KallesSvetsoMaskin,
820 74STOCKA.
Tel 070-327 72 06.

E-postpeters524@yahoo.
se

Annons-ID0011-356095

INSTALLATION,
DRIFT,
UNDERHÅLL

Bilmekaniker

AFBilverkstad,Statoil
Skärholmsvägen,
141 70SEGELTORP.
Tel 070-712 05 63.

E-postsemed_k@hotmail.
com

Annons-ID0011-360921

Bilmekaniker/
servicetekniker

TORVALLABILHANINGE
AB,
Murmästarvägen
29-31,
127 02Skärholmen.
Tel 08-707 57 00.

E-postjobb@torvallabil.se

Annons-ID2017706

Båtmekaniker
stockholm

SvenskAutorekrytering
AB,
112 51Stockholm.

Annons-ID5519881

Driftochsäkerhets-
handläggare

StatensMaritimaMuseer,
371 32Karlskrona.

Annons-ID5520764

Drifttekniker-
bromma

IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51Bromma.

Annons-ID5519946

Drifttekniker-
jacobsberg

IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51Bromma.

Annons-ID5519943

Drifttekniker-väsby

IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51Bromma.

Annons-ID5519941

Drivendriftchef-
väsby

IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51Bromma.

Annons-ID5519918

Elektriker

UniflexSverigeAB,
121 07Stockholm
Globen.

Annons-ID5519774

Fastighetsskötare

THEFASTIGHETSFÖR-
VALTNINGISVERIGEAB,

NORDENFLYCHTSVÄGEN
66,112 15STOCKHOLM.
E-postfredric@
theforvaltning.se

Annons-ID2017071

Hebasöker
fastighetsskötare

RandstadAB,
104 62Stockholm.

Annons-ID5519599

Installationselektri-
ker

UniversalElectricEuropa
AB,
Blockvägen14,
147 54TUMBA.
Tel 08-530 375 30.
Fax 08-530 375 30.

E-posttony.istrate@
universalelectric.se

Annons-ID0011-356452

Krematorietekniker

Svenskakyrkan
Sollentuna,
SOLLENTUNA-
VÄGEN19,
191 21SOLLENTUNA.
Tel 08-505 513 00.
Fax 08-505 513 19.

E-postsollentuna
forsamling@svenskakyr
kansollentuna.com

Annons-ID2019587

Nusökervi
bredbandsinstallatö-
rer.

QStaffBemanningAB,
191 47Sollentuna.

Annons-ID5520891

Performiqsöker
erfarenhandlödare

PerformIQ,

114 29Stockholm.

Annons-ID5518957

Projektledare,drift&
fastighet-väsby

IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51Bromma.

Annons-ID5519932

Reperatörtill
entreprenadmaski-
ner!

UniflexSverigeAB,
121 07Stockholm
Globen.

Annons-ID5520277

Serviceelektriker,
fastighet-bromma

IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51Bromma.

Annons-ID5519959

Snöskottaresökespå
deltidförnattarbete!

StudentConsulting,
113 46Stockholm.

Annons-ID5519174

Studerandemed
elutbildningsökestill
extrajobb

StudentConsulting,
113 46Stockholm.

Annons-ID5520721

Vaktmästare

StudentConsulting,
113 46Stockholm.

Annons-ID5520389

Vaktmästaretilldices
nyakontoreasy

RandstadABStockholm,
104 62Stockholm.

Annons-ID5518723

Vetduatt
användingenav
värmekabelökar?

Manpower,

Annons-ID5519177

KULTUR,MEDIA,
DESIGN

Bibliotekarie

Stockholmsstad;
StockholmsStadsbiblio-
tek,

Annons-ID5519680

biblioteksmedarbe-
tare

SollentunaKommun-
Bibliotek,
191 21Sollentuna.

Annons-ID5520645

Cad&bimspecialist
tilllocum

LocumAB,

Annons-ID5519112

Drivenkommunika-
törmedintresseför
människor

Propell,
111 43Stockholm.

Annons-ID5520574

Grafiker

SCA,431 49Mölndal.

Annons-ID5519622

Grafiker/
marknadsförare

PROMOTECHDIESEL
PERFORMANCE
ENGINEERINGAB,

EKBACKSVÄGEN22,
168 69BROMMA.
E-postinfo@promotech.se

Annons-ID2018251

Projektledaresökes!

MediaPlantAB,
142 50STOCKHOLM.
E-postjobb@mediaplant.
se

Annons-ID2018354

Servicetekniker
stockholm

SAPSFacilityServices,

Ekonomivägen4,
400 96Göteborg.
Tel 0709-78 81 35.
Fax 031-28 89 50.

E-postulrika.emericks@
saps.se

Annons-ID2018378

Signalare

EasilyAB,Dalslandsgatan
3,118 58Stockholm.
E-postinfo@easily-ab.se

Annons-ID2015055

Teknikerinom
el-tele/telecom

STHLMSUPPORT&
ALLSERVICEAB,

RYTTARGATAN3,
169 51SOLNA.
Tel 08-735 03 00.

Annons-ID2016102

Webeditortill
ledandeel-bolag

Helpatwork,
111 56Stockholm.

Annons-ID5521154

Webbdesigner/
grafikertill
sweclockersab

SWECLOCKERSAB,

Målargatan7,
111 22Stockholm.
Tel 076-788 78 83.

E-postandreas@
sweclockers.com

Annons-ID2018379

Webbdesigner,
norsktalande

DustinAB,
115 41Stockholm.

Annons-ID5520976

Webbredaktörinom
dagligvaruhandeln

StudentConsulting,
113 46Stockholm.

Annons-ID5519124

MILJÖVÅRD,
HÄLSOSKYDD,
RENHÅLLNING

Bilvårdare

TakeonKB/ÄltaBilvård,
131 26NackaStrand.

Annons-ID2017355

Finskspråkig
hemstädaremed
körkort

FSBHemserviceAB,

Aklejavägen16,
125 55Älvsjö.
Tel 08-603 95 03.
Fax 08-441 28 22.

E-postcarina.dahlin@
fsbhemservice.se

Annons-ID2015782

Lokalvårdare

GGS-StädHB,Stäkshöjden
4,176 76JÄRFÄLLA.

Annons-ID0011-358949

Lokalvårdare

GERLOSSERVICEAB,

SVEAVÄGEN129,
113 46STOCKHOLM.
E-postinfo@gerlos.se

Annons-ID2015884

Lokalvårdare

VärmdöKommun,
134 81Gustavsberg.
Tel 08-570-470-00.

Annons-ID2017787

Lokalvårdaresökes

NORDICAFöretagstjänst
AB,
129 54HÄGERSTEN.
Tel 08-.

E-postinfo@nordica.nu

Annons-ID0011-356686

Miljö-/avfallsingenjör
tillroslagsvatten

STEPAHEADHR&
REKRYTERINGAB,

SVÄRDVÄGEN21,
182 33DANDERYD.
Tel 08-533-32-688.

E-postansokan@
stepaheadhr.se

Annons-ID2016436

Platserför
snöskottare

WMTAK&FASADAB,

Danderydsgatan26,
114 26Stockholm.
E-postJOBB@WMTAK.SE

Annons-ID2016692

Saneringsarbetare

Prounarex,Fornhöjdsvä-
gen51,
152 56SÖDERTÄLJE.
Tel 0735702136.

Annons-ID0011-357921

Saneringspersonal
sökes

NORDICAFöretagstjänst
AB,
129 54HÄGERSTEN.
Tel 08-.

E-postinfo@nordica.nu

Annons-ID0011-356693

Snöskottare

SWEColorsAB,

STINTAVÄGEN1,
142 30SKOGÅS.
Tel 0721551489.

E-postinfo@swecolors.se

Annons-ID0011-357440

Snöskottare

STHLMSUPPORT&
ALLSERVICEAB,

RYTTARGATAN3,
169 51SOLNA.
Tel 08-735 03 00.

E-postinfo@ssallservice.
se

Annons-ID2017205

Snöskottare

BYGGABSTOCKHOLMAB,

Nybykroken7,
163 42SPÅNGA.Tel 0.
E-post
byggabstockholm@gmail.
com

Annons-ID0011-355876

Snöskottare

WMTAK&FASADAB,

Danderydsgatan26,
114 26Stockholm.
E-postJOBB@WMTAK.SE

Annons-ID2017249

Takskottning

TAKRENOVERARNAI
STOCKHOLMAB,

LARSBERGSVÄGEN9,
181 38LIDINGÖ.
E-postjobb@
takrenoverarna.se

Annons-ID2017526

Tillbehörsmontör

RisbergsBilAB,

Hägernäsvägen15,
183 60TÄBY.
E-postkenth.gillsveden@
risbergsbil.se

Annons-ID0011-357742

NATURBRUK

Hundskötare/
hundvårdare

SpadertassHundcenter,

Björnkullaringen46-48,
141 51HUDDINGE.
Tel 070-550 18 12.

E-postcamilla@
spadertass.se

Annons-ID0011-360287

Lantarbetare

BENGTSSON,LARS-

GÖRANAXEL,HIMMINE
10250,
761 72NORRTÄLJE.
Tel 0176-22 70 57.

Annons-ID2015810

NATURVETEN-
SKAPLIGTARBETE

Bioinformatikertill
läkemedelsprojekt

ScientificSolutionsAB,

Götgatan36,
104 22Stockholm.
Tel 0709-73 17 47.

E-postsara@
scientificsolutions.se

Annons-ID2016662

Biomedicinsk
analytikereller
undersköterska

StockholmsLäns

Sjukvårdsområde,

Annons-ID5519699

Doktorandi
experimentell
biologiskfysik

KungligaTekniska
Högskolan,KTH
Teknikvetenskap,
100 44Stockholm.

Annons-ID5514707

Doktorandi
fiberteknologi

KungligaTekniska
Högskolan,KTH
Kemivetenskap,
100 44Stockholm.

Annons-ID5514142

Doktorandifilosofi

KungligaTekniska
Högskolan,Kungliga
Tekniskahögskolan,
100 44Stockholm.

Annons-ID5514245

doktorandi
fusionsplasmafysik

KungligaTekniska
Högskolan,KTHElektro-
ochsystemteknik(EES),
100 44Stockholm.

Annons-ID5514658

Doktorandi
kärnkraftssäkerhet

KungligaTekniska
Högskolan,KTH
Teknikvetenskap,

100 44Stockholm.

Annons-ID5519874

Doktoranditeoretisk
biofysik,s-2011-0807

KungligaTekniska
Högskolan,KTH
Teknikvetenskap,

100 44Stockholm.

Annons-ID5514709

Doktoranditeoretisk
biofysik,s-2011-0808

KungligaTekniska
Högskolan,KTH
Teknikvetenskap,
100 44Stockholm.

Annons-ID5514718

Doktoranderi
matematik

KungligaTekniska
Högskolan,KTH
Teknikvetenskap,
100 44Stockholm.

Annons-ID5514660

PEDAGOGISKT
ARBETE

engagerad
fritidspedagogsökes

Sigtunakommun,
OdensalaskolaoOdensala
förskola,
195 92Märsta.

Annons-ID5518848

lärareiintroduktions-
klassår6-9

SolnaStad,Barn-och
utbildningsförvaltningen,
171 86Solna.

Annons-ID5520802

1-7lärare/
specialpedagogtill
språkklass

Nackakommun,
Jarlabergsskola,
131 81Nacka.

Annons-ID5518521

2förskollärare

Barn-ochutbildningsför-
valtningen,
Kavallerivägen
2-4,
172 92SUNDBYBERG.
Tel 08-706 80 00.

Annons-ID2019049

Barnskötare

Matrixförskola,

åvingegränd21,
163 68Spånga.
Tel 08-510-101-51.

E-postchristina.
legnerud@matrixschool.
org

Annons-ID2016714

Bufhslärareförde
yngreåren

Vallentunakommun,
186 86VALLENTUNA.

Annons-ID5518573

Dramapedagog

EdsFörsamling,

Lövstavägen6,
194 42UPPLANDS
VÄSBY.
Tel 08-590 309 17.
Fax 08-590 702 92.

E-postbirgitta.orrefur@
svenskakyrkan.se

Annons-ID0011-359387

Enfskltill
kulturförskolan
parkenitallkrogen

KulturförskolanParken,

Kaggeholmsvägen44,
135 23Tyresö.
Tel 070-482 17 19.

E-postparken@
skogmansforskolor.se

Annons-ID2019529

Engagerade
förskolläraresökes

Stockholmsstad;
Gamlebyplansenhet,

Annons-ID5518897

Erfarenförskollärare

HälsansFörskola
StockholmAB,

Tingvallavägen9J-K,
195 31MÄRSTA.

Annons-ID0011-356081

Erfarenförskollärare

HälsanFörskola,

Storholmsbackarna34-36,
127 43SKÄRHOLMEN.
Tel 08-710 75 02.

Annons-ID0011-356264

Expert,betyg-och
bedömningsfrågor

Skolverket,
106 20Stockholm.

Annons-ID5519659

Fastvikarieför
skolans6klasser

FriaMariabarnskola,

FatbursKvarngatan28,
118 64STOCKHOLM.
Tel 08-669 08 31.
Fax 08-669 08 32.

E-postinfo@friamaria.
com

Annons-ID0011-353594

Fritidspedagog75%

SolnaStad,Barn-och
utbildningsförvaltningen,
171 86Solna.

Annons-ID5520799

Fritidspedagogi
montessoriskola

STOCKHOLMS
MONTESSORISKOLA
AKTIEBOLAG,

KLIPPGATAN19,
116 35STOCKHOLM.
Tel 08-642 22 27.

E-postinfo@stockholms
montessoriskola.se

Annons-ID2017313

Fritidspedagogsom
strävarefterhelhet

Vittra,167 15Bromma.

Annons-ID5521069

Förskolechef;
engelskaskolannorr;
stockholm

EngelskaskolanNorr,

Roslagstullsbacken4,
114 22STOCKHOLM.
Tel 0737071739.
Fax 08-673 29 15.

E-postbradford.wohlner@
esn.se

Annons-ID2019541

Förskolelärare

IMAGINATION
INTERNATIONALAB,

SKYTTEHOLMSVÄGEN5,
178 32EKERÖ.
Tel 076-633-8494.

Annons-ID2016652

Förskollärare

Sjöfågeln,Pysslingen
FörskolorochSkolorAB,

Berghamnsvägen66,
165 71Hässelby.
Tel 08-759-66-90.

E-postlena.borgh@
pysslingen.se

Annons-ID2016772

Förskollärare

Barn-ochutbildningsför-

valtningen,Kavallerivägen
2-4,
172 92SUNDBYBERG.
Tel 08-706 80 00.

E-postann-charlotte.
halen@sundbyberg.se

Annons-ID2015755

Förskollärare

IMAGINATION
INTERNATIONALAB,

SYTTEHOLMSVÄGEN5,
178 32EKERÖ.
Tel 073-828-0159.

E-postinfo@imaginatio
ninternational.se

Annons-ID2016655

Förskollärare

MariaFörskoleenhet,
FörskolanSol&Måne,
118 46STOCKHOLM.
Tel 076-121 21 11.

E-postbritt-marie.
anell-hedberg@
stockholm.se

Annons-ID0011-360271

Förskollärare

Personalkooperativet

Bergatrollet,LarsHårds
väg22,
186 41VALLENTUNA.
Tel 08-511-770 79.

E-postbergatroll
etforskola@telia.com

Annons-ID2017385

Förskollärare

Barn-ochutbildningsför-

valtningen,Kavallerivägen
2-4,
172 92SUNDBYBERG.
Tel 08-706 80 00.

Annons-ID2016975

Förskolläraredeltid

Barn-ochutbildningsför-

valtningen,Kavallerivägen
2-4,
172 92SUNDBYBERG.
Tel 08-706 80 00.

Annons-ID2019075

Förskollärareel.
likvärdigutbildning

FriluftsFörskolorAB,

165 72HÄSSELBY.

Annons-ID2018982

Förskolläraretill
jensenförskola
danvikstull

JENSENeducation,

116 42Stockholm.

Annons-ID5519726

Förskolläraretill
kattfotensförskolai
tyresö

InspiraFörskoloroSkolor

AB,191 02SOLLENTUNA.

Annons-ID2019399

Förskolläraretill
lundsjönsfski
saltsjöbaden

Lundsjön,Pysslingen
FörskolorochSkolorAB,

Ljuskärrsvägen3,
133 31SALTSJÖBADEN.
Tel 08-717-75-36.

E-postsusanne.alund@
pysslingen.se

Annons-ID2016684

Förskolläraretill
lövbrunnasförskolai
täby

InspiraFörskoloroSkolor
AB,
191 02SOLLENTUNA.

Annons-ID2017599

Förskolläraretill
njurundagatan
vällingby

Stockholmsstad;Råcksta
förskolor,

Annons-ID5518683

Förskolläraretill
opalensförskola

Barn-ochutbildningsför-
valtningen,
Kavallerivägen
2-4,
172 92SUNDBYBERG.
Tel 08-706 80 00.

Annons-ID2018950

Förskolläraretill
runborgsförskolai
täby

InspiraFörskoloroSkolor

AB,191 02SOLLENTUNA.

Annons-ID2017654

Förskollärare,arbetai
eninternationell
miljö

Vittra,167 15Bromma.

Annons-ID5521065

Förskollärare,
vikariat

FÖRSKOLAGRÖNKULLA,

BRÄNNKYRKAGATAN109,
117 26STOCKHOLM.
Tel 0707-12-38-65.

E-postmary.wahlund@
pysslingen.se

Annons-ID2017062

Förskollärare/
barnskötare

FörskolanRektangelnAB,

Götgatan104-112,
118 62STOCKHOLM.
Tel 08-702 13 12.

E-postsekreterar
erektangeln@telia.com

Annons-ID0011-360058

Förskollärare/
barnskötaretill
förskolanottoab

FörskolanOttoAB,

Ottekilsvägen1,
124 30BANDHAGEN.
Tel 08-86 79 94.
Fax 08-99 81 06.

Annons-ID0011-358156

Förskollärare/erfaren
barnskötare

FÖRSKOLANFLYGANDE
MATTANAB,

TVILLINGARNASGATA
322,
136 63Brandbergen.
Tel 08-745 23 32.

E-postinfo@forskolanf
lygandemattan.se

Annons-ID2018037

Grundskolelärare
sökes.

Stockholmsstad;
Kungholmens

Grundskola,

Annons-ID5519578

Grundskollärare4-9
sv/so

Nackakommun,
Centrumskolan,
131 81Nacka.

Annons-ID5519282

Grundskollärarei
träslöjd

BetaSchool,Fagerstaga-
tan13,163 53Spånga.
Tel 0735112400.

E-postbeta.school@
yahoo.com

Annons-ID2016724

Grundskollärare
svenskasomandra
språk&eng.

BetaSchool,Fagerstaga-
tan13,163 53Spånga.
Tel 08-073 511 2400.

E-postbeta.school@
yahoo.com

Annons-ID2016721

Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID

platsjournalen vecka 47 2011+ 33

Gruppträningsin-
struktörref19/11

Stockholmsstad;
Driftavdelningenidrott
inne,

Annons-ID5519108

Gymnasielärarei
engelskaoch
italienska

Nackakommun,Nacka
Gymnasium,enhetB,
131 81Nacka.

Annons-ID5518611

Gymnasielärarei
matematikochfysik
tilldcc

HermodsAB,
112 51Stockholm.

Annons-ID5520005

Idrottslärare

Stockholmsstad;Johan
Skytteskolan,

Annons-ID5520228

Idrottsläraref-9

AlzahraaIdealiska
Akademi,
Bergholmssko-
lan,128 42Bagarmossen.
Tel 08-646 39 14.
Fax 08-646 39 20.

E-postalzahraa@hotmail.
com

Annons-ID2017485

Idrottsläraref-9

AlzahraaIdealiska
Akademi,
Bergholmssko-
lan,128 42Bagarmossen.
Tel 08-646 39 14.
Fax 08-646 39 20.

E-postalzahraa@hotmail.
com

Annons-ID2017484

Iesbseekaqualified
englishteacher
grades6-7

InternationellaEngelska
SkolaniBromma,

Riksbyvägen40-48,
168 74Bromma.

Annons-ID2016491

Instruktörer/
simläraresökestill
gustavsberg

Gustavsbergsbadet,Ösby
badväg3,
134 38GUSTAVSBERG.
Tel 08-570 470 50.

E-posthedvig.lundin@
varmdo.se

Annons-ID0011-359475

Klassläraretillskolår
1/vikariat

Nackakommun,Vilans
skola,
131 81Nacka.

Annons-ID5519875

Kreativfritidspeda-
gogtillskepptuna
skola

Sigtunakommun,
Skepptunaskolao
Skepptunaförskola,
195 93Märsta.

Annons-ID5520587

Kursledarei
robotbyggem/kväll,
förbarn

AktivUngdom,Turebergs
torg1,
191 47SOLLENTUNA.
Tel 08-96 75 07.

E-postsollentuna@
aktivungdom.se

Annons-ID2019514

Lektoridesignmed
inriktningmottextil
ochru

Konstfack,
126 27Stockholm.

Annons-ID5520636

Lektorikonsthant-
verkmedinriktning
motglas

Konstfack,
126 27Stockholm.

Annons-ID5520752

Lektorimatematik,
särskilttopologi

KungligaTekniska
Högskolan,KTH
Teknikvetenskap,
100 44Stockholm.

Annons-ID5520931

Lärare4-9tx

Stockholmsstad;
Sjöstadsskolan,

Annons-ID5519451

Lärarefredsborgsko-
lan

LÄRAIÖSTERÅKERAB,

Företagsallen14,
184 40ÅKERSBERGA.
Tel 0854060800.

E-postjenny.arnstrom@
fredsborgskolan.se

Annons-ID2019173

Lärarefredsborgsko-
lan

LÄRAIÖSTERÅKERAB,

Företagsallen14,
184 40ÅKERSBERGA.
Tel 0854060800.

E-postjenny.arnstrom@
fredsborgskolan.se

Annons-ID2019172

Läraregymnasiet-
matematik

Stockholmsstad;Södra
Latinsgymnasium,

Annons-ID5520095

Läraregymnasiet-
naturkunskap

Stockholmsstad;Södra
Latinsgymnasium,

Annons-ID5519950

Lärareifritidshem/
fritidspedagog

Stockholmsstad;
Sofiaskolan,

Annons-ID5520245

Lärareifritidshem/
fritidspedagog

Stockholmsstad;
Söderholmsskolan,

Annons-ID5519915

Lärareiförhandlings-
kunskap

PerformIQ,
114 29Stockholm.

Annons-ID5520377

Lärareiförskola/
förskollärare

Sigtunakommun,Sätuna,
Smedjan,Vallmon
förskolor,
195 40Märsta.

Annons-ID5518817

Lärareiförskola/
förskollärare

Nackakommun,
Universum,
131 81Nacka.

Annons-ID5518762

Lärareiförskola/
förskollärare

Sigtunakommun,
Råbergsskolan,Nyborgen,
195 71Rosersberg.

Annons-ID5518441

Lärareiförskola/
förskollärare

Sigtunakommun,Barn
ochungdomsförvalt-
ningen,
195 85Märsta.

Annons-ID5519791

Lärareiförskola/
förskollärare

Stockholmsstad;Avd
FörskolaochFritid,

Annons-ID5520761

Lärareiförskola/
förskollärare

Stockholmsstad;
Axelsberg/Örnsbergs
förskoleområde,

Annons-ID5520046

Lärareiförskola/
förskollärare

Stockholmsstad;
Västertorpsförskoleom-
råde,

Annons-ID5520353

Lärareiförskola/
förskollärare

Stockholmsstad;
Västertorpsförskoleom-
råde,

Annons-ID5521442

Lärareiförskola/
förskollärare

Stockholmsstad;
Förskoleenhet1,

Annons-ID5520990

Lärareiförskola/
förskollärare

Stockholmsstad;
Förskoleenhet3,

Annons-ID5518594

Lärareiförskola/
förskollärare

Stockholmsstad;
Sjöstadsskolan,

Annons-ID5519375

Lärareiförskola/
förskollärare

Stockholmsstad;Fsk
Prästängen,

Annons-ID5519560

Lärareiförskola/
förskollärare

Stockholmsstad;Fsk
Solängen,

Annons-ID5519547

Lärareiförskola/
förskolläraretill
aspnäsoch

Järfällakommun,
ANKA-förskolor,
177 80JÄRFÄLLA.

Annons-ID5519273

Lärareiförskola/
förskollärare/
barnskötare

Järfällakommun,
Svetsarvägensförskola,
177 80JÄRFÄLLA.

Annons-ID5521443

Lärareigrundskolans
senareår

Botkyrkakommun,
Malmsjöskolan,
147 07Grödinge.

Annons-ID5520148

Lärareigrundskolans
senareår

Nackakommun,Nacka
Gymnasium,enhetB,
131 81Nacka.

Annons-ID5518781

Lärareigrundskolans
tidigareår

Sigtunakommun,
Eddaskolan,
195 58Märsta.

Annons-ID5521040

Lärareigrundskolans
tidigareår

SolnaStad,Barn-och
utbildningsförvaltningen,
171 86Solna.

Annons-ID5520801

Lärareigymnasiet-
hi,sh,re,enochsviol

Stockholmsstad;Globala
gymnasiet,

Annons-ID5519497

Lärareigymnasiet-
hotell

Stockholmsstad;
StockholmsHotell-och
Restaurangskola,

Annons-ID5520272

Lärareiidrottoch
hälsa100%

SolnaStad,Barn-och
utbildningsförvaltningen,
171 86Solna.

Annons-ID5520800

Lärareimatematik
ochfysik

Stockholmsstad;Spånga
gymnasium,

Annons-ID5520133

Lärareimatematik
ochnaturorienterade
ämnen

Nykvarnskommun,
155 80Nykvarn.

Annons-ID5519276

Lärareisvenskasom
andraspråk(75%);
swejaku

SweJaKunskapscenterAB,

Trekantsvägen1,plan3,
117 43STOCKHOLM.
Tel 08-685-65-80.

E-postgunilla.eriksson@
swejakc.se

Annons-ID2018432

Lärareisvenskasom
andraspråk/lärarei
svenska

Ekebyhovsskolan-Ekerö
kommun,
178 34Ekerö.

Annons-ID5519554

Lärareisvenskaår7-9
80%

SollentunaKommun-
Helenelundsskolan,
191 40Sollentuna.

Annons-ID5519458

Lärareidåk1-5,20%
måndagar,vt12

Stockholmsstad;
Fruängensskola,

Annons-ID5520996

Lärarema/noåk6-9
tillvanstaskolan

Nynäshamnskommun,
Vanstaskolan,
148 21Ösmo.

Annons-ID5520069

Läraremotdeyngre
åldrarna

FriaMariabarnskola,

FatbursKvarngatan28,
118 64STOCKHOLM.
Tel 08-669 08 31.
Fax 08-669 08 32.

E-postinfo@friamaria.
com

Annons-ID0011-353595

Läraretextil/läder

HANTVERKSAKADEMINI
SVERIGEAB,

Nordkapsgatan3,
164 36Kista.
Tel 08-505 849 01.

E-postinfo@
hantverksakademin.se

Annons-ID2015763

Lärareåkf-3

Alfaskolan,Pysslingen
FörskolorochSkolorAB,

GustavIII:sboulevard15,
169 72Solna.
Tel 08-655-00-86.
Fax 08-655 08 74.

E-postmartin.
hellstadius@pysslingen.se

Annons-ID2016088

Lärareårkurs3

Haningekommun,

Måsöskolan,Måsövägen2
A,136 49HANINGE.
Tel 08-606 70 00.

Annons-ID0011-353869

Lärareårskurs2

Haningekommun,

Måsöskolan,Måsövägen2
A,136 49HANINGE.
Tel 08-606 70 00.

Annons-ID0011-353896

Lärare/speciallärare/
specialpedagogtill
ösmo

Nynäshamnskommun,
Vanstaskolan,
148 21Ösmo.

Annons-ID5519532

Lärarpersonal

SollentunaKommun,
192 51Sollentuna.

Annons-ID5520297

Modersmålslärarei
grundskolani
persiska

Botkyrkakommun,
Specialistenheten,
147 85Tumba.

Annons-ID5521135

Myrängsskolansöker
1stförskollärare

MYRÄNGSSKOLAN,

MYRÄNGSVÄGEN111,
141 37HUDDINGE.
Tel 0707-54 92 86.

E-postchristian.
andersson@pysslingen.se

Annons-ID2017570

Nyfikenocherfaren
pedagog!

FörskolanVäxthusetAB,
114 55STOCKHOLM.

Annons-ID2016046

Nyfikenpedagogima
ochsv-vittraväsby

Vittra,167 15Bromma.

Annons-ID5520987

Pedagogsombrinner
förmaochno-vittra
väsby

Vittra,167 15Bromma.

Annons-ID5520962

Pedagogiskkonsult
förutbildning

Bravura,
117 33Stockholm.

Annons-ID5519239

Pianopedagog50%

SollentunaKommun-
Kulturskolan,
192 52Sollentuna.

Annons-ID5520391

Primaskolansöker
lärareityskaoch
spanska

Primaskolan,
167 51Bromma.

Annons-ID5518995

Primaskolanutökar
ochsökeren
idrottslärare

Primaskolan,
167 51Bromma.

Annons-ID5518967

Primaskolanutökar
ochsöker
specialpedagog

Primaskolan,

167 51Bromma.

Annons-ID5518986

Professoridesign
medinriktningmot
textil

Konstfack,

126 27Stockholm.

Annons-ID5520548

Professorikonst

Konstfack,

126 27Stockholm.

Annons-ID5520577

Professorikonstmed
inriktningmottextil

Konstfack,

126 27Stockholm.

Annons-ID5520594

Rådgivare,
resurscentertaloch
språk,sigtuna

Specialpedagogiska
skolmyndigheten,
871 29Härnösand.

Annons-ID5520081

Samarbetsorienterad
grundskollärare

Sigtunakommun,
Skepptunaskolao
Skepptunaförskola,
195 93Märsta.

Annons-ID5518833

Sfilärare

PersonalDirektAB,
211 34Malmö.

Annons-ID5520849

Specialläraretill
gymnasiesärskola

EasilyAB,Dalslandsgatan
3,118 58Stockholm.
E-postinfo@easily-ab.se

Annons-ID2018446

Tvåspråkig
förskollärare
(finska/svenska)

Barn-ochutbildningsför-
valtningen,
Kavallerivägen
2-4,
172 92SUNDBYBERG.
Tel 08-706 80 00.

Annons-ID2016981

Utbildad
förskolläraretill
östermalm!

FÖRSKOLANLÄR,

Linnegatan80,
115 23Stockholm.
Tel 08-782 81 20.

Annons-ID2018651

Utbildad/legitimerad
förskollärare

Stockholmsstad;
FörskolanEurenii/Gröna
Stugan,

Annons-ID5520541

Utbildningssamord-
nare

HANTVERKSAKADEMINI
SVERIGEAB,

Nordkapsgatan3,
164 36Kista.
Tel 08-505 849 01.

E-postinfo@
hantverksakademin.se

Annons-ID2016836

varamedochstarta
uppnyavittra
brotorp?

Vittra,167 15Bromma.

Annons-ID5521062

Vikarierande
gymnasielärarei
geografi/religion

Stockholmsstad;
Thorildsplansgymnasium,

Annons-ID5518987

Villduvaraenfast
lärarvikariehososs?

AlzahraaIdealiska
Akademi,
Bergholmssko-
lan,128 42Bagarmossen.
Tel 08-646 39 14.
Fax 08-646 39 20.

E-postalzahraa@hotmail.
com

Annons-ID2016639

Väsbyskolasöker
lärareisvenska/
svenska

UpplandsVäsbykommun,
194 80UpplandsVäsby.

Annons-ID5521109

Ämnesflexibel
engelskapedagog
vittraöstertälje

Vittra,167 15Bromma.

Annons-ID5503286

Ärduvårnyamaoch
nopedagog?

Vittra,167 15Bromma.

Annons-ID5521063

Ärduvårnästa
sfi-lärare?

CompetensUtbildningAB,
121 07STOCKHOLM-
GLOBEN.

Annons-ID5521143

SOCIALTARBETE

Adolffredriks
musikklassersöker
elevassistent

Stockholmsstad;Adolf

FredriksMusikklasser,

Annons-ID5519330

Assistentitäby

STIL,121 77Stockholm.

Annons-ID5519351

Assistentsöderom
söder

STIL,121 77Stockholm.

Annons-ID5518757

Avlösaresökestill5
årigpojke

SollentunaKommun,
192 72Sollentuna.

Annons-ID5521050

Avlösaretillhemmet
underhelgdagarna

Upplands-Brokommun,
196 81Kungsängen.

Annons-ID5520344

avlösare,ledsagare
ochkontaktpersoner

Järfällakommun,Enheten
förPersonligassistans,
177 80JÄRFÄLLA.

Annons-ID5519860

Balanssöker
personligassistent!

ASSISTANSIBALANSI
SVERIGEAB,

Drottningholmsvägen7,
112 42Stockholm.
Tel 08-503 872 42.

E-postrekrytering@
assistansibalans.se

Annons-ID2017808

Barnflicka3-4em/vtill
familjisigtuna

SverigeKidsAB,Birger
Jarlsgatan25,
703 61ÖREBRO.
Tel 08-1200--30-00.
Fax 019-12 51 25.

E-postrekrytering@
sverigekids.se

Annons-ID2016843

Barnskötare

Nackakommun,Sickla
skola,
131 81Nacka.

Annons-ID5518798

Barnskötare

LILLAFÅGELKOMMAN-
DITBOLAG,
163 70SPÅNGA.

Annons-ID2015928

Barnskötare

IMAGINATION
INTERNATIONALAB,

SYTTEHOLMSVÄGEN5,
178 32EKERÖ.
Tel 073-828-0159.

E-postinfo@imaginatio
ninternational.se

Annons-ID2016654

Barnskötare

FÖRSKOLAGRÖNKULLA,

BRÄNNKYRKAGATAN109,
117 26STOCKHOLM.
Tel 0707-12-38-65.

E-postmary.wahlund@
pysslingen.se

Annons-ID2016980

Barnskötare

FuturaskolanVästmanna-
gatan,
Västmannagatan
68,113 25Stockholm.
E-postkarin.oldfield@
futuraskolan.se

Annons-ID2015743

Barnskötare

Stockholmsstad;
Axelsberg/Örnsbergs
förskoleområde,

Annons-ID5520002

Barnskötare

Stockholmsstad;360
Resultatenhet
Björkhagensförskolor,

Annons-ID5518780

Barnskötare

Stockholmsstad;
Sjöstadsskolan,

Annons-ID5519410

Barnskötare

WorldClassSundbyberg,

Humblegatan22,
172 26SUNDBYBERG.
Tel 00.

E-postsundbyberg@
worldclass.se

Annons-ID0011-354047

Barnskötare
höglandsskolan
vikariat

Stockholmsstad;
Höglandsskolan,

Annons-ID5519587

Barnskötare
resurstjänst

FriluftsFörskolorAB,
165 63HÄSSELBY.
Tel 08-471 99 44.

E-postmarie@
friluftsforskolor.se

Annons-ID2018990

Barnskötaretill
förskoleklass
höglandsskolan

Stockholmsstad;

Höglandsskolan,

Annons-ID5519597

Barnskötaretill
lundsjönsfski
saltsjöbaden

Lundsjön,Pysslingen
FörskolorochSkolorAB,

Ljuskärrsvägen3,
133 31SALTSJÖBADEN.
Tel 08-717-75-36.

E-postsusanne.alund@
pysslingen.se

Annons-ID2017022

Barnskötare,barni
behovavsärskiltstöd

FÖRSKOLAGRÖNKULLA,

BRÄNNKYRKAGATAN109,
117 26STOCKHOLM.
Tel 0707-12-38-65.

E-postmary.wahlund@
pysslingen.se

Annons-ID2017003

Barnskötare/resurs

Stockholmsstad;
Förskoleenhet4,

Annons-ID5520139

Barnvaktextra

BarnvaktDirekt,c/oLinda
WadnerSkånegatan107,
116 35STOCKHOLM.
Tel 070-758 42 29.

E-postlinda@
barnvaktdirekt.se

Annons-ID0011-359225

Barnvaktlidingö

LUGNAHEMAB,

RINGVÄGEN43A,
118 63STOCKHOLM.
Tel 08-505 684 82.

E-postinfo@lugna-hem.se

Annons-ID2017486

Barnvaktstockholm
östermalm1-2
em/vecka

2007NannyNuAB,
112 45STOCKHOLM.

Annons-ID5520409

Behandlingsassistent
-vuxenmissbruk,
psykiatri

Södertäljekommun,
VuxenMissbruko
Psykiatri,
151 89Södertälje.

Annons-ID5520198

Behandlingsassis-
tent/socialpedagog

Stockholmsstad;
Verksamhetsområde
Beroendevårdoch
Socialpsykiatri,

Annons-ID5519472

Biståndshandäggare
förbemanningsupp-
drag

AttendoAB,
182 17Danderyd.

Annons-ID5520603

Boendestödjare/
vårdare

Helgestahemmet,

Backvägen1,
150 21MÖLNBO.
Tel 0158-525 80.

Annons-ID0011-356292

Elevassistent

SolnaStad,Barn-och
utbildningsförvaltningen,
171 86Solna.

Annons-ID5520806

Elevassistent

FrösundaLSSAB/
Äventyrsskolan,

Enebybergsvägen12,
182 36Danderyd.
Tel 0850523488.

E-postmonica.malm@
frosunda.se

Annons-ID2018471

Engageradoch
positivresursperson

Sigtunakommun,
Skepptunaskolao
Skepptunaförskola,
195 93Märsta.

Annons-ID5518838

Fältförlagd
socialsekreterare

Stockholmsstad;
Verksamhetsområde

Familjestöd,

Annons-ID5520563

Förskollärare

LILLAFÅGELKOMMAN-
DITBOLAG,
163 70SPÅNGA.

Annons-ID2019396

Hantverkspedagog

Stockholmsstad;
Verksamhetsområde
Beroendevårdoch

Socialpsykiatri,

Annons-ID5519914

Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID

34 +platsjournalen vecka 47 2011

Hembiträde

METRY,SAED,STORA
BJÖRNENSGATA13,
136 64HANINGE.
Tel 076-948 59 91.

Annons-ID0011-357756

Hemservice
sollentuna

HemfridiSverigeAB,
118 53Stockholm.

Annons-ID5519968

Hemservice
stockholmsområdet

HemfridiSverigeAB
HemfridiSverigeAB,
118 53Stockholm.

Annons-ID5520565

Hemservice
vallentuna

HemfridiSverigeAB,
118 53Stockholm.

Annons-ID5519962

Kvinnligassistent45+
förtimvikariat
huddinge

ASSISTANSIBALANSI
SVERIGEAB,

Drottningholmsvägen7,
112 42Stockholm.
Tel 08-503 872 42.

Annons-ID2017679

Kvinnligavikariertill
saltsjö-boo

OliviaPersonligAssistans

AB,118 66Stockholm.

Annons-ID5519471

Läxhjälptill
barnfamiljinacka!

SverigeKidsAB,Birger
Jarlsgatan25,
703 61ÖREBRO.
Tel 08-1200--30-00.
Fax 019-12 51 25.

E-postrekrytering@
sverigekids.se

Annons-ID2019582

Meningsfullt
extrajobbmed
barn/ungdomar

Bambi,
118 20Stockholm.

Annons-ID5519376

Myrängsskolansöker
1barnskötare

MYRÄNGSSKOLAN,

MYRÄNGSVÄGEN111,
141 37HUDDINGE.
Tel 0707-54 92 86.

E-postchristian.
andersson@pysslingen.se

Annons-ID2017587

Nanny

Peek-a-booChildcareLtd,

5thFloor,14KingStreet,
LONDONEC2V8EA

STORBRITANNIENOCH
NORDIRLAND

Tel 0044-207 600 9880.
Fax 0044-971 594 4275.

Annons-ID0011-359605

Nannynubarnvakt
östermalmstockholm
1em/v

2007NannyNuAB,
112 45STOCKHOLM.

Annons-ID5520968

Nannynu!barnvakt
brommastockholm
2em/vecka

Nannynu!AB,Magnus
Ladulåsgatan8,
118 66Stockholm.

Annons-ID2016137

Nannynu!barnvakt
farstastockholm
1em/v

2007NannyNuAB,
112 45STOCKHOLM.

Annons-ID5518558

Nannynu!barnvakt
kungsholmen
stockholm1-2em/v

2007NannyNuAB,
112 45STOCKHOLM.

Annons-ID5519960

Nannynu!barnvakt
nackastockholm
1-2em/v

Nannynu!AB,Magnus
Ladulåsgatan8,
118 66Stockholm.

Annons-ID2016134

Nannynu!barnvakt
stockholmlidingl

2007NannyNuAB,

112 45STOCKHOLM.

Annons-ID5521075

Nannynu!barnvakt
stockholmsolna
1em/vecka

Nannynu!AB,

Arbetargatan33D,
112 45Stockholm.

Annons-ID2016155

Nannynu!barnvakt
stockholmvasastan
2-3em/vecka

Nannynu!AB,

Arbetargatan33D,
112 45Stockholm.

Annons-ID2016149

Nannynu!barnvakt
stockholmvasastan
2em/vecka

Nannynu!AB,

Arbetargatan33D,
112 45Stockholm.

Annons-ID2016162

Nannynu!barnvakt
stockholmöstermalm
2em/vecka

Nannynu!AB,

Arbetargatan33D,
112 45Stockholm.

Annons-ID2016144

Nannynu!barnvakt,
gustavsberg1em/v

2007NannyNuAB,
112 45STOCKHOLM.

Annons-ID5520881

Nannynu!barnvakt,
nackastrand,3em/v

2007NannyNuAB,
112 45STOCKHOLM.

Annons-ID5520697

Nannynu!barnvakt,
solna,5em/v

2007NannyNuAB,
112 45STOCKHOLM.

Annons-ID5519107

Nannynu!barnvakt,
östermalm3em/v

2007NannyNuAB,
112 45STOCKHOLM.

Annons-ID5520944

Nannynu!barnvakt,
östermalm,3gångeri
månaden

2007NannyNuAB,
112 45STOCKHOLM.

Annons-ID5519396

Nyfikenocherfaren
pedagog!

FörskolanVäxthusetAB,
114 55STOCKHOLM.

Annons-ID2015982

personligassistent

SärnmarkAssistansAB,
171 41Solna.

Annons-ID5518829

Personligassistent

SVENSSON,CHRISTINA,

FARSTAVÄGEN159,
123 32FARSTA.
Tel 08-604 81 23.

E-postkea.assistans@
bredband.net

Annons-ID2019187

Personligassistent

OliviaPersonligAssistans
AB,
118 66Stockholm.

Annons-ID5519468

Personligassistent

THANDERSSONHUMAN
RESOURCEAB,
151 55SÖDERTÄLJE.
Tel 070-210 66 70.

Annons-ID2016738

Personligassistent

THANDERSSONHUMAN
RESOURCEAB,
151 55SÖDERTÄLJE.
Tel 070-210 66 70.

Annons-ID2016737

Personligassistent

GudrunDahlberg,
111 39STOCKHOLM.
Tel 0000000.

Annons-ID0011-355836

Personligassistent

BonZiPersonligtStödAB,

SkarpnäcksAllé60,
128 33SKARPNÄCK.
Tel 08-588 926 04.

E-postanett.nyhuus@
bonzi.se

Annons-ID0011-360485

Personligassistent

HumanaAssistansAB,
701 43ÖREBRO.

Annons-ID5519364

Personligassistent

HumanaAssistansAB,
701 43ÖREBRO.

Annons-ID5518869

Personligassistenti
centralastockholm

HumanaAssistansAB,
701 43ÖREBRO.

Annons-ID5518403

Personligassistent
norrtälje

TioHundraAB,
761 29Norrtälje.

Annons-ID5520041

personligassistent
sökes

CURAASSISTANSAB,
117 59STOCKHOLM.

Annons-ID2019571

Personligassistent
sökestill21-årigkillei
v

NordströmAssistansAB,
182 91Danderyd.

Annons-ID5519275

Personligassistenttill
15-årigtjej

NäraPersonligAssistans
AB,
Smidesvägen5,1tr,
186 26VALLENTUNA.
Tel 08-511 744 40.
Fax 08-511 757 99.

E-postinfo@nara.nu

Annons-ID2017521

Personligassistenttill
28-årigkille
hägersten

HumanaAssistansAB,
701 43ÖREBRO.

Annons-ID5520023

Personligassistenttill
50-årigman

NÄRAAB,Smidesvägen5,
1tr,186 26VALLENTUNA.
Tel 08-511 744 40.
Fax 08-511 757 99.

E-postinfo@nara.nu

Annons-ID2018168

Personligassistenttill
centralasthlm

AOMASSISTANSAB,

RIDDARPLATSEN36,
177 30JÄRFÄLLA.
Tel 08-580 211 90.

Annons-ID2016193

Personligassistenttill
killeboendei
vaxholm

NäraPersonligAssistans
AB,
Smidesvägen5,1tr,
186 26VALLENTUNA.
Tel 08-511 744 40.
Fax 08-511 757 99.

E-postinfo@nara.nu

Annons-ID2018721

Personligassistenttill
killemedautism

Bambi,
118 20Stockholm.

Annons-ID5519075

Personligassistenttill
kvinnaisollentuna

OliviaPersonligAssistans
AB,
169 57SOLNA.

Annons-ID5520635

Personligassistent,
bromma

HumanaAssistansAB,
701 43ÖREBRO.

Annons-ID5520015

Personligassistent,
stockholm

HumanaAssistansAB,
701 43ÖREBRO.

Annons-ID5520310

Personliga
assistentertill
huddinge

OliviaPersonligAssistans
AB,
118 66Stockholm.

Annons-ID5520227

Personliga
assistenter-
timvikarierpool

RehabStationStockholm
AB,
169 70Solna.

Annons-ID5519368

Rysktalande
personligassistent
sökesstockholm

SHEASSISTANSAB,
187 11TÄBY.

Annons-ID2016621

Serviceteknikermed
funktionsuppdrag
säkerhetssy

Kriminalvården,Anstalten
Hall,
152 27SÖDERTÄLJE.

Annons-ID5519227

Skolkurator

KUNSKAPSSKOLANTÄBY,

Maskinvägen4,
183 53TÄBY.
Tel 08-506-911-12.

E-postcamilla.
conradzon@
kunskapsskolan.se

Annons-ID2016455

Socialsekreterare

Stockholmsstad;Avd

Individochfamilj,

Annons-ID5520934

Socialsekreterare

Stockholmsstad;190
Ek.bistånd,

Annons-ID5518616

Socialsekreteraretill
familjeenheten

Socialförvaltningen,

Marknadsgränd2,
135 81Tyresö.

Annons-ID2019593

Socialsekreterare/
bosamordnare

Stockholmsstad;
Resursenheten,

Annons-ID5519234

Tillfälle-positiv
personligassistent
vasastan

NÖJDASSISTANSAB,

TOMTEBOGATAN21,
113 39STOCKHOLM.
E-postnojdassistans@
gmail.com

Annons-ID2018837

Timvikariesökestill
förskola

SollundensFörskola
(LundensFörskolorAB),

Generalsvägen5,
184 52ÖSTERSKÄR.
Tel 0734-17 43 21.

E-postsollunden@
lundensforskolor.se

Annons-ID0011-360642

Timvikarie/vikariepå
särskola.

JÄRVAVIPFÖR-OCH
SÄRSKOLA,
Skinnaråsvä-
gen1,192 75Sollentuna.
Tel 08-410-757-40.
Fax 08-730 08 70.

E-postsara.franzen@
carema.se

Annons-ID2015939

Timvikariertillman
påkungsholmen

SärnmarkAssistansAB,
171 41Solna.

Annons-ID5520094

Visökerpersonliga
assistentertillsolna

OliviaPersonligAssistans
AB,
169 57SOLNA.

Annons-ID5520674

Visökerpersonliga
assistenter!

NäraPersonligAssistans
AB,
Smidesvägen5,1tr,
186 26VALLENTUNA.
Tel 08-511 744 40.
Fax 08-511 757 99.

E-postinfo@nara.nu

Annons-ID2017162

Vikariatkurator

Haningekommun,
Tungelstaskola,

Tungelstavägen135,
137 56TUNGELSTA.
Tel 08-606 82 04.
Fax 08-606 82 60.

E-postjohan.ahlkvist@
haninge.se

Annons-ID2017418

Vikarierande
barnskötare

Väringaskolan,

SKOLBACKEN61,
193 22SIGTUNA.
Tel 08-592 510 54.
Fax 08-592 510 65.

E-postkarin.damlin@
varingaskolan.se

Annons-ID2018433

Vårdare

Ekerögruppbostad-Ekerö
kommun,
178 30Ekerö.

Annons-ID5520160

Vårdarenacka

AttendoAB,
182 17Danderyd.

Annons-ID5520559

SÄKERHETS-
ARBETE

Brand-och
riskingenjörer

RambollGroupRSE-
RegionÖst,
118 51Stockholm.

Annons-ID5519016

Falckräddningstjänst
sökerbrandpersonal

Falckambulans,
181 87LIDINGÖ.
Tel 08-731 40 70.

Annons-ID0011-360348

Larmoperatör

SecuritasSverigeAB,

102 29Stockholm.

Annons-ID5519842

Parkeringsvaktmed
gatumarksutbildning

SecuritasSverigeAB,
102 29Stockholm.

Annons-ID5519713

Visökerordningsvak-
ter

InspiraBevakningAB,
115 41Stockholm.

Annons-ID5520451

Visökerväktare

InspiraBevakningAB,
115 41Stockholm.

Annons-ID5520450

Väktare

Bevakningsgruppen
MälardalenAB,

Kontrollvägen11,
126 79HÄGERSTEN.
Tel 08-559 114 32.
Fax 08-559 114 38.

E-postarbeta@
bevakningsgruppen.nu

Annons-ID0011-360499

Väktare&
butikskontrollanter

Bevakningsgruppen
MälardalenAB,

Kontrollvägen11,
126 79HÄGERSTEN.
Tel 08-559 114 32.
Fax 08-559 114 38.

E-postarbeta@
bevakningsgruppen.nu

Annons-ID0011-360501

TEKNISKTARBETE

Ambitiös
automationsingenjör
tillmindreföretag

MaxkompetensSverige
AB,
111 52Stockholm.

Annons-ID5519793

Arbetasom
elektronikkonstruk-
törpåframgångsrik

STOCKHOLMSYD,

DROTTNINGKRISTINAS
VÄG25,
114 28STOCKHOLM.
Tel 08-562 467 00.

Annons-ID2016783

Bergprojektör

RambollGroupRSE-
RegionÖst,
118 51Stockholm.

Annons-ID5518973

Biträdande
qa/qc-chef,
ställföreträdandeqp

AktiviaScienceWorkAB,
141 52Huddinge.

Annons-ID5518624

Byggansvarig

SPODRALUXAB,
141 34Huddinge.
Tel 070-782-85-19.

E-postinfo@spodra.se

Annons-ID2019417

Byggprojektledare
tilltengbom

Tengbom,

Annons-ID5518543

Cad-konstruktör

IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51Bromma.

Annons-ID5520395

Cad-ritare-stockholm

IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51Bromma.

Annons-ID5520402

Doktorandi
kemiteknik

KungligaTekniska
Högskolan,KTH
Kemivetenskap,
100 44Stockholm.

Annons-ID5514686

Doktorandimaskin-
ochprocessteknologi

KungligaTekniska
Högskolan,KTHIndustriell
teknikochmanagement,
100 44Stockholm.

Annons-ID5514861

Doktorandi
mekatronik

KungligaTekniska
Högskolan,KTHIndustriell
teknikochmanagement,
100 44Stockholm.

Annons-ID5516860

Doktorandi
mätteknikochoptik

KungligaTekniska
Högskolan,KTHIndustriell
teknikochmanagement,

100 44Stockholm.

Annons-ID5514860

Doktorandi
resurseffektiva
produktionssystem

KungligaTekniska
Högskolan,KTHIndustriell
teknikochmanagement,
100 44Stockholm.

Annons-ID5514859

Doktorandi
strömningsmekanik

KungligaTekniska
Högskolan,KTH
Teknikvetenskap,
100 44Stockholm.

Annons-ID5514793

Doktorandinom
elektro-och
systemteknik

KungligaTekniska
Högskolan,KTHElektro-
ochsystemteknik(EES),
100 44Stockholm.

Annons-ID5514124

Doktorandinom
industriellekonomi

KungligaTekniska
Högskolan,KTHIndustriell
teknikochmanagement,
100 44Stockholm.

Annons-ID5515434

Doktorandanställ-
ningibiomekanik

KungligaTekniska
Högskolan,KTH
Teknikvetenskap,
100 44Stockholm.

Annons-ID5514958

Doktoranderinom
elektro-och
systemteknik

KungligaTekniska
Högskolan,KTHElektro-
ochsystemteknik(EES),
100 44Stockholm.

Annons-ID5517486

Doktorandprojekt
inompredistortion

KungligaTekniska
Högskolan,KTHElektro-
ochsystemteknik(EES),
100 44Stockholm.

Annons-ID5514123

Doktorandtjänsteri
säkranätverkssystem

KungligaTekniska
Högskolan,KTHElektro-
ochsystemteknik(EES),
100 44Stockholm.

Annons-ID5515193

Driftteknikerit

Botkyrkakommun,
Serviceförvaltningen,
AffärsområdeITstöd,
147 85Tumba.

Annons-ID5520010

Energikonsult

Personalstrategernai
SverigeAB,
632 20Eskilstuna.

Annons-ID5520669

Entreprenadingen-
jör-västerort

IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51Bromma.

Annons-ID5520399

Erfarenestprojektör

RambollGroupRSE-
RegionÖst,
118 51Stockholm.

Annons-ID5518902

Erfarentrucktekniker

SMAMASKINSVERIGEAB,

AntonTammsväg3,
194 22UpplandsVäsby.
Tel 08-562-225-00.

Annons-ID2018804

Erfarnabrokonstruk-
törer

RamböllSverigeAB-
regionöst,
118 51Stockholm.

Annons-ID5519000

Finansierad
doktorsutbildningi
tekniskmekanik

KungligaTekniska
Högskolan,KTH
Teknikvetenskap,
100 44Stockholm.

Annons-ID5514133

Hmsq

EltelNetworksInfranetAB,
112 92Stockholm.

Annons-ID5519381

Innemiljökonsult

Personalstrategernai
SverigeAB,

632 20Eskilstuna.

Annons-ID5519718

Installationsledare

AtriumLjungberg,
131 04Nacka.

Annons-ID5519121

Installationssamord-
nare

RambollGroupRSE-
RegionÖst,
118 51Stockholm.

Annons-ID5518685

Kalkylerare-
fastighetstjänster,
stockholm

SodexoFacilitiesServices
AB,
168 67Bromma.

Annons-ID5519102

Kommunikativ
tekniskadministratör

SnilleBemanningAB,
112 21Stockholm.

Annons-ID5518434

Landskapsarkitekt

RamböllSverigeAB,
118 51Stockholm.

Annons-ID5519378

Licentiati
produktionssystem

KungligaTekniska
Högskolan,KTHIndustriell
teknikochmanagement,
100 44Stockholm.

Annons-ID5514857

Läkarsekreterare

UnilabsAB,
405 22Göteborg.

Annons-ID5519931

Maskinoperatörertill
heltidsuppdrag

PerformIQ,
114 29Stockholm.

Annons-ID5521130

Mjukvaruutvecklare

Saab,

Annons-ID5521162

Modelmanagerstill
whitetengbomteam

NETcommunity
ScandinaviaAB,

Roxengatan7,
582 73Linköping.
Tel 013-474 45 50.
Fax 013-13 45 70.

E-postinfo@
netcommunity.se

Annons-ID2018981

Montageledare

IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51Bromma.

Annons-ID5520378

Mättekniker
va-systemtill
teknikkonsultföretag

FramtidenAB,
112 51Stockholm.

Annons-ID5520542

Nyexaminerad
civilingenjörsökestill
erfator

BravidaSverigeAB,

Annons-ID5519773

Områdesförvaltare
bostadsbolag

UniflexSverigeAB,
121 07Stockholm
Globen.

Annons-ID5520657

Platschef-stockholm

IsakssonRekrytering&
BemanningAB,
167 51Bromma.

Annons-ID5520390

Processkonstruktör
konsultföretagi
stockholm

FramtidenAB,
112 51Stockholm.

Annons-ID5520445

Produktionsledare
stans?och
kantpressning

ArenaPersonalAB,
104 25Stockholm.

Annons-ID5521476

Produktionstekniker

PerimedAB,Datavägen9
A,175 26JÄRFÄLLA.
Tel 08-580-119-90.

E-postjan.winquist@
perimed.se

Annons-ID2018717

Produktspecialisttill
solna

QStaffBemanningAB,
191 47Sollentuna.

Annons-ID5520886

Projektledare

AtriumLjungberg,

131 04Nacka.

Annons-ID5519115

Läshelaplatsnotisenpåplatsbanken.arbetsformedlingen.se−SökviaAnnons-ID

platsjournalen vecka 47 2011+ 35

ProjektledareAtrium
Ljungberg,
131 04Nacka.

Annons-ID5519054

Projektledare-
prefabstommar-
stockholmIsaksson
Rekrytering&
BemanningAB,
167 51Bromma.

Annons-ID5520711

Ritare/konstruktör

LöwenerVacuumservice
AB,
Vretenborgsvägen8,
126 15STOCKHOLM.
Tel 08-505-98-000.

Fax 08-505 98 010.

Annons-ID2018035

Rollingstock
techniciansökes

ExperisSverige,

111 81Stockholm.

Annons-ID5518916

rådgivareförträoch
träbyggandeExperis
Sverige,

111 81Stockholm.

Annons-ID5519836

Rörmokare,
service/fastighet-
brommaIsaksson
Rekrytering&
BemanningAB,

167 51Bromma.

Annons-ID5519966

Senior
serviceingenjörsilex
microsystemsab

Thalamusitconsulting

AB,167 51Bromma.

Annons-ID5519210

Servicetekniker

M-LOCKSAKTIEBOLAG,

REGULATORVÄGEN19,
141 49HUDDINGE.
Tel 08-746 06 30.
Fax 08-778 31 00.E-post
slavko.jelicic@m-locks.se

Annons-ID2017993

Signalbesiktnings-
mänRambollGroupRSE
-RegionÖst,
118 51Stockholm.

Annons-ID5518666

Signalingenjörer
järnvägRambollGroup
RSE-RegionÖst,
118 51Stockholm.

Annons-ID5518927

Softwaredesignand
verificationengineers

ExperisSverige,
111 81Stockholm.

Annons-ID5519798

Spårprojektör,
handläggareRamboll
GroupRSE-RegionÖst,
118 51Stockholm.

Annons-ID5518933

SwdeveloperSaab,

Annons-ID5521116

SwutvecklareSaab,

Annons-ID5521115

Systemingenjörtill
högteknologiskt
bolag.Thalamusit
consultingAB,
167 51Bromma.

Annons-ID5520756

Teknikinformatöroch
säljareExtronic
ElektronikAB,

Fräsarvägen8,
142 50SKOGÅS.
Tel 08-771-26-00.E-post
dag@extronic.se

Annons-ID2016924

Teknisksäljare/
byggnadsingenjör/
cad-ritareKLHsolid
woodScandinaviaAB,

192 72Sollentuna.

Tel 0250-55 20 30.E-post
office@klhscandinavia.se

Annons-ID2018596

Trafikplanerare

RamböllSverigeAB,

118 51Stockholm.

Annons-ID5519348

Trafiksimulerare

RamböllSverigeAB,

118 51Stockholm.

Annons-ID5519359

Uppdragsledare
innemiljö

Personalstrategernai
SverigeAB,

632 20Eskilstuna.

Annons-ID5519758

Uppdragsledareinom
geomiljöRamböll
SverigeAB,

118 51Stockholm.

Annons-ID5520255

Uppdragsledarevvs

RambollGroupRSE-
RegionÖst,

118 51Stockholm.

Annons-ID5518837

Utredare
energifrågortill
hyregästföreningen

WiseProfessionalsAB,

104 22Stockholm.

Annons-ID5519345

Whitetengbomteam
sökercontent
managers

NETcommunity
ScandinaviaAB,

Roxengatan7,
582 73Linköping.
Tel 013-474 45 50.
Fax 013-13 45 70.E-post
info@netcommunity.se

Annons-ID2018994

Whitetengbomteam
sökerdocument
controller

NETcommunity
ScandinaviaAB,

Roxengatan7,
582 73Linköping.
Tel 013-474 45 50.
Fax 013-13 45 70.E-post
info@netcommunity.se

Annons-ID2018988

Visökerenbusiness
areaspecialist

S-GROUPSolutionsAB,
371 30Karlskrona.

Annons-ID5521099

Visökerenplanerare
tillkundi
tågbranschenExperis
Sverige,
111 81Stockholm.

Annons-ID5518913

Välkommentillnya
xylemXylem,
174 87Sundbyberg.

Annons-ID5519145

TRANSPORT

20bussföraretill
nobinaisödertälje

NobinaSverigeAB,

Armegatan38,
171 71SOLNA.
Tel 08-410-653-00.

Annons-ID2019343

Affischering
med/utanbil

SAMANIAN,NOOSHIN,

VÄNORTSRINGEN4,
195 30MÄRSTA.
Tel 0739500653.

Annons-ID2015849

Brödkörninghelger

ADAPTUSBemanning
AB,
12177
Johanneshov/GlobenCity,
121 77Johanneshov.

Annons-ID2017288

Bygglogistikpersonal
stockholmoch
göteborgPSpartner
AB,
412 50Göteborg.

Annons-ID5520437

Kranbilföraresökes!

J:sonMarkochMaskin,

Gäddvägen13,
761 41NORRTÄLJE.
Tel 070-625 60 66.E-post
per@jsonmm.se

Annons-ID0011-354348

Lagerarbetarei
skärholmenSvenska
StoresupportAB,
171 54Stockholm.

Annons-ID5520468

Lagerarbetare/
orderplockare

SvenskaStoresupport

AB,171 54Stockholm.

Annons-ID5520535

Marknadsföraremed
a-körkortLookMedia,

Engelbrektsgatan20,

211 33MALMÖ.E-post
jobb@lookmedia.se

Annons-ID0011-356982

Morgonbigg
kranbilsförareSOFIA
MOBILKRANARAB,

FÖRRÅDSVÄGEN23,
137 37VÄSTERHANINGE.
Tel 08-500 205 60.
Fax 08-500 235 80.E-post
anne@sofiamobilkranar.
se

Annons-ID2018874

Märstatrafik&
transportab,5
taxichaufförMÄRSTA
TRAFIK&TRANSPORT
AB,
Maskingatan17c,
195 58MÄRSTA.
Tel 0739-566-189.
Fax 08-591 165 15.E-post
aso_amin@hotmail.com

Annons-ID2015920

Reservdelsansvarig

SvenskAutorekrytering
AB,
112 51Stockholm.

Annons-ID5519618

Seniorbussförare

GOveteran,
114 51Stockholm.

Annons-ID5519429

Speditörtilldachser

QStaffBemanningAB,
191 47Sollentuna.

Annons-ID5518971

Studentmed
truckkortsökestill
välbetalt!

StudentConsulting,
113 46Stockholm.

Annons-ID5518456

Taxiförare

KESHAVARZ,MAJID,

SKÅNSTAVÄGEN39A,
184 38ÅKERSBERGA.
Tel 0707-30 56 66.E-post
matte_95@hotmail.com

Annons-ID2016646

Taxiförare/
taxichaufförLeonas
Bygg&Fasad,
127 44SKÄRHOLMEN.
Tel 073-984 41 76.E-post
emleona@msn.com

Annons-ID0011-359479

Taxiförare/
taxichaufförLilian
Transport,
187 53TÄBY.
Tel 070-786 94 44.E-post
irajarezo@hotmail.com

Annons-ID0011-354099

Teleskoplastare
sökes!J:sonMarkoch
Maskin,
Gäddvägen13,
761 41NORRTÄLJE.
Tel 070-625 60 66.

Annons-ID0011-354353

Tidningsbudmedbil
tillnacka!Premo
(Pressens
Morgontjänst),
Södra
Långgatan21,
169 29SOLNA.

Annons-ID2017937

Transportplanerare/
administratörUniflex
SverigeAB,
121 07Stockholm
Globen.

Annons-ID5518661

FERIEARBETE

Vikarierande
tidningsbudmedbil
tillskarpnäck!Premo
(Pressens
Morgontjänst),
Södra
Långgatan21,
169 29SOLNA.

Annons-ID2017944

ADMINISTRATION,
EKONOMI,JURIDIK

södermanland

Affärsområdeschef
tillp&v,nyköping

ExperisSverige,
111 81Stockholm.

Annons-ID5519341

Auktoriserad
redovisningskonsult

LRRevisionF.R.I.S.
Handelsbolag,

Drottninggatan1,
641 30KATRINEHOLM.
Tel 0155-20 56 92.E-post
fris@lr-revision.se

Annons-ID0011-355872

Auktoriserad
redovisningskonsult

LRRevisionF.R.I.S.
Handelsbolag,

Drottninggatan1,
641 30KATRINEHOLM.
Tel 0155-20 56 92.E-post
fris@lr-revision.se

Annons-ID0011-360044

Biträdande
avdelningsförestån-
dareStatens
institutionsstyrelse,SiS
ungdomshemLövsta,
610 74VAGNHÄRAD.

Annons-ID5520168

ChefLandstinget
Sörmland,

Annons-ID5520540

ControllerExperis
Sverige,
111 81Stockholm.

Annons-ID5519772

Driftcheftill
laboratorieverksam-
hetenUnilabsAB,
405 22Göteborg.

Annons-ID5519068

Ekonom

Samordningsförbundet
RARiSörmland,
Ö.
Rundgatan11,
611 84NYKÖPING.
Tel 070-508 00 47.

Annons-ID0011-358933

Folkbokföringshand-
läggaretilleskilstuna

Skatteverket,

Annons-ID5520979

Koordinatortill
esf-projektisak

Samordningsförbundet
RARiSörmland,
Ö.
Rundgatan11,
611 84NYKÖPING.
Tel 070-508 00 47.

Annons-ID0011-358941

Kvalificerad
folkbokföringshand-
läggare,Skatteverket,

Annons-ID5520977

Logistikchefmed
brinnandeintresse
förattoptiAddilonAB,
633 42Eskilstuna.

Annons-ID5520787

Vägledare/
etableringslotssökes

ArcuraAB,Riddargatan
17D,3tr,
113 53Stockholm.E-post
info@arcura.se

Annons-ID2017415

uppsala

Administratörtill
vittingeförsamling

VittingeFörsamling,

VittingePrästgård,
744 95VITTINGE.
Tel 0224-620 25.E-post
vittinge.pastorat@
svenskakyrkan.se

Annons-ID0011-359208

Chef/civilingenjör

ThermoFisherScientific,

Rapsgatan7P,
751 37UPPSALA.
Tel 018-16 50 00.E-post
hr@phadia.com

Annons-ID0011-360752

Controllertill
galdermanordicab

FirstReserveAB,
172 32Sundbyberg.

Annons-ID5519272

Ekonomi-och
kommunikationsan-
svarigHSO,
Handikappföreningar-
nassamarbetsorgani
Uppsalalän,
753 18UPPSALA.
Tel 018-56 09 11.
Fax 018-56 00 01.

Annons-ID0011-354527

Ekonomiassistent

Manpower,

Annons-ID5519001

Ekonomiassistent
50%Manpower,

Annons-ID5518876

FörskolechefEstia
FörskolaAB,

Verkmästargatan21,
Johannesbäckskolanhus5
och6,756 48UPPSALA.
Tel 0730-67 31 00.E-post
stavros.ledning@
estiaforskola.se

Annons-ID0011-359351

Redovisningsekonom
tillsluSTOCKHOLM
SYD,
DROTTNING
KRISTINASVÄG25,
114 28STOCKHOLM.

Tel 08-562 467 00.

Annons-ID2018634

Rektorbiskopsarnö
nordensfolkhögskola

STIFTELSENNORDENS
BISKOPS-ARNÖ,

BISKOPS-ARNÖVÄGEN30,
746 93BÅLSTA.
Tel 0171-826 70.

Annons-ID2018611

Rektormed
programansvar

Uppsalakommun,
753 75Uppsala.

Annons-ID5520393

Strategisk
upphandlaretillvårt
kontoruppsala

Varuförsörjningen/
LandstingetiUppsala
län,
756 43Uppsala.

Annons-ID5519515

Utredare,långsiktig
säkerhet
slutförvarsenheten

Östhammarkommun,
Kommunledningskon-
tor,
742 21Östhammar.

Annons-ID5520361

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->