Religionsprov 17/1-2011 Hinduismen och Buddhismen Hinduismen 1.

Varanasi är en mycket gammal stad och betraktas som helig av olika skäl t.ex. för att den ligger vid den heliga floden Ganges . 2. De kremeras och asken sprids i Ganges. Det sägs att man då automatiskt befrias från själavandringen. 3. Förklara orden: Atman: Var människas individuella själ Brahman: Brahman är världssjälen, alltet, dit atman försöker uppgå. Världssjälen: Reinkarnation: Återfödelse, själavandringen, när man dör vandrar kroppen vidare till en ny kropp Moksha: Att uppnå moksha betyder att atman smälter samman med brahman Yoga: Betyder förening och är olika metoder för att förenas med Brahman Sadhu: Hinduisk asket, oftast en äldre man som gett bort allt det äger och som använder resten av sitt liv till att söka vishet, meditera, och askes (försöka uppnå Moksha) 4. Brahma: skaparguden Vishnu: Upprätthållaren Shiva: Förgöraren, omskaparen 5. Guden Vishnu i människokropp, för många den mest älskade guden 6. Puja är en offergudstjänst. Först offrar man något, sedan ber man, sedan ritar prästen streck i ens panna med ask, detta är Shivas märke. Gudtjänsten är mycket kort. 7. 3500 år sedan. 8. Kastsystemet är ett feodalt system inom hinduismen där människor delas upp i olika kast (klasser) och har olika värden . De högre kasten är födda minst två gången. 9. De rika, eftersom de då kunde framstå som övermänniskor som i sitt tidigare liv varit god och därmed belönats till en högre kast. På detta sätt behöll de effektivt sin makt. 10. Vedaböckerna(de äldsta böckerna), Rigveda (offerinstruktioner), Upanishaderna(filosofiska skrifter), Ramayana (diktverk), Mahabharata (ännu större diktverk), Bhagavadgita (kändaste delen av Mahabharata, handlar om Krishna). 11. Beroende på om man levt på ett bra sätt i sitt föregående liv kan man flyttas uppåt eller nedåt i kastsystemet. 12. Positivt: Man kan bli sporrad att vara godare, jobba hårdare och vara mer religiös (piska/morot), samhörighet inom kastet. Negativt: Kastsystemet är rasistiskt, förtryckande och man är fast i kastet man föds i, vilket man inte kan påverka (fast enligt hinduismen kan man det). 13. Kastsystemet lever i viss mån kvar fast det officiellt sätt är förbjudet. Daliterna är fortfarande diskriminerade i vissa delar av Indien men de har större möjligheter än förut till utbildning, politisk representation m.m. 14. Jag tycker de verkar vettiga. Levnadsreglerna förmedlar grundläggande människomoral som gjorts till regler och jag tror att dessa är bra för samhällets konstruktion som helhet.

Buddhismen 1. En prins som levde i Indien för omkring 2500 år sedan, grundaren av Buddhismen. 2. Ett levnadssätt där man inte äger något och plågar sig själv för att uppnå frid, vishet och själslig fullkomlighet eller nåt. 3. Betyder en person som nått nirvana, betyder typ den upplyste och var titeln Siddharta fick när han funnit sanningen om tillvaron. 4. Blev kejsare över Indien 200 år efter Buddhas död, när han lärde känna buddhas heliga lära tänkte han på allt lidande de krig han fört skapat och bestämde sig för att bli Buddhist. Genom Akhoka fick Buddhismen en starkare ställning i Indien och missionärer sändes därifrån till andra länder. 5. Stora vagnen alla människor kan nå nirvana. 6. Lilla vagnen endast munkar och nunnor kan nå nirvana. 7. Att nå nirvana innebär att slippa återfödas, vilket är positivt eftersom livet är en lidande enligt buddhismen. 8. Han levde först i lyx och överflöd men var olycklig och fann inte harmoni så han blev asket men fann inte heller där sanningen. Så han satte sig under ett träd för att meditera tills han hade funnit sanningen och till slut ställde han sig upp och så att han hade funnit den och var upplyst och blev Buddha. Det stora ljuset som han sökte var den heliga mittens väg och den reste han sedan runt och predikade. 9. De gudar som finns är svaga och kan inte hjälpa någon. 10. Man ska befria sig själv, utan hjälp av övernaturliga krafter. 11. Levnadsreglerna, idén om återfödelse/reinkarnation och att målet är att befrias från reinkarnationen. 12. Kastsystemet finns inte lika tydligt i Buddhismen, inga (mäktiga) gudar eller gudabilder, inga asketer inom Buddhismen, olika sätt att slippa återfödelse, ingen idé om en världssjäl 13. Man ska inte av rädsla underkasta sig och be om nåd och frälsning, utan man ska möta livet rakryggad, öppen och trygg och lita till sin egen förmåga. Genom att leva rätt, meditera och söka insikt och vishet inom sig själv når människan sitt mål. 14. Det finns stränga regler för munkar, t.ex. de måsta leva i celibat och de har få ägodelar. Enligt Hinayana kan endast munkar och nunnor nå nirvana.