P. 1
345gor Kv Barn

345gor Kv Barn

|Views: 957|Likes:
Published by mushu

More info:

Published by: mushu on Jun 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2012

pdf

text

original

Margarita, 35 år, söker för ökade flytningar. III- gravida, I -para, med en normal, vaginal förlossning.

Typ I- diabetes och behandlas med insulinAv och till under flera månader men inte velat söka tidigare. Vad vill du veta mer? (2p) Singel och haft flera kortare. Hon har p-piller och regelbunden mens. Inga tidigare gynekologiska problem förutom kondylom för några år sedan. Cytologprov var normalt för 1 år sedan. Flytningen beskriver hon som ganska tunn, gulaktig, ibland rosafärgad, luktar lite illa av och till. Klåda och irritationskänsla finns också av och till. Hennes insulinbehandling fungerar bra. Du fortsätter med en gynekologisk undersökning. Vad tittar du särskilt efter i status? (1p) Tar du några prover – i sådana fall vilka? (1p) Lätt rodnad i introit us, men ingen svullnad. Flytningen är gul, tunn. På portio ser du en stor ektopi, lättblödande. Wet smear visar lätt ökat antal leukocyter, enstaka clue-cells, enstaka candida-sporer men inga hyfer. Sniff-test positivt, pH>5. Du tar även klamydiaprov, och på patientens uttryckliga begäran cytologprov. Det framkommer nu att hon är mycket rädd för att symtomen beror på cancer och att hon därför väntat så länge med att söka för besvären. Vad menas med att sniff-testet är positivt? ( 0,5p ) Vad är ett normalt pHvärde i slidan? ( 0,5p ) Vilken betydelse har ett normalt pH i slidan? ( 0,5p ) Vilka faktorer, förutom sjukdomar, påverkar pH? (0,5p ) Vilken preliminär diagnos ställer du? ( 1p) Ger du någon behandling – i sådana fall vilken? ( 1p) Hon är orolig och vill ha ett telefonbesked på proverna om 1-2 veckor. Klamydiaprovet visar sig vara negativt och cytologprovet visar inflammation och ospecifik atypi. När du ringer upp henne berättar hon att hon slutade med Zidoval-gelen efter 3 dagar eftersom hon fick en våldsam klåda, som minskat något men som hon fortfarande känner av. Vad är den troligaste förklaringen till klådan? ( 1p) Vad bör du göra nu? (1p) Hon får tid för kontroll av cytologprovet hos sjuksköterskan om 1 månad. Du ser så småningom svaret som visar CIN 3. Hur går du vidare? ( 1p) Vilka symtom brukar förkomma vid cervixdysplasi? ( 0,5p ) Vilken är den viktigaste riskfaktorn för cervixdysplasi/- cancer? ( 0,5p )

Partner, sex- liv. Prev - medel, regelbunden mens? senaste mens? Tidigare gyn, STD? Senaste cytologprovet? Välinställd DM? Beskriv flytningen (färg, doft, mängd, konsistens). Andra sy mtom, t.ex. klåda, sveda eller miktionsbesvär?

Vulva/vagina: Svullet, rött, inflammerat? Hudförändringar? Flytningens utseende, mängd? Portio normal? Wet smear, sniff-test, pH, klamydia-prov .

Pos sniff -test= fisk - doft uppstår när en droppe vaginalsekret blandas med kaliumhydroxid på ett objektglas. Lukten beror på att illaluktande aminer frigörs från vissa bakterier när pH höjs. Normalt är pH<4,5 - 5 i slidan beroende på att laktobaciller frigör ämnen som surgör miljön. Ett normalt (lågt) pH bidrar till att stärka det lokala immunförsvaret i slidan. pH stiger tillfälligt vid t.ex. mens och samlag .

Bakteriell vaginos. Behandlar med metronidazol alt. klindamycin lokalt. Patienten får ett recept på Zidoval® -gel att använda i 7 dagar. Sannolikt uppblossande candidainfektion (förekommer ibland samtidigt som vaginos). Man bör ge behandling både mot candida och bakteriell vaginos . Det är okey att sätta in det utan att undersöka patienten en gång till innan men ett cytologprov bör kontrolleras efter genomförd behandling. Du ordnar ett recept på Flukonazol® i engångsdos peroralt samt Dalacin®-vagitorier, i 3 dagar. Kolposkopi med riktade px/biopsi alternativt diagnostisk kon (diatermi eller laser). Cervixdysplasier ger i regel inga symtom. Kontaktblödningar förekommer vid invasiv cervixcancer men oftast är orsaken benign, t.ex. en cervicit eller ektopi. Infektion med HPV (särskilt typerna 16 och 18).

Ungefär ett år senare dyker Margarita upp på din mottagning igen. Hon har genomgått en konisering som var radikal och kontroller efteråt har varit u.a. Det visar sig att hon blev besvärsfri vad gäller flytningarna som hon sökte för tidigare, men att klådan återkom efter ett tag. Hon har behandlat sig upprepade gånger med Pevaryl® -vagitorier och även Flukonazol® utan att besvären försvunnit. Klådan sitter nu mest i vulva och är särskilt problematisk nattetid. Vid undersökningen ser du ett område i introitus som är delvis rodnat, med små punktformiga brun -röda förändringar, men också delvis förtjockat och vitaktigt. Möjliga differentialdiagnoser? Ang e minst fyra och resonera kring sannolikhet. (1p) Vilken utredning/behandling går du vidare med? ( 1p) Pernilla (35 år) och Rutger (38 år) väntar sitt första barn. Pernilla är nu gravid 8 Inskrivningssamtal hos barnmorskan på mödrahälsovården (MHV) och är intresserad av att erhålla information avseende fosterdiagnostik. Pernilla undrar över vad hennes ålder betyder för risken för kromosomavvikelse hos barnet samt vad KUB innebär? Vilken information bör barnmorskan förmedla till Pernilla a) avseende vilken typ av kromosomavvikelse som i första hand eftersöks med KUB? (0,5p) b) vad KUB innebär avseende undersökningar och resultat/tolkning? (1,5p)

Det kan vara ett enkelt eksem (lichen simplex ), kontakteksem eller svampeksem , vilket är vanligt. Svampeksem är sannolikt utifrån hennes tidigare svamp- kolpiter. Det kan även vara något mera allvarligt, t.ex. lichen sclerosus (LSA) eller VIN (vaginal intraepitelial neoplasi orsakad av HPV). LSA är vanligare men med tanke på hennes tidigare kondylom och dysplasi så måste även VIN uteslutas. Wet smear för att se förekomst av svamphyfer och svampodling med resistensbestämning. Du frågar efter hudsjukdomar/hudbesvär och undersöker hela hudkostymen med tanke på generella dermatoser som t.ex. psoriasis, seborroiskt eksem och lichen planus. Viktigast är dock att ta en biopsi. a) Trisomi 21 (Downs’ syndrom). b) KUB är en screening - metod för kromosomavvikelse hos fostret (trisomi 13, 18, 21) och innebär blodprovstagning av vissa serum - markörer samt mätning av ev. nackuppklarning hos fostret. Dessa värden vägs samman med kvinnans ålder varvid beräknas en risk för kromosomavvikelse hos fostret. KUB kan inte fastställa huruvida en kromosomavvikelse verkligen föreligger eller ej. Undersöknin gen innebär ingen missfallsrisk . (Mätningen av nackuppklarning utförs i graviditetslängd 11 + 0 – 13 + 6, blodprover: PAPP - A samt HCG – dessa uppgifter behöver inte anges). Ange minst 2 av parametrarna nedan, även andra svarsalternativ är möjliga. a) Hemoglobin (Hb). Järnbrist (den vanligaste orsaken) eller annan orsak. b) Immuniseringstest (serologi). Kan detektera maternella antikroppar riktade mot fostret vilket kan innebära ökad risk för fetal anemi och i sämsta fall generell hydrops och fetal död. c) Infektionsscreening avseende HIV. Om HIV- positivitet ges antiviral behandlin g med start i andra trimestern samt kvinnan förlöses med elektivt sectio i syfte att minska smittöverföringen till barnet. d) Infektionsscreening avseende hepatit B. Risk för överföring av infektionen till fostret under graviditet (risk för kronisk infektion) och vid förlossning. Vid födelsen ges profylax med immunglobulin samt barnet vaccineras. Hjärtmissbildning, neuralrörsmissbildning, tillväxthämning/litet barn (SGA), accelererad tillväxt/stort barn (LGA), intrauterin fosterdöd, skulderdystoci, brachialplexusskada, klavikelfraktur. Patologisk glukosmetabolism .

Sedvanliga blodprover. Pernilla har alltid varit stickrädd och undrar om proverna verkligen är nödvändiga. Nämn minst 2 olika parametrar som mäts (screenas) i tidig graviditet (och ev. senare under graviditeten inom ramen för Basprogrammet i mödrahälsovården) genom blodprov och resone ra kring deras kliniska betydelse och handläggning. (2p) (1p för varje tillfredsställande beskriven parameter, högst 2p)

I 15 -årsåldern var Pernilla nedstämd och tröståt. Viktproblemen har fortsatt och Pernillas BMI vid ingången av graviditeten är 33 (90 kg och 1,65m). Pernilla är medveten om att hennes vikt kan innebära en del ökade risker för hennes egen del under graviditeten men hon undrar om hennes fetma också

innebär några risker för barnet under graviditeten och förlossningen? Ange fetala risker/tillstånd som är relaterade till maternell fetma. (1p) (Minst 4 risker/tillstånd anges). Ange en maternell metabol orsak som kan förklara flera av dessa risker/tillstånd. (0,5p) Katarina är 2-gravida, 0-para, 1 tidigare abort vid 18 års ålder. Vid besöket på MHV i vecka 24 uppmäter bm SF-måttet enligt nedan. Katarina inremitteras av bm till specialist -mvc för en läkarbedömning. Du är ST-läkare och tr äffar paret. Vilka anamnestiskt och kliniskt relevanta uppgifter efterfrågar du vid besöket med tanke på förhöjt SF - mått? (Minst 4 relevanta uppgifter) (1p) Vilka teoretiska orsaker kan du informera Katarina och Jakob om som skulle kunna förklara ett förhöjt SF -mått? (Minst 2 specifika orsaker skall anges) (1p) Vid ul finner man 2 tämligen likstora foster i normal mängd fostervatten i varsin hinnsäck. De blivande föräldrarna blir glada över normalt utfall men tämligen överväldigade över beskedet att de väntar tvillingar. De frågar dig vad som kommer att hända framöver? Vilken information ger du till paret angående a) risken för förtidig förlossning (0,5p) b) signifikanta medicinska risker kopplade till duplexgraviditet (1p) SM- datum? Senaste menstruationsblödning mindre än vanligt? Regelbundna/oregelbundna menstruationer? Snabbt tillväxande livmoder? Sammandragningar (frekvens, smärta)? Tyngd- och tryckkänsla ned mot slidan? Vikt och längd (för uträkning av BMI). IVF-behandling? Feldaterad graviditet (graviditeten är längre gången i relation till SM). Flerbörd. Polyhydram nios . Fetal missbildning (esophagusatresi kan ge polyhydramnios).

a) Förtidig förlossning hos cirka hälften av graviditeterna. b) Ökad risk för graviditetsinducerad hypertoni, preeklamps i , graviditetsdiabetes, komplikationer under förlossningen , (PPROM, PROM, missbildning, nedsatt fostertillväxt, TTTS m fl.). (2 av de 4 första alternativen skall nämnas).

I samband med pepparkaksbak inför Lucia känner Katarina en rejäl sammandragning som pågår i flera minuter och en stund senare en känsla av att något rinner längs benen. Graviditetslängden är nu 34 + 1. Du tar emot Katarina. Vilka undersökningar vill du nu göra och vad kan undersökningarna ge dig för information som ger vägledning i handläggningen? (Minst 2 kliniskt relevanta undersökningar anges) (2p)

a) CTG vid inkomsten: CTG visualiserar hjärtfrekvensen (FHR) hos bägge foster samt om sammandragningar föreligger. Om avvikande FHR kan detta tala för komprometterat foster. Regelbundna sammandragningar kan ev. tala för begynnande förlossningsarbete. b) St eril speculumundersökning : Vattenavgång? Blödning? Cervix öppningsgrad? Om tecken till vattenavgång tas en bakteriell cervixodling. c) Abdominell ultraljudsundersökning: Bedömning av fostervattenmängd i bägge hinnsäckar med tanke på ev. vattenavgång, kontroll av placentalokalisation, skattning av fostervikt, ev. blodflöde i navelsträngen hos bägge tvillingar. d) PROM - test. Positivt test talar för vattenavgång. Den mest signifikanta risken är infektion av foster, placenta och kvinna (chorioamnionit, sepsis). Övriga relevanta risker är ablatio placentae och förtidig förlossning med prematuritetproblem för barnen. (Minst 2 av orsakerna för 1 p).

CTG utfaller normalt med fina FHR för bägge tvillingar och enstaka sammandragningar på kurvan. Det föreligger ingen blödning och ej heller kan du konstatera att en vattenavgång har inträffat. Cervix ser makroskopiskt opåverkad ut och Katarina har enstaka, ej smärtsamma sammandragningar. Efter observation under några timmar utskrivs Katarina från avdelningen . Om

Katarina hade haft en vattenavgång (PPROM, preterm prelabour rupture of membranes) – vilka obstetriska och fetala risker bör man då hålla i minnet? (1p) Katarinas väninna Pernilla, som nu uppnått 40 veckor + 5 dagar, inkommer till Förlossningsavdelningen en kväll med oregelbundna, smärtsamma sammandragningar som har pågått i mer än 2 dygn. Pernilla är trött och slut och erhåller en sovdos men sover endast någon enstaka timme. På morgonen är cervix öppningsgrad 5cm och amniotomi utföres vid 9 -tiden. Vid 20 -tiden föder Pernilla en pojke och en stund efter placentas avgång uppkommer en mycket riklig blödning och barnmorskan tillkallar förlossningsjouren. a) Vilket tillstånd misstänker du i första hand? (motivera) (1p) b) Vilka åtgärder är relevanta initialt? (1p) 45 årig kvinna söker dig på vårdcentralen. Hon har inte haft någon menstruation nu på sex månader. Hon har inga klimakteriella besvär. H on är överviktig, BMI drygt 30. Sista tiden ökat i vikt trots ansträngningar på det motsatta, känner sig även trött, lite frusen men har mycket att göra på jobbet och fått barnbarn. Gynekologiskt noterar du ett måttligt cystocele som kommer nästan ned till hyminal ringen. I övrigt vagina portio ua. Du kan inte palpera några speciella resistenser, förstoringar. Bedömer uterus och adnexa som normala. Eftersom hon har ett cystocele men inte uppgivit några symtom, frågar du henne om hon har några besvär från underlivet. Du bestämmer dig även för att ta några prover. a) Vilket/vilka besvär är de vanligaste vid prolaps (räkna högst upp 4 st.)? (1p) b) Om hon inte har några besvär, vad gör du avseende cystocelet? (1p) c) Du beställer ett par blod prover, vilka? (högst 4 st.). (1 p) a) Prolaktin. Sänkt tyroxin leder till hypothalam frisättning av TRH som i sin tur ger hypofysär frisättning av TSH men även prolaktin (räcker att prolak tin finns med i svaret) b) En mängd provsvar ökar sannolikheten för att få patologiska provsvar utan klinisk relevans . Standardkurvorna för normalvärden är ingen absolut sanning. Med stort antal provsvar ökar sannolikheten att du gör olika utredningar uta n att du har något kliniskt motiv/orsak . Du remitterade henne INTE för endometriebiopsi utan du gav behandling

a) Uterusatoni p.g.a. uttröttad livmoder sekundärt till förvärkar och värkrubbning. b) Uterusmassage ges. Atoni- infusion kopplas (oxytocin). Methergin® iv. Cytotec® rektalt. Blodvolymsubstitution med Ringer- Acetat. Andra orsaker till blödning skall uteslutas och vagina exploreras med tanke på exempelvis vaginala bristningar, cervixruptur eller kvarvarande placentadelar.

a) Något som buktar, fyller u t, trycker i slidan, tyngdkänsla. Något av det skall vara med b) Ingenting, vaginal prolaps utan symtom behöver inte åtgärdas. Pat erhåller information om att prolaps föreligger men den är inte behandlingskrävande pga. att den är symptomfri. c) TSH T4 – ty roideaprover FSH – LH Prolaktin

Hypotyreos kan vara en orsak till anovulation/amenorr é . a) Vad påverkas, vilken är den hormonella effekten, som kan orsaka anovulation? (1p) b) Ur ett blodprov kan man generellt göra en mängd analyser. Även om det inte kostar mer att få alla analyssvaren så skall vi begränsa antalet svar vi begär. Varför ? (1p)

Du ordinerar Levaxin®. Fem månader senare: Hon känner sig mycket piggare

(1p). stoppar uppbyggnaden av endometriet och ger ett sekretoriskt endometrium . ( Sätter prolapsring om du eller barnmorskan kan) .5p x4) Menstruationer? senaste mens? Törst? i status: Kvalitet på radialispuls (dvs tecken på hypovolemi. 15 år. (Utan konception inträffar luteolys ca 12 . Är trött sedan 3 -4 veckor och det märks ingen förbättring. Kissat utan besvär. Haft avföring ganska regelbundet.näs.(D.v. a) Hon var blödningsfri flera månader innan Levaxinbehandling och mycket osannolikt då att det skulle vara corpuscancer. Idag orkade hon inte gå till skolan. en bortfallsblödning Hur påverkar gestagen endometriet? (2p) Det går ett par tre år och patienten kommer nu tillbaka med andra besvär.13 dagar efter ägglossningen. Ibland haft huvudvärk oc h känt sig yr. Om det varit du som tagit emot henne så hade du också haft med …. a) Ge medicinska argument för och emot att du remitterade henne till kvinnokliniken för endometriebiopsi (1p) b) Vilken behandling gav du och under hur lång tid? Motivera. dvs. ökat endogent östrogen med ökad corpuscancerrisk . Lågdos östrogen . om inte skall hon utredas ytterligare (remitteras). i anamnesen: dygnsvariation av besvären? (0. Gestagen har anti-östrogen effekt på endometriet. Tidigare: sökt för huvudvärk för ca 5 år sedan i samband med pubertetsstart. Instruktion om trippelvoiding . b) Cyklisk gestagen bör upprepas cykliskt ca tre gånger för säkerställande att det är hormonellt betingat. Hon vill inte ha det så här.och mindre trött men hon har nu i tre månader haft oregelbundna och långdragna blödningar.s. b) Ca 10 %. fallande värden av gestagen ger avlossning och utstötning av endometriet. Du remitterade henne INTE för endometriebiopsi utan du gav behandling direkt. Palpatoriskt god knipförmåga. c) Skall det vara någon uppföljning och varför? (1p) direkt.30 % accepteras. Hon har likaså fått täta trängningar och behöver miktera ca två gånger nattetid. Inga katarralia. Argument för: Hon har adipositas och därmed pga. c) Att hon blöder cyklisk t på gestagenkurerna (corpuscancer utesluten). När detta elimineras vid operation demaskeras ansträngningsinkontinensen.dehydrering)? Ögonbottnar och ev ögonmuskelpares. dvs. inkommer akut med sin mor kl 10 pga kräkningar och illamående. klimakteriebesvären har varit måttliga och patienten tar inga hormoner.) Utsättning. Vissa måltider har hon inte kräkts och dryck har oftast gått bra. samt fungerar cyklisk gestagebehandling med blödningskontroll är det adekvat för att utesluta malignitet. Patienten skall informeras om den risken preoperativt). Vilka åtgärder vidtar du och vilka behandlingar sätter du in? (2p) Tre månader efter att patienten opererats återkommer hon och klagar över inkontinens vid anst rängning. Inga palpabla resistenser finns i lilla bäckenet. Instruerar . endera motivet mot prov räcker . ingen feber eller andra symtom. a) Hon hade preoperativt en dold ansträngningsinkontinens. Remiss Kvinnoklinik för operationsbedömning.slemhinnepigmentering? . som om något vill komma ut. I status finns cystocelet som nu vid krystning gör att vulva glipar och cystocelet syns. med ordinär konsistens och normal brun färg. Vikten är oförändrad. Ataxi?t. Allt mellan 5 % . Varför har hon fått det? (1p) Hur vanligt är det ungefär med nydebut av ansträngningsinkontinens efter prolapsoperation? (1p) Emily. Cystocelet trycker upp och ger stöd under blåsh alsen.undersökning. Däremot har det sista månaderna börjat kännas som att det trycker och spänner i underlivet. Blev ingen klar diagnos.ex finger. Det har gått drygt ett år sedan senaste menstruation.ger miktionslista. Ökad hud .

Etiologin till graviditetsillamående är oklar .cortisol (s. MoS. (0. Extr.5p x2) I verkligheten visade sig alla (röntgen) bukundersökningarna utfalla helt .5p x2) a) Vid utrymmeskrävande process och i liggande (såsom efter en natts sömn) ökar det hydrostatiska trycket intrakraniellt (och ger huvudvärk och ev kräkning). Bab neg bilat.diagnostiska alternativen du har för E med denna presentation? (allt ger inte poäng.t. Läkemedel: inga. din frågeställning. Lgll. med allt lägre behov av cortisol. Ingen i familjen röker. Cor: mjukt systoliskt gr 1 biljud. pm I2 sin parastern. Frekv 90. Hade du haft med någon ytterligare uppgift i din anamnes och/eller status? I så fall vilken/vilka? (2p) Viktigt/a tillstånd ….ketoner) u. t. BT 95/65. Går åk 9 med goda skolresultat och har bra kamratkontakter när ’plugget’ medger. uteslutningsdiagnos ger minuspoäng) Ange vilken kritisk/specifik analys/undersökning du önskar m. I liggande är blodtrycket mer normalt och yrsel och illamående/kräkning mindre. b) Vid cortisol brist (t.ex. ej ikterus.K) Ögonbotten. Pupiller reagerar ua på ljus. Thyr.reflexer positiva utan sidoskillnad.glukos (u -glukos. (cortisol påverkar blodvolym/blodtryck). Under dagen. blir besvären mildare.och urinprover tas och analyseras omedelbart. Vid undersökningen fi nner du liggande på britsen en ung kvinna som är klar och redig men ser trött och lidande ut. fasta skybala.språk . (Lp m tryckmätn) s . Öron ua.Na. toner ua. men då man reser sig upp medför det blodtrycksfall och yrsel. Läpparna normalt rosa. mjuk utan defense. Är smal men inte mager. Bråckportar fria. Medan du väntar på resultaten frågar den unga sköterskestudenten dig om hur det kan komma sig att morgonillamående med huvudvärk och kräkningar kan vara symtom både vid förhöjt intrakraniellt tryck och vid cortisol -brist? Förkla ra för henne med lekmanna . Anger obehag/ömhet vid palp i epigastriet ner mot naveln. (4p) Du har utfört komplett status och ombesörjt att adekvata blod. inget blod på handsken. men trycket minskar då man reser sig upp (och huvudvärken minskar under d agen).besvären gick över. Addisons sjukdom) är det också dygnsvariation: behovet av cortisol är högst tidigt på morgonen. Inga ödem. Pulm ua. E bor hemma med föräldrarna och en yngre frisk syster. MR/CT hjärna. Hereditärt inget speciellt. s. Vilken kritisk/specifik analys/undersökning behöver du för respektive tillstånd som du angett i vänstra kolumnen (således. inget ’för säkerhets skull’ här): p. faeces Du förklarar att… (0.HCG s .h. u.ex. PR: ingen ömhet.lipas Rtg buköversikt. Graviditetshormonet Vilka är de första/viktigaste diff. ev CT buk s Kreatinin ALA + PBG i blodprov. urin.ileus Njurinsufficiens Ev porfyri . illamående/kräkning samt oftast problem att äta frukost. Neur: ingen nystagmus. inga resistenser. Buk utan ärr. att undersöka eller utesluta: Diabetesdebut/ketoacidos Graviditet Addisons sjukdom /Cortisolbrist Ökat intrakraniellt tryck/hjärntumör Pancreatit Sub. Lever eller mjälte ej förstorad.

Tiden för hyperemesis gravidarum är korrelerat till högsta insöndringen av hCG. Här finns inget givet svar. (4 rätt av ovan 8 . bukpalpation (ssk övre delen av buken). a) mifepriston (Mifegyne®). Emily vill göra abort. fynd vid HELLP som vi alltid frågar efter och undersöker (0. s alpingi t b) ögoninfektion och lunginflammation hos det nyfödda barnet . Hon har inga aktuella symtom eller fynd talande för HELLP.5p) Chlamydiaprovet var negativt. Nu har blodtrycket stigit till 150/105 (efter vila) och äggvita +++ i urinen har tillkommit. (0. cervix är mjuk. aktivering av koagulationssystemet och avvikande hemodynamik. Du har tagit del av anamnesen. (1p) Vid undersökningen tar du prov för chlamydia. PGE 1-analog. (1p) b) Nämn typisk a symtom. myometrium och cervix och avbryter därmed gravditetsutvecklingen i 1:a trimestern.5p) b) Ange vad du ger akt på i status (minst fyra högst åtta). Du är ST-läkare på kvinnokliniken och träffar Emily och hennes mamma på eftermiddagen. Hon väljer medicinsk abort . c) samt minst fyra av de blodprover vi tar för att diagnostisera HELLP.vid chlamydiainfektion i samband med a) tidigt graviditetsavbrytande (0.5p) b) för barnet . Utifrån godhetsprincipen är det inte lätt att veta om visande av bilden skulle skada hennes integritet just i denna situation. framkallar sammandragningar. (minst fyra högst åtta) (0. perifer cirkulation. Bild skärmen är vänd från Emily när du undersöker. ödem. På detta sjukhus görs medicinsk abort upp till vecka 12+0. a) Obehandlad ascenderande infektion kan i samband med inducerad abort framkalla endometrit. illamående. (ej mer än 10 prover) (1p) . (Minst 4 av dessa faktorer skall framgå ur svaret). a) Sjukdomskänsla. a) Ange vad du särskilt frågar om i anamnesen. etiskt resonerande . Ange komplikationer .5p) Efter undersökning och provsvar inkommit bedöms att Emily uppfyller kriterierna för preeklampsi. ögonsymtom som exvis ljuskänslighet och flimmer. ont i magen . (1p) Femton år har gått. Ange de två substanser som användes vid medicinsk abort och deras farmakologiska mekanism. knappt manligt knytnävstor . a) Beskriv den patofysiologiska mekanismen vid preeklampsi . muskelreflexer. progesteronantagonist med verkan på decidua. ökad diures (antialdosteron ). Hypertonin är relaterad till generell perifer vasokonstriktion . Praxis för närvarande är individualiserad. tarm). ödem. Multipel graviditet och mola har oftare hyperemesis. Andra karakteristika är abnorm hemostas. ökad retbarhet i urinblåsan. uterus uppmjuk ad. b) Smärta i epigastriet och/eller under hö arcus (a namnestiskt och eller Väljer du att fortsätta att ha bildskärmen vänd från Emily eller väljer du att vända den mot Emily och visa fostret? Motivera ditt val. (4 rätt av ovan nio). (0. Hittills har kontrollerna på mödrahälsovården varit utan anmärkning. andningsfrekvens . blodtryck . huvudvärk. b) misoprostol (Cytotec®). Vad önskar patienten? Utifrån autonomiprincipen kan delaktighet främja vården och patientens upplevelse av vården. Ökad progesteroninsöndring innebär relaxation av glatt muskulatur (istmus uteri.normalt.minst en . Hur vill du förklara patientens gastrointestinala och urologiska symtom (två hormoner)? (1p) koriongonadotropin (hCG) anges oftast som primär orsak. auskultation lungor . Emily är nu önskat gravid i vecka 32.) a) Defekt placentation med en abnorm utveckling av spiralartärerna och reducerat uteroplacentärt blodflöde/utbyte. Med ultraljud ser du ett levande foster i storlek motsvarande en graviditetslängd på 11 veckor +1 dag.5p) . men till patientens förskräckelse utföll graviditet st estet positivt. samt ökar känslighet för externt tillfört prostaglandin. b) Vakenhet . Vid den gynekologiska unders ökningen finner du en ökad lividitet i portio. Tillståndet utmärks av generell endothelskada sannolikt orsakat av placentära (cirkulerande) faktorer.

I förrgår fick han feber och den steg till 40. CTG visar inte decelerationer. ASAT.5 p) 3. Föräldrarna berättar att han sedan tre dagar tillbaka blivit allt me r gnällig. I bukstatus noterar du att uterus är tonusökad och ömmar i värkpaus. MUCG (miktions - . H b.9. två per 10 minuter.5 p) 6Gammal urinsticka (0. men mamman är inte övertygad om diagnosen eftersom urinstickan är negativ för nitrit. Hon insättes på antihyperte nsiv medicin (labetalol). varav neut rofila 19. Emely har konstant smärta och är inte smärtfri mellan sammandragningarna.Elevated Liver enz ymes.9. (2p) Johan fick behandling med antibiotika i tio dagar.5 p) Ultraljud. Nämn fyra situationer där man kan förvänta sig ett falskt negativt nitrittest. Trombocyter. Kl 10 träffar du en febrig. en bakterie som ofta är förknippad med missbildningar.2 . Under natten tillstöter en vaginal blödning och prematura sammandragningar. Diagnos och åtgärd.5 p) 2. Placenta är till 1/3 avlossad och det finns rikligt med koagler intrauterint.5p) Dessutom ges information om konkrement. Urinsticka i påsurin visar 500 leukocyter/µL. Bilirubin även Urat. Blåspunktion 1. P.Intag av höga doser C -vitamin. (0. Efter att ha informerat om olika felkällor. dock sensitivitet 50 -80 %. Nitrit neg Säkraste sättet att påvisa urinvägsinfektion (UVI) är kvantitativ urinodling . Du informerar mor om att nitrittest har specificitet 98-100%. Knubbig. Sectio utföres inom en halvtimme. Fontanellen mäter ca 2 cm och har normal tension. LPK 23 x10 9 /L. (0. EVF. men en nytillkommen fostertakycardi 160/min. blod 2+. (0. motivera ditt svar? (1p) På akutmottagningen träffar du Johan som är 10 veckor gammal. Efter 4 dagar får du svar på urinodlingen som visar växt av Klebsiella.CRP (0. streptokocker och enterokocker som saknar nitratreduktas). så ber du henne reflektera över om hon egentligen behöver vara så orolig för falskt negativt test.5p) 2. Kreatinin (4 av dessa prover krävs). Vilket är det bästa sättet att få ett representativt urinprov på spädbarn? (1p) Du bedömer att diagnosen urinvägsinfektion är sannolik och vill påbörja behandling med antibiotika.palpatoriskt ). Flickebarnet är initialt något slappt men hämtar sig fint och får Apgar 5. Fibrinogen. c) HELLP (Haemolys. Han bryr sig inte om dig. LD.7 i morse. Urinvägar (0. kejsarsnitt/hög beredskap för kejsarsnitt . och slö gosse som är ledsen och gnyr. Alltså.5 p) 4.lågt bakterietal i urinen såsom vid tidig pyelonefrit. Du bedömer att barnet behöver utredas vidare och du beställer blodstatus med diff.Nitratfattig kost. ALAT. blåsväggsförtjockning och residualurin.5 p) 5. Vilka andra två prover är viktiga för diagnostikarbetet? (1p) Vad behöver du för att med säkerhet ställa diagnosen urinvägsinfektion? (1p) På stora barn och vuxna brukar man ta mittstråleprov vilket är svårt på spädbarn. Protein +. CRP 68 mg/L.Pseudomonas och grampositiva bakterier (stafylokocker. Low P lat elets ). ketoner 2+. Graviditetskomplikationen preeklampsi inn ebär ökad risk för placentaavlossning (bristfällig placentation med infarktutveckling av placenta).5p) för att klarlägga njuranatomi och utesluta avstängd pyelit och hydronefros (0. 1. Albumin. (0.5p) Blodprov. så undersökningen går lätt och full ständigt status är normalt.kort inkubationstid i blåsan.APTT. Får steroider för fostrets lungmognad. (0. Du ordinerar därför antibiotikaprofylax efter avslutad Ablatio placentae.urinprov ( 0.

trött. Blåsfunktionen bör utredas med fluometri (flödesmätning)+residualurinsbestämning (Bladderscan)+ kissdagbok.För flickan 1. 4. (0. Urinodling inklusive resistensbestämning 2. Hon har haft litet ont i magen men det senaste dynget har hon framför allt haft diarréer. (2.5 p) Vad skulle du göra mer för att säkra diagnosen? (0. 8 trombocytopeni. Hur hade du då tänkt diagnostiskt? (0.5 p) a. och verkar inte alls må bra.5p) 1. (0. 10 njurvenstrombos b.torr? (1p) b. 5. 3. 2.Urinvägsinfektion. blek och har mörka ringar runt ögonen. Nämn 3 undersökningar som (i Umeå f.hypercalcuri. mellan 8-10 vattniga avföringar per dag.5p) 2. Du uppskattar att Tilda är måttligt dehydrerad. 1.o. i 5 dagar.Överväg att snarast göra Lp.scintigrafi ( Di Mercapto Succinyl Acid ) (0. fenytoin) .) görs på röntgenavdelningen och som kan ingå i d en akuta handläggningen och/eller vid uppföljningen av pyelonefrit och vad som anses kunna uteslutas eller verifieras med respektive undersökning. uretravalvel eller ureterocele kan ligga bakom infektionerna. (0. Hur skulle du handlägga (behandling och uppföljning) förstagångs cystit hos en 5 årig flicka som sedan 3 år tillbaka är både dag. 4 . men sedan har det mest varit diarréer.5p) för att få information om procentuella funktionsfördelningen mellan njurarna och förekomsten av avgränsade upptagsdefekter.n. Nu efteråt är hon blek. 7-trauma. antibiotika p. i 5 dagar inget behov av ytterligare utredning Du vikarier ar på barnkliniken och är med barnjouren där du får träffa en tidigare frisk 8 årig kille som kommer på remiss från skolhälsovården pga nyupptäckt makro/mikro – om det har betydelse? hematuri.5p) Hos pojkar är det viktigt att även sidobilder av uretra tas efter att katetern dragits. (3p) uretro. UVI vanligast Du misstänker att Tilda drabbats av magsjuka/infektiös gastroenterit. Trots att de försökt ge henne cola att dricka har hon bara blivit sämre.5p) för att upptäcka vesiko -ureteral reflux (VUR). Ange fem tänkbara orsaker till pojkens hematuri. Föräldrarna har hållit henne från poolen och Tilda har mest legat i en solstol.och natt. eftersom uretravalvel annars kan missas DMSA. rifampin. (3. motsvarande 5.njurtumör. men de har fått i henne en del avslagen cola. för 4 dagar sedan blev dålig i magen. antibiotika p. Ultraljud. Första dagarna kräktes hon mycket. (0.sten. Urinodling inklusive resistensbestämning 2. 5 p) b. som flickan heter.För pojken 1. och kan berätta att det bara är litet ont i a.Tänk möjlig tidig meningit/ sepsis. Vilken orsak är vanligast av dessa fem? (1p) En 4 -årig flicka som är sjuk. b.akut nefrit. 3.10 % av kroppsvikten. 9-läkemedel ( kinin.o. men svarar på dina frågor.benign familjär hematuri (thin membrane).5p) a.och natt.terapeutisk behandlingstid och ordnar med uppföljning av infektionen.torr? (1p) a . Hon har inte velat äta. Mamman förklarar att Tilda. Hur skulle du handlägga (behandling och uppföljning) förstagångs cystit hos en 5 årig pojke som sedan 3 år tillbaka är både dag. . 6 . Ma mman är orolig.5p) Om urinprovet hade varit ua (”blankt”) med samma blodprover. Sedan planet lyfte har hon haft en diarré.cysto-grafi)(0. Vad misstänker du att flickan drabbats av? (1p) Du börjar undersöka flickan: hon är trött.

då de är hyperosmolära pga . En flicka föds vaginalt efter 37 v + 5 dagar. den kapillära återfyllnaden är förlängd. andningsfrekvensen ca 35/min. Avslagen cola. men kanske på morgonen. 28-årig primigravida. Hon är slapp och cyanotisk. andas ej. d v s motsvarande >10 % av kroppsvikten? (2p) Av en av flygvärdinnorna får du vet att det finns vätskeersättning ombord. slemhinnorna är torra. Modern frisk. motsvarande en vätskeförlust >10 % av kroppsvikten. puls c:a 70. blekblå. ofta >3 s och barnen är ofta kalla om händer och fötter. ögon och fontanell är insjunkna. Läpparna är torra och hon verkar torr i munnen. men du råder ändå familjen att åka till sjukhuset för en kontroll. huden är blek och marmorerad. Du räknar ut Tildas vikt med formeln vikt=(ålder i år + 4)×2 Hur stor volym vätskeersättning vill du ge henne? (2p) På vilken tid? (1p) Vilken principiell sammansättning har vätskeersättning/ORS? (2p) Varför är den sammansättningen effektiv som behandling av dehydrering vid t ex gastroenterit? (2p) Varför är avslagen cola olämplig att ge till barn med dehydrering? ( 1p) Som barnjour på ett länsdelslasarett kallas Du kl 04. Vätskeersättning utnyttjar egenskaper i samtransporten av natrium. är påverkade i medvetandet. Fostervattnet är inte mekoniumfärgat. glukos och vatten via Na+/glukos cotran sportören SGLT1. och barnmorskan tar henne omedelbart till det uppvärmda återupplivningsbordet medan hon ger kutan stimulering genom att gnugga hennes rygg med filten.magen. Vätskeersättning är något hypoosmolär. vilket tillsammans kan leda till ökade vätskeförluster Vilka ytterligare kliniska tecken skulle Tilda visa om hon var svårt dehydrerad. och som närmast ett pre -terminalt tecken sjunker blodtrycket. grimaserar vid stimulering. juice o d är inte lämpliga för uppvätskning eller underhållsbe handling vid gastroenteriter. När ni landar har hon fått i sig mer vätska och ytterligare förbättrats. ingen urinproduktion. Apgarpoäng? (1p) Vilken av följande åtgärder vidtar du först? (OBS: Apgar = 2 (1 p. Vid 1 minut slapp. Vattenavgång sedan 6 timmar. vidare har de nedsatt hudturgor. fortsatt ingen andning. Pga . Du ger henne vätskeersättning i storleksordningen 50 100 ml/kg på 4 timmar. Vilken grad (mild – måttlig – svår) av dehydrering skulle du skatta att Tilda har? (1p) Dehydreringsgraden skattas i förhållande till ett kroppsmått – vilket? (1p) Barn som är svårt dehydrerade. högt sockerinnehåll och innehåller för litet natrium. I samråd med kaptenen b estämmer ni att inte nödlanda och efter 2 timmar börjar Tilda må litet bättre. Tilda väger ca 16 kg. Du känner att radialispulsen är 150/min. alla diarréerna har föräldrarna svårt att veta när flickan kissade senast. ofta tachypné /påverkad andning. och när du undersöker nagelbädden är den kapillära återfyllnaden ca 2 s. tachykardi med tunna eller ing a palpabla perifera pulsar.) Ventilera (1p . Flickan känns litet kall om händerna.00 till en sätesbjudning. Normal graviditet. slöa – komatösa.

5p) a) Vilken är mekanismen bakom att ductus arteriosus sluter sig efter födelsen? b) Vilken medicin används för att sluta en symptomgivande öppetstående ductus? c) Och vilka barn har ökad risk för detta tillstånd? d) Vilken medicin används för att hålla ductus öppen? e) Och vid vilken typ av tillstånd är detta aktuellt? a) Vilken är mekanismen som gör att ductus arteriosus sluter sig efter födelsen? Syrgastensionen ökar (0. Ge CPAP via Neopuff h. Ingen cyanos.5 p) d) Vilken medicin används för att hålla ductus öppen? Prostaglandin (E1) (0. Avråd från tidig hemgång (0. 5 och 10 minuter till 2. Vid 10 min behöver hon ingen extra syrgas.5 p) c) Och vilka barn har ökad risk för detta tillstånd? Prematurer (0. har lite cyanotiska händer och fötter men är rosig om läpparna. Be föräldrar + personal vara uppmärksamma på ev . Hon har varit helt välmående sen du såg henne sist men har varit lite snuvig sista 2 dagarna och sedan 12 timmar tilltagande problem . Missbildningar (syndrom) 2) Höfterna (höftlux/DDH) Ny hjärtauskultation imorgon (0.5 p) bronkiolit/obstruktiv bronkit (0. Koppla EKG e.ange bara ett alternativ) (1p) a. Ductus arteriosus (0. Flöda syrgas f. snabbandning vid amning. Hur fortsätter du handläggningen av blåsljudet? Kan flickan gå på tidig hemgång? (1p) Vilken var den troliga genesen till blåsljudet och varför hörs det inte längre? 21% (=luft) därför att syrgas har visats ha negativa effekter vid återupplivning av fullgångna. Anamnes: Infektion i omgivningen? Kissat? Allergi/astma hos föräldrar? Tidigare obstruktiva 6 månader gammal. Vilka övriga delar av status är du särskilt uppmärksam på med tanke på blåsljudet (motivera) ( 1 p) Vilken del av status är du särskilt uppmärksam på med tanke på sätesbjudningen? (motivera) (1 p) Komplett status helt u. dvs ej inläggningsindikation. 9 och 9. god tonus. (1 p) 1) Hudfärg (cyanos). Koppla pulsoxymeter b. Du bedömer hennes Apgar vid 1.5 p). Leverförstoring (hjärtsvikt). Femoralispulsar (coarctatio).5 p). Ibuprofen (0.5 p) Virusutlöst (0. cyanos. Be pappan att sitta ned Vilken koncentration av syrgas startar du med när du ventilerar? Motivera varför.5 p) e) Och vid vilken typ av tillstånd är detta aktuellt? (Ductusberoende) hjärtfel (0. symptom t.5 p) som först var öppen men som nu slutit sig (0.5 p) Läkarstudenten som följer med dig har några frågor angående ductus arteriosus (2. Puls 150/min.5 p). Säkra en intravenös infart d.ex. Ventilera med mask c. Skall barnet läggas in på neonatalavdelning? (motivera i så fall varför) (1p) Du ser flickan för en rutinundersökning på BB 6 timmar senare och noterar då ett blåsljud över hjärtat. hon skriker.5 p)  prostaglandinhämning  ductus stänger sig b) Vilken medicin används för att slu ta en symptomgivande öppetstående ductus? Indometacin alt.a. Ge surfaktant g. asfyktiska barn (ökar tid till spontanandning samt risk för hjärnskada och död) Ge barnet till mamma. (1p) Flickan hämtar sig snabbt och skriker redan vid 4 minuters ålder. Andningsfrekvens (tachypné). För säkerhets skull k opplar du tillfälligt på en pulsoxymeter som visar 95 % O2-saturation.

CykloF®.5p) After taking a proper bleeding history. Might depend on anovulation.acid and cyclic progestin Hemoglobin. bloodcount or irontest Mona 45 years old is consulting you because of bleeding disturbances. Treatment: 1st. Vikt 7400 g (jämfört med 7600 g på BVC i förra veckan). II para. but uterin myomas can be a cause. Endometrial polyps or intracavitary myoma can be a cause.5 p) Hypoxi.med andningen och har inte ätit något – somnar vid bröstet. andningsfrekvens 70/minut och över lungorna hörs ronchi bilateralt. Pregnancy-test negative. The amount of bleeding increases by age. CRP (0. Soft. normal. and what is the cause of each disorder respectively? (1. so you also prescribed iron. Uterus somewhat enlarged. CRP neg. Her menstruation s have become regular but are still very heavy. The cause is often idiopathic. What are the three most common bleeding disorders named. III pregnancies. or endometrial biopsy is taken to reassure that the condition is benign.5 p). Vikt (0. Vilken är den troli gaste diagnosen? (1p) Vilken ytterligare anamnestisk information vill du ha? (1p) Vilka prover och undersökningar vill du göra? (1.5p) If you were allowed to take one test only. tranexamic -ac id (Cyklokapron®. you concluded that she had menometrorrhagia. Mirena® . normal. 1) Hysterectomi 2) Continous progestin (intrauterine) 3) Endometrial ablation (destructi on) All three treatments are possible for this woman. Vid undersökning är hon trött men vaken. Good. heavy bleeding . Gynaecological exam. If the patients BMI (body mass index) had been 35. The cycle is ovulatory but the bleeding amount is too large. 117-153). Otherwise she’s a healthy woman free of medication. Cytology -test (Pap smear) was taken 5 months ago. No masses in the adnexa. is there any gynaecological disea se in particular you should consider? Motivate you answer (1p) Three months later she comes for a new visit. corresponding to 7 “weeks of pregnan cy”. You prescribed cyclic progestin and tranexamic-acid. Bedömning av provsvar? Åtgärder? (1p) episoder? Pulsoxymeter (0. CRP < 10 mg/L. Physical exam: General condition. She is starting to feel tired. Menometrorrhagia = irregular and heavy anovulatory bleedings Treatment: 1 st A combination of tranexamic.5 p). Treatment: 1 st cyclic progestin to restore menstrual cyclicity 2 nd continous progestin if cyclic progestin is used first. Her estrogen production is increased due to her obesity. 2nd: continous progestins (progestagen. Menstruations have become more and more troublesome the past six moths. Tranon®) to reduce bleeding amount. She has to use maximum dose of tranexamic -acid (1g x 6) during a week and she belongs to the 30% who Endometrial cancer. gestagen) can be used to evoke an atrophic endometrium (not cyclical treatment) Eventually NSAID Metrorrhagia = irregular bleeding.5p) Which are the three most common conservative treatment strategies and for which/whom of the bleeding disorders are they used as treatment? (1. which would that be? (0. Abdomen. no tenderness. Hemoglobin was 105 g/l (ref.5p) Pulsoxymeter visar 89% O2-saturation. Vikten talar för endast en lindrig dehydrering Menorrhagia = regular. Talar mot bakteriell infektion. without previous gynaecological problems. temp 39 grader.

or is very reluctant to loose her uterus. There is however no professional demand that a clinic should be able to offer such a method. In addition.patient ward and rehabilitation is shorter compared to open hysterectomy.ups have shown reduced incidence of ovarian can cer but on the other hand increased vascular and coronary mortality. Why? (1p) What would your decision have been if she was 53 years old and had been postmenopausal . In . By subtotal hysterectomy 10% of the women will continue having small bleedings. There are clear recommendations from the Swedish Board of Ob/Gyn on this matter. You deny (say no to) ooforectomy on that indication. Which? (1p) (progestin intrauterin device) would be an option as a continued progestin treatment while she gets side .5p) Mona had a very good friend of the same age who died in ovarian cancer a year ago. she gets negative mood effects and breast-tension from t he progestin.group.effects from oral systemic progestin treatment. There is also an increased risk The uterus is palpated lumpy. Recommendation: Choose a minimal. You can either perform a subtotal (supravaginal) hysterectomy or a total hysterectomy.sound of the uterus. That she does not want to . She requests that the ovaries are removed in a preventive purpose. Vaginal hysterectomy: Tighter operation conditions . with increased risk of ureter injury. Ultrasound shows several myomas and the patient wants a radical treatment. per laparoscopy or by laparotomy. –“Remove the uterus”. well functioning organs should not be removed without me dical indication 1) No. By subtotal (supravaginal) hysterectomy the cervix remains (still being at risk of cervical cancer ). factor which makes you not recommend hysterectomy. The patient herself has no hereditary history of ovarian cancer. has an increased risk of an over-all negative result. Open surgery is a traditional method which every gynaecologist is familiar with. Healthy. in particular the ultra. There are disagreements among gynaecologists which method to choose and definite evidence in favour of one or the other is missing. There is evidence saying that a woman who has been hysterectomised without being positive to this. In . It takes a high surgical competence.inva sive method if the patient is s uitable and the surgeon is familiar with the technique.become nauseous from tranexamic -acid. but knows that the life-time incidence of ovarian cancer is approximately 2%. without vagina being opened (lower risk of infection ) which is done at total hysterectomy. Advantages and disadvantages with these three methods? (1. and especially closer to menopause. What you recommend is due to the finding s of your exam. Laparoscopic hysterectomy is technically demanding. What is the difference between the operations. –“This is not the way I want it”. Total hysterectomy is a somewhat more technically difficult and timeconsuming operation. The uterus can not be enlarged more than to the size of an 8 week pregnant uterus. The method is independent of the size of the uterus.patient care and rehabilitation time is longer and the skin wound is larger than the two minimal-invasive methods. (2p) There might be one. Time at in . Ooforectomy has previously been performed in the age. mini -lobulated . non -medical. The size of the uterus should not be more than approximately 8 weeks of pregnancy. Give at least two different treatment options relevant to this case and give a motivation to why you chose these. The abdomen is not open for inspection of for instance adherences and endometriosis.patient care and rehabilitation time is shorter than compared to open hysterectomy . You agree on a hysterectomy. No studies or follow. and wh ich are the advantages and disadvantages of the two methods? (1p) The hysterectomy can be done either vaginally. depending on the skill of the surgeon.

since more than a year? (0. Correctly would be : No ooforectomy because the ovaries still produce testosterone which is of importance to the skeleton. very early intrauterine pregnancy or miscarriage. The urine catherer could be removed the day after surgery and she was admitted the same afternoon.test Cytologi.up (new . The patient is having an ordinary subtotal hysterectomy. Never the less. You take serum . Discharge: increased amount? appearance? smell? Partner? Pregnant? Anticonception: oral contraceptives? Condom? Pain? Differential diagnoses : b) Infection Hormonal disturbance Pregnancy (Precan cer epithelial dysplasia of the cervix are usually free of symptoms. Describe the handling of a patient with a positive clamydia -test (1. cons ults the Health Care Centr e where you work as a newly graduated doctor. The ovarian production of testosterone is important to well being and libido. The cytology -test is not yet evaluated. in 60%. a pain high up towards the flank of the back.5p) Urinary tract infection – pyelonefritis (0. for example Doxycyclin 100 mg per day for 7 days. Reporting to the doctor (or unit) of contagious diseases. or Azitromycin as a one-day treatment . She is not bleeding today. What questions should you focus on when taking her medical history? (1p) What differential diagnoses are most likely? (1p) What tests do you take then? (1p) Medical history: a) The menstrual cycle: regular/irregular. a feeling of fever and has since returning home.5p) of osteoporosis. Pregnancy-test is negative. her body mass index (BMI) is 32. length of cycle. The couple both agree to this decision and a medical abortion is planned at the Differential diagnosis ’: Ectopic (extrauterin) pregnancy. “Prophylactic” premenopausal ooforectomy without medical indication is not performed in Sweden today. maybe. What do you examine and investigate? (1. Physical exam shows obesity. 2) Well.5p) Ureter injury (1p) Stina. Operating procedure was successful. She returns three days later with dysfunctional urination. The important thing is that you have discussed for and against with reasonable arguments with the patient. She wis hes an abortion. both 23 years old. consult you because Stina is unplanned pregnant in gestational week 6. and make new appointment for a follow . Tracing the origin of the disease (partner-tracking).5p) Next year Stina and Hasse. clamydia test Pregnancy. wellbeing and libido . 22 years old. Gynaecological exam and wet smear are normal. which is followed up by a new test. The clamydiatest shows positive.smear) Treatment. indication of operation often has some suspicion of malignancy (the main indication bleeding an d growing myoma don’t exist after menopause). At postmenopausal hysterectomy the ovaries are removed in 20% of the cases and if the woman is > 60 years. D uring operation she showed to have some adherences in the pelvis and in fossa Douglasi.test (Pap . however cervical cancer causes contact bleedings) Investigations/exams: c) Wet smear.HCG. duration and character of bleedings in between menses and contact bleeding s. She has complaints over small bleedings/spottings since a couple of months.

after which the placenta takes over. Draw a schematic diagram of the -HCG curve during normal pregnancy (1p) How fast is -HCG double d during early normal pregnancy? (1p) Approximately 2 days Stimul ates and keeps up the production of estrogen and progesterone in the corpus luteum during the first 10 . What is the function of HCG during early pregnancy? (1p) Stina was conservatively treated by expectancy for a suspected X (extrauterin pregnancy) which was reso rbed parallel to the lowering levels of -HCG.regulation by a GnRH analog Stimulation . Three years later Stina consults the out-patient clinic at the Dept.5p ultra-sound). By vaginal ultrasound you find a clear spot of 5 mm in the uterus. of Ob/Gyn. No blood in fossa Douglasii Which are the differential diagnoses and how do you investigate further? (1. No pains. no yolk -sac and no foetus. A discussion about anticonception is initiated after the abortion. Explain possible reasons to infertility (not more than 5) in this case (2p) The investigation of Stina and Hasse shows obliteration in both Fallopian Age (fertility de creases by age) Ovarian function (is diminished due to obesity and because of lowered insulin sensitivity) Tubal factor (previous clamydia and ectopic pregnancy) Corpus factor (previous endomitritis and D&C) a) Principles of treatment: Down. From her medical history it is revealed that she has always had regular menstruations. now her BMI is 33. At 32 years of age Stina and her partner are consulting a gynaecologist as they have not become pregnant during two years of trying. She has not noted any hirsutism. this time because of a small bleeding and delayed menstruation.Dept of Ob/Gyn. s he is still obese. You also inform her to return if she gets pains. The abortion is incomplete and a D&C (dilatation and curettage) is performed.12 weeks. She also got endometritis. Examination shows that Stina is pregnant in gestational week 7 according to last menstruation.

induction of delivery. They discuss among one another. HCG as a single ovulatory dosage Ovum pick. Recommended weight gain during pregnancy is 6 kilos in total. Her body length is 165 cm and her entrance weight was 75 kilos. Stina has had an ultrasonogram to date the pregnancy in week 19. 3 weeks b) Risks: OHSS (ovarian hyper. post -term delivery. They have computerscanned the picture of the baby and sent to their friends and relatives. It is observed that her blood glucose You ask for factors of the metabolic syndrome. b) breathing frequency.3 days Luteal. She had to take a break in her physical training because of the tender swelling on her upper-arm and she was surprised by the muscular pain she had for several days. Stina becomes pregnant through in vitro fertilization (IVF) a) Describe shortly the principles of the treatment (1p) and b) the risks of the treatment (1p). What are the risks of Stina due to her obesity during pregnancy and delivery? (1p) Lena . After taking part of the information from internet and the mid-wife. At the first visit at maternal health care in gestational week 9. is it right or wrong to take vaccination ? Why do pregnant women belong to a group at risk who primarily is offered vaccination against the swine -influenza? (1p) a) lowered cel lular immunity (but the present evidence shows less probable cause. Now Lena arrives to the maternal health care visit in week 20.effect) b) increased risk of pulmonary complications from viral pneumonia and ARDS (adult respiratory distress syndrome) Describe a) the physiological changes within the respiratory and circulatory system s who is the cause of late. bleedings at ovum pick . meconium aspiration. What worries them is the swine -influenza .consumption increases by 20%. Because of her obesity she is offered a referral to a dietary specialist for advice regarding her eating habits. pulmonary auscultation and measuring pO2. Dyspnoea might be a normal symptom during pregnancy.up Complications of multiple births Gestational diabetes. pelvic floor lacerations at delivery. prematurity. everything seemed fine. Their happiness is great. thrombo emoblism Next time you meet the couple. During the third trimester the mobility of the diafragm is restricted .phase support for approx. a 30 year taxi-driver. 32 years. cecaerian section. Cardiac minutevolume increases (beat-volume and frequency).injection. Minute. Y ou estimate her BMI is high (27) and you prescribe a glucose tolerance test . are expecting their first child. Lena didn’t hesitate to take the vaccination.stimulation syndrome) Surgical complications.tubes and a slight oligozoospermia. and ask about PCOS and hypertension before pregnancy. pelvic pain. The risk of pulmonary complications is strongly correlated to increasing g estational week. 36 hours Bringing together eggs and sperms Embryo-transfer after cultivation during 2 . through gonadotropin Ovulation. and b) examinations of importance that have to be observed in the emergency room when a pregnant woman arrives with a suspected swine-flue (3p a) during pregnancy oxygen . They have now been to dating ultrasonogra phy in the second trimester.ventilation increases by 40% because of increased tidal -volume without any increase of breathing frequency to speak of. hypertension. instrumental delivery .pregnant women being more vulnerable in relation to the swine-influenza. working at a travel agency and Eric.up after approx. preeclampsia .

Both hormones are secreted in the pituitary gland. What in particular i s to be considered when handling the delivery and neonatal care when knowing the baby is expected LGA ?(3p) Mimmi and Rudolfo had their first child a bit more than 24 hours ago and now it is time to go home from the delivery ward.5 mmol/l. 1) During the first 10 weeks of pregnancy: increased risk of malformations 2) Diabetes fetopathy from 26 . Rudol fo is wondering if this is normal and if the child really should suck even though no real milk yet has come. just a few drops of yellow thick fluid. The woman with predisposition for diabetes type-2 can bend over more or less and develop gestational diabetes.28 weeks: due to fetal hyperinsulinism . It normally takes 24 days before secretion of milk is established. the delivery is induced. Milkstoppage/mastitis. state what you especially ask for in your complementing medical history and your next diagnostic procedure (3p) The growing foetus has an increasing need of glucose and pregnant women have a physiological tendency of lowered blood glucose and more easily get keton -uria in connection with starvation. The water breaks in week 39. minerals and vitamins and of importance for the child.is 10 mmol/l (normal < 7 mmol/l). Cesaerian section and assisted delivery is more common at gestational diabetes because of threatening asphyxia. The sucking of the child stimulates both milk production and the reflex of ejection Prolactin is necessary for the production of milk and oxytocin stimulates the reflex of ejection. With ultra -sound the fetal weight is estimated to 4 200 g in the 38th week. The incr eased production of hormones (especially growth -hormone and cortisol) from the placenta contributes to an insulin resistance which is most pronounced during the third trimester. 2) Increased risk of complications of delivery such as labour disturbances and shoulder dystocia. CTG curve is normal. Explain the pathophysiology of the origin of gestational diabetes (2p) Which are the consequences to the foetus from increased blood glucose levels? (3p) Lenas curve of symphys -fundus measurements indicates an increased fetal growth. but no milk is coming. Low Apgar and acidocis in the umbilical artery is more common. viral infection Palpation of the The glucose tolerance test shows a 2 hour -value of 12.milk”) is secreted in small amounts directly post partum when the child starts to suck. When the true milk starts to flow the breasts usually get tense and tender during some days. cystitis. In respect to the elevated blood glucose. endometritis . has been sucking a little on the breast. hyperbilirubimaemia . accelerated fetal growth with increased storage of fat. a girl. 3) Increased risk of neonatal complications such as hypoglycaemia. The diagnosis is gestational diabetes. Colostrum is rich of protein. How is breast -feeding established and why is it important that the child start to suck as soon as possible? (1p) Describe how breast-feeding is controlled hormonally (1p) Two weeks later Mimmi calls the mid-wife and tells her she has had a . increased growth in general and of internal organs. After 24 hours of expectation without labour. which physiologically means a 3-4 fold increase of the insulin production . respiratory distress and feeding difficulties Colostrum (“raw . The child. LGA (large for gestational age) 3) Increased risk of intrauterine fetal death 1) Chronic fetal hypoxia is more common which makes the baby more sensitive to hypoxia during delivery. polycytaemia.

possibly pump the breast empty after nursing. Re-schedule a visit to the mid .5 (ref. according to WHO) ? (0. and that there is a reddish area below the nipple.5 p) WHO recommends exclusive breast feeding for 6 months. CRP. Mimmi still has problems with the bre ast. Other physical exam is normal. Temperature lowering drugs and pains killers if needed. followed by partial breast feeding ”beyond the second year” together with comlementary feeding of good quality. Continue breast -feeding. From 10. possibly oxytocin nostril spray before nursing. if not. The renal function is sufficiently deleloped to handle the protein load and to regulate the salt balance. pumping the breast and so on. eventually a culture on the discharge General breast feeding advice to facilitate to empty the tense breast: Always start breast -feeding the tense breast. wait and control again. Flukloxacillin (Heracillin®) for instance if not already given. LPK 9. examine the legs with respect to signs of thrombosis. What are the recommendations from WHO concerning breast feeding and infant feeding? (1 p) Which were the two main reasons for these recommendations (why is it appropriate. Which advice/what treatment do you give Mimmi? Give a motivation (1p) Despite repeated visits to the mid-wife for advice. gynaecological exam. The skin is still reddish and the lump is sore. 3. Protect the breast from cold.5 p) ”Unprocessed”cows milk has a higher content of salt and proteines (appr. blood count. The abscess should be incised and drained if it seems ripe. Mimmi and Rudolfo are however exhausted while the baby is crying all nights and doesn’t want to suck properly anymore. The recommendation followed when it was found to be safe in respect to growth and nutrition to give breast milk exclusively for six months (basically a perspective of the developing countries). Mimmi tells that there has been some trouble with the breast feeding since the nipples have become ulcered. Cultivation from the nipple. When she recently checked it was 39 degrees.117 -153 g/L). urine culture. Which are the differential diagnoses you have to consider when fever occurs during the puerperium (name at least four)? (2p) What do you in particular check in your physical exam and what lab tests do you take (give a motivation)? (1p) At the physical exam you notice that the right breast is generally more tense than the left. Antibiotics can be considered. Which is the most probable diagnosis and what steps do you take (what do you do)? (1p) breasts. You examine Mimmi again a week later and find a localized lump of 4 cm in the lower part of the right breast. Check CRP and LPK again. Why shouldn’t you give a newborn baby cows milk? (1 p) From wh ich age can you give an infant cows milk? Why at that age? (0. She feels very tired and sick and she gets an appointment with you as the doctor at the maternal ward the same day. You suspect an abscess in the breast.5-8. CRP is 85 (ref.8 109/L) an d Hb 98 (ref. massage. Sweden adopted these recommendations a few years later.wife. .12 months of age you can give cows milk. Antibiotics. 3 times) compared to that of breast milk.temperature since the night before. The temperature has at least gone down and is now around 38 degrees.<10 mg/L). but the girl seems hungry and sucks willingly.

However. How do you examine the boy? (2. he is crying when she is trying to get him sitting. the respiratory frequency is 40/ minute. no intercostal retractions and no crepitations or ronchi. “I think he is getting worse now. blood count. 2) Respiration frequency . He began to throw up at lunch-time and he now looks tired and unhappy. She has tried to get him to drink but he refuses. Now you have to evaluate/assess this patient -case by a telephone call. Diarrhea? Fever? General appearance? (Lethargic? Goes on playing? ) Drinking? Ongoing losses (frequency. Example of the procedure/approach: 1) Check the airways. She tells you that her 3 year old healthy boy now have started vomiting.it is 39. but you can not assess the capillary refillment because there is no difference in the nail bed after pressing. When you try to examine the pupil -reflexes Kalle defend himself and you stop.5p ) If you you don’t start with balanced complementary feeding from the age of six months. peripheral temperature. supervision of vital functions. peripheral circulation. alertness.5 degrees. is breathing without obstruction. it is >160 mg/L which supports the preliminary diagnosis. and he is quiet with closed eyes. then release and c ount the time it takes to regain normal colour. it is >160 mg/L which supports I ntravenous line (or intraosse ous) . capil lary refill time. and fluid in a bolus dose – Ringer the preliminary diagnosis.5 p) Which diagnosis do you suspect? (0. You find him quiet with closed eyes. Gluten should be introduced no later than from the age of six months. Oxygen saturation 3) Pulse. 10 minutes later the mother comes with her boy. auscultation of the lungs. minutes? ( Further diagnostics. blood gas The most . it is hardly possible to get him awake”.D – principle. not to give breast feeding exclusively when the child is older than six mon ths? ( 0. 4) Pupils.5 p) The boy. the systolic BP is around 70 and you can hear a systolic murmur from the heart. He is grumbling when you touch him but he does not answer when you call him by name. She is carrying him. Lumbar puncture . Blood Pressure. Antibiotics: Cefotaxim 75 mg/kg. sternally the capillary refillment is delayed to 4 seconds. s t iff neck Press over sternum or nail bed for at least five seconds. The hands are whitish and cold. he has been warm the whole afternoon and is getting successively more lethargic. When lifting his head he starts crying and grumbling. electrolytes.e. amount)? Urinating (when and how much)? Thirsty? Trauma? Gastroenteritis in the surrounding? Stomach ache? A child with low consciousness should be examined according to the A. there is an increased risk for the develoment of anemia due to iron deficiency. she said when laying him down on the bed.B.Why is it important with complementary feeding starting no later than the age of six months and onwards (i. Which are the most important questions to ask the mother? (2 . The heart rate is 150/min. The nurse has checked the fever in the ear.C. during breast feeding coverage and given in small amounts. Kalle. Describe how you to examine capillary refill time? (0.5 p) Which is the optimal way to introduce gluten (when and how)? (1 p) At 5 pm Friday afternoon a worried mother would like to talk to you on the telephone. How do handle the case during the subsequent 30 acetate 20ml/kg. The nurse has taken a CRP (C-reactive protein).5 p) The mother tells you that the boy do not have diarrhoeas. You suspect that Kalle suffers from meningitis with septic chock The nurse has taken a CRP (C-reactive protein). He vomits 1-2 times/hour but she thinks he has been urinating earlier this day. The mother is worried and wonders if he is dehydrated. successively increasing. treatment including estimated dosage.

How do you interpret this venous blood gas? (1p) pH 7.) Which of your actions is the most important? (2p) You are lucky. temperature in extremities. Name eight clinical signs of dehydration. the pulse is easily palpated and the frequency is 140/min. She cries but you can not see any tears. How much and at what speed/rate do you give intravenous fluids (motivate)? (0. The girl is in bed and throw s up everything. Happy spitter (vomiting due to excessive intake). This is diagnosed by elimination and provoc ation. After some seconds of rest you take the phone.pyloric stenosis. and she has another question.28 pCO2 4. (Follows from the formula 12. skin fold . Then you try with LP without success why you decide to give antibiotics instead. Her mother comes to thank you . Maja has been vomiting for 3 days. she is slightly to moderately dehydrated. yesterday she was a bit better but tonight it has started again and she is getting apathetic.monitoring. she tries to drink but vomits immediately. Her weight is 14 kg. capillary refillt. in mL.combat the shock Mental status.5p) Which blood samples should you obtain when putting in iv . eyes. breathing . pulse quality. the lips are dry as so is the tongue.56 kPa BE .5 p) You decided to perform a rehydration intravenously with Ringer acetate. you have got 2 different intravenous entrances where you give Ringer 20ml/kg during 10 minutes. the skin crease returns within 2 seconds . You estimate the fluid loss to be 5%. Clinically.5 ml/kg/hour for 4 hours. The nurse is knocking at your shoulder telling you that a mother in the telephone will talk with you about her daughter that vomits…. .4 mmol/L Maja is rehydrated and stays overnight at the Health Centre. which also gives further information on her general status though it is not necessary in this case for handling the situation. and starts to drink.53 kPa pO2 9. Her sister’s daughter Lisa is 6 weeks and she also vomits. (2p) The girl is tired but fully awake . In the case of Maja that is 400 . gastroesophagal reflux disease. which corresponds to 39% weight loss. which is 175 ml/hour. (0. which you examine apart from weight and urine production.5p) In Tärnaby you easily get the electrolytes via the blood -gas. The next morning she is alert and happy. She has been vomiting 3-10 times per day the last important action is the bolus dose of fluid . Maja has got a metabolic acidos is which is partially respiratory compensated. congenital malformation Lisa probably has allergy against cow’ s milk protein. The skin is dry and a bit rubbery and when you pinch the skin .canula? (motivate) ? (0.11. heart frequency. tears. Maja’s hand is cold and the capillary refill time in the nail bed is 4 seconds while sternally it is 2 seconds.7 kg (=700ml). you also check the electrolyte status (Na. mouth and tongue. This time it is a mother to 1½ year old Maja.) In connection to venipuncture. other infectious diseases. Estimate the fluid loss of Maja. You give this in 4 hours. Cl) to exclude hypertonic dehydration. She says that the girl has diarrhoeas since yesterday but she can not say if the girl has urinated because of watery stools every half hour. which is the amount you want to give. that is 0. After checking the circulation you give another bolus dose of fluid.1300 mL. food intolerance/allergy.

age 15 years. Mouth. so you also consider to start treatment with insulin. faster normalization of the blood glucose. While in the Health Care Clinic he becomes even more tired. G2. At admittance we see stunted growth and reduced weight. start rehydration/infusion with fluids (Ringer . SR 3mm. Additional investigation at the Health Care Clinic? (2p) Suspected diagnose? The urine contains both glucose and ketone bodies Hb 145 g/L. (1p) Which diagnosis is most likely in the case of Lisa? How would you investigate it further? (0. Growth data from school health care are collected for use in future . Pro: earlier treatment of the acidosis and the cellular starvation due to the insulin deficiency. previously he was overweight. During the last year he has made a few visits to a ‘gym’.week and her sister is worried if Maja has given her gastroenteritis. Name four different causes (apart from gastro . The examination is repeated: Pubertal signs PH2. She has a red rash in her face. Now he is too weak to go to school. He is happy that he has lost weight. You reply that it can be possible but explain that there are many ot her possible causes to vomits in infancy. puls 90. Cons: risk for hypoglycemia during the transportation. No sign of infection. for about 1 month he has had to go often to the toilet for voiding. Too fast blood glucose reduction increases the risk for cerebral edema. What to do next with your patient? (1p) Suspicion of Diabetes mellitus b. Pulm. It turns out that Li sa started with formula 7 days ago in addition to breast-milk and that she has been vomiting a lot and also been crying during the nights. However. What would the pro and cons be to also start insulin treatment before start of transportation? Would you start insulin treatment in this situation? (2 p) At the Pediatric clinic the diagnosis is confirmed and after appropriate rehydration he also receives insulin supplementation. he wants to lie down. therefore before leaving the Health Care Clinic. comes to the emergency at the Health Care Clinic in Storuman (230 km from Umeå) due to fatigue (tiredness). Abdomen. B glucose 23 mmol/L. Thereafter increased weight with unknown development of height. At examination is noted a very tired boy. After a small lecture on vomits in infan cy you ask some question s about Lisa.acetat) and allow the infusion to continue during the transporation. normally firm and elastic.5p) Boy. but the rehydration makes the blood more diluted – giving in itself reduced blood sugar level. The journey takes many hours. Previously he played ice-hockey.glucose and (most important) urine sample for test of glucose and ketone bodies Acute referral with ambulance to the Pediatric clinic. Blood pressure 110/70. but most time he has spent at the computer. Neurology and Eye fundus are normal. So – do not start insulin treatment before transportation! Normal growth until age 13 years. The loss in weight is probably connected with the diabetes You know that it is insulin that he needs. If the reduced weight is due to dehydration or reduced fat mass can not be judged. The lips are with normal red colour. testes 8 ml bilaterally. Heart. but still able to answer questions. despite special support last year.enteritis) to vomiting in early infancy.

Celiac disease is common in DM but less probable as he had been overweight. with extra testosterone he would have grown fast for a period. Are there any signs that the boy may have used anabolic steroids? Motivate your answer.follow up. his genitalia would have been more developed and his testicles small and soft/inactive. any investigation needed? If so . The stunted growth has probably lasted more than 1 year and is hardly due to the DM. (2p) No.what? (3p) mellitus(DM) appearance. therefore thyroid function test is appropriate. How to interpret the growth curve. see curve with latest height and weight included. As he has been growing very slowly and has testicle volume 8 ml . His father tells that he is worried about the boy’s weight and visits to the gym.

History: Premature rupture of membranes? Suspected maternal infection? Examination: Listen to lungs and heart. CRP negative. examination. guided by clinical signs and laboratory results. Treatment? (1 p) Further diagnostics? (1 p) Where should the baby stay? (0. fT4 now normal.6 weeks. How to interpret the thyroid function test? What measures do you take? (2 p) As the pediatrician on call. After 6 weeks of treatment lab results are: TSH 70 mU/L (ref 0. The next morning.27 -4. so it wi ll take long time before TSH levels are downregulated/normalized after start of treatment. you need to check that treatment has been taken as prescribed and not only a short period before the blood sample was taken. it is not likely that he has used testosterone . as complete as possible? (1 p) Next appropriate measure. Respiratory Distress Syndrome. what and how? (1 p) He has a peripheral/primary autoimmune hypothyroidism (Hashimoto). Normal sounds from lungs and heart. Transient tachypnea of the newborn is most likely. retractions. Delayed resportion of lung fluid. . What is your answer? Tachypnea. monitoring)? (1. C . cyanosis Differential diagnoses: Transient tachypnea of the newborn (Wet lung). Pulse oxymeter shows an oxygen saturation of 85%. nasal flaring.reactive protein.) He has had the hypothyroidism long time. (1 p) The infant has a respiratory frequency of 70/min. blood gas and blood glucose normal.5 p) No history of premature rupture of membranes or suspected maternal infection. pneumothorax. Thyroid function test results: TSH 800 mU/L (very high) Free Thyroxine (fT4) 4 pmol/L (low) TPOak (=thyroxine peroxidase) 1/6400 (high) Give diagnosis. retractions. the CPAP is discontinued and the baby discharged to the postnatal ward. pneumonia. grunting. Which differential diagnoses do you have and which one is most likely (explain any abbreviations) (1 p) How can you during the next 2 minutes go further in your diagnostics (history. vaginal delivery. shown by the growth chart. Thyroxine substitution therapy should be started. Mention five clinical signs of respiratory problems that you look for when inspecting the infant. you are called to the delivery ward to examine a 1 hour old term infant with respiratory problems after a rapid. The mother asks what caused the disease.5 p) The baby improves rapidly in CPAP and the inspired oxygen can be reduced from 30% to 21% during the first hour.and they are firm and elastic and his genitalia are only moderately developed.doping. fT4 15 pmol/L (ref 12 -22). blood glucose The baby should be admitted to the neonatal ward. Your diagnosis is transient tachypnea of the newborn. with gradually increased dose to preliminary full dose after (4). Diagnostics: Chest x. Still high (but lower than at diagnosis) TSH is therefore not pathological/unexpected. the infant has no remaining symptoms. (TSH is still higher than normal. Monitoring: Pulse oxymeter Treatment: CPAP + oxygen. blood gas. However.2). Chest x -ray shows mild perihilar streaks. initially at a very low dose during 1-2 weeks. grunting and looks a little pale.ray.

which prophylaxis? (0. pertussis. At 18 months: Measles.or lung disease are at risk. only partial immunity develops. SaO2 89%. Which pathogens are included in the vaccines administered routinely to all Swedish infants at 12 and 18 months of age? (Give the name of the pathogens. returns due to a runny nose and wheezing. but usually milder. rubella. The father asks:”May he contract the RS . Drugs: Inhalant steroids or leukotrienantagonist therapy during the infection .agonists Diagnosis: Asthma. Beta . Children 2 years and older are diagnosed with asthma even at the first obstructive episode. (0. mumps. the same child presents at the Emergency ward with fever and wheezing. Reinfection is common. . Which are the two most probable diagnoses? (1p) Following administration of oxygen and inhalation of sodium chloride he is well again. says the father.2. with no breathing difficulties in between the episodes of respiratory infections and no atopy. he was vaccinated at 12 months of age at the routine check -up at the well baby clinic (“BVC”). but denies that the boy has obstructive airways when he has no respiratory infections or that he has any atopic manifestations. tetanus. Therapy: Beta -2. polio. recurrent infection -induced asthma. What type of drugs do you prescribe now? (1p) Diagnoses: Obstructive bronchitis (bronchiolitis). Premature children and young children with chronic heart. you classify his asthma as Stage 1b. Respiratory rate 58/min. Haemophilus influenzae type b. (2p) You suspect that your patient is suffering from RS-virus infection since there is an ongoing epidemic. Besides vaccination against the new influenza. Questions: Are his obstructive episodes of short duration or recurring? Degree of obstruction? Has he obstructed airways also when he has no infection? Are the obstructive episodes triggered by allergens/any atopic manifestations? Since he has recurring infection -induced airway obstruction of a moderate degree.5 p) c) Which questions do you ask before prescribing the drugs he should have at home? (1 p) “This is the second time in 6 weeks that he has a cold with wheezing. now 3 years of age.5 p) b) Which is the diagnosis? Motivate your answer. Yes.5p) Which groups of children are at risk of having a more severe RS. a) Which acute inhalation therapy do you administer? (0. You auscultate bilateral expiratory ronchi.(1p) At 13 months of age.virus infection? (1p) Is there any prophylaxis available? If so.virus again?” What is your answer? (0.e. pneumonia Vaccines at 12 months of age include: Diphteria. The last time his breathing difficulties were also resolved after inhalation therapy here at the Emergency ward”. i. He has no fever. Specific therapy with monoclonal antibodies can be administered as prophylaxis. No points for are given for abbreviations or names of vaccines).induced obstructive episodes.agonists as needed.5p) The same boy. pneumococcus.

5 p) Vilka är de tre vanligaste konservativa behandlingsstrategierna och vilken/vilka av blödningsrubbningarna används de mot? (1. Status AT: Gott.. Total hysterektomi är en något svårare och längre operation med större risk för uretärskada. Graviditetstest negativt. inte lättblödande. Ge minst två olika behandlingsalternativ som är aktuella i detta fall och motivera varför du väljer dessa. eller är mycket tveksam till att förlora livmodern. Behandling: 1:a hand – tranexamsyra för att minska blödningsmängden 2: hand . Hon har ökad östrogenproduktion pga fetman. Myom kan vara bidragande. normalt BMI. III gravida. Menometrorragi =. Vid subtotal alternativt supravaginal hysterektomi kvarlämnas cervix (cervixcancerrisk kvarstår) utan att vagina öppnas (infektionsrisken lägre) vilket sker vid total hysterektomi. Man kan göra subtotal/supravaginal hysterektomi eller total hysterektomi. Du förskrev cykliskt gestagen och tranexamsyra. Principiellt råder stor oenighet inom kåren om vilken metod som skall väljas dvs.a. Vaginal hysterektom =.kontinuerligt gestagenbehandling kan användas (men cykliskt gestagen först alt. blodstatus eller järnstatus.5p) Om du bara fick ta ett enda prov.g. som gör att du inte bör rekommendera hysterektomi. ”-Ta bort livmodern. Menstruationsmängden ökar ofta med ökande ålder. Sista halvårets menstruationer har blivit allt besvärligare. trängre . II para. endometriebiopsi för att säkerställa att tillståndet är benignt). ”-Så här vill jag inte ha det”. Uterus något förstorad motsvarande ca 7 ”graviditetsveckor”.a. Ultraljud visar ett flertal myom och patienten vill ha en radikal behandling. 1:a hand . Att hon inte vill. I övrigt är hon en frisk och medicinfri kvinna utan tidigare gynekologiska besvär. (ev. Mirena® (hormonspiral) vore ett alternativ vid kontinuerlig gestagenbehandling eftersom hon får symtomatiska besvär av gesta gen. Hb.och nackdelar med de tre metoderna? (1. Metrorragi = Oregelbunden eller dysfunktionell blödning.kombination av cykliskt gestagen och tranexamsyra. Oregelbunden och riklig anovulatorisk blödning. För. Dessutom får hon humörpåverkan och svulln a bröst av gestagenet. (2p) Det kan finnas en. Ovulatorisk men alltför riklig blödning. Hur benämns de tre vanligaste blödningsrubbningarna. icke medicinsk faktor. vilket skulle det vara? (0. blödningsbesvär. transformationszonen synlig. 1:a hand . Vid subtotal hysterektomi kommer ca 10 % av kvinnorna att fortsätta att ha små blödningar. 1) Hysterektomi 2) Kontinuerligt gestagen 3) Endometrieablation ( destruktion).” Ni enas om hysterektomi. Fritt över adnexa.Du arbetar på Torshemslidens vårdcentral. Kan bero på anovulation. Vilken är skillnaden mellan operationerna. och vilken orsak ligger bakom respektive rubbning? (1. Det finns klar evidens för att en kvinna som hysterektomeras utan att själv vara positiv till detta har en klart ökad risk för ett totalt sett negativt resultat. intrakavitära myom eller polyper. Om patientens BMI hade varit ca 35. laparoskopiskt eller öppet via laparotomi. Vilken är det? (1p) Uterus palperas knölig. och vilka är de två metodernas för. framför allt ultraljudsbedömningen av livmodern. Hon börjar känna sig trött. Mensen har blivit regelbunden men är fortfarande mycket riklig.5 p) Efter adekvat blödningsanamnes gjorde du bedömningen menometrorragi.a.och nackdelar? (1p) Hysterektomin kan utföras antingen vaginalt. Corpuscancer. klar evidens för ena eller andra metoden saknas. småloberad. (1p) Tre månader s enare kommer hon på nytt besök. NSAID). Hon måste använda max-dos tranexamsyra (1g x 6) i ca en vecka och tillhör de 30 % som blir illamående av tranexamsyra.5 p) Menorragi = regelbunden riklig blödnin.cykliskt gestagen som återställer cykliciteten 2:a hand. finns det någon speciell gynekologisk sjukdom du bör tänka på? Motivera. Buk: Mjuk. Cytologprov togs för 5 månader sedan = u. ej cykliskt gestagen. Mona 45 år söker p. Alla tre behandlingarna är aktuella för denna kvinna. Vad du rekommenderar är delvis avhängigt undersökningsfynden. oöm Gyn US: VVP u.kontinuerligt gestagen kan användas vilket ger endometrieatrofi. Hb var 105 g/L så även järn föreskrevs. Kan dock vara. Genesen är oftast idiopatisk.

22 år. Längre vårdtid och konvalescenst id och större sår än de två minimalinvasiva metoderna. känner sig febrig och har sedan hemkomsten haft ont till vänster högt upp i flanken mot ryggen. Vid ca 20 % av hysterektomierna i den åldersgruppen utförs ooforektomi.5 p) Stina. Ovariernas produktion av testosteron är viktigt för välbefinnande och libido. Dock finns inget professionellt krav att kliniken skall kunna erbjuda det. Patienten har själv ingen hereditet för ovarialcancer men vet att livstidsincidensen för ovarialcancer är ca 2 %. Mona hade en mycket god jämnårig vän som avled i ovarialcancer för ett år sedan. Klar rekommendation avseende detta finns från specialistföreningen.5p) Patienten opereras med en vanlig subtotal hysterektomi. Oberoende av uterus storlek. söker vårdcentralen. Även klart ökad osteoporosrisk . Katetern kunde tas morgonen efter operationen och hon hemskrevs den dagens eftermiddag. adherenser och endometrios. Peroperativt visade det sig att hon hade en del adherenser i lilla bäckenet och i fossa Douglasi. Kräver tämligen hög kirurgisk kompetens. Vad kontrollerar och utreder du? (1. Uterus bör int e vara mer än ca 8 graviditetsveckor i storlek .ex. På den indikationen nekar du ooforektomi. 2) NejNja= Avgörande att man diskuterat f ör och emot med rimliga argument.5 p) Uretärskada ( 1p) Anamnes: a) Menstruationscykeln: regelbunden/oregelbunden. Dock har operationsindikationen för hysterektomi postmenopausalt ofta något inslag av malignitetsmisstanke (huvudanledningen blödning och växande myom har ju försvunnit med menopausen). där du jobbar som nyexaminerad läkare. avhängigt operatörens vana. Uterus bör inte vara mer än ca 8 graviditetsveckor i storlek. varför? (1p) Vilket skulle ditt ställningstagande blivit och varför om hon varit 53 år och postmenopausal sedan drygt ett år? (0. Helt korrekt är: Ingen ooforektomi här heller eftersom ovarierna fortfarande utsöndrar testosteron som har betydelse för skelettet. . Kortare vårdtid och konvalescenstid jämfört med öppen hysterektomi.Inga studier eller uppföljningar av dem har visat reducerad cancerincidens men dock ökad dödlighet i hjärtkärl sjukdomar. Öppen kirurgi.operationsförhållande. Kortare vårdtid och konvalescenstid jämfört med öppen hysterektomi. Operationen gick bra. Man kan inte inspektera bukhålan avseende t. Hon återkommer nu tre dagar efter operation med dysuri. 1) Nej. Ooforektomi har tidigare utförts i den åldersgruppen men framför allt närmare menopaus. ” Profylaktisk” ooforektomi premenopausalt utan medicinsk indikation utförs inte idag i Sverige. Friska väl funge rande organ avlägsnas inte utan medicinsk indikation. Traditionell metod som ”alla” kan. Rekommendation: Välj en minimalinvasiv metod om patienten är lämplig och operatören behärskar den. Hon önskar att du avlägsnar äggstockarna vid operationen i preventivt syfte. . välbefinnande och libido . Urinvägsinfektion – pyelonefrit (0. Laparoskopisk hysterektomi är tekniskt krävande.

Du informerar också om att hon ska återkomma i fall smärta uppstår. Barnmorskan informerar om möjligheten till fosterdiagnostik. Tre år härefter. nu pga. Inga smärtor.associated plasma protein). lukt Partner? Gravid? Preventivmetod: ppiller? kondom? Smärta Differentialdiagnoser: b) Infektion Hormonell rubbning Graviditet (Precancerösa epitelförändringar på cervix är i allmänhet symtomlösa. klamydiaprov Graviditetstest Cellprov Undersökning visar: Obesitas med BMI på 32. Flytningar: ökad mängd. Hon är nu i graviditetsvecka 10 . Lena har BMI 28 och uppger inga tidigare sjukdomar. mellanblödninga rnas duration och karaktär. båda 23 år gamla.A (pregnancy . Cellprovsvaret Azitromycin som engångsdos. Lena och Peter är intresserade att veta mera och får därför beställa tid hos specialutbildad barnmorska för ytterligare information . pga. c) respekt för självbestämmande. medan cervixcancer ger kontaktblödningar) Undersökningar: c) Wet smear. Redogör för handläggning av patient med positivt klamydiatest (1.14. alternativt smear: u. Ultraljudsmässigt ser du en liten uppklarning på 5 mm i uterus. en liten blödning och försenad mens. Gyn undersökning och wet Behandling. Testet ger en sensitivitet för Downs syndrom på ungefär 86 % vid cirka 5 % screening positiva.a. Hon önskar göra abort. mycket tidig intrauterin graviditet. som sedan följs upp med nytt prov samt bokar tid för uppföljning (nytt ultraljud).5p) Rita schematiskt hur β -HCG kurvan ser ut för normal graviditet (1p) Lena 33 år. Hon blöder inte just idag. Du är nu mödravårdsöverläkare och ska tillsammans med verksamhetschefen motivera inför landstinget införandet av KUB. d) rättvisa . utseende. och Peter 34 år. Vilka är differentialdiagnoserna och hur utreder du vidare? (1. Landstingets resurser är ansträngda och de begär underlag för två alternativ för införande av KUB-erbjudande: antingen till alla Diffdiagnoser: Extrauterin graviditet . kontaktblödningar. Strukturerad jämförande analys utifrån de två alternativen och de fyra etiska principerna a) göra gott.5p) Året därpå söker Stina och Hasse. exempelvis med Doxycyklin 10 0 mg dagligen i 7 dagar. som 26 åring söker Stina åter gyn mott. väntar sitt första barn. uppsagd från sitt företag. Anmälan till smittskyddsläkare Smittspårning ej klart. att Stina är oönskat gravid i vecka 6.Hon klagar över småblödningar/spottings sedan ett par månader tillbaka. G-test: negativt. b) inte skada. Inget blod i fossa Douglasii. Klamydiatest visar sig vara positivt. c) risken för Downs syndrom som betingas av moderns ålder . De är nu på första besöket i mödravården. Paret är överens i beslut et och det planeras för en medicinsk abort via Kvinnokliniken. Diskussion av preventivmetod för paret efter aborten initieras. Undersökning visar att Stina är gravid och i vecka 7 enligt sista mens. Aborten är inkomplett och kompliceras med en skrapning och endometrit. Testet innefattar a) ultraljudsundersökning av nackuppklarning (NUPP ) i graviditetsvecka 10. ingen gulesäck eller foster. b) biokemiska prover med fritt beta. sjuksköterska på ortopedavdelning. I detta län har införts erbjudande av KUB (kombinerat test) för fosterdiagnostik till alla . KUB (kombinerat test) innebär en riskbedömning för kromosoma vvikelse. missfall varför du tar β -HCG. Förklara vad KUB (kombinerat test) är ? (2p) Lena och Peter får veta att risksiffran är låg och fostervattenprov för kromosomanalys därför inte är aktuell. Vilka frågor bör du fokusera på i din anamnes? ( 1p) Vilka differentialdiagnoser är mest troliga? (1p) Vilka undersökningar gör du sedan? (1p) cykellängd.hCG och PAPP.

TSH och (fritt) T4 .3 ggr högre insulinproduktion) . Dessutom visar det att det finns tillräckligt höga östrogennivåer för att endometriet ska kunna proliferera. 16 år. Hymen imperforata eller annan vaginal missbildning med avflödeshinder. ansiktssvullnad.Prolaktin . Ange riskfaktorer för graviditetsdiabetes (minst tre) . Det framkommer att hon är trött : Det känns alltmer tungt med arbetet på vårdavdelningen. S SHBG. Första linjens behandling är kostråd och motion med blodsockerkontroll. migration och synapsbildning). Däremot fick hon väldigt ont i magen några dagar efter Gestagenkuren. metabolt syndrom. Sanna kommer på återbesök efter 1 månad. Hon vill absolut inte bli undersökt idag.TSH. förklara patogenes. njuragensi/polycystnjurar.2 diabetes. ev TPOAb. (1p) Lena söker mödravården för ett extra besök i graviditetsvecka 20. S .eller med åldersgränsen >34 år. och ange första linjens behandling ? ( 3p) Vid uppföljning visar det sig att Lenas trötthet ökat .ex.6 (ref. Du remitterar därför henne till glukosbelastning som visar sig vara patologisk (2 -timmars plasmaglukosvärde >10 mmol/l) . Gestagentest (t.0. Hb är 120 gr/l. allvarliga skelettavvikelser. Gör en analys enligt de etiska principerna av de två alternativen? ( 3p) Lena är nu i graviditetsvecka 17. kronisk hypertoni . S . helst strukturerat svar utifrån de etiska principerna.FSH. allvarliga hjärtm issbildningar.utvecklingen (neurogenes. gastroschisis. Obehandlad hypotyreos under graviditet visar sig vid uppföljning vara förenat med lägre IQ hos barnen. Vad vill du veta mer om Sanna? (2p) Hur utreder du? (2p) Proverna visar: S -FSH 3.LH.T4. Sanna har tidigare inte blivit gyn -undersökt och är virgo. . S -TSH 2. PCOS.7-12) IU/L. Tillräcklig tyroxintillförsel till fostret är mycket viktig för CNS .7 (ref. Hypotyreos. Hon berättar då att hon inte fick någon blödning efter gestagenkuren. Hon är slank och har normal bröstutveckling. Vilken diagnos måste uteslutas? Vad ingår i din fysikaliska undersökning? Vilka prover tar du? ( 3p) Varför är det för fostret av utomordentlig vikt att hypotyreos behandlas under graviditet och så tidigt som möjligt ? ( 1p) Sanna. invandrare . Hon beklagar sig över tilltagande obstipation. S Prolaktin 202 (ref. Längd 179cm och vikt 60kg. diafragmabråck. Hon känner sig också nedstämd. hereditet för typ. T Gestapuran 5 mg x 2 i 10 dagar).2) mIU/L. struma . Ett positivt gestagentest talar om att genitalorganen är intakta och att det finns passage från uterus via vagina.102-496) mIU/L. Öppen fråga. Hon Anencefali. vilket du accepterar. Ökad risk för graviditetsdiabetes föreligger vid övervikt.18? ( 1p) Tycker du att barnmorskan ska säga vad hon ser om barnets kön ? Motivera ditt svar . bradykardi. Orsaken är att ökad produktion av hormon från moderkakan bidrar till ökad insulinresistens som normalt kompenseras med ökad insulinproduktion (2 . myelomeningocele. Status: torr hy . Ange vilka allvarliga strukturella missbildningar (minst tre) som kan framkomma vid ultraljudsundersökningen i graviditetsvecka 16 .1.Testosteron. söker på kvinnoklinikens mottagning för att hon ännu inte fått mens. S.27-4. Det visar sig att hon har glukosuri och ” slumpblodsocker ” är förhöjt. S . Diagnosen blir graviditetsdiabetes. S. Ärftlighet? Övriga sjukdomar? Mediciner? Träningsintensitet? Ätstörningar? Galaktorré? Prover: S.

spruta (Depo . P.piller ( östrogen eller gestagen profil) brukar fungera bäst vid dysmenorré och varför är det så? (2p) Sanna beskriver att hon haft mensont under ca 1. Hon har dessutom kroniska avförin gsbekymmer samt täta urinträngningar. Gift. senaste kontroll 6 mån sedan hos distriktssköterska. Vad vill du veta mera? (2p) Vilken typ av p.piller har hon provat? Har hon tagit tillräckligt med analgetika? Gestagenprofilerade ppiller fungerar bäst eftersom blödningen då blir minimal. var 5 minut? Var fjärde timme? Läckage? Fyra av fem understrykningar skall vara med i analysen samt något av övriga (2p) Endometriebiopsi. Tidigare sjukdomar: Sedvanliga barnsjukdomar. Du skriver nu ut Neovletta® som är ett gestagenprofilerat piller. Kopparspiral ger mera blödning och förvärrar oftast dysmenorré. Har fortfarande blödningar. I övrigt frisk.provera®) hämmar ovulationerna och kan därigenom lindra dysmenorrén. tryckkänsla. Det finns en korrelation mellan blödningsmängd och smärta vid dysmenorré. Gyn: II -para. Hon behöver nu ett säkert preventivmedel och vill inte förlita sig på kondom. det kommer en blödning efter gestagenkuren) vid en primär amenorré .piller. Din strategi är ett preventivmedel som hämmar ovulationerna men som int e ger androgena bieffekter. klimakteriellt status. men för några veckor sedan börjat få lite blodtillblandade Om det finns symtom på endometrios . Dessutom är mensen ganska riklig. Allmänt: Tämligen frisk. Efter 3 månader ringer Sanna och berättar att hon fick mindre mensont men istället mycket besvär med acne och har slutat med sina p -piller. hymen klipp. Barnsjukdomar är irrelevant – om tämligen frisk vad är inte friskt? Gyn: Saknas mycket. men inte definitionsmässigt Postmenopausal.5 år och att det inte blivit värre eller andra smärtor. Gyn: III-grava. vilka avföringsbesvär samt vad menas med täta urinträngningar. Du får ingen misstanke om endometrios. Vad tycker du om den 1 år gammal anamnesanteckningen och vad saknas? (2p) I den nya anamnes du tar framkommer följande.känner igen att hon haft samma typ av smärta tidigare vid några tillfällen. Troligen har hon kvarvarande östrogenproduktion med proliferation av endometriet som nu tillbakabildas och blöder.vilken information ger det? (2p) Sanna får tid för att kirurgiskt åtgärda avf lödeshindret med ett s. Blödningsmönster – senaste cytologiprov. Problemet är att hon inte fått någon hjälp mot sin dysmenorré av p-pillr en (vilket hon blev lovad). Ger oftast inte acne eftersom gestagenet inte har någon egen andro gen effekt. Hon har bara haft klimakteriella besv är i fyra månader. Senaste blödningen början januari 2009. och börjat få framfallsbesvär. . Koppar-spiral eller lågdoserade gestagenpiller är direkt olämpligt. vuxna barn. Saknar allergier socialt. Har dysmenorrén uppstått nu? Blir det successivt värre? Smärtor för övrigt? Dyspareuni? Vilka typer av p. Lågdoserade gestagenpiller (den äldre sortens mini-piller)hämmar i regel inte ovulationerna och innehåller gestagener med ganska kraftig androgen effekt. Därefter har hon regelbunden mens och börjar med p-piller. Följande alternativ kan fungera: Hormonspiral (Mirena®) kan lindra dysmenorrén. Inte tvingande att ta endometriebiopsi men skall i så fall ha cykliskt gestagen i tre månader för blödningskontroll. Soc: Arbetar heltid som sekreterare. Sexualanamnes. därefter blödningsfri. Tidigare och nuvarande sjukdomar: Välreglerad hypertoni. påverkan på samlivet. Ge förslag på två andra preventivmedel och motivera valet utifrån Sannas situation och tidigare erfarenhet av p . Urin odling räknas inte. Gestagendosen blir så låg att det sällan ger problem med acne. Du träffar henne 2 år senare då hon söker för att hon inte är nöjd med sina p-piller. Nedanstående journalanteckning avseende anamnesen är knappt ett år gammal. Vad misstänker du? (1p) Om gestagentestet är positivt (dvs.k. (3p) Till din distriktsläkarmottagning (utan ultraljudsutrustning) kommer idag Pia Jonsson 54 år. Graden av och vilka framfallssymtom. Hon har tagit Iprén® i full dos men har ändå haft så ont att hon tvingats vara hemma från skolan någon dag varje månad. Hon besväras av att det tynger i underlivet. De p-piller hon provat har alla varit östrogenprofilerade. mediciner . II -para.

Har hård avföring och måste hålla emot med handen mot underlivet för att avföringen skall komma ut. östrogenbrist är aven trigonumområdet i blåsan påverkad och känsligare för tänjning av urinpåfyllnad. dold ansträ ngningsinkontinens. Urinpåfyllnad ger via spinala reflexen signal till detrusorkontraktion.piller skall innehålla östrogen/gestagen i doser som hämmar ovulationen. ( 2p) Eftersom vaginalslemhinnan är atrofisk pga. Ingen uterusdescens eller rektocele.5p) Status blir: Liten uterus. Patienten har så pass stora prolapsbesvär att hon önskar operation. Att gå och kissa direkt vid trängning leder på sikt till minskad central hämning och ökande trängningsbesvär.a. Svara på frågan och redogör för den fysikaliska bakgrunden rörande miktionen.varför ? (0. Hon undrar om hon kan använda dotterns P -piller. c) Patienten tycker att de klimakteriella besvären är så påtagliga att hon önskar systemisk (HRT) behandling. BT: 135/90 Gynundersökning: Uterus normalstor. sidor fria. (0. Rektalpalpation verifierar ännu större rectocele men övrigt PR u. och om hon skall gå och kissa så fort hon känner trängning.flytningar dagligen.5p) b) Vad skall oundgängligen finnas i status men saknas ? (0. a) P . storlek som en tennisboll. Om inte. cystocele. b) Prolapsring och minst lågdos lokalt östrogen. värmevallningar och svettningar. Endometriebiopsi tas. Apelsinstort rectocele inget eg. Anamnesen gör att du bör fundera över ett specifikt gynekologiskt prov att ta vid undersökningen. Allergier: 0. samt resonera för och emot detta prov. trombosrisken är d osberoende varför hon inte skall ta P-pillren. Cytologiprov 1 år var u. med påverkan på samlivet. a) ca 10% pga. samt alternativ till att ta provet. a) Prolapsoperation innebär risk för urininkontinens. är ute och går samt när hon har avföring. b) P . hur stor varför? (0. Sista månaden även besvärats av sköra slemhinnor. Inget urinläckage vid hosta.a. Vaginalslemhinnan rodnad.5p) a) Buktar vid avföring och måste hålla emot när hon har avföring är nästan patognomont för Rektocele.piller skulle fungera mot klimakteriella besvär men bl. Mediciner: Atacand 200 mgx1.a. när hon lyfter. Sedan 3 månader svårt att sova pga.a. a) Vad är troligtvis rent felaktigt i status . Patienten undrar varför hennes trängningsbesvär har ökat. c) Vid palpation av adnexa finns ingen resistens. Hennes dotter har nyligen tagit ut 1 årsförbrukning Neovletta men bestämt sig för att försöka bli gravid. normalviktig Hjärta. Vulva glipande i liggande ställning. Vilket.5p) b) Vilken behandling ges i avvaktan på operation. Sedan drygt ett år buktar det ut en ”bulle” i underlivet. lätt atrofisk. 1 p Denna spinala reflex hämmas centralt av att volontärt hålla emot. lungor och buk: u. Vid hosttest inget urinläckage . Har ett kna ppt apelsinstort cystocele. (2p) Innan du undersöker patienten läser du ånyo det status som noterades för ett år sedan. God knipförmåga. besvärande trängningar som ökat markant sista månaderna. Portio normal. At: Gott. k an hon då bara spola . Denna hämning minskar om hon går och kissar så fort hon känner en trängning. prolapsen (i detta fall rectocelet) kan ge adekvat stöd under uretra så att hon är kontinent så länge prolapsen inte åtgärdas. Klimakteriella besvär kräver klart lägre östrogendos för att hämma besvären. Besvären begränsar motion och dagliga livet.

testosteron.piller och HRT i klimakteriet. BT vid inskrivningen på Mödravården vecka 12: 135/85mmHg. Lisa är 29 år gammal och väntar sitt andra barn. b 1) Sekventiellt 12 dagar varje månad . a) Skall hon ha Gestagen och varför? (1p) b) Principiellt finns tre skilda regimer att ge Gestagen. östrogen. Hon är nu gravid i vecka 30+2 och kontroll av BT och proteinuri (inom 1 vecka) 4) Sjukskrivning bör övervägas du noterar ett stillastående SF -mått (samma SF -mått vid två mätningar med 2 veckors mellanrum) och BT på 145/95 samt +1 för protein i urinen. god blödningskontroll. Utredning av ev. 1) Anamnes 2) Viktskattning med ultraljud 3) Snabb idag jobbar som konsult från Kvinnokliniken. Sectio pga. 3 rätt eller flera 2p) Den behandling din patient får blir prolapsring och östradiol 2 mg (Progynon® Femanest®).) Lisa och Anders skrev in sig på Mödravården i vecka 12. har ju småblödningar och ev.pillren i toaletten? Motivera d itt svar (0. om inte varit ammenorroisk. säte för 3 år sedan. Hon har varit fri från det sista året.ner dem i toaletten. östrogen C18 e) progesteron. Lisa återkommer nu till barnmorskemottagningen. Progesteron C21. 1) Lisa inlägges eftersom hon uppfyller kriterierna för preeklampsi. Hon har hört att det finns släktskap mellan könshormonerna trotts att deras fysiologiska effekter är så olika.5p) Pia är en vetgirig patient och ställer dina kunskaper på prov. endometriecancer-profylax bryt er tillväxten av endometriet och ge bortfallsblödning. a) Vad för skillnad är det mellan kombinerade p. testosteron C19. där du sjukdomen progredierar.5p) c) Kan hon spola ner kombinerade p. synrubbningar. Med insatt gestagen finns risk att besvären återkommer. uppseglande preeklampsi med IUGR för att förebygga att Ingen proteinuri. a) Kolesterol b) avspjälkning av kol c) Kol d) (Cholesterol C27). a) Vilken är ursprungssubstansen från vilken sexualsteroiderna progesteron. Förstahandsbehandlingen för Pia. Mer sällan blödning. Vilken/vilka åtgärder ska nu vidtas och varför? (2p) Lisa har inga subjektiva preeklampsi symtom: huvudvärk. genombrottsblödning. ofta atrofiblödningar och oregelbundna blödningar spec. Extra plus till den som ev. (Minska östrogendosen till 1 mg. b 3) Kontinuerligt. b 2) Sekventiellt 14 dagar men utglesat var tredje månad. varför? ( 1p) b) Varför bör hon inte ta kombinerade ppiller? (0. PMS men sämre blödningsko ntroll – och Pia har ju småblödningar så säkerställer inte regelbundet blödningsmönster (Malignitetstanken ) men endometriebiopsi var ju tagen. skriver att östrogendosen också har betydelse. mindre ev. Pia har också tidigare haft stora besvär med PMS. testosteron och estradiol bildas? b) Vilket syntessteg är irreversibelt? c) Steroiderna klassificeras utifrån antalet atomer av ett visst grundämne – vilket? d) Antal av dessa per steroid? e) I vilken ordning syntetiseras de? 2p Steroiderna passerar reningsverken och ger påverkan på marina livets reproduktion. Dessutom . I anamnesen framkommer också att hon i samband med p-piller som yngre fick lätt förhöjt blodtryck. Vilka är de och deras applicerbarhet på Pia? (1p) a) Ja . Liknar vanliga cykeln. ( 2 rätt 1p. Vill säkerställa regelbundet blödningsmönster först men nackdel att det nog ger PMS. inte lämp ligt för Pia nu.

a) Du har följt Lisa dagligen på BB och är nu jour när hon kommer in till Förlossningen denna kväll.51μkat/L (<0. Vad gör du i detta läge? (2p) förefaller nu fostertillväxten vara påverkad.45 μkat/L (<0. Hon har fått steroider för fostrets lungmognad. Hypotermi förebyggs med kuvös Hypoglykemi förebyggs med glukosdropp Andningsstörning behandlas frikostigt med CPAP och syrgas vid behov. Trots att gossen mår så bra bedömer du att han bör läggas på neonatalavdelningen för vård. BT 145/95 och pr otein +2 (>300 mg/dygn). urat 435 μmol/L (155-350). Hur kontrollerar/förbereder du utrustningen vid återupplivningsbordet i väntan på att barnet kommer? Nämn minst fem kontroller/förberedelser som du utför. akut sectio v 31+2 på maternell indikation (preeklampsi). 3) Bör ha magnesiumsulfatinfusion som krampprofylax . pkreatinin 68 μmol/L (45 -84). Hb. Blodprover har ej nämnvärt förändrats under vårdtiden och var senast (grav.g. fostervattenmängd och blodflöde).längd 31+0 d. är ljusskygg . koagulationsprover (i 1:a hand trombocyter) samt albuminutsöndring över dygnet. trombocyter 125 109/L (165 -387). CTG och fostervattenmängd har vid upprepade mätningar varit normala.5 p) b) Ange för vart och ett av problemen även hur det kan förebyggas/behandlas.60). Täta kontroller av BT.5p) a) 1) Sänk Blodtrycket (Nepresol eller kalciumhämmare förslagsvis). Din bakjour är på väg. viktig familjeangelägenhet har Lisa varit på permission under 24 timmar då tillståndet har förefallit stabilt.buksmärto r eller illamående. Övriga koagulationsprover u. Förs till återupplivningsbordet. Har en mycket livlig ankelreflex med antydd klonus och är palpationsöm under höger revbensbåge.5p) Barnet föds och skriker direkt.): AS AT 0. När hon återkommer från permis sion på kvällen vid grav. ALAT 0. normal fostervattenmängd och normalt blodflöde i navelsträngen. kräver några återupplivningsåtgärder. Väl på plats står du tillsammans med en barnmorska vid återupplivningsbordet och väntar på att bedövningen ska läggas. (1. Senaste Doppler visade normalt flöde i navelsträngen. längd 31+2 klagar hon över tilltagande huvudvärk och lätt illamående. BT har varierat mellan 140-150/85 -100. Hb 108 g/L (115-145). motivera dina svar? (3p) b) Vilken patofysiologisk mekanism ligger bakom det höga blodtrycket och tillväxthämningen vid preeklampsi (1p) Du kallas som barnjour till operationsavdelningen pga. och en ultraljudsundersökning med viktskattning visar en viktdeviation på -29 %. . a) Motivera detta genom att ange tre medicinska problem som riskerar att uppträda inom de närmaste timmarna? (1. Proteinuri: 1.a. fortsatt övervakning av fostret med CTG och ultraljud. 2) Beslut om förlossning ffa på maternell indikation (svår preeklampsi) med sectio eftersom hon är kejsarsnittad tidigare och ej fött vaginalt tidigare. Vad behöver du göra nu. 2) Du kontrollerar leverenzymer. P. njurprover. (1.a.0 g/dygn. BT efter vila 180/120.6 g -2. Hon får tid nästa dag på Kvinnokliniken. 3) Då förlossning kan bli aktuell inom närmsta dagar/veckor: Överväg att ge steroider för induktion av fo strets lungmognad Under en veckas vistelse på avdelningen är Lisa fortfarande asymptomatisk.60). (4) Kontrollera koagulationsstatus inför operation) b) Generell perifer vasokonstriktion Slå på/höj värmen över återupplivningsbordet och ta fram varma filtar Slå på flöde och testa blåsa/Neopuff med lämplig storlek på masken Se till att blandaren står på 21% O2 Slå på och testa sug Kontrollera att tidtagarur (Apgar -klocka) finns och bestäm vem som ska starta d et. Vid 10 min Apgar 10. där du vikarierar i väntan på AT.

småryckningar generellt men ej fokalt samt blekhet utan hudblödningar.ange åldrar Man vaccinerar vid 3.5p) Vilka 4 övervakningsåtgärder gör du? (1. När får barnen sina vaccinationer mot Hemofilus influensa typ b (Hib) . Du ger steroider och antibiotika snarast möjligt (vätska kan ordineras och ges senare) Du ordnar övervakning av vakenhet. puls. a) Vilken typ av tillväxthämning har gossen? (0.5p) SE SV VT 09 SID 29!!! a) Asymmetrisk tillväxthämning b) Hypoglykemi a) RDS b) Lungröntgen c) Surfaktant.5p) Gossen vårdas i CPAP och uppvisar ett ökande syrgasbehov under de första timmarna.ange åldrar (0. genom att sekretions IgA och andra komponenter i mjölken hindrar vidhäftning av bakterier (och virus) på slemhinnorna.brist Du misstänker sepsis alt. 5 och 12 månaders ålder mot bl a Hemofilus influensa typ b och pneumokocker dvs totalt 3 doser för vardera vaccin. Barnavårdscentralerna erbjuder alla b arn i Sverige att kostnadsfritt vaccineras mot olika sjukdomar. regelbunden och snabb andning. syremättnad och kontrollerar syrabasstatus Risken för att drabbas av meningit/sepsis är störst i åldern < 5 år och allra störst är risken för barn under 2 års ålder. det så? (1 p) Amning är en viktig preventiv åtgärd mot infektion. takykardi. I status noterar du en pulserande fontanell. Det finns även stöd för att amningen stimulerar immunsvaret. Varför är Vaccination är den viktigaste förebyggande åtgärden mot bakteriell meningit.5p) En 5 månader gammal pojke kommer in till akutmottagningen där du är jour.5p) b) Vilket tidigt postnatalt problem ökar detta risken för (0. för att förebygga infektioner hos barn.5p) Pneumokocker . för att fastställa diagnos? (1p) LP:n visar mjölkig likvor. Han ser riktigt sjuk ut. Se tillväxtkurva. är lätt gnyende och protesterar endast svagt när du undersöker honom. Vilka 2 terapeutiska åtgärder gör du? (1.5p) c) Vilken är patogenesen? (0. Varför är det så? (1 p) Vilka bakterier är vanligaste förekommande vid meningokocker och haemophilus influenzae. tar därför blododling och gör LP för cellräkning. är irritabel. har lös avföring. odling mm. Pneumokocker. bakteriell meningit.5 p) Vilken är den viktigaste preventiva åtgärden finns för att förebygga meningokocker är de vanligaste orsakerna till bakteriell meningit bakteriell meningit hos barn? (1 p) Amning är en viktig preventiv åtgärd internationellt sett. andning.Gossen (31 v) väger 1250g och är 42cm lång. Barn är mer utsatta bakteriell meningit/sepsis i barnaåren ur ett internationellt perspektiv? för smitta än andra. a) Vilken är den troliga diagnosen? (0. och i Sverige dominerar numera pneumokocker. verkar illamående. Vilka 2 tillstånd måste du tänka på i detta fall? (1p) Vilka 2 åtgärder gör du. även för bakteriell meningit. Hib ges som . Han ha r feber men du hittar inget infektionsfokus och föräldrarna säger att han har varit trött och tagen i närmare 12 timmar.5p) b) Vilken undersökning vill du göra för att bekräfta den? (0. haemophilus influenzae och (0. blek. förutom noggrant status.bakterier. Hos de yngsta barnen är immunsystemet omoget för att ta hand om de polysackaridantigen I vilken åldersgrupp är risken störst för bakteriell meningit hos barn? (1 p) (smittämnen uppbyggda av sockerstrukturer) som finns i fr a pneumokocker.

Levande vaccin skall inte ges till personer med immunbrist eller immunosuppressiv behandling. och det ges vid samma tidpunkt som vaccin mot pneumokocker. höga antikroppsnivåer och ett bra skydd mot infektion b. (Fr o m 2010 skall vaccination mot HPV ges till flickor födda 1999 och senare) Levande försvagat vaccin används vid vaccination mot tuberkulos (BCG) samt mot mässling. påssjuka. difteri. immunologiskt minne så att man vid exposition av s mittämnet kan svara snabbt med antikroppsproduktion c. kikhosta och polio. påssjuka och röda hund (MPR). Vaccin mot mässling. Varför behöver barn få upprepade vaccinationer. ( 0.5p) Ange 2 kontraindikationer för vaccination med levande vaccin. effektiva antikroppar med hög bindningskraft (aviditet) .6 års ålder s k booster. Vaccin mot tuberkulos ges till barn utsatta för ökad sm ittrisk. 5 och 12 månaders ålder. d v s samma vaccin vid flera tillfällen? Nämn 2 skäl. (1p) Man behöver ge vaccinationerna vid upprepade tillfällen för att få a. och för riskgrupper även hepatit . röda hund ges vid 18 mån samt 6.(0.B.5p) kombinationsvaccin tillsammans med vaccin mot stelkramp.8 års ålder.5p) Mot vilka av dessa sjukdomar används levande vaccin? (0. vid 3. kikhosta och polio upprepas sedan vid 5. difteri.5p) Vilka andra sjukdomar förebygger man inom barnhälsovården respektive skolhälsovården genom vaccinationer enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet? Ange vilka dessa sjukdomar är? ( 0. Vaccin mot stelkramp.

Däremellan är han som vanligt. Finmotoriskt: griper med grabbgrepp. Vänder ibland från mage till rygg och omvänt. neutrofila). serologi samt socker .Nu lämnar vi fallet med 5 månaders pojken och befinner oss utomlands i ett flyktingläger. flyttar . typ av dominerande celler (lymfocyter.och proteinbestämning av likvor. Du befinner dig nu utomlands i ett flyktingläger där det är hög risk för olika epidemier. proteinhalt respektive glukoskvot? (2p) 6 mån gammal pojke inkommer akut på förmiddagen pga oro hos fld över konstiga rörelser och ryckningar i extremiteterna som förekommit några gånger senaste veckan. Barn insjuknar i meningit av olika orsaker. tuberkulös meningit respektive vanlig bakter iell meningit (pneumokocker. meningokocker). I bukläge kan han resa upp överkroppen från underlaget på sträckta armar. Du har 3 olika typer av smittämnen som ger meningit och som du vill särskilja. Du har ba ra tillgång till diagnostiska metoder såsom direktmikroskopi. ofta med fortfarande krum rygg. Det är brist på intravenös antibiotika. Stödjer på benen/stödjer på benen. Kryper inte. Han blir också mjuk i kroppen en kort stund och verkar ”borta” på blicken. Hur skiljer man dessa grupper från varandra om man utgår från fynden vid lumbalpunktion? Hur är det avseende cellantal. virusmeningit. Hib. Han föddes i v32 med Grovmotoriskt: Kan sitta med visst stöd.

huvudet faller framåt . efter labsvar ev glukos eller Ca i. medvetslös med pågående symmetriska toniskt kloniska kramper i extremiteterna som varat i 15 min. nya incidenter: Han har glesa och mycket korta episoder då han tappar tonus.Ca (ev syrgassaturationsmätning). EEG är (oftast) patologiskt och framtidsprognosen beror på vilka faktorer som är grunden för epilepsin. armarna fälls åt sidorna. så gör bara det nödvändigaste) och vad förväntar du finna? Prognos? (3p) Du är nattjour på Barn och blir kallad till Akuten kl 22. Du gör också en neurologbedömning. Feberutlöst epilepsi betyder att barnet i grunden har en kronisk krampsjukdom (epilepsi) vilken avslöjar sig vid feber.2 mmol/L. feberutlöst epilepsi. 2. Hans 3 -åriga syster inkomme r ett par veckor senare med ambulans kl 02. Föräld rarna hörde konstiga ljud och fann barnet medvetslöst med ryckningar i armar och ben. tidigare frisk. svarsleende. utredning och behandling viktig Diagnostiskt: temp.pulm-buk status också normalt. CRP 22. b. Vilka färdigheter skall normalt ett fullgånget 6 månaders barn ha ti llägnat sig? (3p) Gossen läggs in för observation av ev.cor. som har relativt hastigt a) Sat 82%. vilket någon gång kan kräva särskilda åtgärder såsom EEG och profylax.7 grader. Puls 140. vb tempsänkning. Feberkramp är en godartad reaktion av den unga hjärnan. s.ex Stesolid rectalt eller iv. ev CRP Terapeutiskt: Syrgas frikostigt. [Överkurs: Om lågt glukos eller Ca – säkra ett serumprov före behandling och fånga första urinportionen som kommer – för senare diagnostisk analys. Vid inkomsten är han vaken men Preliminär diagnos? Benign barnepilepsi Vilken utredning bör göras och vad trött. liksom s-Calcium och b -glukos. liksom status i övrigt. Hon andas lugnt och är cirkulatoriskt stabil och vaknar relativt pigg efter ca 15 min. B -glukos 7. då kramptröskeln sänks.Apgar 7-8-8 och behandlades en period med CPAP pga andningsstörning.och social utveckling: ger god blickkontakt.nedåt om han råkar sitta upp. Mun och svalg .emellertid får vissa barn upprepade episoder under förskoleåren. Självklart kontrollerar förväntar du finna? EEG – Rolandic spikes (karakteristiskt) Prognos? God. Diagnosförslag: Prognos: (2p) föremål mellan händerna. Vid upprepade episoder med feber och kramp är det befogat med utredning av barnet med frågeställning ev.8 mmol/L. Krampen släpper på Stesolid rectalt. kramplösande – t. Knappast främlingsrädd. (viktigast). stoppar i munnen Språk. Diagnos: Infantil spasm Prognos: Stor risk för utvecklingsstörning (beror av bakomliggande orsak) men inte livshotande.] Diagnos: feberkramp Prognos: utmärkt vad gäller intellekt och fra mtida hälsa .5 p) Hur är prognosen vad gäller liv och utveckling vid detta tillstånd? (0.v.glukos. .5 år. Vad är skillnaden mot feberkramp? (2p) En annan journatt inkommer en 5-åring akut kl 05 efter sannolikt generellt krampanfall i hemmet. Andningsfrekvens 56.5 p) Efter diagnostiskt EEG får han prompt behandling med gynnsam effekt på kramperna och hypsarytmin och kan skrivas ut. du temp som är normal. Temp 38. Tillväxt normal inkl huvudomfång. jollrar. Du möter upp i akutrummet och finner blekt krampande barn med tachycardi och god cirkulation. Du får veta i telefon att du kommer att möta Casper. Andning och cirkulation ua. P reliminär diagnos? ”växer i regel bort” i tidiga tonår Vilken utredning bör göras (kliniken har sparbeting. EEG och utveckling är normal. tidig diagnos. s -calcium 2 . Vad gör du diagnostiskt och terapeutiskt? ( 3p) Temp var 40. Mest trolig diagnos? (0.8 grader.

påkomna andningssvårigheter och är rejält påverkad. a) Du ber att akuts köterskan mäter ett viktigt mätvärde innan du kommer. (1p) b) Påverkad andning är ett symtom som kan stå för många olika allvarliga tillstånd i synnerhet hos barn under 1 år. Ange 3 sådana tillstånd som inte primärt har med luftvägarna att göra. (1,5p) Casper sitter i fader ns knä framåtlutad och har rikligt med sub - och interkostala indragningar. Han ä r blek och aningen cyanotisk på läpparna. Väser på inandningen vilket du hör även utan stetoskop. Innan du börjar med anamnesen ser du till att Casper får behandling. a) Vad är det viktigaste? (0,5p) b) Vad kan det vara för orsak till sjukdomen om man har inspiratorisk stridor, 2 diffdiagnoser? (1p) c) Om han hade haft expiratorisk stridor i stället, vad hade du då misstänkt för diagnos? (0,5p) d) Var sitter luftvägshindret vid inspiratorisk resp expiratorisk stridor? (1p) Casper har också besvärlig skällhosta och är hes. Mor berättar att Casper hade varit lätt förkyld, lagt sig för natten och vaknat efter 4 timmar och hade mycket svårt att andas. Han har aldrig haft liknande besvär förut. a) Du känner dig rätt säker på diagnosen men frågar om Cas per är vaccinerad enligt svenskt vaccinationsprogram. Varför? (1p) b) Vill du ta något prov? Motivera! (0,5p) c) Du vill nu ge honom behandling pga andningssvårigheterna, nämn 2 mediciner. (1p) Saturation går upp till 92% efter inhalationen men han hostar for tfarande mest hela tiden. a) Varför är inte Natriumklorid till inhalation lika bra? Hur verkar NaCl? (1p) b) Hade Ventoline varit lika bra som Adrenalin? Motivera. (1p) Casper mår mycket bättre morgonen eft er. Opåverkad andning och syresätter sig bra utan syrgas, men är lite hes. De får åka hem. Modern undrar om de kan vänta sig att symtomen kommer tillbaka så fort Casper blir förkyld. a) Vad svarar du? (0,5p) b) Förklara för mor vad som är orsaken t ill falsk krupp. (1p) Mor nämner att då familjen var utomlands för 2 månader sedan åt Casper jordnötter och reagerade även då med andningssvårigheter, rött utslag på halsen och blev blek och kräktes. Fick sjukvård på ett lokalt sjukhus. Med anledning av detta ordnar du provtagning. Vad? (0,5p)

b).Kardiella orsaker, smärta (ljumskbråck, testistorsion t ex), meningit, sepsis, metabol sjukdom/acidos…

a) Casper får syrgas. b) Insp stridor - främmande kropp, falsk krupp, tracheomalaci, epiglottit. (En svår astma kan också ge även insp stridor) c) Exp stridor - Astma, obstruktiv bronkit d) Insp - subglottis, trachea/ Exp bronker.

a) Vaccination mot Hemophilus Influenzae typ B (HiB) med tanke på ev epiglott it. b) CRP<8 för att utesluta bakteriell infektion. Du känner dig nu säker på att det handlar om falsk krupp. c) Casper får syrgas och inhalerar Adrenalin. Får även 4 mg Betapred per os.

NaCl fungerar som slemlösande, vid falsk krupp är inte slemmet problemet. Ventoline är bronkdilaterande genom att glatta muskulaturen runt luftvägarna slappnar av. Adrenalin är slemhinneavsvällande och har effekt vid falsk krupp.

a) Nej, sannolikt inte. b) Vanligast är att pseudokrupp orsakas av virus t ex parainfluenza som ger subglottiskt ödem.

RAST pricktest jordnöt visar klass 3.

a) Vad ordinerar du för medicin , motivera. (1p) b) Far frågar om jordnötsallergin kommer att växa bort med åldern, vad svarar du? (0,5p) c) Casper brukar bli lite röd runt munnen av tomater. Far undrar om de ska undvika även tomater, motivera. (0,5p)

a) Får recept på adrenalinpenna med instr uktion från allergisjuksköterskan pga anafylaxi (cirkulatoriskt / andningspåverkad); Casper var allmänpåverkad. Antihistamin och kortison kan man också få ha hemma. b) Nej, detta ”växer inte bort”. c) Nej, tomater gör att histamin frisätts. Det är ingen allergi och är inte farligt.

a) Du undersöker följande reflexer: Försvinner vid • Handgrip reflexen 2-4 mån • Fotgrip reflexen 7-18 mån • Moro reflexen 3-5 mån • ATNR Du har BVC-mottagning och träffar en 2 mån gammal pojke. Han är - asymmetrisk tonisk nackreflex - kommer vid ca 2v och försvinner vid 3-6mån) välmående, ammas helt och växer bra. Men mamman oroas eftersom hon inte • Babinski efter 12 mån • Rooting 3-4 mån • Sugreflex 2-3 mån b) tycker sig få någon ögonkontakt med honom. Du skall nu göra en Primitiva reflexer måste försvinna för att viljemässiga rörelser ska kunna ske, utvecklingsbedömning. a) Nämn 4 ti diga/primitiva reflexer som du ex gripreflex – viljemässigt grepp c) I bedömningen av övriga färdigheter undersöker och när försvinner de vanligtvis? (1 p) b) Varför är det viktigt att ingår: Tonus: Du håller barnet i bukläge och ser om barnet håller upp de primitiva reflexerna försvinner? (1p) c) Nämn 3 färdigheter (inte reflexer) huvudet. Högre tonus i flexormuskulaturen i armar, höft och knä, ligger med som barnet skall klara och som ingår i bedömningen av bar nets utveckling vid andra ord med böjda armar och ben. Kommunikation: Svarsleende och 2 månaders ålder? (1,5 p) svarsljud Rörelsemönster: Symmetriskt rörelsemönster med i huvudsak massrörelser där barnet har bäst kontroll av huvudet. Kan öppna händerna. a) I barnvaccinationsprogrammet ingår under spädbarnsåret vaccin mot: Stelkramp Difteri Kikhosta Polio Hemofilus influenzae typ b (Hib) Vaccin mot pneumokocker För riskgrupper ingår även vaccin mot BCG och hepatit B. b) Vaccinationerna ges 3, 5 och 12 månaders ålder. (BCG vanligen från 6 mån ålder, för barn med ökad risk). c) Levande vacciner ges mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) vid 18 månaders och vid 6 -8 års ålder. (BCG är också levande men ingår inte i det ordinarie barnvaccinationsprogrammet.) d) Kontraindikationer är immunosuppressiv behandling och medfödd, svårare immunbrist (T-cellsdysfunktion). Grovmotorisk skall man kunna vända runt och dra sig upp till sittande Finmotoriskt skall man kunna gripa aktivt och flytta saker mellan händerna Kommunikation – skall kunna jollra nyanserat och titta efter tappad leksak Rulla fr rygg till mage vid 4-10 mån Sitta ensam kort stund 4 -8 mån Sitta stadigt vid 5-9 mån Dra sig upp mot stående 6-11 Du undersöker honom igen vid 18 månaders ålder. Då bör han kunna - gå utan stöd - bygga torn med klossar, klotterrita - säga 8 -10 ord, förstå fler är 8-10 ord - peka ut kroppsdelar, hämta föremål på uppmaning

Vid 2 mån ålder informeras föräldrarna om vilka vacciner som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet (barnvaccinationsprogrammet). a) Mot vilka sjukdomar erbjuds vaccination under spädbarnsåret ( 0-12 mån)? (1 p) b) Vid vilka åldrar ges vaccinationerna? (1 p) c) I barnvaccinationsprogrammet ingår levande vaccin. Mot vilka sjukdomar? (1 p) d) Nämn 2 kontraindikationer mot levande vaccin? (1 p)

Du hittade normala spädbarnsreflexer, normal tonus och normalt rörelsemönste r. Däremot hade också du svårt att få ögonkontakt eller svarsleende av pojken. Vid 6 mån ålder återkommer han för ny utvecklingsbedömning. Du skall undersöka han färdigheter. Nämn ett exempel vardera på färdigheter han bör ha förvärvat grovmotoriskt, finm otoriskt respektive kommunikativt. (1,5 p) Han skall komma igen vid 18 månader för vaccination och utvecklingsbedömning. Vilka färdigheter bör han ha förvärvat: Språkligt? (0,5 p) Grov och finmotoriskt? (0,5 p) Kommunikation? (0,5 p) Kognitivt? (0,5 p)

Du finner att han inte pratar flerordsmeningar, men säger enstaka enstaviga ord enligt medföljande pappa. Han är rädd och vill inte bli undersökt, ger ingen ögonkontakt. Du har nu följt hans utveckling sedan 2 månaders ålder och han har varit avvikande och sen i utvecklingen. Du vill nu utreda honom ordentligt avse ende bl.a. utvecklingsförsening. a) Vilka två enkla och kliniskt viktiga undersökningar, som vanligtvis utförs på alla barn vid 4 års ålder, bör BVC -sköterskan ordna/genomföra på redan nu? (1 p) b) En barnneurologisk utredning med lab.prover etc. blir aktuell i ett senare läge. Innan dess brukar man via BVC/BHV inleda med 2 utredningar när man misstänker utvecklingsförsening. Vilka funktioner är det man behöver bedöma och vilka kompetenser behövs för detta? (1 p) Var kan föräldrarna få stöd vid t.ex. utvecklingsförsening? (1 p) Vilken lag reglerar barn och vuxna med vissa ha ndikapp rätt till extra stöd? (1 p) Job, 15 år kommer in med ambulans till dig som barnjour. Han är tidigare frisk. Går i fortbollsklass och är uttagen till länslaget. Senaste tiden har dock fotbollen fungerat sämre. Han har varit trött och ur form, trots att säsongen precis startat. De senaste dagarna har han varit hemma själv medan föräldrarna och lillebror varit i stugan och vårrustat. Job kände sig trött och hade ont i magen och valde därför att stanna hemma. Dessutom har han sovit dåligt och behövt gå upp och kissa flera gånger nattetid. När föräldrarna ringde tidigare i morse verkade Job inte sig själv, han klagade över ont i magen, han hade kräkts någon gång under natten och talade otydligt. Mamman bestämde sig därför för att åka hem och titta till sonen. När hon kommer hem ligger Job i hallen, nästan medvetslös. Han har kräkts ytterligare någon gång. Ambulans tillkallas och du träffar honom på akutrummet. På väg in till sjukhuset har han tittat upp och velat ha något att dricka samt klagat över magen. Status: Allmäntillstånd: Ligger på bri tsen och blundar, tittar upp när man ropar hans namn och ruskar honom. När man nyper honom lokaliserar han tydligt och avvärjer på båda sidor, men i övrigt ligger han stilla. Verkar inte veta var han är. Luktar spyor och nagellacksborttagnings -medel. Kall om händerna. Kapillär återfyllnad >5 s. Temp 37,4° C, Munhåla/svalg: Mycket torra slemhinnor. Hjärta: RR, svagt systoliskt blåsljud vänster sternalt, 140/min., Lungor : Sidlika andningsljud. AF 30/min. Drar djupa andetag. Blodtryck : 130/80. Buk: Mjuk. I ngen palpabel organförstoring. Job är allvarligt sjuk. Det är därför viktigt med strukturerad handläggning där man snabbt men systematiskt bedömer den kliniska bilden och sätter in akuta

Du har nu följt hans utveckling sedan 2 månaders ålder och han har varit avvikande och sen i utvecklingen. Du vill nu utreda honom ordentligt avseende bl.a. utvecklingsförsening, varför BVC -sköterskan ombesörjer synoch hörselundersökning och du kontaktar BHV-psykolog och, logoped för bedömning av psykisk utveckling resp. språkutveckling.

Barn- och ungdomshabiliteringen LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Vad står förkortningen för? Hur värderar du Jobs tillstånd i förhållande till respektive förkortning? Vilka åtgärder vidtar du akut? A Luftvägar (airway) Job håller fria luftvägar, men sjunker han ytterligare i medvetande riskerar han ofria luftvägar. Se till att hjälpmedel för att hålla fria luftvägar finns i närheten (mask och blåsa, svalgtub, intubationsutrustning) B Andning (breathing) Job har tachypné. Det finns andningsljud på båda sidorna. Drar djupa andetag. Inga indragningar. Ingen cyanos. Ge syrgas på mask. Följ SaO 2. C Cirkulation Job är tachykard, har förlängd kapillär återfyllnad, mycket torra slemhinnor, man hör ett blåsljud. Har normalt blodtryck. Han är cirkulatoriskt påverkad – pre-chock. Sätt en -flera intravenösa infarter. Om svårigheter, intraosseös infart. Ge vätskebolus i v. Koppla upp EKGövervakning. Följ puls och blodtryck. D Neurologi och diagnos (disability) Job är medvetandepåverkad, RLS 2-3, GCS 12. Rör extremiteterna. Inget uppenbart fokalt. Kontrollera pupiller, nackstyvhet. Akuta prover: B-glc, blodgas/syra -bas, CRP, elektrolyter

åtgärder där så behövs. Ofta används A-B -C-principen. I tabellen neda n ska du skriva in vad de olika bokstäverna A-D står för i detta akutsammanhang, hur du värderar Jobs tillstånd i förhållande till respektive förkortning samt vilka åtgärder du vidtar akut, d v s inom de först 10-15 min efter att Job anlänt till akutrummet. (6 p) Du har sett till att han håller fria luftvägar, du ger honom syrgas via mask 15 L/min, vilket höjer SaO2 till 100% och du har sett till att han har en grov, intravenös infart i vardera armvecket, ur vilka du tagit en del prover. På EKG övervakningen ser du regelbunden sinusrytm. Sköterskan är på väg att ge honom en vätskebolus i v. Job är kraftigt cirkulato riskt påverkad och i behov av intravenös vätska. Sköterskan vill ha en ordination på vätska. Vilken vätska vill du ge honom? Motivera ditt val av vätsketerapi. (2 p)

Du ordinerar som initial vätskebehandling Ringer-Acetat (eller Natriumkloridlösning 9 mg/ml) i bolusar om 20 ml/kg. Job behöver mer cirkulerande volym och kristalloider fungerar bra för detta

Bland de prover som du ordinerade i samband med den initiala bedömningen får du följande svar: arteriellt pH 7,03 (7,37 – 7,47) pO2 (kPa) 26,05 (10 – 12) pCO2 (kPa) 1,16 (4,6 – 5,6) HCO3- (mmol/L) 6,0 (22 – 27) BE (mmol/L) -27,2 (-3 – 3) Hur tolkar du pH 7,03? (0,75 p) Hur tolkar du pO2 26,05 kPa? (0, 75 p) Hur tolkar du pCO2 1,16 kPa? (0,75 p) Hur tolkar du HCO3 - 6,0 mmol/L? (0, 75 p) Hur tolkar du BE -27,2 mmol/L? (0,75 p) Vilken är din samlade bedömning av resultaten ovan? (1,25 p)

Job har en delvis kompenserad metabol acidos med lågt pH. pCO2 står för den respiratoriska komponenten i syra -basstatus. Här är det sänkt som en del i försöket att kompensera den metabola acidosen via hyperventilation, vilket också förklarar det höga pO2 . HCO3- är kroppens viktigaste buffertsystem, men beräknas av blodgasapparaten utifrån pH och pCO2 och beskriver den metabola k omponenten vid syra-basbedömning, t ex om det finns organiska, icke-flyktiga syror i blodet. Vid sänkta värden föreligger metabol acidos. BE (base excess eller basöverskott) beräknas också av blodgasapparaten och avser den mängd syra man behöver tillsätta (vid basöverskott) eller ta bort (vid negativt BE eller base deficit) för att normalisera pH. BE beskriver också den metabola komponenten, där BE är negativt vid metabol acidos. Av de ytterligare provsvaren (bl a CRP <8 mg/L, P-glukos 63,3 mmol/L, Na 158 mmol/L, K 3,8 mmol/L, Hb 163 g/L) drar du slutsatsen att han har en diabetesketoacidos som vid nydebuterad diabetes mellitus. Du ger diazepam i v för att bryta krampen och sedan, då detta mest troligt är ett symptomatiskt anfall, letar du efter en förklaring till krampen (vätskebalansrubbning, elektrolytrubbning, hypoglykemi, intrakraniell tr yckstegring). a) Ingen behandlin g. Ev antihistamin mot klådan. Ingen indikation för antiviral behandling till immunkompetent barn. b) Tvätta med tvål och vatten. Tvätta ev med klorhexidinlösning eller väteperoxidkräm. Ev lokalt antibiotikum (enda godkända är Retapamulin [Altargo]). c) Mjukgöra nde

Han tas till IVA för fortsatt vård, inklusive fortsatt rehydrering och insulinbehandling. Efter några timmar på IVA får Job ett ge neraliserat krampanfall. Vilka omedelbara åtgärder vidtar du? (2 p)

SE VT 11 SID 15 – 17!!!!!

flera naevi. Tarmbiopsin visade patologiskt slät mucosa och hon instrueras av dietist om glutenfri kost. för i så fall är sannolikheten stor att hon utvecklat en ovariell insufficiens och behöver östrogensubstitution. Under småbarnsåren några otiter men från skolstart inget mer. Vid stigande/ förhöjt FSH med samtidig pubertetsutveckling är vaksamhet befogad på avstannande pubertetsutveckling. Förhöjt transglutaminas medför fortsatt utredning med tarmbiopsi. tydande på gonadinsufficiens. Status normalt med BT 110/75. Lab: TSH 1. Ej blek. Se kurva. Kromosomprovet var patologiskt. Känner sig frisk men har ojämna avföringsvanor. musikintresserad. patologiskt låg tillväxthastighet: hypothyreos? Tarmsymtom: IBD/IBS? Celiaki? Blodprover: Allmän somatisk frågeställning: blodstatus. dvs. TT G IgA >128 U/ml (ref <7 U/ml) . ALAT Endo: TSH. sugsvårigheter och mycket kräkningar. Ingen allergi känd i familjen. ASAT.5 kg. FSH behöver kontrolleras/tolkas och följas. fT4 Gastro: TTG IgA. tänder ua. e) Inläggning. förenligt med Turners syndrom: hon har en strukturell avvikelse på hälften av analyserade cellers ena x-kromosom. mår hon fortfarande bra. TSH >100 IE/ml. fT4 5 pmol/L.samt grupp 1 steroid kräm/salva. följ njurfunktion och buksymptom. 13-åriga Amelie remitteras från skolhälsovården pga kortvuxenhet (se kurva). Bra hemma. I något av delsvaren kan du ha tänkt tanken och ordnat om kromosomprov … eller så bör du ordna med prov vid detta besök. Status: Lättpratad. med av sikt att successivt höja dosen så att hon är euthyroid om 4. vikt 38. Mollusker som sitter på obekväma ställen kan skrapas eller frysbehandlas på liknande sätt som vårtor. nor malstor.5 cm. Pub: B1.6 veckor. krea och transaminaser normala. Ibland ges steroider mot buksymptom. så är detta av betydelse inför ev. preventivmedelsdiskussion och prognos för framtida substitutionsbehandling och fertilitet. aldrig blod i avförningen. Cor-pulm-buk ua. Lgll ua. Flicka född nätt i fullgången tid. PH1. har kamrater. puls 65/min. FV 2600g. Om hon under uppföljningen får ett förhöjt FS H. vid 14 års ålder. Vid återbesöket ett år efter första besöket. FSH som är lågt/ normalt talar för fungerande gonad er och fortsatt spontan pubertetsprogress. Ofta behövs ingen behandling. fT4 18 pmol/L. f) Expektans. även om ovariet hittills förmått ge normal pubertets utveckling. d) Lugnande besked.0 mU/L. Hud utan acne. medan förhöjt FSH tyder på relativ gonad-insufficiens. Mor berättar att Amelie som baby (39 gravveckor. Längd 136. PH3. Diagnos? Fortsatt handläggning? Motivera (2p) Perifer hypothyreos samt susp celiaki Diagnostiskt önskas TPO-ak för att klargöra orsak till hypothyreosen. Krea. Prognosen är god förutom i de sällsynta fall då progredierande glomerulonefrit utvecklas. Vad är skälet till att man skall följa FSH och hur tolka lågt/normalt/högt värde? (2p) . Längdproblem. BT 105/70. adekvat. B3. trots viss progress i sin pubertet. puls 82/min. Tålamod krävs eftersom de kan ta upp till 2 år att försvinna. 48 cm) hade ’känslig mage’. Terapeutiskt startas thyroxinsubstitution i låg initial dos eftersom hennes spontana thyroxinkoncentration endast är 5 pmol/L. Uppföljning visa de hög TPO -titer. Thyr palpabel. Notera ringa pubertetsacceleration i tillväxten. kalprotectin lågt. dvs ibland lös och gasig. Kalprotecti n (SR/Elfores) Labresultat: Blodstatus. MoS retningsfritt. med denna anamnes är starkt misstänkt för att ha Turners syndrom.

utveckling.5p) b) Skall man ta ytterligare hormonprover? Vilka? Övriga åtgärder? (1p) Provsvaren visar kvarstående högt FSH och l ågt östradiol.utredning . a) HRT har ingen preventivmedelseffekt och kan inte vara orsaken till infertiliteten. De vill dock att man skall diskutera preventivmedel då hon har en pojkvän. Remiss till gynekolog för fullständig amenorré . Man bör göra ett U-l jud över ovarier för att se om man kan identifiera folliklar. Därefter enl. hjärtstatus och hörsel) .FSH och S. Vid knappt 15 års ålder får hon menarche och hon har under det kommande året sex men struationer. rekommendation)? (1p) Vad bör man göra mer innan ev. Man bör göra en amenorré utredning med prolaktin. a) Hur skall man resonera runt hennes preventivmedelsanvändning? (0. a) Om hon gått in i en prematur ovariell insufficiens som är bestående behöver hon egentligen inte preventivmedel. S-FSH och S -östradiol (taget via vårdcentralen) visade högt FSH och östradiol 60 pmol/l.51 års ålder ). till Gyn mottagningen förrän hon fyllt 17. Barnmorskan är osäker så hon tillkallar allmänläkaren.5p) b) Vad är s killnaden farmakologiskt mellan transdermal HRT och peroral HRT? ( 0. Hon har debuterat sexuellt och använder kondom som preventivmedel. Gynundersökning behöver inte göras nu om inte flickan efterfrågar det själv. Däremot behöver hon substitutionsbehandling med östrogen och det kan vara i form av postmenopausal dosering (HRT) eller ett kombinerat lågdos p .piller. Ingen hpv vacc ination har blivit av. De har inte använt något preventivmedel sen senaste Hereditet för trombos? Övriga sjukdomar? Mediciner? Bltr . Vad bör ingå i din preventivmedelsrådgivning (anamnes .Det visar sig att S-FSH var lågt/normalt. TSH och T4. Viktigaste skälet till substitution med östrogen är profylax mot osteoporos och hjärt . Rekommendera i alla fall kondom. Pat kommer till lokala barnmorskan på vårdcentralen vid 16 års ålder tillsammans med sin mor. b) Transdermal ger ingen första passage metabolism och har inte toppar och dalar farmakokinetiskt som oral beredning. vilket undersöks med S . Preparat med 2 mg östradiol peroralt alternativt 50 µg i plåster rekommenderas. Status visar nu bröstutveckling motsvarande Tanner 4. a) Man bör föreslå en sekventiell behandling om hon vill ha månatliga blödningar liksom sina kompisar.piller sätts in? (1p) På grund av långa väntetider kommer inte pat. . Anamnestiskt framkommer att hon inte haft mens senaste sex månaderna. c) Rekommenderas fram till normal menopausålder (50. Prognosen är dålig vad gäller möjlighet till spontana graviditeter. Status i övrigt visar samma Tanner 4.inte ens med bästa apparaten. utredning.5p) c) Hur planerar du hennes substitutionsbehandling på längre sikt? Hur länge bör hon hålla på och varför? ( 1p) Vid 23 års ålder kommer pat tillbaka tillsammans med samma pojkvän och söker för infertilitet. generella rekommendationer för postmenopausal behandling om hon vill fortsätta. Vilken är prognosen för hennes framtida fertilitet? (0. Pat kommer på kontroller ca 1 g/år och fortsätter sin HRT behandling.östradiol . a) Vilken typ av HRTregim är lämplig? Motivera. b) Man bör ta ett nytt FSH för att bekräfta höga värden. Samma pojkvän som vid 16 års ålder. Tyre oideaprover och prolaktin är normala.5p) Vid besöket får hon diagnosen prematur ovariell insufficiens med tyvärr dålig prognos för möjlighet till spontana graviditeter. Hon får HRT (postmenopausal behandling) som substitutionsbehandling .piller kan bli aktuellt men hormonell behandling bör inte startas innan man vet hennes ovarie funktion. Pat har inte debuterat sexuellt. Man bör kontrollera att de övriga delarna i Turners syndrom följs upp (tyreoideafunktion. hon har växt men är fortfarande kort i förhållande till åldern. Med ultraljud hittar man inga ovarier . Hon har inte haft någon ytterligare menstruation sen besöket på vårdcentralen. b) Ja . man bör göra en viss infertilitetsutredning. p .kärlsjukdom . Har hon och modern övervägt hpv vaccination? P. (0.

tynger i slidan och kommer ut i slidöppningen vid krystning. cervixelongation: Håller undan framvägg och bakvägg me d spekulum depressor – ber patienten krysta men backar instrumenten så descens är möjlig – eller för in instrumenten så lite att descens är möjlig. Hur stor är sannolikheten att hennes trängningsbesvär försvinner? – (0. Anna undrar om hon har framfall. för att avgöra graden av framfall ? Ge en beskrivning av undersökningstekniken. Inget rektocele. Ett cystocele som vid krystning når 2 cm nedom . medicinerar med atenolol.5p) d) Var kan en ev. Uterus liten. c) Antal cm nedan/ovan vaginas hymenalring (introitus) .5p) 2% 10% 25% 50% 75% Hur stor är sannolikheten att hon kommer att få inkontinensbesvär% – (0. Atrofisk vaginalslemhinna med små petekier. Hon har även sedan ett par år besvär med trängningar. a) Har HRT behandlingen någon preventivmedelseffekt? (0.5p) c) Vilka alternativ finns för paret att få barn? (0.5p) b) Skall man starta en i nfertilitetsutredning eller kan man gå direkt på behandling? (0. 53 år.5p) 2% 10% 25% 50% 75% Ovariefunktionsdelen och tubarfunktions delen kan man utesluta men endometriefunktionen och spermiekvaliteten bör utredas.utanför hymenalringen (introitus ). hur långt ner det kommit. descens av cervix till 1 cm innanför hymenalringen . operation av framfallet. Dagtid dessutom rätt kraftiga trängningar som gör att hon måste uppsöka en toalett omgående. Gyn: Vid krystning klaffande vulva och ett c:a halvt hönsäggstort främre cystocele bjuder sig. . Hon vaknar och måste gå på toaletten minst tre -fyra gånger/natt. Förväntat är att ca 50 % kommer att bli besvärsfria men ca 10 % får stressinkontinens – nya besvär. Sista mens var för drygt ett år sedan.5p) Status: At: Gott. b) Vaginalslemhinnans status. Hur undersöker du de tre vanligaste prolapstyperna. Buk: Mjuk. (Då undersökningen utförs på Hälsocentralen så har man inte til lgång till gynekologiskt ultraljud). Lokal östrogenbehandling Prolapsring och/ eller remiss till kvinnoklinik. Rektocele . Uterusdescens med ev. I övrigt är Anna frisk frånsett en välreglerad hypertoni.5p) Anna Hansson. komme r till dig på Hälsocentralen där du gör din AT. Uteslut större resistens i lilla bäckenet . Vilka två behandlingar/åtgärder sätter du in för framfallsbesvären? (1p) Eftersom ni diskuterat remiss till Kvinnoklinik för ev. Alternativet är adoption . (2p) b) Frånsett själva prolapsen är det två saker till som skall beskrivas i status utifrån framfallsfrågeställningen. a) Ber patienten krysta för att se vilken del som kommer ner: även om vulva klaffar upp och man ser att något kommer ner – vad är det? Cystocele – framvägg: Med spekulum håller du undan bakväggen och ber patienten krysta. vilka? (0. dvs. klotång i cervix och dra . ev. vad relaterar du till? (0. fertilitetsbehandling utföras? (0. Enstaka gånger har det varit så starka trängningar att hon varit inkontinent.besöket och trots det har pat inte blivit gravid. a) Vid ett framfall prolaberar olika delar. d) IVF med äggdonation får i Sverige endast utföras på universitetsklinik. introitus. oöm. Hon har använt HRT behandlingen hela tiden. fritt över adnexa. så undrar Anna om och hur operation av framfallet kommer att påverka hennes urinvägsbesvär – och om det finns några risker för urinvägarna.5p) c) När du beskriver framfallets grad. komponenterna . Hon har någonting som trycker. lätt överviktig.bakvägg: med spekulum uppåt eller depressorn håller du undan framväggen och ber patienten krysta. c) Behandlingsalternativet är IVF med äggdonation .

Vad gör du beroende på de olika möjliga svaren nedan? a) Resturin < 100 ml (0 .Patienten hade ju även urinvägsbesvär som en del i problematiken hon sökte för idag.(0.(ev. RIK) c) Miktionslista: stora vätskemängder = vätskekarens.25 p) – där en spinalreflex – (0.25 p) Hämningen är viljemässig och påverkas av ”inlärning pavlos reflex”.5p) c) Miktionslista: vätskeintag över 3 liter – miktionsvolymer oftast över 200 ml.5p) b) Vad gör du? ( 0. urinvägsfunktion förutsätts ni kunna. . Att frekvent miktera med små mängder minskar centrala hämningen (motverkas av blåsträning) – (0. Dock har hon nu i ett par veckor haft blodtillblandade flytningar? a) Vilka två olika orsaker till blödningarna misstänker du/utreder du i första hand? ( 0. Behandling av ev. Enligt miktionslistan hade hon en miktionsfrekvens på 10-12 ggr dagligen. Behandlingen har hjälpt henne så att hon nu är närmast besvärsfri och önskar avvakta med remiss till Kvinnokliniken avseende ev.5p) b) Resturinurin > 100 ml (efter kontrollmätning) (0. (0.25 p) ) . Patienten återkommer för utvärdering efter drygt en månad. (0. d) Miktionslista: normala v ätskemängder = blåsträning (ev. Denna spinala reflex hämmas från centrala centra -(0. Beskriv miktion sreflexen. Vilken utredning gör du – initierar du idag avseende urinvägar na? ( 2p) En del svar får du idag – en del tar några dagar.Beh : antibiotika. Vesicare® – Detrusitol®) Ca 50 % (40.80%) Besvären vid och behandlingen av trängningsinkontinens har sin förklaring i miktionsreflexen. De väntar sitt a) Bl ödning från vagina (skavsår av prolapsringen) alternativ t blödning från uterus (hyperplasi/malignitet) b) Kontrollerar om hon har använt lokala östrogener? Malignitet måste uteslutas (endometriebiopsi. reflexen hämmas av läkemedel (antikolinergica/muscarinantagonister) – (0. En uttänjd detrusor (överfyllnad – resturin) kräver större fyllnad för att utlösa spinala reflexen (motverkas med triple voiding – RIK– (0. lokala östrogener för att minska de afferenta signalerna från detrusorn.25 p) utlöser en allt ökande signal för detrusorkontraktion ( och relaxion uretrasfinktern). Hur stor andel av patienterna med miktionsbesvär blir av ovan beskrivna behandling så bra att ingen ytterligare åtgärd behövs? ( 1p) Urinsticka/urinodling – mätning av resturin – miktionslista/ urinmätningslista (bedömning slemhinnor och bäckenresistens har du redan gjort) a) Resturin under 100 = blåsträning b) Resturin över 100 (efter kontroll)= – triple voiding.5p) d) Miktionslista: vätskeintag under 2 liter – miktionsvolymer oftast under 200 ml.25 p) . cytologprov). De afferenta signalerna från detrusorn till spinala ganglier ökar vid blåsirritation (atrofi -inflammation ). Graviditeten är fullgången när kvinnan passerat 37 v + 0 d så man gör ingenting för att stoppa upp värkarna.25 p) .5p) Du arbetar som vikarierande underläkare på förlossningsavdelningen en morgon när Julia kommer in tillsammans med sin man Romeo. operation.5p) Lokal östrogenbehandling har du redan ordinerat till Anna. och vilka delar av denna som behandling påverkar (3p) Den gradvisa fyllnaden av urinblåsan utlöser gradvis ökande signaler till spinala ganglier .

Julia kan åka hem ett tag alternativt vara uppe och röra på sig. Detta kan vara ett tecken på fosterasfyxi men behöver inte vara det. Risk för biverkningar som hypotension. individuell effekt. Cervix är nu i det närmaste utplånad och öppen 4 cm. Nackdel: Kort duration (1 . a) Varför är inte en pudendusblockad ett bra alternativ i nuläget? (1 p ) b) Ge förslag på minst tre olika metoder för smärtlindring lämpliga i detta skede och diskutera för. riskuddar. Fördel: Vissa av metoderna kan styras av paret.grönt. Julia har nu rejält ont och vill ha en bedövning. bäckenbottenbedövning) har ingen effekt under öppningsskedet eftersom den endast bedövar bäckenbotten och nedersta delen av förlossningskanalen. Romeo och Julia valde att åka hem men kom tillbaka på eftermiddagen eftersom värkarna blivit starkare. .farmakologisk smärtlindring. läggs av förlossningsläkare. Medför dock kontinuerlig CTG-övervakning resten av Julia väljer en epiduralblockad och narkosjouren lägger en sådan med god effekt. Risk för fosterbradycardi. Sparsam teckningsblödning men inga tecken på va ttenavgång. c) Uterus innerveras av Th10. inte uterus. Kan orsaka CTG. styrs helt av den födande mamman. b) . Julia har haft värkar sedan kvällen innan och inte kunnat sova under natten. Spinalanalgesi. momentant tillslag.och nackdelar med dessa. kan ge mental påverkan. Primär värksvaghet. Vad betyder latensfas och vad bör barnmorskan göra nu? (1p) Latensfas betyder att förlossningsvärkarna ännu inte startat. akupunktur. Nackdel: Kort duration (1 4 h). a) Mekoniumtillblandning. lokala komplikationer som hematom och abscess. SE VT 11 SID 40!!! Julia bedöms ha en primär värksvaghet och barnmorskan gör dä rför en amniotomi. risk för andningsdepression hos modern.2 h). Amniotomi och därefter ev. Efter två timmar ser du detta partogram.L1. hypotension. Paracervicalblockad. spinal huvudvärk samt allvarliga. Fördel: Effektiv. Nackdel: Dålig effekt på själva smärtan. Fördel: Effektiv. klåda. mjuk. bäckenbotten via nervus pudendus (S2. Nackdel: Ej särskilt effektiv. Det rinner rikligt med fostervatten som är brun . Man behöver inte ha krav på progress i detta skede.k.5p) c) Vilka nerver/sakrala segment innerverar uterus respektive bäckenbotten? (1p) a) Pudendusblockad (s. försämrar värkarbetet. bad. massage. Bedömning en blir att Julia är i latensfas. – ”Kan man göra något för att stoppa förlossningen?” Vad svarar du? (1p) CTG-kurvan visar regelbundna sammandragningar med c:a 5 min intervall och Julia ser lite ansträngd ut när värken kommer. syntocinondropp om inte värkarna ökat efter ca 1 -2 h. Icke.Opioider im eller iv. Ger amnesi.S4). a) Vilken . (1. helst en bäckenbottenbedövning som hon hört ska vara bra. Ledande fosterdel är huvud som är fixerat i bäckeningången. Barnmorskan föreslår dock en annan typ av bedövning. kontinuerlig tillförsel kan pågå under längre tid. sterila kvaddlar. klåda. Nackdel: Mindre effektivt. De är båda mycket oroliga och rädda att barnet nu ska komma för tidigt. Nackdel: Oftast svårare att vara uppegående. .TENS. I journalen skriver hon: Cervix bibehållen 2 cm.Epiduralanalgesi. mediosakral och öppen 2 cm. Kan användas vid utdrivningsskedet.första barn och graviditeten är 37 veckor + 2 dagar. Fördel: Effektiv. Fördel: Inga allvarliga biverkningar.Lustgas. .förändringar som är svårtolkade och andningsdepression hos barnet. Barnmorskan tar in paret på ett förlossningsrum för att palpera cervix. Fördel: Sederande och minskar ångest.

u -ljud av uterus för att se om det finns placentabitar/hinnrester kvar. värksvaghet. I samband med detta känner hon den stora fontanellen upptill ca kl 11. Om blödningen . a) Anamnes: Buksmärtor? Illaluktande avslag? Miktionsbesvär? Amningsproblem? Ömhet. Emma är orolig och befinner sig på gynmottagningen pga. Inspektion och palpation av brösten. blöder nu måttligt och har en måttlig menstruationsliknande smärta i nedre delen av buken. Utomkvedshavandeskap. Undersökning av benen/ljums kar (trombostecken). hematom. en vaginal blödning som debuterade under gårdagen samt nytillkommen smärta i nedre delen av buken sedan natten. underläkare och skall be döma Emma. varav minst 2 av de understrukna. Så småningom blir Julia förlöst med en sugklocka. till att fostervattnet är missfärgat? (0. Odling från cervix/vagina. a) Vad frågar du primärt (viktigast i anamnesen)? (2p) b) Vilka undersökningar/prover gör du och varför? (2p) Emma (37 år) är gravid motsvarande 6 veckor + 2 dagar enligt SM. I samband med detta får hon också en partiell sfinkterruptur som sutureras. Ev. och den lilla nedtill ca kl 7. Återbesök för klinisk kon troll/ultraljud . Dessutom fick hon Methergintabletter för att öka livmodersammandragningarna i syfte att stöta ut eventuella graviditetsrester. b) Efter intrauterin blödning eller isoimmunisering kan fostervattnet färgas gult av bilirubin. 0-para.8 grader och nu mår hon verkligen inte bra. Hon blev snabbt bättre efter att ha fått antibiotika intravenöst. Vilken betydelse för förlossningsförloppet har detta fynd? (1p) förlossningen. Efter din bedömning och utredning kom du fram till att Julia hade en postpartum -endometr it. Graviditeten är önskad. smärta i brösten? Svullet ben? Tidigare djup ventrombos? Mer ont i den suturerade br istningen? b) Inspektera och palpera försiktigt bristningen och känn efter ev. gyn-frisk. Vid misstanke remitteras för utredning av djup ventrombos med ultraljud. Risk för utomkvedshavandeskap. Prover: Blodstatus. 1 missfall 4 månader tillbaka i graviditetslängd 7+2. II. b) S -HCG varannan dag eller var tredje dag. Du är vik. CRP. Vid gynundersökningen finner du en normalstor livmoder och livmoderhalsen är sluten. Dagen efter är Julia fortfarande väldigt trött och slut men hon åker ändå hem.5p) För att få en säkrare övervakning av fostret sätter barnmorskan en skalpelektrod med mamman i ryggläge. Vid intrauterin infektion kan fostervattnet bli gult och grumligt. Tre dagar senare återkommer hon med feber 38. Bimanuell palpation av uterus. Urinstickor/-odling. avvikande CTG. Normal graviditet som är kortare gången jämfört med graviditetslängd enligt SM. utomkvedshavandeskap)? Tidigare gynekologisk anamnes – (infektioner)? Pågående sjukdomar hos kvinnan och eventuell medicinering? Den vaginala blödningens storlek? Lokalisationen och karaktären av smärtan? Tidpunkt för positivt graviditetstest? Rättningsmall: För 1 poäng skall nämnas minst 4 olika parametrar. Ultraljuds -us påvisar en uppklarning inuti livmoderhålan (som liknar en hinnsäck) men du kan inte säkert identifie ra ett foster och du ser inga Regelbundna respektive oregelbundna menstruationer? Tidigare graviditeter och deras utfall (ssk. Vidöppen bjudning ger större risk för långdraget utdrivningsskede.är den troligaste orsaken till att fostervattnet är missfärgat och vad har det för betydelse för den fortsatta handläggningen? (1p) b) Nämn någon annan.gravida. c)Om buksmärtan ökar och blir kraftig eller patienten upplever yrsel/svimningskänsla skall hon omedelbart söka akut gynekologisk vård. Kan även vara mer smärtsamt och ge för tidig krystkänsla. a) Hotande missfall /uteblivet missfall (missed abortion). Vad vill du veta mer (anamnes) före din gynekologiska undersökning? (1p) Emma är tid. och förlossning med sugklocka eller sectio. mer ovanlig orsak. Har regelbundna menstruationer.

5 p). rökning. läkemedel som påverkar grav iditet (exvis. cytostatika). a) Nämn den vanligaste orsak en (på gruppnivå) till tidiga missfall (0. Mifepriston kombineras med en prostaglandinanalog (exempelvis misoprostol. kronisk sjukdom. Talar mer för pågående missfall. a) Vilka är dina 3 viktigaste differentialdiagnoser? (1. Cytotec  ) som i nducerar uteruskontraktioner. Beräknad graviditetslängd är 18 veckor + 5 dagar enligt SM. myom. En framtida ultraljudsundersökning kan då verifiera ett viabelt foster med hjärtslag. Oral glukosbelastning Två år senare är Emma gravid igen med normalt utfall p å fostervattenprov och dateringsultraljud. Vid undersökningen konstateras att fostret har en mycket bred subkutan vätskespalt i nacken. b) Mifepriston (Mifegyne) är ett antiprogesteron som binder till progesteronreceptorn. Emma är nu på besök hos sin barnmorska på . Efter denna graviditetslängd erfordras särskil t tillstånd av Socialstyrelsen för att erhålla ett avbrytande av graviditeten. Dessa borttas och uteruskaviteten bedöms därefter tom. Emma måst e således ansöka hos Socialstyrelsen om avbrytande då graviditeten är 19 + 1. diabetes mellitus. infektion.5 p + 0. uterusmissbildning .fetala hjärtslag. b) ” Hög” ålder. Emma och Emil undrar bägge vilken orsaken kan vara till Emmas upprepade missfall med tanke på att ”hon ju är helt frisk”. Graviditetslängden är nu 19 veckor + 1 dag. (Mifepriston potentierar effekten av efterkommande prostaglandin). Graviditetsdiabetes. fetma. 1 vecka efter det första besöket på gynmottagningen konstateras ett pågående missfall med graviditetsrester i en öppetstående livmoderhals.5 p) b) Hur går du vidare med handläggningen? (1p) c) Vilken information/vilka råd ger du kvinnan utifrån de möjliga differentialdiagnoserna? (1. Obstetrikern konstaterar även en hjärtmissbildning samt misstänker andra fostermissbildningar. Kromosomanalysen visar trisomi 13 varvid Emma och Emil efter information om barnets prognos tar beslutet att avbryta graviditeten. Fostervattenprov (amniocentes). Fullständig kromosomanalys. Mifepriston ges peroralt cirka 48 timmar före administration av misoprostol (peroralt eller vaginalt).5p) a) Kromosomal avvikelse hos embryot. balanserad translokation hos kvinnan eller annan genetisk avvikelse (hos kvinnan) Rättningsmall b): Minst 2 av de understrukna faktorerna av 4 faktorer totalt för 1 poäng. Vilket ingrepp samt vilken analys (kopplad till ingreppet) erbjuder obstetrikern paret för att utreda fosteravvikelsen ytterligare? (0. b) Ange tillstånd/andra riskfaktorer associerade till kvinnan (minst 4) som ökar risken för missfall! (1p) Emma blir ånyo gravid och tillsammans med Emil (35 år) besöker de specialistmödrahälsovården 8 månader senare för ett dateringsultraljud. Gynekologen konstaterar att detta var Emmas 2:a missfall inom 1 år och bägge hade inträffat vid 6-7 graviditetsveckor. Om HCG-nivåerna visar normal stegring = skall minst fördubblas för varje mätning så talar detta för en normal graviditetsutveckling. a) Beskriv svensk abortlag kortfattat och vilka regler gäller just i Emmas fall? (1p + 0.5 p) ökar och smärtan ej ökar kraftigt kan patienten avvakta i hemmet och därefter bli bedömd vid ett återbesök.5p) b) Beskriv den medicinska proceduren vid medicinskt inducerad abort: vilka aktiva medel administreras och hur fungerar des sa? (1p) a) Kvinnor i Sverige har rätt att avbryta graviditeten till och med en graviditetslängd av 18 veckor + 0 dagar.

tablett. Hon är 2. God säkerhet. För att utesluta en specifik maternell d iagnos (vilken?) föreslår barnmorskan en undersökning (vilken?) som kan fastställa diagnosen (0.vis hjärtklaffssjukdom. Tidigare behandlad för trichomonas kolpit och spetsiga kondylom. 0-para med två medicinska aborte r vid 16 och 17 års ålder. Emmas slumpblodsocker visar sig vara 9. känd koagulationsdefekt eller hereditet för DVT ? Sjukdomar så som ex . Motivering lämpligt val: Inga ö strogenberoende biverkningar. Verkningsmekanism: Ovulationshämning . Vattenavgång innebär risk för infektion hos kvinna och foster.mödrahälsovården. migrän med fokal neurologi. b) Placentainsufficiens: Induktion till förlossning Glukosbelastningen utfaller normalt och en ultraljudsundersökning påvisar ett med kontinuerlig CTG -övervakning om ej placentainsufficiensen bedöms som aktivt fos ter med vikt skattat inom normalområdet samt fostervattenmängd höggradig. Placentainsufficiens är ej ett problem för kvinnans överväga? (1p) b) Beskriv din handläggning vid de 2 tillstånden och huruvida hälsa. Vattenavgång utan värkar: Graviditeten fullgången. a) Vilka 2 differentialdiagnoser är närmast att graviditet och förlossning.Verkningsmekanism: Ovulationshämning. Regelbundna menstruationer som ej är rikliga eller påfallande smärtsamma .8 och SF-måttet har ökat onormalt mycket. Vattenavgång utan värkar (=PROM. God säkerhet. menstruationssmärta ? Fast partner? Tillfälliga sexuella kontakter? Röker? (Tidigare u tomkvedshavandeska p?) Rättningsmall: För 1 poäng skall efter frågas minst 4 olika relevanta faktorer/tillstånd varav DVT/koagulationsdefekt skall nämnas. t ex trombosrisk. Sabine är 18 år och har haft en trasslig uppväxt.5p) a) Placentainsufficiens. (2 p) Möjliga svarsalternativ: a) Gestagen a metoder : Mellandoserade gestagenpreparat Cerazette  . epilepsi. mot övre normalområdet. Sabine understryker att hon inte vill bli gravid de närmaste åren. Hon besöker gynmottagningen där du är vikarierande underläkare och önskar ett fungerande preventivmedel. prelabour rupture of membranes). Nexplanon ® = gestagen implantat .5p + 0. Även viss ökad risk för ablatio placentae. blödningsmängd . BMI är 28 . Tidigare använt kondom som preventivmedel. Motivering lämpligt val: Inga östrogenberoende biverkningar. Hon har en fast partner. exempelvis vid allvarlig flödespåverkan av navelsträngsflödet. porfyri och SLE? Tidi gare preventivmedel och Sabines erfarenhet av dessa? Menstruationsblödningar: regelbundenhet. sjunkande SF -mått varvid man moderkakan vilket resulterar i bland annat minskad mängd fostervatten. Beskriv deras verkningsmekanism och motivera dina val med tanke på Sabines anamnes. Placentainsufficiens innebär försämrad funktion av specialistmödrahälsovården för kontroll pga. Sa bine snusar och har i övrigt ingen sjukdom. Graviditetslängden är 28 + 5.gravida. t ex trombosrisk. Induktion in om det föreligger maternella/fetala risker vid tillstånden? (2p) cirka 1 dygn. Vad vill du veta mer (anamnes) med tanke på rådgivning avseende preventivmedel ? (1p) Tidi gare DVT . Emma inkommer senare i graviditetslängd 41 + 2 till Sectio blir då aktuellt. Fungerar i 3 å r. Lågdosgestagen (minipiller) Verkningsmekanism: . konstaterar en onormalt liten mängd fostervatten vid en Uttalad placentainsufficiens innebär ett hot mot fostrets överlevnad under ultraljudsundersökning. Diskutera 2 sinsemellan olika preventivmedel som kan vara lämpliga för Sabine.

t ex trombosrisk. Mycket god säkerhet. P. Vilken är den mest centrala Kromosomavvikelser eller missbildningar hos tidigare barn. t ex trombosrisk. Motivering lämpligt val: Fast partner. God säkerhet och blödningskontroll . ej riklig eller smärtsam mens truation varför kopparspiral skulle kunna fungera. Motivering lämpligt val: Inga östrogenberoende biverkningar. Relativt god säkerhet.spruta (Depo. Mirena  minskar även bl ödningsmängden. Motivering lämpligt val: Patienten är rökare samt >35 år vilket sammantaget ger en ökad risk för DVT varför en gestagenmetod är att föredra (som ej ökar risken för DVT). 4-para med ett tidigare missfall. Ange en (kvinnlig) preventivmetod som är lämplig (annan metod än de tidigare nämnda i rättningsmallen ) med tanke på Anna-Marias anamnes. Anna -Maria blir kort därefter gravid och beslutar sig för att fortsätta graviditeten. röker cirka 20 ciga retter per dag och har BMI 32. Hormonspiral (Mirena  ) Verkningsmekanism: Lokal gestageneffekt på endometrium och cervixsekret som förhindrar implantation. d) Kopparspiral Verkningsmekanism: Spiral ger upphov till lokal inflammatorisk reaktion i endometriet och koppar är toxiskt för spermier . Inga hormonella biverkningar.Förhindrar graviditet främst genom effekter på cervixsekret och endometrium.Provera  ) Verkningsmekanism: Ovulationshämning. ) Din nästa patient på mottagningen är Anna -Maria 38 år. Rättningsmall: 2 metoder ova n skall beskrivas tillfredsställande för 2 poäng. c ) Kondom Verkningsmekanism: Barriärmetod. Verkningsmekanism: Förhindrar konception och implantation. Skydd mot STI. b) Kombinerade p-piller (f öreträdesvis monofasiska) Verkningsmekanism: Ovulationshämning .Motivering lämpligt val: Fungerar bra med tanke på fast partner . (Sterilisering. . Motivering lämpligt val: Inga östrogenberoende biverkningar. rikliga och smärtsamma menstruationer och tidigare gyn frisk. ange verkningsmekanismen samt motivera ditt svar ! (1 p) Anna-Maria får en Mirena  insatt men hormons piralen stöts ut. 5-gravida. Regelbundna . Relativt god säkerhet. Du träffar Anna-Maria på mödrahälsovården dit hon kommer med sin man i graviditet slängd 10 + 0 för rådgivning angående foster diagnostik. Sannolikt försvårad implantation om befruktning ägt rum. hos paret eller hos anhöriga . Ej tidigare DVT men har essentiell hypertoni . Motivering lämpligt val: Om patienten och hennes partner är övertygade om att man ej önskar fler barn. Fast partner. Patienten har fött flera barn och spiral är därför en lämplig metod. Inga hormonella biverkningar. Motivering lämpligt val: Fungerar bra med tanke på fast partner och om kondom används vid varje samlag tidigt i samlaget .

Fetala utfall: Ökad risk för tillväxthämning. långdragen förlossning. i ntrauterin fosterdöd. Ablatio placentae Klinisk bild: Uttalad smärta vid blödning. to nusökad uterus. Abdominellt ultraljud : Fastställa placentas lok alisation. ökad risk för tillväxthämning. Risk faktor: Rökning. missbildningar (ssk hjärtmissbildningar). (3p) Rökning Maternella utfall: Ökad risk för missfall. Rättningsmall: Minst 2 undersökningar skall anges med relevant beskrivning av dessa för 2 poäng . b) CTG . DVT. ablatio placentae. fosterdiagnostik i aktuell graviditet ? (0. Du är förlossningsjour. preeklampsi.5p) 0. DVT . DVT . Fetala utfall: Ökad risk för t illväxthämning (försämrad placentafunktion). intrauterin fosterdöd. Palpation av uterus: Undersöka eventuell smärta. ablatio placentae. fostret mer stilla. Placenta är ej föreliggande.1% Fostervattenprovet utfaller normalt.Maria och hennes man adekvat rådgivning infö r ev.5.gomspalt. . fostervattenmängd och fostrets läge och aktivitet . Vid den vaginal a undersökninge n finner du en mycket lättblödande portio vilken du bedömer är den sannolika blödningskällan. för tidig förlossning och missbildning: läpp. plexusskada vid förlossningen .Maria? (1 p) b) Vilka undersökningar önskar du (utredning) och varför? (2p) CTG utfaller normalt och det finns inga tecken till vattenavgång. a) Vilka anamnestiska upp gifter önskar du få veta av Anna.5p) Paret och paret s tidigare barn är frisk a och det finns ingen anhörig med kromosomavvikelse eller missbildning. Identifiera de 3 viktigaste riskfaktorerna för negativa graviditetsutfall i Anna .undersökning: Fastställa fostrets aktuella situation.medicinska informationen som du behöver (utöver informationen som du redan har erhållit) för att kunna ge Anna. Rättningsmall: Minst 1 relevant graviditetsutfall anges för både maternellt och fetalt graviditetsutfall för respektive riskfaktor. graviditetsdiabetes. Steril speculumundersökning av vagina: Om möjligt fastställa blödningskällan samt försöka bedöma om vattenavgång föreligger.käk. I graviditetslängd 29 + 3 enligt ultraljud får Anna-Mari a en vaginal blödning i storlek som en menstruation och söker därför f örlossningsavdelningen . Fetma (BMI 32) Maternella utfall: Ökad risk för essentiell hypertoni. Fetala utfall: Ökad risk för accelererad tillväxt (stort barn). hjärnblödning. Anna-Maria kommer för en lä karkonsultation vid dateringsultraljudet (cirka 18 + 0) med tanke på riskfaktorer na i hennes anamnes. Med tanke på sin ålder (38 år) väljer Anna-Mari a att genomgå ett fostervattenprov. Minskad risk för preeklampsi. uterus tonus samt fosterläget. Hur stor är risken för missfall i samband med ett fostervattenprov? (0. Essentiell hypertoni Maternella utfall: Ökad risk för preeklampsi . svårt att palpera fostret .Marias anamnes och beskriv maternella (minst 1) och fetal a utfall (mins t 1) för varje riskfaktor. post partum blödning. om det föreligger tecken till hotande fosterasfy xi . lace rationsskador vid förlossningen m fl. a) Blödningar tidigare under graviditeten och eventuella resultat av utredning ? Smärta i samband med blödningen ? Vattentunn blödning (vattenavgång)? Placentaläget vid ultraljud ? Tidigare sectio? Trauma? Rättnin gsmall: Minst 4 relevanta uppgifter/frågor skall listas för 1 poäng.

CTG har en hög sensitivitet men en låg specificitet. III. polyhydramnios. Fosteranomali (ssk urinvägar). Utsöndras från hypofysens baklob. a) Vattenavgång. Vad är ett intagningstest (door-test) och hur påverkar utfallet den fortsatta handläggningen av en förlossning? (1p) CTG-kurvan (se nedan) bedöms som normal och visar någon enstaka sammandragning. lätt att palpera fostret . (1. En avvikande/patologisk kurva kräver skärpt övervakning även om de flesta foster med en sådan CTG mår bra. Fosterhuvudet palperas i bäckeningången. Fostrets uppskattade vikt är normal för tiden och flödet i navelsträngen är normalt. SE HT 11 SID 12!! Intagningstest är en screening av fostrets vitalitet vilken görs på alla gravida kvinnor i Sverige vid ankomst till f örlossningsavdelningen. avslutades med en vacumextraktion efter ett långdraget förlossningsförlopp. Cervixstatus nästföljande morgon: Cervix bibehållen 2 cm. Du bedömer inte att Scarlett är i aktivt förlossningsarbete ännu. a) Beskriv vilka funktioner endogent prostaglandin har i samband med förl ossningsstarten.g. Förra förlossningen.Beskriv den typiska kliniska bilden samt ange minst en signifikant riskfaktor för dels ablatio placentae och dels för placenta previa! (2p) hypertoni/preeklampsi. Placentainsufficiens. Vad karaktäriserar en normal CTG . stigande paritet. Det betyder i praktiken att vid ett normalt intagningstest . a) Nämn minst tre olika orsaker till oligohydramnios. öppen 1 . fixerat vid palpation utifrån . avsaknad av sena eller tidiga komplicerade decelerationer . fostret normalt aktivt. Riskfaktor: Tidigare sectio. Läkemedel. . accelerationer (minst 2 per 20 min). (1p) b) Vilket endogent hormon är viktigast för värkarbetet och var bildas det huvudsakligen? (1p) Normal bas alfrekvens (110 .a.5p) b) Vilka åtgärder föranleder detta fynd? (1p) c) Varifrån kommer den huvudsakliga produktionen av fostervatten i slutet av graviditeten? (1p) Scarlett och Rhett informeras om att förlossningen bör induceras och eftersom värkarna klingat av och CTG-kurvan är normal får de återkomma dagen efter. Placenta previa Klinisk bild: Smärtfri blödning. sammandragningar och att Scarlett inte känt fosterrörelser sedan föregående kväll. Du beslutar att påbörja induktionen med prostaglandin vaginalt. I.grav ida. halvfast konsistens. Vaginal palpation av cervix bör göras för att besluta om lämplig induktionsmetod. kommer till förlossningsavdelningen p. mjuk uterus . Intrauterin tillväxthämning. spontan förlossningsstart och inga andra avvikelser så kan man nöja sig med intermittent registrering . b) Förlossningsinduktion under övervakning. för två år sedan. c) Fostrets urin och lungvätska. Hon är i graviditetsvecka 41 + 3 och har haft en normal graviditet. Överburenhet. a) PGE 2 är viktig för cervix uppmjukning (remodellering av extracellulärmatrix). Scarlett.5 cm.registrering i fullgången graviditet (fyra parametrar)? (2p) Du gör nu en ultraljudsundersökning och finner ett viabelt foster med spontana fosterrörelser (vilka även mamman nu uppfattar) samt nedsatt fostervattenmängd (AFI 40 mm). mediosakral t riktad.150 slag/min).para och hennes man Rhett. Barnmorskan kopplar nu en CTG (cardiotokografi) för att göra ett intagningstest i väntan på att du som jour ska komma och göra en bedömning. PGF 2α är vikti g för uteruskontraktionerna (mobiliserar kalciumjoner intracellulärt och verkar synergistiskt med oxytocin). b) Oxytocin. normal korttidsvariabilitet (5 -25 slag/min).

Pga.och progesteronnivåerna i blodet varierar under menscykeln (menscykeldag=cd). behövs en kompletterande exeres av placenta. Fetal anemi. Du insåg att du kanske borde friska upp dina kunskaper i reproduktionsfysiologi och som tur var hittade du en gammal kursbok. Blodvolymen ökar med 40. Efter 30 minuter larmar barnmorskan eftersom Scarlett har börjat blöda rikligt en stund efter att placenta avgått. Nästa morgon är cervixstatus mera gynnsamt (cervix öppen 4 cm. Aktivt foster. Nu lämnat ett grav iditets test som är positivt . a) Vilka tre blödningsorsaker bör du ha i åtanke? (1. (0. (0.m. Det rinner en mindre mängd normalfärgat fostervatten. Amnionit. (1p) b) Åtgärder? (1p) Scarlett har 38.5 p) b) Medicinsk abort: Tablett mifepriston blockerar corpus luteum och ökar känsligheten för prostaglandin.o. 9.progesteron är lågt i follikelfas.5p) b) Anovulation . ( . frånsett ett BMI på 33. 2-grav 1-para. 10. cd 14. nästan utplånad) och man gör amniotomi. perineum. a) Rita en schematisk bild av en normal menscykel där du visar hur östrogen. fetman har hon blivit avrådd att använda kombinerade p-piller och istället fått Cerazette ® . Siv vill få lite information om a) Fosterasfyxi.5 grader och eftersom febern håller i sig får hon intravenös antibiotika på misstanke amnionit. a) Nämn minst två orsaker till fostertakykardi under förlossningen. oftast utan följdsymtom. frisk. för att sedan få en stegring på nytt i lutealfas med maxvärde mitt i lutealfasen.18) ges upprepade prostaglandindoser och ev. Hon klarar därför en större blodförlust än en icke gravid kvinna. cd 0 -14.m. v 18 +0. Variabiliteten är nedsatt men accelerationer finns. Retention av placentarester. Flickan s om föds är initialt lite tagen men hämtar sig snabbt och får Apgar 7. cd 14. SE HT 11 SID 19!!! a) För rätt svar behöver du ha visat att s. 32 år.Scarlett får en kvarts tablett Cytotec ® (misoprostol) vaginalt och får under eftermiddagen en del vär kar som senare avklingar. b) Ca 1 000 ml . Redan första dagen fick du en kvinnlig patient med oregelbundna menstruationer. Förlossningen går framåt men när cervix är öppen 7 cm och fosterhuvudet står strax nedom spinae blir du kallad till förlossningsrummet för att bedöma CTG -kurvan som nu visar en fostertakykardi med frekvens 170 -180 slag per minut. Under de senare veckorna (13. a) Uterusatoni .5 p) För s -estradiol behöver du ha visat att det är en stegrad nivå i follikelfas och att värdet sjunker runt ovulationen.5p ) a) T. Koagulationsrubbning. 1-2 dagar sen are ges prostaglandin (vaginalt eller per os) som ger uteruskontraktioner . Feber hos mamman. Scarlett och Rhett pustar ut. och varför är det möjligt? (1p) Du har nyss börjat ditt första vikariat som underläkare på en hälsocentral.5p) b) Hur stor blodförlust (antal ml) klarar en frisk mamma. mjuk.vilken är den vanligaste orsaken till detta? (0. Förlossningen avslutas senare med en vacumextraktion eftersom CTG-kurvan mot slutet blir patologisk med komplicerade variabla decelerationer och upphävd korttidsvariabilitet. graviditetsvecka 18 + 0. vagina. b) Kontrollera mammans temp. (1p) b) Om en menstruationscykel är kortare än 25 dagar eller längre än 35 dagar . och sedan har en stegring i lutealfas. Hon har varit blödningsfri men glömt tabletterna ibland.o.50 % (i tredje trimestern) och även om hon har en relativ an emi är blodkroppsvolymen ökad minst 25 %.5p) Nästa dag på hälsocentralen träffar du Siv. Kan användas från konstaterad intrauterin graviditet t. med maxvärde mitt i lutealfasen. Bristningar i cervix. Ge paracetamol och fortsätt följa förloppet alt. (0. CTG -kurvan är normal och efter ca 2 tim startas en oxytocininfusion. ta laktat/pH direkt för att utesluta asfyxi. ( 0.28.

(0. (0. gärna telefonkontroll att den mottagits. Barnmorskan konsulterar dig som distriktsläkare på hälsocentralen . På kvinnokliniken kan någon spiral inte ses i uterus vid ultra -ljud sundersökningen .5p ) Dyspareuni? (0. Det fanns ingen spi ral i bäckenet och Siv bestämde sig för kondom som preventivmedel.5p ) Endokrina symptom? (0. Om det är en spiralperforation måste spiralläget fastställas och spiralen avlägsnas. Du undersöker henne och finner en kokosnötstor.5p ).ex .(0. Du gör vad du kan för att skynda på och s kickar remissen samma dag .ex .5p ) b) Patienten kan ha stött ut spiralen vid mens (0. ofta i lokalbedövning (fram till och med graviditetsvecka 1213). (1p) a) Röntgen buköversikt bör göras med frågeställning spiral i lilla bäckenet. Siv uppsöker barnmorskan tre månader senare eftersom hon inte känner några tråd ar i vagina . Tre år senare söker Siv dig som distriktsläkare eftersom hon tycker att magen blivit större .5 p) Remiss till k vinnoklinike n för u ltra ljud med frågeställning spiral in situ .5p ) Allmänna cancersymptom som exempelvis uttalad trötthet eller avmagring? (0. Vad gör du? ( 1p) 1.graviditetsavbrytande. trängningar utan sveda ? (0. (0.5p ) Nytillkomna varicer eller ödem i lilla bäckenet och benen . viabel graviditet och hon genomförde en komplikationsfri medicinsk abort.5p ) Tar en grav iditets test . oftast via en laparaskopisk operation . a) Hur bör detta handläggas vidare på kvinnokliniken ? (0.5 månad efter aborten. tarm. t . (1p) b) Epiteliala tumörer är vanligast.5p ) Trycksymptom mot urin blåsa. Du skri ver en utförlig remiss med en klar frågeställning: Misstänkt malignitet.5p ) a) Undersökning på kvinnokliniken skall göras inom ca 1 v. Det var en intrauterin . Barnmorskan på MVC som sätter in spiralen känner en retroflekterad.5p) Av de epiteliala tumörerna är de serösa vanligast och de utgår från epitel som . ”apelsinhud”? (0.5p ) a) Med vilken prioritet (inom vilken tid) skall patienten bedömas på kvinnokliniken och hur säkerställer du det ? (1p) b) Vilken är den vanligaste typen av malign ovarialtumör hos en kvinna i Sivs ålder? ( 0. diffusa nedre buksmärtor ? (0. a) Upp till vilken graviditetslängd bestämmer Siv själv om graviditetsavbrytande ? ( 0. (0. men det måste även utredas så att det inte är en spiralperforation (0.5p ) Graviditetstestet är negativt. normalstor uterus.5 p) Kirurgisk abort: Vakumexeres . t .5p ) b) Ange vilka metoder som är aktuella . obehag.5p ) Torsions. hur de används och hur de fungerar? ( 2p) Sivs graviditet var knappt 8 veckor. H on önskar en hormonspiral som preventivmedel och bokar tid på MVC1. knölig utfyllnad i lilla bäckenet. Du misstänker även fri vätska i buken. Gravtest är negativt men hon är ändå orolig för graviditet.5p ).5p) b) Ange två möjliga förklaringar till att spiralen inte kan ses i uterus. Du vill självfallet skriva en bra remiss till Kvinnokliniken så… Vilka anamnestiska frågor kommer du att ställa till Siv innan du skriver remissen ( ge 4 alternativ u töver det du redan vet ) ? ( 2p) Känsla av tyngd.eller perforationssymptom? (0. Barnmorskan kan inte se spiraltrådarna vid den gynekologiska undersökningen och hon kan inte heller ”fiska fram trådarna” med ett virknålsliknande instrument (Retrievette ® ).

Gynundersökningen utfaller normalt. Du är på en hälsocentral och har ej tillgång till endometriebiopsi eller ultraljud.närmast liknar äggledaren s . (½ p) b) Cellprov tas om det inte nyligen gjorts (½ p). Tre år senare söker hon pga.5p ) .ex . dvs.a.lutein cysta (0. Tidigare tromboembolism . cervixcancer och ovarialcancer har kvinnan 2 risk faktorer som ökar sannolikheten för 2 av tumörformerna . a) Utifrån den information du har.corpus . 4 -para.5p ) Siv får tid på kvinnokliniken veckan därpå när du a uskulterar där. Inga misstänkta resistenser eller lättblödande områden. Blödningarna har de sista sex månaderna kommit oftare och oftare . thecom) (0. små menstruationer). (1p) b) Östrogen ökar livskvalitete n för kvinnor med vasomotoriska symtom.ex .theca.5p ) . benign t cystadenom klassifikation grupp A) (0.5p ) . Hon vill nu ha hjälp med besvären.5p ) paraovarialcyst a (0. Svår leversjukdom. söker för att hon nu har frekventa småblödningar. hormonspiral) och ovarialcancer (barnafödande. Med kontinuerligt gestagen blockeras östrogenreceptorerna så att endometriet ej tillväxer utan atrofierar (ger normalt blödningsfrihet alt.5p ) . En 47-årig kvinna. Tidigare hjärtinfarkt/coronarkärlssjukdom.luteum cyst a (0. Endometriehyperplasi. Vilka andra typer av benigna förändringar överväger man när en ovarialcysta misstänk s hos en kvinna i fertil ålder ( ange 4 benigna.ex . Hon har bytt spiralen för tre år sedan. b) M inskar sannolikheten för corpuscancer (p . och ange vilka faktorer samt tumörformer. Kontrollera r att småblödningarna försvinner inom två månader högst. Vaginala blödningar med okänd etiologi. (1p) c) Sekven tiell behandling ( beredningsform behöver inte anges ). skörhet i det tunna endometriet. Ange vilka 2 tumörformer det gäller och vilka riskfaktorer (2 för varje tumörform). g. ( 1p) b) Vilken är indikationen för HRT? (1p) c) Vilken behandlingsregim ordinerar du? ( 1p) a) Östrogenberoende cancer.benign germinalcellstumör som dermoidcyst a (=benign t teratom) (0. flera gånger i månaden. (1p) b) Vilken är din/dina kliniska åtgärd/åtgärder (1p) och uppföljning? (1p) a) Att hormonspiralen or sakar henne s småblödningar (½ p) . (1p) a) Ökar sannolikheten för corpuscancer (småblödningar. t . övervikt ) och cervixcancer (småblödningar.e pitelial tumör (t .f unktionell . För kvinnor i fertil ålder kan cystan vara . rökning).s tromacellstumör (t . vilken är den mest sannolika orsaken till hennes småblödningar ? Förklara mekanismen. Spiralen avlägsnas (½ p). cystiska ovarial förändringar) ? (2p) Du arbetar på en hälsocentral. rökning och högt BMI (ca 30) efter att ha haft kombinerade p -piller under många år. återbesök eller telefonkontakt eller information att hon måste höra av sig om blödningarna inte försvinner. (1 p) Patientens blödningsproblem upphörde. Hon bytte till hormonspiral för åtta år sedan p. (1p) . (1p) b) Ange 2 faktorer som minskar hennes sannolikhet för 2 tumör former. från att tidigare varit glesa och obetydliga.a. follikelcyst a (0. Du är med på hennes undersökning.piller. ppiller). a) Ang e 4 kontraindikationer till substitutionsbehandling (HRT). Hennes blödningsmönster förlorade först reg elbundenheten och nu har hon varit blödningsfri i sex månader. Vid uttalad atrofi kan dock blödningar uppstå p. räkna högst upp 6 .e ndometriom (0. klimakteriella besvär som påverkar hennes dagliga liv och livskvalitet.g.5p ) . a) Av de tre gynekologiska cancerformerna corpuscancer. Gynundersökningen utfaller normalt.5p ) .

dvs. Lgll. (1p ) b) Hysterektomerade (1p) Cytprov. Ljumskar/bråckportar ua. kräktes 1 gång precis då febern kom. Vid bimanuell undersökning inga patologiska fynd. Skelett inkl höfter pal peras ua. uppgift om cirkulation. a) Varför skall gestagen ges? (1p) b) Någon patient grupp som ej behöver gestagen? ( 1p) Fyra år senare kommer hon åter till dig på hälsocentralen. är vaken. Hon undrar om hon kan slippa dessa tabletter. 50cm). Du undersöker henne och finner en atrofisk lättblödande vaginalslemhinna och lättblödande portio. Vilka åtgärder (diagnostiskt/terapeutiskt) blir nu ditt nästa steg i omhändertagandet av denna patient. MoS. (1p) Vaginalt ultraljud och ev. Buk palp mjuk och utan resistenser med antydan till avvärjningsrörelser och hon spänner emot. Därefter utvecklat uttalade vaginala besvär med torrhet o ch irritation samt täta urin trängningar . Pulm vesikulärt andningsljud bilat. Tidigare frisk. frekvens 134/min. Det började med feber som inte vill gå över utan pendlar kring ca 39 grader (rektaltemp). förlossning och neonatalperiod ua. innan du vet mer? (2p) Hon är medtagen/allmänpåverkad med sänkt perifer cirkulation Terapeutiskt: Tänk ABC: Syrgas. inte mer och hon har haft avföring varje dag. Öron. men studentens statusrapport är inte fullständig – vad kommer du att komplettera status med? ( 1p) a) Endometriecancerprofylax . Muskeltonus generellt lätt sänkt. Fri andning med ökad frekvens. men nu är hon sjuk sedan 2 dygn. Febermatta ögon och hon ger ingen större reaktion på dina kontaktförsök. senast ”i morse”. iv vätska för (pre)chockbehandling 20ml/kg – utvärdera – ev ytterligare vätska Diagnostiskt: blod . har inga luftvägssymtom. Hon är gnällig och missnöjd. när hon tar de 12 vita tabletterna . avklädd och halvligger stillsamt i förälderns knä. Hon har denna tid tagit emot sin välling men nu går även det allt trögare. Du får hjälp med status av en student som rapporterar: välnärd flicka med feberrosiga kinder men perifert kall och blek. urinsticka/odli ng som kan göras på hälsocentralen.Efter sex månader återkommer patienten med en fråga. Cor regelbunden rytm. endometriebiopsi samt kolposkopi kräver oftast remiss till gynekolog. svullnar brösten och hon blir humörpåverkad. född på beräknat datum (3. har snabb svag fladdrig radialispuls). Inga ödem. Vilka prover/undersökningar tar du själv och vilka behöver du remittera henne för ? (2p) Du vikarierar på barnklinik: Lisa 8 månader kommer akut på eftermiddagen med sina föräldrar pga feber och trötthet. (1p) Du kompletterar status med: fontanelltension (normal).och urinodling (Urinprov = blåspunktion för testremsa . Dessutom sista månaden haft ett flertal episoder med småblödningar från slidan. Under den senare delen av den månatliga behandlingskartan. Själv kunde du se att huden var intakt utan utslag. hon skall inte sluta. chock eller inte (perifert kall. Behandlingen fungerade utmärkt men hon bestämde sig ändå för att sluta med HRT för drygt ett år sedan. iv infart (prover om det går -se nedan). Enda barnet.5kg.

K. Enskilda kliniska tecken på dehydrering har låg precision. Nitrit positiv. Efterföljande utredning visar mindre ärr på ena njuren. bär på odiagnostiserade bakterier. Krea strax över normalgränsen för ålder. hur hade man behövt tänka då? (3p) Du träffar som vikarierande underläkare på barnkliniken Ylva. CRP ( Blodgas) Lab visar CRP 190. 2. (3p) Lisa blir frisk från sin infektion. graviditetskomplikationer. Vissa uppföljande utredningar kan bli aktuella. Nattetid tycker man inte att det är något problem.och odling). Ange vad som är frågeställningen och vilken undersökning som kan bli aktuell vid/för respektive frågeställning. hur hantera? b) Om det hade varit så att hon aldrig hade kunnat kontrollera urinen någon period. men tagna tillsammans ger de en hyfsad bedömning av den totala vätskeförlusten. cystoskopi respektive MAG3 . Hon kommer till akutmottag -ningen p g a kräkningar.hälsa? (1p) Lisa återkommer till mottagningen vid 5. spina bifida occulta eller annan rygg(märgs)avvikelse med neurologisk patologi). såsom ev bakteriuri. har en mycket liten blåsvolym eller detrusorinstabilitet. invalidiserande njurfunktionsnedsättning (kronisk njurinsufficiens) a) Om sekundär enures Utred noggrant och omfattande tillstötande sjukdom.5 år.ärr från barndomen innebära för framtida vuxen. chockbehandlas och iv. nu pga att hon ofta kissar på sig på dagarna sedan ett par månader tillbaka från att ha varit pålitligt dagtorr under ett års tid. om möjligt smalare efter resistensbestämning och då peroralt – om/när sjukdomstillståndet så medger. men endast på mer speciell indikation) Beroende på omfattningen av ärrbildningen: ökad risk för hypertoni. ne dsatt sensibilitet i perineum (ev. bredspektrumantibiotika till odlingssvar föreligger. Hb 98. destruktiv process som skadar blåsans/blåsbottens innervation) patologiska benreflexer. missbildning som gör att hon ej kontrollerar blåsbotten (ectopiskt m ynnande uretär. Ingen glukos. Na 130 mmol/L. Iv behandling till en början vid klinisk sepsis eller kräkningar Hon har urosepsis. bredspektrumantibiotika till att börja med till en så påverkad patient. blodstatus med diff. njursjukdom med nedsatt koncentrationsförmåga och ökat urinflöde. K och Alb vid övre normalgränsen. Odlingar sänds till lab. TPK 180. för stoppning – om utredningen utfaller normalt överväg bristande blåsuppmärksamhet och träna den. LPK 12 med neutrofilövervikt. Frågeställning Undersökningsmetod Finns 2 njurar/ missbildade njurar? Hydronefros/tecken på avflödeshinder? Ultraljud Ärr? Funktion i kvarvarande njurvävnad? Sidofunktionsfördelning? DMSA scintigrafi Reflux i uretärerna? Visualisera r blåsan och ev uretrapatologi. Relativ viktnedgång i förhållande till vikten precis innan insjuknandet är mest Spädbarn med säkerställd urinvägsinfektion bör utredas med hänsyn till några olika frågeställningar. Avföringen kan hon kontrollera sedan ett ca 3 år tillbaka.och ketonuri. endokrin/metabol sjukdom med ökad diures (ex diabetes). a) Vad skall man misstänka. men drabbas några månader senare av ytterligare en pyelonefrit.renogram görs också emellanåt. För mottagnings -sköterskan har föräld -rarna berättat att flickan . för då används blöja. b) Om aldrig varit torr (=primär enures/inkontinens) Utred ev. Na. diarréer och feber sedan 72 timmar. (1 p) Diagnos: Urosepsis Behandling: i. MUCG (Urografi. Albumin. Labstix på punktions -urin visar leukocyturi men inga röda. Krea. Diagnos och behandling? Motivera val av behandling och administrationssätt.v. Vilka hälsorisker kan pyelonefrit. svagt positivt för protein .5 års ålder.

(2. ferritin. leverfunktionstester. dessutom är de vanligaste antikropparna man mäter vid celiaki just av IgA -typ. Du ger henne vätskeersättning (ORS) under 4 timmar motsvarande 12. varför man i detta fall behöver driva utredningen vidare avseende celiaki. Efter den tiden kissar hon och är litet piggare. svag. medan hon vuxit tillfredsställande i längd och huvudomfång. Redan i samband med inläggningen noterade du att hon vägde väldigt litet för sin ålder. S-kreatinin. rastlös. trådig? Ylva väger 10.5 p) objektivt. Efter din undersökning finner du att flickan har kliniska tecken motsvarande måttlig t dehydrering till följd av sin gastroenterit. Hon har haft 4-5 diarréer sedan gårdagen.5 ml/kg/timme. urinsticka. Denna typ av tillväxtavvikelse.brist. För att kliniskt bedöma hennes grad av uttorkning tittar du på: Påverkan på allmäntillståndet – irritabel. När du tittar på hennes tillväxtkurva ser du att hon har planat av i vikt från 12 till 18 månaders ålder. Hon har varit lös i magen av och till i flera månader. sovit dåligt och varit tröttare på dagis. När du pratar med mamman framkommer att flickan under en längre tid inte mått bra. törstig. Flickan fortsätter dock att kräkas och du bestämmer dig för att lägga in henne på avdelningen.3 kg. m en är alltid kopplad till undernäring.2. vilket för misstankarna till selektiv IgA . Hennes vikt på akutmottagningen är 10. CRP. Mamman har med uppgifter från BVC och efter litet plottande får du fram nedanstående tillväxtkurva: SE HT 11 SID 41 . transglutaminasantikroppar. insjunkna? Uttorkade slemhinnor – torr i munnen? Gråter utan tårar? Puls – snabb. (3 p) På morgonen dagen efter inläggnin gen har hon fått både vätskeersättning och litet frukost och är mycket piggare.5 p) Hur vill du driva utredningen vidare? (1 p) . men att totalt IgA också är lågt/omätbart. slö.!! Hur tolkar du dessa resultat? (1. Du utreder hennes dåliga viktuppgång och konstaterar att hennes transglutaminasnivåer visserligen är låga. Hur vill du rehydrera henne? Motivera ditt val rehydreringsstrategi och om du i så fall behöver komplettera utredningen på något sätt.5 SD. kalla extremiteter. Vid selektiv IgAbrist är celiaki klart över representerat. letargisk? Förlängd kapillär återfyllnad . där får hon fortsätta få vätskeersättning via nasogastrisk sond.5 p) Vilket tillstånd misstänker du? (1. totalt IgA När du tittar på hennes tillväxtkurva ser du att hon har planat av i vikt från 12 till 18 månaders ålder. och då ta tunntarms biopsier.>3 s när man trycker med fingret 5 s på sternum? Påverkad hudturgor – nedsatt när man nyper ett hudveck på buken? Förändrat andningsmönster/frekve ns – djupa och/eller snabba andetag? Ögon – halonerade. Du misstänker att hon kan vara dehydrerad. sk failure to thrive är ofta multifaktoriell.knappt fått i sig något alls sedan dagen innan och det lilla som hon svalt har verkat komma genast i retur. Vilka kliniska tecken kommer du att leta efter för att på bästa sätt kunna skatta hennes grad av ut torkning? Ange fem (5) kliniska tecken som kan hjälpa dig att uppskatta hur uttorkad Ylva är och hur du tolkar dem.3 kg. status inkl bedömning av utveckling • Blodprover: blodstatus m differentialräkning. Din kliniska bedömning är att hon är måttligt dehydrerad. För att utreda dålig viktuppgång kan följande undersökningar och prover vara rimliga i detta fall: • Noggrann anamnes inkl kostanamnes och sociala förhållanden. medan hon vuxit tillfredsställande i längd och huvudomfång. elektrolyter. SR. motsvarande . hypoton i muskulaturen.

vilka är de viktigaste proverna som du bör ta? (1p) Vid 6 månader kommer Gustaf för rutinundersökning på BVC innefattande bl.i blod eller transkut ant Konjugerat och okonjugerat bilirubin. Det är kontraindicerat att ge vattkoppsvaccin och andra levande vacciner vid immunbristsjukdom som drabbar det cellmedierade försvaret.10 ggr/dag Infektion (t ex urinvägsinfektion).5p) Ange 3 principiellt olika orsaker till ikterus i neonatalperioden. DAT-test Vid 6 månader gör barnet vanligtvis följande: Grovmotorik? sitter med stöd. Status i övrigt ua. vattkoppsvaccin? (1p) Vid 7 månaders ålder söker man akut på Barnmottagningen pga av att han dagen före suttit i barnstolen och efter måltiden nickat till med huvudet upp repade gånger. bör vara borta medan Grip -fotreflexen och Babinski är kvar tills barnet börjar gå. Vad bör han kunna vid 6 mån ålder om han är normalutvecklad? (2p) Grovmotorik? Finmotorik? Samspel. kikhosta. Viktuppgång 400 gram de senaste 14 dagarna. immunosuppressiv behandling samt graviditet Mässling .ko mmunikation? Jollrar nyanserat Koordination öga. Han har god aptit. Levern palperas 2 cm nedom höger arcus.hand? Neonatalreflexer? Nämn 2 reflexer som bör vara borta och en som är kvar. vattkoppsvaccination. även amning kan ge ikterus. i övrigt mjuk och oöm buk utan resistenser. autoimmun thyreoideasjukdom. Sök — sug. drar sig upp till sittande Finmotorik? använder båda händerna. griper aktivt. flyttar saker mellan händerna Samspel. Förutom vid selektiv IgA .kommunikation? Koordination öga. hypothyreos. gallvägshinder (gallvägsatresi) är tillstånd som kan ge ikterus. hemofilus influensa och pneumokocker.hand? Tittar efter tappad leksak Neonatalreflexer? Moro . (Dessutom ingår vaccin mot polio som är en virusinfektion). Vad är normal avföringsfrekvens hos helammat spädbarn? ( 0. Bilirubin . Flickan sätts på glutenfri kost och när du träffar henne några månader senare är hon en pigg och glad tjej som ökat mer än 2 kg i vikt sedan du såg henne senast.5p) När du nu vet att det är ikterus och barnet ser piggt ut och är opåverkad. SE HT 11 SID 48!! I samband med 5½ månadersbesöket på BVC skall Gustaf vaccineras. metabol sjukdom.12 månader är: Difteri.a.5p) Vilket/a lab. Mot vilka bakteriella sjukdomar erbjuds vaccination under spädbarnsåret? (1p) Nämn 2 absoluta kontraindikationer till vaccination med levande försvagat vaccin såsom t ex. är helt opåverkad men bajsar löst efter varje amning. prover tar du vid misstanke om ikterus? (0. gripreflexen i handen. Alltifrån 1gng/v till 5. I status ser du att barnet är antytt gul i huden och på ögonvitorna.Ylva genomgår en gastroskopi där man i biopsier från duodenum ser subtotal villusatrofi förenligt med celiaki. vaccination (ges normalt vid 5 mån ålder) och bedömning av tillväxt och utveckli ng. Turners syndrom och Downs syndrom. (1. Inkomstdagen har han haft flera liknande episoder med De bakteriella sjukdoma r man vaccinerar mot vid 3 -5.5 p) På Hälso centralens BVC träffar du Gustaf 4 veckor. bl. Vilka? (0. Han är första barnet och föräldrarna är oroliga för hans avföring. immunisering. stelkramp. Mamman undrar litet om andra vaccinationer. vänder runt. Förutom vid selektiv IgA -brist är celiaki överrepresenterat vid vissa andra tillstånd..a.brist är celiaki överrepresenterat vid typ 1 diabetes.

Neonatalperioden ua frånsett lätt ikterus. Vänder sig till mage/rygg. Handläggning och utredningsgång i detta fall blir i korthet: *Akut inläggning för observation. Lena upplever att Maj upplevs piggare men är orolig för att amningen inte fungerar. Kontroller på BVC ua. Tidig hemgång. Han är enda barnet. a) Att gå ned i vikt efter födelsen är normalt.14 dagar b. Buk: mjuk och oöm.5p) b) Hur stor viktnedg ång i % anses vara normalt? (1p) När Maj är 12 dgr väger Maj 3610g och är uppe i sin födelsevikt. Lena har gett Maj tillägg vid ett par tillfällen. Barnsjuksköterska kollar sugteknik och man beslutar om tätare uppföljning. Cor: RR. EEG . normalförlöst v39+1. 7. graviditeten var ua.5p) Ovan är en beskrivning av ett fall med insjuknande i infantil spasm.nickningar. men när skall man förvänta att ett fullgånget barn skall vara tillbaka på sin födelsevikt? (0. Kan inte sitta själv. Vilken diagnostisk undersökning ordinerar du? (1p) EEG visar detta mönster som är typiskt för denna sjukdom.obs glukoskvot *MR hjärna – utesluta annan patologi Hur handlägger och utreder du fallet vidare? (2p) Maj är född i fullgången tid och förlossningen var normal. MOS: Välfuktade. Inga palpabla resistenser.förändringen kallas hypsarytmi. Vilka råd ger du för att stimulera amningen? (1p) Amma glest Ja / Nej Använda amningsnapp Ja /Nej Amningsobservation Ja /Nej Ge tillägg Ja /Nej Vilket hormon styr mjölkutdrivningen? (0.5p) a. max 10% Nej Ja Ja Nej Oxytocin . normofrekvent. men även armar och ben har dragit ihop sig. *Metabolscreening *Utesluta infektion *LP . Inga blåsljud. Symmetrisk spontan motorik. oretade slemhinnor. Senaste 3 veckorna inte varit lika glad som tidigare utan varit mest trött. FV 3535g och FL 50 cm. AT: Fin färg. Neurologiskt: Normal muskeltonus. SE HT 11 SID 51!!! Viken diagnos är det? (1p) Vad kallas EEG-förändringen? (0. Ingen feber eller andra infektionssymptom. Pulm: rena andningsljud. BB-tiden var normal. kinkig. Maj ammar men vid första hembesöket när Maj är 5 dagar väger Maj 3350g. god tonus. Trots det går det långsamt för Maj att vända i vikt. Symmetriska normalt utlöstbara senreflexer. Vid undersökningen framkommer ingen regress/ förlust av förm ågor vilket är positivt. Maj är barn 3 av 3 och mamma Lena har helammat minst 4 mån både Elias 6 år och Sonja 3 år. Griper med båda händer. oint resserad av sina leksaker.

intravenös infart.a.8.ö. Han har lättare ÖLI -symptom och temp 37. Maj är en frisk tjej men antydd känslig hud. andningspåverkad samt kräks. Tillväxten är ok men mamman ger en flaska tillägg till kvällen för att hon skall bli lugnare på natten. Lena upplever då att Maj ganska snabbt börjar må dåligt.(=chockbehandling) 6. Maj bör stå på mjölkfri kost. Maj hostar och verkar ansträngd i andningen. Eftersom Maj har en IgE-förmedlad allergi har hon en viss ökad risk att drabbas av andra födoämnesallergier. Dessutom är adrenalineffekten kortvarig. Vad svarar du Lena på den frågan? (1p) Hur följer du upp henne och vilken akut medicinering bör hon utrustas med? (2p) Maj bör följas upp på barnmott med utvärdering med spec Ig E och ställningstagande till provokation. Maj äter ti llägg med god aptit.v. Överväger vätska 20 ml/kg i. diff. Lena är van då hon har ganska besv ärligt eksem på vintern och både Lena och pappa Lars har båda allergi mot pollen och katt.g. klagat på ont i hö knä och haft lätt hälta. men hon behöver inte få någon annan allergi.v. SR(normal) samt blodstatus (ngt stegrade vita. Maj har anafylaxi m ed urtikaria. Skall hon skickas hem eller läggas in? Motivera ditt svar. men undersökning av hela benet och foten är i övrigt utan anmärkning. Inhalation med adrenalin/ventoline mot obstruktivitet.01 ml/kg (=0. Coxitis simplex Status och anamnes är avgörande för fortsättningen. (Antihistamin – kan ges efter de akuta åtgärderna. steroider (solu. Behandling: 1. Injektionen ges im i lårets utsida (vastus lateralis) Dosen kan vb upprepas var 5:e – 10:e minut samt erhåller 3. men knappast >50). På barnmott kan man ta serum för analys av spec IgE mot mjölk eller utföra pricktest som visar på en reaktion mot mjölk. antihistamin och Anapen som akut behandling. Vilken diagnos är mest sannolik? 1p Vilka undersökningar bör du göra respektive överväga och vilka fynd förväntar du dig? 1p . brukar vara normal) En 4 -årig pojke kommer med sin pappa till Lycksele lasarett ca 10 mil från Umeå p.) Efter behandlingen i ambulansen mår flickan helt bra. slapp. tecken till andningsbesvär (obstruktivitet) och cirkulationspåverkan. Lena förstår att det är allvarligt och ringer ambulans. 4. Remiss till dietist/mjölkskola Bör få utskrivet Betapred. Vilka kostråd ger du? (1p) Mamma undrar om det kommer att växa bort och om Maj har någon ökad risk för att få någon annan allergi.När Maj blivit 5 mån vill hon äta ofta och verkar ändå vara hungrig. 5. Du är jourhavande barnläkare och kontaktas av ambulans personalen. 2. ev. Adrenalin im: 1mg/ml . Anapen i samråd med allergimott. samt luftvägsallergier och eksem. Hon blir rödflammig och öronen blir röda och svullna. I status noterar du att benet är abducerat med nedsatt inåtrotation. Syrgas på mask. När ambulansen anländer till hemmet efter 7 min är Maj fortfarande rödflammig. Dosering 0. röntgen höftled (sällan motiverat om ultraljud är tillgängligt.cortef/betapred) i. f. (1p) Hur bekräftar du din diagnos? (1p) Efter en anafylaktisk reaktion skall hon observeras på sjukhus eftersom en fördröjd reaktion kan tillstöta. normalt) inkl.(ökade vita med relativ lymfocytos).01 mg/kg). Till mamma säger du att mjölkallergin brukar kunna växa bort efter några års ålder . att han sedan 2 dagar varit gnällig. Hon kräks ett flertal gånger och blir slapp i kroppen. Vad misstänker du att Maj har drabbats av? (1p) Vilka akut behandling ordinerar du under ambulansfärden (och på akutmottagning)? (3p) Du misstänker att Maj har drabbats av en allergisk typ 1 reaktion på basen av komjölk. ultraljudsundersökning höftled (lätt ökad vätska i leden). Labundersökning: CRP (lätt förhöjt.

Ange 3 andra viktiga tillstånd som du bör ha i åtanke vid plötsligt påkommen hälta och värk ? 1p Septisk/akut artrit (med varierande patogenes). Irit är vanligt vid JIA hos barn varför ögonundersökning är viktig del i uppföljningen. hos äldre barn skelettumörer) Hur ställer man kliniskt diagnosen artrit? 1p artrit = ledinflammation svullnad +/ .Du bedömer det som Coxitis simplex på basen av kliniska fynd och labproverna som visar lätt CRP 20. Hon kommer med mor till din mottagning för att skolsköterskan ville det. Här behöver du kontrollera samt komplettera status med hjärtauskultation (utbredning? hörs på ryggen?). I status opåverkad. SE SV VT 10 SID 8!!! Nybesök: Anna 14. Resonera kring inflammatoris ka markörer: Hur skiljer sig lab värdena (CRP.år. på remiss från skolhälsovården pga stigande BMI. SR och leukocytos) på barn från vuxna vid ledgångsreumatism? Det är viktigt med noggrann kliniskt uppföljning av JIA. rörelseinskränkning Två månader senare återkommer han men nu med knäledsbesvär i form av ledsvullnad. trauma (med ev. fem. Hon fick diagnos juvenil artrit och behandlades med enstaka cortisoninjektion i knäleden samt antiinflammatoriska läkemedel under ca 5 mån. Tidigare var BMI kring 22-24. blodtryck? pubertet? . lite försiktig rar flicka som medverkar väl. kommer i mitten av juni. MPR) växtvärk – nej. inte hälta! malignitet (särskilt leukemi. smärta och rörelseinskränkning. epifyseolys). osteomyelit. Han har CRP 20 och lätt leukocytos.pulsar?. värmeökning samt feber av och till. Om svullnad saknas krävs 2 av följande tre: smärta vid passiv rörelse. Din student har påbörjat konsultationen: Utöver ovanstående framkommer huvudvärk på eftermiddagarna flera ggr/vecka senaste året och några gånger/månad ’orolig mage’. I skolarbetet har lärarna inte signalerat något särskilt och själv anför Anna inga problem. När dessa saknas kan du antingen vänta tills du får dem eller välja att göra mer omfattande utredn ing nu (bättre eftersom hon har symtom). Hon har glasögon pga myopi. Vårterminskontrollen har avslöjat att råden från skolsköterskan att minska kaloriintaget och att öka fysisk aktivitet inte har ändrat BMI. Ett normalt prova utesluter inte JIA.värmeökning. Vad utöver hans leder bör du följa upp? 1p CRP. (JIA är ett autoimmunt tillstånd. lätt ökat antal vita med relativ lymfocytos samt ultraljudsfynd av lätt vätskeökning i höftleden. Andra orsaker som kan övervägas är: viral eller bakteriell infektion reaktiv artrit efter infektion eller vaccination (t. Enligt journalen hade Anna för ca 4 år sedan en period med besvär från ena knäleden. röda hund. SR. bäcken/rygg/skelett -process. ordinär Övervikt Vikt (kg) dividerat med längd (meter) 2 Du hade haft god hjälp av data för att kunna beräkna hennes individuella tillväxthastighet för att (ev. varefter besvären klingade av och allt glömdes av familjen. Ökat subcutant fett över bål och extremiteter. leukocytos är bara i 50% av JIA fallen förhöjda. Vilken sjukdom behöver du nu överväga? 1p Juvenil idiopatiskt artrit (JIA). så man behöver vara alert på andra autoimmuna sjd – thyroideastörning. celiaki -hepatit hematologi). Aldrig morgonhuvudvärk.ex. värmeökning. men har nu senaste året legat på nivå ca 27.) kunna avstå utredning.

7 .övervikt -fetma? 0. Även med adekvat thyroxindosering tar det lång tid för TSH att nedregleras.muskulatur. kunde barn med Annas långa anamnes ha TSH -nivåer på 600 -900 mU/L! Turners syndrom? Alt. MoS. Tidigare. Du är rätt säker på att hon har coarctatio aortae och väger samman det med hennes BMI utveckling. TPOantikroppar (autoimmun orsak?) information om bristande ovariefunktion och behov av östrogensubstitution blodprov för kromosomanalys prov för ev celiaki (hypothyreospat har sällan ’orolig mage’) Med behandling blev fT4 normalt (fT4 20) efter 6 veckor.2). då titrering utfördes. Vid palpation av brösten kan ingen körtelvävnad palperas. och hon remitteras med fullständiga uppgifter till cardio log med frågeställning: coarctatio aortae? Fortsatt komplettering av status: Du ser en bröstkurvatur motsvarande B2-3 och enstaka könshår längs labia majora. Kemlab titrerar numera inte fram exakt TSH -nivå utan svarar enbart ’>100’.5 p Vilken är frågeställningen på kromosomprovet? 0. Cor: kort syst bllj gr 2 I2 -3 sin.5 p Aktiv expectans . med doser som successivt ökas under 1 -2 mån Återbesök om 1-2 veckor för information. Pulm. 0.5p Vilka ytterligare uppgifter behöver du för att kunna planera. vidare utredning (kort!)? 1p Blåsljudet hörs mycket svagt vid auskultation på ryggen. Tidigare tillväxtdata följde inte med remissen. thyrstatus (doskontroll).Anna hade haft sitt höga BMI i över 1 år enligt remiss. omedelbar start av försiktig thyroxinsubstitution. Hur skall man tolka/åtgärda det? 0.2 cm. normalt 0.27 – 4.2).2 kg (se kurva).27 – 4. Tolkning/åtgärd? 2p Blåsljud som hörs på ryggen är inte fysiologiska.22) Diagnos och åtgärd(er) direkt med anledning av dessa svar? 1p Planera tidpunkt för uppföljning och vad skall då göras? 2p Perifer hypothyreos. fT4 och FSH vid första besöket för diagnos av ev hypothyreos och för nivådiagnostik av den bristande pubertetsutvecklingen Labsvar: TSH >100 mU/L (ref. BT sittande höger a rm 140/85. Buk. fT4 6.2 pmol/L (ref 12-22). Lgll. Vikt 59. 45x eller annan strukturell könskromosomavvikelse? Förebyggande generell blödningsbenägenhet pga k-vitaminbrist hos nyfödda.5p Hur beräknas BMI? 0. FSH 62 IU/L (ref 1. Leder ua. Hon är mycket kittlig och svårundersökt. Vilken ytterligare utredning är befogad i detta skede? Frågeställning? 2p 14 år och inga tecken på påbörjad pubertet bör föranleda prov för TSH. BT bör mätas också i vänster arm och i benen. men TSH var fortfarande förhöjt (47. några femoralispulsar hittar du inte. eller avstå från. de kan erhållas efter sommarlovet. . Hur definieras hennes BMI-nivå ur populationsperspektiv? Normal . Längd 148. varför man kan ana att hypothyreosen funnits en längre tid. fempulsar skall vara palpabla.

Detta har inget med leversjukdom att göra. Det nyfödda barnets lever klarar inte av att ta hand om allt bilirubin. Nä r de röda blodkropparna dör och faller sönder (vilket är normalt) bildas förhållandesvis stora mängder bilirubin. Flickan är nu 4 dagar gammal. hepatit B och C.5 p b) Mot vilka sjukdomar vill du vaccinera under barnets andra levnadsår? 0. Direkt-AntigenTest -negativ icterus som kvarstår efter en veckas ålder hos ett fullgånget barn och som är viktiga att upptäcka tidigt! 1p Mamman kommer från Eritrea och vad bör du då särskilt fråga henne som är av vikt för barnet . G6PD -brist. konjugerad typ. Dehydrering. Under fosterlivet har barnet bildat rikligt med röda blodkroppar. inte provtagits tidigare)? 1p a) Kongenital gallvägsatresi.5p a) Följ det svenska vaccinationsprogrammet och ge vaccin mot DTP Polio+Hib samt pneumokocker. Föräldrarna är flyktingar och har just kommit till Sverige och därför inte varit på MVC före förlossningen. sfärocytos). 1p b) Ange 2 orsaker till okonjugerad.k. syfilis Du skall nu lägga upp ett vaccinationsprogram för detta barn. dessutom bör Hepatit -B ingå eftersom barnet tillhör risk gr upp. Hypothyreos. BCG mot Tbc vid 6 mån. kongenital hepatit b) Kongenital hemolytisk sjukdom (t. vilket är en ovanlig (1:10000) men potentiellt livshotande komplikation. Gränsen för ljusbehandling från/vid 3 dygns ålder är 350 mmol/L. 1p Fysiologisk icterus (normalfynd). Ange vanlig orsak till gulsot hos nyfödda och förklara mekanismerna. Infektion et c. utan det samlas i blodet.ex. Struma (jodbrist?) Rakitsymtom? Serologi för: HIV.Du kallas till Förlossningen för att undersöka ett nyfött barn född av eritreanska föräldrar. Den föregåend e jouren har ordinerat prover som visar att okonjugerat bilirubin är 225 mmol/L. man åkte hem vid 2 dygn ålder och kommer nu åter eftersom hon är lite gul. a) Mot vilka sjukdomar vill du vaccinera under barnets första levnadsår? 1. alt på BB om nå gon i omgivningen är smittsam. a) Om bilirubinet hade varit av s. Har du eller någon släkting HIV eller tuberkulos? Har du haft hepatit-B? om barnet är fött i Sverige har väl rimligen prov hunnit tas för hepatit mm.avseende smittsamma sjukdomar? 1p avseende andra sjukdomstillstånd? 1p Vilka prover bör du ta på en gravid asylsökande/flykting kvinna som är gravid (och där du saknar provsvar alt . Alla dessa vacciner ges vid 3-5-12 mån.1 och 6 mån ålder). Varför ges K-vitamin? 1p ”Morbus hemorrhagicum neonatorum”.I den händelse mamman är smittsam eller annan i familjen har aktiv HepB bör Hep-B vaccinationen tidigareläggas och starta redan på BB (kan då ges vid 0. rubella. Strax efter födelsen har alla nyfödda barn förhöjda nivåer av bilirubin i blodet men bara några av dem blir mer påtagligt gula. b) MPR vid 18 mån Mot vilka sjukdomar används levande försvagade vaccin i barnvaccinations- . vad hade du då behövt överväga/utreda? Nämn någon orsak till konjugerad icterus i neonatalperioden. Förlossningen går bra och hon får en spruta K-vitamin.

och när han somnade tidigare samma kväll tror pappan att han kan ha varit litet snuvig. Inga ytterligare prover behövs då dessa ofta gör barnen upprörda.socialnämnden är ansvarig för barnets skydd svarsleende nyföddhetsreflexerna är kvar (moro reflex. Spädbarn har ingen kraft att dunka huvudet i spjälsängen Barnets inläggs – för observation och utredning av ev bakomliggande sjukdom (helkroppsröntgen. Andningsfrekvensen är 35/min och kroppstemperaturen är 37. Vad misstänker du och hur handlägger du detta? 1p Du skall undersöka barnet psykomotoriska funktioner. Vilken diagnos överväger du i första hand? 1 p Vill du göra några undersökningar Ventrikelseptum defekt (VSD) . Vad förväntar man sig av ett normalutvecklat 10 veckor gammalt barn? 1p På akutmottagningen möter du som jourhavande en 2-årig pojke p g a akut påkomna andningsbesvär. Du träffar barnet igen på BVC vid 6 veckors ålder. Pulsoximetri kan vara av värde i svårare fall. lyfta huvudet i liggande? Du misstänker krupp. När du nu träffar honom har han kraftig. mässling.programmet? 1p 1p När är det kontraindicerat att ge ett levande vaccin? Mot tuberkulos. Pappan säger att sonen är ofta förkyld. Du hör ett systoliskt blåsljud längs nedre delen av sternums vänstra kant som inte hö rdes när du undersökte barnet på BB. Pappan beskriver det som att sonen inte kunde få åt sig luft.a. Dessa vacciner är kontraindicerade vid immunosuppressiv behandling och vid vissa immunbristsjukdomar. I ett typiskt fall som detta kan försiktig inspektion av munhåla och svalg tillåtas. Det använder inte vänster hand och mamman undrar om vänsterhänthet är ärftlig eftersom hon själv är vänsterhänt. Ange 2 shuntar som upprätthåller den fetala cirkulationen under fostertiden? 1p Vid 10 veckors ålder söker familjen akut på barnmottagningen och uppger att barnet varit skrikigt och ständigt dunkat huvudet mot sängens spjälor.4° C. I status noterar du ett stillsamt barn med 3 st centimetersto ra blågröna märken på rygg. Du noterar indragningar i jugulum och över lungfälten hörs sonora biljud. men detta kan man som regel vänta med till efter barnet fått behandling för sitt andningshinder. Vänster arm används inte. Vilken är den troliga diagnosen? 1p Varför hörde du inte blåsljudet första gången? 1p En stor VSD konstateras med u-ljud och flickan insätts på f urosemid och digitalis i väntan på operation. tågrip ) även rätt för kan öppna händerna nackmuskelstyrka – kan balansera huvudet något. Flickan har från 3 veckors ålder sjunkit 1 standarddeviation (’kanal’) i vikt i tillväxtkurvan och mamman berättar att hon andas snabbt och ansträngt vid amning. koagulationsprover bl. ductus venosus ductus arteriosus (Botalli) foramen ovale Barnmisshandel måste misstänkas. vilket förvärrar luftvägssymptomen .pga lika tryck i stora och lilla kretsloppet hos det nyfödda barnet . bål och armar. handgrip. ev. ögonundersökning.) och förnyad klinisk undersökning om 8-14 tim Socialjouren kontaktas . När trycket faller i lungkretsloppet uppstår en vä -hö shunt. blodstatus.ingen shunt. men från dagis hade man inte reagerat. att sonen fick panik så pappan tog upp honom och gick ut på balkongen medan mamman ringde ambulansen. u -ljud hjärna. påssjuka och röda hund används levande försvagat vaccin. skällande hosta. Han kommer med ambulans tillsammans med sin pappa vid 2-tiden på natten sedan pojken plötsligt vaknat upp med skällande hosta och andnöd drygt en halvtimme tidigare.

metapneumovirus. är han helt symptomfri och sover djupt i pappans famn. Efter en halvtimme är luftvägssymptomen nästan helt borta och vid 6-tiden. Barn med basal pneumoni som engagerar diafragmala pleura kan presentera/te sig som akut buk. medan diffusa. och i så fall vilka? 1p Behandling som har effekt vid krupp är inhalation med adrenalin via nebulisator samt steroider. men utöver hostan säger han inget. krepitationer. Vilken behand ling ordinerar du? 1. perkussionsdämpning) är tydligare förenade med bakteriella pneumonier. På remissen från primärvården står det ”Pneumoni?” Ange minst 4 kliniska undersökningsfynd du letar efter för att bekräfta eller förkasta allmänläkarens frågeställning? 1 p Vilka kliniska fynd och ytterligare undersökningar hjälper dig att avgöra om infektionen är bakteriell eller viral? 1p . Ånyo söker man för luftvägssymptom. när du får tid att titta till pojken igen efter en hektisk helgnatt på akuten. hosta. Legionella pneumophilia och Mycoplasma pneumoniae). pulsen är 135/min. Han har ingen feber.för att bekräfta eller förkasta diagnosen. så du låter dem gå hem. Ensidiga eller avgränsade symptom (nedsatta andningsljud. Barnet har kraftig skällande hosta. bilaterala symptom med både ronchi och krepitationer är mer kopplade till virusinfektioner. Han sitter i pappans knä. Andra akutfasreaktanter som LPK stiger snabbare och når högre vid bakteriella pneumonier än virala infektioner. Luftvägsobstruktionen vid krupp orsakas av svullnad och ökad slemproduktion i den subglottiska slemhinnan. influensa A och B. inspiratoriska indragningar under revbensbågen och stridor. Vid krupp sprids infektionen från näshålan ner mot struphuvudet och luftstrupen. Steroiderna kan ges i tablettform upplösta i vatten (t ex bet ametason) eller inhaleras via nebulisator eller spacer (t ex budesonid). indragningar sub . Vad orsakar krupp? 1p Två månader senare träffar du samme pojke och hans far på akutmottagningen. där parainfluensa bidrar till 60% av fallen. påverkat allmäntillstånd (barnet ser sju kt ut). Även om inget enskilt undersökningsfynd ensamt kan bekräfta eller förkasta misstanken på bakteriell genes vid lunginflammationer är ronchi och stridor är de kliniska fynd som har svagast koppling till bakteriell infektion.0 °C.5 p Du låter pojken först inhalera 1 mg adrenalin upplöst i koksaltlösning och ger sedan 5 mg betametason upplöst i vatten. liksom buksmärtor vid lobära pneumonier. Kliniska undersökningsfynd som är förenliga med lunginflammation hos förskolebarn är feber ≥ 39.eller intracostalt. dämpning vid perkussion över lungfälten. RS -virus. nedsatta andningsljud ronchi eller krepitationer vid auskultation. cyanos och näsvingespel. Lungröntgen kan inte avgöra om infektionen är viral eller bakteriell. På väg ut frågar pappan vad krupp beror på. Lågt CRP ≥ 24 timmar efter symptomdebut talar emot bakteriell genes. adenovirus. echovirus. liksom bilaterala diffusa infiltrat som dock kan ses även vid atypiska bakteriella infektioner (Pneumocystis jirovecii. tachypné/dyspné. Saturation mätt med pulsoximetri visar 97%. vissa coxsackievirus och andra virus kan också orsaka krupp. Krupp är en virusinfektion.5 p Hur tillför du behandlingen? 0. men tillsammans med kliniska undersökningsfynd kan radiologiska tecken såsom lobära eller segmentella förtätningar tala för att infektionen är bakteriell medan peribronkiellt ödem och interstitiella infiltrat är starkare associerade till viral a infektioner.

Kalle hade svinkoppor för två veckor sedan. Ur denna tar du blod för odling. men han anger ömhet över urinblåsan. ++ protein. Den kliniska diagnosen blir att han har en högersidig pneumoni. Efter 3 dagar ha r pojken piggat på sig. med största sannolikhet en bakteriell pneumoni. Buken palperas mjuk utan resistenser. +++ erytrocyter. tidigare frisk. Urinsticka visar: ++ leukocyter. Blodtryck.gul snuva. När du auskulterar har du svår t att tydligt höra några skillnader. MoS+öron+cor+pulm+lgll+thyroidea+leder+hud: allt normalt . lägger in honom på barnavdelning och sätte r intravenös nål. så här sjuk har han aldrig varit förr. CRP var 15 och urinodlingen blev negativ. han ligger trött i pappans famn. Du ger honom syrgas på grimma. han leker och äter och är redo att skrivas ut med fortsatt peroral antibiotika några dagar till. När du nu träffar honom är han allmänpåverkad. nitrit negativ.9 °C. Du misstänker urinvägsinfektion och ordnar att urinodling sänds. men behövde ingen behandling. Övre luftvägsinfektioner hos förskolebarn utan fokala symptom är nästan uteslutande orsakade av virus där antibiotikabehandling inte har någon effekt. Pojken har en kraftig infektion med hypoxemi. särskilt kring ögonen. Kalle har kissat bara två gånger senaste 24 timmarna trots att han dricker som vanligt. Kalle 5 år. Enligt pappan blev han sjuk 2 dagar innan men har snabbt försämrats. CRP 159 mg/l. hostar litet men är i övrigt pigg och feberfri. ++ protein. 1p.5 p Urinprov från barn för urinodling är svårt. Du ger honom intravenöst antibiotika (besylpenicillin. Saturationen uppmäts till 91%. men han anger ömhet över urinblåsan. Febern mätt hemma är 39. Neurologi normalt. Du ser indragningar subcostalt bilateralt. Buken palperas mjuk utan resistenser. Du misstänker urinvägsinfektion och ordnar att urinodling sänds. Urinsticka visar: ++ leukocyter. söker akut pga buksmärtor under de senaste två dagarna och mörk urin. Han drack nu på morgonen. MoS+ öron+ cor+pulm+lgll+thyroidea+leder+hud: allt normalt. positiv urinodling med relevant bakterieantal i förhållande till inkubationstid . Neurologi normalt. Pappan säger att han inte känner igen sin pojke. +++ erytrocyter. nitrit negativ. som i sin tur styr behandlingstiden. Färgen på sekretet från näsan beror på kroppens immunförsvar och beror inte på om infektionen orsakas av virus eller bakterier. eftersom njursjukdom misstänks Temp över 38. Hon är förkyld sedan några dagar med tjock grön.5 gr. CRP >20. cefotaxim e d) och vätska. Vilka fler undersökningar/prov behöver du diagnostiskt? Motivera. Hur handlägger du honom? 1. (akut nefrit ger rätt) . 6 månaders ålder: blåspunktion 4 års ålder: kastat mittstråleprov eller kateterprov Vad krävs för diagnos pyelonefrit? 1.På akutmottagningen träffar du en drygt 2 -årig pojke som du 2 månader tidigare behandlade för krupp. Du räknar till 65 andetag/min.5 p Kalle 5 år. Vad är mest sannolika diagnosen? 1p Poststreptokock glomerulonefrit. febern och hostan nästan försvunnit. tidigare frisk. men vid perkussion hör du att tonen över höger lungfält är dämpad. söker akut pga buksmärtor under de senaste två dagarna och mörk urin. men sedan har han kräkts när han hostar och varje gång de försökt ge honom något. Temp och CRP för att sk ilja mellan hög och låg infektion. Du ser att han är lite svullen i ansiktet. blodstatus med diff. Vad svarar du honom? 0. Han har hört att grön snuva betyder att det är bakteriellt och vill ha penicillin till dottern också. vilka två sätt ger mest trovärdigt svar hos spädbarn? 1p Det visade sig att Kalle inte hade någon feber.5 p Under utskrivningssamtalet berättar pappan att storasyster 4 år också är sjuk. CRP och elektrolyter.

Hon tycker också att hjärtat slår snabbare än det brukar.a. blodtryck . Preeklampsi. bltr 130/ 85. Prover normala.alb/U-kreat >600 mg/mmol) 2Hypoalbuminemi (< 25g/l) 3-Ödem (4 -Hyperkolesterolemi – och ingen hematuri) Kortsiktigt förväntas uttalad viktuppgång (patienten blir s. Du uppmanar henne trimestern för att därefter öka igen . CRP . Prover: Blodstatus. Pneumoni Astma. yrsel. ödem? Hur mycket begränsar besvären henne? Status: Auskulterar hjärta och lungor. Lungemboli. (1 p) Vilka två potentiellt farliga diagnoser måste du även fortsättningsvis ha i åtanke? (1 p) 1-Massiv proteinuri (> 40 mg/m 2 /tim eller >50 mg/kg/dygn eller U. Hon förnekar hosta. trötthet. puls. Vilka negativa effekter är att förvänta kortsiktigt (inom 3 mån)? 1p Vad är det fysiol ogiska skälet till varannandags -dosering av prednisolonet? 1p Kerstin. Vilka kriterier skall vara uppfyllda för diagnosen nefrotiskt syndrom? 1. Hon kan gå som vanligt i lugn takt men blir lätt andfådd och får hjärtklappning. är gravid med sitt första barn i graviditetsvecka 33. temp 37.Mamman undrar om pojken inte har nefrotiskt syndrom eftersom han är svullen i ansiktet och har proteinuri. Vad bör ingå mer i anamnesen och vilka undersökningar/prover gör du primärt? (3 p) Kerstin är tidigare frisk. Hb 11 5 g/l. yrsel. temp. Ange minst tre. Vanligtvis är Kerstin i god fysisk kondition (tävlar i orientering) men nu blir hon väldigt andfådd av att gå uppför en trappa. max 80 mg) per os i 3 doser i 6 veckor följt av Prednisolon 40 mg/m 2 per os varannan morgon i ytterligare 6 veckor och därefter prompt utsättning. cushingoid) och med avstannad längdtillväxt . kardiomyopati. hjärtklaffsdefekt). inga trombostecken. Hon har önskat en läkarbedömning eftersom hon har andningsbesvär och barnmorskan ber dig som underläkare på vårdcentralen att göra en bedömning. Vilken är den troligaste förklaringen till Kerstins besvär? (1 p) Efter anamnes och undersökning kan du i princip utesluta några diagnoser som initialt hade kunnat vara möjliga. bröstsmärtor. MVC-journalen. hosta.5p Nefrotiskt syndrom behandlas med Prednisolon 60 mg/m 2 /dygn (=2mg/kg. Varannandags -dosering ges för att ge hypofys binjure -axeln chans till återhämtning. andningsfrekvens.k. Hjärtsjukdom (arytmi. SF -mått. Polyhydramnios. Andningsfrekvensen ökar pga att CO2 . Thyreotoxicos . Hjärta och lungor auskulteras u. trombostecken . Besvären beror sannolikt på den fysiologiska omställning som normalt sker under en graviditet. samtidigt som man har kvar viss inflammationshämmande effekt. 28 år. Anemi. Besvä ren har kommit successivt under de senaste veckorna. puls 89/min. andningsfrekvens 1 6/min. För säkerhets skull planerar du ett extra besök ökar med 15-20 slag/min). Din bedömning blir att besvären är graviditetsrelaterade och du gör ingen Hjärtminutvolymen ökar (slagvolymen ökar med ca 30% och hjärtfrekvensen ytterligare utredning i nuläget. Smärtor i bröstet . TSH. Anamnes: Tidigare sjukdomar . ensidig bensvullnad/smärta. blodtrycket sjunker med ca 5 -10/10-15 i andra hos barnmorskan om en vecka för kontroll av blodtr yck. SF -måttet följer normalkurvan enl. Du tycker att det krävs mer för att sätta diagnosen nefrotiskt syndrom..2.

Fosterljud avlyssnas med Doptone. De smärtar dock så mycket att hon inte fick mycket sömn inatt men kunnat vila en del under morgonsidan. I vilket skede av förlossningen är Lena? Fortsatt handläggning? (1 p) Lena återkommer till förlossningen nästa morgon. Smärtanamnes (lokalisation. ev.och respirationsfysiologiska förändringar som normalt sker under graviditet och som blir mer uttalade mot slutet . kräkningar. gallbesvär men det är mindre allvarligt. Uterus är däremot mjuk och oöm. trötthet. urinsticka (om det inte redan är gjort). Hon har fått vila under I MVC -jour nalen kollar du om blodtrycket stigit under graviditeten . ex T. Ödem under graviditeten uppstår på grund av sänkta albuminnivåer som minskar det kolloidosmotiska trycket. vattenavgång. som är frisk sedan tidigare väntar sitt första barn och hon har haft en normal graviditet. 32 år. Rekommenderas åka hem och försöka v ila och kan möjligen få med sig analgetika. bibehållen till 75%. Beskriv de cirkulations . Fosterrörelser . (1. Vilken/vilka diagnoser överväger du och vad gör du? (1. Normala fosterrörelser? Vaginal blödning eller misstänkt vattenavgång? Tidigare gallbesvär? Tidigare gastrit eller magsår? Palpation av uterus (tonus. Avlyssnar fosterljud . fostervattenmängd och blodflöde i navelsträngsartären. intensitet). SF -kurvan visar samma mått nu som för 3 veckor sedan (dock mätning av annan barnmorska idag). Hon anger att hon haft värkar sedan igår kväll.5 p) Lena. sjukdomskänsla. men inte alldeles regelbundet. sura uppstötningar. karaktär. darrighet. värkar?) och hela buken. Latensfas . Hon har haft ett gallstensanfall för 2 år sedan. Vid undersökningen finner du att Kerstin är palpationsöm i epigastriet. Kerstin remitteras akut till specialistmödravård för utredning (ev. intervall. duration. Aldrig haft gastritbesvär. Du frågar efter andra symtom som huvudvärk. synfenomen. Preeklampsi/HELLP. Barnmorskan vill att du undersöker henne eftersom hon har så väldigt ont i övre delen av buken och känner sig ill amående.att genast höra av sig om besvären förvärras eller om andra symtom tillkommer. Vilka anamnestiska frågor bör du ställa nu? (1 p) Vad bör du undersök a? (1 p) Kerstin uppger att hon haft ihållande smärta som tilltagit något sedan ca 6 timmar. Vikten har ökat från 68 till 70 kg sedan besöket för 3 veckor sedan (vikt 59 kg i början av graviditeten).5 p) tröskeln sänks och tidalvolymen minskar (inskränkt bukandning). Vad tittar du särskilt efter i MVC-journalen? (1. 1+ proteinuri idag . Förklara äve n varför ödem är vanligt under graviditet. . En generell vasodilatation och ett försämrat venöst återflöde kan även bidra. vilket hon haft av och till i flera månader. Hb har stigit något de senaste veckorna och är nu 1 20 g/l (Kerstin har tagit järntabletter). Temp. CTG är normal. 140 slag/min. Blodtryck. Hon har lätt huvudvärk. och blödning . Tre veckor senare blir du åter tillfrågad angående Kerstin som nu är på barnmorskebesök. Citodon®. Du känner på cervix som är sakralriktad. hon vill nu helst ligga hopkrupen. medelmjuk i k onsistensen och öppen för fingret.5 p) I MVC -journalen noterar du att blodtrycket var 130/85 för 3 veckor sedan och 145/90 idag (blodtrycket vid första MVC -besöket var 120/ 75). Du bedömer att hon inte har värkar. Proteinuri? Hb? Vikt? SF-kurvan . Hon kommer till förlossningen på sen eftermiddag. inläggning) av misstänkt HELLP och fetalt ultraljud med bedömning av vikt. Ingen blödning eller flytning. ömhet.

ev decelerationer samt uterusaktivitet. variabilitet (bandbredd). SE SV VT 10 SID 50!!! Enligt vilka parametrar tolkas CTG? T olka dessa parametrar i Lenas CTG. vidöppet. lustgas. fixerat i bäckeningången. Vad är definitionen på aktiv förlossning? (1 p) På denna förlossningsavdelning är riktlinjen att kvinnan vid inkomsten genomgår s.140. Förlossningen går nu framåt sedan oxytocininfusion givits . Uterus och cervix innerveras från Th10 -L1 och bäckenbotten från S2-4.eller tvärläge. Fostrets hållning : flektion eller deflektion Fostret palperas i högervänt huvudändläge. acceleration (reaktivitet). Vid inre undersökning finner du att cervix är öppen tre cm och utplånad. Sekundär värksvaghet . EDA. föregående fosterdel i relation till bäckeningången. steri la kvaddlar.eller vänstervänt . (1 p) Hur klassificeras denna CTG? (1 p) Lena får nu alltmer ont. sammandragningar ca 4 per 10 minuter. Hur Tecken på stress hos fostret föreligger. morfin. ruckbart. fixerat . intagningstest med CTG .natten men på efternatten har det tagit i ordentligt med smärtor i ryggen och regelbundna sammandragningar upp till tre per 10 minuter . 2) vattenavgång. Barnet behöver födas . Normal CTG. Vilken ytterligare information efterfrågar du? (1 p) Lena har inte haft vattenavgång eller blödning. huvud (vidöppet eller framstupa) eller säte. cervix och bäckenbotten ? (1 p) Vilka metoder för smärtlindring finns tillgängliga för förlossningens olika skeden? (1 p) Lena får nu EDA. När cervix är fullvidgad och huvudet står 1 cm ovan bäckenbotten noteras mekoniumfärgat fostervatten och följande registreras: Det har således tillkommit fostertakykardi och sena decelerationer. Lenas intagningstes t ser ut så här Två av följande tre kriterier ska uppfyllas för diagnosen aktiv fas eller i ”aktiv förlossning”: 1) regelbundna smärtsamma sammandragningar (3 -5/10 min) .kurva. Fosterljuden auskulteras till 140/minut Ange vilka uppgifter du söker svar på vid yttre palpation. Fostrets bjudning: föregående fosterdel. Lenas CTG: Basalfrekvens ca 130. För utdrivningskedet (bäckenbotten): fortsatt EDA. oxytocin-in fusion . pudendusblockad . TENS. sned .k. spinalanestesi. Från vilka segment utgår spinalnerverna som innerverar uterus. För öppningsskedet (uterus och cervix): exempelvis akupunktur. bandbredd 510. vattnet går spontant vid öppningsgrad 6 cm och förlossningen fortskrider sålunda: SE SV VT 10 SID 52 Basalfrekvens. rörligt. inga deceleration er. 3) cervixdilatation 3-4 cm . Lena bedöms vara i ett aktivt värkarbete. Hon efterfrågar smärtlindring. Fostrets ställning: höger. (1 p) Fostrets läge: längs -. accelerationer 4/20 min.

(1. II . Transformationszonen ej synlig.5-10.09 (7. 4) Endometriecancer 5) Endometriehyperplasi ( 4 orsaker för full ansträ ngning. men besvärande trängningar som ökat markant sista månaderna. Hon har även börjat besväras av sköra slemhinnor. Att värdena från navelvenen (från placenta) är helt normala medan värdena från navelartären (från barnet) är onormala visar att hypoxin varit kortvarig. Atrofiska men ej lättblödande vaginalslemhinnor. Sedan 1) Atrofiska slemhinnor i vagina 2) Cervixcancer 3) Polypbildningar cervix drygt ett år buktar det ut en ”bulle” i underlivet.0) Ange kriterierna för Apgar score.17-7. hudfärg .a att det tynger/trycker i underlivet .9 -10. normaliserat vid 5 minuter visar att lätt asfyxi förelegat. De förhöjda värdena på pCO 2 och BD/BE i navelsträngsartären tyder på att kombinerad respiratorisk och metabolisk acidos förelegat. inget avvikande palperas över adnexa.och ett rektocele som prolaberar ca 2 cm utanför introitus . Senaste m enstruation januari 2009.g. gif t.cancer o endometriecancer skall vara nämnt ) tömma tarmen och måste ofta med fingrarna hjälpa till för att få ut avföringen. vid corpus. storlek som en tennisboll.9) BD/BE -11. därefter blödningsfri. Besvären begränsar det dagliga livet. (1 p) Vad blir din tolkning av barnets tillstånd vid födelsen? (1 p) Vidöppen hjässbjudning Apgarkriterierna bygger på bedömning av hjär t frekvens.27 (7.38) 7. Adipositas och anovulation ökar risken för endometrie cancer .0) -8.14 (3. med påverkan på samlivet. Har s vårigheter att poäng och cx . V ilken och varför Cervixborste upp i cerivxkanalen. andning.bedömer du fostrets tillstånd? Vad blir din åtgärd? (1 p) Vad kallas bjudningen? (0.48) pCO 2 8. 1) Endometriebiopsi 2 ) Cykliskt gestagen i tre månader för blödningskontroll och utvärdering. men nu sedan ett par veckor haft ett par småblödningar. Uterus normalstor till liten .05-7.5 -7. Sara har en specifik riskfaktor för endometriecancer.80 (4. Gyn: IIIgrav id a. Lite blod i cervi x.5-9. Sedan tre månader svårt att sova p. a värmevallningar och svettningar. Vid l åg östrogennivå i serum kryper transformationszonen upp i cervix .para. Östrogen produceras i fettväven och den produktionen är utan inflytande från . Apgar score sänkt vid 1 minut.5 p) Hon var inte postmenopausal men du bedömde risken för endometriecancer som ökad. På vårdcentralen söker Sara Jonsson 53 år p.0 (-1. Soc: Arbetar heltid som sekreterare. tonus.5 p ) Barnet har Apgar 3 (1 minut) . två vuxna barn. 7 (5 min) och 10 (10 min). ( Inte tvingande att ta endometriebiopsi eftersom hon ej är postmenopausal) 3) Ultraljudsmätning av endometriet (om< 4 mm kan man avvakt a om det inte kommer ytterligare blödningar).g. Blodgasanalys från navelsträngen omedelbart efter födelsen visar: Navelartär Navelven pH 7. Välreglerad hypertoni och BMI ca 30. beskriv dessa. Det oroande är blödningarna som du först tar ställning till. Vilka principiellt skilda orsaker har du att ta ställning till avseende hennes blödningar? (2 p ) I status: Klaffande vulva med ett cysto.8 (-2. Inget urinläckage vid hosta. retbarhet. Hur tar du cellprov och varför syns inte transformationszonen? (1 p) Det finns tre möjliga sätt att utreda/bedöma endometrieavvikelser. På vårdcentralen fanns möjlighet till endometriebiopsi så du tog det.7) 5.

H ur stor är risken för detta och varför uppkommer urininkontinens? (1 p ) Cykliskt gestagen. Sara undrar även om det finns negativa effekter av operation. varför och hur hjälper hon manuellt till för att tömma tarmen ? (0. och om hon skall gå och kissa så fort hon känner trängning. Sara kommer på återbesök för provsvar samt insättande av behandling.5 p) Vilka fler besvär bör insatt behandling inför operation avhjälpa och varför? (0.5 p) Vad är med stor sannolikhet genes en till hennes avföringsproblem.5 p ) Dosen/potensen är den viktigaste skillnaden. Vad är det för skillnad i hormondoserna i kombinerade p -p iller och HRT i klimakteriet. Sara undrar om hon kan använda dotterns p-piller.5 p) Efter en prolapsoperation kan patienten erfara urininkontinens . Sara undrar varför hennes trängningsbesvär har ökat.är det en riskfaktor? (1 p) Vad gör du avseende hennes övriga problematik idag? En klar motivering krävs för ditt val av åtgärder. ofta med en tumme i slidan. kan hon då bara spola ner dem i toaletten undrar hon. träning uroterapeut. och varför är det en skillnad? (1 p ) Varför bör hon inte ta kombinerade p -piller? (0. Steroiderna passerar reningsverken och ger påverkan på marina livets reproduktion . prolapsen kan ge adekvat stöd under uretra så att Sara är kontinent så länge prolapsen inte åtgärdas. Att gå och kissa d irekt vid trängning leder på sikt till minskad central hämning och ökande trängningsbesvär. Besvara hennes fråga och redogör för den fysiologiska bakgrunden rörande miktionen. (0. P-piller och HRT innehåller heller inte samma typer a v syntetiska östrogener och gestagener. Urinpåfyllnad ger via spinala reflexen signal till detrusorkontraktion. eller handen mot vulva. Klimakteriella besvär kräver avsevärt lägre östrogendos för att framgångsrikt behandla besvären. Risken för urininkontinens är ca 10% pga en dold ansträ ngningsinkontinens. vänta med Detrusitol®. inget malignt. P -piller innehåll er östrogen/gestagen i doser som hämmar ovulationen . Om inte. Sara undra r också om framfallet h a r något att göra med hennes förstoppning. Avseende de täta trängningarna: Urinprov. (1 p ) Eftersom vaginalslemhinnan är atrofisk pga östrogenbrist är även trigonumområdet i blåsan påverkat och känsligare för tänjning vid urinpåfyllnad. Hennes dotter har nyligen tagit ut en årsförbrukning av Neovletta ® men senare bestämt sig för att försöka bli gravid och inte nyttja p-pillren .5 p) Kan hon spola ner de kombinerade p -pillren i toaletten? Motivera ditt svar . Vilken behandling bör provas innan remiss för operation? (0.5 p) Ni bestämde att först behandla konservativt innan ställningstagande till operation. Denna hämning minskar om hon går och kissar så fort hon känner en trängning. . Rektocelet b uktar in i vagina vid avföring och Sara måste hålla emot när hon har avföring. Östrogenet förbättrar de sköra slemhinnorna och minskar de täta trängningarna. Sådan anamnes är nästan patognomont för r ektocele. Vilken behandling insätter du pga endometriesvaret? (0. Prolapsring och lågdos lokalt östrogen (eller högre styrka) . Fecalt block = avföringen fyller upp rektocelet. Avseende prolapsen: Sedvanlig behandling alternativt avvakta svar på endometriebiopsin (malignitet?) Endometrieprovet visade hyperplasi utan atypi. (1 p) hypofysen. Utan produktion av progesteron kan heller ingen avstötning ske. P-piller skulle förvisso fungera mot de klimakteriella besvä ren men eftersom trombosrisken är östrogen-dosberoende är det en onödigt hög dos. Sara tycker att de klimakteriella besvären är så påtagliga att hon önskar systemisk östrogenbehandling (HRT). Denna spinala reflex hämmas centralt av att man volontärt håll er emot.

ell er artärtrombos.5 p) Du träffar Emma igen vid 27 års ålder.a svullet. porfyri. Gestagenrelaterade bieffekter: humörpåverkan. Emma har tidigare gjort 1 abort och vill inte bli gravid igen oavsiktligt. (0. Emma undrar om det går bra för henne att använda kombinerade p -piller.5 p) Gestagenimplantat (p -stav) : Hög preventiv säkerhet. (Inget krav på att bieffekten skall sorteras i ’rätt hormongrupp’. Vaginal östrogenbehandling innebär ej ökad risk för DVT. Vid högt BMI kan den preventiva effekten dock vara nedsatt. malignitet. Hormonspiralen ger minskad blödningsmängd. (1 p) Hormonspiral: Hög preventiv säkerhet. Hon undrar kring p -stav (Implanon®). pågående leversjukdom. migrän med fokala neurologiska symptom. En fördel är att spiralens effekt är oberoende av kvinnans vikt. periodvis oregelbundna och ibland långdragna menstruationer samt du noterar ökad behåring. Vilka anamnestiska uppgifter av betydelse behöver du för din bedömning/rådgivning? (1 p) Ange minst 4 absoluta kontraindikationer som du behöver fråga Emma om innan förskrivning av kombinerade p-piller kan bli aktuellt (2 p). Hon kommer 8 månader efter att hon har fött sitt första barn. Emma undrar över vad det här betyder för framtida graviditeter och preventivmedel samt när hon blir äldre och kanske får klimakteriebesvär. trötthet.g. Hon är nu intresserad av ett lämpligt preventivmedel. tidigare bröstcancer. Man fastställer att Emma har en djup ventrombos. spända bröst och ödem . Gestagen medför ingen ökad risk för DVT. Du beslutar dig för att förskriva kombinerade p -piller. Fast partner vilket är en fördel vid IUD.) Framtida graviditet: Emma kommer att erhålla antikoagulantia under kommande graviditeter som profylax mot DVT under graviditet. fett hår. Cirka 1 år senare inkommer Emma till akutmottagningen p. värmeökat och smärtande vänster underben. viktökning. Tidigare bruk av hormonella preventivmedel och Emmas erfarenhet av dessa. minskad libido. Ingen ökad risk för DVT. Hennes BMI är 32. Vilken information ger du till Emma när det gäller graviditet.5 p) Preventivmedel: Ej preventivmedel innehållande östrogen pga risk för DVT. Du mäter Emmas blodtryck som är normalt. hormonspiral (Mirena®) och kopparspiral som hon har hört att hon ska kunna använda. Lämplig. Ett år senare kommer Emma tillbaka till din preventivmedelsmottagning och beskriver att hennes blödningsmönster blev normaliserat med p-pillren men hon känner sig tveksam till att fortsätta. hereditet för DVT (föräldrar. Du berättar för Emma om fördelar och nackdelar när det gäller dessa 3 preventivmedel och avslutar med att ge din bedömning huruvida du tycker att preventivmedlet är lämpligt eller olämpligt i just hennes fall. Hennes menstruationer är rikliga. (3 p). Gestagen medför ingen ökad risk för DVT. Gestagena bieffekter kan uppkomma. Östrogenrel aterade bieffekter: illamående. Hon slutade amma när barnet var 3 månader. Emmas BMI=28. Lämplig. (0. vadkramper. Hon har inte använt p-piller tidigare. (0.5 p) Klimakterium: Ej systemisk östrogenbehandling mot klimakteriebesvär pga risk för DVT. syskon). känd koagulationsdefekt. ökad aptit. Anamnestiska uppgifter: Vikt och längd för uträkning av BMI. Blödningsmönster. (Rökning). Du har preventivmedelsmottagning idag. periodvis oregelbundna och ibland långdragna. preventivmedel och klim akterium? (1. Absoluta kontraindikationer: Tidigare djup ven . (1 p) Kopparspiral: Metoden oberoende av Emmas vikt. Lägre preventiv säkerhet jämfört . Användaroberoende vilket innebär en jämn serumkoncentration. Hon beskriver rikliga. Hon berättar att hon är frisk och såvitt hon vet har ingen i familjen någon koagulationsrubbning. dvs som tidigare. Tidigare graviditet(er) och förlopp. sjukdom i hjärtklaffarna som innebär ökad risk för trombos. nedstämdhet. Hos en mindre andel kvinnor gestagena bieffekter. Efter din rådgivning bestämmer sig Emma för att fortsätta med kombinerade p -piller. Pågående sjukdomar som exempelvis hypertoni och diabetes mellitus.Emma (23 år) och Oskar har fram till nu använt kondom vid samlag. Hypertoniutveckling efter insättning av p-piller är en kontraindikation för fortsatt användning. Du efterfrågar/undersöker bieffekter för att kunna bedöma huruvida du ska rekommendera fortsatt användning? Nämn minst 4 (1 p).

Emmas BMI är nu 41. Emma undrar om det kan vara någon hormonrubbning som bidrar till hennes viktökning och uteblivna menstrua tioner. Beskriv övergripande patofysiologin vid PCOS. Vilket är ditt förstahandsförslag till Emma för att skapa ägglossning ? (0. (1 p) Emma tar ut hormonspiralen efter 2 år då hon och Oskar önskar ett syskon till Turid. och filmar med sin videokamera. Ventilera Vilken koncentration av syrgas startar du med när du ventilerar ? Motivera varför. Informera Emma om minst 2 hormonella tillstånd som skulle kunna förklara hennes uteblivna menstruationer. (2 p) Förstahandsförslag: Viktnedgång. (1 p) Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS). Ge surfaktant g. som är slapp och cyanotisk och du tar henne omedelbart till det uppvärmda återupplivningsbordet medan du ger kutan stimulering genom att gnugga hennes rygg med filten. Den kliniska bilden vid PCOS innebär en samverkan mellan genetisk predisposition och omgivningsfaktor er. Ger ökad blödning vilket är en nackdel i Emmas fall med rikliga menstruationer. Koppla EKG e. Pappan står bredvid dig. LH förhöjt (stimulerar androgrenproduktionen) och FSH normalt. Vilken av följande åtgärd er prioriterar du i detta läge? 1 p (OBS: ange bara ett alternativ) a. Fostervattnet är inte mekoniumfärgat. 1 p 21% (=luft) därför att syrgas har visats ha negativa effekter vid återupplivning av fullgångna. asfyktiska barn ( ökar tid till spontanandning samt risk för hjärnskada och död) . När du berättar för Emma att hon inte har ägglossning så undrar hon över kommande åtgärder eftersom hon och Oskar ju önskar fler barn. En flicka föds. Ovariell dysfunktion med hyperandrogenism som leder till anovulation/dysovulation ofta kombinerat med insulinresistens. Ökande vikt innebär en ökad insulinresistens som ytterligare försämrar ovariernas funktion. Hypothyreos. Flöda syrgas f.5 p) Du berättar också varför hon inte ägglossar på ett normalt sätt. blek i ansiktet.5 p) Du informerar Emma om hur vanligt det är med PCOS i befolkningen. B e pappan att sitta ned b. Emmas menstruationer återkommer inte och därför söker hon nu på gynmottagningen. Man har just beslutat om sugklocka pga CTG -påverk an . Vid 45 sekunders ålder är pulsen c:a 60/min och hon andas ännu inte. Du tillkallas som barnjour till förlossningen . Prevalensen är cirka 5-10%. Det gäller en vaginal förlossning i fullgången tid efter en normal gravididet. (0. Ventilera med mask och blåsa c. Sänkt SHBG i kombination med normalt eller lätt förhöjt testosteron ger en ökad mängd fritt och biologiskt aktivt testosteron. Koppla pulsoxymeter b. Ultraljudsmässigt polycystiska ovarier. Säkra en intravenös infart d. Hyperprolaktinemi (1 p) I enlighet med din hormonella utredning och kliniska bedömning föreligger PCOS. Således olämplig pga att spiralen resulterar i en ökad menstruationsblödning.med de andra 2 metoderna.

hypotoni.95%.5 p c. Fallskyddsreflex finns. håll O2. 1 p I djurexperiment har man visat att hypotermibehandling m inskar hjärnans metabolism och minskar celldöden under de fö rsta 2. b) Tar föremål med hela handen.5 p b.3 dagarna då hjärncellerna annars löper risk för sekundär energibrist och apoptos. blodtryck mm Terapi: 1) Symptomatisk behandling / homeostas: Håll normal temp (om ej hypotermi.poäng ger du henne och hur fortsätte r du? 2 p Apgar = 2 Fortsätt ventilera Öka FiO2 Vid 10 minuter har flickan fått bra färg och drar några enstaka andetag. Hur övervakas temperaturen? 0. medvetandepåverkan eller får kramper i. Vid 5 minuters ålder har flickan en puls på c:a 150 men är fortfarande ce ntralt cyanotisk och helt slapp. Barnet behöver nu ingen extra syrgas men är trött och slut och gör inte mycket väsen av sig. Du fortsät ter att ventilera tills barnet kommer igång med en god spontanandning vid 15 minuters ålder. Barnmorskan kommer med navelartärblodgasen som togs vid födelsen och den visar pH 6.5 p d. Reflexer 0. När måste hypotermibehandling senast påbörjas för att vara effektiv? 0.5 p e. vb antiepileptika 2) Hypotermibehandling kan definitivt bli aktuellt i detta fall om barnet uppvisar tecken på HIE kliniskt eller på EEG (0.34 C c) Kontinuerlig. Vilken temperatur eftersträvas? 0.Bröstkorgen häver sig fint när du ventilerar. Finmotorik 0.5 p a) Före 6 timmars ålder b) 33. Hur vill du handlägga fallet de närmaste timmarna när det gäller diagnostik/övervakning och behandling ? Motivera. normala elektrolyter.5 p a) Rulla från rygg till mage och tvärtom. andas inte och reagerar inte. Språk 0. . Social förmåga 0.5 p Följande bör nämnas för full poäng: Diagnostik: 1) Övervakning på neonatalavdelning a) Tecken på hjärnpåverkan? Observation med avseende på n eurologstatus fö r att bedöma om barnet har tecken till hypoxisk iscemisk encefalopati (HIE): Slöhet.85 och BE 18 mmol/L.saturationen 92.5 p c. Barnmorskan önskar att att barnet får vara hos mamman på förlossningen. s itta med stöd.5 p) Vi har under de senaste åren lärt oss allt mer om hypotermibehandling vid intrapartal asfyxi . flyttar föremål mellan händerna c) Ler. Du ser flickan på ett återbesök vid 7 månaders ålder. 2. stoppar i munnen. När du undersöker hennes neurologiska utveckling utgår du från vilka färdigheter (” milstolpar”) man normalt upp nått. Beskriv vilken nivå som de flesta barn uppnått vid denna ålder för varje rubrik nedan: a. frikostig sedering / smärtlindring. håll normalt bglukos. a. urinproduktion. Vilken Apgar . pigg och nyfiken blickkontakt. gillar se sig själv i spegeln d) Jollrar med olika vokaler e) Moro och handgripreflexen borta. rektal temperaturmätning d) Att minska risken för död och neurologiskt handikapp Förklara hur hypotermibehandling kan minska risken för allvarligt neurologiskt handikapp efter en intrapartal asfyxi. håll normalt PCO2 (vb respirator) . Om möjlighet finns: EEG (CFM = bedside aEEG) för att se om hjärnaktiviteten är påverkad som vid HIE b) Tecken till multiorgan påverkan? Följ respiration. se nedan).5 p d Vilket yttersta syfte har behandlingen? 0. Grovmotorik 0. Tonus fortfarande slapp. initialt baserat på djurexperiment och nu senast på ett flertal stora randomiserade kliniska prövningar.5 p b.

SaO2 88%. Hon har intercostala indragningar.lätta eller tunga blöjor? Du bedömer halonering. pipande andning. För barn med samtidiga atopiska manifestationer räcker det med 1 episod för astmadiagnos. vilken är den vanligaste etiologin? 1 p Medfödda sjukdomar t. Du går in till Liv för att bedöma dehydreringsgrad. kromosomrubbning ar (Down’s syndrom. barn< 2år måste ha 3 obstruktiva episoder innan det kallas astma. Hon ammades 8 månade r. Ingen i familjen röker eller har allergi eller astma. Hon insjuknade igår med klar snuva och hosta. Temperaturen Syrgas Inhalationsbehandling med adrenalin eller beta-2. Det ger skällande hosta. tidigare frisk.a. och förekommer sällan idag.5 p Habiliteringen LSS: Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Liv 14 månader. fetalt alkoholsyndrom och neurometabola sjukdomar. kommer med pappa till akutmottagningen pga väsande. Andningsfrekvensen är 48/minut. Liv har ej reagerat med symtom från hud. 2 p Nej. Äkta krupp orsakas av difteribakteriens fruktade laryngit. BVC kontroller och tillväxt har varit normala. pulsfrekvens och kvalitet. Sjuksköterskan rapporterar att Liv kräks. medicinskt stöd till ett barn med mental retardation? 0. luftvägar eller mag tarmkanal vid exponering för födoämnen eller något i omgivningen. Vilken organisation förutom barnkliniken erbjuder bl. Fragil X).Bland alla barn som senare i livet får diagnosen mental retardation (IQ < 70 ).ex. Den student som följer dig på jouren undrar hur du kan vara s å säker på att det inte är falsk krupp. Vi lka blir dina akuta åtgärder? 1 p Efter inhalation med adrenalin har SaO2 stigit till 94% och andningen är lugnare. Vid tidigare förkylningar har hon inte blivit påverkad i andningen. heshet och inspiratorisk stridor. Över lungorna hörs exspiratoriska ronchi. Du undersöker Liv som protesterar. Idag har hon varit gnällig och velat bli buren. Allmäntillstånd innan hon somnade? Vätskeintag sedan inkomsten? Törstig? Förluster i form av kräkningar eller diarré? När kissade Liv senast .5. Liv sover. Under dagen har aptiten varit nedsatt men hon har druckit bra.stimulerare är 38 . Liv blir snabbt obstrukti v igen och läggs in för fortsatta inhalationer. kapillär . Ett av grannbarnen har väldigt besvärlig astma berättar pappa. vad är det? Berätta (kort). ett övre luftvägshinder. Hon är fortsatt obstruktiv. Du finner inga tecken till cirkulationspåverkan. 2 p Falsk krupp är en virusinfektion i larynx.5 p Enligt vilken lag har barnen rätt till denna hjälp? 0. Motivera ditt svar. Har Liv astma? u ndrar han.7. Liv är föräldrarnas första barn. Och äkta krupp. Febern har stigit till 39.

1 p Varken röntgen.helst utan att väcka henne? 2 p Vid ankomst till avdelningen somnade Liv. primär immunbrist. Total volym 600ml. Inkilad i en bronk hittas en jordnöt som plockas ut och Liv blir snabbt pigg igen. pulsfrekvensen är ökad. Hon är jämt sjuk. RingerAcetat. Fontanellen är insjunken. trakeoesofagal fistel. orörliga cilier. CRP 88. IgM. Liv vägde 12. IgA. gastroesofagal reflux. Hennes påverkade allmäntillstånd. snabbandad och febril. IgG. upprepade infektioner men i samma organ oftast e j immunbrist. Utan att väcka henne finner du vid undersökning att ögonen är lätt insjukna. (12. Ska hon ha antibiotika undrar studenten? Motivera ditt svar. . normal tillväxt. utbrister mamma. CRP eller LPK kan särskilja virala pneumonier från bakteriella. i vilken infusionstakt ska droppet ges och hur länge? 2 p återfyllnad. Har hon fel på immunförsvaret? Vad i anamnesen talar för primär immunbrist? Vad i anamnesen talar mot den diagnosen? Vilka blodprov ordinerar du när du misstänker primär immunbrist? 2 p Talar för: två pneumonier föranleder basal utredning. pulskvaliteten normal. Blodstatus med diff utesluter neutropeni och immunoglobulinerna är normala. Hon är varm perifert. Ingen kronisk diarré.5x12)=150 ml/h. En akut rtg pulm visar ett rundat infiltrat basalt höger sida. Du ordinerar intravenös uppvätskning. 12. var törstig och drack välling i djupa klunkar för att direkt kräkas upp allt. Inga eksem. snuva och hosta vilket individer med primär immunbrist inte brukar ha. Blodstatus med diff. om fontanellen är insjunken (om den inte slutits). om hon har kalla extremiteter. Den aktuella vikten är 12 kg. Precis som för 4 veckor sedan är Liv tagen. Vilken vätska ordinerar du. Vid infektion har Liv produktiva symtom som feber. SaO2 89%. turgor. Senast det fanns kiss i blöjan var imorse. Hos barn i denna ålderskategori dominerar virala pneumonier. Inga tidigare kräkningar eller diarréer. Feber har hon haft hela dagen. cystisk fibros. pulmonell sekvester. Vilka differentialdiagnoser överväger du? Nämn 4 st. Främmande kropp. Talar mot: frisk fram till 14 månaders ålder. Hon har en normal kapillär återfyllnad. På misstanke om främmande kropp genomgår Liv en bronkoskopi. I status finner du andningsfrekvens 52/minut och intercostala indragningar.5 ml/kg/h i 4 timmar. Liv var för 4 veckor sedan inlagd pga lunginflammation. andningspåverkan samt rec idiv motiverar antibiotikabehandling. astma. Hudturgor är nedsatt. 2 p Eftersom Liv har sin andra pneumoni inom loppet av en månad börjar du fundera om det kan finnas någon bakomliggande orsak. Tredje dygnet in på antibiotikabehandlingen var febern borta men hostan kvarstod.Vad frågar du pappa? Hur undersöker du Liv . Det är svårighetsgraden av pneumonin som styr om antibiotika ska ges eller inte. 3 månader senare träffar du Liv på akut mottagningen igen.5 kg vid ettårs -kontrollen på BVC. Hon vaknade vid 23-tiden.

För riskbarn erbjuds vaccination mot tbc med BCG vid födelsen eller vid 6 mån ålder. Avvakta med MPR-vaccination så länge som trombocyterna är låga Fall B. stelkramp. Bukstatus följs noggrant med samtidig steroidbehandling i hög dos. Ur behandlingssynpunkt är det blödningsbenägenhet och inte trombocyttal som behandlas. normala trombocyter. MPR dos 1 ges vid ca 18 mån ålder.12 mån å lder. 2p ITP har en autoimmun genes. Fall B. Lågt antal trombocyter talar för ITP . Vid ca 5 års ålder ges en påfyllnadsdos mot DTP -polio.8 års ålder samt kikhosta vid 14 . till barn i Sverige under dels förskoleåldern och dels i skolåldern ? 1 p Hur skiljer sig ett spädbarns immunfunktion mot en 2 årings när det gäller vaccinsvar i allmänhet och för Hemophilus Influe nzae (Hib) och pneumokocker i synnerhet? 1 p Fall A.vaccinera ett barn med Henoch Schön leins purpura under behandling? 0. Nämn 2 viktiga diagnoser och motivera valet: 1 p Du befinner dig på en vårdcentral. polio och Hib. Vilken är din åtgärd när du st älls inför frågan om att MPR (mässling–pertussis . och akut leukemi är de två viktigaste. Tänk dig att den kliniska bilden varit annorlunda med t ex magont av intervall karaktär. subfebril och lättblödande i näsa. 5 och 12 mån ålder vaccinationer mot difteri.5 p Vilken är din åtgärd när du ställs inför frågan om att MPR. Henoch Schönlein . Någon månad efter avslutad steroidbehandling kan man ge vaccinet.En pojke på 6 år (född 2002) kommer till vårdcentralen med ett prickigt utslag med hemorragiskt inslag och enstaka blåmärken.intravenöst immunglobulin med viss effekt. Barn äldre än 2 år får starkare svar och behöver inte riktigt lika många doser av alla vacciner. behandlas i första hand med intravenöst immunglobulin. Berätta kort om orsaker och mekanismer bakom ITP samt hur du i så fall skulle vilja behandla.rubella)vaccinera ett barn med ITP? 0. blekhet. blod i avföringen. Hos en pojke som vid 6 års ålder insjuknat i vaskulitsjukdom och står på steroider i högdos bör man avvakta med att ge MPR -vaccinet eftersom det är ett levande försvagat vaccin och högdos steroidbehandling hämmar vaccinsvaret.5. Han får IVIG.15 års ålder. Från och med jan 2009 erbjuds alla barn även vaccination mot pneumokocker vid 3. Hur utreder du akut och motivera varför? 1 p Diff diagnoser: ITP . Du utreder med blodstatus inklusive diff.5 p Vilka vaccinationer erbjuds och i vilken ålder. och för riskbarn mot hepatit . Han är trött.6 års ålder. idiopatisk trombocytopen purpura.idiopatisk trombocytopen purpura. hematuri. Vad misstänker du i fall B ? 1 p Vilken behandling föreslår i fall B och motivera va rför? 1 p Vilka diagnostiska överväganden gör du vid utredning pga lågt antal resp ektive normalt antal trombocyter? 1p Trombocyterna var normala och peteckierna ”borttryckbara”. (benmärg om du varit på barnmottagning) och misstänker i första hand ITP . runda blåröda infiltra t på benen och klätt förhöjt blodtryck. Normalt antal trombocyter talar för Henoch Schönleins purpura. hängig. I det från 2006 år nya barnvaccinationsprogrammet erbjuds under spädbarnsåret vid 3. Barn . DTP vid 10 år och MPR vid 12 års ålder. I skolan ges MPR dos 2 vid 6 . Spädbarn svarar i regel bra på proteinbaserade vacciner men behöver få upprepade doser för att få skyddande antikroppsnivåer och immunologiskt minne. Barn födda före 2002 har fått polio i 5. kikhosta. Du remitterar till Barnkliniken i Umeå. Han har vaskulit.

difteri.antikroppar mot gliadin. malariaprofylax och resevaccination. Komjöksallergi är också möjligt men mindre tro ligt i detta fall. Man kan mäta IgA. peteckier och blåmärken på hudkostymen. Vid ca 20 års ålder skall han resa till Asien som ”back-packer”. har ömma förstorade lymfkörtlar. pneumokocker och meningokocker. 2 p Vilka analyser är det som faktiskt utförs när man analyserar serologiska markörer vid frågeställningen celiaki? 1 p I tillväxtkurvan ses primärt en viktavvikelse. Därefter ammades hon och fick tilläggskost fram till 9 mån ålder. Diagnosen är leukemi. sedan vanlig småbarnskost. och har efter 10 år friskförklarats. 2 p Det skulle kunna vara kortisonbristsymptom under nedtrappningen pga att binjuranrna är hämmade av den tidigare givna hö ga steroid. Under vintern då hon var 10 -14 mån hade hon några perioder med besvärlig diarré.före 18mån ålder har begränsad kapacitet att skydda sig mot kapslade bakterier typ hempfilus influensa typ b (Hib). I utredningen bör ingå blodprov för blodstatus med differentialräkning. järnstatus. Efter genomgången benmärgstransplanation har han tappat den immunitet han förvärvat genom tidigare vaccinationer och genomgågna infektioner . total Ig A samt serologiska markörer för celiaki. är uttalat blek.dosen. Barnet skall fortsätta med normalkost tills vidare inför en ev tunntarmsbiopsi. endomysium och transglutaminas. I så fall blir han prompt bättre inom någon timma efter injektion av hydrokortison. 2 p Fall C. remitteras från BVC för bristande tillväxt.24 mån ålder kan de bilda skyddande antikroppar mot kapslarnas sockerbaserade strukturer. folat/B12. Avföringen beskrivs som mest lös och illaluktande.och mjältförstoringen. Lämplig utredning mht misstänkt diagnos? Motivera ditt förslag. Han får intensiv behandling inklusive benmärgstransplantation och hämtar sig bra. hon är troligen mager när man träffar henne. Han får feber av en enkel virusinfektion och blir påtagligt påverkad. Vid undersökning auskulteras hjärta och lungor ua.antigenerna till ett protein och skapa ett sk konjugerat polysackaridvaccin (som i Hib och Prevenar) som gör att spädbarnets immunsystemet kan bilda skyddande antikroppar. Du ställs inför frågan om infektionsrisk/immunitet och vaccinationsbehov. Spekulera om orsaker till detta och hur detta kan hanteras. Detta kringgår man genom att binda polysackarid . 18 mån. Hon lärde sig gå vid 15 mån ålder. där bl a celiaki kan befaras. Det visar sig att han har lever . En pojke i sängen bredvid har fått hydrokortison men AT förbättrades inte varför full utredning genomförs. buken är rund utan palpabla resistenser. kikhosta och polio utgörs av proteinstrukturer. Vid vaskulit (Fall B). på samma sätt som mot tetanus. Sedvanliga hygienrutiner. vilka åtgärder föreslår du och motivera varför. Hur skulle du resonera. S-albumin. SE SV HT 08 SID 28!!! Julia. Detta tillsammans med diarré och stor buk gör att du misstänker malnutrition på basen av malabsorption. kurvan bifogas. samt blödningar i mun och slemhinnor. I hennes ålder är gliadin Ig A of ta den markör man ofta får . Graviditet och partus båda normala och hon fick enbart bröstmjölk till 5 mån ålder. Han bör grundligt utredas och omvaccineras. och först från 18 . Kortisonbehandlingen har god klinisk effekt och man börjar sänka dosen.

Hon tycker också att hon blivit mera hårig på kroppen.antikroppar v b bestäms. Ange fullständig diagnos. TRAb neg. Kurvan bifogas. Diagnosen celiaki säkerställs med tunntarmsbiopsi och med glutenfri kost återhämtar Julia sig och växandet normaliseras. S-LH 13. eftersom IgA . Blodtryck. Hennes hälsotillstånd och labdata är stabilt bra och hon remitteras till primärvården för fortsatta kontroller. Vid 16 års ålder söker Julia på kvinnokliniken (där du för tillfället vikarierar) på grund av att mensen uteblivit i ca 8 månader. rygg). Akne (ansikte. S. 1 p Nu är hennes problem mer längd än vikt. Hon har inga speciella symtom. Tillväxtkurvan visar att hon haft detta i mer än 1år varför thyroxinbehandlingen inleds försiktigt med mycket låg dos för att först efter 1. medan transglutaminas är den mest specifika hos barn >2 år och vuxna.brist (den vanligaste immundefekten i befolkningen) ger falskt negativa prover. S. Galaktorré. fT4 lågt. längd 17cm (viktuppgång 10kg senaste halvåret) =BMI 27. Vid 13 års ålder får hon menarche. Kontrollerna på barnmott blir allt glesare. Ett år senare har hon vuxit färdigt och har längd 172cm och vikt 68kg (BMI=23) och har haft mens 4 ggr. Man måste också försäkra sig om att totalmängden IgA. Längd.2 mån vara uppe i full dos.mönster sedan menarche. skäggväxt). Hon brukar också rycka enstaka hårstrån från hakan. Viktreduktion. dvs också nivå och genes 1 p Med vad och hur vill du inleda behandling – motivera kort 1 p Argumentera varför utredning var befogad och tillväxtavvikelsen inte enbart kunde förklaras av bristande pubertet 2p Hon har drabbats av autoimmun perifer hypothyreos. PCO). vikt. På benen är hon välrakad. Vad fokuserar du på vid anamnes och undersökning? 2 p Vilka prover tar du (max 6st.5 . den glutenfria kosten är numera en problemfri vana.5 IU/L (3. Hon förnekar att det kommit någon sekretion från brösten eller besvär med akne. Lämplig utredning mht misstänkt diagnos? Motivera ditt förslag. således är endokrin orsak trolig. Det visar sig nu att Julia redan lämnat blodprov och du tar fram svaren ur datajournalen: S -FSH 4. Vid 11 års ålder återkommer hon på remiss från Skolhälsovården med tillväxtstörning igen.förlita sig på.5 -12 IU/L i follikelfas). Östrogenprofilerade p .4 IU/L (2.piller. Proverna visade TSH kraftigt förhöjt. Thyroideastörning misstänks och prov bör tas för TSH.FSH . .Testosteron. B1.)? 2 p Julia beskriver att hon fått grova hårstrån kring bröstvårtorna och en ordentlig ”raggarsträng” på magen. PH1. mage. S . S TSH.ak). Julia får med behandlingen en god tillväxtspurt och startar också nästan direkt spontan pubertet. Manlig lokalisation av kroppsbehåring (bröst. Ovariernas utseende på ultraljud.4-13 Mens. Vikt 82kg. TPOak påvisbara i spädning 1/7200. Status ua.LH. och ev också TSH -receptorantikroppar (TRAk) och antikroppar mot thyroxinperoxidas (TPO. fritt Thyroxin (T4). S.Prolaktin. S -SHBG(sex. Vaginalt ultraljud visar att båda ovarierna är förstorade och innehåller 10-15 små folliklar vardera.hormone binding globuline) Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS. Hennes tillväxt med pubertetsstadium B1 skulle normalt ha varit parallell med prepubertal kurva – nu hade hon i princip stått stilla i längd 1 år vilket kräver utredning.

Vilka medicinska effekter av p. bukoperation ♀. Vilka ytterligare anamnestiska frågor vill du ställa? 2 p Peter har migrän ganska ofta. blek och magerlagd. sista mens för en månad sedan. och Peter. Ultraljud – ovarier Blodstatus. Du skriver också ut ett östrogenprofilerat p -piller. 29 år och gymnasielärare i svenska och filosofi. har aldrig varit gravid. S .T4 och Sprolaktin Cykeldag 2.20 mIU/L). söker för ofrivillig barnlöshet sedan två år tillbaka.progesteron Rubella antikroppar Om misstanke på polycystiskt ovariesyndrom (PCOS).5:F. alkohol.IU/L i follikelfas). Behandlingen är i första hand viktnedgång. sekundär dysmenorre (kan tyda på endometrios). Båda är normalmotionärer. S. En viktnedgång minskar insulinresistensen vilket både har betydelse för ovariets funktion och för risk att utveckla det metabola syndromet.27 -4. rökning. Så tänker du efter ännu en gång. hoppar den över 2 -3 månader. men då och då kaffe. Peter har migrän ganska ofta. Julia är dock lite tveksam till att ta p-piller och du förklarar ingående varför det är bra just vid PCOS.2-3. S-Prolaktin 225 mIU/L (102 -496 mIU/L). annars vid god hälsa. S-Testosteron 2. Vilken diagnos Celiaki. medicinering. oftast mens varje månad.testosteron.LH Cykeldag 21.25: S. Eva hade menarche vid 13 ½ års ålder.8 mIU/L (0.3 nmol/L (0.FSH. Din första tanke är att ge Eva och Peter besked om diagnosen för dem hamnar i gruppen oförklarlig infertilitet. Vilken diagnos får Julia? 1 p Vilken behandling rekommenderar du? 1 p Julia får diagnosen PCOS. ljumskoperation ♂. spermaprov (efter 2 . sexualanamnes.TSH. Effekten ger på sikt en minskning av hirsutismen. företrädesvis hysterosalpingosonografi (HSS) eller hysterosalpingografi (om anamnes) Vilken utredning vill du göra? 2p Förutom ett Hb på 105 gr/L (järnbrist) vis ar utredningen och provtagningen inget avvikande. annars vid god hälsa.piller mi nskar hyperandogenismen genom att höja SHBG (så att mera fritt testosteron binds upp och blir inaktivt) och har en direkt antiandrogen effekt på receptornivå. Ett östrogenprofilerat p. S .5 dagars avhållsamhet) Kontrastundersökning av äggledarna. Eva. Båda är normalmotionärer. Nu går hon på vårdcentralen för funktionell tarmrubbning (IBS). 35 år datatekniker på IT-företag. S. tidigare barn ♂. S -TSH 1. . medicinera med järn och också folsyra (enligt Livsmedelsverket senaste rekommendationer).piller är särskilt positiva vid PCOS (förklara för en kollega)? 1 p På vilket sätt kan en viktnedgång förbättra tillståndet? (förklara utifrån mekanismerna och långtidseffekterna vid PCOS) 1 p Regelbundna bortfallsblödningar minskar risken för endometriecancer på lång sikt. Hon hade Tidigare STI. använde p-piller till för 2 år sedan.SHBG och S . Eva behandlades i 20 års ålder för anorexi och bulimi. inte ökad behåring. S -SHBG 16 nmol/L (26 -110 nmol/L).0 nmol/L). Hon är 170cm lång och väger 53. och att ge Eva råd att söka gå upp i vikt.

2 p Vid yttre palpation finner du: föregående fosterdel är huvud. . så det är du som till slut tar telefonen när den bara fortsätter att ringa. vilken kan bero på näringsbrist (amenorre). brist på spårämnen som zink. fixerat och välinställt. Eva och Peter går psykoprofylaxku rs. Telefonen ringer på expeditionen. Frekvens: 140 Variabilitet: 10. Beskriv barnets presentation/bjudning (rita gärna) . Vattnet har inte gått. Sutura sagittalis palperas i vänster snedvidd med lilla fontanellen bakåt och stora fontanellen framåt. hinnblåsan palperas. De onda aningarna som väcks med graviditetsillamående och tröttheten i första trimeste rn blåser snart bort. SE SV HT 08 SID 40!!! Eva har tre värkar på 10 minuter. äntligen kan hon njuta av sommarens fjällvandring. det tar i ordentligt mot ryggslutet. barnmorskorna är upptagna på förlossningssalarna. barnets rygg är på moderns vänstra sida. Trapporna på jobbet tar hon med stora kliv. rita sedan in pilsömmen (sutura sagittalis) med lilla och stora fontanellen enligt nedan. Efter 10 månader blir Eva gravid. diarréerna och illamåendet.bör undersökas med hänsyn till denna anamnes? 2p Utredningen visar att Eva har är celiaki. Borta är skymningslandet. Du är lördagsjour på kvinnokliniken. De går hos sin barnmorska hela graviditeten. behöver inte gå specialist eller göra extra ultraljud. 2 p Reaktiv kurva. De tar sin färdigpackade väska och anländer på eftermiddagen till förlossningsavdelningen. Eva mår sedan utmärkt. smådelar (armar och ben) palperas åt höger.kurvan enligt fem kriterier . Till och med under flytten till villan släpar hon kartonger uppför trapporna. och B-vitaminer. Du ger rådet att de ska komma in. Det är Eva som ringer och sä ger att hon haft värkar sedan efternatten och undrar hur hon ska göra? Vad mer frågar du Eva för att kunna bedöma situationen med hänsyn till ev förestående förlossning ? 2p Hur ofta kommer värkarna? Har vattnet gått? Är det någon blödning? Sparkar barnet? Sade barnmorskan vid sista besöket i mödravården om föregående fosterdel (huvud) var rörligt eller fixera (relevant endast om vattnet har gått) . Obehandlad celiaki är en orsak till infertilitet. och för första gången på 10 år har hon inte det ständiga magkurret. Det är som ett nytt liv för Eva. Nu är tiden inne för Eva. Eva har nu glutenfri kost. Barnmorskorna är fortfarande upptagna med andra förlossningar och undersköterskan ber dig komma in och titta på CTG -kurvan. barnets skuldra palperas till vänster om moderns bukmedellinje. På ett halvt år går hon upp 6 kg. Bedöm CTG. Vid inre undersökning finner du att livmoderhalsen är utplånad och öppen för 4cm.15 Accelerationer: ja Decelerationer: nej Fosterrörelser: frekventa Barnet ligger högervänt med vidöppen bjudning. Ingen blödning.

Vid spekulumundersökning noterar du koagel i vagina och pågående blödning ur livmoderhalsen. håller inte vikten. mängd (koagel) och skydd (byte av bindor). nu döpt till Anna. den yngsta går sista årskursen i studieförberedande program på gymnasiet. Hon är överkänslig mot penicillin. Kroppslängd 163cm och kroppsvikt 75kg.k. Blir väldigt stressad och nervös över allt som ska hinnas med . men efter alla råd från amningsmottagningen går det sedan alldeles bra. pipellekateter Anovulatorisk blödningsrubbning. fast. muskelsvaghet. depr ession. öppningsskedet går framåt med 1cm i timmen. är gift. Under senare år har hon fått allt rikligare mensblödningar. En liten vaginal bristning sutureras av barnmorskan. Hur vill du komplettera din anamnes? 2 p Hypertyreos/tyreotoxikos – ökad risk postpartum: uttalad trötthet. Eva får sova ut. nervositet. antal blödningsdagar. TSH (lågt) och T4 (fritt) (högt). har dock kolik. Sover dåligt och är nedstämd. mellanblödningar. problem med samlivet. svettningar. patogenes Ultraljud. oftare blödning än inte. men då och då kastar du ett öga på centralövervakningen på expeditionen. Hon har tre barn. Vad vill du mer göra? 1 p På vilket sätt kan du skaffa dig mer information om slemhin nans beskaffenhet? 1 p I väntan på PAD hur skulle du vilja tolka hennes blödningsrubbning. är hemma så mycket han kan och hjälper till på eftermiddagarna och nätterna. Värkarna börjar ta i. Peter är hemma. Psykoprofylaxanvändningen hjälper bra. 50 år och under sköterska på ett äldreboende. vattnet går spontant vid 7cm öppningsgrad. jämn och oöm. Gestagen kontinuerligt i 10 dagar. Blödningsmönstret har varit alldeles olaga det senaste året: 5 -14/14-35. Om inte på en gång så i vart fall i nästa steg antikroppar mot TSHreceptorn och tyreoideaantikroppar (ak mot tyreoperoxidas). men tröttheten och övriga besvä r kvarstår. 9. Det är fritt åt sidorna. Flickan. Lena ä r annars frisk och använder inga mediciner.Eva och Peter går uppe i korridoren. Först med syntocinon-dropp och flera timmar kommer andra rotation och presentationen rät tas till framstupa kronbjudning. Nu söker hon dig på vårdcentralen. Fortfarande ligger barnet vidöppet varför senare delen av öppningsskedet blir utdraget. Som jourhavande är du mycket upptagen under kvällen med andra förlossningar. 9. hjärtklappning. Evas CTG-kurvan ser bra ut. Du kompletterar anamnesen med utförliga mensdata såsom intervall. sedan . Uterus är normalstor. Vaginalt ultraljud visar en kraftigt förtjockad endometrie slemhinna (16mm). Peter går ner i arbetstid 5 månader efter Annas födelse. Vilken diagnos misstänker du och vilka prover tar du? 2 p Lena. Tarm en börjar krångla igen med frekventa tarmtömningar. Hon söker dig på gynmottagningen. frekventa tarmtömningar. darrighet. Eva går på tidig hemgång. hinner knappt borsta tänderna. Amningen är kämpig de första två veckorna. hjärtklappning. värmeintolerans. viktnedgång. Problem med samlivet. ögonsymtom. Eva får inte en lugn stund. Biopsi med s. Eva föder spontant ett flickebarn med Apgar 8.

Kan också läcka vid hosta och nysning. inga atypier. Från mödravårdsjournalen kan du räkna ut att hon hade e tt BMI på 31 när hon skrev in sig i graviditetsvecka 13. Vad ska du särskilt beakta vid gynundersökning hos patient som söker för urin inkontinens och vilka ytterligare utredningar ingår? 2 p Gynundersökning: atrofi. vilken i sin tur kan orsaka en pyelonefrit (hos 30 %) som kan leda till prematur förlossning. Diagnosen blir blandinkontinens (både trängnings. Du ber henne nu att under tre dagar fylla i miktionslista. SE SV HT 08 SID 50!!! Vid gynundersökningen förelåg ett litet cystocele. provokationstestet var positivt. ev konsult urolog. Lena blir bra. Toviaz®). Dilatationen och stasen(Progesteroneffekt?) predisponerar för urinvägsinfektioner.coli. blåsfyllningsprov. är besvärligt. tumörer. menopaus två år senare. Som blivande distriktsläkare har du på din mödravård Caroline som väntar sitt första barn. Vesicare®. farmaka med blockad av acetylkolinreceptorer (ex Detrusitol®. framfall. analtonus. Sammanfatta resultatet och ge diagnosen.3 veckor. Hennes besvär. Urinodling har visat signifikant växt av E.och ansträngningsinkontinens). uretär och urinblåsa samt en urinstas pga. och har slutat att gå på gympa. kompression av uretärerna.2 liter). Gestagen sekretionsomvandlar endometriet. Utredning: ultraljud. Ingen feber. Hon är i graviditetsvecka 25 och har haft miktionsbesvär sedan någon vecka tillbaka. 2 p PAD visar endometrium i stark proliferationsfas med lätt hyperplasi. urinläckage vid lyft i arbetet. Under graviditet påverkas urinvägarna båda anatomiskt och funktionellt. Ev cystoskopi. Hon hade svårt att bli gravid. tvärfåran var utplånad. Emselex®. ev konsult neurolog. normal totalmängd (1. tidvis små mängder (normal mängd 2 . hade mycket oregelbundna menstruationer och av och till långa menstruationsintervall. största mängd på morgonen. då en del (ca 10 %) får en ABU (asymptomatisk bakteiuri) i efterförloppet. Antibiotika behandling baserat på resistensmönstret. Hon har tränat knip hos sjukgymnast utan förbättring. knipförmåga. Kontroll odling efter 2. a) Resonera hur du handlägger med tanke på urinodlingssvaret och din kunskap om hur urinvägarna påverkas under graviditet? 1 p b) Med tanke på fetman vilka komplikationer under graviditet (nämn endast .och ge förslag på behandling och fortsatt handläggning? 2p cykliskt. Hon söker på nytt vid 55 års ålder för inkontinens. Vilk en behandling vill du föreslå? 2p Viktminskning (Lenas BMI 28). största enskilda läckaget 80 gr.5 dl/gång). Hon kan också få bråttom så att hon knappt hinner till to aletten. Kentera®. provokationstest (Bonneys test). Östrogenreceptorer nedregleras och proliferationen av slemhinnan motverkas. då man får en dilatation av njurbäcken. sensibilitet. 2 p Toalettdagboken är urogynekologens EKG: Ökad mängd antal miktioner ( normalt <7). ev urodynamisk undersökning. På vilket sätt kan gestagen hjälpa mot anovulatorisk blödningsrubbning? Beskriv gestageners effekter på cellulär nivå. för ansträngningsinkontinens är operation lämplig som TVT (tension free vaginal tape) eller TOT (transobturator tape).

Kontroll-odlingen var utan anmärkning. kolla Hb Har hon preeklampsi ( ökad risk pga. 2 p Graviditet: Pga. ingen anemi eller feber och inga urinvägsbesvär.3 gång er högre) Oftast genetisk. a) Vad är orsaken till graviditetsdiabetes? 1 p b) Hur handläggs kvinnor med graviditets diabetes i Mödravården? 1 p I graviditetsvecka 31 hänvisar barnmorskan Caroline till Specialistmödravården eftersom h on känner sig extremt trött och hängig. sjukdomskänsla. b) För henne själv: Ökad risk för upprepade UVI. 3p Har hon en infektion? (ökat risk för UVI pga gravdiabetes). huvudvärk. b) Kostråd evt dietist Instruktion om egna blodglukosmätningar Ultraljud med tillväxtkontroll samt fostervattenmängd vid stigande SF. Viktminskning. ökning x 2 Förlängd förlossning Lacerationer under förlossning Instrumentell förlossning/kejsarsnitt. Denna görs i vecka 28 och är patologisk (2-timmars plasmaglukosvärde >10 mmol/l) . ödem.15 % inom första året och 60 -70 % inom 20 år). reflexer. har hon en anemi? BT.2 diabetes (10 . trötthet och ont i magen. Du råkar auskultera på Specialistmödravården den dagen och får träffa Caroline tillsammans med obstetriker. Det visar sig att hon har ett blodtryck på 145/95 samt +2 (>1g/dag) i urinprotein på sticka.mått Hur ligger hennes blodsocker? Dags för insättning av Insulin? Hb. Beskriv vilka orsaker det kan finnas till Carolines symtom? 2 p Hon hade BT 135/85.kan vara en preeklampsi med HELLP. Du remitterade Caroline till Medicinkliniken då hennes blodsocker hade legat för högt några dagar och man påbörjade behandling med måltidsinsulin och Caroline känner sig bättre. urinprotein. sin fetma). subjektiva besvär (huvudvärk och ont i magen). I graviditetsvecka 34 återkommer Caroline till din mottagning på vårdcentralen pga. Vilka åtgärder vidtar du nu och varför? 1 p Med tanke på ovan nämnda sjukhistoria vilka risker ser du för Caroline när det gäller hennes framtida hälsa och vilka rekommendationer ge r du henne? Till sjukhus . kolla BT. evt ökad tillväxt. risk för hypoglykemi strax efter förlossningen. Inga miktionsbesvär. Vilka konsekvenser har graviditetsdiabetesen för barnet och för henne själv? 2p a) Sänkt kapacitet för insulinproduktion i kombination med ökade krav på insulin (2 . hyperinsulinemi: Graviditetsdiabetes. risk för typ. ökning x 3 Tromboembolism Förlossning: För tidig förlossning. Kontrollera sticka/odling Har hon anemi? (huvudvärk och trötthet). ökning x 5 Hypertoni/ Preeklampsi. har hon högt BT? Har hon en ny urininfektion? Psykosociala faktorer? a) Barnet : Sv ar: Små risker. ökning x 2 Hjärtmissbildning Enligt rutinen på Mödravårdscentralen är det planerat en glukosbelastning. Blodsockret har legat normalt. ökning x 3 Postpartum blödning IUFD och tidig neonatal död. ökning x 2 Mekoniumaspiration. Resonera hur du handlägger Caroline nu. ökning x 3 Fetal distress. ökning x2 Skulderdystoci. ökning x 3 Stort barn.3) oc h förlossning (nämn endast 3) måste man vara förberedd på? Förklara sambandet. Uppföljning via primärvården med avseende på det metabola .

exempelvis regelbundna BTkontroller samt glukosbelastning.1p syndromet. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->