P. 1
345gor Kv Barn

345gor Kv Barn

|Views: 994|Likes:
Published by mushu

More info:

Published by: mushu on Jun 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2012

pdf

text

original

Margarita, 35 år, söker för ökade flytningar. III- gravida, I -para, med en normal, vaginal förlossning.

Typ I- diabetes och behandlas med insulinAv och till under flera månader men inte velat söka tidigare. Vad vill du veta mer? (2p) Singel och haft flera kortare. Hon har p-piller och regelbunden mens. Inga tidigare gynekologiska problem förutom kondylom för några år sedan. Cytologprov var normalt för 1 år sedan. Flytningen beskriver hon som ganska tunn, gulaktig, ibland rosafärgad, luktar lite illa av och till. Klåda och irritationskänsla finns också av och till. Hennes insulinbehandling fungerar bra. Du fortsätter med en gynekologisk undersökning. Vad tittar du särskilt efter i status? (1p) Tar du några prover – i sådana fall vilka? (1p) Lätt rodnad i introit us, men ingen svullnad. Flytningen är gul, tunn. På portio ser du en stor ektopi, lättblödande. Wet smear visar lätt ökat antal leukocyter, enstaka clue-cells, enstaka candida-sporer men inga hyfer. Sniff-test positivt, pH>5. Du tar även klamydiaprov, och på patientens uttryckliga begäran cytologprov. Det framkommer nu att hon är mycket rädd för att symtomen beror på cancer och att hon därför väntat så länge med att söka för besvären. Vad menas med att sniff-testet är positivt? ( 0,5p ) Vad är ett normalt pHvärde i slidan? ( 0,5p ) Vilken betydelse har ett normalt pH i slidan? ( 0,5p ) Vilka faktorer, förutom sjukdomar, påverkar pH? (0,5p ) Vilken preliminär diagnos ställer du? ( 1p) Ger du någon behandling – i sådana fall vilken? ( 1p) Hon är orolig och vill ha ett telefonbesked på proverna om 1-2 veckor. Klamydiaprovet visar sig vara negativt och cytologprovet visar inflammation och ospecifik atypi. När du ringer upp henne berättar hon att hon slutade med Zidoval-gelen efter 3 dagar eftersom hon fick en våldsam klåda, som minskat något men som hon fortfarande känner av. Vad är den troligaste förklaringen till klådan? ( 1p) Vad bör du göra nu? (1p) Hon får tid för kontroll av cytologprovet hos sjuksköterskan om 1 månad. Du ser så småningom svaret som visar CIN 3. Hur går du vidare? ( 1p) Vilka symtom brukar förkomma vid cervixdysplasi? ( 0,5p ) Vilken är den viktigaste riskfaktorn för cervixdysplasi/- cancer? ( 0,5p )

Partner, sex- liv. Prev - medel, regelbunden mens? senaste mens? Tidigare gyn, STD? Senaste cytologprovet? Välinställd DM? Beskriv flytningen (färg, doft, mängd, konsistens). Andra sy mtom, t.ex. klåda, sveda eller miktionsbesvär?

Vulva/vagina: Svullet, rött, inflammerat? Hudförändringar? Flytningens utseende, mängd? Portio normal? Wet smear, sniff-test, pH, klamydia-prov .

Pos sniff -test= fisk - doft uppstår när en droppe vaginalsekret blandas med kaliumhydroxid på ett objektglas. Lukten beror på att illaluktande aminer frigörs från vissa bakterier när pH höjs. Normalt är pH<4,5 - 5 i slidan beroende på att laktobaciller frigör ämnen som surgör miljön. Ett normalt (lågt) pH bidrar till att stärka det lokala immunförsvaret i slidan. pH stiger tillfälligt vid t.ex. mens och samlag .

Bakteriell vaginos. Behandlar med metronidazol alt. klindamycin lokalt. Patienten får ett recept på Zidoval® -gel att använda i 7 dagar. Sannolikt uppblossande candidainfektion (förekommer ibland samtidigt som vaginos). Man bör ge behandling både mot candida och bakteriell vaginos . Det är okey att sätta in det utan att undersöka patienten en gång till innan men ett cytologprov bör kontrolleras efter genomförd behandling. Du ordnar ett recept på Flukonazol® i engångsdos peroralt samt Dalacin®-vagitorier, i 3 dagar. Kolposkopi med riktade px/biopsi alternativt diagnostisk kon (diatermi eller laser). Cervixdysplasier ger i regel inga symtom. Kontaktblödningar förekommer vid invasiv cervixcancer men oftast är orsaken benign, t.ex. en cervicit eller ektopi. Infektion med HPV (särskilt typerna 16 och 18).

Ungefär ett år senare dyker Margarita upp på din mottagning igen. Hon har genomgått en konisering som var radikal och kontroller efteråt har varit u.a. Det visar sig att hon blev besvärsfri vad gäller flytningarna som hon sökte för tidigare, men att klådan återkom efter ett tag. Hon har behandlat sig upprepade gånger med Pevaryl® -vagitorier och även Flukonazol® utan att besvären försvunnit. Klådan sitter nu mest i vulva och är särskilt problematisk nattetid. Vid undersökningen ser du ett område i introitus som är delvis rodnat, med små punktformiga brun -röda förändringar, men också delvis förtjockat och vitaktigt. Möjliga differentialdiagnoser? Ang e minst fyra och resonera kring sannolikhet. (1p) Vilken utredning/behandling går du vidare med? ( 1p) Pernilla (35 år) och Rutger (38 år) väntar sitt första barn. Pernilla är nu gravid 8 Inskrivningssamtal hos barnmorskan på mödrahälsovården (MHV) och är intresserad av att erhålla information avseende fosterdiagnostik. Pernilla undrar över vad hennes ålder betyder för risken för kromosomavvikelse hos barnet samt vad KUB innebär? Vilken information bör barnmorskan förmedla till Pernilla a) avseende vilken typ av kromosomavvikelse som i första hand eftersöks med KUB? (0,5p) b) vad KUB innebär avseende undersökningar och resultat/tolkning? (1,5p)

Det kan vara ett enkelt eksem (lichen simplex ), kontakteksem eller svampeksem , vilket är vanligt. Svampeksem är sannolikt utifrån hennes tidigare svamp- kolpiter. Det kan även vara något mera allvarligt, t.ex. lichen sclerosus (LSA) eller VIN (vaginal intraepitelial neoplasi orsakad av HPV). LSA är vanligare men med tanke på hennes tidigare kondylom och dysplasi så måste även VIN uteslutas. Wet smear för att se förekomst av svamphyfer och svampodling med resistensbestämning. Du frågar efter hudsjukdomar/hudbesvär och undersöker hela hudkostymen med tanke på generella dermatoser som t.ex. psoriasis, seborroiskt eksem och lichen planus. Viktigast är dock att ta en biopsi. a) Trisomi 21 (Downs’ syndrom). b) KUB är en screening - metod för kromosomavvikelse hos fostret (trisomi 13, 18, 21) och innebär blodprovstagning av vissa serum - markörer samt mätning av ev. nackuppklarning hos fostret. Dessa värden vägs samman med kvinnans ålder varvid beräknas en risk för kromosomavvikelse hos fostret. KUB kan inte fastställa huruvida en kromosomavvikelse verkligen föreligger eller ej. Undersöknin gen innebär ingen missfallsrisk . (Mätningen av nackuppklarning utförs i graviditetslängd 11 + 0 – 13 + 6, blodprover: PAPP - A samt HCG – dessa uppgifter behöver inte anges). Ange minst 2 av parametrarna nedan, även andra svarsalternativ är möjliga. a) Hemoglobin (Hb). Järnbrist (den vanligaste orsaken) eller annan orsak. b) Immuniseringstest (serologi). Kan detektera maternella antikroppar riktade mot fostret vilket kan innebära ökad risk för fetal anemi och i sämsta fall generell hydrops och fetal död. c) Infektionsscreening avseende HIV. Om HIV- positivitet ges antiviral behandlin g med start i andra trimestern samt kvinnan förlöses med elektivt sectio i syfte att minska smittöverföringen till barnet. d) Infektionsscreening avseende hepatit B. Risk för överföring av infektionen till fostret under graviditet (risk för kronisk infektion) och vid förlossning. Vid födelsen ges profylax med immunglobulin samt barnet vaccineras. Hjärtmissbildning, neuralrörsmissbildning, tillväxthämning/litet barn (SGA), accelererad tillväxt/stort barn (LGA), intrauterin fosterdöd, skulderdystoci, brachialplexusskada, klavikelfraktur. Patologisk glukosmetabolism .

Sedvanliga blodprover. Pernilla har alltid varit stickrädd och undrar om proverna verkligen är nödvändiga. Nämn minst 2 olika parametrar som mäts (screenas) i tidig graviditet (och ev. senare under graviditeten inom ramen för Basprogrammet i mödrahälsovården) genom blodprov och resone ra kring deras kliniska betydelse och handläggning. (2p) (1p för varje tillfredsställande beskriven parameter, högst 2p)

I 15 -årsåldern var Pernilla nedstämd och tröståt. Viktproblemen har fortsatt och Pernillas BMI vid ingången av graviditeten är 33 (90 kg och 1,65m). Pernilla är medveten om att hennes vikt kan innebära en del ökade risker för hennes egen del under graviditeten men hon undrar om hennes fetma också

innebär några risker för barnet under graviditeten och förlossningen? Ange fetala risker/tillstånd som är relaterade till maternell fetma. (1p) (Minst 4 risker/tillstånd anges). Ange en maternell metabol orsak som kan förklara flera av dessa risker/tillstånd. (0,5p) Katarina är 2-gravida, 0-para, 1 tidigare abort vid 18 års ålder. Vid besöket på MHV i vecka 24 uppmäter bm SF-måttet enligt nedan. Katarina inremitteras av bm till specialist -mvc för en läkarbedömning. Du är ST-läkare och tr äffar paret. Vilka anamnestiskt och kliniskt relevanta uppgifter efterfrågar du vid besöket med tanke på förhöjt SF - mått? (Minst 4 relevanta uppgifter) (1p) Vilka teoretiska orsaker kan du informera Katarina och Jakob om som skulle kunna förklara ett förhöjt SF -mått? (Minst 2 specifika orsaker skall anges) (1p) Vid ul finner man 2 tämligen likstora foster i normal mängd fostervatten i varsin hinnsäck. De blivande föräldrarna blir glada över normalt utfall men tämligen överväldigade över beskedet att de väntar tvillingar. De frågar dig vad som kommer att hända framöver? Vilken information ger du till paret angående a) risken för förtidig förlossning (0,5p) b) signifikanta medicinska risker kopplade till duplexgraviditet (1p) SM- datum? Senaste menstruationsblödning mindre än vanligt? Regelbundna/oregelbundna menstruationer? Snabbt tillväxande livmoder? Sammandragningar (frekvens, smärta)? Tyngd- och tryckkänsla ned mot slidan? Vikt och längd (för uträkning av BMI). IVF-behandling? Feldaterad graviditet (graviditeten är längre gången i relation till SM). Flerbörd. Polyhydram nios . Fetal missbildning (esophagusatresi kan ge polyhydramnios).

a) Förtidig förlossning hos cirka hälften av graviditeterna. b) Ökad risk för graviditetsinducerad hypertoni, preeklamps i , graviditetsdiabetes, komplikationer under förlossningen , (PPROM, PROM, missbildning, nedsatt fostertillväxt, TTTS m fl.). (2 av de 4 första alternativen skall nämnas).

I samband med pepparkaksbak inför Lucia känner Katarina en rejäl sammandragning som pågår i flera minuter och en stund senare en känsla av att något rinner längs benen. Graviditetslängden är nu 34 + 1. Du tar emot Katarina. Vilka undersökningar vill du nu göra och vad kan undersökningarna ge dig för information som ger vägledning i handläggningen? (Minst 2 kliniskt relevanta undersökningar anges) (2p)

a) CTG vid inkomsten: CTG visualiserar hjärtfrekvensen (FHR) hos bägge foster samt om sammandragningar föreligger. Om avvikande FHR kan detta tala för komprometterat foster. Regelbundna sammandragningar kan ev. tala för begynnande förlossningsarbete. b) St eril speculumundersökning : Vattenavgång? Blödning? Cervix öppningsgrad? Om tecken till vattenavgång tas en bakteriell cervixodling. c) Abdominell ultraljudsundersökning: Bedömning av fostervattenmängd i bägge hinnsäckar med tanke på ev. vattenavgång, kontroll av placentalokalisation, skattning av fostervikt, ev. blodflöde i navelsträngen hos bägge tvillingar. d) PROM - test. Positivt test talar för vattenavgång. Den mest signifikanta risken är infektion av foster, placenta och kvinna (chorioamnionit, sepsis). Övriga relevanta risker är ablatio placentae och förtidig förlossning med prematuritetproblem för barnen. (Minst 2 av orsakerna för 1 p).

CTG utfaller normalt med fina FHR för bägge tvillingar och enstaka sammandragningar på kurvan. Det föreligger ingen blödning och ej heller kan du konstatera att en vattenavgång har inträffat. Cervix ser makroskopiskt opåverkad ut och Katarina har enstaka, ej smärtsamma sammandragningar. Efter observation under några timmar utskrivs Katarina från avdelningen . Om

Katarina hade haft en vattenavgång (PPROM, preterm prelabour rupture of membranes) – vilka obstetriska och fetala risker bör man då hålla i minnet? (1p) Katarinas väninna Pernilla, som nu uppnått 40 veckor + 5 dagar, inkommer till Förlossningsavdelningen en kväll med oregelbundna, smärtsamma sammandragningar som har pågått i mer än 2 dygn. Pernilla är trött och slut och erhåller en sovdos men sover endast någon enstaka timme. På morgonen är cervix öppningsgrad 5cm och amniotomi utföres vid 9 -tiden. Vid 20 -tiden föder Pernilla en pojke och en stund efter placentas avgång uppkommer en mycket riklig blödning och barnmorskan tillkallar förlossningsjouren. a) Vilket tillstånd misstänker du i första hand? (motivera) (1p) b) Vilka åtgärder är relevanta initialt? (1p) 45 årig kvinna söker dig på vårdcentralen. Hon har inte haft någon menstruation nu på sex månader. Hon har inga klimakteriella besvär. H on är överviktig, BMI drygt 30. Sista tiden ökat i vikt trots ansträngningar på det motsatta, känner sig även trött, lite frusen men har mycket att göra på jobbet och fått barnbarn. Gynekologiskt noterar du ett måttligt cystocele som kommer nästan ned till hyminal ringen. I övrigt vagina portio ua. Du kan inte palpera några speciella resistenser, förstoringar. Bedömer uterus och adnexa som normala. Eftersom hon har ett cystocele men inte uppgivit några symtom, frågar du henne om hon har några besvär från underlivet. Du bestämmer dig även för att ta några prover. a) Vilket/vilka besvär är de vanligaste vid prolaps (räkna högst upp 4 st.)? (1p) b) Om hon inte har några besvär, vad gör du avseende cystocelet? (1p) c) Du beställer ett par blod prover, vilka? (högst 4 st.). (1 p) a) Prolaktin. Sänkt tyroxin leder till hypothalam frisättning av TRH som i sin tur ger hypofysär frisättning av TSH men även prolaktin (räcker att prolak tin finns med i svaret) b) En mängd provsvar ökar sannolikheten för att få patologiska provsvar utan klinisk relevans . Standardkurvorna för normalvärden är ingen absolut sanning. Med stort antal provsvar ökar sannolikheten att du gör olika utredningar uta n att du har något kliniskt motiv/orsak . Du remitterade henne INTE för endometriebiopsi utan du gav behandling

a) Uterusatoni p.g.a. uttröttad livmoder sekundärt till förvärkar och värkrubbning. b) Uterusmassage ges. Atoni- infusion kopplas (oxytocin). Methergin® iv. Cytotec® rektalt. Blodvolymsubstitution med Ringer- Acetat. Andra orsaker till blödning skall uteslutas och vagina exploreras med tanke på exempelvis vaginala bristningar, cervixruptur eller kvarvarande placentadelar.

a) Något som buktar, fyller u t, trycker i slidan, tyngdkänsla. Något av det skall vara med b) Ingenting, vaginal prolaps utan symtom behöver inte åtgärdas. Pat erhåller information om att prolaps föreligger men den är inte behandlingskrävande pga. att den är symptomfri. c) TSH T4 – ty roideaprover FSH – LH Prolaktin

Hypotyreos kan vara en orsak till anovulation/amenorr é . a) Vad påverkas, vilken är den hormonella effekten, som kan orsaka anovulation? (1p) b) Ur ett blodprov kan man generellt göra en mängd analyser. Även om det inte kostar mer att få alla analyssvaren så skall vi begränsa antalet svar vi begär. Varför ? (1p)

Du ordinerar Levaxin®. Fem månader senare: Hon känner sig mycket piggare

som om något vill komma ut. endera motivet mot prov räcker .(D. Hon har likaså fått täta trängningar och behöver miktera ca två gånger nattetid. Ataxi?t. Blev ingen klar diagnos. När detta elimineras vid operation demaskeras ansträngningsinkontinensen. Om det varit du som tagit emot henne så hade du också haft med …. Vissa måltider har hon inte kräkts och dryck har oftast gått bra.13 dagar efter ägglossningen. I status finns cystocelet som nu vid krystning gör att vulva glipar och cystocelet syns. inkommer akut med sin mor kl 10 pga kräkningar och illamående.undersökning. med ordinär konsistens och normal brun färg. Idag orkade hon inte gå till skolan. Palpatoriskt god knipförmåga.ex finger. en bortfallsblödning Hur påverkar gestagen endometriet? (2p) Det går ett par tre år och patienten kommer nu tillbaka med andra besvär.) Utsättning. Haft avföring ganska regelbundet. Tidigare: sökt för huvudvärk för ca 5 år sedan i samband med pubertetsstart.5p x4) Menstruationer? senaste mens? Törst? i status: Kvalitet på radialispuls (dvs tecken på hypovolemi.dehydrering)? Ögonbottnar och ev ögonmuskelpares. stoppar uppbyggnaden av endometriet och ger ett sekretoriskt endometrium . a) Ge medicinska argument för och emot att du remitterade henne till kvinnokliniken för endometriebiopsi (1p) b) Vilken behandling gav du och under hur lång tid? Motivera. ökat endogent östrogen med ökad corpuscancerrisk . a) Hon var blödningsfri flera månader innan Levaxinbehandling och mycket osannolikt då att det skulle vara corpuscancer. Inga palpabla resistenser finns i lilla bäckenet. a) Hon hade preoperativt en dold ansträngningsinkontinens. i anamnesen: dygnsvariation av besvären? (0. Instruktion om trippelvoiding . Vilka åtgärder vidtar du och vilka behandlingar sätter du in? (2p) Tre månader efter att patienten opererats återkommer hon och klagar över inkontinens vid anst rängning. Inga katarralia. Gestagen har anti-östrogen effekt på endometriet. Patienten skall informeras om den risken preoperativt).ger miktionslista. Ökad hud . om inte skall hon utredas ytterligare (remitteras). Remiss Kvinnoklinik för operationsbedömning.30 % accepteras. samt fungerar cyklisk gestagebehandling med blödningskontroll är det adekvat för att utesluta malignitet. fallande värden av gestagen ger avlossning och utstötning av endometriet.näs. Det har gått drygt ett år sedan senaste menstruation. c) Skall det vara någon uppföljning och varför? (1p) direkt. Instruerar . Däremot har det sista månaderna börjat kännas som att det trycker och spänner i underlivet. 15 år. Allt mellan 5 % . (Utan konception inträffar luteolys ca 12 .s. (1p). Är trött sedan 3 -4 veckor och det märks ingen förbättring. b) Ca 10 %. Lågdos östrogen . Ibland haft huvudvärk oc h känt sig yr. ingen feber eller andra symtom. dvs. Vikten är oförändrad. klimakteriebesvären har varit måttliga och patienten tar inga hormoner. Hon vill inte ha det så här. Cystocelet trycker upp och ger stöd under blåsh alsen. dvs.och mindre trött men hon har nu i tre månader haft oregelbundna och långdragna blödningar. Du remitterade henne INTE för endometriebiopsi utan du gav behandling direkt.v. Argument för: Hon har adipositas och därmed pga. b) Cyklisk gestagen bör upprepas cykliskt ca tre gånger för säkerställande att det är hormonellt betingat.slemhinnepigmentering? . Varför har hon fått det? (1p) Hur vanligt är det ungefär med nydebut av ansträngningsinkontinens efter prolapsoperation? (1p) Emily. Kissat utan besvär. c) Att hon blöder cyklisk t på gestagenkurerna (corpuscancer utesluten). ( Sätter prolapsring om du eller barnmorskan kan) .

ketoner) u. toner ua. Etiologin till graviditetsillamående är oklar . Cor: mjukt systoliskt gr 1 biljud.5p x2) a) Vid utrymmeskrävande process och i liggande (såsom efter en natts sömn) ökar det hydrostatiska trycket intrakraniellt (och ger huvudvärk och ev kräkning). Vilken kritisk/specifik analys/undersökning behöver du för respektive tillstånd som du angett i vänstra kolumnen (således.HCG s . mjuk utan defense. med allt lägre behov av cortisol. din frågeställning. pm I2 sin parastern. (cortisol påverkar blodvolym/blodtryck). b) Vid cortisol brist (t. fasta skybala. Buk utan ärr. men trycket minskar då man reser sig upp (och huvudvärken minskar under d agen).h.språk . I liggande är blodtrycket mer normalt och yrsel och illamående/kräkning mindre. Ingen i familjen röker. Lever eller mjälte ej förstorad. Inga ödem.reflexer positiva utan sidoskillnad.lipas Rtg buköversikt. Är smal men inte mager. (0. ej ikterus. BT 95/65. Hade du haft med någon ytterligare uppgift i din anamnes och/eller status? I så fall vilken/vilka? (2p) Viktigt/a tillstånd …. Medan du väntar på resultaten frågar den unga sköterskestudenten dig om hur det kan komma sig att morgonillamående med huvudvärk och kräkningar kan vara symtom både vid förhöjt intrakraniellt tryck och vid cortisol -brist? Förkla ra för henne med lekmanna . MoS.5p x2) I verkligheten visade sig alla (röntgen) bukundersökningarna utfalla helt .ex.cortisol (s. att undersöka eller utesluta: Diabetesdebut/ketoacidos Graviditet Addisons sjukdom /Cortisolbrist Ökat intrakraniellt tryck/hjärntumör Pancreatit Sub.ileus Njurinsufficiens Ev porfyri . (Lp m tryckmätn) s . Thyr. inga resistenser. MR/CT hjärna. Graviditetshormonet Vilka är de första/viktigaste diff. uteslutningsdiagnos ger minuspoäng) Ange vilken kritisk/specifik analys/undersökning du önskar m. Vid undersökningen fi nner du liggande på britsen en ung kvinna som är klar och redig men ser trött och lidande ut. Pulm ua. Öron ua.Na. Pupiller reagerar ua på ljus. urin. Frekv 90. illamående/kräkning samt oftast problem att äta frukost.K) Ögonbotten. men då man reser sig upp medför det blodtrycksfall och yrsel. Extr. Går åk 9 med goda skolresultat och har bra kamratkontakter när ’plugget’ medger. (4p) Du har utfört komplett status och ombesörjt att adekvata blod. ev CT buk s Kreatinin ALA + PBG i blodprov. Bråckportar fria. Läpparna normalt rosa. E bor hemma med föräldrarna och en yngre frisk syster. t. inget blod på handsken. Neur: ingen nystagmus. Läkemedel: inga. faeces Du förklarar att… (0. Addisons sjukdom) är det också dygnsvariation: behovet av cortisol är högst tidigt på morgonen. Hereditärt inget speciellt. u.ex. Lgll.t. Anger obehag/ömhet vid palp i epigastriet ner mot naveln.glukos (u -glukos.och urinprover tas och analyseras omedelbart. PR: ingen ömhet. Bab neg bilat.diagnostiska alternativen du har för E med denna presentation? (allt ger inte poäng. s.besvären gick över. inget ’för säkerhets skull’ här): p. blir besvären mildare. Under dagen.

muskelreflexer. ögonsymtom som exvis ljuskänslighet och flimmer. knappt manligt knytnävstor . a) Sjukdomskänsla.5p) Chlamydiaprovet var negativt.normalt. a) Beskriv den patofysiologiska mekanismen vid preeklampsi . c) samt minst fyra av de blodprover vi tar för att diagnostisera HELLP. Utifrån godhetsprincipen är det inte lätt att veta om visande av bilden skulle skada hennes integritet just i denna situation. Praxis för närvarande är individualiserad. andningsfrekvens . (1p) Vid undersökningen tar du prov för chlamydia.) a) Defekt placentation med en abnorm utveckling av spiralartärerna och reducerat uteroplacentärt blodflöde/utbyte. Nu har blodtrycket stigit till 150/105 (efter vila) och äggvita +++ i urinen har tillkommit. Ökad progesteroninsöndring innebär relaxation av glatt muskulatur (istmus uteri. Med ultraljud ser du ett levande foster i storlek motsvarande en graviditetslängd på 11 veckor +1 dag. samt ökar känslighet för externt tillfört prostaglandin. Här finns inget givet svar. a) Ange vad du särskilt frågar om i anamnesen. Vad önskar patienten? Utifrån autonomiprincipen kan delaktighet främja vården och patientens upplevelse av vården. Du är ST-läkare på kvinnokliniken och träffar Emily och hennes mamma på eftermiddagen. (1p) Femton år har gått. men till patientens förskräckelse utföll graviditet st estet positivt. Tiden för hyperemesis gravidarum är korrelerat till högsta insöndringen av hCG. (0. Hon har inga aktuella symtom eller fynd talande för HELLP. progesteronantagonist med verkan på decidua. (minst fyra högst åtta) (0. Andra karakteristika är abnorm hemostas. Multipel graviditet och mola har oftare hyperemesis. (1p) b) Nämn typisk a symtom. uterus uppmjuk ad. b) Smärta i epigastriet och/eller under hö arcus (a namnestiskt och eller Väljer du att fortsätta att ha bildskärmen vänd från Emily eller väljer du att vända den mot Emily och visa fostret? Motivera ditt val.5p) Efter undersökning och provsvar inkommit bedöms att Emily uppfyller kriterierna för preeklampsi. blodtryck . (0. ökad diures (antialdosteron ). (4 rätt av ovan nio). Ange de två substanser som användes vid medicinsk abort och deras farmakologiska mekanism. framkallar sammandragningar. ödem. myometrium och cervix och avbryter därmed gravditetsutvecklingen i 1:a trimestern. Vid den gynekologiska unders ökningen finner du en ökad lividitet i portio. ökad retbarhet i urinblåsan. Ange komplikationer . b) Vakenhet . cervix är mjuk. huvudvärk. Tillståndet utmärks av generell endothelskada sannolikt orsakat av placentära (cirkulerande) faktorer. a) mifepriston (Mifegyne®). ödem. etiskt resonerande . Emily vill göra abort. Hon väljer medicinsk abort . aktivering av koagulationssystemet och avvikande hemodynamik.5p) . PGE 1-analog. På detta sjukhus görs medicinsk abort upp till vecka 12+0. tarm).minst en . (4 rätt av ovan 8 . a) Obehandlad ascenderande infektion kan i samband med inducerad abort framkalla endometrit. Hur vill du förklara patientens gastrointestinala och urologiska symtom (två hormoner)? (1p) koriongonadotropin (hCG) anges oftast som primär orsak. Emily är nu önskat gravid i vecka 32. ont i magen . Hittills har kontrollerna på mödrahälsovården varit utan anmärkning. Hypertonin är relaterad till generell perifer vasokonstriktion . Du har tagit del av anamnesen.5p) b) Ange vad du ger akt på i status (minst fyra högst åtta). (ej mer än 10 prover) (1p) .5p) b) för barnet . s alpingi t b) ögoninfektion och lunginflammation hos det nyfödda barnet . bukpalpation (ssk övre delen av buken). (Minst 4 av dessa faktorer skall framgå ur svaret). auskultation lungor . fynd vid HELLP som vi alltid frågar efter och undersöker (0. perifer cirkulation. b) misoprostol (Cytotec®). Bild skärmen är vänd från Emily när du undersöker. illamående.vid chlamydiainfektion i samband med a) tidigt graviditetsavbrytande (0.

9. Protein +. Urinsticka i påsurin visar 500 leukocyter/µL. och slö gosse som är ledsen och gnyr.5 p) Ultraljud. kejsarsnitt/hög beredskap för kejsarsnitt .5 p) 2. I bukstatus noterar du att uterus är tonusökad och ömmar i värkpaus. Sectio utföres inom en halvtimme.5 p) 5.kort inkubationstid i blåsan. Han bryr sig inte om dig. men mamman är inte övertygad om diagnosen eftersom urinstickan är negativ för nitrit.urinprov ( 0.lågt bakterietal i urinen såsom vid tidig pyelonefrit. streptokocker och enterokocker som saknar nitratreduktas). Urinvägar (0. H b.APTT. motivera ditt svar? (1p) På akutmottagningen träffar du Johan som är 10 veckor gammal.2 . så undersökningen går lätt och full ständigt status är normalt.5p) 2. men en nytillkommen fostertakycardi 160/min.5p) Dessutom ges information om konkrement. Du ordinerar därför antibiotikaprofylax efter avslutad Ablatio placentae. Knubbig.5p) Blodprov. varav neut rofila 19. en bakterie som ofta är förknippad med missbildningar. CTG visar inte decelerationer. blåsväggsförtjockning och residualurin. Du bedömer att barnet behöver utredas vidare och du beställer blodstatus med diff.5 p) 6Gammal urinsticka (0. Low P lat elets ). Graviditetskomplikationen preeklampsi inn ebär ökad risk för placentaavlossning (bristfällig placentation med infarktutveckling av placenta). 1. blod 2+. ketoner 2+. P. Blåspunktion 1. I förrgår fick han feber och den steg till 40. ALAT. Du informerar mor om att nitrittest har specificitet 98-100%. Vilket är det bästa sättet att få ett representativt urinprov på spädbarn? (1p) Du bedömer att diagnosen urinvägsinfektion är sannolik och vill påbörja behandling med antibiotika. LPK 23 x10 9 /L. c) HELLP (Haemolys. Fontanellen mäter ca 2 cm och har normal tension.Elevated Liver enz ymes. LD. Under natten tillstöter en vaginal blödning och prematura sammandragningar. CRP 68 mg/L. (0. EVF. Flickebarnet är initialt något slappt men hämtar sig fint och får Apgar 5. Kl 10 träffar du en febrig. så ber du henne reflektera över om hon egentligen behöver vara så orolig för falskt negativt test.7 i morse. Trombocyter. ASAT. Diagnos och åtgärd. Fibrinogen. Hon insättes på antihyperte nsiv medicin (labetalol).5 p) 3. Vilka andra två prover är viktiga för diagnostikarbetet? (1p) Vad behöver du för att med säkerhet ställa diagnosen urinvägsinfektion? (1p) På stora barn och vuxna brukar man ta mittstråleprov vilket är svårt på spädbarn. Kreatinin (4 av dessa prover krävs). Efter att ha informerat om olika felkällor. Albumin.5p) för att klarlägga njuranatomi och utesluta avstängd pyelit och hydronefros (0. Alltså. Bilirubin även Urat.Nitratfattig kost. Föräldrarna berättar att han sedan tre dagar tillbaka blivit allt me r gnällig. (2p) Johan fick behandling med antibiotika i tio dagar.CRP (0. Placenta är till 1/3 avlossad och det finns rikligt med koagler intrauterint. Får steroider för fostrets lungmognad. Nämn fyra situationer där man kan förvänta sig ett falskt negativt nitrittest.9.palpatoriskt ). två per 10 minuter. Nitrit neg Säkraste sättet att påvisa urinvägsinfektion (UVI) är kvantitativ urinodling . Efter 4 dagar får du svar på urinodlingen som visar växt av Klebsiella. Emely har konstant smärta och är inte smärtfri mellan sammandragningarna. (0. (0. dock sensitivitet 50 -80 %.5 p) 4.Intag av höga doser C -vitamin.Pseudomonas och grampositiva bakterier (stafylokocker. (0. MUCG (miktions - . (0.

Hur skulle du handlägga (behandling och uppföljning) förstagångs cystit hos en 5 årig pojke som sedan 3 år tillbaka är både dag. (0. Hon har inte velat äta. 7-trauma.5 p) a.Tänk möjlig tidig meningit/ sepsis. i 5 dagar inget behov av ytterligare utredning Du vikarier ar på barnkliniken och är med barnjouren där du får träffa en tidigare frisk 8 årig kille som kommer på remiss från skolhälsovården pga nyupptäckt makro/mikro – om det har betydelse? hematuri. 5.För flickan 1. rifampin. Urinodling inklusive resistensbestämning 2. 9-läkemedel ( kinin.och natt. (3.5p) för att få information om procentuella funktionsfördelningen mellan njurarna och förekomsten av avgränsade upptagsdefekter. Trots att de försökt ge henne cola att dricka har hon bara blivit sämre.cysto-grafi)(0. Hur hade du då tänkt diagnostiskt? (0. 4. och verkar inte alls må bra.och natt. Nämn 3 undersökningar som (i Umeå f. men de har fått i henne en del avslagen cola. Ma mman är orolig. 1. (3p) uretro.5p) för att upptäcka vesiko -ureteral reflux (VUR). blek och har mörka ringar runt ögonen.o. (0.n. Hon har haft litet ont i magen men det senaste dynget har hon framför allt haft diarréer. Hur skulle du handlägga (behandling och uppföljning) förstagångs cystit hos en 5 årig flicka som sedan 3 år tillbaka är både dag. 3. 6 .akut nefrit.5p) Hos pojkar är det viktigt att även sidobilder av uretra tas efter att katetern dragits.torr? (1p) b. Ange fem tänkbara orsaker till pojkens hematuri.benign familjär hematuri (thin membrane). uretravalvel eller ureterocele kan ligga bakom infektionerna.5p) 1. Nu efteråt är hon blek.Urinvägsinfektion.terapeutisk behandlingstid och ordnar med uppföljning av infektionen.5 p) Vad skulle du göra mer för att säkra diagnosen? (0. Sedan planet lyfte har hon haft en diarré.10 % av kroppsvikten.5p) a. Blåsfunktionen bör utredas med fluometri (flödesmätning)+residualurinsbestämning (Bladderscan)+ kissdagbok. Första dagarna kräktes hon mycket. (0. 2. b. Vilken orsak är vanligast av dessa fem? (1p) En 4 -årig flicka som är sjuk. men svarar på dina frågor. Föräldrarna har hållit henne från poolen och Tilda har mest legat i en solstol. (2. 8 trombocytopeni. 4 .scintigrafi ( Di Mercapto Succinyl Acid ) (0. eftersom uretravalvel annars kan missas DMSA. mellan 8-10 vattniga avföringar per dag. Ultraljud.njurtumör. antibiotika p. 10 njurvenstrombos b.5p) Om urinprovet hade varit ua (”blankt”) med samma blodprover. och kan berätta att det bara är litet ont i a. motsvarande 5.5p) 2. 3.o.För pojken 1. UVI vanligast Du misstänker att Tilda drabbats av magsjuka/infektiös gastroenterit. Vad misstänker du att flickan drabbats av? (1p) Du börjar undersöka flickan: hon är trött.torr? (1p) a . för 4 dagar sedan blev dålig i magen. antibiotika p. . 5 p) b. trött. (0. som flickan heter. Mamman förklarar att Tilda. i 5 dagar. fenytoin) .Överväg att snarast göra Lp.sten. men sedan har det mest varit diarréer. Urinodling inklusive resistensbestämning 2. Du uppskattar att Tilda är måttligt dehydrerad.hypercalcuri.) görs på röntgenavdelningen och som kan ingå i d en akuta handläggningen och/eller vid uppföljningen av pyelonefrit och vad som anses kunna uteslutas eller verifieras med respektive undersökning.

Vätskeersättning är något hypoosmolär. glukos och vatten via Na+/glukos cotran sportören SGLT1. tachykardi med tunna eller ing a palpabla perifera pulsar. ofta tachypné /påverkad andning. slemhinnorna är torra. är påverkade i medvetandet. Du räknar ut Tildas vikt med formeln vikt=(ålder i år + 4)×2 Hur stor volym vätskeersättning vill du ge henne? (2p) På vilken tid? (1p) Vilken principiell sammansättning har vätskeersättning/ORS? (2p) Varför är den sammansättningen effektiv som behandling av dehydrering vid t ex gastroenterit? (2p) Varför är avslagen cola olämplig att ge till barn med dehydrering? ( 1p) Som barnjour på ett länsdelslasarett kallas Du kl 04. ögon och fontanell är insjunkna. ofta >3 s och barnen är ofta kalla om händer och fötter. och när du undersöker nagelbädden är den kapillära återfyllnaden ca 2 s. Läpparna är torra och hon verkar torr i munnen. I samråd med kaptenen b estämmer ni att inte nödlanda och efter 2 timmar börjar Tilda må litet bättre. andas ej. då de är hyperosmolära pga . fortsatt ingen andning. grimaserar vid stimulering. vidare har de nedsatt hudturgor. alla diarréerna har föräldrarna svårt att veta när flickan kissade senast. Apgarpoäng? (1p) Vilken av följande åtgärder vidtar du först? (OBS: Apgar = 2 (1 p.00 till en sätesbjudning. När ni landar har hon fått i sig mer vätska och ytterligare förbättrats. den kapillära återfyllnaden är förlängd.) Ventilera (1p . Modern frisk. Tilda väger ca 16 kg. huden är blek och marmorerad. slöa – komatösa. men kanske på morgonen. d v s motsvarande >10 % av kroppsvikten? (2p) Av en av flygvärdinnorna får du vet att det finns vätskeersättning ombord. Du känner att radialispulsen är 150/min. Vätskeersättning utnyttjar egenskaper i samtransporten av natrium. Du ger henne vätskeersättning i storleksordningen 50 100 ml/kg på 4 timmar.magen. motsvarande en vätskeförlust >10 % av kroppsvikten. Flickan känns litet kall om händerna. Fostervattnet är inte mekoniumfärgat. Vattenavgång sedan 6 timmar. Vid 1 minut slapp. Avslagen cola. Hon är slapp och cyanotisk. och barnmorskan tar henne omedelbart till det uppvärmda återupplivningsbordet medan hon ger kutan stimulering genom att gnugga hennes rygg med filten. blekblå. men du råder ändå familjen att åka till sjukhuset för en kontroll. Normal graviditet. ingen urinproduktion. vilket tillsammans kan leda till ökade vätskeförluster Vilka ytterligare kliniska tecken skulle Tilda visa om hon var svårt dehydrerad. Vilken grad (mild – måttlig – svår) av dehydrering skulle du skatta att Tilda har? (1p) Dehydreringsgraden skattas i förhållande till ett kroppsmått – vilket? (1p) Barn som är svårt dehydrerade. puls c:a 70. juice o d är inte lämpliga för uppvätskning eller underhållsbe handling vid gastroenteriter. Pga . andningsfrekvensen ca 35/min. 28-årig primigravida. En flicka föds vaginalt efter 37 v + 5 dagar. och som närmast ett pre -terminalt tecken sjunker blodtrycket. högt sockerinnehåll och innehåller för litet natrium.

ex. Anamnes: Infektion i omgivningen? Kissat? Allergi/astma hos föräldrar? Tidigare obstruktiva 6 månader gammal. Avråd från tidig hemgång (0. dvs ej inläggningsindikation. Du bedömer hennes Apgar vid 1. Koppla pulsoxymeter b. Säkra en intravenös infart d. 9 och 9. Ingen cyanos. hon skriker. Be föräldrar + personal vara uppmärksamma på ev . För säkerhets skull k opplar du tillfälligt på en pulsoxymeter som visar 95 % O2-saturation. Puls 150/min. har lite cyanotiska händer och fötter men är rosig om läpparna. Vilka övriga delar av status är du särskilt uppmärksam på med tanke på blåsljudet (motivera) ( 1 p) Vilken del av status är du särskilt uppmärksam på med tanke på sätesbjudningen? (motivera) (1 p) Komplett status helt u. Hon har varit helt välmående sen du såg henne sist men har varit lite snuvig sista 2 dagarna och sedan 12 timmar tilltagande problem . Koppla EKG e. Ge CPAP via Neopuff h.5 p) e) Och vid vilken typ av tillstånd är detta aktuellt? (Ductusberoende) hjärtfel (0. Ge surfaktant g. Hur fortsätter du handläggningen av blåsljudet? Kan flickan gå på tidig hemgång? (1p) Vilken var den troliga genesen till blåsljudet och varför hörs det inte längre? 21% (=luft) därför att syrgas har visats ha negativa effekter vid återupplivning av fullgångna.5 p) bronkiolit/obstruktiv bronkit (0. Missbildningar (syndrom) 2) Höfterna (höftlux/DDH) Ny hjärtauskultation imorgon (0. Femoralispulsar (coarctatio). symptom t.5 p)  prostaglandinhämning  ductus stänger sig b) Vilken medicin används för att slu ta en symptomgivande öppetstående ductus? Indometacin alt.5p) a) Vilken är mekanismen bakom att ductus arteriosus sluter sig efter födelsen? b) Vilken medicin används för att sluta en symptomgivande öppetstående ductus? c) Och vilka barn har ökad risk för detta tillstånd? d) Vilken medicin används för att hålla ductus öppen? e) Och vid vilken typ av tillstånd är detta aktuellt? a) Vilken är mekanismen som gör att ductus arteriosus sluter sig efter födelsen? Syrgastensionen ökar (0.5 p).5 p) c) Och vilka barn har ökad risk för detta tillstånd? Prematurer (0.a.5 p). Andningsfrekvens (tachypné). asfyktiska barn (ökar tid till spontanandning samt risk för hjärnskada och död) Ge barnet till mamma. 5 och 10 minuter till 2. (1p) Flickan hämtar sig snabbt och skriker redan vid 4 minuters ålder. Skall barnet läggas in på neonatalavdelning? (motivera i så fall varför) (1p) Du ser flickan för en rutinundersökning på BB 6 timmar senare och noterar då ett blåsljud över hjärtat. Ibuprofen (0. Leverförstoring (hjärtsvikt).5 p) Läkarstudenten som följer med dig har några frågor angående ductus arteriosus (2.5 p). Flöda syrgas f.5 p) Virusutlöst (0. god tonus. Be pappan att sitta ned Vilken koncentration av syrgas startar du med när du ventilerar? Motivera varför.ange bara ett alternativ) (1p) a. Ductus arteriosus (0. Vid 10 min behöver hon ingen extra syrgas. (1 p) 1) Hudfärg (cyanos). snabbandning vid amning.5 p) som först var öppen men som nu slutit sig (0. cyanos. Ventilera med mask c.5 p) d) Vilken medicin används för att hålla ductus öppen? Prostaglandin (E1) (0.

Vikt 7400 g (jämfört med 7600 g på BVC i förra veckan).5p) If you were allowed to take one test only. and what is the cause of each disorder respectively? (1. Vikten talar för endast en lindrig dehydrering Menorrhagia = regular. What are the three most common bleeding disorders named. without previous gynaecological problems. normal. Endometrial polyps or intracavitary myoma can be a cause. you concluded that she had menometrorrhagia. Talar mot bakteriell infektion. gestagen) can be used to evoke an atrophic endometrium (not cyclical treatment) Eventually NSAID Metrorrhagia = irregular bleeding. Mirena® .5p) Which are the three most common conservative treatment strategies and for which/whom of the bleeding disorders are they used as treatment? (1. CRP neg. Gynaecological exam. Her estrogen production is increased due to her obesity.5p) Pulsoxymeter visar 89% O2-saturation. Otherwise she’s a healthy woman free of medication. Vikt (0. Abdomen. Physical exam: General condition.5 p). Tranon®) to reduce bleeding amount. 117-153).acid and cyclic progestin Hemoglobin. CRP < 10 mg/L. Vilken är den troli gaste diagnosen? (1p) Vilken ytterligare anamnestisk information vill du ha? (1p) Vilka prover och undersökningar vill du göra? (1. normal. Menometrorrhagia = irregular and heavy anovulatory bleedings Treatment: 1 st A combination of tranexamic.5 p) Hypoxi. CykloF®. Treatment: 1 st cyclic progestin to restore menstrual cyclicity 2 nd continous progestin if cyclic progestin is used first. She has to use maximum dose of tranexamic -acid (1g x 6) during a week and she belongs to the 30% who Endometrial cancer. Good. Hemoglobin was 105 g/l (ref. but uterin myomas can be a cause. The amount of bleeding increases by age. Treatment: 1st. corresponding to 7 “weeks of pregnan cy”. Uterus somewhat enlarged. Vid undersökning är hon trött men vaken. which would that be? (0. She is starting to feel tired.med andningen och har inte ätit något – somnar vid bröstet. bloodcount or irontest Mona 45 years old is consulting you because of bleeding disturbances. The cause is often idiopathic.5 p). If the patients BMI (body mass index) had been 35. No masses in the adnexa. is there any gynaecological disea se in particular you should consider? Motivate you answer (1p) Three months later she comes for a new visit. Pregnancy-test negative. temp 39 grader. no tenderness. CRP (0. heavy bleeding . or endometrial biopsy is taken to reassure that the condition is benign. The cycle is ovulatory but the bleeding amount is too large. II para. tranexamic -ac id (Cyklokapron®. 1) Hysterectomi 2) Continous progestin (intrauterine) 3) Endometrial ablation (destructi on) All three treatments are possible for this woman. 2nd: continous progestins (progestagen.5p) After taking a proper bleeding history. III pregnancies. Bedömning av provsvar? Åtgärder? (1p) episoder? Pulsoxymeter (0. andningsfrekvens 70/minut och över lungorna hörs ronchi bilateralt. Menstruations have become more and more troublesome the past six moths. so you also prescribed iron. Cytology -test (Pap smear) was taken 5 months ago. Might depend on anovulation. You prescribed cyclic progestin and tranexamic-acid. Her menstruation s have become regular but are still very heavy. Soft.

Time at in . That she does not want to . The uterus can not be enlarged more than to the size of an 8 week pregnant uterus. By subtotal hysterectomy 10% of the women will continue having small bleedings. What you recommend is due to the finding s of your exam. The patient herself has no hereditary history of ovarian cancer. By subtotal (supravaginal) hysterectomy the cervix remains (still being at risk of cervical cancer ).5p) Mona had a very good friend of the same age who died in ovarian cancer a year ago. Vaginal hysterectomy: Tighter operation conditions . Total hysterectomy is a somewhat more technically difficult and timeconsuming operation. Advantages and disadvantages with these three methods? (1. In . Laparoscopic hysterectomy is technically demanding. –“Remove the uterus”. and wh ich are the advantages and disadvantages of the two methods? (1p) The hysterectomy can be done either vaginally.patient ward and rehabilitation is shorter compared to open hysterectomy. There is also an increased risk The uterus is palpated lumpy.patient care and rehabilitation time is longer and the skin wound is larger than the two minimal-invasive methods. You agree on a hysterectomy. mini -lobulated . factor which makes you not recommend hysterectomy. Ooforectomy has previously been performed in the age. Recommendation: Choose a minimal.inva sive method if the patient is s uitable and the surgeon is familiar with the technique. without vagina being opened (lower risk of infection ) which is done at total hysterectomy. Open surgery is a traditional method which every gynaecologist is familiar with. –“This is not the way I want it”. Why? (1p) What would your decision have been if she was 53 years old and had been postmenopausal . There are clear recommendations from the Swedish Board of Ob/Gyn on this matter.effects from oral systemic progestin treatment. non -medical. per laparoscopy or by laparotomy.become nauseous from tranexamic -acid. and especially closer to menopause. She requests that the ovaries are removed in a preventive purpose.patient care and rehabilitation time is shorter than compared to open hysterectomy . In . The abdomen is not open for inspection of for instance adherences and endometriosis. The size of the uterus should not be more than approximately 8 weeks of pregnancy. There are disagreements among gynaecologists which method to choose and definite evidence in favour of one or the other is missing.sound of the uterus. You can either perform a subtotal (supravaginal) hysterectomy or a total hysterectomy. Which? (1p) (progestin intrauterin device) would be an option as a continued progestin treatment while she gets side .ups have shown reduced incidence of ovarian can cer but on the other hand increased vascular and coronary mortality. with increased risk of ureter injury. Healthy. she gets negative mood effects and breast-tension from t he progestin. There is however no professional demand that a clinic should be able to offer such a method. or is very reluctant to loose her uterus. but knows that the life-time incidence of ovarian cancer is approximately 2%. The method is independent of the size of the uterus. (2p) There might be one. No studies or follow. There is evidence saying that a woman who has been hysterectomised without being positive to this. has an increased risk of an over-all negative result. You deny (say no to) ooforectomy on that indication. Give at least two different treatment options relevant to this case and give a motivation to why you chose these. It takes a high surgical competence. depending on the skill of the surgeon. In addition.group. in particular the ultra. What is the difference between the operations. Ultrasound shows several myomas and the patient wants a radical treatment. well functioning organs should not be removed without me dical indication 1) No.

The patient is having an ordinary subtotal hysterectomy. She is not bleeding today.HCG. Reporting to the doctor (or unit) of contagious diseases. for example Doxycyclin 100 mg per day for 7 days. maybe. She returns three days later with dysfunctional urination. Never the less. her body mass index (BMI) is 32. 2) Well. At postmenopausal hysterectomy the ovaries are removed in 20% of the cases and if the woman is > 60 years. Pregnancy-test is negative. duration and character of bleedings in between menses and contact bleeding s. “Prophylactic” premenopausal ooforectomy without medical indication is not performed in Sweden today. The important thing is that you have discussed for and against with reasonable arguments with the patient.5p) Ureter injury (1p) Stina. The cytology -test is not yet evaluated.5p) of osteoporosis. a pain high up towards the flank of the back. a feeling of fever and has since returning home.test (Pap . Describe the handling of a patient with a positive clamydia -test (1. Operating procedure was successful. You take serum . wellbeing and libido . clamydia test Pregnancy.5p) Urinary tract infection – pyelonefritis (0. The ovarian production of testosterone is important to well being and libido. The clamydiatest shows positive. in 60%. both 23 years old. She wis hes an abortion. D uring operation she showed to have some adherences in the pelvis and in fossa Douglasi. What do you examine and investigate? (1. consult you because Stina is unplanned pregnant in gestational week 6.since more than a year? (0.5p) Next year Stina and Hasse.up (new . Correctly would be : No ooforectomy because the ovaries still produce testosterone which is of importance to the skeleton. She has complaints over small bleedings/spottings since a couple of months. Physical exam shows obesity. length of cycle.smear) Treatment. or Azitromycin as a one-day treatment . Gynaecological exam and wet smear are normal. very early intrauterine pregnancy or miscarriage. The couple both agree to this decision and a medical abortion is planned at the Differential diagnosis ’: Ectopic (extrauterin) pregnancy. Tracing the origin of the disease (partner-tracking). and make new appointment for a follow . The urine catherer could be removed the day after surgery and she was admitted the same afternoon. which is followed up by a new test. indication of operation often has some suspicion of malignancy (the main indication bleeding an d growing myoma don’t exist after menopause). cons ults the Health Care Centr e where you work as a newly graduated doctor. What questions should you focus on when taking her medical history? (1p) What differential diagnoses are most likely? (1p) What tests do you take then? (1p) Medical history: a) The menstrual cycle: regular/irregular. 22 years old. however cervical cancer causes contact bleedings) Investigations/exams: c) Wet smear. Discharge: increased amount? appearance? smell? Partner? Pregnant? Anticonception: oral contraceptives? Condom? Pain? Differential diagnoses : b) Infection Hormonal disturbance Pregnancy (Precan cer epithelial dysplasia of the cervix are usually free of symptoms.test Cytologi.

The abortion is incomplete and a D&C (dilatation and curettage) is performed.Dept of Ob/Gyn. Examination shows that Stina is pregnant in gestational week 7 according to last menstruation. What is the function of HCG during early pregnancy? (1p) Stina was conservatively treated by expectancy for a suspected X (extrauterin pregnancy) which was reso rbed parallel to the lowering levels of -HCG. By vaginal ultrasound you find a clear spot of 5 mm in the uterus. after which the placenta takes over. now her BMI is 33. Draw a schematic diagram of the -HCG curve during normal pregnancy (1p) How fast is -HCG double d during early normal pregnancy? (1p) Approximately 2 days Stimul ates and keeps up the production of estrogen and progesterone in the corpus luteum during the first 10 .12 weeks. No blood in fossa Douglasii Which are the differential diagnoses and how do you investigate further? (1. no yolk -sac and no foetus. of Ob/Gyn.regulation by a GnRH analog Stimulation . s he is still obese. No pains. You also inform her to return if she gets pains. From her medical history it is revealed that she has always had regular menstruations. A discussion about anticonception is initiated after the abortion.5p ultra-sound). Three years later Stina consults the out-patient clinic at the Dept. She also got endometritis. Explain possible reasons to infertility (not more than 5) in this case (2p) The investigation of Stina and Hasse shows obliteration in both Fallopian Age (fertility de creases by age) Ovarian function (is diminished due to obesity and because of lowered insulin sensitivity) Tubal factor (previous clamydia and ectopic pregnancy) Corpus factor (previous endomitritis and D&C) a) Principles of treatment: Down. She has not noted any hirsutism. this time because of a small bleeding and delayed menstruation. At 32 years of age Stina and her partner are consulting a gynaecologist as they have not become pregnant during two years of trying.

Dyspnoea might be a normal symptom during pregnancy. working at a travel agency and Eric. What worries them is the swine -influenza . 32 years. She had to take a break in her physical training because of the tender swelling on her upper-arm and she was surprised by the muscular pain she had for several days.tubes and a slight oligozoospermia.consumption increases by 20%. Recommended weight gain during pregnancy is 6 kilos in total. 3 weeks b) Risks: OHSS (ovarian hyper.stimulation syndrome) Surgical complications. pulmonary auscultation and measuring pO2. pelvic pain. Because of her obesity she is offered a referral to a dietary specialist for advice regarding her eating habits. pelvic floor lacerations at delivery. After taking part of the information from internet and the mid-wife. bleedings at ovum pick . At the first visit at maternal health care in gestational week 9. The risk of pulmonary complications is strongly correlated to increasing g estational week. Stina becomes pregnant through in vitro fertilization (IVF) a) Describe shortly the principles of the treatment (1p) and b) the risks of the treatment (1p). Her body length is 165 cm and her entrance weight was 75 kilos. Now Lena arrives to the maternal health care visit in week 20. Minute. thrombo emoblism Next time you meet the couple.3 days Luteal.effect) b) increased risk of pulmonary complications from viral pneumonia and ARDS (adult respiratory distress syndrome) Describe a) the physiological changes within the respiratory and circulatory system s who is the cause of late. b) breathing frequency. preeclampsia . cecaerian section. and ask about PCOS and hypertension before pregnancy. What are the risks of Stina due to her obesity during pregnancy and delivery? (1p) Lena . through gonadotropin Ovulation.injection. It is observed that her blood glucose You ask for factors of the metabolic syndrome. hypertension.up after approx. Their happiness is great.ventilation increases by 40% because of increased tidal -volume without any increase of breathing frequency to speak of. 36 hours Bringing together eggs and sperms Embryo-transfer after cultivation during 2 . induction of delivery.up Complications of multiple births Gestational diabetes. and b) examinations of importance that have to be observed in the emergency room when a pregnant woman arrives with a suspected swine-flue (3p a) during pregnancy oxygen . They have computerscanned the picture of the baby and sent to their friends and relatives. Cardiac minutevolume increases (beat-volume and frequency). a 30 year taxi-driver. They have now been to dating ultrasonogra phy in the second trimester. HCG as a single ovulatory dosage Ovum pick. everything seemed fine.phase support for approx. meconium aspiration. is it right or wrong to take vaccination ? Why do pregnant women belong to a group at risk who primarily is offered vaccination against the swine -influenza? (1p) a) lowered cel lular immunity (but the present evidence shows less probable cause. They discuss among one another. During the third trimester the mobility of the diafragm is restricted . are expecting their first child. instrumental delivery . Y ou estimate her BMI is high (27) and you prescribe a glucose tolerance test .pregnant women being more vulnerable in relation to the swine-influenza. Stina has had an ultrasonogram to date the pregnancy in week 19. Lena didn’t hesitate to take the vaccination. post -term delivery. prematurity.

state what you especially ask for in your complementing medical history and your next diagnostic procedure (3p) The growing foetus has an increasing need of glucose and pregnant women have a physiological tendency of lowered blood glucose and more easily get keton -uria in connection with starvation. Milkstoppage/mastitis. has been sucking a little on the breast. 1) During the first 10 weeks of pregnancy: increased risk of malformations 2) Diabetes fetopathy from 26 . respiratory distress and feeding difficulties Colostrum (“raw . Cesaerian section and assisted delivery is more common at gestational diabetes because of threatening asphyxia.5 mmol/l.28 weeks: due to fetal hyperinsulinism . a girl. Explain the pathophysiology of the origin of gestational diabetes (2p) Which are the consequences to the foetus from increased blood glucose levels? (3p) Lenas curve of symphys -fundus measurements indicates an increased fetal growth. which physiologically means a 3-4 fold increase of the insulin production . The water breaks in week 39.milk”) is secreted in small amounts directly post partum when the child starts to suck. It normally takes 24 days before secretion of milk is established. 2) Increased risk of complications of delivery such as labour disturbances and shoulder dystocia. After 24 hours of expectation without labour. Both hormones are secreted in the pituitary gland. Rudol fo is wondering if this is normal and if the child really should suck even though no real milk yet has come. The sucking of the child stimulates both milk production and the reflex of ejection Prolactin is necessary for the production of milk and oxytocin stimulates the reflex of ejection. accelerated fetal growth with increased storage of fat. cystitis. the delivery is induced. just a few drops of yellow thick fluid. What in particular i s to be considered when handling the delivery and neonatal care when knowing the baby is expected LGA ?(3p) Mimmi and Rudolfo had their first child a bit more than 24 hours ago and now it is time to go home from the delivery ward. increased growth in general and of internal organs. Low Apgar and acidocis in the umbilical artery is more common. minerals and vitamins and of importance for the child. CTG curve is normal.is 10 mmol/l (normal < 7 mmol/l). The diagnosis is gestational diabetes. viral infection Palpation of the The glucose tolerance test shows a 2 hour -value of 12. 3) Increased risk of neonatal complications such as hypoglycaemia. With ultra -sound the fetal weight is estimated to 4 200 g in the 38th week. endometritis . Colostrum is rich of protein. polycytaemia. The woman with predisposition for diabetes type-2 can bend over more or less and develop gestational diabetes. When the true milk starts to flow the breasts usually get tense and tender during some days. The incr eased production of hormones (especially growth -hormone and cortisol) from the placenta contributes to an insulin resistance which is most pronounced during the third trimester. The child. hyperbilirubimaemia . How is breast -feeding established and why is it important that the child start to suck as soon as possible? (1p) Describe how breast-feeding is controlled hormonally (1p) Two weeks later Mimmi calls the mid-wife and tells her she has had a . LGA (large for gestational age) 3) Increased risk of intrauterine fetal death 1) Chronic fetal hypoxia is more common which makes the baby more sensitive to hypoxia during delivery. but no milk is coming. In respect to the elevated blood glucose.

Why shouldn’t you give a newborn baby cows milk? (1 p) From wh ich age can you give an infant cows milk? Why at that age? (0. possibly oxytocin nostril spray before nursing. wait and control again. When she recently checked it was 39 degrees. Cultivation from the nipple. The temperature has at least gone down and is now around 38 degrees. Continue breast -feeding. Which is the most probable diagnosis and what steps do you take (what do you do)? (1p) breasts. according to WHO) ? (0. Other physical exam is normal. The abscess should be incised and drained if it seems ripe. urine culture.5 p) WHO recommends exclusive breast feeding for 6 months. Sweden adopted these recommendations a few years later. From 10. Protect the breast from cold. Flukloxacillin (Heracillin®) for instance if not already given. 3. The skin is still reddish and the lump is sore. but the girl seems hungry and sucks willingly. Mimmi still has problems with the bre ast. Which advice/what treatment do you give Mimmi? Give a motivation (1p) Despite repeated visits to the mid-wife for advice. examine the legs with respect to signs of thrombosis.temperature since the night before. The renal function is sufficiently deleloped to handle the protein load and to regulate the salt balance.5-8. The recommendation followed when it was found to be safe in respect to growth and nutrition to give breast milk exclusively for six months (basically a perspective of the developing countries). LPK 9.5 p) ”Unprocessed”cows milk has a higher content of salt and proteines (appr. Check CRP and LPK again. Antibiotics.12 months of age you can give cows milk.<10 mg/L).117 -153 g/L). What are the recommendations from WHO concerning breast feeding and infant feeding? (1 p) Which were the two main reasons for these recommendations (why is it appropriate. 3 times) compared to that of breast milk. . You suspect an abscess in the breast. possibly pump the breast empty after nursing. Mimmi and Rudolfo are however exhausted while the baby is crying all nights and doesn’t want to suck properly anymore. Mimmi tells that there has been some trouble with the breast feeding since the nipples have become ulcered. She feels very tired and sick and she gets an appointment with you as the doctor at the maternal ward the same day. if not.8 109/L) an d Hb 98 (ref. CRP. You examine Mimmi again a week later and find a localized lump of 4 cm in the lower part of the right breast.5 (ref. pumping the breast and so on. eventually a culture on the discharge General breast feeding advice to facilitate to empty the tense breast: Always start breast -feeding the tense breast. and that there is a reddish area below the nipple. gynaecological exam. Temperature lowering drugs and pains killers if needed. Re-schedule a visit to the mid . massage. followed by partial breast feeding ”beyond the second year” together with comlementary feeding of good quality. Which are the differential diagnoses you have to consider when fever occurs during the puerperium (name at least four)? (2p) What do you in particular check in your physical exam and what lab tests do you take (give a motivation)? (1p) At the physical exam you notice that the right breast is generally more tense than the left.wife. Antibiotics can be considered. blood count. CRP is 85 (ref.

The heart rate is 150/min. How do you examine the boy? (2.5 p) Which is the optimal way to introduce gluten (when and how)? (1 p) At 5 pm Friday afternoon a worried mother would like to talk to you on the telephone.5 degrees. Diarrhea? Fever? General appearance? (Lethargic? Goes on playing? ) Drinking? Ongoing losses (frequency. Which are the most important questions to ask the mother? (2 . s t iff neck Press over sternum or nail bed for at least five seconds.C. She tells you that her 3 year old healthy boy now have started vomiting. alertness.D – principle. but you can not assess the capillary refillment because there is no difference in the nail bed after pressing. 4) Pupils. The hands are whitish and cold. peripheral temperature. He is grumbling when you touch him but he does not answer when you call him by name.it is 39. during breast feeding coverage and given in small amounts. You find him quiet with closed eyes. 10 minutes later the mother comes with her boy. capil lary refill time. treatment including estimated dosage. You suspect that Kalle suffers from meningitis with septic chock The nurse has taken a CRP (C-reactive protein). there is an increased risk for the develoment of anemia due to iron deficiency.e. the respiratory frequency is 40/ minute. He vomits 1-2 times/hour but she thinks he has been urinating earlier this day. She is carrying him.5p ) If you you don’t start with balanced complementary feeding from the age of six months. amount)? Urinating (when and how much)? Thirsty? Trauma? Gastroenteritis in the surrounding? Stomach ache? A child with low consciousness should be examined according to the A. auscultation of the lungs. Now you have to evaluate/assess this patient -case by a telephone call.5 p) The boy. When you try to examine the pupil -reflexes Kalle defend himself and you stop. and fluid in a bolus dose – Ringer the preliminary diagnosis. However. How do handle the case during the subsequent 30 acetate 20ml/kg. he is crying when she is trying to get him sitting. the systolic BP is around 70 and you can hear a systolic murmur from the heart. no intercostal retractions and no crepitations or ronchi. Describe how you to examine capillary refill time? (0. Example of the procedure/approach: 1) Check the airways. minutes? ( Further diagnostics.B. then release and c ount the time it takes to regain normal colour. Kalle. peripheral circulation. When lifting his head he starts crying and grumbling. He began to throw up at lunch-time and he now looks tired and unhappy. 2) Respiration frequency . he has been warm the whole afternoon and is getting successively more lethargic. The mother is worried and wonders if he is dehydrated. “I think he is getting worse now. successively increasing. not to give breast feeding exclusively when the child is older than six mon ths? ( 0. The nurse has checked the fever in the ear. is breathing without obstruction.5 p) Which diagnosis do you suspect? (0. blood count.5 p) The mother tells you that the boy do not have diarrhoeas. The nurse has taken a CRP (C-reactive protein). Gluten should be introduced no later than from the age of six months. blood gas The most . Lumbar puncture . She has tried to get him to drink but he refuses. it is >160 mg/L which supports the preliminary diagnosis. electrolytes.Why is it important with complementary feeding starting no later than the age of six months and onwards (i. and he is quiet with closed eyes. Blood Pressure. Antibiotics: Cefotaxim 75 mg/kg. Oxygen saturation 3) Pulse. sternally the capillary refillment is delayed to 4 seconds. it is hardly possible to get him awake”. she said when laying him down on the bed. supervision of vital functions. it is >160 mg/L which supports I ntravenous line (or intraosse ous) .

Name eight clinical signs of dehydration. Her weight is 14 kg.pyloric stenosis.11. you have got 2 different intravenous entrances where you give Ringer 20ml/kg during 10 minutes.monitoring.) Which of your actions is the most important? (2p) You are lucky. which corresponds to 39% weight loss. other infectious diseases. Maja’s hand is cold and the capillary refill time in the nail bed is 4 seconds while sternally it is 2 seconds.53 kPa pO2 9. the lips are dry as so is the tongue. she is slightly to moderately dehydrated. pulse quality. After checking the circulation you give another bolus dose of fluid. Maja has got a metabolic acidos is which is partially respiratory compensated.5p) In Tärnaby you easily get the electrolytes via the blood -gas. Cl) to exclude hypertonic dehydration. in mL. (2p) The girl is tired but fully awake . congenital malformation Lisa probably has allergy against cow’ s milk protein. eyes. which is 175 ml/hour. which is the amount you want to give. She has been vomiting 3-10 times per day the last important action is the bolus dose of fluid .5p) Which blood samples should you obtain when putting in iv . she tries to drink but vomits immediately. In the case of Maja that is 400 . breathing . Maja has been vomiting for 3 days. She says that the girl has diarrhoeas since yesterday but she can not say if the girl has urinated because of watery stools every half hour. This is diagnosed by elimination and provoc ation. She cries but you can not see any tears. Her sister’s daughter Lisa is 6 weeks and she also vomits. (0. (Follows from the formula 12.) In connection to venipuncture. and starts to drink.5 ml/kg/hour for 4 hours. tears. How much and at what speed/rate do you give intravenous fluids (motivate)? (0. The nurse is knocking at your shoulder telling you that a mother in the telephone will talk with you about her daughter that vomits…. the pulse is easily palpated and the frequency is 140/min. which you examine apart from weight and urine production.28 pCO2 4. Estimate the fluid loss of Maja. How do you interpret this venous blood gas? (1p) pH 7. the skin crease returns within 2 seconds . mouth and tongue.combat the shock Mental status. you also check the electrolyte status (Na. heart frequency.5 p) You decided to perform a rehydration intravenously with Ringer acetate. Then you try with LP without success why you decide to give antibiotics instead. After some seconds of rest you take the phone.7 kg (=700ml). gastroesophagal reflux disease. You estimate the fluid loss to be 5%. Happy spitter (vomiting due to excessive intake). This time it is a mother to 1½ year old Maja. The next morning she is alert and happy.canula? (motivate) ? (0. Clinically. yesterday she was a bit better but tonight it has started again and she is getting apathetic. which also gives further information on her general status though it is not necessary in this case for handling the situation. food intolerance/allergy.1300 mL. capillary refillt.56 kPa BE . The girl is in bed and throw s up everything. temperature in extremities.4 mmol/L Maja is rehydrated and stays overnight at the Health Centre. and she has another question. skin fold . The skin is dry and a bit rubbery and when you pinch the skin . Her mother comes to thank you . that is 0. . You give this in 4 hours.

but most time he has spent at the computer. At admittance we see stunted growth and reduced weight. During the last year he has made a few visits to a ‘gym’. At examination is noted a very tired boy. age 15 years. The journey takes many hours. B glucose 23 mmol/L. No sign of infection. Cons: risk for hypoglycemia during the transportation.acetat) and allow the infusion to continue during the transporation. Too fast blood glucose reduction increases the risk for cerebral edema. comes to the emergency at the Health Care Clinic in Storuman (230 km from Umeå) due to fatigue (tiredness). So – do not start insulin treatment before transportation! Normal growth until age 13 years. Abdomen. G2. However. previously he was overweight. The lips are with normal red colour. SR 3mm. It turns out that Li sa started with formula 7 days ago in addition to breast-milk and that she has been vomiting a lot and also been crying during the nights. normally firm and elastic. After a small lecture on vomits in infan cy you ask some question s about Lisa. Pulm. Now he is too weak to go to school. but the rehydration makes the blood more diluted – giving in itself reduced blood sugar level. testes 8 ml bilaterally. The examination is repeated: Pubertal signs PH2. If the reduced weight is due to dehydration or reduced fat mass can not be judged. but still able to answer questions. Additional investigation at the Health Care Clinic? (2p) Suspected diagnose? The urine contains both glucose and ketone bodies Hb 145 g/L. despite special support last year. She has a red rash in her face. Blood pressure 110/70. puls 90. therefore before leaving the Health Care Clinic. Pro: earlier treatment of the acidosis and the cellular starvation due to the insulin deficiency. so you also consider to start treatment with insulin. faster normalization of the blood glucose. You reply that it can be possible but explain that there are many ot her possible causes to vomits in infancy. What to do next with your patient? (1p) Suspicion of Diabetes mellitus b. What would the pro and cons be to also start insulin treatment before start of transportation? Would you start insulin treatment in this situation? (2 p) At the Pediatric clinic the diagnosis is confirmed and after appropriate rehydration he also receives insulin supplementation. Name four different causes (apart from gastro . (1p) Which diagnosis is most likely in the case of Lisa? How would you investigate it further? (0.5p) Boy. Thereafter increased weight with unknown development of height.glucose and (most important) urine sample for test of glucose and ketone bodies Acute referral with ambulance to the Pediatric clinic. While in the Health Care Clinic he becomes even more tired. Growth data from school health care are collected for use in future . He is happy that he has lost weight.week and her sister is worried if Maja has given her gastroenteritis. Neurology and Eye fundus are normal. The loss in weight is probably connected with the diabetes You know that it is insulin that he needs. Previously he played ice-hockey. he wants to lie down. Heart. Mouth.enteritis) to vomiting in early infancy. start rehydration/infusion with fluids (Ringer . for about 1 month he has had to go often to the toilet for voiding.

follow up. therefore thyroid function test is appropriate. (2p) No. any investigation needed? If so . see curve with latest height and weight included. with extra testosterone he would have grown fast for a period. How to interpret the growth curve. His father tells that he is worried about the boy’s weight and visits to the gym. As he has been growing very slowly and has testicle volume 8 ml .what? (3p) mellitus(DM) appearance. Are there any signs that the boy may have used anabolic steroids? Motivate your answer. his genitalia would have been more developed and his testicles small and soft/inactive. Celiac disease is common in DM but less probable as he had been overweight. The stunted growth has probably lasted more than 1 year and is hardly due to the DM.

Your diagnosis is transient tachypnea of the newborn. What is your answer? Tachypnea. monitoring)? (1. you are called to the delivery ward to examine a 1 hour old term infant with respiratory problems after a rapid. After 6 weeks of treatment lab results are: TSH 70 mU/L (ref 0. grunting. so it wi ll take long time before TSH levels are downregulated/normalized after start of treatment. (TSH is still higher than normal.) He has had the hypothyroidism long time.6 weeks. Treatment? (1 p) Further diagnostics? (1 p) Where should the baby stay? (0. Transient tachypnea of the newborn is most likely. Thyroxine substitution therapy should be started.27 -4. Respiratory Distress Syndrome. Which differential diagnoses do you have and which one is most likely (explain any abbreviations) (1 p) How can you during the next 2 minutes go further in your diagnostics (history. The mother asks what caused the disease.doping. However.2). Diagnostics: Chest x. cyanosis Differential diagnoses: Transient tachypnea of the newborn (Wet lung). blood gas. How to interpret the thyroid function test? What measures do you take? (2 p) As the pediatrician on call. nasal flaring. (1 p) The infant has a respiratory frequency of 70/min. CRP negative. Normal sounds from lungs and heart. Delayed resportion of lung fluid. blood glucose The baby should be admitted to the neonatal ward. Mention five clinical signs of respiratory problems that you look for when inspecting the infant. Pulse oxymeter shows an oxygen saturation of 85%. fT4 15 pmol/L (ref 12 -22). C . blood gas and blood glucose normal. the CPAP is discontinued and the baby discharged to the postnatal ward. grunting and looks a little pale. it is not likely that he has used testosterone . pneumothorax. retractions. shown by the growth chart. History: Premature rupture of membranes? Suspected maternal infection? Examination: Listen to lungs and heart. Thyroid function test results: TSH 800 mU/L (very high) Free Thyroxine (fT4) 4 pmol/L (low) TPOak (=thyroxine peroxidase) 1/6400 (high) Give diagnosis.5 p) No history of premature rupture of membranes or suspected maternal infection.reactive protein. Chest x -ray shows mild perihilar streaks. retractions. Still high (but lower than at diagnosis) TSH is therefore not pathological/unexpected.and they are firm and elastic and his genitalia are only moderately developed.ray. as complete as possible? (1 p) Next appropriate measure. Monitoring: Pulse oxymeter Treatment: CPAP + oxygen. initially at a very low dose during 1-2 weeks. examination. The next morning.5 p) The baby improves rapidly in CPAP and the inspired oxygen can be reduced from 30% to 21% during the first hour. with gradually increased dose to preliminary full dose after (4). fT4 now normal. guided by clinical signs and laboratory results. vaginal delivery. the infant has no remaining symptoms. what and how? (1 p) He has a peripheral/primary autoimmune hypothyroidism (Hashimoto). you need to check that treatment has been taken as prescribed and not only a short period before the blood sample was taken. . pneumonia.

SaO2 89%. No points for are given for abbreviations or names of vaccines). The father asks:”May he contract the RS . but denies that the boy has obstructive airways when he has no respiratory infections or that he has any atopic manifestations. (0.induced obstructive episodes. Questions: Are his obstructive episodes of short duration or recurring? Degree of obstruction? Has he obstructed airways also when he has no infection? Are the obstructive episodes triggered by allergens/any atopic manifestations? Since he has recurring infection -induced airway obstruction of a moderate degree.virus again?” What is your answer? (0. Respiratory rate 58/min. Reinfection is common. i. The last time his breathing difficulties were also resolved after inhalation therapy here at the Emergency ward”. Premature children and young children with chronic heart. Which pathogens are included in the vaccines administered routinely to all Swedish infants at 12 and 18 months of age? (Give the name of the pathogens. a) Which acute inhalation therapy do you administer? (0. says the father.agonists Diagnosis: Asthma.2. Specific therapy with monoclonal antibodies can be administered as prophylaxis. you classify his asthma as Stage 1b. Haemophilus influenzae type b. only partial immunity develops. He has no fever. with no breathing difficulties in between the episodes of respiratory infections and no atopy.virus infection? (1p) Is there any prophylaxis available? If so.5 p) c) Which questions do you ask before prescribing the drugs he should have at home? (1 p) “This is the second time in 6 weeks that he has a cold with wheezing. pneumonia Vaccines at 12 months of age include: Diphteria.5 p) b) Which is the diagnosis? Motivate your answer. mumps. the same child presents at the Emergency ward with fever and wheezing.agonists as needed. You auscultate bilateral expiratory ronchi. Which are the two most probable diagnoses? (1p) Following administration of oxygen and inhalation of sodium chloride he is well again. returns due to a runny nose and wheezing.5p) Which groups of children are at risk of having a more severe RS. but usually milder. . (2p) You suspect that your patient is suffering from RS-virus infection since there is an ongoing epidemic. tetanus. which prophylaxis? (0. Children 2 years and older are diagnosed with asthma even at the first obstructive episode. pertussis. At 18 months: Measles. Yes. now 3 years of age. Besides vaccination against the new influenza.or lung disease are at risk.5p) The same boy. Therapy: Beta -2. Drugs: Inhalant steroids or leukotrienantagonist therapy during the infection . recurrent infection -induced asthma. he was vaccinated at 12 months of age at the routine check -up at the well baby clinic (“BVC”). polio.(1p) At 13 months of age. What type of drugs do you prescribe now? (1p) Diagnoses: Obstructive bronchitis (bronchiolitis).e. pneumococcus. rubella. Beta .

oöm Gyn US: VVP u. Det finns klar evidens för att en kvinna som hysterektomeras utan att själv vara positiv till detta har en klart ökad risk för ett totalt sett negativt resultat. inte lättblödande. Hon måste använda max-dos tranexamsyra (1g x 6) i ca en vecka och tillhör de 30 % som blir illamående av tranexamsyra. (ev. Genesen är oftast idiopatisk.5 p) Vilka är de tre vanligaste konservativa behandlingsstrategierna och vilken/vilka av blödningsrubbningarna används de mot? (1. Mensen har blivit regelbunden men är fortfarande mycket riklig. Oregelbunden och riklig anovulatorisk blödning. Om patientens BMI hade varit ca 35. Mona 45 år söker p. Hb. (1p) Tre månader s enare kommer hon på nytt besök.g. Ge minst två olika behandlingsalternativ som är aktuella i detta fall och motivera varför du väljer dessa. normalt BMI. framför allt ultraljudsbedömningen av livmodern. Kan dock vara. 1:a hand .5p) Om du bara fick ta ett enda prov. och vilka är de två metodernas för. Att hon inte vill. som gör att du inte bör rekommendera hysterektomi. laparoskopiskt eller öppet via laparotomi. (2p) Det kan finnas en. vilket skulle det vara? (0.kontinuerligt gestagen kan användas vilket ger endometrieatrofi. Menstruationsmängden ökar ofta med ökande ålder.. Buk: Mjuk.kombination av cykliskt gestagen och tranexamsyra.a. transformationszonen synlig.cykliskt gestagen som återställer cykliciteten 2:a hand. Fritt över adnexa. trängre . För. Hon har ökad östrogenproduktion pga fetman. I övrigt är hon en frisk och medicinfri kvinna utan tidigare gynekologiska besvär. och vilken orsak ligger bakom respektive rubbning? (1.Du arbetar på Torshemslidens vårdcentral.kontinuerligt gestagenbehandling kan användas (men cykliskt gestagen först alt. Hon börjar känna sig trött. Menometrorragi =. Principiellt råder stor oenighet inom kåren om vilken metod som skall väljas dvs. klar evidens för ena eller andra metoden saknas. Mirena® (hormonspiral) vore ett alternativ vid kontinuerlig gestagenbehandling eftersom hon får symtomatiska besvär av gesta gen. Vilken är skillnaden mellan operationerna. Sista halvårets menstruationer har blivit allt besvärligare. Vid subtotal alternativt supravaginal hysterektomi kvarlämnas cervix (cervixcancerrisk kvarstår) utan att vagina öppnas (infektionsrisken lägre) vilket sker vid total hysterektomi. Vid subtotal hysterektomi kommer ca 10 % av kvinnorna att fortsätta att ha små blödningar. ”-Så här vill jag inte ha det”. ej cykliskt gestagen. Myom kan vara bidragande.och nackdelar med de tre metoderna? (1. II para. Vaginal hysterektom =. NSAID).a. Vilken är det? (1p) Uterus palperas knölig. Hur benämns de tre vanligaste blödningsrubbningarna. Total hysterektomi är en något svårare och längre operation med större risk för uretärskada. Ovulatorisk men alltför riklig blödning. endometriebiopsi för att säkerställa att tillståndet är benignt). blodstatus eller järnstatus. intrakavitära myom eller polyper. ”-Ta bort livmodern.5 p) Menorragi = regelbunden riklig blödnin.5 p) Efter adekvat blödningsanamnes gjorde du bedömningen menometrorragi. Cytologprov togs för 5 månader sedan = u. Dessutom får hon humörpåverkan och svulln a bröst av gestagenet. Ultraljud visar ett flertal myom och patienten vill ha en radikal behandling. Graviditetstest negativt.” Ni enas om hysterektomi. 1:a hand . eller är mycket tveksam till att förlora livmodern. III gravida. Behandling: 1:a hand – tranexamsyra för att minska blödningsmängden 2: hand . Status AT: Gott. Du förskrev cykliskt gestagen och tranexamsyra. icke medicinsk faktor. småloberad. Corpuscancer. Kan bero på anovulation.a. finns det någon speciell gynekologisk sjukdom du bör tänka på? Motivera. 1) Hysterektomi 2) Kontinuerligt gestagen 3) Endometrieablation ( destruktion). Uterus något förstorad motsvarande ca 7 ”graviditetsveckor”.och nackdelar? (1p) Hysterektomin kan utföras antingen vaginalt. Metrorragi = Oregelbunden eller dysfunktionell blödning. Alla tre behandlingarna är aktuella för denna kvinna. Hb var 105 g/L så även järn föreskrevs. Vad du rekommenderar är delvis avhängigt undersökningsfynden. blödningsbesvär. Man kan göra subtotal/supravaginal hysterektomi eller total hysterektomi.

känner sig febrig och har sedan hemkomsten haft ont till vänster högt upp i flanken mot ryggen. Oberoende av uterus storlek. På den indikationen nekar du ooforektomi. Man kan inte inspektera bukhålan avseende t. Kortare vårdtid och konvalescenstid jämfört med öppen hysterektomi. Hon återkommer nu tre dagar efter operation med dysuri. Friska väl funge rande organ avlägsnas inte utan medicinsk indikation. Helt korrekt är: Ingen ooforektomi här heller eftersom ovarierna fortfarande utsöndrar testosteron som har betydelse för skelettet. varför? (1p) Vilket skulle ditt ställningstagande blivit och varför om hon varit 53 år och postmenopausal sedan drygt ett år? (0. Katetern kunde tas morgonen efter operationen och hon hemskrevs den dagens eftermiddag.operationsförhållande. avhängigt operatörens vana. där du jobbar som nyexaminerad läkare. . Mona hade en mycket god jämnårig vän som avled i ovarialcancer för ett år sedan. Dock finns inget professionellt krav att kliniken skall kunna erbjuda det. Peroperativt visade det sig att hon hade en del adherenser i lilla bäckenet och i fossa Douglasi. välbefinnande och libido . ” Profylaktisk” ooforektomi premenopausalt utan medicinsk indikation utförs inte idag i Sverige. Öppen kirurgi. Kortare vårdtid och konvalescenstid jämfört med öppen hysterektomi. 22 år. söker vårdcentralen. Uterus bör int e vara mer än ca 8 graviditetsveckor i storlek . Rekommendation: Välj en minimalinvasiv metod om patienten är lämplig och operatören behärskar den. Vid ca 20 % av hysterektomierna i den åldersgruppen utförs ooforektomi. Laparoskopisk hysterektomi är tekniskt krävande. Kräver tämligen hög kirurgisk kompetens. 2) NejNja= Avgörande att man diskuterat f ör och emot med rimliga argument.5 p) Stina. Vad kontrollerar och utreder du? (1. Längre vårdtid och konvalescenst id och större sår än de två minimalinvasiva metoderna. Dock har operationsindikationen för hysterektomi postmenopausalt ofta något inslag av malignitetsmisstanke (huvudanledningen blödning och växande myom har ju försvunnit med menopausen). Hon önskar att du avlägsnar äggstockarna vid operationen i preventivt syfte.Inga studier eller uppföljningar av dem har visat reducerad cancerincidens men dock ökad dödlighet i hjärtkärl sjukdomar. Ovariernas produktion av testosteron är viktigt för välbefinnande och libido. Traditionell metod som ”alla” kan. . Urinvägsinfektion – pyelonefrit (0.5p) Patienten opereras med en vanlig subtotal hysterektomi. Klar rekommendation avseende detta finns från specialistföreningen.ex. Ooforektomi har tidigare utförts i den åldersgruppen men framför allt närmare menopaus. 1) Nej. Även klart ökad osteoporosrisk . Uterus bör inte vara mer än ca 8 graviditetsveckor i storlek. Patienten har själv ingen hereditet för ovarialcancer men vet att livstidsincidensen för ovarialcancer är ca 2 %. adherenser och endometrios.5 p) Uretärskada ( 1p) Anamnes: a) Menstruationscykeln: regelbunden/oregelbunden. Operationen gick bra.

alternativt smear: u. väntar sitt första barn. kontaktblödningar. Förklara vad KUB (kombinerat test) är ? (2p) Lena och Peter får veta att risksiffran är låg och fostervattenprov för kromosomanalys därför inte är aktuell. Tre år härefter.associated plasma protein). och Peter 34 år. som sedan följs upp med nytt prov samt bokar tid för uppföljning (nytt ultraljud). Diskussion av preventivmetod för paret efter aborten initieras. Cellprovsvaret Azitromycin som engångsdos. utseende. b) inte skada. Hon blöder inte just idag. Hon önskar göra abort. missfall varför du tar β -HCG. I detta län har införts erbjudande av KUB (kombinerat test) för fosterdiagnostik till alla .14. Lena och Peter är intresserade att veta mera och får därför beställa tid hos specialutbildad barnmorska för ytterligare information . Lena har BMI 28 och uppger inga tidigare sjukdomar. Barnmorskan informerar om möjligheten till fosterdiagnostik. Flytningar: ökad mängd. Anmälan till smittskyddsläkare Smittspårning ej klart. KUB (kombinerat test) innebär en riskbedömning för kromosoma vvikelse. Hon är nu i graviditetsvecka 10 .hCG och PAPP. G-test: negativt. en liten blödning och försenad mens. c) respekt för självbestämmande. Gyn undersökning och wet Behandling. Du informerar också om att hon ska återkomma i fall smärta uppstår. Klamydiatest visar sig vara positivt. Redogör för handläggning av patient med positivt klamydiatest (1. mycket tidig intrauterin graviditet. nu pga. Vilka frågor bör du fokusera på i din anamnes? ( 1p) Vilka differentialdiagnoser är mest troliga? (1p) Vilka undersökningar gör du sedan? (1p) cykellängd. Paret är överens i beslut et och det planeras för en medicinsk abort via Kvinnokliniken. b) biokemiska prover med fritt beta. exempelvis med Doxycyklin 10 0 mg dagligen i 7 dagar. sjuksköterska på ortopedavdelning. Vilka är differentialdiagnoserna och hur utreder du vidare? (1. d) rättvisa . c) risken för Downs syndrom som betingas av moderns ålder . lukt Partner? Gravid? Preventivmetod: ppiller? kondom? Smärta Differentialdiagnoser: b) Infektion Hormonell rubbning Graviditet (Precancerösa epitelförändringar på cervix är i allmänhet symtomlösa. Testet ger en sensitivitet för Downs syndrom på ungefär 86 % vid cirka 5 % screening positiva.Hon klagar över småblödningar/spottings sedan ett par månader tillbaka. Aborten är inkomplett och kompliceras med en skrapning och endometrit. De är nu på första besöket i mödravården. Undersökning visar att Stina är gravid och i vecka 7 enligt sista mens. Landstingets resurser är ansträngda och de begär underlag för två alternativ för införande av KUB-erbjudande: antingen till alla Diffdiagnoser: Extrauterin graviditet . Inget blod i fossa Douglasii. att Stina är oönskat gravid i vecka 6. Testet innefattar a) ultraljudsundersökning av nackuppklarning (NUPP ) i graviditetsvecka 10. Strukturerad jämförande analys utifrån de två alternativen och de fyra etiska principerna a) göra gott. Du är nu mödravårdsöverläkare och ska tillsammans med verksamhetschefen motivera inför landstinget införandet av KUB.5p) Rita schematiskt hur β -HCG kurvan ser ut för normal graviditet (1p) Lena 33 år. ingen gulesäck eller foster.a. medan cervixcancer ger kontaktblödningar) Undersökningar: c) Wet smear.A (pregnancy . som 26 åring söker Stina åter gyn mott. Inga smärtor. pga. klamydiaprov Graviditetstest Cellprov Undersökning visar: Obesitas med BMI på 32. Ultraljudsmässigt ser du en liten uppklarning på 5 mm i uterus. uppsagd från sitt företag.5p) Året därpå söker Stina och Hasse. mellanblödninga rnas duration och karaktär. båda 23 år gamla.

helst strukturerat svar utifrån de etiska principerna. Hypotyreos. njuragensi/polycystnjurar. Ökad risk för graviditetsdiabetes föreligger vid övervikt. ansiktssvullnad. hereditet för typ. Dessutom visar det att det finns tillräckligt höga östrogennivåer för att endometriet ska kunna proliferera. S. diafragmabråck. Längd 179cm och vikt 60kg. Hon är slank och har normal bröstutveckling. S . Gestagentest (t.LH. Status: torr hy . Diagnosen blir graviditetsdiabetes. Det framkommer att hon är trött : Det känns alltmer tungt med arbetet på vårdavdelningen.1. metabolt syndrom. S -TSH 2. allvarliga skelettavvikelser.3 ggr högre insulinproduktion) . migration och synapsbildning). PCOS.7 (ref.0.27-4. kronisk hypertoni . vilket du accepterar. Ange vilka allvarliga strukturella missbildningar (minst tre) som kan framkomma vid ultraljudsundersökningen i graviditetsvecka 16 . Ange riskfaktorer för graviditetsdiabetes (minst tre) . Du remitterar därför henne till glukosbelastning som visar sig vara patologisk (2 -timmars plasmaglukosvärde >10 mmol/l) .2 diabetes. (1p) Lena söker mödravården för ett extra besök i graviditetsvecka 20. Ärftlighet? Övriga sjukdomar? Mediciner? Träningsintensitet? Ätstörningar? Galaktorré? Prover: S.6 (ref.Testosteron. S Prolaktin 202 (ref. allvarliga hjärtm issbildningar. gastroschisis. S . struma . Hon Anencefali. Sanna har tidigare inte blivit gyn -undersökt och är virgo. bradykardi. S SHBG. Öppen fråga. Hb är 120 gr/l.FSH.eller med åldersgränsen >34 år.TSH. Hymen imperforata eller annan vaginal missbildning med avflödeshinder. Första linjens behandling är kostråd och motion med blodsockerkontroll. Däremot fick hon väldigt ont i magen några dagar efter Gestagenkuren.18? ( 1p) Tycker du att barnmorskan ska säga vad hon ser om barnets kön ? Motivera ditt svar . .2) mIU/L. myelomeningocele. Hon känner sig också nedstämd. TSH och (fritt) T4 .102-496) mIU/L. Tillräcklig tyroxintillförsel till fostret är mycket viktig för CNS . 16 år. T Gestapuran 5 mg x 2 i 10 dagar). S .7-12) IU/L. och ange första linjens behandling ? ( 3p) Vid uppföljning visar det sig att Lenas trötthet ökat .ex. Ett positivt gestagentest talar om att genitalorganen är intakta och att det finns passage från uterus via vagina. Hon vill absolut inte bli undersökt idag. S. söker på kvinnoklinikens mottagning för att hon ännu inte fått mens. Vad vill du veta mer om Sanna? (2p) Hur utreder du? (2p) Proverna visar: S -FSH 3. Hon berättar då att hon inte fick någon blödning efter gestagenkuren. invandrare . Vilken diagnos måste uteslutas? Vad ingår i din fysikaliska undersökning? Vilka prover tar du? ( 3p) Varför är det för fostret av utomordentlig vikt att hypotyreos behandlas under graviditet och så tidigt som möjligt ? ( 1p) Sanna.utvecklingen (neurogenes. Orsaken är att ökad produktion av hormon från moderkakan bidrar till ökad insulinresistens som normalt kompenseras med ökad insulinproduktion (2 . Obehandlad hypotyreos under graviditet visar sig vid uppföljning vara förenat med lägre IQ hos barnen. ev TPOAb.Prolaktin . Sanna kommer på återbesök efter 1 månad. Gör en analys enligt de etiska principerna av de två alternativen? ( 3p) Lena är nu i graviditetsvecka 17.T4. Det visar sig att hon har glukosuri och ” slumpblodsocker ” är förhöjt. Hon beklagar sig över tilltagande obstipation. förklara patogenes.

Har dysmenorrén uppstått nu? Blir det successivt värre? Smärtor för övrigt? Dyspareuni? Vilka typer av p.känner igen att hon haft samma typ av smärta tidigare vid några tillfällen.piller ( östrogen eller gestagen profil) brukar fungera bäst vid dysmenorré och varför är det så? (2p) Sanna beskriver att hon haft mensont under ca 1. Har fortfarande blödningar. hymen klipp. Du skriver nu ut Neovletta® som är ett gestagenprofilerat piller. Hon besväras av att det tynger i underlivet. Vad misstänker du? (1p) Om gestagentestet är positivt (dvs. Du får ingen misstanke om endometrios. Dessutom är mensen ganska riklig. P. Tidigare och nuvarande sjukdomar: Välreglerad hypertoni. Vad vill du veta mera? (2p) Vilken typ av p. Du träffar henne 2 år senare då hon söker för att hon inte är nöjd med sina p-piller. Inte tvingande att ta endometriebiopsi men skall i så fall ha cykliskt gestagen i tre månader för blödningskontroll.piller. Sexualanamnes. Hon har tagit Iprén® i full dos men har ändå haft så ont att hon tvingats vara hemma från skolan någon dag varje månad. var 5 minut? Var fjärde timme? Läckage? Fyra av fem understrykningar skall vara med i analysen samt något av övriga (2p) Endometriebiopsi.k. påverkan på samlivet.vilken information ger det? (2p) Sanna får tid för att kirurgiskt åtgärda avf lödeshindret med ett s. Lågdoserade gestagenpiller (den äldre sortens mini-piller)hämmar i regel inte ovulationerna och innehåller gestagener med ganska kraftig androgen effekt. (3p) Till din distriktsläkarmottagning (utan ultraljudsutrustning) kommer idag Pia Jonsson 54 år. Koppar-spiral eller lågdoserade gestagenpiller är direkt olämpligt. klimakteriellt status. Problemet är att hon inte fått någon hjälp mot sin dysmenorré av p-pillr en (vilket hon blev lovad). Gyn: III-grava. Gift. Nedanstående journalanteckning avseende anamnesen är knappt ett år gammal.spruta (Depo . vuxna barn. Efter 3 månader ringer Sanna och berättar att hon fick mindre mensont men istället mycket besvär med acne och har slutat med sina p -piller. II -para. mediciner . Troligen har hon kvarvarande östrogenproduktion med proliferation av endometriet som nu tillbakabildas och blöder. Vad tycker du om den 1 år gammal anamnesanteckningen och vad saknas? (2p) I den nya anamnes du tar framkommer följande. därefter blödningsfri. Hon har bara haft klimakteriella besv är i fyra månader. senaste kontroll 6 mån sedan hos distriktssköterska. det kommer en blödning efter gestagenkuren) vid en primär amenorré . tryckkänsla. Det finns en korrelation mellan blödningsmängd och smärta vid dysmenorré. och börjat få framfallsbesvär. Hon har dessutom kroniska avförin gsbekymmer samt täta urinträngningar. Kopparspiral ger mera blödning och förvärrar oftast dysmenorré. vilka avföringsbesvär samt vad menas med täta urinträngningar. Graden av och vilka framfallssymtom.5 år och att det inte blivit värre eller andra smärtor. Ge förslag på två andra preventivmedel och motivera valet utifrån Sannas situation och tidigare erfarenhet av p . Blödningsmönster – senaste cytologiprov. Barnsjukdomar är irrelevant – om tämligen frisk vad är inte friskt? Gyn: Saknas mycket. Senaste blödningen början januari 2009. Soc: Arbetar heltid som sekreterare. Allmänt: Tämligen frisk. De p-piller hon provat har alla varit östrogenprofilerade. Gyn: II -para. Urin odling räknas inte. Tidigare sjukdomar: Sedvanliga barnsjukdomar. Därefter har hon regelbunden mens och börjar med p-piller. men för några veckor sedan börjat få lite blodtillblandade Om det finns symtom på endometrios . Din strategi är ett preventivmedel som hämmar ovulationerna men som int e ger androgena bieffekter. Ger oftast inte acne eftersom gestagenet inte har någon egen andro gen effekt. Saknar allergier socialt. I övrigt frisk. Gestagendosen blir så låg att det sällan ger problem med acne. . men inte definitionsmässigt Postmenopausal. Hon behöver nu ett säkert preventivmedel och vill inte förlita sig på kondom.piller har hon provat? Har hon tagit tillräckligt med analgetika? Gestagenprofilerade ppiller fungerar bäst eftersom blödningen då blir minimal.provera®) hämmar ovulationerna och kan därigenom lindra dysmenorrén. Följande alternativ kan fungera: Hormonspiral (Mirena®) kan lindra dysmenorrén.

Hon undrar om hon kan använda dotterns P -piller. Apelsinstort rectocele inget eg.5p) b) Vilken behandling ges i avvaktan på operation.a. 1 p Denna spinala reflex hämmas centralt av att volontärt hålla emot. normalviktig Hjärta. Vaginalslemhinnan rodnad.piller skulle fungera mot klimakteriella besvär men bl. Ingen uterusdescens eller rektocele. Att gå och kissa direkt vid trängning leder på sikt till minskad central hämning och ökande trängningsbesvär. Vid hosttest inget urinläckage . Anamnesen gör att du bör fundera över ett specifikt gynekologiskt prov att ta vid undersökningen. a) P . b) P . prolapsen (i detta fall rectocelet) kan ge adekvat stöd under uretra så att hon är kontinent så länge prolapsen inte åtgärdas. samt resonera för och emot detta prov. Endometriebiopsi tas. Mediciner: Atacand 200 mgx1. a) Vad är troligtvis rent felaktigt i status . Rektalpalpation verifierar ännu större rectocele men övrigt PR u. östrogenbrist är aven trigonumområdet i blåsan påverkad och känsligare för tänjning av urinpåfyllnad. samt alternativ till att ta provet. Vilket. med påverkan på samlivet.varför ? (0. storlek som en tennisboll. Hennes dotter har nyligen tagit ut 1 årsförbrukning Neovletta men bestämt sig för att försöka bli gravid. lungor och buk: u. Vulva glipande i liggande ställning. At: Gott. Urinpåfyllnad ger via spinala reflexen signal till detrusorkontraktion.flytningar dagligen. b) Prolapsring och minst lågdos lokalt östrogen. c) Vid palpation av adnexa finns ingen resistens. cystocele. är ute och går samt när hon har avföring.5p) Status blir: Liten uterus.a. (2p) Innan du undersöker patienten läser du ånyo det status som noterades för ett år sedan. c) Patienten tycker att de klimakteriella besvären är så påtagliga att hon önskar systemisk (HRT) behandling. Om inte. k an hon då bara spola . Portio normal.piller skall innehålla östrogen/gestagen i doser som hämmar ovulationen. lätt atrofisk. Sedan 3 månader svårt att sova pga. Cytologiprov 1 år var u. BT: 135/90 Gynundersökning: Uterus normalstor. Patienten har så pass stora prolapsbesvär att hon önskar operation. Besvären begränsar motion och dagliga livet. Sista månaden även besvärats av sköra slemhinnor. ( 2p) Eftersom vaginalslemhinnan är atrofisk pga. Klimakteriella besvär kräver klart lägre östrogendos för att hämma besvären. dold ansträ ngningsinkontinens.a. värmevallningar och svettningar. Patienten undrar varför hennes trängningsbesvär har ökat. Inget urinläckage vid hosta. a) ca 10% pga. God knipförmåga. trombosrisken är d osberoende varför hon inte skall ta P-pillren. när hon lyfter. sidor fria. Sedan drygt ett år buktar det ut en ”bulle” i underlivet. Denna hämning minskar om hon går och kissar så fort hon känner en trängning. Svara på frågan och redogör för den fysikaliska bakgrunden rörande miktionen. besvärande trängningar som ökat markant sista månaderna. Allergier: 0. och om hon skall gå och kissa så fort hon känner trängning. Har ett kna ppt apelsinstort cystocele. Har hård avföring och måste hålla emot med handen mot underlivet för att avföringen skall komma ut.5p) b) Vad skall oundgängligen finnas i status men saknas ? (0.a. (0. hur stor varför? (0.5p) a) Buktar vid avföring och måste hålla emot när hon har avföring är nästan patognomont för Rektocele. a) Prolapsoperation innebär risk för urininkontinens.

Lisa är 29 år gammal och väntar sitt andra barn. synrubbningar. (Minska östrogendosen till 1 mg. Dessutom . där du sjukdomen progredierar. ( 2 rätt 1p. Mer sällan blödning. a) Vilken är ursprungssubstansen från vilken sexualsteroiderna progesteron. säte för 3 år sedan. Hon är nu gravid i vecka 30+2 och kontroll av BT och proteinuri (inom 1 vecka) 4) Sjukskrivning bör övervägas du noterar ett stillastående SF -mått (samma SF -mått vid två mätningar med 2 veckors mellanrum) och BT på 145/95 samt +1 för protein i urinen. Extra plus till den som ev. uppseglande preeklampsi med IUGR för att förebygga att Ingen proteinuri. skriver att östrogendosen också har betydelse. Lisa återkommer nu till barnmorskemottagningen.pillren i toaletten? Motivera d itt svar (0. BT vid inskrivningen på Mödravården vecka 12: 135/85mmHg. PMS men sämre blödningsko ntroll – och Pia har ju småblödningar så säkerställer inte regelbundet blödningsmönster (Malignitetstanken ) men endometriebiopsi var ju tagen. har ju småblödningar och ev. om inte varit ammenorroisk. endometriecancer-profylax bryt er tillväxten av endometriet och ge bortfallsblödning. ofta atrofiblödningar och oregelbundna blödningar spec. Sectio pga. a) Skall hon ha Gestagen och varför? (1p) b) Principiellt finns tre skilda regimer att ge Gestagen. 1) Lisa inlägges eftersom hon uppfyller kriterierna för preeklampsi. Liknar vanliga cykeln. a) Vad för skillnad är det mellan kombinerade p.) Lisa och Anders skrev in sig på Mödravården i vecka 12. inte lämp ligt för Pia nu. testosteron. Vilken/vilka åtgärder ska nu vidtas och varför? (2p) Lisa har inga subjektiva preeklampsi symtom: huvudvärk.ner dem i toaletten. Hon har hört att det finns släktskap mellan könshormonerna trotts att deras fysiologiska effekter är så olika. b 3) Kontinuerligt. genombrottsblödning. Pia har också tidigare haft stora besvär med PMS. b 2) Sekventiellt 14 dagar men utglesat var tredje månad.piller och HRT i klimakteriet. Förstahandsbehandlingen för Pia. östrogen. I anamnesen framkommer också att hon i samband med p-piller som yngre fick lätt förhöjt blodtryck. testosteron och estradiol bildas? b) Vilket syntessteg är irreversibelt? c) Steroiderna klassificeras utifrån antalet atomer av ett visst grundämne – vilket? d) Antal av dessa per steroid? e) I vilken ordning syntetiseras de? 2p Steroiderna passerar reningsverken och ger påverkan på marina livets reproduktion.5p) c) Kan hon spola ner kombinerade p.5p) Pia är en vetgirig patient och ställer dina kunskaper på prov. a) Kolesterol b) avspjälkning av kol c) Kol d) (Cholesterol C27). god blödningskontroll. 1) Anamnes 2) Viktskattning med ultraljud 3) Snabb idag jobbar som konsult från Kvinnokliniken. Vill säkerställa regelbundet blödningsmönster först men nackdel att det nog ger PMS. Progesteron C21. 3 rätt eller flera 2p) Den behandling din patient får blir prolapsring och östradiol 2 mg (Progynon® Femanest®). testosteron C19. Med insatt gestagen finns risk att besvären återkommer. Hon har varit fri från det sista året. mindre ev. b 1) Sekventiellt 12 dagar varje månad . varför? ( 1p) b) Varför bör hon inte ta kombinerade ppiller? (0. Utredning av ev. Vilka är de och deras applicerbarhet på Pia? (1p) a) Ja . östrogen C18 e) progesteron.

fostervattenmängd och blodflöde).g. BT efter vila 180/120. där du vikarierar i väntan på AT. Väl på plats står du tillsammans med en barnmorska vid återupplivningsbordet och väntar på att bedövningen ska läggas.): AS AT 0.5p) Barnet föds och skriker direkt.5p) a) 1) Sänk Blodtrycket (Nepresol eller kalciumhämmare förslagsvis). Har en mycket livlig ankelreflex med antydd klonus och är palpationsöm under höger revbensbåge. Trots att gossen mår så bra bedömer du att han bör läggas på neonatalavdelningen för vård. akut sectio v 31+2 på maternell indikation (preeklampsi). ALAT 0. motivera dina svar? (3p) b) Vilken patofysiologisk mekanism ligger bakom det höga blodtrycket och tillväxthämningen vid preeklampsi (1p) Du kallas som barnjour till operationsavdelningen pga. viktig familjeangelägenhet har Lisa varit på permission under 24 timmar då tillståndet har förefallit stabilt. fortsatt övervakning av fostret med CTG och ultraljud. pkreatinin 68 μmol/L (45 -84). Hur kontrollerar/förbereder du utrustningen vid återupplivningsbordet i väntan på att barnet kommer? Nämn minst fem kontroller/förberedelser som du utför. är ljusskygg .a. trombocyter 125 109/L (165 -387). Övriga koagulationsprover u. kräver några återupplivningsåtgärder. a) Motivera detta genom att ange tre medicinska problem som riskerar att uppträda inom de närmaste timmarna? (1. När hon återkommer från permis sion på kvällen vid grav. Vad gör du i detta läge? (2p) förefaller nu fostertillväxten vara påverkad. urat 435 μmol/L (155-350). normal fostervattenmängd och normalt blodflöde i navelsträngen. Hb.a. Vad behöver du göra nu. Blodprover har ej nämnvärt förändrats under vårdtiden och var senast (grav.längd 31+0 d. Hypotermi förebyggs med kuvös Hypoglykemi förebyggs med glukosdropp Andningsstörning behandlas frikostigt med CPAP och syrgas vid behov. Förs till återupplivningsbordet. Hon har fått steroider för fostrets lungmognad. Proteinuri: 1.5 p) b) Ange för vart och ett av problemen även hur det kan förebyggas/behandlas. (1. (4) Kontrollera koagulationsstatus inför operation) b) Generell perifer vasokonstriktion Slå på/höj värmen över återupplivningsbordet och ta fram varma filtar Slå på flöde och testa blåsa/Neopuff med lämplig storlek på masken Se till att blandaren står på 21% O2 Slå på och testa sug Kontrollera att tidtagarur (Apgar -klocka) finns och bestäm vem som ska starta d et. BT har varierat mellan 140-150/85 -100. (1.60). längd 31+2 klagar hon över tilltagande huvudvärk och lätt illamående. a) Du har följt Lisa dagligen på BB och är nu jour när hon kommer in till Förlossningen denna kväll. Vid 10 min Apgar 10. njurprover. Hon får tid nästa dag på Kvinnokliniken. 2) Du kontrollerar leverenzymer.buksmärto r eller illamående.45 μkat/L (<0.0 g/dygn. BT 145/95 och pr otein +2 (>300 mg/dygn). . Täta kontroller av BT. Senaste Doppler visade normalt flöde i navelsträngen.60). och en ultraljudsundersökning med viktskattning visar en viktdeviation på -29 %. P.51μkat/L (<0. Hb 108 g/L (115-145).6 g -2. Din bakjour är på väg. 3) Då förlossning kan bli aktuell inom närmsta dagar/veckor: Överväg att ge steroider för induktion av fo strets lungmognad Under en veckas vistelse på avdelningen är Lisa fortfarande asymptomatisk. 2) Beslut om förlossning ffa på maternell indikation (svår preeklampsi) med sectio eftersom hon är kejsarsnittad tidigare och ej fött vaginalt tidigare. koagulationsprover (i 1:a hand trombocyter) samt albuminutsöndring över dygnet. 3) Bör ha magnesiumsulfatinfusion som krampprofylax . CTG och fostervattenmängd har vid upprepade mätningar varit normala.

regelbunden och snabb andning. tar därför blododling och gör LP för cellräkning. Varför är Vaccination är den viktigaste förebyggande åtgärden mot bakteriell meningit. haemophilus influenzae och (0. Vilka 2 tillstånd måste du tänka på i detta fall? (1p) Vilka 2 åtgärder gör du. Barn är mer utsatta bakteriell meningit/sepsis i barnaåren ur ett internationellt perspektiv? för smitta än andra. syremättnad och kontrollerar syrabasstatus Risken för att drabbas av meningit/sepsis är störst i åldern < 5 år och allra störst är risken för barn under 2 års ålder. genom att sekretions IgA och andra komponenter i mjölken hindrar vidhäftning av bakterier (och virus) på slemhinnorna. Pneumokocker. har lös avföring.5p) Vilka 4 övervakningsåtgärder gör du? (1.ange åldrar Man vaccinerar vid 3. Se tillväxtkurva. för att förebygga infektioner hos barn. småryckningar generellt men ej fokalt samt blekhet utan hudblödningar.5p) Pneumokocker .bakterier. andning. takykardi. Hos de yngsta barnen är immunsystemet omoget för att ta hand om de polysackaridantigen I vilken åldersgrupp är risken störst för bakteriell meningit hos barn? (1 p) (smittämnen uppbyggda av sockerstrukturer) som finns i fr a pneumokocker. När får barnen sina vaccinationer mot Hemofilus influensa typ b (Hib) .5p) SE SV VT 09 SID 29!!! a) Asymmetrisk tillväxthämning b) Hypoglykemi a) RDS b) Lungröntgen c) Surfaktant. Det finns även stöd för att amningen stimulerar immunsvaret. även för bakteriell meningit.5 p) Vilken är den viktigaste preventiva åtgärden finns för att förebygga meningokocker är de vanligaste orsakerna till bakteriell meningit bakteriell meningit hos barn? (1 p) Amning är en viktig preventiv åtgärd internationellt sett.5p) b) Vilket tidigt postnatalt problem ökar detta risken för (0. Han ha r feber men du hittar inget infektionsfokus och föräldrarna säger att han har varit trött och tagen i närmare 12 timmar.ange åldrar (0. puls. I status noterar du en pulserande fontanell.5p) Gossen vårdas i CPAP och uppvisar ett ökande syrgasbehov under de första timmarna. Hib ges som . och i Sverige dominerar numera pneumokocker. är lätt gnyende och protesterar endast svagt när du undersöker honom. är irritabel.5p) c) Vilken är patogenesen? (0. verkar illamående. Han ser riktigt sjuk ut. a) Vilken typ av tillväxthämning har gossen? (0. blek. det så? (1 p) Amning är en viktig preventiv åtgärd mot infektion.5p) En 5 månader gammal pojke kommer in till akutmottagningen där du är jour. förutom noggrant status. a) Vilken är den troliga diagnosen? (0. för att fastställa diagnos? (1p) LP:n visar mjölkig likvor. Du ger steroider och antibiotika snarast möjligt (vätska kan ordineras och ges senare) Du ordnar övervakning av vakenhet. Vilka 2 terapeutiska åtgärder gör du? (1. bakteriell meningit. Varför är det så? (1 p) Vilka bakterier är vanligaste förekommande vid meningokocker och haemophilus influenzae.Gossen (31 v) väger 1250g och är 42cm lång. odling mm.5p) b) Vilken undersökning vill du göra för att bekräfta den? (0. Barnavårdscentralerna erbjuder alla b arn i Sverige att kostnadsfritt vaccineras mot olika sjukdomar.brist Du misstänker sepsis alt. 5 och 12 månaders ålder mot bl a Hemofilus influensa typ b och pneumokocker dvs totalt 3 doser för vardera vaccin.

och för riskgrupper även hepatit . höga antikroppsnivåer och ett bra skydd mot infektion b. påssjuka och röda hund (MPR). ( 0.5p) kombinationsvaccin tillsammans med vaccin mot stelkramp.5p) Vilka andra sjukdomar förebygger man inom barnhälsovården respektive skolhälsovården genom vaccinationer enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet? Ange vilka dessa sjukdomar är? ( 0.B.Levande vaccin skall inte ges till personer med immunbrist eller immunosuppressiv behandling.6 års ålder s k booster. effektiva antikroppar med hög bindningskraft (aviditet) . vid 3. Vaccin mot tuberkulos ges till barn utsatta för ökad sm ittrisk. påssjuka. difteri. difteri. (Fr o m 2010 skall vaccination mot HPV ges till flickor födda 1999 och senare) Levande försvagat vaccin används vid vaccination mot tuberkulos (BCG) samt mot mässling. (1p) Man behöver ge vaccinationerna vid upprepade tillfällen för att få a. Vaccin mot stelkramp.5p) Ange 2 kontraindikationer för vaccination med levande vaccin.5p) Mot vilka av dessa sjukdomar används levande vaccin? (0.(0. Varför behöver barn få upprepade vaccinationer. immunologiskt minne så att man vid exposition av s mittämnet kan svara snabbt med antikroppsproduktion c.8 års ålder. d v s samma vaccin vid flera tillfällen? Nämn 2 skäl. röda hund ges vid 18 mån samt 6. och det ges vid samma tidpunkt som vaccin mot pneumokocker. Vaccin mot mässling. 5 och 12 månaders ålder. kikhosta och polio upprepas sedan vid 5. kikhosta och polio.

Du har ba ra tillgång till diagnostiska metoder såsom direktmikroskopi. Vänder ibland från mage till rygg och omvänt. meningokocker). Stödjer på benen/stödjer på benen. Hur skiljer man dessa grupper från varandra om man utgår från fynden vid lumbalpunktion? Hur är det avseende cellantal. Finmotoriskt: griper med grabbgrepp. Du befinner dig nu utomlands i ett flyktingläger där det är hög risk för olika epidemier.Nu lämnar vi fallet med 5 månaders pojken och befinner oss utomlands i ett flyktingläger. Kryper inte. proteinhalt respektive glukoskvot? (2p) 6 mån gammal pojke inkommer akut på förmiddagen pga oro hos fld över konstiga rörelser och ryckningar i extremiteterna som förekommit några gånger senaste veckan. virusmeningit. flyttar . ofta med fortfarande krum rygg. Däremellan är han som vanligt. Barn insjuknar i meningit av olika orsaker. typ av dominerande celler (lymfocyter. Hib.och proteinbestämning av likvor. neutrofila). Det är brist på intravenös antibiotika. Du har 3 olika typer av smittämnen som ger meningit och som du vill särskilja. Han blir också mjuk i kroppen en kort stund och verkar ”borta” på blicken. Han föddes i v32 med Grovmotoriskt: Kan sitta med visst stöd. tuberkulös meningit respektive vanlig bakter iell meningit (pneumokocker. I bukläge kan han resa upp överkroppen från underlaget på sträckta armar. serologi samt socker .

7 grader. b.2 mmol/L. Feberkramp är en godartad reaktion av den unga hjärnan.ex Stesolid rectalt eller iv. Vid inkomsten är han vaken men Preliminär diagnos? Benign barnepilepsi Vilken utredning bör göras och vad trött.8 grader. huvudet faller framåt . utredning och behandling viktig Diagnostiskt: temp. (viktigast). Vilka färdigheter skall normalt ett fullgånget 6 månaders barn ha ti llägnat sig? (3p) Gossen läggs in för observation av ev. Feberutlöst epilepsi betyder att barnet i grunden har en kronisk krampsjukdom (epilepsi) vilken avslöjar sig vid feber. Andningsfrekvens 56. Hon andas lugnt och är cirkulatoriskt stabil och vaknar relativt pigg efter ca 15 min. s -calcium 2 .nedåt om han råkar sitta upp.Ca (ev syrgassaturationsmätning). kramplösande – t. Mun och svalg . Vad är skillnaden mot feberkramp? (2p) En annan journatt inkommer en 5-åring akut kl 05 efter sannolikt generellt krampanfall i hemmet. vb tempsänkning. Du får veta i telefon att du kommer att möta Casper.glukos. tidigare frisk. EEG och utveckling är normal.5 år. Hans 3 -åriga syster inkomme r ett par veckor senare med ambulans kl 02.5 p) Hur är prognosen vad gäller liv och utveckling vid detta tillstånd? (0. CRP 22.8 mmol/L.] Diagnos: feberkramp Prognos: utmärkt vad gäller intellekt och fra mtida hälsa . Tillväxt normal inkl huvudomfång.5 p) Efter diagnostiskt EEG får han prompt behandling med gynnsam effekt på kramperna och hypsarytmin och kan skrivas ut. så gör bara det nödvändigaste) och vad förväntar du finna? Prognos? (3p) Du är nattjour på Barn och blir kallad till Akuten kl 22.v. armarna fälls åt sidorna. ev CRP Terapeutiskt: Syrgas frikostigt. medvetslös med pågående symmetriska toniskt kloniska kramper i extremiteterna som varat i 15 min. liksom s-Calcium och b -glukos. Du gör också en neurologbedömning. Krampen släpper på Stesolid rectalt. nya incidenter: Han har glesa och mycket korta episoder då han tappar tonus. Diagnos: Infantil spasm Prognos: Stor risk för utvecklingsstörning (beror av bakomliggande orsak) men inte livshotande. stoppar i munnen Språk. jollrar.och social utveckling: ger god blickkontakt. P reliminär diagnos? ”växer i regel bort” i tidiga tonår Vilken utredning bör göras (kliniken har sparbeting. Vid upprepade episoder med feber och kramp är det befogat med utredning av barnet med frågeställning ev. du temp som är normal. tidig diagnos. Mest trolig diagnos? (0.cor. Självklart kontrollerar förväntar du finna? EEG – Rolandic spikes (karakteristiskt) Prognos? God. B -glukos 7. Knappast främlingsrädd. Andning och cirkulation ua. [Överkurs: Om lågt glukos eller Ca – säkra ett serumprov före behandling och fånga första urinportionen som kommer – för senare diagnostisk analys. som har relativt hastigt a) Sat 82%. svarsleende. feberutlöst epilepsi. Vad gör du diagnostiskt och terapeutiskt? ( 3p) Temp var 40. liksom status i övrigt.emellertid får vissa barn upprepade episoder under förskoleåren. vilket någon gång kan kräva särskilda åtgärder såsom EEG och profylax.pulm-buk status också normalt. EEG är (oftast) patologiskt och framtidsprognosen beror på vilka faktorer som är grunden för epilepsin.Apgar 7-8-8 och behandlades en period med CPAP pga andningsstörning. efter labsvar ev glukos eller Ca i. då kramptröskeln sänks. Föräld rarna hörde konstiga ljud och fann barnet medvetslöst med ryckningar i armar och ben. Du möter upp i akutrummet och finner blekt krampande barn med tachycardi och god cirkulation. Temp 38. . s. Diagnosförslag: Prognos: (2p) föremål mellan händerna. Puls 140. 2.

påkomna andningssvårigheter och är rejält påverkad. a) Du ber att akuts köterskan mäter ett viktigt mätvärde innan du kommer. (1p) b) Påverkad andning är ett symtom som kan stå för många olika allvarliga tillstånd i synnerhet hos barn under 1 år. Ange 3 sådana tillstånd som inte primärt har med luftvägarna att göra. (1,5p) Casper sitter i fader ns knä framåtlutad och har rikligt med sub - och interkostala indragningar. Han ä r blek och aningen cyanotisk på läpparna. Väser på inandningen vilket du hör även utan stetoskop. Innan du börjar med anamnesen ser du till att Casper får behandling. a) Vad är det viktigaste? (0,5p) b) Vad kan det vara för orsak till sjukdomen om man har inspiratorisk stridor, 2 diffdiagnoser? (1p) c) Om han hade haft expiratorisk stridor i stället, vad hade du då misstänkt för diagnos? (0,5p) d) Var sitter luftvägshindret vid inspiratorisk resp expiratorisk stridor? (1p) Casper har också besvärlig skällhosta och är hes. Mor berättar att Casper hade varit lätt förkyld, lagt sig för natten och vaknat efter 4 timmar och hade mycket svårt att andas. Han har aldrig haft liknande besvär förut. a) Du känner dig rätt säker på diagnosen men frågar om Cas per är vaccinerad enligt svenskt vaccinationsprogram. Varför? (1p) b) Vill du ta något prov? Motivera! (0,5p) c) Du vill nu ge honom behandling pga andningssvårigheterna, nämn 2 mediciner. (1p) Saturation går upp till 92% efter inhalationen men han hostar for tfarande mest hela tiden. a) Varför är inte Natriumklorid till inhalation lika bra? Hur verkar NaCl? (1p) b) Hade Ventoline varit lika bra som Adrenalin? Motivera. (1p) Casper mår mycket bättre morgonen eft er. Opåverkad andning och syresätter sig bra utan syrgas, men är lite hes. De får åka hem. Modern undrar om de kan vänta sig att symtomen kommer tillbaka så fort Casper blir förkyld. a) Vad svarar du? (0,5p) b) Förklara för mor vad som är orsaken t ill falsk krupp. (1p) Mor nämner att då familjen var utomlands för 2 månader sedan åt Casper jordnötter och reagerade även då med andningssvårigheter, rött utslag på halsen och blev blek och kräktes. Fick sjukvård på ett lokalt sjukhus. Med anledning av detta ordnar du provtagning. Vad? (0,5p)

b).Kardiella orsaker, smärta (ljumskbråck, testistorsion t ex), meningit, sepsis, metabol sjukdom/acidos…

a) Casper får syrgas. b) Insp stridor - främmande kropp, falsk krupp, tracheomalaci, epiglottit. (En svår astma kan också ge även insp stridor) c) Exp stridor - Astma, obstruktiv bronkit d) Insp - subglottis, trachea/ Exp bronker.

a) Vaccination mot Hemophilus Influenzae typ B (HiB) med tanke på ev epiglott it. b) CRP<8 för att utesluta bakteriell infektion. Du känner dig nu säker på att det handlar om falsk krupp. c) Casper får syrgas och inhalerar Adrenalin. Får även 4 mg Betapred per os.

NaCl fungerar som slemlösande, vid falsk krupp är inte slemmet problemet. Ventoline är bronkdilaterande genom att glatta muskulaturen runt luftvägarna slappnar av. Adrenalin är slemhinneavsvällande och har effekt vid falsk krupp.

a) Nej, sannolikt inte. b) Vanligast är att pseudokrupp orsakas av virus t ex parainfluenza som ger subglottiskt ödem.

RAST pricktest jordnöt visar klass 3.

a) Vad ordinerar du för medicin , motivera. (1p) b) Far frågar om jordnötsallergin kommer att växa bort med åldern, vad svarar du? (0,5p) c) Casper brukar bli lite röd runt munnen av tomater. Far undrar om de ska undvika även tomater, motivera. (0,5p)

a) Får recept på adrenalinpenna med instr uktion från allergisjuksköterskan pga anafylaxi (cirkulatoriskt / andningspåverkad); Casper var allmänpåverkad. Antihistamin och kortison kan man också få ha hemma. b) Nej, detta ”växer inte bort”. c) Nej, tomater gör att histamin frisätts. Det är ingen allergi och är inte farligt.

a) Du undersöker följande reflexer: Försvinner vid • Handgrip reflexen 2-4 mån • Fotgrip reflexen 7-18 mån • Moro reflexen 3-5 mån • ATNR Du har BVC-mottagning och träffar en 2 mån gammal pojke. Han är - asymmetrisk tonisk nackreflex - kommer vid ca 2v och försvinner vid 3-6mån) välmående, ammas helt och växer bra. Men mamman oroas eftersom hon inte • Babinski efter 12 mån • Rooting 3-4 mån • Sugreflex 2-3 mån b) tycker sig få någon ögonkontakt med honom. Du skall nu göra en Primitiva reflexer måste försvinna för att viljemässiga rörelser ska kunna ske, utvecklingsbedömning. a) Nämn 4 ti diga/primitiva reflexer som du ex gripreflex – viljemässigt grepp c) I bedömningen av övriga färdigheter undersöker och när försvinner de vanligtvis? (1 p) b) Varför är det viktigt att ingår: Tonus: Du håller barnet i bukläge och ser om barnet håller upp de primitiva reflexerna försvinner? (1p) c) Nämn 3 färdigheter (inte reflexer) huvudet. Högre tonus i flexormuskulaturen i armar, höft och knä, ligger med som barnet skall klara och som ingår i bedömningen av bar nets utveckling vid andra ord med böjda armar och ben. Kommunikation: Svarsleende och 2 månaders ålder? (1,5 p) svarsljud Rörelsemönster: Symmetriskt rörelsemönster med i huvudsak massrörelser där barnet har bäst kontroll av huvudet. Kan öppna händerna. a) I barnvaccinationsprogrammet ingår under spädbarnsåret vaccin mot: Stelkramp Difteri Kikhosta Polio Hemofilus influenzae typ b (Hib) Vaccin mot pneumokocker För riskgrupper ingår även vaccin mot BCG och hepatit B. b) Vaccinationerna ges 3, 5 och 12 månaders ålder. (BCG vanligen från 6 mån ålder, för barn med ökad risk). c) Levande vacciner ges mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) vid 18 månaders och vid 6 -8 års ålder. (BCG är också levande men ingår inte i det ordinarie barnvaccinationsprogrammet.) d) Kontraindikationer är immunosuppressiv behandling och medfödd, svårare immunbrist (T-cellsdysfunktion). Grovmotorisk skall man kunna vända runt och dra sig upp till sittande Finmotoriskt skall man kunna gripa aktivt och flytta saker mellan händerna Kommunikation – skall kunna jollra nyanserat och titta efter tappad leksak Rulla fr rygg till mage vid 4-10 mån Sitta ensam kort stund 4 -8 mån Sitta stadigt vid 5-9 mån Dra sig upp mot stående 6-11 Du undersöker honom igen vid 18 månaders ålder. Då bör han kunna - gå utan stöd - bygga torn med klossar, klotterrita - säga 8 -10 ord, förstå fler är 8-10 ord - peka ut kroppsdelar, hämta föremål på uppmaning

Vid 2 mån ålder informeras föräldrarna om vilka vacciner som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet (barnvaccinationsprogrammet). a) Mot vilka sjukdomar erbjuds vaccination under spädbarnsåret ( 0-12 mån)? (1 p) b) Vid vilka åldrar ges vaccinationerna? (1 p) c) I barnvaccinationsprogrammet ingår levande vaccin. Mot vilka sjukdomar? (1 p) d) Nämn 2 kontraindikationer mot levande vaccin? (1 p)

Du hittade normala spädbarnsreflexer, normal tonus och normalt rörelsemönste r. Däremot hade också du svårt att få ögonkontakt eller svarsleende av pojken. Vid 6 mån ålder återkommer han för ny utvecklingsbedömning. Du skall undersöka han färdigheter. Nämn ett exempel vardera på färdigheter han bör ha förvärvat grovmotoriskt, finm otoriskt respektive kommunikativt. (1,5 p) Han skall komma igen vid 18 månader för vaccination och utvecklingsbedömning. Vilka färdigheter bör han ha förvärvat: Språkligt? (0,5 p) Grov och finmotoriskt? (0,5 p) Kommunikation? (0,5 p) Kognitivt? (0,5 p)

Du finner att han inte pratar flerordsmeningar, men säger enstaka enstaviga ord enligt medföljande pappa. Han är rädd och vill inte bli undersökt, ger ingen ögonkontakt. Du har nu följt hans utveckling sedan 2 månaders ålder och han har varit avvikande och sen i utvecklingen. Du vill nu utreda honom ordentligt avse ende bl.a. utvecklingsförsening. a) Vilka två enkla och kliniskt viktiga undersökningar, som vanligtvis utförs på alla barn vid 4 års ålder, bör BVC -sköterskan ordna/genomföra på redan nu? (1 p) b) En barnneurologisk utredning med lab.prover etc. blir aktuell i ett senare läge. Innan dess brukar man via BVC/BHV inleda med 2 utredningar när man misstänker utvecklingsförsening. Vilka funktioner är det man behöver bedöma och vilka kompetenser behövs för detta? (1 p) Var kan föräldrarna få stöd vid t.ex. utvecklingsförsening? (1 p) Vilken lag reglerar barn och vuxna med vissa ha ndikapp rätt till extra stöd? (1 p) Job, 15 år kommer in med ambulans till dig som barnjour. Han är tidigare frisk. Går i fortbollsklass och är uttagen till länslaget. Senaste tiden har dock fotbollen fungerat sämre. Han har varit trött och ur form, trots att säsongen precis startat. De senaste dagarna har han varit hemma själv medan föräldrarna och lillebror varit i stugan och vårrustat. Job kände sig trött och hade ont i magen och valde därför att stanna hemma. Dessutom har han sovit dåligt och behövt gå upp och kissa flera gånger nattetid. När föräldrarna ringde tidigare i morse verkade Job inte sig själv, han klagade över ont i magen, han hade kräkts någon gång under natten och talade otydligt. Mamman bestämde sig därför för att åka hem och titta till sonen. När hon kommer hem ligger Job i hallen, nästan medvetslös. Han har kräkts ytterligare någon gång. Ambulans tillkallas och du träffar honom på akutrummet. På väg in till sjukhuset har han tittat upp och velat ha något att dricka samt klagat över magen. Status: Allmäntillstånd: Ligger på bri tsen och blundar, tittar upp när man ropar hans namn och ruskar honom. När man nyper honom lokaliserar han tydligt och avvärjer på båda sidor, men i övrigt ligger han stilla. Verkar inte veta var han är. Luktar spyor och nagellacksborttagnings -medel. Kall om händerna. Kapillär återfyllnad >5 s. Temp 37,4° C, Munhåla/svalg: Mycket torra slemhinnor. Hjärta: RR, svagt systoliskt blåsljud vänster sternalt, 140/min., Lungor : Sidlika andningsljud. AF 30/min. Drar djupa andetag. Blodtryck : 130/80. Buk: Mjuk. I ngen palpabel organförstoring. Job är allvarligt sjuk. Det är därför viktigt med strukturerad handläggning där man snabbt men systematiskt bedömer den kliniska bilden och sätter in akuta

Du har nu följt hans utveckling sedan 2 månaders ålder och han har varit avvikande och sen i utvecklingen. Du vill nu utreda honom ordentligt avseende bl.a. utvecklingsförsening, varför BVC -sköterskan ombesörjer synoch hörselundersökning och du kontaktar BHV-psykolog och, logoped för bedömning av psykisk utveckling resp. språkutveckling.

Barn- och ungdomshabiliteringen LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Vad står förkortningen för? Hur värderar du Jobs tillstånd i förhållande till respektive förkortning? Vilka åtgärder vidtar du akut? A Luftvägar (airway) Job håller fria luftvägar, men sjunker han ytterligare i medvetande riskerar han ofria luftvägar. Se till att hjälpmedel för att hålla fria luftvägar finns i närheten (mask och blåsa, svalgtub, intubationsutrustning) B Andning (breathing) Job har tachypné. Det finns andningsljud på båda sidorna. Drar djupa andetag. Inga indragningar. Ingen cyanos. Ge syrgas på mask. Följ SaO 2. C Cirkulation Job är tachykard, har förlängd kapillär återfyllnad, mycket torra slemhinnor, man hör ett blåsljud. Har normalt blodtryck. Han är cirkulatoriskt påverkad – pre-chock. Sätt en -flera intravenösa infarter. Om svårigheter, intraosseös infart. Ge vätskebolus i v. Koppla upp EKGövervakning. Följ puls och blodtryck. D Neurologi och diagnos (disability) Job är medvetandepåverkad, RLS 2-3, GCS 12. Rör extremiteterna. Inget uppenbart fokalt. Kontrollera pupiller, nackstyvhet. Akuta prover: B-glc, blodgas/syra -bas, CRP, elektrolyter

åtgärder där så behövs. Ofta används A-B -C-principen. I tabellen neda n ska du skriva in vad de olika bokstäverna A-D står för i detta akutsammanhang, hur du värderar Jobs tillstånd i förhållande till respektive förkortning samt vilka åtgärder du vidtar akut, d v s inom de först 10-15 min efter att Job anlänt till akutrummet. (6 p) Du har sett till att han håller fria luftvägar, du ger honom syrgas via mask 15 L/min, vilket höjer SaO2 till 100% och du har sett till att han har en grov, intravenös infart i vardera armvecket, ur vilka du tagit en del prover. På EKG övervakningen ser du regelbunden sinusrytm. Sköterskan är på väg att ge honom en vätskebolus i v. Job är kraftigt cirkulato riskt påverkad och i behov av intravenös vätska. Sköterskan vill ha en ordination på vätska. Vilken vätska vill du ge honom? Motivera ditt val av vätsketerapi. (2 p)

Du ordinerar som initial vätskebehandling Ringer-Acetat (eller Natriumkloridlösning 9 mg/ml) i bolusar om 20 ml/kg. Job behöver mer cirkulerande volym och kristalloider fungerar bra för detta

Bland de prover som du ordinerade i samband med den initiala bedömningen får du följande svar: arteriellt pH 7,03 (7,37 – 7,47) pO2 (kPa) 26,05 (10 – 12) pCO2 (kPa) 1,16 (4,6 – 5,6) HCO3- (mmol/L) 6,0 (22 – 27) BE (mmol/L) -27,2 (-3 – 3) Hur tolkar du pH 7,03? (0,75 p) Hur tolkar du pO2 26,05 kPa? (0, 75 p) Hur tolkar du pCO2 1,16 kPa? (0,75 p) Hur tolkar du HCO3 - 6,0 mmol/L? (0, 75 p) Hur tolkar du BE -27,2 mmol/L? (0,75 p) Vilken är din samlade bedömning av resultaten ovan? (1,25 p)

Job har en delvis kompenserad metabol acidos med lågt pH. pCO2 står för den respiratoriska komponenten i syra -basstatus. Här är det sänkt som en del i försöket att kompensera den metabola acidosen via hyperventilation, vilket också förklarar det höga pO2 . HCO3- är kroppens viktigaste buffertsystem, men beräknas av blodgasapparaten utifrån pH och pCO2 och beskriver den metabola k omponenten vid syra-basbedömning, t ex om det finns organiska, icke-flyktiga syror i blodet. Vid sänkta värden föreligger metabol acidos. BE (base excess eller basöverskott) beräknas också av blodgasapparaten och avser den mängd syra man behöver tillsätta (vid basöverskott) eller ta bort (vid negativt BE eller base deficit) för att normalisera pH. BE beskriver också den metabola komponenten, där BE är negativt vid metabol acidos. Av de ytterligare provsvaren (bl a CRP <8 mg/L, P-glukos 63,3 mmol/L, Na 158 mmol/L, K 3,8 mmol/L, Hb 163 g/L) drar du slutsatsen att han har en diabetesketoacidos som vid nydebuterad diabetes mellitus. Du ger diazepam i v för att bryta krampen och sedan, då detta mest troligt är ett symptomatiskt anfall, letar du efter en förklaring till krampen (vätskebalansrubbning, elektrolytrubbning, hypoglykemi, intrakraniell tr yckstegring). a) Ingen behandlin g. Ev antihistamin mot klådan. Ingen indikation för antiviral behandling till immunkompetent barn. b) Tvätta med tvål och vatten. Tvätta ev med klorhexidinlösning eller väteperoxidkräm. Ev lokalt antibiotikum (enda godkända är Retapamulin [Altargo]). c) Mjukgöra nde

Han tas till IVA för fortsatt vård, inklusive fortsatt rehydrering och insulinbehandling. Efter några timmar på IVA får Job ett ge neraliserat krampanfall. Vilka omedelbara åtgärder vidtar du? (2 p)

SE VT 11 SID 15 – 17!!!!!

5 kg. Terapeutiskt startas thyroxinsubstitution i låg initial dos eftersom hennes spontana thyroxinkoncentration endast är 5 pmol/L. Kromosomprovet var patologiskt. Under småbarnsåren några otiter men från skolstart inget mer. med denna anamnes är starkt misstänkt för att ha Turners syndrom. fT4 Gastro: TTG IgA. Diagnos? Fortsatt handläggning? Motivera (2p) Perifer hypothyreos samt susp celiaki Diagnostiskt önskas TPO-ak för att klargöra orsak till hypothyreosen. Bra hemma. Status normalt med BT 110/75. har kamrater. I något av delsvaren kan du ha tänkt tanken och ordnat om kromosomprov … eller så bör du ordna med prov vid detta besök. FV 2600g. 48 cm) hade ’känslig mage’. Känner sig frisk men har ojämna avföringsvanor. Förhöjt transglutaminas medför fortsatt utredning med tarmbiopsi. Kalprotecti n (SR/Elfores) Labresultat: Blodstatus. Notera ringa pubertetsacceleration i tillväxten. även om ovariet hittills förmått ge normal pubertets utveckling. dvs ibland lös och gasig. dvs. tänder ua. Status: Lättpratad. förenligt med Turners syndrom: hon har en strukturell avvikelse på hälften av analyserade cellers ena x-kromosom. Lgll ua. musikintresserad. Se kurva. TT G IgA >128 U/ml (ref <7 U/ml) . Pub: B1. B3. nor malstor. vid 14 års ålder. puls 82/min. Prognosen är god förutom i de sällsynta fall då progredierande glomerulonefrit utvecklas. aldrig blod i avförningen. FSH som är lågt/ normalt talar för fungerande gonad er och fortsatt spontan pubertetsprogress. puls 65/min. Längd 136.6 veckor. krea och transaminaser normala. Lab: TSH 1. Vid stigande/ förhöjt FSH med samtidig pubertetsutveckling är vaksamhet befogad på avstannande pubertetsutveckling. adekvat. kalprotectin lågt. Thyr palpabel. patologiskt låg tillväxthastighet: hypothyreos? Tarmsymtom: IBD/IBS? Celiaki? Blodprover: Allmän somatisk frågeställning: blodstatus. Uppföljning visa de hög TPO -titer. fT4 18 pmol/L. ALAT Endo: TSH. medan förhöjt FSH tyder på relativ gonad-insufficiens. tydande på gonadinsufficiens. vikt 38. FSH behöver kontrolleras/tolkas och följas. PH1. Vad är skälet till att man skall följa FSH och hur tolka lågt/normalt/högt värde? (2p) . Cor-pulm-buk ua. 13-åriga Amelie remitteras från skolhälsovården pga kortvuxenhet (se kurva). Ibland ges steroider mot buksymptom. för i så fall är sannolikheten stor att hon utvecklat en ovariell insufficiens och behöver östrogensubstitution. Ofta behövs ingen behandling. så är detta av betydelse inför ev. e) Inläggning. Längdproblem. Ej blek. Mollusker som sitter på obekväma ställen kan skrapas eller frysbehandlas på liknande sätt som vårtor. följ njurfunktion och buksymptom. preventivmedelsdiskussion och prognos för framtida substitutionsbehandling och fertilitet. Flicka född nätt i fullgången tid. med av sikt att successivt höja dosen så att hon är euthyroid om 4. Tarmbiopsin visade patologiskt slät mucosa och hon instrueras av dietist om glutenfri kost. d) Lugnande besked. Krea. Vid återbesöket ett år efter första besöket. f) Expektans.samt grupp 1 steroid kräm/salva. ASAT. Hud utan acne. BT 105/70. Ingen allergi känd i familjen.0 mU/L. trots viss progress i sin pubertet. MoS retningsfritt.5 cm. Mor berättar att Amelie som baby (39 gravveckor. PH3. fT4 5 pmol/L. sugsvårigheter och mycket kräkningar. TSH >100 IE/ml. flera naevi. Om hon under uppföljningen får ett förhöjt FS H. mår hon fortfarande bra. Tålamod krävs eftersom de kan ta upp till 2 år att försvinna.

Vad bör ingå i din preventivmedelsrådgivning (anamnes . Man bör göra en amenorré utredning med prolaktin.piller kan bli aktuellt men hormonell behandling bör inte startas innan man vet hennes ovarie funktion. a) Man bör föreslå en sekventiell behandling om hon vill ha månatliga blödningar liksom sina kompisar.piller sätts in? (1p) På grund av långa väntetider kommer inte pat. Gynundersökning behöver inte göras nu om inte flickan efterfrågar det själv. c) Rekommenderas fram till normal menopausålder (50. p . Hon har inte haft någon ytterligare menstruation sen besöket på vårdcentralen.5p) b) Skall man ta ytterligare hormonprover? Vilka? Övriga åtgärder? (1p) Provsvaren visar kvarstående högt FSH och l ågt östradiol. Man bör kontrollera att de övriga delarna i Turners syndrom följs upp (tyreoideafunktion. vilket undersöks med S . Status i övrigt visar samma Tanner 4. Pat kommer på kontroller ca 1 g/år och fortsätter sin HRT behandling. rekommendation)? (1p) Vad bör man göra mer innan ev. De vill dock att man skall diskutera preventivmedel då hon har en pojkvän. hjärtstatus och hörsel) .utveckling.51 års ålder ). TSH och T4. Med ultraljud hittar man inga ovarier . Prognosen är dålig vad gäller möjlighet till spontana graviditeter.5p) b) Vad är s killnaden farmakologiskt mellan transdermal HRT och peroral HRT? ( 0. hon har växt men är fortfarande kort i förhållande till åldern. utredning. Däremot behöver hon substitutionsbehandling med östrogen och det kan vara i form av postmenopausal dosering (HRT) eller ett kombinerat lågdos p . Rekommendera i alla fall kondom. Man bör göra ett U-l jud över ovarier för att se om man kan identifiera folliklar. generella rekommendationer för postmenopausal behandling om hon vill fortsätta. Tyre oideaprover och prolaktin är normala. . a) Om hon gått in i en prematur ovariell insufficiens som är bestående behöver hon egentligen inte preventivmedel.kärlsjukdom . Barnmorskan är osäker så hon tillkallar allmänläkaren.östradiol .piller. a) HRT har ingen preventivmedelseffekt och kan inte vara orsaken till infertiliteten.inte ens med bästa apparaten. b) Transdermal ger ingen första passage metabolism och har inte toppar och dalar farmakokinetiskt som oral beredning. Vid knappt 15 års ålder får hon menarche och hon har under det kommande året sex men struationer. man bör göra en viss infertilitetsutredning. S-FSH och S -östradiol (taget via vårdcentralen) visade högt FSH och östradiol 60 pmol/l.utredning . De har inte använt något preventivmedel sen senaste Hereditet för trombos? Övriga sjukdomar? Mediciner? Bltr . Hon har debuterat sexuellt och använder kondom som preventivmedel. Därefter enl. a) Vilken typ av HRTregim är lämplig? Motivera. a) Hur skall man resonera runt hennes preventivmedelsanvändning? (0. Pat har inte debuterat sexuellt. Pat kommer till lokala barnmorskan på vårdcentralen vid 16 års ålder tillsammans med sin mor.5p) c) Hur planerar du hennes substitutionsbehandling på längre sikt? Hur länge bör hon hålla på och varför? ( 1p) Vid 23 års ålder kommer pat tillbaka tillsammans med samma pojkvän och söker för infertilitet.5p) Vid besöket får hon diagnosen prematur ovariell insufficiens med tyvärr dålig prognos för möjlighet till spontana graviditeter. Har hon och modern övervägt hpv vaccination? P. till Gyn mottagningen förrän hon fyllt 17. Anamnestiskt framkommer att hon inte haft mens senaste sex månaderna. Remiss till gynekolog för fullständig amenorré . (0. Samma pojkvän som vid 16 års ålder. Ingen hpv vacc ination har blivit av. b) Ja .FSH och S. Vilken är prognosen för hennes framtida fertilitet? (0. b) Man bör ta ett nytt FSH för att bekräfta höga värden. Viktigaste skälet till substitution med östrogen är profylax mot osteoporos och hjärt . Preparat med 2 mg östradiol peroralt alternativt 50 µg i plåster rekommenderas. Hon får HRT (postmenopausal behandling) som substitutionsbehandling . Status visar nu bröstutveckling motsvarande Tanner 4.Det visar sig att S-FSH var lågt/normalt.

(2p) b) Frånsett själva prolapsen är det två saker till som skall beskrivas i status utifrån framfallsfrågeställningen. Uterus liten. ev. Gyn: Vid krystning klaffande vulva och ett c:a halvt hönsäggstort främre cystocele bjuder sig. cervixelongation: Håller undan framvägg och bakvägg me d spekulum depressor – ber patienten krysta men backar instrumenten så descens är möjlig – eller för in instrumenten så lite att descens är möjlig. introitus. Vilka två behandlingar/åtgärder sätter du in för framfallsbesvären? (1p) Eftersom ni diskuterat remiss till Kvinnoklinik för ev. Buk: Mjuk. fertilitetsbehandling utföras? (0. Hon har någonting som trycker.utanför hymenalringen (introitus ). Hon har även sedan ett par år besvär med trängningar. så undrar Anna om och hur operation av framfallet kommer att påverka hennes urinvägsbesvär – och om det finns några risker för urinvägarna. vad relaterar du till? (0. Uteslut större resistens i lilla bäckenet . Hur stor är sannolikheten att hennes trängningsbesvär försvinner? – (0. operation av framfallet. hur långt ner det kommit. Ett cystocele som vid krystning når 2 cm nedom . Hon har använt HRT behandlingen hela tiden.5p) d) Var kan en ev. 53 år.5p) Status: At: Gott.5p) 2% 10% 25% 50% 75% Ovariefunktionsdelen och tubarfunktions delen kan man utesluta men endometriefunktionen och spermiekvaliteten bör utredas. komme r till dig på Hälsocentralen där du gör din AT. Inget rektocele.besöket och trots det har pat inte blivit gravid. . c) Antal cm nedan/ovan vaginas hymenalring (introitus) . Dagtid dessutom rätt kraftiga trängningar som gör att hon måste uppsöka en toalett omgående. klotång i cervix och dra . Hon vaknar och måste gå på toaletten minst tre -fyra gånger/natt.5p) Anna Hansson. tynger i slidan och kommer ut i slidöppningen vid krystning. b) Vaginalslemhinnans status. Hur undersöker du de tre vanligaste prolapstyperna.5p) c) När du beskriver framfallets grad. Enstaka gånger har det varit så starka trängningar att hon varit inkontinent. Uterusdescens med ev. Alternativet är adoption . Sista mens var för drygt ett år sedan. c) Behandlingsalternativet är IVF med äggdonation . Förväntat är att ca 50 % kommer att bli besvärsfria men ca 10 % får stressinkontinens – nya besvär. (Då undersökningen utförs på Hälsocentralen så har man inte til lgång till gynekologiskt ultraljud).5p) b) Skall man starta en i nfertilitetsutredning eller kan man gå direkt på behandling? (0. medicinerar med atenolol. dvs. Anna undrar om hon har framfall. fritt över adnexa. a) Vid ett framfall prolaberar olika delar. Rektocele . a) Har HRT behandlingen någon preventivmedelseffekt? (0. descens av cervix till 1 cm innanför hymenalringen . I övrigt är Anna frisk frånsett en välreglerad hypertoni.5p) c) Vilka alternativ finns för paret att få barn? (0. för att avgöra graden av framfall ? Ge en beskrivning av undersökningstekniken. vilka? (0. komponenterna .bakvägg: med spekulum uppåt eller depressorn håller du undan framväggen och ber patienten krysta. Lokal östrogenbehandling Prolapsring och/ eller remiss till kvinnoklinik. a) Ber patienten krysta för att se vilken del som kommer ner: även om vulva klaffar upp och man ser att något kommer ner – vad är det? Cystocele – framvägg: Med spekulum håller du undan bakväggen och ber patienten krysta. oöm. Atrofisk vaginalslemhinna med små petekier. d) IVF med äggdonation får i Sverige endast utföras på universitetsklinik. lätt överviktig.5p) 2% 10% 25% 50% 75% Hur stor är sannolikheten att hon kommer att få inkontinensbesvär% – (0.

cytologprov). Vesicare® – Detrusitol®) Ca 50 % (40.Patienten hade ju även urinvägsbesvär som en del i problematiken hon sökte för idag. Behandling av ev.5p) Du arbetar som vikarierande underläkare på förlossningsavdelningen en morgon när Julia kommer in tillsammans med sin man Romeo. (0. Graviditeten är fullgången när kvinnan passerat 37 v + 0 d så man gör ingenting för att stoppa upp värkarna. Dock har hon nu i ett par veckor haft blodtillblandade flytningar? a) Vilka två olika orsaker till blödningarna misstänker du/utreder du i första hand? ( 0. De väntar sitt a) Bl ödning från vagina (skavsår av prolapsringen) alternativ t blödning från uterus (hyperplasi/malignitet) b) Kontrollerar om hon har använt lokala östrogener? Malignitet måste uteslutas (endometriebiopsi.(0.25 p) utlöser en allt ökande signal för detrusorkontraktion ( och relaxion uretrasfinktern). Denna spinala reflex hämmas från centrala centra -(0. operation. (0.25 p) ) . RIK) c) Miktionslista: stora vätskemängder = vätskekarens. och vilka delar av denna som behandling påverkar (3p) Den gradvisa fyllnaden av urinblåsan utlöser gradvis ökande signaler till spinala ganglier .5p) Lokal östrogenbehandling har du redan ordinerat till Anna.25 p) Hämningen är viljemässig och påverkas av ”inlärning pavlos reflex”. reflexen hämmas av läkemedel (antikolinergica/muscarinantagonister) – (0.25 p) . Patienten återkommer för utvärdering efter drygt en månad.25 p) – där en spinalreflex – (0.25 p) . De afferenta signalerna från detrusorn till spinala ganglier ökar vid blåsirritation (atrofi -inflammation ). Hur stor andel av patienterna med miktionsbesvär blir av ovan beskrivna behandling så bra att ingen ytterligare åtgärd behövs? ( 1p) Urinsticka/urinodling – mätning av resturin – miktionslista/ urinmätningslista (bedömning slemhinnor och bäckenresistens har du redan gjort) a) Resturin under 100 = blåsträning b) Resturin över 100 (efter kontroll)= – triple voiding.Beh : antibiotika.5p) b) Vad gör du? ( 0. Enligt miktionslistan hade hon en miktionsfrekvens på 10-12 ggr dagligen. Beskriv miktion sreflexen.80%) Besvären vid och behandlingen av trängningsinkontinens har sin förklaring i miktionsreflexen. Att frekvent miktera med små mängder minskar centrala hämningen (motverkas av blåsträning) – (0. d) Miktionslista: normala v ätskemängder = blåsträning (ev.(ev. Vilken utredning gör du – initierar du idag avseende urinvägar na? ( 2p) En del svar får du idag – en del tar några dagar. Vad gör du beroende på de olika möjliga svaren nedan? a) Resturin < 100 ml (0 .5p) d) Miktionslista: vätskeintag under 2 liter – miktionsvolymer oftast under 200 ml. Behandlingen har hjälpt henne så att hon nu är närmast besvärsfri och önskar avvakta med remiss till Kvinnokliniken avseende ev. urinvägsfunktion förutsätts ni kunna.5p) c) Miktionslista: vätskeintag över 3 liter – miktionsvolymer oftast över 200 ml.5p) b) Resturinurin > 100 ml (efter kontrollmätning) (0. lokala östrogener för att minska de afferenta signalerna från detrusorn. En uttänjd detrusor (överfyllnad – resturin) kräver större fyllnad för att utlösa spinala reflexen (motverkas med triple voiding – RIK– (0. .

förändringar som är svårtolkade och andningsdepression hos barnet. Julia har haft värkar sedan kvällen innan och inte kunnat sova under natten. Barnmorskan föreslår dock en annan typ av bedövning. bäckenbotten via nervus pudendus (S2. Fördel: Sederande och minskar ångest. läggs av förlossningsläkare. Romeo och Julia valde att åka hem men kom tillbaka på eftermiddagen eftersom värkarna blivit starkare.Lustgas. Amniotomi och därefter ev. Detta kan vara ett tecken på fosterasfyxi men behöver inte vara det. Ledande fosterdel är huvud som är fixerat i bäckeningången. Primär värksvaghet. Kan användas vid utdrivningsskedet. kan ge mental påverkan. styrs helt av den födande mamman. risk för andningsdepression hos modern. Det rinner rikligt med fostervatten som är brun . Efter två timmar ser du detta partogram. c) Uterus innerveras av Th10. Spinalanalgesi.grönt. lokala komplikationer som hematom och abscess. a) Vilken . Julia har nu rejält ont och vill ha en bedövning. (1. bad. Risk för biverkningar som hypotension. riskuddar. försämrar värkarbetet. Nackdel: Oftast svårare att vara uppegående. mediosakral och öppen 2 cm. helst en bäckenbottenbedövning som hon hört ska vara bra. SE VT 11 SID 40!!! Julia bedöms ha en primär värksvaghet och barnmorskan gör dä rför en amniotomi. Medför dock kontinuerlig CTG-övervakning resten av Julia väljer en epiduralblockad och narkosjouren lägger en sådan med god effekt. klåda.Epiduralanalgesi. Vad betyder latensfas och vad bör barnmorskan göra nu? (1p) Latensfas betyder att förlossningsvärkarna ännu inte startat. Nackdel: Mindre effektivt.2 h). Fördel: Effektiv.Opioider im eller iv. individuell effekt. . Fördel: Inga allvarliga biverkningar. syntocinondropp om inte värkarna ökat efter ca 1 -2 h.och nackdelar med dessa. Cervix är nu i det närmaste utplånad och öppen 4 cm. mjuk. inte uterus. massage. Paracervicalblockad.TENS. Nackdel: Ej särskilt effektiv. Bedömning en blir att Julia är i latensfas. De är båda mycket oroliga och rädda att barnet nu ska komma för tidigt. sterila kvaddlar. Kan orsaka CTG. momentant tillslag.S4). klåda. spinal huvudvärk samt allvarliga. hypotension. Fördel: Effektiv.farmakologisk smärtlindring. Ger amnesi. akupunktur. Man behöver inte ha krav på progress i detta skede. Fördel: Effektiv. Julia kan åka hem ett tag alternativt vara uppe och röra på sig. b) . I journalen skriver hon: Cervix bibehållen 2 cm. Nackdel: Dålig effekt på själva smärtan.första barn och graviditeten är 37 veckor + 2 dagar. a) Mekoniumtillblandning. Fördel: Vissa av metoderna kan styras av paret. – ”Kan man göra något för att stoppa förlossningen?” Vad svarar du? (1p) CTG-kurvan visar regelbundna sammandragningar med c:a 5 min intervall och Julia ser lite ansträngd ut när värken kommer.k. . Nackdel: Kort duration (1 4 h). . kontinuerlig tillförsel kan pågå under längre tid. Nackdel: Kort duration (1 . Risk för fosterbradycardi. bäckenbottenbedövning) har ingen effekt under öppningsskedet eftersom den endast bedövar bäckenbotten och nedersta delen av förlossningskanalen. Icke. Sparsam teckningsblödning men inga tecken på va ttenavgång.5p) c) Vilka nerver/sakrala segment innerverar uterus respektive bäckenbotten? (1p) a) Pudendusblockad (s. Barnmorskan tar in paret på ett förlossningsrum för att palpera cervix. a) Varför är inte en pudendusblockad ett bra alternativ i nuläget? (1 p ) b) Ge förslag på minst tre olika metoder för smärtlindring lämpliga i detta skede och diskutera för.L1.

smärta i brösten? Svullet ben? Tidigare djup ventrombos? Mer ont i den suturerade br istningen? b) Inspektera och palpera försiktigt bristningen och känn efter ev. och den lilla nedtill ca kl 7. Inspektion och palpation av brösten.gravida. Så småningom blir Julia förlöst med en sugklocka. Ev. Hon blev snabbt bättre efter att ha fått antibiotika intravenöst. 1 missfall 4 månader tillbaka i graviditetslängd 7+2. Urinstickor/-odling. Odling från cervix/vagina. blöder nu måttligt och har en måttlig menstruationsliknande smärta i nedre delen av buken. till att fostervattnet är missfärgat? (0. gyn-frisk. Vad vill du veta mer (anamnes) före din gynekologiska undersökning? (1p) Emma är tid. utomkvedshavandeskap)? Tidigare gynekologisk anamnes – (infektioner)? Pågående sjukdomar hos kvinnan och eventuell medicinering? Den vaginala blödningens storlek? Lokalisationen och karaktären av smärtan? Tidpunkt för positivt graviditetstest? Rättningsmall: För 1 poäng skall nämnas minst 4 olika parametrar. Vidöppen bjudning ger större risk för långdraget utdrivningsskede. Dagen efter är Julia fortfarande väldigt trött och slut men hon åker ändå hem. I samband med detta känner hon den stora fontanellen upptill ca kl 11.8 grader och nu mår hon verkligen inte bra. varav minst 2 av de understrukna. hematom. 0-para. en vaginal blödning som debuterade under gårdagen samt nytillkommen smärta i nedre delen av buken sedan natten. Prover: Blodstatus. u -ljud av uterus för att se om det finns placentabitar/hinnrester kvar. Risk för utomkvedshavandeskap. c)Om buksmärtan ökar och blir kraftig eller patienten upplever yrsel/svimningskänsla skall hon omedelbart söka akut gynekologisk vård. Vid intrauterin infektion kan fostervattnet bli gult och grumligt.är den troligaste orsaken till att fostervattnet är missfärgat och vad har det för betydelse för den fortsatta handläggningen? (1p) b) Nämn någon annan. Graviditeten är önskad. CRP. Vid misstanke remitteras för utredning av djup ventrombos med ultraljud. Normal graviditet som är kortare gången jämfört med graviditetslängd enligt SM. Efter din bedömning och utredning kom du fram till att Julia hade en postpartum -endometr it. a) Hotande missfall /uteblivet missfall (missed abortion). mer ovanlig orsak. Om blödningen . a) Anamnes: Buksmärtor? Illaluktande avslag? Miktionsbesvär? Amningsproblem? Ömhet. och förlossning med sugklocka eller sectio.5p) För att få en säkrare övervakning av fostret sätter barnmorskan en skalpelektrod med mamman i ryggläge. I samband med detta får hon också en partiell sfinkterruptur som sutureras. underläkare och skall be döma Emma. b) S -HCG varannan dag eller var tredje dag. Utomkvedshavandeskap. avvikande CTG. Har regelbundna menstruationer. Du är vik. Bimanuell palpation av uterus. Emma är orolig och befinner sig på gynmottagningen pga. II. a) Vad frågar du primärt (viktigast i anamnesen)? (2p) b) Vilka undersökningar/prover gör du och varför? (2p) Emma (37 år) är gravid motsvarande 6 veckor + 2 dagar enligt SM. b) Efter intrauterin blödning eller isoimmunisering kan fostervattnet färgas gult av bilirubin. värksvaghet. Ultraljuds -us påvisar en uppklarning inuti livmoderhålan (som liknar en hinnsäck) men du kan inte säkert identifie ra ett foster och du ser inga Regelbundna respektive oregelbundna menstruationer? Tidigare graviditeter och deras utfall (ssk. Undersökning av benen/ljums kar (trombostecken). Dessutom fick hon Methergintabletter för att öka livmodersammandragningarna i syfte att stöta ut eventuella graviditetsrester. Tre dagar senare återkommer hon med feber 38. Kan även vara mer smärtsamt och ge för tidig krystkänsla. Vid gynundersökningen finner du en normalstor livmoder och livmoderhalsen är sluten. Vilken betydelse för förlossningsförloppet har detta fynd? (1p) förlossningen. Återbesök för klinisk kon troll/ultraljud .

cytostatika).5 p). Beräknad graviditetslängd är 18 veckor + 5 dagar enligt SM. En framtida ultraljudsundersökning kan då verifiera ett viabelt foster med hjärtslag. rökning. Cytotec  ) som i nducerar uteruskontraktioner. a) Beskriv svensk abortlag kortfattat och vilka regler gäller just i Emmas fall? (1p + 0. Obstetrikern konstaterar även en hjärtmissbildning samt misstänker andra fostermissbildningar.5 p + 0. diabetes mellitus. a) Nämn den vanligaste orsak en (på gruppnivå) till tidiga missfall (0.5 p) ökar och smärtan ej ökar kraftigt kan patienten avvakta i hemmet och därefter bli bedömd vid ett återbesök. Gynekologen konstaterar att detta var Emmas 2:a missfall inom 1 år och bägge hade inträffat vid 6-7 graviditetsveckor. Mifepriston ges peroralt cirka 48 timmar före administration av misoprostol (peroralt eller vaginalt). Emma är nu på besök hos sin barnmorska på . Oral glukosbelastning Två år senare är Emma gravid igen med normalt utfall p å fostervattenprov och dateringsultraljud. läkemedel som påverkar grav iditet (exvis. 1 vecka efter det första besöket på gynmottagningen konstateras ett pågående missfall med graviditetsrester i en öppetstående livmoderhals.5p) b) Beskriv den medicinska proceduren vid medicinskt inducerad abort: vilka aktiva medel administreras och hur fungerar des sa? (1p) a) Kvinnor i Sverige har rätt att avbryta graviditeten till och med en graviditetslängd av 18 veckor + 0 dagar. Graviditetsdiabetes. Dessa borttas och uteruskaviteten bedöms därefter tom. (Mifepriston potentierar effekten av efterkommande prostaglandin). infektion. Kromosomanalysen visar trisomi 13 varvid Emma och Emil efter information om barnets prognos tar beslutet att avbryta graviditeten. Efter denna graviditetslängd erfordras särskil t tillstånd av Socialstyrelsen för att erhålla ett avbrytande av graviditeten. balanserad translokation hos kvinnan eller annan genetisk avvikelse (hos kvinnan) Rättningsmall b): Minst 2 av de understrukna faktorerna av 4 faktorer totalt för 1 poäng. fetma. uterusmissbildning . Graviditetslängden är nu 19 veckor + 1 dag. b) Ange tillstånd/andra riskfaktorer associerade till kvinnan (minst 4) som ökar risken för missfall! (1p) Emma blir ånyo gravid och tillsammans med Emil (35 år) besöker de specialistmödrahälsovården 8 månader senare för ett dateringsultraljud.5p) a) Kromosomal avvikelse hos embryot. kronisk sjukdom. Fostervattenprov (amniocentes). Mifepriston kombineras med en prostaglandinanalog (exempelvis misoprostol. Emma måst e således ansöka hos Socialstyrelsen om avbrytande då graviditeten är 19 + 1. a) Vilka är dina 3 viktigaste differentialdiagnoser? (1. Vilket ingrepp samt vilken analys (kopplad till ingreppet) erbjuder obstetrikern paret för att utreda fosteravvikelsen ytterligare? (0.5 p) b) Hur går du vidare med handläggningen? (1p) c) Vilken information/vilka råd ger du kvinnan utifrån de möjliga differentialdiagnoserna? (1. Fullständig kromosomanalys. b) Mifepriston (Mifegyne) är ett antiprogesteron som binder till progesteronreceptorn. myom. Om HCG-nivåerna visar normal stegring = skall minst fördubblas för varje mätning så talar detta för en normal graviditetsutveckling. Emma och Emil undrar bägge vilken orsaken kan vara till Emmas upprepade missfall med tanke på att ”hon ju är helt frisk”. Talar mer för pågående missfall. b) ” Hög” ålder. Vid undersökningen konstateras att fostret har en mycket bred subkutan vätskespalt i nacken.fetala hjärtslag.

God säkerhet. Induktion in om det föreligger maternella/fetala risker vid tillstånden? (2p) cirka 1 dygn.mödrahälsovården. Vad vill du veta mer (anamnes) med tanke på rådgivning avseende preventivmedel ? (1p) Tidi gare DVT . Vattenavgång innebär risk för infektion hos kvinna och foster. Även viss ökad risk för ablatio placentae. blödningsmängd . Sabine understryker att hon inte vill bli gravid de närmaste åren. Diskutera 2 sinsemellan olika preventivmedel som kan vara lämpliga för Sabine. Sa bine snusar och har i övrigt ingen sjukdom. Placentainsufficiens innebär försämrad funktion av specialistmödrahälsovården för kontroll pga. Lågdosgestagen (minipiller) Verkningsmekanism: . Emma inkommer senare i graviditetslängd 41 + 2 till Sectio blir då aktuellt. Hon är 2. Sabine är 18 år och har haft en trasslig uppväxt. 0-para med två medicinska aborte r vid 16 och 17 års ålder. Motivering lämpligt val: Inga östrogenberoende biverkningar. Hon besöker gynmottagningen där du är vikarierande underläkare och önskar ett fungerande preventivmedel. Placentainsufficiens är ej ett problem för kvinnans överväga? (1p) b) Beskriv din handläggning vid de 2 tillstånden och huruvida hälsa. Tidigare behandlad för trichomonas kolpit och spetsiga kondylom. Graviditetslängden är 28 + 5. Fungerar i 3 å r. Tidigare använt kondom som preventivmedel. För att utesluta en specifik maternell d iagnos (vilken?) föreslår barnmorskan en undersökning (vilken?) som kan fastställa diagnosen (0. exempelvis vid allvarlig flödespåverkan av navelsträngsflödet. Motivering lämpligt val: Inga ö strogenberoende biverkningar.vis hjärtklaffssjukdom.8 och SF-måttet har ökat onormalt mycket. Vattenavgång utan värkar: Graviditeten fullgången. b) Placentainsufficiens: Induktion till förlossning Glukosbelastningen utfaller normalt och en ultraljudsundersökning påvisar ett med kontinuerlig CTG -övervakning om ej placentainsufficiensen bedöms som aktivt fos ter med vikt skattat inom normalområdet samt fostervattenmängd höggradig. a) Vilka 2 differentialdiagnoser är närmast att graviditet och förlossning. t ex trombosrisk. Emmas slumpblodsocker visar sig vara 9.gravida. tablett. (2 p) Möjliga svarsalternativ: a) Gestagen a metoder : Mellandoserade gestagenpreparat Cerazette  .Verkningsmekanism: Ovulationshämning.5p + 0. Nexplanon ® = gestagen implantat . migrän med fokal neurologi. porfyri och SLE? Tidi gare preventivmedel och Sabines erfarenhet av dessa? Menstruationsblödningar: regelbundenhet. Verkningsmekanism: Ovulationshämning . Regelbundna menstruationer som ej är rikliga eller påfallande smärtsamma . menstruationssmärta ? Fast partner? Tillfälliga sexuella kontakter? Röker? (Tidigare u tomkvedshavandeska p?) Rättningsmall: För 1 poäng skall efter frågas minst 4 olika relevanta faktorer/tillstånd varav DVT/koagulationsdefekt skall nämnas. Beskriv deras verkningsmekanism och motivera dina val med tanke på Sabines anamnes.5p) a) Placentainsufficiens. mot övre normalområdet. Hon har en fast partner. BMI är 28 . t ex trombosrisk. Vattenavgång utan värkar (=PROM. epilepsi. konstaterar en onormalt liten mängd fostervatten vid en Uttalad placentainsufficiens innebär ett hot mot fostrets överlevnad under ultraljudsundersökning. sjunkande SF -mått varvid man moderkakan vilket resulterar i bland annat minskad mängd fostervatten. känd koagulationsdefekt eller hereditet för DVT ? Sjukdomar så som ex . prelabour rupture of membranes). God säkerhet.

4-para med ett tidigare missfall.spruta (Depo. Rättningsmall: 2 metoder ova n skall beskrivas tillfredsställande för 2 poäng. Relativt god säkerhet. ange verkningsmekanismen samt motivera ditt svar ! (1 p) Anna-Maria får en Mirena  insatt men hormons piralen stöts ut.Förhindrar graviditet främst genom effekter på cervixsekret och endometrium. Inga hormonella biverkningar. ) Din nästa patient på mottagningen är Anna -Maria 38 år. Fast partner. Vilken är den mest centrala Kromosomavvikelser eller missbildningar hos tidigare barn.Provera  ) Verkningsmekanism: Ovulationshämning. Patienten har fött flera barn och spiral är därför en lämplig metod. Motivering lämpligt val: Inga östrogenberoende biverkningar. t ex trombosrisk. Motivering lämpligt val: Om patienten och hennes partner är övertygade om att man ej önskar fler barn. Motivering lämpligt val: Patienten är rökare samt >35 år vilket sammantaget ger en ökad risk för DVT varför en gestagenmetod är att föredra (som ej ökar risken för DVT). Mirena  minskar även bl ödningsmängden. t ex trombosrisk.Motivering lämpligt val: Fungerar bra med tanke på fast partner . ej riklig eller smärtsam mens truation varför kopparspiral skulle kunna fungera. Du träffar Anna-Maria på mödrahälsovården dit hon kommer med sin man i graviditet slängd 10 + 0 för rådgivning angående foster diagnostik. Anna -Maria blir kort därefter gravid och beslutar sig för att fortsätta graviditeten. Motivering lämpligt val: Fungerar bra med tanke på fast partner och om kondom används vid varje samlag tidigt i samlaget . Skydd mot STI. Ange en (kvinnlig) preventivmetod som är lämplig (annan metod än de tidigare nämnda i rättningsmallen ) med tanke på Anna-Marias anamnes. c ) Kondom Verkningsmekanism: Barriärmetod. Ej tidigare DVT men har essentiell hypertoni . Verkningsmekanism: Förhindrar konception och implantation. rikliga och smärtsamma menstruationer och tidigare gyn frisk. Sannolikt försvårad implantation om befruktning ägt rum. hos paret eller hos anhöriga . Relativt god säkerhet. Motivering lämpligt val: Inga östrogenberoende biverkningar. d) Kopparspiral Verkningsmekanism: Spiral ger upphov till lokal inflammatorisk reaktion i endometriet och koppar är toxiskt för spermier . Regelbundna . b) Kombinerade p-piller (f öreträdesvis monofasiska) Verkningsmekanism: Ovulationshämning . P. God säkerhet och blödningskontroll . röker cirka 20 ciga retter per dag och har BMI 32. Mycket god säkerhet. Hormonspiral (Mirena  ) Verkningsmekanism: Lokal gestageneffekt på endometrium och cervixsekret som förhindrar implantation. Motivering lämpligt val: Fast partner. 5-gravida. . Inga hormonella biverkningar. (Sterilisering.

undersökning: Fastställa fostrets aktuella situation. hjärnblödning. preeklampsi. post partum blödning. uterus tonus samt fosterläget. lace rationsskador vid förlossningen m fl.käk. DVT .5. I graviditetslängd 29 + 3 enligt ultraljud får Anna-Mari a en vaginal blödning i storlek som en menstruation och söker därför f örlossningsavdelningen . a) Vilka anamnestiska upp gifter önskar du få veta av Anna.5p) Paret och paret s tidigare barn är frisk a och det finns ingen anhörig med kromosomavvikelse eller missbildning. Med tanke på sin ålder (38 år) väljer Anna-Mari a att genomgå ett fostervattenprov. Placenta är ej föreliggande. Fetala utfall: Ökad risk för tillväxthämning. långdragen förlossning. Rättningsmall: Minst 1 relevant graviditetsutfall anges för både maternellt och fetalt graviditetsutfall för respektive riskfaktor.medicinska informationen som du behöver (utöver informationen som du redan har erhållit) för att kunna ge Anna. Du är förlossningsjour. ökad risk för tillväxthämning. svårt att palpera fostret . Abdominellt ultraljud : Fastställa placentas lok alisation. . Risk faktor: Rökning. a) Blödningar tidigare under graviditeten och eventuella resultat av utredning ? Smärta i samband med blödningen ? Vattentunn blödning (vattenavgång)? Placentaläget vid ultraljud ? Tidigare sectio? Trauma? Rättnin gsmall: Minst 4 relevanta uppgifter/frågor skall listas för 1 poäng. Minskad risk för preeklampsi. Essentiell hypertoni Maternella utfall: Ökad risk för preeklampsi . ablatio placentae. Identifiera de 3 viktigaste riskfaktorerna för negativa graviditetsutfall i Anna . missbildningar (ssk hjärtmissbildningar). fostervattenmängd och fostrets läge och aktivitet . ablatio placentae. fosterdiagnostik i aktuell graviditet ? (0.Maria och hennes man adekvat rådgivning infö r ev. Vid den vaginal a undersökninge n finner du en mycket lättblödande portio vilken du bedömer är den sannolika blödningskällan. Steril speculumundersökning av vagina: Om möjligt fastställa blödningskällan samt försöka bedöma om vattenavgång föreligger. fostret mer stilla. b) CTG .Marias anamnes och beskriv maternella (minst 1) och fetal a utfall (mins t 1) för varje riskfaktor.gomspalt. Hur stor är risken för missfall i samband med ett fostervattenprov? (0. DVT .Maria? (1 p) b) Vilka undersökningar önskar du (utredning) och varför? (2p) CTG utfaller normalt och det finns inga tecken till vattenavgång. Ablatio placentae Klinisk bild: Uttalad smärta vid blödning. för tidig förlossning och missbildning: läpp. Fetma (BMI 32) Maternella utfall: Ökad risk för essentiell hypertoni. DVT. i ntrauterin fosterdöd.1% Fostervattenprovet utfaller normalt. om det föreligger tecken till hotande fosterasfy xi . intrauterin fosterdöd. graviditetsdiabetes. (3p) Rökning Maternella utfall: Ökad risk för missfall.5p) 0. Fetala utfall: Ökad risk för t illväxthämning (försämrad placentafunktion). plexusskada vid förlossningen . Palpation av uterus: Undersöka eventuell smärta. Anna-Maria kommer för en lä karkonsultation vid dateringsultraljudet (cirka 18 + 0) med tanke på riskfaktorer na i hennes anamnes. Rättningsmall: Minst 2 undersökningar skall anges med relevant beskrivning av dessa för 2 poäng . Fetala utfall: Ökad risk för accelererad tillväxt (stort barn). to nusökad uterus.

mediosakral t riktad. Placenta previa Klinisk bild: Smärtfri blödning. kommer till förlossningsavdelningen p. Det betyder i praktiken att vid ett normalt intagningstest . halvfast konsistens. öppen 1 . spontan förlossningsstart och inga andra avvikelser så kan man nöja sig med intermittent registrering . a) Vattenavgång. b) Förlossningsinduktion under övervakning. avslutades med en vacumextraktion efter ett långdraget förlossningsförlopp. avsaknad av sena eller tidiga komplicerade decelerationer . sammandragningar och att Scarlett inte känt fosterrörelser sedan föregående kväll. för två år sedan.a. Fostrets uppskattade vikt är normal för tiden och flödet i navelsträngen är normalt. Fosteranomali (ssk urinvägar).150 slag/min). (1. (1p) b) Vilket endogent hormon är viktigast för värkarbetet och var bildas det huvudsakligen? (1p) Normal bas alfrekvens (110 . Scarlett. . normal korttidsvariabilitet (5 -25 slag/min).5 cm. SE HT 11 SID 12!! Intagningstest är en screening av fostrets vitalitet vilken görs på alla gravida kvinnor i Sverige vid ankomst till f örlossningsavdelningen.para och hennes man Rhett. a) PGE 2 är viktig för cervix uppmjukning (remodellering av extracellulärmatrix).Beskriv den typiska kliniska bilden samt ange minst en signifikant riskfaktor för dels ablatio placentae och dels för placenta previa! (2p) hypertoni/preeklampsi. Placentainsufficiens.5p) b) Vilka åtgärder föranleder detta fynd? (1p) c) Varifrån kommer den huvudsakliga produktionen av fostervatten i slutet av graviditeten? (1p) Scarlett och Rhett informeras om att förlossningen bör induceras och eftersom värkarna klingat av och CTG-kurvan är normal får de återkomma dagen efter. En avvikande/patologisk kurva kräver skärpt övervakning även om de flesta foster med en sådan CTG mår bra. Cervixstatus nästföljande morgon: Cervix bibehållen 2 cm. lätt att palpera fostret . Läkemedel. b) Oxytocin. mjuk uterus . CTG har en hög sensitivitet men en låg specificitet. c) Fostrets urin och lungvätska. I. Vad karaktäriserar en normal CTG . Du bedömer inte att Scarlett är i aktivt förlossningsarbete ännu.registrering i fullgången graviditet (fyra parametrar)? (2p) Du gör nu en ultraljudsundersökning och finner ett viabelt foster med spontana fosterrörelser (vilka även mamman nu uppfattar) samt nedsatt fostervattenmängd (AFI 40 mm). a) Nämn minst tre olika orsaker till oligohydramnios. PGF 2α är vikti g för uteruskontraktionerna (mobiliserar kalciumjoner intracellulärt och verkar synergistiskt med oxytocin). Du beslutar att påbörja induktionen med prostaglandin vaginalt. fixerat vid palpation utifrån . polyhydramnios. stigande paritet. Vaginal palpation av cervix bör göras för att besluta om lämplig induktionsmetod. fostret normalt aktivt.g. Fosterhuvudet palperas i bäckeningången. Överburenhet. Utsöndras från hypofysens baklob.grav ida. accelerationer (minst 2 per 20 min). Förra förlossningen. a) Beskriv vilka funktioner endogent prostaglandin har i samband med förl ossningsstarten. Vad är ett intagningstest (door-test) och hur påverkar utfallet den fortsatta handläggningen av en förlossning? (1p) CTG-kurvan (se nedan) bedöms som normal och visar någon enstaka sammandragning. Hon är i graviditetsvecka 41 + 3 och har haft en normal graviditet. Barnmorskan kopplar nu en CTG (cardiotokografi) för att göra ett intagningstest i väntan på att du som jour ska komma och göra en bedömning. Riskfaktor: Tidigare sectio. Intrauterin tillväxthämning. III.

5 grader och eftersom febern håller i sig får hon intravenös antibiotika på misstanke amnionit. a) Nämn minst två orsaker till fostertakykardi under förlossningen. b) Kontrollera mammans temp.o. Scarlett och Rhett pustar ut. oftast utan följdsymtom. och varför är det möjligt? (1p) Du har nyss börjat ditt första vikariat som underläkare på en hälsocentral. a) Vilka tre blödningsorsaker bör du ha i åtanke? (1.progesteron är lågt i follikelfas. Hon klarar därför en större blodförlust än en icke gravid kvinna. Under de senare veckorna (13. fetman har hon blivit avrådd att använda kombinerade p-piller och istället fått Cerazette ® . v 18 +0. ( . Variabiliteten är nedsatt men accelerationer finns. Bristningar i cervix.5 p) För s -estradiol behöver du ha visat att det är en stegrad nivå i follikelfas och att värdet sjunker runt ovulationen.18) ges upprepade prostaglandindoser och ev. Retention av placentarester. och sedan har en stegring i lutealfas. för att sedan få en stegring på nytt i lutealfas med maxvärde mitt i lutealfasen. (0. Förlossningen avslutas senare med en vacumextraktion eftersom CTG-kurvan mot slutet blir patologisk med komplicerade variabla decelerationer och upphävd korttidsvariabilitet.28. mjuk. Kan användas från konstaterad intrauterin graviditet t. cd 0 -14.5p ) a) T.och progesteronnivåerna i blodet varierar under menscykeln (menscykeldag=cd). Efter 30 minuter larmar barnmorskan eftersom Scarlett har börjat blöda rikligt en stund efter att placenta avgått. Hon har varit blödningsfri men glömt tabletterna ibland.m. frisk. Nästa morgon är cervixstatus mera gynnsamt (cervix öppen 4 cm. behövs en kompletterande exeres av placenta. Pga. SE HT 11 SID 19!!! a) För rätt svar behöver du ha visat att s. (1p) b) Om en menstruationscykel är kortare än 25 dagar eller längre än 35 dagar . vagina. 1-2 dagar sen are ges prostaglandin (vaginalt eller per os) som ger uteruskontraktioner . a) Uterusatoni . 10.o. cd 14. 2-grav 1-para. perineum. ta laktat/pH direkt för att utesluta asfyxi.50 % (i tredje trimestern) och även om hon har en relativ an emi är blodkroppsvolymen ökad minst 25 %.5p) Nästa dag på hälsocentralen träffar du Siv. frånsett ett BMI på 33. Amnionit. Det rinner en mindre mängd normalfärgat fostervatten. b) Ca 1 000 ml . cd 14. (0.5p) b) Hur stor blodförlust (antal ml) klarar en frisk mamma. Aktivt foster.m. nästan utplånad) och man gör amniotomi. Siv vill få lite information om a) Fosterasfyxi. 32 år. CTG -kurvan är normal och efter ca 2 tim startas en oxytocininfusion. graviditetsvecka 18 + 0. Flickan s om föds är initialt lite tagen men hämtar sig snabbt och får Apgar 7. Redan första dagen fick du en kvinnlig patient med oregelbundna menstruationer. Koagulationsrubbning. Blodvolymen ökar med 40. Förlossningen går framåt men när cervix är öppen 7 cm och fosterhuvudet står strax nedom spinae blir du kallad till förlossningsrummet för att bedöma CTG -kurvan som nu visar en fostertakykardi med frekvens 170 -180 slag per minut.vilken är den vanligaste orsaken till detta? (0. (0.5 p) b) Medicinsk abort: Tablett mifepriston blockerar corpus luteum och ökar känsligheten för prostaglandin. Fetal anemi. Ge paracetamol och fortsätt följa förloppet alt. ( 0. med maxvärde mitt i lutealfasen.Scarlett får en kvarts tablett Cytotec ® (misoprostol) vaginalt och får under eftermiddagen en del vär kar som senare avklingar. Du insåg att du kanske borde friska upp dina kunskaper i reproduktionsfysiologi och som tur var hittade du en gammal kursbok. a) Rita en schematisk bild av en normal menscykel där du visar hur östrogen. Feber hos mamman. 9.5p) b) Anovulation . (1p) b) Åtgärder? (1p) Scarlett har 38. Nu lämnat ett grav iditets test som är positivt .

5p ).eller perforationssymptom? (0. Det var en intrauterin . obehag.(0. Det fanns ingen spi ral i bäckenet och Siv bestämde sig för kondom som preventivmedel. ”apelsinhud”? (0. a) Upp till vilken graviditetslängd bestämmer Siv själv om graviditetsavbrytande ? ( 0. Du undersöker henne och finner en kokosnötstor. diffusa nedre buksmärtor ? (0. Om det är en spiralperforation måste spiralläget fastställas och spiralen avlägsnas. knölig utfyllnad i lilla bäckenet.5p ) Nytillkomna varicer eller ödem i lilla bäckenet och benen . normalstor uterus. Du gör vad du kan för att skynda på och s kickar remissen samma dag .5p ) b) Patienten kan ha stött ut spiralen vid mens (0.graviditetsavbrytande.5p ) Dyspareuni? (0.5 p) Kirurgisk abort: Vakumexeres . (0.5p ) Graviditetstestet är negativt. (0. Barnmorskan kan inte se spiraltrådarna vid den gynekologiska undersökningen och hon kan inte heller ”fiska fram trådarna” med ett virknålsliknande instrument (Retrievette ® ). Siv uppsöker barnmorskan tre månader senare eftersom hon inte känner några tråd ar i vagina .5p ) b) Ange vilka metoder som är aktuella . t . tarm.ex .5p) Av de epiteliala tumörerna är de serösa vanligast och de utgår från epitel som . men det måste även utredas så att det inte är en spiralperforation (0. gärna telefonkontroll att den mottagits. På kvinnokliniken kan någon spiral inte ses i uterus vid ultra -ljud sundersökningen . (1p) b) Epiteliala tumörer är vanligast. Barnmorskan konsulterar dig som distriktsläkare på hälsocentralen . hur de används och hur de fungerar? ( 2p) Sivs graviditet var knappt 8 veckor. Du skri ver en utförlig remiss med en klar frågeställning: Misstänkt malignitet. (1p) a) Röntgen buköversikt bör göras med frågeställning spiral i lilla bäckenet. Gravtest är negativt men hon är ändå orolig för graviditet.5 månad efter aborten. Vad gör du? ( 1p) 1.5p ) Tar en grav iditets test .5p ) a) Undersökning på kvinnokliniken skall göras inom ca 1 v. Du vill självfallet skriva en bra remiss till Kvinnokliniken så… Vilka anamnestiska frågor kommer du att ställa till Siv innan du skriver remissen ( ge 4 alternativ u töver det du redan vet ) ? ( 2p) Känsla av tyngd.5p ) Torsions.5 p) Remiss till k vinnoklinike n för u ltra ljud med frågeställning spiral in situ . Du misstänker även fri vätska i buken.5p ) a) Med vilken prioritet (inom vilken tid) skall patienten bedömas på kvinnokliniken och hur säkerställer du det ? (1p) b) Vilken är den vanligaste typen av malign ovarialtumör hos en kvinna i Sivs ålder? ( 0. (0. Tre år senare söker Siv dig som distriktsläkare eftersom hon tycker att magen blivit större . viabel graviditet och hon genomförde en komplikationsfri medicinsk abort. (0.5p) b) Ange två möjliga förklaringar till att spiralen inte kan ses i uterus.5p ). t . oftast via en laparaskopisk operation . ofta i lokalbedövning (fram till och med graviditetsvecka 1213). Barnmorskan på MVC som sätter in spiralen känner en retroflekterad.5p ) Trycksymptom mot urin blåsa.5p ) Allmänna cancersymptom som exempelvis uttalad trötthet eller avmagring? (0. H on önskar en hormonspiral som preventivmedel och bokar tid på MVC1.ex .5p ) Endokrina symptom? (0. trängningar utan sveda ? (0. a) Hur bör detta handläggas vidare på kvinnokliniken ? (0.

(1 p) Patientens blödningsproblem upphörde. g. follikelcyst a (0.piller. dvs. övervikt ) och cervixcancer (småblödningar. t .corpus . flera gånger i månaden. Gynundersökningen utfaller normalt. ppiller). (1p) b) Vilken är din/dina kliniska åtgärd/åtgärder (1p) och uppföljning? (1p) a) Att hormonspiralen or sakar henne s småblödningar (½ p) . Hon vill nu ha hjälp med besvären.f unktionell . Hon har bytt spiralen för tre år sedan. Tidigare hjärtinfarkt/coronarkärlssjukdom. Med kontinuerligt gestagen blockeras östrogenreceptorerna så att endometriet ej tillväxer utan atrofierar (ger normalt blödningsfrihet alt. (½ p) b) Cellprov tas om det inte nyligen gjorts (½ p).luteum cyst a (0.a.5p ) . (1p) b) Ange 2 faktorer som minskar hennes sannolikhet för 2 tumör former.e pitelial tumör (t .5p ) . och ange vilka faktorer samt tumörformer. Gynundersökningen utfaller normalt. Inga misstänkta resistenser eller lättblödande områden. (1p) b) Östrogen ökar livskvalitete n för kvinnor med vasomotoriska symtom. cervixcancer och ovarialcancer har kvinnan 2 risk faktorer som ökar sannolikheten för 2 av tumörformerna . räkna högst upp 6 . a) Ang e 4 kontraindikationer till substitutionsbehandling (HRT). För kvinnor i fertil ålder kan cystan vara . 4 -para. Kontrollera r att småblödningarna försvinner inom två månader högst.lutein cysta (0.5p ) .närmast liknar äggledaren s . (1p) c) Sekven tiell behandling ( beredningsform behöver inte anges ).theca. a) Utifrån den information du har.ex . En 47-årig kvinna. små menstruationer). Vid uttalad atrofi kan dock blödningar uppstå p. Svår leversjukdom.5p ) . söker för att hon nu har frekventa småblödningar. Tre år senare söker hon pga. Endometriehyperplasi. thecom) (0. klimakteriella besvär som påverkar hennes dagliga liv och livskvalitet. Ange vilka 2 tumörformer det gäller och vilka riskfaktorer (2 för varje tumörform). Vaginala blödningar med okänd etiologi.benign germinalcellstumör som dermoidcyst a (=benign t teratom) (0. hormonspiral) och ovarialcancer (barnafödande. Hon bytte till hormonspiral för åtta år sedan p. Du är på en hälsocentral och har ej tillgång till endometriebiopsi eller ultraljud. cystiska ovarial förändringar) ? (2p) Du arbetar på en hälsocentral.g. rökning och högt BMI (ca 30) efter att ha haft kombinerade p -piller under många år.5p ) Siv får tid på kvinnokliniken veckan därpå när du a uskulterar där. benign t cystadenom klassifikation grupp A) (0.5p ) .5p ) . a) Av de tre gynekologiska cancerformerna corpuscancer. återbesök eller telefonkontakt eller information att hon måste höra av sig om blödningarna inte försvinner. Blödningarna har de sista sex månaderna kommit oftare och oftare . (1p) a) Ökar sannolikheten för corpuscancer (småblödningar. (1p) .ex .e ndometriom (0.s tromacellstumör (t .ex . rökning). från att tidigare varit glesa och obetydliga. Spiralen avlägsnas (½ p). ( 1p) b) Vilken är indikationen för HRT? (1p) c) Vilken behandlingsregim ordinerar du? ( 1p) a) Östrogenberoende cancer.a. Du är med på hennes undersökning. Tidigare tromboembolism . skörhet i det tunna endometriet. b) M inskar sannolikheten för corpuscancer (p . vilken är den mest sannolika orsaken till hennes småblödningar ? Förklara mekanismen. Vilka andra typer av benigna förändringar överväger man när en ovarialcysta misstänk s hos en kvinna i fertil ålder ( ange 4 benigna.5p ) paraovarialcyst a (0. Hennes blödningsmönster förlorade först reg elbundenheten och nu har hon varit blödningsfri i sex månader.

(1p) Du kompletterar status med: fontanelltension (normal). Vid bimanuell undersökning inga patologiska fynd.Efter sex månader återkommer patienten med en fråga. Dessutom sista månaden haft ett flertal episoder med småblödningar från slidan. Pulm vesikulärt andningsljud bilat. Hon har denna tid tagit emot sin välling men nu går även det allt trögare. Under den senare delen av den månatliga behandlingskartan. är vaken. hon skall inte sluta. Därefter utvecklat uttalade vaginala besvär med torrhet o ch irritation samt täta urin trängningar . iv infart (prover om det går -se nedan). född på beräknat datum (3. Vilka prover/undersökningar tar du själv och vilka behöver du remittera henne för ? (2p) Du vikarierar på barnklinik: Lisa 8 månader kommer akut på eftermiddagen med sina föräldrar pga feber och trötthet. förlossning och neonatalperiod ua. endometriebiopsi samt kolposkopi kräver oftast remiss till gynekolog. Vilka åtgärder (diagnostiskt/terapeutiskt) blir nu ditt nästa steg i omhändertagandet av denna patient. MoS. Muskeltonus generellt lätt sänkt. Fri andning med ökad frekvens. Lgll. uppgift om cirkulation. Buk palp mjuk och utan resistenser med antydan till avvärjningsrörelser och hon spänner emot. chock eller inte (perifert kall. inte mer och hon har haft avföring varje dag. men studentens statusrapport är inte fullständig – vad kommer du att komplettera status med? ( 1p) a) Endometriecancerprofylax . Hon undrar om hon kan slippa dessa tabletter. dvs. Ljumskar/bråckportar ua. iv vätska för (pre)chockbehandling 20ml/kg – utvärdera – ev ytterligare vätska Diagnostiskt: blod . Själv kunde du se att huden var intakt utan utslag. Inga ödem. svullnar brösten och hon blir humörpåverkad. innan du vet mer? (2p) Hon är medtagen/allmänpåverkad med sänkt perifer cirkulation Terapeutiskt: Tänk ABC: Syrgas. Öron. har snabb svag fladdrig radialispuls). 50cm). Du får hjälp med status av en student som rapporterar: välnärd flicka med feberrosiga kinder men perifert kall och blek. a) Varför skall gestagen ges? (1p) b) Någon patient grupp som ej behöver gestagen? ( 1p) Fyra år senare kommer hon åter till dig på hälsocentralen. Cor regelbunden rytm. urinsticka/odli ng som kan göras på hälsocentralen. har inga luftvägssymtom. Tidigare frisk. (1p) Vaginalt ultraljud och ev. men nu är hon sjuk sedan 2 dygn. (1p ) b) Hysterektomerade (1p) Cytprov. Du undersöker henne och finner en atrofisk lättblödande vaginalslemhinna och lättblödande portio. senast ”i morse”. Febermatta ögon och hon ger ingen större reaktion på dina kontaktförsök. Hon är gnällig och missnöjd. frekvens 134/min. Behandlingen fungerade utmärkt men hon bestämde sig ändå för att sluta med HRT för drygt ett år sedan. Skelett inkl höfter pal peras ua.5kg. när hon tar de 12 vita tabletterna . Det började med feber som inte vill gå över utan pendlar kring ca 39 grader (rektaltemp). Enda barnet.och urinodling (Urinprov = blåspunktion för testremsa . avklädd och halvligger stillsamt i förälderns knä. kräktes 1 gång precis då febern kom.

Iv behandling till en början vid klinisk sepsis eller kräkningar Hon har urosepsis.och odling).renogram görs också emellanåt. om möjligt smalare efter resistensbestämning och då peroralt – om/när sjukdomstillståndet så medger. destruktiv process som skadar blåsans/blåsbottens innervation) patologiska benreflexer. CRP ( Blodgas) Lab visar CRP 190. Na 130 mmol/L. Vilka hälsorisker kan pyelonefrit. Albumin. njursjukdom med nedsatt koncentrationsförmåga och ökat urinflöde. svagt positivt för protein . K. endokrin/metabol sjukdom med ökad diures (ex diabetes).5 år. cystoskopi respektive MAG3 . TPK 180. Krea strax över normalgränsen för ålder. (1 p) Diagnos: Urosepsis Behandling: i. men drabbas några månader senare av ytterligare en pyelonefrit. K och Alb vid övre normalgränsen. Nitrit positiv. Hb 98.ärr från barndomen innebära för framtida vuxen. hur hantera? b) Om det hade varit så att hon aldrig hade kunnat kontrollera urinen någon period. a) Vad skall man misstänka. b) Om aldrig varit torr (=primär enures/inkontinens) Utred ev. LPK 12 med neutrofilövervikt. Odlingar sänds till lab. men endast på mer speciell indikation) Beroende på omfattningen av ärrbildningen: ökad risk för hypertoni.5 års ålder. för då används blöja. för stoppning – om utredningen utfaller normalt överväg bristande blåsuppmärksamhet och träna den. Ingen glukos. Krea. Avföringen kan hon kontrollera sedan ett ca 3 år tillbaka. Diagnos och behandling? Motivera val av behandling och administrationssätt. Hon kommer till akutmottag -ningen p g a kräkningar. Efterföljande utredning visar mindre ärr på ena njuren. Enskilda kliniska tecken på dehydrering har låg precision. Vissa uppföljande utredningar kan bli aktuella.hälsa? (1p) Lisa återkommer till mottagningen vid 5. chockbehandlas och iv. Frågeställning Undersökningsmetod Finns 2 njurar/ missbildade njurar? Hydronefros/tecken på avflödeshinder? Ultraljud Ärr? Funktion i kvarvarande njurvävnad? Sidofunktionsfördelning? DMSA scintigrafi Reflux i uretärerna? Visualisera r blåsan och ev uretrapatologi. såsom ev bakteriuri. blodstatus med diff. hur hade man behövt tänka då? (3p) Du träffar som vikarierande underläkare på barnkliniken Ylva. Na. Ange vad som är frågeställningen och vilken undersökning som kan bli aktuell vid/för respektive frågeställning. graviditetskomplikationer. bär på odiagnostiserade bakterier. bredspektrumantibiotika till att börja med till en så påverkad patient. nu pga att hon ofta kissar på sig på dagarna sedan ett par månader tillbaka från att ha varit pålitligt dagtorr under ett års tid. Relativ viktnedgång i förhållande till vikten precis innan insjuknandet är mest Spädbarn med säkerställd urinvägsinfektion bör utredas med hänsyn till några olika frågeställningar. invalidiserande njurfunktionsnedsättning (kronisk njurinsufficiens) a) Om sekundär enures Utred noggrant och omfattande tillstötande sjukdom. men tagna tillsammans ger de en hyfsad bedömning av den totala vätskeförlusten. För mottagnings -sköterskan har föräld -rarna berättat att flickan .och ketonuri. 2.v. (3p) Lisa blir frisk från sin infektion. missbildning som gör att hon ej kontrollerar blåsbotten (ectopiskt m ynnande uretär. bredspektrumantibiotika till odlingssvar föreligger. Labstix på punktions -urin visar leukocyturi men inga röda. ne dsatt sensibilitet i perineum (ev. spina bifida occulta eller annan rygg(märgs)avvikelse med neurologisk patologi). MUCG (Urografi. diarréer och feber sedan 72 timmar. Nattetid tycker man inte att det är något problem. har en mycket liten blåsvolym eller detrusorinstabilitet.

>3 s när man trycker med fingret 5 s på sternum? Påverkad hudturgor – nedsatt när man nyper ett hudveck på buken? Förändrat andningsmönster/frekve ns – djupa och/eller snabba andetag? Ögon – halonerade. varför man i detta fall behöver driva utredningen vidare avseende celiaki. trådig? Ylva väger 10. kalla extremiteter. När du pratar med mamman framkommer att flickan under en längre tid inte mått bra. svag. insjunkna? Uttorkade slemhinnor – torr i munnen? Gråter utan tårar? Puls – snabb. letargisk? Förlängd kapillär återfyllnad . För att kliniskt bedöma hennes grad av uttorkning tittar du på: Påverkan på allmäntillståndet – irritabel. urinsticka. och då ta tunntarms biopsier. sk failure to thrive är ofta multifaktoriell. Hennes vikt på akutmottagningen är 10.2. Du utreder hennes dåliga viktuppgång och konstaterar att hennes transglutaminasnivåer visserligen är låga. dessutom är de vanligaste antikropparna man mäter vid celiaki just av IgA -typ.brist.knappt fått i sig något alls sedan dagen innan och det lilla som hon svalt har verkat komma genast i retur. För att utreda dålig viktuppgång kan följande undersökningar och prover vara rimliga i detta fall: • Noggrann anamnes inkl kostanamnes och sociala förhållanden. SR. leverfunktionstester. Vid selektiv IgAbrist är celiaki klart över representerat. (2. vilket för misstankarna till selektiv IgA . status inkl bedömning av utveckling • Blodprover: blodstatus m differentialräkning. CRP. När du tittar på hennes tillväxtkurva ser du att hon har planat av i vikt från 12 till 18 månaders ålder.5 p) objektivt. Mamman har med uppgifter från BVC och efter litet plottande får du fram nedanstående tillväxtkurva: SE HT 11 SID 41 . Hon har haft 4-5 diarréer sedan gårdagen.3 kg.5 ml/kg/timme. slö. Vilka kliniska tecken kommer du att leta efter för att på bästa sätt kunna skatta hennes grad av ut torkning? Ange fem (5) kliniska tecken som kan hjälpa dig att uppskatta hur uttorkad Ylva är och hur du tolkar dem. Efter din undersökning finner du att flickan har kliniska tecken motsvarande måttlig t dehydrering till följd av sin gastroenterit. Flickan fortsätter dock att kräkas och du bestämmer dig för att lägga in henne på avdelningen. sovit dåligt och varit tröttare på dagis. Hur vill du rehydrera henne? Motivera ditt val rehydreringsstrategi och om du i så fall behöver komplettera utredningen på något sätt. Hon har varit lös i magen av och till i flera månader.!! Hur tolkar du dessa resultat? (1. Din kliniska bedömning är att hon är måttligt dehydrerad. (3 p) På morgonen dagen efter inläggnin gen har hon fått både vätskeersättning och litet frukost och är mycket piggare.5 SD. törstig. rastlös. motsvarande . där får hon fortsätta få vätskeersättning via nasogastrisk sond. hypoton i muskulaturen. Redan i samband med inläggningen noterade du att hon vägde väldigt litet för sin ålder. medan hon vuxit tillfredsställande i längd och huvudomfång. transglutaminasantikroppar.3 kg. medan hon vuxit tillfredsställande i längd och huvudomfång. elektrolyter. Denna typ av tillväxtavvikelse.5 p) Hur vill du driva utredningen vidare? (1 p) .5 p) Vilket tillstånd misstänker du? (1. men att totalt IgA också är lågt/omätbart. Efter den tiden kissar hon och är litet piggare. S-kreatinin. m en är alltid kopplad till undernäring. Du ger henne vätskeersättning (ORS) under 4 timmar motsvarande 12. ferritin. Du misstänker att hon kan vara dehydrerad. totalt IgA När du tittar på hennes tillväxtkurva ser du att hon har planat av i vikt från 12 till 18 månaders ålder.

hand? Neonatalreflexer? Nämn 2 reflexer som bör vara borta och en som är kvar.5p) Vilket/a lab.hand? Tittar efter tappad leksak Neonatalreflexer? Moro .kommunikation? Koordination öga. Inkomstdagen har han haft flera liknande episoder med De bakteriella sjukdoma r man vaccinerar mot vid 3 -5. gripreflexen i handen. immunosuppressiv behandling samt graviditet Mässling . drar sig upp till sittande Finmotorik? använder båda händerna. flyttar saker mellan händerna Samspel.Ylva genomgår en gastroskopi där man i biopsier från duodenum ser subtotal villusatrofi förenligt med celiaki. kikhosta. Sök — sug. Han har god aptit. även amning kan ge ikterus. Mamman undrar litet om andra vaccinationer. stelkramp. Det är kontraindicerat att ge vattkoppsvaccin och andra levande vacciner vid immunbristsjukdom som drabbar det cellmedierade försvaret. prover tar du vid misstanke om ikterus? (0. hemofilus influensa och pneumokocker.ko mmunikation? Jollrar nyanserat Koordination öga. Flickan sätts på glutenfri kost och när du träffar henne några månader senare är hon en pigg och glad tjej som ökat mer än 2 kg i vikt sedan du såg henne senast. (1. DAT-test Vid 6 månader gör barnet vanligtvis följande: Grovmotorik? sitter med stöd. immunisering. Levern palperas 2 cm nedom höger arcus.brist är celiaki överrepresenterat vid typ 1 diabetes. Vilka? (0. Mot vilka bakteriella sjukdomar erbjuds vaccination under spädbarnsåret? (1p) Nämn 2 absoluta kontraindikationer till vaccination med levande försvagat vaccin såsom t ex. vattkoppsvaccination. (Dessutom ingår vaccin mot polio som är en virusinfektion).10 ggr/dag Infektion (t ex urinvägsinfektion).i blod eller transkut ant Konjugerat och okonjugerat bilirubin. Status i övrigt ua.a.a. Bilirubin . Förutom vid selektiv IgA -brist är celiaki överrepresenterat vid vissa andra tillstånd.. Viktuppgång 400 gram de senaste 14 dagarna. i övrigt mjuk och oöm buk utan resistenser. vattkoppsvaccin? (1p) Vid 7 månaders ålder söker man akut på Barnmottagningen pga av att han dagen före suttit i barnstolen och efter måltiden nickat till med huvudet upp repade gånger. Förutom vid selektiv IgA . SE HT 11 SID 48!! I samband med 5½ månadersbesöket på BVC skall Gustaf vaccineras. bör vara borta medan Grip -fotreflexen och Babinski är kvar tills barnet börjar gå. Han är första barnet och föräldrarna är oroliga för hans avföring. Turners syndrom och Downs syndrom. vaccination (ges normalt vid 5 mån ålder) och bedömning av tillväxt och utveckli ng.12 månader är: Difteri. vänder runt. hypothyreos. vilka är de viktigaste proverna som du bör ta? (1p) Vid 6 månader kommer Gustaf för rutinundersökning på BVC innefattande bl. autoimmun thyreoideasjukdom. Vad bör han kunna vid 6 mån ålder om han är normalutvecklad? (2p) Grovmotorik? Finmotorik? Samspel. bl. Alltifrån 1gng/v till 5. Vad är normal avföringsfrekvens hos helammat spädbarn? ( 0.5p) När du nu vet att det är ikterus och barnet ser piggt ut och är opåverkad.5p) Ange 3 principiellt olika orsaker till ikterus i neonatalperioden. griper aktivt. gallvägshinder (gallvägsatresi) är tillstånd som kan ge ikterus. I status ser du att barnet är antytt gul i huden och på ögonvitorna. är helt opåverkad men bajsar löst efter varje amning.5 p) På Hälso centralens BVC träffar du Gustaf 4 veckor. metabol sjukdom.

Neurologiskt: Normal muskeltonus. Symmetriska normalt utlöstbara senreflexer. Inga palpabla resistenser. god tonus. Vilka råd ger du för att stimulera amningen? (1p) Amma glest Ja / Nej Använda amningsnapp Ja /Nej Amningsobservation Ja /Nej Ge tillägg Ja /Nej Vilket hormon styr mjölkutdrivningen? (0. oretade slemhinnor. Cor: RR. BB-tiden var normal.nickningar. Han är enda barnet.5p) a. max 10% Nej Ja Ja Nej Oxytocin . Vänder sig till mage/rygg. Maj ammar men vid första hembesöket när Maj är 5 dagar väger Maj 3350g. Barnsjuksköterska kollar sugteknik och man beslutar om tätare uppföljning. Lena upplever att Maj upplevs piggare men är orolig för att amningen inte fungerar. graviditeten var ua. Inga blåsljud.5p) b) Hur stor viktnedg ång i % anses vara normalt? (1p) När Maj är 12 dgr väger Maj 3610g och är uppe i sin födelsevikt. a) Att gå ned i vikt efter födelsen är normalt. Maj är barn 3 av 3 och mamma Lena har helammat minst 4 mån både Elias 6 år och Sonja 3 år. Pulm: rena andningsljud. Buk: mjuk och oöm. Senaste 3 veckorna inte varit lika glad som tidigare utan varit mest trött.förändringen kallas hypsarytmi. MOS: Välfuktade. Vid undersökningen framkommer ingen regress/ förlust av förm ågor vilket är positivt. AT: Fin färg. men när skall man förvänta att ett fullgånget barn skall vara tillbaka på sin födelsevikt? (0. FV 3535g och FL 50 cm.14 dagar b. 7. EEG . Handläggning och utredningsgång i detta fall blir i korthet: *Akut inläggning för observation. SE HT 11 SID 51!!! Viken diagnos är det? (1p) Vad kallas EEG-förändringen? (0. normofrekvent. Tidig hemgång. kinkig. Kontroller på BVC ua. Neonatalperioden ua frånsett lätt ikterus. Lena har gett Maj tillägg vid ett par tillfällen. Trots det går det långsamt för Maj att vända i vikt. normalförlöst v39+1.5p) Ovan är en beskrivning av ett fall med insjuknande i infantil spasm.obs glukoskvot *MR hjärna – utesluta annan patologi Hur handlägger och utreder du fallet vidare? (2p) Maj är född i fullgången tid och förlossningen var normal. *Metabolscreening *Utesluta infektion *LP . oint resserad av sina leksaker. Griper med båda händer. men även armar och ben har dragit ihop sig. Vilken diagnostisk undersökning ordinerar du? (1p) EEG visar detta mönster som är typiskt för denna sjukdom. Kan inte sitta själv. Symmetrisk spontan motorik. Ingen feber eller andra infektionssymptom.

4. Labundersökning: CRP (lätt förhöjt. slapp. Hon kräks ett flertal gånger och blir slapp i kroppen. Adrenalin im: 1mg/ml . Tillväxten är ok men mamman ger en flaska tillägg till kvällen för att hon skall bli lugnare på natten. Lena upplever då att Maj ganska snabbt börjar må dåligt.8. Behandling: 1. f. ev.ö. att han sedan 2 dagar varit gnällig. normalt) inkl. Maj hostar och verkar ansträngd i andningen. andningspåverkad samt kräks. (1p) Hur bekräftar du din diagnos? (1p) Efter en anafylaktisk reaktion skall hon observeras på sjukhus eftersom en fördröjd reaktion kan tillstöta.) Efter behandlingen i ambulansen mår flickan helt bra.(ökade vita med relativ lymfocytos). På barnmott kan man ta serum för analys av spec IgE mot mjölk eller utföra pricktest som visar på en reaktion mot mjölk. Hon blir rödflammig och öronen blir röda och svullna. antihistamin och Anapen som akut behandling. brukar vara normal) En 4 -årig pojke kommer med sin pappa till Lycksele lasarett ca 10 mil från Umeå p. Överväger vätska 20 ml/kg i.g. När ambulansen anländer till hemmet efter 7 min är Maj fortfarande rödflammig. diff. Skall hon skickas hem eller läggas in? Motivera ditt svar. Coxitis simplex Status och anamnes är avgörande för fortsättningen. Maj har anafylaxi m ed urtikaria. Vad misstänker du att Maj har drabbats av? (1p) Vilka akut behandling ordinerar du under ambulansfärden (och på akutmottagning)? (3p) Du misstänker att Maj har drabbats av en allergisk typ 1 reaktion på basen av komjölk. ultraljudsundersökning höftled (lätt ökad vätska i leden).01 mg/kg). Lena är van då hon har ganska besv ärligt eksem på vintern och både Lena och pappa Lars har båda allergi mot pollen och katt.01 ml/kg (=0. röntgen höftled (sällan motiverat om ultraljud är tillgängligt. Lena förstår att det är allvarligt och ringer ambulans. Injektionen ges im i lårets utsida (vastus lateralis) Dosen kan vb upprepas var 5:e – 10:e minut samt erhåller 3.v. SR(normal) samt blodstatus (ngt stegrade vita. Maj bör stå på mjölkfri kost. Syrgas på mask.intravenös infart.cortef/betapred) i. tecken till andningsbesvär (obstruktivitet) och cirkulationspåverkan. Maj äter ti llägg med god aptit. men knappast >50). Anapen i samråd med allergimott. klagat på ont i hö knä och haft lätt hälta. Remiss till dietist/mjölkskola Bör få utskrivet Betapred. men undersökning av hela benet och foten är i övrigt utan anmärkning. Du är jourhavande barnläkare och kontaktas av ambulans personalen. Vilken diagnos är mest sannolik? 1p Vilka undersökningar bör du göra respektive överväga och vilka fynd förväntar du dig? 1p . Till mamma säger du att mjölkallergin brukar kunna växa bort efter några års ålder . steroider (solu. 5. Vilka kostråd ger du? (1p) Mamma undrar om det kommer att växa bort och om Maj har någon ökad risk för att få någon annan allergi.(=chockbehandling) 6. Eftersom Maj har en IgE-förmedlad allergi har hon en viss ökad risk att drabbas av andra födoämnesallergier.a. men hon behöver inte få någon annan allergi. samt luftvägsallergier och eksem. Inhalation med adrenalin/ventoline mot obstruktivitet. Maj är en frisk tjej men antydd känslig hud. Vad svarar du Lena på den frågan? (1p) Hur följer du upp henne och vilken akut medicinering bör hon utrustas med? (2p) Maj bör följas upp på barnmott med utvärdering med spec Ig E och ställningstagande till provokation.När Maj blivit 5 mån vill hon äta ofta och verkar ändå vara hungrig. Han har lättare ÖLI -symptom och temp 37. Dosering 0.v. I status noterar du att benet är abducerat med nedsatt inåtrotation. (Antihistamin – kan ges efter de akuta åtgärderna. Dessutom är adrenalineffekten kortvarig. 2.

Andra orsaker som kan övervägas är: viral eller bakteriell infektion reaktiv artrit efter infektion eller vaccination (t. SE SV VT 10 SID 8!!! Nybesök: Anna 14. fem. Din student har påbörjat konsultationen: Utöver ovanstående framkommer huvudvärk på eftermiddagarna flera ggr/vecka senaste året och några gånger/månad ’orolig mage’. Ökat subcutant fett över bål och extremiteter. lätt ökat antal vita med relativ lymfocytos samt ultraljudsfynd av lätt vätskeökning i höftleden.ex. epifyseolys). på remiss från skolhälsovården pga stigande BMI. lite försiktig rar flicka som medverkar väl. MPR) växtvärk – nej. SR och leukocytos) på barn från vuxna vid ledgångsreumatism? Det är viktigt med noggrann kliniskt uppföljning av JIA. Han har CRP 20 och lätt leukocytos. kommer i mitten av juni. bäcken/rygg/skelett -process. Tidigare var BMI kring 22-24. När dessa saknas kan du antingen vänta tills du får dem eller välja att göra mer omfattande utredn ing nu (bättre eftersom hon har symtom). celiaki -hepatit hematologi). Om svullnad saknas krävs 2 av följande tre: smärta vid passiv rörelse. Irit är vanligt vid JIA hos barn varför ögonundersökning är viktig del i uppföljningen.värmeökning. inte hälta! malignitet (särskilt leukemi. osteomyelit. I skolarbetet har lärarna inte signalerat något särskilt och själv anför Anna inga problem. Resonera kring inflammatoris ka markörer: Hur skiljer sig lab värdena (CRP. hos äldre barn skelettumörer) Hur ställer man kliniskt diagnosen artrit? 1p artrit = ledinflammation svullnad +/ . Här behöver du kontrollera samt komplettera status med hjärtauskultation (utbredning? hörs på ryggen?). SR. ordinär Övervikt Vikt (kg) dividerat med längd (meter) 2 Du hade haft god hjälp av data för att kunna beräkna hennes individuella tillväxthastighet för att (ev. Enligt journalen hade Anna för ca 4 år sedan en period med besvär från ena knäleden. Hon fick diagnos juvenil artrit och behandlades med enstaka cortisoninjektion i knäleden samt antiinflammatoriska läkemedel under ca 5 mån. så man behöver vara alert på andra autoimmuna sjd – thyroideastörning. I status opåverkad. Vårterminskontrollen har avslöjat att råden från skolsköterskan att minska kaloriintaget och att öka fysisk aktivitet inte har ändrat BMI. blodtryck? pubertet? . leukocytos är bara i 50% av JIA fallen förhöjda. röda hund.Du bedömer det som Coxitis simplex på basen av kliniska fynd och labproverna som visar lätt CRP 20. rörelseinskränkning Två månader senare återkommer han men nu med knäledsbesvär i form av ledsvullnad. Hon har glasögon pga myopi.pulsar?.) kunna avstå utredning. Ange 3 andra viktiga tillstånd som du bör ha i åtanke vid plötsligt påkommen hälta och värk ? 1p Septisk/akut artrit (med varierande patogenes). Vad utöver hans leder bör du följa upp? 1p CRP. värmeökning. trauma (med ev. Vilken sjukdom behöver du nu överväga? 1p Juvenil idiopatiskt artrit (JIA). varefter besvären klingade av och allt glömdes av familjen. Ett normalt prova utesluter inte JIA. men har nu senaste året legat på nivå ca 27. Aldrig morgonhuvudvärk. (JIA är ett autoimmunt tillstånd.år. värmeökning samt feber av och till. smärta och rörelseinskränkning. Hon kommer med mor till din mottagning för att skolsköterskan ville det.

2). Pulm.7 . Vid palpation av brösten kan ingen körtelvävnad palperas. 0. Längd 148. .2 pmol/L (ref 12-22). TPOantikroppar (autoimmun orsak?) information om bristande ovariefunktion och behov av östrogensubstitution blodprov för kromosomanalys prov för ev celiaki (hypothyreospat har sällan ’orolig mage’) Med behandling blev fT4 normalt (fT4 20) efter 6 veckor.övervikt -fetma? 0. 45x eller annan strukturell könskromosomavvikelse? Förebyggande generell blödningsbenägenhet pga k-vitaminbrist hos nyfödda. BT bör mätas också i vänster arm och i benen. Tolkning/åtgärd? 2p Blåsljud som hörs på ryggen är inte fysiologiska. med doser som successivt ökas under 1 -2 mån Återbesök om 1-2 veckor för information. Leder ua. BT sittande höger a rm 140/85. thyrstatus (doskontroll).2 cm.27 – 4. Buk. Lgll. Du är rätt säker på att hon har coarctatio aortae och väger samman det med hennes BMI utveckling. fempulsar skall vara palpabla. Vikt 59. FSH 62 IU/L (ref 1. Även med adekvat thyroxindosering tar det lång tid för TSH att nedregleras. Tidigare.22) Diagnos och åtgärd(er) direkt med anledning av dessa svar? 1p Planera tidpunkt för uppföljning och vad skall då göras? 2p Perifer hypothyreos. men TSH var fortfarande förhöjt (47.2 kg (se kurva).5p Vilka ytterligare uppgifter behöver du för att kunna planera. Hon är mycket kittlig och svårundersökt. Hur skall man tolka/åtgärda det? 0.Anna hade haft sitt höga BMI i över 1 år enligt remiss.2). Kemlab titrerar numera inte fram exakt TSH -nivå utan svarar enbart ’>100’. fT4 6. fT4 och FSH vid första besöket för diagnos av ev hypothyreos och för nivådiagnostik av den bristande pubertetsutvecklingen Labsvar: TSH >100 mU/L (ref. omedelbar start av försiktig thyroxinsubstitution. Cor: kort syst bllj gr 2 I2 -3 sin. Vilken ytterligare utredning är befogad i detta skede? Frågeställning? 2p 14 år och inga tecken på påbörjad pubertet bör föranleda prov för TSH. normalt 0. eller avstå från.5p Hur beräknas BMI? 0. Hur definieras hennes BMI-nivå ur populationsperspektiv? Normal . Tidigare tillväxtdata följde inte med remissen. de kan erhållas efter sommarlovet. några femoralispulsar hittar du inte.muskulatur. varför man kan ana att hypothyreosen funnits en längre tid.27 – 4. kunde barn med Annas långa anamnes ha TSH -nivåer på 600 -900 mU/L! Turners syndrom? Alt. vidare utredning (kort!)? 1p Blåsljudet hörs mycket svagt vid auskultation på ryggen. och hon remitteras med fullständiga uppgifter till cardio log med frågeställning: coarctatio aortae? Fortsatt komplettering av status: Du ser en bröstkurvatur motsvarande B2-3 och enstaka könshår längs labia majora. då titrering utfördes.5 p Aktiv expectans . MoS.5 p Vilken är frågeställningen på kromosomprovet? 0.

Det nyfödda barnets lever klarar inte av att ta hand om allt bilirubin. Förlossningen går bra och hon får en spruta K-vitamin. hepatit B och C. konjugerad typ. syfilis Du skall nu lägga upp ett vaccinationsprogram för detta barn. Infektion et c. Varför ges K-vitamin? 1p ”Morbus hemorrhagicum neonatorum”.ex. BCG mot Tbc vid 6 mån. a) Om bilirubinet hade varit av s. Den föregåend e jouren har ordinerat prover som visar att okonjugerat bilirubin är 225 mmol/L. Nä r de röda blodkropparna dör och faller sönder (vilket är normalt) bildas förhållandesvis stora mängder bilirubin. man åkte hem vid 2 dygn ålder och kommer nu åter eftersom hon är lite gul. Under fosterlivet har barnet bildat rikligt med röda blodkroppar. vilket är en ovanlig (1:10000) men potentiellt livshotande komplikation.5 p b) Mot vilka sjukdomar vill du vaccinera under barnets andra levnadsår? 0. sfärocytos). Hypothyreos.1 och 6 mån ålder).I den händelse mamman är smittsam eller annan i familjen har aktiv HepB bör Hep-B vaccinationen tidigareläggas och starta redan på BB (kan då ges vid 0. b) MPR vid 18 mån Mot vilka sjukdomar används levande försvagade vaccin i barnvaccinations- .Du kallas till Förlossningen för att undersöka ett nyfött barn född av eritreanska föräldrar. Detta har inget med leversjukdom att göra.k. inte provtagits tidigare)? 1p a) Kongenital gallvägsatresi. alt på BB om nå gon i omgivningen är smittsam. Ange vanlig orsak till gulsot hos nyfödda och förklara mekanismerna. Har du eller någon släkting HIV eller tuberkulos? Har du haft hepatit-B? om barnet är fött i Sverige har väl rimligen prov hunnit tas för hepatit mm. dessutom bör Hepatit -B ingå eftersom barnet tillhör risk gr upp. utan det samlas i blodet. Föräldrarna är flyktingar och har just kommit till Sverige och därför inte varit på MVC före förlossningen. rubella. a) Mot vilka sjukdomar vill du vaccinera under barnets första levnadsår? 1. Flickan är nu 4 dagar gammal. Gränsen för ljusbehandling från/vid 3 dygns ålder är 350 mmol/L. kongenital hepatit b) Kongenital hemolytisk sjukdom (t. 1p b) Ange 2 orsaker till okonjugerad. Strax efter födelsen har alla nyfödda barn förhöjda nivåer av bilirubin i blodet men bara några av dem blir mer påtagligt gula. Dehydrering. Direkt-AntigenTest -negativ icterus som kvarstår efter en veckas ålder hos ett fullgånget barn och som är viktiga att upptäcka tidigt! 1p Mamman kommer från Eritrea och vad bör du då särskilt fråga henne som är av vikt för barnet . 1p Fysiologisk icterus (normalfynd). G6PD -brist. Alla dessa vacciner ges vid 3-5-12 mån.avseende smittsamma sjukdomar? 1p avseende andra sjukdomstillstånd? 1p Vilka prover bör du ta på en gravid asylsökande/flykting kvinna som är gravid (och där du saknar provsvar alt .5p a) Följ det svenska vaccinationsprogrammet och ge vaccin mot DTP Polio+Hib samt pneumokocker. vad hade du då behövt överväga/utreda? Nämn någon orsak till konjugerad icterus i neonatalperioden. Struma (jodbrist?) Rakitsymtom? Serologi för: HIV.

Du träffar barnet igen på BVC vid 6 veckors ålder. Vilken diagnos överväger du i första hand? 1 p Vill du göra några undersökningar Ventrikelseptum defekt (VSD) . Flickan har från 3 veckors ålder sjunkit 1 standarddeviation (’kanal’) i vikt i tillväxtkurvan och mamman berättar att hon andas snabbt och ansträngt vid amning. Vad misstänker du och hur handlägger du detta? 1p Du skall undersöka barnet psykomotoriska funktioner. bål och armar. Dessa vacciner är kontraindicerade vid immunosuppressiv behandling och vid vissa immunbristsjukdomar.programmet? 1p 1p När är det kontraindicerat att ge ett levande vaccin? Mot tuberkulos. skällande hosta. I ett typiskt fall som detta kan försiktig inspektion av munhåla och svalg tillåtas. vilket förvärrar luftvägssymptomen . men detta kan man som regel vänta med till efter barnet fått behandling för sitt andningshinder. Spädbarn har ingen kraft att dunka huvudet i spjälsängen Barnets inläggs – för observation och utredning av ev bakomliggande sjukdom (helkroppsröntgen. mässling. tågrip ) även rätt för kan öppna händerna nackmuskelstyrka – kan balansera huvudet något. Vänster arm används inte. Pulsoximetri kan vara av värde i svårare fall. ev.4° C. Pappan säger att sonen är ofta förkyld. I status noterar du ett stillsamt barn med 3 st centimetersto ra blågröna märken på rygg. u -ljud hjärna.ingen shunt. Du hör ett systoliskt blåsljud längs nedre delen av sternums vänstra kant som inte hö rdes när du undersökte barnet på BB. och när han somnade tidigare samma kväll tror pappan att han kan ha varit litet snuvig. blodstatus. Han kommer med ambulans tillsammans med sin pappa vid 2-tiden på natten sedan pojken plötsligt vaknat upp med skällande hosta och andnöd drygt en halvtimme tidigare. lyfta huvudet i liggande? Du misstänker krupp. Det använder inte vänster hand och mamman undrar om vänsterhänthet är ärftlig eftersom hon själv är vänsterhänt. att sonen fick panik så pappan tog upp honom och gick ut på balkongen medan mamman ringde ambulansen. handgrip. När trycket faller i lungkretsloppet uppstår en vä -hö shunt. ductus venosus ductus arteriosus (Botalli) foramen ovale Barnmisshandel måste misstänkas. ögonundersökning.) och förnyad klinisk undersökning om 8-14 tim Socialjouren kontaktas . Vad förväntar man sig av ett normalutvecklat 10 veckor gammalt barn? 1p På akutmottagningen möter du som jourhavande en 2-årig pojke p g a akut påkomna andningsbesvär. påssjuka och röda hund används levande försvagat vaccin.socialnämnden är ansvarig för barnets skydd svarsleende nyföddhetsreflexerna är kvar (moro reflex. Pappan beskriver det som att sonen inte kunde få åt sig luft. Ange 2 shuntar som upprätthåller den fetala cirkulationen under fostertiden? 1p Vid 10 veckors ålder söker familjen akut på barnmottagningen och uppger att barnet varit skrikigt och ständigt dunkat huvudet mot sängens spjälor. koagulationsprover bl. När du nu träffar honom har han kraftig. Vilken är den troliga diagnosen? 1p Varför hörde du inte blåsljudet första gången? 1p En stor VSD konstateras med u-ljud och flickan insätts på f urosemid och digitalis i väntan på operation.a. men från dagis hade man inte reagerat. Inga ytterligare prover behövs då dessa ofta gör barnen upprörda.pga lika tryck i stora och lilla kretsloppet hos det nyfödda barnet . Du noterar indragningar i jugulum och över lungfälten hörs sonora biljud. Andningsfrekvensen är 35/min och kroppstemperaturen är 37.

men utöver hostan säger han inget. när du får tid att titta till pojken igen efter en hektisk helgnatt på akuten. Steroiderna kan ges i tablettform upplösta i vatten (t ex bet ametason) eller inhaleras via nebulisator eller spacer (t ex budesonid). Vid krupp sprids infektionen från näshålan ner mot struphuvudet och luftstrupen. cyanos och näsvingespel. dämpning vid perkussion över lungfälten. influensa A och B.eller intracostalt. På remissen från primärvården står det ”Pneumoni?” Ange minst 4 kliniska undersökningsfynd du letar efter för att bekräfta eller förkasta allmänläkarens frågeställning? 1 p Vilka kliniska fynd och ytterligare undersökningar hjälper dig att avgöra om infektionen är bakteriell eller viral? 1p . vissa coxsackievirus och andra virus kan också orsaka krupp. På väg ut frågar pappan vad krupp beror på. Barnet har kraftig skällande hosta. Ensidiga eller avgränsade symptom (nedsatta andningsljud.0 °C. så du låter dem gå hem. RS -virus. liksom bilaterala diffusa infiltrat som dock kan ses även vid atypiska bakteriella infektioner (Pneumocystis jirovecii.5 p Hur tillför du behandlingen? 0. pulsen är 135/min. indragningar sub . Luftvägsobstruktionen vid krupp orsakas av svullnad och ökad slemproduktion i den subglottiska slemhinnan. perkussionsdämpning) är tydligare förenade med bakteriella pneumonier. krepitationer. liksom buksmärtor vid lobära pneumonier. adenovirus. Även om inget enskilt undersökningsfynd ensamt kan bekräfta eller förkasta misstanken på bakteriell genes vid lunginflammationer är ronchi och stridor är de kliniska fynd som har svagast koppling till bakteriell infektion. inspiratoriska indragningar under revbensbågen och stridor. metapneumovirus. Han har ingen feber.5 p Du låter pojken först inhalera 1 mg adrenalin upplöst i koksaltlösning och ger sedan 5 mg betametason upplöst i vatten. och i så fall vilka? 1p Behandling som har effekt vid krupp är inhalation med adrenalin via nebulisator samt steroider. echovirus. Krupp är en virusinfektion. medan diffusa. Kliniska undersökningsfynd som är förenliga med lunginflammation hos förskolebarn är feber ≥ 39. bilaterala symptom med både ronchi och krepitationer är mer kopplade till virusinfektioner. Vad orsakar krupp? 1p Två månader senare träffar du samme pojke och hans far på akutmottagningen. påverkat allmäntillstånd (barnet ser sju kt ut). hosta. men tillsammans med kliniska undersökningsfynd kan radiologiska tecken såsom lobära eller segmentella förtätningar tala för att infektionen är bakteriell medan peribronkiellt ödem och interstitiella infiltrat är starkare associerade till viral a infektioner. Efter en halvtimme är luftvägssymptomen nästan helt borta och vid 6-tiden. nedsatta andningsljud ronchi eller krepitationer vid auskultation. Barn med basal pneumoni som engagerar diafragmala pleura kan presentera/te sig som akut buk. där parainfluensa bidrar till 60% av fallen. tachypné/dyspné. Saturation mätt med pulsoximetri visar 97%.för att bekräfta eller förkasta diagnosen. Lågt CRP ≥ 24 timmar efter symptomdebut talar emot bakteriell genes. Vilken behand ling ordinerar du? 1. Lungröntgen kan inte avgöra om infektionen är viral eller bakteriell. Ånyo söker man för luftvägssymptom. Andra akutfasreaktanter som LPK stiger snabbare och når högre vid bakteriella pneumonier än virala infektioner. Legionella pneumophilia och Mycoplasma pneumoniae). är han helt symptomfri och sover djupt i pappans famn. Han sitter i pappans knä.

+++ erytrocyter.5 p Urinprov från barn för urinodling är svårt. han leker och äter och är redo att skrivas ut med fortsatt peroral antibiotika några dagar till. Den kliniska diagnosen blir att han har en högersidig pneumoni. När du auskulterar har du svår t att tydligt höra några skillnader. Efter 3 dagar ha r pojken piggat på sig. ++ protein. Pojken har en kraftig infektion med hypoxemi. +++ erytrocyter. Vad är mest sannolika diagnosen? 1p Poststreptokock glomerulonefrit. 6 månaders ålder: blåspunktion 4 års ålder: kastat mittstråleprov eller kateterprov Vad krävs för diagnos pyelonefrit? 1. Du räknar till 65 andetag/min. Du ser indragningar subcostalt bilateralt. Kalle har kissat bara två gånger senaste 24 timmarna trots att han dricker som vanligt.9 °C. MoS+ öron+ cor+pulm+lgll+thyroidea+leder+hud: allt normalt. Neurologi normalt.På akutmottagningen träffar du en drygt 2 -årig pojke som du 2 månader tidigare behandlade för krupp. som i sin tur styr behandlingstiden. Han drack nu på morgonen. Vilka fler undersökningar/prov behöver du diagnostiskt? Motivera. Hon är förkyld sedan några dagar med tjock grön. Du misstänker urinvägsinfektion och ordnar att urinodling sänds. tidigare frisk. Kalle 5 år. söker akut pga buksmärtor under de senaste två dagarna och mörk urin. 1p. men sedan har han kräkts när han hostar och varje gång de försökt ge honom något. med största sannolikhet en bakteriell pneumoni. Färgen på sekretet från näsan beror på kroppens immunförsvar och beror inte på om infektionen orsakas av virus eller bakterier. men han anger ömhet över urinblåsan. När du nu träffar honom är han allmänpåverkad. Du ger honom syrgas på grimma. Buken palperas mjuk utan resistenser. Vad svarar du honom? 0. men vid perkussion hör du att tonen över höger lungfält är dämpad. Febern mätt hemma är 39. Enligt pappan blev han sjuk 2 dagar innan men har snabbt försämrats.gul snuva. Neurologi normalt. CRP 159 mg/l. positiv urinodling med relevant bakterieantal i förhållande till inkubationstid . CRP >20. han ligger trött i pappans famn. söker akut pga buksmärtor under de senaste två dagarna och mörk urin. lägger in honom på barnavdelning och sätte r intravenös nål. ++ protein. hostar litet men är i övrigt pigg och feberfri. nitrit negativ. Buken palperas mjuk utan resistenser. Övre luftvägsinfektioner hos förskolebarn utan fokala symptom är nästan uteslutande orsakade av virus där antibiotikabehandling inte har någon effekt. MoS+öron+cor+pulm+lgll+thyroidea+leder+hud: allt normalt . Temp och CRP för att sk ilja mellan hög och låg infektion.5 p Under utskrivningssamtalet berättar pappan att storasyster 4 år också är sjuk. febern och hostan nästan försvunnit. men behövde ingen behandling. men han anger ömhet över urinblåsan. (akut nefrit ger rätt) .5 p Kalle 5 år.5 gr. Blodtryck. nitrit negativ. CRP och elektrolyter. Du misstänker urinvägsinfektion och ordnar att urinodling sänds. Kalle hade svinkoppor för två veckor sedan. Urinsticka visar: ++ leukocyter. Hur handlägger du honom? 1. vilka två sätt ger mest trovärdigt svar hos spädbarn? 1p Det visade sig att Kalle inte hade någon feber. särskilt kring ögonen. cefotaxim e d) och vätska. Urinsticka visar: ++ leukocyter. CRP var 15 och urinodlingen blev negativ. Ur denna tar du blod för odling. Han har hört att grön snuva betyder att det är bakteriellt och vill ha penicillin till dottern också. blodstatus med diff. Saturationen uppmäts till 91%. Pappan säger att han inte känner igen sin pojke. så här sjuk har han aldrig varit förr. tidigare frisk. eftersom njursjukdom misstänks Temp över 38. Du ger honom intravenöst antibiotika (besylpenicillin. Du ser att han är lite svullen i ansiktet.

trötthet. andningsfrekvens 1 6/min. temp. ödem? Hur mycket begränsar besvären henne? Status: Auskulterar hjärta och lungor. hosta. hjärtklaffsdefekt). 28 år. Vilka negativa effekter är att förvänta kortsiktigt (inom 3 mån)? 1p Vad är det fysiol ogiska skälet till varannandags -dosering av prednisolonet? 1p Kerstin. Hon tycker också att hjärtat slår snabbare än det brukar. Andningsfrekvensen ökar pga att CO2 . CRP . Lungemboli. yrsel. Du uppmanar henne trimestern för att därefter öka igen . Hb 11 5 g/l. bltr 130/ 85. Hon förnekar hosta. Vad bör ingå mer i anamnesen och vilka undersökningar/prover gör du primärt? (3 p) Kerstin är tidigare frisk. samtidigt som man har kvar viss inflammationshämmande effekt. Hjärtsjukdom (arytmi.. Varannandags -dosering ges för att ge hypofys binjure -axeln chans till återhämtning. kardiomyopati. inga trombostecken. (1 p) Vilka två potentiellt farliga diagnoser måste du även fortsättningsvis ha i åtanke? (1 p) 1-Massiv proteinuri (> 40 mg/m 2 /tim eller >50 mg/kg/dygn eller U. trombostecken . Din bedömning blir att besvären är graviditetsrelaterade och du gör ingen Hjärtminutvolymen ökar (slagvolymen ökar med ca 30% och hjärtfrekvensen ytterligare utredning i nuläget. Vanligtvis är Kerstin i god fysisk kondition (tävlar i orientering) men nu blir hon väldigt andfådd av att gå uppför en trappa. är gravid med sitt första barn i graviditetsvecka 33. TSH. blodtrycket sjunker med ca 5 -10/10-15 i andra hos barnmorskan om en vecka för kontroll av blodtr yck. Thyreotoxicos . Pneumoni Astma. Polyhydramnios. Vilka kriterier skall vara uppfyllda för diagnosen nefrotiskt syndrom? 1.alb/U-kreat >600 mg/mmol) 2Hypoalbuminemi (< 25g/l) 3-Ödem (4 -Hyperkolesterolemi – och ingen hematuri) Kortsiktigt förväntas uttalad viktuppgång (patienten blir s. andningsfrekvens. temp 37. Hjärta och lungor auskulteras u. Besvä ren har kommit successivt under de senaste veckorna. SF -måttet följer normalkurvan enl. cushingoid) och med avstannad längdtillväxt . För säkerhets skull planerar du ett extra besök ökar med 15-20 slag/min). puls 89/min. Prover: Blodstatus. yrsel.Mamman undrar om pojken inte har nefrotiskt syndrom eftersom han är svullen i ansiktet och har proteinuri. Smärtor i bröstet . Hon kan gå som vanligt i lugn takt men blir lätt andfådd och får hjärtklappning.5p Nefrotiskt syndrom behandlas med Prednisolon 60 mg/m 2 /dygn (=2mg/kg. max 80 mg) per os i 3 doser i 6 veckor följt av Prednisolon 40 mg/m 2 per os varannan morgon i ytterligare 6 veckor och därefter prompt utsättning. Hon har önskat en läkarbedömning eftersom hon har andningsbesvär och barnmorskan ber dig som underläkare på vårdcentralen att göra en bedömning. Preeklampsi. bröstsmärtor. Anamnes: Tidigare sjukdomar . Prover normala.k. Ange minst tre.a. MVC-journalen. blodtryck . Anemi. puls. Besvären beror sannolikt på den fysiologiska omställning som normalt sker under en graviditet. Du tycker att det krävs mer för att sätta diagnosen nefrotiskt syndrom. SF -mått. ensidig bensvullnad/smärta. Vilken är den troligaste förklaringen till Kerstins besvär? (1 p) Efter anamnes och undersökning kan du i princip utesluta några diagnoser som initialt hade kunnat vara möjliga.2.

medelmjuk i k onsistensen och öppen för fingret. Tre veckor senare blir du åter tillfrågad angående Kerstin som nu är på barnmorskebesök. inläggning) av misstänkt HELLP och fetalt ultraljud med bedömning av vikt. Hon kommer till förlossningen på sen eftermiddag. trötthet. Du känner på cervix som är sakralriktad.5 p) tröskeln sänks och tidalvolymen minskar (inskränkt bukandning).att genast höra av sig om besvären förvärras eller om andra symtom tillkommer. Kerstin remitteras akut till specialistmödravård för utredning (ev. Barnmorskan vill att du undersöker henne eftersom hon har så väldigt ont i övre delen av buken och känner sig ill amående. och blödning . Fosterrörelser . duration. men inte alldeles regelbundet. Rekommenderas åka hem och försöka v ila och kan möjligen få med sig analgetika. Du frågar efter andra symtom som huvudvärk.5 p) I MVC -journalen noterar du att blodtrycket var 130/85 för 3 veckor sedan och 145/90 idag (blodtrycket vid första MVC -besöket var 120/ 75). synfenomen. Temp. kräkningar. Vad tittar du särskilt efter i MVC-journalen? (1. darrighet. Vilka anamnestiska frågor bör du ställa nu? (1 p) Vad bör du undersök a? (1 p) Kerstin uppger att hon haft ihållande smärta som tilltagit något sedan ca 6 timmar. 1+ proteinuri idag . SF -kurvan visar samma mått nu som för 3 veckor sedan (dock mätning av annan barnmorska idag). CTG är normal. Ödem under graviditeten uppstår på grund av sänkta albuminnivåer som minskar det kolloidosmotiska trycket. Hb har stigit något de senaste veckorna och är nu 1 20 g/l (Kerstin har tagit järntabletter). Beskriv de cirkulations . karaktär.5 p) Lena. Du bedömer att hon inte har värkar. En generell vasodilatation och ett försämrat venöst återflöde kan även bidra. Hon har haft ett gallstensanfall för 2 år sedan. sura uppstötningar. sjukdomskänsla. vattenavgång. ev. hon vill nu helst ligga hopkrupen. Avlyssnar fosterljud . Aldrig haft gastritbesvär. Hon anger att hon haft värkar sedan igår kväll. I vilket skede av förlossningen är Lena? Fortsatt handläggning? (1 p) Lena återkommer till förlossningen nästa morgon. ömhet. Förklara äve n varför ödem är vanligt under graviditet. Ingen blödning eller flytning. Citodon®. bibehållen till 75%. Hon har fått vila under I MVC -jour nalen kollar du om blodtrycket stigit under graviditeten .och respirationsfysiologiska förändringar som normalt sker under graviditet och som blir mer uttalade mot slutet . ex T. Fosterljud avlyssnas med Doptone. Uterus är däremot mjuk och oöm. Smärtanamnes (lokalisation. 140 slag/min. (1. De smärtar dock så mycket att hon inte fick mycket sömn inatt men kunnat vila en del under morgonsidan. urinsticka (om det inte redan är gjort). . Preeklampsi/HELLP. intensitet). Vikten har ökat från 68 till 70 kg sedan besöket för 3 veckor sedan (vikt 59 kg i början av graviditeten). vilket hon haft av och till i flera månader. fostervattenmängd och blodflöde i navelsträngsartären. 32 år. Latensfas . Normala fosterrörelser? Vaginal blödning eller misstänkt vattenavgång? Tidigare gallbesvär? Tidigare gastrit eller magsår? Palpation av uterus (tonus. Blodtryck. Vilken/vilka diagnoser överväger du och vad gör du? (1. intervall. Vid undersökningen finner du att Kerstin är palpationsöm i epigastriet. som är frisk sedan tidigare väntar sitt första barn och hon har haft en normal graviditet. värkar?) och hela buken. Proteinuri? Hb? Vikt? SF-kurvan . gallbesvär men det är mindre allvarligt. Hon har lätt huvudvärk.

eller tvärläge. Vad är definitionen på aktiv förlossning? (1 p) På denna förlossningsavdelning är riktlinjen att kvinnan vid inkomsten genomgår s. fixerat i bäckeningången. Lena bedöms vara i ett aktivt värkarbete. oxytocin-in fusion . SE SV VT 10 SID 50!!! Enligt vilka parametrar tolkas CTG? T olka dessa parametrar i Lenas CTG.k. lustgas. Vilken ytterligare information efterfrågar du? (1 p) Lena har inte haft vattenavgång eller blödning.natten men på efternatten har det tagit i ordentligt med smärtor i ryggen och regelbundna sammandragningar upp till tre per 10 minuter . ruckbart. Förlossningen går nu framåt sedan oxytocininfusion givits . 3) cervixdilatation 3-4 cm . Fostrets hållning : flektion eller deflektion Fostret palperas i högervänt huvudändläge. vattnet går spontant vid öppningsgrad 6 cm och förlossningen fortskrider sålunda: SE SV VT 10 SID 52 Basalfrekvens. acceleration (reaktivitet). spinalanestesi. Uterus och cervix innerveras från Th10 -L1 och bäckenbotten från S2-4. Hur Tecken på stress hos fostret föreligger. Fostrets ställning: höger. Barnet behöver födas . EDA.140. När cervix är fullvidgad och huvudet står 1 cm ovan bäckenbotten noteras mekoniumfärgat fostervatten och följande registreras: Det har således tillkommit fostertakykardi och sena decelerationer. (1 p) Fostrets läge: längs -. För öppningsskedet (uterus och cervix): exempelvis akupunktur. Fostrets bjudning: föregående fosterdel. Lenas intagningstes t ser ut så här Två av följande tre kriterier ska uppfyllas för diagnosen aktiv fas eller i ”aktiv förlossning”: 1) regelbundna smärtsamma sammandragningar (3 -5/10 min) . föregående fosterdel i relation till bäckeningången. cervix och bäckenbotten ? (1 p) Vilka metoder för smärtlindring finns tillgängliga för förlossningens olika skeden? (1 p) Lena får nu EDA. Lenas CTG: Basalfrekvens ca 130. vidöppet. bandbredd 510. steri la kvaddlar. sammandragningar ca 4 per 10 minuter.kurva. För utdrivningskedet (bäckenbotten): fortsatt EDA. accelerationer 4/20 min.eller vänstervänt . Sekundär värksvaghet . huvud (vidöppet eller framstupa) eller säte. morfin. (1 p) Hur klassificeras denna CTG? (1 p) Lena får nu alltmer ont. inga deceleration er. Fosterljuden auskulteras till 140/minut Ange vilka uppgifter du söker svar på vid yttre palpation. sned . ev decelerationer samt uterusaktivitet. fixerat . TENS. Vid inre undersökning finner du att cervix är öppen tre cm och utplånad. rörligt. pudendusblockad . variabilitet (bandbredd). Från vilka segment utgår spinalnerverna som innerverar uterus. Normal CTG. Hon efterfrågar smärtlindring. intagningstest med CTG . 2) vattenavgång.

Blodgasanalys från navelsträngen omedelbart efter födelsen visar: Navelartär Navelven pH 7. men nu sedan ett par veckor haft ett par småblödningar.14 (3. beskriv dessa. De förhöjda värdena på pCO 2 och BD/BE i navelsträngsartären tyder på att kombinerad respiratorisk och metabolisk acidos förelegat.05-7. storlek som en tennisboll. II . Att värdena från navelvenen (från placenta) är helt normala medan värdena från navelartären (från barnet) är onormala visar att hypoxin varit kortvarig. Lite blod i cervi x. Det oroande är blödningarna som du först tar ställning till. vid corpus. Senaste m enstruation januari 2009. därefter blödningsfri.27 (7. Apgar score sänkt vid 1 minut.17-7.0 (-1.5-10.7) 5. Sara har en specifik riskfaktor för endometriecancer.cancer o endometriecancer skall vara nämnt ) tömma tarmen och måste ofta med fingrarna hjälpa till för att få ut avföringen. V ilken och varför Cervixborste upp i cerivxkanalen. andning. ( Inte tvingande att ta endometriebiopsi eftersom hon ej är postmenopausal) 3) Ultraljudsmätning av endometriet (om< 4 mm kan man avvakt a om det inte kommer ytterligare blödningar). Besvären begränsar det dagliga livet. På vårdcentralen fanns möjlighet till endometriebiopsi så du tog det. med påverkan på samlivet. Transformationszonen ej synlig. 7 (5 min) och 10 (10 min). hudfärg . På vårdcentralen söker Sara Jonsson 53 år p.09 (7. gif t. tonus.5 -7.5-9. Gyn: IIIgrav id a.80 (4. Sedan 1) Atrofiska slemhinnor i vagina 2) Cervixcancer 3) Polypbildningar cervix drygt ett år buktar det ut en ”bulle” i underlivet.5 p) Hon var inte postmenopausal men du bedömde risken för endometriecancer som ökad.bedömer du fostrets tillstånd? Vad blir din åtgärd? (1 p) Vad kallas bjudningen? (0.g. Uterus normalstor till liten . Välreglerad hypertoni och BMI ca 30. (1 p) Vad blir din tolkning av barnets tillstånd vid födelsen? (1 p) Vidöppen hjässbjudning Apgarkriterierna bygger på bedömning av hjär t frekvens. inget avvikande palperas över adnexa. (1. a värmevallningar och svettningar. Östrogen produceras i fettväven och den produktionen är utan inflytande från . 1) Endometriebiopsi 2 ) Cykliskt gestagen i tre månader för blödningskontroll och utvärdering. två vuxna barn.para. Inget urinläckage vid hosta. Har s vårigheter att poäng och cx . Vid l åg östrogennivå i serum kryper transformationszonen upp i cervix . 4) Endometriecancer 5) Endometriehyperplasi ( 4 orsaker för full ansträ ngning. men besvärande trängningar som ökat markant sista månaderna. Vilka principiellt skilda orsaker har du att ta ställning till avseende hennes blödningar? (2 p ) I status: Klaffande vulva med ett cysto.48) pCO 2 8.5 p ) Barnet har Apgar 3 (1 minut) .9 -10.g. retbarhet. Atrofiska men ej lättblödande vaginalslemhinnor.9) BD/BE -11. Adipositas och anovulation ökar risken för endometrie cancer .38) 7.8 (-2. normaliserat vid 5 minuter visar att lätt asfyxi förelegat.0) -8.och ett rektocele som prolaberar ca 2 cm utanför introitus . Hon har även börjat besväras av sköra slemhinnor.0) Ange kriterierna för Apgar score. Soc: Arbetar heltid som sekreterare. Hur tar du cellprov och varför syns inte transformationszonen? (1 p) Det finns tre möjliga sätt att utreda/bedöma endometrieavvikelser. Sedan tre månader svårt att sova p.a att det tynger/trycker i underlivet .

Att gå och kissa d irekt vid trängning leder på sikt till minskad central hämning och ökande trängningsbesvär. vänta med Detrusitol®. Vilken behandling insätter du pga endometriesvaret? (0. Sara undrar även om det finns negativa effekter av operation. (1 p) hypofysen. Besvara hennes fråga och redogör för den fysiologiska bakgrunden rörande miktionen. H ur stor är risken för detta och varför uppkommer urininkontinens? (1 p ) Cykliskt gestagen.5 p) Efter en prolapsoperation kan patienten erfara urininkontinens . Sara undra r också om framfallet h a r något att göra med hennes förstoppning. och om hon skall gå och kissa så fort hon känner trängning. Fecalt block = avföringen fyller upp rektocelet. träning uroterapeut. Prolapsring och lågdos lokalt östrogen (eller högre styrka) . Sådan anamnes är nästan patognomont för r ektocele.är det en riskfaktor? (1 p) Vad gör du avseende hennes övriga problematik idag? En klar motivering krävs för ditt val av åtgärder. inget malignt. Om inte. Sara undrar varför hennes trängningsbesvär har ökat. och varför är det en skillnad? (1 p ) Varför bör hon inte ta kombinerade p -piller? (0. P -piller innehåll er östrogen/gestagen i doser som hämmar ovulationen . Utan produktion av progesteron kan heller ingen avstötning ske. P-piller och HRT innehåller heller inte samma typer a v syntetiska östrogener och gestagener. (0. . varför och hur hjälper hon manuellt till för att tömma tarmen ? (0. Steroiderna passerar reningsverken och ger påverkan på marina livets reproduktion . Vilken behandling bör provas innan remiss för operation? (0. Klimakteriella besvär kräver avsevärt lägre östrogendos för att framgångsrikt behandla besvären.5 p) Vad är med stor sannolikhet genes en till hennes avföringsproblem. ofta med en tumme i slidan. Risken för urininkontinens är ca 10% pga en dold ansträ ngningsinkontinens. Denna spinala reflex hämmas centralt av att man volontärt håll er emot. Avseende de täta trängningarna: Urinprov. kan hon då bara spola ner dem i toaletten undrar hon. Östrogenet förbättrar de sköra slemhinnorna och minskar de täta trängningarna.5 p) Kan hon spola ner de kombinerade p -pillren i toaletten? Motivera ditt svar . Sara undrar om hon kan använda dotterns p-piller. Sara kommer på återbesök för provsvar samt insättande av behandling. P-piller skulle förvisso fungera mot de klimakteriella besvä ren men eftersom trombosrisken är östrogen-dosberoende är det en onödigt hög dos.5 p) Vilka fler besvär bör insatt behandling inför operation avhjälpa och varför? (0. Avseende prolapsen: Sedvanlig behandling alternativt avvakta svar på endometriebiopsin (malignitet?) Endometrieprovet visade hyperplasi utan atypi. Vad är det för skillnad i hormondoserna i kombinerade p -p iller och HRT i klimakteriet.5 p ) Dosen/potensen är den viktigaste skillnaden. Denna hämning minskar om hon går och kissar så fort hon känner en trängning. Rektocelet b uktar in i vagina vid avföring och Sara måste hålla emot när hon har avföring. Urinpåfyllnad ger via spinala reflexen signal till detrusorkontraktion. Sara tycker att de klimakteriella besvären är så påtagliga att hon önskar systemisk östrogenbehandling (HRT). Hennes dotter har nyligen tagit ut en årsförbrukning av Neovletta ® men senare bestämt sig för att försöka bli gravid och inte nyttja p-pillren . prolapsen kan ge adekvat stöd under uretra så att Sara är kontinent så länge prolapsen inte åtgärdas.5 p) Ni bestämde att först behandla konservativt innan ställningstagande till operation. eller handen mot vulva. (1 p ) Eftersom vaginalslemhinnan är atrofisk pga östrogenbrist är även trigonumområdet i blåsan påverkat och känsligare för tänjning vid urinpåfyllnad.

Hon har inte använt p-piller tidigare. Lämplig. Blödningsmönster. Hypertoniutveckling efter insättning av p-piller är en kontraindikation för fortsatt användning. (1 p) Kopparspiral: Metoden oberoende av Emmas vikt. känd koagulationsdefekt. Du mäter Emmas blodtryck som är normalt. Gestagen medför ingen ökad risk för DVT. Lämplig. ökad aptit. minskad libido. Vid högt BMI kan den preventiva effekten dock vara nedsatt. värmeökat och smärtande vänster underben. tidigare bröstcancer. Hon beskriver rikliga. Efter din rådgivning bestämmer sig Emma för att fortsätta med kombinerade p -piller. pågående leversjukdom. dvs som tidigare. nedstämdhet.5 p) Klimakterium: Ej systemisk östrogenbehandling mot klimakteriebesvär pga risk för DVT. Emmas BMI=28. Hennes BMI är 32. Vilken information ger du till Emma när det gäller graviditet. Emma har tidigare gjort 1 abort och vill inte bli gravid igen oavsiktligt. Anamnestiska uppgifter: Vikt och längd för uträkning av BMI. Fast partner vilket är en fördel vid IUD. Cirka 1 år senare inkommer Emma till akutmottagningen p.ell er artärtrombos. periodvis oregelbundna och ibland långdragna. fett hår. Hormonspiralen ger minskad blödningsmängd. viktökning. preventivmedel och klim akterium? (1. Du efterfrågar/undersöker bieffekter för att kunna bedöma huruvida du ska rekommendera fortsatt användning? Nämn minst 4 (1 p). Pågående sjukdomar som exempelvis hypertoni och diabetes mellitus. Vilka anamnestiska uppgifter av betydelse behöver du för din bedömning/rådgivning? (1 p) Ange minst 4 absoluta kontraindikationer som du behöver fråga Emma om innan förskrivning av kombinerade p-piller kan bli aktuellt (2 p). sjukdom i hjärtklaffarna som innebär ökad risk för trombos. Hon undrar kring p -stav (Implanon®). Gestagen medför ingen ökad risk för DVT. Tidigare bruk av hormonella preventivmedel och Emmas erfarenhet av dessa. periodvis oregelbundna och ibland långdragna menstruationer samt du noterar ökad behåring. (0. Hon berättar att hon är frisk och såvitt hon vet har ingen i familjen någon koagulationsrubbning. syskon). trötthet.Emma (23 år) och Oskar har fram till nu använt kondom vid samlag.) Framtida graviditet: Emma kommer att erhålla antikoagulantia under kommande graviditeter som profylax mot DVT under graviditet. Absoluta kontraindikationer: Tidigare djup ven . Emma undrar över vad det här betyder för framtida graviditeter och preventivmedel samt när hon blir äldre och kanske får klimakteriebesvär. En fördel är att spiralens effekt är oberoende av kvinnans vikt. Lägre preventiv säkerhet jämfört . (Inget krav på att bieffekten skall sorteras i ’rätt hormongrupp’. migrän med fokala neurologiska symptom. Ett år senare kommer Emma tillbaka till din preventivmedelsmottagning och beskriver att hennes blödningsmönster blev normaliserat med p-pillren men hon känner sig tveksam till att fortsätta.5 p) Preventivmedel: Ej preventivmedel innehållande östrogen pga risk för DVT. Hon kommer 8 månader efter att hon har fött sitt första barn. Tidigare graviditet(er) och förlopp. porfyri. (3 p). Hennes menstruationer är rikliga. Hon är nu intresserad av ett lämpligt preventivmedel. malignitet.a svullet. hormonspiral (Mirena®) och kopparspiral som hon har hört att hon ska kunna använda. spända bröst och ödem .5 p) Du träffar Emma igen vid 27 års ålder. (0. vadkramper. Ingen ökad risk för DVT. (0. Östrogenrel aterade bieffekter: illamående. Gestagena bieffekter kan uppkomma.5 p) Gestagenimplantat (p -stav) : Hög preventiv säkerhet. Vaginal östrogenbehandling innebär ej ökad risk för DVT. Emma undrar om det går bra för henne att använda kombinerade p -piller.g. hereditet för DVT (föräldrar. Du har preventivmedelsmottagning idag. Man fastställer att Emma har en djup ventrombos. Du beslutar dig för att förskriva kombinerade p -piller. Hon slutade amma när barnet var 3 månader. (Rökning). Du berättar för Emma om fördelar och nackdelar när det gäller dessa 3 preventivmedel och avslutar med att ge din bedömning huruvida du tycker att preventivmedlet är lämpligt eller olämpligt i just hennes fall. (1 p) Hormonspiral: Hög preventiv säkerhet. Gestagenrelaterade bieffekter: humörpåverkan. Hos en mindre andel kvinnor gestagena bieffekter. Användaroberoende vilket innebär en jämn serumkoncentration.

Koppla EKG e. (0.5 p) Du berättar också varför hon inte ägglossar på ett normalt sätt. Vilket är ditt förstahandsförslag till Emma för att skapa ägglossning ? (0. Sänkt SHBG i kombination med normalt eller lätt förhöjt testosteron ger en ökad mängd fritt och biologiskt aktivt testosteron. När du berättar för Emma att hon inte har ägglossning så undrar hon över kommande åtgärder eftersom hon och Oskar ju önskar fler barn. Vid 45 sekunders ålder är pulsen c:a 60/min och hon andas ännu inte.med de andra 2 metoderna. B e pappan att sitta ned b. Du tillkallas som barnjour till förlossningen . LH förhöjt (stimulerar androgrenproduktionen) och FSH normalt. Koppla pulsoxymeter b. och filmar med sin videokamera. (2 p) Förstahandsförslag: Viktnedgång. Man har just beslutat om sugklocka pga CTG -påverk an .5 p) Du informerar Emma om hur vanligt det är med PCOS i befolkningen. Emmas BMI är nu 41. Ökande vikt innebär en ökad insulinresistens som ytterligare försämrar ovariernas funktion. Ovariell dysfunktion med hyperandrogenism som leder till anovulation/dysovulation ofta kombinerat med insulinresistens. Den kliniska bilden vid PCOS innebär en samverkan mellan genetisk predisposition och omgivningsfaktor er. Således olämplig pga att spiralen resulterar i en ökad menstruationsblödning. som är slapp och cyanotisk och du tar henne omedelbart till det uppvärmda återupplivningsbordet medan du ger kutan stimulering genom att gnugga hennes rygg med filten. Ger ökad blödning vilket är en nackdel i Emmas fall med rikliga menstruationer. En flicka föds. Vilken av följande åtgärd er prioriterar du i detta läge? 1 p (OBS: ange bara ett alternativ) a. Säkra en intravenös infart d. Flöda syrgas f. Ge surfaktant g. Fostervattnet är inte mekoniumfärgat. Ventilera Vilken koncentration av syrgas startar du med när du ventilerar ? Motivera varför. Ultraljudsmässigt polycystiska ovarier. Hypothyreos. Beskriv övergripande patofysiologin vid PCOS. Emma undrar om det kan vara någon hormonrubbning som bidrar till hennes viktökning och uteblivna menstrua tioner. asfyktiska barn ( ökar tid till spontanandning samt risk för hjärnskada och död) . 1 p 21% (=luft) därför att syrgas har visats ha negativa effekter vid återupplivning av fullgångna. (1 p) Emma tar ut hormonspiralen efter 2 år då hon och Oskar önskar ett syskon till Turid. Pappan står bredvid dig. Det gäller en vaginal förlossning i fullgången tid efter en normal gravididet. Informera Emma om minst 2 hormonella tillstånd som skulle kunna förklara hennes uteblivna menstruationer. Hyperprolaktinemi (1 p) I enlighet med din hormonella utredning och kliniska bedömning föreligger PCOS. (1 p) Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS). Prevalensen är cirka 5-10%. Emmas menstruationer återkommer inte och därför söker hon nu på gynmottagningen. blek i ansiktet. Ventilera med mask och blåsa c.

håll normalt bglukos.5 p) Vi har under de senaste åren lärt oss allt mer om hypotermibehandling vid intrapartal asfyxi . Barnmorskan kommer med navelartärblodgasen som togs vid födelsen och den visar pH 6. Hur övervakas temperaturen? 0.Bröstkorgen häver sig fint när du ventilerar. håll O2. Grovmotorik 0.5 p b. Social förmåga 0. Reflexer 0. Om möjlighet finns: EEG (CFM = bedside aEEG) för att se om hjärnaktiviteten är påverkad som vid HIE b) Tecken till multiorgan påverkan? Följ respiration. andas inte och reagerar inte.saturationen 92.5 p c. hypotoni.5 p e. pigg och nyfiken blickkontakt. håll normalt PCO2 (vb respirator) . b) Tar föremål med hela handen.95%. När du undersöker hennes neurologiska utveckling utgår du från vilka färdigheter (” milstolpar”) man normalt upp nått. gillar se sig själv i spegeln d) Jollrar med olika vokaler e) Moro och handgripreflexen borta. 1 p I djurexperiment har man visat att hypotermibehandling m inskar hjärnans metabolism och minskar celldöden under de fö rsta 2.poäng ger du henne och hur fortsätte r du? 2 p Apgar = 2 Fortsätt ventilera Öka FiO2 Vid 10 minuter har flickan fått bra färg och drar några enstaka andetag.5 p d Vilket yttersta syfte har behandlingen? 0. stoppar i munnen. Vid 5 minuters ålder har flickan en puls på c:a 150 men är fortfarande ce ntralt cyanotisk och helt slapp. frikostig sedering / smärtlindring. Tonus fortfarande slapp. Beskriv vilken nivå som de flesta barn uppnått vid denna ålder för varje rubrik nedan: a. se nedan).5 p a) Rulla från rygg till mage och tvärtom. Hur vill du handlägga fallet de närmaste timmarna när det gäller diagnostik/övervakning och behandling ? Motivera. 2. vb antiepileptika 2) Hypotermibehandling kan definitivt bli aktuellt i detta fall om barnet uppvisar tecken på HIE kliniskt eller på EEG (0. rektal temperaturmätning d) Att minska risken för död och neurologiskt handikapp Förklara hur hypotermibehandling kan minska risken för allvarligt neurologiskt handikapp efter en intrapartal asfyxi. urinproduktion.34 C c) Kontinuerlig. initialt baserat på djurexperiment och nu senast på ett flertal stora randomiserade kliniska prövningar.5 p c.3 dagarna då hjärncellerna annars löper risk för sekundär energibrist och apoptos. flyttar föremål mellan händerna c) Ler.5 p Följande bör nämnas för full poäng: Diagnostik: 1) Övervakning på neonatalavdelning a) Tecken på hjärnpåverkan? Observation med avseende på n eurologstatus fö r att bedöma om barnet har tecken till hypoxisk iscemisk encefalopati (HIE): Slöhet. När måste hypotermibehandling senast påbörjas för att vara effektiv? 0. . normala elektrolyter. medvetandepåverkan eller får kramper i. Fallskyddsreflex finns.5 p d. a.5 p a) Före 6 timmars ålder b) 33. Barnet behöver nu ingen extra syrgas men är trött och slut och gör inte mycket väsen av sig. Finmotorik 0. Vilken Apgar .85 och BE 18 mmol/L. Du ser flickan på ett återbesök vid 7 månaders ålder. Barnmorskan önskar att att barnet får vara hos mamman på förlossningen. Du fortsät ter att ventilera tills barnet kommer igång med en god spontanandning vid 15 minuters ålder. Språk 0. s itta med stöd. Vilken temperatur eftersträvas? 0. blodtryck mm Terapi: 1) Symptomatisk behandling / homeostas: Håll normal temp (om ej hypotermi.5 p b.

Över lungorna hörs exspiratoriska ronchi.a. tidigare frisk.ex. Har Liv astma? u ndrar han. Vi lka blir dina akuta åtgärder? 1 p Efter inhalation med adrenalin har SaO2 stigit till 94% och andningen är lugnare. heshet och inspiratorisk stridor. Temperaturen Syrgas Inhalationsbehandling med adrenalin eller beta-2. Motivera ditt svar.5 p Habiliteringen LSS: Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Liv 14 månader. Fragil X). Den student som följer dig på jouren undrar hur du kan vara s å säker på att det inte är falsk krupp. barn< 2år måste ha 3 obstruktiva episoder innan det kallas astma. Ett av grannbarnen har väldigt besvärlig astma berättar pappa. Liv är föräldrarnas första barn. Andningsfrekvensen är 48/minut. Liv har ej reagerat med symtom från hud. pulsfrekvens och kvalitet. vad är det? Berätta (kort). Sjuksköterskan rapporterar att Liv kräks. 2 p Falsk krupp är en virusinfektion i larynx. Hon ammades 8 månade r. Det ger skällande hosta. SaO2 88%. Febern har stigit till 39. Under dagen har aptiten varit nedsatt men hon har druckit bra.7.5. och förekommer sällan idag. Allmäntillstånd innan hon somnade? Vätskeintag sedan inkomsten? Törstig? Förluster i form av kräkningar eller diarré? När kissade Liv senast . För barn med samtidiga atopiska manifestationer räcker det med 1 episod för astmadiagnos.lätta eller tunga blöjor? Du bedömer halonering. Du undersöker Liv som protesterar. Hon insjuknade igår med klar snuva och hosta. Hon har intercostala indragningar. Och äkta krupp. Liv sover. kommer med pappa till akutmottagningen pga väsande. ett övre luftvägshinder. 2 p Nej. kromosomrubbning ar (Down’s syndrom. Du finner inga tecken till cirkulationspåverkan. Liv blir snabbt obstrukti v igen och läggs in för fortsatta inhalationer. BVC kontroller och tillväxt har varit normala.Bland alla barn som senare i livet får diagnosen mental retardation (IQ < 70 ). Vid tidigare förkylningar har hon inte blivit påverkad i andningen. fetalt alkoholsyndrom och neurometabola sjukdomar. luftvägar eller mag tarmkanal vid exponering för födoämnen eller något i omgivningen. Idag har hon varit gnällig och velat bli buren. vilken är den vanligaste etiologin? 1 p Medfödda sjukdomar t. Ingen i familjen röker eller har allergi eller astma. medicinskt stöd till ett barn med mental retardation? 0.5 p Enligt vilken lag har barnen rätt till denna hjälp? 0. Äkta krupp orsakas av difteribakteriens fruktade laryngit. Vilken organisation förutom barnkliniken erbjuder bl. Du går in till Liv för att bedöma dehydreringsgrad. pipande andning.stimulerare är 38 . Hon är fortsatt obstruktiv. kapillär .

astma. pulskvaliteten normal. Hennes påverkade allmäntillstånd.Vad frågar du pappa? Hur undersöker du Liv . gastroesofagal reflux. 2 p Eftersom Liv har sin andra pneumoni inom loppet av en månad börjar du fundera om det kan finnas någon bakomliggande orsak. om hon har kalla extremiteter. Främmande kropp. Det är svårighetsgraden av pneumonin som styr om antibiotika ska ges eller inte.helst utan att väcka henne? 2 p Vid ankomst till avdelningen somnade Liv. trakeoesofagal fistel. Du ordinerar intravenös uppvätskning. Vilka differentialdiagnoser överväger du? Nämn 4 st. Hon vaknade vid 23-tiden. Hon är jämt sjuk. RingerAcetat. Inga tidigare kräkningar eller diarréer. Liv var för 4 veckor sedan inlagd pga lunginflammation. SaO2 89%. . Hon är varm perifert. turgor. Liv vägde 12. (12. Talar mot: frisk fram till 14 månaders ålder. CRP 88.5 kg vid ettårs -kontrollen på BVC. Utan att väcka henne finner du vid undersökning att ögonen är lätt insjukna. Senast det fanns kiss i blöjan var imorse. i vilken infusionstakt ska droppet ges och hur länge? 2 p återfyllnad. En akut rtg pulm visar ett rundat infiltrat basalt höger sida. Total volym 600ml. I status finner du andningsfrekvens 52/minut och intercostala indragningar. IgG. andningspåverkan samt rec idiv motiverar antibiotikabehandling. snabbandad och febril. Fontanellen är insjunken. Hos barn i denna ålderskategori dominerar virala pneumonier. Inga eksem. CRP eller LPK kan särskilja virala pneumonier från bakteriella. Precis som för 4 veckor sedan är Liv tagen. Ingen kronisk diarré. Blodstatus med diff utesluter neutropeni och immunoglobulinerna är normala. var törstig och drack välling i djupa klunkar för att direkt kräkas upp allt. primär immunbrist. Inkilad i en bronk hittas en jordnöt som plockas ut och Liv blir snabbt pigg igen. Vilken vätska ordinerar du.5 ml/kg/h i 4 timmar. Hon har en normal kapillär återfyllnad. IgM. Vid infektion har Liv produktiva symtom som feber. 12. Den aktuella vikten är 12 kg. Blodstatus med diff. om fontanellen är insjunken (om den inte slutits). cystisk fibros. Tredje dygnet in på antibiotikabehandlingen var febern borta men hostan kvarstod. Hudturgor är nedsatt. 3 månader senare träffar du Liv på akut mottagningen igen. Har hon fel på immunförsvaret? Vad i anamnesen talar för primär immunbrist? Vad i anamnesen talar mot den diagnosen? Vilka blodprov ordinerar du när du misstänker primär immunbrist? 2 p Talar för: två pneumonier föranleder basal utredning. Feber har hon haft hela dagen. På misstanke om främmande kropp genomgår Liv en bronkoskopi. utbrister mamma. pulsfrekvensen är ökad. orörliga cilier. pulmonell sekvester. snuva och hosta vilket individer med primär immunbrist inte brukar ha. 1 p Varken röntgen. IgA. Ska hon ha antibiotika undrar studenten? Motivera ditt svar. normal tillväxt.5x12)=150 ml/h. upprepade infektioner men i samma organ oftast e j immunbrist.

hematuri.5 p Vilken är din åtgärd när du ställs inför frågan om att MPR.idiopatisk trombocytopen purpura. idiopatisk trombocytopen purpura.6 års ålder. kikhosta.5. Fall B. blekhet.5 p Vilka vaccinationer erbjuds och i vilken ålder. 5 och 12 mån ålder vaccinationer mot difteri. hängig. Normalt antal trombocyter talar för Henoch Schönleins purpura. Berätta kort om orsaker och mekanismer bakom ITP samt hur du i så fall skulle vilja behandla. Avvakta med MPR-vaccination så länge som trombocyterna är låga Fall B. polio och Hib. och akut leukemi är de två viktigaste. Henoch Schönlein . MPR dos 1 ges vid ca 18 mån ålder. DTP vid 10 år och MPR vid 12 års ålder. Vad misstänker du i fall B ? 1 p Vilken behandling föreslår i fall B och motivera va rför? 1 p Vilka diagnostiska överväganden gör du vid utredning pga lågt antal resp ektive normalt antal trombocyter? 1p Trombocyterna var normala och peteckierna ”borttryckbara”. Barn äldre än 2 år får starkare svar och behöver inte riktigt lika många doser av alla vacciner. Du remitterar till Barnkliniken i Umeå.intravenöst immunglobulin med viss effekt. Hur utreder du akut och motivera varför? 1 p Diff diagnoser: ITP . I det från 2006 år nya barnvaccinationsprogrammet erbjuds under spädbarnsåret vid 3. stelkramp. Hos en pojke som vid 6 års ålder insjuknat i vaskulitsjukdom och står på steroider i högdos bör man avvakta med att ge MPR -vaccinet eftersom det är ett levande försvagat vaccin och högdos steroidbehandling hämmar vaccinsvaret. Bukstatus följs noggrant med samtidig steroidbehandling i hög dos. normala trombocyter.rubella)vaccinera ett barn med ITP? 0.vaccinera ett barn med Henoch Schön leins purpura under behandling? 0. För riskbarn erbjuds vaccination mot tbc med BCG vid födelsen eller vid 6 mån ålder. Han får IVIG. blod i avföringen. behandlas i första hand med intravenöst immunglobulin. I skolan ges MPR dos 2 vid 6 . Ur behandlingssynpunkt är det blödningsbenägenhet och inte trombocyttal som behandlas. Vilken är din åtgärd när du st älls inför frågan om att MPR (mässling–pertussis . Någon månad efter avslutad steroidbehandling kan man ge vaccinet. subfebril och lättblödande i näsa. Nämn 2 viktiga diagnoser och motivera valet: 1 p Du befinner dig på en vårdcentral. Barn födda före 2002 har fått polio i 5. och för riskbarn mot hepatit . Spädbarn svarar i regel bra på proteinbaserade vacciner men behöver få upprepade doser för att få skyddande antikroppsnivåer och immunologiskt minne. runda blåröda infiltra t på benen och klätt förhöjt blodtryck. till barn i Sverige under dels förskoleåldern och dels i skolåldern ? 1 p Hur skiljer sig ett spädbarns immunfunktion mot en 2 årings när det gäller vaccinsvar i allmänhet och för Hemophilus Influe nzae (Hib) och pneumokocker i synnerhet? 1 p Fall A. Lågt antal trombocyter talar för ITP .12 mån å lder. Han är trött. 2p ITP har en autoimmun genes. Du utreder med blodstatus inklusive diff.15 års ålder.En pojke på 6 år (född 2002) kommer till vårdcentralen med ett prickigt utslag med hemorragiskt inslag och enstaka blåmärken. Tänk dig att den kliniska bilden varit annorlunda med t ex magont av intervall karaktär. Från och med jan 2009 erbjuds alla barn även vaccination mot pneumokocker vid 3. Han har vaskulit. (benmärg om du varit på barnmottagning) och misstänker i första hand ITP . Barn . Vid ca 5 års ålder ges en påfyllnadsdos mot DTP -polio.8 års ålder samt kikhosta vid 14 .

endomysium och transglutaminas. Man kan mäta IgA. 2 p Vilka analyser är det som faktiskt utförs när man analyserar serologiska markörer vid frågeställningen celiaki? 1 p I tillväxtkurvan ses primärt en viktavvikelse. En pojke i sängen bredvid har fått hydrokortison men AT förbättrades inte varför full utredning genomförs. Lämplig utredning mht misstänkt diagnos? Motivera ditt förslag. Hur skulle du resonera. Barnet skall fortsätta med normalkost tills vidare inför en ev tunntarmsbiopsi.och mjältförstoringen. 18 mån. I hennes ålder är gliadin Ig A of ta den markör man ofta får . SE SV HT 08 SID 28!!! Julia. 2 p Det skulle kunna vara kortisonbristsymptom under nedtrappningen pga att binjuranrna är hämmade av den tidigare givna hö ga steroid. Han får feber av en enkel virusinfektion och blir påtagligt påverkad. Graviditet och partus båda normala och hon fick enbart bröstmjölk till 5 mån ålder. folat/B12. buken är rund utan palpabla resistenser. är uttalat blek. Vid undersökning auskulteras hjärta och lungor ua. samt blödningar i mun och slemhinnor. Kortisonbehandlingen har god klinisk effekt och man börjar sänka dosen. remitteras från BVC för bristande tillväxt. Vid ca 20 års ålder skall han resa till Asien som ”back-packer”. Komjöksallergi är också möjligt men mindre tro ligt i detta fall.antigenerna till ett protein och skapa ett sk konjugerat polysackaridvaccin (som i Hib och Prevenar) som gör att spädbarnets immunsystemet kan bilda skyddande antikroppar. Därefter ammades hon och fick tilläggskost fram till 9 mån ålder. S-albumin. kurvan bifogas. Han bör grundligt utredas och omvaccineras. Spekulera om orsaker till detta och hur detta kan hanteras. och först från 18 . Hon lärde sig gå vid 15 mån ålder. Det visar sig att han har lever . Detta tillsammans med diarré och stor buk gör att du misstänker malnutrition på basen av malabsorption. där bl a celiaki kan befaras. total Ig A samt serologiska markörer för celiaki. malariaprofylax och resevaccination. Vid vaskulit (Fall B). Sedvanliga hygienrutiner. kikhosta och polio utgörs av proteinstrukturer. Avföringen beskrivs som mest lös och illaluktande. och har efter 10 år friskförklarats.före 18mån ålder har begränsad kapacitet att skydda sig mot kapslade bakterier typ hempfilus influensa typ b (Hib). vilka åtgärder föreslår du och motivera varför.dosen. I utredningen bör ingå blodprov för blodstatus med differentialräkning. Du ställs inför frågan om infektionsrisk/immunitet och vaccinationsbehov.antikroppar mot gliadin. sedan vanlig småbarnskost. difteri. hon är troligen mager när man träffar henne. järnstatus. Han får intensiv behandling inklusive benmärgstransplantation och hämtar sig bra.24 mån ålder kan de bilda skyddande antikroppar mot kapslarnas sockerbaserade strukturer. har ömma förstorade lymfkörtlar. peteckier och blåmärken på hudkostymen. Detta kringgår man genom att binda polysackarid . Under vintern då hon var 10 -14 mån hade hon några perioder med besvärlig diarré. på samma sätt som mot tetanus. Diagnosen är leukemi. 2 p Fall C. Efter genomgången benmärgstransplanation har han tappat den immunitet han förvärvat genom tidigare vaccinationer och genomgågna infektioner . pneumokocker och meningokocker. I så fall blir han prompt bättre inom någon timma efter injektion av hydrokortison.

Längd. TRAb neg. Hon brukar också rycka enstaka hårstrån från hakan. Kurvan bifogas. Vaginalt ultraljud visar att båda ovarierna är förstorade och innehåller 10-15 små folliklar vardera.LH. Hennes hälsotillstånd och labdata är stabilt bra och hon remitteras till primärvården för fortsatta kontroller. Hon förnekar att det kommit någon sekretion från brösten eller besvär med akne. Hon tycker också att hon blivit mera hårig på kroppen. B1. Tillväxtkurvan visar att hon haft detta i mer än 1år varför thyroxinbehandlingen inleds försiktigt med mycket låg dos för att först efter 1.mönster sedan menarche. Vid 16 års ålder söker Julia på kvinnokliniken (där du för tillfället vikarierar) på grund av att mensen uteblivit i ca 8 månader.antikroppar v b bestäms. . eftersom IgA . Proverna visade TSH kraftigt förhöjt. S-LH 13.2 mån vara uppe i full dos. Manlig lokalisation av kroppsbehåring (bröst.4-13 Mens. Galaktorré. På benen är hon välrakad. PCO).5 -12 IU/L i follikelfas). medan transglutaminas är den mest specifika hos barn >2 år och vuxna.5 IU/L (3. S TSH. Julia får med behandlingen en god tillväxtspurt och startar också nästan direkt spontan pubertet. S -SHBG(sex. PH1. S.förlita sig på.hormone binding globuline) Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS.Prolaktin. Hennes tillväxt med pubertetsstadium B1 skulle normalt ha varit parallell med prepubertal kurva – nu hade hon i princip stått stilla i längd 1 år vilket kräver utredning.)? 2 p Julia beskriver att hon fått grova hårstrån kring bröstvårtorna och en ordentlig ”raggarsträng” på magen. Akne (ansikte. mage. således är endokrin orsak trolig. dvs också nivå och genes 1 p Med vad och hur vill du inleda behandling – motivera kort 1 p Argumentera varför utredning var befogad och tillväxtavvikelsen inte enbart kunde förklaras av bristande pubertet 2p Hon har drabbats av autoimmun perifer hypothyreos. S. och ev också TSH -receptorantikroppar (TRAk) och antikroppar mot thyroxinperoxidas (TPO. Vid 13 års ålder får hon menarche. Lämplig utredning mht misstänkt diagnos? Motivera ditt förslag. den glutenfria kosten är numera en problemfri vana.5 .4 IU/L (2. Viktreduktion. rygg). Blodtryck. Ange fullständig diagnos. Diagnosen celiaki säkerställs med tunntarmsbiopsi och med glutenfri kost återhämtar Julia sig och växandet normaliseras. fT4 lågt. TPOak påvisbara i spädning 1/7200. vikt. Man måste också försäkra sig om att totalmängden IgA. Ett år senare har hon vuxit färdigt och har längd 172cm och vikt 68kg (BMI=23) och har haft mens 4 ggr. Vad fokuserar du på vid anamnes och undersökning? 2 p Vilka prover tar du (max 6st. Kontrollerna på barnmott blir allt glesare. Ovariernas utseende på ultraljud. Hon har inga speciella symtom.Testosteron. Status ua. längd 17cm (viktuppgång 10kg senaste halvåret) =BMI 27. Östrogenprofilerade p .FSH . Vid 11 års ålder återkommer hon på remiss från Skolhälsovården med tillväxtstörning igen.ak). Thyroideastörning misstänks och prov bör tas för TSH. S .piller. Det visar sig nu att Julia redan lämnat blodprov och du tar fram svaren ur datajournalen: S -FSH 4. skäggväxt). S.brist (den vanligaste immundefekten i befolkningen) ger falskt negativa prover. fritt Thyroxin (T4). 1 p Nu är hennes problem mer längd än vikt. Vikt 82kg.

medicinera med järn och också folsyra (enligt Livsmedelsverket senaste rekommendationer). bukoperation ♀. Peter har migrän ganska ofta. Din första tanke är att ge Eva och Peter besked om diagnosen för dem hamnar i gruppen oförklarlig infertilitet. annars vid god hälsa. använde p-piller till för 2 år sedan. S . Julia är dock lite tveksam till att ta p-piller och du förklarar ingående varför det är bra just vid PCOS.T4 och Sprolaktin Cykeldag 2.25: S. S . har aldrig varit gravid. företrädesvis hysterosalpingosonografi (HSS) eller hysterosalpingografi (om anamnes) Vilken utredning vill du göra? 2p Förutom ett Hb på 105 gr/L (järnbrist) vis ar utredningen och provtagningen inget avvikande. spermaprov (efter 2 . S-Testosteron 2. Ett östrogenprofilerat p. S. tidigare barn ♂. . S. ljumskoperation ♂.LH Cykeldag 21. och att ge Eva råd att söka gå upp i vikt. Eva behandlades i 20 års ålder för anorexi och bulimi. men då och då kaffe. Vilka medicinska effekter av p. Båda är normalmotionärer. Eva. sista mens för en månad sedan.FSH. oftast mens varje månad.piller är särskilt positiva vid PCOS (förklara för en kollega)? 1 p På vilket sätt kan en viktnedgång förbättra tillståndet? (förklara utifrån mekanismerna och långtidseffekterna vid PCOS) 1 p Regelbundna bortfallsblödningar minskar risken för endometriecancer på lång sikt. S -TSH 1.8 mIU/L (0.0 nmol/L). S-Prolaktin 225 mIU/L (102 -496 mIU/L).27 -4. annars vid god hälsa. 35 år datatekniker på IT-företag. rökning. hoppar den över 2 -3 månader.5 dagars avhållsamhet) Kontrastundersökning av äggledarna.20 mIU/L). Eva hade menarche vid 13 ½ års ålder. S -SHBG 16 nmol/L (26 -110 nmol/L). och Peter. 29 år och gymnasielärare i svenska och filosofi.testosteron.IU/L i follikelfas). Vilken diagnos får Julia? 1 p Vilken behandling rekommenderar du? 1 p Julia får diagnosen PCOS. Effekten ger på sikt en minskning av hirsutismen.SHBG och S . Vilka ytterligare anamnestiska frågor vill du ställa? 2 p Peter har migrän ganska ofta. blek och magerlagd. inte ökad behåring.TSH.5:F. sekundär dysmenorre (kan tyda på endometrios). Båda är normalmotionärer.2-3. En viktnedgång minskar insulinresistensen vilket både har betydelse för ovariets funktion och för risk att utveckla det metabola syndromet. Behandlingen är i första hand viktnedgång.progesteron Rubella antikroppar Om misstanke på polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). söker för ofrivillig barnlöshet sedan två år tillbaka.3 nmol/L (0.piller mi nskar hyperandogenismen genom att höja SHBG (så att mera fritt testosteron binds upp och blir inaktivt) och har en direkt antiandrogen effekt på receptornivå. alkohol. Vilken diagnos Celiaki. Hon är 170cm lång och väger 53. medicinering. Nu går hon på vårdcentralen för funktionell tarmrubbning (IBS). sexualanamnes. Hon hade Tidigare STI. Ultraljud – ovarier Blodstatus. Du skriver också ut ett östrogenprofilerat p -piller. Så tänker du efter ännu en gång.

vilken kan bero på näringsbrist (amenorre). På ett halvt år går hon upp 6 kg. Efter 10 månader blir Eva gravid. och för första gången på 10 år har hon inte det ständiga magkurret. Trapporna på jobbet tar hon med stora kliv. och B-vitaminer. De går hos sin barnmorska hela graviditeten. smådelar (armar och ben) palperas åt höger. barnets skuldra palperas till vänster om moderns bukmedellinje. Nu är tiden inne för Eva. diarréerna och illamåendet. behöver inte gå specialist eller göra extra ultraljud. Du ger rådet att de ska komma in. Eva har nu glutenfri kost. Ingen blödning. Frekvens: 140 Variabilitet: 10. . Du är lördagsjour på kvinnokliniken. De tar sin färdigpackade väska och anländer på eftermiddagen till förlossningsavdelningen. De onda aningarna som väcks med graviditetsillamående och tröttheten i första trimeste rn blåser snart bort. Borta är skymningslandet. så det är du som till slut tar telefonen när den bara fortsätter att ringa.15 Accelerationer: ja Decelerationer: nej Fosterrörelser: frekventa Barnet ligger högervänt med vidöppen bjudning. Telefonen ringer på expeditionen.bör undersökas med hänsyn till denna anamnes? 2p Utredningen visar att Eva har är celiaki.kurvan enligt fem kriterier . Bedöm CTG. Barnmorskorna är fortfarande upptagna med andra förlossningar och undersköterskan ber dig komma in och titta på CTG -kurvan. Eva och Peter går psykoprofylaxku rs. barnmorskorna är upptagna på förlossningssalarna. Beskriv barnets presentation/bjudning (rita gärna) . SE SV HT 08 SID 40!!! Eva har tre värkar på 10 minuter. Till och med under flytten till villan släpar hon kartonger uppför trapporna. det tar i ordentligt mot ryggslutet. Obehandlad celiaki är en orsak till infertilitet. Det är som ett nytt liv för Eva. 2 p Vid yttre palpation finner du: föregående fosterdel är huvud. Sutura sagittalis palperas i vänster snedvidd med lilla fontanellen bakåt och stora fontanellen framåt. Vattnet har inte gått. brist på spårämnen som zink. Det är Eva som ringer och sä ger att hon haft värkar sedan efternatten och undrar hur hon ska göra? Vad mer frågar du Eva för att kunna bedöma situationen med hänsyn till ev förestående förlossning ? 2p Hur ofta kommer värkarna? Har vattnet gått? Är det någon blödning? Sparkar barnet? Sade barnmorskan vid sista besöket i mödravården om föregående fosterdel (huvud) var rörligt eller fixera (relevant endast om vattnet har gått) . hinnblåsan palperas. 2 p Reaktiv kurva. rita sedan in pilsömmen (sutura sagittalis) med lilla och stora fontanellen enligt nedan. äntligen kan hon njuta av sommarens fjällvandring. fixerat och välinställt. Eva mår sedan utmärkt. barnets rygg är på moderns vänstra sida. Vid inre undersökning finner du att livmoderhalsen är utplånad och öppen för 4cm.

Tarm en börjar krångla igen med frekventa tarmtömningar. Evas CTG-kurvan ser bra ut. Först med syntocinon-dropp och flera timmar kommer andra rotation och presentationen rät tas till framstupa kronbjudning. nu döpt till Anna. frekventa tarmtömningar. Biopsi med s. TSH (lågt) och T4 (fritt) (högt). vattnet går spontant vid 7cm öppningsgrad. patogenes Ultraljud. Blödningsmönstret har varit alldeles olaga det senaste året: 5 -14/14-35. sedan . Gestagen kontinuerligt i 10 dagar. men efter alla råd från amningsmottagningen går det sedan alldeles bra. jämn och oöm. är hemma så mycket han kan och hjälper till på eftermiddagarna och nätterna. värmeintolerans. Fortfarande ligger barnet vidöppet varför senare delen av öppningsskedet blir utdraget. Du kompletterar anamnesen med utförliga mensdata såsom intervall. Blir väldigt stressad och nervös över allt som ska hinnas med . Hon har tre barn. darrighet. depr ession. pipellekateter Anovulatorisk blödningsrubbning. Sover dåligt och är nedstämd. Under senare år har hon fått allt rikligare mensblödningar. men tröttheten och övriga besvä r kvarstår. Eva föder spontant ett flickebarn med Apgar 8. muskelsvaghet. mellanblödningar. Hur vill du komplettera din anamnes? 2 p Hypertyreos/tyreotoxikos – ökad risk postpartum: uttalad trötthet. En liten vaginal bristning sutureras av barnmorskan. Problem med samlivet. Vid spekulumundersökning noterar du koagel i vagina och pågående blödning ur livmoderhalsen. Flickan. 9. oftare blödning än inte. den yngsta går sista årskursen i studieförberedande program på gymnasiet. fast. Vad vill du mer göra? 1 p På vilket sätt kan du skaffa dig mer information om slemhin nans beskaffenhet? 1 p I väntan på PAD hur skulle du vilja tolka hennes blödningsrubbning. öppningsskedet går framåt med 1cm i timmen. Amningen är kämpig de första två veckorna. Eva går på tidig hemgång.Eva och Peter går uppe i korridoren. antal blödningsdagar. hjärtklappning. 50 år och under sköterska på ett äldreboende. Lena ä r annars frisk och använder inga mediciner. mängd (koagel) och skydd (byte av bindor). Peter är hemma. 9. Som jourhavande är du mycket upptagen under kvällen med andra förlossningar. problem med samlivet. svettningar. Nu söker hon dig på vårdcentralen. Uterus är normalstor. nervositet. Hon är överkänslig mot penicillin. Vaginalt ultraljud visar en kraftigt förtjockad endometrie slemhinna (16mm). Värkarna börjar ta i. Peter går ner i arbetstid 5 månader efter Annas födelse.k. Eva får sova ut. hinner knappt borsta tänderna. Det är fritt åt sidorna. Psykoprofylaxanvändningen hjälper bra. Om inte på en gång så i vart fall i nästa steg antikroppar mot TSHreceptorn och tyreoideaantikroppar (ak mot tyreoperoxidas). men då och då kastar du ett öga på centralövervakningen på expeditionen. Hon söker dig på gynmottagningen. håller inte vikten. Vilken diagnos misstänker du och vilka prover tar du? 2 p Lena. är gift. ögonsymtom. har dock kolik. Eva får inte en lugn stund. Kroppslängd 163cm och kroppsvikt 75kg. hjärtklappning. viktnedgång.

tidvis små mängder (normal mängd 2 . På vilket sätt kan gestagen hjälpa mot anovulatorisk blödningsrubbning? Beskriv gestageners effekter på cellulär nivå. Ev cystoskopi. Hon kan också få bråttom så att hon knappt hinner till to aletten.coli. Vad ska du särskilt beakta vid gynundersökning hos patient som söker för urin inkontinens och vilka ytterligare utredningar ingår? 2 p Gynundersökning: atrofi. analtonus. Antibiotika behandling baserat på resistensmönstret. farmaka med blockad av acetylkolinreceptorer (ex Detrusitol®. största enskilda läckaget 80 gr. provokationstestet var positivt. normal totalmängd (1. sensibilitet. menopaus två år senare. Diagnosen blir blandinkontinens (både trängnings. uretär och urinblåsa samt en urinstas pga. Sammanfatta resultatet och ge diagnosen. Du ber henne nu att under tre dagar fylla i miktionslista. Från mödravårdsjournalen kan du räkna ut att hon hade e tt BMI på 31 när hon skrev in sig i graviditetsvecka 13. hade mycket oregelbundna menstruationer och av och till långa menstruationsintervall. 2 p PAD visar endometrium i stark proliferationsfas med lätt hyperplasi. då man får en dilatation av njurbäcken.och ansträngningsinkontinens). tvärfåran var utplånad. Lena blir bra. framfall. vilken i sin tur kan orsaka en pyelonefrit (hos 30 %) som kan leda till prematur förlossning. Vesicare®. största mängd på morgonen. urinläckage vid lyft i arbetet. a) Resonera hur du handlägger med tanke på urinodlingssvaret och din kunskap om hur urinvägarna påverkas under graviditet? 1 p b) Med tanke på fetman vilka komplikationer under graviditet (nämn endast . Utredning: ultraljud. provokationstest (Bonneys test). Kan också läcka vid hosta och nysning. Gestagen sekretionsomvandlar endometriet. Toviaz®). är besvärligt. Emselex®. ev konsult neurolog. Vilk en behandling vill du föreslå? 2p Viktminskning (Lenas BMI 28). Hon är i graviditetsvecka 25 och har haft miktionsbesvär sedan någon vecka tillbaka. Urinodling har visat signifikant växt av E.5 dl/gång). SE SV HT 08 SID 50!!! Vid gynundersökningen förelåg ett litet cystocele. 2 p Toalettdagboken är urogynekologens EKG: Ökad mängd antal miktioner ( normalt <7). för ansträngningsinkontinens är operation lämplig som TVT (tension free vaginal tape) eller TOT (transobturator tape). Under graviditet påverkas urinvägarna båda anatomiskt och funktionellt. tumörer. Hon söker på nytt vid 55 års ålder för inkontinens. då en del (ca 10 %) får en ABU (asymptomatisk bakteiuri) i efterförloppet. Kentera®. Dilatationen och stasen(Progesteroneffekt?) predisponerar för urinvägsinfektioner. och har slutat att gå på gympa. Hon har tränat knip hos sjukgymnast utan förbättring. Som blivande distriktsläkare har du på din mödravård Caroline som väntar sitt första barn. Kontroll odling efter 2. Hon hade svårt att bli gravid.och ge förslag på behandling och fortsatt handläggning? 2p cykliskt. kompression av uretärerna. blåsfyllningsprov.3 veckor. knipförmåga. ev urodynamisk undersökning. Ingen feber.2 liter). ev konsult urolog. Hennes besvär. inga atypier. Östrogenreceptorer nedregleras och proliferationen av slemhinnan motverkas.

ökning x 3 Stort barn. kolla Hb Har hon preeklampsi ( ökad risk pga. ökning x 3 Postpartum blödning IUFD och tidig neonatal död. ökning x 2 Förlängd förlossning Lacerationer under förlossning Instrumentell förlossning/kejsarsnitt. Det visar sig att hon har ett blodtryck på 145/95 samt +2 (>1g/dag) i urinprotein på sticka. ökning x 2 Mekoniumaspiration. Blodsockret har legat normalt. Viktminskning. ökning x 3 Fetal distress. sjukdomskänsla. ökning x 3 Tromboembolism Förlossning: För tidig förlossning.kan vara en preeklampsi med HELLP. Kontrollera sticka/odling Har hon anemi? (huvudvärk och trötthet). b) Kostråd evt dietist Instruktion om egna blodglukosmätningar Ultraljud med tillväxtkontroll samt fostervattenmängd vid stigande SF. Resonera hur du handlägger Caroline nu. Du råkar auskultera på Specialistmödravården den dagen och får träffa Caroline tillsammans med obstetriker. Du remitterade Caroline till Medicinkliniken då hennes blodsocker hade legat för högt några dagar och man påbörjade behandling med måltidsinsulin och Caroline känner sig bättre. Inga miktionsbesvär. a) Vad är orsaken till graviditetsdiabetes? 1 p b) Hur handläggs kvinnor med graviditets diabetes i Mödravården? 1 p I graviditetsvecka 31 hänvisar barnmorskan Caroline till Specialistmödravården eftersom h on känner sig extremt trött och hängig. Denna görs i vecka 28 och är patologisk (2-timmars plasmaglukosvärde >10 mmol/l) . Kontroll-odlingen var utan anmärkning. b) För henne själv: Ökad risk för upprepade UVI. subjektiva besvär (huvudvärk och ont i magen). ödem. 3p Har hon en infektion? (ökat risk för UVI pga gravdiabetes). I graviditetsvecka 34 återkommer Caroline till din mottagning på vårdcentralen pga. risk för hypoglykemi strax efter förlossningen. Uppföljning via primärvården med avseende på det metabola . ökning x 5 Hypertoni/ Preeklampsi. ökning x2 Skulderdystoci. 2 p Graviditet: Pga. hyperinsulinemi: Graviditetsdiabetes. Vilka åtgärder vidtar du nu och varför? 1 p Med tanke på ovan nämnda sjukhistoria vilka risker ser du för Caroline när det gäller hennes framtida hälsa och vilka rekommendationer ge r du henne? Till sjukhus . Beskriv vilka orsaker det kan finnas till Carolines symtom? 2 p Hon hade BT 135/85. ökning x 2 Hjärtmissbildning Enligt rutinen på Mödravårdscentralen är det planerat en glukosbelastning. reflexer. trötthet och ont i magen. har hon en anemi? BT. urinprotein. sin fetma). kolla BT.3 gång er högre) Oftast genetisk. har hon högt BT? Har hon en ny urininfektion? Psykosociala faktorer? a) Barnet : Sv ar: Små risker. huvudvärk. Vilka konsekvenser har graviditetsdiabetesen för barnet och för henne själv? 2p a) Sänkt kapacitet för insulinproduktion i kombination med ökade krav på insulin (2 . ingen anemi eller feber och inga urinvägsbesvär.mått Hur ligger hennes blodsocker? Dags för insättning av Insulin? Hb. evt ökad tillväxt.15 % inom första året och 60 -70 % inom 20 år). risk för typ.2 diabetes (10 .3) oc h förlossning (nämn endast 3) måste man vara förberedd på? Förklara sambandet.

exempelvis regelbundna BTkontroller samt glukosbelastning.1p syndromet. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->